: Kısa sürede büyük zarar verebilen, can ve mal kaybına yol açabilen afettir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": Kısa sürede büyük zarar verebilen, can ve mal kaybına yol açabilen afettir."

Transkript

1 KÖRFEZ ĐLÇE SINIRLARI ĐÇERĐSĐNDE TESPĐT EDĐLEN YANGIN AFETĐNE UĞRAMASI MUHTEMEL OLAN SAHALAR Amaç Bu planın amacı, Körfez Đlçesi sınırları içerisinde yangın afetine uğraması muhtemel olan sahaların tespitini yaparak, yangın afetine maruz kalan halkın kurtarılması için gerekli tedbirleri önceden almak ve afet sırasında süratle reaksiyon göstererek uygulamaya sokmaktır. Tanımlar Yangın Afeti : Kısa sürede büyük zarar verebilen, can ve mal kaybına yol açabilen afettir. Yangın Afet Bölgesi : Yangın afetinden etkilenecek alandır. Tehlikeli Madde : Parlayıcı, patlayıcı ve zehirleyici maddelerdir. Tahliye Emri : Hayati tehlike yaşanabilecek bölgenin tahliye emridir. Tahliye Bölgesi : Hayati tehlike yaşanabilecek bölgedir. Toplanma Merkezleri : Tahliye bölgesi içerisinde vatandaşların tahliye otobüslerine binmeleri için toplanma noktalarıdır. Kabul Merkezleri : Tahliye Bölgesinden gelen vatandaşların, tehlike bitene kadar konaklayacakları geçici iskan noktalardır. Đlçe Afet ve Acil Durum Yönetimi : Körfez Kaymakamlığı Afet Yönetim Merkezi : Acil hal ilan edildiğinde görevli ekibin toplandığı, gerekli iletişim ve haber alma donanımının bulunduğu bir mekân. Kapsam Bu planda, Körfez Đlçe sınırları içinde tehlikeli maddeler ile çalışan veya depolayan endüstriyel tesislerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği 4 mahallenin yangın afet riskinin bulunduğu belirlenmiştir. Bu mahalleler; Güney Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi ve Atalar Mahallesidir. Bu alanlar yangın afet bölgesi olarak kabul edilip, Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı nın sorumluluğunda yangın afet bölgesinden halkın toplanacağı tahliye bölgesinden toplanma merkezlerine tahliyesinin sevk ve idaresini kapsamaktadır. Sorumluluk Afetin meydana gelmesinden itibaren, alınması gereken her türlü acil tedbirlerin alınmasından ve acil yardımların bir emir beklemeden yapılmasından afetin meydana geldiği yerin mülki amiri sorumludur. Bu planda görev verilen ekipler ile sorumlu tüm birimler, 56 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 769 sayılı Afetlere Đlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Kanun, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın tarih ve 33/34 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet Acil Durum, Kocaeli Valiliği tarafından onaylanan Körfez Đlçesi Petrokimya Tesisleri Kaynaklı Tehlikelerde Bölgenin Acil Tahliye Planı, tarih 88/777 sayılı Afetlere Đlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve

2 Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince düzenlenen acil yardım planları ve acil yardımla ilgili yönergelerle kendilerine verilen görevleri yerine getirmekten ayrı ayrı sorumludurlar.. YANGIN AFETĐNE UĞRAMASI MUHTEMEL OLAN SAHALARIN BELĐRLENMESĐ: Tehlikeli maddeler ile çalışan veya depolayan endüstriyel tesislerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği sahalarda yangın afet riski bulunmaktadır. Körfez Đlçemiz sınırları içinde yangın afet riski taşıyan bölgeler; Güney Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi ve Atalar Mahallesi olarak belirlenmiştir... GÜNEY MAHALLESĐNDE BULUNAN TESĐSLER: Güney mahallesinde yangın riski bulunan 8 adet tesis bulunmaktadır. Bu tesislerde; Petrol Rafinerileme, Akaryakıt Depolama, Dolum ve Dağıtımı, LPG Depolama, Tüp ve Tanker, LPG Tüp Tamir ve Test Muayenesi, Amonyak, Üre ve Kompoze Gübre Üretimi, Liman Đşletmeciliği ve Madeni Yağ Depolama ve vb faaliyetler yapılmaktadır. Bu tesislerin; adresi, tapu bilgileri ve faaliyet konusu Tablo de verilmiştir. Tablo : Güney Mahallesinde Bulunan Tesisler. NO TESĐSĐN ADI ADRESĐ TAPU BĐLGĐLERĐ PAFTA ADA PARSEL FAALĐYET KONUSU AKPET AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. Adalet Sok. No:6 9J4D 43 6 Akaryakıt Depolama, Dolum ve Dağıtımı ALPET ALTINBAŞ PETROL VE TĐCARET A.Ş. Sümbül Sok. No: 9J3B 44 3 Akaryakıt Depolama,Dolum ve Dağıtımı 3 ANADOLUGAZ TĐC. VE SAN. A.Ş. Ayazma Sok. No: 9jIVd 43 LPG Depolama, Tüp Tamir ve Tanker 4 AYGAZ A.Ş. YARIMCA LPG DEPOLAMA VE DOLUM TESĐSĐ No:9 9JIIC LPG Depolama, Tüp ve Tanker 5 AYTEMĐZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. Adalet Sok. No:4 9J4D 43 5 Akaryakıt Dolum ve Depolama 6 AYTEMĐZ GAZ A.Ş. Adalet Sok. No:4 9J4D 43 5 LPG Depolama, Dolum ve Dağıtım 7 ERGAZ SAN. VE TĐC. A.Ş. Nizam Sok. No:6 BC4D LPG Depolama ve Tanker, Tüp Bakım ve Periyodik Test Ünitesi

3 8 ERGAZ SAN. VE TĐC. A.Ş. Sümbül Sok. No:8 9JIIB 9JIIC LPG Depolama ve Tüp 9 GÜNEYGAZ LPG SAN. VE TĐC. A.Ş. Hürriyet Bulvarı Nebi Sok: 9JIIIC 43 8 LPG ve Depolaması 0 HABAŞ SINAĐ VE TIBBĐ GAZLAR ĐSTĐHSAL ENDÜSTRĐSĐ A.Ş. Sümbül Sok. No:5 G3B D3B LPG ve Depolaması ĐGSAŞ ĐSTANBUL GÜBRE SAN. A.Ş. No:7 9J3A 437 Amonyak, Üre ve Kompoze Gübre Üretimi-Liman Đşletmeciliği ĐPRAGAZ A.Ş. YARIMCA LPG DEPOLAMA VE DOLUM TESĐSĐ No: 9JIIC 9JIIIB LPG ve LNG Depolama ve 3 LUKOIL EURASĐA PETROL A.Ş. Ayazma Sok. 9J4D Akaryakıt Depolama ve 4 MĐLANGAZ LPG DAĞITIM TĐC. VE SAN. A.Ş. No:7 9J C/9J B 435 LPG Depolama, Tüp ve Kokusuz Gaz Tanker 5 PETLĐNE PETROL ÜRÜNLERĐ TĐC. A.Ş. Nizam Sok. No:5 G3D B3C Benzin, Motorin ve Madeni Yağ 6 PRISTA OIL YAĞ SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Sümbül Sok. No:0 9JC Madeni Yağ Depolama, Dolum ve Antrepo Đşletmeciliği 7 TOTAL OIL TÜRKĐYE A.Ş.-LPG DEPOLAMA TESĐSĐ Sümbül Sok. No:8 G3B D3A LPG Depolama Tüp Tamir ve Tanker 8 TÜRKĐYE PETROL RAFĐNERĐLERĐ A.Ş. - TÜPRAŞ ĐZMĐT RAFĐNERĐ MÜDÜRLÜĞÜ No: ,,3,4 Petrol Rafineleme ve Liman Đşletmeciliği 3

4 .. BARBAROS MAHALLESĐN BULUNAN TESĐSLER Barbaros Mahallesinde yangın riski bulunan adet tesis bulunmaktadır. Bu tesislerde; Akaryakıt Depolama, Dolum ve Dağıtımı, LPG Depolama, Tüp ve Tanker vb. faaliyetler yapılmakta olup, bu tesislerin; adresi, tapu bilgileri ve faaliyet konusu Tablo de verilmiştir. Tablo : Barbaros Mahallesinde Bulunan Tesisler. NO TESĐSĐN ADI ADRESĐ TAPU BĐLGĐLERĐ PAFTA ADA PARSEL FAALĐYET KONUSU OMW PETROL OFĐSĐ A.Ş. Hamit Kaptan Cad. No:7 9J3C 00 LPG Depolama ve Dolum Tesisi SHELL & TURCAS PETROL A.Ş. No:5 9JC 9JB ,7, Akaryakıt Depolama ve Dolum 3 TÜRKĐYE PETROL RAFĐNERĐLERĐ A.Ş. -TÜPRAŞ ĐZMĐT RAFĐNERĐ MÜDÜRLÜĞÜ Altay Sok G3-B- -D- //3 9JB , 34,35, Petrol Ürünleri Depolama 4 BP GAZ A.Ş. YARIMCA TÜP DOLUM TESĐSĐ No:9 9JC 0 8 LPG Dolum Tesisi 5 BP GAZ A.Ş.LPG STOKLAMA VE KAMYON- TANKER TERMĐNALĐ Hamit Kaptan Cad. 9JC 00 5 LPG Stoklama ve Kamyon-Tanker 6 AKÇAGAZ PETROL ÜRÜNLERĐ SAN. VE TĐC. A.Ş. Funda Sok. No:5 9JID 647 LPG ve Depolaması 7 TOTAL OIL TÜRKĐYE A.Ş.-TÜP DOLUM TESĐSĐ Petrol cad. No:0 00 LPG Depolama ve Tanker 4

5 8 ĐPRAGAZ A.Ş. YARIMCA STOKLAMA TESĐSĐ Hamit Kaplan Sok. No:5 9JIIC 00 6 LPG Stoklama Tesisi 9 GESAN YATIRIM VE TĐCARET A.Ş BARBAROS MAH. ATATÜRK BULVARI NO:4 9JB 0 33 Sıvılaştırılmış Petrol Gazı(LPG) Depolama ve Dolum 0 MĐLANGAZ LPG DAĞITIM TĐC. VE SAN. A.Ş. TÜPRAŞ Yolu Üzeri 9JC 00 7 LPG Depolama Tüp ve Tanker OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. Funda Sok. No:7 9JID Akaryakıt Depolama ve.3. MĐMARSĐNAN MAHALLESĐNDE BULUNAN TESĐSLER Mimarsinan mahallesinde yangın riski bulunan adet tesis bulunmaktadır. Bu tesislerde; Tüp Yenileme ve Depolama, Siyah Ürün Dönüşüm Tesisi (Resid Upgrading) faaliyetleri yapılmakta olup, bu tesislerin; adresi, tapu bilgileri ve faaliyet konusu Tablo 3 te verilmiştir. Tablo 3: Mimar Sinan Mahallesinde Bulunan Tesisler. NO TESĐSĐN ADI ADRESĐ TÜRKĐYE PETROL RAFĐNERĐLERĐ A.Ş. - TÜPRAŞ ĐZMĐT RAFĐNERĐ MÜDÜRLÜĞÜ Mimar Sinan Mah. Seramik Cad. No:4 TAPU BĐLGĐLERĐ PAFTA ADA PARSEL 9JB 437, 439 FAALĐYET KONUSU Siyah Ürün Dönüşüm Tesisi (Resid Upgrading) AYGAZ AŞ YARIMCA TÜP YENĐLEME ÜNĐTESĐ Mimar Sinan Mah. Petrol Cad. No:4 LPG Tüp Yenileme ve Depolama 5

6 .4. ATALAR MAHALLESĐN BULUNAN TESĐSLER Atalar mahallesinde yangın riski bulunan 9 adet tesis bulunmaktadır. Bu tesislerde; Akaryakıt Depolama, Dolum ve Dağıtımı, Sınıf I, Sınıf II ve Sınıf III Sıvıları Depolama ve, Kimyasal Gübre Üretimi, Madeni ve Baz Yağ Depolama, Dolum ve Dağıtımı ile Liman Đşletmeciliği gibi faaliyetler yapılmakta olup, bu tesislerin; adresi, tapu bilgileri ve faaliyet konusu Tablo 4 de verilmiştir. Tablo 4: Atalar Mahallesinde Bulunan Tesisler. NO TESĐSĐN ADI ADRESĐ AKÇA KĐMYEVĐ MADDELER NAKLĐYAT TĐC. VE SAN. A.Ş. BERKE KĐMYEVĐ MADDELER NAKLĐYAT TĐCARET VE SANAYĐ LTD. ŞTĐ. GÜBRETAŞ GÜBRE FABRĐKALARI T.A.Ş. YARIMCA TESĐSLERĐ MÜD. ĐZGĐN DEPOLAMA SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. ROTA LĐMAN HĐZMETLERĐ SAN. A.Ş. PRĐSTA OIL YAĞ SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. ZÜLFĐKARLAR KĐMYEVĐ MADDELER ĐTHALAT ĐHRACAT VE DEPOCULUK A.Ş. PRĐSTA OIL YAĞ SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. 0 No: Işılay Sok. No:4 Işılay Sok. No:4 Yaşar Erken Sok. No: TAPU BĐLGĐLERĐ PAFTA ADA PARSEL 30LIA 30LID 30LA 30LD G3A5A3C 30LID Ld G3B5C3A 673 4, 6 G3B5C3A A3C- 5DB 474 3LId 673 FAALĐYET KONUSU Payet Kostik ve Silikat Üretimi Açık Depolama ve Antrepo Đşletmeciliği Kimyasal Gübre Üretimi-Liman Đşletmeciliği Sınıf I, Sınıf II ve Sınıf III Sıvıları Depolama ve Ambalajlı Madeni Yağ Depolama ve Kuru Yük Depolama-Liman Đşletmeciliği Bazyağı ve Madeni Yağ Depolama ve Kimyasal Madde Depolama ve Madeni Yağları Üretim, Dolum ve Depolama 9 TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERĐ A.Ş. 5A3C- 5DB 474 Akaryakıt Depolama, Dolum ve Dağıtım- Liman Đşletmeciliği 6

7 . ACĐL DURUM UYARISININ(ALARMININ)VERĐLMESĐ Körfez Kaymakamlığı (Đlçe Afet Yönetim Merkezi Başkanlığı) tarafından verilen tahliye emri doğrultusunda, tahliye bölgesinde bulunan vatandaşlar Körfez Belediyemiz megafon sistemi ile anons edilerek toplanma merkezlerinde toplanmaları hususunda duyuru yapılacaktır. 3. YANGIN AFETĐNE UĞRAMASI MUHTEMEL OLAN SAHALARIN TAHLĐYESĐ Yangın afetine uğraması muhtemel sahalarda bulunan söz konusu tesislerde depolanan ürünlerin yanıcı, parlayıcı ve zehirleyici maddeler olması nedeniyle, yangın sırasından yukarıda belirlenen mahallelerin büyük bir bölümünün etkilenmesi ön görülmektedir. Bu etki alanında ikamet eden mahalle sakinlerinin güvenli alanlara taşınması amacıyla Kocaeli Valiliği tarafından onaylanan Körfez Đlçesi Petrokimya Tesisleri Kaynaklı Tehlikelerde Bölgenin Acil Tahliye Planı kapsamında toplanma merkezleri belirlenmiştir. (Ek ). Halkın kendilerine en yakın toplanma merkezlerine gitmeleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Körfez Belediye Başkanlığı tarafından temin edilen araçlarla (Ek3) geçici barınma merkezlerine (Ek) taşınmaları sağlanacaktır. 4. KRĐZ MASASI EKĐBĐ Adı ve Soyadı Ekipteki Görevi Đşyerindeki Görevi. Yunus PEHLĐVAN Başkan Başkan. Mehmet ŞENDOĞAN Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı 3. Arif TALĐP Üye Fen Đşleri Müdür V. 4. Mehmet GENÇOĞLU Üye Ulaşım Hizmetleri Müdürü 5. Gürol ÖR Üye Đş Güvenliği Uzmanı 6. Fikret URAL Yedek Üye Teknik Destek Birim Sorumlusu 7. Emrah AYRANCI Yedek Üye Makine Müh. Kriz Masası Ekibi Görevleri: Đlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine ilk andan itibaren düzenli olarak bilgi ulaştırmak, Đlçe Afet ve Acil Durum Yönetiminden gelecek çağrı üzerine, istenilen saatte Kaymakamlıkta değerlendirme toplantısına katılmak, toplantıda alınan karaları uygulamak, kabul merkezlerinin düzenini sağlamak, barınma ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak ile görevlidir. 5. AFET YÖNETĐM MERKEZĐ VE KABUL MERKEZĐ YERĐ Körfez Belediyesi Fen Đşleri Müdürlüğü Şantiye alanı, Körfez Belediyesi Hizmet Binası 7

8 EKLER : )Đlk Toplanma Noktaları )Geçici Barınma Merkezleri 3)Tahliye Sırasında Görev Alacak Personel ve Araç Listesi Ek ĐLK TOPLANMA NOKTALARI ) Atatürk Anadolu Lisesi (56 ada) ) Cami ve Belediye Hizmet Binası Alanı (49-50 ada ) 3) Park Alanı ( 75 ada) 4) Park Alanı ( 53 ada ) 5) Çamlıtepe Kız Meslek Lisesi ( 346 ada ) 6) Đlköğretim Okulu ( 439 ada) 7) 00. Yıl Đlköğretim Okulu (6 ada) 8) Đlköğretim Okulu ( 900 ada) 9) Park Alanı ( 936 ada) 0) Park Alanı ( 976 ada) ) Ortaöğretim ( 4 ada ) ) Park Alanı ( 36 ada) 3) Cami ( 6 ada) 4) Park Alanı ( 877 ada) 5) 50. Yıl Lisesi ( 838 ada) 6) Pazar Alanı ( 864 ada) 7) Đlköğretim ( 88 ada ) 8) Park Alanı ( 3 ada) 9) Ortaöğretim ( 460 ada ) 0) Çocuk Bahçesi ( 50 ada ) ) Đmam Hatip Lisesi ( 54 ada) ) Otopark ( 7 ada ) 3) Tütünçiftlik Tren Đstasyonu Ek GEÇĐCĐ BARINMA YERLERĐ A) KBB Düğün Salonu B) Körfez Yarımca Lisesi C) Pektim Đlköğretim Okulu D) Belediye Çok Amaçlı Salonu E) Pektim Spor Tesisleri F) Halide Edip Adıvar Đlköğretim Okulu G) 7. Bölge Karayolları Hizmet Tesis Alanı H) Đlköğretim Okulu (73 ada) Đ) Ulubey Đlköğretim Okulu (05 ada) J) Teknik Lise ( 67 ada) 8

9 K) Anadolu Đlköğretim Okulu (6 ada) L) Çelik Sanayi Đlköğretim Okulu Ek3 SIRA NO PLAKA MOD EL MARK A CĐNSĐ YOLCU KAPASĐT ESĐ ŞOFÖR ADI SOYADI CEP TELEFONU EV TELEFO NU EV ADRESĐ 4.HY DES V6 OTOBÜS 3+50=8 AHMET AKGÜNE Ş Fatih mah.çelikel sok.no:6 Körfez / 4.NN MAN OTOBÜS 3+50=8 3 4.NN MAN OTOBÜS 3+50=8 AHMET FAHRĐ ÖNER AHMET TAŞKIN Yenikent mah.begüm sok..nolu koop.a/4 kat:3 D:6 Derince / Kirazlıyalı mah.çetinemeç cad.30 Ağustos sok.no:56- Körfez / 4 4.NN MAN OTOBÜS 3+50=8 ALAETTĐ N SÖĞÜT 5 4.NN MAN OTOBÜS 3+50=8 ALĐ DĐŞLĐ Barboros mah.keklik sok.no:46 Hereke/ Yenikent mah.nilgün sok.yeşil Artvin Sitesi B blok.kat: D:4 Derince / 6 4.EV MAN OTOBÜS 3+50=8 ALĐ FUAT CEBĐR Hacı Hızır Mah.Veli Baba Sok.NO 5 ĐZMĐT / 7 4.EV MAN OTOBÜS 3+50=8 8 4.KT MAN OTOBÜS 3+50=8 AYTEKĐN ARSLAN BAHATTĐ N ÇELĐK Orhangazi mah.4.sok. Dilovası / Çenedağ mah.esentepe cad.çavuşoğlu sok.no:4 Derince / 9 4.KT MAN OTOBÜS 3+50=8 BÜLENT KANBUR ŞirintepeÇağdaş Site.B. Blk..D. ĐZMĐT / 0 4.KT MAN OTOBÜS 3+50=8 CAN SOY Hacı Osman Mah.Devir Sok.NO: 3 D. ĐZMĐT/ 4.KT MAN OTOBÜS 3+50=8 CEMALE TTĐN TAZRĐ Yeni Yalı mah.güney sok.no: Kat.3 Körfez / 9

10 4.KT MAN OTOBÜS 3+50=8 CENGĐZ ALTAY Çamlıtepe mah.kooparetifler cad.0 Kışladüzü / Hereke / 3 4.KT MAN OTOBÜS 3+50=8 EMĐN BAYRAK TAR Kazım karabekir mah.sokullucad.bilgen sok.no:9 Darıca Gebze / 4 4.KT MAN OTOBÜS 3+50=8 ENGĐN AKALIN Çnarlı mah.kmuran cad.azak.sok.no: K. Derince / 5 4.KT MAN OTOBÜS 3+50=8 ENGĐN ÜSTÜNEL Turgut Mah.Đsmail Kolaylı Cad..NO:43 D. ĐZMĐT / 6 4.KT MAN OTOBÜS 3+50=8 ERCAN YILDIZ Topcular Yolu Badem sok.no:84 kat:3 Đzmit / 7 4.KT MAN OTOBÜS 3+50=8 ERDOĞA N BALCI Deniz Mah.Đstasyon Cad.Eczane Sok.NO:5 Kat. Derince / 8 4.NF DES OTOBÜS 3+50=8 ERGÜN ULUTAŞ Yenidoğan mah.vehbi demirel sok.no:70 Đzmit/ 9 4.NF DES OTOBÜS 3+50=8 ERKAN ŞIK Orhangazi Mah.8 Sok.NO:4/3 DilovasıI /GEBZE 0 4.NF DES OTOBÜS 3+50=8 EROL OBUZ Fatih Mah.Đnönü Cad. 3/ Kuruçeşme /ĐZMĐT 4.NS DES OTOBÜS 3+50=8 ERSĐN YILMAZ Yeşilova mah.kırlangıç sok.no:4 Bekirpaşa/ 0

11 4.NS DES OTOBÜS 3+50=8 HALĐL ĐBRAHĐM ZENGĐN Çenedağ mah.simge sok.no:9 K. Derince / 3 4.NS DES OTOBÜS 3+50=8 HAMĐT KARAKA Ş Sadettin Yalım Cad.Karakaş Apt.NO:33/0 Đzmit / 4 4.NS DES OTOBÜS 3+50=8 HAYRETT ĐN CEYLAN Güney mah.eriş sok.no:8 Körfez/ 5 4.NT METRO POL OTOBÜS 34+35=69 ĐBRAHĐM PAK Yeni mah.radar yolu No:8 Kat : Đzmit/ 6 4.F MĐTSU BĐŞHĐ OTOBÜS 46+5=6 HĐLMĐ ŞENTÜRK Hacı Osman mah.bağdat cad.uygun sok. No=8 Körfez 7 4.F OTOKA R OTOBÜS 35+5=50 ŞEREF PERKTAŞ Esentepe mah.esentepe cad. No=90 Körfez 8 4-F OTOKA R OTOBÜS 40+5=55 VEYSEL ÖZCAN Yeniyalı mah.vişne sok. No: Körfez 9 4.F OTOKA R OTOBÜS 35+5=50 SERDAR ERYILMA Z Mimar Sinan mah.bağlarcad.öykü ap No:78 D- Körfez 30 4.F OTOKA R OTOBÜS 35+5=50 METĐN HATEMO ĞLU Güney mah. Hacı muharrem sok. No:5 Körfez 3 4.F OTOKA R OTOBÜS 35+5=50 SELĐM KÜÇÜKYI LMAZ Hacı Osman mah.bağdat cad.no: Körfez

T.C. KÖRFEZ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI

T.C. KÖRFEZ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI T.C. KÖRFEZ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI BELEDĐYE MECLĐSĐNĐ TEŞKĐL EDEN ÜYELER Yunus PEHLĐVAN, Đsmail BARAN, Ziya BAYKARA, Metin ÖZKAN, Selattin KABADAYIOĞLU, Mehmet ŞENDOĞAN, Faruk DENLĐ, Şener SÖĞÜT, Mehmet

Detaylı

Hazırlayan. Grafik Tasarım. Baskı Arşiv. : strateji@kocaeli.bel.tr Web. : www.kocaeli.bel.tr

Hazırlayan. Grafik Tasarım. Baskı Arşiv. : strateji@kocaeli.bel.tr Web. : www.kocaeli.bel.tr Hazırlayan Grafik Tasarım Baskı Arşiv : Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü : İlke Ajans www.ilkeajans.com : Şan Ofset : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDĐYESĐ KALĐTE EL KĐTABI

T.C. KÖRFEZ BELEDĐYESĐ KALĐTE EL KĐTABI DOKÜMAN NO: KYS.01 TARĐH: SAYFA NO:1 REVĐZYON NO: 00 ÖN BĐLGĐ ĐLÇENĐN KONUMU Körfez ilçesi, Đzmit Körfezi nin kuzeyinde, doğuda Derince ve batıda ise Dilovası ilçeleri ile sınırlı bir yerleşim merkezidir.

Detaylı

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ EYLÜL 2013 1 SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER

Detaylı

SUNUŞ ESKĐŞEHĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ

SUNUŞ ESKĐŞEHĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ SUNUŞ Eskişehir 2010 Stratejik Planı doğrultusunda, hayallerimizdeki Eskişehir i yaratabilmek için, hiç bitmeyen heyecanımızla son derece verimli çalıştığımız bir yılı daha geride bıraktık. Eskişehir Büyükşehir

Detaylı

BAYRAMPAfiA BELED YES

BAYRAMPAfiA BELED YES BAYRAMPAfiA BELED YES Đçindekiler BAŞKAN DAN... 25 I. GENEL BĐLGĐLER... 27 A. VĐZYONUMUZ... 27 B. MĐSYONUMUZ... 27 C. ĐLKELERĐMĐZ... 27 D. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 28 1. Üst Yönetimin Yetkileri...

Detaylı

Aydın Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Aydın Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. M.

Detaylı

PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI

PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI 2013 ONAY SAYFASI Pendik İlçesi 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun un 4. maddesi gereğince çıkartılan

Detaylı

ANAMUR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013

ANAMUR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 ANAMUR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 A n a m u r B e l e d i y e B a ş k a n l ı ğ ı Anamur Belediye Başkanlığı-Yeşilyurt Mahallesi 29 Ekim Cad. No:5 Telefon : 0324.8141115 & Faks : 0324.8142020 Anamur/MERSİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI 2014 ANKARA 1 DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ SIRA NO: DEĞİŞİKLİK

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluklar ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ne bağlı olarak görev yapacak olan Antalya

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 09.05.2012 Sayı : 65496 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SUNUŞ Odunpazarı Belediyesi olarak üstümüze düşenleri başarmada mevcut performansımız ve izleyen yılda gerçekleşecek hedeflerimizi sizlerle paylaşmak üzere bu raporu hazırladık.

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014

FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 EREĞLİ BELEDİYESİ... 3 Meclis Üyelerimiz... 3 Başkanlık Divanı... 5 Belediye Encümeni... 6 Komisyonlarımız... 7 Kurumsal Şema... 8 I- GENEL BİLGİLER... 9 A-

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı 3 Ahmet DAVUTOĞLU T.C. Başbakanı 4 Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 5 S. Kenan ŞAHİN Pendik Belediye Başkanı 6 BELEDİYE

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. Nurhan ÖZDEN Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. Nurhan ÖZDEN Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Nurhan ÖZDEN Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü 26 Mayıs 2014 İŞYERİ İşyeri kısaca; herhangi bir faaliyetin yürütüldüğü fiziki mekan, İşyeri Açma ve Çalışma

Detaylı

T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 2008 YILI FAAL YET RAPORU

T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 2008 YILI FAAL YET RAPORU T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 28 YILI FAAL YET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1-13 ÖZEL KALEM 14-17 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 18-29 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 3-37 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 38-71 İMAR VE ŞEHİRCİLİK

Detaylı

KOCAELĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ. Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:80 Đzmit / KOCAELĐ

KOCAELĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ. Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:80 Đzmit / KOCAELĐ KOCAELĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ Strateji Geliştirme Başkanlığı ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:80 Đzmit / KOCAELĐ Tel: +90 262 3181100-1101 Faks : +90 262 3181105 E-posta : strateji@kocaeli.bel.tr

Detaylı

BÜYÜK ĐSTANBUL OTOBÜS ĐŞLETMELERĐ A.Ş.

BÜYÜK ĐSTANBUL OTOBÜS ĐŞLETMELERĐ A.Ş. BÜYÜK ĐSTANBUL OTOBÜS ĐŞLETMELERĐ A.Ş. 01.01.2008 31.12.2008 FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER KONU SAYFA NO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ 2 01.01.2008 31.12.2008 FAALĐYET RAPORU 3 I-GĐRĐŞ 3 II-FAALĐYETLER

Detaylı

KIRIKKALE BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN (2010-2014) KIRIKKALE BELEDİYESİ

KIRIKKALE BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN (2010-2014) KIRIKKALE BELEDİYESİ KIRIKKALE BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN (2010-2014) KIRIKKALE BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 4 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 5 2. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ. 6 3. STRATEJİK PLAN KAVRAMLARI...

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I. GENEL BİLGİLER... 3. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3. ORGANİZASYON YAPISI... 6 3. İNSAN KAYNAKLARI... 8 4. FİZİKSEL YAPI... 5. BİLGİ VE TEKNOLOJİK

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Afet Yönetimi Serkan ÖKTEN *

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Afet Yönetimi Serkan ÖKTEN * Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/1, 117-140 Konya Büyükşehir Belediyesi ve Afet Yönetimi Serkan ÖKTEN * Özet Değişik sel, toprak kayması gibi doğa olaylarına açık coğrafi ve iklimsel

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T. C. B A Y R A M P A Ş A B E L E D İ Y E S İ 2012 YILI FAALİYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR İstanbul, 2013 SAYFA 1 İçindekiler BAŞKAN DAN... 6 I. GENEL BİLGİLER... 9 A. VİZYONUMUZ...9 B. MİSYONUMUZ...9

Detaylı

İZMİT KÖRFEZİ LİMAN BÖLGESİ RAPORU

İZMİT KÖRFEZİ LİMAN BÖLGESİ RAPORU 1 İZMİT KÖRFEZİ LİMAN BÖLGESİ RAPORU 2 İçindekiler 1. Giriş 1.1. Amaç 1.2. Yöntem 1.3. Kapsam 2. Mevcut Durum Analizi 2.1. Liman İşletme Tesisleri 2.2. İlçelere Göre İskele ve Tank Kapasiteleri 2.3. Sıvı

Detaylı

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Acil Durum Planları 1. Giriş -Tanımlar: 1.1 Giriş 5331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereğince İşveren; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim, Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde bulunan Türkiye'nin yerel yönetimlerde daha planlı ve performansa dayalı hizmet

Detaylı

T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU I T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871 Web

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Destek Hizmetleri

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı