Haşıl Maddesi Olarak Polivinilalkoller

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Haşıl Maddesi Olarak Polivinilalkoller"

Transkript

1 Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2011 (77-82) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 2, 2011 (77-82) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Derleme (Review) Emel ALAY *, Ayşegül KÖRLÜ ** * Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir/TÜRKİYE ** Ege Üniversitesi Müh. Fak.Tekstil Müh. Böl., İzmir/TÜRKİYE Özet Dokuma esnasında çözgü ipliklerinin kopuşunu ve makine-iplik, iplik-iplik arasındaki sürtünmeyi azaltmak amacıyla haşıllama işlemi yapılmaktadır. Haşıllama işlemiyle iplik kopuşu azaldığından verimli ve hızlı dokuma gerçekleştirilmektedir. Haşıllama için doğal ve sentetik birçok haşıl maddesi kullanılmaktadır. Günümüzde tarım alanlarının azalması nedeniyle doğal haşıl maddelerinin yerini sentetik haşıl maddelerinin alması kaçınılmaz olmaktadır. PVA sentetik bir haşıl maddesi olarak uygulama kolaylığı, haşıl sökme işleminin basit olması ile ilave avantajlar sağlamaktadır. İşletmelerde enerji giderlerinin önemli bir yere sahip olduğu düşünülürse kolay uzaklaştırılabilen ve en önemlisi geri dönüşümü mümkün olan PVA haşıl maddesinin kullanımının yaygınlaşması desteklenmektedir. Anahtar Kelimeler: PVA, PVAC, Haşıl, Haşıl Sökme, Çözgü Haşıllama Polyvinylalcoholes as a Sizing Agent Abstract The purposes of warp sizing are to reduce friction between yarns and metal parts of weaving machine. Sizing processe provides decreasing of yarn breakage and efficient weaving. A lot of natural and synthetic sizing agents are used for sizing. PVA has very important role in warp sizing process because of the advantages Advantages of PVA are easiness in sizing and desizing processes, recyling of sizing agent. So it is considered that PVA will be more. Keywords: PVA, PVAC,Sizing,Desizing,Warp sizing Bu makaleye atıf yapmak için Alay E., Körlü E. A., Hasıl Maddesi Olarak Polivinilalkoller Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2011, 5 (2) How to cite this article Alay E., Körlü A., Polyvinylalcoholes As A Sizing Agent Electronic Journal of Textile Technologies, 2011, 5 (2) 77-82

2 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2011 (2) GİRİŞ Beyaz toz şeklinde sentetik polimer bir reçine olan polivinilalkol, ilk olarak 1939 yılında Amerika da üretilmiş, fakat tekstil de haşıl maddesi olarak kullanımı 1960 larda başlamıştır[1]. Polivinilalkolün kısaltmaları da PVA, PVOH, PVAL şeklindedir. Hem kesikli hem de kesiksiz çözgü ipliklerinin haşıllanmasında tek başına ya da diğer haşıl maddeleriyle karıştırılarak kullanılabilirler[2]. 2. PVA NIN ELDE EDİLMESİ Etilen ve asetik asitten üretilen vinilasetatın polimerizasyonu sonucu polivinilasetat ve polivinilasetatın hidrolizi ile polivinilalkol elde edilir[2]. Şekil 1 de PVA nın kimyasal oluşum reaksiyonu görülmektedir. Polimerizasyon ve hidroliz derecelerine göre pek çok farklı PVA polimerleri üretilebilir. Uzun polimer zincirleri ile molekül ağırlığı yüksek polivinilasetat ve bunun sonucu olarak da yüksek viskoziteye sahip polivinilalkol reçinesine ulaşılır. Bu şartlar göz önüne alınarak PVA 3 grupta sınıflandırılmaktadır [1, 2]. -Düşük Viskozite Tipi Molekül ağırlığı( ) %4 lük çözelti viskozitesi(4-7cps) -Orta Viskozite Tipi Molekül ağırlığı( ) %4 lük çözelti viskozitesi(21-32cps) -Yüksek Viskozite Tipi Molekül ağırlığı( ) %4 lük çözelti viskozitesi(40-65cps) PVA nın bazı tipleri haşıl maddesi olarak kullanılabilmektedir. Düşük viskoziteli tiplerde liflerin içine nüfuz yeteneği yüksek olduğu için haşıl maddesinden istenen lif yüzeyini kaplaması görevi yeterince sağlanamaz.yüksek viskoziteli tiplerde ise, life nüfuz çok azdır. Bu özellik haşıl maddesinin lif yüzeyinde kalmasına ve life istenen derecede nüfuz etmediği için dokuma esnasında haşıl filminin kırılmasına yol açar. Bu nedenle de haşıllama maddesi olarak tercih edilmezler. Haşıllama maddesi olarak orta viskoziteli tipler yaygın kullanılmaktadır [1]. Şekil 1 : PVA kimyasal reaksiyonu [3] İkinci işlem olan sabunlaşma reaksiyonu esnasında asetat gruplarının yerine alkol grupları geçer (şekil1). Sabunlaşma derecesine yani tepkimenin tamamlanma oranına göre değişik özellikte PVA oluşumu sağlanır ve 4 grupta sınıflandırılır. 78

