Pamuğun Çimlenmesi ve Erken Fide Gelişimi Üzerine Tuz Stresinin Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pamuğun Çimlenmesi ve Erken Fide Gelişimi Üzerine Tuz Stresinin Etkisi"

Transkript

1 U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, Cilt 21, Sayı 1, 9-21 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Pamuğun Çimlenmesi ve Erken Fide Gelişimi Üzerine Tuz Stresinin Etkisi Mehmet Öz 1, Abdullah Karasu 1 1 Uludağ Üniversitesi, Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu e-posta: Özet: Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Tohum Laboratuarında 2005 yılı Eylül ayında yürütülen bu çalışmada Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü nden sağlanan 12 pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşidi (Nazilli 84, Nazilli 84(S), Nazilli 87, Nazilli 143, Nazilli 303, Nazilli 342, Nazilli M 342, Nazilli 663, Aydın 110, Gürelbey, Özbek 142 ve Şahin 2000) ve 5 farklı tuz yoğunluğu (Kontrol, 4, 8, 12 ve 16 NaCl) kullanılmıştır. Deneme 4 tekerrürlü olarak Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre yürütülmüştür. Delinte pamuk tohumları 17 cm çapında ve 15 cm derinliğindeki saksılara 25 er adet olmak üzere yerleştirilmiştir. Ekimi takiben saksılar değişik oranlarda tuz içeren su ile sulanmışlardır. İkinci sulama ekimden 2 gün, üçüncü sulama ise 5 gün sonra yapılmış ve başka sulama yapılmamıştır. Gerek kontrol gerekse de diğer çözeltilerin hazırlanmasında ph sı 7 olan saf su kullanılmıştır. Ekimden 10 gün sonra sayım ve ölçüm işlemleri gerçekleştirilmiştir. Denemede çimlenme oranı, yaş kök ağırlığı, yaş sürgün ağırlığı, yaş kök uzunluğu ve yaş sürgün uzunluğu değerleri saptanmıştır. İncelenen tüm karakterlerde, artan tuz yoğunluğunun etkisi olumsuz yönde önemli çıkmıştır. Ortalama değerlere göre çimlenme oranları % , kök ağırlıkları gr, sürgün ağırlıkları gr, kök uzunluğu gr ve sürgün uzunlukları da gr arasında değişmiştir. Çimlenme oranları bakımından en yüksek ortalama değer %73.73 ile Nazilli 303 çeşidinde ölçülmüştür. Anahtar Kelimeler: Pamuk, tuz yoğunluğu, çimlenme ve fide. Effect of Salt Stress on Germination and Early Seedling Growth of Cotton Abstract: The aim of this study was to determine the effect of NaCl salinity on germination and early seedling and growth of cotton. Twelve cotton cultivars (Nazilli 84, Nazilli 84(S), Nazilli 87, Nazilli 143, Nazilli 303, Nazilli 342, Nazilli M 342, Nazilli 663, Aydın 110, Gürelbey, Özbek 142 ve Şahin 2000) developed by Nazilli Cotton Research Institute, Nazilli, Turkey were used as plant material and five different salt concentrations (Control, 4, 8, 12 ve 16 NaCl) as salt treatment were investigated in present study. The experiment was conducted in a Completely Randomized Design with for replications at the laboratories of Mustafakemalpasa Vocational School, Uludag University, Bursa, Turkey, in Twenthy-five delinted cottonseeds for each variety were sown in flowerpods (in diameter: 17 cm and in depth: 15 cm). Flowerpods were irrigated regularly with water containing different salt concentrations after the sowing. Second and third irrigations were made 2 nd day and 5 th day after the sowing, repectively. Measurements were done tenth day after the sowing. Germination 9

2 and seedling growth traits such as germination percentage, fresh root weight, fresh shoot weight, fresh root length and fresh shoot height were observed in the study. All investigated characters were negatively influenced by increased salt concentrations. Mean values measured were varied between and %, for germination percentage; and gr for fresh root weight; and gr for fresh shoot weight; and cm for fresh root length and and cm for fresh shoot height. The highest germination percentage with % was obtained from cv. Nazilli 303. Key words: Cotton, salt concentration, germination and seedling. Giriş Tuzluluk dünya topraklarının önemli sorunlarından biridir. Dünyada her yıl 10 milyon ha arazinin tuzluluk etkisiyle elden çıkması, sorunun boyutunu daha iyi göz önüne sermektedir (Kwiatowski, 1998). Toprak tuzluluğu, dünya üzerinde 95 milyon hektar civarında tarım alanını etkilemektedir (Szabolcs, 1994). Tuzluluk dünya tarımı için büyük bir tehdit olup pamuk üretim alanlarını sınırlamaktadır (Saghir ve ark., 2002). Özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde yetersiz yağış ve yüksek buharlaşma tuzluluğun başta gelen sebeplerindendir. Nadir de olsa okyanus kenarlarındaki delta ovalarında okyanus etkisi nedeniyle tuzluluk görülebilmektedir. Öte yandan yanlış sulama uygulamaları da özellikle drenaj koşullarının kötü olduğu yerlerde tuzluluğa sebep olabilmektedir (Ergene, 1982). Dünyada tarım arazilerinin sınırlı olduğu ve besin ihtiyacının katlanarak arttığı dikkate alınırsa en azından mevcut arazilerin daha verimli kullanılması gerektiği ortaya çıkar. Bu yüzden tuzlu toprakların ıslahı ve ekonomik bir şekilde değerlendirilmesi son derece önemlidir (Woods, 1996). Tuzluluk; özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde yıkanarak yer altı suyuna karışan çözünebilir tuzların yüksek taban suyuyla birlikte kapillarite yoluyla toprak yüzeyine çıkması ve buharlaşma sonucu suyun uçmasıyla toprak yüzeyinde birikmesi olayıdır (Epstein ve ark., 1980; Ergene, 1982; Kwiatowski, 1998; Mikati, 1997; Gafni ve Zohar, 2001; Rogers, 2002; Patel ve ark., 2002). Bu birikme toprak yüzeyinde olabileceği gibi yüksek sıcaklık etkisiyle yüzeyden daha aşağılarda da olabilmektedir (Ergene, 1982). Normal yağış alan bölgelerde fazla yağışla yeraltı suyuna iletilen tuzlar akarsularla denizlere ulaştırılır. Ancak kurak ve yarı kurak yıkanan ve taban suyuna karışan tuzlar yetersiz yağış nedeniyle çoğu zaman açık denizlere ulaşamaz. Bunun sonucunda da yerel kapalı havzalar meydana gelir. Sulamada tuz oranı yüksek su kullanılması ve gübreler toprak tuzluluğunun artmasının nedenlerinden diğerleridir (Epstein ve ark., 1980). Toprakta tuz yoğunluğunun artması bitkilere zehir etkisi yapar. Toprak çözeltisinde bazı iyonların yüksek yoğunluklarda bulunması, bitkilerin gelişmesi için gerekli bitki besin maddelerinin yeter miktarda alınmasına engel olur. Örneğin fazla kalsiyum, bazı bitkilerde potasyum alımını güçleştirir, buna karşılık yüksek miktardaki magnezyum veya sodyum ise kalsiyum veya potasyum yetersizliği yaratır. Bazı iyonların az veya çok miktarlarda bitki bünyesine yığılmaları, onlara zarar vermeleri, bitkinin çeşidine bağlı olarak değişir. Bazı durumlarda, tuzların bitki bünyesine fazla girmesi ve birikmesi bitki dokularında katyon dengesini bozarak, bitkinin gelişmesini yavaşlatır ya da tamamen durdurur (Ergene, 1982). 10

3 Bitkilerin tuza dayanımı ise, kök bölgesindeki çözünebilir tuzların belli bir düzeyi için tahmin edilen verim azalması olarak tanımlanır. Bununla birlikte tuza dayanım, bitkinin yetişmiş olduğu kültürel koşullara dayalı oransal bir değerdir. Belki de, bitkinin tuza dayanımını tahmin etmedeki zorluk, bitkinin tuza tepkisini etkileyebilen birçok nedenin olmasıdır. Tuza dayanım, bitki türü, toprak, su ve çevresel değişkenlere bağlıdır. Tuz dayanımını etkileyen bu değişkenler; bitkisel faktörler (büyüme dönemleri, çeşit), toprak faktörleri (verimlilik, toprak su tutma kapasitesi ve havalanma), çevre faktörleri (iklim, sıcaklık, nem ve hava kirliliği) olarak sıralanabilir. Ülkemizin su ve toprak kaynakları potansiyeli sulama projeleri ile rasyonel bir şekilde değerlendirilerek, kuru tarım alanları sulu tarıma açılmış, tarımsal üretim önemli oranda artmıştır. Sulu tarıma geçiş, üretimde artış sağlamasına karşın, tarımsal alt yapının yeterli olmadığı bu topraklarda tuzlulaşma sorunu başlamış ve topraklar çoraklaşarak, tarım yapılamaz hale gelmiştir. Ülkemizde doğal faktörlerin yanı sıra sulu tarıma geçilen bölgelerde uygun sulama ve drenaj tesislerinin yapılmaması, çiftçilere sulama tekniği hakkında gerekli bilgilerin verilmemesi gibi nedenlerle, tuzlu ve sodyumlu toprakların oluşumu hızlanmıştır (Ergene, 1982). Pamuk tuza toleranslı bitkilerden birisidir (Fowler, 1986; Maas, 1986; Anonim, 2006). Tuzdan zarar görme eşiği 7.7 ds/m dir (Ashraf, 2002) olup 17dS/m tuz yoğunluğunda verim % 50 civarında azalmaktadır (Maas, 1986). Tuzluluk çimlenmeyi azaltır, bitki gelişimini ve verimi düşürür (Greenway ve Munns, 1980; Pesserakli ve Tucker, 1985; Demir ve ark. 2003). Çimlenmenin azalmasının ana nedeni olarak, yüksek tuz yoğunluğundan ötürü su alımının engellendiğini açıklayanlar olduğu gibi (Mansour, 1994), tuzun toksik etkisinden ortaya çıktığını belirtenler de vardır (Leopold ve Willing, 1984; Khajeh-Hosseini ve ark. 2003). Tuz, tohumun çimlenmesinde önemli rol oynayan bazı enzimlerin aktivitelerini engelleyebilir (Shonjani, 2002). Pamuk tohumlarının çimlenme ve çıkışı, aşırı tuz nedeniyle hem azalmakta hem de gecikmektedir. Çimlenme oranı 10 ds/m yoğunluğunda % arasında saptanmışken 20 ds/m dozunda ise çeşitler arasında % oranlarına düşmüştür (Qadir ve Shams, 1997). Pamuk bitkisinin kökleri tuzdan etkilenen ilk organlarıdır (Reinhardt ve Rost, 1995b). Tuzluluk genellikle kök gelişimini olumsuz etkilemektedir (Raia ve Azimov, 1988). Tuz yoğunluğundaki artış kök gelişimini geciktirmiş, uzamasını azaltmıştır (Reinhardt ve Rost, 1995c). 90 mm ye kadar olan tuz yoğunlukları pamuğun çimlenmesinde azalmaya neden olmamış, ancak 188 mm düzeyindeki yoğunlukta % 50 azalmıştır (Anonim, 2006). Orta düzeyde tuz yoğunluğuna sahip topraklarda tuz kök gelişimini artırırken, sürgün gelişimini ise olumsuz etkilemiştir (Jafri ve Ahmet, 1994; Leidi, 1994). Tuzdan etkilenme dere-cesi çeşitlere göre önemli düzeylerde değişebilmektedir (Qadir ve Shams, 1997). Amjad ve ark. (2002), pamuk tohumlarının 1.5, 5, 10, 15, 22 ve 30 ds/m tuz konsantrasyonunda çimlenme, fide uzunluğu ve fide ağırlığı bakımından değişimini incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, 1.5 ve 5 ds/m tuz yoğunluğunda çimlenme, fide uzunluğu ve ağırlığı değerleri maksimum olmuş, tuz yoğunluğu arttıkça belirtilen kriterlerde düşüşler yaşanmıştır. En düşük değerler 30 ds/m de saptanmıştır. Malik ve ark. (1994), farklı tuz yoğunluklarının 11 pamuk çeşidinin çimlenmesi üzerine olan etkilerini araştırmışlardır. Çalışmaya göre, çimlenme oranları 3.0 ve 4.0 ds/m yoğunluklarında birbirine yakın bulunmuştur. Oysa çimlenme oranı 8.0 ds/m de % 58 e, 12.0 ds/m de % 50 ye, 16.0 ds/m de % 42 ye ve 20.0 ds/m yoğunluğunda da % 19 a 11

4 düşmüştür. Çeşitlerin farklı tuz yoğunluklarında elde edilen çimlenme ortalamaları ise % arasında saptanmıştır. Genellikle tuzluluk pamuğun vejetatif gelişimini azaltır (Qadir ve Shams, 1997). Düşük tuz yoğunlukları ise büyümeyi arttırabilir (Pessarakli ve Tucker, 1985, Gorham, 1996). Tuz stresi pamukta yaprak alanını, kök ve toprak üstü kısımlarının gelişimini düşürür (Saghir ve ark., 2002). Tuz yoğunluğunun 12 ECe ye ulaşmasıyla birlikte çimlenme oranı ve bitki boyunda bir azalma saptanmıştır (Phogat ve ark., 2001). Çimlenme oranı 252 meq/l NaCl düzeyinde azalmış, fide büyümesi ise daha düşük yoğunluklarda bile engellenmiştir (Casenave ve ark., 1999). Tuzluluk kök/gövde oranını azaltır, çünkü gövde tuz stresine köklere göre daha hassastır (Leidi ve ark., 1991, Brugnoli ve Björkman, 1992; Meloni ve ark., 2001; Ashraf ve Ahmad, 2000). Tuzluluk, genellikle bitkilerin sürgün gelişimini kök gelişimine göre daha fazla etkiler (Shalhevet ve ark., 1995; Jafri ve Ahmad, 1994; Jeanette, ve ark., 2002; Munns ve Termaat, 1986 ve Munns, 2002). Çimlenme esnasında tuz stresinin olumsuz etkileri konusunda başka bitkilerle de çalışmalar yapılmıştır (Hosseini ve ark., 2002; Katerji ve ark., 1994; Wang ve Shannon, 1999; Atak ve ark., 2006). Bu çalışmanın amacı, bazı pamuk çeşitlerinin çimlenme esnasında farklı tuz yoğunluklarına karşı gösterdiği tepkileri saptamaktır. Materyal ve Yöntem Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Tohum Laboratuarında 2005 yılı Eylül ayında yürütülen bu çalışmada Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü nden sağlanan 12 pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşidi (Nazilli 84, Nazilli 84(S), Nazilli 87, Nazilli 143, Nazilli 303, Nazilli 342, Nazilli M 342, Nazilli 663, Aydın 110, Gürelbey, Özbek 142 ve Şahin 2000) ve 5 farklı tuz yoğunluğu (Kontrol, 4, 8, 12 ve 16 NaCl) kullanılmıştır. Deneme 4 tekerrürlü olarak Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre yürütülmüştür. Delinte pamuk tohumları 17 cm çapında ve 15 cm derinliğindeki saksılara 25 er adet olmak üzere yerleştirilmiştir. Saksıların içerisine Mustafakemalpaşa ilçesinde hazır fide üretimi alanında faaliyet gösteren MASTERPLANT firmasından sağlanan % 0.3 oranında tuz içeren özel çimlendirme toprağı eşit olarak konulmuştur. Ekimi takiben saksılar değişik oranlarda tuz içeren su ile sulanmışlardır. İkinci sulama ekimden 2 gün, üçüncü sulama ise 5 gün sonra yapılmış ve başka sulama yapılmamıştır. Gerek kontrol gerekse de diğer çözeltilerin hazırlanmasında ph sı 7 olan saf su kullanılmıştır. Ekimden 10 gün sonra sayım ve ölçüm işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kotiledon yaprakları tamamen toprak yüzeyine ulaşmış olan bitkiler sayılmış diğerleri dikkate alınmamıştır. Çalışmada çimlenme oranı, yaş kök uzunluğu ve ağırlığı ile yaş sürgün uzunluğu ve ağırlığı her bir saksıdan alınan 10 ar bitki kullanılarak incelenmiştir. Yaş kök uzunluğu ve ağırlığı kök tacı ile kök ucunun; yaş sürgün uzunluğu ve ağırlığı da kök tacı ile yaprak ucu arasındaki mesafenin ölçülmesi ve tartılmasıyla bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen veriler Minitab ve MSTAT-C istatistik programları kullanılarak değerlendirilmiştir. Ortalamalar arasındaki farklılıklar ise LSD yöntemi kullanılarak saptanmıştır (Turan, 1995). 12

5 Bulgular ve Tartışma Çimlenme evresi sürecinde, 12 pamuk çeşidinin farklı 5 tuz yoğunluğuna olan tepkilerini ölçmek amacıyla yapılan bu çalışmada, çeşitlere ait çimlenme oranları, kök ve gövde ağırlıkları ile kök ve gövde uzunlukları saptanmıştır. İncelenen karakterler için elde edilen değerlere varyans analizi uygulanmış ve sonuçları çizelge 1 de özetlenmiştir. Çimlenme oranı Çizelge 1 de verilen varyans analizi sonuçlarına göre, çimlenme oranlarını tuz yoğunlukları, çeşitler ve tuz yoğunluğu x çeşit interaksiyonları önemli düzeyde etkilemiştir. Ortalama sonuçlara göre, Nazilli 303 çeşidi ortalama % oranı ile en yüksek çimlenme oranını gerçekleştirmiştir. Bu çeşidi Nazilli 87 (% 71.46), Nazilli 342 (% 71.46) ve Nazilli 84-S (% 70.80) çeşitleri izlemişlerdir. En düşük çimlenme oranı (% 63.73) Aydın 110 çeşidinden elde edilmiştir (Çizelge 2). Çizelge 1. Farklı tuz yoğunluklarının 12 pamuk çeşidinin çimlenme oranları ve fide dönemindeki bazı özelliklerine ait varyans analizi sonuçları Çimlenme Oranı Sürgün ağırlığı Kök uzunluğu Sürgün uzunluğu Varyasyon Kök ağırlığı S.D. Kaynağı K.O. K.O. K.O. K.O. K.O. Çeşitler ** ** ** ** ** Tuz yoğunluğu ** ** ** ** 6.258** Çeş. X Tuz Y ** ** ** ** 1.758** Hata **: 0.01 olasılık düzeyinde önemli; *: 0.05 olasılık düzeyinde önemli Çizelge 2. Pamuk çeşitlerinde farklı tuz yoğunlukları için saptanan ortalama çimlenme oranları (%) ÇEŞİTLER KONTROL ORTALAMA Nazilli-84 98,67 a 93,33 a-c 77,33 g 52,67 h-i 14,67 o 67,33 c Nazilli-84-S 94,67 a-c 90,67 b-d 91,33 a-d 56,00 h 21,33 m-o ab Nazilli-87 94,67 a-c 93,33 a-c 90,67 b-d 56,00 h 22,67 mn 71,46 ab Nazilli ,00 a-d 90,67 b-d 88,00 c-e 53,33 hi 24,00 l-n 69,60 bc Nazilli ,67 a-c 92,00 a-d 88,00 c-e 58,67 h 35,33 k 73,73 a Nazilli ,33 ab 93,33 a-c 81,33 e-g 52,00 hi 33,33 k 71,46 ab Nazilli M ,33 a-c 90,67 b-d 78,67 fg 52,00 hi 30,67 kl 69,06 bc Nazilli ,67 b-d 90,67 b-d 81,33 e-g 48,00 ij 33,33 k 68,80 bc AYDIN ,67 b-d 90,67 b-d 76,00 g 44,00 j 17,33 no 63,73 d GÜRELBEY 96,00 ab 90,67 b-d 85,33 d-f 53,33 hi 20,00 no 69,06 bc ÖZBEK ,00 a-d 92,00 a-d 82,67 e-g 58,67 h 21,33 m-o 69,33 bc ŞAHİN ,00 ab 88,00 c-e 81,33 e-g 58,67 h 28,00 k-m 70,40 bc Tuz yoğunluğu ortalamaları 94,22 a 91,33 a 83,50 b 53,61 c 25,16 d LSD (% 5) Çeşitler: LSD (% 5) Tuz yoğunluğu:

6 Çimlenme oranları kontrol uygulamasında % , 4 de % , 8 de % , 12 de % ve 16 de de % arasında değişmiştir. Pamuk için sınır değeri olarak verilen 7.7 yoğunluğunun üzerinde Nazilli 84-S çeşidi % 91.33, Nazilli 87 çeşidi de % gibi yüksek çimlenme değerlerine ulaşmışlardır. Aynı çizelgede, kontrol ile 4 tuz yoğunluklarının çimlenme üzerine benzer etkilerde bulundukları (% ), artan tuz yoğunluğuyla birlikte çimlenme oranlarının da önemli derecede azaldığı görülmektedir. En yüksek tuz yoğunluğu olan 16 de ortalama çimlenme oranı 25,16 ya düşmüştür. Çimlenme üzerine tuz yoğunluklarının çeşitlere göre farklı etki göstermesi interaksiyon etkilerinin önemli çıkmasına neden olmuştur. Bu interaksiyon 8 ye kadar çeşitlerin çimlenme oranları arasında farklılık olduğu ancak daha yüksek tuzluluk oranlarında farklılığın azaldığını göstermektedir. Tuz yoğunluğunun artmasıyla birlikte çimlenme oranlarının önce belirgin olarak azalmadığı, buna karşın özellikle 7.7 den sonra önemli düzeyde azaldığı ile ilgili çok sayıda araştırma sonucu bildirilmiştir. (Greenway and Munns, 1980; Pesserakli ve Tucker, 1985; Malik ve ark., 1994; Phogat ve ark., 2001; Ashraf, 2002; Demir ve ark. 2003). Çimlenmenin azalmasına, yüksek tuz yoğunluğunun su alımını engellemesi, toksik etki yapması ya da çimlenmede etkili olan bazı enzimleri etkisiz hale getirmesi neden olmuş olabilir. Bu durum başka araştırıcılar tarafından da açıklanmıştır (Leopold and Willing, 1984; Mansour, 1994; Shonjani, 2002; Khajeh-Hosseini ve ark. 2003). Kök ağırlığı Kök ağırlığı üzerine tuz yoğunlukları, çeşitler ve tuz yoğunluğu x çeşit interaksiyon etkileri önemli düzeyde etki etmiştir. Kök ağırlığı değerleri gr arasında değişmiştir. Kök ağırlığı bakımından Nazilli 87 çeşidi gr ile ilk sırayı alırken, bu çeşidi gr ile Nazilli 663 çeşidi takip etmiştir. En düşük değerleri Nazilli 84 (0.018 gr) ile Nazilli 303 (0.019 gr) çeşitleri vermiştir. Tuz yoğunluğu x çeşit interaksiyonunun önemli çıkması, tuz yoğunluklarının çeşitler üzerinde farklı etkiler yaptığını göstermektedir. En yüksek değer Nazilli 663 çeşidinin kontrol yoğunluğundan (0.043 gr) alınmıştır. En düşük değerleri ise gr ile 16 ds/m yoğunlukta çimlendirilen Nazilli 84 ve Nazilli 87 çeşitleri vermiştir. Tuz yoğunlukları arttıkça kök ağırlıkları azalmıştır. Ortalama kök ağırlıkları kontrol yoğunluğunda gr, 4 de gr, 8 de gr, 12 de gr ve 16 de ise gr olarak ölçülmüştür (Çizelge 3). Pamuk bitkisinin tuz ile etkileşen ilk organı kökleridir. Bu nedenle tuz yoğunluğundan etkilenmeleri de kaçınılmaz olmaktadır. Tuz yoğunluğu artışının kökleri olumsuz etkilediği yönünde birçok araştırma sonuçlarına rastlamak mümkündür. (Reinhardt ve Rost, 1995a; Reinhardt ve Rost, 1995b; Raia ve Azimov, 1988; Meloni ve ark., 2001; Ashraf ve Ahmad, 2000 ve Munns, 2002). 14

7 Sürgün ağırlığı Bitkinin toprak üzerinde kalan ve sürgün olarak adlandırdığımız gövde ve yaprakların ağırlıkları üzerine tuz yoğunlukları ve çeşitler önemli etkilerde bulunmuşlardır. Çizelge 3. Pamuk çeşitlerinde farklı tuz yoğunlukları için saptanan ortalama kök ağırlıkları (gr) ÇEŞİTLER KONTROL ORTALAMA Nazilli-84 0,029 e-g 0,022 l-n 0,017 q-s 0,013 u-w 0,011 w f Nazilli-84-S 0,031 de 0,025 j-l 0,021 m-o 0,015 s-u 0,011 w e Nazilli-87 0,040 b 0,032 d 0,030 d-f 0,022 l-n 0,018 p-r a Nazilli-143 0,037 c 0,031 de 0,027 g-i 0,023 k-m 0,017 q-s bc Nazilli-303 0,027 g-i 0,021 m-o 0,016 r-t 0,016 r-t 0,012 vw f Nazilli-342 0,029 e-g 0,023 k-m 0,020 n-p 0,016 r-t 0,013 u-w e Nazilli M 342 0,038 bc 0,031 de 0,025 i-k 0,021 m-o 0,016 r-t c Nazilli 663 0,043 a 0,029 e-g 0,030 d-f 0,025 i-k 0,015 s-u ab AYDIN 110 0,030 d-f 0,028 f-h 0,028 f-h 0,022 l-n 0,016 r-t d GÜRELBEY 0,028 f-h 0,021 m-o 0,022 l-n 0,019 o-q 0,015 s-u e ÖZBEK 142 0,027 g-i 0,023 k-m 0,023 k-m 0,020 n-p 0,014 t-v e ŞAHİN ,029 e-g 0,026 h-j 0,025 i-k 0,020 n-p 0,017 q-s d Tuz yoğunluğu ortalamaları a b c d e LSD(%5) Çeşitler: LSD(%5) Tuz yoğunluğu: Çeşitler arasında ortalama sürgün ağırlıkları gr arasında değişmiştir. En uzun sürgün uzunluğu gr ile Özbek 142 çeşidinde saptanırken en düşük değeri (0.332 gr) Nazilli 84-S çeşidi vermiştir. Çeşitler bazında saptanan sürgün ağırlıkları, tuz yoğunluklarına göre önemli farklılıklar göstermişlerdir. Değişim sınırları kontrol tuz yoğunluğunda gr, 4 de gr, 8 de gr, 12 de ve 16 de ise gr arasında değişmiştir. En düşük yoğunluk olan kontrolde Nazilli 663 çeşidi gr ile ilk sırayı alırken, en büyük yoğunluk olarak denenen 16 de ise Gürelbey çeşidi gr ile en yüksek değeri vermiştir. Önemli çıkan çeşit x tuz yoğunluğu interaksiyonu, esasen kontrol ve düşük tuz yoğunluklarında (4 ve 8 ) çeşitler arasında önemli farklılıklar bulunduğu halde yüksek tuz yoğunluklarında farklılıkların azaldığını göstermektedir. Tuz yoğunlukları artışının sürgün ağırlığını olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Buna göre, sürgün ağırlıkları kontrol için gr, 16 için gr olarak ölçülmüştür (Çizelge 4). Sürgün uzunlukları tuz yoğunluğunun düşük olduğu durumlarda fazla etkilenmemekte, özellikle 8 den büyük yoğunluklarda ise tepki artmaktadır. Bu bulgulara paralel sonuçlar da bildirilmiştir (Jafri ve Ahmad, 1994; Jeanette, ve ark., 2002; Phogat ve ark., 2001; Amjad ve ark., 2002; Saghir ve ark., 2002). 15

8 Kök uzunlukları Çimlenme sürecini tamamlamış bitkilerin kök uzunlukları istatistiksel olarak, tuz yoğunlukları ve çeşitlere göre farklılıklar göstermiştir. Çeşitler için elde edilen ortalama kök uzunlukları cm (Şahin 2000) ile cm (Nazilli 87) arasında değişmiştir. Çeşitler farklı tuz yoğunluklarında farklı kök uzunluğu değerleri vermişlerdir. Kök uzunlukları kontrol yoğunluğunda cm (Gürelbey) cm (Nazilli 342), 4 ds/m de cm (Gürelbey) cm (Nazilli 84), 8 ds/m de cm (Nazilli 663) cm (Nazilli 84, Nazilli 87 ve Aydın 110), 12 ds/m de cm (Nazilli 342) cm (Nazilli 87) ve 16 ds/m de de cm (Nazilli 84-S cm (Nazilli 143) arasında saptanmıştır. Tuz yoğunluğu ortalamaları incelendiğinde, artan tuz dozlarının kök uzunluğunda çok önemli farklılıklar yarattığı görülmektedir. Kontrol yoğunluğunda ortalama cm olarak saptanan kök uzunluğu 4 de cm, 8 de cm, 12 de cm ve 16 de ise cm olarak saptanmıştır (Çizelge 5). Kök uzunluklarının düşük tuz yoğunluklarından etkilenmemesine karşın, yoğunluğun artmasıyla olumsuz etkilenmemeleri bu konuda çalışan araştırıcılar tarafından da ifade edilmiştir (Amjad ve ark., 2002; Reinhardt ve Rost, 1995c). Bazı çalışmalarda bizim bulgularımızdan farklı olarak düşük tuz yoğunluklarında kök uzunluğunun arttığı saptanmıştır (Jafri ve Ahmet, 1994; Leidi, 1994). Sürgün uzunluğu Gövde ve yapraklardan oluşan sürgün uzunlukları hem tuz yoğunlukları hem de çeşitler arasında önemli farklılıklar göstermişlerdir. Tuz yoğunluklarının çeşitleri farklı düzeylerde etkilediğinin bir göstergesi olarak tuz yoğunluğu x çeşit interaksiyon etkileri de önemli bulunmuştur. Çizelge 4. Pamuk çeşitlerinde farklı tuz yoğunlukları için saptanan ortalama sürgün ağırlıkları (gr) ÇEŞİTLER KONTROL ORTALAMA Nazilli-84 0,406 g-k 0,449 e-h 0,394 h-l 0,321 n-p 0,196 s ef Nazilli-84-S 0,390 i-m 0,416 f-j 0,344 l-p 0,305 pq 0,200 s f Nazilli-87 0,442 e-h 0,460 d-g 0,384 i-m 0,314 o-q 0,210 s de Nazilli-143 0,459 d-g 0,384 i-m 0,384 i-m 0,351 k-p 0,207 s ef Nazilli-303 0,409 g-k 0,377 j-n 0,385 i-m 0,371 j-m 0,205 s ef Nazilli-342 0,460 d-g 0,467 d-f 0,449 e-h 0,343 l-p 0,229 rs cd Nazilli M 342 0,510 b-d 0,458 d-g 0,464 d-f 0,389 i-m 0,211 rs bc Nazilli 663 0,685 a 0,445 e-h 0,373 j-n 0,337 m-p 0,234 rs ab AYDIN 110 0,537 bc 0,463 d-f 0,440 e-i 0,364 j-o 0,226 rs bc GÜRELBEY 0,466 d-f 0,449 e-h 0,400 h-l 0,364 j-o 0,268 qr cd ÖZBEK 142 0,545 b 0,539 bc 0,481 c-e 0,397 h-l 0,197 s a ŞAHİN ,419 f-j 0,410 g-k 0,341 l-p 0,360 k-p 0,242 rs ef Tuz yoğunluğu ortalamaları a b c d e LSD(%5) Çeşitler: LSD(%5) Tuz yoğunluğu:

9 Çizelge 5. Pamuk çeşitlerinde farklı tuz yoğunlukları için saptanan ortalama kök uzunlukları (cm) ÇEŞİTLER KONTROL ORTALAMA Nazilli-84 2,853 d-h 2,240 l-r 2,147 m-s 1,600 u-w 1,773 s-w ef Nazilli-84-S 3,040 c-e 2,247 k-q 2,300 j-q 1,627 t-w 2,053 n-t c-e Nazilli-87 2,907 c-g 2,280 k-o 2,147 m-s 1,527 u-w 1,263 w f Nazilli-143 3,327 bc 2,700 e-k 2,673 e-l 1,547 u-w 1,413 vw b-d Nazilli-303 2,953 c-f 2,927 c-f 2,347 j-p 1,720 s-w 1,540 u-w b-e Nazilli-342 2,807 d-i 2,520 f-m 2,243 k-q 1,953 o-u 1,607 t-w b-e Nazilli M 342 2,933 c-f 2,347 j-p 2,387 i-p 1,780 s-v 1,527 u-w d-f Nazilli 663 3,453 b-d 2,680 e-l 2,467 g-n 1,947 p-u 1,607 t-w a-c AYDIN 110 3,853 a 2,547 f-m 2,147 m-s 1,747 s-v 1,633 t-w a-d GÜRELBEY 3,787 a 2,860 d-h 2,400 i-p 1,787 r-v 1,517 u-w ab ÖZBEK 142 3,247 b-d 2,407 h-o 2,433 h-n 1,587 u-w 1,423 vw d-f ŞAHİN ,987 a 2,733 e-j 2,667 e-l 1,853 q-v 1,480 vw a Tuz yoğunluğu ortalamaları 3,262 a 2,568 b 2,363 c 1,722 d 1,569 e LSD(%5) Çeşitler: LSD(%5) Tuz yoğunluğu: Çeşitlere ait ortalama sürgün uzunlukları arasındaki farklar çok geniş sınırlar içerisinde değişmemiştir. Çeşitlerin, denendiği beş farklı tuz yoğunluğunun ortalaması alındığında en yüksek sürgün boyu ( cm) Nazilli M 342 çeşidinden alınırken, en düşük değeri ise Şahin 2000 çeşidi (8.909 cm) vermiştir. Çeşitler farklı tuz yoğunluklarında farklı sürgün uzunluğu değerleri vermişlerdir. Sürgün uzunlukları kontrol yoğunluğunda cm (Nazilli 663) cm (Şahin 2000), 4 de cm (Nazilli M 342) cm (Gürelbey), 8 de cm (Nazilli m 342) cm (Aydın 110), 12 de cm (Nazilli 87) cm (Gürelbey) ve 16 de ise çok belirgin bir azalma saptanmış olup, değerler cm (Şahin 2000) ile cm (Özbek 142) arasında değişmiştir. (Çizelge 6). Tuz yoğunluğu x çeşit interaksiyonunun en belirgin göstergesi kontrol ve düşük tuz yoğunluklarında çeşitler arasında belirgin farklılıklar olduğu halde en yüksek tuz yoğunluğunda çeşitler arasındaki farklılığın önemli düzeyde azalmasıdır. Aynı çizelgede verilen tuz yoğunluğu ortalamaları, artan tuz dozlarının sürgün uzunluğunda çok önemli farklılıklar meydana getirdiğini ortaya koymaktadır. Kontrol yoğunluğunda ortalama cm olarak saptanan sürgün uzunluğu 4 de cm, 8 de cm, 12 de cm ve 16 de ise cm olarak saptanmıştır. Sürgün uzunluğu, tuz yoğunluğunun artışından en fazla etkilenen bitki kısmı olmuştur. Benzer bulgular çok sayıdaki araştırıcı tarafından da bildirilmiştir (Shalhevet ve ark., 1995; Jafri ve Ahmad, 1994; Jeanette, ve ark., 2002; Munns ve Termaat, 1986). Kök/gövde oranının büyüklüğü tuz yoğunluğunun artışına paralel olarak artı göstermesi beklenen bir 17

10 durumdur ve başka araştırıcılar da bu sonuca işaret etmişlerdir (Leidi ve ark., 1991, Brugnoli ve Björkman, 1992; Meloni ve ark., 2001; Ashraf ve Ahmad, 2000). Sonuç Çalışmadan elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir: 1) Pamuk tohumlarının çimlenmesi kontrol ve düşük tuz yoğunluğunda en yüksek olarak saptanmıştır. 2) Çeşitler arasında en yüksek çimlenme oranını %73.73 ile Nazilli 303 çeşidi vermiştir. 3) Pamuğun sürgünleri, kök kısımlarına göre özellikle uzunluk bakımından tuzdan daha fazla etkilenmiştir. 4) Tüm özellikler bakımından belirgin bir çeşit saptanamamıştır. Çizelge 6. Pamuk çeşitlerinde farklı tuz yoğunlukları için saptanan ortalama sürgün uzunlukları (cm) ÇEŞİTLER KONTROL ORTALAMA Nazilli-84 12,800 d-f 13,480 c-e 12,800 d-f 10,360 k-n 2,907 st ab Nazilli-84-S 12,800 d-f 13,467 c-e 12,853 c-f 9,667 m-o 2,493 s-u ab Nazilli-87 12,500 e-g 13,800 b-d 12,533 e-g 10,473 k-m 1,987 tu ab Nazilli ,567 ab 12,400 fg 12,300 fg 9,747 l-o 2,320 s-u ab Nazilli ,000 c-f 12,300 fg 12,320 fg 10,333 k-n 2,080 su b Nazilli ,800 b-d 13,000 c-f 12,033 f-i 9,247 o-q 2,180 s-u b Nazilli M ,033 a 13,873 bc 13,000 c-f 9,733 l-o 1,947 tu a Nazilli ,267 a 12,840 c-f 11,267 h-k 9,467 m-o 2,340 s-u b AYDIN ,313 fg 12,187 f-h 10,493 k-m 8,340 p-r 1,900 tu c GÜRELBEY 12,700 ef 10,733 j-l 11,533 g-j 7,827 r 2,593 s-u c ÖZBEK ,607 ef 10,747 j-l 10,833 j-k 9,353 n-p 1,813 u c ŞAHİN ,067 i-k 11,087 i-k 11,107 i-k 8,243 qr 3,040 s c Tuz yoğunluğu ortalamaları 13,204 a 12,493 b 11,923 c 9,399 d 2,300 e LSD (% 5) Çeşitler: LSD (% 5) Tuz yoğunluğu: 0,2985 Kaynaklar Amjad, J., M. Yasin, g. Nabi ve A. Rauf., Evaluation of of germination and growth of cotton by presowing treatments under salt-stressed conditions. Pakistan Journal of Agricultural Research. April-June, Anonim, Cotton stress physiology research. LSUS College of Science CollegeResearchProgramViewDetail.aspx? ResearchProgramID=26. 18

11 Ashraf, M Salt Tolerance of Cotton: Some New Advances. Critical Reviews in Plant Sciences, 21 (1): Ashraf, M. ve S. Ahmad Influence of sodium on accumulation, yield components and fibre characteritics in salt-tolerant and salt-sensitive lines of cotton. Field Crops Research. 66 (2): Atak, M., M.D. Kaya, G. Kaya, Y. Çıkılı ve C.Y. Çiftçi, Effect of NaCl on the germination, seedling growth and water uptake of Triticale. Turk J. For. 30: Brugnoli E, O. Bjorkman Growth of cotton under continuous salinity stress: influence on allocation pattern, stomatal and non-stomatal components of photosynthesis and dissipation of excess light energy. Planta 187: Casenave, E.C., C.A.M. Degano, M.E. Toselli ve E.A. Catan Statistical Studies on anatomical modifications in the radicle and hypocotyl of cotton induced by NaCl. Biological Research 32 (4): Demir, I., K. Mavi, M. Özçoban ve G. Okçu, Effect of salt stres on Germination and seedling growth in serially harvested aubergine (Solanum melongena L.) seeds during development. Israel J. Plant Sci., 51: Epstein ve ark., Response of plants to saline environment. Genetic Engineering of Osmoregulation. pp Plenum press, New York. Ergene, A Toprak Bilgisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. No:267, Ders Kitapları Serisi No: 42, Erzurum. Fowler, J.L Salinity and fruiting. p In J.R. Mauney and J.R Stewart (ed.) Cotton physiology. The Cotton Foundation, Memphis, TN. Gafni, A., ve Y. Zohar Sodicity, conventional drainage and biodrainage in Israel. Australian J. of Soil Science. 9: Greenway, H. and R. Munns Mechanism of salt tolerance in non-halophytes. Ann. Rev. Plant Physiology 31: Gorham, J Mechanisms of salt tolerance of halophytes. p In R. Choukr-Allah et al. (ed.) Halophytes and biosaline agriculture. Marcel Dekker, Inc., New York. Hosseini M.K., A.A. Powell and I.J. Bingham., Comparison of the seed germination and early seedling growth of soybean in saline conditions. Seed Science Research, 12 (3): Jafri, A.Z. ve R. Ahmad Plant growth and ionic distribution in cotton under saline environment. Pakistan Journal of Botany 26(1): Jeanette, S.B.J., R. Craig ve J.P. Lynch Salinity tolerance of Phaseolus species during germination and early seedling growth. Crop Science. 42: Katerji, N., J.W. van Hoorn, A. Hamdy, F. Karam ve M. Mastrorilli Effect of salinity on seedling growth of sunflower and maize. Agricultural Water Management, 26 (1-2): Khlajeh-Hosseini, M., A.A. Powell and I.J. Bingham The interaction between salinity stres and seed vigour during germination of soybean seeds. Seed Sci. & Technol., 31:

12 Kwiatowski, J Salinity Classification, Mapping and Managment in Alberta Leidi, E.O Genotypic variation of cotton in response to NaCl or PEG. In. M.C. Peeters. (Editor), Cotton Biotec. FAO, Rome, s Leidi, E.O., R. Nogales, S.H. Lips Effect of salinity on cotton plants grown Under nitrate or ammonium nutrition at different calcium levels. Field Crops Res. 26(1): Leopold, A.C. and R.P. Willing Evidence of toxicity effects of salt on membranes. In: Salinity Tolerance in plants, (eds. R.C. Staples and G.H. Toenniesen). Pp John Wiley and Sons, New York. Maas, E.V., Salt tolerance of plants, Appl. Agric. Res. (19): Malik, M.N.A., M. Ahmad, M.I. Makthum ve F.I. Chaudhry Germination performance of cotton cultivars under saline conditions. Journal of Drainage and Reclamation, 6 (1-2): Mansour, M.M.F Changes in growth, osmotic potential and cell permeability of wheat cultivars under salt stres. Biologica Plantarum, 36: Meloni, D.A., M.A. Olivia, H.A. Ruiz ve C.A. Martinez Contribution of proline and inorganic solutes to osmotic adjustment in cotton under salt stress. Journal of Plant Nutrition 24 (3): Mikati, G., Temporal analysis of multispectral video/satellite imagery for the detection and monitoring of salinity on agricultural lands. USU. Logan. Utah. pp Munns, R Comparative physiology of salt and water stres. Plant Cell and Environment 25, Munns, R. and A. Termaat, Whole-Plant Responses to Salinity. Australian Journal of Plant Physiology 13(1) Patel, R., S. Prasher, R. Bonnell and R. Boughton Development of comprehensive soil salinity index. J. of Irrigation and Drainage Engineering- ASCE. 128: Pesserakli, M. ve T.C. Tucker, Uptake of nitrogen-15 by cotton under salt stres. Soil Sci. Soc. Am. J., 49: Phogat, V., K.S. Satyawan, S.K. Sharma, A.K. Kapoor ve M.S. Kuhad Performance of upland cotton (Gossypium hirsutum) and Wheat (Triticum aestivum) genotypes under different salinity conditions. Indian Journal of Agricultural Sciences. 71 (5): Qadir, M ve M. Shams Some agronomic and physiological aspects of salt tolerance in cotton (Gossypium hirsutum L.). Journal of Agronoımy and Crop Science-Zeitschrift fur Acker und Pflanzenbau. 179 (2): Raia N.A. ve R.A. Azimov, Effect of NaCl solutions on germination and seedling growth. Uzbek. Biol. J. 2: Reinhardt, D.H. ve T.L. Rost. 1995a. Developmental Changes of cotton root primary tissues induced by salinity. International Journal of Plant Sciences. 156 (4):

13 Reinhardt, D.H. ve T.L. Rost. 1995b. On the correlation of the primary root growth and tracheary element size and distance from the tip in cotton seedlings grown under salinity. Environ Exp Bot 35: Reinhardt, D.H. ve T.L. Rost. 1995c. Primary and lateral root developmen of dark-grown and light-grown cotton seedlings under salinity stres. Botanica Acta. 108(5): Rogers, M.E., Irrigating perennial pasture with saline water: Effects on soil chemistry, pasture production and composition. Australian J. of Experimental Agriculture. 42 (3): Saghir, A. N.I.Khan, M.Z. Iqbal, A. Hussain ve M. Hassan Salt tolerance of cotton. Asian Journal of Plant Sciences, 1 (6): Shalhevet, J., M.G. Huck ve B.P. Schroeder Root and shoot growth responses to salinity in maize and soybean. Agronomy Journal 87 (3): Shonjani, S Salt Sensitivity of Rice, Maize, Sugar Beet, and cotton During Germination and Early Vegetative Growth. /2002/888/ Szabolcs, I., Soils and salinization. P In M. Pessarakli (ed.) Handbook of Plant and Crop Stres. Marcel Dekker, New York. Turan, Z.M., Araştırma ve Deneme Metotları. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları. Wang D. ve M.C. Shannon, Emergence and seedling growth of soybean cultivars and maturity groups under salinity. Plant and Soil, 214: Woods, S.A Salinity Tolerance of Ornamental Trees and Shrubs. AlbertaAgriculture, Food and Rural Development, soil/saltroot.html 21

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 82 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu Vahdettin

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAHI VE YÖNETİMİ

ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAHI VE YÖNETİMİ ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAHI VE YÖNETİMİ BÜLENT SÖNMEZ Dr., Ziraat Yüksek Mühendisi, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Bülent Sönmez, Çorak Toprakların Islahı ve Yönetimi, Bilim

Detaylı

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU EM7204 EM7103 30B74 Alice 72MAY80 AS160 Silaz Efe Bermeo SASA-1 DKC6903 EBEVEYN

Detaylı

TUZLU SULAMA SUYU UYGULAMALARININ BAZI BİBER SAF HATLARININ VERİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

TUZLU SULAMA SUYU UYGULAMALARININ BAZI BİBER SAF HATLARININ VERİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ TUZLU SULAMA SUYU UYGULAMALARININ BAZI BİBER SAF HATLARININ VERİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Akın TEPE 1 * Harun KAYA 2 Gökmen BATMAZ 3 C. Fehmi ÖZKAN 1 E. Işıl DEMİRTAŞ 1 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

FARKLI TANE İRİLİĞİ VE EKİM DERİNLİKLERİNİN BUĞDAY (Triticum aestivum L.) IN KÖK VE TOPRAK ÜSTÜ ORGANLARININ İLK GELİŞMESİNE ETKİSİ

FARKLI TANE İRİLİĞİ VE EKİM DERİNLİKLERİNİN BUĞDAY (Triticum aestivum L.) IN KÖK VE TOPRAK ÜSTÜ ORGANLARININ İLK GELİŞMESİNE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(2),193-202 FARKLI TANE İRİLİĞİ VE EKİM DERİNLİKLERİNİN BUĞDAY (Triticum aestivum L.) IN KÖK VE TOPRAK ÜSTÜ ORGANLARININ İLK GELİŞMESİNE ETKİSİ Burhan

Detaylı

FARKLI HUMİK ASİT DOZLARININ AYÇİÇEĞİNİN (Helianthus annuus L.) ÇIKIŞ VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

FARKLI HUMİK ASİT DOZLARININ AYÇİÇEĞİNİN (Helianthus annuus L.) ÇIKIŞ VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 151-155 FARKLI HUMİK ASİT DOZLARININ AYÇİÇEĞİNİN (Helianthus annuus L.) ÇIKIŞ VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ Özer KOLSARICI 1 M. Demir KAYA

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNİN ÇİMLENME VE FİDE DÖNEMİNDE TUZA TOLERANSI Sariye UZUN KAYIŞ YÜKSEK LİSANS Tarla Bitkileri Anabilim Dalını

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

Bazı Silajlık Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) Çeşitlerinin Çimlenmesi ve Fide Gelişimi Üzerine Tuz Stresinin Etkileri

Bazı Silajlık Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) Çeşitlerinin Çimlenmesi ve Fide Gelişimi Üzerine Tuz Stresinin Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 (2):58-67, 2011 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi İ. ATIŞ Bazı Silajlık Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) Çeşitlerinin Çimlenmesi ve Fide Gelişimi

Detaylı

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 109-114 FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Trakya Bölgesi ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 6-12

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 6-12 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 6-12 KONYA EKOLOJİK ŞARTLARINDA KIŞLIK OLARAK YETİŞTİRİLEN BEZELYE GENOTİPLERİNİN VERİM VE BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİ Ercan CEYHAN 1 Mehmet Ali AVCI 1 Kevin

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER 1- LS 1294 2- LS 1295 3- LS 1296 4- LS 1297 5- HI 1285 6- Varios(MA

Detaylı

www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (40): (2006) 37-42

www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (40): (2006) 37-42 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (4): (6) 7-4 BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN TUZA TOLERANSLARININ BELİRLENMESİ N. Mücellâ MÜFTÜOĞLU Alper DARDENİZ Ali SUNGUR

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü -1997

KİŞİSEL BİLGİLER. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü -1997 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Hatun BARUT Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3340055/165 E-mail baruthatun@yahoo.com Doğum Tarihi - Yeri 1972-ADANA EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir

makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Araştırma Makalesi Bağ Alanlarında Görülen Yabancı Otlar İngilizce Başlık: Weed Species

Detaylı

Effects of Humic Acid on the Emergence and Seedling Growth of Safflower (Carthamus Tinctorius L.)

Effects of Humic Acid on the Emergence and Seedling Growth of Safflower (Carthamus Tinctorius L.) TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Effects of Humic Acid on the Emergence and Seedling Growth of Safflower (Carthamus Tinctorius

Detaylı

Farklı Olgunlaşma Dönemlerinde Hasat Edilen Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Tohumlarının Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Olgunlaşma Dönemlerinde Hasat Edilen Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Tohumlarının Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 87-94 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Olgunlaşma Dönemlerinde Hasat Edilen Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Tohumlarının

Detaylı

Hüseyin AKGÜL 1 Kadir UÇGUN 1 Alamettin BAYAV 1 Cevdet Fehmi ÖZKAN 2

Hüseyin AKGÜL 1 Kadir UÇGUN 1 Alamettin BAYAV 1 Cevdet Fehmi ÖZKAN 2 M9 Anacı Üzerine Aşılı Jersey Mac Elma Çeşidinde Farklı Potasyum ının Bazı Makro ve Mikro Besin Elementlerinin Alımına Etkisi (Determination of Different Potassiun Levels on Jersey Mac Apple Variety Grafted

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

ERKEN BİTKİ GELİŞME AŞAMASINDA KURAKLIK ve TUZLULUK STRESLERİNE TOLERANS BAKIMINDAN FASULYE GENOTİPLERİNİN TARANMASI *

ERKEN BİTKİ GELİŞME AŞAMASINDA KURAKLIK ve TUZLULUK STRESLERİNE TOLERANS BAKIMINDAN FASULYE GENOTİPLERİNİN TARANMASI * ERKEN BİTKİ GELİŞME AŞAMASINDA KURAKLIK ve TUZLULUK STRESLERİNE TOLERANS BAKIMINDAN FASULYE GENOTİPLERİNİN TARANMASI * Screening of the Bean Genotypes for Their Tolerans to Salinity and Drought Stresses

Detaylı

Toprağa Bambu Odunkömürü Yerleştirmek Yoluyla Çay Bitkilerinin Gelişimini Teşvik Etmek

Toprağa Bambu Odunkömürü Yerleştirmek Yoluyla Çay Bitkilerinin Gelişimini Teşvik Etmek Toprağa Bambu Odunkömürü Yerleştirmek Yoluyla Çay Bitkilerinin Gelişimini Teşvik Etmek Tokai Üniversitesi, İnsan Refahı İçin Yüksek Teknoloji Okulu Biyolojik Bilimler ve Teknoloji Bölümü. Shizuoka, 2001.

Detaylı

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 51-57 Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Köksal

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Dr. Rukiye KARA Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (0344) 2376020- Dahili: 130 E-mail Doğum Tarihi-Yeri rukiye.kara@gthb.gov.tr Kahramanmaraş EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite

Detaylı

Kesme Gülde Potasyum Dozlarının Gelişme Üzerine Etkileri

Kesme Gülde Potasyum Dozlarının Gelişme Üzerine Etkileri Kesme Gülde Potasyum Dozlarının Gelişme Üzerine Etkileri H. Akat 1 İ. Yokaş 2 E. Özzambak 3 R. Kılınç 4 ÖZET Bu araştırmada topraksız ortamda ve sera koşullarında yetiştirilen, köklendirilmiş smart kesme

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 Research article/araştırma makalesi The effect of different sowing dates on yield and

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU Behçet KIR 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

Tuz Stresindeki Satsuma Mandarinlerinin Fizyolojik Özellikleri İle Potasyumlu Gübreleme İlişkisi

Tuz Stresindeki Satsuma Mandarinlerinin Fizyolojik Özellikleri İle Potasyumlu Gübreleme İlişkisi Tuz Stresindeki Satsuma Mandarinlerinin Fizyolojik Özellikleri İle Potasyumlu Gübreleme İlişkisi Cenk Ceyhun Kılıç 1 Dilek Anaç 2 ÖZET Bu çalışamada, sulama suyu tuz konsantrasyonunun 0,6-3,0 ve 6,0 dsm

Detaylı

MERCİMEK (Lens culinaris Medik.) HATLARININ VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

MERCİMEK (Lens culinaris Medik.) HATLARININ VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ : 21-27 J.Agric. Fac. HR.U., 2011, 15(3): 21-27 Araştırma Makalesi MERCİMEK (Lens culinaris Medik.) HATLARININ VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ B. Tuba BİÇER* Doğan ŞAKAR ÖZET İki

Detaylı

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji 13, 52, 1-6 2004 Ali Kýlýç ÖZBEK Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü 25100, ERZURUM Taþkýn ÖZTAÞ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

Bursa Mustafakemalpaşa Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Populasyonları ve Azot Dozlarının Soyanın Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

Bursa Mustafakemalpaşa Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Populasyonları ve Azot Dozlarının Soyanın Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 165-177 Bursa Mustafakemalpaşa Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Populasyonları ve Azot Dozlarının Soyanın Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Mehmet ÖZ * ÖZET Bu

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD)

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Yazım Kuralları: Çalışmanın metni 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı şekilde, MS Word programında yazılmalıdır.

Detaylı

HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2010,14(1): 27-36 J.Agric.Fac.HR.U., 2010,14(1): 27-36. Araştırma Makalesi

HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2010,14(1): 27-36 J.Agric.Fac.HR.U., 2010,14(1): 27-36. Araştırma Makalesi HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2010,14(1): 27-36 J.Agric.Fac.HR.U., 2010,14(1): 27-36 Araştırma Makalesi FARKLI GELİŞME DÖNEMLERİNDE VE DOZLARDA MEPİQUAT CHLORİDE UYGULAMALARININ PAMUĞUN (Gossypium hirsutum L.) VERİM

Detaylı

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNAMENTAL HORTIKULTUR DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL T U K T U K Dersin Adı Dersin Adı Matematik I 2 0 2 Matematik II 2 0 2 Genel Kimya 2 2 3 Türk Dili II

Detaylı

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 ARI OTUNDA (Phacelia tanacetifolia) FARKLI EKİM ZAMANLARININ ÇİÇEKLENME

Detaylı

KURU FASULYE ÇE ŞİTLERİNDE TOHUM BÖCEĞİ (Acanthoscelides obtectus Say) ZARARENIN BİYOLOJİK DEĞERE VE F İDE GELİŞMES İNE ETKİLERİ

KURU FASULYE ÇE ŞİTLERİNDE TOHUM BÖCEĞİ (Acanthoscelides obtectus Say) ZARARENIN BİYOLOJİK DEĞERE VE F İDE GELİŞMES İNE ETKİLERİ TARIM BILIMLERI DERGISI (1996) 2 (1), 7-11 KURU FASULYE ÇE ŞİTLERİNDE TOHUM BÖCEĞİ (Acanthoscelides obtectus Say) ZARARENIN BİYOLOJİK DEĞERE VE F İDE GELİŞMES İNE ETKİLERİ Cevdet AKDAĞ' Özet: Bu çal ışma,

Detaylı

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2015, 24 (2):96-102 Araştırma Makalesi (Research Article) Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi *Mehtap GÜRSOY 1 Farzad

Detaylı

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2011; 8(2) : 41-45 Araştırma BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ 1 1 Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ÖZET Mısır, dünyada önem bakımından tahıllar grubundaki

Detaylı

Kireçli bir toprakta humik ve fulvik asit uygulamalarının domatesin gelişimi ve beslenmesine etkileri

Kireçli bir toprakta humik ve fulvik asit uygulamalarının domatesin gelişimi ve beslenmesine etkileri Kireçli bir toprakta humik ve fulvik asit uygulamalarının domatesin gelişimi ve beslenmesine etkileri İbrahim Erdal*, Zeliha Küçükyumuk, Derya Taplamacıoğlu, Burcu Toftar Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi

Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 33-46 Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi İlhan TURGUT * ÖZET Bu araştırma,

Detaylı

Farklı Sulama Suyu Seviyelerinin Serada Yetiştirilen Kıvırcık Marulun (Lactuca sativa var. campania) Verimi ve Gelişimi Üzerine Etkileri

Farklı Sulama Suyu Seviyelerinin Serada Yetiştirilen Kıvırcık Marulun (Lactuca sativa var. campania) Verimi ve Gelişimi Üzerine Etkileri Farklı Sulama Suyu Seviyelerinin Serada Yetiştirilen Kıvırcık Marulun (Lactuca sativa var. campania) Verimi ve Gelişimi Üzerine Etkileri Murat Yıldırım 1* Erdem Bahar 2 Kürşad Demirel 1 1 Çanakkale Onsekiz

Detaylı

Damla Sulama Yönteminin Pamuk Sulamasında Topraktaki Tuz Dağılımına Etkileri (1)

Damla Sulama Yönteminin Pamuk Sulamasında Topraktaki Tuz Dağılımına Etkileri (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2, 12(2): 21-31 Geliş Tarihi :.1.1 Damla Sulama Yönteminin Pamuk Sulamasında Topraktaki Tuz Dağılımına Etkileri (1)

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2005,20(3):118-125 J. of Fac. of Agric., OMU, 2005,20(3):118-125

OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2005,20(3):118-125 J. of Fac. of Agric., OMU, 2005,20(3):118-125 OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2005,20(3):118-125 J. of Fac. of Agric., OMU, 2005,20(3):118-125 TUZLULUĞUN BİTKİ GELİŞİMİNE ETKİSİ Emine EKMEKÇİ Mehmet APAN Tekin KARA Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

DUFED 4(1) (2015) dergi anasayfa:

DUFED 4(1) (2015) dergi anasayfa: DUFED 4(1) (2015) 31-35 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Bazı süs biberi genotiplerinin bitki özellikleri ve tohum çıkış performansları Maternal plant

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 5. YARIYIL KOD DERSLER İş Yükü AKTS K (saat) 0624501 Hidroloji 150 5 3 0624503 Sulama 150 5 3 0624508 Mesleki uygulama 90 3 2 0624509 Sulama Suyu Kalitesi 90 3 3 Seçmeli Ders

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

Araştırma Makalesi. www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) 1-9 ISSN:1309-0550

Araştırma Makalesi. www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) 1-9 ISSN:1309-0550 Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (211) 1-9 ISSN:139-55 Tritikale Genotiplerinde Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Tuzluluğun

Detaylı

Su ve Tuzluluk Stresinin Mürdümük te (Lathyrus sativus L.) Bitki Büyüme, Gelişme, Verim ve Su Tüketimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi (*)

Su ve Tuzluluk Stresinin Mürdümük te (Lathyrus sativus L.) Bitki Büyüme, Gelişme, Verim ve Su Tüketimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi (*) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HUMİK VE FULVİK ASİT KAYNAĞI OLAN TKİ-HUMAS IN KULLANIMI

BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HUMİK VE FULVİK ASİT KAYNAĞI OLAN TKİ-HUMAS IN KULLANIMI BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HUMİK VE FULVİK ASİT KAYNAĞI OLAN TKİ-HUMAS IN KULLANIMI Prof. Dr. Sait GEZGİN Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Konya TKİ HÜMAS, Ülkemizin

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

1.GİRİŞ. Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK 2, Şerife Pınar GÜVEL 3, Aynur FAYRAP 4,Mehmet İrfan ASLANKURT 5

1.GİRİŞ. Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK 2, Şerife Pınar GÜVEL 3, Aynur FAYRAP 4,Mehmet İrfan ASLANKURT 5 SULAMA PROJELERİ TABANSUYU İZLEME FAALİYETİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE AŞAĞI SEYHAN OVASI SOL SAHİL SULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK

Detaylı

Çay ın Verimine Saturasyon Açığının Etkisi Üzerine Çalışmalar Md.Jasim Uddin 1, Md.Rafiqul Hoque 2, Mainuddin Ahmed 3, J.K. Saha 4

Çay ın Verimine Saturasyon Açığının Etkisi Üzerine Çalışmalar Md.Jasim Uddin 1, Md.Rafiqul Hoque 2, Mainuddin Ahmed 3, J.K. Saha 4 Çay ın Verimine Saturasyon Açığının Etkisi Üzerine Çalışmalar Md.Jasim Uddin 1, Md.Rafiqul Hoque 2, Mainuddin Ahmed 3, J.K. Saha 4 Pakistan Meteoroloji Bülteni. Sayı:2, Yayın:4, Kasım, 2005 Özet 2003 yılı

Detaylı

Damla Sulama Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Programlarının Pamuk Çırçır Randımanına Etkileri*

Damla Sulama Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Programlarının Pamuk Çırçır Randımanına Etkileri* KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) 2003 106 KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Damla Sulama Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Programlarının Pamuk Çırçır Randımanına Etkileri* Ahmet ERTEK S.D.Ü.

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

ATDİŞİ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) UYUM YETENEĞİ ETKİLERİ VE HETEROSİSİN BELİRLENMESİ

ATDİŞİ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) UYUM YETENEĞİ ETKİLERİ VE HETEROSİSİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 189-197 ATDİŞİ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) UYUM YETENEĞİ ETKİLERİ VE HETEROSİSİN BELİRLENMESİ İlhan TURGUT Ahmet DUMAN Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 27-34, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

Tuz Stresi Altındaki Buğday Genotiplerinde Büyüme, Pigment İçeriği ve Çözünür Madde Kompozisyonunda Değişmeler I. ÖNCEL* Y.

Tuz Stresi Altındaki Buğday Genotiplerinde Büyüme, Pigment İçeriği ve Çözünür Madde Kompozisyonunda Değişmeler I. ÖNCEL* Y. C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (22)Cilt 23 Sayı 2 Tuz Stresi Altındaki Buğday Genotiplerinde Büyüme, Pigment İçeriği ve Çözünür Madde Kompozisyonunda Değişmeler I. ÖNCEL* Y. KELEŞ**

Detaylı

Kahramanmaraş-Acı Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Mineral İçerik Üzerine Kadmiyumun Etkisi

Kahramanmaraş-Acı Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Mineral İçerik Üzerine Kadmiyumun Etkisi Araştırma Makalesi Kahramanmaraş-Acı Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Mineral İçerik Üzerine Kadmiyumun Etkisi Esra KOÇ 1 *, Nuray ERGÜN 2, A. Sülün ÜSTÜN 1, Işıl ÖNCEL 1 1. Ankara Üniversitesi,

Detaylı

ulviye.kanburoglucebi@gthb.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi-TEKİRDAĞ Toprak Ana Bilim Dalı-2008

ulviye.kanburoglucebi@gthb.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi-TEKİRDAĞ Toprak Ana Bilim Dalı-2008 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Ülviye KANBUROĞLU ÇEBİ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi/Bölüm Başkanı Telefon (288) 214 48 85 E-mail ulviye.kanburoglucebi@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1972-Bulgaristan

Detaylı

Bursa Mustafakemalpaşa Ekolojik Koşullarında Değişik Bitki Sıklıklarının Bazı Kışlık Kolza Çeşitlerinin Performansı Üzerine Etkileri

Bursa Mustafakemalpaşa Ekolojik Koşullarında Değişik Bitki Sıklıklarının Bazı Kışlık Kolza Çeşitlerinin Performansı Üzerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 11-24 Bursa Mustafakemalpaşa Ekolojik Koşullarında Değişik Bitki Sıklıklarının Bazı Kışlık Kolza Çeşitlerinin Performansı Üzerine Etkileri Mehmet ÖZ * ÖZET Bu

Detaylı

Farklı Ekim Zamanı ve Potasyum Uygulamasının Aspirde (Carthamus tinctorius L.) Tohum Verimi ve Bitkisel Özelliklere Etkisi

Farklı Ekim Zamanı ve Potasyum Uygulamasının Aspirde (Carthamus tinctorius L.) Tohum Verimi ve Bitkisel Özelliklere Etkisi Farklı Ekim Zamanı ve Potasyum Uygulamasının Aspirde (Carthamus tinctorius L.) Tohum Verimi ve Bitkisel Özelliklere Etkisi Fatih Kıllı 1 Ayşe H. Küçükler 2 ÖZET Ekim zamanı ve potasyum gübrelemesinin aspirde

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER,

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyondan ve bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç

Detaylı

*E-posta: fatmakayacetin@hotmail.com/tel:3123401050-5332315031/faks: 3123272893

*E-posta: fatmakayacetin@hotmail.com/tel:3123401050-5332315031/faks: 3123272893 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2010, 20(2): 107-122 Geliş Tarihi(Received) : 15.12.2009 Kabul Tarihi(Accepted) : 27.01.2010 Araştırma Makalesi/Article Ankara Koşullarında Ekim Makineleri, Bitki Sıklıkları

Detaylı

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): ,

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): , Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2: 290 296, 2015 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl Koşullarında Değişik Macar Fiği (Vicia

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı: Tohit GÜNEŞ Doğum Yeri: Iğdır Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanları: Bitki Fizyolojisi, Fen Eğitimi B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI İş: OMÜ. Eğitim

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Halim İbrahim ERBAŞ Nadir BAŞÇINAR Mehmet KOCABAŞ Şebnem ATASARAL

Detaylı

Yedi Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Diallel Melezlerinin Kimi Tarımsal Özelliklerinde Heterosis

Yedi Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Diallel Melezlerinin Kimi Tarımsal Özelliklerinde Heterosis Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 211-223 Yedi Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Diallel Melezlerinin Kimi Tarımsal Özelliklerinde Heterosis Nazan DAĞÜSTÜ * Meral BÖLÜK ** ÖZET Bu araştırma

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 8. YARIYIL KOD DERSLER İş Yükü AKTS K (saat) 0624802 Drenaj Sistemleri Tasarımı 150 6 3 0624803 Su ının Planlanması 150 5 3 0624804 Tuzlu Topraklar ve Islahı 120 4 2 0624806

Detaylı

Serada Alabaş (Brassica oleraceae var. gongyloides) yetiştiriciliği üzerine farklı tohum ekim zamanı ve malç uygulamalarının etkisi

Serada Alabaş (Brassica oleraceae var. gongyloides) yetiştiriciliği üzerine farklı tohum ekim zamanı ve malç uygulamalarının etkisi Akademik Ziraat Dergisi 4(2):49-58 (2015) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Serada Alabaş (Brassica oleraceae var. gongyloides) yetiştiriciliği üzerine farklı tohum ekim zamanı

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

SIW TUZLULUK VE SODİKLİK ANALİZ ÜNİTESİ İLE TOPRAK VE SULAMA SUYU TUZLULUĞUNUN BELİRLENMESİ

SIW TUZLULUK VE SODİKLİK ANALİZ ÜNİTESİ İLE TOPRAK VE SULAMA SUYU TUZLULUĞUNUN BELİRLENMESİ SIW TUZLULUK VE SODİKLİK ANALİZ ÜNİTESİ İLE TOPRAK VE SULAMA SUYU TUZLULUĞUNUN BELİRLENMESİ Ali Ünlükara 1 Fevzi Akbaş 2 Ahmet Kurunç 3 Hikmet Günal 4 Bilal Cemek 5 Yrd. Doç. Dr. Dr Doç. Dr., Doç. Dr Doç.

Detaylı

Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları

Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları F. ÖNEMLİ Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, TEKĠRDAĞ Ayçiçeği üretiminde kullanılan

Detaylı

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr Ç. KAYA, T. KUŞAKSIZ: FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIR (Zea mays L.) 1 ANADOLU, J. of AARI 22 (2) 2012,

Detaylı

PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.) VERİM VE VERİM ÖĞELERİNE İLİŞKİN GENEL VE ÖZEL UYUM YETENEĞİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ*

PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.) VERİM VE VERİM ÖĞELERİNE İLİŞKİN GENEL VE ÖZEL UYUM YETENEĞİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ* PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.) VERİM VE VERİM ÖĞELERİNE İLİŞKİN GENEL VE ÖZEL UYUM YETENEĞİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ* Determination of General and Specific Combining Ability Effects for Yield and its

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

Farklı tuz yoğunluklarının macar fiğinde (Vicia pannonica Crantz) çimlenme ve bitki gelişimine etkisi

Farklı tuz yoğunluklarının macar fiğinde (Vicia pannonica Crantz) çimlenme ve bitki gelişimine etkisi Akademik Ziraat Dergisi 5(1):29-34 (2016) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Farklı tuz yoğunluklarının macar fiğinde (Vicia pannonica Crantz) çimlenme ve bitki gelişimine etkisi

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU

TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU TEA 1765-2012 Ankara-2016 TEA 1765-2012 ALTI SIRALI ARPA ÇEŞİT

Detaylı

EKĐM ZAMANI VE BĐTKĐ SIKLIĞININ PAMUK VERĐMĐ ÜZERĐNE ETKĐSĐ

EKĐM ZAMANI VE BĐTKĐ SIKLIĞININ PAMUK VERĐMĐ ÜZERĐNE ETKĐSĐ ANADOLU, J. of AARI 15 (1) 2005, 34-43 MARA EKĐM ZAMANI VE BĐTKĐ SIKLIĞININ PAMUK Taner BOZBEK Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Aydın/TURKEY Aydın ÜNAY Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aydın/TURKEY

Detaylı

Domateste Tuz Stresi Üzerine Selenyum ve Silikon Uygulamalarının Etkileri

Domateste Tuz Stresi Üzerine Selenyum ve Silikon Uygulamalarının Etkileri Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 183-188, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Domateste Tuz Stresi Üzerine Selenyum ve Silikon Uygulamalarının Etkileri Selcen AVCU 1 Yelderem

Detaylı