Hidrolik Motorlar. 2.Temel Tasarım. Hız. Moment. Güç Çıkışı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hidrolik Motorlar. 2.Temel Tasarım. Hız. Moment. Güç Çıkışı"

Transkript

1 Hidrolik Motorlar Hidrolik motorlar, hidrolik enerjiyi, mekanik enerjiye çevirmek için kullanılır. Hidrolik pompalarda olduğu gibi, çeşitli tip ve tasarımlarda hidrolik motorlar vardır. Tek başına, beklentilerin tamamını optimum bir şekilde karşılayabilecek bir motor olmadığı için aşağıdaki kriterlere göre sisteme en uygun motor seçilir. Ahmet İpek / İzmir Şube Yöneticisi/ HİDROPAKS Hız Hem çok düşük hızlarda, hem de 1000 D/dak nın üstündeki yüksek hızlarda çalışabilen motorların sayısı birkaç taneyi geçmez. Bu nedenle hidromotorlar, yüksek hız, (n=500 ila D/dak ya kadar) motorları ve düşük hız (n=0 ila 500 D/dak ya kadar) motorları şeklinde sınıflandırılabilirler. Moment Motor tarafınca üretilen moment, motorun deplasmanına ve motordaki basınç düşümüne bağımlıdır. Düşük hız motorları, düşük hızlarda yüksek moment üretecek şekilde tasarlanmışlardır. Bu LSHT diye adlandırılan (İngilizce düşük hız-yüksek moment deyiminin baş harflerinden oluşturulmuş) motorlar ilerde ayrı bir bölümde işlenecektir. Güç Çıkışı Motorlar tarafınca üretilen güç, debiye ve motordaki basınç düşümüne bağımlıdır. Güç, basınç ile orantılı olduğu için; yüksek basınçlı motorlar, yüksek güç çıkışı gerektiren uygulamalar için uygundur. 2.Temel Tasarım Şekil1: Dişli motor 20

2 Şekil 2: Çemberdişli veya episiklik dişli motor Şekil 3: Paletli motor Şekil 4: İçten kamlı radyal pistonlu motor Şekil 5: Dıştan kamlı çok stroklu radyal pistonlu motor Şekil 6: Eğik eksen prensipli eksenel pistonlu motor Şekil 7: Eğik disk prensipli eksenel pistonlu motor Şekil 8: Döner gövdeli çok stroklu eksenel pistonlu motor Şekil 9: Döner şaftlı çok stroklu pistonlu motor 3.Çalışma Prensipleri 3.1 Dişli Motorlar Dişli motorlar, tasarım olarak dişli pompalara çok benzer. Aralarındaki fark basınç alanları ve de değişken dönüş yönüne göre tasarlandıkları için gövdelerinde sızıntı portu olmasıdır. Hidrolik motorlardan geçen akışkan dişlilerle etkilidir. Üretilen moment, çıktı olarak motor milinden alınır. Dişli motorlar çoğunlukla mobil hidrolik sistemlerde ve zirai araçlarda, götürücü bantların tahriğinde, vantilatörlerde vidalı götürücülerde, fan tahriğinde, eleklerde kullanılır. Dişli Motorlar İçin Önemli Parametreler Deplasman 1 den 200 cm³ e kadar Mak. çalışma basıncı 300 bara kadar Hız aralığı 500 ila D/dak Dişli motorlar ve eksenel pistonlu motorlar yüksek hız motorlarıdır. Hızlı motorlar 500 D/dak nın üstündeki hızlarda kullanılır. Düşük hız gerektiren uygulamalarda, ya düşük Şekil 10: G2 tipi dişli motor Şekil 11: Dişli Motorlar 21

3 Şekil 12: Episiklik dişli motorlar Şekil 13: MZD tipi episiklik dişli moto hız motorları kullanılır ya da dişli kutusuyla birlikte yüksek hız motorları veya LSHT (lowspeed-hightorgue=düşük hızyüksek moment) motorları, en iyi özelliklerini ve verimlerini 500 D/dak ın altındaki hızlarda sergilerler. 3.2 LSHT Motorlar (düşük hız hidrolik motorlar) Episiklik Dişli Motorlar (Merkezi milli) MZ tipi hidrolik motorlar episikloid dişli motorlar grubuna girer. Bu gruptaki motorların ana özelliği,ufak boyutlarına karşın büyük deplasmanlar sunabilmeleridir. Bu, çıkış milinin her bir dönüşünde gerçekleştirilen çok sayıdaki deplasman işlemi sayesinde başarılır. Çalışması aşağıdaki gibidir: Gövdenin (1) içine preslenmiş komütatörde (2), 2 halkasal kanal (13) ve 16 adet eksenel delik yardımıyla kontrol diskinden (10) akışkan hem beslenir he de alınır. Kontrol plakası şafta (4) frezeli geçme ile bağlanmıştır. Rotor (6) ve kontrol diski (10) aynı hızla döner. Komütatör (2) ile deplasman odacıkları arasındaki bağlantı, kontrol diski üzerindeki radyal kontrol yarıkları (11) ile sağlanır. Deplasman odacıkları, iç dişlinin (7) iç yüzeyi, rotorun (6) dış yüzeyi ve içteki masur bilyalar (8) tarafınca oluşturulur. Komütatördeki, 16 eksenel deliğin yarısı yüksek basınca diğer yarısı da düşük basınca bağlıdır. Hacimleri artma eğiliminde olan tüm deplasman odacıkları kontrol pleyti yardımıyla yüksek basınç tarafına bağlanır. Hacimleri azalma eğiliminde olan tüm deplasman odacıkları ise düşük basınç tarafına bağlanır. Bu odacıklardaki basınç rotora etkiyen bir kuvvet yaratır ve bu da momenti oluşturur. İç dişli (7) dış masurbilyalar (9) tarafınca yataklanır. En büyük veya en küçük odacık hacmi oluştuğu her sefer, kontrol, değiştirilir. Şaftın her bir dönüşünde, odacık başına 8 hacim değişmesi olur. Böylece şaftın her dönüşünde 7 odacık *8 =56 deplasman işlemi gerçekleşir. Dönüş başına oldukça yüksek deplasmanın sebebi budur. Merkezi çıkış şaftına,tutma freni monte etmek veya bu ikinci şaftı dönü hareketi çıkışı almak için tandem çıkışı kullanmak mümkündür. İç sızıntıları o andaki düşük basınç hattına aktarmak için dahili çek valfler kullanılır. Eğer bu bölgedeki basınç müsade edilen değerleri geçecek ise, bu durumda gövdedeki sızıntı portunun tanka bağlanması gerekmektedir Episiklik Dişli Motorlar (Kardan Milli) Bu tip motorlarda moment; dönen rotordan (2), çıkış şaftına (3) iç dişli yerine motorun içindeki iç tahrik şaftı yardımıyla aktarılır. Motora gelen akışkan çıkış şaftındaki delikler (4) yardımıyla gövdedeki delikler üzerinden deplasman odacıklarına aktarılır. Akışkan yine aynı yolla motordan dışarı aktarılır. Bu motorlar çok çeşitli tiplerde üretilmektedir. Şekil 14 Şekil 15 Şekil 16 22

4 Şekil 17 Episiklik Dişli Motorlar İçin Önemli Parametreler Deplasman takriben 10 ila 1000cm³ Mak. çalışma basıncı 250 bara kadar Hız aralığı takriben 5 ila 1000 D/dak arası Çok Stroklu Pistonlu Motorların Temel Prensibi Bu tip motorlarda her piston, şaftın her bir dönüş esnasında birkaç çalışma stroku gerçekleştirir. Bu nedenle, bu tip motorlarda yüksek momentler elde edilebilir. Kontrol pencereleri (3), motorun besleme ve dönüş taraflarına boru hatları (1) ve kontrol (2) aracılığı ile bağlanır. Bulundukları konuma bağlı olarak, silindir odacıkları ya doludur ya boştur. Piston, bir bilya veya masurbilya (7) vasıtası ile strok kamı (8) tarafınca taşınır. Momente dönüştürülen (FT) kuvveti, FA kuvvetine (piston alanı x sistem basıncı) ve strok kamındaki (a) açısına bağlıdır. Motorun tasarımına bağlı olarak, çıkış dönen bir gövde olabilir; şaftına entegre kontroller takılabilir ve borubağlantıları sökülebilir bir şekilde makinaya bağlanabilir. Diğer yandan silindirler ve pistonlar çıkış şaftına bağlanabilir. Bu durumda kontrol ve strok kamı,motorun sabit gövdesine yerleştirilir. Çok stroklu hidrolik motorlar, çok iyi düşük hız karakteristiğine sahiptir ve çeşitli uygulamalarda kullanılır Döner Gövdeli Çok Stroklu Eksenel Pistonlu Motorlar Bu motorlar çok küçük hacimlere sığabilir. Kontrol ve boru bağlantıları motor şaftına entegre edilmiştir. İki kam (4), şafta (1) sökülebilir bir bağlantıya sabitlenir. Rotor/piston grubu, strok kamları tarafınca eksenel olarak yataklanır ve moment dönen gövdeye iletilir. Yaylar (3), çalışma sürecinin herhangi bir anında pistonların kamlar ile devamlı temasta kalmasını sağlar,şayet yaylar kaldırılırsa ve gövde içinde düşük basınç (1 bar) oluşturulursa, bu motorlarda serbest dönüş (free-wheeling) gerçekleştirilebilir. Çok ufak hacime ihtiyaç duyduklarından, bu tip motorlar dişli kutularında veya vinç tamburlarında kullanım için idealdir. Şekil 18 Şekil 19 23

5 Şekil 20 Şekil 21 Döner Gövdeli Çok Stroklu Eksenel Pistonlu Motorlar İçin Önemli Parametreler Deplasman Maks. çalışma basıncı Hız aralığı Maks. Moment 200 ila 1000cm³ 250 bara kadar 5 ila 300 D/dak 3800 Nm ye kadar Döner Milli Çok Stroklu Eksenel Pistonlu Motorlar Şekil 22 Bu motorlarda kontrol ve boru bağlantıları (6) gövdeye (5) konmuştur. İlaveten, strok kamı sökülebilir bir şekilde gövdeye (2) bağlanmıştır. Rotor/piston grubu (3) ise çıkış miline (1) frezeli geçme ile bağlanmıştır. Her piston, şaftın her bir dönüşü için birkaç strok gerçekleştirir. Bu tip motorlar tutma freni veya ikinci bir çıkış için, bir tandem şaftıyla donatılabilirler Çok Stroklu Radyal Pistonlu Motorlar Bu tip motorlarda radyal olarakyerleştirilen pistonlar,kam (4) üzerindeki masurbilyalar, (8) tarafınca taşınır. Kontrol (5) üzerindeki, eksenel delikler vasıtasıyla, silindir odacıkları akışkan ile beslenir. Her piston şaftın dönüş sayısı ile kam üzerindeki kam sayısının çarpımı kadar akışkan ile doldurulur ve boşaltılır. Kamın eğrisinden kaynaklanan moment, rotor piston grubundan (3) bir frezeli geçme (6) ile çıkış şaftına (7) aktarılır. Gövdeye(1), yüksek radyal ve eksenel kuvvetleri karşılayabilecek konik masuralıbilya konmuştur. Kontrol gövdesine (2) ilave şaft ile çok diskli fren (9) takılabilir. Frenin Şekil 23 Döner Milli Çok Stroklu Eksenel Pistonlu Motorlar İçin Önemli Parametreler Deplasmanlar Maks. basınç Hız aralığı Maks. Moment 00 ila 1500cm³ arası 250 bar 5 ila 500 D/dak 5000 Nm ye kadar Şekil 24 24

6 İçten Eksantrikli Radyal Pistonlu Motorlar (Tek Strok) Şekil 25 halkasal odasındaki (10) açma basıncı,belli bir değerin altına düşerse, tabak yay (11) fren disklerini sıkıştırır. Böylece fren çalıştırılmış olur. Şayet açma basıncı gerekli değeri geçerse, fren pistonu (13) tabak yaya doğru itilir. Böylece diskler birbirinden ayrılır ve fren bırakılmış olur. Serbest Dönüş Eğer A ve B portları çok düşük bir basınca bağlanırsa ve aynı anda L portundan gövdeye 2 barlık bir basınç uygulanırsa, rotor/piston grubundaki pistonlar içeri itilir. Bilyalar artık strok kamı üzerinde değildir. Dolayısıyla da şaft serbestçe dönebilir. Şekil 27 Şekil 26 Yarım Deplasmanlı Devre Bazı radyal pistonlu motorlarda deplasman yarıya düşürülebilir,bu yalnızca, bir strok esnasında pistonların yarısının akışkan ile beslenesi ile sağlanır. Bu, kontroldeki bir valf ile yapılmaktadır. Kalan pistonlar motorun tank hattına bağlanmıştır. Bu motor, bir hidrolik sisteme bağlandığında iki kat hızla döner ancak momenti yarı yarıya düşer. Radyal Pistonlu Motorlar İçin Önemli Parametreler Deplasmanlar 200 ila 8000cm³ Maks.Çalışma basıncı 450 bara kadar Hız aralığı 1 ila 300 D/dak Maks. Moment Nm ye kadar Şekil 28 Silindir ve pistonlar, bir yıldız gibi merkezi eksantrik şaftın etrafına yerleştirilmiştir. Eksantrik şaftın konumuna bağlı olarak 5 (10) pistonun 2 veya 3 (6) tanesi besleme tarafına (basınç tarafı), kalan pistonlar ise dönüş tarafına (tank tarafı) bağlanır. Silindir odaları kontrol (1) yardımıyla akışkan ile beslenir. Kontrol, esas olarak kontrol pleyti (2) ve dağıtım valfinden (3) oluşur. Kontrol pleyti pimler ile gövdeye tutturulduğundan gövde ile beraber hareket eder, dağıtım valfi ise eksantrik şaft ile aynı hızda döner. 25

7 Kontrol pleytine ve oradan da piston odalarına bağlantı, dağıtım valfi üzerindeki delikler yardımıyla olur. Kuvvet pistonlardan eksantrik şafta çeşitli metodlarla aktarılabilir: Şekil 28 de gösterilen modelde, pistonlar gövde içene oturmakta ve eksantrik şaft üzerindeki özel şekilli halka tarafından taşınmıştır. Şaftın dönüşü esnasında piston ile halka arasında izafi bir hareket oluşur. Sürtünmeyi en aza indirgemek için pistonun halkaya temas eden yüzeyi hidrostatik olarak yataklanmıştır Motor Olarak Çalışan Eğik Disk Rotari Grubu Fonksiyonel tanımlamada da açıklandığı gibi piston, pompanın gönderdiği akışkan ile beslenir ve bu suretle eğik düzlem üzerine doğru itilir. Eğik düzlemle temas noktasındaki (kaymalı yatak) kuvvetlerindağılımından bir yatak kuvveti ve bir moment kuvveti bileşeni (FN ve FT) elde edilir. Piston eğik düzlem boyunca aşağı doğru kayarak strok hareketini gerçekleştirir ve bu arada silindir bloğunu ve tahrik milini de beraberinde çeker. Ancak piston,silindir bloğundaki delik içerisinde eğilebileceğinden (boşluğun elverdiği kadar),ünitenin kalkışında, normal strok hareketinden daha büyük sürtünme dirençleri oluşur (stick/slip=tutma/bırakma). Bu çift kuvvet dağılımı,eğik disk tasarımlı motorların kalkış verimlerinin, eğik eksen tasarımlı motorlardaki basit kuvvet dağılımıyla kıyaslandığında biraz daha düşük olmasının sebebidir. Pratikte, bahsi geçen kalkış verimi motor olarak çalışmada önemlidir. Pompa olarak çalışmada önemli değildir. 3 Elemanlar 3.1 Eğik Eksen Tasarım Sabit Deplasmanlı Motor ve Pompalar Özellikleri: Konik pistonlar vasıtasıyla silindir bloğunun direkt tahriği Sızdırmazlık için piston segmanlarına sahip konik pistonlar Uzun kullanım ömürlü sağlam konik makaralı rulmanlar İSO ve SAE standardında flanş ve mil uçları Standart olarak iki adet sızıntı portu Frenleme valfinin direkt montajına uygun Özel kullanım durumları için model çeşitliliği 400 bar a kadar çalışma basıncı değeri 450 bar a kadar kısa süreli basınç tepelerine karşı dayanıklılık Sabit Deplasmanlı Motor Motor olarak hem açık hem de kapalı çevrimli devrelerde çalıştırılabilir. Hidrostatik güç aktarımı için sabit debiye ihtiyaç duyulan herhangi bir mobil veya sabit endüstriyel uygulamada kullanılabilir Sabit Deplasmanlı Pompa Uygun bir port pleyti sayesinde A2FM tipi bir motor, A2FO tipi bir pompaya dönüştürülebilir. Bu pompa açık çevrimli devrelerde kullanım için uygun olup sağlam, güvenilir, uzum ömürlü ve gürültüsüz çalışma özelliklerine sahiptir Kamyon Üstü Uygulamalar İçin Sabit Deplasmanlı Pompalar Bu pompa, kamyonlarda kullanılabilmesi için özel karakteristiklere ve bağlantı ölçülerine sahiptir.250 ila 350 barlık bir basınç aralığı için tasarlanmıştır. Dönüş yönünün değişmesi gerektiğinde (örneğin, farklı bir şanzumanla karşılaşıldığında); pompanın tahrik yönü, port pleytinin döndürülmesiyle değiştirilebilir. 3.2 Açık Ve Kapalı Çevrimli Devreler İçin Eğik Eksen Tasarımlı Değişken Deplasmanlı Motorlar: Özellikleri : Değişken deplasmanlı motorlar yardımıyla hidrostatik tahriklerde daha geniş kontrol aralığı Daha yüksek hız ve moment ihtiyaçlarının karşılanması Çevrim oranı yüksek dişli kutularından tasarruf edilerek maliyetin düşürülmesi veya daha küçük pompaların kullanılabilmesi olanağı Düşük güç ağırlığı İyi kalkış karakteristiği Çeşitli ayar ve kontrol aygıtları Tek yönde eğim açısı değiştirme imkanı 400 bar a kadar varan çalışma basıncı değeri 450 bar a kadar kısa süreli basınç tepelerine karşı dayanıklılık Yüksek Basınca Bağlı Otomatik Ayar Aygıtı A6VM değişken deplasmanlı motoru,eğik eksen prensibine göre çalışan bir rotari gruba sahiptir. Moment direkt olarak tahrik milinde meydana gelir. Silindir bloğu konik pistonlar vasıtasıyla doğrudan tahrik edilir. Rotari grubun eğim açısı, bir konumlama pistonu yardımıyla kontrol merceğinin dairesel bir yörünge üzerinde hareket ettirilmesiyle değiştirilir. 26

8 Pompa debisinin ve yüksek basıncın değişmeden kalması halinde aşağıdakiler geçerlidir: Açı küçüldüğünde hız artar fakat mümkün olan moment azalır Açı büyüdüğünde moment artar fakat mümkün olan hız azalır HA tanımlaması, motorun yüksek basınca bağlı olarak ayarlandığını belirtir. Deplasman, çalışma basıncına bağlı olarak otomatik olarak ayarlanır. Kontrol valfinde ayarlanan çalışma basıncına ulaşıldığında (A ve B den dahili olarak ölçülür), motor Vgmin den Vgmaks a hareket eder. Ayar değerinin altında motor,minimum eğim açısında kalır. 3.3 Açık Çevrimli Devreler İçin Eğik Eksen Tasarımlı Değişken Deplasmanlı Pompalar Özellikleri : Eksenel konik pistonlu rotari grup Konik pistonlar vasıtasıyla silindir bloğunun doğrudan tahriği Uzun ömürlü sağlam rulmanlar Vg0 dan Vgmaks a kadar debi ayarlama imkanı Tam hiperbolik çalışma eğrisi ile güç kontrolü Basınç kontrolü, hidrolik ve elektrik ayarlamalı üniteler, yük algılamalı çalışma imkanı 350/400 bar a varan yüksek basınç değerlerinde çalışabilme Mobil ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilme Yüksek Basınç Bölgelerinde Uygulama Değişken deplasmanlı pompa A7VO, dahili sızıntı yağı dönüşlü, açık çevrimli devre pompasıdır. Eğik eksen prensibine göre çalışan rotari grup, sağlamlık ve iyi emiş özelliklerini olumlu bir şekilde birleştirmiştir. Tahrik milinin rulmanları harici kuvvetlerikarşılamada kullanılır. Gelen kuvvetler ve çalışma ömrü için daha yüksek değerler talep edilmesi halinde, daha güçlü yataklamalı özel rotari grup (A7VTO) temin edilebilir. Pozisyonlama pistonu yardımıyla rotari grubunun eğim açısı değiştirilebilir. Rotari grubun eğim açısı, bir konumlama pistonu yardımıyla kontrol merceğinin dairesel bir yörünge üzerinde hareket ettirilmesiyle değiştirilir. Eğim açısı arttırılırsa, pompa debisi ve gerekli tahrik momenti artar. Eğim açısı azaltılırsa pompa debisi ve gerekli tahrik momenti azalır. Maksimum eğim açısı, mesela 25 veya 26,5 ; minimum ise 0 olmaktadır. Pompa, çalışma basıncına bağımlı olarak veya harici kontrol sinyali ile ayarlanır. Gerekli konumlama enerjisi basınç tarafından alınır Lr Güç Kontrolü (Yaylı Kontrol Hiperbolik Kotrolün Karşılaştırılması) Kontrol aygıtı, alınan momentin T (Nm) sabit tutulmasını sağlar. Sabit bir tahrik devri n (d/dak) ile bağlantılı olarak güç kontrolü fonksiyonu gerçekleştirilir. Belirli mekanik tahrik gücü P=T.n (kw), hidrolik çıkış gücü P=Q.p (kw) ye karşılık gelmektedir. Çalışma basıncı p (bar) değerinin yüke bağımlı olmasına karşın debi Q (L/dak) eğim açısı ile değiştirilebilir. Bir bilgisayara benzer şekilde güç kontrol aygıtı sürekli olarak basınç ve debi değerlerini çarpıp çıkan neticeyi ayar edilen değerle karşılaştırır. Şayet pozitif bir sapma olmuşsa eğim açısı küçültülür, şayet sapma negatif ise eğim açısı büyültülür. Güç kontrol aygıtı istenen bir değere göre ayarlanabilir (ayar vidasının içeriye girecek şekilde döndürülmesi = ayar değerinin arttırılması). Kontrol,maksimum eğim açısından başlatılır. Kontrolün bittiği andaki konum, maksimum basınç tarafından belirlenir. İlaveten, her iki sınır değerde olabilecek sapmalar, sınırlama vidaları yardımıyla mekanik olarak da sınırlandırılabilir. Dikkat: Maksimum açı ayarının arttırılması halinde; pompalarda kavitasyon, motorlarda da aşırı hız tehlikesi söz konusu olur. Eğer minimum açı ayarı arttırılırsa, tahrik motoru yüksek basınç bölgesinde aşırı yüklenebilir. Çalışma basıncı, ölçücü piston yardımıyla konumlama pistonu üzerindeki manivelaya etki eder. Bu kuvvete, harici olarak ayarlanan ve güç değerini belirleyen bir yay kuvveti karşı koyar. Eğer p çalışma basıncı, güç formülü P=Q.p (kw) ile hesaplanan izin verilebilir değeri geçerse, manivela yardımıyla kontrol valfi çalıştırılır ve pompanın eğim açısı ufaltılır (pompa geri alınır).q.p nin çarpımı, tekrar mevcut güç seviyesine gelinceye kadar debi düşürülür. Böylelikle hiperbolik eğri yakalanmış olur ve güç kontrolü sayesinde tahrik aşırıyüklenmemiş olur. Bunun tersine, çalışma basıncına bağlı olarak, geri getirme yayı yardımıyla pompa debisi maksimum değerine arttırılabilir. Özellikler: Yay paketlerinin değişimi sayesinde güç uyumu olanağı Taralı bölgelerde nispeten az güç kayıpları Sıfır strokkonumu mevcut değil, yani yüksek basınç değerlerinde artık debi nedeniyle oluşan ısı kaybı sözkonusu. Özellikler: Kademesiz olarak ayarlanabilen, harici yay kuvveti ilemükemmel güç uyumu Sıfır strok konumu, yani artık debi yok 27

9 Paralel Eğik Eksen Tasarımlı Rotari Gruba Sahip İkili Değişken Deplasmanlı Pompa Değişken deplasmanlı iki pompa-bir tahrik. Bu, iki ayrı pompanın, bir bölücü dişli kutusu ile tek bir gövdede toplanmasıyla gerçekleştirilmiş avantajlı bir kombinasyondur. İlave hidrolik devrelerin beslenmesi için yedek tahrik çıkışlı ve/veya ilave üçüncü bir pompalı modellerin, günümüzde özellikle mobil uygulamalarda kullanımı standartlaşmıştır. Tek bir pompada gerçekleştirilen güç kontrolü, A8v,SR pompasının iki paralel devresinde, toplam güç kontrolü uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Bu, tahrik gücünün, basınçları oranında her iki devreye taksim edilmesi anlamına gelmektedir. Toplama valfinde oluşturulan yüksek basınç sinyali, ölçüm değeri olarak kullanılır. İdeal güç kontrol eğrilerine, güç kontrol aygıtındaki manivelaya etkiyen moment kuvvetleri dengelendiğinde erişilebilir. Yüksek basınç kuvveti FH ve s açısal deplasmanından oluşan hidrolik momentin, ancak ayarlanmış yay kuvveti FF ve sabit kaldıraç kolu a ile elde edilen mekanik moment kadar büyük olmasına izin verilebilir. P çalışma basıncını hidrolik sitem belirlendiğinden ve pompa sadece kendi debisini (Q) değiştirebildiğinden, kurulu güç aşıldığında pompanın eğim açısı otomatik olarak azaltılır.açısaldeplasman, elde edilen hidrolik moment değeriyle aynı oluncaya kadar azaltılır. Uygulamada bağımsız ve kombine kontroller kullanılmaktadır. En yaygın kullanılanlara örnek olarak yük sınırlamalı kontrol, üç nokta kontrol, yük algılama kontrolleri verilebilir. 3.4 Genel Uygulamalar İçin Eğik Eksen Tarsarımlı Değişken Deplasmanlı Pompalar Değişken deplasmanlı A2V tipi pompa; açık, kapalı ve yarı-kapalı çevrimli devrelerde genel kullanıma uygundur. Deplasmanını değiştirmek için çeşitli kontrol tipleri mevcuttur. Tandem masurbilyalıyataklama veya kaymalı yataklama (çok uzun yatak ömrü için) ile donatılmış tipleri özellikle endüstriyel uygulamalarda tercih edilir.a2v tipi pompa, valfler ve yedek pompalar ile donatılarak A2P temel güç ünitesine dönüştürülür. 3.5 Orta Basınç Aralığında Çalışan Açık Çevrimli Sistemler İçin Eğik Disk Tasarımlı Değişken Deplasmanlı Pompalar A10V tipi eksenel pistonlu pompalar, 250/315 bar basınç değerlerine kadar mobil ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilirler. Değişken deplasmanlı pompalar enerji tasarrufu açısından sabit deplasmanlı pompalara göre avantajlıdır. Örneğin, birleştirilmiş basınç ve debi kontrol aygıtı ile o an için gerekli kuvvete (basınç) ve hıza (debi) otomatik olarak uyum sağlayarak enerji tasarrufu sağlarlar. Eğik disk tasarımının avantajı sadece kompakt bir tasarım olması değil aynı zamanda düşük güç ağırlığı, uzun ömür ve düşük gürültü seviyesidir. İlave pompaların ardarda takılmasını mümkün kılan, ara-tahrik olanağının da önemli bir özellik olduğunu unutmamak gerekir. 3.6 Basit Kapalı Çevrimli Sistem Gerektiren Mobil Uygulamalarda Kullanıma Uygun, Eğik Disk Tasarımlı Değişken Deplasmanlı Pompalar A11VG tipi hidrolik pompa,eğik disk tasarımlı değişken deplasmanlı kapalı çevrimli hidrostatik tahrik devreleri için uygun bir pompadır. Gerekli tüm valfler ve beslenme pompası, üzerinde entegre bir şekilde mevcuttur. Tasarıma bağlı olarak, kolaylıkla çoklu pompaya dönüştürülebilir.rotarigrubun eğim açısı, pompanın üzerindeki dönebilen bir muylu yardımıyla, kuvvet katlamasına gerek kalmadan direkt olarak değiştirilebilir. Sıfır konumda, pompa debiside sıfırdır. Sıfır konumu sağa ve sola doğru geçildiğinde debi akış yönü ve miktarıda kademesiz olarak değişir. Eğer döner muyluyla el ile kumanda edilecek ise muylu, rotari grubun eğik diskine direkt olarak bağlanır. Döner muylunun dönüş açısı, tam olarak pompanın eğim açısına karşılık gelir. El veya ayak ile uygulanan deplasman momenti yüksek basınca ve eğim açısına bağlıdır. Konumlama mekanizmasında deplasman veya açının sınırlanması, gerektiğinde sıfır konumunun tekrar yakalanması, konumlama mekanizması ile yapılmalıdır. Döner muylu, el ile ayarlanabildiği gibi, hidrolik kontrol mekanizması ile de ayarlanabilmektedir. 3.7 Açık Çevrimli Sistem Gerektiren Mobil Uygulamalarda Kullanıma Uygun, Eğik Disk Tasarımlı Değişken Deplasmanlı Pompalar Aşağıda gösterilen A4VO tipi pompaların kontrol fonksiyonları, birlikte ya da birbirinden bağımsız fonksiyonlar olarak çalıştırılabilirler. Hiperbolik çalışma eğrisiyle güç kontrolü Çek valf yardımıyla basınç kontrolü Yük basıncının p kontrolü şeklinde, yük algılama (Load Sense=LS) kontrolü Güç Kontrol Aygıtı Güç kontrol aygıtı, çalışma basıncına bağlı olarak pompanın debisini kontrol ederek sabit tahrik devir sayısında, ayarlanan tahrik gücünün aşılmamasını sağlar 28

10 3.7.2 Basınç Komtrol Aygıtı Basınç kontrol aygıtının görevi, maksimum çalışma basıncına ulaşıldığında pompayı Vg=0, yani sıfır strok konumuna doğru döndürmektir. Bu fonksiyon, güç kontrolüne göre önceliklidir Yük Algılama (L-S) Kontrol Aygıtı Yük algılama kontrol aygıtı, yük basıncı tarafınca uyarılan debi tüketim kontrol aygıtı gibi çalışır ve pompa debisini kullanıcı tarafından talep edilen debiye uyarlar. Pompa debisi devredeki yön valflerinin yağ geçiş aralıklarının kesit alanına bağlıdır, ancak güç eğrisinin altında kalan bölgede yük basıncından etkilenmez. Güç ve basınç kontrolü, yük algılama (LS) fonksiyonuna göre önceliklidir. 3.8 Yüksek Basınçlı, Kapalı Çevrimli Hidrostatik Araç Tahrik Devrelerinde Kullanıma Uygun, Eğik Disk Tasarımlı Değişken Deplasmanlı Pompalar A4VG tipi pompa, kapalı çevrimli devreler için gerekli tüm elemanları üzerinde toplayan komple güç ünitesidir. Hidrolik olarak ayarlanan ünite, çeşitli kontrol aygıtlarıyla birlikte tipik bir mobil pompasını oluşturur. Şayet bu pompa sabit veya değişken deplasmanlı bir motora bağlanırsa otomatik hidrostatik araç tahriği sistemi oluşur. Bu, hıza bağımlı, otomatik kapalı çevrimli sistemdir. Pompa tahrik devir sayısından, çalışma basıncından ve elektriki olarak da 2 bobinden uyarılar alır. Konumlama enerjisi, besleme devresinden alınır. Pompanın konumlama hızı orifisler aracılığıyla sönümlenir. Hıza bağımlı otomatik kontrol sistemi, içten yanmalı motorlu hidrostatik tahrik sistemleri için tasarlanmıştır. İçten yanmalı motorlarda hız arttıkça momentin arttığı ve şayet moment aralığının üst sınırında motora yüklenilirse bir hız kaybının (motorun bayılması) olduğu göz önünde bulundurulmuştur. İçen yanmalı motorun güç tüketimi yeterli bir hassasiyetle o anki devir sayısıyla belirlenebilmektedir. Şayet uygun bir hidrolik sistem seçilip uygulanırsa mükemmel kontrollü, hidrostatik araç tahrik sistemi oluşturulur. 3.9 Açık Çevrimli Endüstriyel Uygulama Devrelerinde Kullanıma Uygun, Eğik Disk Tasarımlı Değişken Deplasmanlı Pompalar Özellikle endüstriyel uygulamalar için geliştirilen A4V- SO pompası eğik disk tasarımının bilinen avantajlarının yanısıra uzun servis ömürlü yatakları ile de oldukça avantajlıdır. Yük algılama kontrolü, halat kontrolü (mooring) ve sekonder- kontrol bu tip pompa ile gerçekleştirilebilir. Basınç kontrollü bir pompa ile birlikte sekonder kontrollü bir motor kullanılarak gerçekleştirilen sekonder hız kontrol sistemi, yüksek dinamik kontrol cevaplama hızına, tam bir hız kontrolüne, düşük kayıplara ve enerjiyi geriye kazanma özelliğine sahiptir. DS1 hız kontrolü; ayar ünitesini, talep edilen hızda istenen momenti sağlayacak şekilde kontrol eder. Bu moment (hemen hemen sabit basınç koşullarında), deplasman hacmi ve dolayısıyla da eğim açısıyla orantılıdır. Eğim açısı (konum) endüktif konum algılayıcısı ile, devir sayısı ise bir tako jeneratör ile ölçülür Kapalı Çevrimli Endüstriyel Uygulama Devrelerinde Kullanıma Uygun, Eğik Disk Tasarımlı Değişken Deplasmanlı Pompalar Değişken deplasmanlı, eğik disk tasarımlı ancak, kapalı çevrimli devrelerde çalışmaya uygun diğer bir pompa. Endüstriyel uygulamalarda, A4VSG tipi pompalara uygun valf bloğu, beslenme pompası, filtre, yağ tankı, soğutucu takılarak komple bir hidrolik güç ünitesine dönüştürülür. Anti kavitasyon çek valfleri kullanarak, yarıkapalı çevrimli devrede oluşturmak mümkündür. Bu valfler sayesinde hacimsel farkların giderilmesi mümkün olmaktadır. Örneğin, tek milli silindirlerin tahriği Eksenel Pistonlu Ünitelerde Sık Kullanılan Kontrol Tiplerine Genel Bakış Sinyal kuvvetlendiricisi olarak kullanılan elektronik devre elemanları (yükselticiler) aşağıdaki açıklamalarda yer almamaktadır. Çeşitli ayarlama tipleri arasındaki farklar aşağıya çıkarılmıştır. Kontrol devresi tipi Kuvvet aktarımı (hidrolik veya mekanik) Çalışma tipi (direkt veya pilot kumandalı) Çalışma eğrisi (konum ve ayar) Açık çevrim (geri beslemesiz) mekanik: el kumandalı mekanik: elektriksel hidrolik: mekanik hidrolik: elektriksel hidrolik: hidrolik Kapalı çevrim (geri beslemeli) hidrolik: mekanik hidrolik: elektriksel Kaynaklar : Rexroth Akışkanlar Tekniğinin Temel Esasları ve Elemanları Cilt 1 29

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Hidrolik Motorlar. Sığınma İstasyonları Güvenli Olduklarından Emin Olmak. Sahtecilik. Lastik Depo ve Depolama Koşulları

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Hidrolik Motorlar. Sığınma İstasyonları Güvenli Olduklarından Emin Olmak. Sahtecilik. Lastik Depo ve Depolama Koşulları İŞ MAKİNALARI MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERGİSİ İş Makinaları Mühendisleri Birliği Derneği yayın organıdır. Üç ayda bir yayınlanır. ISSN 1306-6943 2014 Ağustos Sayı: 47 İMMB Adına Sahibi Duran KARAÇAY Sorumlu

Detaylı

KAYNAK: Okay HANCI, Servo Motorlar ve Örnek Bir Uygulama Tasarımı, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007

KAYNAK: Okay HANCI, Servo Motorlar ve Örnek Bir Uygulama Tasarımı, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007 KAYNAK: Okay HANCI, Servo Motorlar ve Örnek Bir Uygulama Tasarımı, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007 SERVO MOTORLAR II.1. GİRİŞ Servo sözcüğü Latincede servus sözcüğünden

Detaylı

COMMON-RAĐL DĐREKT ENJEKSĐYON SĐSTEMĐ

COMMON-RAĐL DĐREKT ENJEKSĐYON SĐSTEMĐ COMMON-RAĐL DĐREKT ENJEKSĐYON SĐSTEMĐ Dizel Motorlarının Tarihi Dizel motorlarının tarihi otomobilin doğduğu yıllara kadar dayanıyor. 1800 lü yılların sonlarına doğru Rudolf Diesel tarafından bulunan bu

Detaylı

POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ

POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ Oğuz Aydoğan AR GE Mühendisi MAS DAF Makina Sanayi A.Ş. 1. GİRİŞ Pompa başka bir kaynaktan aldığı mekanik enerjiyi dönüştürerek sıkıştırılamayan akışkanlara hidrolik

Detaylı

3.7. Dizel Motorlarının Çalışma İlkeleri:

3.7. Dizel Motorlarının Çalışma İlkeleri: İŞ MAKİNELERİ DERSLERİ İŞ MAKİNELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ A- KALDIRMA, KAZIMA VE YÜKLEME İŞ MAKİNELERİNİN TANITIMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ 1- Şasi: İş makinelerinin şasileri; yekpare ve belden

Detaylı

M.YALÇIN UBAY UZAKTAN EĞĠTĠM PROGRAMI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖLCÜK MYO GÜÇ AKTARMA ORGANLARI HAFTALIK DERS KONULARI

M.YALÇIN UBAY UZAKTAN EĞĠTĠM PROGRAMI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖLCÜK MYO GÜÇ AKTARMA ORGANLARI HAFTALIK DERS KONULARI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖLCÜK MYO UZAKTAN EĞĠTĠM PROGRAMI GÜÇ AKTARMA ORGANLARI HAFTALIK DERS KONULARI TEMEL TEKNĠK TERĠMLER GÜÇ AKTARMA ORGANLARINA DUYULAN ĠHTĠYAÇ ÇEKĠġ SĠSTEMLERĠ KAVRAMALAR VĠTES KUTULARI

Detaylı

Hidrolik asansörler sahip oldukları avantajlar nedeniyle bazı binalarda ve tesislerde kullanım imkanı bulmuşlardır.

Hidrolik asansörler sahip oldukları avantajlar nedeniyle bazı binalarda ve tesislerde kullanım imkanı bulmuşlardır. HİDROLİK ASANSÖRLER Hidrolik asansörler modern bir icat olmayıp prensip olarak çok eskidir. Sıvı olarak ilk önceleri su, daha sonra yağ kullanılmıştır. Önceleri sadece fabrikalarda ve depolarda kısa irtifalı

Detaylı

OTOMATİK KONTROL VANALARI

OTOMATİK KONTROL VANALARI OTOMATİK KONTROL VANALARI BÖLÜM 2 Bu bölümde, günümüzde önemi ve gerekliliği tartışılmaksızın yaygın olarak kullanılan otomatik kontrol sistemlerinin belki de sistem performansını en çok etkileyen elemanı

Detaylı

İNDEX. Frigorifik Araç ve Araç Kliması -----sayfa 1. Otomobil Kliması -----sayfa 2

İNDEX. Frigorifik Araç ve Araç Kliması -----sayfa 1. Otomobil Kliması -----sayfa 2 İNDEX Frigorifik Araç ve Araç Kliması -----sayfa 1 Otomobil Kliması -----sayfa 2 Otomobil Kliması Soğutma Sistemi Çeşitleri ve Kullanıldığı Yerler -----sayfa 4 Receiver-Drayer ve Termostatik Genleşme Valflı

Detaylı

Audi 1,4l-TFSI-Motor. Servis Eğitimi. Kendi Kendine Çalışma Programı 432. Teknik ile bir adım önde www.audi.de

Audi 1,4l-TFSI-Motor. Servis Eğitimi. Kendi Kendine Çalışma Programı 432. Teknik ile bir adım önde www.audi.de Teknik ile bir adım önde www.audi.de 432 Servis Eğitimi Audi 1,4l-TFSI-Motor Kendi Kendine Çalışma Programı 432 Tüm haklar ve değişiklik yapma hakkı saklıdır. Copyright AUDI AG I/VK-35 Service.training@audi.de

Detaylı

SIKIŞTIRMA İLE ATEŞLEMELİ MOTORLAR

SIKIŞTIRMA İLE ATEŞLEMELİ MOTORLAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENSİLİĞİ BÖLÜMÜ SIKIŞTIRMA İLE ATEŞLEMELİ MOTORLAR Common Rail Enjeksiyon Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Dizel Enjeksiyon Sistemleri HATIRLATMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ HİDROLİK YÖN KONTROL VALFLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ERApower BASINÇLI HAVA TEKNİĞİ EĞİTİM NOTLARI

ERApower BASINÇLI HAVA TEKNİĞİ EĞİTİM NOTLARI BASINÇLI HAVA TEKNİĞİ EĞİTİM NOTLARI Atmosferik Havanın Bileşimi Oksijen 21% Diğer Gazlar 1% arkon GT Azot 78% Temel Tanım Günümüzde basınçlı hava elektrik enerjisi ile birlikte endüstride ve atölyelerde

Detaylı

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ 337 EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ Hacı SARI Yücel ERCAN ÖZET Ekskavatör değişik seviyelerdeki

Detaylı

AMAZONE hassas sıraya ekim makinesi ED En ince ayrıntısına kadar düşünüldü!

AMAZONE hassas sıraya ekim makinesi ED En ince ayrıntısına kadar düşünüldü! ED 1 AMAZONE hassas sıraya ekim makinesi ED En ince ayrıntısına kadar düşünüldü! AMAZONE hassas sıraya ekim makineleri çok yönlü olarak kullanılabilir. Bu makineler, en iyi çalışma kalitesinde yüksek kapasite

Detaylı

: ASENKRON MOTORLARDA V / F ORANI TUTULARAK HIZ AYARI YAPILMASI SAYFA 1 ASENKRON MOTORLAR GENEL BİLGİ SAYFA 2 ASENKRON MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ

: ASENKRON MOTORLARDA V / F ORANI TUTULARAK HIZ AYARI YAPILMASI SAYFA 1 ASENKRON MOTORLAR GENEL BİLGİ SAYFA 2 ASENKRON MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ 1 Konu : ASENKRON MOTORLARDA V / F ORANI TUTULARAK HIZ AYARI YAPILMASI İÇİNDEKİLER SAYFA 1 ASENKRON MOTORLAR GENEL BİLGİ SAYFA 2 ASENKRON MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ SAYFA 5 ASENKRON MOTORLARDA V/ F ORANI

Detaylı

WS Serisi. Su Soğutmalı Inverter Multi-Split Heat Pump Merkezi Klima Sistemi

WS Serisi. Su Soğutmalı Inverter Multi-Split Heat Pump Merkezi Klima Sistemi Su Soğutmalı Inverter Multi-Split Heat Pump Merkezi Klima Sistemi WS Serisi Bu katalogda verilen teknik bilgiler, en son yeniliklerin müşterilere aktarılabilmesi için önceden bildirilmeksizin ASAL tarafından

Detaylı

ORMANCILIKTA MEKANİZASYON ARASINAV NOTLARI

ORMANCILIKTA MEKANİZASYON ARASINAV NOTLARI ORMANCILIKTA MEKANİZASYON ARASINAV NOTLARI BARTIN- 2015 1.1 MEKANİZASYON İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1.1.1 Genel Olarak Mekanizasyonun Yararları Mekanizasyonun gerek ormancılığa gerekse ülke ekonomisine

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI İKLİMLENDİRME VE HAVALANDIRMA TESİSATI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK GEMİ DİZEL MOTORLARI-2 525MT0189

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK GEMİ DİZEL MOTORLARI-2 525MT0189 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK GEMİ DİZEL MOTORLARI-2 525MT0189 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Genel Ürün Kataloğu 2012

Genel Ürün Kataloğu 2012 Genel Ürün Kataloğu 2012 Tesisat Sektörümüzde Köklü Bir Üretici ALFEN Üretim ve yönetim merkezi İstanbul da yerleşik Alfen A.Ş. ülkemizin köklü ve yenilikçi firmalarından biridir. 30 yılı aşkın bir süredir

Detaylı

Start ve güvenlik Kaplinleri Elastik Kaplinleri METALLUK METALLUK

Start ve güvenlik Kaplinleri Elastik Kaplinleri METALLUK METALLUK Start ve güvenlik Kaplinleri Elastik Kaplinleri METALLUK METALLUK Katalog K 20 Basım 2012 Bundan önceki basilmiş kataloglar artik geçerli değildir. Değişiklikler olabilir. Bu Katalog Almanca Kataloğundan

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı

2,0l TDI Motor Common-Rail enjeksiyon sistemi

2,0l TDI Motor Common-Rail enjeksiyon sistemi Servis Eğitimi Kendi Kendine Çalışma Programı 403 2,0l TDI Motor Common-Rail enjeksiyon sistemi Yapısı ve çalışması Common Rail enjeksiyon sistemine sahip 2,0l-TDI motor Volkswagen kuruluşunun dinamik

Detaylı

BÖLÜM 8 Ekipmanların Seçimi ve Yerleşimi

BÖLÜM 8 Ekipmanların Seçimi ve Yerleşimi BÖLÜM 8 Ekipmanların Seçimi ve Yerleşimi 8.1 Genel Kurallar 8.1.1 Sprinkler sistemlerinin güvenilirliği ve performansını etkileyen diğer bir faktör, ekipman ve malzeme seçimidir. Malzeme ve ekipman seçiminde

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

local Geri Dönüşüm için Güvenilir Performans 20 Türkiye 14 Takviye Hidrostatik Çekiş (HTA) 34 Mimarideki Uzmanlık: Stadyumlar

local Geri Dönüşüm için Güvenilir Performans 20 Türkiye 14 Takviye Hidrostatik Çekiş (HTA) 34 Mimarideki Uzmanlık: Stadyumlar 01 2014 local Türkiye 14 Takviye Hidrostatik Çekiş (HTA) 34 Mimarideki Uzmanlık: Stadyumlar Geri Dönüşüm için Güvenilir Performans 20 drive İyi olan hep kazanır! Akıllı hareket alanında lider Bosch Rexroth

Detaylı

Vanalar, özel yapıda ve özel amaçlar için kullanılan bazı tiplerin dışında genel olarak aşağıda verildiği şekilde sınıflandırılırlar.

Vanalar, özel yapıda ve özel amaçlar için kullanılan bazı tiplerin dışında genel olarak aşağıda verildiği şekilde sınıflandırılırlar. LAR İnsanoğlunun başta su ve hava olmak üzere, çeşitli akışkanlara hükmetmek, bu akışkanların; geçişini veya durdurulmasını sağlamak, debisini ayarlamak, geri dönüşünü engellemek, akış yönünü değiştirmek,

Detaylı

Bölüm 5 KÜTLE, BERNOULLI VE ENERJİ DENKLEMLERİ

Bölüm 5 KÜTLE, BERNOULLI VE ENERJİ DENKLEMLERİ Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamaları, İkinci Baskı Yunus A. Cengel, John M. Cimbala McGraw-Hill, 2010 Bölüm 5 KÜTLE, BERNOULLI VE ENERJİ DENKLEMLERİ Rüzgar türbinleri tarlaları rüzgardan kinetik

Detaylı

Basınçlı hava teknolojisi. Temel ilkeler ve öneriler

Basınçlı hava teknolojisi. Temel ilkeler ve öneriler Basınçlı hava teknolojisi Temel ilkeler ve öneriler Basınçlı hava maliyetinizi biliyor musunuz? Kesin olarak bilmek istiyorsanız, bizden basınçlı hava ihtiyaç analizi (ADA) talebinde bulunun. Ayrıntılı

Detaylı