TG 9 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 9 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 9 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / COĞ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 9 1. Eratosthenes, yaz gün dönümünde güneş ışınlarının Siyene deki (Aswan) bir kuyuya düşme açısını hesaplayarak Dünya nın çevre uzunluğunu yaklaşık 40 bin km olarak bulmuştur. Geographica adlı eserle coğrafya adını ilk kez kullanmıştır. 4. İzohips eğrilerinin V veya / şeklinde olduğu yerler vadi veya sırttır. Eğrilerin sivri uçları izlendiğinde yükseklik artıyorsa vadi, azalıyorsa sırttır. Buna göre en az iki eğrinin yükseklik değeri biliniyorsa vadi veya sırt ayırt edilebilir. 7. Yıllık sıcaklık ortalamaları anı olan yerlerin, yıllık sıcaklık farkları farklı olabilir. Örneğin yıllık sıcaklık ortalamaları aynı olan şehirlerden Paris in yıllık sıcaklık farkı 16 C, New York un yıllık sıcaklık farkı 26 C dir. Yıllık sıcaklık ortalaması aynı olan yerlerin paralel dereceleri farklı olabilir. Bu tür yerlerin bulundukları yarım küreler de farklı olabilir. 2. Zeytin; Güneydoğu, Akdeniz, Ege, Marmara ve Artvin çevresinde yetiştirilir. Bu yargı, coğrafyanın dağılış ilkesine örnektir. Marmara da yetiştirilen zeytin daha çok sofralık, Güneydoğu Anadolu daki yağlık olarak kullanılır. Bu yargı, karşılaştırma ilkesine örnektir. Zeytinin Akdeniz, Ege ve Marmara da daha çok yetiştirilmesi, bu kesimlerde yazların sıcak ve kurak, kışların ılık ve yağışlı olmasındandır. Bu yargı, nedensellik ilkesine örnektir. 5. Dünya nın şeklinden dolayı kutuplara gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı küçüldüğü ve güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol uzadığı için kutuplara ulaşan enerji miktarı da azalır. Bulutlanma arttıkça yansıma arttığı için yere ulaşan enerji azdır. Örneğin 30. enlemlere Ekvator dan daha çok enerji ulaşmıştır. Atmosfer yoğunluğu arttıkça yere ulaşan enerji miktarı azalır. 8. Yüksek basınçtan alçak basınca dik yönde esen barostrafik rüzgârlara Ekvator un 4 kuzey ve güneyindeki enlemlerde rastlanır. Bu kesimdeki rüzgârlar sapmaya uğramaz. Seçenekler içinde Ekvator çizgisinin geçtiği ülke Brezilya dır. 3. Meridyenlerin arasındaki uzaklık kutuplara gidildikçe daraldığı için her üçünden de 100 km doğuya gidildiğinde I numaralı yerde yerel saat farkı daha fazla olur. Çünkü bu kesimde meridyenler arası daha dar olduğundan daha fazla meridyen aşılmış olur. Dünya nın kendi etrafında dönüşünden kaynaklanan çizgisel hız, Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalır. 6. Sıcaklık birikimi birinci derecede güneşlenmeye bağlıdır. Kuzey Yarım Küre de en yüksek sıcaklıklar temmuz, en düşük sıcaklıklar ocakta yaşanır. Tropikal kuşağa güneş ışınları yılda iki kez dik düşer. Bu nedenle sıcaklık yılda iki kez artış gösterir. Buna göre grafiği verilen yer tropikal kuşakta olamaz. 9. Kalker, sudaki kirecin çökelmesiyle oluşur. En alt katmanında kalker bulunduğuna göre bu yer, bir dönem su ortamında kalmıştır. Bazalt dış püskürük kayaçlardandır. Buna göre bölgede volkanik patlamayla çıkan lavlar bölgenin yüzeyini örtmüştür. Konglomera çakılların birleşmesiyle oluşur. Buna göre bölge akarsuyun taşındığı materyallerin biriktiği bir alandır. 3

4 10. Entisol taşınmış topraklardır. İnceptisol tundra topraklarıdır. Aridisol çöllerde görülen kurak bölge topraklardır. Histosol turbalık ve bataklık gibi alanlarda görülen topraklardır. Özellikleri belirtilen toprak türü mollisoldür. 13. Akarsu vadilerinin birbirini dik keserek birleşmesiyle oluşan vadi ağına ortogonal vadi ağı denir. Halkalı, antiklinaller ve damlarda oluşan; radyal, yüksek bir merkezden çevreye yayılan; santipetal, çevreden merkeze akan; dantritik, ağaç dalları gibi birleşen vadi ağlarıdır. 16. Benguela ve Labrador soğuk su akıntılarıdır. Kuroşiyo ve Brezilya sıcak akıntılardır ve geçtikleri kıyıların sıcaklığını yükseltir. 11. Güney Amerika, Güney Afrika, Hint Yarımadası Avustralya ve Antartika da aynı canlı türüne ait fosillere rastlanması kıtaların birbirinden uzaklaştığına dair teoriyi desteklemektedir. Birbirinden kopuk olmayan karalarda görülen fosiller, bu teorinin kanıtlarından değildir. 14. Bir akarsuyun kesintiye uğraması ve belirli bir mesafeden sonra devam etmesi karstik bölgelere özgüdür. Bu tür yerlerde akarsu yer altına dalar, belirli bir mesafeden sonra yer altından çıkarak akışına yeryüzünde devam eder. 17. ABD, Kanada, Avusturalya, Yeni Zelenda ve Arjantin deki geniş ovalarda büyük çiftliklerin görülmesi dağınık yerleşmelerin düzlük yerlerde de yaygın olduğunu kanıtlamaktadır. Yaygın olan yanlış düşünce ise dağınık yerleşmelerin yalnızca engebeli yerlerde görüldüğüdür. 12. Akarsu sekisinin oluşması için akarsuyun daha önce oluşturduğu tabanına gömülmesi yani ya karanın yükselmesi ya da denizin çekilmesi gerekir. Deniz seviyesi yükselirse akarsu sekisi oluşmaz. 15. Alpin çayır kuşağının başladığı sınır, Ekvator dan kutuplara gidildikçe deniz seviyesine yaklaşır. Bunun nedeni enleme bağlı olarak gerçekleşen sıcaklık azalmasıdır. 18. Köyleri bulundukları yerlere göre ova, yayla, dağ, vadi, orman içi ve kıyı köyleri olarak ayıran coğrafyacı Reşat İzbırak tır. 4

5 19. Ksour, Fas taki toprak evlere denir. Çin, Tunus ve Libya da yerin altında yapılmış yerleşim birimlerine kuyu köy denir. Kraal Afrika da Zulu ve Mesailerin kırsal yerleşim birimleridir. Batı Samoa da okyanus rüzgârlarına açık olarak yapılmış saz ve yaprak damlı evlere fale denir. Yurt, Orta Asya daki çadır yerleşmeleridir. 22. Üretim araçları, binalar, giysiler vb. maddi ögeler, çok hızlı değişmektedir. Manevi ögeler ise daha yavaş değişir. Buna göre manevi kültür değişmeden önce maddi kültür değişir. 25. Dünya bakır rezevleri ve üretimi bakımından Şili, Peru, ABD ve Çin ilk sıralarda yer almaktadır. İtalya da dünya ölçeğinde belirlenmiş zengin bir bakır madeni yoktur. 20. Kanada, Arjantin, Avusturalya ve Rusya kırsal nüfus oranı düşük, kentsel nüfus oranı yüksek ülkelerdir. Çin nüfusunun yaklaşık yarısı kırsal kesimde yaşamaktadır. 23. Uzun süre doğum ve ölüm oranı düşük olan, sonra doğum oranı artan ülke örnekleri ABD ve Kanada dır. 26. Dünyada bor minerallerinin yarıdan fazlası cam üretiminde kullanılmaktadır. Seramik, deterjan ve gübre üretiminde de kullanılan bu madenden enerji kaynağı elde etmek için çalışmalar devam etmektedir. 21. Tokyo, Şanghay, Mexico City ve New York nüfusu on milyonu geçen şehirlerdir. Berlin in nüfusu 6 milyon civarındadır. 24. Köyden en yakın şehre, oradan da metropoliten şehirlere göç, Erol Tümertekin tarafından kademeli göç olarak adlandırılmaktadır. 27. Japonya da otomotiv sektörünün sıçrama noktası bisiklet tamircilerinin ürettikleri farklı parçalar olmuştur. Bu sayede öncelikle bisiklet sanayisi gelişmiş, sonra otomotiv sektöründe bir sıçrama sağlanmıştır. 5

6 28. Çin de tütün Hindistan da muz, ABD de Mısır, Brezilya da kahve en çok yetiştirilen ürünlerdir. Dünya pamuk üretiminde Çin, ABD, Hindistan ve Pakistan yer almaktadır. İspanya en fazla pamuk üreten ülkelerden değildir. 31. Etki hatları iki merkezi birbirine bağlar, kollara ayrılmaz. Bu tür hatlar Afrika da yoğunluk gösterir. ABD ve Avrupa daki hatlar birçok merkezi birbirine bağlayan ağ hatlardır. 34. Filipinler, bir adalar ülkesidir. Tayland, bir yarımada ülkesidir. Vietnam bir yarımada ülkesidir. Endonezya, adalardan oluşan bir ülkedir. Malezya, Tayland ile bir yarımadayı, Endonezya ile bir adayı paylaşmaktadır. 29. Dünya ithalat ve ihracatında ABD, Almanya, Japonya ve İngiltere ilk sıralarda yer almaktadır. Bu ülkeleri diğer gelişmiş ülkeler izlemektedir. Endonezya, gelişmekte olan bir ülkedir ve bu ülkeler içinde yer almaz. 32. Afrika nın Kuzey Yarım Küre sinde bulunan Sudan, 2011 de kuzey ve güney almak üzere ikiye ayrılmıştır. 35. Hırvatistan, Bosna - Hersek, Sırbistan - Karadağ ve Makedonya Yugoslavya nın dağılmasıyla ortaya çıkmış ülkelerdir. Arnavutluk, Balkanların en eski ülkelerindendir. 30. Alpinizm dağcılık turizmine verilen addır. Kanada, İsviçre, Avusturya ve Norveç bu tür etkinliklere elverişli ülkelerdir. Belçika da ise dağlık alanlar bulunmadığından bu ülkede, bu tür turizim gelişmemiştir. 33. Almanya Polanya Finlandiya Rusya Danimarka Almanya Belçika Hollanda Bu ülkeler birbirine komşudur. Avusturya, Avrupa nın iç kesimlerinde; Romanya, Karadeniz kıyısında yer almaktadır. 36. Hakkâri ve Van, Doğu Anadolu; Zonguldak Zonguldak, Bartın ve Karabük; Niğde, Konya Ovası Projesi nde yer almaktadır. Samsun, Yeşilırmak Havzası Geliştirme Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi nde yer almaktadır. 6

7 37. Türkgözü, Türkiye Gürcistan sınır kapısıdır. Habur, Türkiye Irak sınır kapısıdır. Gürbulak, Kapıköy ve Esendere Türkiye İran sınır kapılarıdır. Bunlardan Kapıköy, demir yolu bağlantısı olan bir sınır kapısıdır. Demir yolu ile mal taşımak daha ucuza mal olacaktır. Bu nedenle Kapıköy kapısının kullanılması daha kârlıdır. 40. Önemli Doğa Alanlarının yaklaşık yarısını bozkır ve tarım alanları oluşturmaktadır. Makilerin kapladığı alan %10, orman alanı %21,5, kıyı ve deniz alanı %3 tür. 43. İş birlikli öğrenme öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar hâlinde birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışmasıdır. 38. Birinci derecede deprem bölgesi olan Gediz Ovası na yerleşim birimi kurulması, Doğu Karadeniz kıyılarının doldurularak yerleşmeye açılması, Eğimli yamaçların tarlaya dönüştürülmesi, Çarşamba Deltası nın tarım yerine yerleşim alanı olarak kullanılması yanlış arazi kullanımıdır. Bozok Platosu nda küçükbaş hayvancılık yapılması doğru arazi kullanımıdır. 41. Yerel saat konusunu anlatabilmek için Dünya nın eksen hareketini ve coğrafi koordinatları anlatmak gerekir. Yeryüzünde sıcaklık dağılışını anlatabilmek için ise Dünya nın şekli ve hareketini anlatmak gerekir. Ancak harita ile ilgili konularda bu bağlantılar daha azdır. 44. Doğal Sistemler - 2 Beşerî Sistemler - 3 Mekânsal Bir Sentez : Türkiye - 13 Küresel Ortam Bölgeler ve Ülkeler - 4 Çevre ve Toplum - 7 En çok kazanım mekansal bir sentez: Türkiye öğrenme alanında yer almıştır. 39. Hatilla Vadisi Artvin dedir. Güllük Dağı (Termassos) Antalya dadır. İğneada Longozu Kırklareli ndedir. Gala Gölü Edirne ilindedir. Edirne ve Kırklareli komşu illerdir. 42. Öğretmenin dersin başında izletmiş olduğu belgesel dikkat çekme aşamasıdır. Öğretmen ders sonundaki kazanımları söyleyerek gözden geçirme aşamasını uygulamıştır. 45. Program, yapılandırmacı yaklaşım esasına dayanır. Gözlenebilen ve ölçülebilen davranışlar ise davranışçı öğrenme kuramının ilkeleridir. 7

8 46. Metafor bir kişinin bir kavram ya da olguyu algıladığı biçimde benzetmeler kullanarak ifade etmesidir. Örneğin: Coğrafya rehber gibidir. Çünkü bize dünya hakkında bilgi verir. Coğrafya İnternet gibidir. Çünkü içinde aradığımız her şeyi bulabiliriz. Coğrafya ayna gibidir. Çünkü bize yaşadığımız alanı tanıtır. 48. Verilen kazanıma göre öğretmen altı şapkalı düşünme tekniğini kullanmalıdır. Altı şapkalı düşünme tekniğinde şapkalar: Beyaz şapka Tarafsız Kırmızı şapka Duygusal Siyah şapka Kötümser Sarı şapka İyimser Yeşil şapka Yaratıcı Mavi şapka Sonuç 50. Özellikleri sıralanan metot, anlam çözümleme tablosudur. Yağış çeşitleri ile ilgili şu örnekteki gibi: Su damlaları hâlindedir. Yağmur Kar Dolu Çiy Kırağı Su buharının doğrudan buz kristalleri şeklinde yoğuşmasıyla oluşur. Bir yağış çeşitidir. 47. Görsel - uzamsal zekâda harita, tablo okuma; çizim, bilmece, tasarım, zihin haritaları oluşturma ön plandadır. 49. Beyin fırtınası birden fazla kişinin bir araya gelerek, bir konuyla ilgili yaratıcı fikirlerini tartışmaksızın açıklayarak, birbirleriyle fikir alışverişinde bulundukları; bireyin yaratıcı düşünme gücünü geliştiren bir öğretim tekniğidir. Bir konuya çözüm getirmek, karar vermek, hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmektir. Beyin fırtınası tekniği buluş fırtınası olarak da bilinir. 8

TG 10 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

TG 6 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 6 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

TG 4 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 4 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 9.SINIF GENEL 01

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 9.SINIF GENEL 01 COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 9.SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi doğanın insan yaşamı üzerin - deki olumsuz etkisine örnek gösterilemez? A) Dağlık ve engebeli alanlarda kara ve demir

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : TG 1 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN

Detaylı

TG 7 ÖABT COĞRAFYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 24 25 Mayıs 2014

TG 7 ÖABT COĞRAFYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 24 25 Mayıs 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 24 25 Mayıs 2014 TG 7 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

TG 8 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 8 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 8 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü 1 11. SINIF EA-SÖZEL 01 1. Isınarak buharlaşan su yükselerek soğur. Soğuyan su buharı yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak düşer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 3 EDEBİYAT COĞRAFYA SINAVI 26 HAZİRAN 2010

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 3 EDEBİYAT COĞRAFYA SINAVI 26 HAZİRAN 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 3 EDEBİYAT COĞRAFYA SINAVI COĞRAFYA 1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 26 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 26 HAZİRAN

Detaylı

Ülkeler Konu Özetleri Eyüp VURANEL www.cografyabilgini.com

Ülkeler Konu Özetleri Eyüp VURANEL www.cografyabilgini.com AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ kayalık dağlar kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? 1-Başkentini yazınız. -Washington D.C İTALYA 2-ABD de görülen iklimleri yazınız. 1-İtalya haritalardaki şekliyle neye benzetilmektedir?

Detaylı

TG 5 ÖABT COĞRAFYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 26 27 Nisan 2014

TG 5 ÖABT COĞRAFYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 26 27 Nisan 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 26 27 Nisan 2014 TG 5 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

Coğrafya Terimler Sözlüğü

Coğrafya Terimler Sözlüğü Coğrafya Terimler Sözlüğü A Açık Havza: Sularını denize ulaştırabilen havzalara açık havza denir Açısal Hız: Dairesel hareket yapan Dünya üzerindeki bir noktanın birim zamanda oluşturduğu dönüş açısıdır.

Detaylı

BÖLÜM YE RİN ŞEKİLLENMESİ

BÖLÜM YE RİN ŞEKİLLENMESİ BÖLÜM 6 EKİLLEN M NŞ E Rİ S İ YE BÖLÜM 6 COĞRAFYA Magmanın etkisiyle yer kabuğunun hareket etmesine yer kabuğu hareketleri (tektonik hareketler) denir. Buna göre; enerjisini yerin derinliklerinden alan

Detaylı

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi - Türkiye de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Detaylı

Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA. VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı

Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA. VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı Üsküp, 2009 2010 Editör: MAKEDONYA CUMHURİYЕТİ EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI Cad. Mito Haci-Vasilev Jasmin, nosuz. Üsküp Denetleyenler:

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25 EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ 0 232 445 21 25 1 2 1. Bölüm. YERĠN ġeklġ, BOYUTLARI VE TÜRKĠYE'NĠN DÜNYA ÜZERĠNDEKĠ KONUMU YERĠN ġeklġ VE BOYUTLARI Dünyamız ekvatorda şişkin, kutuplarda basıktır. Dünya'nın bu

Detaylı

NÜFUSUN GE LİŞ İMİ, DAĞILIŞIV EN TİEL İ R

NÜFUSUN GE LİŞ İMİ, DAĞILIŞIV EN TİEL İ R BÖLÜM NÜFU SU N Mİ, DAĞILIŞI İŞİ V E EL G LERİ LİK TE Nİ BÖLÜM COĞRAFYA Yeryüzünde belirli bir zamanda, sınırları belirli bir alanda veya yerde yaşayan insan topluluğuna nüfus denir. Bu alan, dünyanın

Detaylı

3. Aşağıda verilenlerden hangisi graben alanı değildir? A) Bakırçay B) Gediz C) Çukurova D) Küçük Menderes E) Amik

3. Aşağıda verilenlerden hangisi graben alanı değildir? A) Bakırçay B) Gediz C) Çukurova D) Küçük Menderes E) Amik 1. Zonguldak'ta taş kömürü yataklarının olması; I. I. Jeolojik Zaman'dan kalma arazinin olduğunu II. Zonguldak çevresinde geçmiş dönemlerde zengin bitki örtüsünün bulunduğu III. Zonguldak'ta deprem riskinin

Detaylı

DOĞA L A FETLERV ET OPLUM

DOĞA L A FETLERV ET OPLUM BÖLÜM 11 DOĞAL AFETLER E TOPLUM BÖLÜM 11 Test 1 Doğal Afetler ve Toplum 5. Atmosferdeki doğa olayları sonucunda yıplar meydana getiren, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak

Detaylı

COPYRIGHT ZAFER EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİMİTED ŞİRKETİ

COPYRIGHT ZAFER EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİMİTED ŞİRKETİ TEŞEKKÜR Bu kitabın hazırlanmasında emeğini hiç esirgemeden çok titiz çalışarak, güzel bir eser ortaya koyan Ankara Zafer Dershanesi Coğrafya Öğretmenleri Hasan Basri EKİCİ, Tufan BOZOK ve M.Alper KOÇAK

Detaylı

BLAGOYA MARKOSKİ COĞRAFYA. Sekizyıllık İlköğretimin VIII. Sınıfları İçin MAKEDONYA CUMHURIYETI BİLİM VE EĞİTİM BAKANLIĞI

BLAGOYA MARKOSKİ COĞRAFYA. Sekizyıllık İlköğretimin VIII. Sınıfları İçin MAKEDONYA CUMHURIYETI BİLİM VE EĞİTİM BAKANLIĞI BLAGOYA MARKOSKİ COĞRAFYA Sekizyıllık İlköğretimin VIII. Sınıfları İçin MAKEDONYA CUMHURIYETI BİLİM VE EĞİTİM BAKANLIĞI Üsküp, 2010 Yazar: Prof. d-r Blagoya Markoski Düzenleyen: Bilyana Apostolovska-Toşevska

Detaylı

Harita Bilgisi HARİTA BİLGİSİ PROJEKSİYON SİSTEMİ. Konik Projeksiyon. Silindirik Projeksiyon

Harita Bilgisi HARİTA BİLGİSİ PROJEKSİYON SİSTEMİ. Konik Projeksiyon. Silindirik Projeksiyon HARİTA BİLGİSİ Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünümüyle bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Bir çizimin harita olabilmesi için ÖLÇEK + KUŞ BAKIŞI + DÜZLEME AKTARIM

Detaylı

TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Harita Bilgisi. Mikail Mutlu

Harita Bilgisi. Mikail Mutlu 2009 Harita Bilgisi 0 Mikail Mutlu Harita Bilgisi A. Harita ve Ölçek 1. Harita İnsan ile doğal çevre arasındaki karşılıklı ilişkiyi inceleyen coğrafyanın dağılış, nedensellik ve bağlantı olmak üzere 3

Detaylı