ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİNİN EVLİLİK UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİNİN EVLİLİK UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİNİN EVLİLİK UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Arzu Şener* Prof. Dr. R. Günsel Terzioğlu* Özet Bu araştırma eşlerin kendi ve eşinin arkadaşları ile olan ilişkileri açısından kadın ve erkeklerin evlilik uyumunu belirlemek ve karşılaştırma yapmak amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırma kapsamına H.Ü. Merkez ve Beytepe Kampüslerinde farklı hizmet sınıflarında görev yapan personel arasından Tabakalı Rasgele Örnekleme Yöntemi ile seçilen 413 evli personel ve eşleri alınmıştır. Evli bireylerin uyum düzeylerini ölçmek için Spanier (1976) tarafından geliştirilen Çiftler Uyum Ölçeği (Dyadic Adjustment Scale) kullanılmıştır. Gerek kadın gerekse erkeklerin evlilik uyum puan ortalamaları; kendinin ve eşinin arkadaşları ile olan ilişkilerini yeterli bulma ve ilişkilerden memnun olma düzeyi arttıkça artmaktadır. Anahtar Kelimeler: evlilik uyumu, evlilik kalitesi, arkadaş ilişkileri Abstract This study has been planned and executed in order to determine and compare the marriage cohesions of men and women in respects of the relationships of spouses with his/her friends and his/her spouse s friends. The study has covered 413 married personnel and their spouses who were selected with the Random Sampling Method, by the personnel who were working in different service classes in the center and Beytepe Campus of Hacettepe University. In order to measure the adjustment levels of the spouses, Dyadic Adjustment Scale, which is developed by Spanier (1976), has been applied. The averages of marriage adjustment score of both women and men increase as much as the levels of finding sufficient of relationships with his/her friends and his/her spouse s friends by himself/herself and of being satisfied from the relationships increase. Key words: marital adjustment, marital quality, relation with friends GİRİŞ İnsanın doğası gereği evlilikte kadın ve erkek arasındaki uyum eskiden beri önemli bir sorun olmakla birlikte, günümüzde uzmanların ilgilenmesi gereken bir durum haline gelmiştir. Çünkü aile, sadece iki kişinin bir araya gelmesiyle oluşan bir kurum değildir. şeyden önce bu iki kişinin birbirine uyması, ailenin sürekliliği için zorunludur (Sayın, 1990). Eşler arasındaki uyumsuzluklar sadece o evliliğin dağılmasına zemin hazırlamakla kalmamakta, aynı da sosyal bir *Hacettepe.Üniversitesi, İ.İ.B.F. Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü. 1

2 sorun olarak tüm toplumu ilgilendirmektedir (Burgess ve Cotrell, 1998). İçinde yaşadığı toplumunun işleyişine olumlu bir biçimde katılabilmesi için, ailenin de belirli bir yapısının ve işleyiş biçiminin olması gerekir (Sayın, 1990). Evlilik ve aile ile ilgili yapılan çalışmalarda evlilikte uyum, mutluluk, memnuniyet ve başarı gibi kavramlar büyük önem taşımaktadır. Evlilik uyumu evli çiftler arasındaki ilişkilerin uyumunu ve farklı süreçleri belirtmektedir. Bu süreçler evlilik ve aile hayatında değişen durumlar karşısında eşlerin birbirlerinin beklenti ve ihtiyaçlarındaki dengeyi ve koşullara adaptasyonu içermektedir. Diğer bir deyişle evlilikte uyum, farklı kişiliğe sahip eşlerin mutluluğu elde etmek ve müşterek hedeflere ulaşmak için bir bütün olarak birbirlerini tamamlaması olarak tanımlanabilir (Burgess ve Cotrell, 1998). Spanier (1976) evlilikte uyumu, eşlerin günlük yaşantıya ve yaşantı içinde değişen koşullara uyum sağlaması ve belirli bir süre içinde birbirlerine uygun olarak değişmesi şeklinde tanımlamaktadır. Sabatelli (1988) ise uyumlu evliliği eşlerin birbirleriyle iletişim kurabildiği, evliliğin önemli alanlarında fazla anlaşmazlık yaşanmadığı, anlaşmazlıkların her iki tarafı da hoşnut edecek şekilde çözümlendiği evlilik olarak tanımlamaktadır. Nelson-Jones (1986), insan ilişkilerinin başlama, geliştirme, sürdürme ve sonlandırma şeklinde dört aşama da gerçekleştiğini; uyumlu evlilik ilişkilerinde sonlandırma aşamasının yalnızca eşlerden birinin ölümüyle mümkün olabileceğini belirtmektedir. Sürdürme aşaması ise evlilikte yüksek uyumu gerektirmektedir Uyumlu bir evlilik, dolayısıyla başarılı bir aile yaşantısı, eşlerin yaşantılarını akıllıca planlamaları ve çabaları sonunda kazanılıp, korunması gereken bir beraberliktir, bu beraberlik uyuşmayı, paylaşmayı, kişilerin görev ve sorumluluklarını olgunca kabullenmesini öngörür (Bilen, 1983). Ailede birlik ve beraberliğin oluşabilmesi için eşler arasında ekonomik, yönetsel ve psiko-sosyal konularda anlaşmaya varılmalı ve uyum sağlanmalıdır. Aksi taktirde ailenin işleyişinde, birlik ve beraberliğinin sağlanmasında aksaklıklar söz konusu olabilir, ailede anlaşmazlık, duygusal yıkım ve çözülmeler meydana gelebilir (Bilen, 1983). Diğer birçok değişkenle birlikte eşlerin uyum sağlamalarında önemli yer tutan psiko-sosyal konularda anlaşmaya varmaları ve uyum sağlamalarında çeşitli 2

3 toplumsal ortamlarda başka insanlarla kurdukları insan ilişkileri becerileri, evlilikte uyumu güçlendirmekte ya da yaşanan problemleri neredeyse içinden çıkılmaz duruma getirmektedir (Sardoğan ve Karahan, 2005). Nitekim Sinha (1989) evlilikte uyumun evli bireylerin başkaları ile olan ilişkileri ile kendi evlilik yaşamlarındaki doyum, mutluluk ve mutsuzluk gibi tüm duyguları kapsadığını ifade etmektedir. Bu alanda önemli konulardan birisi ise eşlerin kendi arkadaşları ve eşinin arkadaşları ile olan ilişkileridir. Toplumsal ağın bir parçası olan arkadaşlarla ilişkiler toplumsal yalnızlığın giderilmesi açısından değerlendirildiğinde bazı yönleri ile evlilik uyumunu azaltabilir ya da artırabilir. Bazı çiftler için sosyalleşmelerini ve güzel vakit geçirmelerini sağlayacak yakın arkadaşlarının olmaması veya çok az olması evlilikte mutluluğu olumsuz etkilemektedir. Çünkü paylaşılmadığı takdirde mutluluklar azalmakta acı ve sıkıntılar kişiyi daha çok rahatsız etmektedir (Gren ve ark., 2001, Knox, 1972). Bu durum arkadaşlığın evrenin engin büyüklüğünde küçücük bir varlık olan birey için temel var oluş sorunları ve özel sorunlarda bir tampon görevi gördüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalarda da arkadaş sayısının ve arkadaşlarla görüşme sıklığının artmasının evlilik memnuniyetini artırdığı bulunmuştur (Locke, 1951; Locke ve Karlsson, 1952; Burgess ve Locke, 1953; Kirkpatrick, 1955, Lewis ve Spanier, 1979; Whitehurst, 1968). Diğer taraftan farklı ilgiler ve sosyal çevrelerden gelme nedeniyle eşlerin birbirlerinin arkadaşlarından hoşlanmaması ya da eşlerden birinin arkadaşlarıyla eşinden çok geçirmek istemesi de evlilik ilişkilerini olumsuz yönde etkilemekte, eşler arkadaşlarıyla bireysel olarak görüştüğünden eşler arasında paylaşım sağlanamamakta bu durum arkadaşlık ilişkilerinin kalitesini ve evlilikten duyulan memnuniyeti azaltmaktadır (Knox, 1972). Dolayısıyla evliliğin oluşması ile çiftlerin kendi bağımsız arkadaşlarıyla ilişkilerinin miktarı, hangi aktiviteleri birlikte sürdüreceklerine ilişkin düzenleme yapmaları ve ilişkilerin dengelenmesi önem kazanmaktadır (Kearns ve Leonard, 2004). Özellikle evliliğin ilk yıllarında bireysel yaşamaya alışık eşler açısından bu dengenin sağlanamaması çatışmalara neden olabilmektedir (Leonard ve Roberts, 1998). Ararştırma sonuçları eşlerin toplumsal ağ ile olan ilişkilerini ortak sürdürmelerinin evliliklerini güçlendirdiğini eşler arasındaki paylaşımı ve evlilikten duyulan memnuniyeti ve uyumu artırdığını 3

4 göstermektedir (Johnson ve Leslie, 1982; Milardo, 1982; Milardo, Johnson ve Huston, 1983; Parks, Sten ve Eggert, 1983; Kim ve Stiff, 1991; Cotton, Cunningham ve Antill, 1993; Hansen, Fallon ve Novatny, 1991; Kearns ve Leonard, 2004). Ancak eşlerden birinin arkadaşlarına fazla güvenmesi ve çok fazla şeyi arkadaşlarıyla paylaşması diğer eş açısından çoğu problem olabilmekte ve anlaşmazlıklara neden olabilmektedir (Konox, 1972). Denge iyi sağlanabildiği ve ilişkilerin nicelik ve niteliği tatmin edici olduğu takdirde arkadaşlarla ilişkiler evliliğin kalitesini ve evlilikte mutluluğu olumlu yönde etkilemektedir. Çünkü arkadaşlık ilişkileri paylaşımı, sosyalleşmeyi artırmakta, yalnızlık duygusunu azaltmakta ve yaşama renk katmaktadır. Arkadaşlık çiftlerin mutluluklarının başkalarıyla paylaşılmasını sağlayarak artmasını sağlar. Neşelerin, dostlukların yanında acıların da arkadaşlarla paylaşılması sıkıntıları hafifleteceğinden çoğu çiftlerin mutluluğunu dolayısıyla evlilik uyumlarını artıran önemli bir faktör olarak rol oynamaktadır (Knox, 1972). YÖNTEM Örneklem Yöntemi ve Örnek Seçimi Ankara nın değişik semtlerinde oturan evlilik yılı, meslek, gelir, yaş, çocuk sayısı gibi sosyoekonomik ve demografik özellikler açısından farklılık gösteren bireylere ulaşabilmek amacıyla araştırmanın evreni olarak Hacettepe Üniversitesi Merkez ve Beytepe Kampüsün de farklı hizmet sınıflarında görev yapan evli bireyler alınmıştır. Araştırma kapsamına alınacak bireylere ulaşmada H.Ü. Personel Genel Müdürlüğünden alınan personel listelerinden yararlanılmış ve Tabakalı Rasgele Örnekleme Yöntemine göre Neyman Dağıtımı altında hesaplanarak N=413 sayısına ulaşılmıştır (Çıngı, 1994). Bu araştırmanın örneklemini Hacettepe Üniversitesinde farklı hizmet sınıflarında çalışan 413 personel ve eşleri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamına 413 çift alınmış olmakla birlikte evlilik ilişkileri açısından özel konuları da içeren çiftler uyum ölçeği nin araştırmaya katılanların evine gidilerek her iki eş tarafından içtenlikle cevaplanmasını aynı kurumda çalışmanın kolaylığından 4

5 yararlanarak sağlamak için Ankara da tek bir kurum personelinin seçilmiş olması araştırmanın ve dolayısıyla elde edilen bulguların sınırlılığını oluşturmaktadır. Veri Toplama Araçları Çiftler Uyum Ölçeği Spanier (1976) tarafında geliştirilen ve 32 maddeden oluşan Çiftler Uyum Ölçeği (Dyadic Adjustment Scale) 30 tanesi 5 ile 7 seçenek arasında değişen cevap formatlı likert tarzı sorulardır. Bu soruların çoğu her dan, hiçbir a kadar sıralanan seçeneklerle, 0-7 arasında değişen puanlara sahiptir. Diğer 2 soru ise evet veya hayır cevabı gerektiren tarzda düzenlenmiş olup 0 veya 1 olarak puanlanmıştır. Ölçeğin toplam puanı arasındadır. Ölçeğe göre alınan puan ne kadar yüksekse ilişkinin kalitesi de o denli iyi olarak değerlendirilmektedir. Orijinal ölçeğin puan ortalamaları evli örneklem için (S.D.=17.8), boşanmış örneklem için ise 70.7 (S.D.=23.8) dir. Tüm ölçek için güvenilirlik katsayısı 0.96 iken alt bölümler için 0.73 ile 0.94 arasında değişmektedir. Spanier (1976) tarafından geliştirilen bu ölçeğin Fışıloğlu ve Demir (2000) tarafından Türk örneklemi için yapılan geçerlik ve güvenilirlik çalışmasında; puan ortalaması erkeklerde (S.D.=18.8) ve kadınlarda (S.D.=18.4) olmak üzere ortalama (S.D.=18.6) olarak bulunmuştur. Türk örnekleminde ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik sonucu orijinal sonuca yakın bir şekilde 0.92 olarak bulunmuştur. Ayrıca alt ölçeklerin güvenilirlik sonuçları orjinalinden küçük farklılıklar göstermekte olup 0.75 ile 0.83 arasındadır. Bu nedenle bu araştırmada da Spainer (1976) tarafından geliştirilen, Fışıloğlu ve Demir (2000) tarafından Türk Örneklem Üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak yüksek bir geçerliğe ve güvenirliğe sahip iyi bir ölçüt olduğu belirlenen Çiftler Uyum Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca araştırmada eşlerin demografik ve sosyoekonomik özellikleri ile eşlerin kendi ve eşinin arkadaşları ile olan ilişkilerinin evlilik uyumu üzerindeki etkilerini saptamak amacıyla hazırlanan anket formu kullanılmıştır. 5

6 Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi Araştırma sonucunda elde edilen bulguların değerlendirilmesi Tek Yönlü Varyans Analizi ve İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (t testi) ile yapılmıştır. Testlerin uygulanmasında önemlilik düzeyi =0.05 alınmıştır. BULGULAR Eşler Hakkında Genel Bilgiler Araştırma kapsamına alınan eşlerden kadınlar (%60.6) ve erkekler (%66.0) arasında yükseköğrenim görmüş olanlar ilk sırada yer almaktadır. Evlenme yaşı kadınlarda (%34.4), erkeklerde (%34.4) olanlar önde gelmektedir. Eşlerin %26.4 ü yıldır evli olup ortalama evlilik süresi ± 0.22 dir. Aileler arasında milyon aylık gelire sahip olanlar (%29.3) en yüksek orandadır. Araştırmada eşlerin Çiftler Uyum Ölçeğinden aldıkları minimum puan 18, maksimum puan ise 148 olup genel evlilik uyum puan ortalaması dür. Eşlerin evlilik uyum puan ortalamaları cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerde (105.37) kadınlardan (102.69) yüksektir. Eşlerin Kendi Arkadaşlarıyla İlişkilerini Yeterli Bulma Durumu Kendi arkadaşlarıyla ilişkilerini her (erkek: %46.0, kadın: %36.3) ve bazen (erkek: %38.4, kadın: %34.1) yeterli bulanların oranı erkeklerde kadınlardan yüksek iken hiçbir yeterli bulmadığını belirtenlerin oranı kadınlarda (%29.6), erkeklerden (%17.98) yüksektir (Tablo 1). Kendi arkadaşlarıyla olan ilişkilerini yeterli bulma durumlarına göre eşlerin uyum puan ortalamaları incelendiğinde; kadınlar arasında ilişkilerini her (110.19), erkekler arasında ise bazen yeterli bulanlar (106.69) en yüksek, her iki grupta da hiçbir memnun olmayanlar en düşük (kadın:93.54, erkek:103.46) evlilik uyum puan ortalamasına sahip olduğu görülmektedir (Tablo 1). Kendi arkadaşlarıyla olan ilişkilerini yeterli bulma durumlarına göre eşlerden kadınların uyum puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel yönden önemli iken (p<0.05), erkeklerinki önemsizdir (p>0.05) (Tablo 1). 6

7 Tablo 1. Kendi Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerini Yeterli Bulma Durumlarına Göre Eşlerin Uyum Puanlarına İlişkin n,%,x,s Değerleri ve Varyans Analizi Sonuçları Kendi Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerini n % x s F p Yeterli Bulma Durumu Bazen KADIN p< Toplam Bazen ERKEK 0.46 p> Toplam Eşlerin Kendi Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerinden Memnun Olma Durumu Eşlerden gerek kadın gerekse erkekler arasında kendi arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden her memnun olanların en yüksek oranda olup (kadın: %37.5, erkek: %44.3), bunu bazen memnun olanlar izlemektedir (kadın: %29.3, erkek: %20.8) (Tablo 2). Eşlerin evlilik uyum puan ortalamaları kendi arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden memnun olma durumlarına göre incelendiğinde; ilişkilerinden her memnun olduklarını belirtenlerden kadınların evlilik uyum puan ortalamaları , erkeklerin , bazen memnun olduklarını belirtenlerden kadınların , erkeklerin dir. Tablo 2 de de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan eşlerden gerek kadınların (p<0.05) gerekse erkeklerin (p>0.05) kendi arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden memnun olma derecesi arttıkça evlilik uyum puan ortalamaları da artmakta ancak erkekler arasında kendi arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden her ve bazen memnun olduklarını belirtenlerin evlilik uyum puan ortalamaları birbirine oldukça yakındır. 7

8 Tablo 2.Kendi Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerinden Memnun Olma Durumlarına Göre Eşlerin Uyum Puanlarına İlişkin n,%,x,s Değerleri ve Varyans Analizi Sonuçları Kendi Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerinden n % x s F p Memnun Olma Durumu Bazen KADIN p< Toplam Bazen ERKEK 0.90 p> Toplam Eşlerin Kendi Arkadaşlarıyla İlgili Olarak Anlaşmazlık Yaşama Durumu Eşlerden kadınlar arasında kendi arkadaşlarıyla olan ilişkileri ile ilgili olarak hiçbir anlaşmazlık yaşanmadığını, erkekler arasında bazen anlaşmazlık yaşandığını belirtenler en yüksek orandadır. Bunu kadınlarda bazen anlaşmazlık yaşandığını belirtenler izlemekte olup, hiçbir anlaşmazlık yaşanmadığını belirten erkeklerin oranı kadınlardan yüksektir (Tablo 3) Araştırma kapsamına alınan eşlerden gerek kadınlar gerekse erkeklerde eşler arasında kendi arkadaşlarıyla olan ilişkileri ile ilgili olarak hiçbir anlaşmazlık yaşamayanlar en yüksek (kadın:111.74, erkek: 112.0), her anlaşmazlık yaşayanlar ise en düşük (kadın: 94.57, erkek: 99.64) evlilik uyum puan ortalamasına sahip olup, konu ile ilgili olarak eşler arasında anlaşmazlık yaşama düzeyi arttıkça evlilik uyum puan ortalamaları azalmaktadır (p<0.05). 8

9 Tablo 3.Kendi Arkadaşlarıyla Olan İlişkileriyle İlgili Olarak Anlaşmazlık Yaşanma Durumuna Göre Eşlerin Uyum Puanlarına İlişkin n,%,x,s Değerleri ve Varyans Analizi Sonuçları Kendi Arkadaşlarıyla Olan İlişkileriyle n % x s F p İlgili Anlaşmazlık Yaşanma Durumu Bazen p<0.05 KADIN Toplam Bazen ERKEK p< Toplam Eşlerin Eşinin Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerini Yeterli Bulma Durumu Araştırma kapsamına alınan kadınların %40.0 ı erkeklerin ise %46.5 i eşlerinin arkadaşlarıyla olan ilişkilerini her, kadınların %35.1 i, erkeklerin %36.1 i bazen yeterli bulduklarını belirtmişlerdir (Tablo 4). Eşlerin eşinin arkadaşlarıyla olan ilişkilerini yeterli bulma durumuna göre evlilik uyum puan ortalamaları kadınlarda , erkeklerde arasında değişmektedir. Gerek kadın (p<0.05) gerekse erkeklerde (p>0.05) eşinin arkadaşlarıyla olan ilişkilerden memnuniyet derecesi arttıkça evlilik uyum puan ortalamalarının da arttığı Tablo 5 de görülmektedir. 9

10 Tablo 4.Eşin Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerini Yeterli Bulma Durumlarına Göre Eşlerin Uyum Puanlarına İlişkin n,%,x,s Değerleri ve Varyans Analizi Sonuçları Eşin Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerini n % x s F p Yeterli Bulma Durumu Bazen KADIN 6.96 p< Toplam Bazen ERKEK 0.95 p> Toplam Eşlerin Eşinin Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerinden Memnun Olma Durumu Araştırmaya alınan eşlerden kadınların %40.0 ını, erkeklerin %45.0 ini eşinin arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden her memnun olanların oluşturduğu, bunu kadınlarda ve erkeklerde birbirine yakın oranlarla bazen memnun olanların izlediği görülmektedir (kadın: %36.3, erkek: %36.8). Eşinin arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden memnun olma durumlarına göre eşlerin evlilik uyum puan ortalamaları kadınlar arasında , erkekler arasında ise arasında değişmektedir. Eşlerden kadınlarda eşinin arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden her memnun olanlar en yüksek evlilik uyum puan ortalamasına sahip iken, erkeklerde her ve bazen memnun olanların evlilik uyum puan ortalamaları birbirine oldukça yakındır. Hem kadın (p<0.05) hem de erkeklerde (p>0.05) eşin arkadaşlarıyla olan ilişkilerden duyulan memnuniyet derecesi arttıkça evlilik uyum puan ortalamaları da artmaktadır (kadın: her :108.10, bazen: , hiçbir : 95.32, erkek: her : , bazen: , hiçbir : ) (Tablo 5). 10

11 Tablo 5.Eşin Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerinden Memnun Olma Durumlarına Göre Eşlerin Uyum Puanlarına İlişkin n,%,x,s Değerleri ve Varyans Analizi Sonuçları Eşin Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerden n % x s F p Memnun Olma Durumu Bazen KADIN 8.06 p< Toplam Bazen ERKEK 0.91 p> Toplam Eşin Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerle İlgili Olarak Anlaşmazlık Yaşanma Durumu Eşler arasında eşinin arkadaşlarıyla olan ilişkileriyle ilgili anlaşmazlık yaşanma durumu açısından eşlerden gerek kadınlar gerekse erkekler arasında hiçbir anlaşmazlık yaşanmadığını belirtenler en yüksek oranda olup (kadın: 39.7, erkek: %47.0) bunu bazen (kadın: %36.1, erkek: %36.3) anlaşmazlık yaşandığını belirtenler izlemektedir. Konuya ilişkin olarak eşlerden kadınların uyum puan ortalamaları , erkeklerin uyum puan ortalamaları ise arasında değişiklik göstermektedir. Eşlerinin arkadaşlarıyla olan ilişkileri konusunda eşler arasında anlaşmazlık yaşanma derecesi arttıkça eşlerden her ikisinin de evlilik uyum puan ortalamaları azalmaktadır (kadın: her : 95.89, bazen: , hiçbir : , erkek: her : , bazen: , hiçbir : ). Ancak konuya ilişkin evlilik uyum puan ortalamaları arasındaki fark kadınlar açısından istatistiksel yönden önemli (p<0.05), erkekler açısından önemsiz bulunmuştur (p>0.05) (Tablo 6). 11

12 Tablo 6.Eşin Arkadaşlarıyla Olan İlişkileriyle İlgili Olarak Anlaşmazlık Yaşanma Durumuna Göre Eşlerin Uyum Puanlarına İlişkin n,%,x,s Değerleri ve Varyans Analizi Sonuçları Eşin Arkadaşlarıyla Olan İlişkileriyle İlgili n % x s F p Anlaşmazlık Yaşanma Durumu Bazen KADIN 6.69 p< Toplam Bazen ERKEK 1.35 p> Toplam TARTIŞMA VE SONUÇ Araştırmada eşlerin hem kendi hem de eşinin arkadaşlarıyla olan ilişkilerini yeterli bulma ve bu ilişkilerden duydukları memnuniyet düzeyi arttıkça evlilik uyum puan ortalamaları artmakta, kendi ve eşinin arkadaşlarıyla olan ilişkileri konusunda anlaşmazlık yaşama düzeyi arttıkça ise eşlerin evlilik uyum puan ortalamaları azalmaktadır. Bu durum yapılan pek çok araştırma bulgusuyla paralellik göstermekte olup eşlerin arkadaşlık ilişkilerine yönelik olumlu duygularının evliliğin kalitesini olumlu yönde etkilediğini kanıtlamaktadır. Ayrıca bu sonuç eşlerin arkadaşlık ilişkileri yolu ile kendi aralarındaki paylaşımın da artmasının kişilerin psikolojik refahını olumlu yönde etkilediğini dolayısıyla eşlerin evlilikte ortaya çıkan problemlerle daha kolay baş edebileceğini ve bunun da evliliği olumlu yönde etkileyeceğini düşündürmektedir. Nitekim Lee (1988), Brubaker ve Ade-Ridder in (1987) yaptıkları çalışmalar arkadaşlarla görüşme sıklığının evlilik uyumunu ve memnuniyetini önemli ölçüde pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Hansen ve diğ. (1991) tarafından yapılan çalışmada toplumsal ağ içerisinde arkadaşlarıyla ortak ilişkiler sürdüren eşlerin evlilik uyumunun yüksek olduğu, Cotton ve diğ. nin (1993) yaptığı çalışmada eşlerin kendini eşinin arkadaş grubunun bir üyesi olarak gördüğü ve eşinin arkadaşlarını 12

13 kendi arkadaşları olarak kabul edebildiği ölçüde evlilik uyumunun yükseldiği bulunmuştur. Elbette ki evlilikte her iki eşin de bireysel olarak geçirmekten zevk alacağı ının ve arkadaşlarının olmasına imkan verecek şekilde esneklik de sağlanmalıdır. Evlilikte uyumlu ilişkiler eşlerin tüm larını birlikte geçirmeleri ve her ortak ilişkilerden ve ilgilerden keyif almaları anlamına gelmemektedir. Eşlerin bireysel ilgi ve zevklerini gerçekleştirebilmelerine olanak sağlayacak ölçüde bireysel aynı da sosyo-ekonomik, pek çok alanda olduğu gibi psiko-sosyal alanda da eşler arasında paylaşımın yaşanmasına olanak sağlayacak bir toplumsal ilişki ağının kurulması evlilik bağını güçlendirecektir. Böyle bir evlilik ilişkisi içerisinde bulunan eşlerin psikolojik refahları ve evlilik uyumları da yüksek olacaktır. Bu nedenle evliliğin kalitesinin artırılması için eşler evliliğin başlangıcından itibaren toplumsal ağ içerisinde önemli yeri olan arkadaşlık ilişkilerini her iki eşe de memnuniyet verecek biçimde düzenlemeli, mevcut arkadaşlık ilişkilerini sürdürmek ve güçlendirmek ve yeni arkadaş çevreleri yaratabilmek için fırsatlar yaratarak toplumsal yalnızlıktan kurtulmalıdırlar. Bunun için ise ev, iş ve toplumsal yaşama ilişkin faaliyetlerin ve ın yaşam kalitesini artırıcı yönde düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca arkadaşlık ilişkilerinin evlilik uyumu ile ilişkisinin daha detaylı belirlenebilmesi için arkadaşlık ilişkilerinin nitelik ve niceliğine ilişkin daha detaylı soruların sorulması konuya ilişkin daha detaylı bilgi elde edilebilmesine olanak sağlayacaktır. Sosyal ağ ile olan ilişkiler yaşam dönemlerine göre farklılık gösterdiğinden konunun farklı yaşam dönemlerine göre de incelenmesi yararlı olacaktır. KAYNAKLAR Bilen, M. (1983). Ailede, Kurumlarda ve Toplumda Sağlıklı İnsan İlişkileri. Ankara:Teknik Basım San. Brubaker, E., ve Ade-Ridder, L. (1987). Relationships between marital quality, social, and familial interactions by residential location: Implications for human service professionals. Journal of Family and Economic Issues, 8 (3-4) / March, Burgess, E.W. ve Locke, H.J. (1953). The Family. New York: American Book. 13

14 Burgess, E.W., Cottrell, L.S. (1998). Predicting Success Or Failure In Marriage. Newyork: Thommas Press. Cotton, S., Cunningham, J.D., ve Antill J.K. (1993). Network Structure, Network Support and the Marital Satisfaction of Husband and Wives. Australian Journal of Psychology, 45, Çıngı, H. (1994). Örnekleme Kuramı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi. Fışıloğlu H. (1990). Perceived family cohesion and its relationship to perceived marital adjustment in married graduate students. Unpublished doctoral dissertation, State University of New York at Buffalo. Fışıloğlu, H., Demir, A. (2000). Applicability of the Dyadic Adjustment Scale for Measurement of Marital Quality With Turkish Couples.European Journal of Psychological Assessment, 16 (3): , Gren, L.R.Richardson, D.S., Lago, T. ve Schatten-Jones, E.C. (2001). Network correlates os social and emotional loneliness in young and older adults. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(3), Hansen, F.J., Fallon, A.E. ve Novatny, S.L. (1991). The Relationship Between Social Network Structure and Marital Satisfaction in Distressed and Nondistressed Couples: A Pilot Study. Family Theraphy, 18, Johnson, M.P. ve Leslie, L. (1982). Couple Involvement and Network Structure: A Test of the Dyadic Withdrawal Hypothesis. Social Psychology Quarterly, 45, Kearns, J.N. ve Leonard, K.E. (2004). Social Networks, Structural Interdepence, and Marital Quality over the Transition to Marriage: A Prospective Analysis. Journal of Family Psychology, 18:2, Kim, H.J., ve Stiff, J.B. (1991). Social Networks and the Development of Close Relationships. Human Communication Research, 18, Kirkpatrick, C. (1955). The Family as Process and Institution. New York: Ronald Press. Knox, D. (1972). Marriage Happiness a Behavioral Approach to Counseling. Illınoıs: Research Press Company, Lee, Gary R. (1988). Marital satisfaction in later life: The effects of nonmarital roles. Journal of Marriage and the Family 50: Leonard, K.E. ve Roberts, L.J. (1998). Marital Agression, Quality, and Stability in the First Year of Marriage: Findings from the Buffalo Newlywed Study. In T.N. 14

15 Bradbury (Ed.), The Developmental Course of Marital Dysfunction (pp.44-73). Cambridge, England: Cambridge University Pres. Lewis, R.A. ve Spanier, G.B. (1979). Theorizing about the Quality and Stability of Marriage. Pp in W.R. Burr, R. Hill, F.I. Nye, and I.L. Reis (Eds.), Conemporary Theories about the Family (Vol.1). New York: The Free Press. Locke H.J ve Karlsson, G. (1952). Marital adjustment and Prediction in Sweden and the U.S.A. American Sociological Review 17(February): Locke, H.J. (1951). Predicting Adjustmentin Marriage: A Comparison of a Divorced and a Happy Married Group. New York: Holt, Rinehart and Winston. Milardo, R.M. (1982). Friendship Networks in Developing Relationships: Converging and Diverging Social Environments. Social Psychology Quarterly, 45, Milardo, R.M., Johnson, M.P., ve Huston, T.L. (1983). Developing Close Relationships: Changing Patterns of Interaction Between Pair Members and Social Networks. Journal of Personality and Social Psychology, 44, Nelson-Jones, R. (1986) Human relationship skills. Norwich: Typeset by Paston Press.75. Parks, M.R., Sten, C.M., ve Eggert, L.L. (1983). Romantic Involvement and Social Network Involvement. Social Psychology Quarterly, 46, Sabatelli, R. M. (1988). Measurement issues in marital research:a review and critique of contemporary survey instruments. Journal of Marriage and the Family. 50, Sardoğan, M.E., Karahan, T.F. (2005). Evli Bireylere Yönelik Bir İnsan İlişkileri Beceri Eğitimi Programı nın Evli Bireylerin Evlilik Uyum Düzeylerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(2), Sayın, Ö. Aile Sosyolojisi. Ailenin Toplumdaki Yeri. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, Sinha, S.P. (1989). Marital Adjustment and Personal Space Orientation. The Jornal of Social Psychology, 130:5, ,1989. Spanier, G.B. (1976). Measuring Dyadic Adjustment: New Scales for Assessing the Quality of Marriage and Similar Dyads. Journal of Marriage and the Family, 38: Whitehurst, R.N. (1968). Premarital Reference-Group Orientations and Marriage Adjustments. Journal of Marriage and the Family 30(August):

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

K U L L A N I M B İLGİLERİ

K U L L A N I M B İLGİLERİ T Ü R K Ç E C O M P U TER SYSTE M U S A B I L I TY QU E S T I O N N A IRE S H O RT VERSIO N (T- C S U Q - S V ) A N K E Tİ K U L L A N I M B İLGİLERİ DOÇ.DR. OGUZHAN ERDINC I S T A N B U L, 2 0 1 5 GENEL

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

KİŞİSEL, SOSYO-EKONOMİK ve KÜLTÜREL BAZI DEĞİŞKENLERİN GENÇLERİN UYUM ALANLARI VE UYUM YÖNTEMLERİNE ETKİSİ

KİŞİSEL, SOSYO-EKONOMİK ve KÜLTÜREL BAZI DEĞİŞKENLERİN GENÇLERİN UYUM ALANLARI VE UYUM YÖNTEMLERİNE ETKİSİ KİŞİSEL, SOSYO-EKONOMİK ve KÜLTÜREL BAZI DEĞİŞKENLERİN GENÇLERİN UYUM ALANLARI VE UYUM YÖNTEMLERİNE ETKİSİ Dr. Güzin KURÇ* Her birey sağlıklı ve mutlu yaşamak ister. Bireylerin yaşamlarını sağlıklı ve

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

2016 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3. Muhasebe

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLıel. AİLEDE EŞLER ARASI UYUMA ErKİ EDEN FAKTÖRLERİN. BAŞBAKANLıK. Dr. Arzu ŞENER Prof. Dr. R. Günsel TERZ1üCLU T.C.

AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLıel. AİLEDE EŞLER ARASI UYUMA ErKİ EDEN FAKTÖRLERİN. BAŞBAKANLıK. Dr. Arzu ŞENER Prof. Dr. R. Günsel TERZ1üCLU T.C. ~ T.C. BAŞBAKANLıK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLıel AİLEDE EŞLER ARASI UYUMA ErKİ EDEN FAKTÖRLERİN Dr. Arzu ŞENER Prof. Dr. R. Günsel TERZ1üCLU ANKARA 2002 T. C. BAŞBAKANLıK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLlGI

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Sosyometri. Halk Sağlığı. Mart-2005

Sosyometri. Halk Sağlığı. Mart-2005 Sosyometri Halk Sağlığı Mart-2005 Jacob Levy Moreno (889-974) Mitterndorf Kampı, Viyana (92) Amerikan Hava Kuvvetleri (944) Hudson Islah Evi (963) Sosyometrinin amacı, bireylerin spontanlıklarını ve yaratıcılıklarını

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

TEOG Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1

TEOG Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1 International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) June 2016 : 2 (1) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Review Article Recieved: 21.03.2016 - Accepted:13.05.2016

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

Gebelikte Evlilik Uyumu ve Sosyal Destek Arasindaki İlişki* The Relationship between the Marital Adjustment and Social Support in Pregnancy

Gebelikte Evlilik Uyumu ve Sosyal Destek Arasindaki İlişki* The Relationship between the Marital Adjustment and Social Support in Pregnancy ARAŞTIRMA DOI:10.17681/hsp.16572 Gebelikte Evlilik Uyumu ve Sosyal Destek Arasindaki İlişki* The Relationship between the Marital Adjustment and Social Support in Pregnancy Mehtap GÜMÜŞDAŞ a, Serap EJDER

Detaylı

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN)

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN) GÜLÇİN KARADENİZ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ E-Posta Adresi Telefon (İş) : 2166261050-2244 Faks : 2166281113 Adres : : gulcinkaradeniz@maltepe.edu.tr Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai PEHLİVAN*; Elif Nilay ADA*;Gizem ÖZTAŞ* *Mersin Üniversitesi

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

BOŞANMIŞ BİREYLERİN YENİDEN EVLİLİK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BOŞANMIŞ BİREYLERİN YENİDEN EVLİLİK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BOŞANMIŞ BİREYLERİN YENİDEN EVLİLİK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Fatma ARPACI * Şadan TOKYÜREK Öz Boşanmış bireylerin yeniden evlilik konusundaki görüşlerinin incelenmesi amacı ile yapılan araştırmaya

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Evlilik İlişkisinden Sağlanan Doyum: Evlilik Yaşamı Ölçeği

Evlilik İlişkisinden Sağlanan Doyum: Evlilik Yaşamı Ölçeği Evlilik İlişkisinden Sağlanan Doyum: Evlilik Yaşamı Ölçeği Esin TEZER O rtadoğu Tek n ik Ü niversitesi E ğitim B ilim le ri B ölüm ü Özet: Evlilik konusunda yapılan araştırmalarda, bu ilişkinin değerlendirilmesi

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

ARKADAŞLIK KALİTESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

ARKADAŞLIK KALİTESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ ARKADAŞLIK KALİTESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ Doç. Dr. Ahmet Akın Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi aakin@sakarya.edu.tr Doktora Öğr. Fatıma Firdevs Adam Karduz Sakarya Üniversitesi

Detaylı

İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMASI: Başlangıç Anketinden İlk Bulgular

İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMASI: Başlangıç Anketinden İlk Bulgular İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMASI: Başlangıç Anketinden İlk Bulgular Cristobal Ridao-Cano Ahmet Levent Yener Dünya Bankası AOA Beşeri Kalkınma Sektörü İstanbul, 9 Aralık,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

NEAR EAST UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES APPLIED (CLINICAL) PSYCHOLOGY MASTER PROGRAM MASTER THESIS

NEAR EAST UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES APPLIED (CLINICAL) PSYCHOLOGY MASTER PROGRAM MASTER THESIS NEAR EAST UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES APPLIED (CLINICAL) PSYCHOLOGY MASTER PROGRAM MASTER THESIS EXAMINATION OF UNIVERSITY STUDENTS VIEWS ON RELATIONSHIPS ACCORDING TO SOME SOCIODEMOGRAPHIC

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN *, Yrd. Doç. Dr. Özden TAŞĞIN** Yrd.

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR Projenin Amacı Çocuklar ve çevrimiçi teknolojiler konusunda Avrupa çapındaki sosyal, kültürel ve düzenleyici etkilerin neler olduğunu belirlemek

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.1-7

2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.1-7 1 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.1-7 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Şaban ÇETİN

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları İstanbul - 2013 Yayın No : 2918 İşletme-Ekonomi Dizisi : 590 1. Baskı Haziran 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-943 - 8 Copyright

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler

Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler Uzm. Ahu ÖZTÜRK Doç. Dr. Melike SAYIL, Doç. Dr. Asiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tayfun Doğan Doğum Tarihi: 02.11.1979 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003 Bilimleri/Rehberlik

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN ANNENİN PRENATAL UYUMUNA ETKİSİ

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN ANNENİN PRENATAL UYUMUNA ETKİSİ DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN ANNENİN PRENATAL UYUMUNA ETKİSİ Arş. Gör. MEHTAP UZUN AKSOY* Doç. Dr. AYTEN ŞENTÜRK ERENEL* Prof. Dr. AYDAN BİRİ** *Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Özgeçmiş. 2013 Doktora Tezi Başlığı: Ortaokul Öğrencilerinin Mağduriyetinde Etkili Olan Öğrenci ve okul Düzeyi Faktörleri: Ekolojik Bir Bakış Açısı

Özgeçmiş. 2013 Doktora Tezi Başlığı: Ortaokul Öğrencilerinin Mağduriyetinde Etkili Olan Öğrenci ve okul Düzeyi Faktörleri: Ekolojik Bir Bakış Açısı Özgeçmiş Gökhan Atik Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Cebeci Kampüsü Cemal Gürsel Sokak, 06590, Ankara E-posta(lar): gokhanatik@gmail.com, gatik@ankara.edu.tr

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Yurt Memnuniyetleri Anketi

Üniversite Öğrencilerinin Yurt Memnuniyetleri Anketi A.H. TURAN, A.ÜNSEL Üniversite Öğrencilerinin Yurt Memnuniyetleri Anketi Doç. Dr. Aykut Hamit TURAN Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim bilişim sistemleri Bölümü ahturan@sakarya.edu.tr Uzm.

Detaylı

F a rk lı S o sy o -E k o n o m ik D üzeydek i E vli B ire y lerin U yum Düzeyleri

F a rk lı S o sy o -E k o n o m ik D üzeydek i E vli B ire y lerin U yum Düzeyleri F a rk lı S o sy o -E k o n o m ik D üzeydek i E vli B ire y lerin U yum Dr. İbrahim YILDIRIM H acettepe Üniuersitesi Eğitim Fakültesi Ö zet - Bu çalışmada, sosyoekonomik düzey açısından evli bireylerin

Detaylı

Eğitim Planlama Sürecinde Eğitim İhtiyaç Analizi Nurdan Özdemir (Eğitim Uzmanı)

Eğitim Planlama Sürecinde Eğitim İhtiyaç Analizi Nurdan Özdemir (Eğitim Uzmanı) İÇİNDEKİLER Nurdan Özdemir (Eğitim Uzmanı) GİRİŞ...2 EGİTİM İHTİYAÇ ANALİZİNDE SÜREÇLER...2 EGİTİM İHTİYAÇ ANALİZİNDE YÖNTEMLER...5 EGİTİM İHTİYAÇ ANALİZİNİN FAYDALARI...7 KAYNAKLAR...7 01.10.02/00 Kalite

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kaliteli yaşam; kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladığı,

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (SCI ve SSCI Indekslerinde taranan) makaleler :

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (SCI ve SSCI Indekslerinde taranan) makaleler : 1 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (SCI ve SSCI Indekslerinde taranan) makaleler : A1. Yalçın, B. M., Karahan, T. F., Karadenizli, D. & Şahin, E. M. (2006). Shortterm effects of problem-based

Detaylı

ROMANTİK İLİŞKİLERDE SOSYAL AĞ ETKİLERİ 1

ROMANTİK İLİŞKİLERDE SOSYAL AĞ ETKİLERİ 1 DOI: 10.7816/nesne-03-05-03 ROMANTİK İLİŞKİLERDE SOSYAL AĞ ETKİLERİ 1 Fatma CAN 2, Selim HOVARDAOĞLU 3 ÖZET Bu çalışmada, flört ilişkisi olan ve evli bireylerin ilişki bağlanımlarını yordayan sosyal ağ

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

EVLİLİK UYUMU İLE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ RELATIONSHIP BETWEEN ADAPTATION OF THE MARRIAGE AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

EVLİLİK UYUMU İLE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ RELATIONSHIP BETWEEN ADAPTATION OF THE MARRIAGE AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS Şubat 204 Cilt:3 Sayı: Makale No: 24 ISSN: 246999 EVLİLİK UYUMU İLE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ Yrd. Doç. Dr. Hatice Yalçın Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi haticeyalcin@kmu.edu.tr Özet

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi

15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi 15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi Nesime Güzel ERTOP *, Birsen ALTAY * * Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ

BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nilgün KÖKLÜ* Davranış bilimlerinde, istatistiğe giriş dersini alan öğrenciler sık sık bu derse yönelik katı tutumlar göstermekte ve

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

EVLİ BİREYLERİN EVLİLİK DOYUMUNUN CİNSİYET VE EŞ DESTEĞİNE GÖRE İNCELENMESİ

EVLİ BİREYLERİN EVLİLİK DOYUMUNUN CİNSİYET VE EŞ DESTEĞİNE GÖRE İNCELENMESİ EVLİ BİREYLERİN EVLİLİK DOYUMUNUN CİNSİYET VE EŞ DESTEĞİNE GÖRE İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Zekavet Kabasakal Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi zekavetkabasakal@gmail.com Arş. Gör. Dr. Yağmur

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA İLGİLERİ VE ATILGANLIK BECERİLERİ* (The Interests Of The University Students In Sports And Their Assertiveness Skills)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA İLGİLERİ VE ATILGANLIK BECERİLERİ* (The Interests Of The University Students In Sports And Their Assertiveness Skills) Ege Eğitim Dergisi 2002 (1), 2: 147-154 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA İLGİLERİ VE ATILGANLIK BECERİLERİ* (The Interests Of The University Students In Sports And Their Assertiveness Skills) Doç. Dr. Münevver

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı