Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması"

Transkript

1 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması Ali A. IŞIKBER, Ayşegül KARCI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Kahramanmaraş ÖZET: Kahramanmaraş ili ve çevresinde bazı kültür bitkilerinde avcı böcek türlerini tespit etmek için sürvey çalışması yürütülmüştür. Sürvey çalışmaları sonuçunda avcı tür sayısı olarak en zengin kültür bitkisi pamuk olurken bunu buğday ve şekerpancarı izlemiştir. Buğday alanlarında en sık rastlanan ve yüksek populasyon oluşturan avcıları Coccinellidae ve Syrphidae familyasına bağlı türler oluşturmuştur. Coccinellidae familyasından Coccinella septempunctata L., Hippodamia variegata Goeze ve Coccinella undecimpunctata ; Syrphidae familyasından Episyrphus balteatus (De Geer) ve Metasyrphus corollea Fabricius; Chrysopidae familyasından Chrysoperla carnea Steph. nın Kahramanmaraş ili ve çevresindeki buğday alanlarının önemli avcı türleri olduğu saptanmıştır. Pamuk alanlarında Coccinellidae familyasından daha ziyade Anthoconidae, Nabidae ve Chrysopidae familyalarından avcı türlere daha sık ve yoğun rastlandığı görülmüştür. Bu avcı türlerin sırasıyla Orius spp., C. carnea, ve Nabis punctatus C. olduğu tespit edilmiştir. Şekerpancarı alanlarında da özellikle Orius spp. ve C. carnea nın yoğunluğunun yüksek olduğu görülmüştür. Anahtar kelimeler: Kahramanmaraş, avcı böcek, predatör, rastlama sıklığı, böcek yoğunluğu, tarla bitkileri Determination of Predatory Insect Species, Their Density and Prevalence on Some Field Crops in Kahramanmaraş Provinces ABSTRACT: This study was carried out to determine the predatory insect species and their prevalence on field crops in Kahramanmaraş provinces. Cotton was found to have the highest number of predator insect species and it was followed by wheat and sugar beet. The most common predator species that had high prevalence on wheat belonged to the families of Coccinellidae and Shrypidae. The results of this insect survey indicated that Coccinella septempunctata L., Hippodamia variegata Goeze and Coccinella undecimpunctata from family of Coccinellidae; Episyrphus balteatus (De Geer) and Metasyrphus corollea Fabricius from the family of Shrypidae and Chrysoperla carnea Steph. from the family of Chrysopidae were important predator species in wheat fields in Kahramanmaraş province. In cotton fields, predator species from the families of Anthaconidae, Nabidae and Chrysopidae were found to be more common and had higher density than those from the family of Coccinellidae. The most common predator species were Orius spp., C. carnea, and Nabis punctatus C., respectively. Similarly, Orius spp. and C. carnea had higher density in sugar beet fields. Key words: Kahramanmaraş, insect predator, prevalence, insect density, field crops GİRİŞ Kahramanmaraş ili Türkiye de ekilebilir alanların %1.24'ünü oluşturarak Türkiye nin tarımsal üretiminde önemli rol oynamaktadır (Anonim, 2002). Bu ilde ağırlıklı olarak tarla bitkileri ( ha) yetiştirilmekte olup bunu sırasıyla meyve ( ha) ve sebze alanları (4.581 ha) izlemektedir (Anonim, 2002). Tarla bitkileri içinde özellikle buğday, arpa ve mısır gibi tahıllar ekim alanı en geniş olanlardır. Endüstri bitkileri içerisinde pamuk ve şeker pancarı, sebzelerden ise biber, hıyar, domates ve bazı yıllarda karpuz ve kavun önemli yer tutmaktadır. Tarımsal üretim yapılan alanlarda tarımsal üretimin en önemli öğelerinden bir olan böceklerin ve bunlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Yapılan literatür çalışmaları bu bölgede yetiştirilen kültür bitkilerinde fauna tespiti için planlı ve geniş kapsamlı sürveylerin yapılmadığını göstermektedir. Bu yüzden bu bölgede yetiştirilen tarla kültürlerinde hangi zararlı böceklerin ve doğal düşmanlarının bulunduğu tam anlamıyla bilinmemektedir. Bu bağlamda Kahramanmaraş ili ve çevresinde yoğun olarak ekimi yapılan tarla kültürlerinde bulunan tarımsal savaşım yönünden faydalı ve nötr böceklerin tespiti gerek tarımsal mücadele faaliyetlerinin yönlendirilmesi gerekse bölgede yapılabilecek bilimsel araştırmaların yönlendirilmesinde önemli rol oynayacaktır. Bu çalışmada çeşitli kültür bitkilerinde avcı böcek türlerinin tespit edilmesi ve tespit edilen avcı böcek türlerinin birey sayılarının ve rastlanma sıklıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. MATERYAL ve METOT Arazi Çalışmaları Avcı böcek türlerini tespit etmek, bunların yayılış alanlarını ve rastlanma sıklıklarını belirlemek için bir yıl süreyle (2000 yılı) Kahramanmaraş merkez, Pazarcık- Narlı, Türkoğlu-çevresi, Göksun-Çardak ve Andırın- Çokak olmak üzere 5 farklı bölgede en çok ekim alanına sahip buğday, pamuk ve şekerpancarı tarlalarında sürveyler yapılmıştır. Her yıl Mart ayından başlayarak Kasım başına kadar yukarda belirlenen her bölgeye iki

2 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 ayda bir olacak şekilde arazi çıkışları yapılmıştır. Böylece yukarıdaki her bölgeye yıl boyunca en az 4 kez arazi çıkışı gerçekleştirilmiştir. Örnekleme yapmak için en az 10 da lık tarlalar seçilmiştir. Her bölgede bulunan tarla bitkilerinin her biri için en az 10 tarla seçilerek örnekleme yapılmıştır. Böylece her bölgedeki tarla bitkilerinin her biri için yıl boyunca toplam tarladan örnekleme yapılmıştır. Avcı türlerinin saptanması için çukur tuzak, atrap ve gözle kontrol olmak üzere üç farklı örnekleme yöntemi (Souttwood, 1978) kullanılmıştır. Toprağın hemen üst yüzeyinde yaşayan avcı böcek türlerini saptamak amacıyla uygulanan çukur tuzak yöntemi için 10 cm çapında 12 cm boyundaki konserve kutuları, her tarlaya bu kutulardan 4 tane olmak üzere her bölge ve bitki türü için toplam 40 adet hazırlanmıştır. Atrap ile örnekleme için seçilen tarlanın köşegenleri doğrultusunda ve değişik yerlerinde tesadüfen toplam 100 atrap sallanmıştır. Gözle kontrol yönteminde ise tarlanın farklı yerlerinden tesadüfü olarak seçilen 20 adet bitkinin tüm aksamı dikkatlice kontrol edilmiştir. Toplanan avcı böceklerin ergin dönemine ait örnekler öldürme şişesine aktarılmış ve daha sonra buzluğa yerleştirilmiştir. Ancak, yumuşak vücutlu avcı türler %70 etil alkol içeren ortama alınmıştır. Ergin öncesi dönemde bulunan örnekler ise konukçu bitkiyle birlikte ayrı kültür kafeslerine alınarak ergin çıkıncaya kadar burada tutulmuştur. Laboratuvar Çalışmaları Araziden toplanan örneklerin laboratuvarda ayrı ayrı makro ve mikro preparatları yapılarak teşhis için hazırlanarak teşhislerinin yapılması için uzmanlara gönderilmiştir. Coccinellidlerin teşhisi Prof. Dr. Nedim UYGUN ve syrphidlerin teşhisi Prof. Dr. Faruk ÖZGÜR tarafından yapılmıştır. Hemiptera takımına bağlı türlerin teşhisi ise daha önce Prof. Dr. Feyzi ÖNDER tarafından teşhisi yapılan örneklere bakılarak yapılmıştır. Teşhisi yaptırılamayan türler ise familya düzeyinde değerlendirilmiştir. Farklı bölgelerde yapılan tüm arazi çıkışları birlikte değerlendirilmiştir. Saptanan avcı böcekler yalnızca kültür bitkilerine göre ayrılarak toplam birey sayıları belirlenmiştir. Daha sonra arazi çıkış sayıları ve avcı türün örnekler içerisinde görülüp görülmemesi göz önünde tutularak bu avcı türlerin rastlanma yüzdeleri hesaplanmıştır. Böylece, tarla kültür bitkilerinde en çok rastlanan avcı böcek türleri belirlenmiştir. BULGULAR Kahramanmaraş ili ve çevresinde 2000 yılında buğday, pamuk ve şekerpancarı tarlalarında saptanan avcı böcek türlerinin takım, familya ve tür sayıları Şekil 1 de verilmektedir yılında Kahramanmaraş ili ve çevresinde yetiştirilen buğdaylarda 6 takıma bağlı 11 familya, 16 avcı böcek türü saptanırken, pamuklarda yine 6 takıma bağlı 11 familya, 23 avcı böcek türü saptanmıştır. Oysaki aynı yılda yetiştirilen şekerpancarlarında 5 takıma bağlı 8 familya, 12 avcı böcek türü saptanmıştır. Buradan da görüldüğü gibi pamuk yetiştirilen alanlarda gerek buğday gerekse şekerpancarı alanlarına oranla daha fazla avcı böcek türü bulunmuştur. 25 Adet Buğday Pamuk Şekerpancarı 5 0 Takım Familya Tür Şekil yılında Kahramanmaraş ta buğday, pamuk ve şekerpancarı tarlalarında saptanan avcı böceklerin takım, familya ve tür sayıları.

3 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), Buğday Pamuk Şekerpancarı 9 Adet Coleoptera Diptera Hemiptera Neuroptera Araneae Odonata Şekil yılında Kahramanmaraş ta buğday pamuk ve şekerpancarı tarlalarında saptanan avcı böceklerin tür sayılarının takımlara göre dağılımı. Kahramanmaraş ili ve çevresinde 2000 yılında buğday, pamuk ve şekerpancarı tarlalarında saptanan avcı böcek türlerinin takımlara göre dağılımları Şekil 2 de verilmektedir. Buğday tarlalarında en fazla sayıda avcı türe sahip olan takım Coleoptera olmuş, bunu Hemiptera, Diptera ve Areneae takımları izlemiştir. Pamuk alanlarında, Coleoptera en fazla türe sahip olmuş ve bunu sırasıyla Hemiptera, Diptera, ve Araneae takımları izlemiştir. Şekerpancarı alanlarında da Coleoptera takımı en fazla türe sahip olmuş ve bunu sırasıyla Diptera ve Hemiptera izlemiştir. Sürvey yapılan tüm kültür bitkilerinde Neuroptera ve Odonata takımlarından ise yalnızca 1 er tür elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre, Coleoptera takımına bağlı avcı tür sayısı buğday ve pamuk alanlarında şekerpancarı alanlarına göre daha fazla görülürken, Hemiptera takımına bağlı avcı tür sayısı pamuk alanlarında gerek buğday gerekse şekerpancarı alanlarına göre daha fazla gözlenmiştir. DeBach ve Rosen (1991) avcı böceklerin çoğunlukla Coleoptera, Neuroptera, Hymenoptera, Diptera, Hemiptera ve Odonata takımına bağlı olduğunu ve tüm avcı böceklerin yarısından fazlasının Coleoptera familyasına ait olduğunu bildirmiştir yılında Kahramanmaraş bölgesinde buğdaylarda rastlanan avcı böcek türleri, her bir türün toplam sayıları ve rastlanma sıklıkları (%) ayrı ayrı Tablo 1 de verilmiştir. Coleoptera takımı içerisinde en fazla avcı tür sayısının Coccinellidae familyasına ait olduğu bulunmuştur yılında buğday alanlarında en fazla birey içeren avcı türlerin sırasıyla, C. septempunctata, H. variegata, Lycosidae familyasına bağlı örümcek türleri, E. balteatus, C. carnea ve M. corrollea olduğu görülürken en sık rastlanan avcı türlerin sırasıyla, Lycosidae familyasına bağlı örümcek türleri, C. septempunctata, H. variegata, E. balteatus, C. carnea, ve M. corrollea olduğu tespit edilmiştir. Coccinellid ve syrphid avcılarının buğday ekilen alanlarda sık olarak rastlanması ve en yüksek popülasyonları oluşturması buğday yetiştirme dönemlerinde besin olarak buğday yaprakbitlerinin sıkça görülmesinden kaynaklanmış olabilir yılında Kahramanmaraş bölgesinde pamuklarda rastlanan avcı böcek türleri, her bir türün toplam sayıları ve rastlanma sıklıkları (%) ayrı ayrı Tablo 2 de verilmiştir. Rastlanma sıklığı en yüksek olan avcı türlerin sırasıyla C. carnea, Lycosidae familyasına bağlı örümcek türleri, Orius spp., Geocoris megacephalus (R.), N. punctatus, Scymnus levaillanti Mulsant ve Coccinella undecimpunctata olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında, birey sayısı en yüksek olan avcı böcek türlerinin sırasıyla, Orius spp., C. carnea, Lycosidae familyasına bağlı örümcek türleri, D. pallens, N. punctatus ve C. undecimpunctata olduğu bulunmuştur. Böylece, pamuk bitkisinde özellikle Hemiptera takımına bağlı Orius spp. nin ve Chrysopidae familyasına bağlı C. carnea nın Kahramanmaraş bölgesinde pamuk zararlılarının en önemli avcı böcekleri olduğu tespit edilmiştir. Bu iki avcı tür Thrips tabaci L. nin önemli avcılarını oluşturmaktadır (Van Driesche ve Bellows, 1996). Pamukta bu iki avcı türünün yoğun olması Kahramanmaraş bölgesinde yetiştirilen pamuklarda T. tabaci nin yüksek populasyonlar oluşturmasından kaynaklanmış olabilir.

