Pamuğun Çimlenmesi ve Erken Fide Gelişimi Üzerine Tuz Stresinin Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pamuğun Çimlenmesi ve Erken Fide Gelişimi Üzerine Tuz Stresinin Etkisi"

Transkript

1 U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, Cilt 21, Sayı 1, 9-21 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Pamuğun Çimlenmesi ve Erken Fide Gelişimi Üzerine Tuz Stresinin Etkisi Mehmet Öz 1, Abdullah Karasu 1 1 Uludağ Üniversitesi, Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu e-posta: Özet: Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Tohum Laboratuarında 2005 yılı Eylül ayında yürütülen bu çalışmada Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü nden sağlanan 12 pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşidi (Nazilli 84, Nazilli 84(S), Nazilli 87, Nazilli 143, Nazilli 303, Nazilli 342, Nazilli M 342, Nazilli 663, Aydın 110, Gürelbey, Özbek 142 ve Şahin 2000) ve 5 farklı tuz yoğunluğu (Kontrol, 4, 8, 12 ve 16 NaCl) kullanılmıştır. Deneme 4 tekerrürlü olarak Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre yürütülmüştür. Delinte pamuk tohumları 17 cm çapında ve 15 cm derinliğindeki saksılara 25 er adet olmak üzere yerleştirilmiştir. Ekimi takiben saksılar değişik oranlarda tuz içeren su ile sulanmışlardır. İkinci sulama ekimden 2 gün, üçüncü sulama ise 5 gün sonra yapılmış ve başka sulama yapılmamıştır. Gerek kontrol gerekse de diğer çözeltilerin hazırlanmasında ph sı 7 olan saf su kullanılmıştır. Ekimden 10 gün sonra sayım ve ölçüm işlemleri gerçekleştirilmiştir. Denemede çimlenme oranı, yaş kök ağırlığı, yaş sürgün ağırlığı, yaş kök uzunluğu ve yaş sürgün uzunluğu değerleri saptanmıştır. İncelenen tüm karakterlerde, artan tuz yoğunluğunun etkisi olumsuz yönde önemli çıkmıştır. Ortalama değerlere göre çimlenme oranları % , kök ağırlıkları gr, sürgün ağırlıkları gr, kök uzunluğu gr ve sürgün uzunlukları da gr arasında değişmiştir. Çimlenme oranları bakımından en yüksek ortalama değer %73.73 ile Nazilli 303 çeşidinde ölçülmüştür. Anahtar Kelimeler: Pamuk, tuz yoğunluğu, çimlenme ve fide. Effect of Salt Stress on Germination and Early Seedling Growth of Cotton Abstract: The aim of this study was to determine the effect of NaCl salinity on germination and early seedling and growth of cotton. Twelve cotton cultivars (Nazilli 84, Nazilli 84(S), Nazilli 87, Nazilli 143, Nazilli 303, Nazilli 342, Nazilli M 342, Nazilli 663, Aydın 110, Gürelbey, Özbek 142 ve Şahin 2000) developed by Nazilli Cotton Research Institute, Nazilli, Turkey were used as plant material and five different salt concentrations (Control, 4, 8, 12 ve 16 NaCl) as salt treatment were investigated in present study. The experiment was conducted in a Completely Randomized Design with for replications at the laboratories of Mustafakemalpasa Vocational School, Uludag University, Bursa, Turkey, in Twenthy-five delinted cottonseeds for each variety were sown in flowerpods (in diameter: 17 cm and in depth: 15 cm). Flowerpods were irrigated regularly with water containing different salt concentrations after the sowing. Second and third irrigations were made 2 nd day and 5 th day after the sowing, repectively. Measurements were done tenth day after the sowing. Germination 9

2 and seedling growth traits such as germination percentage, fresh root weight, fresh shoot weight, fresh root length and fresh shoot height were observed in the study. All investigated characters were negatively influenced by increased salt concentrations. Mean values measured were varied between and %, for germination percentage; and gr for fresh root weight; and gr for fresh shoot weight; and cm for fresh root length and and cm for fresh shoot height. The highest germination percentage with % was obtained from cv. Nazilli 303. Key words: Cotton, salt concentration, germination and seedling. Giriş Tuzluluk dünya topraklarının önemli sorunlarından biridir. Dünyada her yıl 10 milyon ha arazinin tuzluluk etkisiyle elden çıkması, sorunun boyutunu daha iyi göz önüne sermektedir (Kwiatowski, 1998). Toprak tuzluluğu, dünya üzerinde 95 milyon hektar civarında tarım alanını etkilemektedir (Szabolcs, 1994). Tuzluluk dünya tarımı için büyük bir tehdit olup pamuk üretim alanlarını sınırlamaktadır (Saghir ve ark., 2002). Özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde yetersiz yağış ve yüksek buharlaşma tuzluluğun başta gelen sebeplerindendir. Nadir de olsa okyanus kenarlarındaki delta ovalarında okyanus etkisi nedeniyle tuzluluk görülebilmektedir. Öte yandan yanlış sulama uygulamaları da özellikle drenaj koşullarının kötü olduğu yerlerde tuzluluğa sebep olabilmektedir (Ergene, 1982). Dünyada tarım arazilerinin sınırlı olduğu ve besin ihtiyacının katlanarak arttığı dikkate alınırsa en azından mevcut arazilerin daha verimli kullanılması gerektiği ortaya çıkar. Bu yüzden tuzlu toprakların ıslahı ve ekonomik bir şekilde değerlendirilmesi son derece önemlidir (Woods, 1996). Tuzluluk; özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde yıkanarak yer altı suyuna karışan çözünebilir tuzların yüksek taban suyuyla birlikte kapillarite yoluyla toprak yüzeyine çıkması ve buharlaşma sonucu suyun uçmasıyla toprak yüzeyinde birikmesi olayıdır (Epstein ve ark., 1980; Ergene, 1982; Kwiatowski, 1998; Mikati, 1997; Gafni ve Zohar, 2001; Rogers, 2002; Patel ve ark., 2002). Bu birikme toprak yüzeyinde olabileceği gibi yüksek sıcaklık etkisiyle yüzeyden daha aşağılarda da olabilmektedir (Ergene, 1982). Normal yağış alan bölgelerde fazla yağışla yeraltı suyuna iletilen tuzlar akarsularla denizlere ulaştırılır. Ancak kurak ve yarı kurak yıkanan ve taban suyuna karışan tuzlar yetersiz yağış nedeniyle çoğu zaman açık denizlere ulaşamaz. Bunun sonucunda da yerel kapalı havzalar meydana gelir. Sulamada tuz oranı yüksek su kullanılması ve gübreler toprak tuzluluğunun artmasının nedenlerinden diğerleridir (Epstein ve ark., 1980). Toprakta tuz yoğunluğunun artması bitkilere zehir etkisi yapar. Toprak çözeltisinde bazı iyonların yüksek yoğunluklarda bulunması, bitkilerin gelişmesi için gerekli bitki besin maddelerinin yeter miktarda alınmasına engel olur. Örneğin fazla kalsiyum, bazı bitkilerde potasyum alımını güçleştirir, buna karşılık yüksek miktardaki magnezyum veya sodyum ise kalsiyum veya potasyum yetersizliği yaratır. Bazı iyonların az veya çok miktarlarda bitki bünyesine yığılmaları, onlara zarar vermeleri, bitkinin çeşidine bağlı olarak değişir. Bazı durumlarda, tuzların bitki bünyesine fazla girmesi ve birikmesi bitki dokularında katyon dengesini bozarak, bitkinin gelişmesini yavaşlatır ya da tamamen durdurur (Ergene, 1982). 10

3 Bitkilerin tuza dayanımı ise, kök bölgesindeki çözünebilir tuzların belli bir düzeyi için tahmin edilen verim azalması olarak tanımlanır. Bununla birlikte tuza dayanım, bitkinin yetişmiş olduğu kültürel koşullara dayalı oransal bir değerdir. Belki de, bitkinin tuza dayanımını tahmin etmedeki zorluk, bitkinin tuza tepkisini etkileyebilen birçok nedenin olmasıdır. Tuza dayanım, bitki türü, toprak, su ve çevresel değişkenlere bağlıdır. Tuz dayanımını etkileyen bu değişkenler; bitkisel faktörler (büyüme dönemleri, çeşit), toprak faktörleri (verimlilik, toprak su tutma kapasitesi ve havalanma), çevre faktörleri (iklim, sıcaklık, nem ve hava kirliliği) olarak sıralanabilir. Ülkemizin su ve toprak kaynakları potansiyeli sulama projeleri ile rasyonel bir şekilde değerlendirilerek, kuru tarım alanları sulu tarıma açılmış, tarımsal üretim önemli oranda artmıştır. Sulu tarıma geçiş, üretimde artış sağlamasına karşın, tarımsal alt yapının yeterli olmadığı bu topraklarda tuzlulaşma sorunu başlamış ve topraklar çoraklaşarak, tarım yapılamaz hale gelmiştir. Ülkemizde doğal faktörlerin yanı sıra sulu tarıma geçilen bölgelerde uygun sulama ve drenaj tesislerinin yapılmaması, çiftçilere sulama tekniği hakkında gerekli bilgilerin verilmemesi gibi nedenlerle, tuzlu ve sodyumlu toprakların oluşumu hızlanmıştır (Ergene, 1982). Pamuk tuza toleranslı bitkilerden birisidir (Fowler, 1986; Maas, 1986; Anonim, 2006). Tuzdan zarar görme eşiği 7.7 ds/m dir (Ashraf, 2002) olup 17dS/m tuz yoğunluğunda verim % 50 civarında azalmaktadır (Maas, 1986). Tuzluluk çimlenmeyi azaltır, bitki gelişimini ve verimi düşürür (Greenway ve Munns, 1980; Pesserakli ve Tucker, 1985; Demir ve ark. 2003). Çimlenmenin azalmasının ana nedeni olarak, yüksek tuz yoğunluğundan ötürü su alımının engellendiğini açıklayanlar olduğu gibi (Mansour, 1994), tuzun toksik etkisinden ortaya çıktığını belirtenler de vardır (Leopold ve Willing, 1984; Khajeh-Hosseini ve ark. 2003). Tuz, tohumun çimlenmesinde önemli rol oynayan bazı enzimlerin aktivitelerini engelleyebilir (Shonjani, 2002). Pamuk tohumlarının çimlenme ve çıkışı, aşırı tuz nedeniyle hem azalmakta hem de gecikmektedir. Çimlenme oranı 10 ds/m yoğunluğunda % arasında saptanmışken 20 ds/m dozunda ise çeşitler arasında % oranlarına düşmüştür (Qadir ve Shams, 1997). Pamuk bitkisinin kökleri tuzdan etkilenen ilk organlarıdır (Reinhardt ve Rost, 1995b). Tuzluluk genellikle kök gelişimini olumsuz etkilemektedir (Raia ve Azimov, 1988). Tuz yoğunluğundaki artış kök gelişimini geciktirmiş, uzamasını azaltmıştır (Reinhardt ve Rost, 1995c). 90 mm ye kadar olan tuz yoğunlukları pamuğun çimlenmesinde azalmaya neden olmamış, ancak 188 mm düzeyindeki yoğunlukta % 50 azalmıştır (Anonim, 2006). Orta düzeyde tuz yoğunluğuna sahip topraklarda tuz kök gelişimini artırırken, sürgün gelişimini ise olumsuz etkilemiştir (Jafri ve Ahmet, 1994; Leidi, 1994). Tuzdan etkilenme dere-cesi çeşitlere göre önemli düzeylerde değişebilmektedir (Qadir ve Shams, 1997). Amjad ve ark. (2002), pamuk tohumlarının 1.5, 5, 10, 15, 22 ve 30 ds/m tuz konsantrasyonunda çimlenme, fide uzunluğu ve fide ağırlığı bakımından değişimini incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, 1.5 ve 5 ds/m tuz yoğunluğunda çimlenme, fide uzunluğu ve ağırlığı değerleri maksimum olmuş, tuz yoğunluğu arttıkça belirtilen kriterlerde düşüşler yaşanmıştır. En düşük değerler 30 ds/m de saptanmıştır. Malik ve ark. (1994), farklı tuz yoğunluklarının 11 pamuk çeşidinin çimlenmesi üzerine olan etkilerini araştırmışlardır. Çalışmaya göre, çimlenme oranları 3.0 ve 4.0 ds/m yoğunluklarında birbirine yakın bulunmuştur. Oysa çimlenme oranı 8.0 ds/m de % 58 e, 12.0 ds/m de % 50 ye, 16.0 ds/m de % 42 ye ve 20.0 ds/m yoğunluğunda da % 19 a 11

4 düşmüştür. Çeşitlerin farklı tuz yoğunluklarında elde edilen çimlenme ortalamaları ise % arasında saptanmıştır. Genellikle tuzluluk pamuğun vejetatif gelişimini azaltır (Qadir ve Shams, 1997). Düşük tuz yoğunlukları ise büyümeyi arttırabilir (Pessarakli ve Tucker, 1985, Gorham, 1996). Tuz stresi pamukta yaprak alanını, kök ve toprak üstü kısımlarının gelişimini düşürür (Saghir ve ark., 2002). Tuz yoğunluğunun 12 ECe ye ulaşmasıyla birlikte çimlenme oranı ve bitki boyunda bir azalma saptanmıştır (Phogat ve ark., 2001). Çimlenme oranı 252 meq/l NaCl düzeyinde azalmış, fide büyümesi ise daha düşük yoğunluklarda bile engellenmiştir (Casenave ve ark., 1999). Tuzluluk kök/gövde oranını azaltır, çünkü gövde tuz stresine köklere göre daha hassastır (Leidi ve ark., 1991, Brugnoli ve Björkman, 1992; Meloni ve ark., 2001; Ashraf ve Ahmad, 2000). Tuzluluk, genellikle bitkilerin sürgün gelişimini kök gelişimine göre daha fazla etkiler (Shalhevet ve ark., 1995; Jafri ve Ahmad, 1994; Jeanette, ve ark., 2002; Munns ve Termaat, 1986 ve Munns, 2002). Çimlenme esnasında tuz stresinin olumsuz etkileri konusunda başka bitkilerle de çalışmalar yapılmıştır (Hosseini ve ark., 2002; Katerji ve ark., 1994; Wang ve Shannon, 1999; Atak ve ark., 2006). Bu çalışmanın amacı, bazı pamuk çeşitlerinin çimlenme esnasında farklı tuz yoğunluklarına karşı gösterdiği tepkileri saptamaktır. Materyal ve Yöntem Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Tohum Laboratuarında 2005 yılı Eylül ayında yürütülen bu çalışmada Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü nden sağlanan 12 pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşidi (Nazilli 84, Nazilli 84(S), Nazilli 87, Nazilli 143, Nazilli 303, Nazilli 342, Nazilli M 342, Nazilli 663, Aydın 110, Gürelbey, Özbek 142 ve Şahin 2000) ve 5 farklı tuz yoğunluğu (Kontrol, 4, 8, 12 ve 16 NaCl) kullanılmıştır. Deneme 4 tekerrürlü olarak Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre yürütülmüştür. Delinte pamuk tohumları 17 cm çapında ve 15 cm derinliğindeki saksılara 25 er adet olmak üzere yerleştirilmiştir. Saksıların içerisine Mustafakemalpaşa ilçesinde hazır fide üretimi alanında faaliyet gösteren MASTERPLANT firmasından sağlanan % 0.3 oranında tuz içeren özel çimlendirme toprağı eşit olarak konulmuştur. Ekimi takiben saksılar değişik oranlarda tuz içeren su ile sulanmışlardır. İkinci sulama ekimden 2 gün, üçüncü sulama ise 5 gün sonra yapılmış ve başka sulama yapılmamıştır. Gerek kontrol gerekse de diğer çözeltilerin hazırlanmasında ph sı 7 olan saf su kullanılmıştır. Ekimden 10 gün sonra sayım ve ölçüm işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kotiledon yaprakları tamamen toprak yüzeyine ulaşmış olan bitkiler sayılmış diğerleri dikkate alınmamıştır. Çalışmada çimlenme oranı, yaş kök uzunluğu ve ağırlığı ile yaş sürgün uzunluğu ve ağırlığı her bir saksıdan alınan 10 ar bitki kullanılarak incelenmiştir. Yaş kök uzunluğu ve ağırlığı kök tacı ile kök ucunun; yaş sürgün uzunluğu ve ağırlığı da kök tacı ile yaprak ucu arasındaki mesafenin ölçülmesi ve tartılmasıyla bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen veriler Minitab ve MSTAT-C istatistik programları kullanılarak değerlendirilmiştir. Ortalamalar arasındaki farklılıklar ise LSD yöntemi kullanılarak saptanmıştır (Turan, 1995). 12

5 Bulgular ve Tartışma Çimlenme evresi sürecinde, 12 pamuk çeşidinin farklı 5 tuz yoğunluğuna olan tepkilerini ölçmek amacıyla yapılan bu çalışmada, çeşitlere ait çimlenme oranları, kök ve gövde ağırlıkları ile kök ve gövde uzunlukları saptanmıştır. İncelenen karakterler için elde edilen değerlere varyans analizi uygulanmış ve sonuçları çizelge 1 de özetlenmiştir. Çimlenme oranı Çizelge 1 de verilen varyans analizi sonuçlarına göre, çimlenme oranlarını tuz yoğunlukları, çeşitler ve tuz yoğunluğu x çeşit interaksiyonları önemli düzeyde etkilemiştir. Ortalama sonuçlara göre, Nazilli 303 çeşidi ortalama % oranı ile en yüksek çimlenme oranını gerçekleştirmiştir. Bu çeşidi Nazilli 87 (% 71.46), Nazilli 342 (% 71.46) ve Nazilli 84-S (% 70.80) çeşitleri izlemişlerdir. En düşük çimlenme oranı (% 63.73) Aydın 110 çeşidinden elde edilmiştir (Çizelge 2). Çizelge 1. Farklı tuz yoğunluklarının 12 pamuk çeşidinin çimlenme oranları ve fide dönemindeki bazı özelliklerine ait varyans analizi sonuçları Çimlenme Oranı Sürgün ağırlığı Kök uzunluğu Sürgün uzunluğu Varyasyon Kök ağırlığı S.D. Kaynağı K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. Çeşitler ** ** ** ** ** Tuz yoğunluğu ** ** ** ** 6.258** Çeş. X Tuz Y ** ** ** ** 1.758** Hata **: 0.01 olasılık düzeyinde önemli; *: 0.05 olasılık düzeyinde önemli Çizelge 2. Pamuk çeşitlerinde farklı tuz yoğunlukları için saptanan ortalama çimlenme oranları (%) ÇEŞİTLER KONTROL ORTALAMA Nazilli-84 98,67 a 93,33 a-c 77,33 g 52,67 h-i 14,67 o 67,33 c Nazilli-84-S 94,67 a-c 90,67 b-d 91,33 a-d 56,00 h 21,33 m-o ab Nazilli-87 94,67 a-c 93,33 a-c 90,67 b-d 56,00 h 22,67 mn 71,46 ab Nazilli ,00 a-d 90,67 b-d 88,00 c-e 53,33 hi 24,00 l-n 69,60 bc Nazilli ,67 a-c 92,00 a-d 88,00 c-e 58,67 h 35,33 k 73,73 a Nazilli ,33 ab 93,33 a-c 81,33 e-g 52,00 hi 33,33 k 71,46 ab Nazilli M ,33 a-c 90,67 b-d 78,67 fg 52,00 hi 30,67 kl 69,06 bc Nazilli ,67 b-d 90,67 b-d 81,33 e-g 48,00 ij 33,33 k 68,80 bc AYDIN ,67 b-d 90,67 b-d 76,00 g 44,00 j 17,33 no 63,73 d GÜRELBEY 96,00 ab 90,67 b-d 85,33 d-f 53,33 hi 20,00 no 69,06 bc ÖZBEK ,00 a-d 92,00 a-d 82,67 e-g 58,67 h 21,33 m-o 69,33 bc ŞAHİN ,00 ab 88,00 c-e 81,33 e-g 58,67 h 28,00 k-m 70,40 bc Tuz yoğunluğu ortalamaları 94,22 a 91,33 a 83,50 b 53,61 c 25,16 d LSD (% 5) Çeşitler: LSD (% 5) Tuz yoğunluğu:

6 Çimlenme oranları kontrol uygulamasında % , 4 de % , 8 de % , 12 de % ve 16 de de % arasında değişmiştir. Pamuk için sınır değeri olarak verilen 7.7 yoğunluğunun üzerinde Nazilli 84-S çeşidi % 91.33, Nazilli 87 çeşidi de % gibi yüksek çimlenme değerlerine ulaşmışlardır. Aynı çizelgede, kontrol ile 4 tuz yoğunluklarının çimlenme üzerine benzer etkilerde bulundukları (% ), artan tuz yoğunluğuyla birlikte çimlenme oranlarının da önemli derecede azaldığı görülmektedir. En yüksek tuz yoğunluğu olan 16 de ortalama çimlenme oranı 25,16 ya düşmüştür. Çimlenme üzerine tuz yoğunluklarının çeşitlere göre farklı etki göstermesi interaksiyon etkilerinin önemli çıkmasına neden olmuştur. Bu interaksiyon 8 ye kadar çeşitlerin çimlenme oranları arasında farklılık olduğu ancak daha yüksek tuzluluk oranlarında farklılığın azaldığını göstermektedir. Tuz yoğunluğunun artmasıyla birlikte çimlenme oranlarının önce belirgin olarak azalmadığı, buna karşın özellikle 7.7 den sonra önemli düzeyde azaldığı ile ilgili çok sayıda araştırma sonucu bildirilmiştir. (Greenway and Munns, 1980; Pesserakli ve Tucker, 1985; Malik ve ark., 1994; Phogat ve ark., 2001; Ashraf, 2002; Demir ve ark. 2003). Çimlenmenin azalmasına, yüksek tuz yoğunluğunun su alımını engellemesi, toksik etki yapması ya da çimlenmede etkili olan bazı enzimleri etkisiz hale getirmesi neden olmuş olabilir. Bu durum başka araştırıcılar tarafından da açıklanmıştır (Leopold and Willing, 1984; Mansour, 1994; Shonjani, 2002; Khajeh-Hosseini ve ark. 2003). Kök ağırlığı Kök ağırlığı üzerine tuz yoğunlukları, çeşitler ve tuz yoğunluğu x çeşit interaksiyon etkileri önemli düzeyde etki etmiştir. Kök ağırlığı değerleri gr arasında değişmiştir. Kök ağırlığı bakımından Nazilli 87 çeşidi gr ile ilk sırayı alırken, bu çeşidi gr ile Nazilli 663 çeşidi takip etmiştir. En düşük değerleri Nazilli 84 (0.018 gr) ile Nazilli 303 (0.019 gr) çeşitleri vermiştir. Tuz yoğunluğu x çeşit interaksiyonunun önemli çıkması, tuz yoğunluklarının çeşitler üzerinde farklı etkiler yaptığını göstermektedir. En yüksek değer Nazilli 663 çeşidinin kontrol yoğunluğundan (0.043 gr) alınmıştır. En düşük değerleri ise gr ile 16 ds/m yoğunlukta çimlendirilen Nazilli 84 ve Nazilli 87 çeşitleri vermiştir. Tuz yoğunlukları arttıkça kök ağırlıkları azalmıştır. Ortalama kök ağırlıkları kontrol yoğunluğunda gr, 4 de gr, 8 de gr, 12 de gr ve 16 de ise gr olarak ölçülmüştür (Çizelge 3). Pamuk bitkisinin tuz ile etkileşen ilk organı kökleridir. Bu nedenle tuz yoğunluğundan etkilenmeleri de kaçınılmaz olmaktadır. Tuz yoğunluğu artışının kökleri olumsuz etkilediği yönünde birçok araştırma sonuçlarına rastlamak mümkündür. (Reinhardt ve Rost, 1995a; Reinhardt ve Rost, 1995b; Raia ve Azimov, 1988; Meloni ve ark., 2001; Ashraf ve Ahmad, 2000 ve Munns, 2002). 14

7 Sürgün ağırlığı Bitkinin toprak üzerinde kalan ve sürgün olarak adlandırdığımız gövde ve yaprakların ağırlıkları üzerine tuz yoğunlukları ve çeşitler önemli etkilerde bulunmuşlardır. Çizelge 3. Pamuk çeşitlerinde farklı tuz yoğunlukları için saptanan ortalama kök ağırlıkları (gr) ÇEŞİTLER KONTROL ORTALAMA Nazilli-84 0,029 e-g 0,022 l-n 0,017 q-s 0,013 u-w 0,011 w f Nazilli-84-S 0,031 de 0,025 j-l 0,021 m-o 0,015 s-u 0,011 w e Nazilli-87 0,040 b 0,032 d 0,030 d-f 0,022 l-n 0,018 p-r a Nazilli-143 0,037 c 0,031 de 0,027 g-i 0,023 k-m 0,017 q-s bc Nazilli-303 0,027 g-i 0,021 m-o 0,016 r-t 0,016 r-t 0,012 vw f Nazilli-342 0,029 e-g 0,023 k-m 0,020 n-p 0,016 r-t 0,013 u-w e Nazilli M 342 0,038 bc 0,031 de 0,025 i-k 0,021 m-o 0,016 r-t c Nazilli 663 0,043 a 0,029 e-g 0,030 d-f 0,025 i-k 0,015 s-u ab AYDIN 110 0,030 d-f 0,028 f-h 0,028 f-h 0,022 l-n 0,016 r-t d GÜRELBEY 0,028 f-h 0,021 m-o 0,022 l-n 0,019 o-q 0,015 s-u e ÖZBEK 142 0,027 g-i 0,023 k-m 0,023 k-m 0,020 n-p 0,014 t-v e ŞAHİN ,029 e-g 0,026 h-j 0,025 i-k 0,020 n-p 0,017 q-s d Tuz yoğunluğu ortalamaları a b c d e LSD(%5) Çeşitler: LSD(%5) Tuz yoğunluğu: Çeşitler arasında ortalama sürgün ağırlıkları gr arasında değişmiştir. En uzun sürgün uzunluğu gr ile Özbek 142 çeşidinde saptanırken en düşük değeri (0.332 gr) Nazilli 84-S çeşidi vermiştir. Çeşitler bazında saptanan sürgün ağırlıkları, tuz yoğunluklarına göre önemli farklılıklar göstermişlerdir. Değişim sınırları kontrol tuz yoğunluğunda gr, 4 de gr, 8 de gr, 12 de ve 16 de ise gr arasında değişmiştir. En düşük yoğunluk olan kontrolde Nazilli 663 çeşidi gr ile ilk sırayı alırken, en büyük yoğunluk olarak denenen 16 de ise Gürelbey çeşidi gr ile en yüksek değeri vermiştir. Önemli çıkan çeşit x tuz yoğunluğu interaksiyonu, esasen kontrol ve düşük tuz yoğunluklarında (4 ve 8 ) çeşitler arasında önemli farklılıklar bulunduğu halde yüksek tuz yoğunluklarında farklılıkların azaldığını göstermektedir. Tuz yoğunlukları artışının sürgün ağırlığını olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Buna göre, sürgün ağırlıkları kontrol için gr, 16 için gr olarak ölçülmüştür (Çizelge 4). Sürgün uzunlukları tuz yoğunluğunun düşük olduğu durumlarda fazla etkilenmemekte, özellikle 8 den büyük yoğunluklarda ise tepki artmaktadır. Bu bulgulara paralel sonuçlar da bildirilmiştir (Jafri ve Ahmad, 1994; Jeanette, ve ark., 2002; Phogat ve ark., 2001; Amjad ve ark., 2002; Saghir ve ark., 2002). 15

8 Kök uzunlukları Çimlenme sürecini tamamlamış bitkilerin kök uzunlukları istatistiksel olarak, tuz yoğunlukları ve çeşitlere göre farklılıklar göstermiştir. Çeşitler için elde edilen ortalama kök uzunlukları cm (Şahin 2000) ile cm (Nazilli 87) arasında değişmiştir. Çeşitler farklı tuz yoğunluklarında farklı kök uzunluğu değerleri vermişlerdir. Kök uzunlukları kontrol yoğunluğunda cm (Gürelbey) cm (Nazilli 342), 4 ds/m de cm (Gürelbey) cm (Nazilli 84), 8 ds/m de cm (Nazilli 663) cm (Nazilli 84, Nazilli 87 ve Aydın 110), 12 ds/m de cm (Nazilli 342) cm (Nazilli 87) ve 16 ds/m de de cm (Nazilli 84-S cm (Nazilli 143) arasında saptanmıştır. Tuz yoğunluğu ortalamaları incelendiğinde, artan tuz dozlarının kök uzunluğunda çok önemli farklılıklar yarattığı görülmektedir. Kontrol yoğunluğunda ortalama cm olarak saptanan kök uzunluğu 4 de cm, 8 de cm, 12 de cm ve 16 de ise cm olarak saptanmıştır (Çizelge 5). Kök uzunluklarının düşük tuz yoğunluklarından etkilenmemesine karşın, yoğunluğun artmasıyla olumsuz etkilenmemeleri bu konuda çalışan araştırıcılar tarafından da ifade edilmiştir (Amjad ve ark., 2002; Reinhardt ve Rost, 1995c). Bazı çalışmalarda bizim bulgularımızdan farklı olarak düşük tuz yoğunluklarında kök uzunluğunun arttığı saptanmıştır (Jafri ve Ahmet, 1994; Leidi, 1994). Sürgün uzunluğu Gövde ve yapraklardan oluşan sürgün uzunlukları hem tuz yoğunlukları hem de çeşitler arasında önemli farklılıklar göstermişlerdir. Tuz yoğunluklarının çeşitleri farklı düzeylerde etkilediğinin bir göstergesi olarak tuz yoğunluğu x çeşit interaksiyon etkileri de önemli bulunmuştur. Çizelge 4. Pamuk çeşitlerinde farklı tuz yoğunlukları için saptanan ortalama sürgün ağırlıkları (gr) ÇEŞİTLER KONTROL ORTALAMA Nazilli-84 0,406 g-k 0,449 e-h 0,394 h-l 0,321 n-p 0,196 s ef Nazilli-84-S 0,390 i-m 0,416 f-j 0,344 l-p 0,305 pq 0,200 s f Nazilli-87 0,442 e-h 0,460 d-g 0,384 i-m 0,314 o-q 0,210 s de Nazilli-143 0,459 d-g 0,384 i-m 0,384 i-m 0,351 k-p 0,207 s ef Nazilli-303 0,409 g-k 0,377 j-n 0,385 i-m 0,371 j-m 0,205 s ef Nazilli-342 0,460 d-g 0,467 d-f 0,449 e-h 0,343 l-p 0,229 rs cd Nazilli M 342 0,510 b-d 0,458 d-g 0,464 d-f 0,389 i-m 0,211 rs bc Nazilli 663 0,685 a 0,445 e-h 0,373 j-n 0,337 m-p 0,234 rs ab AYDIN 110 0,537 bc 0,463 d-f 0,440 e-i 0,364 j-o 0,226 rs bc GÜRELBEY 0,466 d-f 0,449 e-h 0,400 h-l 0,364 j-o 0,268 qr cd ÖZBEK 142 0,545 b 0,539 bc 0,481 c-e 0,397 h-l 0,197 s a ŞAHİN ,419 f-j 0,410 g-k 0,341 l-p 0,360 k-p 0,242 rs ef Tuz yoğunluğu ortalamaları a b c d e LSD(%5) Çeşitler: LSD(%5) Tuz yoğunluğu:

9 Çizelge 5. Pamuk çeşitlerinde farklı tuz yoğunlukları için saptanan ortalama kök uzunlukları (cm) ÇEŞİTLER KONTROL ORTALAMA Nazilli-84 2,853 d-h 2,240 l-r 2,147 m-s 1,600 u-w 1,773 s-w ef Nazilli-84-S 3,040 c-e 2,247 k-q 2,300 j-q 1,627 t-w 2,053 n-t c-e Nazilli-87 2,907 c-g 2,280 k-o 2,147 m-s 1,527 u-w 1,263 w f Nazilli-143 3,327 bc 2,700 e-k 2,673 e-l 1,547 u-w 1,413 vw b-d Nazilli-303 2,953 c-f 2,927 c-f 2,347 j-p 1,720 s-w 1,540 u-w b-e Nazilli-342 2,807 d-i 2,520 f-m 2,243 k-q 1,953 o-u 1,607 t-w b-e Nazilli M 342 2,933 c-f 2,347 j-p 2,387 i-p 1,780 s-v 1,527 u-w d-f Nazilli 663 3,453 b-d 2,680 e-l 2,467 g-n 1,947 p-u 1,607 t-w a-c AYDIN 110 3,853 a 2,547 f-m 2,147 m-s 1,747 s-v 1,633 t-w a-d GÜRELBEY 3,787 a 2,860 d-h 2,400 i-p 1,787 r-v 1,517 u-w ab ÖZBEK 142 3,247 b-d 2,407 h-o 2,433 h-n 1,587 u-w 1,423 vw d-f ŞAHİN ,987 a 2,733 e-j 2,667 e-l 1,853 q-v 1,480 vw a Tuz yoğunluğu ortalamaları 3,262 a 2,568 b 2,363 c 1,722 d 1,569 e LSD(%5) Çeşitler: LSD(%5) Tuz yoğunluğu: Çeşitlere ait ortalama sürgün uzunlukları arasındaki farklar çok geniş sınırlar içerisinde değişmemiştir. Çeşitlerin, denendiği beş farklı tuz yoğunluğunun ortalaması alındığında en yüksek sürgün boyu ( cm) Nazilli M 342 çeşidinden alınırken, en düşük değeri ise Şahin 2000 çeşidi (8.909 cm) vermiştir. Çeşitler farklı tuz yoğunluklarında farklı sürgün uzunluğu değerleri vermişlerdir. Sürgün uzunlukları kontrol yoğunluğunda cm (Nazilli 663) cm (Şahin 2000), 4 de cm (Nazilli M 342) cm (Gürelbey), 8 de cm (Nazilli m 342) cm (Aydın 110), 12 de cm (Nazilli 87) cm (Gürelbey) ve 16 de ise çok belirgin bir azalma saptanmış olup, değerler cm (Şahin 2000) ile cm (Özbek 142) arasında değişmiştir. (Çizelge 6). Tuz yoğunluğu x çeşit interaksiyonunun en belirgin göstergesi kontrol ve düşük tuz yoğunluklarında çeşitler arasında belirgin farklılıklar olduğu halde en yüksek tuz yoğunluğunda çeşitler arasındaki farklılığın önemli düzeyde azalmasıdır. Aynı çizelgede verilen tuz yoğunluğu ortalamaları, artan tuz dozlarının sürgün uzunluğunda çok önemli farklılıklar meydana getirdiğini ortaya koymaktadır. Kontrol yoğunluğunda ortalama cm olarak saptanan sürgün uzunluğu 4 de cm, 8 de cm, 12 de cm ve 16 de ise cm olarak saptanmıştır. Sürgün uzunluğu, tuz yoğunluğunun artışından en fazla etkilenen bitki kısmı olmuştur. Benzer bulgular çok sayıdaki araştırıcı tarafından da bildirilmiştir (Shalhevet ve ark., 1995; Jafri ve Ahmad, 1994; Jeanette, ve ark., 2002; Munns ve Termaat, 1986). Kök/gövde oranının büyüklüğü tuz yoğunluğunun artışına paralel olarak artı göstermesi beklenen bir 17

10 durumdur ve başka araştırıcılar da bu sonuca işaret etmişlerdir (Leidi ve ark., 1991, Brugnoli ve Björkman, 1992; Meloni ve ark., 2001; Ashraf ve Ahmad, 2000). Sonuç Çalışmadan elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir: 1) Pamuk tohumlarının çimlenmesi kontrol ve düşük tuz yoğunluğunda en yüksek olarak saptanmıştır. 2) Çeşitler arasında en yüksek çimlenme oranını %73.73 ile Nazilli 303 çeşidi vermiştir. 3) Pamuğun sürgünleri, kök kısımlarına göre özellikle uzunluk bakımından tuzdan daha fazla etkilenmiştir. 4) Tüm özellikler bakımından belirgin bir çeşit saptanamamıştır. Çizelge 6. Pamuk çeşitlerinde farklı tuz yoğunlukları için saptanan ortalama sürgün uzunlukları (cm) ÇEŞİTLER KONTROL ORTALAMA Nazilli-84 12,800 d-f 13,480 c-e 12,800 d-f 10,360 k-n 2,907 st ab Nazilli-84-S 12,800 d-f 13,467 c-e 12,853 c-f 9,667 m-o 2,493 s-u ab Nazilli-87 12,500 e-g 13,800 b-d 12,533 e-g 10,473 k-m 1,987 tu ab Nazilli ,567 ab 12,400 fg 12,300 fg 9,747 l-o 2,320 s-u ab Nazilli ,000 c-f 12,300 fg 12,320 fg 10,333 k-n 2,080 su b Nazilli ,800 b-d 13,000 c-f 12,033 f-i 9,247 o-q 2,180 s-u b Nazilli M ,033 a 13,873 bc 13,000 c-f 9,733 l-o 1,947 tu a Nazilli ,267 a 12,840 c-f 11,267 h-k 9,467 m-o 2,340 s-u b AYDIN ,313 fg 12,187 f-h 10,493 k-m 8,340 p-r 1,900 tu c GÜRELBEY 12,700 ef 10,733 j-l 11,533 g-j 7,827 r 2,593 s-u c ÖZBEK ,607 ef 10,747 j-l 10,833 j-k 9,353 n-p 1,813 u c ŞAHİN ,067 i-k 11,087 i-k 11,107 i-k 8,243 qr 3,040 s c Tuz yoğunluğu ortalamaları 13,204 a 12,493 b 11,923 c 9,399 d 2,300 e LSD (% 5) Çeşitler: LSD (% 5) Tuz yoğunluğu: 0,2985 Kaynaklar Amjad, J., M. Yasin, g. Nabi ve A. Rauf., Evaluation of of germination and growth of cotton by presowing treatments under salt-stressed conditions. Pakistan Journal of Agricultural Research. April-June, Anonim, Cotton stress physiology research. LSUS College of Science CollegeResearchProgramViewDetail.aspx? ResearchProgramID=26. 18

11 Ashraf, M Salt Tolerance of Cotton: Some New Advances. Critical Reviews in Plant Sciences, 21 (1): Ashraf, M. ve S. Ahmad Influence of sodium on accumulation, yield components and fibre characteritics in salt-tolerant and salt-sensitive lines of cotton. Field Crops Research. 66 (2): Atak, M., M.D. Kaya, G. Kaya, Y. Çıkılı ve C.Y. Çiftçi, Effect of NaCl on the germination, seedling growth and water uptake of Triticale. Turk J. For. 30: Brugnoli E, O. Bjorkman Growth of cotton under continuous salinity stress: influence on allocation pattern, stomatal and non-stomatal components of photosynthesis and dissipation of excess light energy. Planta 187: Casenave, E.C., C.A.M. Degano, M.E. Toselli ve E.A. Catan Statistical Studies on anatomical modifications in the radicle and hypocotyl of cotton induced by NaCl. Biological Research 32 (4): Demir, I., K. Mavi, M. Özçoban ve G. Okçu, Effect of salt stres on Germination and seedling growth in serially harvested aubergine (Solanum melongena L.) seeds during development. Israel J. Plant Sci., 51: Epstein ve ark., Response of plants to saline environment. Genetic Engineering of Osmoregulation. pp Plenum press, New York. Ergene, A Toprak Bilgisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. No:267, Ders Kitapları Serisi No: 42, Erzurum. Fowler, J.L Salinity and fruiting. p In J.R. Mauney and J.R Stewart (ed.) Cotton physiology. The Cotton Foundation, Memphis, TN. Gafni, A., ve Y. Zohar Sodicity, conventional drainage and biodrainage in Israel. Australian J. of Soil Science. 9: Greenway, H. and R. Munns Mechanism of salt tolerance in non-halophytes. Ann. Rev. Plant Physiology 31: Gorham, J Mechanisms of salt tolerance of halophytes. p In R. Choukr-Allah et al. (ed.) Halophytes and biosaline agriculture. Marcel Dekker, Inc., New York. Hosseini M.K., A.A. Powell and I.J. Bingham., Comparison of the seed germination and early seedling growth of soybean in saline conditions. Seed Science Research, 12 (3): Jafri, A.Z. ve R. Ahmad Plant growth and ionic distribution in cotton under saline environment. Pakistan Journal of Botany 26(1): Jeanette, S.B.J., R. Craig ve J.P. Lynch Salinity tolerance of Phaseolus species during germination and early seedling growth. Crop Science. 42: Katerji, N., J.W. van Hoorn, A. Hamdy, F. Karam ve M. Mastrorilli Effect of salinity on seedling growth of sunflower and maize. Agricultural Water Management, 26 (1-2): Khlajeh-Hosseini, M., A.A. Powell and I.J. Bingham The interaction between salinity stres and seed vigour during germination of soybean seeds. Seed Sci. & Technol., 31:

12 Kwiatowski, J Salinity Classification, Mapping and Managment in Alberta Leidi, E.O Genotypic variation of cotton in response to NaCl or PEG. In. M.C. Peeters. (Editor), Cotton Biotec. FAO, Rome, s Leidi, E.O., R. Nogales, S.H. Lips Effect of salinity on cotton plants grown Under nitrate or ammonium nutrition at different calcium levels. Field Crops Res. 26(1): Leopold, A.C. and R.P. Willing Evidence of toxicity effects of salt on membranes. In: Salinity Tolerance in plants, (eds. R.C. Staples and G.H. Toenniesen). Pp John Wiley and Sons, New York. Maas, E.V., Salt tolerance of plants, Appl. Agric. Res. (19): Malik, M.N.A., M. Ahmad, M.I. Makthum ve F.I. Chaudhry Germination performance of cotton cultivars under saline conditions. Journal of Drainage and Reclamation, 6 (1-2): Mansour, M.M.F Changes in growth, osmotic potential and cell permeability of wheat cultivars under salt stres. Biologica Plantarum, 36: Meloni, D.A., M.A. Olivia, H.A. Ruiz ve C.A. Martinez Contribution of proline and inorganic solutes to osmotic adjustment in cotton under salt stress. Journal of Plant Nutrition 24 (3): Mikati, G., Temporal analysis of multispectral video/satellite imagery for the detection and monitoring of salinity on agricultural lands. USU. Logan. Utah. pp Munns, R Comparative physiology of salt and water stres. Plant Cell and Environment 25, Munns, R. and A. Termaat, Whole-Plant Responses to Salinity. Australian Journal of Plant Physiology 13(1) Patel, R., S. Prasher, R. Bonnell and R. Boughton Development of comprehensive soil salinity index. J. of Irrigation and Drainage Engineering- ASCE. 128: Pesserakli, M. ve T.C. Tucker, Uptake of nitrogen-15 by cotton under salt stres. Soil Sci. Soc. Am. J., 49: Phogat, V., K.S. Satyawan, S.K. Sharma, A.K. Kapoor ve M.S. Kuhad Performance of upland cotton (Gossypium hirsutum) and Wheat (Triticum aestivum) genotypes under different salinity conditions. Indian Journal of Agricultural Sciences. 71 (5): Qadir, M ve M. Shams Some agronomic and physiological aspects of salt tolerance in cotton (Gossypium hirsutum L.). Journal of Agronoımy and Crop Science-Zeitschrift fur Acker und Pflanzenbau. 179 (2): Raia N.A. ve R.A. Azimov, Effect of NaCl solutions on germination and seedling growth. Uzbek. Biol. J. 2: Reinhardt, D.H. ve T.L. Rost. 1995a. Developmental Changes of cotton root primary tissues induced by salinity. International Journal of Plant Sciences. 156 (4):

13 Reinhardt, D.H. ve T.L. Rost. 1995b. On the correlation of the primary root growth and tracheary element size and distance from the tip in cotton seedlings grown under salinity. Environ Exp Bot 35: Reinhardt, D.H. ve T.L. Rost. 1995c. Primary and lateral root developmen of dark-grown and light-grown cotton seedlings under salinity stres. Botanica Acta. 108(5): Rogers, M.E., Irrigating perennial pasture with saline water: Effects on soil chemistry, pasture production and composition. Australian J. of Experimental Agriculture. 42 (3): Saghir, A. N.I.Khan, M.Z. Iqbal, A. Hussain ve M. Hassan Salt tolerance of cotton. Asian Journal of Plant Sciences, 1 (6): Shalhevet, J., M.G. Huck ve B.P. Schroeder Root and shoot growth responses to salinity in maize and soybean. Agronomy Journal 87 (3): Shonjani, S Salt Sensitivity of Rice, Maize, Sugar Beet, and cotton During Germination and Early Vegetative Growth. /2002/888/ Szabolcs, I., Soils and salinization. P In M. Pessarakli (ed.) Handbook of Plant and Crop Stres. Marcel Dekker, New York. Turan, Z.M., Araştırma ve Deneme Metotları. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları. Wang D. ve M.C. Shannon, Emergence and seedling growth of soybean cultivars and maturity groups under salinity. Plant and Soil, 214: Woods, S.A Salinity Tolerance of Ornamental Trees and Shrubs. AlbertaAgriculture, Food and Rural Development, soil/saltroot.html 21

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNİN ÇİMLENME VE FİDE DÖNEMİNDE TUZA TOLERANSI Sariye UZUN KAYIŞ YÜKSEK LİSANS Tarla Bitkileri Anabilim Dalını

Detaylı

Kurşunun Kıvırcık Salata (Lactuca sativa var. crispa) Bitkisinin Bazı Morfolojik ve Biyokimyasal Özelliklerine Etkisi

Kurşunun Kıvırcık Salata (Lactuca sativa var. crispa) Bitkisinin Bazı Morfolojik ve Biyokimyasal Özelliklerine Etkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(1): 83-88, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(2),171-182 ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ İlknur AKGÜN a Muharrem KAYA Demet

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Tavlama Rutubeti ve Sürelerinin Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri *

Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Tavlama Rutubeti ve Sürelerinin Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 2, 33-44 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Tavlama Rutubeti ve Sürelerinin

Detaylı

Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi

Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (COMU Journal of Agriculture Faculty) 2014: 2 (1): 77 81 Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi Murat Kudal 1* Nuray Mücellâ Müftüoğlu

Detaylı

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA 535 Amonyum Nitrat ve Entec Gübrelerinin Çinkosuz ve Çinkolu Bloklarda Yetiştirilen Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Fatma GÖKMEN 1 Mehmet ZENGİN 1 R. Zafer ARISOY 2 Seyfi TANER

Detaylı

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Hakan GEREN Yaşar Tuncer KAVUT Metin ALTINBAŞ Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Detaylı

Bursa Koşullarında Atdişi Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) En Uygun Çiçek Tozu Verme Zamanlarının Belirlenmesi *

Bursa Koşullarında Atdişi Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) En Uygun Çiçek Tozu Verme Zamanlarının Belirlenmesi * Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 145-155 Bursa Koşullarında Atdişi Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) En Uygun Çiçek Tozu Verme Zamanlarının Belirlenmesi * Ahmet DUMAN ** İlhan TURGUT *** ÖZET

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

Ağır Metal İçerikli Sulama Sularının Hümik Asit Uygulanan Topraktaki Etkisi

Ağır Metal İçerikli Sulama Sularının Hümik Asit Uygulanan Topraktaki Etkisi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Ağır Metal İçerikli Sulama Sularının Hümik Asit Uygulanan Topraktaki Etkisi Fatma ÖZKAY a, Sevinç

Detaylı

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ *

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002, 15(2),9-18 ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * Burhan KARA Zekeriya

Detaylı

Kimi Mer a Tipi Yonca Çeşitlerinin Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma 1

Kimi Mer a Tipi Yonca Çeşitlerinin Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2008, 45 (1): 11-19 ISSN 1018 8851 Behçet KIR 2 Hikmet SOYA 3 2 Dr. Ege Üniv. Zir. Fak. Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir, behcet.kir@ege.edu.tr 3 Prof. Dr.

Detaylı

Influence on Grain Protein and Some Physics-chemical Quality in Flour of Late- Season Nitrogen Application in Wheat

Influence on Grain Protein and Some Physics-chemical Quality in Flour of Late- Season Nitrogen Application in Wheat Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13-1 (2009),25-32 Buğdayda Geç Dönemde Azot Uygulamasının Tane Protein ve Unda Bazı Fizikokimyasal Özelliklere Etkisi Burhan KARA 1 *, Halef

Detaylı

Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi

Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi Akademik Ziraat Dergisi 1(1): 29-36 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi

Detaylı

Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri

Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (4) Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri Fatma VAROL 1 Korkmaz BELLİTÜRK 1 M. Turgut SAĞLAM 1 Geliş Tarihi: Öz: Tekirdağ toprak, su ve iklim özellikleri açısından

Detaylı

Su Basması Stresi ve Geri Kazanım Uygulamasının Bazı Taze Fasulye Genotipleri Üzerine Etkileri*

Su Basması Stresi ve Geri Kazanım Uygulamasının Bazı Taze Fasulye Genotipleri Üzerine Etkileri* GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012, 29(1), 41-51 Su Basması Stresi ve Geri Kazanım Uygulamasının Bazı Taze Fasulye Genotipleri Üzerine Etkileri* Çiğdem AYDOĞAN Ece TURHAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Esma KARTAL BALCALI TURP ÇEŞİDİNİN VERİM VE YUMRU KALİTESİ ÜZERİNE TOHUM MİKTARI İLE EKİM YÖNTEMİNİN ETKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA T.C.. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİİ ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorius L.) DE FARKLI SIRA ÜZERİ MESAFELERİNİN VE V YABANCI OT MÜCADELESİNİN VERİM VE V KALİTEE ÜZERİNE ETKİSİ Nuri KUNT YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 CİLT/VOLUME SAYI/NUMBER YIL/YEAR 9 1-2 2004 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 Sahibi/Publisher Prof.Dr. Kamuran GÜÇLÜ, Dekan/Dean Yayın

Detaylı

FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ

FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 25, 18(2), 163-168 FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ Ali GÜLÜMSER

Detaylı

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences)

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences) Araştırma Makalesi Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği Korkmaz BELLİTÜRK 1 **, M. Cüneyt

Detaylı

Kahramanmaraş-Acı Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Mineral İçerik Üzerine Kadmiyumun Etkisi

Kahramanmaraş-Acı Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Mineral İçerik Üzerine Kadmiyumun Etkisi Araştırma Makalesi Kahramanmaraş-Acı Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Mineral İçerik Üzerine Kadmiyumun Etkisi Esra KOÇ 1 *, Nuray ERGÜN 2, A. Sülün ÜSTÜN 1, Işıl ÖNCEL 1 1. Ankara Üniversitesi,

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL FACULTY ISSN 1300-9362 CİLT VOLUMI: A SAYI 1-2 1999 NLfMBER Sahibi Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi adına Dekan Prof.Dr.Kadriye

Detaylı

RESEARCHES ON EFFECTS OF DEFOLIANT APPLICATIONS ON YIELD, FIBER AND SEED QUALITY IN SECOND CROP COTTON (Gossypium hirsutum L.

RESEARCHES ON EFFECTS OF DEFOLIANT APPLICATIONS ON YIELD, FIBER AND SEED QUALITY IN SECOND CROP COTTON (Gossypium hirsutum L. ANADOLU, J. of AARI 20 (1) 2010, 91-110 MARA İKİNCİ ÜRÜN PAMUK (Gossypium hirsutum L.) TARIMINDA DEFOLİANT UYGULAMALARININ VERİM, LİF VE TOHUM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI* Yıldız SOKAT Ege

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 CİLT/VOLUME SAYI/NUMBER YIL/YEAR 10 1-2 2005 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 Sahibi/Publisher Prof.Dr. Ömer CAMCI, Dekan/Dean Yayın

Detaylı