3 Alay E., Körlü A. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2011 (2) Süper Sabunlaşmış Tip %99.6 nın üzerinde sabunlaşma derecesine sahiptir ve haşıl maddesi olarak kullanılmaz. -Tamamen Sabunlaşmış Tip %98-%98.8 sabunlaşma derecesi -Orta Derecede Sabunlaşmış Tip %95.5-%96.5 sabunlaşma derecesi -Kısmi Sabunlaşmış Tip %87-%89 sabunlaşma derecesi Tam sabunlaşmış tipleri sıcak işleme tabi tutulduğunda, sonradan sökülme işlemi zorlaşmakta, kısmen sabunlaşmış tipleri ise tutum, köpük oluşumu, nem hassasiyeti nedeniyle geniş kullanım alanı bulamamaktadır. PVA üreticileri bu sorunları gidermek adına çalışmalar yapmışlardır. PVA elde ediliş şekli olarak çok değişik özellikte polimer oluşumuna olanak sağlamaktadır. Böylelikle kısmen sabunlaşmış ve tamamen sabunlaşmış tiplerin en iyi özelliklerini bir arada taşıyan yeni polimerler üretilmiştir. Bunlar kopolimer veya terpolimer olarak anılmaktadır. Adı geçen yeni tiplerin haşıl maddesi olarak kullanımıyla tekstil sanayine çok yönlü bir haşıllama maddesi kazandırılmıştır[1]. 3. PVA NIN ÖZELLİKLERİ PVA diğer haşıl maddeleriyle karşılaştırıldığında çok yüksek mukavemete sahip olduğu görülmektedir[3]. Tablo 1: Haşıl maddelerinin özelliklerinin karşılaştırılması[3] Haşıl maddesi PVA a Nişasta CMC Akrilik Mukavemet (psi) a 21 C ve %65 nisbi nemde b Hidroliz derecesine bağlı 79 Nem İçeriği Uzama (%) %50 nisbi nem %65 nisbi nem %80 nisbi nem b b Yapıştırıcılık özelliği fazla olduğu için değerli bir haşıl maddesidir. Lif üzerinde güçlü film tabakası oluşturur. Bu özellik sabunlaşma derecesi ile bağlantılıdır. Kısmi sabunlaşmış olanlar tamamen sabunlaşmış olan tiplere göre %20-25 daha düşük kopma mukavemet değerine sahiptir. Fakat bu haliyle bile diğer haşıl maddeleri içinde en yüksek dayanımı olan haşıl maddesidir. Kopma mukavemeti, esnekliği ve polyester, pamuk, cam, asetat, naylon, yün gibi bir çok life tutunma özelliği nişasta ve karboksimetilselüloz (CMC) ile karşılaştırıldığında çok yüksektir. Düşük kopma mukavemetine sahip haşıl maddeleri kullanımında düşük dayanım özelliğini gidermek için çok fazla miktarlarda aktarım gerekmektedir. Örneğin nişasta ile haşıllama yaparken kullanılan miktarlardan çok daha az miktarlarda PVA haşılı kullanımı söz konusu olmaktadır. Pamuk/PES karışımlarında 100 galon haşıla libre nişasta eklenmesi gerekirken, libre PVA eklenmesi yeterlidir[2,3]. PVA, uzama ve esneklik açısından incelendiğinde, nişasta ve CMC ye göre film esnekliği kat daha fazladır ki, esneklik haşıl maddesinde olması gereken en önemli özelliklerden biridir.iyi

4 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2011 (2) sürtünme dayanımlı haşıllanmış iplik elde etmek için gerekli esnek film tabakası PVA kullanımı ile etkili bir şekilde sağlanabilir. Kısmi sabunlaşmış tipte olanlar tamamen sabunlaşmış olan tiplere göre %20 daha düşük uzama değerine sahiptir. Yine de diğer haşıl maddeleri içinde en yüksek özelliktedir. Gliserin ve üre gibi nemlendirici ve akışkanlaştırıcı maddeler ilave edilerek kullanıldığında diğer haşıl maddelerinde olduğu gibi esneklikleri artmakta fakat kopma dayanımları düşmektedir[3]. Kısmi sabunlaşmış olanlar tamamen sabunlaşmış olan tiplere göre PES e daha yüksek adhezyon gösterirler.yüksek adhezyon özelliği lif üzerindeki tutunmayı arttırdığından güçlü film tabakası oluşmasını sağlamaktadır. Kısmi sabunlaşma derecesine sahip PVA, orta ve tam sabunlaşmış olanlara nazaran en güçlü sürtünme direncine sahiptir. Bu da ipliğin kolay,kopmadan dokunabilirliğini sağlamaktadır. Sentetik polimerlerin içinde suda tamamiyle çözünebilen tek haşıl maddesidir. Bu nedenle de yıkama ile kolaylıkla uzaklaştırılabilir. Çözüldükten sonra kullanılırlar. Nişasta gibi hamurlaştırılması gerekmez. Kısmi sabunlaşmış olanlar tamamen sabunlaşmış olan tiplere göre daha kolay çözünürler ve tüm sıcaklıklarda çok iyi çözünme performansı gösterirlerken, tamamen sabunlaşmış olanlar C pişirme sıcaklığında çözünebilirler. Bu yüksek sıcaklıklar sonradan film tabakasının uzaklaştırılmasını zorlaştırır ve buna bağlı olarak da enerji sarfiyatını arttırır. PVA nın çözücüsü su olduğu için çözelti hazırlanması çok basittir.çözelti viskozitesi de düşüktür. Çözeltinin viskozite değerler tablo2 de görülmektedir[2]. Tablo 2 : 75 C,% 8 lik PVA çözeltisinin viskozitesi Tamamen sabunlaşmış pva Viskozite Kısmen sabunlaşmış pva Viskozite Düşük viskozite tipi Orta viskozite tipi Yüksek viskozite tipi 6cps 60cps 200cps Düşük viskozite tipi Orta viskozite tipi Yüksek viskozite tipi 5cps 50cps 150cps 4. PVA HAŞIL BANYOSUNUN HAZIRLANMASI VE HAŞILLAMA PVA reçineleri yüksek kopma dayanımı, iyi uzama özelliği, güçlü adhezyon kuvveti sayesinde güçlü, esnek, sürtünme dayanımı yüksek film oluşturma karakterindedir. Haşıllanacak iplik cinsine ve yapılacak dokuma şekline göre tek başına ya da nişasta ile birlikte kullanılabilirler. Asetat grupları nedeniyle hidrofobik olduğundan tek başına sentetik ve karışımlı (özellikle pamuk/polyester karışımları) ipliklerin haşıllanmasında çok iyi sonuçlar verir. Tablo 3 de PVA ün haşıl maddesi olarak kullanım yerleri görülmektedir. Dokuması zor, sık kumaşların üretilmesinde kullanımı avantajlıdır. Nişasta ile birlikte kullanıldığında haşıl filminin dayanımını arttırır, filmin sentetik ipliklere tutunmasını kolaylaştırır. Su buharlaşmasıyla kolaylıkla film tabakası oluşmaktadır. Haşıllama için gerekli yağ da azdır. [2, 3] Kısaca haşıl flottesi hazırlanması şu şekilde olmaktadır; Soğuk suya ilave edilip çalkalanır.elde edilen solüsyon C ye ısıtılır.hazırlık süresi dk sürmektedir.eğer nişasta ile kullanılacaksa ikisi birlikte karıştırılır ve pişirilir[2]. Tablo 3:PVA ün haşıl maddesi olarak kullanım yerleri [3] % 100 PVA PVA Karışımı Pamuk kumaş Dimi kumaş 80

5 Alay E., Körlü A. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2011 (2) Fitilli kadife Sık dokunmuş çarşaflık Sık poplin Rayon (%100 eğirilmiş ve filament) Triasetat (filament) Poliester %100 endüstriyel % 100 eğirilmiş Poliester/Pamuk (kumaş ve havlular) Poliester/rayon Cam lifi (filament ve kumaşlar) Müslin Patiska Ağır gramajlı giysilik kumaş Denim Hafif gramajlı % 100 pamuk 5. PVA NIN TANINMASI VE HAŞIL SÖKÜLMESİ Haşıl sökme işlemi terbiye işlemlerinin ilk aşamasıdır. Haşıl sökme işlemine başlanmadan önce kumaşta kullanılmış olan haşıl maddesinin tespitiyle haşıl sökme işlemlerinin tek defada etkili, doğru ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi sağlanmaktadır. İşletme maliyetleri ve zaman tasarrufu açısından kullanılan haşıl maddesinin bilinmesi önemli bir basamaktır. PVA haşıl maddesinin tanınması iyot/potasyum iyodür solüsyonu ve borik asit solüsyonu kullanarak olmaktadır. İki solüsyon kumaşta aynı noktaya üst üste uygulanarak ortaya çıkan renk değerlendirilir. Eğer mavi renkte leke tespit edilirse, PVA varlığı tespit edilmiş olmaktadır[5]. PVA nın haşıl sökme işlemi çok kısa ve basittir. Non-iyonik yüzey aktif maddelerle (3-5gr/l) C de 20-30dk yıkama işlemiyle kolaylıkla uzaklaştırılmaktadır. PVA ile çalışırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır; PVA bir polihidroksi birleşik olduğu için aşırı ısıya maruz kaldığında dehidrasyona uğrar. Bunun sonucu olarak da suda çözünmeyen bir hale geçer. Bu durumda kumaş üzerinde kalan PVA nın hidrofobluğu yüzünden boyama esnasında abraj oluşumuna neden olur. Haşıl sökmede karşılaşılan sorunlar PVA ile haşıllanmış kumaşların önceden gördüğü işlemlerle alakalıdır. Bu sebeple PVA ile haşıllanmış kumaşları haşıl sökme işlemine tabi tutmadan yakma yapılmaması gerekir. Ayrıca haşıl maddesinin kurutma, fiksaj ve yıkama aşamalarında yüksek sıcaklıklara maruz kalması kontrol edilmelidir. Bunun dışında özellikle kısmen sabunlaştırılmış tiplerinde çözeltisi köpük oluşturabilir. Bu yüzden haşıl banyosuna köpük önleyici maddeler ilave edilmesi önerilir. Günümüzde üretilen tiplerinde köpük önleyici madde ile birlikte satılmaktadır. Kümeleşme olmaması için özellikle kısmen sabunlaşmış tiplerde su ile karıştırırken yavaş yavaş dökülmelidir. Tam sabunlaşmış tipler oda sıcaklığında erimediği için bu tehlikeyi taşımazlar. PVA haşıl flottelerinde retrogradasyon tehlikesi olmakla beraber uzun süreli bekletmelerde flotte yüzeyi kabuk bağlayabilir. Sıcaklığı yükselterek veya yağ ilave ederek bu durum düzeltilebilir. Organik bir madde, sülfat, soda, borik asit suya karışırsa veya sert su kullanılırsa PVA nın şişmesi azalıp ve erimesi zorlaşacağından bu parametreler dikkatli kontrol edilmelidir [5]. 6. PVA NIN EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE GERİ KAZANILMASI Çevre kirliliği açısından incelendiğinde, PVA biyolojik oksijen ihtiyacı(bod) nişastaya göre düşük olduğu için çok daha az kirliliğe yol açtığı görülmektedir[2]. PVA 3-5 lbs oksijen /100 lbs. Katı madde de (BOD 5 ) 81

6 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2011 (2) NİŞASTA lbs oksijen /100 lbs. Katı madde de (BOD 5 ) PVA nın kimyasal oksijen ihtiyacı(cod) nişastadan fazladır.yalnız çözelti hazırlanması esnasında nişasta flotteye PVA nın 2-3 katı miktarda ilave edildiği için pratiğe uygun bir karşılaştırmada PVA kullanımında nişastaya göre yaklaşık %50 daha az kimyasal oksijen ihtiyacına gereksinim olduğunu görülmektedir[2]. PVA NİŞASTA 1.6 lbs. Oksijen/1lbs PVA (COD) 1.2 lbs. Oksijen/1lbs nişasta (COD) PVA tamamen biyolojik olarak parçalanabildiği için kolaylıkla geri dönüşümü sağlanabilir. Yalnız biyolojik parçalanma hızı yavaştır. PVA haşıl maddesi geri kazanılabildiği için %10-12 konsantrasyonlu çözeltileri haşıl maddesi olarak defalarca kullanılabilir. PVA nın geri kazanılması işlemi ultrafiltrasyon tekniği ile yapılmaktadır. Makine, membran zarlar içeren gözenekli tüplerden yüksek basınç uygulanarak temiz suyla haşıl sökme flottesinin geçirilmesi esası üzerine kurulmuştur.haşıl sökme flottesi tüp içindeki zarlardan geçerken su kaybeder ve konsantre hale gelir.bu işlemle PVA tekrar elde edilirken beraberinde filtre edilmiş temiz sıcak su ikinci ürün olmaktadır.sıcak su boyama işlemlerinde veya haşıl sökme de tekrar kullanılabilir.geri kazanılan PVA ise saf hali ile aynı özelliklere sahiptir. Bu teknikle haşıl sökme flottesinden PVA nın yaklaşık olarak %94-97 si geri kazanılmaktadır.bir kısım PVA dokuma esnasındaki döküntülerle ve haşıl sökme esnasında su ile uzaklaştığından %100 geri kazanma mümkün olmamaktadır.tekrar kullanımda haşıl flottelerine %10-20 kadar yeni PVA haşıl maddesi ya da parafin, köpük önleyici gibi diğer yardımcı maddeler eklenmektedir[3, 4]. 7. SONUÇ PVA kolay uygulanabilmesi, yikamayla kısa sürede uzaklaştırılabilmesi özelliklerinden dolayı çok tercih edilen bir haşıl maddesidir. Güçlü film oluşturma yetenekleri özellikle hidrofob liflere olan adhezyon özelliği sayesinde dokuma esnasında istenen verimliliğe ulaşılmasını sağlamaktadır ve gelecekte daha da geniş kullanım alanı bulacak bir haşıl maddesi olarak görülmektedir[1].diğer haşıl maddeleriyle kombine edilerek veya tek başına kullanılması tavsiye edilmektedir. Kolaylıkla sökülebildiği ve geri dönüşümü mümkün olduğu için işletmelere hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlamaktadır. Bu özellikleriyle ve çevre dostu bir haşıl maddesi olarak kullanımının yaygınlaşması beklenmektedir. 8. KAYNAKLAR 1. MORELAND J. E., Polyvinyl Alcohol Warp Sizes, AATCC Warp Sizing Handbook, sf: 1-9, NEHRENBERG D.L., Polyvinyl Alcohol For Warp Sizing, AATCC Warp Sizing Handbook, sf: 1-13, GOSWAMI B. C., ANANDJIWALA R. D., HALL D., Textile Sizing, Marcel Dekker, sf: , 2004, New York 4. TOMASINO C., Chemistry & Technology of Fabric Preparation & Finishing, North Carolina State University, sf:23-27, 1992, North Carolina 5. KARMAKAR S.R.,Chemical Technology in The Pre-treatment Processes of Textiles, Textile Science and Technology, Elsevier, sf:77-78, , 448, 1999, Amsterdam 82

Tekstil Sektöründe Su Kullanımı ve Atık Su Yönetimi. Water Use in Textile Sector and Waste Water Management

Tekstil Sektöründe Su Kullanımı ve Atık Su Yönetimi. Water Use in Textile Sector and Waste Water Management Tekstil Sektöründe Su Kullanımı ve Atık Su Yönetimi Yahya CAN; Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Denizli, TÜRKİYE Özet Tekstil terbiye işletmelerinde çok fazla su kullanılmaktadır.

Detaylı

REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMIŞ PAMUKLU DOKUMALARIN YIKAMA, TER VE SÜRTME HASLIKLARININ GÖZLE VE SPEKTROFOTOMETREYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMIŞ PAMUKLU DOKUMALARIN YIKAMA, TER VE SÜRTME HASLIKLARININ GÖZLE VE SPEKTROFOTOMETREYLE DEĞERLENDİRİLMESİ REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMIŞ PAMUKLU DOKUMALARIN YIKAMA, TER VE SÜRTME HASLIKLARININ GÖZLE VE SPEKTROFOTOMETREYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

ANTİMİKROBİYAL LİFLER

ANTİMİKROBİYAL LİFLER ANTİMİKROBİYAL LİFLER ANTIMICROBIAL FIBERS Teks. Müh. Gamze SÜPÜREN TÜBİTAK Tekstil Araştırma Merkezi Arş. Gör. Ahmet ÇAY Ege Ü. Tekstil Müh. Bölümü Teks. Müh. Z. Evrim KANAT TÜBİTAK Tekstil Araştırma

Detaylı

BOYAR MADDE İÇEREN TEKSTİL ATIKSULARININ ARITIM ALTERNATİFLERİ

BOYAR MADDE İÇEREN TEKSTİL ATIKSULARININ ARITIM ALTERNATİFLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002 BOYAR MADDE İÇEREN TEKSTİL ATIKSULARININ ARITIM ALTERNATİFLERİ F. Olcay KOCAER * Ufuk ALKAN Özet: Son yıllarda su kirliliği

Detaylı

(Danışman) (Üye) (Üye)

(Danışman) (Üye) (Üye) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON OKSİDASYONU İLE ARITIMI Serpil YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2008 T.C SELÇUK

Detaylı

FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ RESEARCHING OF EFFECT OF DYESTUFF DISCOLORING MADE BY

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 529-553, 2013 Review Paper / Derleme Makalesi REMOVAL OF NATURAL ORGANIC MATTER IN DRINKING WATERS AND PREVENTION

Detaylı

YÜN LİFİNİN YENİ KULLANIM OLANAKLARI

YÜN LİFİNİN YENİ KULLANIM OLANAKLARI YÜN LİFİNİN YENİ KULLANIM OLANAKLARI NOVEL USAGE OF WOOL Ar?. Gör. M.?brahim BAHT?YAR? Ar?. Gör Candan AKÇA Prof. Dr..Kerim DURAN ÖZET Çok eski devirlerden beri yün lifi değerli bir konfeksiyon lifi olarak

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ POLİSTİREN ATIKLARIN ISIL-KATALİTİK PİROLİZİ Çiğdem ÇELİKGÖĞÜS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2010 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek

Detaylı

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1 EKMEK HAMURU HAZIRLAMA 1. EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER 2. EKMEK ÜRETİMİNDE YARDIMCI BİLEŞENLER 3. EKMEK HAMURU EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER Ekmek hamuru hazırlarken

Detaylı

Teknik Tekstil Uygulamalarında Kullanılan Nonwoven Filtreler. Nonwoven Filters Used in Technical Textile Applications

Teknik Tekstil Uygulamalarında Kullanılan Nonwoven Filtreler. Nonwoven Filters Used in Technical Textile Applications Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2010 (78-84) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 2, 2010 (78-84) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

Kaşmir Liflerinin Terbiye İşlemleri. Finishing Treatments Of Cashmere Fibers

Kaşmir Liflerinin Terbiye İşlemleri. Finishing Treatments Of Cashmere Fibers Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2013 (6-13) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 1, 2013 (6-13) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

TEKSTİL TERBİYESİNDE OZON KULLANIMI

TEKSTİL TERBİYESİNDE OZON KULLANIMI TEKSTİL TERBİYESİNDE OZON KULLANIMI Dilek ÖZTÜRK * Hüseyin Aksel EREN * Özet: Tekstil terbiyesinin bir çok uygulamasında yükseltgen ve indirgen maddelerin kullanımı yaygındır. En yaygın kullanılan yükseltgen

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POLİVİNİL BORAT SENTEZİ ; ELEKTROSPİN YÖNTEMİYLE NANOFİBER HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Havva Dinç YÜKSEK LİSANS Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak-2013

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ebru ÇORUH FARKLI DÜZE TİPLERİ KULLANILARAK EĞRİLMİŞ OPEN-END ROTOR İPLİKLERİNDEN ÖRME SÜPREM KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

YAZ STAJI RAPORU. Temmuz Gaziantep

YAZ STAJI RAPORU. Temmuz Gaziantep Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik & Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 2012 YAZ STAJI RAPORU Ad Soyadı : Okul Numarası : Dersin Adı : TM340 Yaz Stajı 2 Staj Yapılan Yer : Me-AS

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(2), 95-113 ss., Aralık 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(2), pp. 95-113, December 2014

Detaylı

FARKLI LİF TİPLERİYLE ÜRETİLEN LAMİNE KUMAŞLARIN PERFORMANSININ İNCELENMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Osman Gazi ARMAĞAN

FARKLI LİF TİPLERİYLE ÜRETİLEN LAMİNE KUMAŞLARIN PERFORMANSININ İNCELENMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Osman Gazi ARMAĞAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI LİF TİPLERİYLE ÜRETİLEN LAMİNE KUMAŞLARIN PERFORMANSININ İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Osman Gazi ARMAĞAN Anabilim Dalı: Tekstil Mühendisliği

Detaylı

TEKSTİLDE GÜÇ TUTUŞURLUK

TEKSTİLDE GÜÇ TUTUŞURLUK Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, 2012 DERLEME TEKSTİLDE GÜÇ TUTUŞURLUK Zeynep ÖMEROĞULLARI * Dilek KUT * Özet: Bu çalışmada, tekstil materyallerinin yanma davranışına,

Detaylı

DOĞAL BAMBU LİFLERİ NATURAL BAMBOO FIBER. Prof. Dr. Tülin ÖKTEM. Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü

DOĞAL BAMBU LİFLERİ NATURAL BAMBOO FIBER. Prof. Dr. Tülin ÖKTEM. Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü DOĞAL BAMBU LİFLERİ NATURAL BAMBOO FIBER Arş. Gör. H. Aylin KARAHAN Prof. Dr. Tülin ÖKTEM Prof. Dr. Necdet SEVENTEKİN ÖZET Doğal bambu lifleri popülaritesi artan liflerdendir. Üstün konfor ve yüksek performans

Detaylı

POLĠESTER PERDELĠK KUMAġTA ISIL REGÜLASYON SAĞLAMAYA YÖNELĠK MĠKROKAPSÜL HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI

POLĠESTER PERDELĠK KUMAġTA ISIL REGÜLASYON SAĞLAMAYA YÖNELĠK MĠKROKAPSÜL HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2011 POLĠESTER PERDELĠK KUMAġTA ISIL REGÜLASYON SAĞLAMAYA YÖNELĠK MĠKROKAPSÜL HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI Zeliha GÜLER * Dilek

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ÇEġĠTLĠ ELYAF DĠZĠLĠMLERĠYLE OLUġTURULMUġ METAL KÖPÜK ÇEKĠRDEKLĠ SANDVĠÇ KOMPOZĠTLERĠN MEKANĠK DAVRANIġLARININ ĠNCELENMESĠ Emre KARA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MAKĠNA

Detaylı

Tekstil Terbiye İşlemlerinde Ultrason Kullanımı. Use of Ultrasound in Textile Finishing

Tekstil Terbiye İşlemlerinde Ultrason Kullanımı. Use of Ultrasound in Textile Finishing Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 3, 2010 (30-38) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 3, 2010 (30-38) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

BALİSTİK LİFLER (Bölüm 1)

BALİSTİK LİFLER (Bölüm 1) BALİSTİK LİFLER (Bölüm 1) BALLISTIC FIBERS (Part 1) Arş. Gör. Ahmet ÇAY Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Müh. Z. Evrim KANAT TÜBİTAK Tekstil Araştırma Merkezi* Araş. Gör. Gamze SÜPÜREN Ege Ü.

Detaylı

6. İLERİ ATIKSU ARITIMI

6. İLERİ ATIKSU ARITIMI 6. İLERİ ATIKSU ARITIMI Klasik arıtma sistemleri çıkışında arıtılmış atıksuda kalan AKM, çözünmüş madde, organik maddeler vb. gibi kirleticilerin de arıtımı ilave arıtma sistemlerini gerektirmekte olup

Detaylı

8. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 3 KURŞUN, NİKEL, PALADYUM, PLATİN, RODYUM

8. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 3 KURŞUN, NİKEL, PALADYUM, PLATİN, RODYUM 8. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 3 KURŞUN, NİKEL, PALADYUM, PLATİN, RODYUM ELEKTROMETAL KAPLAMANIN TEMELLERİ II 8. DERS KAPLAMA BANYOLARI, BÖLÜM 3 İÇİNDEKİLER --------------------------------------------------------------

Detaylı