4 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Tablo yılında Kahramanmaraş bölgesinde buğdaylarda rastlanan avcı böcek türleri, türlerin toplam birey sayıları ve rastlanma sıklıkları (%) TAKIM FAMİLYA TÜR TOPLAM RASTLANMA BİREY SIKLIĞI (%) SAYISI Coleoptera Carabidae Cantharidae Coccinellidae Coccinella septempunctata L Hippodamia (Adonia) variegata (Goeze) Coccinella undecimpunctata Oenopia (Synharmonia) conglobata Coccinula quatuordecimpustulata Scymnus levaillanti Mulsant Subcoccinella vigintiquatuorpunctata Staphlinidae Diptera Syrphidae Episyrphus balteatus (De Geer) Metasyrphus corrollea Fabricius Shaerophoria scripta L Ischiodon scutellaris Fabricius Hemiptera Nabidae Nabis punctatus C Nabis sp Reduvidae Spathocera dalmani (Schl.) Miridae Deraeocoris sp Neuroptera Chrysopidae Chrysoperla carnea Steph Araneae Lycosidae Odonata Coenagrionidae yılında Kahramanmaraş bölgesinde şekerpancarında rastlanan avcı böcek türleri, her bir türün toplam sayıları ve rastlanma sıklıkları (%) Tablo 3 de verilmiştir. Rastlama sıklığı en yüksek olan avcı türler ise sırasıyla C. carnea, Orius spp., Psyllobora vigintiduopunctata, H. variegata ve Scymnus rubromaculatus (Goeze) olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında, birey sayısı en yüksek olan avcı böcek türlerinin sırasıyla C. carnea, Orius spp., ve P. vigintiduopunctata olduğu bulunmuştur. Diğer avcı böceklerin bazıları (N. punctatus, E. balteatus ve Propylaea quatuor-decimpunctata ) sık rastlanmasına rağmen çok düşük sayılarda tespit edilmiştir. Böylece, şekerpancarında özellikle Chrysopidae familyasına bağlı C. carnea nın ve Hemiptera takımına bağlı Orius spp. nin şekerpancarı zararlılarının en önemli avcı böcekleri olduğu söylenebilir. Bu iki avcı böcek türünün, genel avcı olması ve şekerpancarında görülen yaprakbitleri ve thrips gibi zararlıların alternatif besin kaynağı oluşturması bunların şekerpancarında yoğun olarak rastlanmasını sağlamış olabilir. TARTIŞMA ve SONUÇ Avcı tür sayısı olarak en zengin kültür bitkisi pamuk olurken, bunu buğday ve şekerpancarı izlemiştir. Pamukta daha fazla avcı türün bulunması pamuk bitkisinde avcı böcekler için besin kaynağı oluşturacak zararlı böcek türlerinin çeşitliliği diğer kültür bitkilerine göre daha fazla olmasından kaynaklanmış olabilir. Nitekim Bulu (1995), Çukurova bölgesinde yürütülen sürveylerde sulanan alanlarda yetiştirilen pamuklarda 116 böcek türü saptarken buğdaylarda yalnızca 74 böcek türü saptamıştır. Buğday alanlarında en sık rastlanan ve yüksek populasyon oluşturan avcıları Coccinellidae ve Syrphidae familyalarına bağlı türler oluşturmaktadır. Coccinellidae familyasından C. septempunctata, H. variegata ve C. undecimpunctata; Syrphidae familyasından E. balteatus ve M. corollea; Chrysopidae familyasından C. carnea nın Kahramanmaraş ili ve çevresindeki buğday alanlarının önemli avcı böcek türleri olduğu söylenebilir. Nitekim Kıran (1994), Güney Anadolu Bölgesi buğday ekiliş alanlarında Sphaerophoria rueppellii (Wiedemann), C. septempunctata, H. variegata, C. carnea, Chrysopa sp. gibi avcı böceklerin yaprakbitleri üzerinde beslendiklerini bildirmiştir. Elmalı ve Toros (1994) buğdaylardaki yaprakbiti türleriyle beslenen doğal düşmanlardan en etkili avcı grubun coccinellidler olduğunu bildirmişlerdir. Uygun (1981) C. septempunctata, C. quattuordecimpustulata, C. sinuatomarginata (Falderman), Scymnus frontalis (Fab) in Coccinellidae familyasına bağlı önemli avcı böcekler olduğunu kaydetmiştir.

5 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Tablo yılında Kahramanmaraş bölgesinde pamuklarda rastlanan avcı böcek türleri, türlerin toplam birey sayıları ve rastlanma sıklıkları (%) TAKIM FAMİLYA TÜR TOPLAM RASTLANMA BİREY SIKLIĞI (%) SAYISI Coleoptera Carabidae Coccinellidae Coccinella septempunctata L Hippodamia variegata (Goeze) 2 4 Coccinella undecimpunctata Psyllobora vigintiduopunctata 5 8 Hyperaspis quadrimaculataus 5 16 Redtenbacher Exochomus quadripustulatus Oenopia (Synharmonia) conglobata 2 4 Scymnus levaillanti Mulsant Scymnus rubromaculatus (Goeze) 3 8 Scymnus interruptus (Goeze) 1 4 Scymnus apetzi Mulsant 10 8 Diptera Syrphidae Episyrphus balteatus (De Geer) 1 4 Ischiodon scutellaris Fabricius 1 4 Hemiptera Anthoconidae Orius spp Nabidae Nabis punctatus C Nabis capsiformis Gm Reduvidae Spathocera dalmani (Schl.) 3 6 Miridae Deraeocoris pallens Rt Deraeocoris sp Campylomma nicolasi Pt-Rt Lygaeidae Piocoris arythrocephalus (P.-S.) 5 16 Geocoris megacephalus (R.) Neuroptera Chrysopidae Chrysoperla carnea Steph Araneae Lycosidae Odonata Coenagrionidae 2 8 Tablo yılında Kahramanmaraş bölgesinde şekerpancarında rastlanan avcı böcek türleri, türlerin toplam birey sayıları ve rastlanma sıklıkları (%) TAKIM FAMİLYA TOPLAM TÜR RASTLANMA BİREY SIKLIĞI (%) SAYISI Coleoptera Carabidae Cantharidae Coccinellidae Coccinella septempunctata L Hippodamia variegata Goeze Psyllobora vigintiduopunctata Synhormonia conglobata Hyperaspis quadrimaculataus Redtenbacher Propylaea quatuor-decimpunctata Scymnus rubromaculatus (Goeze) Diptera Syrphidae Episyrphus balteatus (De Geer) Metasyrphus corrollea Fabricius Hemiptera Anthoconidae Orius spp Nabidae Nabis punctatus C Neuroptera Chrysopidae Chrysoperla carnea Steph Odonata Coenagrionidae 2 6.7

6 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Pamuk alanlarında görülen avcı böcek türleri buğday alanlarındakine göre bazı farklılıklar içermektedir. Pamuk alanlarında Coccinellidae familyasından daha ziyade Anthoconidae, Nabidae ve Chrysopidae familyasından avcı türlere daha sık ve yoğun rastlandığı görülmüştür. Bu avcı türlerin sırasıyla Orius spp., C. carnea, Lycosidae familyasına bağlı örümcek türleri, ve N. punctatus olduğu tespit edilmiştir. Eroğlu (2001), Kahramanmaraş ilinde 1999 yılında iki farklı lokasyonda, 2000 yılında bir lokasyonda yaptığı çalışmalar sonucunda T. tabaci populasyonun pamuk alanlarında pamuğun temel gelişme döneminde yüksek görüldüğünü ve özellikle Orius spp. ve C. carnea nın yoğunluğunun yüksek olduğunu bildirmiştir. Bu yüzden bu çalışmada Hemiptera ve Neuroptera ya bağlı avcıların pamuk alanlarında yüksek populasyonda ve sık rastlanmasının en önemli nedenini thripslerin bu avcılar için önemli besin kaynağı oluşturmasına bağlayabiliriz. Nitekim Önder ve Lodos (1987), Hemiptera takımına ait olan avcı türlerin genellikle yaprakbiti, thrips, beyazsinek ve bazı Heteroptera türleri ile beslendiklerini bildirmiştir. Şekerpancarı yetiştirilen alanlara bakıldığında, pamuğa benzer bir durumun söz konusu olduğu görülmektedir. Şekerpancarında da özellikle Orius spp. ve C. carnea nın yoğunluğunun yüksek olduğu görülmektedir. Buna ek olarak düşük yoğunluklarda da olsa Coccinellidae familyasından P. vigintiduopunctata nın şekerpancarı alanlarında önemli bir avcı tür olabileceği söylenebilir. Canlılar ekosistem içinde varlıklarını sürdürme yarışındadırlar. Bu yarış bir bakıma beslenme yarışıdır ve çok sayıda halkası olan bir zinciri oluşturur. Bu zincir içerisinde zararlılar ile onların üzerinde ve onların zararına yaşayan organizmalar yani yararlılar bir arada bulunurlar. Bu açıdan bakıldığında yalnızca faydalı böcekleri değerlendirerek Kahramanmaraş ve çevresinde doğal dengenin korunduğu sonuçuna varmak imkansızdır. Ancak, kesin bir sonuca varabilmek için bu bölgede tüm zararlıların ve bunların doğal düşmanlarının bir arada değerlendirileceği bir çalışmanın yürütülmesi gerekmektedir. KAYNAKLAR Anonim Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer). T.C Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. Ankara, 544s. Bulu, Y Çukurova da Sulanan ve Sulanmayan Buğday ve Pamuk Tarlalarındaki Böcek Faunasının Saptanması. ÇÜ. Fen Bil. Ens., Bitki Koruma Anabilimdalı, Adana, Yüksek Lisans Tezi, 56s. DeBach, P., Rosen, D Biological Control by Natural Enemies. Cambridge University Press, Cambridge, 440s. Elmalı, M., Toros, S Konya İlinde Buğday Tarlalarında Yaprakbiti Doğal Düşmanlarının Tesbiti Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri (25-28 Ocak), İzmir. Eroğlu, N Kahramanmaraş Koşullarında Pamukta Temel Gelişme Dönemlerinde Görülen Zararlılardan Tütün Thripsi (Thrips tabaci L.) nin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerine Araştırmalar. KSÜ Fen Bil. Ens. Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Yüksek Lisans Tezi, 65s. Kıran, E Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hububat Ekiliş Alanlarında Görülen Yaprakbiti Türleri ve Doğal Düşmanları Üzerinde Çalışmalar. Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri (25-28 Ocak), İzmir, s Önder, F., Lodos, N Türkiye de Bulunan Predatör Heteroptera Türleri Üzerinde Genel Bir Değerlendirme. Türkiye Entomoloji Dergisi, 11: Souttwood, T.R.E Ecological Methods, with Particular Reference to the Study of Insect Populations, 2 nd edn. Chapman and Hall, London, 524s. Uygun, N Türkiye Coccinellidae (Coleoptera) Faunası Üzerine Taksonomik Araştırmalar. ÇÜ. Ziraat Fakültesi Yayınları 157, Bilimsel Araştırma ve İnceleme Tezleri. 48, 111s. Van Driesche R.G., Bellows, T.S Biological Control. Chapman and Hall, New York, 539s.

Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılıģ alanları 1

Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılıģ alanları 1 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2015, 6 (2): 127-138 Turkish Journal of Biological Control ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae

Detaylı

Artvin ve Rize illeri Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerinde çalıģmalar

Artvin ve Rize illeri Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerinde çalıģmalar BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2010, 50(3): 89-99 Artvin ve Rize illeri Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerinde çalıģmalar Mustafa PORTAKALDALI 1 Serdar SATAR 2 SUMMARY Research on Coccinellidae (Coleoptera)

Detaylı

Van İli Şekerpancarı Alanlarındaki Zararlı ve Yararlı Türlerin Saptanması

Van İli Şekerpancarı Alanlarındaki Zararlı ve Yararlı Türlerin Saptanması Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2003, 13(1): 9-14 Geliş Tarihi : 19.04.2002 Van İli Şekerpancarı Alanlarındaki Zararlı ve Yararlı Türlerin Saptanması

Detaylı

Halil BOLU 4 SUMMARY ÖZET

Halil BOLU 4 SUMMARY ÖZET BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 4, 44 (1-4):69-77 ISSN 46-397 Güneydoğu Anadolu Bölgesi antepfıstığı alanlarında bulunan avcı Coccinellidae türleri, yayılış alanları ve zararlı Agonoscena pistaciae nın populasyon

Detaylı

Van İ li ve Çevresinde Patates Ekili ş Alanlar ı ndaki Zararl ı Böcek Türleri ve Do ğal Dü ş manlar ı *

Van İ li ve Çevresinde Patates Ekili ş Alanlar ı ndaki Zararl ı Böcek Türleri ve Do ğal Dü ş manlar ı * TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2003, 9 (3) 291-295 Van İ li ve Çevresinde Patates Ekili ş Alanlar ı ndaki Zararl ı Böcek Türleri ve Do ğal Dü ş manlar ı * Remzi ATLIHAN 1 E. Necip YARDIM 1 M. Salih ÖZGÖKÇE

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 59-65

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 59-65 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 59-65 MUT ( MESİN ) İLÇESİNDE ZEYTİN AĞAÇLARINDA BULUNAN YARARLI BÖCEK TÜRLERİNİN TESPİTİ VE ÖNEMLİ TÜRLERİN POPULASYON DEĞİŞİMݹ Hüseyin ÇETİN² Özdemir ALAOĞLU²

Detaylı

BİYOLOJİK MÜCADELE. Dr. Bilgin GÜVEN

BİYOLOJİK MÜCADELE. Dr. Bilgin GÜVEN BİYOLOJİK MÜCADELE Dr. Bilgin GÜVEN Biyolojik mücadele nedir? Biyolojik mücadele : Zararlıların populasyon yoğunluğunu azaltmak için faydalıların insan tarafından kullanılmasıdır zararlı yönetiminde başarılı

Detaylı

Levent EFĠL 1 Ahmet BAYRAM 2 Tarkan AYAZ 3 Derya ġenal 4 SUMMARY

Levent EFĠL 1 Ahmet BAYRAM 2 Tarkan AYAZ 3 Derya ġenal 4 SUMMARY BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 21, 5(3): 11-19 ġanlıurfa ili akçakale ilçesi yonca alanlarındaki Coccinellidae (Coleoptera) türleri ile populasyon değiģimleri ve Türkiye için yeni bir kayıt, Exochomus pubescens

Detaylı

DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER

DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER 1. UĞUR BÖCEĞİ (COCCİNELLİDAE) Uğur böceği (Coccinellidae), çok yaygın olarak görülen, kırmızı kanatlı bir böcektir. Uç uç böceği de denir. Tropiklerde mavi ve yeşil renklerine

Detaylı

İzmir de şeftali bahçelerinde bulunan yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) türleri ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar 1

İzmir de şeftali bahçelerinde bulunan yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) türleri ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar 1 Türk. entomol. derg., 2010, 34 (3): 399-408 ISSN 1010-6960 Biyolojik gözlem (Biological observation) İzmir de şeftali bahçelerinde bulunan yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) türleri ve doğal düşmanları

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 116 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 116 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 116 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 Kahramanmaraş İlinde Önemli Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Önemli Yabancı Ot Türleri ve Bunlarla Mücadelede

Detaylı

Elazığ ve Mardin İlleri kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerinde gözlemler*

Elazığ ve Mardin İlleri kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerinde gözlemler* Türk. entomol. derg., 2004, 28 (3): 213-220 ISSN 1010-6960 Elazığ ve Mardin İlleri kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerinde gözlemler* Muharrem ÇINAR** İsmail ÇİMEN***

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-04 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-04 Tarla Koşullarında Farklı Avcı:Av Yoğunluklarında Pamuk Bitkisi Üzerinde Amblyseius longispinosus (Evans) (Acarina:

Detaylı

Aydın ili nar bahçelerinde saptanan zararlı ve predatör türler, yayılışı, zararlı türlerden önemlilerinin popülasyon değişimi ve zararı 1

Aydın ili nar bahçelerinde saptanan zararlı ve predatör türler, yayılışı, zararlı türlerden önemlilerinin popülasyon değişimi ve zararı 1 Türk. entomol. bült., 2011, 1 (3): 169-179 ISSN Orijinal araştırma (Original article) Aydın ili nar bahçelerinde saptanan zararlı ve predatör türler, yayılışı, zararlı türlerden önemlilerinin popülasyon

Detaylı

Ankara ve Konya illerinde korunga ve yoncada görülen zararlı ve faydalı böcekler üzerinde faunistik çalı malar

Ankara ve Konya illerinde korunga ve yoncada görülen zararlı ve faydalı böcekler üzerinde faunistik çalı malar B TK KORUMA BÜLTEN, 1997, 37 (3-4) : 125-161 ISSN 0406-3597 Ankara ve Konya illerinde korunga ve yoncada görülen zararlı ve faydalı böcekler üzerinde faunistik çalı malar Ali TAMER 1 Mete AYDEM R 1 Alanur

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bitki Koruma Çukurova Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bitki

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bitki Koruma Çukurova Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bitki ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Derya ŞENAL 2. Doğum Tarihi: 23/02/1972 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bitki Koruma Çukurova Üniversitesi 1994 Y.

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mustafa PORTAKALDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ARTVİN ve RİZE İLLERİ COCCINELLIDAE (COLEOPTERA) FAUNASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR BİTKİ KORUMA ANA BİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA DA BUĞDAY AGRO-EKOSİSTEMİNDEKİ BÖCEK TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Prof.Dr.ABUZER YÜCEL

Prof.Dr.ABUZER YÜCEL Prof.Dr.ABUZER YÜCEL Doğum Yeri ve Tarihi: Adıyaman, 1951 İletişim Bilgileri: Tel: 0414/318 37 39 Faks: 0414 318 36 82 e-mail: ayucel@harran.edu.tr Posta Adresi: Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanlığı,

Detaylı

Türkiye faunası için yeni bir kayıt, Phalacrotophora fasciata Fallen (Dip.: Phoridae)

Türkiye faunası için yeni bir kayıt, Phalacrotophora fasciata Fallen (Dip.: Phoridae) BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2005, 45 (1-4):1-7 ISSN 0406-3597 Türkiye faunası için yeni bir kayıt, Phalacrotophora fasciata (Fallen) (Dip.: Phoridae) Murat MUŞTU 1 Neşet KILINÇER¹ SUMMARY A new record for the

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİKKAT! Kapak sayfasının tamamı koyu yazılmalı T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14 punto, tek aralık, sayfanın en üst kısmından başlamalı, Tez başlığı 12 punto, tek aralık, tümü büyük harf,

Detaylı

Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi, 4 7 Eylül 2002, ERZURUM

Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi, 4 7 Eylül 2002, ERZURUM Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi, 4 7 Eylül 2002, ERZURUM Antalya hpnde Cacopsyıla pyri (L.) (Homoptera: Psyllidae)'nin avcı d o ğal d ü şmanl a r ı ve b unların ilaçlana n ve ilaçlanmayan a r mu

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

İzmir ilinde taze soğan tarlalarında saptanan böcek türleri 1

İzmir ilinde taze soğan tarlalarında saptanan böcek türleri 1 Türk. entomol. derg., 2012, 36 (2): 287-298 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) İzmir ilinde taze soğan tarlalarında saptanan böcek türleri 1 Insect pests determined in fresh onion fields

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 02/05/2012 tarihinde açıklanan, yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı haber bültenine göre; Hanehalkı

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR Ali ÖZTOP 1 Mehmet KEÇECİ 1 Mehmet KIVRADIM 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100 - Antalya 2 Tarım

Detaylı

Biyolojik Mücadele. Öğretim Elemanları Entomoloji Fitopatoloji Toplam Prof. Dr. - 1 1 Doç. Dr. 2 2 Yrd. Doç. Dr. 3 1 4 Araş. Gör - - - Toplam 5 2 7

Biyolojik Mücadele. Öğretim Elemanları Entomoloji Fitopatoloji Toplam Prof. Dr. - 1 1 Doç. Dr. 2 2 Yrd. Doç. Dr. 3 1 4 Araş. Gör - - - Toplam 5 2 7 D. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ Tarihçesi D. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 1995 yılında açılmıştır. 2002-2003 eğitim-öğretim döneminde öğrenci almaya başlanmıştır. Bölümden şimdiye

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM Mesut Uyanık 1*, Ş. Metin Kara 2, Bilal Gürbüz 1, Yasin Özgen 1 1 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Dışkapı-Ankara 2 Ordu Üniversitesi,

Detaylı

Cafer MART KSÜ Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Kahramanmaraş

Cafer MART KSÜ Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Kahramanmaraş Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 2 156 AMİK OVASI'NDA PAMUK ALANLARINDA ZARARLI PEMBEKURT, Pectinophora gossypiella (SAUND.) (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) 'UN DOĞAL DÜŞMANLARI, KONUKÇULARI VE

Detaylı

Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Depolanmış Buğdaylar Üzerinde Rastlanan Böcek Türleri ve Bulaşma Oranları*

Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Depolanmış Buğdaylar Üzerinde Rastlanan Böcek Türleri ve Bulaşma Oranları* KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 107 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Depolanmış Buğdaylar Üzerinde Rastlanan Böcek Türleri ve Bulaşma Oranları*

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19289

Archived at http://orgprints.org/19289 KAHRAMANMARAŞ TA ORGANİK PAMUK ÜRETİM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Zir.Yük.Müh. M.Nefi KISAKÜREK 1 nefikisakurek@yahoo.com, Zir.Yük.Müh. Doğan GÖZCÜ 1 dgozcü@hotmail.com, Dr.Bekir Bülent ARPACI 1, bsarpaci@hotmail.com,

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ. Bitki Koruma Yabancı Ot 2011

KİŞİSEL BİLGİLER. serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ. Bitki Koruma Yabancı Ot 2011 Adı Soyadı Ünvan KİŞİSEL BİLGİLER Dr. Serdar EYMİRLİ Ziraat Mühendisi Telefon (322) 344 17 84 E-mail serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com Doğum Tarihi - Yeri 1973-Merzifon Doktora Üniversite Adı

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-F Miray DAĞCI Ömür Mehmet KANDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi.. 2 2. Afit

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

Coccinellidae ( Gelin Böcekleri )

Coccinellidae ( Gelin Böcekleri ) Coccinellidae ( Gelin Böcekleri ) Nedim UYGUN 1, Feray KARABÜYÜK 2 Coleoptera takımının Coccinellidae familyası türleri, Türkçede Gelin böceği, Hanım böceği, Uğur böceği ve Uç uç böceği gibi güzelliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul Doğum Tarihi : 11.08.1988 Medeni Hali : Evli Yabancı Dili : İngilizce Göreve Başlama Tarihi: 15 Aralık 2011 Eğitim Durumu (Kurum ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ 1.GENEL ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ DÜZENLEME TARİHİ: 13.01.2016 ADI SOYADI: Mehmet MAMAY SİCİL NO: 4096 DOĞUM TARİHİ VE YERİ: 02.04.1978-Viranşehir/ ŞANLIURFA YAZIŞMA ADRESİ: Narlıkuyu Mah. 1049. Sok.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İLİNDE CHRYSOPİDAE (NEUROPTERA) FAMİLYASINA AİT TÜRLER VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ İLİNDE CHRYSOPİDAE (NEUROPTERA) FAMİLYASINA AİT TÜRLER VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 2 30 KAHRAMANMARAŞ İLİNDE CHRYSOPİDAE (NEUROPTERA) FAMİLYASINA AİT TÜRLER VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ Cengiz BAHADIROĞLU Yusuf DAYMAZ KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde domates güvesi [(Tuta absoluta Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)] ve doğal düşmanlarının sürveyi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde domates güvesi [(Tuta absoluta Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)] ve doğal düşmanlarının sürveyi Türk. biyo. müc. derg., 2014, 5 (2):99-110 ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde domates güvesi [(Tuta absoluta Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)] ve doğal

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ DİYARBAKIR, MARDİN VE ELAZIĞ İLLERİNDE TARIM VE TARIM DIŞI ALANLARDAKİ AĞAÇLARDA BULUNAN TINGIDAE (HEMIPTERA) TÜRLERİ İLE BUNLARIN PARAZİTOİT

Detaylı

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

Yard.Doç.Dr. Özgür SAĞLAM Namık Kemal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü

Yard.Doç.Dr. Özgür SAĞLAM Namık Kemal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Yard.Doç.Dr. Özgür SAĞLAM Namık Kemal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Tekirdağ 2015 a) Atrap b) Emgi şişesi c) Işık tuzakları d) Renk tuzakları e) Feromon tuzakları f) Çukur tuzaklar (Pit-Fall) g) Besin

Detaylı

İzmir ve Çevresinde Buğday Alanlarında Görülen Bazı Trifolium Türlerinin Teşhisi

İzmir ve Çevresinde Buğday Alanlarında Görülen Bazı Trifolium Türlerinin Teşhisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(2): 85-93 Geliş Tarihi: 24.10.2003 İzmir ve Çevresinde Buğday Alanlarında Görülen Bazı Trifolium Türlerinin

Detaylı

Edirne ilinde buğday tarlalarında görülen yaprakbiti türleri (Hemiptera: Aphididae) üzerine araştırmalar 1

Edirne ilinde buğday tarlalarında görülen yaprakbiti türleri (Hemiptera: Aphididae) üzerine araştırmalar 1 DOI:http://dx.doi.org/10.16969/teb.35786 Türk. entomol. bült., 2016, 6 (1): 53-60 ISSN 2146-975X Orijinal araştırma (Original article) Edirne ilinde buğday tarlalarında görülen yaprakbiti türleri (Hemiptera:

Detaylı

BİYOLOJİK MÜCADELE. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır.

BİYOLOJİK MÜCADELE. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır. BİYOLOJİK MÜCADELE Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır. Doğada varolan canlı baskı unsurlarının zararlı popülasyonları üzerindeki etkinliğinin

Detaylı

Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2

Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2 Araştırma Makalesi Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2 1, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAŞYAYLA (KARAMAN) İLÇESİNDE KİRAZ AĞAÇLARINDA BULUNAN ZARARLI BÖCEKLER, AKARLAR VE DOĞAL DÜŞMANLARININ TESPİTİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ramazan ÖZCAN YÜKSEKLİSANS

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ iv T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ AKSARAY ĠLĠ GÜLAĞAÇ ĠLÇESĠNDEKĠ ÇEREZLĠK KABAK (Cucurbita pepo var.pepo L.) EKĠM ALANLARINDAKĠ AKAR VE BÖCEK FAUNASININ BELĠRLENMESĠ Gülbeyaz KARAKAYA

Detaylı

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar TARIM Bölgesi nde ve de Tahıllar ve Diğer Bitkisel in Alan ve Üretim Miktarları (Seçilmiş ) 2005-2010-2013 TÜRKİYE 2005 2010 2013 2005 2010 2013 Tahıllar / TÜRKİYE (%) 2005 2010 2013 Buğday (Durum) 5.907.280

Detaylı

06-PHYLIB-EUPHRESCO PROJE SONUÇ TOPLANTISI. 01-02 Ekim 2014. Edinburgh, İskoçya

06-PHYLIB-EUPHRESCO PROJE SONUÇ TOPLANTISI. 01-02 Ekim 2014. Edinburgh, İskoçya 06-PHYLIB-EUPHRESCO PROJE SONUÇ TOPLANTISI 01-02 Ekim 2014 Edinburgh, İskoçya Dr. Aynur KARAHAN Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara Sunu planı 06-PHYLIB-EUPHRESCO projesi ve amacı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ 1.GENEL ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ DÜZENLEME TARİİ: 25.01.2016 ADI SOYADI: Mehmet MAMAY SİCİL NO: 4096 DOĞUM YERİ: Viranşehir / ŞANLIURFA YAZIŞMA ADRESİ: arran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma

Detaylı

Aculus schlechtendali (Nalepa) (Acarina: Eriophyidae) nin Ankara da Malus floribunda L. (Rosaceae) Üzerinde Popülasyon Değişimi ve Predatörleri *

Aculus schlechtendali (Nalepa) (Acarina: Eriophyidae) nin Ankara da Malus floribunda L. (Rosaceae) Üzerinde Popülasyon Değişimi ve Predatörleri * TARIM BĠLĠMLERĠ DERGĠSĠ 28, 14 () 288-2 ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ Aculus schlechtendali (Nalepa) (Acarina: Eriophyidae) nin Ankara da Malus floribunda L. (Rosaceae) Üzerinde Popülasyon Değişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Gülcan TARLA Doğum Tarihi : 10.04.1970 Öğrenim Durumu :Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çukurova Üniversitesi 1992 Yüksek Lisans Mustafa

Detaylı

Edremit (Balıkesir) Körfezi çevresindeki zeytin bahçelerinde kışlak tuzaklarla saptanan Heteroptera türleri 1

Edremit (Balıkesir) Körfezi çevresindeki zeytin bahçelerinde kışlak tuzaklarla saptanan Heteroptera türleri 1 Türk. entomol. derg., 2010, 34 (1): 105-115 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Edremit (Balıkesir) Körfezi çevresindeki zeytin bahçelerinde kışlak tuzaklarla saptanan Heteroptera türleri

Detaylı

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir.

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. TKİ HÜMAS ın Kullanım Zamanı, Şekli ve Miktarı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) HÜMAS; tarla bitkileri, sebzeler, sera bitkileri, süs bitkileri, çim, fide, bağ ve meyve ağaçları olmak üzere bu kılavuzda

Detaylı

n.elekcioglu@bmi.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi- ADANA

n.elekcioglu@bmi.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi- ADANA KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Naime Zülal ELEKÇİOĞLU Ünvan Telefon 322 3441784 E-mail n.elekcioglu@bmi.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1969 -Tarsus Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi

Detaylı

T A G E M. (Acarina) 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

T A G E M. (Acarina) 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI CİLT IV YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI AKARLAR Akdiken akarı (Tetranychus viennensis Zacher) (Tetranychidae) İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae Koch.) (Tetranychidae) Avrupa kırmızıörümceği

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDEKİ APHIDOIDEA (HOMOPTERA) TÜRLERİ, BUNLARIN KONUKÇULARI, PARAZİTOİT VE PREDATÖRLERİNİN BELİRLENMESİ. BİTKİ

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

ORGANİK TARIM VE BİYOLOJİK MÜCADELE

ORGANİK TARIM VE BİYOLOJİK MÜCADELE 1156 ORGANİK TARIM VE BİYOLOJİK MÜCADELE M. İsmail VAROL * Özet Zirai alanlara da omurgasız hayvanların, mantarların ve virüslerin vermiş olduğu zararlar, üreticilerin en fazla uğraştığı ve ekonomik açıdan

Detaylı

Orijinal araştırma (Original article)

Orijinal araştırma (Original article) Türk. entomol. derg., 1, 6 (1): 15-146 ISSN 11-696 Orijinal araştırma (Original article) Pentamerismus oregonensis McGregor 1949 (Acari: Tenuipalpidae) in İstanbul ili park ve süs bitkilerinde dağılımı

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİKKAT! Kapak sayfasının tamamı koyu yazılmalı T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14 punto, tek aralık, sayfanın en üst kısmından başlamalı, Seminer başlığı 12 punto, tek aralık, tümü büyük

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Türkmen Dağı Aphodiinae (Scarabaeidae, Coleoptera) Altfamilyasının faunası. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.

ÖZGEÇMİŞ. Türkmen Dağı Aphodiinae (Scarabaeidae, Coleoptera) Altfamilyasının faunası. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yakup ŞENYÜZ 2. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 3. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Biyoloji Dumlupınar Üniversitesi 1998-2002 Yüksek Lisans Biyoloji/ Zooloji Eskişehir Osmangazi

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

Vangölü havzası ceviz ağaçlarındaki böcek faunası 1

Vangölü havzası ceviz ağaçlarındaki böcek faunası 1 Türk. entomol. derg., 2011, 35 (2): 349-360 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Vangölü havzası ceviz ağaçlarındaki böcek faunası 1 Remzi ATLIHAN 2 * M. Salih ÖZGÖKÇE 2 M. Bora KAYDAN

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ TARIM

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ TARIM g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ TARIM TABLOLAR Tablo 1. Uzun Yıllar Ortalama Sıcaklık, Güneşlenme ve Yağış Miktarları (1970-2011)... 1 Tablo 2. TR63 Bölgesi Arazi Durumu (2012)... 3 Tablo 3. Hatay

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

Sıra Ürün Adı 2010 2011

Sıra Ürün Adı 2010 2011 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2011 yılı verilerine göre; 2011 yılında dünyada 56,7 milyon hektar alanda

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51 KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Mehmet SÜTYEMEZ K.S.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Kahramanmaraş Fuat

Detaylı

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, Toprakta eksikliği tespit edilen bitki besin maddelerini toprağa ilave etmek suretiyle, mümkün olduğu kadar yüksek bir bitkisel üretim ve kaliteli ürün elde etmektir.

Detaylı

Arazi Varlığının Dağılımı

Arazi Varlığının Dağılımı KUMLUCA İLÇESİNİN TARIMSAL YAPISI İlçemizin kuruluş tarihinde ekonomisi hububat, hayvancılık ve az miktarda da meyvecilik gelirlerine dayanmakta iken daha sonraki yıllarda Ant Birliğin kuruluşu ile bu

Detaylı

ENTOMOLOJİ LABORATUARI

ENTOMOLOJİ LABORATUARI ENTOMOLOJİ LABORATUARI Böceklerde Bacak Yapısı Ergin böceklerin hemen hepsi, her toraks segmentinde bir çift olmak üzere üç çift bacağa sahiptir. Larva ve nimflerde ise bu sayı değişebilir. Yapısal olarak

Detaylı

Ankara İli Ceviz (Juglan regia L.) Ağaçlarında Bulunan Eriophyid Akarlar ve Predatörleri (1)

Ankara İli Ceviz (Juglan regia L.) Ağaçlarında Bulunan Eriophyid Akarlar ve Predatörleri (1) YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2009, 19(1): 33-37 Araştırma Makalesi/Article Geliş Tarihi: 24.03.2008 Kabul Tarihi: 01.12.2008 Ankara İli Ceviz (Juglan regia L.) Ağaçlarında Bulunan Eriophyid Akarlar

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BORNOVA (ĠZMĠR) ĠLÇESĠNDE PEYZAJ ALANLARINDAKĠ COCCINELLIDAE (COLEOPTERA: INSECTA) FAUNASI NEġE KESKĠN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Bitki Koruma Anabilim Dalı KONYA

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

Giineydogu Anadolu Bolgesi zeytin bahcelerinde saptanan zararh ye faydah Week tiirleril

Giineydogu Anadolu Bolgesi zeytin bahcelerinde saptanan zararh ye faydah Week tiirleril BiTKi KORUMA BC1LTENi 2011, 51(3):267-275 Giineydogu Anadolu Bolgesi zeytin bahcelerinde saptanan zararh ye faydah Week tiirleril Cevdet KAPLAN2 Musa BUYUK3 Sedat EREN3 SUMMARY Pests and beneficial insect

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.41-46 Hayrettin KANIT 1* Murat

Detaylı

Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması

Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 177-181, 004 Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması Avni Birinci Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Detaylı

Bitki Zararlıları Risk Değerlendirme Eğitimi. Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ Biyolojik Mücadele Araştırma istasyonu ADANA

Bitki Zararlıları Risk Değerlendirme Eğitimi. Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ Biyolojik Mücadele Araştırma istasyonu ADANA Bitki Zararlıları Risk Değerlendirme Eğitimi Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ Biyolojik Mücadele Araştırma istasyonu ADANA e-mail: yildizcr@yahoo.com Bitki Zararlıları Risk Değerlendirme Eğitimi 25-27 Mart

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/07/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/07/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Sayfa: 1 - HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA MTS 0.60 0.69 0.6046 53,900.00 KG 32,56.20 22 ARPA BİRALIK ı: 32,56.20 22 ARPA ı 32,56.20 22 MISIR MISIR MISIR (DÖKME) MTS 0.75 0.75 0.7500 999,220.00 KG 749,415.00

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONYA İLİNDE ASPİR (Carthamus tinctorius: Asteraceae) EKİM ALANLARINDA ZARARLI BÖCEKLER ve PREDATÖRLERİ Seyit Ali DAMKACI YÜKSEK LİSANS TEZİ Bitki Koruma

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Hayrettin

Detaylı