TÜRK TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE TERSİNE LOJİSTİĞİN UYGULAMA OLANAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE TERSİNE LOJİSTİĞİN UYGULAMA OLANAKLARI"

Transkript

1 TÜRK TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE TERSİNE LOJİSTİĞİN UYGULAMA OLANAKLARI Seher Kanat, Turan Atılgan Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye ÖZET Tersine lojistik; hammaddelerin, süreçteki stokların, bitmiş mamullerin ve bunlarla ilgili olan bilginin tüketim noktasından başlangıç noktasına kadar olan (uygun bir şekilde imha etmek veya yeniden değer kazandırmak amacıyla) akışının verimli ve uygun maliyetli olarak planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir. Tekstil sektöründe tersine lojistik uygulamaları kullanılmaz durumdaki ipliklerin, kumaşların, üretim atıklarının, teleflerin ve kırpıntıların geri dönüşümünü ve yeniden değerlendirilmesini içermektedir. Hazır giyim sektöründeki tersine lojistik uygulamaları ise kumaşların kesilmesiyle oluşan kırpıntıların ve kullanılmış giysilerin geri dönüşümünü, yeniden değerlendirilmesini ve tekrar kullanılmasını içermektedir. Bu çalışmada Türk tekstil ve hazır giyim sektöründe tersine lojistiğin uygulama olanakları incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Tersine lojistik, Türk tekstil ve hazır giyim sektörü, geri dönüşüm, yeniden kullanım, yeniden değerlendirme (yeniden değer kazandırma) 1. TERSİNE LOJİSTİK KAVRAMI Tersine lojistik; hammaddelerin, süreçteki stokların, bitmiş mamullerin ve bunlarla ilgili olan bilginin tüketim noktasından başlangıç noktasına kadar olan (uygun bir şekilde imha etmek veya yeniden değer kazandırmak amacıyla) akışının verimli ve uygun maliyetli olarak planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir [1]. Tersine lojistik aynı zamanda, kullanılmış ürünlerin ve materyallerin yeniden kullanım, geri dönüşüm veya başka ürünlere dönüştürerek yeniden değerlendirme amacıyla ilk müşterilerden toplama süreci olarak da tanımlanabilir. Tersine lojistik bu malzemelere çöpten ziyade değerli endüstriyel öğeler olarak muamele etmektedir [5]. Üreticiler ömrünün sonuna gelmiş olan ürünlerinden sorumlu olmadıklarında ve kurtarma değeri düşük olduğunda bu ürünlerin son noktası çöp sahası olmaktadır. Bu bir çevresel tehlikedir. Parçalarına ayırma, onarma ve yenileme maliyetleri yeni malzeme maliyetinden daha fazla olduğunda kısmi veya tamamen yeniden kullanım gibi temiz çözümler yerine geri dönüşüm ve kırpıntılama süreçleri tercih edilmektedir. Yakın geçmişte çevresel kaygıların artması yeninde kullanım terimine yeni bir anlam kazandırmıştır [5]. Tipik bir tersine lojistik süreci şu şekildedir: geri dönüşler kabul edilmeye başlanınca işletme iade ürünlerle veya iade malzemelerle ilgilenecek ve tersine lojistik aktivitelerini başlatacak olan bir yetkili atar. Az hasara uğramış olan iadeler onarım ve kontrolden sonra müşterilere satılmak üzere bitmiş ürün stoklarına eklenir. Daha fazla hasara sahip olanlar tedarikçilere geri gönderilir, ikinci el piyasalarına satılır, bileşenlerini elde etmek için parçalarına ayrılır veya çöpe atılır [1]. 343

