Pamuğun Çimlenmesi ve Erken Fide Gelişimi Üzerine Tuz Stresinin Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pamuğun Çimlenmesi ve Erken Fide Gelişimi Üzerine Tuz Stresinin Etkisi"

Transkript

1 U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, Cilt 21, Sayı 1, 9-21 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Pamuğun Çimlenmesi ve Erken Fide Gelişimi Üzerine Tuz Stresinin Etkisi Mehmet Öz 1, Abdullah Karasu 1 1 Uludağ Üniversitesi, Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu e-posta: Özet: Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Tohum Laboratuarında 2005 yılı Eylül ayında yürütülen bu çalışmada Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü nden sağlanan 12 pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşidi (Nazilli 84, Nazilli 84(S), Nazilli 87, Nazilli 143, Nazilli 303, Nazilli 342, Nazilli M 342, Nazilli 663, Aydın 110, Gürelbey, Özbek 142 ve Şahin 2000) ve 5 farklı tuz yoğunluğu (Kontrol, 4, 8, 12 ve 16 NaCl) kullanılmıştır. Deneme 4 tekerrürlü olarak Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre yürütülmüştür. Delinte pamuk tohumları 17 cm çapında ve 15 cm derinliğindeki saksılara 25 er adet olmak üzere yerleştirilmiştir. Ekimi takiben saksılar değişik oranlarda tuz içeren su ile sulanmışlardır. İkinci sulama ekimden 2 gün, üçüncü sulama ise 5 gün sonra yapılmış ve başka sulama yapılmamıştır. Gerek kontrol gerekse de diğer çözeltilerin hazırlanmasında ph sı 7 olan saf su kullanılmıştır. Ekimden 10 gün sonra sayım ve ölçüm işlemleri gerçekleştirilmiştir. Denemede çimlenme oranı, yaş kök ağırlığı, yaş sürgün ağırlığı, yaş kök uzunluğu ve yaş sürgün uzunluğu değerleri saptanmıştır. İncelenen tüm karakterlerde, artan tuz yoğunluğunun etkisi olumsuz yönde önemli çıkmıştır. Ortalama değerlere göre çimlenme oranları % , kök ağırlıkları gr, sürgün ağırlıkları gr, kök uzunluğu gr ve sürgün uzunlukları da gr arasında değişmiştir. Çimlenme oranları bakımından en yüksek ortalama değer %73.73 ile Nazilli 303 çeşidinde ölçülmüştür. Anahtar Kelimeler: Pamuk, tuz yoğunluğu, çimlenme ve fide. Effect of Salt Stress on Germination and Early Seedling Growth of Cotton Abstract: The aim of this study was to determine the effect of NaCl salinity on germination and early seedling and growth of cotton. Twelve cotton cultivars (Nazilli 84, Nazilli 84(S), Nazilli 87, Nazilli 143, Nazilli 303, Nazilli 342, Nazilli M 342, Nazilli 663, Aydın 110, Gürelbey, Özbek 142 ve Şahin 2000) developed by Nazilli Cotton Research Institute, Nazilli, Turkey were used as plant material and five different salt concentrations (Control, 4, 8, 12 ve 16 NaCl) as salt treatment were investigated in present study. The experiment was conducted in a Completely Randomized Design with for replications at the laboratories of Mustafakemalpasa Vocational School, Uludag University, Bursa, Turkey, in Twenthy-five delinted cottonseeds for each variety were sown in flowerpods (in diameter: 17 cm and in depth: 15 cm). Flowerpods were irrigated regularly with water containing different salt concentrations after the sowing. Second and third irrigations were made 2 nd day and 5 th day after the sowing, repectively. Measurements were done tenth day after the sowing. Germination 9

2 and seedling growth traits such as germination percentage, fresh root weight, fresh shoot weight, fresh root length and fresh shoot height were observed in the study. All investigated characters were negatively influenced by increased salt concentrations. Mean values measured were varied between and %, for germination percentage; and gr for fresh root weight; and gr for fresh shoot weight; and cm for fresh root length and and cm for fresh shoot height. The highest germination percentage with % was obtained from cv. Nazilli 303. Key words: Cotton, salt concentration, germination and seedling. Giriş Tuzluluk dünya topraklarının önemli sorunlarından biridir. Dünyada her yıl 10 milyon ha arazinin tuzluluk etkisiyle elden çıkması, sorunun boyutunu daha iyi göz önüne sermektedir (Kwiatowski, 1998). Toprak tuzluluğu, dünya üzerinde 95 milyon hektar civarında tarım alanını etkilemektedir (Szabolcs, 1994). Tuzluluk dünya tarımı için büyük bir tehdit olup pamuk üretim alanlarını sınırlamaktadır (Saghir ve ark., 2002). Özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde yetersiz yağış ve yüksek buharlaşma tuzluluğun başta gelen sebeplerindendir. Nadir de olsa okyanus kenarlarındaki delta ovalarında okyanus etkisi nedeniyle tuzluluk görülebilmektedir. Öte yandan yanlış sulama uygulamaları da özellikle drenaj koşullarının kötü olduğu yerlerde tuzluluğa sebep olabilmektedir (Ergene, 1982). Dünyada tarım arazilerinin sınırlı olduğu ve besin ihtiyacının katlanarak arttığı dikkate alınırsa en azından mevcut arazilerin daha verimli kullanılması gerektiği ortaya çıkar. Bu yüzden tuzlu toprakların ıslahı ve ekonomik bir şekilde değerlendirilmesi son derece önemlidir (Woods, 1996). Tuzluluk; özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde yıkanarak yer altı suyuna karışan çözünebilir tuzların yüksek taban suyuyla birlikte kapillarite yoluyla toprak yüzeyine çıkması ve buharlaşma sonucu suyun uçmasıyla toprak yüzeyinde birikmesi olayıdır (Epstein ve ark., 1980; Ergene, 1982; Kwiatowski, 1998; Mikati, 1997; Gafni ve Zohar, 2001; Rogers, 2002; Patel ve ark., 2002). Bu birikme toprak yüzeyinde olabileceği gibi yüksek sıcaklık etkisiyle yüzeyden daha aşağılarda da olabilmektedir (Ergene, 1982). Normal yağış alan bölgelerde fazla yağışla yeraltı suyuna iletilen tuzlar akarsularla denizlere ulaştırılır. Ancak kurak ve yarı kurak yıkanan ve taban suyuna karışan tuzlar yetersiz yağış nedeniyle çoğu zaman açık denizlere ulaşamaz. Bunun sonucunda da yerel kapalı havzalar meydana gelir. Sulamada tuz oranı yüksek su kullanılması ve gübreler toprak tuzluluğunun artmasının nedenlerinden diğerleridir (Epstein ve ark., 1980). Toprakta tuz yoğunluğunun artması bitkilere zehir etkisi yapar. Toprak çözeltisinde bazı iyonların yüksek yoğunluklarda bulunması, bitkilerin gelişmesi için gerekli bitki besin maddelerinin yeter miktarda alınmasına engel olur. Örneğin fazla kalsiyum, bazı bitkilerde potasyum alımını güçleştirir, buna karşılık yüksek miktardaki magnezyum veya sodyum ise kalsiyum veya potasyum yetersizliği yaratır. Bazı iyonların az veya çok miktarlarda bitki bünyesine yığılmaları, onlara zarar vermeleri, bitkinin çeşidine bağlı olarak değişir. Bazı durumlarda, tuzların bitki bünyesine fazla girmesi ve birikmesi bitki dokularında katyon dengesini bozarak, bitkinin gelişmesini yavaşlatır ya da tamamen durdurur (Ergene, 1982). 10

3 Bitkilerin tuza dayanımı ise, kök bölgesindeki çözünebilir tuzların belli bir düzeyi için tahmin edilen verim azalması olarak tanımlanır. Bununla birlikte tuza dayanım, bitkinin yetişmiş olduğu kültürel koşullara dayalı oransal bir değerdir. Belki de, bitkinin tuza dayanımını tahmin etmedeki zorluk, bitkinin tuza tepkisini etkileyebilen birçok nedenin olmasıdır. Tuza dayanım, bitki türü, toprak, su ve çevresel değişkenlere bağlıdır. Tuz dayanımını etkileyen bu değişkenler; bitkisel faktörler (büyüme dönemleri, çeşit), toprak faktörleri (verimlilik, toprak su tutma kapasitesi ve havalanma), çevre faktörleri (iklim, sıcaklık, nem ve hava kirliliği) olarak sıralanabilir. Ülkemizin su ve toprak kaynakları potansiyeli sulama projeleri ile rasyonel bir şekilde değerlendirilerek, kuru tarım alanları sulu tarıma açılmış, tarımsal üretim önemli oranda artmıştır. Sulu tarıma geçiş, üretimde artış sağlamasına karşın, tarımsal alt yapının yeterli olmadığı bu topraklarda tuzlulaşma sorunu başlamış ve topraklar çoraklaşarak, tarım yapılamaz hale gelmiştir. Ülkemizde doğal faktörlerin yanı sıra sulu tarıma geçilen bölgelerde uygun sulama ve drenaj tesislerinin yapılmaması, çiftçilere sulama tekniği hakkında gerekli bilgilerin verilmemesi gibi nedenlerle, tuzlu ve sodyumlu toprakların oluşumu hızlanmıştır (Ergene, 1982). Pamuk tuza toleranslı bitkilerden birisidir (Fowler, 1986; Maas, 1986; Anonim, 2006). Tuzdan zarar görme eşiği 7.7 ds/m dir (Ashraf, 2002) olup 17dS/m tuz yoğunluğunda verim % 50 civarında azalmaktadır (Maas, 1986). Tuzluluk çimlenmeyi azaltır, bitki gelişimini ve verimi düşürür (Greenway ve Munns, 1980; Pesserakli ve Tucker, 1985; Demir ve ark. 2003). Çimlenmenin azalmasının ana nedeni olarak, yüksek tuz yoğunluğundan ötürü su alımının engellendiğini açıklayanlar olduğu gibi (Mansour, 1994), tuzun toksik etkisinden ortaya çıktığını belirtenler de vardır (Leopold ve Willing, 1984; Khajeh-Hosseini ve ark. 2003). Tuz, tohumun çimlenmesinde önemli rol oynayan bazı enzimlerin aktivitelerini engelleyebilir (Shonjani, 2002). Pamuk tohumlarının çimlenme ve çıkışı, aşırı tuz nedeniyle hem azalmakta hem de gecikmektedir. Çimlenme oranı 10 ds/m yoğunluğunda % arasında saptanmışken 20 ds/m dozunda ise çeşitler arasında % oranlarına düşmüştür (Qadir ve Shams, 1997). Pamuk bitkisinin kökleri tuzdan etkilenen ilk organlarıdır (Reinhardt ve Rost, 1995b). Tuzluluk genellikle kök gelişimini olumsuz etkilemektedir (Raia ve Azimov, 1988). Tuz yoğunluğundaki artış kök gelişimini geciktirmiş, uzamasını azaltmıştır (Reinhardt ve Rost, 1995c). 90 mm ye kadar olan tuz yoğunlukları pamuğun çimlenmesinde azalmaya neden olmamış, ancak 188 mm düzeyindeki yoğunlukta % 50 azalmıştır (Anonim, 2006). Orta düzeyde tuz yoğunluğuna sahip topraklarda tuz kök gelişimini artırırken, sürgün gelişimini ise olumsuz etkilemiştir (Jafri ve Ahmet, 1994; Leidi, 1994). Tuzdan etkilenme dere-cesi çeşitlere göre önemli düzeylerde değişebilmektedir (Qadir ve Shams, 1997). Amjad ve ark. (2002), pamuk tohumlarının 1.5, 5, 10, 15, 22 ve 30 ds/m tuz konsantrasyonunda çimlenme, fide uzunluğu ve fide ağırlığı bakımından değişimini incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, 1.5 ve 5 ds/m tuz yoğunluğunda çimlenme, fide uzunluğu ve ağırlığı değerleri maksimum olmuş, tuz yoğunluğu arttıkça belirtilen kriterlerde düşüşler yaşanmıştır. En düşük değerler 30 ds/m de saptanmıştır. Malik ve ark. (1994), farklı tuz yoğunluklarının 11 pamuk çeşidinin çimlenmesi üzerine olan etkilerini araştırmışlardır. Çalışmaya göre, çimlenme oranları 3.0 ve 4.0 ds/m yoğunluklarında birbirine yakın bulunmuştur. Oysa çimlenme oranı 8.0 ds/m de % 58 e, 12.0 ds/m de % 50 ye, 16.0 ds/m de % 42 ye ve 20.0 ds/m yoğunluğunda da % 19 a 11

4 düşmüştür. Çeşitlerin farklı tuz yoğunluklarında elde edilen çimlenme ortalamaları ise % arasında saptanmıştır. Genellikle tuzluluk pamuğun vejetatif gelişimini azaltır (Qadir ve Shams, 1997). Düşük tuz yoğunlukları ise büyümeyi arttırabilir (Pessarakli ve Tucker, 1985, Gorham, 1996). Tuz stresi pamukta yaprak alanını, kök ve toprak üstü kısımlarının gelişimini düşürür (Saghir ve ark., 2002). Tuz yoğunluğunun 12 ECe ye ulaşmasıyla birlikte çimlenme oranı ve bitki boyunda bir azalma saptanmıştır (Phogat ve ark., 2001). Çimlenme oranı 252 meq/l NaCl düzeyinde azalmış, fide büyümesi ise daha düşük yoğunluklarda bile engellenmiştir (Casenave ve ark., 1999). Tuzluluk kök/gövde oranını azaltır, çünkü gövde tuz stresine köklere göre daha hassastır (Leidi ve ark., 1991, Brugnoli ve Björkman, 1992; Meloni ve ark., 2001; Ashraf ve Ahmad, 2000). Tuzluluk, genellikle bitkilerin sürgün gelişimini kök gelişimine göre daha fazla etkiler (Shalhevet ve ark., 1995; Jafri ve Ahmad, 1994; Jeanette, ve ark., 2002; Munns ve Termaat, 1986 ve Munns, 2002). Çimlenme esnasında tuz stresinin olumsuz etkileri konusunda başka bitkilerle de çalışmalar yapılmıştır (Hosseini ve ark., 2002; Katerji ve ark., 1994; Wang ve Shannon, 1999; Atak ve ark., 2006). Bu çalışmanın amacı, bazı pamuk çeşitlerinin çimlenme esnasında farklı tuz yoğunluklarına karşı gösterdiği tepkileri saptamaktır. Materyal ve Yöntem Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Tohum Laboratuarında 2005 yılı Eylül ayında yürütülen bu çalışmada Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü nden sağlanan 12 pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşidi (Nazilli 84, Nazilli 84(S), Nazilli 87, Nazilli 143, Nazilli 303, Nazilli 342, Nazilli M 342, Nazilli 663, Aydın 110, Gürelbey, Özbek 142 ve Şahin 2000) ve 5 farklı tuz yoğunluğu (Kontrol, 4, 8, 12 ve 16 NaCl) kullanılmıştır. Deneme 4 tekerrürlü olarak Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre yürütülmüştür. Delinte pamuk tohumları 17 cm çapında ve 15 cm derinliğindeki saksılara 25 er adet olmak üzere yerleştirilmiştir. Saksıların içerisine Mustafakemalpaşa ilçesinde hazır fide üretimi alanında faaliyet gösteren MASTERPLANT firmasından sağlanan % 0.3 oranında tuz içeren özel çimlendirme toprağı eşit olarak konulmuştur. Ekimi takiben saksılar değişik oranlarda tuz içeren su ile sulanmışlardır. İkinci sulama ekimden 2 gün, üçüncü sulama ise 5 gün sonra yapılmış ve başka sulama yapılmamıştır. Gerek kontrol gerekse de diğer çözeltilerin hazırlanmasında ph sı 7 olan saf su kullanılmıştır. Ekimden 10 gün sonra sayım ve ölçüm işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kotiledon yaprakları tamamen toprak yüzeyine ulaşmış olan bitkiler sayılmış diğerleri dikkate alınmamıştır. Çalışmada çimlenme oranı, yaş kök uzunluğu ve ağırlığı ile yaş sürgün uzunluğu ve ağırlığı her bir saksıdan alınan 10 ar bitki kullanılarak incelenmiştir. Yaş kök uzunluğu ve ağırlığı kök tacı ile kök ucunun; yaş sürgün uzunluğu ve ağırlığı da kök tacı ile yaprak ucu arasındaki mesafenin ölçülmesi ve tartılmasıyla bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen veriler Minitab ve MSTAT-C istatistik programları kullanılarak değerlendirilmiştir. Ortalamalar arasındaki farklılıklar ise LSD yöntemi kullanılarak saptanmıştır (Turan, 1995). 12

5 Bulgular ve Tartışma Çimlenme evresi sürecinde, 12 pamuk çeşidinin farklı 5 tuz yoğunluğuna olan tepkilerini ölçmek amacıyla yapılan bu çalışmada, çeşitlere ait çimlenme oranları, kök ve gövde ağırlıkları ile kök ve gövde uzunlukları saptanmıştır. İncelenen karakterler için elde edilen değerlere varyans analizi uygulanmış ve sonuçları çizelge 1 de özetlenmiştir. Çimlenme oranı Çizelge 1 de verilen varyans analizi sonuçlarına göre, çimlenme oranlarını tuz yoğunlukları, çeşitler ve tuz yoğunluğu x çeşit interaksiyonları önemli düzeyde etkilemiştir. Ortalama sonuçlara göre, Nazilli 303 çeşidi ortalama % oranı ile en yüksek çimlenme oranını gerçekleştirmiştir. Bu çeşidi Nazilli 87 (% 71.46), Nazilli 342 (% 71.46) ve Nazilli 84-S (% 70.80) çeşitleri izlemişlerdir. En düşük çimlenme oranı (% 63.73) Aydın 110 çeşidinden elde edilmiştir (Çizelge 2). Çizelge 1. Farklı tuz yoğunluklarının 12 pamuk çeşidinin çimlenme oranları ve fide dönemindeki bazı özelliklerine ait varyans analizi sonuçları Çimlenme Oranı Sürgün ağırlığı Kök uzunluğu Sürgün uzunluğu Varyasyon Kök ağırlığı S.D. Kaynağı K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. Çeşitler ** ** ** ** ** Tuz yoğunluğu ** ** ** ** 6.258** Çeş. X Tuz Y ** ** ** ** 1.758** Hata **: 0.01 olasılık düzeyinde önemli; *: 0.05 olasılık düzeyinde önemli Çizelge 2. Pamuk çeşitlerinde farklı tuz yoğunlukları için saptanan ortalama çimlenme oranları (%) ÇEŞİTLER KONTROL ORTALAMA Nazilli-84 98,67 a 93,33 a-c 77,33 g 52,67 h-i 14,67 o 67,33 c Nazilli-84-S 94,67 a-c 90,67 b-d 91,33 a-d 56,00 h 21,33 m-o ab Nazilli-87 94,67 a-c 93,33 a-c 90,67 b-d 56,00 h 22,67 mn 71,46 ab Nazilli ,00 a-d 90,67 b-d 88,00 c-e 53,33 hi 24,00 l-n 69,60 bc Nazilli ,67 a-c 92,00 a-d 88,00 c-e 58,67 h 35,33 k 73,73 a Nazilli ,33 ab 93,33 a-c 81,33 e-g 52,00 hi 33,33 k 71,46 ab Nazilli M ,33 a-c 90,67 b-d 78,67 fg 52,00 hi 30,67 kl 69,06 bc Nazilli ,67 b-d 90,67 b-d 81,33 e-g 48,00 ij 33,33 k 68,80 bc AYDIN ,67 b-d 90,67 b-d 76,00 g 44,00 j 17,33 no 63,73 d GÜRELBEY 96,00 ab 90,67 b-d 85,33 d-f 53,33 hi 20,00 no 69,06 bc ÖZBEK ,00 a-d 92,00 a-d 82,67 e-g 58,67 h 21,33 m-o 69,33 bc ŞAHİN ,00 ab 88,00 c-e 81,33 e-g 58,67 h 28,00 k-m 70,40 bc Tuz yoğunluğu ortalamaları 94,22 a 91,33 a 83,50 b 53,61 c 25,16 d LSD (% 5) Çeşitler: LSD (% 5) Tuz yoğunluğu:

6 Çimlenme oranları kontrol uygulamasında % , 4 de % , 8 de % , 12 de % ve 16 de de % arasında değişmiştir. Pamuk için sınır değeri olarak verilen 7.7 yoğunluğunun üzerinde Nazilli 84-S çeşidi % 91.33, Nazilli 87 çeşidi de % gibi yüksek çimlenme değerlerine ulaşmışlardır. Aynı çizelgede, kontrol ile 4 tuz yoğunluklarının çimlenme üzerine benzer etkilerde bulundukları (% ), artan tuz yoğunluğuyla birlikte çimlenme oranlarının da önemli derecede azaldığı görülmektedir. En yüksek tuz yoğunluğu olan 16 de ortalama çimlenme oranı 25,16 ya düşmüştür. Çimlenme üzerine tuz yoğunluklarının çeşitlere göre farklı etki göstermesi interaksiyon etkilerinin önemli çıkmasına neden olmuştur. Bu interaksiyon 8 ye kadar çeşitlerin çimlenme oranları arasında farklılık olduğu ancak daha yüksek tuzluluk oranlarında farklılığın azaldığını göstermektedir. Tuz yoğunluğunun artmasıyla birlikte çimlenme oranlarının önce belirgin olarak azalmadığı, buna karşın özellikle 7.7 den sonra önemli düzeyde azaldığı ile ilgili çok sayıda araştırma sonucu bildirilmiştir. (Greenway and Munns, 1980; Pesserakli ve Tucker, 1985; Malik ve ark., 1994; Phogat ve ark., 2001; Ashraf, 2002; Demir ve ark. 2003). Çimlenmenin azalmasına, yüksek tuz yoğunluğunun su alımını engellemesi, toksik etki yapması ya da çimlenmede etkili olan bazı enzimleri etkisiz hale getirmesi neden olmuş olabilir. Bu durum başka araştırıcılar tarafından da açıklanmıştır (Leopold and Willing, 1984; Mansour, 1994; Shonjani, 2002; Khajeh-Hosseini ve ark. 2003). Kök ağırlığı Kök ağırlığı üzerine tuz yoğunlukları, çeşitler ve tuz yoğunluğu x çeşit interaksiyon etkileri önemli düzeyde etki etmiştir. Kök ağırlığı değerleri gr arasında değişmiştir. Kök ağırlığı bakımından Nazilli 87 çeşidi gr ile ilk sırayı alırken, bu çeşidi gr ile Nazilli 663 çeşidi takip etmiştir. En düşük değerleri Nazilli 84 (0.018 gr) ile Nazilli 303 (0.019 gr) çeşitleri vermiştir. Tuz yoğunluğu x çeşit interaksiyonunun önemli çıkması, tuz yoğunluklarının çeşitler üzerinde farklı etkiler yaptığını göstermektedir. En yüksek değer Nazilli 663 çeşidinin kontrol yoğunluğundan (0.043 gr) alınmıştır. En düşük değerleri ise gr ile 16 ds/m yoğunlukta çimlendirilen Nazilli 84 ve Nazilli 87 çeşitleri vermiştir. Tuz yoğunlukları arttıkça kök ağırlıkları azalmıştır. Ortalama kök ağırlıkları kontrol yoğunluğunda gr, 4 de gr, 8 de gr, 12 de gr ve 16 de ise gr olarak ölçülmüştür (Çizelge 3). Pamuk bitkisinin tuz ile etkileşen ilk organı kökleridir. Bu nedenle tuz yoğunluğundan etkilenmeleri de kaçınılmaz olmaktadır. Tuz yoğunluğu artışının kökleri olumsuz etkilediği yönünde birçok araştırma sonuçlarına rastlamak mümkündür. (Reinhardt ve Rost, 1995a; Reinhardt ve Rost, 1995b; Raia ve Azimov, 1988; Meloni ve ark., 2001; Ashraf ve Ahmad, 2000 ve Munns, 2002). 14

7 Sürgün ağırlığı Bitkinin toprak üzerinde kalan ve sürgün olarak adlandırdığımız gövde ve yaprakların ağırlıkları üzerine tuz yoğunlukları ve çeşitler önemli etkilerde bulunmuşlardır. Çizelge 3. Pamuk çeşitlerinde farklı tuz yoğunlukları için saptanan ortalama kök ağırlıkları (gr) ÇEŞİTLER KONTROL ORTALAMA Nazilli-84 0,029 e-g 0,022 l-n 0,017 q-s 0,013 u-w 0,011 w f Nazilli-84-S 0,031 de 0,025 j-l 0,021 m-o 0,015 s-u 0,011 w e Nazilli-87 0,040 b 0,032 d 0,030 d-f 0,022 l-n 0,018 p-r a Nazilli-143 0,037 c 0,031 de 0,027 g-i 0,023 k-m 0,017 q-s bc Nazilli-303 0,027 g-i 0,021 m-o 0,016 r-t 0,016 r-t 0,012 vw f Nazilli-342 0,029 e-g 0,023 k-m 0,020 n-p 0,016 r-t 0,013 u-w e Nazilli M 342 0,038 bc 0,031 de 0,025 i-k 0,021 m-o 0,016 r-t c Nazilli 663 0,043 a 0,029 e-g 0,030 d-f 0,025 i-k 0,015 s-u ab AYDIN 110 0,030 d-f 0,028 f-h 0,028 f-h 0,022 l-n 0,016 r-t d GÜRELBEY 0,028 f-h 0,021 m-o 0,022 l-n 0,019 o-q 0,015 s-u e ÖZBEK 142 0,027 g-i 0,023 k-m 0,023 k-m 0,020 n-p 0,014 t-v e ŞAHİN ,029 e-g 0,026 h-j 0,025 i-k 0,020 n-p 0,017 q-s d Tuz yoğunluğu ortalamaları a b c d e LSD(%5) Çeşitler: LSD(%5) Tuz yoğunluğu: Çeşitler arasında ortalama sürgün ağırlıkları gr arasında değişmiştir. En uzun sürgün uzunluğu gr ile Özbek 142 çeşidinde saptanırken en düşük değeri (0.332 gr) Nazilli 84-S çeşidi vermiştir. Çeşitler bazında saptanan sürgün ağırlıkları, tuz yoğunluklarına göre önemli farklılıklar göstermişlerdir. Değişim sınırları kontrol tuz yoğunluğunda gr, 4 de gr, 8 de gr, 12 de ve 16 de ise gr arasında değişmiştir. En düşük yoğunluk olan kontrolde Nazilli 663 çeşidi gr ile ilk sırayı alırken, en büyük yoğunluk olarak denenen 16 de ise Gürelbey çeşidi gr ile en yüksek değeri vermiştir. Önemli çıkan çeşit x tuz yoğunluğu interaksiyonu, esasen kontrol ve düşük tuz yoğunluklarında (4 ve 8 ) çeşitler arasında önemli farklılıklar bulunduğu halde yüksek tuz yoğunluklarında farklılıkların azaldığını göstermektedir. Tuz yoğunlukları artışının sürgün ağırlığını olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Buna göre, sürgün ağırlıkları kontrol için gr, 16 için gr olarak ölçülmüştür (Çizelge 4). Sürgün uzunlukları tuz yoğunluğunun düşük olduğu durumlarda fazla etkilenmemekte, özellikle 8 den büyük yoğunluklarda ise tepki artmaktadır. Bu bulgulara paralel sonuçlar da bildirilmiştir (Jafri ve Ahmad, 1994; Jeanette, ve ark., 2002; Phogat ve ark., 2001; Amjad ve ark., 2002; Saghir ve ark., 2002). 15

8 Kök uzunlukları Çimlenme sürecini tamamlamış bitkilerin kök uzunlukları istatistiksel olarak, tuz yoğunlukları ve çeşitlere göre farklılıklar göstermiştir. Çeşitler için elde edilen ortalama kök uzunlukları cm (Şahin 2000) ile cm (Nazilli 87) arasında değişmiştir. Çeşitler farklı tuz yoğunluklarında farklı kök uzunluğu değerleri vermişlerdir. Kök uzunlukları kontrol yoğunluğunda cm (Gürelbey) cm (Nazilli 342), 4 ds/m de cm (Gürelbey) cm (Nazilli 84), 8 ds/m de cm (Nazilli 663) cm (Nazilli 84, Nazilli 87 ve Aydın 110), 12 ds/m de cm (Nazilli 342) cm (Nazilli 87) ve 16 ds/m de de cm (Nazilli 84-S cm (Nazilli 143) arasında saptanmıştır. Tuz yoğunluğu ortalamaları incelendiğinde, artan tuz dozlarının kök uzunluğunda çok önemli farklılıklar yarattığı görülmektedir. Kontrol yoğunluğunda ortalama cm olarak saptanan kök uzunluğu 4 de cm, 8 de cm, 12 de cm ve 16 de ise cm olarak saptanmıştır (Çizelge 5). Kök uzunluklarının düşük tuz yoğunluklarından etkilenmemesine karşın, yoğunluğun artmasıyla olumsuz etkilenmemeleri bu konuda çalışan araştırıcılar tarafından da ifade edilmiştir (Amjad ve ark., 2002; Reinhardt ve Rost, 1995c). Bazı çalışmalarda bizim bulgularımızdan farklı olarak düşük tuz yoğunluklarında kök uzunluğunun arttığı saptanmıştır (Jafri ve Ahmet, 1994; Leidi, 1994). Sürgün uzunluğu Gövde ve yapraklardan oluşan sürgün uzunlukları hem tuz yoğunlukları hem de çeşitler arasında önemli farklılıklar göstermişlerdir. Tuz yoğunluklarının çeşitleri farklı düzeylerde etkilediğinin bir göstergesi olarak tuz yoğunluğu x çeşit interaksiyon etkileri de önemli bulunmuştur. Çizelge 4. Pamuk çeşitlerinde farklı tuz yoğunlukları için saptanan ortalama sürgün ağırlıkları (gr) ÇEŞİTLER KONTROL ORTALAMA Nazilli-84 0,406 g-k 0,449 e-h 0,394 h-l 0,321 n-p 0,196 s ef Nazilli-84-S 0,390 i-m 0,416 f-j 0,344 l-p 0,305 pq 0,200 s f Nazilli-87 0,442 e-h 0,460 d-g 0,384 i-m 0,314 o-q 0,210 s de Nazilli-143 0,459 d-g 0,384 i-m 0,384 i-m 0,351 k-p 0,207 s ef Nazilli-303 0,409 g-k 0,377 j-n 0,385 i-m 0,371 j-m 0,205 s ef Nazilli-342 0,460 d-g 0,467 d-f 0,449 e-h 0,343 l-p 0,229 rs cd Nazilli M 342 0,510 b-d 0,458 d-g 0,464 d-f 0,389 i-m 0,211 rs bc Nazilli 663 0,685 a 0,445 e-h 0,373 j-n 0,337 m-p 0,234 rs ab AYDIN 110 0,537 bc 0,463 d-f 0,440 e-i 0,364 j-o 0,226 rs bc GÜRELBEY 0,466 d-f 0,449 e-h 0,400 h-l 0,364 j-o 0,268 qr cd ÖZBEK 142 0,545 b 0,539 bc 0,481 c-e 0,397 h-l 0,197 s a ŞAHİN ,419 f-j 0,410 g-k 0,341 l-p 0,360 k-p 0,242 rs ef Tuz yoğunluğu ortalamaları a b c d e LSD(%5) Çeşitler: LSD(%5) Tuz yoğunluğu:

9 Çizelge 5. Pamuk çeşitlerinde farklı tuz yoğunlukları için saptanan ortalama kök uzunlukları (cm) ÇEŞİTLER KONTROL ORTALAMA Nazilli-84 2,853 d-h 2,240 l-r 2,147 m-s 1,600 u-w 1,773 s-w ef Nazilli-84-S 3,040 c-e 2,247 k-q 2,300 j-q 1,627 t-w 2,053 n-t c-e Nazilli-87 2,907 c-g 2,280 k-o 2,147 m-s 1,527 u-w 1,263 w f Nazilli-143 3,327 bc 2,700 e-k 2,673 e-l 1,547 u-w 1,413 vw b-d Nazilli-303 2,953 c-f 2,927 c-f 2,347 j-p 1,720 s-w 1,540 u-w b-e Nazilli-342 2,807 d-i 2,520 f-m 2,243 k-q 1,953 o-u 1,607 t-w b-e Nazilli M 342 2,933 c-f 2,347 j-p 2,387 i-p 1,780 s-v 1,527 u-w d-f Nazilli 663 3,453 b-d 2,680 e-l 2,467 g-n 1,947 p-u 1,607 t-w a-c AYDIN 110 3,853 a 2,547 f-m 2,147 m-s 1,747 s-v 1,633 t-w a-d GÜRELBEY 3,787 a 2,860 d-h 2,400 i-p 1,787 r-v 1,517 u-w ab ÖZBEK 142 3,247 b-d 2,407 h-o 2,433 h-n 1,587 u-w 1,423 vw d-f ŞAHİN ,987 a 2,733 e-j 2,667 e-l 1,853 q-v 1,480 vw a Tuz yoğunluğu ortalamaları 3,262 a 2,568 b 2,363 c 1,722 d 1,569 e LSD(%5) Çeşitler: LSD(%5) Tuz yoğunluğu: Çeşitlere ait ortalama sürgün uzunlukları arasındaki farklar çok geniş sınırlar içerisinde değişmemiştir. Çeşitlerin, denendiği beş farklı tuz yoğunluğunun ortalaması alındığında en yüksek sürgün boyu ( cm) Nazilli M 342 çeşidinden alınırken, en düşük değeri ise Şahin 2000 çeşidi (8.909 cm) vermiştir. Çeşitler farklı tuz yoğunluklarında farklı sürgün uzunluğu değerleri vermişlerdir. Sürgün uzunlukları kontrol yoğunluğunda cm (Nazilli 663) cm (Şahin 2000), 4 de cm (Nazilli M 342) cm (Gürelbey), 8 de cm (Nazilli m 342) cm (Aydın 110), 12 de cm (Nazilli 87) cm (Gürelbey) ve 16 de ise çok belirgin bir azalma saptanmış olup, değerler cm (Şahin 2000) ile cm (Özbek 142) arasında değişmiştir. (Çizelge 6). Tuz yoğunluğu x çeşit interaksiyonunun en belirgin göstergesi kontrol ve düşük tuz yoğunluklarında çeşitler arasında belirgin farklılıklar olduğu halde en yüksek tuz yoğunluğunda çeşitler arasındaki farklılığın önemli düzeyde azalmasıdır. Aynı çizelgede verilen tuz yoğunluğu ortalamaları, artan tuz dozlarının sürgün uzunluğunda çok önemli farklılıklar meydana getirdiğini ortaya koymaktadır. Kontrol yoğunluğunda ortalama cm olarak saptanan sürgün uzunluğu 4 de cm, 8 de cm, 12 de cm ve 16 de ise cm olarak saptanmıştır. Sürgün uzunluğu, tuz yoğunluğunun artışından en fazla etkilenen bitki kısmı olmuştur. Benzer bulgular çok sayıdaki araştırıcı tarafından da bildirilmiştir (Shalhevet ve ark., 1995; Jafri ve Ahmad, 1994; Jeanette, ve ark., 2002; Munns ve Termaat, 1986). Kök/gövde oranının büyüklüğü tuz yoğunluğunun artışına paralel olarak artı göstermesi beklenen bir 17

10 durumdur ve başka araştırıcılar da bu sonuca işaret etmişlerdir (Leidi ve ark., 1991, Brugnoli ve Björkman, 1992; Meloni ve ark., 2001; Ashraf ve Ahmad, 2000). Sonuç Çalışmadan elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir: 1) Pamuk tohumlarının çimlenmesi kontrol ve düşük tuz yoğunluğunda en yüksek olarak saptanmıştır. 2) Çeşitler arasında en yüksek çimlenme oranını %73.73 ile Nazilli 303 çeşidi vermiştir. 3) Pamuğun sürgünleri, kök kısımlarına göre özellikle uzunluk bakımından tuzdan daha fazla etkilenmiştir. 4) Tüm özellikler bakımından belirgin bir çeşit saptanamamıştır. Çizelge 6. Pamuk çeşitlerinde farklı tuz yoğunlukları için saptanan ortalama sürgün uzunlukları (cm) ÇEŞİTLER KONTROL ORTALAMA Nazilli-84 12,800 d-f 13,480 c-e 12,800 d-f 10,360 k-n 2,907 st ab Nazilli-84-S 12,800 d-f 13,467 c-e 12,853 c-f 9,667 m-o 2,493 s-u ab Nazilli-87 12,500 e-g 13,800 b-d 12,533 e-g 10,473 k-m 1,987 tu ab Nazilli ,567 ab 12,400 fg 12,300 fg 9,747 l-o 2,320 s-u ab Nazilli ,000 c-f 12,300 fg 12,320 fg 10,333 k-n 2,080 su b Nazilli ,800 b-d 13,000 c-f 12,033 f-i 9,247 o-q 2,180 s-u b Nazilli M ,033 a 13,873 bc 13,000 c-f 9,733 l-o 1,947 tu a Nazilli ,267 a 12,840 c-f 11,267 h-k 9,467 m-o 2,340 s-u b AYDIN ,313 fg 12,187 f-h 10,493 k-m 8,340 p-r 1,900 tu c GÜRELBEY 12,700 ef 10,733 j-l 11,533 g-j 7,827 r 2,593 s-u c ÖZBEK ,607 ef 10,747 j-l 10,833 j-k 9,353 n-p 1,813 u c ŞAHİN ,067 i-k 11,087 i-k 11,107 i-k 8,243 qr 3,040 s c Tuz yoğunluğu ortalamaları 13,204 a 12,493 b 11,923 c 9,399 d 2,300 e LSD (% 5) Çeşitler: LSD (% 5) Tuz yoğunluğu: 0,2985 Kaynaklar Amjad, J., M. Yasin, g. Nabi ve A. Rauf., Evaluation of of germination and growth of cotton by presowing treatments under salt-stressed conditions. Pakistan Journal of Agricultural Research. April-June, Anonim, Cotton stress physiology research. LSUS College of Science CollegeResearchProgramViewDetail.aspx? ResearchProgramID=26. 18

11 Ashraf, M Salt Tolerance of Cotton: Some New Advances. Critical Reviews in Plant Sciences, 21 (1): Ashraf, M. ve S. Ahmad Influence of sodium on accumulation, yield components and fibre characteritics in salt-tolerant and salt-sensitive lines of cotton. Field Crops Research. 66 (2): Atak, M., M.D. Kaya, G. Kaya, Y. Çıkılı ve C.Y. Çiftçi, Effect of NaCl on the germination, seedling growth and water uptake of Triticale. Turk J. For. 30: Brugnoli E, O. Bjorkman Growth of cotton under continuous salinity stress: influence on allocation pattern, stomatal and non-stomatal components of photosynthesis and dissipation of excess light energy. Planta 187: Casenave, E.C., C.A.M. Degano, M.E. Toselli ve E.A. Catan Statistical Studies on anatomical modifications in the radicle and hypocotyl of cotton induced by NaCl. Biological Research 32 (4): Demir, I., K. Mavi, M. Özçoban ve G. Okçu, Effect of salt stres on Germination and seedling growth in serially harvested aubergine (Solanum melongena L.) seeds during development. Israel J. Plant Sci., 51: Epstein ve ark., Response of plants to saline environment. Genetic Engineering of Osmoregulation. pp Plenum press, New York. Ergene, A Toprak Bilgisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. No:267, Ders Kitapları Serisi No: 42, Erzurum. Fowler, J.L Salinity and fruiting. p In J.R. Mauney and J.R Stewart (ed.) Cotton physiology. The Cotton Foundation, Memphis, TN. Gafni, A., ve Y. Zohar Sodicity, conventional drainage and biodrainage in Israel. Australian J. of Soil Science. 9: Greenway, H. and R. Munns Mechanism of salt tolerance in non-halophytes. Ann. Rev. Plant Physiology 31: Gorham, J Mechanisms of salt tolerance of halophytes. p In R. Choukr-Allah et al. (ed.) Halophytes and biosaline agriculture. Marcel Dekker, Inc., New York. Hosseini M.K., A.A. Powell and I.J. Bingham., Comparison of the seed germination and early seedling growth of soybean in saline conditions. Seed Science Research, 12 (3): Jafri, A.Z. ve R. Ahmad Plant growth and ionic distribution in cotton under saline environment. Pakistan Journal of Botany 26(1): Jeanette, S.B.J., R. Craig ve J.P. Lynch Salinity tolerance of Phaseolus species during germination and early seedling growth. Crop Science. 42: Katerji, N., J.W. van Hoorn, A. Hamdy, F. Karam ve M. Mastrorilli Effect of salinity on seedling growth of sunflower and maize. Agricultural Water Management, 26 (1-2): Khlajeh-Hosseini, M., A.A. Powell and I.J. Bingham The interaction between salinity stres and seed vigour during germination of soybean seeds. Seed Sci. & Technol., 31:

12 Kwiatowski, J Salinity Classification, Mapping and Managment in Alberta Leidi, E.O Genotypic variation of cotton in response to NaCl or PEG. In. M.C. Peeters. (Editor), Cotton Biotec. FAO, Rome, s Leidi, E.O., R. Nogales, S.H. Lips Effect of salinity on cotton plants grown Under nitrate or ammonium nutrition at different calcium levels. Field Crops Res. 26(1): Leopold, A.C. and R.P. Willing Evidence of toxicity effects of salt on membranes. In: Salinity Tolerance in plants, (eds. R.C. Staples and G.H. Toenniesen). Pp John Wiley and Sons, New York. Maas, E.V., Salt tolerance of plants, Appl. Agric. Res. (19): Malik, M.N.A., M. Ahmad, M.I. Makthum ve F.I. Chaudhry Germination performance of cotton cultivars under saline conditions. Journal of Drainage and Reclamation, 6 (1-2): Mansour, M.M.F Changes in growth, osmotic potential and cell permeability of wheat cultivars under salt stres. Biologica Plantarum, 36: Meloni, D.A., M.A. Olivia, H.A. Ruiz ve C.A. Martinez Contribution of proline and inorganic solutes to osmotic adjustment in cotton under salt stress. Journal of Plant Nutrition 24 (3): Mikati, G., Temporal analysis of multispectral video/satellite imagery for the detection and monitoring of salinity on agricultural lands. USU. Logan. Utah. pp Munns, R Comparative physiology of salt and water stres. Plant Cell and Environment 25, Munns, R. and A. Termaat, Whole-Plant Responses to Salinity. Australian Journal of Plant Physiology 13(1) Patel, R., S. Prasher, R. Bonnell and R. Boughton Development of comprehensive soil salinity index. J. of Irrigation and Drainage Engineering- ASCE. 128: Pesserakli, M. ve T.C. Tucker, Uptake of nitrogen-15 by cotton under salt stres. Soil Sci. Soc. Am. J., 49: Phogat, V., K.S. Satyawan, S.K. Sharma, A.K. Kapoor ve M.S. Kuhad Performance of upland cotton (Gossypium hirsutum) and Wheat (Triticum aestivum) genotypes under different salinity conditions. Indian Journal of Agricultural Sciences. 71 (5): Qadir, M ve M. Shams Some agronomic and physiological aspects of salt tolerance in cotton (Gossypium hirsutum L.). Journal of Agronoımy and Crop Science-Zeitschrift fur Acker und Pflanzenbau. 179 (2): Raia N.A. ve R.A. Azimov, Effect of NaCl solutions on germination and seedling growth. Uzbek. Biol. J. 2: Reinhardt, D.H. ve T.L. Rost. 1995a. Developmental Changes of cotton root primary tissues induced by salinity. International Journal of Plant Sciences. 156 (4):

13 Reinhardt, D.H. ve T.L. Rost. 1995b. On the correlation of the primary root growth and tracheary element size and distance from the tip in cotton seedlings grown under salinity. Environ Exp Bot 35: Reinhardt, D.H. ve T.L. Rost. 1995c. Primary and lateral root developmen of dark-grown and light-grown cotton seedlings under salinity stres. Botanica Acta. 108(5): Rogers, M.E., Irrigating perennial pasture with saline water: Effects on soil chemistry, pasture production and composition. Australian J. of Experimental Agriculture. 42 (3): Saghir, A. N.I.Khan, M.Z. Iqbal, A. Hussain ve M. Hassan Salt tolerance of cotton. Asian Journal of Plant Sciences, 1 (6): Shalhevet, J., M.G. Huck ve B.P. Schroeder Root and shoot growth responses to salinity in maize and soybean. Agronomy Journal 87 (3): Shonjani, S Salt Sensitivity of Rice, Maize, Sugar Beet, and cotton During Germination and Early Vegetative Growth. /2002/888/ Szabolcs, I., Soils and salinization. P In M. Pessarakli (ed.) Handbook of Plant and Crop Stres. Marcel Dekker, New York. Turan, Z.M., Araştırma ve Deneme Metotları. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları. Wang D. ve M.C. Shannon, Emergence and seedling growth of soybean cultivars and maturity groups under salinity. Plant and Soil, 214: Woods, S.A Salinity Tolerance of Ornamental Trees and Shrubs. AlbertaAgriculture, Food and Rural Development, soil/saltroot.html 21

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

FARKLI TUZ KONSANTRASYONLARININ BAZI EKMEKLĠK BUĞDAY ÇEġĠTLERĠNĠN ÇĠMLENME ve FĠDE GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠ

FARKLI TUZ KONSANTRASYONLARININ BAZI EKMEKLĠK BUĞDAY ÇEġĠTLERĠNĠN ÇĠMLENME ve FĠDE GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠ Şenay, Kaya, Atak ve Çiftçi FARKLI TUZ KONSANTRASYONLARININ BAZI EKMEKLĠK BUĞDAY ĠNĠN ÇĠMLENME ve FĠDE GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠ Ali ġenay 1 M. Demir KAYA 2 Mehmet ATAK 2 Cemalettin Y.ÇĠFTÇĠ 2 1) Türkiye

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Tritikale Çeşitlerinin Çimlenmesi Üzerine Etkileri

Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Tritikale Çeşitlerinin Çimlenmesi Üzerine Etkileri U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 2, 1-11 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Tuz Konsantrasyonlarının nin Çimlenmesi Üzerine Etkileri Esra AYDOĞAN ÇİFCİ 1*,

Detaylı

130 Araştırma Makalesi

130 Araştırma Makalesi 130 Araştırma Makalesi Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Bazı Tritikale Hatlarının Çimlenmesi Üzerine Etkileri Ramazan DOĞAN, Emine BUDAKLI ÇARPICI * Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum L.) Genotiplerinin Çimlenme Döneminde Tuz Stresine Tepkileri

Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum L.) Genotiplerinin Çimlenme Döneminde Tuz Stresine Tepkileri U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, Cilt 29, Sayı 1, 47-55 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum L.) Genotiplerinin Çimlenme Döneminde Tuz Stresine

Detaylı

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 82 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu Vahdettin

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Tuz (NaCl) stresinin bazı silajlık sorgum (Sorghum bicolor) çeşitlerinin çimlenme ve erken fide gelişimi üzerine etkileri

Tuz (NaCl) stresinin bazı silajlık sorgum (Sorghum bicolor) çeşitlerinin çimlenme ve erken fide gelişimi üzerine etkileri Araştırma Makalesi/Research Article www.ziraatdergi.akdeniz.edu.tr AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (2012) 25(1): 47-52 Tuz (NaCl) stresinin bazı silajlık sorgum (Sorghum bicolor) çeşitlerinin

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 55-62 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

FARKLI TANE İRİLİĞİ VE EKİM DERİNLİKLERİNİN BUĞDAY (Triticum aestivum L.) IN KÖK VE TOPRAK ÜSTÜ ORGANLARININ İLK GELİŞMESİNE ETKİSİ

FARKLI TANE İRİLİĞİ VE EKİM DERİNLİKLERİNİN BUĞDAY (Triticum aestivum L.) IN KÖK VE TOPRAK ÜSTÜ ORGANLARININ İLK GELİŞMESİNE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(2),193-202 FARKLI TANE İRİLİĞİ VE EKİM DERİNLİKLERİNİN BUĞDAY (Triticum aestivum L.) IN KÖK VE TOPRAK ÜSTÜ ORGANLARININ İLK GELİŞMESİNE ETKİSİ Burhan

Detaylı

ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAHI VE YÖNETİMİ

ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAHI VE YÖNETİMİ ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAHI VE YÖNETİMİ BÜLENT SÖNMEZ Dr., Ziraat Yüksek Mühendisi, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Bülent Sönmez, Çorak Toprakların Islahı ve Yönetimi, Bilim

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU EM7204 EM7103 30B74 Alice 72MAY80 AS160 Silaz Efe Bermeo SASA-1 DKC6903 EBEVEYN

Detaylı

TUZLU SULAMA SUYU UYGULAMALARININ BAZI BİBER SAF HATLARININ VERİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

TUZLU SULAMA SUYU UYGULAMALARININ BAZI BİBER SAF HATLARININ VERİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ TUZLU SULAMA SUYU UYGULAMALARININ BAZI BİBER SAF HATLARININ VERİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Akın TEPE 1 * Harun KAYA 2 Gökmen BATMAZ 3 C. Fehmi ÖZKAN 1 E. Işıl DEMİRTAŞ 1 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

FARKLI HUMİK ASİT DOZLARININ AYÇİÇEĞİNİN (Helianthus annuus L.) ÇIKIŞ VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

FARKLI HUMİK ASİT DOZLARININ AYÇİÇEĞİNİN (Helianthus annuus L.) ÇIKIŞ VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 151-155 FARKLI HUMİK ASİT DOZLARININ AYÇİÇEĞİNİN (Helianthus annuus L.) ÇIKIŞ VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ Özer KOLSARICI 1 M. Demir KAYA

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

Amaranthus Türlerinin in vitro Çimlenmesi Üzerine Farklı Tuz Düzeylerinin Etkisi. Cenap CEVHERİ, Çiğdem KÜÇÜK

Amaranthus Türlerinin in vitro Çimlenmesi Üzerine Farklı Tuz Düzeylerinin Etkisi. Cenap CEVHERİ, Çiğdem KÜÇÜK Amaranthus Türlerinin in vitro Çimlenmesi Üzerine Farklı Tuz Düzeylerinin Etkisi Cenap CEVHERİ, Çiğdem KÜÇÜK Amaranthus, Amaranthaceae familyasından olup, yaklaşık 60 türü bilinen, dünya nın birçok yerinde

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

Bazı Şeftali Çeşitlerinde Çift Meyve Oluşumuna Su Eksikliğinin Etkileri*

Bazı Şeftali Çeşitlerinde Çift Meyve Oluşumuna Su Eksikliğinin Etkileri* Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (2):29-36 ISSN 1018-8851 Bazı Şeftali Çeşitlerinde Çift Meyve Oluşumuna Su Eksikliğinin Etkileri* Hakan ENGİN 1 Ali ÜNAL 1 Summary The Effects of Water Deficits on

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (3): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (3): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (3): (2011) 42-46 ISSN:1309-0550 Farklı Tuz Uygulamalarının Bezelyede (Pisum sativum L.) Bağıl

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Oranlarının Belirlenmesi

Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Oranlarının Belirlenmesi Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Oranlarının Belirlenmesi Erdal ÇAÇAN 1, Nusret ÖZBAY 2, Kağan KÖKTEN 3 1 Bingöl Üniversitesi Genç Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNİN ÇİMLENME VE FİDE DÖNEMİNDE TUZA TOLERANSI Sariye UZUN KAYIŞ YÜKSEK LİSANS Tarla Bitkileri Anabilim Dalını

Detaylı

Bazı Silajlık Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) Çeşitlerinin Çimlenmesi ve Fide Gelişimi Üzerine Tuz Stresinin Etkileri

Bazı Silajlık Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) Çeşitlerinin Çimlenmesi ve Fide Gelişimi Üzerine Tuz Stresinin Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 (2):58-67, 2011 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi İ. ATIŞ Bazı Silajlık Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) Çeşitlerinin Çimlenmesi ve Fide Gelişimi

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

Geliş Tarihi:

Geliş Tarihi: TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 13 (1) 17-21 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L. em Thell) Çeşitlerinde Ana Sap ve Fertil Kardeşlerin Bitki Tane Verimi ve Verim

Detaylı

Aspir (Carthamus tinctorius L.) de Varyasyon Oluşturmak Amacıyla Kullanılabilecek Gama ( 60 Co) Dozunun Belirlenmesi

Aspir (Carthamus tinctorius L.) de Varyasyon Oluşturmak Amacıyla Kullanılabilecek Gama ( 60 Co) Dozunun Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (2):28-33, 29 ISSN 134-9984, Araştırma Makalesi Aspir (Carthamus tinctorius L.) de Varyasyon Oluşturmak Amacıyla Kullanılabilecek Gama ( 6 Co) Dozunun

Detaylı

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 109-114 FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Trakya Bölgesi ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER 1- LS 1294 2- LS 1295 3- LS 1296 4- LS 1297 5- HI 1285 6- Varios(MA

Detaylı

Değişik NaCl Konsantrasyonlarının Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Çimlenme ve Fide Gelişmesine Etkileri

Değişik NaCl Konsantrasyonlarının Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Çimlenme ve Fide Gelişmesine Etkileri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 34 (1) 1-8, 2003 Değişik NaCl Konsantrasyonlarının Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Çimlenme ve Fide Gelişmesine Etkileri Erdal ELKOCA Faik KANTAR Atatürk

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Demir KAYA

Prof. Dr. Mehmet Demir KAYA Prof. Dr. Mehmet Demir KAYA Öğretim Üyesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Ali Numan Kıraç Yerleşkesi, Ziraat Caddesi, Kütahya Yolu, 26160 ESKİŞEHİR Telefon: 0

Detaylı

Effects of drought stress on germination characters of some alfalfa (Medicago sativa L.) varieties

Effects of drought stress on germination characters of some alfalfa (Medicago sativa L.) varieties Araştırma Makalesi/Research Article Derim, 2015, 32 (2):201-210 DOI: 10.16882/derim.2015.13797 Bazı yonca çeşitlerinde (Medicago sativa L.) kuraklık stresinin çimlenme özellikleri üzerine etkisi Emine

Detaylı

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 25-34 Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Abdullah KARASU * Mehmet ÖZ ** A. Tanju GÖKSOY

Detaylı

www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (40): (2006) 37-42

www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (40): (2006) 37-42 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (4): (6) 7-4 BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN TUZA TOLERANSLARININ BELİRLENMESİ N. Mücellâ MÜFTÜOĞLU Alper DARDENİZ Ali SUNGUR

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) 17-23 ISSN:1309-0550 Melezleme Yöntemiyle Elde Edilen Yemeklik Bezelye (Pisum sativum

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 68-73 ISSN:

Detaylı

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI **

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI ** Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 79-91 Bursa Koşullarında Değişik Ekim Zamanlarının Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi İle Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Detaylı

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU Coral SY CADIX Napoli Sanbro MR GOLDSUN LG5582 LG5507 ES SIMBA ES BELLA ES PERLA ES TOUNDRA

Detaylı

Bazı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum vulgare L.) Çimlenme Dönemlerinde Farklı Dozlardaki Tuz Stresine Tepkilerinin Belirlenmesi

Bazı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum vulgare L.) Çimlenme Dönemlerinde Farklı Dozlardaki Tuz Stresine Tepkilerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2015, 24 (2):109-114 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum vulgare L.) Çimlenme Dönemlerinde Farklı Dozlardaki Tuz Stresine

Detaylı

IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU NX23205 LG5555CLP LG5452HO CL LG5566CL ES Terramis CL ES Novamis CL ES Grafic

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 6-12

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 6-12 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 6-12 KONYA EKOLOJİK ŞARTLARINDA KIŞLIK OLARAK YETİŞTİRİLEN BEZELYE GENOTİPLERİNİN VERİM VE BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİ Ercan CEYHAN 1 Mehmet Ali AVCI 1 Kevin

Detaylı

BAZI NOHUT (Cicer arietinum L.) ÇEŞİTLERİNDE TANE İRİLİĞİ ve KURAKLIK STRESİNİN ÇİMLENME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

BAZI NOHUT (Cicer arietinum L.) ÇEŞİTLERİNDE TANE İRİLİĞİ ve KURAKLIK STRESİNİN ÇİMLENME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 22(1), 69 74 BAZI NOHUT (Cicer arietinum L.) ÇEŞİTLERİNDE TANE İRİLİĞİ ve KURAKLIK STRESİNİN ÇİMLENME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Ayşegül GÜRBÜZ 1 Muharrem

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü -1997

KİŞİSEL BİLGİLER. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü -1997 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Hatun BARUT Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3340055/165 E-mail baruthatun@yahoo.com Doğum Tarihi - Yeri 1972-ADANA EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

ASPİR (Carthamus tinctorius L.)'DE İLK GELİŞME DEVRESİNDE KÖK VE TOPRAKÜSTÜ ORGANLARIN DURUMU

ASPİR (Carthamus tinctorius L.)'DE İLK GELİŞME DEVRESİNDE KÖK VE TOPRAKÜSTÜ ORGANLARIN DURUMU Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi (2004) ASPİR (Carthamus tinctorius L.)'DE İLK GELİŞME DEVRESİNDE KÖK VE TOPRAKÜSTÜ ORGANLARIN DURUMU M. Demir KAYA 1 Arif İPEK 1 Özer KOLSARICI 1 Gamze

Detaylı

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 127-136 Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Mehmet SİNCİK*

Detaylı

Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim Öğeleri ile Kalite Üzerine Etkisi

Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim Öğeleri ile Kalite Üzerine Etkisi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):110-116 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim

Detaylı

Gümüldür Yöresinde Tuzluluğun Satsuma Mandarini Yaprak Na, Ca, K ve Cl İçeriklerine Etkisi

Gümüldür Yöresinde Tuzluluğun Satsuma Mandarini Yaprak Na, Ca, K ve Cl İçeriklerine Etkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):103-109 ISSN 1018-8851 Gümüldür Yöresinde Tuzluluğun Satsuma Mandarini Yaprak Na, Ca, K ve Cl İçeriklerine Etkisi Yasemin S. KUKUL 1 Süer ANAÇ 2 Summary Effect

Detaylı

makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir

makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Araştırma Makalesi Bağ Alanlarında Görülen Yabancı Otlar İngilizce Başlık: Weed Species

Detaylı

Bazı Serin İklim Tahıllarının İlk Gelişme Döneminde Tuz Stresine Tepkilerinin Belirlenmesi

Bazı Serin İklim Tahıllarının İlk Gelişme Döneminde Tuz Stresine Tepkilerinin Belirlenmesi Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University Araştırma Makalesi Research Article Geliş Tarihi: 24.05.2016 Kabul Tarihi: 23.09.2016 ISSN:1300-9362

Detaylı

Biber Tohumlarında Canlılık Tespitine Yönelik Kullanılan Tetrazolium Test Metodunun Modifikasyonu

Biber Tohumlarında Canlılık Tespitine Yönelik Kullanılan Tetrazolium Test Metodunun Modifikasyonu U. Ü. ZĐRAAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ, 2009, Cilt 23, Sayı 1, 21-25 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Biber Tohumlarında Canlılık Tespitine Yönelik Kullanılan Tetrazolium Test Metodunun Modifikasyonu

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Telefon: /4816. Belgegeçer: E-Posta:

Telefon: /4816. Belgegeçer: E-Posta: Doç. Dr. Nihal KAYAN Dekan Yardımcısı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Ali Numan Kıraç Yerleşkesi, Ziraat Caddesi, Kütahya Yolu, 26160 ESKİŞEHİR Telefon: 0 222

Detaylı

Mercimeğe (Lens esculanta Moench) Uygulanan Farklı Klor Tuzu ve Dozlarının Kimi İlk Gelişme Özelliklerine Etkisi

Mercimeğe (Lens esculanta Moench) Uygulanan Farklı Klor Tuzu ve Dozlarının Kimi İlk Gelişme Özelliklerine Etkisi Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL

Detaylı

Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi

Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 93-97, 2012 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ HAŞHAŞ (Papaver somniferum L.) BİTKİSİNİN VERİMİ VE BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE GİBBERELLİK ASİDİN (GA 3 ) FARKLI DOZ VE UYGULAMA ZAMANLARININ

Detaylı

Farklı Olgunlaşma Dönemlerinde Hasat Edilen Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Tohumlarının Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Olgunlaşma Dönemlerinde Hasat Edilen Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Tohumlarının Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 87-94 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Olgunlaşma Dönemlerinde Hasat Edilen Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Tohumlarının

Detaylı

Hüseyin AKGÜL 1 Kadir UÇGUN 1 Alamettin BAYAV 1 Cevdet Fehmi ÖZKAN 2

Hüseyin AKGÜL 1 Kadir UÇGUN 1 Alamettin BAYAV 1 Cevdet Fehmi ÖZKAN 2 M9 Anacı Üzerine Aşılı Jersey Mac Elma Çeşidinde Farklı Potasyum ının Bazı Makro ve Mikro Besin Elementlerinin Alımına Etkisi (Determination of Different Potassiun Levels on Jersey Mac Apple Variety Grafted

Detaylı

Effects of Humic Acid on the Emergence and Seedling Growth of Safflower (Carthamus Tinctorius L.)

Effects of Humic Acid on the Emergence and Seedling Growth of Safflower (Carthamus Tinctorius L.) TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Effects of Humic Acid on the Emergence and Seedling Growth of Safflower (Carthamus Tinctorius

Detaylı

İKİNCİ ÜRÜN PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.) YAPRAK DÖKTÜRÜCÜ KİMYASALLARIN ÖNEMLİ MORFOLOJİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ

İKİNCİ ÜRÜN PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.) YAPRAK DÖKTÜRÜCÜ KİMYASALLARIN ÖNEMLİ MORFOLOJİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ Araştırma / Research Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2016; 13(1) : 107 114 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty 2016; 13(1) : 107 114 İKİNCİ ÜRÜN PAMUKTA (Gossypium

Detaylı

ERKEN BİTKİ GELİŞME AŞAMASINDA KURAKLIK ve TUZLULUK STRESLERİNE TOLERANS BAKIMINDAN FASULYE GENOTİPLERİNİN TARANMASI *

ERKEN BİTKİ GELİŞME AŞAMASINDA KURAKLIK ve TUZLULUK STRESLERİNE TOLERANS BAKIMINDAN FASULYE GENOTİPLERİNİN TARANMASI * ERKEN BİTKİ GELİŞME AŞAMASINDA KURAKLIK ve TUZLULUK STRESLERİNE TOLERANS BAKIMINDAN FASULYE GENOTİPLERİNİN TARANMASI * Screening of the Bean Genotypes for Their Tolerans to Salinity and Drought Stresses

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (2): (2010) 1-5 ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (2): (2010) 1-5 ISSN: 1 Dr. Kâzım MAVİ nin Doktora tezinden hazırlanmıştır. 2 Sorumlu Yazar: kazimmavi@yahoo.com Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 43-48

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 43-48 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 43-48 KÜLTÜRE ALINAN ADAÇAYI(Salvia halophila Hedge) NIN BAZI AGRONOMİK VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE GÜBRELERİN

Detaylı

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi EMRE CAN KAYA NAZLI ZEYNEP ARIÖZ AYŞENUR ŞAHIN ABDULLAH BARAN İçeriklerine Etkisi 1. GİRİŞ Tarımda kimyasal girdilerin azaltılması

Detaylı

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 51-57 Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Köksal

Detaylı

Baz ı Çerezlik Ayçiçe ğ i (Helianthus annuus L.) Genotiplerinin Çimlenmesi Üzerine. NaCI Konsantrasyonlar ı n ı n Etkileri

Baz ı Çerezlik Ayçiçe ğ i (Helianthus annuus L.) Genotiplerinin Çimlenmesi Üzerine. NaCI Konsantrasyonlar ı n ı n Etkileri TARIM BILIMLERI DERGISI 2008, 14 (3) 230-236 ANKARA ÜNIVERSITESI Z İ RAAT FAKÜLTESI Baz ı Çerezlik Ayçiçe ğ i (Helianthus annuus L.) Genotiplerinin Çimlenmesi Üzerine. NaCI Konsantrasyonlar ı n ı n Etkileri

Detaylı

Kaplı ve Kapsız Şeker Pancarı Tohumlarının Çimlenme, Çıkış ve Verim Bakımından İncelenmesi

Kaplı ve Kapsız Şeker Pancarı Tohumlarının Çimlenme, Çıkış ve Verim Bakımından İncelenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):83-87 Araştırma Makalesi (Research Article) Kaplı ve Kapsız Şeker Pancarı Tohumlarının Çimlenme, Çıkış ve Verim Bakımından İncelenmesi

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki Verim Yetenekleri

Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki Verim Yetenekleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (2), 151-157, 2006 18 (2), 151-157, 2006 Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki

Detaylı

Bazı Kışlık Kolza (Brassica napus L.) Çeşitlerinin Çimlenme Döneminde Tuz Stresine Tepkilerinin Belirlenmesi

Bazı Kışlık Kolza (Brassica napus L.) Çeşitlerinin Çimlenme Döneminde Tuz Stresine Tepkilerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL

Detaylı

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):125-130 Araştırma Makalesi (Research Article) İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve

Detaylı

Toprağa Bambu Odunkömürü Yerleştirmek Yoluyla Çay Bitkilerinin Gelişimini Teşvik Etmek

Toprağa Bambu Odunkömürü Yerleştirmek Yoluyla Çay Bitkilerinin Gelişimini Teşvik Etmek Toprağa Bambu Odunkömürü Yerleştirmek Yoluyla Çay Bitkilerinin Gelişimini Teşvik Etmek Tokai Üniversitesi, İnsan Refahı İçin Yüksek Teknoloji Okulu Biyolojik Bilimler ve Teknoloji Bölümü. Shizuoka, 2001.

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

Bazı Yem Bezelyesi Hat ve Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Yem Bezelyesi Hat ve Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Performanslarının Belirlenmesi DOI: 10.17100/nevbiltek.63479 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.63479 Bazı Yem Bezelyesi Hat ve Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Performanslarının Belirlenmesi Erdal Çaçan 1,*,

Detaylı

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):230-234 Araştırma Makalesi (Research Article) Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinde Yem ve

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Dr. Rukiye KARA Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (0344) 2376020- Dahili: 130 E-mail Doğum Tarihi-Yeri rukiye.kara@gthb.gov.tr Kahramanmaraş EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite

Detaylı

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji 13, 52, 1-6 2004 Ali Kýlýç ÖZBEK Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü 25100, ERZURUM Taþkýn ÖZTAÞ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNİN ANA ÜRÜN VE TURFANDA ÜRETİM KOŞULLARINDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNİN ANA ÜRÜN VE TURFANDA ÜRETİM KOŞULLARINDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNİN ANA ÜRÜN VE TURFANDA ÜRETİM KOŞULLARINDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Mehmet Emin Çalışkan 1*, Sevgi Çalışkan 1, Ufuk Demirel 1, Zsolt Polgar 2 1 Niğde Üniversitesi,

Detaylı

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2009, 49(4): 183-187 Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 Selin KALAFAT 2 Aziz KARAKAYA 2 Mehmet Demir KAYA 3 Suay BAYRAMİN 3 SUMMARY

Detaylı

Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):9-16 ISSN 1018-8851 Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi Dursun EŞİYOK 1 M.Kadri BOZOKALFA

Detaylı

SAMSUN EKOLOJĠK KOġULLARINDA ĠLKBAHAR DÖNEMĠ ALABAġ (Brassica oleracea var. gongylodes) YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNDE FARKLI UYGULAMALARIN ETKĠLERĠ 1

SAMSUN EKOLOJĠK KOġULLARINDA ĠLKBAHAR DÖNEMĠ ALABAġ (Brassica oleracea var. gongylodes) YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNDE FARKLI UYGULAMALARIN ETKĠLERĠ 1 BAHÇE 39 (1): 9 20 2010 SAMSUN EKOLOJĠK KOġULLARINDA ĠLKBAHAR DÖNEMĠ ALABAġ (Brassica oleracea var. gongylodes) YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNDE FARKLI UYGULAMALARIN ETKĠLERĠ 1 Ertan Sait KURTAR 2 Mehtap ÖZBAKIR 3 Ahmet

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU Behçet KIR 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

Kesme Gülde Potasyum Dozlarının Gelişme Üzerine Etkileri

Kesme Gülde Potasyum Dozlarının Gelişme Üzerine Etkileri Kesme Gülde Potasyum Dozlarının Gelişme Üzerine Etkileri H. Akat 1 İ. Yokaş 2 E. Özzambak 3 R. Kılınç 4 ÖZET Bu araştırmada topraksız ortamda ve sera koşullarında yetiştirilen, köklendirilmiş smart kesme

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 Research article/araştırma makalesi The effect of different sowing dates on yield and

Detaylı

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (2) 124-130 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi Mustafa GÜLER 1 Geliş Tarihi: 03.10.2007

Detaylı

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 ARI OTUNDA (Phacelia tanacetifolia) FARKLI EKİM ZAMANLARININ ÇİÇEKLENME

Detaylı

Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (1):112-119, 2016 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı inin Önemli Agronomik ve Kalite

Detaylı

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD)

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Yazım Kuralları: Çalışmanın metni 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı şekilde, MS Word programında yazılmalıdır.

Detaylı