TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜÇ YIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜÇ YIL"

Transkript

1

2

3 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜÇ YIL (MAYIS 1999 MAYIS 2002) 1

4 SUNUŞ Türk toplumunun sağlık düzeyini yükseltmek, gelecek nesillerimizin daha iyi şartlarda yetişmesini sağlamak, ülkemizin en büyük özlemidir. Bu amacı gerçekleştirmek için kurulan Sağlık Bakanlığı nın görevi, vatandaşımızın sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak, ona sağlığını koruma bilinci vermek ve bunun için gerekli politikaları belirlemek, bunları uygulamaya koymak ve bu uygulamaları denetlemektir. 21 nci yüzyılda sağlık hizmetlerinde temel yaklaşım; nüfusun giderek yaşlanması ve değişen hasta beklentilerini de dikkate alarak,hizmet sunduğumuz toplumu daha gerçekçi bir gözle tanımamızı, sorunları doğru olarak belirlememizi ve akılcı politikalar geliştirmemizi zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda ve daha iyi hizmet sunmak amacıyla göreve geldiğimiz Bakanlığımız,son yıllarda yürüttüğü etkili çalışmalarla hizmet kalitesinin ve sağlık düzeyinin yükseltilmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu gelişmelerin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini ummaktayız. Ülkemizde son 3 yılda yaşanan 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerindeki deprem felaketleri ve büyük ekonomik sıkıntılara rağmen, milletimizin daha sağlıklı, daha uzun ve daha kaliteli yaşaması için sağlıkla ilgili tüm alanlarda bu kısa süreye sığdırılan çalışmaların bir değerlendirilmesini yapmak ve bunu tüm kamuoyuyla tartışmaya açmak için bu rapor hazırlanmıştır.böylece hem geldiğimiz noktayı göreceğiz, hem de önümüzdeki dönemin planlarını daha gerçekci bir zeminde yapabileceğimizi umuyoruz. Bu vesile ile sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst düzete erişmesi için özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarına ve bu çalışmalara katkısı olan bütün kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Doç. Dr. Osman DURMUŞ Sağlık Bakanı 2

5 İÇİNDEKİLER Kısaltmalar... 5 Tablo Listesi... 9 Şekil Listesi TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞKİLATI Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Türkiyede Sağlık Hizmetleri Demografi ve Sağlık Göstergelerindeki Gelişme Ulusal Sağlık Politikası SAĞLIK BAKANLIĞI KAYNAKLARI VE ALTYAPI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Mali Kaynaklar Genel Bütçe Ek Kaynaklar (3418 Sayılı Kanun Gelirleri) Döner Sermaye Yatırımlar ve Altyapı Geliştirme Tamamlanan Yatırımlar Devam Eden Yatırımlar Kamulaştırma Çalışmaları Onarım Faaliyetleri Altyapı Geliştirme Faaliyetleri Sağlıkta İnsan Kaynakları Lojistik Destek SAĞLIK HİZMETLERİ Birinci Basamak Tedavi Hizmetleri Koruyucu Sağlık Hizmetleri Acil Sağlık Hizmetleri Tedavi Edici Hizmetler Hudut Kapılarındaki Sağlık Hizmetleri Afetlerde Sağlık Hizmetleri YENİLİKLER VE REFORM ÇALIŞMALARI Sağlık Hizmeti Sunumunda Yeni Uygulamalar Reform Çalışmaları PROJELER VE KAMPANYALAR Yürütülen Projeler Kampanyalar Araştırmalar Özel Aktiviteler Uluslar Arası İşbirliği Programları EĞİTİM FAALİYETLERİ

6 6.1 Halk Eğitimi Hizmet İçi Eğitim Eğitim Materyalleri SAĞLIK BAKANLIĞI NIN DIŞ İLİŞKİLERİ SAĞLIK MEVZUATINDA GELİŞMELER Yürürlüğe Giren Mevzuat Üzerinde Çalışılan Kanun Ve Tüzük Tasarıları Ab Mevzuatına Uyum Çalışmaları

7 KISALTMALAR AB Avrupa Birliği AFP Akut Flask Paralezi AMATEML Alkol ve Madde Bağımlıları Araştırma Tedavi Merkezi AR-GE Araştırma Geliştirme BBSK-BS Birinci Basamak Sağlık Kurumları Bilgi Sistemi BBTTR Birinci Basamak Tanı Tedavi Rehberi ÇKYS Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi DIE Devlet İstatistik Enstitüsü DSÖ Dünya Sağlık Örgütü ECO Ekonomik İşbirliği Teşkilatı EU Avrupa Birliği GEP Genişletilmiş Bağışıklama Programı GSMH Gayri Safi Milli Hasıla HBS Hastane Bilgi Sistemi IMCI Çocukluk Hastalıklarının Bütüncül Yaklaşımı İSM İl Sağlık Müdürlüğü JICA Japon Hükümeti Teknik İşbirliği Kuruluşu KHK Kanun Hükmünde Kararname KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KTEM Kanser Tarama ve Eğitim Merkezi MEDA Akdeniz Kalkınma ve İşbirliği Programı MSB Milli Savunma Bakanlığı MTP Orta Dönem İşbirliği Programı NT Neonatal Tetanos OECD İktisadi İşbirliği ve Geliştirme Teşkilatı PEP Polio Eradikasyon Programı TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi TİKA Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı TKY Toplam Kalite Yönetimi TSH Temel Sağlık Hizmetleri TTR Tanı Tedavi Rehberi TÜBİTAK Türkiye Bilim ve Teknik Araştırma Kurumu UÇSEP Ulusal Çevre Sağlığı Eylem Planı UHS 10 Uluslararası Hastalık Sınıflaması 10 UHY Ulusal Hastalık Yükü UMATEM Uçucu Madde Bağımlıları Araştırma Merkezi UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNPFA Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu USAID ABD Kalkınma Teşkilatı WHO Dünya Sağlık Örgütü 5

8 8

9 TABLO LİSTESİ Tablo 1- Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Yıllara Göre Dağılımı ( ) Tablo 2- Türkiye'de Hastane ve Hasta Yataklarının Kurumlara Dağılımı, Tablo 3- Sağlık Personelinin İstihdam Eden Kurumlara Göre Dağılımı (2000) Tablo 4- Sağlık Bakanlığı Bütçesinin Yıllara Göre Durumu Tablo 5- Bakanlık Bütçesinin Harcama Kalemlerine Dağılımı (2002)* Tablo Yılı Döner Sermaye Bilgileri Tablo 7- Bitirilen Sağlık Tesisi İnşaatlarının Yıllara Göre Dağılımı ( *) Tablo 8- Yatırım Harcamalarının Yıllara ve Kaynağına Göre Dağılımı (TL.) Tablo 9- Yatırımı Devam Eden Tesisler Tablo 10- Yıllara Göre Kamulaştırma Faaliyetleri ( ) Tablo 11- Yıllara Göre Onarım Harcamaları, Tablo 12- Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Yıllara Göre Değişimi Tablo 13- Acil Yardım İstasyonu ve Ambulansların Yıllara Göre Dağılımı ( ) Tablo 14- Bakanlığımıza Bağlı Hastanelerimizdeki Diyaliz Merkezlerinin Yıllara Göre Dağılımı )...42 Tablo 15- Yıllara Göre Görüntüleme Cihazları Sayısı, Tablo 16- Sağlık Personelinin Unvanlarına Dağılımı (Mayıs, 2002) Tablo 17- Yıllara Ve Ünvanlara Göre Sağlık Personeli ( ***) Tablo 18- Bölgelere Göre Sağlık Personeli Doluluk Oranları (Mayıs 1999 Mayıs 2002-%) Tablo 19- Yıllara Göre Personel Hareketleri (1999, 2002) Tablo 20- Sağlık Bakanlığınca Alınan Aşı ve Serum Dozlarının Yıllara Göre Durumları ( ) Tablo 21- Yıllara Göre Alınan Kontraseptif Malzeme ( ) Tablo 22- Ücretsiz Dağıtılan Tüberküloz İlaç ve Filmlerinin Yıllara Göre Dağılımı ( ) Tablo 23- Sıtma Mücadelesi Amacıyla Alınan Malzemelerin Yıllara Göre Durumu ( ) Tablo 24- Yıllara Göre 0-11 Aylık Bebek Aşılama Oranları (%) Tablo 25- İllerde Alınan Gıda Numunesi, Gıda İmal ve Satış Yerlerinde Yapılan Kontrol Sayıları ve Uygunluk Oranları, Türkiye, Tablo 26- Yıllara Göre 112 Acil Sağlık Hizmetleri (Mayıs 1999-Aralık 2001) Tablo Acil Sağlık Hizmeti Verilen Vakaların Ön Tanılarına Göre Dağılımı Tablo 28- Tedavi Hizmetlerinde Gelişme ( ) Tablo 29- Organ ve Doku Nakli Yapan Merkez Sayıları, Tablo 30- Türkiye Genelinde Canlıdan ee Kadavradan Yapılan Doku ve Organ Nakli Sayıları, Tablo 31- Sarıhumma Aşısı Uygulamalarının Yıllara Göre Dağılımı Tablo Ağustos Depreminde İlk Gün Bölgeye Gönderilen Personel ve Ambulans Sayısı

10 Tablo 33- Deprem Bölgesinde İllere Göre Dağıtılan Klor Solüsyon ve Tablet Sayıları...85 Tablo 34- Deprem Bölgesi İllerine Gönderilen Aşı ve Serum Miktarları Tablo 35- Ağustos-Aralık 1999 Tarihleri Arasında Deprem Bölgesine Yapılan Personel Atamaları...87 Tablo 36- Deprem Bölgesinde İnşaatı Tamamlanan Sağlık Tesisleri Tablo 37- Uluslararası Kuruluşlar ile Yabancı Ülkelerin Destek ve Yardımlarıyla Prefabrik Olarak Yapılan ve Hizmet Veren Hastaneler Tablo 38- Poliklinik, laboratuar, görüntüleme merkezi, ameliyat gelirleri Tablo 39- Bulaşıcı Hastalıklarla İlgili Eğitimler Tablo 40- Sağlık Bakanlığının İmzaladığı Devletlerarası Anlaşmalar ( ) Tablo 41- Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi ettirilen yabancılar (1999, 2002) Tablo 42- Yıllara Göre Bakanlığımızca Yabancılara Sağlanan Eğitimler

11 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1- Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Şekil 2- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şekil 3- Türkiye de Yataklı Tedavi Kurumlarının Kuruluşlara Dağılımı, Şekil 4- Türkiye'de Yataklı Tedavi Kurumları Yatak Kapasitelerinin Kuruluşlara Göre Dağılımı, Şekil 5- Yataklı Tedavi Kurumlarında Yatan Hastaların Hastanelere Göre Dağılımı, Şekil 6- Nüfus Sayım Yıllarına Göre Toplam Nüfus Ve Yıllık Artış Hızları Şekil 7- Yerleşim Yeri ve Bölgelere Göre Nüfusun Dağılımı ( ) Şekil 8- Yıllara Göre Bebek Ölüm Hızı ( ) Şekil 9- Yıllara Göre Ana Ölüm Hızı (yüz binde) Şekil 10- Yıllara Göre Kaba Doğum, Kaba Ölüm ve Nüfus Artış Hızları Şekil 11- Cinsiyete Göre Doğumda Beklenen Yaşam Süresi Şekil 12- Yıllara Göre GSMH İçinde Toplam Sağlık Harcamaları Şekil 13- Sağlık Bakanlığı Bütçesinin Genel Bütçeye Oranı (Yıllara Göre Değişim-%) Şekil 14- Yıllara Göre Hastane Ve Yatak Sayısında Gelişme ( ) Şekil 15- Motorlu Taşıt Araçlarındaki Değişim ( ) Şekil 16- Yıllara Göre Kadro İhdası ( ) Şekil 17- Bölgelere Göre Sağlık Personeli Değişimi (Mayıs Mayıs 2002 ) Şekil 18- Sağlık Personeli Karşılaştırmalı Doluluk Oranları (Mayıs 1999-Mayıs 2002) Şekil 19- Bölgelere Göre Sağlık Personeli ile Nüfus, Yatak, Poliklinik Sayılarının Toplama Şekil 20- Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Muayene Olan ve Sevk Edilen Kişi Sayısı ( ) 59 Şekil 21- Bölgelere Göre Birinci Basamak Hasta Bakım Hizmetleri ( ) Şekil 22- Bölgelere Göre Ana Sağlığı Hizmetleri ( ) Şekil 23- Bölgelere Göre Bebek İzleme Hizmetleri ( ) Şekil 24- Yıllara Göre FKÜ Yönünden Taranan Bebek Oranı (%) Şekil 25- Yıllara Göre Fenilketonüri Vaka Sayısı (Kümülatif) Şekil 26- Sağlık Kuruluşlarında Aile Planlaması Hizmeti Verilme Oranı (%) Şekil 27- Modern Kontraseptif Kullanımının Yıllara Göre Gelişimi Şekil 28- Ulusal Aşı Günleri ve Mop-Up, Türkiye, Şekil 29- Yıllara Göre Vahşi Virüs, Klinik Polio ve AFP Vakaları, Şekil 30- Yıllara Göre Polio Durumu ( ) Şekil 31- Yıllara Göre Neonatal Tetanoz Durumu ( ) Şekil Ay Yaş Grubu Kızamık Aşı Oranları, ( ) Şekil 33- Yıllara Göre Kızamık Durumu, Şekil Ay Hepatit-B Aşı Oranları ( ) Şekil 35- Yıllara Göre BCG Aşı Oranları ( ) Şekil 36- Verem Görülme Sıklığının Yıllara Göre Değişimi Şekil 37- Yıllara Göre Amipli Dizanteri Durumu Şekil 38- Yıllara Göre Basilli Dizanteri Durumu Şekil 39- Yıllara Göre Tifo Durumu Şekil 40- Yıllara Göre Hepatit A Durumu

12 Şekil 41- Türkiye de Bildirilen AIDS Vaka Ve Taşıyıcılarının Yıllara Göre Dağılımı (01 Ekim Aralık 2001)...73 Şekil 42- Yıllar İtibariyle Sıtma Vakaları ( ) Şekil Acil Sağlık Hizmeti Verilen Vakaların Sevk Edildikleri Hastanelere Dağılımı Şekil 44- Yataklı Tedavi Kurumlarında Muayene Edilen Hastaların Sayısal Gelişimi ( ) Şekil 45- Bakanlığımız Yataklı Tedavi Kurumlarında Yatan Hastaların Sayısal Gelişimi Şekil 46- Bakanlığımız Yataklı Tedavi Kurumlarında Yapılan Ameliyatların Sayısal Gelişimi ( ) 79 Şekil 47- Bakanlığımız Yataklı Tedavi Kurumlarında Yapılan Doğumlardaki Sayısal Gelişme ( ) 80 Şekil 48- Yıllara Göre Devlet İmkanlarıyla Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilen Personel ( )

13 1. TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞKİLATI 13

14 14

15 Temel sağlık hizmetleri, geliştirici, koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyon sağlayıcı sağlık hizmetleri ile toplum içindeki ana sağlık sorunlarını kapsayan hizmetler olup, ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlendiğinden, kapsam açısından ülkeden ülkeye değişiklikler gösterebilen hizmetlerdir. Bu çerçevede, daha iyi beslenme, yeterli temiz su temini, temel hijyen kuralları, aile planlaması dahil ana ve çocuk sağlığı hizmetleri, önemli bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklama, yerel endemik hastalıkların önlenmesi ve kontrolü, sık görülen hastalık ve yaralanmaların en uygun tedavilerinin ve ilaçlarının sağlanması, genel sağlık sorunları ve önlenmesi ile ilgili eğitim gibi konular, temel sağlık hizmetlerinin kapsadığı temel konulardır. Ülkelerin ekonomik gelişmeleri ve buna bağlı olarak insanların, satın alma gücündeki artışın kendilerine getireceği sosyal gelişme, yani daha iyi beslenme, daha iyi konut, daha iyi eğitim, boş zamanları değerlendirmede daha iyi fırsatlar ve en önemlisi daha iyi sağlıktır. Bu nedenle sağlığın ve toplumda sağlık düzeyinin geliştirilmesi sosyal ve ekonomik kalkınma için gereklidir yılında kabul edilen Anayasamız, Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler başlığı altında, sağlık alanındaki düzenlemeleri ele almıştır. Anayasanın 41. maddesi ile aile, Türk toplumunun temeli olarak kabul edilmiş ve devlet, ana ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır. Anayasanın 56 ncı maddesi ile ise, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak hak olarak kabul edilmiştir. Bu hakkın kullanılması için çevrenin geliştirilmesi ve korunması devlete ve vatandaşlara ödev olarak yüklenmiştir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı, Cumhuriyet döneminde tarihinde üç sayılı Kanun ile Sıhhat ve İçtima-i Muavenet Vekaleti adı altında Bakan, Müsteşar, Sağlık ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile birkaç müfettişten ibaret mütevazı bir kadro ile kurulmuştur. Daha sonra Bakanlığın ismi tarih ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin Kanunu ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. Bakanlık, kurulduğu tarihten itibaren ülkedeki öncelikli sağlık sorunları ile mücadele ederek, sağlık hizmetlerini eldeki imkanların elverdiği biçimde halka ulaştırmaya çalışmış, izlediği politikalara göre farklı yaklaşımlar sergilemiştir. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği 1960 lı yıllardan itibaren Türkiye de tüm sağlık hizmetleri devletin görevi olarak kabul edilmiştir. Birinci basamak sağlık hizmetlerine dayalı bir örgütlenme modeli benimsenerek, sağlık ocakları ve bunlara bağlı sağlık evleri ile herkesin sağlık hizmetlerinden eşit olarak yararlandırılması ilke kabul edilmiş koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmetlerinin birlikte yürütülmesi, 15

16 kamu sektöründe sağlık hizmetlerinin tek elden yönetimi, halk ile bütünleşme, kamuda hekimlerin tam gün çalışması öngörülmüştür. Sağlık Bakanlığının teşkilat yapısı ve görevleri 181 ve 210 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile bazı değişiklikler yapılarak yeniden düzenlenmiştir. Son olarak tarih ve 356 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın ismi de Sağlık Bakanlığı olarak değiştirilmiş ve hizmet koşullarına göre merkez ve taşra örgütünü geliştirerek bugünkü örgüt ve yönetim biçimini almıştır. Sağlık Bakanlığının Görevleri 1. Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurtmak, 2. Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu, tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak, 3. Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapmak, 4. İlaç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol ve denetlemek; farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar yerlerin, dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak, denetlemek, 5. Gerekli aşı, serum, kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve gerekirse ithalini sağlamak, 6. Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek, 7. Mahalli idareler ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, 8. Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak, 9. Kanser, Verem, Sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonu ve denetimini sağlamak, 10. Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, meslek personelini yetiştirmek, 16

17 11. Sağlık Hizmetleri ile ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak. 1.1 SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI Bakanlık merkez örgütü, Şekil 1 de görüldüğü gibi, ana hizmet birimleri, destek birimler ile danışma ve denetim birimleri olmak üzere üç ana grup altında toplanan altı genel müdürlük, altı bağımsız daire başkanlığı ve iki kurul başkanlığından oluşmaktadır. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı na bağlı olarak hizmet vermekte olan iki de kuruluş mevcuttur. BAKAN ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YARDIMCILARI ANA HİZMET BİRİMLERİ DESTEK BİRİMLERİ TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA ÇOCUK SAĞLIĞI-AP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ilaç VE ECZACCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞANLIĞI İDARİ MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAVUNMA SEKRETERLİĞİ SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEREM SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SITMA SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANSERLE SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ BAĞLI KURULUŞLAR APK KURULU BAŞKANLIĞI HUDUT SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ BAKANLIK MÜŞAVİRLİĞİ Şekil 1- Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı 17

18 Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı, Şekil 2 de görüldüğü gibi Valiliklere bağlı olarak çalışan İl Sağlık Müdürlükleri ile ilçelerde Sağlık Grup Başkanlıkları ve buna bağlı sağlık kuruluşlarından meydana gelmektedir. Birinci basamak sağlık kuruluşları olan sağlık ocakları ve bunların bağlı olarak hizmet veren sağlık evleri temel sağlık hizmetlerinin topluma eşit olarak ulaştırılmasını sağlayan sağlık birimlerimizdir. Bunlara ilave olarak, daha büyük yerleşim yerlerinde hizmet vermekte olan ve uzman hekim istihdam edilebilen Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri bulunmaktadır. Verem Savaş Dispanserleri, verem tanı ve tedavi hizmetlerini sağlamaktadır. Teşkilat şemasında yer almamakla birlikte, kanser erken tanı merkezleri kurulmaya başlanmıştır. 18

19 VALİ SAĞLIK MÜDÜRÜ İL HIFZISSIHHA KURULU YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI Şb. SAĞLIK OCAKLARI Şb. ECZACILIK Şb. ANA ÇOCUK SAĞLIĞ Şb. BULAŞICI HASTALIKAR Şb. GIDA VE ÇEVRE SAĞLIĞI Şb. RUH SAĞLIĞI Şb. AĞIZ VE DİŞ SAĞIĞI Şb. SAĞLIK İSTATİSTİKLER Şb. PERSONEL Şb. ACİL HİZMETLER Şb. TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI Şb. EĞİTİM Şb. İDARİ VE MALİ İŞLER Şb. KAYMAKAM SAĞLIK GRUBU BAŞKANI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ VEREM SAVAŞ SAĞLIK MESLEK DEVLET HASTANESİ KOMUTA MERKEZİ DİSPANSERİ LİSESİ Acil Yardım İstasyonu AÇS-AP MERKEZİ SAĞLIK OCAKLARI HALK SAĞLIĞI LABORATUARI Sağlık Evi Şekil 2- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı 19

20 1.3 TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİ Türkiye de sağlık hizmeti sunan birimler, birinci basamakta sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, verem savaş dispanserleri, kamu hastanesi poliklinikleri, SSK sağlık istasyonları ve dispanserleri, belediyeler, işyeri hekimleri, özel teşhis ve tedavi poliklinikleri, muayenehaneler ve farklı büyüklükte çok çeşitli diğer kamu dispanserleri ile vakıf poliklinikleridir. Koruyucu sağlık hizmetleri ile evde ve ayakta tedavi hizmetleri temelde, Sağlık Ocağı, Sağlık Evi, 295 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi (AÇS-AP) Merkezi, 274 Verem Savaş Dispanseri (VSD) ile ülke genelinde Sağlık Bakanlığı tarafından verilmektedir. Bu açıdan, hizmetlerin yaygınlaştırılması için son 30 yıldır alt yapının tamamlanması için çalışmalar sürdürülmüş olup artık fiziki alt yapı olarak ülke genelinde yeterli sayılacak bir düzeye gelinmiştir. Tablo 1- Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Yıllara Göre Dağılımı ( ) Sağlık Ocağı AÇS-AP Merkezi VSD Sağlık Evi Türkiye deki 1226 yataklı tedavi kurumunun %60.7 si Sağlık Bakanlığı na aittir. Sağlık Bakanlığı nı özel hastaneler (%21.3), SSK hastaneleri (%9.6) ve üniversite hastaneleri (%3.4) izlemektedir. Tablo 2- Türkiye'de Hastane ve Hasta Yataklarının Kurumlara Dağılımı, 2000 HASTANE KADRO YATAĞI KURULUŞUN ADI SAYISI (%) SAYISI (%) Sağlık Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Üniversite Milli Savunma Bakanlığı Özel KİT Diğer Kamu TOPLAM , ,0 20

21 9,6% 3,4% 3,4% 60,7% 21,3% 0,9% 0,7% Sağlık Bakanlığı SSK Üniversite MSB Özel KİT Diğer Kamu Şekil 3- Türkiye de Yataklı Tedavi Kurumlarının Kuruluşlara Dağılımı, 2000 Yatak kapasitelerine göre dağılıma bakıldığında; yatak kapasitesiyle Sağlık Bakanlığı ülke potansiyelinin %49.9 sine sahiptir. Bunu sırasıyla, SSK hastaneleri (%16.2), Üniversite hastaneleri (%14.3), özel hastaneler (%8.3), KİT hastaneleri (%1.2) ve diğer kamu hastaneleri (%0.9) izlemektedir. 1,2% 9,2% 0,9% 8,3% 14,3% 49,9% 16,2% Sağlık Bakanlığı SSK Üniversite Özel Diğer Kamu MSB KIT Şekil 4- Türkiye'de Yataklı Tedavi Kurumları Yatak Kapasitelerinin Kuruluşlara Göre Dağılımı,

22 Yataklı tedavi kurumlarında muayene edilen hastaların kuruluşlara göre dağılımına bakıldığında; %56 sının Bakanlığımız hastanelerine başvurdukları görülmektedir. Benzer şekilde, hastaneye yatırılan toplam hastanın ü (%52.7) Sağlık Bakanlığı hastanelerine yatırılmışlardır. Yatan hastaların sayılarına bakıldığında ise; bunu sırasıyla SSK hastaneleri (%23.8), Üniversite hastaneleri (%13.4), özel hastaneler (%9.4) ve diğer kamu hastaneleri (%0.6) ile izlemektedir Sağlık Bakanlığı SSK Üniversite Diğer Kamu Özel Şekil 5- Yataklı Tedavi Kurumlarında Yatan Hastaların Hastanelere Göre Dağılımı,2000 Sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bir rolü olan Sağlık Bakanlığı, bunun sonucu olarak sağlık personeli istihdamında da en büyük paya sahiptir. Ülke genelinde istihdam edilen uzman hekimlerin üçte biri, pratisyen hekimlerin ise üçte ikisi Sağlık Bakanlığı kadrolarındadır. Hemşirelerin % 61 i Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında görev yaparken bu oran ebeler için %93 e çıkmaktadır. 22

23 Tablo 3- Sağlık Personelinin İstihdam Eden Kurumlara Göre Dağılımı (2000) SAĞLIK PERSONELİ Sağlık Bakanlığı Üniversite SSK Diğer Kamu Özel Toplam Bir Personele Düşen Nüfus Sayı % Hekim Uzman Pratisyen* Diş Hekimi Eczacı Sağlık Memuru** Hemşire Ebe yıl ortası nüfusu * Asistan hekimler dahildir ** Sağlık Teknisyenleri dahildir. 1.4 DEMOGRAFİ VE SAĞLIK GÖSTERGELERİNDEKİ GELİŞME Nüfus Yapısı Türkiye de Cumhuriyetin kuruluşundan sonra ilk nüfus sayımı 1927 senesinde yapılmıştır. Bu sayımda toplam nüfus 13.6 milyon olarak belirlenmiştir. İkinci nüfus sayımı 1935 de yapıldıktan sonra 1990 yılına kadar her beş yılda bir nüfus sayımları tekrarlanmıştır deki ilk nüfus sayımından 1935 deki sayıma kadar geçen sürede yıllık ortalama nüfus artış hızı binde 21.1 olarak hesaplanmıştır. Buradan itibaren 1990 sayımına kadar, 1945 sayımında ulaşılan binde 10 düzeyindeki rakam hariç, nüfus artış hızları binde aralığında olmuştur Kaynak: DIE Sayım yılları nüfusu (Milyon) Yıllık artış hızı (binde) Şekil 6- Nüfus Sayım Yıllarına Göre Toplam Nüfus Ve Yıllık Artış Hızları 23

24 Nüfus artış hızı trendi 1990 dan sonra değişmeye başlamıştır nüfus tespiti sonuçlarına göre nüfusumuz 62.6 milyona ulaşmış ve döneminde yıllık ortalama nüfus artış hızı binde 14.7 olarak gerçekleşmiştir yılı Genel Nüfus Sayımı nın kesin sonuçları ve buna göre hesaplanmış nüfus artış hızı henüz açıklanmamıştır. Devlet Planlama Teşkilatı projeksiyonlarına göre nüfusun üç ana yaş grubuna göre dağılımı şöyledir: 1995 yılı itibariyle 0-14 yaş grubu nüfusun % 33 ünü, yaş grubu %62 sini, 65 ve üzeri yaş grubundakiler % 5 ini teşkil etmektedir. Sözü edilen oranların 2005 yılında sırasıyla 28, 66, 6 olacağı tahmin edilmektedir. Nüfusun bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, Batı Anadolu da nüfusun %35 inin yaşadığını, bunu Orta, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin takip ettiği gözlemlenmektedir. Kentleşme olgusu yıllar içerisinde devam etmekte olup halen nüfusun %65 i kentsel yerleşim yerlerinde yaşamaktadır Yüzde (%) BATI GÜNEY ORTA KUZEY DOĞU KENTSEL KIRSAL ,1 14,2 22,3 8,6 19,8 65,0 35, Şekil 7- Yerleşim Yeri ve Bölgelere Göre Nüfusun Dağılımı ( ) Bebek Ölüm Hızı Türkiye de bebek ölüm hızındaki en eski tespit, 1963 yılında, ülke genelinde yapılan Nüfus ve Sağlık Araştırmalarının ilkinde belirlenen rakam olup, binde 208 dir. Bu tarihten itibaren günümüze kadar her beş yılda bir tekrarlanan Nüfus ve Sağlık Araştırmalarında bebek ölüm hızının önce hızlı sonra daha yavaş eğimli düşme trendinde olduğu görülmüştür. Bebek ölüm hızı, son iki araştırmaya göre, sırasıyla 1993 de binde 59.3, 1998 de binde 42.7 dir de tekrarlanması planlanan bir 24

25 sonraki araştırmada da, bebek ölüm hızındaki düşme eğiliminin, yenidoğan ölümlerinin ağırlığının giderek artması nedeniyle, yavaşlayarak süreceği tahmin edilmektedir. 250 Yüzde (%) ,3 42, ,5 65, ,6 38, * * DPT projeksiyon sonuçları Şekil 8- Yıllara Göre Bebek Ölüm Hızı ( ) Ana Ölüm Hızı Ana ölüm hızında da bebek ölüm hızındaki trende paralel gelişmeler görülmektedir. Ancak örneklem büyüklüğü nedeniyle ana ölüm hızını belirleme çalışmaları sık sık yapılamamaktadır. İlki 1974 yılında gerçekleştirilen çalışmada ana ölüm hızı yüz binde 208 olarak hesaplanmıştır. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından yapılan çalışmada 1981 yılındaki ana ölüm hızı yüz binde 132 olarak yayımlanmıştır. Bakanlığımızca döneminde ülke genelini temsil eden 53 ilimizdeki hastanelerin kayıtlarından gerçekleştirilen ana ölüm nedenlerinin belirlenmesi çalışmasında, ana ölüm hızı yüz binde 49.2 olarak hesaplanmıştır , Şekil 9- Yıllara Göre Ana Ölüm Hızı (yüz binde) 25

26 Kaba Doğum Hızı Ülkemizde kaba doğum hızı giderek düşmektedir ve 1998 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmalarının sonuçlarına göre kaba doğum hızı sırasıyla binde 22.9 ve binde 22.8 dir. 8 nci Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre 1995 yılında kaba doğum hızı binde 22.6 dır. Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı nda 2000 yılında kaba doğum hızının binde 21.8, 2005 yılında ise binde 19.9 olarak tahmin edildiği belirtilmektedir. Kaba Ölüm Hızı Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı nda Türkiye de 1995 yılında kaba ölüm hızının binde 6.9 olduğu belirtilmektedir. Binde Kaba Doğum Hızı Kaba Ölüm Hızı Nüfus artış Hızı * Şekil 10- Yıllara Göre Kaba Doğum, Kaba Ölüm ve Nüfus Artış Hızları Doğuşta Beklenen Hayatta Kalma Süresi 1995 yılında doğuşta hayatta kalma ümidi kadınlar için 70.3, erkekler için 65.7 yıl olup, ortalama 68 yıldır yılı için yapılan tahminler kadınlarda 72.7 ye, erkeklerde 68 e, toplamda da 70.3 e ulaşılacağı yönündedir. 26

27 YIL ,6 36,7 45,2 42,0 48,6 52,0 47,9 44,7 51,1 55,3 53,0 57,3 59,4 61,3 56,9 54,8 67,3 65,1 62,7 69,7 71,5 66, ERKEK KADIN * Şekil 11- Cinsiyete Göre Doğumda Beklenen Yaşam Süresi Gayri safi Milli Hasıla (GSMH) İçinde Toplam Sağlık Harcamaları Sağlık sigortası kapsamındaki nüfus 1995 de kişi ile toplam nüfus içinde % 68.3 iken, 1999 da kişi ile % 86.4 e ulaşmıştır. Genel bütçe rakamlarına bakıldığında, gayrı safi milli hasıla içinde sağlığa ayrılan payın yıllara göre % arasında olduğu görülmektedir. Ancak bunun yanında diğer kamu kaynaklarından da sağlığa ayrılan payın göz önünde bulundurulması gerektiği unutulmamalıdır ,5 4 3,5 3 2,5 3,5 3,1 3,1 3,2 3,1 2,9 2, ,4 3,5 3, ,8 3,9 107,7 4,4 130,14 85,2 4 3,9 119,8 3,7 3,6 111,4 106,5 139, ,5 1 0, ,5 50,1 43,3 41,3 38,2 39,2 42,5 49, Şekil 12- Yıllara Göre GSMH İçinde Toplam Sağlık Harcamaları 27 66,5 Toplam Sağ. Har. GSMH (%) Kişi başına sağlık harcaması ($)

28 1.5 ULUSAL SAĞLIK POLİTİKASI Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı nda insan sağlığı toplumsal kalkınmanın temeli olarak tanımlanmakta olup, yaşam kalitesinin ve süresinin artırılması esas olarak alınmaktadır. Sağlık hizmetlerinin eşitlik ve hakkaniyet içinde, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli, ulaşılabilir, verimli bir şekilde, bölgeler ve sosyoekonomik gruplar arası sağlık düzeyi farklılıklarını azaltıcı, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, hasta haklarına saygılı bir şekilde sunulması temel ilkeleri oluşturmaktadır. Bu planda, bireylerin ve ailelerin bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi yoluyla toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi hedeflere ulaşmada önde gelen stratejilerdendir. Sekizinci plan çerçevesinde, koruyucu sağlık hizmetleri sunumunun birinci basamak sağlık hizmet birimleriyle entegre edilerek etkinleştirilmesi, bebek ve çocukların yaşama sağlıklı başlaması, ergen ve gençlerin sağlıklarını koruma, geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmaları, kişilerin özürlülükten ve hastalıktan uzak, yaşam süresinin ve kalitesinin artırılması, özellikle yaşlıların yaşamsal faaliyetlerini yardıma muhtaç olmadan sürdürebilmeleri ve topluma katkılarının devamının sağlanması hedeflenmektedir. Gerek hizmet sunumunda etkili yönetim, gerekse hizmetlerin finansmanı konularında etkili çözüm getirilmesi, sağlık alanındaki reformların temel konularını oluşturmaktadır. Hizmetlerin etkililiğini artırmak üzere, iyi işleyen bir sevk sisteminin kurulması, kentsel kesimde özellikle birinci basamakta sunulan evde ve ayaktan tedavi edici hizmetlerin kapasitesinin geliştirilmesi için yapılandırma ihtiyaçları öncelikli konular olarak vurgulanmaktadır. Bunun yanı sıra, tedavi edici hizmetlerde kalitenin artırılması, kaynakların akılcı kullanımı ve hastanelerin ihtiyaçlara cevap verebilmesini sağlamak üzere yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi, idari ve mali açılardan özerk hale getirilmeleri hedeflenmektedir. Ülkemizde sağlık düzeyi ile sağlık hizmetlerinin mevcut durumu dikkate alınarak, öncelikli sağlık hedefleri ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak stratejilerin belirlenmesi ilgili bütün kurum ve kuruluşların (DPT, ilgili Bakanlıklar, diğer ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, meslek örgütleri, üniversiteler, sivil toplum örgütleri vb.) katılımı ile gerçekleştirilen Ulusal Sağlık 21 Politikası Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir. Yapılan sektörler arası çalışmalar sonucunda, Sağlık 21, Herkese Sağlık, Türkiye nin Hedef ve Stratejileri (Aralık-2001) dokümanı hazırlanmış ve yayınlanmıştır. 28

29 Bu programın temel amacı; Türkiye de sağlık göstergelerini iyileştirerek; beklenen yaşam sürelerini uzatmak, yaşam kalitesini iyileştirmek, bölgeler ve gruplar arasındaki sağlık düzeyi farklılıklarını mümkün olduğunca azaltmaktır. Bu temel amaç doğrultusunda, 21 nci yüzyılın ilk 25 yılı için ulusal hedef ve stratejiler belirlenmiştir. Ulusal Sağlık 21 Politikası nın ana hedefleri; HEDEF 1: 2020 yılına kadar uygulanacak kademeli programlar sonucunda toplum sağlığı açısından önemli bulaşıcı hastalıkların kontrolünü, eliminasyonunu ya da eradikasyonunu sağlamak. HEDEF 2: 2020 yılına kadar, toplum sağlığı açısından önemli bulaşıcı olmayan hastalıkların sıklığını ve bunlara bağlı erken ölüm, sakatlık ve iş göremezliği azaltarak, yaşam kalitesini yükseltmek. HEDEF 3: 2020 yılına kadar, kaza, şiddet ve afetlere bağlı yaralanmaları, sakatlıkları ve ölümleri önemli ölçüde azaltmak ve bunun sürekliliğini sağlamak. HEDEF 4: 2020 yılına kadar bütün yeni doğanların, bebeklerin ve okul öncesi yaşlardaki çocukların yaşama sağlıklı başlamalarını ve sürdürmelerini sağlamak. HEDEF 5: 2020 yılına kadar, üreme ve cinsel yaşamdan kaynaklanan sağlık sorunlarını en az % 50 azaltmak. HEDEF 6: 2020 yılına kadar, tütün, alkol, uçucu maddeler ve psikoaktif ilaç gibi bağımlılık yapan maddelerin kullanımını, yetersiz fizik aktivite ve kötü beslenme gibi sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri mümkün olan en alt düzeye indirmek. HEDEF 7: 2020 yılına kadar, ergen, yaşlı ve özürlülerin daha sağlıklı olmalarını ve toplum içinde daha aktif rol almalarını sağlamak. HEDEF 8: 2020 yılına kadar, halkın psiko-sosyal iyilik durumunu geliştirmek ve ruh sağlığı sorunu olan kişilerin özel bakım almalarını sağlamak. HEDEF 9: 2020 yılına kadar, toplumdaki bireyleri evde, okulda, işyerinde ve yaşanılan her yerde daha sağlıklı bir ortamda yaşama imkanına kavuşturmak. 29

30 HEDEF 10: Toplumun tüm kesimlerine ulaşılabilir, kabul edilebilir ve kullanılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunmak, hizmet ağını bölgesel ve sosyal farklılıkları giderecek şekilde yayarak, sürekliliğini sağlamak, olarak belirlenmiştir. Bundan sonraki aşama, belirlenen bu hedeflerin ülke politikası olarak kalkınma planlarında yer almasını ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların eylem planlarına bu hedefleri entegre etmelerini ve uygulamalarını sağlamaktır. 30

31 2. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYNAKLARI VE ALTYAPI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 31

32 32

33 2.1 MALİ KAYNAKLAR GENEL BÜTÇE Sağlık Bakanlığı ülkemizde koruyucu sağlık hizmetlerinin tek sunucusu, birinci basamak tedavi ve yataklı tedavi hizmetlerinin ise en yaygın sunucusu olması itibarı ile ülkenin tüm sağlık hizmetlerinin sunumunda tartışmasız en büyük paya sahiptir. Buna rağmen diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Sağlık Bakanlığı na ayrılmış mali kaynaklar çok düşüktür. Bakanlığın konsolide bütçe içindeki payı Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana %2.2 ile % 4.7 arasında değişmektedir. 5 4,5 4,71 4,56 4 4,21 4,12 4,21 3,5 3 2,5 2 3,6 3,7 3,65 3,28 3,12 2,81 2,73 2,73 2,75 2,76 2,81 2,94 2,65 2,54 2,8 2,66 2,26 2, Şekil 13- Sağlık Bakanlığı Bütçesinin Genel Bütçeye Oranı (Yıllara Göre Değişim-%) Bakanlığımızın son dört yıllık bütçe harcamaları incelendiğinde ayrılan payın ortalama %79 unun Personel Giderleri, %8 inin yatırım giderleri, %8 inin transfer giderleri, %5 inin ise diğer cari giderler için harcandığı görülmektedir. Tablo 4- Sağlık Bakanlığı Bütçesinin Yıllara Göre Durumu Milyon TL. HARCAMA KALEMİ 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % PERSONEL GİDERLERİ DİĞER CARİ GİDERLER YATIRIM HARCAMALARI TRANSFER HARCAMALARI TOPLAM EK GELİRLER (3418) BÜTÇE+3418 TOPLAMI

34 Bakanlığımıza 2002 yılında konsolide bütçeden yaklaşık 2.3 katrilyon TL. ayrılmış olup, toplam bütçe içindeki payı %2.4 civarındadır. Tablo 5- Bakanlık Bütçesinin Harcama Kalemlerine Dağılımı (2002)* HARCAMA KALEMLERİ 2001 YILI BÜTÇESİ 2002 YILI BÜTÇE TEKLİFİ 2002 YILI BÜTÇESİ 2001 YILINA GÖRE ARTIŞ (%) Personel Giderleri Yolluklar Hizmet Alımları Tüketim Malları Ve Malzeme Alımları Demirbaş Alımları Makine Teçhizat Ve Taşıt Alımları Yapı Tesis Ve Büyük Onarım Giderleri Diğer Ödemeler Transferler** TOPLAM * Milyon TL. ** 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun gereğince kaçak ve yasak şüphesiyle yakalanan uyuşturucu maddeler için İçişleri Bakanlığı personeline ödenen ikramiyeler dahildir. (2001 yılı içinde ödenen Trilyon TL. dir) EK KAYNAKLAR (3418 SAYILI KANUN GELİRLERİ) Kanunun amacı; eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için ilave kaynaklar temin edilmesidir. Bu kanun 31 Mart 1988 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğü girmiştir. Kanun un 39. maddesi (a) ve (b) bentleri ile Bakanlığımıza sağlanan ek kaynağın etkin bir şekilde ve en uygun yerlerde kullanılması amacıyla Bakanlığımızca 3418 Sayılı Kanun un 39 ncu Maddesi ile Bakanlığımıza Sağlanan Ek Kaynağın Kullanılmasına İlişkin Yönerge hazırlanarak tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Kanun 4684 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişikliğe uğramış olup, 39/b maddesi yürürlükten kaldırılarak aynı maddenin 39/a bendi kapsamına alınmıştır sayılı kanun gelirlerinden Bakanlığımıza sağlanan ek kaynağın büyük bir bölümünün, tarihli 4306 sayılı kanunla, sekiz yıllık kesintisiz eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı na tahsis edilmiş olması nedeniyle gelirlerimizde büyük düşüş olmuştur. 34

35 Bakanlığımızın bu durumu dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı nın ortak çalışmalarıyla Hükümet Tasarısı haline gelen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sevk edilmiştir. 10 Temmuz 2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 4702 sayılı Kanun ile Bakanlığımıza ayrılan payın arttırılması sağlanmıştır DÖNER SERMAYE Yataklı Tedavi Kurumları 2001 yılı sonu itibarıyla ülkemizde 608 döner sermayeli sağlık kuruluşu mevcuttur. Bu kurumların 2001 yılı toplam geliri 1 katrilyonu geçmiştir. Tablo Yılı Döner Sermaye Bilgileri Döner Sermayeli Kurum Sayısı Toplam Nominal Sermaye Toplam Tahmini Bütçe Toplam Gelir Toplam Gider yılında nominal sermaye % 100 artırılarak 200 trilyon liraya yükseltilmiş, 2001 yılında ise 400 Trilyon liraya yükseltilmiştir yılı gelirleri 1999 gelirlerine göre % 57.7, 2001 yılı gelirleri 2000 yılı gelirine göre %59.4 oranında artış göstermiştir. Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Birinci basamak sağlık kuruluşlarının cari ihtiyaçlarını karşılamak, bu kurumlarda sağlık hizmeti veren personeli teşvik etmek ve motivasyonunu artırmak amacıyla döner sermaye gelirlerinden ödenen payın yeniden düzenlenmesi ve sağlık personeline döner sermayeden ödenecek payın arttırılması, her ilde en az bir adet 35

36 döner sermaye işletmesi kurulması, il düzeyindeki mevcut döner sermaye işletmelerinin birleştirilmesine imkan tanınmasını amaçlayan döner sermaye uygulaması başlatılmış olup, çalışmalar hızla devam etmektedir. 1 Kasım 2001 tarihinden itibaren 45 ilde uygulaması başlatılan döner sermaye işlemlerinin, 1 Mayıs 2002 tarihinden itibaren 81 ilde uygulanması ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Bu kapsamda 1999 yılı geliri 1 trilyonun üzerinde olan döner sermaye işletmeleri bağımsız kalmak kaydıyla, diğer döner sermayeli işletmelerin saymanlıkları birleştirilerek 180 e indirilmiştir. 2.2 YATIRIMLAR VE ALTYAPI GELİŞTİRME TAMAMLANAN YATIRIMLAR Önceki yıllarda yatırım programına alınan sağlık tesislerinin, zamanında kaynak bulunamaması ve inşaatlarının sürmesi nedeniyle, 2000, 2001 ve 2002 yıllarında, yatırım programında çok az sayıda yeni yatırım planlanmıştır. Bunun yerine, inşaatları devam edenlerin tamamlanmasına öncelik verilmiş olup, yılları arasında 608 sağlık tesisinin inşaatları tamamlanmıştır. Tablo 7- Bitirilen Sağlık Tesisi İnşaatlarının Yıllara Göre Dağılımı ( *) KURUMU TOPLAM Devlet Hastanesi A.Ç.S.A.P.Merkezi Sağlık Meslek Lisesi Verem Savaş Dispanseri Sağlık Ocağı Sağlık Evi Halk Sağlığı Lab. 1 1 Sağlık Müd.Hizmet Binası Ana Depo Tam. Müdürlüğü 1 1 Uluslararası Tıp Kongre Merkezi 1 1 * 2002 ilk beş ay. Planlanan sağlık tesislerinin zamanında faaliyete geçirilebilmesi için Bakanlık bütçesinden yatırımlar için ayrılan payın düşük olması nedeniyle Bakanlığımıza tahsis edilen 3418 Sayılı Kanun gelirlerinden ek katkı sağlanmış olup, detaylar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 36

37 Tablo 8- Yatırım Harcamalarının Yıllara ve Kaynağına Göre Dağılımı (TL.) YILLAR Genel Bütçe Ek Kaynak Gelirleri Toplam * * 2002 yılı ilk beş ay DEVAM EDEN YATIRIMLAR Halen 309 yataklı tedavi kurumu yatırım programında olup fiziki gerçekleşme düzeyleri %70 ve üzerinde olan 47 adet devlet hastanesinin 2002 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 75 Sağlık Ocağı, 18 Sağlık Evi, 1 Halk Sağlığı Laboratuarı, 1 Donatım Bölge Müdürlüğü, 7 Sağlık Meslek Lisesi, 3 Sağlık Müdürlüğü, 1 Verem Savaş Dispanseri olmak üzere toplam 106 adet sağlık tesisi inşaatının 2002 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Tablo 9- Yatırımı Devam Eden Tesisler Hastane 309 Sağlık Ocağı 420 Sağlık Evi 299 A.Ç.S.A.P.Merkezi 9 Sağlık Meslek Lisesi 37 Verem Savaş Disp. 11 Halk Sağlığı Lab. 20 Kamu Sağlığı Mer. 1 Sağlık Müdürlüğü 21 Donatım Bölge Müd. 4 Bakanlık Hiz. Binası 1 Hekim Evi 2 TOPLAM 1134 Sağlık alanına ayrılan kaynakların yetersiz olması, mevcut kaynaklarda koordinasyon eksikliği, organizasyon bozukluğu, rasyonel olmayan yatırımlar, makine ve teçhizat eksiklikleri ve istihdam politikasındaki yanlışlıklardan dolayı, bazı yerlerde 37

38 kapasite yetersiz kalırken, bazı yerlerde de atıl kapasitenin söz konusu olduğu dikkate alınarak, mevcut yatırımların yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı na Ait Hastanelerin Yatırım Esaslarının Tespitine Dair Yönerge hazırlanmış olup, bu yönerge doğrultusunda, 2002 yılı yatırım programına teklif edilecek olan yataklı tedavi kurumu yatırımlarının rasyonel kriterler çerçevesinde belirlenebilmesi ve yatırım programında yer alan ve henüz ihalesi yapılmayan yatırımların değerlendirilmesi için Bakanlığımızda bir komisyon kurulmuştur. Bu Komisyon çalışmaları sonucunda 2001 yılı yatırım programında yer alan tahmini 100 trilyon Türk Lirası tutarındaki 32 adet hastane, 80 sağlık evi ile 20 sağlık ocağı, kaynakların rasyonel kullanımı açısından yatırım programından çıkarılmıştır sayılı yasa gelirlerinden Bakanlığımıza ayrılan ek kaynak gelirleri kullanılmak suretiyle ihtiyaç duyulan bölgelerdeki sağlık yatırımlarının tamamlanmasına öncelik verilmiştir. Bu çerçevede 2000 yılı yatırım programına alınan 250 yataklı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi inşaatı ihalesi 2001 yılında yapılmıştır. Bakanlığımızca yapımı gerçekleştirilen bu inşaata tarihinde başlanılmış ve 10 ayda tamamlanmıştır. Bu, kaynakların rasyonel kullanımı açısından önemli bir yaklaşımdır yatırım programına alınan Ankara İli nin acil ihtiyacı olan 400 yataklı Ankara Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi nin de 2001 yılı Aralık ayında Bakanlığımızca ihalesi yapılmış olup, 2002 yılında fiilen inşaatı başlatılan bu hastane de 2002 yılı sonunda tamamlanacaktır. 38

39 2.2.3 KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI Mayıs Nisan 2002 tarihleri arasında 32 sağlık tesisi için yapılan kamulaştırma çalışmaları için TL. ödenek tahsis edilmiştir. Tablo 10- Yıllara Göre Kamulaştırma Faaliyetleri ( ) YILLAR TESİS SAYISI TUTARI * TOPLAM * 2002 ilk beş ay ONARIM FAALİYETLERİ Türkiye genelinde Bakanlığımıza ait sağlık tesislerinin modernizasyonu ve onarımları için illerden gelen keşif özetleri ve ödenek talepleri, teknik elemanlarca işlem ve usûl yönünden incelenerek, uygun görülenler bütçe imkanları göz önünde tutularak değerlendirilmiş ve bu amaçla; Şartları uygun görülen tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının bakım ve onarım işleri için keşif, yeterlilik, ihale, kontrol, kabul ve kesin hesap çalışmaları yapılmıştır. Tablo 11- Yıllara Göre Onarım Harcamaları, YILLAR GENEL BÜTÇE(TL.) EK KAYNAKLAR (TL.) TOPLAM (TL.) * * 2002 ilk beş ay. 39

40 2.2.5 ALTYAPI GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Hizmete Yeni Açılan ve Mevcut Sağlık Kuruluşları 31 Mayıs Nisan 2002 döneminde ülke genelinde 31 hastane, hastane yatağı, 10 ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, 6 verem savaş dispanseri, 1 sıtma tropikal araştırma merkezi ile 233 adet sağlık ocağı hizmete açılmıştır. Bunun yanında 6 adet bölge baştabipliği, 1 adet sağlık denetleme tabipliği ile 4 adet sağlık denetleme merkezi fiilen hizmete sunulmuştur. Binası bitirilen 38 hastanenin açılması için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Bu arada çeşitli nedenlerle bazı sağlık kuruluşları kapatılmıştır. Tablo 12- Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Yıllara Göre Değişimi 1999 Mayıs 2002 Nisan Hastane Yatak Sayısı Sağlık Ocağı Sağlık Evi Açs/Ap Merkezi Halk Sağlığı Laboratuarı Acil Sağlık İstasyonu Verem Savaş Dispanseri Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Eğitim Enstitüsü 1 3 Yapılan çalışmalar sonucunda, sağlık ocağı sayısında %4, halk sağlığı laboratuarı sayısında %11, 112 acil sağlık istasyonu sayısında %33 oranında artış sağlanmıştır. Sağlık evleri konusunda ise Bakanlığımızca belirlenen politika gereği, yeni bina yapmak yerine bu hizmetlerin mobilize ekiplerle verilmesi benimsenmiştir. 40

41 Hastane ve Yatak Kapasitesinde Gelişme Bakanlığımıza bağlı yataklı tedavi kurumlarına bakıldığında, kurum sayısında %4 yatak sayımızda ise %7 gelişme sağlanmıştır. HASTANE SAYISI YATAK SAYISI Mayıs Mayıs Hastane Sayısı Yatak Sayısı Şekil 14- Yıllara Göre Hastane Ve Yatak Sayısında Gelişme ( ) Acil Hizmetlerin Yaygınlaştırılması Acil hizmetler 81 ile yaygınlaştırılmış olup ilçe düzeyinde örgütlenme çalışmaları devam etmektedir. İstasyon ve ambulans sayılarının yıllara göre gelişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 13- Acil Yardım İstasyonu ve Ambulansların Yıllara Göre Dağılımı ( ) YIL FAAL İL İSTASYON SAYISI AMBULANS SAYISI * * 2002 ilk beş ay 41

42 Diyaliz Hizmetlerinde Gelişmeler Akut ve kronik böbrek yetmezliği hastalarının yaşamlarını devam ettirmede, böbrek nakline hazırlanmalarında ve gerekli diğer tıbbî durumlarda uygulanan diyaliz tedavisi, 2001 yılı verilerine göre u hemodiyaliz, ü periton diyalizi olmak üzere toplam kronik böbrek yetmezliği hastasına uygulanmıştır. Tablo 14- Bakanlığımıza Bağlı Hastanelerimizdeki Diyaliz Merkezlerinin Yıllara Göre Dağılımı ( ) 1999 Mayıs Mayıs Artış Merkez ,2 Cihaz ,7 Diyaliz hizmetlerine ulaşılabilirliğin artırılması için Bakanlığımız, hasta sayısı 15 in üzerinde olan ilçelerde ve personeli yeterli olan hastanelerde diyaliz merkezleri açmaktadır. Daha önceden açılan diyaliz merkezlerine de cihaz takviyesi yapılmaktadır. Tüberküloz (Tbc) Laboratuar Ağı Tbc Kontrol Programının temel hedeflerinden biri teşhisin bakteriyolojik muayeneye dayandırılmasıdır. Bu amaçla iyi işleyen bir Tbc laboratuarı ağı planlanmıştır. Buna göre; Verem savaş dispanserlerinde mikroskopik muayene, 21 bölge laboratuarı ve göğüs hastalıkları hastanesi laboratuarında homojenizasyon ve kültür muayenesi, 8 bölge laboratuarında antibiyogram tetkiki yapılabilecek olup, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Tbc laboratuarı Referans laboratuar olarak planlanmıştır. Kanser Erken Teşhis Merkezleri 1998 Yılında Avrupa Birliği ile Bakanlığımız arasında yapılan anlaşma ile Kanser Erken Teşhis Merkezleri açılması kararlaştırılmış olup, 2002 yılı sonunda hizmete sunulan Erken Teşhis Merkezlerinin sayısının 30 a ulaştırılması planlanmıştır. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Birimleri Mayıs 1999 itibariyle 1 eğitim diş hastanesi, 7 müstakil ağız ve diş sağlığı merkezi, 91 hastane bünyesinde ağız ve diş sağlığı merkezi, 621 diş polikliniği 42

ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ. Prof.Dr. Ayfer TEZEL

ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ. Prof.Dr. Ayfer TEZEL ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ Prof.Dr. Ayfer TEZEL Halk Sağlığı Kurumu TARİHÇE Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı Kanunla Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti adıyla kurulmuştur.

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 Aralık ayında 2015 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı yayınlanmıştır. Söz konusu çalışma; T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ 2011 İÇİNDEKİLER 1. SAĞLIK SEKTÖRÜ... 3 1.1. Sağlık Personeli Durumu... 3 1.2. Ölüme Neden Olan Hastalıklar, Bebek - Çocuk Ölümleri ve Toplam Doğurganlık...