2 Araştırmacılar tersine tedarik zinciri aktivitelerini farklı şekillerde sınıflandırmışlardır. Tersine tedarik zinciri aktivitelerinin büyük çoğunluğu beş süreci gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır: (1) Ürün kazanımı: Kullanıcıdan kullanılmış ürünlerin elde edilmesi (2) Tersine lojistik: Ürünlerin muayene ve sınıflandırma için tesislere taşınması (3) Muayene ve eğilim: Geri dönen ürünlerin durumlarının değerlendirilmesi ve yeniden kullanılıp kullanılmayacaklarına karar verilmesi (4) Yeniden üretim veya yenileme: Ürünleri orijinal hallerine geri döndürme (5) Pazarlama: Yeniden kazanılmış ürünler için ikinci el piyasaları yaratma [2]. Yukarıdaki beş süreçten herhangi biri dış kaynak kullanımı yoluyla tedarik edilebilir. Tersine tedarik zincirindeki aktiviteler işlevsel veya depolama gibi temel veya stratejik veya yeniden üretim gibi katma değer yaratan süreçler olarak değerlendirilebilir [2]. Şekil 1 tersine lojistik aktivitelerinin temel akış diyagramını göstermektedir. İşlemlerin karmaşıklığı ve kazanılan değer alt soldan üst sağa doğru artmaktadır [3]. Tablo 1, ileriye doğru ve tersine lojistik sistemlerin özelliklerinin karşılaştırılmasını göstermektedir [4]. Şekil 1. Tersine lojistik aktivitelerinin akış diyagramı [3] Tablo 1. İleriye doğru ve tersine lojistik farklılıkları [4] İleriye doğru lojistik Tersine lojistik Kolay ve basit tahminleme Daha zor tahminleme Bire çok taşıma Çoktan bire taşıma Tek tip ürün kalitesi Ürün kalitesi tek tip değil Tek tip paketleme Genellikle hasarlı paketleme Belirli varış noktası Belirsiz varış noktası Standardize kanallar Kabul yönlü kanallar Eğilim belirli Eğilim belirsiz Fiyatlama göreceli olarak belirli Fiyatlama pek çok faktöre bağlı Hız önemli Hız çoğu zaman öncelikli değil Dağıtım maliyetleri muhasebe tarafından Tersine maliyetler direkt olarak görülebilir yakından takip edilir değildir İstikrarlı stok yönetimi İstikrarsız stok yönetimi Ürün hayat döngüsü yönetilebilir Ürün hayat döngüsü daha karmaşık Taraflar arası pazarlık basit ve kolay Taraflar arası pazarlık karmaşık İyi bilenen pazarlama yöntemleri Karmaşık pazarlama yöntemleri Ürünler hakkında gerçek zamanlı bilgi Süreçlerin görünürlüğü şeffaf değil 344

3 Tersine lojistik ile ilgili literatür incelendiğinde işletmelerin tersine lojistik uygulamalarını iki amaç doğrultusunda gerçekleştirdikleri söylenebilir. Bu amaçlar ekonomik ve pazarlama yönlüdür. Ekonomik yönlü tersine lojistik uygulamalarında işletmeler geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme seçeneklerini kullanarak eski ürünlerden veya atıklardan yeni ürünler veya hammadde elde etmektedirler. Pazarlama yönlü tersine lojistik uygulamalarında ise işletmeler marka bilinirliğini ve marka imajını arttırmak, sosyal sorumluluk projeleri ile işletme imajını güçlendirmek için ürünleri toplama ve yeniden kullanıma sunma seçeneğine yönelmektedirler. 2. TÜRK TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE TERSİNE LOJİSTİĞİN UYGULANABİLİRLİĞİ Tekstil sektöründe tersine lojistik uygulamaları kullanılmaz durumdaki ipliklerin, kumaşların, üretim atıklarının, teleflerin ve kırpıntıların geri dönüşümünü, yeniden değerlendirilmesini ve ekonomiye kazandırılmasını içermektedir. Hazır giyim sektöründeki tersine lojistik uygulamaları ise kumaşların kesilmesiyle oluşan kırpıntıların ve kullanılmış giysilerin geri dönüşümünü, yeniden değerlendirilmesini ve tekrar kullanılmasını içermektedir. Dünya tekstil ve hazır giyim sektöründe hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde tersine lojistik uygulanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde (ABD, Avrupa ülkeleri vb.) tekstil telefleri ve atıkları geri dönüşüme gönderilmekte ve tekrar hammadde elde edilmektedir. Hazır giyim ürünleri ise mağazalar aracılığıyla firmalar tarafından toplanmaktadır. Toplanan giysiler geri dönüşüme gönderilerek yeniden hammadde elde edilmekte veya temizletilip onarılarak yeniden kullanıma sunulmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde (Hindistan gibi) de tekstil telefleri ve atıkları geri dönüşüme gönderilirken, hazır giyim ürünleri genellikle tekrar kullanılmakta veya yeniden değerlendirilmektedir. Örneğin erkek kot pantolonları dikişleri sökülerek parçalarına ayrılmakta, parçaların üzerine çocuk kot pantolon kalıpları yerleştirilmekte, tekrar kesilmekte, üzerine nakışla süslemeler yapılmakta ve tekrar dikilerek kız çocuk kot pantolonları elde edilmektedir yılı itibariyle dünya tekstil ihracatında altıncı, hazır giyim ihracatında beşinci sırada yer alan ve yaklaşık 50 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip olan Türk tekstil ve hazır giyim sektöründe tersine lojistik uygulamaları ise maalesef beklenenin çok altındadır. Tekstil sektöründe teleflerin ve atıkların değerlendirilmesi gittikçe yaygınlaşmaktadır. Ancak giysiler kişiler tarafından kullanıldıktan sonra çöpe atılmakta veya giysi toplayan kuruluşlara teslim edilmektedir. Türkiye de giysi toplayan kuruluşlar (Kızılay, belediyeler, sosyal yardım kuruluşları vb.) bunları muhtaç durumdaki kişilere ulaştırmaktadır. Böylece giysilerin tekrar kullanımı sağlanmaktadır. Ancak iyice eskiyen giysiler genellikle çöpe atılmaktadır. Marka sahibi olan Türk hazır giyim firmaları dünyadaki rakipleri gibi kullanılmış giysileri müşterilerinden toplayarak değerlendirmemektedir. Yurt dışındaki pek çok hazır giyim firması kullanılmış giysileri toplamakta, karşılığında müşterilerine indirim çeki vermektedir. Toplanan giysilerin iyi durumda olanlarını temizleterek muhtaç durumdaki kişilere ulaştırmakta, diğerlerini ise geri dönüşüme göndermektedir. Bugüne kadar ülke çapında giysi toplama kampanyası düzenleyen tek Türk hazır giyim firması Derimod dur. Derimod deri ceket değişim kampanyası kapsamında topladığı 30 bin deri ceket, kaban ve montun kullanılabilir durumda olan 20 bin adedini bakımdan ve 345

4 onarımdan geçirerek ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere Kızılay a vermiştir. Eski ceketlerini Derimod mağazalarına getiren müşterilerine ise 200 TL değerinde indirim çeki vermiştir. Kampanya sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirilmesine rağmen, deri ceket satışları %50, ciro %20 oranında artmıştır [6]. Derimod un bu faaliyeti pazarlama yönlü tersine lojistik uygulaması olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan Türk tekstil sektöründe faaliyet gösteren geri dönüşüm firmaları bulunmaktadır. Uşak ve Çerkezköy deki fabrikalarında faaliyet gösteren Önal Elyaf Türkiye nin en büyük geri dönüşümlü elyaf üreticisidir. Her türlü tekstil atığını kaynağından almakta, renk ve kumaş özelliklerine göre ayırmakta ve elyaf üretimi için gerekli olan aşamalardan geçirmektedir. Tekstil atıklarını geri dönüştürerek yıllık ton geri dönüştürülmüş elyaf (tarlasız pamuk üretimi) üretmektedir. Ürettiği elyafların tamamı %100 geri dönüşümlüdür. Türkiye deki tekstil atıklarının geri dönüşüm oranı 2011 yılı itibariyle %67 dir [7]. Türk tekstil ve hazır giyim sektöründeki envanter eksikliği, sektördeki tersine lojistik uygulamaları hakkında sağlıklı bilgi edinilmesine engel olmuştur. Ancak 2010 yılında gerçekleştirilen bir proje kapsamında Türkiye deki tekstil ve hazır giyim atıklarının ve geri kazanım imkanlarının genel profili çıkartılmıştır. Proje raporuna göre Türkiye de çöplüklere dökülen tekstil teleflerinin yıllık ekonomik değeri 100 milyon TL nin üzerindedir. Araştırmaya katılan üretici firmaların %62 si teleflerini satmakta, %17 si kendi üretim hattında değerlendirmekte, %16 sı ise çöpe dökmektedir. Proje kapsamında Türk tekstil ve hazır giyim sektöründe atık işleyen işletmelerin kapasite, üretim ve ürün türleri de tespit edilmiştir. Yapılan ankete katılan 60 işletmenin %82 si geri dönüşüm merkezi haline gelen Uşak ilindedir. Ayda ton telef yeniden değerlendirilmektedir. İşletmeler elyaf, iplik, kumaş ve kumaş kırpıntılarını geri dönüştürmektedirler. İşletmeler telefleri yeniden iplik üretmek, tülbent elde etmek, nonwoven-keçe elde etmek, granül haline getirmek için kullanmaktadırlar. İşletmelerin geri dönüştürdükleri lifler pamuk, polyester, akrilik, yün, viskon, naylon, polipropilen ve ketendir. Telefler yurt içinden ve yurt dışından (Romanya, Bangladeş, Pakistan, Hindistan gibi) tedarik edilmektedir. Teleflerden elde edilen ürünler keçe, battaniye, triko, dokuma kumaş, iplik, çorap, kilim, yorgan, yastık, halı ve mobilya yapımında kullanılmaktadır [8]. 3. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME Türk tekstil ve hazır giyim sektörü tersine lojistik uygulamalarından yeterince yararlanamamaktadır. Tekstil teleflerinin (elyaf, iplik ve kumaş telefleri) büyük kısmı geri dönüşüme girmekte ve ekonomiye yeniden kazandırılmaktadır. Ancak kullanılmış giysilerin büyük kısmı geri dönüştürülmemekte, yeniden işlenerek yeni ürünler haline getirilmemektedir. Kullanılan giysilerin bir kısmı sosyal yardım kuruluşları tarafından muhtaç kişilere ulaştırılırken, büyük kısmı çöpe atılmaktadır. Türk tekstil ve hazır giyim sektöründe tersine lojistik uygulamalarının az olmasının nedenleri; toplama ve geri dönüşüm maliyetlerinin yüksek olması, elde edilen ürünlerin kâr marjlarının düşük olması, tüketicilerde geri dönüşümlü malzeme kullanılarak üretilmiş giysileri kullanma isteksizliği, geri dönüştürülmüş liflerin, ipliklerin ve kumaşların katma değeri yüksek ürünlerde kullanılamaması olarak sayılabilir. Oysa geri dönüştürülmüş tekstil hammaddelerinden katma değeri yüksek ürünler elde edilebildiği yurt dışındaki 346

5 uygulamalardan görülmektedir. Diğer yandan toplanan giysiler ihtiyacı olan kişilere ulaştırılarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında değerlendirilebilmektedir. Böylece işletmeler hem ekonomik yönlü hem de pazarlama yönlü tersine lojistik uygulamalarından ve avantajlarından yararlanabileceklerdir. Tekstil ve hazır giyim sektöründe tersine lojistik uygulamalarının artması için hem işletmelerin hem de tüketicilerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Tersine lojistik geri dönüşümü arttırmakta ve eskiyen ürünlerin yeniden kullanılmasını veya değerlendirilmesini sağlamaktadır. Sürdürülebilirlik ve çevreyi koruma ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Bu noktada hammaddelerin tekrar kullanılabilmesi ve doğaya minimum atık bırakılması gerekmektedir. Bu nedenle tekstil ve hazır giyim ürünlerinin tekrar değerlendirilmesi ve geri dönüştürülmesi oldukça önemlidir. Böylece hem ekonomiye katkı sağlanacak hem de sürdürülebilirlik oranı arttırılacaktır. 4. KAYNAKLAR 1. Olorunniwo F.O. and Li X., 2010, Information sharing and collaboration practices in reverse logistics, Supply Chain Management: An International Journal, V:15, No:6, p: Ordoobadi S.M., 2009, Outsourcing reverse logistics and remanufacturing functions: a conceptual strategic model, Management Research News, V:32 No:9, p: Srivastava S.K. and Srivastava R.K., 2006, Managing product returns for reverse logistics, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, V:36, No:7, p: Tibben-Lembke R.S. and Rogers D.S., 2002, Differences between forward and reverse logistics in a retail environment, Supply Chain Management: An International Journal, V:7, N:5, p: Abraham N., 2011, The apparel aftermarket in India- a case study focusing on reverse logistics, Journal of Fashion Marketing and Management, V:15, N:2, p: (Erişim Tarihi: Eylül 2013) 7. (Erişim Tarihi: Eylül 2013) 8. Altun Ş., 2010, Türkiye deki Tekstil ve Hazır Giyim Atıklarının ve Geri Kazanım İmkanlarının Genel Profilinin Çıkarılması, 109Y008 Numaralı Tübitak Projesi Sonuç Raporu 347

TERSİNE LOJİSTİKTE TEKNOLOJİ KULLANIMI VE YAŞANAN SORUNLAR

TERSİNE LOJİSTİKTE TEKNOLOJİ KULLANIMI VE YAŞANAN SORUNLAR SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 5, No 1, 2013 ISSN: 1309-8012 (Online) TERSİNE LOJİSTİKTE TEKNOLOJİ KULLANIMI VE YAŞANAN SORUNLAR M.Oya ÇETİK Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yrd.

Detaylı

TERS LOJĐSTĐK VE ŞĐRKETLERĐN MALĐYET YÖNETĐMĐ ÜZERĐNE ETKĐLERĐ

TERS LOJĐSTĐK VE ŞĐRKETLERĐN MALĐYET YÖNETĐMĐ ÜZERĐNE ETKĐLERĐ Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 19, Özel Sayı, ss. 325-344 TERS LOJĐSTĐK VE ŞĐRKETLERĐN MALĐYET YÖNETĐMĐ ÜZERĐNE ETKĐLERĐ Erol BULUT 1 Ali DERAN 2 Özet Ters lojistik, lojistik yönetim süreçlerini tersinden yapmayı

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2823 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1781 LOJİSTİK YÖNETİMİ. Yazar Yrd.Doç.Dr. Gülsen Serap ÇEKEROL (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2823 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1781 LOJİSTİK YÖNETİMİ. Yazar Yrd.Doç.Dr. Gülsen Serap ÇEKEROL (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2823 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1781 LOJİSTİK YÖNETİMİ Yazar Yrd.Doç.Dr. Gülsen Serap ÇEKEROL (Ünite 1-8) Editör Prof.Dr. Mehmet Necdet TİMUR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖR RAPORU ARALIK 2010 ĠÇĠNDEKĠLER 1 GĠRĠġ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Tekstil ve Hazır

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YAKLAŞIMI VE ÖRNEKLERİ MEHMET ENES İNCE

YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YAKLAŞIMI VE ÖRNEKLERİ MEHMET ENES İNCE 1.GİRİŞ İnsanların ekosistemle olan ilişkilerindeki iki faktör, onları bütün diğer canlılardan ayırır. Birincisi, varlığının bağlı olduğu ekosistemleri tehlikeye atma, dahası yok etme gücüne sahip tek

Detaylı

Yönetim Bilimleri Dergisi (5: 2) 2007 Journal of Administrative Sciences

Yönetim Bilimleri Dergisi (5: 2) 2007 Journal of Administrative Sciences Yönetim Bilimleri Dergisi (5: 2) 2007 Journal of Administrative Sciences LOJİSTİK MALİYET YÖNETİMİ: LOJİSTİK MALİYETLER VE LOJİSTİK MALİYET MUHASEBESİ Yunus CERAN Niğde Üniversitesi Ali ALAGÖZ Selçuk

Detaylı

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2010 20(5) 3453-3470 İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Hilmi KIRLIOĞLU a Meral EROL FİDAN b ÖZET Türkiye de KOBİ ler gerek sanayi yapısının önemli bir

Detaylı

KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ Hazırlayan Esin ŞEN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KOBİ LERİN ULUSLARARASI

Detaylı

İŞLETMELERDE LOJİSTİK FAALİYETLER VE BİR ÖRNEK OLAY

İŞLETMELERDE LOJİSTİK FAALİYETLER VE BİR ÖRNEK OLAY TC TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ İŞLETMELERDEE LOJİSTİK FAALİYETLER VE BİR ÖRNEK OLAY EMRAH AKER PROJE DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. NEVİN ÜZEREM

Detaylı

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.83-106 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.83-106 Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama

İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Özlem İpekgil DOĞAN D.E.Ü.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA, 17/01/2013 Bu rapor T.C.Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik

Detaylı

Atıkların Geri Dönüşümü ve Tersine Lojistik. Recycling of Wastes and Reverse Logistics

Atıkların Geri Dönüşümü ve Tersine Lojistik. Recycling of Wastes and Reverse Logistics PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi PARADOKS, Journal of Economics, Sociology and Policy Atıkların Geri Dönüşümü ve Tersine Lojistik Recycling of Wastes and Reverse Logistics Ümran ŞENGÜL Arş.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİLERİ: LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİLERİ: LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 4 Sayı: 8 Güz 2005/2 s.115-129 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİLERİ: LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Mahmut TEKİN

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI DÜNYA DA VE TÜRKĠYE DE LOJĠSTĠK HĠZMETLERDE DIġ KAYNAK KULLANIMI: TÜRKĠYE DE FAALĠYET GÖSTEREN ENDÜSTRĠYEL ĠġLETMELERDE BĠR UYGULAMA

Detaylı

ISSN : 1308-7231 selim.baradan@ege.edu.tr 2010 www.newwsa.com Izmir-Turkey

ISSN : 1308-7231 selim.baradan@ege.edu.tr 2010 www.newwsa.com Izmir-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 1A0307 NWSA-ENGINEERING SCIENCES Özge Akboğa Received: May 2010 Selim Baradan Accepted: January 2012 Ege

Detaylı

AB UYUM YASALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BAĞLAMINDA TERSİNE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ:TÜRKİYE YE YÖNELİK ARAŞTIRMA FIRSATLARI VE ÖNERİLERİ

AB UYUM YASALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BAĞLAMINDA TERSİNE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ:TÜRKİYE YE YÖNELİK ARAŞTIRMA FIRSATLARI VE ÖNERİLERİ AB UYUM YASALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BAĞLAMINDA TERSİNE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ:TÜRKİYE YE YÖNELİK ARAŞTIRMA FIRSATLARI VE ÖNERİLERİ İsmail Erol Meltem Nurtanış Velioğlu Funda Sivrikaya Şerifoğlu

Detaylı

TÜRKİYE TEKSTİL, HAZIRGİYİM VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE TEKSTİL, HAZIRGİYİM VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE TEKSTİL, HAZIRGİYİM VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2015 2018 SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİKLER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI BELİRLEMEDE KARAR DESTEK SİSTEMİ KULLANIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Yekta BALCA 507041046

DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI BELİRLEMEDE KARAR DESTEK SİSTEMİ KULLANIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Yekta BALCA 507041046 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI BELİRLEMEDE KARAR DESTEK SİSTEMİ KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Yekta BALCA 507041046 Anabilim Dalı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI BANDIRMA İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ Yayın No: 2 BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ Yrd. Doç.

Detaylı

Süleyman BARUTÇU * * Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Süleyman BARUTÇU * * Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İNTERNET TABANLI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (DENİZLİ TEKSTİL İŞLETMELERİNİN İNTERNET TABANLI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDEN YARARLANMA DURUMUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA) Süleyman BARUTÇU * ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE DE TEKSTİL SEKTÖRÜ VE GELECEĞİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE DE TEKSTİL SEKTÖRÜ VE GELECEĞİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE DE TEKSTİL SEKTÖRÜ VE GELECEĞİ Ömer GÜLERYÜZ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ

Detaylı

PAMUKLU TEKSTİLLER VE ÇEVRE: BİR BORNOZUN YAŞAM DÖNGÜ DEĞERLENDİRMESİ

PAMUKLU TEKSTİLLER VE ÇEVRE: BİR BORNOZUN YAŞAM DÖNGÜ DEĞERLENDİRMESİ (REFEREED RESEARCH) PAMUKLU TEKSTİLLER VE ÇEVRE: BİR BORNOZUN YAŞAM DÖNGÜ DEĞERLENDİRMESİ COTTON TEXTILES AND THE ENVIRONMENT: LIFE CYCLE ASSESSMENT OF A BATHROBE Aşkıner GÜNGÖR Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı