İLAÇ DAĞITIM KANALLARINDA YENİ BİR LOJİSTİK İŞ MODELİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLAÇ DAĞITIM KANALLARINDA YENİ BİR LOJİSTİK İŞ MODELİ"

Transkript

1 TMMOB Makina Mühendisleri Odası V.Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı 9-10 Aralık 2005 İLAÇ DAĞITIM KANALLARINDA YENİ BİR LOJİSTİK İŞ MODELİ Hakan ŞEN 1, Murat GÜVENTÜRK 2 1 Farmalojistik A.Ş Gümüşsuyu/İstanbul Tel: (212) e-posta: 2 SELCO Ltd.Şti Ataşehir/İstanbul Tel: (216) e-posta: Özet: Rekabetin en yoğun olarak yaşandığı ilaç sektöründe üretici firmalar, dağıtım kanalları ve eczaneler, anında karşılanması gereken talep baskısı, yoğun kampanyalar gibi nedenlerle sağlıklı planlama yapmakta güçlük çekmekte, stok fazlası ürünlerde yaşanan finansal ve operasyonel maliyetler ile yok satılan ürünlerde yaşanan satış kayıpları, sektörün genel verimini ve kârlılığını olumsuz etkilemektedir. Farmalojistik, sektör içindeki potansiyel iyileştirme tespitlerinden yola çıkılarak, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB) çatısı altında bulunan 6 kooperatifin, tedarik zinciri planlama, satınalma ve lojistik fonksiyonlarını ortak bir çatı altında toplanması ana fikri üzerine inşa edilen bir 4PL (Fourth Party Logistics- 4. Parti Lojistik) firmasıdır ve eczacı kooperatiflerinin ihtiyaçlarını planlayarak, işbirliği anlayışı çerçevesinde planlarını dağıtım kanalları ve üretici firmalarla paylaşıp, satınalma eylemini yaparak kendisine bağlı kooperatiflere ürünün, belirlenen optimum çalışma parametrelerine uygun olarak ulaştırılmasını sağlamaktadır. Anahtar sözcükler: 4PL, CPFR, çapraz sevkiyat, dış kaynak kullanımı (outsourcing), ilaç, lojistik, tedarik zinciri yönetimi 1. FARMALOJİSTİK HAKKINDA Farmalojistik Ecza Depoculuğu ve Ön Depoculuk Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, TEKB çatısı altında, Edak Ecza Koop., Bursa Ecza Koop., İstanbul Ecza Koop., İçel Ecza Koop., Ankara Ecza Koop. ve Eskişehir Ecza Koop. iştirakleriyle kurulmuş ortak bir satınalma ve lojistik şirketidir. Farmalojistik, TEKB çatısı altındaki ecza kooperatiflerinin tedarik zinciri planlarını oluşturan, üretici ve ecza kooperatifleri ile işbirliği anlayışı çerçevesinde planları paylaşıp, revize edilmiş planlar üzerinden satınalma eylemini gerçekleştiren ve lojistik operasyonlarını merkezi olarak yöneterek kooperatiflere ürünün ulaştırılmasını sağlayan bir 4PL firmasıdır. Farmalojistik, ecza kooperatifleri tedarik zinciri kanalındaki elemanlar ile tedarik zinciri iş süreçleri arasındaki koordinasyonunu sağlayacak, toplam maliyeti düşürecek ve hizmet seviyesini arttıracak işbirliği stratejilerini oluşturur ve yönetir. Farmalojistik in hedefleri Sistem içindeki çelişkileri analiz ederek tedarik zincirini yeniden tasarımlamak Etkin kaynak planlama ile ilaç tedarik zincirindeki dinamikleri verimli olarak ve değer yaratarak yönetebilmek İlaçların satış hedeflerine uygun olarak dağıtım kanalları içinde bulunmasına İyi Dağıtım Uygulamalarının (GDP: Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use) tam olarak yerine getirilmesine İlaç lojistik maliyetlerinden mükerrer maliyetlerin arındırılmasına Tedarik zinciri içindeki elemanlar arasındaki bilgi iletişimini elektronik platforma taşıyarak, operasyon ve performansının gerçek zamanlı olarak takip edilmesine katkıda bulunmaktır. Kooperatifler tarafından ve onlara hizmet amacıyla kurulan Farmalojistik, lojistik faaliyetlerinin profesyonel anlayışla yürütülmesi ve şirketin hedeflenen operasyonları gerçekleştirebilmesi için, Ekol Lojistik firmasıyla stratejik işbirliği yapmaktadır. Yaygın depoları ve hizmet noktaları ile yeni ekonominin gereksinim duyduğu her türlü tedarik zinciri hizmetini bütünleşik bir yapıda, uluslararası kapsamda sunmakta olan Ekol Lojistik in tedarik zinciri vizyonu ve çokboyutlu deneyimi, iş ortağı olarak seçilmesinde önemli rol oynamıştır. Ekol Lojistik in ana sorumluluğu, gerektiğinde ürünlerin ilaç üreticisinden alınması, depoya kabul edilmesi, belirlenen standartlarda depolanması ve siparişler doğrultusunda kooperatif depolarına iletilmesidir.

2 2. MEVCUT SATINALMA & LOJİSTİK MODELİ Eczacı kooperatiflerinin, yurt çapında 21 deposu bulunmaktadır. EDAK (Edak Ecza Kooperatifi), BEK (Bursa Ecza Kooperatifi) ve İSKOOP (İstanbul Ecza Kooperatifi) ana yapılarına bağlı olan 21 deponun ülke çapındaki yayılımı Şekil 1 de verilmiştir. 3. 4PL YENİ İŞ MODELİ Tedarik zincirinin operasyonel katmanındaki nakliye ve depolama işlevlerini yerine getiren geçmişin 3PL (Üçüncü parti lojistik) firmaları yerlerini, müşteri ile hizmet sağlayıcılar arasındaki iş süreçlerini entegre eden, tedarik zincirinin stratejik, taktiksel, yapısal ve operasyonel katmanlarını yöneten uzun vadeli ortaklıklara, yani 4PL organizasyonlarına bırakmaktadır. Literatürdeki anlamıyla 4PL, kendi organizasyonunun kaynak, kapasite ve teknoloji portföyünü diğer servis sağlayıcılarının hizmetleri ile entegre ederek, geniş kapsamlı tedarik zinciri çözümleri oluşturan ve yöneten bir entegratördür [1]. 3PL gibi geleneksel yaklaşımlar, sadece operasyonel ve sabit maliyetleri azaltmaya odaklanırken, 4PL organizasyonları tedarik zinciri entegrasyonuna odaklanarak, hissedarlar için önemli dört unsurda değer yaratır: ciro artışı, maliyet tasarrufu, işletme yatırım tasarrufu, sabit varlık tasarrufu. Şekil 1. Eski Dağıtım Yapısı İlaç üretici firmaların merkezlerinin İstanbul da olması nedeniyle, İstanbul dışındaki şubeler ürünleri gecikerek temin etmekte; fatura içerik bilgilerinin dağıtım kanallarına aktarılmasında yaşanan güçlüklerden dolayı satış kaybedilebilmektedir. İlaç satınalımları yapıldıktan sonra, ürünler EDAK, BEK ve İSKOOP kooperatif merkezlerine bağımsız olarak her bir ilaç üreticisinin dağıtım kanalı ile şubelere dağıtımından önce toplandığı merkezlerdir. İlaçların kooperatif merkezlerine satınalım ve şubelere dağıtım lojistik şebekesi Şekil 2 de gösterilmiştir. Şekil 2. Satınalım ve Dağıtım Şebeke Yapısı İlaçların satınalım planlamasında, ağırlıklı ortalama metodunu baz alınmaktadır. Günlük satışların ortalama değeri kullanılarak, belirlenen asgari ve azami atok bantları arasında kalınacak şekilde, ilaçlar için satınalım emirleri çıkarılmaktadır. Sistem destekli olarak uyarı mekanizmaları kullanılmadığından yok satan ürünler manuel olarak takip edilmekte ve bu ürünlerin yol açtığı satış kayıpları takip edilmemektedir. Farmalojistik, TEKB çatısı altındaki ecza kooperatiflerinin tedarik zinciri planlarını oluşturan, üretici ve ecza kooperatifleri arasındaki tedarik zinciri entegrasyonunu sağlayıp, işbirlikçi ortam içinde belirlenen planlar üzerinden satınalma eylemini gerçekleştirip, ilaç lojistik operasyonlarını merkezi olarak yöneterek kooperatiflere ürünün ulaştırılmasını sağlayan bir 4PL firmasıdır. Operasyonların gerçekleşmesi için gerekli olan lojistik altyapı ve operasyon yönetimini ise stratejik iş ortaklığı modeli ile Ekol Lojistik firmasından outsourcing (dış kaynak) modeli kullanarak almaktadır. Farmalojistik, gerçekleştirdiği talep ve envanter planlama faaliyetleriyle, tedarik zinciri içindeki stok yönetiminin daha verimli yapılmasını sağlamaktadır. Planlama çalışmaları ile satış ve kampanya verilerinin uygun bilimsel modeller ve başarısı kanıtlanmış programlar aracılığıyla yapılması sayesinde, uzun, orta ve kısa vadelerde oluşabilecek sorunlar öngörülebilmekte ve sektör oyuncularının proaktif davranmalarına yardımcı olunmaktadır. Farmalojistik, eczacı kooperatiflerinin lojistik ve satınalma faaliyetlerini üstlenerek bu işlemlerin planlı bir biçimde yürütülmesini sağlamaktadır. Kooperatifler, satınalma ve lojistik hizmetlerini Farmalojistik e devrederek, asli görevlerine ve satış odaklı faaliyetlerine daha fazla kaynak aktararak misyonlarını daha verimli olarak gerçekleştirebilecektir. Farmalojistik tüm üreticilerden gelen ürünleri İstanbul Samandıra da bulunan merkez deposunda toplamakta, koop ve şubelere direkt sevkiyat yapmaktadır. Fatura bilgilerini elektronik olarak anında ve ürünleri en kısa sürede ecza depolarına ulaştırarak, ürünlerin stoklara girişini hızlandırmaktadır. Ayrıca, merkez depoda tutulan ilaç stokları sayesinde, bölgelerden gelen ilaç taleplerine daha hızlı yanıt verilmesi ve ürünlerin doğru zamanda doğru yere

3 gönderilmesi mümkün olabilmektedir. Bu yapı sayesinde stok verimliliğini artırılmakta, dolayısıyla son kullanıcıya açılan eczanelerin ilaçları daha hızlı ve verimli bir yapıya kavuşmasına yardımcı olmaktadır. 4.2 Talep Tahmini CPFR çevrimin ilk aşaması olarak, kooperatif ve şubelerden eczanelere yapılan satış verilerinin toplanarak ileriye dönük satış tahminleri oluşturulur, Şekil TEDARİK ZİNCİRİ PLANLAMA Farmalojistik, dağıtım (satış) noktalarında, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru miktarda olmasını hedeflemektedir. Söz konusu hedeflere verimli olarak ulaşabilmek için ileri tedarik zinciri planlama yöntemlerini kullanmaktadır: CPFR (Collaborative Planning, Forecasting Replenishment) Talep planlama Envanter planlama Tedarik planlama Bu çalışmalar sonucunda, çift taraflı kazanım elde edilecektir. Kooperatifler, daha düzenli mal akışı ve optimum stok ile çalışırken, ilaç üreticileri de kendilerine aktarılan ve yüksek başarıyla gerçekleşen tedarik planları sayesinde üretim planlarında verimliliği artırma imkanına kavuşacaktır. 4.1 CPFR Şekil 4. Talep tahmini Bu tahminlerin gerek satış noktalarındaki üretici firmaların dinamikleri, gerekse üretici firmaların ileriye dönük kampanya bilgileri ile beslenerek gerçekçi bir satış tahminine dönüştürülmesinden sonra, tahminler elektronik ortamda üreticilere ve satış noktalarına, oluşturulan tahminlere verecekleri revizyonlar için belli bir süre açılır,, Şekil 5. CPFR (Collaborative Planning, Forecasting Replenishment) İşbirlikçi Planlama, Tahmin ve Besleme süreci, müşteri ve tedarikçilerin, teknolojiyi ve standart iş süreçlerini kullanarak besleme ve üretimi yönlendirecek olan tahminleri ortaklaşa geliştirmeleri olarak tanımlanır. [2] Farmalojistik, eczacı kooperatiflerinin ihtiyaçlarını planlayarak, işbirliği anlayışı çerçevesinde planlarını dağıtım kanalları ve üretici firmalarla paylaşıp, satınalma eylemini yaparak kendisine bağlı kooperatiflere ürünün, belirlenen optimum çalışma parametrelerine uygun olarak beslenmesini sağlamaktadır. Aşağıdaki şekilde Farmalojistik in yönettiği tipik bir CPFR sürecinin çevrimi gözükmektedir. Şekil 5. Talep revizyon ekranı Bu satış tahminlerinin geçmiş dönemdeki satış dinamikleri de incelenerek bir satınalma planı haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Üreticiler ile depo satış noktaları arasındaki planlama sürecini oluşturan Farmalojistik, yapılan planları, Web ortamında satış noktaları ve üreticiler ile paylaşarak, gelecek düzeltmeleri ana merkezde entegre etmekte; böylece üreticiler, kanallardan gelen bilgiler doğrultusunda, üretim planlarını daha doğru bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. 4.3 Envanter Planlama Şekil 3. CPFR süreç çevrimi Farmalojistik, tüketimdeki ve tedarik sürelerindeki dalgalanmaları göz önünde bulundurarak, müşterinin talebini yüksek performansla karşılayacak envanter planlarını belirler. Amaç, pazardaki dinamiklerden dolayı koop ların stoksuz kalmamalarını sağlamaktır. Envanter planları, stok noktası ve ürün bazında hesaplanan hedef stok

4 seviyelerini içerir ve bu hedef rakamları, geçmiş satış dinamikleri incelenip, özel algoritmalar kullanılarak hesaplanır, Şekil 6. kapsayacak şekilde yönetilmektedir. Satınalma süreçlerinin tasarımında, diğer süreçlerde olduğu gibi SCOR modeli kullanılmıştır, Şekil 7. Şekil 6. Envanter planları 4.4 Tedarik Planlama Tedarik planı, koop ların belirlenen envanter seviyeleriyle çalışabilmeleri için, üreticilerden ne miktarda ürünün ne zaman sipariş edilmesi gerektiğini gösteren bir plandır. Üreticilere siparişlerin büyüklüğü ve zamanı hakkında, kendi içlerinde kullanabilecekleri tahmin verir. Üretici tarafında olabilecek muhtemel problemlerin, kooperatiflerin stoksuz kalmalarına yol açmaması için, problemlerin önceden tespit edileceği ve çözüleceği bir platformdur. Üreticilerden gelen geri dönüşümlere bağlı olarak, tedarik planları revize edilir. 6. LOJİSTİK Şekil 7. Satınalma Süreç Şeması Farmalojistik, siparişlerin tek noktadan verilmesiyle, sipariş yönetimi konusunda bir değişiklik getirmektedir; sipariş edilen ürünler tek noktaya teslim edilecektir. İlaçların Farmalojistik tarafından merkezi satınalım ve şubelere dağıtım lojistik şebekesi Şekil 8 de gösterilmiştir. 4.5 Emniyet Stoğu İlaç sektörü dinamik bir yapıya sahip olduğundan, ürünlerin satışları yapılan tahminlere uygun gerçekleşmemektedir. Bazı ürünlerde tahmin edilen rakamların üzerinde satış yapılıp stoksuzluk problemi yaşanırken, bazı ürünlerde ise tahminlerin altında satış yapıldığından atıl stoklar oluşabilmektedir. Farmalojistik, ana merkezde eczacı kooperatifleri adına, istatistiksel yöntemlerle tespit edilen emniyet stoku tutacaktır. Bu sayede, bazı satış noktalarında stoksuzluk yaşarken, diğer satış noktalarında atıl stok durması sorunu ortadan kalkacak ve optimum besleme politikalarının uygulanmasıyla tüm satış noktalarının satış hedeflerine ulaşabilmesi sağlanacaktır. Farmalojistik, aradaki ana merkezde tuttuğu emniyet stokuyla, ihtiyacı olan satış noktasını anında beslemeyi ve yok satma oranlarını düşürerek ilaç üreticisine de fayda yaratmayı amaçlamaktadır. 5. SATINALMA Farmalojistik, eczacı kooperatiflerinin ihtiyaçlarını plana dönüştürüp bu planları üretici firmalarla işbirliği anlayışı çerçevesinde paylaşıp, satınalma koşullarını oluşturduktan sonra fiziksel olarak satınalma eylemini gerçekleştirmektedir. Satınalma, şubelerdeki hedef stokları sağlayacak ve ana merkezde belirli bir emniyet stoğu tutacak şekilde gerçekleştirilir. Satınalımlar, tedarik planlarından başka, günlük acil ilaç ihtiyaçlarını da Şekil 8. Farmalojistik Satınalım ve Dağıtım Şebeke Yapısı Farmalojistik, stoğa tedarik edilen ürünlerin kabülü ve depolanması sevk siparişlerinin depodan toplanması, sevk siparişine tedarik edilen ürünlerin çapraz sevkiyatı tüm sevk siparişlerinin satış noktalarına dağıtımı gibi temel lojistik fonksiyonları yerine getirmektedir. 6.1 Ürünlerin kabülü ve depolama Farmalojistik tarafından üreticilere haftalık bazda sipariş verilen ilaçlar rampada kabül edilerek depoya girişleri yapılır. Mal kabül bilgisi sisteme girilen ürünler için, şubelere sevk siparişleri oluşturulabilir. Üreticilerden gelen ASN (Advanced Shipping Notice) elektronik irsaliye bilgisi, depoda mal kabülünü hızlandıran iyi uygulamalardan biridir.

5 6.2 Sevk siparişlerinin depodan toplanması Kooperatif ve şube satış noktalarına, satış hacimlerine bağlı olarak, haftada bir ya da daha fazla sevk emirleri çıkartılır. Envanter planında belirlenen hedef stoklara besleme mantığı ile yaratılan sevk siparişleri, depoda toplanır ve sevk lokasyonuna taşınır. 6.3 Çapraz Sevkiyat Farmalojistik, ana merkezdeki stokların oluşturulmasına yönelik vereceği siparişlerin yanında, uç noktalardaki kooperatif ve şubeler için de ayrı sevk siparişleri verebilmektedir. Kooperatif ve şubeler adına verilen bu crossdock siparişleri, ilaç üreticilerinin ürünlerinin hızla pazara ulaştırılması, yok sattırılmaması ve 21 depoda aynı anda satışa hazır hale getirilmesi amacıyla uygulanmaktadır. İlaç üreticilerinin satışını olumlu yönde etkileyecek bu uygulamanın yapılabilmesi için, sevk siparişlerinin ilaç üreticisinin deposunda şube bazında ayrı ayrı toplanıp tek bir araçla ana depoya gönderilmesi gerekmektedir. Şekil 9. İlaç Bazlı Stok Raporları Stratejik hedefler ile uyumun değerlendirildiği aylık raporlar ile, Farmalojistik hizmet verdiği tüm satış noktalarının üretici bazındaki performanslarını raporlayabilmekte ve müşterisinin kaynaklarını etkin olarak kullanmasını sağlayabilmektedir, Şekil Dağıtım Tüm sevk siparişlerinin satış noktalarına dağıtımı için değişik dağıtım modelleri aynı anda uygulanabilmektedir. EKOL Lojistik in yurt içi dağıtım ağının yanında, daha geniş dağıtım ağına sahip kargo firmaları ya da Farmalojistik için adanmış araç filosu da kullanılabilmektedir. Değişik nakliye modellerini aynı anda kullanılabilme yeteneği, dağıtım lojistiğinde servis-maliyet optimizasyonunun yapılmasına imkan vermektedir. Şekil 10. Tedarik Zinciri Performans Raporları 7. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Farmalojistik, Ecza Kooperatifleri adına yönettiği tedarik zincirindeki problemleri anında farkedebileceği bir izleme yapısına sahiptir. Aylık, haftalık, günlük bazda çıkarılan raporlar ile sistemin stratejik, taktiksel ve operasyonel başarısı takip edilebilmekte ve uygun dönemler içinde aksiyonlar alınabilmektedir. Uç noktalarda yok satan ürünler, kritik stok seviyesinin altına düşen ürünler, fazla stoklu ürünler gibi değişik planlama veya operasyonel problemler anında farkedilebilmektedir, Şekil KAYNAKLAR [1] Bauknight D.N., Fourth Party Logistics Breakthrough Performance in Supply Chain Outsourcing, Andersen Consulting, [2]

KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ Hazırlayan Esin ŞEN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KOBİ LERİN ULUSLARARASI

Detaylı

TEDATİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDATİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDATİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri: Mal ve hizmetlerin tedarik aşamasından, üretimine ve nihai tüketiciye ulaşmasına kadar birbirini izleyen tüm halkaları kapsar. İş süreçleri açısından bakıldığında,

Detaylı

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi Rekabetin oldukça yoğun yaşandığı günümüzde, hızla değişen pazar koşullarına en hızlı, doğru ve zamanında uyum sağlayabilmek her geçen gün önem kazanmaktadır.

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Plantumweb Satınalma Sözleşmeleri fonksiyonalitesi, yapılan anlaşmaların tüm detay bilgilerini sisteme girilebilmesini, takibini, bu anlaşmalara ait satınalma süreçlerini

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

İŞLETMELERDE LOJİSTİK FAALİYETLER VE BİR ÖRNEK OLAY

İŞLETMELERDE LOJİSTİK FAALİYETLER VE BİR ÖRNEK OLAY TC TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ İŞLETMELERDEE LOJİSTİK FAALİYETLER VE BİR ÖRNEK OLAY EMRAH AKER PROJE DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. NEVİN ÜZEREM

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ, LOJİSTİK VE TAŞIMACILIKTA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Zehra Filiz ÜNLÜ 507041125 Tezin Enstitüye

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK Anabilim Dalı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ Programı : İŞLETME

Detaylı

İSTANBUL LOJİSTİK SEKTÖR ANALİZİ RAPORU

İSTANBUL LOJİSTİK SEKTÖR ANALİZİ RAPORU 95 İSTANBUL LOJİSTİK SEKTÖR ANALİZİ RAPORU Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212 395

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ/LOJİSTİK YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ ORGANİZASYONEL PERFORMANSA ETKİSİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Özcan AKSOY

TEDARİK ZİNCİRİ/LOJİSTİK YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ ORGANİZASYONEL PERFORMANSA ETKİSİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Özcan AKSOY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ/LOJİSTİK YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ ORGANİZASYONEL PERFORMANSA ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özcan AKSOY Anabilim Dalı

Detaylı

BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ

BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ HAZIRLAYAN SABRİ ERDEM DANIŞMAN

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLAÇ SEKTÖRÜNDE LOJİSTİK UYGULAMALAR YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Murat BOĞ Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 9 Mayıs 2005 Tezin Savunulduğu Tarih :

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO TAŞIMACILIĞINDAUZAK NOKTA ÇÖZÜMLERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO TAŞIMACILIĞINDAUZAK NOKTA ÇÖZÜMLERİ 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROJE ÇALIŞMASI LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO TAŞIMACILIĞINDAUZAK NOKTA ÇÖZÜMLERİ KADİR KAAN GÖNCÜ DANIŞMAN PROF. DR.

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

TIGER ENTERPRISE. 25 yılı aşan bilgi birikimi. Etkinliği artırma

TIGER ENTERPRISE. 25 yılı aşan bilgi birikimi. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan liderlere özel! Dünyanın 30 dan fazla ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren, Türkiye de 170 bin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ AYDIN MURAT TARMAN YÜKSEK LİSANS TEZİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK YÖNETİMİ PROGRAMI DANIŞMAN Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

Türkiye de E-Satınalma

Türkiye de E-Satınalma Satınalma Yıl: 1 Sayı: 8 Ağustos 2013 Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticilerinin Dergisi www.satinalmadergisi.com Satınalma Profesyonellerine İlişkin Ulusal Meslek Standartları Türkiye de E-Satınalma

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ Hazırlayan: Naim SEVİNÇ Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı için

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ BENİMSENMESİNİN, TEDARİK ZİNCİRİ VE İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ Gözde ERDEM Yüksek Lisans

Detaylı

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR Öğr.Grv.Dr.Melih Başkol * ÖZET Yoğun rekabet ortamının yaşandığı iş dünyasında işletmeler kendi yerlerini sağlamlaştırmak ve devamlılıklarını

Detaylı

ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA

ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA HAZIRLAYAN Gamze Şirin 2501070837 TEZ DANIŞMANI Prof. Dr.

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı

1. TEDARİK ZİNCİRİ. 1.1. Tedarik Zincirinin Tanımı

1. TEDARİK ZİNCİRİ. 1.1. Tedarik Zincirinin Tanımı 1. TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Tedarik Zincirinin Tanımı Jayashankar ve diğerlerine (1996) göre tedarik zinciri, bir veya daha fazla ürün grubuyla ilgili elde etme, üretim ve dağıtım faaliyetlerinden kollektif

Detaylı

Sürdülebilir Büyüme Hedefi...3. Kurumsal Değerlerimiz...4. Ekol Hakkında...5. Ekol ve Sosyal Sorumluluk...20. Çalışanlara karşı sorumluluk...

Sürdülebilir Büyüme Hedefi...3. Kurumsal Değerlerimiz...4. Ekol Hakkında...5. Ekol ve Sosyal Sorumluluk...20. Çalışanlara karşı sorumluluk... İÇİNDEKİLER Sürdülebilir Büyüme Hedefi...3 Kurumsal Değerlerimiz...4 Ekol Hakkında...5 Ekol ve Sosyal Sorumluluk...20 Çalışanlara karşı sorumluluk...22 Çevreye karşı sorumluluk...28 Topluma karşı sorumluluk...38

Detaylı