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi (224 Sayılı Yasa ) Doç.Dr.Melikşah ERTEM İdeal Bir Örgütün İlkeleri Eşitlik Sürekli hizmet Entegre hizmet Katılımcı hizmet Öncelikli hizmet Ekip hizmeti Kademeli hizmet İdeal

Detaylı

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Mehmet ATASEVER Mayıs, 2015 Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE GELİŞİMİ. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi

TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE GELİŞİMİ. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE GELİŞİMİ Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi SAĞLIK HİZMETİ Kişilerin ve toplumların sağlığını korumak, hastalandıklarında

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK *Türkiye de Sağlık

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Dr. Ebru AYDIN Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Uzm.Dr. Sühendan ADIGÜZEL Birim Sorumlusu 1 BAKANLIĞIMIZDA, ÇALIŞAN SAĞLIĞI İLE

Detaylı

TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ

TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ Amaç Bu dersin sonunda öğrenciler, sağlık hizmeti verecekleri toplumu tanımanın önemi konusunda bilgi sahibi olacaklardır. ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu

Detaylı

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ Sağlık Bakanlığından: Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti

Detaylı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ Bu rehberin amacı, yatırım planlamaları yapılırken uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi dönemi

sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi dönemi CUMHURİYET DÖNEMİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN, BİRİNCİ DERECEDE BİR DEVLET GÖREVİ OLARAK ELE ALINIŞININ BAŞLANGICI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ NİN KURULUŞU İLEDİR. 1920 Adnan Adıvar Dönemi 1921-1937

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda; - çevre sağlığı koşullarını düzelterek - bireylere sağlık bilgisi vererek - bulaşıcı hastalıkları

Detaylı

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni Haber Bülteni Yayın Tarihi: 09.09.2015 Bilgi İçin: Dr. Berrak BORA BAŞARA berrak.basara@saglik.gov.tr/ 0312 585 68 17 Cemil GÜLER cemil.guler@saglik.gov.tr/

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri Dr.Melikşah Ertem Amaç: Toplum Sağlığı Merkezlerinin tanımlanması, yeni örgüt içindeki yeri ve görevlerinin irdelenmesi Sunum Planı: TSM tanımı ve örgütlenme

Detaylı

Sağlık Bakanlığına Ait Hastanelerin Yatırım Esaslarının Tespitine Dair Yönerge

Sağlık Bakanlığına Ait Hastanelerin Yatırım Esaslarının Tespitine Dair Yönerge Sağlık Bakanlığına Ait Hastanelerin Yatırım Esaslarının Tespitine Dair Yönerge SAĞLIK BAKANLIĞINA AİT HASTANELERİN YATIRIM ESASLARININ TESPİTİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

Gülbiye Yenimahalleli Yaşar

Gülbiye Yenimahalleli Yaşar Gülbiye Yenimahalleli Yaşar 1980-88 Dö e i Sağlık Politikaları Ekonomide 24 Ocak 1980 Kararları ile başlayan bu dönemde dünya ekonomisi ile ticaret yoluyla bütünleşme politikası izlenmiştir. Bu çerçevede

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATININ NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATININ NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SOSYAL SİGORTALAR KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATININ NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 17.12.1999 Sayı: 23909 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Tarihi:13.12.1983 Sayısı:181 R.G. Tarihi:14.12.1983 R.G. Sayısı:18251 Kanun Hük. Kar. nin Tarihi: 13/12/1983 No: 181 Yetki Kanununun

Detaylı

ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI İlçemiz 2011 yılı nüfusu 9493 tür.(12 köy dahil) Asya ile Avrupa Kıtaları arasında köprü durumunda Tarihi, turistik

Detaylı

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012 Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012 Haber Bülteni Yayın Tarihi: 30.09.2013 Bilgi İçin: Dr. Berrak BORA BAŞARA berrak.basara@saglik.gov.tr/ 0312 585 68 17 Cemil GÜLER cemil.guler@saglik.gov.tr/ 0312 585

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

Sayı : B.10.0.SGB / /09/2007 Konu: Toplum Sağlığı Performans Puanları Kriterleri Hk. GENELGE 2007/79

Sayı : B.10.0.SGB / /09/2007 Konu: Toplum Sağlığı Performans Puanları Kriterleri Hk. GENELGE 2007/79 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.10.0.SGB.0.82.00.02/ 11021 06/09/2007 Konu: Toplum Sağlığı Performans Puanları Kriterleri Hk. GENELGE 2007/79 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı

Detaylı

TABLO-2: NÜFUSUN YERLEŞİM YERİNE GÖRE DAĞILIMI, 2008 TABLO-3: İSTATİSTİKÎ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLAMASI'NA (İBBS) GÖRE NÜFUS

TABLO-2: NÜFUSUN YERLEŞİM YERİNE GÖRE DAĞILIMI, 2008 TABLO-3: İSTATİSTİKÎ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLAMASI'NA (İBBS) GÖRE NÜFUS TABLO DİZİNİ TABLO-1: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER, 2008 TABLO-2: NÜFUSUN YERLEŞİM YERİNE GÖRE DAĞILIMI, 2008 TABLO-3: İSTATİSTİKÎ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLAMASI'NA (İBBS) GÖRE NÜFUS DAĞILIMI TABLO-4: YILLARA GÖRE

Detaylı

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği 21.Yüzyılın sağlık krizi: DİYABET Diyabet yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ (SHZ106U)

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ (SHZ106U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ (SHZ106U) KISA

Detaylı

HEMŞİRE İSTİHDAMI. Dr. Keziban AVCI. TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü

HEMŞİRE İSTİHDAMI. Dr. Keziban AVCI. TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü HEMŞİRE İSTİHDAMI Dr. Keziban AVCI TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü 2. Ulusal Hemşirelikte Yönetim Kongresi İstanbul 2016 İÇERİK

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ TARİHÇE: Müdürlüğü ne bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Acil Sağlık Hizmetleri 1998 yılı başında kurulma çalışmalarına başlamış olup, 01.06.1998 tarihinde

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2014 1 KURUMSAL

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı KURUMSAL YAPI 16/05/2006 tarihli ve 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu MERKEZ TEŞKİLATI Ana Hizmet

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

Dr. Çiğdem BAŞGÜL Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı ANKARA

Dr. Çiğdem BAŞGÜL Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı ANKARA Dr. Çiğdem BAŞGÜL Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı ANKARA SUNUM PLANI Evde Sağlık Hizmetlerinin Mevcut Durumu Yönetmeliğin Getirdiği Yenilikler Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Gerekçeleri

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUMU

2014 YILI BÜTÇE SUNUMU 2014 YILI BÜTÇE SUNUMU TBMM Plan Bütçe Komisyonu Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Bakanı 20 Kasım 201 İçindekr 4 4 4 4 4 A. A. A. A. A. A. Bakanlığı A. A. Bakanlığı Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar Bağlı Kuruluşlar Bağlı

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ ANALİZİ

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ ANALİZİ TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ ANALİZİ Yazar Mehmet ATASEVER Y A Y I N L A R I Mayıs 2015, Ankara 1. Baskı Ön Söz "Türkiye İlaç Sektörü Analizi kitabında, Türkiye ilaç sektörünün, sektörü etkileyen gelişmelerin

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU VE BULAŞICI HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI ÇALIŞMALARI

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU VE BULAŞICI HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI ÇALIŞMALARI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU VE BULAŞICI HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI ÇALIŞMALARI Dr. Mehmet Ali Torunoğlu Kurum Başkan Yardımcısı 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 12 Kanser Savaş Daire Başkanlığı

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. Sağlık Hizmetleri. Hizmetleri. Hizmetleri. n Destek Sağlık Hizmetleri. n Veteriner Halk Sağlığı

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. Sağlık Hizmetleri. Hizmetleri. Hizmetleri. n Destek Sağlık Hizmetleri. n Veteriner Halk Sağlığı YÖNETİMİ Sağlık n Destek Sağlık n Veteriner Halk Sağlığı n Acil Sağlık ve Cankurtarma n Sağlıklı Gıda n İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ I 011 FAALİYET RAPORU Sağlık Yönetimi 14 YÖNETİMİ Stratejik Amaç 4

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

KÖYCEĞİZ TOPLUM SAĞ HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR TAŞRA

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- Bu Yönerge, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin arttırılması ve bütün vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanması

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastane Birlikleri Yönetmeliği 07.03.2012

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastane Birlikleri Yönetmeliği 07.03.2012 Sağlık Bakanlığı Kamu Hastane Birlikleri Yönetmeliği 07.03.2012 Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ

TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü SAĞLIK POLİTİKASI VE PLANLAMASI TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Bölüm Hedefi *Bu derste; Türkiye de genel

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 MADDE l 11/05/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının Kanser Taramalarındaki Rolü ve Önemi

Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının Kanser Taramalarındaki Rolü ve Önemi Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının Kanser Taramalarındaki Rolü ve Önemi Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığı 02.04.2015 Aile Hekimliği Uygulamasının Temel Amaçları Sağlık hizmetlerinin

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı