Hidrolik Motorlar. 2.Temel Tasarım. Hız. Moment. Güç Çıkışı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hidrolik Motorlar. 2.Temel Tasarım. Hız. Moment. Güç Çıkışı"

Transkript

1 Hidrolik Motorlar Hidrolik motorlar, hidrolik enerjiyi, mekanik enerjiye çevirmek için kullanılır. Hidrolik pompalarda olduğu gibi, çeşitli tip ve tasarımlarda hidrolik motorlar vardır. Tek başına, beklentilerin tamamını optimum bir şekilde karşılayabilecek bir motor olmadığı için aşağıdaki kriterlere göre sisteme en uygun motor seçilir. Ahmet İpek / İzmir Şube Yöneticisi/ HİDROPAKS Hız Hem çok düşük hızlarda, hem de 1000 D/dak nın üstündeki yüksek hızlarda çalışabilen motorların sayısı birkaç taneyi geçmez. Bu nedenle hidromotorlar, yüksek hız, (n=500 ila D/dak ya kadar) motorları ve düşük hız (n=0 ila 500 D/dak ya kadar) motorları şeklinde sınıflandırılabilirler. Moment Motor tarafınca üretilen moment, motorun deplasmanına ve motordaki basınç düşümüne bağımlıdır. Düşük hız motorları, düşük hızlarda yüksek moment üretecek şekilde tasarlanmışlardır. Bu LSHT diye adlandırılan (İngilizce düşük hız-yüksek moment deyiminin baş harflerinden oluşturulmuş) motorlar ilerde ayrı bir bölümde işlenecektir. Güç Çıkışı Motorlar tarafınca üretilen güç, debiye ve motordaki basınç düşümüne bağımlıdır. Güç, basınç ile orantılı olduğu için; yüksek basınçlı motorlar, yüksek güç çıkışı gerektiren uygulamalar için uygundur. 2.Temel Tasarım Şekil1: Dişli motor 20

2 Şekil 2: Çemberdişli veya episiklik dişli motor Şekil 3: Paletli motor Şekil 4: İçten kamlı radyal pistonlu motor Şekil 5: Dıştan kamlı çok stroklu radyal pistonlu motor Şekil 6: Eğik eksen prensipli eksenel pistonlu motor Şekil 7: Eğik disk prensipli eksenel pistonlu motor Şekil 8: Döner gövdeli çok stroklu eksenel pistonlu motor Şekil 9: Döner şaftlı çok stroklu pistonlu motor 3.Çalışma Prensipleri 3.1 Dişli Motorlar Dişli motorlar, tasarım olarak dişli pompalara çok benzer. Aralarındaki fark basınç alanları ve de değişken dönüş yönüne göre tasarlandıkları için gövdelerinde sızıntı portu olmasıdır. Hidrolik motorlardan geçen akışkan dişlilerle etkilidir. Üretilen moment, çıktı olarak motor milinden alınır. Dişli motorlar çoğunlukla mobil hidrolik sistemlerde ve zirai araçlarda, götürücü bantların tahriğinde, vantilatörlerde vidalı götürücülerde, fan tahriğinde, eleklerde kullanılır. Dişli Motorlar İçin Önemli Parametreler Deplasman 1 den 200 cm³ e kadar Mak. çalışma basıncı 300 bara kadar Hız aralığı 500 ila D/dak Dişli motorlar ve eksenel pistonlu motorlar yüksek hız motorlarıdır. Hızlı motorlar 500 D/dak nın üstündeki hızlarda kullanılır. Düşük hız gerektiren uygulamalarda, ya düşük Şekil 10: G2 tipi dişli motor Şekil 11: Dişli Motorlar 21

3 Şekil 12: Episiklik dişli motorlar Şekil 13: MZD tipi episiklik dişli moto hız motorları kullanılır ya da dişli kutusuyla birlikte yüksek hız motorları veya LSHT (lowspeed-hightorgue=düşük hızyüksek moment) motorları, en iyi özelliklerini ve verimlerini 500 D/dak ın altındaki hızlarda sergilerler. 3.2 LSHT Motorlar (düşük hız hidrolik motorlar) Episiklik Dişli Motorlar (Merkezi milli) MZ tipi hidrolik motorlar episikloid dişli motorlar grubuna girer. Bu gruptaki motorların ana özelliği,ufak boyutlarına karşın büyük deplasmanlar sunabilmeleridir. Bu, çıkış milinin her bir dönüşünde gerçekleştirilen çok sayıdaki deplasman işlemi sayesinde başarılır. Çalışması aşağıdaki gibidir: Gövdenin (1) içine preslenmiş komütatörde (2), 2 halkasal kanal (13) ve 16 adet eksenel delik yardımıyla kontrol diskinden (10) akışkan hem beslenir he de alınır. Kontrol plakası şafta (4) frezeli geçme ile bağlanmıştır. Rotor (6) ve kontrol diski (10) aynı hızla döner. Komütatör (2) ile deplasman odacıkları arasındaki bağlantı, kontrol diski üzerindeki radyal kontrol yarıkları (11) ile sağlanır. Deplasman odacıkları, iç dişlinin (7) iç yüzeyi, rotorun (6) dış yüzeyi ve içteki masur bilyalar (8) tarafınca oluşturulur. Komütatördeki, 16 eksenel deliğin yarısı yüksek basınca diğer yarısı da düşük basınca bağlıdır. Hacimleri artma eğiliminde olan tüm deplasman odacıkları kontrol pleyti yardımıyla yüksek basınç tarafına bağlanır. Hacimleri azalma eğiliminde olan tüm deplasman odacıkları ise düşük basınç tarafına bağlanır. Bu odacıklardaki basınç rotora etkiyen bir kuvvet yaratır ve bu da momenti oluşturur. İç dişli (7) dış masurbilyalar (9) tarafınca yataklanır. En büyük veya en küçük odacık hacmi oluştuğu her sefer, kontrol, değiştirilir. Şaftın her bir dönüşünde, odacık başına 8 hacim değişmesi olur. Böylece şaftın her dönüşünde 7 odacık *8 =56 deplasman işlemi gerçekleşir. Dönüş başına oldukça yüksek deplasmanın sebebi budur. Merkezi çıkış şaftına,tutma freni monte etmek veya bu ikinci şaftı dönü hareketi çıkışı almak için tandem çıkışı kullanmak mümkündür. İç sızıntıları o andaki düşük basınç hattına aktarmak için dahili çek valfler kullanılır. Eğer bu bölgedeki basınç müsade edilen değerleri geçecek ise, bu durumda gövdedeki sızıntı portunun tanka bağlanması gerekmektedir Episiklik Dişli Motorlar (Kardan Milli) Bu tip motorlarda moment; dönen rotordan (2), çıkış şaftına (3) iç dişli yerine motorun içindeki iç tahrik şaftı yardımıyla aktarılır. Motora gelen akışkan çıkış şaftındaki delikler (4) yardımıyla gövdedeki delikler üzerinden deplasman odacıklarına aktarılır. Akışkan yine aynı yolla motordan dışarı aktarılır. Bu motorlar çok çeşitli tiplerde üretilmektedir. Şekil 14 Şekil 15 Şekil 16 22

4 Şekil 17 Episiklik Dişli Motorlar İçin Önemli Parametreler Deplasman takriben 10 ila 1000cm³ Mak. çalışma basıncı 250 bara kadar Hız aralığı takriben 5 ila 1000 D/dak arası Çok Stroklu Pistonlu Motorların Temel Prensibi Bu tip motorlarda her piston, şaftın her bir dönüş esnasında birkaç çalışma stroku gerçekleştirir. Bu nedenle, bu tip motorlarda yüksek momentler elde edilebilir. Kontrol pencereleri (3), motorun besleme ve dönüş taraflarına boru hatları (1) ve kontrol (2) aracılığı ile bağlanır. Bulundukları konuma bağlı olarak, silindir odacıkları ya doludur ya boştur. Piston, bir bilya veya masurbilya (7) vasıtası ile strok kamı (8) tarafınca taşınır. Momente dönüştürülen (FT) kuvveti, FA kuvvetine (piston alanı x sistem basıncı) ve strok kamındaki (a) açısına bağlıdır. Motorun tasarımına bağlı olarak, çıkış dönen bir gövde olabilir; şaftına entegre kontroller takılabilir ve borubağlantıları sökülebilir bir şekilde makinaya bağlanabilir. Diğer yandan silindirler ve pistonlar çıkış şaftına bağlanabilir. Bu durumda kontrol ve strok kamı,motorun sabit gövdesine yerleştirilir. Çok stroklu hidrolik motorlar, çok iyi düşük hız karakteristiğine sahiptir ve çeşitli uygulamalarda kullanılır Döner Gövdeli Çok Stroklu Eksenel Pistonlu Motorlar Bu motorlar çok küçük hacimlere sığabilir. Kontrol ve boru bağlantıları motor şaftına entegre edilmiştir. İki kam (4), şafta (1) sökülebilir bir bağlantıya sabitlenir. Rotor/piston grubu, strok kamları tarafınca eksenel olarak yataklanır ve moment dönen gövdeye iletilir. Yaylar (3), çalışma sürecinin herhangi bir anında pistonların kamlar ile devamlı temasta kalmasını sağlar,şayet yaylar kaldırılırsa ve gövde içinde düşük basınç (1 bar) oluşturulursa, bu motorlarda serbest dönüş (free-wheeling) gerçekleştirilebilir. Çok ufak hacime ihtiyaç duyduklarından, bu tip motorlar dişli kutularında veya vinç tamburlarında kullanım için idealdir. Şekil 18 Şekil 19 23

5 Şekil 20 Şekil 21 Döner Gövdeli Çok Stroklu Eksenel Pistonlu Motorlar İçin Önemli Parametreler Deplasman Maks. çalışma basıncı Hız aralığı Maks. Moment 200 ila 1000cm³ 250 bara kadar 5 ila 300 D/dak 3800 Nm ye kadar Döner Milli Çok Stroklu Eksenel Pistonlu Motorlar Şekil 22 Bu motorlarda kontrol ve boru bağlantıları (6) gövdeye (5) konmuştur. İlaveten, strok kamı sökülebilir bir şekilde gövdeye (2) bağlanmıştır. Rotor/piston grubu (3) ise çıkış miline (1) frezeli geçme ile bağlanmıştır. Her piston, şaftın her bir dönüşü için birkaç strok gerçekleştirir. Bu tip motorlar tutma freni veya ikinci bir çıkış için, bir tandem şaftıyla donatılabilirler Çok Stroklu Radyal Pistonlu Motorlar Bu tip motorlarda radyal olarakyerleştirilen pistonlar,kam (4) üzerindeki masurbilyalar, (8) tarafınca taşınır. Kontrol (5) üzerindeki, eksenel delikler vasıtasıyla, silindir odacıkları akışkan ile beslenir. Her piston şaftın dönüş sayısı ile kam üzerindeki kam sayısının çarpımı kadar akışkan ile doldurulur ve boşaltılır. Kamın eğrisinden kaynaklanan moment, rotor piston grubundan (3) bir frezeli geçme (6) ile çıkış şaftına (7) aktarılır. Gövdeye(1), yüksek radyal ve eksenel kuvvetleri karşılayabilecek konik masuralıbilya konmuştur. Kontrol gövdesine (2) ilave şaft ile çok diskli fren (9) takılabilir. Frenin Şekil 23 Döner Milli Çok Stroklu Eksenel Pistonlu Motorlar İçin Önemli Parametreler Deplasmanlar Maks. basınç Hız aralığı Maks. Moment 00 ila 1500cm³ arası 250 bar 5 ila 500 D/dak 5000 Nm ye kadar Şekil 24 24

6 İçten Eksantrikli Radyal Pistonlu Motorlar (Tek Strok) Şekil 25 halkasal odasındaki (10) açma basıncı,belli bir değerin altına düşerse, tabak yay (11) fren disklerini sıkıştırır. Böylece fren çalıştırılmış olur. Şayet açma basıncı gerekli değeri geçerse, fren pistonu (13) tabak yaya doğru itilir. Böylece diskler birbirinden ayrılır ve fren bırakılmış olur. Serbest Dönüş Eğer A ve B portları çok düşük bir basınca bağlanırsa ve aynı anda L portundan gövdeye 2 barlık bir basınç uygulanırsa, rotor/piston grubundaki pistonlar içeri itilir. Bilyalar artık strok kamı üzerinde değildir. Dolayısıyla da şaft serbestçe dönebilir. Şekil 27 Şekil 26 Yarım Deplasmanlı Devre Bazı radyal pistonlu motorlarda deplasman yarıya düşürülebilir,bu yalnızca, bir strok esnasında pistonların yarısının akışkan ile beslenesi ile sağlanır. Bu, kontroldeki bir valf ile yapılmaktadır. Kalan pistonlar motorun tank hattına bağlanmıştır. Bu motor, bir hidrolik sisteme bağlandığında iki kat hızla döner ancak momenti yarı yarıya düşer. Radyal Pistonlu Motorlar İçin Önemli Parametreler Deplasmanlar 200 ila 8000cm³ Maks.Çalışma basıncı 450 bara kadar Hız aralığı 1 ila 300 D/dak Maks. Moment Nm ye kadar Şekil 28 Silindir ve pistonlar, bir yıldız gibi merkezi eksantrik şaftın etrafına yerleştirilmiştir. Eksantrik şaftın konumuna bağlı olarak 5 (10) pistonun 2 veya 3 (6) tanesi besleme tarafına (basınç tarafı), kalan pistonlar ise dönüş tarafına (tank tarafı) bağlanır. Silindir odaları kontrol (1) yardımıyla akışkan ile beslenir. Kontrol, esas olarak kontrol pleyti (2) ve dağıtım valfinden (3) oluşur. Kontrol pleyti pimler ile gövdeye tutturulduğundan gövde ile beraber hareket eder, dağıtım valfi ise eksantrik şaft ile aynı hızda döner. 25

7 Kontrol pleytine ve oradan da piston odalarına bağlantı, dağıtım valfi üzerindeki delikler yardımıyla olur. Kuvvet pistonlardan eksantrik şafta çeşitli metodlarla aktarılabilir: Şekil 28 de gösterilen modelde, pistonlar gövde içene oturmakta ve eksantrik şaft üzerindeki özel şekilli halka tarafından taşınmıştır. Şaftın dönüşü esnasında piston ile halka arasında izafi bir hareket oluşur. Sürtünmeyi en aza indirgemek için pistonun halkaya temas eden yüzeyi hidrostatik olarak yataklanmıştır Motor Olarak Çalışan Eğik Disk Rotari Grubu Fonksiyonel tanımlamada da açıklandığı gibi piston, pompanın gönderdiği akışkan ile beslenir ve bu suretle eğik düzlem üzerine doğru itilir. Eğik düzlemle temas noktasındaki (kaymalı yatak) kuvvetlerindağılımından bir yatak kuvveti ve bir moment kuvveti bileşeni (FN ve FT) elde edilir. Piston eğik düzlem boyunca aşağı doğru kayarak strok hareketini gerçekleştirir ve bu arada silindir bloğunu ve tahrik milini de beraberinde çeker. Ancak piston,silindir bloğundaki delik içerisinde eğilebileceğinden (boşluğun elverdiği kadar),ünitenin kalkışında, normal strok hareketinden daha büyük sürtünme dirençleri oluşur (stick/slip=tutma/bırakma). Bu çift kuvvet dağılımı,eğik disk tasarımlı motorların kalkış verimlerinin, eğik eksen tasarımlı motorlardaki basit kuvvet dağılımıyla kıyaslandığında biraz daha düşük olmasının sebebidir. Pratikte, bahsi geçen kalkış verimi motor olarak çalışmada önemlidir. Pompa olarak çalışmada önemli değildir. 3 Elemanlar 3.1 Eğik Eksen Tasarım Sabit Deplasmanlı Motor ve Pompalar Özellikleri: Konik pistonlar vasıtasıyla silindir bloğunun direkt tahriği Sızdırmazlık için piston segmanlarına sahip konik pistonlar Uzun kullanım ömürlü sağlam konik makaralı rulmanlar İSO ve SAE standardında flanş ve mil uçları Standart olarak iki adet sızıntı portu Frenleme valfinin direkt montajına uygun Özel kullanım durumları için model çeşitliliği 400 bar a kadar çalışma basıncı değeri 450 bar a kadar kısa süreli basınç tepelerine karşı dayanıklılık Sabit Deplasmanlı Motor Motor olarak hem açık hem de kapalı çevrimli devrelerde çalıştırılabilir. Hidrostatik güç aktarımı için sabit debiye ihtiyaç duyulan herhangi bir mobil veya sabit endüstriyel uygulamada kullanılabilir Sabit Deplasmanlı Pompa Uygun bir port pleyti sayesinde A2FM tipi bir motor, A2FO tipi bir pompaya dönüştürülebilir. Bu pompa açık çevrimli devrelerde kullanım için uygun olup sağlam, güvenilir, uzum ömürlü ve gürültüsüz çalışma özelliklerine sahiptir Kamyon Üstü Uygulamalar İçin Sabit Deplasmanlı Pompalar Bu pompa, kamyonlarda kullanılabilmesi için özel karakteristiklere ve bağlantı ölçülerine sahiptir.250 ila 350 barlık bir basınç aralığı için tasarlanmıştır. Dönüş yönünün değişmesi gerektiğinde (örneğin, farklı bir şanzumanla karşılaşıldığında); pompanın tahrik yönü, port pleytinin döndürülmesiyle değiştirilebilir. 3.2 Açık Ve Kapalı Çevrimli Devreler İçin Eğik Eksen Tasarımlı Değişken Deplasmanlı Motorlar: Özellikleri : Değişken deplasmanlı motorlar yardımıyla hidrostatik tahriklerde daha geniş kontrol aralığı Daha yüksek hız ve moment ihtiyaçlarının karşılanması Çevrim oranı yüksek dişli kutularından tasarruf edilerek maliyetin düşürülmesi veya daha küçük pompaların kullanılabilmesi olanağı Düşük güç ağırlığı İyi kalkış karakteristiği Çeşitli ayar ve kontrol aygıtları Tek yönde eğim açısı değiştirme imkanı 400 bar a kadar varan çalışma basıncı değeri 450 bar a kadar kısa süreli basınç tepelerine karşı dayanıklılık Yüksek Basınca Bağlı Otomatik Ayar Aygıtı A6VM değişken deplasmanlı motoru,eğik eksen prensibine göre çalışan bir rotari gruba sahiptir. Moment direkt olarak tahrik milinde meydana gelir. Silindir bloğu konik pistonlar vasıtasıyla doğrudan tahrik edilir. Rotari grubun eğim açısı, bir konumlama pistonu yardımıyla kontrol merceğinin dairesel bir yörünge üzerinde hareket ettirilmesiyle değiştirilir. 26

8 Pompa debisinin ve yüksek basıncın değişmeden kalması halinde aşağıdakiler geçerlidir: Açı küçüldüğünde hız artar fakat mümkün olan moment azalır Açı büyüdüğünde moment artar fakat mümkün olan hız azalır HA tanımlaması, motorun yüksek basınca bağlı olarak ayarlandığını belirtir. Deplasman, çalışma basıncına bağlı olarak otomatik olarak ayarlanır. Kontrol valfinde ayarlanan çalışma basıncına ulaşıldığında (A ve B den dahili olarak ölçülür), motor Vgmin den Vgmaks a hareket eder. Ayar değerinin altında motor,minimum eğim açısında kalır. 3.3 Açık Çevrimli Devreler İçin Eğik Eksen Tasarımlı Değişken Deplasmanlı Pompalar Özellikleri : Eksenel konik pistonlu rotari grup Konik pistonlar vasıtasıyla silindir bloğunun doğrudan tahriği Uzun ömürlü sağlam rulmanlar Vg0 dan Vgmaks a kadar debi ayarlama imkanı Tam hiperbolik çalışma eğrisi ile güç kontrolü Basınç kontrolü, hidrolik ve elektrik ayarlamalı üniteler, yük algılamalı çalışma imkanı 350/400 bar a varan yüksek basınç değerlerinde çalışabilme Mobil ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilme Yüksek Basınç Bölgelerinde Uygulama Değişken deplasmanlı pompa A7VO, dahili sızıntı yağı dönüşlü, açık çevrimli devre pompasıdır. Eğik eksen prensibine göre çalışan rotari grup, sağlamlık ve iyi emiş özelliklerini olumlu bir şekilde birleştirmiştir. Tahrik milinin rulmanları harici kuvvetlerikarşılamada kullanılır. Gelen kuvvetler ve çalışma ömrü için daha yüksek değerler talep edilmesi halinde, daha güçlü yataklamalı özel rotari grup (A7VTO) temin edilebilir. Pozisyonlama pistonu yardımıyla rotari grubunun eğim açısı değiştirilebilir. Rotari grubun eğim açısı, bir konumlama pistonu yardımıyla kontrol merceğinin dairesel bir yörünge üzerinde hareket ettirilmesiyle değiştirilir. Eğim açısı arttırılırsa, pompa debisi ve gerekli tahrik momenti artar. Eğim açısı azaltılırsa pompa debisi ve gerekli tahrik momenti azalır. Maksimum eğim açısı, mesela 25 veya 26,5 ; minimum ise 0 olmaktadır. Pompa, çalışma basıncına bağımlı olarak veya harici kontrol sinyali ile ayarlanır. Gerekli konumlama enerjisi basınç tarafından alınır Lr Güç Kontrolü (Yaylı Kontrol Hiperbolik Kotrolün Karşılaştırılması) Kontrol aygıtı, alınan momentin T (Nm) sabit tutulmasını sağlar. Sabit bir tahrik devri n (d/dak) ile bağlantılı olarak güç kontrolü fonksiyonu gerçekleştirilir. Belirli mekanik tahrik gücü P=T.n (kw), hidrolik çıkış gücü P=Q.p (kw) ye karşılık gelmektedir. Çalışma basıncı p (bar) değerinin yüke bağımlı olmasına karşın debi Q (L/dak) eğim açısı ile değiştirilebilir. Bir bilgisayara benzer şekilde güç kontrol aygıtı sürekli olarak basınç ve debi değerlerini çarpıp çıkan neticeyi ayar edilen değerle karşılaştırır. Şayet pozitif bir sapma olmuşsa eğim açısı küçültülür, şayet sapma negatif ise eğim açısı büyültülür. Güç kontrol aygıtı istenen bir değere göre ayarlanabilir (ayar vidasının içeriye girecek şekilde döndürülmesi = ayar değerinin arttırılması). Kontrol,maksimum eğim açısından başlatılır. Kontrolün bittiği andaki konum, maksimum basınç tarafından belirlenir. İlaveten, her iki sınır değerde olabilecek sapmalar, sınırlama vidaları yardımıyla mekanik olarak da sınırlandırılabilir. Dikkat: Maksimum açı ayarının arttırılması halinde; pompalarda kavitasyon, motorlarda da aşırı hız tehlikesi söz konusu olur. Eğer minimum açı ayarı arttırılırsa, tahrik motoru yüksek basınç bölgesinde aşırı yüklenebilir. Çalışma basıncı, ölçücü piston yardımıyla konumlama pistonu üzerindeki manivelaya etki eder. Bu kuvvete, harici olarak ayarlanan ve güç değerini belirleyen bir yay kuvveti karşı koyar. Eğer p çalışma basıncı, güç formülü P=Q.p (kw) ile hesaplanan izin verilebilir değeri geçerse, manivela yardımıyla kontrol valfi çalıştırılır ve pompanın eğim açısı ufaltılır (pompa geri alınır).q.p nin çarpımı, tekrar mevcut güç seviyesine gelinceye kadar debi düşürülür. Böylelikle hiperbolik eğri yakalanmış olur ve güç kontrolü sayesinde tahrik aşırıyüklenmemiş olur. Bunun tersine, çalışma basıncına bağlı olarak, geri getirme yayı yardımıyla pompa debisi maksimum değerine arttırılabilir. Özellikler: Yay paketlerinin değişimi sayesinde güç uyumu olanağı Taralı bölgelerde nispeten az güç kayıpları Sıfır strokkonumu mevcut değil, yani yüksek basınç değerlerinde artık debi nedeniyle oluşan ısı kaybı sözkonusu. Özellikler: Kademesiz olarak ayarlanabilen, harici yay kuvveti ilemükemmel güç uyumu Sıfır strok konumu, yani artık debi yok 27

9 Paralel Eğik Eksen Tasarımlı Rotari Gruba Sahip İkili Değişken Deplasmanlı Pompa Değişken deplasmanlı iki pompa-bir tahrik. Bu, iki ayrı pompanın, bir bölücü dişli kutusu ile tek bir gövdede toplanmasıyla gerçekleştirilmiş avantajlı bir kombinasyondur. İlave hidrolik devrelerin beslenmesi için yedek tahrik çıkışlı ve/veya ilave üçüncü bir pompalı modellerin, günümüzde özellikle mobil uygulamalarda kullanımı standartlaşmıştır. Tek bir pompada gerçekleştirilen güç kontrolü, A8v,SR pompasının iki paralel devresinde, toplam güç kontrolü uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Bu, tahrik gücünün, basınçları oranında her iki devreye taksim edilmesi anlamına gelmektedir. Toplama valfinde oluşturulan yüksek basınç sinyali, ölçüm değeri olarak kullanılır. İdeal güç kontrol eğrilerine, güç kontrol aygıtındaki manivelaya etkiyen moment kuvvetleri dengelendiğinde erişilebilir. Yüksek basınç kuvveti FH ve s açısal deplasmanından oluşan hidrolik momentin, ancak ayarlanmış yay kuvveti FF ve sabit kaldıraç kolu a ile elde edilen mekanik moment kadar büyük olmasına izin verilebilir. P çalışma basıncını hidrolik sitem belirlendiğinden ve pompa sadece kendi debisini (Q) değiştirebildiğinden, kurulu güç aşıldığında pompanın eğim açısı otomatik olarak azaltılır.açısaldeplasman, elde edilen hidrolik moment değeriyle aynı oluncaya kadar azaltılır. Uygulamada bağımsız ve kombine kontroller kullanılmaktadır. En yaygın kullanılanlara örnek olarak yük sınırlamalı kontrol, üç nokta kontrol, yük algılama kontrolleri verilebilir. 3.4 Genel Uygulamalar İçin Eğik Eksen Tarsarımlı Değişken Deplasmanlı Pompalar Değişken deplasmanlı A2V tipi pompa; açık, kapalı ve yarı-kapalı çevrimli devrelerde genel kullanıma uygundur. Deplasmanını değiştirmek için çeşitli kontrol tipleri mevcuttur. Tandem masurbilyalıyataklama veya kaymalı yataklama (çok uzun yatak ömrü için) ile donatılmış tipleri özellikle endüstriyel uygulamalarda tercih edilir.a2v tipi pompa, valfler ve yedek pompalar ile donatılarak A2P temel güç ünitesine dönüştürülür. 3.5 Orta Basınç Aralığında Çalışan Açık Çevrimli Sistemler İçin Eğik Disk Tasarımlı Değişken Deplasmanlı Pompalar A10V tipi eksenel pistonlu pompalar, 250/315 bar basınç değerlerine kadar mobil ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilirler. Değişken deplasmanlı pompalar enerji tasarrufu açısından sabit deplasmanlı pompalara göre avantajlıdır. Örneğin, birleştirilmiş basınç ve debi kontrol aygıtı ile o an için gerekli kuvvete (basınç) ve hıza (debi) otomatik olarak uyum sağlayarak enerji tasarrufu sağlarlar. Eğik disk tasarımının avantajı sadece kompakt bir tasarım olması değil aynı zamanda düşük güç ağırlığı, uzun ömür ve düşük gürültü seviyesidir. İlave pompaların ardarda takılmasını mümkün kılan, ara-tahrik olanağının da önemli bir özellik olduğunu unutmamak gerekir. 3.6 Basit Kapalı Çevrimli Sistem Gerektiren Mobil Uygulamalarda Kullanıma Uygun, Eğik Disk Tasarımlı Değişken Deplasmanlı Pompalar A11VG tipi hidrolik pompa,eğik disk tasarımlı değişken deplasmanlı kapalı çevrimli hidrostatik tahrik devreleri için uygun bir pompadır. Gerekli tüm valfler ve beslenme pompası, üzerinde entegre bir şekilde mevcuttur. Tasarıma bağlı olarak, kolaylıkla çoklu pompaya dönüştürülebilir.rotarigrubun eğim açısı, pompanın üzerindeki dönebilen bir muylu yardımıyla, kuvvet katlamasına gerek kalmadan direkt olarak değiştirilebilir. Sıfır konumda, pompa debiside sıfırdır. Sıfır konumu sağa ve sola doğru geçildiğinde debi akış yönü ve miktarıda kademesiz olarak değişir. Eğer döner muyluyla el ile kumanda edilecek ise muylu, rotari grubun eğik diskine direkt olarak bağlanır. Döner muylunun dönüş açısı, tam olarak pompanın eğim açısına karşılık gelir. El veya ayak ile uygulanan deplasman momenti yüksek basınca ve eğim açısına bağlıdır. Konumlama mekanizmasında deplasman veya açının sınırlanması, gerektiğinde sıfır konumunun tekrar yakalanması, konumlama mekanizması ile yapılmalıdır. Döner muylu, el ile ayarlanabildiği gibi, hidrolik kontrol mekanizması ile de ayarlanabilmektedir. 3.7 Açık Çevrimli Sistem Gerektiren Mobil Uygulamalarda Kullanıma Uygun, Eğik Disk Tasarımlı Değişken Deplasmanlı Pompalar Aşağıda gösterilen A4VO tipi pompaların kontrol fonksiyonları, birlikte ya da birbirinden bağımsız fonksiyonlar olarak çalıştırılabilirler. Hiperbolik çalışma eğrisiyle güç kontrolü Çek valf yardımıyla basınç kontrolü Yük basıncının p kontrolü şeklinde, yük algılama (Load Sense=LS) kontrolü Güç Kontrol Aygıtı Güç kontrol aygıtı, çalışma basıncına bağlı olarak pompanın debisini kontrol ederek sabit tahrik devir sayısında, ayarlanan tahrik gücünün aşılmamasını sağlar 28

10 3.7.2 Basınç Komtrol Aygıtı Basınç kontrol aygıtının görevi, maksimum çalışma basıncına ulaşıldığında pompayı Vg=0, yani sıfır strok konumuna doğru döndürmektir. Bu fonksiyon, güç kontrolüne göre önceliklidir Yük Algılama (L-S) Kontrol Aygıtı Yük algılama kontrol aygıtı, yük basıncı tarafınca uyarılan debi tüketim kontrol aygıtı gibi çalışır ve pompa debisini kullanıcı tarafından talep edilen debiye uyarlar. Pompa debisi devredeki yön valflerinin yağ geçiş aralıklarının kesit alanına bağlıdır, ancak güç eğrisinin altında kalan bölgede yük basıncından etkilenmez. Güç ve basınç kontrolü, yük algılama (LS) fonksiyonuna göre önceliklidir. 3.8 Yüksek Basınçlı, Kapalı Çevrimli Hidrostatik Araç Tahrik Devrelerinde Kullanıma Uygun, Eğik Disk Tasarımlı Değişken Deplasmanlı Pompalar A4VG tipi pompa, kapalı çevrimli devreler için gerekli tüm elemanları üzerinde toplayan komple güç ünitesidir. Hidrolik olarak ayarlanan ünite, çeşitli kontrol aygıtlarıyla birlikte tipik bir mobil pompasını oluşturur. Şayet bu pompa sabit veya değişken deplasmanlı bir motora bağlanırsa otomatik hidrostatik araç tahriği sistemi oluşur. Bu, hıza bağımlı, otomatik kapalı çevrimli sistemdir. Pompa tahrik devir sayısından, çalışma basıncından ve elektriki olarak da 2 bobinden uyarılar alır. Konumlama enerjisi, besleme devresinden alınır. Pompanın konumlama hızı orifisler aracılığıyla sönümlenir. Hıza bağımlı otomatik kontrol sistemi, içten yanmalı motorlu hidrostatik tahrik sistemleri için tasarlanmıştır. İçten yanmalı motorlarda hız arttıkça momentin arttığı ve şayet moment aralığının üst sınırında motora yüklenilirse bir hız kaybının (motorun bayılması) olduğu göz önünde bulundurulmuştur. İçen yanmalı motorun güç tüketimi yeterli bir hassasiyetle o anki devir sayısıyla belirlenebilmektedir. Şayet uygun bir hidrolik sistem seçilip uygulanırsa mükemmel kontrollü, hidrostatik araç tahrik sistemi oluşturulur. 3.9 Açık Çevrimli Endüstriyel Uygulama Devrelerinde Kullanıma Uygun, Eğik Disk Tasarımlı Değişken Deplasmanlı Pompalar Özellikle endüstriyel uygulamalar için geliştirilen A4V- SO pompası eğik disk tasarımının bilinen avantajlarının yanısıra uzun servis ömürlü yatakları ile de oldukça avantajlıdır. Yük algılama kontrolü, halat kontrolü (mooring) ve sekonder- kontrol bu tip pompa ile gerçekleştirilebilir. Basınç kontrollü bir pompa ile birlikte sekonder kontrollü bir motor kullanılarak gerçekleştirilen sekonder hız kontrol sistemi, yüksek dinamik kontrol cevaplama hızına, tam bir hız kontrolüne, düşük kayıplara ve enerjiyi geriye kazanma özelliğine sahiptir. DS1 hız kontrolü; ayar ünitesini, talep edilen hızda istenen momenti sağlayacak şekilde kontrol eder. Bu moment (hemen hemen sabit basınç koşullarında), deplasman hacmi ve dolayısıyla da eğim açısıyla orantılıdır. Eğim açısı (konum) endüktif konum algılayıcısı ile, devir sayısı ise bir tako jeneratör ile ölçülür Kapalı Çevrimli Endüstriyel Uygulama Devrelerinde Kullanıma Uygun, Eğik Disk Tasarımlı Değişken Deplasmanlı Pompalar Değişken deplasmanlı, eğik disk tasarımlı ancak, kapalı çevrimli devrelerde çalışmaya uygun diğer bir pompa. Endüstriyel uygulamalarda, A4VSG tipi pompalara uygun valf bloğu, beslenme pompası, filtre, yağ tankı, soğutucu takılarak komple bir hidrolik güç ünitesine dönüştürülür. Anti kavitasyon çek valfleri kullanarak, yarıkapalı çevrimli devrede oluşturmak mümkündür. Bu valfler sayesinde hacimsel farkların giderilmesi mümkün olmaktadır. Örneğin, tek milli silindirlerin tahriği Eksenel Pistonlu Ünitelerde Sık Kullanılan Kontrol Tiplerine Genel Bakış Sinyal kuvvetlendiricisi olarak kullanılan elektronik devre elemanları (yükselticiler) aşağıdaki açıklamalarda yer almamaktadır. Çeşitli ayarlama tipleri arasındaki farklar aşağıya çıkarılmıştır. Kontrol devresi tipi Kuvvet aktarımı (hidrolik veya mekanik) Çalışma tipi (direkt veya pilot kumandalı) Çalışma eğrisi (konum ve ayar) Açık çevrim (geri beslemesiz) mekanik: el kumandalı mekanik: elektriksel hidrolik: mekanik hidrolik: elektriksel hidrolik: hidrolik Kapalı çevrim (geri beslemeli) hidrolik: mekanik hidrolik: elektriksel Kaynaklar : Rexroth Akışkanlar Tekniğinin Temel Esasları ve Elemanları Cilt 1 29

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Hidrolik Motorlar. Sığınma İstasyonları Güvenli Olduklarından Emin Olmak. Sahtecilik. Lastik Depo ve Depolama Koşulları

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Hidrolik Motorlar. Sığınma İstasyonları Güvenli Olduklarından Emin Olmak. Sahtecilik. Lastik Depo ve Depolama Koşulları İŞ MAKİNALARI MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERGİSİ İş Makinaları Mühendisleri Birliği Derneği yayın organıdır. Üç ayda bir yayınlanır. ISSN 1306-6943 2014 Ağustos Sayı: 47 İMMB Adına Sahibi Duran KARAÇAY Sorumlu

Detaylı

MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI 2. HİDROLİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ENERJİ TÜRÜ

MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI 2. HİDROLİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ENERJİ TÜRÜ MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Bu deneyin amacı temel ilkelerden hareket ederek, hidrolik sistemlerde kullanılan elemanların çalışma ilkeleri ve hidrolik devre kavramlarının

Detaylı

TEMEL HİDROLİK BİLGİLER ŞEMSETTİN IŞIL

TEMEL HİDROLİK BİLGİLER ŞEMSETTİN IŞIL TEMEL HİDROLİK BİLGİLER ŞEMSETTİN IŞIL ROTA TEKNİK A.Ş. Basit bir hidrolik devre tasarımı Yandaki resimde basınç yükü karşılayacak seviyeye kadar yükselebilir. Silindir haraket yön kontrolü (yön valfi)

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HİDROLİK/PNÖMATİK SİSTEMLER

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HİDROLİK/PNÖMATİK SİSTEMLER MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HİDROLİK/PNÖMATİK SİSTEMLER Enerji Kaynakları Hidroliğin Tanımı Sıkıştırılamaz özellikteki akışkanların kullanıldığı, akışkanın basıncının, debisinin ve yönünün kontrol edilebildiği

Detaylı

Basınç farkı=çalışma basıncı (PA,B)-Şarj basıncı (PSp)+Güvenlik payı Ayar Diyagramı

Basınç farkı=çalışma basıncı (PA,B)-Şarj basıncı (PSp)+Güvenlik payı Ayar Diyagramı 1 Pistonlu pompa ve motorlarla sağlanacak hidrostatik tahrik aracın sürüşünde birçok avantaj getirmektedir. İyi bir sürüş konforu ve yüksek çalışma hızı yönündeki talepler hidrostatik tahrikle çalışan

Detaylı

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri

Detaylı

MOTORLU ARAÇLARIN SOĞUTMASINDA HİDROSTATİK FAN TAHRİĞİ

MOTORLU ARAÇLARIN SOĞUTMASINDA HİDROSTATİK FAN TAHRİĞİ 203 MOTORLU ARAÇLARIN SOĞUTMASINDA HİDROSTATİK FAN TAHRİĞİ Pars KAPLANGI ÖZET Günümüzde, çeşitli iş makinalarında (vinçler, yükleyiciler, hafriyat makinaları gibi), otobüslerde, demiryolu araçlarında,

Detaylı

Hidrolik Paletli Pompa

Hidrolik Paletli Pompa Hidrolik Paletli Pompa 05532862889 bilgi@ahidrolikdunyasi.com http://www.ahidrolikdunyasi.com Hidrolik paletli pompalar tanımı Hidrolik paletli çalışma prensibi Hidrolik paletli kapasite çizelgesi Hidrolik

Detaylı

www.muhendisiz.net Basınç Ayar Supabının Çalışması :

www.muhendisiz.net Basınç Ayar Supabının Çalışması : DPA TİP YAKIT POMPALARI Distiribitör yakıt pompalarının en büyük özeliği ;yakıtı bir Distiribitör gibi motor ateşleme sırasına göre ve eşit miktarlarda enjökterlere gönderilmesidir. Teknik avantajı da

Detaylı

Hidrolik pompalar ile ilgili temel kavramlar

Hidrolik pompalar ile ilgili temel kavramlar HDROLK POMPALAR Hidrolik pompalar ile ilgili temel kavramlar akıkanının sisteme / kullanıcılara iletilmesini salar. Mekanik enerjiyi hıza DEB ye dönütürler Pompalar basınç oluturmazlar Sistemde kullanılacak

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Aydın DURMUŞ EYLÜL 2011 SAMSUN SANTRĠFÜJ POMPA DENEYĠ 1. GĠRĠġ Pompa,

Detaylı

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler Yeni nesil ProAir 210 Serisi Proval pnömatik aktüatörler kremayer dişli tip tasarıma sahip olup çift ve tek etkili tipte üretilmektedir. Yeni nesil aktüatörler mil

Detaylı

CMK-202 / CMT204 Hidrolik - Pnömatik. Prof. Dr. Rıza GÜRBÜZ

CMK-202 / CMT204 Hidrolik - Pnömatik. Prof. Dr. Rıza GÜRBÜZ CMK-202 / CMT204 Hidrolik - Pnömatik Prof. Dr. Rıza GÜRBÜZ Hafta 4 Pnömatik Sistemler Çankırı Karatekin Üniversitesi 2 Bu Derste İşlenecek Konular Pnömatiğin Tanımı Ve Özellikleri Pnömatik İş Elemanlarının

Detaylı

www.ogenmakina.com HİDROLİK EĞİTİM SETİ ÖRNEK DEVRE UYGULAMALARI

www.ogenmakina.com HİDROLİK EĞİTİM SETİ ÖRNEK DEVRE UYGULAMALARI HİDROLİK EĞİTİM SETİ ÖRNEK DEVRE UYGULAMALARI www.ogenmakina.com Ogen-2010 HİDROLİK VE ELEKTRO-HİDROLİK DEVRE UYGULAMALARI TEMEL VE ORTA SEVİYE UYGULAMA 1 KİLİTLİ ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR KONTROLÜ 1 adet 4/2

Detaylı

HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY BÖLÜM 8

HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY BÖLÜM 8 HİDROLİK-PNÖMATİK BÖLÜM 8 HİDROLİK DEVRELER Bir hidrolik devre şeması, HİDROLİK DEVRE nin nasıl oluştuğunu gösterir.devrenin her bir elamanı simgelerle gösterilir ve birbirine bağlanır.boru bağlantıları

Detaylı

Bilezikli Asenkron Motora Yol Verilmesi

Bilezikli Asenkron Motora Yol Verilmesi Bilezikli Asenkron Motora Yol Verilmesi 1. GİRİŞ Bilezikli asenkron motor, sincap kafesli asenkron motordan farklı olarak, rotor sargıları dışarı çıkarılmış ve kömür fırçaları yardımıyla elektriksel bağlantı

Detaylı

Bobin Gövdesi. Flanşı Tork Ayar Vidası. Balata. Dişli. Montaj Vidası

Bobin Gövdesi. Flanşı Tork Ayar Vidası. Balata. Dişli. Montaj Vidası Kompakt bir yapıya sahip olan serisi frenler kontrollü veya kontrolsüz elektrik kesilmelerinde devreye giren kolay montajlı sistemlerdir. Vinç ve otomasyon sistemlerinde, asansörlerde, tekstil, tarım,

Detaylı

Temel Semboller. Sürekli Çizgi - Akış hattını gösterir. Kesik Çizgi - Pilot veya drenaj hattını gösterir

Temel Semboller. Sürekli Çizgi - Akış hattını gösterir. Kesik Çizgi - Pilot veya drenaj hattını gösterir Çizgi Temel Semboller Sürekli Çizgi - Akış hattını gösterir Kesik Çizgi - Pilot veya drenaj hattını gösterir Bir ünitedeki iki veya daha fazla fonksiyonu gösterir Daire - Yarımdaire Daire - Enerji çevrim

Detaylı

Hidrolik devre sembolleri Hidrolik Devre Kontrol ve Ekipman Sembolleri

Hidrolik devre sembolleri Hidrolik Devre Kontrol ve Ekipman Sembolleri Hidrolik devre sembolleri Hidrolik Devre Kontrol ve Ekipman Sembolleri Çizgi Temel Semboller Sürekli Çizgi - Akış hattını gösterir Daire - Yarımdaire Kare - Dikdörtgen Dörtgen Çeşitli Semboller Üçgen Pompa

Detaylı

Hidrolik Devre Kontrol ve Ekipman Sembolleri Çizgi Temel Semboller Sürekli Çizgi - Akış hattını gösterir Kesik Çizgi - Pilot veya drenaj hattını gösterir Daire - Yarımdaire Bir ünitedeki iki veya daha

Detaylı

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır.

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. HİDROLİK SİSTEMLER Hidroliğin Tanımı Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. Enerji Türleri ve Karşılaştırılmaları Temel Fizik Kanunları

Detaylı

LOJİK VALF TEKNİĞİ VE UYGULAMALARI

LOJİK VALF TEKNİĞİ VE UYGULAMALARI 283 LOJİK VALF TEKNİĞİ VE UYGULAMALARI İsmail OBUT ÖZET Günümüzde Endüstriyel ve Mobil hidrolik sektörlerinde kendine önemli bir yer edinen 2/2 Lojik valfler, özellikle yüksek debili uygulamalarda sıkça

Detaylı

Otomatik Şanzımanlar

Otomatik Şanzımanlar Otomatik Şanzımanlar Taşıtın hızına, gaz kelebeği pozisyonuna, yol ve yük şartlarına bağlı olarak viteslerin otomatik olarak değişmelerine imkan veren bir sistemdir. Hız ve tork ihtiyacına göre gerekli

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ -1- Pompa Sistemleri Akışkanları transfer etmek, tesisat direncini karşılayabilmek ve Farklı seviyelerde yükseklik farkını karşılayabilmek için kullanılırlar. Genel olarak

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

Pompalar tipleri ve Elemanları

Pompalar tipleri ve Elemanları Pompalar tipleri ve Elemanları Basma Santrifüj Pompalar İmpeller (çark): Akışkanın kinetik enerjisini artırır. Salyangoz : Akışkanın hızını yavaşlatarak kinetik Enerjiyi basınç enerjisine çevirir. Tek

Detaylı

4 SİLİNDİR BENZİNLİ MOTOR COK-G.ENRJ.005

4 SİLİNDİR BENZİNLİ MOTOR COK-G.ENRJ.005 4 SİLİNDİR BENZİNLİ MOTOR COK-G.ENRJ.005 Teknik Açıklama Komple bir motor test standı olarak denet seti amaçlı tasarlanmıştır. Burada kullanılan motor kontrollü bir katalitik konvertör ile dört silindirli

Detaylı

Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR.

Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR. KSB DÜNYASINA D HOŞGELD GELDİNİZ SANTRİFÜJ J POMPALAR Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR. POMPA KESİT T RESMİ POMPA ANA PARÇALARI

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

TAŞIMA İLETİM TEKNİĞİ DERSİ KONU:HİDROLİK GÜÇ İLETİM HAZIRLAYANLAR; EMRE KURT ALAATTİN TİLKİ

TAŞIMA İLETİM TEKNİĞİ DERSİ KONU:HİDROLİK GÜÇ İLETİM HAZIRLAYANLAR; EMRE KURT ALAATTİN TİLKİ TAŞIMA İLETİM TEKNİĞİ DERSİ KONU:HİDROLİK GÜÇ İLETİM HAZIRLAYANLAR; EMRE KURT ALAATTİN TİLKİ HİDROLİK NEDİR Hidrolik kelimesi Su anlamına gelen Hydro ile Boru anlamına gelen Aulos terimlerinden meydana

Detaylı

Hidrolik ve Pnömatik Sistemler

Hidrolik ve Pnömatik Sistemler Hidrolik ve Pnömatik Sistemler Doç. Dr. Davut KARAYEL 1 GİRİŞ Hidrolik ve pnömatik sistemler her geçen gün uygulama alanını genişletmektedir. Günümüzde en az elektronik ve bilgisayar kadar endüstride yerini

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ

SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ 1 SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ 1. Giriş Deney düzeneği tank, su dolaşımını sağlayan boru sistemi ve küçük ölçekli bir santrifüj pompadan oluşmaktadır. Düzenek, üzerinde ölçümlerin yapılabilmesi için elektronik

Detaylı

Doğru Akım (DC) Makinaları

Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru akım makinaları motor veya jeneratör olarak kullanılabilir. Genellikle DC makinalar motor olarak kullanılır. En büyük avantajları hız ve tork ayarının kolay yapılabilmesidir.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI - II HİDROLİK FREN SİSTEMLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI - II HİDROLİK FREN SİSTEMLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI - II HİDROLİK FREN SİSTEMLERİ DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Şaban ULUS Ocak 2013 KAYSERİ HİDROLİK FREN

Detaylı

İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR

İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR ENTEGRE MOTOR ÇÖZÜMLERİ Günümüzde enerji kaynakları hızla tükenirken enerjiye olan talep aynı oranda artmaktadır. Bununla beraber enerji maliyetleri artmakta ve enerjinin optimum

Detaylı

Kompakt hidrolik ünite HKA

Kompakt hidrolik ünite HKA Kompakt hidrolik ünite HKA HKA-A güç ünitesinin tasarımı HKA serisi, gelişmiş ve kompakt tasarımı ile hidrolik sistemlerde yer almak için idealdir. Ünite içerisinde frenlerin açılıp kapanması için gerekli

Detaylı

HİDROLİK TAHRİKLİ HURDA BALYA PRESLERİNDE YENİ MODÜL BLOK UYGULAMALARI

HİDROLİK TAHRİKLİ HURDA BALYA PRESLERİNDE YENİ MODÜL BLOK UYGULAMALARI 3 HİDROLİK TAHRİKLİ HURDA BALYA PRESLERİNDE YENİ MODÜL BLOK UYGULAMALARI Savaş BİBER ÖZET Hurda balya presleri, Otomotiv sanayisinde hurda sacların paketlenmesi ile ilgili temel hidrolik tahrikli makinalardır.

Detaylı

Anma güçleri 3 kw tan büyük olan motorların üç fazlı şebekelere bağlanabilmeleri için üç fazlı olmaları gerekir.

Anma güçleri 3 kw tan büyük olan motorların üç fazlı şebekelere bağlanabilmeleri için üç fazlı olmaları gerekir. Elektrik motorlarında yol verme işlemi Motorun rotor hızının sıfırdan anma hızına hızına ulaşması için yapılan işlemdir. Durmakta olan motorun stator sargılarına gerilim uygulandığında endüklenen zıt emk

Detaylı

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 Soğutma gücü 260-1800 kw Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 COPYRIGHT Tüm hakları saklıdır. Bu dokümantasyonun hiçbir bölümü, GEA Refrigeration Germany GmbH (bundan böyle Üretici olarak anılacak)

Detaylı

CMK-202 / CMT204 Hidrolik - Pnömatik. Prof. Dr. Rıza GÜRBÜZ

CMK-202 / CMT204 Hidrolik - Pnömatik. Prof. Dr. Rıza GÜRBÜZ CMK-202 / CMT204 Hidrolik - Pnömatik Prof. Dr. Rıza GÜRBÜZ Hafta 2 Hidrolik Sistemler Çankırı Karatekin Üniversitesi - 2016 2 Bu Derste İşlenecek Konular Hidrolik Sistemin Yapısı Hidolik Güç Üniteleri

Detaylı

D-A2F Deplasman (1500 dev/dak)

D-A2F Deplasman (1500 dev/dak) Dexter D exter SABİT DEBİLİ EĞİK EKSEN PRENSİPLİ PİSTONLU POMPA D-A2F (1500 dev/dak) cc/dev ll/dak. Sürekli Pik dev/dak D-A2F 10 R4/P1 9,40 14,10 300 350 0-4700 D-A2F 12 R4/P1 11,60 17,40 300 350 0-3750

Detaylı

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Sakarya 2010 İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Temel Kavramlar Basınç; Birim yüzeye etki eden kuvvettir. Birimi :bar,atm,kg/cm2

Detaylı

Pompalar: Temel Kavramlar

Pompalar: Temel Kavramlar Pompalar: Temel Kavramlar Sunum Akışı 1. Genel Tanımlar 2. Tesisat ve Sistem 3. Tasarım 4. Çok Pompalı Sistemler 5. Problemler Tarihçe Santrifüj pompanın esas mucidi Fransız fizikçi DENIS PAPIN (1647-1714).

Detaylı

HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ Valf bloğu

HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ Valf bloğu ΣΕΛΙ Α 4.1 - - 1-4. VALF BLOĞU 4.1 Genel Asansör kabinin istenilen hareketleri gerçekleştirmesi için gerekli tüm parçaları bulunduran yekpare bir bloktur. Kısaca : Pompanın normal çalışma basıncını çok

Detaylı

Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ

Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ 1. Gerilimi Düşürerek Yolverme Alternatif akım endüksiyon motorları, şebeke gerilimine direkt olarak bağlandıklarında, yol alma başlangıcında şebekeden Kilitli Rotor Akımı

Detaylı

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19 010 SİSTEMİ 1 VOLUMETRİK DAĞITICILAR US ve USM Serisi volumetrik yağlama blokları endirek yağlama için tasarlanmıştır. Pompa basıncının düşmesinden sonra yağlama bloklarına gönderilen yağ yaylar vasıtasıyla

Detaylı

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız Aksiyal fanlar Üretimin açıklanması Değişik rotor türleri için, çıkış konumu, gövde geometrisi, gövde sacı kalınlığı, ve malzesi yönünden geniş bir seçme olanağı bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar standart

Detaylı

www.hidrogaranti.com

www.hidrogaranti.com www.hidrogaranti.com Kökleri Sa lam, Yaprakları Taze... İRSALİYELİ FATURA hi Evran Caddesi Gelişim İş Merkezi No: 18/21 Ostim, Ankara / Türkiye Tel.: 0312 354 85 25 Faks: 0312 354 85 26 stafa@hidrogaranti.com

Detaylı

18 CASAPPA

18 CASAPPA 18 CASAPPA www.hidrokontrol.com.tr PLP 10 81/86-E1 PLP10 SERİSİ 81/86-E1 MİL VE KAPAK TİPLİ DİŞLİ POMPALAR Grup 1 (cc/dev.) Sürekli Pik (d/dak.) Tipi PLP 10.1 1,07 260 290 4000 81-E1 PLP 10.1,5 1,60 260

Detaylı

Woerner Yetkili Türkiye Distribütörü MERKEZİ YAĞLAMA SİSTEMLERİ

Woerner Yetkili Türkiye Distribütörü MERKEZİ YAĞLAMA SİSTEMLERİ Woerner Yetkili Türkiye Distribütörü MERKEZİ YAĞLAMA SİSTEMLERİ POMPALAR Merkezi otomatik yağlama sistemi, makinenin çalışmaya, başlamasından itibaren ilk yağlamayı yaparak devreye girer ve belirlediginiz

Detaylı

www.haus.com.tr DDE SERİSİ

www.haus.com.tr DDE SERİSİ www.haus.com.tr DDE SERİSİ HAUS DEKANTÖRLERİ, SEKTÖRDE YENİ STANDARTLAR BELİRLİYOR Modern ve yüksek performanslı HAUS dekantörler, kentsel ve endüstriyel atık su ile içme suyu arıtma tesisleri için tasarlanmıştır.

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

Güçlü Atık Parçalama ve Briketleme Presleri

Güçlü Atık Parçalama ve Briketleme Presleri Entsorgungstechnik Güçlü Atık Parçalama ve Briketleme Presleri ekonomik - sağlam - güçlü RB 20-60 SV Briketleme Presleri RB 100-200 S Briketleme Presleri RB 400 RS Briketleme Presleri Teknik Özellikler

Detaylı

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar TA-COMPACT-T Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Soğutma sistemleri için geri dönüş suyu sıcaklık kontrollü kontrol vanası IMI TA / Kontrol vanaları / TA-COMPACT-T

Detaylı

5.BÖLÜM. Valf Konumları

5.BÖLÜM. Valf Konumları HİDROLİK-PNÖMATİK 5.BÖLÜM ENDÜSTRİYEL HİDROLİK DEVRE ELEMANLARI VALFLER 5.1 YÖN DENETİM VALFLERİ VALF: İçinde akan sıvıyı yeniden yönlendirme, serbest bırakma, durdurma gibi işlevleri, dışarıdan mekanik,

Detaylı

Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1

Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1 Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1 Yılmaz Redüktörün standart üretim yelpazesinin içerisinde genel kullanım amaçlı üretilen redüktörlerin dışında sektöre özgü imal edilmiş özel redüktörlerde bulunmaktadır. Bu

Detaylı

AGTOS-Yüksek- Performans-Türbinleri

AGTOS-Yüksek- Performans-Türbinleri AGTOS-Yüksek- Performans-Türbinleri Kumlama Tekniği Kullanılmış makineler Transport ve Konveyör Sistemleri Servis ve Yedek Parçalar AGTOS-Yüksek-Performans- Türbinleri nin Avantajları: Özel anahtarlar

Detaylı

Doğru Akım (DC) Makinaları

Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru akım makinaları motor veya jeneratör olarak kullanılabilir. Genellikle DC makinalar motor olarak kullanılır. En büyük avantajları hız ve tork ayarının kolay yapılabilmesidir.

Detaylı

LUPAMAT YAĞSIZ 40 BAR PET KOMPRESÖRÜ

LUPAMAT YAĞSIZ 40 BAR PET KOMPRESÖRÜ LUPAMAT YAĞSIZ 40 BAR PET KOMPRESÖRÜ LUPAMAT KOMPRESÖRÜN YENİ ÜRÜNÜ Our New Product PET Comperssor YAĞSIZ YÜKSEK BASINÇ PET KOMPRESÖRÜ LUPAMAT YAĞSIZ YÜKSEK BASINÇ PET KOMPRESÖRÜ HANGİ SEKTÖRLERDE KULLANILABİLİR

Detaylı

HİDROSTATİK TAHRİK VE KAPALI DEVRELERDE TASARIM KRİTERLERİ

HİDROSTATİK TAHRİK VE KAPALI DEVRELERDE TASARIM KRİTERLERİ 113 HİDROSTATİK TAHRİK VE KAPALI DEVRELERDE TASARIM KRİTERLERİ M. Semih KUMBASAR ÖZET Bu çalışmada, kapalı devrelerin temel özellikleri,avantajları, riskleri ve uygulama alanları özetlenmiştir. Bildiride,

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar İçerik Giriş Dinamik yük sayısı Eşdeğer yük Ömür Rulman katalogları Konstrüksiyon ilkeleri Örnekler 2 Giriş www.tanrulman.com.tr

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

CMK-202 / CMT204 Hidrolik - Pnömatik. Prof. Dr. Rıza GÜRBÜZ

CMK-202 / CMT204 Hidrolik - Pnömatik. Prof. Dr. Rıza GÜRBÜZ CMK-202 / CMT204 Hidrolik - Pnömatik Prof. Dr. Rıza GÜRBÜZ Hafta 1 Hidrostatik ve hidrodinamikle ilgili temel kanunları kavrayabilme Çankırı Karatekin Üniversitesi - 2016 2 Bu Derste İşlenecek Konular

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SERİ-PARALEL BAĞLI POMPA DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN

Detaylı

Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi

Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi 1 Motorlar: Çalışma prensibi Motorlar: Çalışma prensibi 2 Motorlar: Çalışma prensibi AC sinyal kutupları ters çevirir + - AC Motor AC motorun hızı üç değişkene

Detaylı

MAK101 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ. MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 GÜZ DÖNEMĠ. Proje BaĢlığı

MAK101 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ. MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 GÜZ DÖNEMĠ. Proje BaĢlığı MAK101 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 GÜZ DÖNEMĠ Proje BaĢlığı Prof. Dr. Faruk Elaldı Öğr. Gör. Andaç T. ġamiloğlu Hazırlayanlar Ġsim SOYĠSĠM Ġsim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİŞLİ VERİMLİLİĞİNİ BELİRLEME DENEYİ FÖYÜ 2015-2016 Güz Dönemi 1.1. Deneyin Amacı DĠġLĠ VERĠMLĠLĠĞĠNĠ BELĠRLEME DENEYĠ Mevcut deney

Detaylı

VT PNÖMATİK AKTÜATÖRLER

VT PNÖMATİK AKTÜATÖRLER VT100 Serisi Çift Etkili Pnömatik Aktatörler / VT101 Serisi Tek Etkili Pnömatik Aktüatörler Güvenilir, Yüksek Performans Son Uluslararası Standartlara Tam Uyum Uygun Maliyetli Geniş Teknik Özellik Yelpazesi

Detaylı

FRANCİS TÜRBİN DENEYİ

FRANCİS TÜRBİN DENEYİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 407 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI II DERSİ FRANCİS TÜRBİN DENEYİ Hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZBEY SAMSUN 1/6 FRANCİS

Detaylı

Motor Gücü : 270 kw / 367 Hp Çalışma Ağırlığı: 48.000 kg ~ 49.500 kg Kova ISO/SAE: 2.20 ~ 3.10 m3. The global power...

Motor Gücü : 270 kw / 367 Hp Çalışma Ağırlığı: 48.000 kg ~ 49.500 kg Kova ISO/SAE: 2.20 ~ 3.10 m3. The global power... Motor Gücü : 270 kw / 367 Hp Çalışma Ağırlığı: 48.000 kg ~ 49.500 kg Kova ISO/SAE: 2.20 ~ 3.10 m3 The global power... Yeni motor, Avrupa Birliği III A standartlarına uygun olmakla birlikte, EPA Tier III

Detaylı

VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ

VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ Prins Otogaz Dönüşüm Kiti ile Üstün Performans Yüksek Sürüş Keyfi Kıymet bilenlerin otogaz dönüşüm kiti, Prins! Kıymet Bilenlerin Otogaz Dönüşüm Kiti, Prins! Dünyada sıralı

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

HAT TİPİ TEKLİ YÜK TUTMA VALFLERİ (AÇIK MERKEZ KONTROL)

HAT TİPİ TEKLİ YÜK TUTMA VALFLERİ (AÇIK MERKEZ KONTROL) HAT TİPİ TEKLİ YÜK TUTMA VALFLERİ (AÇIK MERKEZ KONTROL) DİREKT UYARILI A0603611100 AM 3/8" 10-45 80-350 2,7 : 1 A0603611200 * AM 3/8" 10-45 100-350 4,3 : 1 A0603611300 AM 3/8" 10-45 100-350 8,8 : 1 A0604610100

Detaylı

Kavitasyon. Pompa Teknolojileri ve Çalışma Prensipleri

Kavitasyon. Pompa Teknolojileri ve Çalışma Prensipleri Kavitasyon Pompanın içinde statik basınç, basılan sıvının buharlaşma basıncının altına düştüğünde sıvı buharlaşır ve içinde küçük buhar kabarcıkları oluşur. Sıvının pompa içinde dinamik hareketiyle sürüklenen

Detaylı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Rio-Eco Therm N. Tip Kitapçığı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Rio-Eco Therm N. Tip Kitapçığı Yüksek verimli içme suyu pompası Rio-Eco Therm N Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Rio-Eco Therm N Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Tip Kitapçığı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Tip Kitapçığı Yüksek verimli ısıtma pompası Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz,

Detaylı

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI 1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI Otomatik kontrol sistemlerinin en önemli elemanları olan motorlu vanaların kendilerinden beklenen görevi tam olarak yerine getirebilmeleri için, hidronik devre

Detaylı

SKF Rulmanları. Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

SKF Rulmanları. Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). Page 1 of 7 SKF Rulmanları BİLYALI RULMANLAR Sabit bilyalı Rulmanlar Güçlü, kullanışlı, sessiz ve yüksek hızlarda çalışırlar ve montajı kolaydır. Tek sıra sabit bilyalı rulmanların aynı zamanda kapaklı

Detaylı

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Yenilikçi ve Güvenilir... Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Çukurova Isı nın kendi markası olan ve son teknolojiyle üretilen Silversun Hot Air Gaz

Detaylı

HİDRODİNAMİK KAYMALI YATAKLARIN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ

HİDRODİNAMİK KAYMALI YATAKLARIN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ HİDRODİNAMİK KAYMALI YATAKLARIN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ Hazırlayanlar: Doç.Dr. Gültekin KARADERE 1. Amaç Bu deneyde bir hidrodinamik kaymalı yatak burcu için sıcaklık, hız ve basınç parametrelerinin

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: E1 Blok Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Laboratuvarı

Detaylı

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V H/m 280 240 200 Wilo-Helix V 2.. - V 52.. 50 Hz 160 120 80 40 Helix V 2.. Helix V 4.. Helix V 6.. Helix V 10.. Helix V 16.. Helix V 22.. Helix V 36.. Helix V 52..

Detaylı

FLAMCOVENT MİKRO KABARCIK YÖNTEMLİ HAVA AYIRICILARI

FLAMCOVENT MİKRO KABARCIK YÖNTEMLİ HAVA AYIRICILARI FLAMCOVENT MİKRO KABARCIK YÖNTEMLİ HAVA AYIRICILARI Isıtma ve soğutma sistemlerinden havanın tamamen atılması içindir. En küçük hava kabarcıklarını gidermekle kalmaz aynı zamanda suda erimiş durumdaki

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 A. TEMEL KAVRAMLAR MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 B. VİDA TÜRLERİ a) Vida Profil Tipleri Mil üzerine açılan diş ile lineer hareket elde edilmek istendiğinde kullanılır. Üçgen Vida Profili: Parçaları

Detaylı

Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH

Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH Presinizi Yenilikçi Bir Anlayışla Kontrol Edin. Yenilikçilik PSH Pres sürücüsünde Servopompalar klasik valf ve kontrol teknolojisinin yerini alır. Bu

Detaylı

SERVOMOTOR TAHRİKLİ POMPA KONTROL SİSTEMLERİ VE ENERJİ TASARRUFU

SERVOMOTOR TAHRİKLİ POMPA KONTROL SİSTEMLERİ VE ENERJİ TASARRUFU 151 SERVOMOTOR TAHRİKLİ POMPA KONTROL SİSTEMLERİ VE ENERJİ TASARRUFU Güner ÇELİKAYAR ÖZET Verimliliği arttırmak her işletmenin en önemli hedeflerinden biridir. Enerji maliyetlerinin artmasından dolayı

Detaylı

...Turboşarj uzmanı Holset

...Turboşarj uzmanı Holset Holset Turboşarj ...Turboşarj uzmanı Holset Holset Turboşarj Holset Turboşarjlar, dünyanın dört bir yanında turbo makine ve hava işleme konularında mükemmelligi simgelemektedir. Cummins Turbo Technologies

Detaylı

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Gelişen imalat teknolojileri ile birlikte birim hacimde daha yüksek tork değerlerine sahip redüktörihtiyacı kullanıcıların en önemli beklentilerinden biri

Detaylı

SİSTEM PROJELENDİRME

SİSTEM PROJELENDİRME SİSTEM PROJELENDİRME Mekaniğin (Pnömatik sistem Tasarımı ) temellerini öğreneceksiniz. PNÖMATİK SİSTEM TASARIMI Herhangi bir sistem tasarımı üç aşamada gerçekleştirilir. Bu aşamalar Senaryo çalışması Tasarım

Detaylı

İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur

İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur Emotron M20 Shaft Power Monitör Yükünüzü Korur, Emotron M20 güç şaft monitör yükünüzü mükemmel koruyarak işletme sürekliliğini artırır,

Detaylı

PROGRESİV(KADEMELİ) SİSTEMLER

PROGRESİV(KADEMELİ) SİSTEMLER PROGRESİV(KADEMELİ) SİSTEMLER PROGRESİV(KADEMELİ) SİSTEMLER Progresiv bir sistem çalışmaya başladığı zaman blok içerisinde bulunan pistonlar sırayla hareket etmeye başlar ve birbirlerini sırayla tahrik

Detaylı

LF 230 Yerüstü Sondaj Makinesi

LF 230 Yerüstü Sondaj Makinesi LF 230 Yerüstü Sondaj Makinesi 1 Giriş LF230 yüksek delgi kapasitesi, üstün motor gücü, geniş kapasiteli hidrolik tankı ve yıllardır kazanılan derin sondaj tecrübelerinin yansıtıldığı diğer tüm bileşenleriyle

Detaylı

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOCAL 200-S Tip AWB 201.B/AWB 201.C Dış ve iç mekan üniteli split

Detaylı

VALF SEÇİM KRİTERLERİ

VALF SEÇİM KRİTERLERİ 29 VALF SEÇİM KRİTERLERİ Fatih ÖZCAN ÖZET Güç iletim sisteminin seçilmesinde, hidroliğin bize sunduğu avantajların gelişen sınirlarının bilinmesi doğru karar vermemiz açısından çok önemlidir.bu bildiride

Detaylı

Teknik Dokümanlar ve Kullanım Talimatları Ön Arıtma Sistemi

Teknik Dokümanlar ve Kullanım Talimatları Ön Arıtma Sistemi Teknik Dokümanlar ve Kullanım Talimatları Ön Arıtma Sistemi 4.17 Fosfatlama Bölgesi İçin Kimyasalları Dozajlama Kostik Soda İçindekiler 1 Dozaj Sistemi... 2 1.1 Açıklama... 2 1.2 Seviye İzleme Aygıtı LSA

Detaylı

SU POMPALAYAN YELKAPAN TEKNOLOJİSİ

SU POMPALAYAN YELKAPAN TEKNOLOJİSİ SU POMPALAYAN YELKAPAN TEKNOLOJİSİ G e n e l T a n ı m l a m a Yelkapan, 8m çapında 30 kw gücünde düşey eksenli pervaneye sahiptir. Sistem özel olarak su pompalamak için tasarlanmıştır. Pervane, pistonlu

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Mil-Göbek Bağlantıları Soruları 1. Mil-göbek bağlantılarını fiziksel esasa göre sınıflandırarak her sınıfın çalışma prensiplerini açıklayınız. 2. Kaç çeşit uygu kaması vardır? Şekil ile açıklayınız. 3.

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ

Detaylı