YÖNETİM VE MALİYET MUHASEBESİ. Şebnem Çelebi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM VE MALİYET MUHASEBESİ. Şebnem Çelebi"

Transkript

1 YÖNETİM VE Şebnem Çelebi

2 Finansal Kontrol Sistemi Finansal Kontrol Sistemi ve Organizasyon Finansal Kontrol Sistemi ve Sorumluluk Merkezleri 3/22/2010 AGENDA Gider Yerleri Kar Merkezleri 2

3 Maliyet Muhasebesi Tanımı ve Amaçları Gider Zarar Ayrımı Giderlerin Sınıflandırılması 3/22/2010 AGENDA Üretim Giderleri Stok Değerlendirme Yöntemleri Maliyetlendirme Yöntemleri Giderlerin Dağıtılması The Katkı Restructuring Payı Analizleri Team 3

4 Finansal Kontrol Sistemi Finansal Kontrol Sistemi işletme kaynaklarının işletmenin hedef ve politikalarına uygun ve etkin hem edinilip hem de kullanılıp kullanılmadığını ölçümler. Finansal Kontrol Sistemi nin amaçları: Haberleşme Ölçümleme Özendirme Finansal Kontrol Sistemi nin akışı Amaçların Tanımlanması Sonuç Ölçümlemesi FİNANSAL KONTROL SİSTEMİ Finansal Kontrol Sistemi nde zaman ögesi 4

5 Finansal Kontrol Sistemi ve Organizasyon Organizasyon işletmenin gayesine ulaşabilmesi için gerekli olan bütün faaliyetlerin saptanması,bunların sıralanması ve gruplanması her grubun bir yöneticinin sorumluluğunda bırakılması ve yüklenilen sorumlulukla orantılı olarak yetkilendirme yapılması ve emir kumanda ilişkilerinin yatay ve dikey saptanmasıdır. Faaliyetlerin üç esas içinde toplanması Yapılacak işler ve bu işlerin gruplandırılması(departmanlara ayırma) İşleri görecek bireylerin seçimi İşlerin görüleceği yer araç ve yöntemler Organizasyon yapıları Merkezcil örgüt Merkezkaç örgütleme( doğal sonucu =Finansal Kontrol Sistemi) İşlevsel (fonksiyonel) Gruplama Bölümsel(divisional) Gruplama FİNANSAL KONTROL SİSTEMİ 5

6 Finansal Kontrol Sistemi ve Organizasyon Fonksiyonel Gruplama FİNANSAL KONTROL SİSTEMİ 6

7 Finansal Kontrol Sistemi ve Organizasyon Bölümsel Gruplama Kâr ve Yatırım Merkezleri Bağımsız birer işletme görüntüsü Üst Yönetimin görevi Bölümsel Gruplama çeşitleri Ürünsel Gruplama Yerel Gruplama FİNANSAL KONTROL SİSTEMİ 7

8 Finansal Kontrol Sistemi ve Organizasyon Bölümsel Gruplama FİNANSAL KONTROL SİSTEMİ 8

9 Finansal Kontrol Sistemi ve Sorumluluk Muhasebesi Sorumluluk Muhasebesi(iç ve dış) veri ve bilgilerinin organizasyonel sorumluluk alanları dikkate alınarak, toplanması,işlenmesi,raporlanması ve buna bağlı olarak ilgili yöneticilerin değerlendirilmesi Maliyetler-gelirler-giderler-kârlar bunlardan sorumlu yöneticiler tarafından izlenir,denetlenir. Yönetici faaliyetlerinin etkin bir şekilde ölçümlenmesi Yöneticilerin sorumluluk sınırlarının saptanması Sorumluluk merkezlerinin temel ögeleri Organizasyon birimi Bir bireyin kontrolünde olması FİNANSAL KONTROL SİSTEMİ 9

10 Finansal Kontrol Sistemi ve Sorumluluk Muhasebesi Süreç: İşletmenin organizasyonel yapısının belirlenmesi Organizasyonel yapıya uygun olarak sorumluluk merkezlerinin belirlenmesi Sorumluluk merkezlerinin yöneticilerinin belirlenmesi Yöneticilerin sorumluluğunda olan merkezlerde kullanılacak değerleme ölçütlerinin belirlenmesi (maliyet, gider, gelir, yatırım ve kâr)) Bu kararlara ilişkin hedeflerin belirlenmesi FİNANSAL KONTROL SİSTEMİ Bu hedeflere ilişkin gerçekleşen sonuçların belirlenmesi Hedeflerle gerçekleşen sonuçların karşılaştırmalı biçimde raporlanması 10

11 Finansal Kontrol Sistemi ve Sorumluluk Merkezleri Sorumluluk merkezi çerçevesinde finansal kontrol sisteminin faaliyetleri: Gider Kontrolü-Kontrol edilebilir giderler Herhangi bir gider sorumluluk merkezi yöneticisinin kararı ile oluşuyorsa Ya da doğrudan doğruya sorumluluk merkezine yüklenebiliyorsa Sorumluluk merkezi dahilinde yöneticinin faaliyetlerinden etkilenen gider Etkinlik Ölçümlemesi Yatırım Planlaması Sorumluluk Merkezleri saptanmasının yararları Giderlerin kaynağına inilir ve sorumluluk açısından giderler baştan takip edilebilmesi ve böylece gereken yerlerde gider tasarrufuna gidilebilmesi Yöneticinin sorumluluk sınırları ve sorumlu olduğu üst kademelerin sınırlarının açıkça belli olması Yöneticinin kendi iradesi ile hareket etme yetkisinin kapsamının belirlenmesi Amaç birliğinin en alt kademe yöneticilerine kadar indirgenerek aidiyet duygusunun geliştirilmesi FİNANSAL KONTROL SİSTEMİ 11

12 Finansal Kontrol Sistemi ve Sorumluluk Merkezleri Sorumluluk Merkezi Türleri Gider Merkezleri Kâr Merkezleri Yatırım Merkezleri FİNANSAL KONTROL SİSTEMİ 12

13 Gider (Maliyet) Merkezleri Maliyet merkezi, bir örgüt biriminde kullanılan girdilerin maliyetlerinin ölçülebildiği, buna karşılık elde edilen çıktıların gelirlerinin ölçülemediği veya ölçülmesinin ekonomik ve/veya rasyonel olmadığı sorumluluk merkezidir. Gider(Maliyet) Merkezleri ile Gider(Masraf-Maliyet) Yerleri arasında fark Gider Merkezi Türleri: Standart Gider Merkezleri İstemli Gider Merkezleri Maliyet merkezi yöneticilerinin en önemli görevi, bölümlerinde üretilen mal veya hizmetlerin maliyetlerini, mümkün olan en düşük düzeyde planlamak ve denetlemektir. FİNANSAL KONTROL SİSTEMİ Maliyet merkezi yöneticilerinin değerlendirilme kriterleri: Hedeflenen maliyet düzeyini tutturma derecelerine göre Bölümlerinde üretilen mamullerin veya verilen hizmetlerin kalitesi 13

14 Gider (Maliyet) Merkezleri FİNANSAL KONTROL SİSTEMİ 14

15 Kâr Merkezleri Kar merkezi, sorumlu yöneticilerin bölümünün, hem elde edilen gelirlerinden ve hem de maliyetler ve giderlerinden sorumlu tutulabildiği organizasyon birimidir Kâr merkezi sorumlu yöneticilerinin başarı değerlemesi, bölümünün hedeflenen kâr tutarı esas alınarak yapılır. Kâr merkezleri, işletme içinde bölümlere ayrılmış bir yapıyı gerektirir. FİNANSAL KONTROL SİSTEMİ 15

16 Kâr Merkezleri FİNANSAL KONTROL SİSTEMİ 16

17 Yatırım Merkezleri Yatırım merkezi Kâr merkezleri+tahsis edilen yatırımların sorumluluğu Yatırım merkezi yöneticilerinin yetki ve sorumlulukların en üst düzeye çıkarılması Yöneticilerin kendi sorumluluk alanlarına ilişkin bağımsız kararlar alabilmeleri Değerlendirme ölçütü Yatırımın geri dönüşü Kâr Düzeyi FİNANSAL KONTROL SİSTEMİ 17

18 Sorumluluk Raporları Sorumluluk merkezlerinin hedeflerine yönelik bütçe ve gerçekleşen değerlerin karşılaştırılması Saptanan hedefler ne ölçüde gerçekleşmiştir Bütçe fiili karşılaştırması nasıldır İşletme amaçlarına ne ölçüde ulaşılmıştır Sorumluluk merkezi kâr merkezi çerçevesinde ise karlı mıdır? Başarının ölçülmesi ve değerlenmesi şu yararları sağlar: Yöneticilerin yeteneklerinin değerlendirilmesine, Verilecek kararlarla ilgili tahminlerin daha kolay yapılmasına, Yöneticilere başarıları hakkında bilgi sağlamaya (geri bildirim), Yöneticiler için verilecek bazı kararlara (terfi, başka göreve atama, ödüllendirme gibi) bir temel oluşturmasına Kapsamlı ve etkin kullanılabilen doğru tasarlanmış bir yönetim maliyet muhasebesi programı FİNANSAL KONTROL SİSTEMİ 18

19 Maliyet Muhasebesi Tanımı ve Amaçları Maliyet genel anlamı ile fedakarlıkların tümüdür. amaçlanan bir sonuca ulaşmak için katlanılması gereken Ekonomik anlamda maliyet,satış değeri olan bir mal ya da hizmete sahip olmak için katlanılan ölçülebilir fedakarlıkların tümüdür. Amaçları: Mamul maliyetlemesi Kontrole yardımcı olmak Planlamaya yardımcı olmak Alınacak kararlara yardımcı olmak 19

20 Maliyet Muhasebesi Tanımı ve Amaçları Fedakarlık Tanımı: Üretim giderleri:bir malı satın almak için elden çıkarılan nakit veya üretimde kullanılan varlık ve hizmetlerin parasal değeridir. Örneğin, 1 ton cevher üretmek için TL lik hammadde kullanılmış, TL işçilik ve TL lik diğer üretim giderleri (enerji, makina vs.) yapılmış ise bir ton cevherin maliyeti TL dir. Fırsat(Alternatif) Maliyetleri:Üretim faktörlerinin herhangi bir malın üretimine tahsisi halinde üretiminden vazgeçilen diğer mal ve hizmetlerin değeridir. 20

21 Gider-Zarar Ayrımı İşletme bünyesinde yapılan harcamalar, işletmeye herhangi bir yarar sağlamak amacıyla yapılıyorsa, gerekliliği kabul edilebilirse ve normal ölçüler içerisindeyse Gider olarak değerlendirilir. Bunun dışında, gereksiz olarak yapılan ve normal ölçüleri aşan harcamalar Zarar kapsamında ele alınır. 1. Uzun vadede ekonomik fayda beklenen harcamalar Yatırım Üretim Giderleri (Maliyet) 2. Uzun vadede ekonomik fayda beklenmeyen harcamalar Dönem harcamaları 3. Zarar 21

22 Giderlerin Sınıflandırılması GİDERLER; Çeşitlerine İlk madde ve malzeme giderleri İşçi ücret ve giderleri Memur ücret ve giderleri Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler Çeşitli giderler Vergi resim ve harçlar Amortismanlar Finansman giderleri 22

23 Giderlerin Sınıflandırılması GİDERLER Fonksiyonlarına göre Stok maliyet giderleri Alış giderleri Üretim giderleri Direkt ilk madde ve malzeme giderleri Direkt işçilik giderleri Genel üretim giderleri Dönem Giderleri Araştırma geliştirme giderleri Pazarlama satış ve dağıtım giderleri Genel yönetim giderleri Finansman giderleri 23

24 Giderlerin Sınıflandırılması GİDERLER Giderlerin Ürünlere yüklenmesine göre Direkt Giderler Belirli bir mal veya hizmetin üretime doğrudan doğruya herhangi bir dağıtım anahtarı kullanmadan yüklenebilen giderlerdir. Endirekt giderler Belirli bir mal veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenmeyip birtakım dağıtım ölçüleri ile yüklenebilen giderlerdir. 24

25 Giderlerin Sınıflandırılması GİDERLER Giderlerin Faaliyet hacmi ile olan ilişkisine göre Sabit giderler Belirli bir zaman dilimi ve hacmi içinde faaliyet hacmindeki atış ve azalışlardan etkilemeden aynı kalan giderlerdir. Değişken giderler Faaliyet hacmine bağlı olarak artan veya azalan giderlerdir. Yarı değişken yarı sabit giderler 25

26 Üretim Giderleri Üretim giderleri, mamulün ortaya çıkması için yapılması zorunlu olan giderlerdir. Üretim giderlerinin gruplanması : İlk madde ve malzeme giderleri, İşçilik giderleri, Genel üretim giderleri Üretim giderinin en belirgin özelliği üretim için mal ve hizmet tüketimidir. Üretim giderleri, üretilen ürünlerin satışıyla işletmeye gelir olarak geri dönmektedir. Ürünler satılmadıkları sürece işletmenin aktifleri içersinde yer almaya devam ederler. 26

27 Stok Değerleme Yöntemleri Gerçek Parti Maliyetleri: İşletmede üretilen mamulün ya da satılan malın hangi partiden olduğu kesin olarak bilinebilen maliyet bedeli ile değerlenir. Envanter gününde de kalan stokların hangi partiden olduğu kesin olarak bilinebildiği için o partinin maliyet bedeli ile değerlenir.(genellikle büyük birim mallarda,otomobil,tekne,gemi gibi) Emsal Bedelleri: İşletmede üretilen mamulün ya da satın alınan malların gerçek maliyet bedellerinin hesaplanamaması durumunda benzeri yada aynısı olan emtiaların değerleme ölçüleri bölümünde belirtildiği gibi yapılan hesaplamadır. Ortalama Maliyet: Ağırlıklı Aritmetik Ortalama Maliyet Yöntemi Ortalama Birim Maliyet = Stok Tutarları Toplamı Birim Tutarları Toplamı Hareketli Aritmetik Ortalama Maliyet Yöntemi Ortalama BirimMaliyet = (Bir Önceki Parti Tutarı + En Son Parti Alış Tutarı) (Bir Önceki Parti Birim Tutarı + En Son Parti BirimTutarı) 27

28 Stok Değerleme Yöntemleri Basit Aritmetik Ortalama Maliyet Yöntemi: Ortalama Birim Maliyet = Her Partinin Birim Fiyatları İlk giren ilk çıkar (FIFO) Yöntemi: Toplam Parti Sayısı Çıkışı yapılan partinin miktarını, ilk alım partisinin miktarı karşılıyorsa, çıkışın maliyetinin tamamı o partinin birim fiyatıyla hesaplanır; eğer karşılamıyorsa sırasıyla daha sonraki partilerin stok birimleri dikkate alınarak parti birim fiyatları üzerinden çıkan emtianın maliyeti hesaplanır. Dönem sonunda kalan stok, son kalan eski partiden başlanarak son parti alımın miktarı ve birim fiyatına doğru sıralama yapılarak değerlenir. 28

29 Maliyetlendirme Yöntemleri Maliyetin kapsamını belirleyen yöntemler, Tam maliyet Yöntemi Normal maliyet yöntemi Değişken maliyet yöntemi Maliyetlendirme zamanını belirleyen yöntemler Fiili maliyet yöntemi, Tahmini maliyet yöntemi Standart maliyet yöntemi Maliyetlendirme şeklinin belirleyen yöntemler Sipariş maliyet yöntemi Evre maliyet yöntemi 29

30 Maliyetlendirme Yöntemleri-Maliyetin Kapsamı Tam Maliyet Yöntemi 30

31 Maliyetlendirme Yöntemleri-Maliyetin Kapsamı Normal Maliyet Yöntemi 31

32 Maliyetlendirme Yöntemleri-Maliyetin Kapsamı Değişken Maliyet Yöntemi 32

33 Maliyetlendirme Yöntemleri-Maliyetin Zamanı Fiili Maliyet Yöntemi Mamul maliyetlerini,üretim yapıldıktan sonra,üretim giderlerinin fiili tutarlarını esas alarak saptar. Öngörü yapmak ve öngörülerden yola çıkarak bir takım projeksiyonlarda bulunmak sistem içinde mümkün olamaz. Tahmini Maliyet Yöntemi Mamul maliyetlerini üretim giderlerinin önceden tahmin edilmiş tutarları ile saptayıp kayıtlar. Yıl başında,geçmiş deneyimler ve yıl içi beklentiler dikkate alınarak yapılan gider ve üretim tahminlerine göre,her bir üretim giderinin birim mamul maliyetinde ne kadar olacağı hesaplanır. Yıl boyunca fiili giderler gider hesaplarında izlenirken tahmini maliyetler üretim maliyetlerine yansıtılır. Yıl sonunda tahmini maliyetlerle fiili toplam maliyet arasındaki fark önemsiz düzeyde ise Satılan Mamul maliyetine(smm) e yüklenir. Fark önemliyse yarı mamuller mamuller ve satılan mamullerin maliyeti arasında paylaştırılarak kayıtlar fiili maliyete göre düzeltilmiş olur. 33

34 Maliyetlendirme Yöntemleri-Maliyetin Zamanı Standart Maliyet Yöntemi Standart maliyet; üretilen veya üretilecek mamul yada hizmetler için bilimsel esaslarla önceden dikkatli bir biçimde saptanmış ve belirli koşullar altında ulaşılması gereken hedef maliyetleri gösterir Giderler gerçekleşmiş tutarları ile izlenir,standart(olması gereken) tutarlar üzerinden maliyetlere yansıtılır. Farkların analizi yapılır. FARK = FİİLİ MALİYET STANDART MALİYET Amaç farkların oluşma nedenini belirleyerek mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışmaktır.böylece işletmenin gerçek maliyeti de standart maliyetlere uyumlandırılmış olur. Standart Maliyet maliyet kontrolünde çok önemli bir rol oynamaktadır.doğru ve adil görüşe de yakın olması nedeni ile TMS de de kabul gören bir yöntemdir. Standart maliyet hesabında, ilk madde ve malzemelerin, işçiliğin,verimliliğin ve kapasite kullanım oranlarının normal düzeyleri dikkate alınır.standart maliyetler düzenli olarak gözden geçirilir ve gerek görülürse mevcut koşullar dikkate alınarak yeniden belirlenir. 34

35 Maliyetlendirme Yöntemleri-Maliyetin Zamanı Standart Maliyet Yöntemi Direkt Madde Maliyetleri Standardı Direkt madde miktar standardı Direkt madde fiyat standardı Direkt İşçilik Maliyetleri Standartları Direkt işçilik zaman standardı Direkt işçilik ücret standardı Üretim planlama ve Maliyet Muhasebesi içeren ERP Programlarında bu standartların miktarsal olanları zaten ürün ağaçlarında ve iş planlarında/reçetelerde yer almaktadır. 35

36 Maliyetlendirme Yöntemleri-Maliyetin Zamanı Standart Maliyet Yöntemi uygulama koşulları İyi bir Organizasyon Maliyet türlerinin,maliyet yerlerinin(yani sorumluluk merkezlerinin) sağlıklı bir biçimde saptanması Mamul ve hizmetlerin cinsi, miktarı ve üretim yöntemleri standart kullanıma uygun olması. Tüm yönetim kademelerinde standart maliyet uygulamasının öneminin anlaşılmış ve benimsenmiş olması. Esnek bütçelerin hazırlanabilmesi Ayrı bir standart maliyet bölümü(gerektiğinde) Kullanılan üretim öğelerinin standartlaşmaya uygun olması. (Direkt madde fiyatı, kalite ve cinsinde istikrar olması gibi). Yöntemin etkili bir zaman aralığında değerlendirilebilmesi. Önce bir hazırlık aşaması,daha sonra uygulama 36

37 Maliyetlendirme Yöntemleri-Maliyetlendirme Şekli Sipariş Maliyeti Yöntemi Başta ısmarlama üretim yapan tüm işletmeler ile, Çeşitli makineler üreten fabrikalar, Uçak ve gemi fabrikaları, Döküm yapan işletmeler, İnşaat işleriyle uğraşan işletmeler, Mobilya üreten fabrikalar, Konfeksiyon imalat sektörü, Yayınevleri, Tamirhaneler Birbirinden oldukça farklı tür veya nitelikteki mamullerin üretimini yapan ve özellikle her bir mamulü ayrı bir üretim partisi altında üretime alıp tamamlayan işletmelerde,maliyetlerin parti bazında saptanması amacı ile geliştirilmiş bir yöntemdir. Üretim giderleri mümkün olduğu kadar üretim partileri bazında izlenir. İzlenemeyenler bazı kıstaslar kullanılarak partilere dağıtılır.sonunda her bir partinin üretim maliyeti belirlenmiş olur.bu toplam maliyetler partilerdeki mamul sayısına bölünerek her bir mamulun fiyatı bulunur. 37

38 Maliyetlendirme Yöntemleri-Maliyetlendirme Şekli Sipariş Maliyeti Yöntemi 38

39 Maliyetlendirme Yöntemleri-Maliyetlendirme Şekli Sipariş Maliyeti Yöntemi 39

40 Maliyetlendirme Yöntemleri-Maliyetlendirme Şekli Evre (Safha)Maliyeti Yöntemi Benzer veya tek tip mamullerin üretildiği, İmalatın kesiksiz biçimde sürdürüldüğü, Üretimin aşamalar halinde yapıldığı, Maliyetlerin birbirinden ayrılamadığı Demir-Çelik üreten işletmeler Kömür ve diğer maden işletmeleri, Çimento Kireç Cam fabrikaları vs. Seri halde, çok miktarda ve birbirine benzer mamuller üreten isletmelerde kullanılır. Maliyet, birbirini izleyen ve birbirine bağlı safhalarda toplanır. Mamullerin her bir safhada üretilen kısmının maliyeti ayrı olarak hesaplanır. 40

41 Maliyetlendirme Yöntemleri-Maliyetlendirme Şekli Evre (Safha)Maliyeti Yöntemi 41

42 Maliyetlendirme Yöntemleri-Maliyetlendirme Şekli Evre (Safha)Maliyeti Yöntemi Aşamaları Fiziki Miktar Hareketlerinin Belirlenmesi Eşdeğer Ürünün Hesaplanması Safhanın Toplam Maliyetinin Hesaplanması Esdeğer Birim Maliyetinin Hesaplanması Toplam Maliyetin Tamamlanan Ürünlere ve Dönem Sonu Yarı-mamul Stokuna Dağıtımı 42

43 Giderlerin Dağıtılması Obje bazlı eş zamanlı kayıt sistemi Boyutlar(amaç,maliyet departman) Referans Kodları Masraf Yerleri Direkt-endirekt gider kavramı Bir giderin kendi masraf yeri için direkt diğer masraf yeri için endirekt gider olması Doğası gereği endirekt giderler Torba Masraf Yerleri Birinci Dağıtım Gider Yerlerinin direkt ve endirekt giderlerinin belirlenmesi İkinci Dağıtım Üretim giderlerinin,üretilen mamul maliyetlerine yüklenmek üzere,bu mamulleri üreten esas üretim yerlerinde toplanması Üçüncü Dağıtım Direkt masraf yerlerinde toplanan giderlerin üretim siparişlerine dağıtılması Dördüncü Dağıtım Endirekt masraf yerlerinde toplanan giderlerin üretim siparişlerine dağıtılması(yönetim muhasebesi-mamullerin üzerinde satış dağıtım ve GYG inin toplanması çalışması) 43

44 Giderlerin Dağıtılması Dağıtım Anahtarları Sabit Dağıtım Anahtarları Alan m2 Hacim m3 Yatırım Tutarı YTL Değişken Dağıtım Anahtarları Enerji su buhar malzeme tüketim miktarları, İşçilik ve makine saatleri, Üretim miktarı İşlem adedi Dağıtım Yöntemleri Basit Dağıtım Kademeli Dağıtım Matematiksel Dağıtım Tekrarlanan(iterativ-turlama) Dağıtım 44

45 Giderlerin Dağıtılması 45

46 Katkı Payı Analizleri Bir maliyet tahlili ve karar verme aracı olan Katkı payı(contribution Margin), başarı değerlemesinde ve maliyet analizinde gün geçtikçe fazla sayıda işletme tarafından kullanılmaktadır İşletme, imalat programını düzenlerken, fiyatlarınn saptarken ve çeşitli seçenekler arasında tercihi gerektiren kararlar alırken, hep bu katkıyı göz önünde tutmak zorundadır. CM I(Contribution Margin): Birincil Maliyetler ( Direkt Maliyetler ): Ürün ile arasında herhangi bir başka unsur olmaksızın bağlantı kurulabilen giderler CM II: İkincil Maliyetler: Ürün ve Proje açısından farklılık göstermektedir. Maliyet ile nihai maliyet objesi ( mamul, proje ögesi gibi ) arasında direkt bağlantı kurulamayan, bu nedenle de belirli kriterlerle dağıtım yapılmak suretiyle dikkate alınan giderler Örneğin, genel üretim giderleri ( Amortisman, Endirekt işçilik vb. ) CM III: Üçüncül Maliyetler: Nihai maliyet objesi ile doğrudan ya da dolaylı olarak bir bağlantısı bulunmayan ancak işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için katlanılan giderler(satış pazarlama ve genel yönetim giderleri. Projeler için, satış ( iş geliştirme ) ve proje yönetimi de bu kapsamdadır. CM IV: Finansman Maliyetleri: Merkezi açıdan yönetilen finansman maliyetleri 46

47 Katkı Payı Analizleri 47

48 BIC BEHRENDT INTERNATIONAL CONSULTING Şebnem Çelebi Phone: Fax:

MALİYET MUHASEBESİ. Erkan Baykuş / Levent KARTAL. Vergi Bölümü Kıdemli Müdürleri

MALİYET MUHASEBESİ. Erkan Baykuş / Levent KARTAL. Vergi Bölümü Kıdemli Müdürleri MALİYET MUHASEBESİ Erkan Baykuş / Levent KARTAL Vergi Bölümü Kıdemli Müdürleri MALİYET MUHASEBESİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Genel Açıklama Maliyet muhasebesi üretilen mamul ve hizmetlerin maliyetini oluşturan

Detaylı

ET SANAYİ İŞLETMELERİNDE, PARÇALAMA DEPARTMANI BİRLEŞİK ÜRÜNLERİNDE ÇEŞİTLİ MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ET SANAYİ İŞLETMELERİNDE, PARÇALAMA DEPARTMANI BİRLEŞİK ÜRÜNLERİNDE ÇEŞİTLİ MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ET SANAYİ İŞLETMELERİNDE, PARÇALAMA DEPARTMANI BİRLEŞİK ÜRÜNLERİNDE ÇEŞİTLİ MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Çiğdem

Detaylı

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE İşletme; insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ya da hizmet üretiminde bulunan ekonomik ve teknik birimlerdir. Yönetim, bir veya birkaç grup insanın çalışmalarında

Detaylı

İşletme Bütçeleri. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker

İşletme Bütçeleri. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker İşletme Bütçeleri Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT MALİYET MUHASEBESİ VERİLERİNİN PLANLAMA AÇISINDAN KULLANILMASI İşletme, insanların

Detaylı

Maliyet Muhasebesi. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT

Maliyet Muhasebesi. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT Maliyet Muhasebesi Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT Finansal Muhasebe ile Yönetim Muhasebesinin Karşılaştırılması Finansal Muhasebe Yönetim Muhasebesi Amaç İşletmenin finansal durumu ve performansı hakkında

Detaylı

BTSO ÜRÜN MALİYETLEMESİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - IX. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN :

BTSO ÜRÜN MALİYETLEMESİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - IX. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - IX ÜRÜN MALİYETLEMESİ Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...4 Kurumsal ve Kişisel Satış...7 Satış Personeli...9

Detaylı

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE SAFHA MALİYET SİSTEMİNİN ÖNEMİ

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE SAFHA MALİYET SİSTEMİNİN ÖNEMİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞL-YL-2012-02 ÜRETİM İŞLETMELERİNDE SAFHA MALİYET SİSTEMİNİN ÖNEMİ AYDIN İLİNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLETMESİNDE ÖRNEK

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM 1. MALİYET MUHASEBESİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR. 1. 1. Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Amaçları

BİRİNCİ BÖLÜM 1. MALİYET MUHASEBESİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR. 1. 1. Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Amaçları 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. MALİYET MUHASEBESİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR 1. 1. Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Amaçları Ülkemizde 1933 yılında Sümerbank ın kuruluşu ile maliyet muhasebesi uygulaması başlamıştır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÜRÜN VE HİZMET MALİYETİ 344MV0039

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÜRÜN VE HİZMET MALİYETİ 344MV0039 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÜRÜN VE HİZMET MALİYETİ 344MV0039 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

5. Bölüm STOKLAR. Prof.Dr.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU

5. Bölüm STOKLAR. Prof.Dr.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU 5. Bölüm STOKLAR Prof.Dr.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Stokların satın alma maliyetlerini hesaplayabilmek Stokların

Detaylı

İMAL EDİLEN MALIN MALİYETİ

İMAL EDİLEN MALIN MALİYETİ İMAL EDİLEN MALIN MALİYETİ Sakıp ŞEKER * A İMALAT VE MALİYET KAVRAMLARI malat sözcüğü, imal sözcüğünün çoğulu olup, (amelden) yapma, işleme, meydana getirme anlamlarına gelmektedir. Makina ve tesisat kullanmak

Detaylı

LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA-I

LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2549 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1519 LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA-I Yazarlar Prof.Dr. Semih Hüseyin TOKAY (Ünite 1, 2, 3, 8) Doç.Dr. Ali DERAN (Ünite 4,

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET YÖNETİMİ

SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2865 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1822 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ (Ünite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8) Doç.Dr. Menderes TARCAN

Detaylı

Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜRÜN MALİYETİNİN HESAPLANMASI VE MALİYET KONTROLÜ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜRÜN MALİYETİNİN HESAPLANMASI VE MALİYET KONTROLÜ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜRÜN MALİYETİNİN HESAPLANMASI VE MALİYET KONTROLÜ ARİF ÖKSÜZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ

MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ Aydın DEDE Mali Müşavir-Denetçi Türkiye de gerek Muhasebe Standartlarını gerekse muhasebeye ilk kayıt ve sonraki ölçümlerde değerleme ölçülerini

Detaylı

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır.

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır. I. GİRİŞ İşletmelerin ömrünün sınırsız olarak kabul edilmesine karşın faaliyetler genelde 1 yıl olarak kabul edilen kısa dönemleri kapsar. Bunun en büyük nedenlerinden biri geleceğin belirsizlik riski

Detaylı

STRATEJİK KARAR VERME AÇISINDAN MALİYET SİSTEMLERİ

STRATEJİK KARAR VERME AÇISINDAN MALİYET SİSTEMLERİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 1, Sayfa: 155-170, ELAZIĞ-2005 STRATEJİK KARAR VERME AÇISINDAN MALİYET SİSTEMLERİ Cost Systems From

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3033 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1983 MALİYET ANALİZLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3033 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1983 MALİYET ANALİZLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3033 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1983 MALİYET ANALİZLERİ Yazarlar Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 1, 2, 4, 5) Doç.Dr. Kadir GÜRDAL (Ünite 3) Doç.Dr. Orhan ELMACI

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ÜRETİM PLANLAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ÜRETİM PLANLAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ÜRETİM PLANLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde1- Bu Yönergenin amacı; Teşekkül taşra teşkilatında

Detaylı

FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİ VE BİR MERMER İŞLETMESİNDE UYGULAMA ÖRNEĞİ

FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİ VE BİR MERMER İŞLETMESİNDE UYGULAMA ÖRNEĞİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİ VE BİR MERMER İŞLETMESİNDE UYGULAMA ÖRNEĞİ Davut KARAMAN 0630201174 DANIŞMAN Yrd.

Detaylı

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Ders Kodu: 1015 Gayrimenkul Değerleme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Ders Kodu: 1015

Detaylı

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2 1 STOKLAR TMS-2 Üretim İşletmelerinde Stoklar 2 Stoklar aynı zamanda işletme tarafından üretilen mamulleriya da üretimde olan yarı mamulleri ve üretim sürecinde kullanılmak üzere bekleyen ilk madde ve

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI STANDART MALĐYET BELĐRLEMEDE REGRESYON UYGULAMASI

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI STANDART MALĐYET BELĐRLEMEDE REGRESYON UYGULAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI STANDART MALĐYET BELĐRLEMEDE REGRESYON UYGULAMASI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Mustafa Erdem KUYBULU Tez Danışmanı: Prof. Dr. Đbrahim

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE I MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ Yatırım Projesini Hazırlama Süreci Yeni Ürün Araştırması Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 1. YENİ ÜRÜN FİZİBİLİTESİ Yeni Ürün Geliştirme Projesi bir anlamda bir yatırım projesidir.

Detaylı