Antalya ekonomisinin sağlıklı gelişmesi, turizm destekli ticaret ve konut sektöründeki canlanmaya bağlı olacaktır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Antalya ekonomisinin sağlıklı gelişmesi, turizm destekli ticaret ve konut sektöründeki canlanmaya bağlı olacaktır"

Transkript

1 Ocak 2007 ATSO

2 ATSO Ocak

3

4 Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Antalya ekonomisinin sağlıklı gelişmesi, turizm destekli ticaret ve konut sektöründeki canlanmaya bağlı olacaktır ATSOVİZYON da bir çok kez ülkemizde kişiler yerine fikirler ve kurumlar üzerinde durulması, içe değil, dış dünyaya dönük çalışılması gereğini dile getirmişizdir. Kamu kurumları kanunların ruhuna uygun, kişilere değil vatandaşa hizmet için ve bir saat gibi uyumlu çalışması gereken kurumlardır. Fikirler olayların arkasında kaldıkça hiçbir sorunu çözemeyiz. Kurumlar kişilerin arkasında kalmaya devam ettikçe görüntü kurtarılsa da temelde gelişme sağlanamaz. Kurumlar arasında tam bir uyum olmadan ülkenin sağlıklı gelişmesi mümkün olamaz. Değerli Üyelerimiz, Antalya Platformu adını verdiğimiz bir toplantılar dizisine başladık. Antalya platformunun amacı, değerli Antalyalıları bir araya getirmek, Türkiye nin ve Antalya nın vizyonunu tartışmaktır. Zamanla bu platformun gerçek bir tartışma ortamı olmasını, Türkiye ve Antalya vizyonuna katkıda bulunmasını arzu ediyoruz. Toplantıların ilkini, Merkez Bankası Eski Başkanı Sayın Süreyya Serdengeçti ile gerçekleştirdik. Sayın Serdengeçti nin konuşması bizlere ülkemizde tüm diğer politikalar gibi ekonomik politikaların da yeterince tartışılmadığı gerçeğini gösterdi. Toplum olarak uygulanan ekonomik politikanın esasları, hedefleri ve varsa alternatifleri hakkında yeterince bilgi sahibi değiliz. Bunun bir nedeni ülkemizde bürokratik gelenek ve zihniyetin değişmemesidir. Bir çok önemli politikanın ve kanunun topluma mal edilmeden, kamuoyu desteğine bakılmaksızın, sadece birkaç ilgili kurumun ve ilgili bürokratın bilgisiyle yürürlüğe konması ciddi sorunlar yaratmaktadır. Sosyal güvenlik reformunun kesintiye uğraması bunun bir örneğidir. Oysa ekonomik politika yalnızca ekonomi yönetiminin konusu değildir. Hükümetler uygulanan politikayı halka çok iyi anlatmak, geniş kesimlerin desteğini almak zorundadır. Mevcut politikaları eleştiren kurumlar iyi hazırlanmış, ayrıntılı alternatif politikaları kamuoyuna sunmalıdır. Bir seçim yılında dahi ekonomik politika tartışmasının olmaması ciddi bir eksikliktir. Çünkü bir politika ancak inandırıcı olursa başarılı olur. Aksi halde güvensizlik her politikayı başarısızlığa götürür. Uygulanan politika enflasyon hedeflemesine dayandığı halde bunun ne olduğu yeterince anlatılmamıştır. Yukarıda belirttiğim kurum konusu ekonomi yönetimi için de geçerlidir. Bütün dünya fiyat istikrarı için Merkez Bankası nın bağımsız olması gereğini kabul etmiştir. Ancak bu konu Türkiye de halen yeterince anlaşılmamıştır. Sayın Serdengeçti konuşmasında Merkez Bankası Para Kurulu üyelerinin atamasındaki gecikmeye dikkat çekmiştir. Bu tür örnekler ülkemizde kurumlara dayalı bir sistem ihtiyacının henüz tam olarak benimsenmediğini göstermektedir. ATSO Ocak

5 Değerli Üyeler, Ekonomik politikanın temelleri yeterince tartışılmamış olduğu için ekonominin gidişi hakkında kafa karışıklığı devam etmektedir. Son aylarda birçok sektörde iç piyasada daralma yaşanması, dış ticaret açığının 49 milyar dolara, cari açığın 32 milyar dolara çıkması, buna rağmen yerli paranın değer kazanmaya başlaması, yeniden döviz kuru tartışması başlatmıştır. 32 milyar dolarlık cari açığın yaklaşık 20 milyar doları doğrudan fiziki yabancı sermaye ile finanse edilmiştir. Net olarak 9 milyar dolar portföy yatırımı gelmiştir. Net olarak 16 milyar dolar civarında özel sektör ve bankaların dış kredi kullanımı olmuştur. Dolayısıyla cari açığın çok üzerinde bir net döviz girişi vardır. Böylece Merkez Bankası döviz rezervi 60 milyar doların üzerine çıkarken döviz kuru düşmüş, TL Mayıs çalkantısından sonra tekrar değer kazanmaya başlamıştır. İthalatta ve cari açıktaki artışta petrol ve doğal gaz faturası önemlidir. Ama bu olmasa da cari açık önemli bir sorundur. Dış finansman olmadığı anda bu açık döviz kurunda ani yükselmeye meydan vermektedir yılında net olarak giren sıcak para 9-10 milyar dolar olsa da, halen borsada, tahvilde ve bankalara yatırılan mevduat olarak sıcak para stoku 65 milyar dolardır. (borsa 35, tahvil 26, bankalarda döviz mevduatı olarak 4) Bu sıcak paranın çıkışı her zaman bir risk faktörüdür. Bir başka sorun özel sektörün dış borcunun ve kur riskinin artmasıdır. Türkiye de devletin dış borcu 66 milyar dolar, iç borcu ise yaklaşık 175 milyar dolar kadardır. Kamunun dış borcu ağırlıklı olarak uzun vadelidir. Borç/GSMH oranı da %60 lara inmiştir. Buna karşılık, özel sektörün yani reel sektör ve bankaların döviz borcu ise 115 milyar dolar civarındadır. Sadece bankaların 2006 yılı dış kaynak kullanımları 25 milyar dolar civarındadır. Özel sektör dış borcunun bir kısmı kısa vadelidir. Dolayısıyla özellikle reel sektör için bir kur riski vardır. Kur riski, kriz riski değildir. Kriz ihtimali olmasa da geçen Mayıs ayındaki çalkantı riski her zaman için vardır. Değerli Üyelerimiz, Bir çok sektör piyasanın durgun olduğundan yakınırken ihracat artmakta, ekonomik büyüme hızını kaybetse de devam etmektedir. İhracatçı sektörler iç piyasadaki dalgalanmayı rahatlıkla karşılayabilmektedir. Örnek olarak OSD verilerine göre 2006 yılı ilk yarısında otomobil satışları %15 artarken ikinci yarıda %30 düşüş gerçekleşmiştir. Ancak sektör, iç pazardaki kaybını ihracatını %34 artırarak telafi etmiş, böylece otomobil üretimi yıl genelinde %20 artmıştır. Aynı durum diğer taşıt araçları için de geçerlidir. Beyaz eşya sektöründe yıl genelinde iç piyasadaki satış rakamları çok küçük bir düşüş göstermiş, fakat buna karşılık ihracat %34 oranında artmıştır. Görüldüğü gibi ihracatçı sektörlerde büyüme devam etmektedir. Ancak iç piyasaya çalışan sektörlerde durum aynı değildir. Tüketici kredileri 2006 yılında yüzde 62 oranında artarak 28 milyardan 46 milyar YTL seviyesine çıktı. Bunun içinde konut kredileri yüzde 79 artmış ve 22 milyar YTL ye çıkmıştır. Ancak 2005 yılında 28 milyar YTL olan tüketici kredileri Ağustos 2006 da 42 milyara yükseldiği halde, daha sonra tamamen hız kesmiş, 2006 sonunda 46 milyarda kalmıştır. Konut kredileri 2004 yılında 2.6 milyon YTL, 2005 sonunda 16.4 milyon, 2006 Ağustos ayında 20.7 milyon iken 2006 sonunda 22 milyon YTL de kalmıştır. Kredi kartları hacmi de Ağustos-Aralık 2006 döneminde sadece %5 oranında artarak enflasyonun altında kalmıştır. Bu rakamlar tüketici talebinde yılın ikinci yarısındaki sert düşüşü göstermektedir. Buna rağmen, 2006 yılı ilk yarıdaki yüksek taleple geçmiştir yılında henüz iç piyasada talep durgundur ve bu durgunluk devam ettiği takdirde sıkıntılar artacaktır. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken sektörler ticaret sektörü ve konut sektörüdür. Çünkü bu sektörde durgunluğun devam etmesi bir çok sektörü de etkileyecektir. Değerli Üyelerimiz, Ekonomideki bu değişim yanında Antalya ekonomisi turizmdeki gelişmeden de etkilenmektedir. Antalya, 2006 yılında Avrupa pazarında ciddi bir kan kaybına uğramıştır. Almanya dan gelen turist sayısındaki azalma 450 bindir. Hollanda da 128 bin, Avusturya da 60 bin, İsveç te 47 bin, İsviçre de 96 bin, İngiltere, İtalya, Finlandiya, Belçika gibi ülkelerde yaklaşık 20 bin kayıp söz konusudur. Bu şekilde Antalya Avrupa pazarında 2002 yılının gerisine düşmüş, beş yıl önceki konumuna dönmüştür. Bu pazar kaybının Rusya pazarındaki yükselişle telafi edilmiş olması çözüm değildir. Antalya nın ulaşmış olduğu büyük kapasiteyle Avrupa pazarında, özellikle de Kuzey Avrupa pazarında gerilemeye tahammülü yoktur. Kuzey Avrupa daki pazar kaybı 2005 yılında başlamış, 2006 da devam etmiştir. Bu durumun dönemsel bir düşüş olması ve önümüzdeki yıllarda yeniden yükseliş trendine dönülmesi muhtemeldir. Ancak bu konuda çok temkinli olmak, yapısal sorunlar, tanıtım ve uzun dönemli imaj üzerinde önemle durmak zorundayız. Bakanlığın tanıtım bütçesini 120 milyon dolara çıkarmasıyla bu yıl tanıtım alanındaki sorunlar yeterince tartışılmamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tanıtımda kültür turizmine öncelik vererek kısa ve uzun vadeli öncelik seçiminde hata yapmıştır. Oysa Almanya başta olmak üzere her ülkede Türkiye nin imajı derinlikle araştırılmalı ve olumsuz imajı olumlu imaja çevirecek bir tanıtım stratejisi belirlenmelidir. Tanıtımın örgütsel yapısı, içeriği ve şekli yeniden ele alınmalı, turizm tanıtımı sektör temsilcilerinin ve pazarlama-reklam uzmanlarının yer aldığı profesyonel bir birim tarafından planlanmalı ve yürütülmelidir yılında Antalya ekonomisinin sağlıklı gelişmesi turizm destekli ticaretin gelişmesine ve konut sektöründeki canlanmaya bağlı olacaktır. Bu üç sektörün de en önemli sorunu önce bir bütün olarak Antalya nın, sonra sektörlerin, daha sonra da bizzat firmaların markalaşmasıdır. Bu nedenle Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu konu üzerinde çalışmalarımızı genişletmeye gayret edeceğiz. Büyük sorunların kısa dönemde büyük çözümleri yoktur. Ama her doğru çalışma çözüme giden yolda ilerleme sağlar. Ulusal basınımızda da yer aldığı gibi, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu OSB statüsünde Organize Tarım ve Sera Bölgeleri kurulmasını eylem planına almıştır. Bölgemiz ve ülkemiz tarımında çığır açacak bu düzenleme iki yıl önce başlayan Odamız çalışmalarının sonucunda gündeme gelmiştir. Bu düzenlemenin bir an önce hayata geçmesini temenni ediyoruz. Bu örnek her sektörün kendi alanında yeni politika ve mevzuat değişikliği için ortak çaba harcaması gerektiğini ortaya koymaktadır. Sevgi ve saygılarımla, en iyi dileklerimi sunarım. 3 Ocak 2007 ATSO

6 14 Akdeniz Sanayi Sitesi Yapısal Sorunlarla Boğuşuyor ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI YIL:20 / OCAK 2007 / SAYI:228 ATSO ADINA SAHİBİ: Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ÖZGEN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali Rıza AKINCI Arif SELÇUK Özdağ ÇANCI YAYINA HAZIRLIK: Mete TEKİN Orhan ÇAKMUR TASARIM: Kaan ESİNGÜNER BASKI: ÇAĞDAŞ YAŞATAN Reklam Matbaacılık Tanıtım Organizasyon A.Ş. Kızılsaray Mh. 63. Sk. No:4, Yaşatan İş Merkezi, ANTALYA Tel.: Faks: ATSO: Kazım Özalp Caddesi 2. Sokak No: 4 ANTALYA Tel : Faks : URL : Yıllık Abone Bedeli : 50 YTL Ayda bir yayınlanır Dergimizdeki yazılar kaynak gösterilerek alınabilir. Dergimizde yayınlanan yazılardaki görüşler yazarlarına aittir. Reklam ve diğer konularınız için lütfen basın bürosu ile irtibat kurunuz. Merkez Bankası eski Başkanı ve TEPAV ESİ Direktörü Süreyya Serdengeçti; Ekonomide 2001 öncesine dönüş olmaz. Çok özel maharet gerektirir Antalya da Atık Çamur Bertaraf Tesislerinin Çevre ve İnsan Sağlığına Etkileri Gelecekte Yıldızı Parlayacak Meslekler 6 TSE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 10 ATSO ÜYELERİNİ DÜNYAYA AÇIYOR 12 ATSO 2007 HEDEFLERİ 19 YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI 28 NOSTALJİ 35 SANAYİLEŞME VE KATI ATIKLARIN GERİ KAZANIMI 38 KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINI DOĞRU OKUMAK 40 KARA KUCAK MI? GREKO ROMEN Mİ? 46 AB DEN GÜNCEL HABERLER 51 ŞİRKET HABERLERİ 52 KÜLTÜR - SANAT 56 EKONOMİK DURUM RAPORU 68 FUARLAR 70 İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ 72 ANTALYA DAN LEZZETLER ATSO Ocak

7 Antalya Platformu ve İhracata İlk Adım Sayın Üyelerimiz, Değerli Okurlarımız, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2007 yılına Antalya Platformu adını verdiğimiz toplantılar dizisi ile başladık. Antalya ve Türkiye vizyonuna katkı sağlayacak değerli isimleri Antalya iş dünyası ile buluşturmak ve birikimlerinden faydalanmak amacıyla düzenlediğimiz Antalya Platformu nun ilk konuğu Merkez Bankası eski Başkanı ve TEPAV ESİ Direktörü Süreyya Serdengeçti oldu. Türk ekonomisinin son 35 yılını değerlendiren Serdengeçti, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler öncesinde, ekonominin seyri konusunda önemli ipuçları verdi. Serdengeçti nin değerlendirmesinin geniş bir özetini dergimizde bulacaksınız. Bu değerlendirmenin toplantıya katılamayan üyelerimiz için önemli bir rehber olacağını düşünüyoruz. Antalya Platformu nun tüm üyelerimizin desteğiyle gerçek bir tartışma ortamı olmasını, Türkiye ve Antalya vizyonuna katkıda bulunmasını arzu ediyoruz. ATSO olarak öncelikli konularımızdan biri de Antalyalı firmalarının dünyaya açılması. Kürselleşmenin ve ekonomik ilişkilerin giderek ağırlık kazandığı günümüzde dış ticaretin önemi her geçen gün artmaktadır. Ekonomik olarak kalkınmada, dış ticarette gösterilen performans çok büyük önem taşımaktadır. ATSO üyelerine ihracatçı olma ve yeni pazarlara açılma fırsatı yaratmak amacıyla 2006 yılı Temmuz ayında startını verdiğimiz İhracata İlk Adım Programı nın 1. etabı başarıyla tamamlandı. Programa katılan Ake Asansör, Anmosaş Antalya Mobilya, Antalya Balık, Derman Gıda, Ekol ve Ulusal Teknoloji firmaları törenle sertifikalarını aldılar. Odamız tarafından, ilk defa firmalarımıza birebir danışmanlık hizmetinin verildiği bu programın başarı ile tamamlanmış olması bizleri çok memnun etti yılı içerisinde toplam 12 firmaya ulaşmayı ve danışmanlık hizmeti vermeyi planlıyoruz. Değerli Okurlarımız, Antalya ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri kuşkusuz tarım sektörü yılında Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatı bir önceki yıla göre miktar bazında %17, değer bazında ise %19 artış gösterirken, psikolojik sınır olarak nitelendirilen 1 milyar dolar seviyesi aşıldı. Geçen yıl Antalya dan ise bir önceki yıla göre değer bazında yüzde 8 artışla 225 milyon Dolar lık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildi. Bu artışa karşın, 2005 yılında Antalya dan yapılan ihracatta AB ülkelerinin payı % 60 iken, 2006 yılında bu oran % 48 e düştü. AB ülkeleri yaş meyve sebze ihracatımızda önem arz etmekle birlikte bu ülkelere yapılan ihraç payımız giderek azalmaktadır. Yaş sebze ve meyve ihracatının genel bir değerlendirmesini ve 2007 hedeflerine bu sayımızda geniş bir yer ayırdık. Dergimizin bu sayısında önemli konularımızdan biri de Akdeniz Sanayi Sitesi ile ilgili dosyamız li yıllarda Türkiye nin İstanbul İkitelli den sonra en büyük sanayi sitesi olarak projelendirilen Akdeniz Sanayi Sitesi yapısal sorunlarla boğuşuyor. Siteye ait 100 dönüm alan, gecekondu işgali altında. Kaçak yapıların temizlenmesi halinde, sitede 184 işyeri daha açılacak. Ama bu şimdilik hayal gibi görünüyor. Sanayide bir diğer önemli sorun ise hırsızlık. Hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı sanayi sitesinde gecede en az 3-5 dükkan soyuluyor. Ara eleman sıkıntısı, spor sahası, sağlık ocağı gibi sosyal donatı alanlarının eksikliği, noter şubesi bulunmayışı eleştiri konusu. Esnaf, sanayinin bozulan imajını, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarla gidermek gerektiğini vurguluyor. Değerli Okurlarımız, Gelecek, işini en iyi şekilde yapan profesyonellerin olacaktır. Bu sayımızda ilginizi çekeceğini Çetin Osman BUDAK Yayın Kurulu Başkanı düşündüğümüz bir diğer dosyamız da Geleceğin Meslekleri. Kuşkusuz AB ye entegrasyon sürecinde Türkiye de yıldızı parlayacak ve popülaritesini yitirecek meslekler gençlerin iş seçiminde önemli yer oluşturacak. Gelecekte yıldızı parlayacak mesleklerin başında uluslararası muhasebe, uluslar arası hukuk, lojistik, danışmanlık, turizm yöneticiliği, çevre mühendisliği, gıda mühendisliği, ziraat mühendisliği, genetik, elektrik-elektronik, bilgi-işlem (IT) mühendisliği, endüstri mühendisliği, biyoloji, sağlık personeli, diplomatlık, çalışma ekonomisi ve finans vs. geliyor. Modern meslekler arasında yazılım, telekomünikasyon mühendisliği, moda tasarımcılığı ve anaokulu öğretmenliği öne çıkarken, yeni mesleklerde de satış ve pazarlama mühendisi, ilaç mühendisi, reklam yöneticisi, tercümanlık, psikoterapistlik, yıldızı parlayanlar arasında. Popülerlik kazanacak bir diğer sektör ise eğlence olacak. Avrupa nın yaşlanması ve yaşlıların eğlence istemesiyle animatörlük gözde meslekler arasında sayılacak. Sivil tarihçi Hüseyin Çimrin in ise dergimizin Nostalji köşesinde Antalya da zamanla kaybolan meslekleri yazdı. Çimrin, daha bundan on-on beş yıl öncesine kadar Antalya kent merkezinde çarıkçılık, semercilik, nalbantçılık, halıcılık, iğne oyacılığı, bakırcılık, demircilik, bıçakçılık gibi el sanatlarına rastlandığını anlatıyor. Gelecek sayımızda buluşmak dileğiyle. 5 Ocak 2007 ATSO

8 TSE, ürün belgelendirmesini artık Antalya da da yapmaya başladı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 13 Aralık 2006 tarihinde düzenlenen TSE Bilgilendirme Toplantısı Dedeman Otel de yapıldı. Toplantıya Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Kenan Malatyalı, TSE Belgelendirme Daire Başkanı Rasim Yılmaz, TSE Antalya Personel ve Sistem Bilgilendirme Müdürü S. Kaya Kars ile çok sayıda işadamı katıldı. Toplantının açılışında bir konuşma yapan ATSO Başkanı Kemal Özgen, TSE nin gelişmesinin, belgelendirme işlemlerinin hızlı ve düşük maliyetle yapılmasının Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü artıran önemli faktörlerden biri olduğunu vurguladı. Özgen şöyle konuştu; TSE, kalite belgesi, standart uyumu belgesi, sistem uyumluluğu belgesi gibi hizmetleriyle her sektöre hizmet vermektedir. Burada öncelikle Sayın TSE Başkanı Kenan Malatyalı öncülüğünde TSE deki gelişmeye dikkat çekmek istiyorum. Sayın Malatyalı ve ekibi büyük bir milli görevi büyük bir fedakarlıkla yürütmüşlerdir. TSE günümüzde 21 bin standardı olan bir kurumdur. Bunların 10 bini ISO (Uluslar arası Standartlar Örgütü) standardı, 12 bini AB standardıdır. AB standartlarının % 90 ı TSE tarafından standart olarak yayımlanmıştır. Standartlar konusunda iyi bir ilerlemenin olduğunu AB Komisyonu nun geçen ay yayınladığı 2006 ilerleme raporu da teyit etmiştir. Enstitü artık CE işareti verme konusunda da yetkilendirilmiştir. Hatta ilk yetkilendirme konusu Antalya için önem taşıyan konulardan birisi olan asansör yönetmeliğidir. CE işareti için TSE nin yetki alması son derece sevindirici bir gelişmedir. Dolayısıyla TSE, AB ile uyum konusunda gerçekten önemli bir mesafe almıştır. TSE nin belgelendirme sistemi, ithalatta haksız rekabetin engellenmesi açısından da önemli bir konudur. Fakat maalesef Avrupa Birliği ne uyum için ithalattaki zorunlu standart uygulaması, TSE denetimi büyük çapta azaltılmıştır. Son dönemde ithalatın hızlı artmasında AB uyumu için yapılan bu düzenlemenin de rolü bulunmaktadır. TSE denetimi yerine bakanlıklar tarafından piyasada denetim ilkesi benimsenmiştir. Ancak bu denetim de henüz tam olarak oturmamıştır. Bu nedenle standartlar konusunda piyasa gözetiminin odalar tarafından yapılması bir çözüm olabilecektir. Ama her halukarda ithalatta TSE kontrolünün kaldırılması ciddi bir boşluk yaratmıştır. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, TSE Antalya Bölge Müdürlüğü nün belgelendirme yetki ve kapasitesinin artırılmasına büyük önem veriyoruz. Sanayici ve işadamlarımızın belge almak için Denizli ye müracaat etmeleri bir zaman kaybı ve ek maliyet yaratmaktadır. Bu nedenle TSE Antalya Bölge Müdürlüğü nün 1 Ocak tan itibaren ürün belgelendirme yapacak olmasını sevinçle karşılıyoruz. Antalya da sanayi sektörümüz hızla gelişmektedir. Organize Sanayi Bölgemiz halen 600 milyon dolarlık üretim, 160 milyon dolar ihracat yapmakta, 6 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Yeni tevsii alanlarıyla birlikte Organize Sanayi Bölgemiz 360 işletmeye ve 18 bin kişilik istihdam kapasitesine ulaşacaktır. Bu nedenle bölgemizin altyapısının gelişmesi ve bölgede mesleki eğitim lisesi açılması gibi konularda da önemli bir gayret sarfettik. Belge almanın kolaylaşması sektörümüze önemli bir hizmet olacaktır. Antalya da belgelendirme işlemi diğer sektörlerimize de katkı sağlayacaktır. Belgelendirme tarımı da, turizmi de ilgilendirmektedir. Esasen Antalya gibi bir turizm başkentinde kalite belgesine her işyerinin sahip olması gerekir. Aslında otellerimiz için her şey dahil standartları geliştirmeliyiz. Tarımdaki iyi tarım uygulamaları gibi, mağazalarda iyi mağazacılık standartları olmalıdır. Antalya da gıda güvenliğine tam olarak uymayan satış yeri ve restoran kalmamalıdır. Taksi ve dolmuşların dahi bir standardı olmalıdır. Ümit ediyorum ki, ilerde bu çalışmalar da yaygınlaşacaktır. Bu bakımdan TSE nin belgelendirme hizmetleri Antalya için gerçekten büyük bir önem taşımaktadır. Ayrıca Antalya da bu işlemlerin yapılması Burdur ve Isparta ya da önemli bir hizmet olacaktır. Malatyalı: Dünyada İlk 20 deyiz TSE Başkanı Kenan Malatyalı ise, TSE nin kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Türkiye nin standartlar konusunda çok iyi durumda olduğunu belirten Malatyalı, Standartlar konusunda dünyanın ilk 20 ülkesi arasında yer alıyoruz. Türkiye, ihracatının üçte ikisini AB ve batı ülkelerine yapıyor. İşte bu ihracatta, standardın önemi ortaya çıkıyor dedi. Malatyalı, TSE nin halen 27 bine yakın standardı olduğunu bunlardan 10 bininin ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) 12 bininin de AB standardı olduğunu kaydetti. Kalite, sistem ve hizmet belgelendirme alanlarında da faaliyetlerde bulunduklarını ifade eden Malatyalı, 400 firmaya 1300 belgelendirme yapıldığını bildirdi. Yasal boşluklardan dolayı Türkiye de para karşılığı belgelendirme yapan firmaların arttığına işaret eden Malatyalı, Standartlar konusunda üretici, yatırımcı ve tüketici haksız rekabete uğruyorsa, bunu hem biz hem de kendileri takip edecek. Tüketici de standartlara sahip çıkacak. TSE yasası bir yıldır Başbakanlıkta duruyor. Yabancı belgelendirme kuruluşlarıyla rekabet edebilmemiz için TSE nin bağımsız olması gerekir. AB ülkelerinden gelen belgelendirme kuruluşlarının 100 YTL ye yaptığı işi biz 10 YTL ye yaparız. AB ülkelerindeki belgelendirme kuruluşlarından daha az bedelle belgelendirme yapıyoruz. Türkiye nin TSE ye, üretici ve yatırımcının da TSE ye ihtiyacı var. Para Karşılığı Belge Veriyorlar TSE Belgelendirme Daire Başkanı Rasim Yılmaz da, katılımcılara CE belgesi hakkında bilgi verdi. Yılmaz, AB Standartlar Kurumu nun tüm zorlamalarına rağmen TSE nin asansörlerde CE belgesi verme yetkisini aldığını kaydetti. TSE Antalya Personel ve Sistem Bilgilendirme Müdürü S. Kaya Kars ise, 20 ay önce hizmete giren müdürlüğün Antalya nın yanı sıra, Burdur, Isparta ve Muğla illerine de hizmet verdiğini söyledi. Artık her türlü belgelendirme ve eğitim çalışmasının Antalya da yapıldığını belirten Kars, belgelendirme çalışmalarında kısa sürede yüzde 400 artık olduğunu bildirdi. Kars, yılları arısında toplam 20 belgelendirme yapılırken, yılları arasında bu sayının 196 ya yükseldiğini de kaydetti. Yabancı belgelendirme kuruluşlarının para karşılığı belge sattığını da söyleyen Kars, TSE nin 60 milyon dolarlık laboratuvarları olduğunu vurguladı. Kars, Yabancı belgelendirme kuruluşları parayla belge satıyor. Bizimle haksız rekabet ediyorlar. Yabancı belgelendirme kuruluşları, Türkiye de bir genel müdür, bir telefon ve faksla iş yapıyorlar. Yabancı firmalara karşı değiliz ama, haksız rekabete karşıyız dedi. ATSO Başkanı Kemal Özgen, TSE Başkanı Kenan Malatyalı ya günün anısına bir tablo hediye etti. ATSO Ocak

9

10

11 Haber Turu Haber Turu Haber Turu Haber Turu Haber Turu Haber Tur ATSO, Heart of Gold Kampanyası na destek için Kültür ve Turizm Bakanlığı na başvurdu Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya: Heart of Gold Kampanyası na destek için Kültür ve Turizm Bakanlığı na başvuruda bulunuyor. ATSO Başkanı Kemal Özgen in konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle; Bilindiği üzere Antalya nın ve Odamızın çok üzerinde durduğu dış tanıtım konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tanıtım harcamalarının yarısını karşılamayı taahhüt ederek önemli bir çalışma başlatmıştır. Tanıtıma ayrılan 120 milyon dolar bütçe de konuya verilen önemi göstermektedir. Ancak önceki yıllarda tanıtım bütçesinin tam kullanılamadığı ve bütçe ödeneğinin bir kısmının sonraki yıllara devrettiği görülmüştür. Bakanlığın tanıtım desteğinden faydalanmak için tanıtım projeleri geliştirilmesi ve tanıtım bütçesinin en iyi şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle Odamız Antalya: Heart of Gold Kampanyası na destek için Kültür ve Turizm Bakanlığı na başvuruda bulunmaya karar vermiştir. Bilindiği gibi Dünya Altın Konseyi (WGC), Turkish Association of Jewellers (TAJ), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ile ortaklaşa yürüttüğümüz bu kampanya başlangıç aşamasında olmasına ve nispeten kötü geçen turizm sezonuna rağmen olumlu sonuçlar vermiştir. Yarım milyon dolar bütçeyle başlayan bu kampanya Bakanlık desteği sağlandığı takdirde daha büyük bir hedefe ulaşacak, böylece kuyumculuk sektörümüz ve genel olarak turizm sektörümüz bu markalaşma projesinden fayda sağlayacaktır. Bu tanıtım çalışmaları özelde kuyumculuk sektörünü hedeflemekle birlikte genelde bütün Antalya nın tanıtımını ve reklamını yapacaktır. Kuyumculuk harcamalarının turistlerin kartla yaptıkları harcamalardaki payının %46 gibi önemli bir orana ulaştığı bilinmektedir. İhracat gelirleri kapsamında değerlendirilebileceğimiz turistlerin kuyum harcamaları büyük bir hızla artmaktadır. Antalya, tek başına sözkonusu satışların üçte birinden fazlasını gerçekleştirmektedir. Bu gerçeklerden hareketle, ülke ve bölge ekonomisi için son derece büyük öneme sahip turistik altın takı satışlarını artırmak ve Antalya yı bu alanda bir marka haline getirmek için 2006 yılı içerisinde başlattığımız Antalya: Heart of Gold Kampanyası nın Bakanlık desteğiyle çok daha büyük ölçekli bir projeye dönüşmesini hedefliyoruz. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Atilla Koç un geçtiğimiz günlerde basında yer alan açıklamalarına istinaden Ülke Tanıtım Fonundan kuyumculuk sektörü ve Antalya mız adına destek talep edeceğiz. Sayın Bakanımızın bu talebimize olumlu yanıt vereceğini ümit ediyoruz. Özgen; Özelleştirme sonrası ortaya çıkan fiyat artışları dikkatle izlenmeli Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Özgen, Telekom, akaryakıt ve elektrik gibi alanlarda özelleştirme sonrası ortaya çıkan fiyat artışlarının dikkatle izlenmesi ve yetkililer tarafında kamuoyuna açıklayıcı bilgi verilmesini istedi. Özgen, Türk Telekom un telefon tarifelerine zam talebinde bulunması, Hükümetin elektrik dağıtımında özelleştirmeyi fiyatların artacağı endişesi ile ertelemesi ülkemizde yapılan özelleştirme hakkındaki soruların artmasına neden olmuştur. Özelleştirmenin amacı, kamu işletmeciliğinin yerine gelen özel sermaye işletmeciliğinin rekabet yaratması, verimliliği artırması, maliyetleri ve fiyatları düşürmesidir. Böylece özelleştirmenin hem tüketicilere hem de bu girdileri kullanan diğer özel sektör işletmelerine kazanç sağlaması ve ekonomiye katkı yapması gerekmektedir. Aksi halde özelleştirme Türkiye de bir çok kesim tarafından görüldüğü gibi devlet malının ve işletmesinin satılması değildir. Özel sektör örgütleri olarak, özelleştirme ve serbest piyasa ekonomisine inandığımız ve savunduğumuz halde, maliyet ve fiyatların düşmesini sağlamayan bir özelleştirmeyi üyelerimize ve kamuoyuna anlatmakta bizler dahi zorluk çekeriz. Bu nedenle Telekom, akaryakıt ve elektrik gibi alanlarda özelleştirme sonrası ortaya çıkan fiyat artışları dikkatle izlenmeli, sözkonusu kuruluşlar ve ilgili yetkililer tarafından kamuoyuna açıklayıcı bilgi verilmelidir dedi. 9 Ocak 2007 ATSO

12 ATSO Üyelerini Dünyaya Açıyor Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ATSO üyelerine ihracatçı olma ve yeni pazarlara açılma fırsatı yaratmak amacıyla 2006 yılı Temmuz ayında başlatılan İhracata İlk Adım Programı nın 1. etabı başarıyla tamamlandı. Programa katılan Ake Asansör, Anmosaş Antalya Mobilya, Antalya Balık, Derman Gıda, Ekol ve Ulusal Teknoloji firmalarına düzenlenen bir törenle sertifikaları verildi. 24 Ocak 2007 tarihinde gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, kürselleşmenin ve ekonomik ilişkilerin giderek ağırlık kazandığı günümüzde dış ticaretin öneminin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Budak, şöyle konuştu: Ekonomik olarak kalkınmada, dış ticarette gösterilen performans çok büyük önem taşımaktadır. Küreselleşmenin hızlanmasına, iletişim, ulaşım fırsatlarının artmasına paralel olarak dünya giderek firmalar için büyük bir pazar yeri haline gelmektedir. Bu koşullarda ihracatçılarımız aynı sektörde çalışan sadece yerel değil yabancı firmalarla da rekabet etmek durumunda kalmaktadır. Firmaların karşılaşacağı riskleri ve elde edeceği faydayı önceden çok iyi analiz etmeleri gerekmektedir. İhracat planlaması ile işe başlamaları, profesyonel kadro istihdam etmeleri ya da profesyonel danışmanlık hizmeti almaları şarttır. Bu programa bugüne kadar düzenli ve/veya hiç ihracat yapmamış üretici konumundaki ve programın kıstaslarına uygun KOBİ niteliği taşıyan 6 üye firmamız ile başladık. Global ekonomilerde yeni pazarlara ihtiyaç olduğu gerçeğinden yola çıkılarak bölgemizde ihracat yapmayan firmalara dış ülkelere nasıl mal satabilecekleri konusunda, GF Danışmalık yetkilisi Sayın Günnur Fidan tarafından firmalarımız, 1) Ake Asansör Malz. Paz. Ltd. Şti. 2) Anmosaş Antalya Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 3) Antalya Balık Turizm Gıda Taş. İnş. San. ve Tic.A.Ş. 4) Derman Ana Gıda Tem. Teks. Turz. İnş. Taah. Tic. San. İml. İth. İhr. Ltd. Şti. 5) Ekol İç ve Dış Tic. Pazl. Ltd. Şti. 6) Ulusal Teknoloji Müh. San. Taah. Tic. Ltd. Şirketi. ne dört aylık sürede; ihracat pazarlaması ve planlaması, dış pazarlara açılmaları konularında danışmanlık hizmeti verilmiştir. Uluslararası pazarlarda rekabet edilebilir bir konuma ulaşmaları için gerekli altyapı eksiklikleri tespit edilerek tamamlanmış ve firmalarımız fiilen ihracat yapabilecek hale getirilmiştir. Bu çerçevede, firmalarımızın; En az iki dilde web sayfası hazırlanmıştır. İhracat Eylem Planı oluşturulmuştur. Yurtdışındaki firmalar ile acenta sözleşmeleri imzalanmıştır. Tanıtım CD leri hazırlanmıştır. Hedef ülkeleri belirlenerek, hedef fuarları tespit edilmiştir. Aynı zamanda, 3 firmamız yurtdışında düzenlenen 3 fuara ziyaretçi olarak iştirak etmiştir. 1 firmamız ihraç kayıtlı satışlara, 2 firmamız da 2 ülkeye ihracata başlamıştır.yine bir firmanız yurtdışına hedef olarak belirlediği ülkeye pazar araştırması yapmak üzere ziyarette bulunmuştur. ATSO Ocak

13 ATSO olarak yurtdışında bulunan Ticaret ve Sanayi Odaları ile ikili ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu programa katılan 2 firmamız, işbirliği protokolü imzaladığımız Tataristan TSO ve Rimini TSO üye firmaları ile işbirliği görüşmeleri yapmıştır yılında 6 firma ile başlatmış olduğumuz İhracata İlk Adım Programına katılan 6 firmamızın danışmanımız ile 4 aylık sürede önemli gelişmelere imza attıklarını görüyoruz. Firmalarımızın bu çalışmaları bizleri de memnun etmektedir. Bu programa katılan firmalara desteğimiz her zaman devam edecektir. Odamız tarafından, ilk defa firmalarımıza birebir danışmanlık hizmetinin verildiği bu programın başarı ile tamamlanmış olması bizleri ayrıca memnun etmektedir. Bu vesileyle sizlerle, 2006 yılında başlatılan İhracata İlk Adım Programı 2. etabına 2007 Şubat ayında başlanacağı bilgisini paylaşmak istiyorum yılı içerisinde 2 grup halinde toplam 12 firmaya ulaşmayı ve danışmanlık hizmeti vermeyi planlıyoruz. Programa katılan firmalar: ATSO bize yön verdi ATSO üyelerine ihracatçı olma ve yeni pazarlara açılma fırsatı yaratmak amacıyla düzenlenen İhracata İlk Adım Programı na katılan firmalar, Program sayesinde ürünlerimizi yurt dışına taşımak için gerekli çalışmaları yapma fırsatı bulduk, ATSO bize yön verdi dediler. Özlem AYIK (Makine Mühendisi - Ulusal Teknoloji); Mustafa ÇOR (Ekol Tekstil Genel Müdürü); Mustafa Kutsi TÜMER (Derman Ana Gıda Genel Müdürü); Serdar İLKMEN (Ake Asansör İhracat Müdürü); Türkiye de belli bir konuma geldik. Yurt dışında büyümek istiyoruz. Programa katılarak gerekli altyapıyı oluşturduk. İlk ürünlerimizi Özbekistan a sattık. Çok mutluyuz. Yurt dışında fuarlara ağırlık vereceğiz. İyi bir altyapımız var. Her an ihracat yapa rt dışına taşımak için gerekli çalışmaları yapma fırsatı bulduk. Dünya markası olmayı hedefliyoruz. İç piyasada turizme yönelik faaliyet gösteriyorduk. Sezona bağlı çalışıyorduk. Taki programa katılana kadar. Meğer yıllarca kafamızı kuma gömmüşüz. İhracatla ilgili bilgimiz hiç yoktu. ATSO emeklememizi sağladı. Şu anda ürettiğimiz bütün malı Irak pazarına satıyoruz. Ağırlıklı olarak Antalya bölgesine ve Türkiye çapında bazı illere mal veriyorduk. ATSO bize yön verdi. Daha doğru hedefler ve pazarlar seçmeyi gösterdi. Zor denilen pazarlara bile açılma şansı bulduk. İhraçaata İlk Adım Eğitimine katılan Firmalar Ake Asansör Malz. Paz. Ltd. Şti. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Üretim konusu: Asansör kabini, asansör kapısı (yarı otomatik, tam otomatik) Anmosaş Antalya Mobilya San. ve Tic. A. Ş. Havaalanı karşısı Üretim konusu: Hareketli ve sabit otel mobilyası, yüksek çocuk sandalyesi ve dizüstü bilgisayar sehpası Antalya Balık Turizm Gıda Taş. İnş. San. ve Tic. A. Ş. Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Üretim konusu: Su ürünleri imalatı, ahtapot, sudak fileto, gümüş balığı, kerevit Derman Ana Gıda Tem. Teks. Turz. İnş. Taah. Tic. San. İml. İth. İhr. Ltd. Şti. Gülveren Mahallesi Üretim konusu: Baharat, ballı çerez, lokum, incir ezmesi (çerezli) Ekol İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. (Selective Tekstil) Serik Caddesi Üretim Konusu:Yatak üstü tekstili (alez, çarşaf, yastık ve yastık kılıfı, yorgan, battaniye, nevresim, pike, yatak örtüsü, yatak, kanepe); restaurant tekstili (masa örtüsü, kapak, runner, peçete, skirt, perde, halı); banyo tekstili (havlu, bornoz, havlu terlik) Ulusal Teknoloji Müh. San. Taah. Tic. Ltd. Şti. Akdeniz Sanayi Sitesi Üretim Konusu: Temiz su arıtma sistemleri, kazan dairesi baca sistemleri ve akümülasyon tank sistemleri konusunda projelendirme, paslanmaz çelik çok kartuşlu filtre sistemleri, torba filtre sistemleri, uv lamba sistemleri, havuz ön filtre sistemleri, evaparatör sistemleri,seperator sistemleri, kazan dairesi bacaları, akümülasyon tank sistemleri, reverse osmosis sistemleri. 11 Ocak 2007 ATSO

14 A n t a l y a T i c a r e t V e S a n a y i O d a s ı 2007 HEDEFLERİ Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, 2007 yılı için ticaret, tarım, inşaat, turizm, sanayi sektörüne yönelik hedeflerini ve kurumsal stratejilerini belirledi. Antalya ekonomisinde kalite artışını hedefleyen ATSO, 2007 yılında marka bilincinin gelişmesi için eğitim kampanyaları düzenleyecek, rekabeti engelleyen ve haksız rekabet yaratan sektörel sorunlara çözüm bulunması için çalışmalar yapacak. Antalya ticaret sektörünün rekabet gücünün yükseltilmesi amacıyla belediyelerle protokoller yapılarak bölge, cadde ve sokaklara göre sektörel dağılımı gösteren Antalya işyerleri veri tabanı ve ticaret envanteri oluşturulacak. Organize Tarım Bölgesi, Hal, Üretici Birlikleri ve Tohumculuk Yasası konularında çalışmalar sürecek. Belediyelerle protokol yapılarak inşaat envanterinin oluşturulması ve güncel biçimde izlenmesi sağlanacak. ATSO Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1. ORTAK SEKTÖREL HEDEFLER 1.1. MARKALAŞMA: ATSO KALİTE BELGESİNİN BİR ANTALYA MAR- KASI OLARAK LANSE EDİLMESİ. Amaç : Antalya ekonomisinde kalite artışını desteklemek, ATSO üyelerine üst marka ile tanıtım desteği sağlamak, tüketici güvenini kazanmak. Çalışmalar : 1. Markalaşma alanında uzman bir ajans ile anlaşma yapılarak üst marka konseptinin ve çalışma aşamalarının belirlenmesi. 2. ATSO Kalite Komitesi tarafından ortak kalite kriterlerinin saptanması. 3. İlgili meslek komitelerinin sektör mensupları ile birlikte Sektörel Kalite Komitesi oluşturması ve anlaşılması. 4. Ortak kriterlere uyan işyerlerine ajans ile birlikte belirlenecek sembollerin verilmesi ve ulusal düzeyde tanıtım kampanyası. 5. Bilgilendirme, eğitim kampanyaları ve broşürler ile marka bilincinin yaygınlaştırılması SEKTÖRLERDE ADİL REKABET ORTAMININ DESTEKLENMESİ Amaç: Rekabeti engelleyen ve haksız rekabet yaratan sektörel sorunlara çözüm bulunması. Çalışmalar : 1. ATSO Rekabet Komitesinin rekabet kanunu ve haksız rekabet konusunda bilgilendirilmesi. 2. Meslek komitelerinin bilgilendirilmesi, rekabet kanunu ve haksız rekabete ile ilgili konuların belirlenmesi. 3. Rekabet sorunlarının giderilmesi yönünde yasal çalışmaların ve üyelerin bilgilendirilmesinin süreklilik kazanması. 4. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele: Konunun yüksek vergi oranları ve ticari ahlak boyutlarının hükümet ve kamuoyu nezdinde dile toplantılarla getirilmesi. 5. Etik sözleşme uygulamasının lanse edilmesi: Komiteler ve TOBB nezdinde çalışma yapılması, Vergi, kayıt dışı, çevre koruma, sosyal sorumluluk, Antalya ekonomisine katkı gibi konularda meclis tarafından seçilecek 1 veya 3 işletmeye vergi ödül töreninde özel ödül verilmesi MEVZUAT İYİLEŞTİRME ÇALIŞ- MALARI Amaç : Sektörlerin gelişmesini engelleyen veya ciddi sorunlar yaratan kanun ve yönetmelik maddelerinin saptanması, değişiklik tekliflerinin hazırlanması. Çalışmalar: 1. ATSO Mevzuat Komitesi oluşturulması. 2. Meslek Komitelerinin ilgilendiren temel mevzuatın belirlenmesi, dosyalanması, güncellenmesi, aylık toplantılarda komitelere düzenli bilgi akışı. 3. Komitelerle birlikte sektörlere ciddi sorunlar yaratan veya gelişmeyi engelleyen mevzuatın belirlenmesi ve sorunların çözümü için değişiklik teklifleri hazırlanması. 4. Kanun ve yönetmelik taslaklarının ciddi ve sistematik bir şekilde komitelerle birlikte ele alınması. 5. Hükümet, yerel yönetimler nezdinde girişimlerin izlenmesi, kamuoyu baskısı yaratmak üzere mevzuat sorunları ile ilgili açıklamalar hazırlanması. ATSO Ocak

15 2. SEKTÖREL HEDEFLER 2.1. TİCARET SEKTÖRÜ Amaç : Antalya ticaret sektörünün rekabet gücünün yükseltilmesi. Çalışmalar: 1. Belediyelerle protokoller yapılarak bölge, cadde ve sokaklara göre sektörel dağılımı gösteren Antalya işyerleri veri tabanı nın ve ticaret envanterinin oluşturulması, dijital ortama aktarılması ve belirli dönemlerde güncellenmesi. 2. Meslek komitelerince bölgesel ve sektörel işyeri ihtiyacının veya kapasite fazlasının belirlenmesi. 3. İşyeri enflasyonunu önlemek üzere belediyeler ile işbirliği yapılması. 4. Bölgesel ve sektörel işyeri bilgileri temelinde girişimcilere yatırım danışmanlığı hizmeti vermek. 5. Büyükşehir belediyesi ile aynı faaliyet dalındaki işletmeleri bir araya getiren toplu işyerleri açılması için çalışmalar yapılması. 6. Yoğun iş merkezlerinin olduğu bölgelerdeki sorunları ele almak üzere üyelerle toplantılar düzenlenmesi (güllük, kazım özalp, dokuma, ışıklar, doğu garajı, konyaaltı, kemer, beldibi ). 7. TOBB Atık Borsası veri tabanına web sayfasında yer verilmesi ve desteklenmesi. 8. Mağazacılık eğitimi verilmesi ve eğitim notlarının kitapçık haline getirilmesi. 9. Antalya nın altyapı, ulaşım sistemi konusunda ortaya çıkan sorunlar ve Büyükşehir belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm projesi konularında Büyükşehir belediyesi başkanlığı ile toplantı yapılması ve bu konularda odamızın tutum ve önerilerinin belirlenmesi. 10. Meslek komitelerinin her ay, sektörün gelişimi, sorunları, beklentileri, hükümet ve yerel yönetimden talepleri konularını içeren rapor talep edilmesi. 11. Meslek komitelerinin her ay gerçekleştirdiği olağan toplantıları dışında, komiteler sorunlarını nasıl çözüldüğü konusunda da diğer komitelerle bilgilendirme toplantısı yapması TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarımsal üretim tesisleri tanımının yapılması ve Organize Tarım Bölgesi nin oluşturulması 2. Doğalgazın seracılık bölgelerine ulaştırılması 3. Uluslararası tarım fuarlarına katılım ve yabancı firmalar ile ikili görüşmeler organizasyonu 4. Hal Yasası 5. Üretici Birlikleri Yasası 6. Tohumculuk Yasası konularında çalışmalar yapılması İNŞAAT SEKTÖRÜ 1. Belediyelerle protokol yapılarak inşaat envanterinin oluşturulması ve güncel biçimde izlenmesi, 2. Sektörün konut ve işyeri arzı konusunda düzenli olarak bilgilendirilmesi. 3. Yabancılara konut satışı için İngiltere, İrlanda, Danimarka, İsveç, Rusya gibi ülkelerde emlak fuarlarına katılımın desteklenmesi. 4. Ege Ordu Komutanlığından alınan izinlerin Antalya da alınabilmesi hususunda çaba harcanması B arazileri ile ilgili kanunun çıkması için çaba harcanması. 6. İspanya nın tecrübelerinden faydalanması için Malaga Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği yapılması. 7. İnşaat sektörü ile ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantı organizasyonu yapılması ve rapor hazırlanması. 8. ATSO üyesi emlak büroları, müteahhit firmalar, yapı denetim firmalarını içeren sektör katalogu hazırlanması TURİZM SEKTÖRÜ 1. Valilik, belediyeler, Alanya, Manavgat TSO lar ile işbirliği yapılarak Antalya Turizm Envanterinin çıkarılması. 2. Kırsal, kültürel ve tarihi değerlerin, alternatif turizmin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması - BAGEV Batı Akdeniz Turizmi web sayfasının desteklenmesi. 3. Belirli uluslar arası fuarlarda Antalya nın bir bütün olarak tanıtımının yapılması. 4. Antalya deniz ulaşımının geliştirilmesi yönünde çalışma raporu hazırlanması. 5. Deniz sporlarının geliştirilmesi (yelken yarışları, dalgıçlık gibi) konusunda eylem planı hazırlanması, 6. Antalya tanıtım şirketinin kurulması, Antalya tanıtım konseptinin belirlenmesi konusunda ünlü ajanslar ve isimlerle toplantı yapılması SANAYİ SEKTÖRÜ 1. İnnovasyon veya yenilik konusunda üyelerimizi ve gençlerimizi bilgilendirmeye yönelik çalışmalar toplantılar yapılması. 2. Sanayi sektörümüzde organize bölgenin genişlemesi, meslek lisesinin tamamlanması, 3. İhracat eğitimleri konularındaki çalışmalar devam edilmesi. 4. Sayın sanayi ve ticaret bakanlığı desteğiyle TEK-MER teknoloji merkezini Sanayi Bölgemize kazandırılması. 5. Sanayiimizin ve Antalya nın önemli bir konusu olan enerji alanında özel çalışma yapılması, Türkiye nin ve Antalya nın enerji vizyonu konusunda toplantılar düzenlenmesi. 3. KURUMSAL STRATEJİ ATSO yu sürekli öğrenen ve gelişen bir kurum haline getirmek. Üyelerle iletişimin, danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerinin geliştirilmesi. ATSO bünyesinde AR-GE ve MES-KOM birimlerinin güçlendirilmesi. 13 Ocak 2007 ATSO

16 Akdeniz Sanayi Sitesi yapısal sorunlarla boğuşuyor ARAŞTIRMA Mete TEKİN - Orhan ÇAKMUR ATSO Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Gecekondu işgali altında bir sanayi sitesi, heralde dünyanın başka hiçbir yerinde yoktur li yıllarda Türkiye nin İstanbul İkitelli den sonra en büyük sanayi sitesi olarak projelendirilen Akdeniz Sanayi Sitesi ne ait 100 dönüm alan, gecekondu işgali altında. Kaçak yapıların temizlenmesi halinde, sitede 184 işyeri daha açılacak. Ama seçilmişlerin konuya ürkek yaklaşması nedeniyle bu hayal gibi gözüküyor. Sanayide bir diğer önemli sorun ise hırsızlık. Hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı sanayi sitesinde gecede en az 3-5 dükkan soyuluyor esnaf birleşip özel güvenlik elemanı tutuyor ama bu da yeterli olmuyor. ATSO Ocak

17 Yeni Sanayi olarak bilinen Akdeniz Sanayi Sitesi nin kurulması fikri 1970 li yıllarda ortaya atıldı. Antalya Cezaevi nin üst kısmı ile Otogar arasında kalan bölgede 1300 dönümlük bir alan Yeni Sanayi Sitesi için planlandı. O yıllarda Türkiye de İstanbul İkitelli den sonra en büyük ikinci sanayi sitesi olarak gösteriliyordu. Kooperatifin resmi kuruluş tarihi olan 1975 ten 1980 li yıllara kadar 500 dolayında üyesi bulunuyordu. Daha sonra özellikle Avrupa nın çeşitli ülkelerinde çalışan gurbetçilerin yatırım amacıyla sanayiden yer alması sonucu üye sayısı arttı. O dönemde sanayiyle pek ilgisi olmasa da, yatırım amacıyla doktor ve avukatlar bile, sanayiden yer aldılar. Esnaf, 1994 yılından itibaren Akdeniz Sanayi Sitesi ne taşınmaya başladı. Site sakinlerine tapuları 1998 de dağıtıldı. Başlangıçta otomotiv yan sanayi ağırlıktaydı. Bu sektör yine önemli bir paya sahip ancak, metal işleri, ahşap işleri, çeşitli işler ve bunların yanı sıra imalatla uğraşan sektörler var. Kırmızı ve beyaz et tesislerinin sayısı da az değil. Ve tabi son dönemde bölge, adeta depoların akınına uğramış durumda. Antalya kent merkezinde faaliyet gösteren yağ ve kimsayal madde firmaları sanayide satın aldıkları ya da kiraladıkları büyük dükkanları depo olarak kullanıyor. Sitede faaliyet gösteren esnafın yarıya yakınını Antalya, Burdur, Isparta, Serik kökenliler oluşturuyor. Son dönemde Ankara ve İstanbul dan gelenler de var. Gecekondular tahliye edilirse 184 işyeri daha açılabilecek Sanayi Sitesi nin kurulacağının duyulmasıyla birlikte, modern site, gecekondu istilasıyla karşı karşıya kaldı. Sanayi Sitesi nin çevresi çevrilemediği için, yaklaşık 100 dönümlük alan, kaçak yapılaşmaya kurban gitti. Yaklaşık 300 gecekondunun işgali altındaki bölgenin temizlenmesi halinde, 184 işyeri daha açılabilecek. Ama gecekonduların kaldırılması için yapılan girişimlerden sonuç alınamamış. Yargıdan gecekonduların tahliye edilmesi kararı çıkmış. Kooperatif yönetimlerinin yıllardır sürdürdüğü çabaya karşın, seçilmişler gecekonduları yıkacak ya da bölgeyi temizleyecek başka bir formül üretme cesaretini gösteremiyor. Gecekondular, Türkiye nin en modern sanayi sitesi olmaya aday Akdeniz Sanayi Sitesi nin içinde, bir kentleşme ayıbı olarak duruyor. Planlı-modern bir sanayi sitesi hergeçen gün gecekondu bölgesine dönüşüyor. Esnaf, Eski sanayiyi kaybettik. Bari burayı kaybetmeyelim diye konuşuyor. Esnafa dükkan yetmiyor. Kaçak çıkmaların sayısı artıyor. Dükkanına sığmayan esnaf, işyerinin sağını solunu, önünü arkasını genişletiyor, kaldırımları işgal ediyor. Sanayi esnafı, planda ihtiyaçlarına göre revizyon istiyor. Bugün Sanayi Sitesi nde soyulmadık dükkan neredeyse yok gibi. Site içinde bir gecede üç-dört hırsızlık olayı yaşandığı belirtiliyor. Geçmişte iki bekçinin öldürüldüğü anlatılıyor. Güvenlik, sorunlar arasında ön plana çıkıyor dükkan özel güvenlik elemanı tutarak sorunu çözme yoluna gitmişler. Ancak bu da yeterli olmamış. Sitenin genelinde kameralı güvenlik sistemi ve özel güvenlik teşkilatı kurulması için büyük betçeler gerekiyor. Aidat toplanmadığı için bu da şimdilik imkansız gözüküyor. En büyük sorunların başında kalifiye eleman sıkıntısı geliyor. Tüm sektörlerde yetişmiş eleman sıkıntısı çekiliyor. Bir dönem okullu eleman istemeyiz dediği ileri sürülen dükkan sahipleri şimdi Meslek Liseleri nden ve Üniversiteler den gelecek öğrencilerin yolunu gözlüyor. 15 Ocak 2007 ATSO

18 Kooperatif kayıtlarına göre Akdeniz Sanayi Sitesi nin kuruluş yıllarında site içinde 24 bin ağaç dikilmiş. Bugün 5 bin dolayında ağaç var. Sanayiye bankaların ilgisi artıyor. Yapı Kredi, İş, Garanti, TEB, Fortis in şubesi var. Finansbank ve Akbank ın şube açmak için de girişimleri olduğu belirtiliyor. Banka sayısının çokluğuna karşın bir Noter bulunmaması özelikle araç satışlarında sıkıntı yaratıyor. Akdeniz Sanayi Sitesi nde makine imalatı gerçekleştiren bir atölyenin kapısının üstünde şöyle yazıyor; Güçlü Türkiye nin Anahtarı Sanayidir. Bir başka dükkan sahibi ise işyerinin girişine şu cümleyi yazdırmış; Bugünün atölyeleri yarının fabrikaları. Sanayi Sitesi esnafının derdi çok ama umutsuz değiller. Ülkemizde sanayi sitesi denince, akıllarda hep bir soru işareti var. Sanayi sitelerinin tüketicinin gözünde imajının pek parlak olduğu söylenemez. Makine imalatı yapan bir iş yerinin sahibinin şu sözlerine kulak vermek gerekiyor; Sanayi Sitesi nde çalışan insanlara değer verilmeli. Belki içimizden iki tane daha Adem Sak çıkar, Anteks çıkar. 25 bin kişi çalışıyor Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Recep Barbaros, Akdeniz Sanayi Sitesi nde 2 bin 500 işyerinde yaklaşık 25 bin kişinin çalıştığını belirtiyor. Sitedeki doluluk oranının yüzde 95 olduğunu belirten Barbaros, en önemli sorunun gecekondular olduğunu belirtiyor ve ekliyor; 96 dönüm tapulu yerimiz, gecekondu işgali altında. Cezaevi ile Sanayi arasındaki alanda. Bu alandaki gecekonduların yıkılması halinde 184 işyeri daha yapılacak. Yıkım kararı var. İcra takibi başlatılmış durumda ama bölgede 270 tane tahliye kararı çıkmış olan gecekondu var. Tahliyesi yapılamıyor. Projenin tamamlanması buna bağlı. Bizi oyaladılar. Seçim sürecine girildi. Seçilmişler, Biz yıkamayız diyor. Barbaros, Sanayi Sitesi ndeki sorunları şöyle sıralıyor; Hırsızlık had safhada. Hemen her gece 3-5 işyeri soyuluyor. Kameralı güvenlik sistemi kurmak istiyoruz ama bütçemiz yetersiz. Belediye Zabıtası na oda verdik. Zabıta görevini yapıyor ama çözüm olmadı. Sitenin çevresini kapatamıyoruz. Emniyet le görüştük, onlar da kameralı ve güvenlik sistemi dediler. Genel kurulda gündeme getirdik kabul görmedi. Sosyal donatı alanlarına ihtiyaç var. Çıraklık Okulu ve Sağlık Ocağı yeri ayrılmış boş duruyor. Futbol sahası alanı var. Aidat toplamıyoruz. 15 personelimiz var. Kooperatifin dükkanları var, oradan gelen kira geliriyle değirmeni döndürüyoruz. Sitenin tüm bakımını kooperatif yapıyor. Noter şubesi yok. Araç satışları için ihtiyaç. Ulaşım sorunu var. Çalışanlar geliş-gidişte sorunlar yaşıyorlar. Dokuma, Varsak, Arapsuyu-Uncalı dan minibüs hattı isteniyor. Kaldırımlara, yollara gelişi güzel bırakılan hurda araçlar kirlilik yaratıyor. Yeşil alanlar işgal ediliyor. Kaldırılması için ilgili belediyeye müracaatlarımız var ama bir türlü işlem yapılmıyor. Kiralar yükseldi. Sanayiye esnaf dışı talep çoğaldı. Sanayi sitesi, Antalya merkezdeki çeşitli firmaların deposu olarak kullanılan bir yer haline geldi. Yağ, tavuk, et depoları var. Bu gelişme nedeniyle dükkan kiraları fırladı. Esnaf çırak parası veremezken, kiralar artıyor. Park sorunu başladı. Araba koyacak yer yok. Önceleri ne geniş alanlar var, dolmaz diyorduk. Şimdi yer yok. Çünkü herkes yola kadar dükkan çıktı. Etik Kurul Oluşturulmalı Mehmet Öztürk (Yedek Parça Ticareti) Yerel bazdan ziyade genel bazda sıkıntılar var. Sanayi dediğimiz zaman. Bakkalların 2000 li yıllarına kadar süpermarketlere karşı yapmış olduğu ATSO Ocak

19 mücadeleyi maalesef sanayi sitelerindeki esnaf, tamirci, kaportacı, elektrikçi, boyacı olan arkadaşlar şu an plazalara karşı yapmaktalar. Kaldı ki 2007 otomotiv sektörü için mali milattır. Ama kimsenin bilgisi yoktur. Rekabet Kurumu nun çıkardığı Blok Muafiyet Yasası 1 Ocak 2007 itibariyle yürürlükte. Bununla ilgili kimse çalışma yapmadı. Geçiş sürecinde gerek STK lar, gerekse belediyeler esnafa bu konuda en küçük bir çalışma yapmamıştır. Blok Muafiyet. RK; yedek parça konusunda kriterleri yerine getirebilirseniz, resmi servis olabiliyorsunuz. Otomotiv firmasına gidip bunu diyebilme hakkına sahip oluyorsunuz. Ama bayi olabilmek için önce kriterleri yerine getirmeniz gerekiyor. Ancak bu konuda sanayideki arkadaşlar uyarılmadı. Blok Muafiyet Yasası nın süratle anlatılması lazım. Sanayide küçük bir dükkana 300 bin YTL yatırım yapıyor. Sanayi bu değil artık. İnsanların istediği serviste bu değil. Servislerle rekabet edebilecek koşulları yerine getirmemiz gerekir lı yıllara kadar insanlar aracını sanayiye getirirdi. Araca önce mekanik bakımı yapılırdı, araç oradan elektrikçiye giderdi, oradan kaportacıya giderdi. İnsanlar artık bunu istemiyor. Esnaf olarak, İlk önce biz kendi evimizin önünü süpürmemiz lazım. Sanayideki kalitenin yükseltilmesi için esnaf olarak önce kendimizi düzeltmemiz gerekir. İnsanlar sanayiye geldiği zaman kapı kapı dolaşmadan bakımının yapılması gerekir. Yeni nesil tamirciler de yetişmiyor krizine kadar sanayi sitelerinde esen rüzgar, tersine dönmeye başladı. Daha önce insanlar serviste çalışıyor, bir şeyler öğreniyor, müşteri ediniyor, dükkan açıyordu den sonra bu değişti. İnsanlar işyerlerini kapatıp, gidiyorlar servislerde çalışmaya başlıyorlar. Sanayi Sitesi artık yeni esnaflar için işyeri değil, çarşıdaki büyük işyerlerinin deposu haline dönüşmeye başladı. Çok ciddi miktarda depo var. 8 yıllık eğitimin getirdiği sıkıntıdan dolayı yeni çıraklar, ustalar yetişmiyor. Sanayiyi bekleyen sorunlardan biri de bu. Geçmişte sanayi sitelerinin yapmış olduğu hatalar var. Bir müşteri memnuniyetsizliği olduğu zaman şikayet edebilecek herhangi bir mercii yok. Sanayi sitesinde bir Etik Kurul oluşturulursa, yapılan işlerden memnuniyetsizlik olduğu takdirde bu etik kurula müracaat edilirse, sanayi sitesinde iş kapasitesinin artacağını düşünüyorum. Herşeyin başı güven, eğer o güven tesis edilirse sanayi sitelerini canlanacağını düşünüyorum. Sanayi sitesi ile ilgili bir Web sayfası oluşturulabilir. Büyük avantaj getirir. Bunları reklamlarla duyurarak iş potansiyeli arttırılır. Ağlayarak, oturarak hiçbir yere varamayız. 5 yılda sanayi sitesindeki erozyonu durdurmanın mümkün olacağını ben tahmin etmiyorum. Esnaf güç birliği yaparak organize olmalı. Organize olmuş esnaf sanayide ayakta kalıyor. Nasıl organize olmuş. Kazalı araçların sigortaları ile anlaşmalı esnafın işleri iyi. Onun dışındakilerin işleri iyi değil.onun dışındakiler kapanmaya mahkum. Bunların sayısı da bir elin parmağını geçmiyor. Ford un istemiş olduğu yetkili servis alanı 1400 metrekare. Artık en küçük işyeri 1500 metrekare olmalı. Özel servislerin durumu iyi. Küçük esnaf birleşerek 300 metrekarelik dükkanlar yerine birleşerek 1500 metrekarelik işyerleri açmalı. Klasik atölyeler kan kaybediyor Cengiz Karakoç (Ahşap ticareti) 1994 yılından beri buradayız. İşyerlerinin kalitesi yükselirse sıkıntılar çözülür. Ahşap sektöründe son yıllarda ciddi bir daralma var. Ahşap bölümüne baktığınızda bin işyeri varsa her geçen gün geriye doğru gidiyor. İnsanlar teknik açıdan kendini bir an önce geliştirip, çağımızın hizmet kalitesine erişip, gerekli payı almalılar. Yağ, tavuk, et depoları çoğaldı. Güçbirliği şart. Firmalar komplike bir tesise dönüşmediği sürece, işlerin canlanması zor. Klasik mobilya üretim atölyeleri hergeçen gün kan kaybediyor. Eskiden bir ustalık vardı. Bir eğitim kurumu olarak buradaki işverenler kişi yetiştiriyordu. Çağın gereği mobilya dekorasyon okulları oluştu. Ama buralarda yetişen gençlerin hiçbiri sanayide çalışmıyor. Bu bütün esnafın sıkıntısı. Kalifiye eleman yok, yetişmiyor, yetişenleri de bu tarafa kanalize etmekte sıkıntı var. Okuldan gelenler bu sektörde faaliyet göstermiyor. Kalifiye eleman yok. Yetişenlerde mobilyacılık yapmıyor. Vasıfsız elemanlarla işleri yürütmeye çalışıyoruz. Sektörün yüzde 20 si direkt turizmle ilgili. Turizmle alakalı daha çok İstanbul, Kayseri, Ankara firmaları iş yapıyor. Bunun da sebebini Antalya da bizim gibi firmaların güçlenip, bir araya gelerek yüksek işlere cevap verebilecek kapasiteyi kuramamalarına bağlıyorum. Bin yataklı bir otel imalatını burada 3-4 makinayla çalışan bir işyeri yapmakta güçlük çeker. Akdeniz Sanayi Sitesi esnafı turizmden çok fazla pay almıyor. Ufak çapta tamirat, tadilat veya alt taşeronluk olarak işler dağıtılıyor. Bunun sebeplerinden biri de esnaf kesiminin genellikle klasik mobilyacılıktan, marangozluktan yetişip gelmeleri ve kendilerini modernize edememeleri. Burada ciddi bir potansiyel var. Çeşitli oluşumlarla turizm sektöründen çok ciddi pay alınabilir li yıllara kadar kiralar normal düzeydeydi. Son yıllarda büyük bir artış söz konusu. Antalya merkezde depo sıkıntısı var. Kurumsal firmalar buradan yüksek paralarla yer tutuyorlar. Bu emsal teşkil ediyor. Rantın artması küçük esnafı zor durumda bırakıyor. Akdeniz Sanayi Sitesi sorunlarla kurulan bir site. Çalışanların buraya gelebilmeleri için toplu taşım araçları çok kısıtlı. Ayrıca buranın bir imaj sorunu olduğuna inanıyorum. Eleman arıyoruz. İlan veriyorum, 150 kişi başvuruyor. Mülakata çağırdığım adamların yüzde 80 i gelmiyor. Sıcak bulmuyor. Buranın imaj sorunu var. Halbuki burada çok değerli firmalar var. Uzak mesafaden eleman getiremiyoruz. Örneğin İstanbul da bu sorunlar yok. Sağlık kuruluşu yok. Güvenlik-polis teşkilatı yok. Eskiden bekçilik sistemi vardı. Tekrar bu sistem kurulabilir. Boş alanlar var, değerlendirilebilir. Kafeterya, spor tesisleri gibi sosyal alanlara ihtiyaç var. Kalif iye eleman bulamıyoruz Mustafa Eyiler (Otomotiv servis yetkilisi) 1995 te Eski Sanayi den buraya taşındık. Esnafta şöyle bir düşünce var; Yer değiştirince aç kalırız. Okuyan, kendini geliştiren teknik elemana ihtiyaç var. Sanayide 3 sene sonra küçük atölye kalmaz. Had safhada eleman sıkıntısı var. Biz nereye gidersek gidelim müşteri gelir dedik ve buraya geldik. Komşuluk ilişkileri eski sanayideki gibi değil. Eski sanayide bir esnaf duruşu vardı. Sabah çay-kahve 17 Ocak 2007 ATSO

Kamu projelerinde uzun vade, sosyal fayda ve sivil toplumla uzlaşma ilkeleri benimsenmedikçe sorun yaşanacaktır

Kamu projelerinde uzun vade, sosyal fayda ve sivil toplumla uzlaşma ilkeleri benimsenmedikçe sorun yaşanacaktır Kasım 2007 ATSO ATSO Kasım 2007 2 Kamu projelerinde uzun vade, sosyal fayda ve sivil toplumla uzlaşma ilkeleri benimsenmedikçe sorun yaşanacaktır Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Ağustos 2008 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

Yerel düşünüp, yerel davranırsak çağın gerisinde kalır ve sorunlarımızı çözemeyiz

Yerel düşünüp, yerel davranırsak çağın gerisinde kalır ve sorunlarımızı çözemeyiz Temmuz 2009 ATSO ATSO Temmuz 2009 2 Temmuz 2009 ATSO Yerel düşünüp, yerel davranırsak çağın gerisinde kalır ve sorunlarımızı çözemeyiz Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Antalya Ticaret ve Sanayi

Detaylı

İlkbaharla birlikte ekonominin canlanacağı yönünde beklentilerimiz güçleniyor

İlkbaharla birlikte ekonominin canlanacağı yönünde beklentilerimiz güçleniyor 1 Şubat 2010 ATSO İlkbaharla birlikte ekonominin canlanacağı yönünde beklentilerimiz güçleniyor Değerli Üyelerimiz, İlkbahar aylarıyla Antalya nın sezonu başlıyor ve ilimizde özellikle turizm, tarım ihracatı

Detaylı

Sorunu çok, sorumlusu az bir toplum olamaz

Sorunu çok, sorumlusu az bir toplum olamaz Temmuz 2006 ATSO ATSO Temmuz 2006 2 Sorunu çok, sorumlusu az bir toplum olamaz Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Değerli Üyeleri, ATSO VİZYON un Değerli Okuyucuları,

Detaylı

Popülist politikalar, tarıma zarar veriyor

Popülist politikalar, tarıma zarar veriyor Haziran 2007 ATSO ATSO Haziran 2007 2 9 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI YIL:20 / TEMMUZ 2007 / SAYI:234 ATSO ADINA SAHİBİ: Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ÖZGEN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN

Detaylı

Antalya nın 2010 yılına daha hazırlıklı girmesi, tanıtım stratejisinin gözden geçirilmesi gerekmektedir

Antalya nın 2010 yılına daha hazırlıklı girmesi, tanıtım stratejisinin gözden geçirilmesi gerekmektedir Ağustos 2009 ATSO ATSO Ağustos 2009 2 Ağustos 2009 ATSO Antalya nın 2010 yılına daha hazırlıklı girmesi, tanıtım stratejisinin gözden geçirilmesi gerekmektedir Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Sayın

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Eylül 2008 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet ve iletişim bilgilerini

Detaylı

Odamız, bugüne kadar Antalya nın gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır

Odamız, bugüne kadar Antalya nın gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır Nisan 2007 ATSO ATSO Nisan 2007 Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Odamız, bugüne kadar Antalya nın gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Değerli Üyeleri, Değerli

Detaylı

Geleceğin resmini bugünden çizmek, hedefi büyük, çıtayı yüksek koymak hepimizin sorumluluğudur

Geleceğin resmini bugünden çizmek, hedefi büyük, çıtayı yüksek koymak hepimizin sorumluluğudur Şubat 2007 ATSO ATSO Şubat 2007 Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Geleceğin resmini bugünden çizmek, hedefi büyük, çıtayı yüksek koymak hepimizin sorumluluğudur Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet ve iletişim bilgilerini

Detaylı

Kaleiçi kentimizin en önemli ümit noktalarından birisidir

Kaleiçi kentimizin en önemli ümit noktalarından birisidir ww.atsov w.atsoviz.atsoviz y atsoviz yo tsoviz yo soviz yon oviz yon. viz yon.o iz yon.org zyon.org org.tr ww on.org.tr n.org.tr w.org.tr w rg.tr ww g.tr www.tr www. r www.at www.ats www.ats ww.atsov w.atsoviz.atsoviz

Detaylı

Kasım Aralık 2009 ATSO

Kasım Aralık 2009 ATSO Kasım Aralık 2009 ATSO Günlük konulara takılıp kalırken derindeki yapısal sorunları konuşmaktan kaçınıyoruz Saygıdeğer Üyelerimiz ve ATSOVİZYON Okuyucuları, 2010 yılına girerken en önemli konulardan birisinin

Detaylı

ATSO AKADEMİ 2014 YILI I. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI (OCAK HAZİRAN 2014)

ATSO AKADEMİ 2014 YILI I. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI (OCAK HAZİRAN 2014) AKADEMİ ATSO AKADEMİ 2014 YILI I. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI (OCAK HAZİRAN 2014) Odamız 2014 yılı 1. dönem eğitim programları başlamış olup, ayrıntılı ve güncel bilgilere www.atso.org.tr/atso Akademi sayfasından

Detaylı

Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi

Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Antalya Organize Sanayi Bölgesi son yıllardaki yoğun talep doğrultusunda 384 ha alandan, 692 ha alana ve 246 adet parselden 321 adet

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Ekim 2008 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

2012 yılında, Antalya yı Antalya yapan değerleri, kent kültürümüzü ve kimliğimizi ele alacağız

2012 yılında, Antalya yı Antalya yapan değerleri, kent kültürümüzü ve kimliğimizi ele alacağız 2012 yılında, Antalya yı Antalya yapan değerleri, kent kültürümüzü ve kimliğimizi ele alacağız Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ocak ayında Türkiye nin Kıbrıs davası

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr ATSO Ocak 2013 1 Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet ve iletişim

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Ocak 2009 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Nisan 2009 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Kasım 2008 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Mart 2008 ATSO ATSO Mart 2008 2 vizyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyo zyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon. on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or on.org.tr www.atsovizyon.org.tr

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Mayıs 2008 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

Ekonomide cari açık dışında üzerinde durulması gereken diğer iki konu, Büyük Mağazalar Yasası ve kayıtdışı ekonomidir

Ekonomide cari açık dışında üzerinde durulması gereken diğer iki konu, Büyük Mağazalar Yasası ve kayıtdışı ekonomidir ww.atsov w.atsoviz.atsoviz y atsoviz yo tsoviz yo soviz yon oviz yon. viz yon.o iz yon.org zyon.org org.tr ww on.org.tr n.org.tr w.org.tr w rg.tr ww g.tr www.tr www. r www.at www.ats www.ats ww.atsov w.atsoviz.atsoviz

Detaylı

Sorunlarımızı ancak birlikte, paylaşarak çözebiliriz

Sorunlarımızı ancak birlikte, paylaşarak çözebiliriz Haziran 2009 ATSO ATSO Haziran 2009 2 Sorunlarımızı ancak birlikte, paylaşarak çözebiliriz Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Odamızın Çok Değerli Üyeleri, Sevgili Okurlarımız, Yedinci aya

Detaylı

antalyabilgisistemi Antalya nın Nabzı Bu Adreste... www.antalyabilgisistemi.org.tr

antalyabilgisistemi Antalya nın Nabzı Bu Adreste... www.antalyabilgisistemi.org.tr antalyabilgisistemi www. org.tr Antalya nın Nabzı Bu Adreste... Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tüm üyelerini Antalya Bilgi Sistemi Projesi ne katılmaya davet ediyor www.antalyabilgisistemi.org.tr Daha

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Şubat 2008 ATSO ATSO Şubat 2008 2 vizyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyo zyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon. on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or on.org.tr www.atsovizyon.org.tr

Detaylı

Hükümet programında ayrıntılı olarak yer almayan bazı konuları kapsayan bir eylem planının ivedilikle hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi gereklidir

Hükümet programında ayrıntılı olarak yer almayan bazı konuları kapsayan bir eylem planının ivedilikle hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi gereklidir Ağustos 2007 ATSO ATSO Ağustos 2007 2 Ağustos 2007 ATSO Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hükümet programında ayrıntılı olarak yer almayan bazı konuları kapsayan bir eylem

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr ATSO Şubat - Mart 2013 1 Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet

Detaylı