ISTANBU 3 'ASI KENTIÇ AŞIMIN. o o

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBU 3 'ASI KENTIÇ AŞIMIN. o o"

Transkript

1

2 ISTANBU 3 'ASI KENTIÇ o o AŞIMIN YAYIN NO: İstanbul, 2010

3 Copyright ÎTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : ito.org.tr İnternet : Odamız yayınlarına tam metin ve ü ^ etsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT inter Basım, Ambalaj, Etiket San. ve Tic. Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Eskoop Sanayi Sitesi Bl Blok No:63 Başakşehir/İstanbul Tel: (212) Faks: (212) www. interbasim. com. tr

4 ÖNSÖZ....5 SUNUŞ J ÎTO 16. GEUF SERVİS TAŞIMACILIĞI ZÜMRE TOPLANTISI KATILIMCI KONUŞMALARI Konuşmacılar (İTO 16. Grup Servis Taşımacılığı Meclis ve Meslek Komitesi Üyeleri) Erol Uyanık 11 (Erkoç Taşımacılık Ltd. Şti. / Meslek Komitesi Başkanı) Levent Birant...11 (Gürsel Turizm A.Ş. / Meclis Üyesi) Reha Bali 15 (Bali Turizm Ltd. Şti. / Meslek Komitesi Üyesi) Ali Bayraktaroğlu...17 (Az-Al Turizm Ltd. Şti. / Meclis Üyesi) Hakan Orduhan 25 (Tursan Ulaşım Hizmetleri Ltd. Şti. / Meclis Üyesi) Suat Sarı (ÇE-TUR Çelebi Tur. Tic. A.Ş. / Meclis Üyesi - Meslek Komitesi Başkan Vekili) 16o GRUP SERVIS TAŞIMACILIĞI MESLEK KOMITESI ÜYELERİNİN MESLEKLERIYLE İLGİLİ ÖNERİ VE TESPIT YAZıLARı. 45 Geçmişten Bugüne Servis Taşımacılığmm Oluşumu ve Genel Bakış 45 Erol Uyanık Servis Taşımacılığında Kriterler ve Ş artlar.47 Ali Bayraktaroğlu

5 öğrenci Taşımacılığında Hizmet Kalitesi ve Fiyatların Belirlenmesi 49 Ali Bayraktaroğlu A.B.D.'de Öğrenci Taşımacılığı Sistemine Bakış 51 Suat Sarı Sektörün Sarf İhtiyaçlarına Gelen Zamlar 53 Levent Birant Değişen Servis Yaşı ve Hostes Standartı 55 Hakan Orduhan İstanbul Komşu İllerle Olan Taşımacılık Sorunları 57 Turgay Gül Servis Araçlarında Sigorta Kriterleri..59 Reha BaM Tedarikçilerin ve Bireysel Taşımacıların Belgelendirilmesi...61 Hakan Orduhan Korsan Taşımacılık Turgay Gül Plaka Tahdidi Uygulaması Hakkında Tespit ve Öneriler...66 Ali Bayraktaroğlu İTO'nun UKOME'de Temsil Edilmesi 69 Hakan Orduhan Kentiçi Trafiğinde Kademeli Saat Uygulaması 70 Hakan Orduhan Türkiye'de Sürücü Profiline Bakış ve Öneriler 72 Suat Sarı Trafik Haftası ve Trafik Sloganları 75 Suat Sarı İstanbul'da Trafik ve Ulaşım Düzeni Hakkında Tespitler ve Çözüm Önerileri 78 Suat Sarı

6 ONSOZ Ülkemiz ekonomisi içerisinde payı giderek artan taşımacılık hizmetleri sektöründe yer alan servis taşımacılığı, sorumluluk, kalite ve hassasiyet gerektiren önemli hizmet alt sektörlerinden birini oluşturmaktadır. Gerek ulaşım hizmetlerini karşılamada aldığı pay, gerekse istihdama olan katkısı bakımından önemi göz ardı edilemeyecek seviyeye erişmiştir. Bu açıdan sektörün faaliyetlerinin ekonomi ve hizmetler içerisindeki yeri göz önüne alınarak, sektörün menfaatlerinin gözetilmesi ve sorunlarının çözümüne yönelik adımların atılması kaçınılmazdır. Son 40 yılda yaşanan hızlı nüfus artışı, büyük kentlere göç, gelişen ve coğrafi olarak büyüyen kentler nedeniyle toplu taşımacılık günlük hayatın en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Artan ihtiyaçlar ile doğru orantılı olarak toplu taşıma hizmetlerinin yeterli düzeyde verilememesi ve raylı sistemlerin yaygmlaştırılamaması neticesinde alternatif taşıma sistemlerine talep artmış olup, öğrenci ve personel servis taşımacılığı da sözkonusu yetersizlikleri gidermede sunduğu güvenli, konforlu ve çağdaş hizmet anlayışı ile önemli bir rol oynamıştır. Şehiriçi ulaşım içerisinde. Odamız üyelerinin özellikle öğrenci ve personel taşımacılığı alanında sahip olduğu ve işletmesi altında bulundurduğu toplu taşıma araçlarının payı günümüzde büyük bir boyuta ulaşmıştır. Öteden beri Odamız'ın servis taşımacılığı konusunda sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimi ile birlikte şehiriçi ulaşımındaki taşıdığımız sorumluluk, sektörün ihtiyaçları ve gelişimine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda itici güç olmuştur. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalardan birisi olarak. Odamız'da düzenlenen ve bu kez servis taşımacılığı sektörünün mevcut yapısı, geleceği ve sorunlarının ele alınarak, sektörün gelişimine yönelik çözüm önerileri ile birlikte katılımcıların görüşlerini paylaştığı son Zümre Toplantımız, Komite Üyelerimiz'in sektör problemleri hakkında tespit ve önerilerini içeren yazılarına da yer verilmek suretiyle, sektörel çalışmalara kaynak olması amacıyla kitap haline getirilmiştir. Zümre toplantısı çalışmasına değerli katkılarından dolayı 16 No'lu Servis Taşımacılığı Meslek Komitesi başta olmak üzere toplantıyı düzenleyen

7 Meslek Komiteleri Şubesi Raportörü Gözde Aydemir ile çalışmamn kitap haline getirilerek yaymlanmasmda emeği geçen Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi Uzman Yardımcısı Ömer Kuray'a teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sefaeter

8 SUNUŞ Değerli meslektaşlarımız, sevgili sektör mensupları, sektörümüzdeki problemler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla sektör mensuplarıyla tarihinde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Salonu'nda 240 arkadaşımızla buluştuk. Öncelikle katılımın bu kadar yoğun olması, sektör mensup ve çalışanlarının bu toplantıda bir şeyleri öğrenmeye ve bir şeyleri ifade etmeye istekli olduklarını gösteriyorduo Açıkçası altı ay evvel verilen Zümre Toplantı kararımız sırasında, bu zümrenin daha öncekilerden farklı bir formatta olmasını hedefledik. Aramızda yaptığımız görev paylaşımımızda her arkadaşımız önemli bir aktüel konuyu ele alacak ve fikirlerini sunum ortamında meslektaşlarıyla paylaşacaktı. Sonra da zümre süresince elde edilen tüm bilgileri bir kitap haline getirip, sektörümüzde eksik olan bilgi paylaşımlarında önemli bir eser bırakacaktık. Okuyacağınız kitap iki ana bölümden oluşmaktadır. "Zümre Toplantısında Yapılan Sunumlar" olarak adlandırılan ilk bölümde, çoğu kez bir araya gelip tartışma imkânı bulunamayan kavramlar ve konular yeniden sorgulanarak, taze yanıtlar bulunmaya çalışılmaktadır. Böylece, nasıl bir servis ve öğrenci taşımacılığına gerek olduğu ve giderek hangi politikaların doğru olduğu irdelenmektedir. Kitabın ikinci bölümünde komite üyesi arkadaşlarımızın sektör problemleri hakkında öneri ve tespitlerine yönelik yazılarını bulacaksınız. Gelelim ana sorunumuz ulaşım ve onun doğrudan yansıması taşımacıliktaki problemlere, kuşkusuz her konuda doğru bir tedavi için doğru teşhis koymak gerekir. Nasıl ki, bir verem hastasına grip teşhisi konup tedavi buna göre yapıldığında bu hasta iyileştirilemezse, ulaşımda da sorun yanlış tanımlandığında önerilen çözümler yetersiz kalır. Doğru tanımlara ya da doğru politikalara varmak için ise ulaşımın özünü kavramak ve üzerinde tartışılmayan bazı kavramları yeniden tartışmaya açmak gerekir. O zaman ulaşım sorununun çözümünde yeni ufukların varlığı görülecektir. Ulaşım sorunu toplumun almyazısı değildir. Bugün kamu otoritesi vatandaşına ^konomilc ve konforlu bir toplu taşıma hizmeti veremediğinden özel teşebbüs sahibi bizler kamu otoritesinin boşluğunu doldurmaktayız. Eğer harcanan bu kadar kaynağa ve çabaya,

9 yapılan bunca tartışmaya karşm sorunun çözümünde başarılı olunamamışsa, bu birkaç yönetici veya uzmanm beceriksizliği ve bilgisizliği ile açıklanamaz. Teknik elemanından akademisyenine, politikacısından direksiyon başındaki şoförüne kadar toplumun neredeyse bütününde bir yanlış algılama var demektir. Uzmanların veya aydmlarm belirli bir davayı savunurken zaman zaman düştükleri bir yanılgı, görüşlerini birer olumsuz eleştiri ya da slogan düzeyinde bırakmalarıdır. Oysa böylesine kalıcı bir yol gerçek ve uygulanabilir çözümler üretmelerine engel olduğu gibi, bazen haklı oldukları davaya zarar bile vermektedir. Aynı yanılgıya düşmemek için, kitabın ikinci bölümünde, doğru olduğu savunulan politikalar, bunların pratikte uygulanabilirliğini sağlayacak önlemler ile birlikte açıklanmaktadır. Yer yer dünyadaki uygulama örnekleri ile de desteklenen bu bölüm, öneri politikaların ülkemizde kullanılabilirliğini büyüteç altına alan bir değerlendirme ile sizlere sunulmaktadır. Kitapta anlatılan ve savunulanlar, kuşkusuz dünyadaki tek ve değişmez gerçek değildir. Ulaşım politikaları ve taşımacılıktaki sorunların konusu bir başka araştırmacı tarafından ele alındığında, bambaşka bir sınıflandırma, başka politikalar ve görüşler ortaya çıkabilir. Kitapta, yılların birikimi ve deneyiminden süzülerek gelen görüşler sektörümüzün ortak aklından filtre edilerek sizlere sunulmaktadır. Bu çalışmanın, taşımacılık endüstrisinde bundan sonra yapılacak daha yoğun ve derin tartışmalara ışık tutmasını diliyor, doğru taşımacılık politikalarının benimsenmesi ve özellikle uygulanmasına katkıda bulunacağını ümit ediyorum. Daha nice Zümre Toplantılarının organize edilmesini ve başarı ile gerçekleştirilmesini dilerken, 18. dönemde görev alan İTO 16 No'lu Servis Taşımacılığı Meslek Grubu Meclis Üyeleri ve Meslek Komitesi Üyeleri'ne. Zümre Düzenleme Kurulu üyelerine vermiş oldukları destek nedeniyle içten teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca sunum sahiplerine, sektör araç üreticilerine, İSTAB (İstanbul Toplu Taşımacılar Birliği)'ne, değerli katkılarını esirgemeyen tüm kamu yöneticilerine ve katılımcılara, bu kitabın basılması için bizlere her zamanki desteğini veren sevgili Genel Sekreterimiz Sayın Dr. Cengiz Ersun'a, sorunlarımıza samimi yaklaşımlarla çözüm bulan Meclis

10 Başkanımız Sayın İbrahim Çağlar'a ve taleplerimizde her zaman bizleri yönlendiren Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dr. Murat Yalçıntaş'a içten teşekkürlerimizi sunmayı bir borç sayıyoruz. Suat Sarı İTO Meclis Üyesi 16 No'lu Servis Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkan Vekili

11

12 lo İTO 16o GIRUF SEMVİS TAŞIMACILISC MİZMETLERİ ZVURE TOPLANTISI ICATÎLIMCI KONUŞMALARI Başkan: "Personel ve Okul Taşımacılığında Yeni Düzenlemeler ve Sektörün Sorunları" konulu istanbul Ticaret Odası'mn düzenlediği zümre toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Odamız Meclis Üyesi ve İSTAB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Levent Birant'ı konuşması için kürsüye davet ediyorum. Levent Blrant: Saym Başkan, Komite Üyelerim, Ulaştırma Bölge Müdürümüz ve çok değerli meslektaşlarım, İstanbul Ticaret Odası 16 Nolu Servis Taşımacılığı Meslek Komitesi Zümre Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Çok değerli meslektaşlarım, hepinizin bildiği gibi 23 Ağustos 2009 tarihinde İstanbul Ticaret Odası'nm meslek komiteleri seçimleri yapıldı. Seçimlerde bizlere oy verdiğiniz için, bu fırsatı bilerek sizlere teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Bize oy vermeyen, diğer listelere oy veren değerli üyelerimizin de takdirini kazanmak ve önümüzdeki 4 yıllık dönemde bu göreve layık olmak adına, sizleri temin ederim ki, bütün meclis üyesi arkadaşlarımla beraber, en iyi şekilde çalışmalarda bulunacağız. Zira gerçekten sektörümüz her geçen gün çok daha kötüye gidiyor. Maalesef bu gidişatı en azından daha az hissedilir noktalarda tutmak adına, özellikle kamu yönetimine bir köprü vazifesi yapan bu ça^^ sizlere layık olmaya çalışacak. Değerli meslektaşlarım, hepinizin bildiği gibi, ülkemiz ve dünya büyük bir değişimden geçiyor. Özellikle geçen sene Eylül ayında başlayan dünyadaki konjonktürel ekonomik çöküntü, neredeyse bir yılını tamamlamak üzere. Bizler meslek komitemizde, meslektaşlarımızın bu sıkıntılı süreçlerden en az zarar görmeleri için biliyorsunuz önemli çalışmalar yaptık. Krizden yaklaşık 1,5-2 ay sonra, "bu krizi nasıl yönetebiliriz, krize karşı ne gibi önlemler ala-

13 biliriz, ne gibi gelişmeler sağlayabiliriz, birbirimizle ne şekilde dayanışma içinde bulunabiliriz?" düşüncesinden hareketle, Odamız Meclis Salonunda hatırlayacağınız gibi bir konferans düzenledik. Bugün aradan geçen bir sene sonra duruma baktığımız ve verileri incelediğimiz zaman, gerçekten vaziyetin çok da iyi olmadığı ortaya çıkıyor. Dün açıklanan rakamlara göre de %10.6 civarında bir daralma ile karşı karşıyayız. Tabii ki bizim sektörümüz ana sanayi değil; ana sanayiye hizmet veren yan sanayiyi oluşturuyoruz, özellikle personel tarafında çalışan arkadaşlarımız. Dolayısıyla ana sanayide yaşanan bu daralmaların, doğrudan öncelikli hizmet alanlarına da yansıması kaçınılmaz oluyor. Bu itibarla o gün gündeme getirdiğimiz konuların altını bir kere daha çizmek istiyorum. Maliyetlerimizi sürekli kontrol altında tutmak gibi bir zorunluluğumuz var. Zarar eden işlerimizden bir an evvel kurtulmamız gerekiyor. Tahsilatlarda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu tahsilat süreçlerinde yaşadığımız sıkıntıları ortadan kaldırmak adına, en azından o süreçleri gözden geçirip, eğer iyileştirme de sağlayamıyorsak, onlardan da bir an evvel kurtulmamız gerekiyor. Bir de sektörümüzün zaten çok ciddi anlamda kredi sıkıntıları altında olduğunu da dikkate alacak olursak, bu kredi ve borçlanma konularını çok dikkatli bir şekilde yürütmemiz gerekiyor. Çünkü gözüken tabloda, yani tünelin ucunda ışık çok fazla gözükmüyor. Bunları da dikkate alarak, mevcut durumlarımızı muhafaza etmek adına borçlanmalarımıza da çok ciddi dikkat etme gibi bir zorunluluğumuz var. Değerli arkadaşlarım bizi en çok rahatsız eden konuların başında, haksız rekabet konusu geliyor. Zaman zaman her platform ve ortamda gördüğümüz, fiyatlarımızın bir türlü iyileşememesi. Bu acımasız ve kör rekabetin ortadan kalkması anlamında neler yapılabilir? Bizim inanın hem İstanbul Toplu Taşımacılar Birliği'ndeki yaptığımız çalışmalarda, hem de İstanbul Ticaret Odası çatısı altında yapmış olduğumuz çalışmalarda, gerçekten bizim kangren haline gelen sorunumuzun bu olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili en önemsediğimiz konu, sektöre giriş ve çıkışların, özellikle girişlerin kontrol altına alınması. Bu ne demek? Yani hepinizin bildiği üzere her gün İstanbul'da emekli olan veya mali durumu bir noktada olan biri araç alıp, taşımacılık yapmak üzere sektöre giriş yapıyor ve bu durum maalesef sektörde yıllardır çahşan insanlar açısından çok ciddi olumsuz gelişmelere de sebebiyet veriyor.

14 Dolayısıyla bu sektöre girişi kayıt altına almak veya kontrol altına almak adına söyleyeceğimiz konular, şu anda hazırlıkları yapılmakta olan 27 Eylül - 1 Ekim 2009 tarihleri arasında îstanbufda gerçekleştirilecek olan 10. Ulaştırma Şurası'nda da ele alınacak. Bu ayın 27'sinde başlayacak ve Türkiye'de bugüne kadar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılan 10'uncu Ulaştırma Şurası olacak. Sektörümüzle ilgili çok önemli kararların alınacağını ümit ediyoruz. Bu şura hazırlığı içerisinde yaklaşık 2,5-3 aylık bir çalışma süreci geçirdik. Ben bizzat bu çalışmaların içerisinde bulundum. Özellikle kent içi ulaşımın üst yapı, altyapı, regülasyon ve AR-GE düzenlemeleri ile ilgili 4 ana başlıkta anılan şurada bildiriler açıklanacak ve ülkemizin 2023 yılına kadar olan ulaştırma hedefi belirlenecek. Dolayısıyla bizim burada gündeme getirdiğimiz en önemli konu, şu anda ülkemizde uzun yol mesafelerinde geçerli yetki belgeli taşımacılığın uygulaması ile ilgili çalışmalar. Şu anda gerçekten önemli mesafeler alındı. Ciddi sınırlamalar var, en azından rekabeti önleyici uygulamalarında çok ciddi tedbirler var. Peki, % 100 çözüldü mü? Tabii ki çözülmedi. Ama en azından belirli bir disiplin altına alındığını görüyoruz. Bu uygulamaların şehir içi ulaşımda da yapılması hususunda ve özellikle bu konunun Ulaştırma Şurası'nm sonuç bildirgesinde yer alması için bütün çalışmalarımızı yapmış bulunuyoruz. Burada bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Özellikle sektörümüzde, yani nakliye sektöründe, taşımacılık sektöründe İstanbul şu anda Türkiye'de üretilen katma değerin neredeyse % 45'ine yakınını üretiyor. Bunun içerisinde bizlerin çok büyük payı var. Bu bağlamda Türkiye'nin nakliye grubuna baktığınız zaman, yurt içi, yurt dışı yük ve yolcu nakliyesini göz önüne aldığınız zaman, en büyük filoya sahip olan grubu biz oluşturuyoruz arkadaşlar. Diğer segmentlerde de, taşımacılığın diğer gruplarında da doğal olarak yaşanan sorunlar mevcut ama bizim de çok ciddi sorunlarımız var. Dolayısıyla biz yeni bir açılımı da başlatmak üzere girişimlerde bulunduk. Özellikle Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, Uluslararası Nakliyeciler Derneği ve UTİKAD gibi birtakım sivil toplum kuruluşlarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz. Ortak bir platform oluşturup, özelikle hem regülasyonun yapılması anlamında, hem de taşımacılık sektörünün sorunlarının çok daha net bir şekilde irdelenip ve siz meslektaşlarımla ilgili konuların bir an evvel düzenlenmesi yönünde önemli bir platform oluşturmak, önemli bir lobi oluşturmak üzere görüşmelerimizi başlattık. Geç kaldığımızı düşünmekle birlikte, neresinden başlanırsa, o kadar faydalı olur diye de inanıyoruz.

15 Değerli meslektaşlarım bugün arkadaşlarımla birlikte sizlere bir program hazırladık. Gerçekten sizlerin faydalanacağınızı umduğumuz, birtakım konular var; o konularla ilgili sizlere sunum yapmak istiyoruz. Bu sunumlarımızı yaptıktan sonra tekrar soru cevap bölümüne geçeceğiz. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta okullarımız açılıyor, yeni öğretim dönemi başlıyor. Öğretim dönemiyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığımız'ın ilgili birimleriyle geçen hafta toplantı yaptık. Sabahları öğrencileri evlerinden alıp okula getirmek suretiyle, okulların açılış günü yaşanan trafik sendromunu İstanbul halkına yaşatmamak adına, iki senedir uygulamasını yaptığımız, bu sene 3. yılma girdiğimiz bir program var. Bu sene biraz daha geliştirilen bu programın uygulanmasıyla, öğrencilerimizin sabah evlerinden alınıp doğrudan okula götürülmesi suretiyle, trafiğe daha az arabanın çıkması ve o ilk günkü kaosu yaşatmamak amaçlanarak birtakım tedbirler alındı. Otoparklarla ilgili olarak İSPARK ile görüşme yapıldı. Bütün İstanbul'daki İSPARK'm park alanlarından ücretsiz faydalanılacak ilk gün için. Onunla ilgili zaten basın duyurusu hazırlanıyor. Ben bugünü fırsat bilerek bir bilgilendirme yapmak istedim. Bir de yine senenin sonu yaklaşıyor. Hepinizin bildiği gibi, yıllık öğrenci, personel taşıma ihalelerimizle ilgili süreç başlayacak. Orada da yine tüm meslektaşlarımın, özellikle firma hüviyetinde olan meslektaşlarımın, teklif aşamalarında önümüzdeki ekonomik konjonktürü de dikkate alarak, tekliflerini değerlendirmelerini rica ediyorum. Bu vesileyle beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başkan: Açış konuşmasını yapan Saym Levent Birant'a teşekkür ediyoruz. Program akışını paylaşıyorum, gündemi okuyorum. Sayın Reha Bali, Komite Üyemiz, öğrenci servis ücretlerindeki %5 artışla alakalı sizleri bilgilendirecek. Saym Ali Bayraktaroğlu, Meclis Üyemiz, önümüzdeki 10 yıl içerisinde sektörün geleceğiyle ilgili bilgilendirme yapacak. Sayın Hakan Orduhan, Meclis Üyemiz, sektörün içinde bulunduğu durum ve mevcut sorunları sizlerle paylaşacak. Son olarak da Suat bey. Meclis Üyemiz ve Komite Başkan Yardımcımız, Servis Taşımacılığı Meslek Komitesi faaliyetleri ve Amerika Birleşik Devletleri gezisi bilgi notlarını sizlerle paylaşacak. Daha sonra da soru ve cevap bölümüne geçeceğiz. Komite Üyemiz Sayın Reha Bali'yi kürsüye davet ediyorum. Reha Bey, % 5'lik ücret artışı hakkında sizleri bilgilendirecek efendim.

16 Saym Başkan, Komite Üyelerim ve değerli meslektaşlarım, okulların açılmasıyla birlikte zam beklentimiz vardı. Ticaret Odası olarak bildiğiniz gibi UKOME'de oy hakkı ve bir yetkimiz yok; sadece gözlemci olarak katılabiliyoruz ve önerilerimizi sunuyoruz. Bu anlamda Ticaret Odası olarak beklentimiz ve UKOME'ye yazdığımız yazıyı, bu yapılan çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. îlk önce sizlerle Ticaret Odası olarak UKOME'ye yazdığımız yazıyı paylaşmak istiyorum. Beklentilerimizi açıkladığımız, eğitim ve öğretim yılında okul servis ücretlerine %13 oranında artış yapılması teklifimizdi. Tüketici enflasyon oranının yıllık ortalaması %10 civarındadır. %3'lük kısım ise, refah payı olarak talep edilmektedir. Sözkonusu artış oranımızı belirlerken, akaryakıtta bir artış öngörülmemiştir. Olabilecek herhangi bir artışın da geçen dönem ortalamaları seviyesinde olacağı varsayılmıştır. Artış oranımızı belirlerken, yalnızca servis taşımacılığı sektörüne özgü gider kalemleri dikkate alınmıştır. Yaşam koşullarını doğrudan etkileyen gıda, kira, elektrik, su, doğalgaz gibi çok önemli giderlerdeki artışlar göz önünde bulundurulmamıştır. Baz aldığımız kıstaslar tabloda yer almaktadır.

17 GİDER KALEMLERİ Temmuz 2008 Temmuz 2009 FARK ARAÇ YAKIT (MOTORİN/LİTRE FİYATI) 3,24 2,56-20,99 A ^ ARAÇ SATIN ALMA MALİYETİ , ,00 5,68 İSÇİLİK ÜCRETLERİ (ASGARİ ÜCRET) 638,70 693,00 8,50 ' SSK PRİM ARTIŞI 233,13 252,95 8,50 ARAÇ TAMİR - ONARIM - PARÇA 2.000, ,00 5,00 ARAÇ TAMİR - ONARIM - BAKIM İŞÇİLİK 480,00 520,00 8,33 ARAÇ LASTİK 833,63 942,00 13,00 ARAÇ YOL BELGESİ ALIM MASRAFI (ÖĞRENCİ VE PERSONEL) (%) 155,00 183,00 18,06 ARAÇ KASKO SİGORTA 1.545, ,00 5,18 ARAÇ TRAFİK SİGORTA 612,00 673,20 10,00 ARAÇ BANDROL 1.056, ,00 11,93 ARAÇ MUAYENE HARCI 160, ,01 A.. ~~ EGZOZ MUAYENE HARCI VE RUHSAT 14,75 21,75 47,46 YENİLEME EMNİYET KEMER VE MONTAJI 82,50 108,75 31,82 ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEM 600,00 650,00 8,33^ YANGIN SÖNDÜRÜCÜ (ALIM VE 2 KEZ DOLUM). CAMKİLİDİ VB. TEÇHİZAT (ŞEMSİYE. DUR LEVHA. DUR LAMBASI)-2YIL 25,63 30,00 17,07 49,53 52,50 6,00 TRAFİK CEZASI EN KÜÇÜK KUSUR 45,00 61,00 35,56 TOPLAM DEĞİŞİM 12,64 Okul servis ücretleri belirlenirken, yönetmelik gereği araçlarda bulunmaları zorunlu olan servis hosteslerinin de ücretleri belirlenmektedir. Her gün çocuklarımızı emanet ettiğimiz ve özenle seçmeye çalıştığımız bu kişiler, okul servis hizmetinin en önemli yapı taşlarıdır. Öğrenciye ve veliye sunulan hizmette, üstlendikleri sorumluluk çok büyüktür. Yönetmeliğin ilgili maddesi gereği, hosteslerin en az lise mezunu ve 22 yaşında olmaları gerekmektedir. UKOME tarafından hostesler için öğrenci başına belirlenen ücret

18 22,5 Lira'dır. Bir araçta ortalama 15 öğrencinin taşındığı varsayıldığında, hostes için aylık ödenecek ücret 337,5 Lira'dır. Bu bedellerle sabah ve akşam ortalama 3 saat çalışacak nitelikli hostes tedariki neredeyse imkânsızdır. Bu işi yapmaya uygun nitelikli kişilere görevi kabul ettirmek ve bu görev kolunun bir meslek olarak algılanmasını sağlamak için, sektör genelinde hosteslere ödenmekte olan ücretler 400 ile 500 Lira arasında değişmektedir. Çalıştıkları gün ve saatler baz alındığında, yalnızca SSK giderleri bile hostes başına 90 Lira civarındadır. Bu nedenlerden dolayı sabah akşam ortalama 3 saatlerini araçlarda geçiren servis hosteslerine eğitim ve öğretim yılında, öğrenci başına 30 Lira ödenmesi öneri ve beklentimizdir. Bu fiyatları belirlerken de bir tablo oluşturuldu. Bu tabloda da görüldüğü üzere, bizim doğrudan baz aldığımız 5-10 tane kalemde %12.5'luk bir artış vardı. Buna karşılık imzadan henüz çıkmadığından resmi olarak daha yaymlanmasa da UKOME tarafından verilecek ücret artışı %5. Bu bildiğiniz gibi, bu işi yapmak için kaliteyi geriye götürecek bir rakam. Burada kazanç düştükçe yapılacak şey, araç bakımlarından geri durulması ve hizmetin geriye gitmesi. Bir tarafta en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz servisler, bir tarafta da bu işin yapılması için belirlenen rakamlar ama sonuç olarak çıkacağını düşündüğümüz rakam, büyük bir değişiklik olmazsa, %5'lik bir zam. Bunun için birlikte olmahyız, bu sene geçti ama her sene böyle gitmemeli. Beraber olmalıyız, daha çok çalışmalıyız diye düşünüyorum. Sektörün gerçek giderlerinin tespit edilerek reel artışların yansıtılması gerekiyor. Ben verdim oldu zihniyetiyle olmaması lazım. Dinlenmemiz lazım, temsil edilmemiz lazım. UKOME'de son dönemde. Ticaret Odası'ndan bir üye katılıyor fakat oy verme hakkı yok. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkan: Teşekkür ederiz Reha Bey. Şimdi bir diğer Meclis Üyemiz, Sayın Ali Bayraktaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Sayın Ali Bayraktaroğlu 10 yıl içinde sektörün yeri ve geleceğiyle ilgili bizleri bilgilendirecek. Buyurun Ali Bey. Ali Bayraktaroğle: Sayın Başkan, komite üyesi arkadaşlarım, değerli misafirler, değerli meslektaşlarım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Cumhuriyetimiz'in 100. yıl dönümü olan 2023 yılını planladığını biliyoruz. Bildiğiniz gibi İstanbul nüfus itibariyle dünyanın birçok şehrinden, hatta ülkesinden büyük bir anakent. İşte bu anakentte insan taşımacılığı yapan

19 sektörün içerisinde yer alıyoruz. Şöyle bir 10 yıl ilerimize baktığımızda, önümüzün pek de aydınlık olduğunu maalesef göremiyoruz. Değerli arkadaşlar, bildiğimiz gibi, krizler gelmeden önce haber veriyor. Önce bir kapımızı çalıyor ve geliyorum diyor ve sonra da maalesef geliyor. Hiçbir kriz birden bire gelmiyor. Mutlaka bir emaresi, onun bir belirtisi oluyor. Tabii ki sektörlerin de zaman içinde ivme kaybetmesi olası durumdur. Sektörler inişli çıkışlı grafikler içerebilir; keza şöyle bir 10 yıl geriye baktığımızda, otomotiv sektörünün popülerliği, daha sonra tekstil sektörü, onu takip eden şu anda içimizde bulunduğumuz inşaat sektörü gibi. Bu ivme kayıplarında sektörlerin yarınlarını planlamak için düğmeye basmaları gerekiyor. Bu planlamayı yapmayan sektörler, maalesef çöküşün başlangıcını yaşıyorlar. Bundan 15 yıl öncesine göre, sektörümüzün şu anki durumda çok mesafeler kat ettiğini görüyoruz. Belki bunları hayal bile edemezdik 15 yıl önce. Fakat kazançların ve kârlılıkların aynı oranlarda büyümediğini görüyoruz. Buna bir de içinde bulunduğumuz sektörün maalesef kanayan yarası olan acımasız rekabet eklendiğinde, işte kayıpları orada daha çok başlıyor. Arkadaşlar İstanbul'daki personel ve öğrenci taşımacılığının günlük taşıma kapasitesi, 1 milyon 600 bin civarıdır. Bu da nüfusumuzun yaklaşık % 15'ini oluşturmaktadır. Sizinle İstanbul'un toplu taşımacılığındaki daha doğrusu genel taşımacılığındaki birtakım istatistikleri paylaşmak istiyorum EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İTİBARİYLE RESMİ VE ÖZEL OKULLAR EĞİTİM KADEMESİ OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI OKUL ÖNCESİ İLKÖĞRETİM L622 L GENEL ORTAÖĞRETİM (LİSE) MESLEKİ TEKNİK ORTAÖĞRETİM L975 TOPLAM eğitim-öğretim yılında İstanbul çapında toplam, resmi okulda öğrenci, 810 özel okulda öğrenci öğrenim görmüştür.

20 2008=2009 EGÎTıM-OGRETıM YıLıNDA SERVISLE TAŞıNAN ÖĞRENCI SAYıLARı OKULLAR OKUL SAYISI ARAÇ SAYISI SERVİS KULLANAN ÖĞRENCİ SAYISI RESMİ OKULLAR L130 okulda araç ile öğrenci taşınmıştır. ÖZEL OKULLAR 374 okulda araç ile öğrenci taşınmıştır. TOPLAM L504 okulda araç ile öğrenci taşınmıştır. Bu tablo incelendiğinde, resmi okullarda araç başına 18 öğrenci, özel okullarda 14 öğrenci düşmektedir. ISTANBUL ÇAPıNDA YıLLARA GÖRE SERVISLE TAŞıNAN 31 OKULLAR OKUL SAYISI ARAÇ SAYISI SERVİS KULLANAN ÖĞRENCİ SAYISI okulda araç ile öğrenci taşınmıştır okulda araç ile öğrenci taşınmıştır okulda araç ile öğrenci taşınmıştır okulda araç ile öğrenci taşınmıştır okulda araç ile öğrenci taşınmıştır. Bu sayılar resmi verilere göre çıkartılmıştır. Kaydı olmadan çalışan araçlar da söz konusudur. Son 5 yıllık artışların ortalamasına göre; OKUL SAYISI % ARTIŞI ARAÇ SAYISI % ARTIŞI SERVİS KULLANAN ÖĞRENCİ SAYISI % ARTIŞI istanbul'da son 5 yıllık istatistikler 33,2 17,7 9,1 Aynı ivme artışları devam ettiği varsayımı ile 2023 yılında tahmini okulda, araç ile öğrenci taşınacaktır.

21 TAHMİNİ OKUL SAYISI TAHMİNİ ARAÇ SAYISI TAHMİNİ SERVİS KULLANAN ÖĞRENCİ SAYISI döneminde okulda araç ile öğrenci taşınacakta döneminde okulda araç ile öğrenci taşınacaktır döneminde okulda araç ile öğrenci taşmacaktır. Tabloyu özetlersek; Şehir nüfusumuzun %23'ü olan 2 milyon 600 bin kişiyi lastik tekerlekli araçlar, toplu taşıma araçları, İETT ve halk otobüsleri taşıyor, %8'lik nüfusumuza tekabül eden 930 bin kişiyi raylı sistemler taşıyor, %2'ye denk düşen 265 bin kişiyi de, deniz ulaşım araçları ve İDO taşıyor. %1 oranı, 100 bin kişiye yakın kişiyi taşıyan özel deniz motorları oluşturuyor. %15 oranla 1 milyon 750 bin kişiyi hatlı minibüsler taşıyor. %10 oranla 1 milyon 200 bin kişiyi taksiler ulaştırıyor. %26 oranla 3 milyona yakın kişi, özel araçlarıyla günlük seyrini devam ettiriyor. %12 oranla 1 milyon 407 bin kişi, resmi istatistiktir, personel servislerini kullanıyor. %2 oranla da 193 bin öğrenci, günlük öğrenci servislerini kullanıyor. İstanbul'da okuyan öğrenci sayılarına değinmek gerekirse, dönemi verileri itibariyle, ilköğretim okulu öncesi statüsündeki 368 okulda öğrenci, ilköğretim okulunda öğrenci, genel orta öğretim yani liselerde 580 okulda öğrenci, mesleki liselerde 232 okulda öğrenci öğrenim görmüştür. Genel toplamlara baktığımızda okul sayısı O okullarda okuyan öğrenci sayımız da, 'dur. Özel okul ve resmi okul ayrımına girersek, resmi okulda öğrenci, 810 özel okulda da öğrenci öğrenim görmektedir. Özel okullar bu genel toplamın %6'sını oluşturmaktadır. Servisle taşınan öğrenci adetlerine baktığımızda, resmi okullar açısından okuldaki öğrenci araç ile taşınmıştır. Bu yine dönemi verisidir. Özel okullar açısından ise 374 okuldaki öğrenci araç ile taşınmıştır. Genel toplamlara baktığımızda, okuldaki öğrenci araç ile taşınmıştır. Bu tabloda taşıma esnasındaki ortalamalara bakarsak, özel okullarda araç başı ortalama öğrenci sayısının 14 kişi, resmi okullarda ise bu sayının 18 kişi

22 olduğunu görüyoruz. Tabii bir geleceğimizi planlarken, bir de arkamıza bakmamız gerekiyor. İstanbul'da son 5 yıllık verilere göre taşman öğrenci istatistiğine baktığımızda, döneminde okul sayısı 1.129, araç sayısı 9.937, taşınan öğrenci sayısı , , dönemlerine ilişkin istatistikler de var. Ben yine kapattığımız yılın istatistiğini vereyim okulda, biraz önce söylemiştim, araç ile öğrenci. 5 yıl geriye indiğimizde, artış oranlarına bakıyoruz; okul sayısı artışı %33.2. Beş yıl arkamıza baktığımızda, devletin okul yaptığı görülüyor. Araç sayısı artış oranı %17.7, sektöre katılan araç sayısı. Doğal olarak burada resmi, kayıtlı araçlardan bahsediyoruz. Bunun haricinde mesela sayısı bize göre şu anda civarıdır. Tabii bunu neye dayanarak söylüyorum. Çünkü UKOME'nin de bir istatistiği var. Sektörde çalışan arkadaşlarımız tamamen kayıt içi çalışamayabiliyorlar. Yol belgesi alamayabiliyorlar. Evet, servis kullanan öğrenci sayılarına geldiğimizde, artış oranı son 5 yıllık dönemde %9.1. Yani okul sayısı fazla, araç sayısı onunla doğru orantılı artmış fakat servis kullanan öğrenci sayısına baktığımızda %9.rierde kalmış. Bu ivme artışıyla devam ettiğimiz öngörüldüğünde, önümüzdeki 2023 yılına kadar artış oranlarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz döneminde okuldaki öğrenci araç ile taşınacaktır. Öngörümüz, dönemini atlıyorum, dönemine geldiğimizde, bu artış oranlarını dikkate alırsak, devletin yine aynı oranda okul yapımlarına devam edeceği öngörüsüyle okulda, tahmini araç sayısı , tahmini servis kullanacak öğrenci sayısı da olacaktır. Şimdi bu istatistikleri verdikten sonra, tabii yine araç başına ortalama taşınacak öğrenci sayısına baktığımızda özel ve resmi okulların ortalaması ile 16 civarı olacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin planlarına şöyle bir baktığımızda ki, en son 100 bin ölçekli planlarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bize bir sunum yapmıştı, yaklaşık İstanbul'a toplamda 800 kilometre kadar bir raylı sistem öngörüleri var. Planladıkları bu. Üçüncü köprü, tüp geçitler, tüneller, metrobüs ağı, Marmaray gibi projelerin de tamamlanması yakınlaştığında, personel taşımacılığının bu anlamda küçüleceğini ve daralacağını tahmin ediyoruz. Şöyle düşünün, işyerinizin kapısından metrobüs veya metro geçecekse, işyeriniz size metroyu tercih etmenizi şart koşacaktır. Dolayısıyla çok lüks diye tabir edilen personel taşıma ücretlerinden tasarruf

23 edilecektir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'mn almış olduğu bir karar ile, devlet okullarında öğrencilere, evlerine en yakın okula gitme zorunluluğu getirilmiştir. Bu sebeple okula yakınlıklarından dolayı, birçok öğrenci, servis hizmetini tercih etmeyecektir. Çok fazla ileriye gitmeyelim, önümüzdeki 5 yıl içinde öğrenci taşımacılığında da ciddi daralmalar gözlenecektir. Dolayısıyla biraz önce vermiş olduğumuz artış istatistikleri, eksiye dönebilir. Önceki tablolarda belirttiğimiz öngörüler, geçirdiğimiz 5 yıla göre artış istatistiklerinin önümüzdeki 10 yıla uyarlanmasıydı. Arkadaşlar, tabii biraz önce söyledim, krizler kapıya dayandı. Bizim sektörümüzün de ivme kaybetmesi için düğmeye basılıyor. Yani tabii bu bilinçli olarak yapılan bir şey değil; bunun altında kentleşme, gelişmiş şehir olabilme ile ilgili planlamalar yatıyor. Yani sonuçta belediyemiz doğru şeyler yapıyor fakat biz de bu İstanbul taşımacılığındaki payımızı sektörel anlamda onlarla birtakım plan ve projeler geliştirerek alabilmeliyiz. Neler yapmalıyız? Bir kere arkadaşlar, bununla ilgili Odamız ve sivil toplum örgütümüz zaman kaybetmeden birçok çalışma yapıp, ilgili dosyaları gerekli yerlere ulaştırdı fakat şu ana kadar tarafımıza dönmüş bir şey yok. Zaman kaybetmeden kademeli saat uygulamasına geçilmelidir. Kademeli saat uygulaması sayesinde, tek bir araç ile birden fazla hizmet verileceğinden kazanç artacak, birim başına ulaşım ucuzlayacak, trafik sıkışıklığı ve yakıt sarfiyatları aynı oranda düşecektir. Buna göre tavsiyemiz şudur. İşçilerimiz saat 06.00'da işbaşı yapmalı, 15.00'de paydos etmelidir. Gelişmiş birçok ülkede bu böyledir. Memurlarımız saat 07.00'de iş başı yapmalı ve 16.00'da paydos etmelidir. Okullarımız saat 08,00'de öğrenime başlamalı, 15.30'da paydos etmelidir. Özel sektör ise 08.45'te başlamalı, 17.30'da paydos etmelidir. Bu saat dilimlerinin aralarının açık olması, servis iştigalimizin biraz daha verimli olmasını sağlayacaktır. Yüksek öğrenime gelince, saat 10.00'da girişleri yapılabilir. Bir ikinci noktaya gelince, sektörde birçok firma hizmet vermekte fakat verilen hizmet kalitesinde değişiklikler olmaktadır. Taşımacılık ile ilgili belirli kalite standartları ve belirli kriterler oluşturulup, derecelendirme ve belgelendirme yoluna gidilebilir. Önümüzde bu konuyla ilgili bir TÜRSAB örneği de bulunmaktadır. Arkadaşlar, birlikten güç doğar öngörüsüyle ve gelişmiş ülkelerde gerçekten taşımacılığın özellikle toplu taşımacılığın böyle yapıldığı öngörüsüyle, bizim ülkemizde de bizim sektörümüzde de sektörel birleşmeler yaşanmalıdır. Firmalar bir araya gelerek, güçlerini birleştirme-

24 İldirler. Ortak çalışmalar yapılmalı ve dolayısıyla sektörün güçlenmesi sağlanmalıdır. Kısa vadede bunu gerçekleştirmek, rekabet gücümüzü ve özelikle üstüne basa basa söylüyorum, satın alma gücümüzü ve farkmdalığımızı çok ciddi oranda artıracaktır. Arkadaşlar, bugün sizi devletin herhangi bir makamı ciddiye alacaksa, gerçekten nüfuzlu ve güçlü olmanız gerekiyor. Ürettiğiniz ve içinde bulunduğunuz sektörde gerçekten aktif olmanız gerekiyor. İnsanlar buna bakıyorlar ve böyle olduğunuz sürece de gerçekten kabul görüyorsunuz. Anlattığınız projeler bir şekilde inceleniyor, bakılıyor, verimli görülürse hayata geçiriliyor. Biraz önce söylemiştim. İstediği okula öğrencisini kayıt ettiremeyen veliler, özel okullara kayacaklar. Yani özel okullar bu anlamda %6'lık paylannı artırmış olacaklar. Bu bağlamda sektördeki firmalarımızın özel okulların taşıma standartlanna ulaşması, tüm donanımlarımızın özel okul taşımacılığı statüsünde olması da bizlerin lehinedir. Velilere özel okul taşımacılığının farkmdalıkları sunulmalıdır. Bizim komitemizin yapacağı bir çahşma var. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir proje düzenleyip, genele servis hizmetini yayma politikasını işleyeceğiz arkadaşlar. Madem sektör bu kadar daralacak, daralmadan önce, biz konuya birtakım projelerle hakim ve vakıf olmak istiyoruz. İnsanlara derdimizi şimdiden anlatmak istiyoruz. İstanbul'da mesela on yıl öncesine döndüğümüzde servis hizmeti lüks diye anılırdı, insanlar parayı vermekten imtina ederlerdi. Yine ekonomik durumlarımızdan dolayı, yine aynı durumlara gelmek üzereyiz. Fakat bunu biraz daha sadeleştirdiğimizde, ortak bir proje haline getirdiğimizde, verimliliği çok artıracağından ve belirli bir sürüm oluşacağından bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı ile bir proje gerçekleştirilebilecektir diye düşünüyoruz. Personel taşımacılığı ile ilgili pazarlamanın daha iyi sağlanmasına ihtiyaç vardır. Firmalara personel servislerinin gerekli olduğunu ve toplu personel taşımacılığının avantajlarını anlatmamız gerekmektedir. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin planlarında adı geçen, gelişecek ve iş sahaları oluşturacak olan Silivri, Maltepe, Pendik, Kartal ve Güzelyalı gibi bölgelerde sektörel pazar paylarının araştırılması gerekir. Şimdi kanayan yaramıza geldik. Gerçekten yetkin arkadaşların, yetkin kişilerin, artık bir zahmet belediyelerde, UKOME'de Ulaştırma Bakanlığı'nm alt birimlerinde görev alacak hale gelmesi lazım. Bakın belediyede en son bir toplantı yaptık "biz gönüllü neferiz, burada taşıma sektörüyle ilgili bir istatistiğiniz yok, ne olur bize bir şey yapın, yolu, önümüzü açın, biz size bu istatistiği

25 sağlayalım." dedik. Ben çok iyi biliyorum ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yakın zamanda bizden köprüden geçişlerle ilgili bir istatistik almıştır personel taşıma anlamında ve bu istatistiğin inanılmaz bir çaba ve eforla, 24 saat orada nöbetçi arkadaşlarımızı bekleterek alındığını da biliyorum. Demek ki biz bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burası da bir yarı sivil toplum örgütü arkadaşlar. Yapabileceğinizin de bir sınırı var, sonuçta yaptırım gücü ilgili Bakanlıklar, Belediyeler ve UKOME gibi kamu kurumlarında. Sizin görüşlerinizi alıyorlar, değerlendireceğiz diyorlar ancak sonuçlar istediğiniz gibi olamayabiliyor. Demin de söylediğim gibi, bu konuda çok ısrarcı olmalıyız, güçlerimizi birleştirmeliyiz. Ulaştırma Bakanlığı bir D2 belgesi çıkartıyor. Sizlerin de birçoğu D2 belgesi nedeni ile sıkıntılar yaşıyorsunuzdur, benim firmam da yaşıyor. Şehir dışına çıkamıyorum. Sürücü arkadaşım ailesini şehir dışına götüremiyor. Kendi öz malı aracı ile. Teknik olarak tamamen araç yeterli. Peki ne oluyor da bu aracın dışarı çıkması bir kağıda bağlanıyor. O da şu, D2 belgesi içeren araçlarda, okul taşıtı mevhumu olmamalıdır. Ne ayırıyor arkadaşlar, teknik olarak iki Mercedes Sprinter aracı birbirinden, okul taşıtı ile diğeri arasında ne fark var. Bir okul taşıtı yazısı, dur lambası, bir diğeri de bildiğim kadarıyla otomatik kapısı. Başka ne fark var teknik olarak, çıkamamasmm anlamı nedir? Ama bu yönde karar verilmiş ve böyle olmuş. Mağdur muyuz? Evet. Mağduruz. İstanbul megapol dedik, bir ucundan bir ucuna 100 kilometre var dedik. Bize göre acilen bu durumun düzeltilmesi lazım. Güçlerimizi birleştirmeden de gerçekten kapıların kapandığını ben bir arkadaşınız, kardeşiniz, bir meslektaşınız olarak size buradan, bu kürsüden iletmek istiyorum. Arkadaşlar, yine son olarak da sık sık sektörü bir araya getirip, gerçekten bu istişareleri yapmalıyız. Biraz sonra görüşlerinizi siz de belirteceksiniz. Ama gerçekten söylediklerimizle yapılmayanlar arasında inanılmaz bir eşitlik var. Yani neredeyse, hiçbiri yapılmıyor. Yani diyeceğim bu anlamda güçlerimizi birleştirdiğimizde, bizim farkındalığımız daha çok artacaktır. Mesleğimizin bugünden geleceğe yaşayan, var olan saygın ve kazançlı bir sektör olarak kalması dileklerimle, beni dinlediğiniz için, sabrınız için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Başkan: Sayın Ali B ay raktaroğlu' na teşekkür ediyoruz. Şimdi bir diğer Meclis Üyemiz, Sayın Hakan Orduhan'ı kürsüye davet ediyorum.

26 Hakan Orduhan: Değerli Başkan, değerli kamunun çok kıymetli görevlileri, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım ve değerli misafirler, hepinizi öncelikle en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Buraya bugünkü zor koşullarda gelmenizden dolayı, teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum. İstanbul'da hizmet veren servis sektörü, yaklaşık 50 bin araçlık bir sektör. Peki, bu 50 bin aracın yaklaşık her birinin boyunun 4 metre olduğunu düşünürsek yan yana koyduğumuzda ne kadarlık bir mesafe yaptığını düşünebiliyor musunuz? 200 kilometre, yani sıralarsak, buradan Bolu'ya kadar uzanan bir uzunluk. Böyle bir araç parkının olduğu İstanbul'da servislerle ilgili, elbette çok ciddi sorunlar olacaktır. Ama bizim beklentimiz bu sorunların elbirliği ve akıl yolu ile sektör temsilcileriyle çözülmesi yönündedir. 50 bin aracın olduğu bu pazarı dikkate alırsak, bugün bu toplantıda yaklaşık 300 kişinin olduğunu görüyorum. Dönüp arkanıza bakarsanız, salon dolu ama en fazla 300 kişi var değil mi? 50 bin araç ve 300 kişi. Bu sektörle ilgili sıkıntıları dile getirecek olan kişiler sizlersiniz. Biz burada bu zümreyi yaparak devletin, belediyenin belirli kademelerine, topluma, basına, birçok kuruluşa mesajlar gönderiyoruz. Bu sektör burada eğer "300" kişilik bir sıkıntıyı dile getirmeye kalkışırsa, o zaman dışarıdan bu sektörün çok sorunu yokmuş gibi algılanır. Oysa gerçek öyle mi? Gerçek hiç de burada konuştuğumuz gibi sorunsuz, buranın görüntüsü gibi değil. Sektörün çok ciddi sorunları var. Bu sorunların en başında firmalar arası yaşanan haksız rekabet ve bunların sektöre verdiği zararlar gelmekte sevgili meslektaşlarım. Firmalar rekabeti artık öyle bir boyuta taşıdılar ki, yakıt bedeline iş alımlarına rastlar olduk. Aracın yaktığı akaryakıt bedeline, firmalar verdikleri tekliflerle iş almaya kalkışıyorlar. Bunu KDV kaçakçılığıyla tedarikçinin hak edişlerini ödemeyerek finanse etmeye çalışıyorlar. Bir müddet sonra, firmaların yaptığı bu rekabet, tedarikçinin sırtına yüklenerek tedarikçide ciddi bir değişime hatta tedarikçinin bu işi, mesleği bırakmasına yol açabiliyor. Bunu yapan firmalar da 3 yıl sonra kapanmaya mahkûm oluyor. Yani yaşamıyor. Fakat maalesef sektörün bu işi yapanlarla ilgili düzenlemesin de oluşmamış olan bir belgelendirme veya sektöre girişin düzenlenmemiş olmasından kaynaklı ciddi bir sıkıntı var. Ancak bir tarafta da ticaret hukuku, ticaret kanunu var. Serbest rekabetin getirdiği bazı serbestlikler var. Türkiye'de isteyen, dileyen ticareti belirli kurallar içerisinde özgürce yapabiliyor. Bugün İstanbul'da her

27 gün yeni bir firma kurulabilir; her gün yeni bir tedarikçi araç alarak bu işi yapmaya kalkışabilir. Bunların hepsinin önü açık, bunların önünü kapatmak lazım. Hal böyle olduğu müddetçe, biz buralarda, bu salonlarda daha yüzlerce defa toplanır ve bu konuları onlarca, binlerce defa iletir hale geliriz. Tedarikçinin ücretini ödemeyen firmalar, sadece kendilerine zarar vermekle kalmayıp, sektöre de ciddi zararlar veriyor. Haksız rekabetten dolayı, kötü firma öyle düşük fiyat veriyor ki, iyi firma da ayakta kalabilmek için onun fiyatına inmeye çalışıyor. Onun fiyatına inen firma, aslında sektörde bilinen yönüyle "iyi firma". Bu işi yapamadığından dolayı, ciddi bir mali krize giriyor ve bu mali kriz sonrasında, çok güzide, çok ciddi (bu işte büyük potansiyellere sahip firmalar da buna dahil olmak üzere), batma noktasına doğru hızla yol alıyorlar. Bu sektör, bu pazar, İstanbul ve Türkiye bu kadar zengin değil arkadaşlar. Bu sektör her gün bir tedarikçisini bu yolda zarar ettirecek, batıracak, bir firmasını kapattıracak kadar zengin değil. Ama bunlarla ilgili tabii ki çözümler ve çareler var. Burada çaresizlikten bahsetmiyoruz. Sorunlarla ilgili çözümlerin ve çarelerin, ilgililer cephesinde hızla harekete geçirilmesinin beklentisini yaratmaya çalışıyoruz. Tedarikçi firmaların varlığını hepimiz biliyoruz ama bu alanda yapılacak eylemler silsilesinde tedarikçilerimize de düşen ciddi bir görev var. Bu firmalarla çalışmayı tercih etmeyerek, onlarla olan ilişkilerini bu şekilde düzenlemek gibi bir sorumlulukları var. Aynı zamanda geçenlerde burada ve birçok defa tedarikçilerin hak edişlerini alamamasından dolayı toplantılar düzenlendi. Birçok tedarikçi arkadaşım buraya gelerek, hak edişiyle ilgili yol, yöntem ve metot danıştı bize. Buradan önerilen şeyler hep sınırlı. Biraz önce bahsettiğim gibi ticaret hukuku var. Kişilerin özgür iş yapma iradesi var ve kişilerin, tedarikçilerin de hangi firmayla çalışacaklarını özgür seçme hürriyeti var. Hal böyle olduğu müddetçe, bu odaların, derneklerin herhangi bir yaptırımda bulunabilme yetenekleri maalesef yok. Buradan tüm tedarikçilere seslenerek diyoruz ki, hizmet sundukları bir firmada, eğer ikinci ayın sonunda üçüncü aya başlarken, hâlâ hak edişinizi alamıyorsanız orada bir problem, bir sıkıntı var; hal böyle olunca devam ederek daha büyük zarara girmeyin ve orada o ilişkiyi kesin. Aksi takdirde aracınız ve hizmetinizle ilgili ciddi bir sorun yaşayacaksınız, bunun sinyalleri geliyor. Bunu biz, ticaret hukuku veya İTO söylemeyecek; bunun kararını siz akıl yoluyla almak durumundasınız. Bu olumsuzlukların var olduğunu söyledikten sonra, peki nasıl gidereceğiz bu olumsuzlukları?

28 Sevgili meslektaşlarım, bu olumsuzlukların giderilmesi, birinci yolda, birinci kalemde, firmaların bu konuyla ilgili belgelendirilmesiyle olacak. Her yıl yenilenen bir belgelendirme ve oluşturulacak bir disiplin kurulunun, İstanbul Ticaret Odası ve Ulaştırma Bakanlığı nezdinde yapacakları işbirliği ile yenilenen firmaların, yenilenme belgeleriyle birlikte oluşturulmasını planlamaktayız. Bununla ilgili ciddi bir alt yapı çalışması tamamlandı. Bununla ilgili iyi bir yolda yürüyeceğimize inanıyorum. Ulaştırma Bakanlığı bu konuda, belgelendirme konusunda, Türkiye'de önemli adımlar ile takdire şayan gelişmelere imza attı. Aynı şekilde şehir içi taşımacılık yapan firmalarla da ilgili şehir içinde oluşturulan Y belgesinin alt açılımlarında, bizim hazırladığımız projeyi entegre edip, İstanbul'da hizmet veren firmaları disipline etmek ve bu tür yanlış teklif vererek, tedarikçileri mağdur ederek, sektörü batırarak, haksız rekabete yol açarak, diğer firmaları yok eden oluşumu ortadan kaldırmamız olası. Ben buradan bu konuyla ilgili tüm yetkililere sesleniyor ve bu oluşumu yapmak için davet ediyorum. İstanbul'da yıllardır süregelen bir plaka tahdidi uygulaması, konuşmaları var. "Plaka tahdidi İstanbul'da olmalı; plaka tahdidi yapılmalı; bütün sorunların çözümü, plaka tahdidi; eğer plaka tahdidi olursa, bunların hiçbiri yaşanmaz; sektöre giriş zorlanır." gibi kafa karıştırıcı, aslında uygulanan illere baktığınızda da hiç de anlatıldığı gibi olmayan bir yöntem var. Biz diyoruz ki, sektöre giriş gerçekten zoıiaştmlmalı ama bunun enstrümanı plaka tahdidi olmamalı. Bu iş kişilerin bu konuda sertifilcalandırılarak, "kişilerin tahdidi" ile yapılmalı. Çünkü bu konuda, sektörde sıkıntı yaratan husus, araç veya aracın adedi değil, kişinin kendisi. Eğer kişiyi bir sertifika ile sertifikalandmp, hizmetinde o sertifikayı iptal etme noktasına kadar cezalandırma yöntemini kurgularsak, bu konuda sektöre giriş ve hizmeti yapışla ilgili sektörün sancısının kalmayacağı dünyadaki birçok ülkede de olduğu gibi aşikârdır. Biz İstanbul'da bunu yapmalıyız. Değerli meslektaşlarım, 9 ay gelir elde eden, 12 ay yaşam savaşı vermek zorunda kalan bir okul servis düzeni var. Bir okul servisçisi var. Okul servisçisinden sosyal güvenlik primini 12 ay alıyoruz, vergisini 12 ay alıyoruz, çalıştırdığı tedarikçisi ile ilgili 12 ay ücret istiyoruz ve bu insanın başka bir iş yapmasına, örneğin yaz aylarında turizm taşımacılığı yapacaksa, buna izin vermiyoruz. Kaçak yapmasına neden oluyoruz. Sadece okul servis taşımacılığı ile geçinmeye mahkûm ediyoruz ama mali açıdan kredilendirilmesinde veya ücret gelirlerini hesaplarken, sanki 12 ay gelir

29 elde ediyormuş gibi davranıyoruz, değerlendiriyoruz. Bunun değişmesini talep ediyoruz. Bunu değiştirmek için, bununla ilgili bir mücadele veriyoruz. Eğer okul servisi 9 ay çalışıyorsa 9 ay vergi vermeli. Eğer okul servisi 9 ay çalışıyorsa, bu gerçeğe bakılarak, bankalar tarafından kredilendirilmeli. Büyükşehirlerde UKOME denilen bir oluşum, büyükşehirin ulaşımı ile ilgili bütün kararları almaya, tüm uygulamayı yönlendirmeye ehil kılınmıştır. Değerli meslektaşlarım, ancak biraz önce kıymetli konuşmacı arkadaşlarımın da değindiği gibi, UKOME'nin içerisinde sizler için karar alacak kişilerin, sizlerle ilgili yaşanan sıkıntıları bilmediği bir düzen sözkonusudur. Dolayısıyla bu bilinmezlikten dolayı, onların da yanlış karar alması çok doğaldır. Bizim savımız, iddiamız ve beklentimiz bu konuda UKOME'nin içerisinde hem İstanbul Ticaret Odası'nm hem de esnaf odasının oy hakkına sahip birer temsilcisinin olması ve sektör sorunlarını, sektörle ilgili yaşanabilecek olası durumları, orada UKOME'nin içerisinde UKOME'nin yetkililerine aktararak, paylaşarak, düzenleterek yol alınmasını sağlamasıdır. Buradan yetkililere sesleniyor ve diyoruz ki, UKOME'nin içerisinde sektörün temsilcilerine yer vermeniz lazım aksi halde sektörle ilgili aldığınız her karar, bir ayağın topal kalması misali uygulamada aksayacaktır. Okul servisleriyle ilgili biraz önce gelir eksikliğinden bahsederken, geçen seneden itibaren şehir içi gezilerle ilgili bazı düzenlemeler yapıldı ve şehir içi gezilerde okul servislerinin çalışamayacağı, TÜRSAB belgeli acentelerin bu konuda hizmet vermesinin zorunlu olduğu ve bu belgeye sahip olanların bu işi yapacağı deklare edildi. Değerli meslektaşlanm, okul servislerinin aldığı fiyat, okul servislerinin üzerindeki yük hepinizin malumudur. Bu sektörün yapılması ve ifa edilmesini zorlaştıracak her bir düzenlemenin, hele ki ücretlere yansıtılmadığında, sektörün bu işi yaparken birtakım değerlerinden feragat etmesine yol açmasından çekinmekteyiz, korkmaktayız. En değerli varlıklarımızı teslim ettiğimiz araçların, bu işi yapabilmelerini zorlaştırırsak, mutlaka bir şeylerden feragat edecekler. Dolayısıyla bunu göze alabilmeyi biz esefle karşılıyoruz. Şehir içi gezilerde okul servislerinin görev almasının önünü açmahyız. Yaz aylarında yine bu araçların turizmde çeşitli alanlarda kullanılmasının önünü açmalıyız ki, bu sektörün yaşamasını daha da zorlaştırmayalım. Diğer bir konu, okul servislerinde yaşanan rehber sorunu. Hepiniz güzergâh kullanım izin belgesi alırken, rehber sorununu hep beraber nasıl

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ YAYIN NO: 2010-28 İstanbul, 2010 Copyright ÎTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul, 2004 Bu eserin tüm telif hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı

Detaylı

İSTANBUL TİcARET. ODASı KOZMETİK, GÜZELLİK VEITRİYATSEKTÖRÜNÜN SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE GELECEGİ. YAYıN NO: 2008-16

İSTANBUL TİcARET. ODASı KOZMETİK, GÜZELLİK VEITRİYATSEKTÖRÜNÜN SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE GELECEGİ. YAYıN NO: 2008-16 İSTANBUL TİcARET ODASı KOZMETİK, GÜZELLİK VEITRİYATSEKTÖRÜNÜN SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE GELECEGİ YAYıN NO: 2008-16 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazann

Detaylı

istanbu L TicARET ODASı 2004-20 YAYıN NO:

istanbu L TicARET ODASı 2004-20 YAYıN NO: YAYıN NO: 2004-20 istanbu L TicARET ODASı İSTANBUL TİCARET ODASI YENİ TÜKETİCİ YASASI IŞIĞINDA MOBİL İLETİŞİM PANELİ YAYIN NO: 2004-20 İstanbul, 2004 Bu eserin yayın hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO)

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TRAFİK KAZA TUTANAKLARI İLE İLGİLİ UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI TRAFİK KAZA TUTANAKLARI İLE İLGİLİ UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI TRAFİK KAZA TUTANAKLARI İLE İLGİLİ UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YAYIN NO: 2008-68 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

Krone, Cool Liner Douplex ile pratik çözümler sunuyor. Zofunlar Beton, Yine Meiller i tercih etti. Kocaeli ve Bursa da. 6 firma Renault Premium aldı

Krone, Cool Liner Douplex ile pratik çözümler sunuyor. Zofunlar Beton, Yine Meiller i tercih etti. Kocaeli ve Bursa da. 6 firma Renault Premium aldı 1_Layout 1 10/18/13 6:24 PM Page 1 Sıcak İklim Paketi ile Ford Cargo yeni pazarlara açılıyor Krone, Cool Liner Douplex ile pratik çözümler sunuyor Zofunlar Beton, Yine Meiller i tercih etti 9 da Austrian

Detaylı

Scania dan finansman ve takas fırsatı 7 de. Türk taşımacıları, Avusturya nın transit. OKT Trailer in tecihi ALCOA. 6 da. twitter.

Scania dan finansman ve takas fırsatı 7 de. Türk taşımacıları, Avusturya nın transit. OKT Trailer in tecihi ALCOA. 6 da. twitter. 1_Layout 1 8/30/13 7:14 PM Page 1 Scania, Streamline ile pazar liderliği hedefliyor UND, transit geçiş hakkı istiyor Ford Cargo teslimatlarına Ali Koç da katıldı Scania nın Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv,

Detaylı

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı

Mete Büyükakıncı. Hızlı, Güvenli, Çevreci ve Sürdürülebilir Taşımacılık

Mete Büyükakıncı. Hızlı, Güvenli, Çevreci ve Sürdürülebilir Taşımacılık 1_Layout 1 1/12/13 5:54 PM Page 1 UND nin seçimi... Engin Özmen çekildi, Çetin Nuhoğlu tek aday Volvo Trucks ve Renault Trucks güçlerini birleştirdi Ekol Lojistik, Ro-Ro seferlerine başladı 12 Ocak Cumartesi

Detaylı

İstanbul Halk Ulaşım AŞ Genel Kurulunun

İstanbul Halk Ulaşım AŞ Genel Kurulunun 1_Layout 1 08.05.2015 21:20 Page 1 Tasıma GÜNEŞLİ PP2 İSTANBUL Dunyası editor@tasimadunyasi.com Hızlı, Güvenli, Çevreci ve Sürdürülebilir Taşımacılık Yıl: 4 Sayı: 187 11-17 Mayıs 2015 Fiyatı: 25 Kr www.tasimadunyasi.com

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI 2009/201 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2009 1 İşbu kitap, 12 Haziran 2009 Cuma

Detaylı

KÜRESEL İSTİHDAM EĞİLİMLERİ RAPORUNU AÇIKLADI

KÜRESEL İSTİHDAM EĞİLİMLERİ RAPORUNU AÇIKLADI YIL:4 SAYI:7 HAZİRAN 2014 www.esider.org.tr ESENYURT SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR. 3 AYDA BİR YAYINLANIR ESİDER DE BAYRAK DEĞİŞİMİ: ESİDER DE BAŞKAN MUAMMER ÖMEROĞLU GÖREVİNİ FEVZİ

Detaylı

4. KİMYA ENDÜSTRİSİ ŞURASI

4. KİMYA ENDÜSTRİSİ ŞURASI 4. KİMYA ENDÜSTRİSİ ŞURASI Kimya Sektörü, Ege Bölgesi Dinamikleri ve Çevre ŞURA KONUŞMALARI 7-8 Mayıs 2009 / İZMİR EBSO Ege Bölgesi Sanayi Odası - Giriş Konuşması: Kimya Sektör Platformunun organize etmiş

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

20 KASIM 2009 İSTANBUL SANAYİ ODASI 47.GRUP GENİŞLETİLMİŞ MESLEK KOMİTESİ TOPLANTISI ELEKTRONİK KAYIT DÖKÜMÜ

20 KASIM 2009 İSTANBUL SANAYİ ODASI 47.GRUP GENİŞLETİLMİŞ MESLEK KOMİTESİ TOPLANTISI ELEKTRONİK KAYIT DÖKÜMÜ 20 KASIM 2009 İSTANBUL SANAYİ ODASI 47.GRUP GENİŞLETİLMİŞ MESLEK KOMİTESİ TOPLANTISI ELEKTRONİK KAYIT DÖKÜMÜ Aydınlatma sektörünün değerli temsilcisi, Sektör ile ilgili haberler ile buna benzer AGİD yayınlarının

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI ESKİ ESER BİNALARIN YAPIMINDA YAŞANAN BÜROKRATİK ZORLUKLAR

İSTANBUL TİCARET ODASI ESKİ ESER BİNALARIN YAPIMINDA YAŞANAN BÜROKRATİK ZORLUKLAR İSTANBUL TİCARET ODASI ESKİ ESER BİNALARIN YAPIMINDA YAŞANAN BÜROKRATİK ZORLUKLAR YAYIN NO: 2007-42 İstanbul, 2007 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarm ve İTO'nun önceden

Detaylı

TÜRKİYE'DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve YENİ AÇILIMLAR

TÜRKİYE'DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve YENİ AÇILIMLAR ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002-3 TÜRKİYE'DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve YENİ AÇILIMLAR PANEL (12 EKİM 2001) Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve

Detaylı

Yıldırım: Şeffaf bir yarış oldu

Yıldırım: Şeffaf bir yarış oldu 1_Layout 1 5/4/13 2:14 PM Page 1 Üçüncü havalimanı ihalesini Limak-Cengiz-Mapa-Kolin-Kalyon OGG kazandı. 25 yıla 26 milyar Euro kira Yap-işlet-devret yöntemiyle İstanbul'a yapılacak 3'üncü havalimanı için

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

Mısır da rehin tutulan 94 sürücüyü. UND kurtarıyor Mısır'ın Port Said Limanı'nda mahsur kalan 94 Türk tır şoförü Türkiye'ye dönüyor.

Mısır da rehin tutulan 94 sürücüyü. UND kurtarıyor Mısır'ın Port Said Limanı'nda mahsur kalan 94 Türk tır şoförü Türkiye'ye dönüyor. 1_Layout 1 8/10/13 12:14 PM Page 1 Marmaray 29 Ekim de açılıyor... İlk Başbakan Erdoğan geçti İstanbul Boğazı'nın altından Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayacak Marmaray'da sona yaklaşıldı. Başbakan

Detaylı

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz Moderatör: Aklıma gelen, gündeme getirilebilecek seanslar arasında gümrükler, lojistik sektöründe eğitim, araç gereç, ekipman konusu, perakende lojistiği ve doğal afetler lojistiği var, en sonunda lojistik

Detaylı

OYDER, Denizli'de 21. Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi

OYDER, Denizli'de 21. Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi OYDER DEN HABERLER OTOMOTİV DÜNYASI SEKTÖRDEN HABERLER SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv Ticaretinde Vergi Yaklaşımları Toplantısı'nın ikincisi gerçekleştirildi. FullCharger, dünyadaki bir ilki gerçekleştirdi ve

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI 25 Mayıs 2002 Yücel Akdemir: 13. Olağan Genel Kurul umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, yardımcılığına

Detaylı

ISTANBUL TİCARET ODASI. e-ihale PANEL 22.06.2009

ISTANBUL TİCARET ODASI. e-ihale PANEL 22.06.2009 ISTANBUL TİCARET ODASI e-ihale PANEL 22.06.2009 YAYIN NO: 2009-36 Istanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

İlkbaharla birlikte ekonominin canlanacağı yönünde beklentilerimiz güçleniyor

İlkbaharla birlikte ekonominin canlanacağı yönünde beklentilerimiz güçleniyor 1 Şubat 2010 ATSO İlkbaharla birlikte ekonominin canlanacağı yönünde beklentilerimiz güçleniyor Değerli Üyelerimiz, İlkbahar aylarıyla Antalya nın sezonu başlıyor ve ilimizde özellikle turizm, tarım ihracatı

Detaylı

200.000 inci kamyonunu üretti. Gazetesi. Hızlı, Güvenli, Çevreci ve Sürdürülebilir Taşımacılık

200.000 inci kamyonunu üretti. Gazetesi. Hızlı, Güvenli, Çevreci ve Sürdürülebilir Taşımacılık 1_Layout 1 12/5/14 10:06 PM Page 1 200.000 inci kamyonunu üretti Tasıma GÜNEŞLİ PP2 İSTANBUL Dunyası editor@tasimadunyasi.com Hızlı, Güvenli, Çevreci ve Sürdürülebilir Taşımacılık Yıl: 4 Sayı: 165 8-14

Detaylı

24 Şubat 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 24 Şubat 2010

24 Şubat 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 24 Şubat 2010 24 Şubat 2010 ASOMECLİS 24 Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı 24 Şubat 2010 ASOMECLİS Sanayi üretimindeki artışın baz etkisi dışında sürdürülebilir olduğu konusundaki endişelerimiz devam etmektedir

Detaylı

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inin Geliflmesinde Yeni Ufuklar 30-31 Mart 2007 ANKARA TÜRMOB YAYINLARI - 315 ISBN: 978-975 - 555-131 - 9 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı

Detaylı