Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması"

Transkript

1 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması Ali A. IŞIKBER, Ayşegül KARCI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Kahramanmaraş ÖZET: Kahramanmaraş ili ve çevresinde bazı kültür bitkilerinde avcı böcek türlerini tespit etmek için sürvey çalışması yürütülmüştür. Sürvey çalışmaları sonuçunda avcı tür sayısı olarak en zengin kültür bitkisi pamuk olurken bunu buğday ve şekerpancarı izlemiştir. Buğday alanlarında en sık rastlanan ve yüksek populasyon oluşturan avcıları Coccinellidae ve Syrphidae familyasına bağlı türler oluşturmuştur. Coccinellidae familyasından Coccinella septempunctata L., Hippodamia variegata Goeze ve Coccinella undecimpunctata ; Syrphidae familyasından Episyrphus balteatus (De Geer) ve Metasyrphus corollea Fabricius; Chrysopidae familyasından Chrysoperla carnea Steph. nın Kahramanmaraş ili ve çevresindeki buğday alanlarının önemli avcı türleri olduğu saptanmıştır. Pamuk alanlarında Coccinellidae familyasından daha ziyade Anthoconidae, Nabidae ve Chrysopidae familyalarından avcı türlere daha sık ve yoğun rastlandığı görülmüştür. Bu avcı türlerin sırasıyla Orius spp., C. carnea, ve Nabis punctatus C. olduğu tespit edilmiştir. Şekerpancarı alanlarında da özellikle Orius spp. ve C. carnea nın yoğunluğunun yüksek olduğu görülmüştür. Anahtar kelimeler: Kahramanmaraş, avcı böcek, predatör, rastlama sıklığı, böcek yoğunluğu, tarla bitkileri Determination of Predatory Insect Species, Their Density and Prevalence on Some Field Crops in Kahramanmaraş Provinces ABSTRACT: This study was carried out to determine the predatory insect species and their prevalence on field crops in Kahramanmaraş provinces. Cotton was found to have the highest number of predator insect species and it was followed by wheat and sugar beet. The most common predator species that had high prevalence on wheat belonged to the families of Coccinellidae and Shrypidae. The results of this insect survey indicated that Coccinella septempunctata L., Hippodamia variegata Goeze and Coccinella undecimpunctata from family of Coccinellidae; Episyrphus balteatus (De Geer) and Metasyrphus corollea Fabricius from the family of Shrypidae and Chrysoperla carnea Steph. from the family of Chrysopidae were important predator species in wheat fields in Kahramanmaraş province. In cotton fields, predator species from the families of Anthaconidae, Nabidae and Chrysopidae were found to be more common and had higher density than those from the family of Coccinellidae. The most common predator species were Orius spp., C. carnea, and Nabis punctatus C., respectively. Similarly, Orius spp. and C. carnea had higher density in sugar beet fields. Key words: Kahramanmaraş, insect predator, prevalence, insect density, field crops GİRİŞ Kahramanmaraş ili Türkiye de ekilebilir alanların %1.24'ünü oluşturarak Türkiye nin tarımsal üretiminde önemli rol oynamaktadır (Anonim, 2002). Bu ilde ağırlıklı olarak tarla bitkileri ( ha) yetiştirilmekte olup bunu sırasıyla meyve ( ha) ve sebze alanları (4.581 ha) izlemektedir (Anonim, 2002). Tarla bitkileri içinde özellikle buğday, arpa ve mısır gibi tahıllar ekim alanı en geniş olanlardır. Endüstri bitkileri içerisinde pamuk ve şeker pancarı, sebzelerden ise biber, hıyar, domates ve bazı yıllarda karpuz ve kavun önemli yer tutmaktadır. Tarımsal üretim yapılan alanlarda tarımsal üretimin en önemli öğelerinden bir olan böceklerin ve bunlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Yapılan literatür çalışmaları bu bölgede yetiştirilen kültür bitkilerinde fauna tespiti için planlı ve geniş kapsamlı sürveylerin yapılmadığını göstermektedir. Bu yüzden bu bölgede yetiştirilen tarla kültürlerinde hangi zararlı böceklerin ve doğal düşmanlarının bulunduğu tam anlamıyla bilinmemektedir. Bu bağlamda Kahramanmaraş ili ve çevresinde yoğun olarak ekimi yapılan tarla kültürlerinde bulunan tarımsal savaşım yönünden faydalı ve nötr böceklerin tespiti gerek tarımsal mücadele faaliyetlerinin yönlendirilmesi gerekse bölgede yapılabilecek bilimsel araştırmaların yönlendirilmesinde önemli rol oynayacaktır. Bu çalışmada çeşitli kültür bitkilerinde avcı böcek türlerinin tespit edilmesi ve tespit edilen avcı böcek türlerinin birey sayılarının ve rastlanma sıklıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. MATERYAL ve METOT Arazi Çalışmaları Avcı böcek türlerini tespit etmek, bunların yayılış alanlarını ve rastlanma sıklıklarını belirlemek için bir yıl süreyle (2000 yılı) Kahramanmaraş merkez, Pazarcık- Narlı, Türkoğlu-çevresi, Göksun-Çardak ve Andırın- Çokak olmak üzere 5 farklı bölgede en çok ekim alanına sahip buğday, pamuk ve şekerpancarı tarlalarında sürveyler yapılmıştır. Her yıl Mart ayından başlayarak Kasım başına kadar yukarda belirlenen her bölgeye iki

2 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 ayda bir olacak şekilde arazi çıkışları yapılmıştır. Böylece yukarıdaki her bölgeye yıl boyunca en az 4 kez arazi çıkışı gerçekleştirilmiştir. Örnekleme yapmak için en az 10 da lık tarlalar seçilmiştir. Her bölgede bulunan tarla bitkilerinin her biri için en az 10 tarla seçilerek örnekleme yapılmıştır. Böylece her bölgedeki tarla bitkilerinin her biri için yıl boyunca toplam tarladan örnekleme yapılmıştır. Avcı türlerinin saptanması için çukur tuzak, atrap ve gözle kontrol olmak üzere üç farklı örnekleme yöntemi (Souttwood, 1978) kullanılmıştır. Toprağın hemen üst yüzeyinde yaşayan avcı böcek türlerini saptamak amacıyla uygulanan çukur tuzak yöntemi için 10 cm çapında 12 cm boyundaki konserve kutuları, her tarlaya bu kutulardan 4 tane olmak üzere her bölge ve bitki türü için toplam 40 adet hazırlanmıştır. Atrap ile örnekleme için seçilen tarlanın köşegenleri doğrultusunda ve değişik yerlerinde tesadüfen toplam 100 atrap sallanmıştır. Gözle kontrol yönteminde ise tarlanın farklı yerlerinden tesadüfü olarak seçilen 20 adet bitkinin tüm aksamı dikkatlice kontrol edilmiştir. Toplanan avcı böceklerin ergin dönemine ait örnekler öldürme şişesine aktarılmış ve daha sonra buzluğa yerleştirilmiştir. Ancak, yumuşak vücutlu avcı türler %70 etil alkol içeren ortama alınmıştır. Ergin öncesi dönemde bulunan örnekler ise konukçu bitkiyle birlikte ayrı kültür kafeslerine alınarak ergin çıkıncaya kadar burada tutulmuştur. Laboratuvar Çalışmaları Araziden toplanan örneklerin laboratuvarda ayrı ayrı makro ve mikro preparatları yapılarak teşhis için hazırlanarak teşhislerinin yapılması için uzmanlara gönderilmiştir. Coccinellidlerin teşhisi Prof. Dr. Nedim UYGUN ve syrphidlerin teşhisi Prof. Dr. Faruk ÖZGÜR tarafından yapılmıştır. Hemiptera takımına bağlı türlerin teşhisi ise daha önce Prof. Dr. Feyzi ÖNDER tarafından teşhisi yapılan örneklere bakılarak yapılmıştır. Teşhisi yaptırılamayan türler ise familya düzeyinde değerlendirilmiştir. Farklı bölgelerde yapılan tüm arazi çıkışları birlikte değerlendirilmiştir. Saptanan avcı böcekler yalnızca kültür bitkilerine göre ayrılarak toplam birey sayıları belirlenmiştir. Daha sonra arazi çıkış sayıları ve avcı türün örnekler içerisinde görülüp görülmemesi göz önünde tutularak bu avcı türlerin rastlanma yüzdeleri hesaplanmıştır. Böylece, tarla kültür bitkilerinde en çok rastlanan avcı böcek türleri belirlenmiştir. BULGULAR Kahramanmaraş ili ve çevresinde 2000 yılında buğday, pamuk ve şekerpancarı tarlalarında saptanan avcı böcek türlerinin takım, familya ve tür sayıları Şekil 1 de verilmektedir yılında Kahramanmaraş ili ve çevresinde yetiştirilen buğdaylarda 6 takıma bağlı 11 familya, 16 avcı böcek türü saptanırken, pamuklarda yine 6 takıma bağlı 11 familya, 23 avcı böcek türü saptanmıştır. Oysaki aynı yılda yetiştirilen şekerpancarlarında 5 takıma bağlı 8 familya, 12 avcı böcek türü saptanmıştır. Buradan da görüldüğü gibi pamuk yetiştirilen alanlarda gerek buğday gerekse şekerpancarı alanlarına oranla daha fazla avcı böcek türü bulunmuştur. 25 Adet Buğday Pamuk Şekerpancarı 5 0 Takım Familya Tür Şekil yılında Kahramanmaraş ta buğday, pamuk ve şekerpancarı tarlalarında saptanan avcı böceklerin takım, familya ve tür sayıları.

3 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), Buğday Pamuk Şekerpancarı 9 Adet Coleoptera Diptera Hemiptera Neuroptera Araneae Odonata Şekil yılında Kahramanmaraş ta buğday pamuk ve şekerpancarı tarlalarında saptanan avcı böceklerin tür sayılarının takımlara göre dağılımı. Kahramanmaraş ili ve çevresinde 2000 yılında buğday, pamuk ve şekerpancarı tarlalarında saptanan avcı böcek türlerinin takımlara göre dağılımları Şekil 2 de verilmektedir. Buğday tarlalarında en fazla sayıda avcı türe sahip olan takım Coleoptera olmuş, bunu Hemiptera, Diptera ve Areneae takımları izlemiştir. Pamuk alanlarında, Coleoptera en fazla türe sahip olmuş ve bunu sırasıyla Hemiptera, Diptera, ve Araneae takımları izlemiştir. Şekerpancarı alanlarında da Coleoptera takımı en fazla türe sahip olmuş ve bunu sırasıyla Diptera ve Hemiptera izlemiştir. Sürvey yapılan tüm kültür bitkilerinde Neuroptera ve Odonata takımlarından ise yalnızca 1 er tür elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre, Coleoptera takımına bağlı avcı tür sayısı buğday ve pamuk alanlarında şekerpancarı alanlarına göre daha fazla görülürken, Hemiptera takımına bağlı avcı tür sayısı pamuk alanlarında gerek buğday gerekse şekerpancarı alanlarına göre daha fazla gözlenmiştir. DeBach ve Rosen (1991) avcı böceklerin çoğunlukla Coleoptera, Neuroptera, Hymenoptera, Diptera, Hemiptera ve Odonata takımına bağlı olduğunu ve tüm avcı böceklerin yarısından fazlasının Coleoptera familyasına ait olduğunu bildirmiştir yılında Kahramanmaraş bölgesinde buğdaylarda rastlanan avcı böcek türleri, her bir türün toplam sayıları ve rastlanma sıklıkları (%) ayrı ayrı Tablo 1 de verilmiştir. Coleoptera takımı içerisinde en fazla avcı tür sayısının Coccinellidae familyasına ait olduğu bulunmuştur yılında buğday alanlarında en fazla birey içeren avcı türlerin sırasıyla, C. septempunctata, H. variegata, Lycosidae familyasına bağlı örümcek türleri, E. balteatus, C. carnea ve M. corrollea olduğu görülürken en sık rastlanan avcı türlerin sırasıyla, Lycosidae familyasına bağlı örümcek türleri, C. septempunctata, H. variegata, E. balteatus, C. carnea, ve M. corrollea olduğu tespit edilmiştir. Coccinellid ve syrphid avcılarının buğday ekilen alanlarda sık olarak rastlanması ve en yüksek popülasyonları oluşturması buğday yetiştirme dönemlerinde besin olarak buğday yaprakbitlerinin sıkça görülmesinden kaynaklanmış olabilir yılında Kahramanmaraş bölgesinde pamuklarda rastlanan avcı böcek türleri, her bir türün toplam sayıları ve rastlanma sıklıkları (%) ayrı ayrı Tablo 2 de verilmiştir. Rastlanma sıklığı en yüksek olan avcı türlerin sırasıyla C. carnea, Lycosidae familyasına bağlı örümcek türleri, Orius spp., Geocoris megacephalus (R.), N. punctatus, Scymnus levaillanti Mulsant ve Coccinella undecimpunctata olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında, birey sayısı en yüksek olan avcı böcek türlerinin sırasıyla, Orius spp., C. carnea, Lycosidae familyasına bağlı örümcek türleri, D. pallens, N. punctatus ve C. undecimpunctata olduğu bulunmuştur. Böylece, pamuk bitkisinde özellikle Hemiptera takımına bağlı Orius spp. nin ve Chrysopidae familyasına bağlı C. carnea nın Kahramanmaraş bölgesinde pamuk zararlılarının en önemli avcı böcekleri olduğu tespit edilmiştir. Bu iki avcı tür Thrips tabaci L. nin önemli avcılarını oluşturmaktadır (Van Driesche ve Bellows, 1996). Pamukta bu iki avcı türünün yoğun olması Kahramanmaraş bölgesinde yetiştirilen pamuklarda T. tabaci nin yüksek populasyonlar oluşturmasından kaynaklanmış olabilir.

4 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Tablo yılında Kahramanmaraş bölgesinde buğdaylarda rastlanan avcı böcek türleri, türlerin toplam birey sayıları ve rastlanma sıklıkları (%) TAKIM FAMİLYA TÜR TOPLAM RASTLANMA BİREY SIKLIĞI (%) SAYISI Coleoptera Carabidae Cantharidae Coccinellidae Coccinella septempunctata L Hippodamia (Adonia) variegata (Goeze) Coccinella undecimpunctata Oenopia (Synharmonia) conglobata Coccinula quatuordecimpustulata Scymnus levaillanti Mulsant Subcoccinella vigintiquatuorpunctata Staphlinidae Diptera Syrphidae Episyrphus balteatus (De Geer) Metasyrphus corrollea Fabricius Shaerophoria scripta L Ischiodon scutellaris Fabricius Hemiptera Nabidae Nabis punctatus C Nabis sp Reduvidae Spathocera dalmani (Schl.) Miridae Deraeocoris sp Neuroptera Chrysopidae Chrysoperla carnea Steph Araneae Lycosidae Odonata Coenagrionidae yılında Kahramanmaraş bölgesinde şekerpancarında rastlanan avcı böcek türleri, her bir türün toplam sayıları ve rastlanma sıklıkları (%) Tablo 3 de verilmiştir. Rastlama sıklığı en yüksek olan avcı türler ise sırasıyla C. carnea, Orius spp., Psyllobora vigintiduopunctata, H. variegata ve Scymnus rubromaculatus (Goeze) olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında, birey sayısı en yüksek olan avcı böcek türlerinin sırasıyla C. carnea, Orius spp., ve P. vigintiduopunctata olduğu bulunmuştur. Diğer avcı böceklerin bazıları (N. punctatus, E. balteatus ve Propylaea quatuor-decimpunctata ) sık rastlanmasına rağmen çok düşük sayılarda tespit edilmiştir. Böylece, şekerpancarında özellikle Chrysopidae familyasına bağlı C. carnea nın ve Hemiptera takımına bağlı Orius spp. nin şekerpancarı zararlılarının en önemli avcı böcekleri olduğu söylenebilir. Bu iki avcı böcek türünün, genel avcı olması ve şekerpancarında görülen yaprakbitleri ve thrips gibi zararlıların alternatif besin kaynağı oluşturması bunların şekerpancarında yoğun olarak rastlanmasını sağlamış olabilir. TARTIŞMA ve SONUÇ Avcı tür sayısı olarak en zengin kültür bitkisi pamuk olurken, bunu buğday ve şekerpancarı izlemiştir. Pamukta daha fazla avcı türün bulunması pamuk bitkisinde avcı böcekler için besin kaynağı oluşturacak zararlı böcek türlerinin çeşitliliği diğer kültür bitkilerine göre daha fazla olmasından kaynaklanmış olabilir. Nitekim Bulu (1995), Çukurova bölgesinde yürütülen sürveylerde sulanan alanlarda yetiştirilen pamuklarda 116 böcek türü saptarken buğdaylarda yalnızca 74 böcek türü saptamıştır. Buğday alanlarında en sık rastlanan ve yüksek populasyon oluşturan avcıları Coccinellidae ve Syrphidae familyalarına bağlı türler oluşturmaktadır. Coccinellidae familyasından C. septempunctata, H. variegata ve C. undecimpunctata; Syrphidae familyasından E. balteatus ve M. corollea; Chrysopidae familyasından C. carnea nın Kahramanmaraş ili ve çevresindeki buğday alanlarının önemli avcı böcek türleri olduğu söylenebilir. Nitekim Kıran (1994), Güney Anadolu Bölgesi buğday ekiliş alanlarında Sphaerophoria rueppellii (Wiedemann), C. septempunctata, H. variegata, C. carnea, Chrysopa sp. gibi avcı böceklerin yaprakbitleri üzerinde beslendiklerini bildirmiştir. Elmalı ve Toros (1994) buğdaylardaki yaprakbiti türleriyle beslenen doğal düşmanlardan en etkili avcı grubun coccinellidler olduğunu bildirmişlerdir. Uygun (1981) C. septempunctata, C. quattuordecimpustulata, C. sinuatomarginata (Falderman), Scymnus frontalis (Fab) in Coccinellidae familyasına bağlı önemli avcı böcekler olduğunu kaydetmiştir.

5 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Tablo yılında Kahramanmaraş bölgesinde pamuklarda rastlanan avcı böcek türleri, türlerin toplam birey sayıları ve rastlanma sıklıkları (%) TAKIM FAMİLYA TÜR TOPLAM RASTLANMA BİREY SIKLIĞI (%) SAYISI Coleoptera Carabidae Coccinellidae Coccinella septempunctata L Hippodamia variegata (Goeze) 2 4 Coccinella undecimpunctata Psyllobora vigintiduopunctata 5 8 Hyperaspis quadrimaculataus 5 16 Redtenbacher Exochomus quadripustulatus Oenopia (Synharmonia) conglobata 2 4 Scymnus levaillanti Mulsant Scymnus rubromaculatus (Goeze) 3 8 Scymnus interruptus (Goeze) 1 4 Scymnus apetzi Mulsant 10 8 Diptera Syrphidae Episyrphus balteatus (De Geer) 1 4 Ischiodon scutellaris Fabricius 1 4 Hemiptera Anthoconidae Orius spp Nabidae Nabis punctatus C Nabis capsiformis Gm Reduvidae Spathocera dalmani (Schl.) 3 6 Miridae Deraeocoris pallens Rt Deraeocoris sp Campylomma nicolasi Pt-Rt Lygaeidae Piocoris arythrocephalus (P.-S.) 5 16 Geocoris megacephalus (R.) Neuroptera Chrysopidae Chrysoperla carnea Steph Araneae Lycosidae Odonata Coenagrionidae 2 8 Tablo yılında Kahramanmaraş bölgesinde şekerpancarında rastlanan avcı böcek türleri, türlerin toplam birey sayıları ve rastlanma sıklıkları (%) TAKIM FAMİLYA TOPLAM TÜR RASTLANMA BİREY SIKLIĞI (%) SAYISI Coleoptera Carabidae Cantharidae Coccinellidae Coccinella septempunctata L Hippodamia variegata Goeze Psyllobora vigintiduopunctata Synhormonia conglobata Hyperaspis quadrimaculataus Redtenbacher Propylaea quatuor-decimpunctata Scymnus rubromaculatus (Goeze) Diptera Syrphidae Episyrphus balteatus (De Geer) Metasyrphus corrollea Fabricius Hemiptera Anthoconidae Orius spp Nabidae Nabis punctatus C Neuroptera Chrysopidae Chrysoperla carnea Steph Odonata Coenagrionidae 2 6.7

6 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Pamuk alanlarında görülen avcı böcek türleri buğday alanlarındakine göre bazı farklılıklar içermektedir. Pamuk alanlarında Coccinellidae familyasından daha ziyade Anthoconidae, Nabidae ve Chrysopidae familyasından avcı türlere daha sık ve yoğun rastlandığı görülmüştür. Bu avcı türlerin sırasıyla Orius spp., C. carnea, Lycosidae familyasına bağlı örümcek türleri, ve N. punctatus olduğu tespit edilmiştir. Eroğlu (2001), Kahramanmaraş ilinde 1999 yılında iki farklı lokasyonda, 2000 yılında bir lokasyonda yaptığı çalışmalar sonucunda T. tabaci populasyonun pamuk alanlarında pamuğun temel gelişme döneminde yüksek görüldüğünü ve özellikle Orius spp. ve C. carnea nın yoğunluğunun yüksek olduğunu bildirmiştir. Bu yüzden bu çalışmada Hemiptera ve Neuroptera ya bağlı avcıların pamuk alanlarında yüksek populasyonda ve sık rastlanmasının en önemli nedenini thripslerin bu avcılar için önemli besin kaynağı oluşturmasına bağlayabiliriz. Nitekim Önder ve Lodos (1987), Hemiptera takımına ait olan avcı türlerin genellikle yaprakbiti, thrips, beyazsinek ve bazı Heteroptera türleri ile beslendiklerini bildirmiştir. Şekerpancarı yetiştirilen alanlara bakıldığında, pamuğa benzer bir durumun söz konusu olduğu görülmektedir. Şekerpancarında da özellikle Orius spp. ve C. carnea nın yoğunluğunun yüksek olduğu görülmektedir. Buna ek olarak düşük yoğunluklarda da olsa Coccinellidae familyasından P. vigintiduopunctata nın şekerpancarı alanlarında önemli bir avcı tür olabileceği söylenebilir. Canlılar ekosistem içinde varlıklarını sürdürme yarışındadırlar. Bu yarış bir bakıma beslenme yarışıdır ve çok sayıda halkası olan bir zinciri oluşturur. Bu zincir içerisinde zararlılar ile onların üzerinde ve onların zararına yaşayan organizmalar yani yararlılar bir arada bulunurlar. Bu açıdan bakıldığında yalnızca faydalı böcekleri değerlendirerek Kahramanmaraş ve çevresinde doğal dengenin korunduğu sonuçuna varmak imkansızdır. Ancak, kesin bir sonuca varabilmek için bu bölgede tüm zararlıların ve bunların doğal düşmanlarının bir arada değerlendirileceği bir çalışmanın yürütülmesi gerekmektedir. KAYNAKLAR Anonim Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer). T.C Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. Ankara, 544s. Bulu, Y Çukurova da Sulanan ve Sulanmayan Buğday ve Pamuk Tarlalarındaki Böcek Faunasının Saptanması. ÇÜ. Fen Bil. Ens., Bitki Koruma Anabilimdalı, Adana, Yüksek Lisans Tezi, 56s. DeBach, P., Rosen, D Biological Control by Natural Enemies. Cambridge University Press, Cambridge, 440s. Elmalı, M., Toros, S Konya İlinde Buğday Tarlalarında Yaprakbiti Doğal Düşmanlarının Tesbiti Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri (25-28 Ocak), İzmir. Eroğlu, N Kahramanmaraş Koşullarında Pamukta Temel Gelişme Dönemlerinde Görülen Zararlılardan Tütün Thripsi (Thrips tabaci L.) nin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerine Araştırmalar. KSÜ Fen Bil. Ens. Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Yüksek Lisans Tezi, 65s. Kıran, E Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hububat Ekiliş Alanlarında Görülen Yaprakbiti Türleri ve Doğal Düşmanları Üzerinde Çalışmalar. Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri (25-28 Ocak), İzmir, s Önder, F., Lodos, N Türkiye de Bulunan Predatör Heteroptera Türleri Üzerinde Genel Bir Değerlendirme. Türkiye Entomoloji Dergisi, 11: Souttwood, T.R.E Ecological Methods, with Particular Reference to the Study of Insect Populations, 2 nd edn. Chapman and Hall, London, 524s. Uygun, N Türkiye Coccinellidae (Coleoptera) Faunası Üzerine Taksonomik Araştırmalar. ÇÜ. Ziraat Fakültesi Yayınları 157, Bilimsel Araştırma ve İnceleme Tezleri. 48, 111s. Van Driesche R.G., Bellows, T.S Biological Control. Chapman and Hall, New York, 539s.

Balıkesir İli Sebze Alanlarında Görülen Yaprakbiti Türleri ve Doğal Düşmanları (1)

Balıkesir İli Sebze Alanlarında Görülen Yaprakbiti Türleri ve Doğal Düşmanları (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2006, 16(1): 1-5 Geliş Tarihi : 22.12.2003 Balıkesir İli Sebze Alanlarında Görülen Yaprakbiti Türleri ve Doğal Düşmanları

Detaylı

Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılıģ alanları 1

Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılıģ alanları 1 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2015, 6 (2): 127-138 Turkish Journal of Biological Control ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae

Detaylı

Artvin ve Rize illeri Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerinde çalıģmalar

Artvin ve Rize illeri Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerinde çalıģmalar BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2010, 50(3): 89-99 Artvin ve Rize illeri Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerinde çalıģmalar Mustafa PORTAKALDALI 1 Serdar SATAR 2 SUMMARY Research on Coccinellidae (Coleoptera)

Detaylı

Van İli Şekerpancarı Alanlarındaki Zararlı ve Yararlı Türlerin Saptanması

Van İli Şekerpancarı Alanlarındaki Zararlı ve Yararlı Türlerin Saptanması Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2003, 13(1): 9-14 Geliş Tarihi : 19.04.2002 Van İli Şekerpancarı Alanlarındaki Zararlı ve Yararlı Türlerin Saptanması

Detaylı

Halil BOLU 4 SUMMARY ÖZET

Halil BOLU 4 SUMMARY ÖZET BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 4, 44 (1-4):69-77 ISSN 46-397 Güneydoğu Anadolu Bölgesi antepfıstığı alanlarında bulunan avcı Coccinellidae türleri, yayılış alanları ve zararlı Agonoscena pistaciae nın populasyon

Detaylı

Halil BOLU İnanç ÖZGEN. Yayın Geliş Tarihi: Yayın Kabul Tarihi:

Halil BOLU İnanç ÖZGEN. Yayın Geliş Tarihi: Yayın Kabul Tarihi: HR.Ü.Z.F.Dergisi, 29, 3(2): 43-47 J.Agric.Fac.HR.U., 29, 3(2): 43-47 DİYARBAKIR, ELAZIĞ ve MARDİN İLLERİ BADEM AĞAÇLARINDA ZARARLI Polydrosus roseiceps Pes. (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) NİN POPULASYON DEĞİŞİMİNİN

Detaylı

Yozgat İli Şeker Pancarı Üretim Alanlarında Saptanan Coccinellidae (Coleoptera) Türleri Üzerinde Araştırmalar

Yozgat İli Şeker Pancarı Üretim Alanlarında Saptanan Coccinellidae (Coleoptera) Türleri Üzerinde Araştırmalar Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 33, Sayı 2, 2017 Erciyes University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 33, Issue 2, 2017 Yozgat İli Şeker Pancarı Üretim Alanlarında

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (38): (2006)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (38): (2006) www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (38): (2006) 119-125 KONYA İLİNDE KAVAKLARDA BESLENEN YAPRAKBİTLERİNİN (HOMOPTERA: APHIDIDAE) PREDATÖR VE PARAZİTOİTLERİ 1

Detaylı

BİYOLOJİK MÜCADELE. Dr. Bilgin GÜVEN

BİYOLOJİK MÜCADELE. Dr. Bilgin GÜVEN BİYOLOJİK MÜCADELE Dr. Bilgin GÜVEN Biyolojik mücadele nedir? Biyolojik mücadele : Zararlıların populasyon yoğunluğunu azaltmak için faydalıların insan tarafından kullanılmasıdır zararlı yönetiminde başarılı

Detaylı

Van İ li ve Çevresinde Patates Ekili ş Alanlar ı ndaki Zararl ı Böcek Türleri ve Do ğal Dü ş manlar ı *

Van İ li ve Çevresinde Patates Ekili ş Alanlar ı ndaki Zararl ı Böcek Türleri ve Do ğal Dü ş manlar ı * TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2003, 9 (3) 291-295 Van İ li ve Çevresinde Patates Ekili ş Alanlar ı ndaki Zararl ı Böcek Türleri ve Do ğal Dü ş manlar ı * Remzi ATLIHAN 1 E. Necip YARDIM 1 M. Salih ÖZGÖKÇE

Detaylı

Kahramanmaraş Đlinde Buğday Tarlalarında Görülen Yaprakbitlerinin (Homoptera: Aphididae) Populasyon Yoğunlukları ve Doğal Düşmanları

Kahramanmaraş Đlinde Buğday Tarlalarında Görülen Yaprakbitlerinin (Homoptera: Aphididae) Populasyon Yoğunlukları ve Doğal Düşmanları KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), 28 97 KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 28 Kahramanmaraş Đlinde Buğday Tarlalarında Görülen Yaprakbitlerinin (Homoptera: Aphididae) Populasyon Yoğunlukları

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 59-65

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 59-65 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 59-65 MUT ( MESİN ) İLÇESİNDE ZEYTİN AĞAÇLARINDA BULUNAN YARARLI BÖCEK TÜRLERİNİN TESPİTİ VE ÖNEMLİ TÜRLERİN POPULASYON DEĞİŞİMݹ Hüseyin ÇETİN² Özdemir ALAOĞLU²

Detaylı

ORGANİK TARIMDA TARIMSAL MÜCADELE İLKELERİ

ORGANİK TARIMDA TARIMSAL MÜCADELE İLKELERİ ORGANİK TARIMDA TARIMSAL MÜCADELE İLKELERİ HAZIRLAYANLAR: SEMRA DİKİLİ GÜLİZAR YILDIRIM Organik tarımda, tarımsal savaş, işletmede zararlıların yoğunluğunu azaltıcı veya bulaşmasını önleyici yada rekabet

Detaylı

Levent EFĠL 1 Ahmet BAYRAM 2 Tarkan AYAZ 3 Derya ġenal 4 SUMMARY

Levent EFĠL 1 Ahmet BAYRAM 2 Tarkan AYAZ 3 Derya ġenal 4 SUMMARY BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 21, 5(3): 11-19 ġanlıurfa ili akçakale ilçesi yonca alanlarındaki Coccinellidae (Coleoptera) türleri ile populasyon değiģimleri ve Türkiye için yeni bir kayıt, Exochomus pubescens

Detaylı

ERZURUM VE ÇEVRESİNDE PATATESLERDE BULUNAN AVCIBÖCEK TÜRLERİ (1) Özdemir Alaoglu (2) Hikmet Özbek (2)

ERZURUM VE ÇEVRESİNDE PATATESLERDE BULUNAN AVCIBÖCEK TÜRLERİ (1) Özdemir Alaoglu (2) Hikmet Özbek (2) ERZURUM VE ÇEVRESİNDE PATATESLERDE BULUNAN AVCIBÖCEK TÜRLERİ (1) Özdemir Alaoglu (2) Hikmet Özbek (2) özet Bu araştırma ile patateslerde 6 Coccinellidae, 4 Anthocoridae, 1 Nabidae, 1 Miridae, 4 Syrphidae

Detaylı

Sedat EREN Mayıs-2017 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR

Sedat EREN Mayıs-2017 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR BİYOLOJİK MÜCADELE Sedat EREN Mayıs-2017 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR Konu Başlıkları Tanımlar Biyolojik Mücadelede Zararlı-Doğal Düşman İlişkileri Biyolojik mücadele uygulama

Detaylı

DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER

DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER 1. UĞUR BÖCEĞİ (COCCİNELLİDAE) Uğur böceği (Coccinellidae), çok yaygın olarak görülen, kırmızı kanatlı bir böcektir. Uç uç böceği de denir. Tropiklerde mavi ve yeşil renklerine

Detaylı

Bademli (Ödemiş, İzmir) Beldesi Meyve Fidanlıklarında Topraküstünde Saptanan Zararlı Böcek ve Akar Türleri İle Doğal Düşmanları 1

Bademli (Ödemiş, İzmir) Beldesi Meyve Fidanlıklarında Topraküstünde Saptanan Zararlı Böcek ve Akar Türleri İle Doğal Düşmanları 1 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42 (1):67-74 ISSN 1018-8851 Bademli (Ödemiş, İzmir) Beldesi Meyve Fidanlıklarında Topraküstünde Saptanan Zararlı Böcek ve Akar Türleri İle Doğal Düşmanları 1 H. Sezin

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya İli Meram İlçesinde Solanaceae Familyasına ait Sebzelerde Zararlı Cicadellidae ve Cixiidae (Homoptera) Türleri

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya İli Meram İlçesinde Solanaceae Familyasına ait Sebzelerde Zararlı Cicadellidae ve Cixiidae (Homoptera) Türleri Selçuk Tar Bil Der, 3(2): 177-183 177 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Konya İli Meram İlçesinde Solanaceae Familyasına ait Sebzelerde Zararlı Cicadellidae ve Cixiidae (Homoptera) Türleri Ertan Ahmed 1,*,

Detaylı

İnsanlara ve hayvanlara hastalık taşıyarak sağlığı tehdit edenler, kültür bitkilerinde ürün kayıplarına neden olanlar, orman ve süs bitkilerine zarar

İnsanlara ve hayvanlara hastalık taşıyarak sağlığı tehdit edenler, kültür bitkilerinde ürün kayıplarına neden olanlar, orman ve süs bitkilerine zarar İnsanlara ve hayvanlara hastalık taşıyarak sağlığı tehdit edenler, kültür bitkilerinde ürün kayıplarına neden olanlar, orman ve süs bitkilerine zarar verenler ile kentsel yaşamda sorun yaratanlar zararlı

Detaylı

İzmir de şeftali bahçelerinde bulunan yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) türleri ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar 1

İzmir de şeftali bahçelerinde bulunan yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) türleri ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar 1 Türk. entomol. derg., 2010, 34 (3): 399-408 ISSN 1010-6960 Biyolojik gözlem (Biological observation) İzmir de şeftali bahçelerinde bulunan yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) türleri ve doğal düşmanları

Detaylı

Zeynep UYGUN 1, İsmail KARACA* 1. (Alınış Tarihi: , Kabul Tarihi: )

Zeynep UYGUN 1, İsmail KARACA* 1. (Alınış Tarihi: , Kabul Tarihi: ) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 19(2), 184-189, 2015 Tokat İli Patates ve Patlıcan Üretimi Yapılan Alanlarda

Detaylı

İzmir ve Manisa illeri kestane alanlarında saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri

İzmir ve Manisa illeri kestane alanlarında saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2016, 7 (1): 65-78 Turkish Journal of Biological Control ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) İzmir ve Manisa illeri kestane alanlarında saptanan Coccinellidae

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 116 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 116 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 116 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 Kahramanmaraş İlinde Önemli Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Önemli Yabancı Ot Türleri ve Bunlarla Mücadelede

Detaylı

Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR

Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR PAMUKTA BİYOLOJİK MÜCADELE (EM de Doğal Düşmanlar) Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR Konu Başlıkları Tanımlar Biyolojik Mücadelede Zararlı-Doğal Düşman İlişkileri

Detaylı

Yusuf KARSAVURAN 2 Mustafa GÜCÜK 2

Yusuf KARSAVURAN 2 Mustafa GÜCÜK 2 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 27, 44 (2): 33-48 ISSN 118-881 Thrips tabaci Lindeman ve Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) in Manisa İlinde Sanayi Domatesi Alanlarında Populasyon

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-04 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-04 Tarla Koşullarında Farklı Avcı:Av Yoğunluklarında Pamuk Bitkisi Üzerinde Amblyseius longispinosus (Evans) (Acarina:

Detaylı

Ankara ve Konya illerinde korunga ve yoncada görülen zararlı ve faydalı böcekler üzerinde faunistik çalı malar

Ankara ve Konya illerinde korunga ve yoncada görülen zararlı ve faydalı böcekler üzerinde faunistik çalı malar B TK KORUMA BÜLTEN, 1997, 37 (3-4) : 125-161 ISSN 0406-3597 Ankara ve Konya illerinde korunga ve yoncada görülen zararlı ve faydalı böcekler üzerinde faunistik çalı malar Ali TAMER 1 Mete AYDEM R 1 Alanur

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

Elazığ ve Mardin İlleri kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerinde gözlemler*

Elazığ ve Mardin İlleri kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerinde gözlemler* Türk. entomol. derg., 2004, 28 (3): 213-220 ISSN 1010-6960 Elazığ ve Mardin İlleri kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerinde gözlemler* Muharrem ÇINAR** İsmail ÇİMEN***

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SELÇUKLU VE MERAM (KONYA) İLÇELERİNDE ORGANİK VE GELENEKSEL PATATES ÜRETİM ALANLARINDA AVCI BÖCEK TÜRLERİ Bektaş AYIK YÜKSEK LİSANS TEZİ Bitki Koruma Anabilim

Detaylı

Aydın ili nar bahçelerinde saptanan zararlı ve predatör türler, yayılışı, zararlı türlerden önemlilerinin popülasyon değişimi ve zararı 1

Aydın ili nar bahçelerinde saptanan zararlı ve predatör türler, yayılışı, zararlı türlerden önemlilerinin popülasyon değişimi ve zararı 1 Türk. entomol. bült., 2011, 1 (3): 169-179 ISSN Orijinal araştırma (Original article) Aydın ili nar bahçelerinde saptanan zararlı ve predatör türler, yayılışı, zararlı türlerden önemlilerinin popülasyon

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bitki Koruma Çukurova Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bitki

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bitki Koruma Çukurova Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bitki ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Derya ŞENAL 2. Doğum Tarihi: 23/02/1972 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bitki Koruma Çukurova Üniversitesi 1994 Y.

Detaylı

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2016, 7 (2): Turkısh Journal of Biological Control Orijinal araştırma (Original article)

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2016, 7 (2): Turkısh Journal of Biological Control Orijinal araştırma (Original article) Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2016, 7 (2): 111-122 Turkısh Journal of Biological Control ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Adana Ġli Balcalı ve Doğankent yörelerinde buğday tarlasında

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mustafa PORTAKALDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ARTVİN ve RİZE İLLERİ COCCINELLIDAE (COLEOPTERA) FAUNASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR BİTKİ KORUMA ANA BİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

Yafes YILDIZ, Azize TOPER KAYGIN 1 ÖZET

Yafes YILDIZ, Azize TOPER KAYGIN 1 ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: IV Sayfa: 1327-1335 BARTIN DA Sinapis arvensis L. (YABANİ HARDAL) ÜZERİNDE ZARAR YAPAN Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758) (LEPIDOPTERA, PIERIDAE)

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA DA BUĞDAY AGRO-EKOSİSTEMİNDEKİ BÖCEK TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Türkiye faunası için yeni bir kayıt, Phalacrotophora fasciata Fallen (Dip.: Phoridae)

Türkiye faunası için yeni bir kayıt, Phalacrotophora fasciata Fallen (Dip.: Phoridae) BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2005, 45 (1-4):1-7 ISSN 0406-3597 Türkiye faunası için yeni bir kayıt, Phalacrotophora fasciata (Fallen) (Dip.: Phoridae) Murat MUŞTU 1 Neşet KILINÇER¹ SUMMARY A new record for the

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM Mesut Uyanık 1*, Ş. Metin Kara 2, Bilal Gürbüz 1, Yasin Özgen 1 1 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Dışkapı-Ankara 2 Ordu Üniversitesi,

Detaylı

GİRİŞ Coccinellidae familyasına dahil üyeler rengarenk, erginleri oval ve kubbemsi şekilde, uzunlukları 1 mm ile 10 mm arasında değişen böceklerdir ve

GİRİŞ Coccinellidae familyasına dahil üyeler rengarenk, erginleri oval ve kubbemsi şekilde, uzunlukları 1 mm ile 10 mm arasında değişen böceklerdir ve HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2007, 11(1/2):39-47 J.Agric.Fac.HR.U., 2007, 11 (1/2): 39-47 GÜNEYDOĞU ve DOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE ANTEPFISTIĞI, BADEM ve KİRAZ BAHÇELERİNDEKİ AVCI COCCINELLIDAE TÜRLERİ, YAYILIŞ ALANLARI

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

Prof.Dr.ABUZER YÜCEL

Prof.Dr.ABUZER YÜCEL Prof.Dr.ABUZER YÜCEL Doğum Yeri ve Tarihi: Adıyaman, 1951 İletişim Bilgileri: Tel: 0414/318 37 39 Faks: 0414 318 36 82 e-mail: ayucel@harran.edu.tr Posta Adresi: Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanlığı,

Detaylı

Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi

Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 27, 3 (1),1 - Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi Hüseyin ÖĞÜT, Kazım ÇARMAN, Sedat ÇALIŞIR, Tamer MARAKOĞLU, Hakan SONMETE Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR PAMUKTAKİ ZARARLILARI ÖRNEKLEME ZAMANI, ÖRNEKLEME YÖNTEMİ, EZE ve MÜCADELE ZAMANLARI Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR KONU BAŞLIKLARI Tanımlar Başarılı

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA İç Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Çok fazla engebeli bir yapıya sahip olmayan

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİKKAT! Kapak sayfasının tamamı koyu yazılmalı T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14 punto, tek aralık, sayfanın en üst kısmından başlamalı, Tez başlığı 12 punto, tek aralık, tümü büyük harf,

Detaylı

Diyarbakır ili Antep fıstığı (Pistacia vera L.) alanlarındaki yararlı böcek faunasının belirlenmesi 1

Diyarbakır ili Antep fıstığı (Pistacia vera L.) alanlarındaki yararlı böcek faunasının belirlenmesi 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2016, 267-282 ISSN 0406-3597 DOI 10.16955/bkb.56653 Diyarbakır ili Antep fıstığı (Pistacia vera L.) alanlarındaki yararlı böcek faunasının belirlenmesi 1 Abdulkadir ŞİMŞEK 2 Halil

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz.2015 - Ankara Ekin Kurdu (Zabrus Spp) Ergini Geniş bir baş ve fırlayan sırt kısmının görünüşünden

Detaylı

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN- 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU (12.06.2017) Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta

Detaylı

Bursa da Ahududu Alanlarında Saptanan Heteroptera Türleri

Bursa da Ahududu Alanlarında Saptanan Heteroptera Türleri Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (2):101109 ISSN 10188851 Bursa da Ahududu Alanlarında Saptanan Heteroptera Türleri Mehmet KAYA 1 Bahattin KOVANCI 2 Summary The Species of Heteroptera Occurred in

Detaylı

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 02/05/2012 tarihinde açıklanan, yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı haber bültenine göre; Hanehalkı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 23/10/2014 tarihinde 2014 yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre;

Detaylı

Troia (Çanakkale) Milli Park Alanında Polifag Zararlı Türlerle Entegre Mücadele Olanaklarının Araştırılması

Troia (Çanakkale) Milli Park Alanında Polifag Zararlı Türlerle Entegre Mücadele Olanaklarının Araştırılması Araştırma Makalesi/Research Article Troia (Çanakkale) Milli Park Alanında Polifag Zararlı Türlerle Entegre Mücadele Olanaklarının Araştırılması Ali Özpınar 1* Ali Kürşat Şahin 1 Burak Polat 1 Sakine Özpınar

Detaylı

Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Depolanmış Buğdaylar Üzerinde Rastlanan Böcek Türleri ve Bulaşma Oranları*

Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Depolanmış Buğdaylar Üzerinde Rastlanan Böcek Türleri ve Bulaşma Oranları* KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 107 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Depolanmış Buğdaylar Üzerinde Rastlanan Böcek Türleri ve Bulaşma Oranları*

Detaylı

Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi, 4 7 Eylül 2002, ERZURUM

Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi, 4 7 Eylül 2002, ERZURUM Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi, 4 7 Eylül 2002, ERZURUM Antalya hpnde Cacopsyıla pyri (L.) (Homoptera: Psyllidae)'nin avcı d o ğal d ü şmanl a r ı ve b unların ilaçlana n ve ilaçlanmayan a r mu

Detaylı

İzmir ilinde taze soğan tarlalarında saptanan böcek türleri 1

İzmir ilinde taze soğan tarlalarında saptanan böcek türleri 1 Türk. entomol. derg., 2012, 36 (2): 287-298 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) İzmir ilinde taze soğan tarlalarında saptanan böcek türleri 1 Insect pests determined in fresh onion fields

Detaylı

EVALUATION OF DIYARBAKIR PROVINCE IN TERMS OF CROP PRODUCTION

EVALUATION OF DIYARBAKIR PROVINCE IN TERMS OF CROP PRODUCTION EVALUATION OF DIYARBAKIR PROVINCE IN TERMS OF CROP PRODUCTION Erdal ÇAÇAN Bingöl Üniversitesi Genç Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Bingöl, Türkiye. e-posta= erdalcacan@hotmail.com

Detaylı

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR Ali ÖZTOP 1 Mehmet KEÇECİ 1 Mehmet KIVRADIM 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100 - Antalya 2 Tarım

Detaylı

Biyolojik Mücadele. Öğretim Elemanları Entomoloji Fitopatoloji Toplam Prof. Dr. - 1 1 Doç. Dr. 2 2 Yrd. Doç. Dr. 3 1 4 Araş. Gör - - - Toplam 5 2 7

Biyolojik Mücadele. Öğretim Elemanları Entomoloji Fitopatoloji Toplam Prof. Dr. - 1 1 Doç. Dr. 2 2 Yrd. Doç. Dr. 3 1 4 Araş. Gör - - - Toplam 5 2 7 D. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ Tarihçesi D. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 1995 yılında açılmıştır. 2002-2003 eğitim-öğretim döneminde öğrenci almaya başlanmıştır. Bölümden şimdiye

Detaylı

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Erol ATAY * * Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antakya, Hatay, TÜRKİYE * Corresponding author: eatay@mku.edu.tr

Detaylı

Sebze Zararlısı Akarlar

Sebze Zararlısı Akarlar Sebze Zararlısı Akarlar Şube: Arthropoda (Eklembacaklılar) Sınıf: Arachnida (Örümcekler) Takım: Acarına (Akarlar) Familya: Tetranychidae (Kırmızıörümcekler) Tetranychus urticae Koch (İki benekli kırmızıörümcek)

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

AYDIN İLİ İKİNCİ ÜRÜN PAMUK ÇEŞİTLERİNDE ÖNEMLİ BAZI PAMUK ZARARLILARININ VE DOĞAL DÜŞMANLARININ POPÜLASYON DEĞİŞİMLERİNİN SAPTANMASI

AYDIN İLİ İKİNCİ ÜRÜN PAMUK ÇEŞİTLERİNDE ÖNEMLİ BAZI PAMUK ZARARLILARININ VE DOĞAL DÜŞMANLARININ POPÜLASYON DEĞİŞİMLERİNİN SAPTANMASI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI 2014-YL-039 AYDIN İLİ İKİNCİ ÜRÜN PAMUK ÇEŞİTLERİNDE ÖNEMLİ BAZI PAMUK ZARARLILARININ VE DOĞAL DÜŞMANLARININ POPÜLASYON

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19289

Archived at http://orgprints.org/19289 KAHRAMANMARAŞ TA ORGANİK PAMUK ÜRETİM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Zir.Yük.Müh. M.Nefi KISAKÜREK 1 nefikisakurek@yahoo.com, Zir.Yük.Müh. Doğan GÖZCÜ 1 dgozcü@hotmail.com, Dr.Bekir Bülent ARPACI 1, bsarpaci@hotmail.com,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ İLİNDE BUĞDAY TARLALARINDA GÖRÜLEN YAPRAKBİTLERİNİN POPULASYON YOĞUNLUKLARI VE DOĞAL DÜŞMANLARI M.

Detaylı

(Coccinella septempunctata L., C. undecimpunctata L., Stethorus gilvifrons (Muls.), ve

(Coccinella septempunctata L., C. undecimpunctata L., Stethorus gilvifrons (Muls.), ve ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mahmut GÜNEŞ PAMUKTA ERKEN DÖNEMDE GÖRÜLEN ZARARLILARA KARŞI YAPILAN DEĞİŞİK İLAÇ UYGULAMALARININ DOĞAL DÜŞMANLARA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32 İÇİNDEKİLER TOPRAK VE GÜBRELEME GİRİŞ... 1 1. BAHÇE TOPRAĞI NASIL OLMALIDIR... 2 1.1. Toprak Reaksiyonu... 2 1.2. Toprak Tuzluluğu... 3 1.3. Kireç... 4 1.4. Organik Madde... 4 1.5. Bünye... 5 1.6. Bitki

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-F Miray DAĞCI Ömür Mehmet KANDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi.. 2 2. Afit

Detaylı

Doç. Dr. Ertan YANIK

Doç. Dr. Ertan YANIK Doç. Dr. Ertan YANIK Doğum Yeri ve Tarihi: Kastamonu-1972 İletişim Bilgileri: Tel: 0 414 318 12 48 Faks: 0 414 318 36 82 e-mail: eyanik@harran.edu.tr Posta Adresi: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 32200, Isparta. Ahmet AKSOY, İsmail KARACA *

Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 32200, Isparta. Ahmet AKSOY, İsmail KARACA * Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Sayı 3, 80-84, 2015 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 80-84, 2015 DOI: 10.19113/sdufbed.95150

Detaylı

DOI:http://dx.doi.org/ /teb Türk. entomol. bült., 2016, 6(3): ISSN X

DOI:http://dx.doi.org/ /teb Türk. entomol. bült., 2016, 6(3): ISSN X DOI:http://dx.doi.org/10.16969/teb.02586 Türk. entomol. bült., 2016, 6(3): 221-230 ISSN 2146-975X Orijinal araştırma (Original article) Aydın İl Merkezinde turunç Citrus aurantium L. (Rutaceae) ağaçlarında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 1. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 22/05/2014 tarihinde 2014 yılı 1. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri Türk. biyo. müc. derg., 2012, 3 (1): 69-88 ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri Celalettin GÖZÜAÇIK

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN Türkiye İstatistik Kurumu 30/10/ tarihinde yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı; Tahıl üretiminin

Detaylı

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2009, 49(4): 183-187 Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 Selin KALAFAT 2 Aziz KARAKAYA 2 Mehmet Demir KAYA 3 Suay BAYRAMİN 3 SUMMARY

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul Doğum Tarihi : 11.08.1988 Medeni Hali : Evli Yabancı Dili : İngilizce Göreve Başlama Tarihi: 15 Aralık 2011 Eğitim Durumu (Kurum ve

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ. Bitki Koruma Yabancı Ot 2011

KİŞİSEL BİLGİLER. serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ. Bitki Koruma Yabancı Ot 2011 Adı Soyadı Ünvan KİŞİSEL BİLGİLER Dr. Serdar EYMİRLİ Ziraat Mühendisi Telefon (322) 344 17 84 E-mail serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com Doğum Tarihi - Yeri 1973-Merzifon Doktora Üniversite Adı

Detaylı

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Şanlıurfa Kuru Tarım lerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Cevdet SAĞLAM 1, Refik POLAT 2 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım makineları Bölümü,

Detaylı

Edirne ilinde buğday tarlalarında görülen yaprakbiti türleri (Hemiptera: Aphididae) üzerine araştırmalar 1

Edirne ilinde buğday tarlalarında görülen yaprakbiti türleri (Hemiptera: Aphididae) üzerine araştırmalar 1 DOI:http://dx.doi.org/10.16969/teb.35786 Türk. entomol. bült., 2016, 6 (1): 53-60 ISSN 2146-975X Orijinal araştırma (Original article) Edirne ilinde buğday tarlalarında görülen yaprakbiti türleri (Hemiptera:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ 1.GENEL ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ DÜZENLEME TARİHİ: 13.01.2016 ADI SOYADI: Mehmet MAMAY SİCİL NO: 4096 DOĞUM TARİHİ VE YERİ: 02.04.1978-Viranşehir/ ŞANLIURFA YAZIŞMA ADRESİ: Narlıkuyu Mah. 1049. Sok.

Detaylı

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI. Akdeniz üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI. Akdeniz üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya 88 BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI Prof.Dr. Süer YÜCE Doç.Dr.M.ilhan ÇAĞIRGAN Arş.Gör. Haşan BAYDAR Doç.Dr. İsmail TURGUT Yrd.Doç.Dr.S.ÇAKMAKÇI Arş.Gör.Aydın ÜNAY Arş.Gör. Mehmet BİLGEN

Detaylı

SARI ÇAY AKARININ ÇAY BİTKİSİ ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ZARARLANMALAR. RAPOR

SARI ÇAY AKARININ ÇAY BİTKİSİ ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ZARARLANMALAR. RAPOR SARI ÇAY AKARININ ÇAY BİTKİSİ ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ZARARLANMALAR. RAPOR Bölgemizin sahip olduğu iklim şartları dolayısıyla günümüze değin çay plantasyon alanlarımızda ekonomik boyutta zarara sebep olabilecek

Detaylı

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( )

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Cari Fiyatlarla (2) Sabit (1998 Yılı) Fiyatlarla Değişim ABD Doları ($) Değişim Türk Lirası ( ) Değişim 2009

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

FINDIKTA KALİTEYİ ETKİLEYEN BÖCEKLER. Prof.Dr. Celal Tuncer Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü SAMSUN

FINDIKTA KALİTEYİ ETKİLEYEN BÖCEKLER. Prof.Dr. Celal Tuncer Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü SAMSUN FINDIKTA KALİTEYİ ETKİLEYEN BÖCEKLER Prof.Dr. Celal Tuncer Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü SAMSUN 1 FINDIK Fındık Türkiye de asırlardır yetiştirilen bir milli üründür. Fındık

Detaylı

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta çok azda olsa özellikle İç Anadolu Bölgesinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

Detaylı