TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜÇ YIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜÇ YIL"

Transkript

1

2

3 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜÇ YIL (MAYIS 1999 MAYIS 2002) 1

4 SUNUŞ Türk toplumunun sağlık düzeyini yükseltmek, gelecek nesillerimizin daha iyi şartlarda yetişmesini sağlamak, ülkemizin en büyük özlemidir. Bu amacı gerçekleştirmek için kurulan Sağlık Bakanlığı nın görevi, vatandaşımızın sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak, ona sağlığını koruma bilinci vermek ve bunun için gerekli politikaları belirlemek, bunları uygulamaya koymak ve bu uygulamaları denetlemektir. 21 nci yüzyılda sağlık hizmetlerinde temel yaklaşım; nüfusun giderek yaşlanması ve değişen hasta beklentilerini de dikkate alarak,hizmet sunduğumuz toplumu daha gerçekçi bir gözle tanımamızı, sorunları doğru olarak belirlememizi ve akılcı politikalar geliştirmemizi zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda ve daha iyi hizmet sunmak amacıyla göreve geldiğimiz Bakanlığımız,son yıllarda yürüttüğü etkili çalışmalarla hizmet kalitesinin ve sağlık düzeyinin yükseltilmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu gelişmelerin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini ummaktayız. Ülkemizde son 3 yılda yaşanan 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerindeki deprem felaketleri ve büyük ekonomik sıkıntılara rağmen, milletimizin daha sağlıklı, daha uzun ve daha kaliteli yaşaması için sağlıkla ilgili tüm alanlarda bu kısa süreye sığdırılan çalışmaların bir değerlendirilmesini yapmak ve bunu tüm kamuoyuyla tartışmaya açmak için bu rapor hazırlanmıştır.böylece hem geldiğimiz noktayı göreceğiz, hem de önümüzdeki dönemin planlarını daha gerçekci bir zeminde yapabileceğimizi umuyoruz. Bu vesile ile sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst düzete erişmesi için özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarına ve bu çalışmalara katkısı olan bütün kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Doç. Dr. Osman DURMUŞ Sağlık Bakanı 2

5 İÇİNDEKİLER Kısaltmalar... 5 Tablo Listesi... 9 Şekil Listesi TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞKİLATI Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Türkiyede Sağlık Hizmetleri Demografi ve Sağlık Göstergelerindeki Gelişme Ulusal Sağlık Politikası SAĞLIK BAKANLIĞI KAYNAKLARI VE ALTYAPI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Mali Kaynaklar Genel Bütçe Ek Kaynaklar (3418 Sayılı Kanun Gelirleri) Döner Sermaye Yatırımlar ve Altyapı Geliştirme Tamamlanan Yatırımlar Devam Eden Yatırımlar Kamulaştırma Çalışmaları Onarım Faaliyetleri Altyapı Geliştirme Faaliyetleri Sağlıkta İnsan Kaynakları Lojistik Destek SAĞLIK HİZMETLERİ Birinci Basamak Tedavi Hizmetleri Koruyucu Sağlık Hizmetleri Acil Sağlık Hizmetleri Tedavi Edici Hizmetler Hudut Kapılarındaki Sağlık Hizmetleri Afetlerde Sağlık Hizmetleri YENİLİKLER VE REFORM ÇALIŞMALARI Sağlık Hizmeti Sunumunda Yeni Uygulamalar Reform Çalışmaları PROJELER VE KAMPANYALAR Yürütülen Projeler Kampanyalar Araştırmalar Özel Aktiviteler Uluslar Arası İşbirliği Programları EĞİTİM FAALİYETLERİ

6 6.1 Halk Eğitimi Hizmet İçi Eğitim Eğitim Materyalleri SAĞLIK BAKANLIĞI NIN DIŞ İLİŞKİLERİ SAĞLIK MEVZUATINDA GELİŞMELER Yürürlüğe Giren Mevzuat Üzerinde Çalışılan Kanun Ve Tüzük Tasarıları Ab Mevzuatına Uyum Çalışmaları

7 KISALTMALAR AB Avrupa Birliği AFP Akut Flask Paralezi AMATEML Alkol ve Madde Bağımlıları Araştırma Tedavi Merkezi AR-GE Araştırma Geliştirme BBSK-BS Birinci Basamak Sağlık Kurumları Bilgi Sistemi BBTTR Birinci Basamak Tanı Tedavi Rehberi ÇKYS Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi DIE Devlet İstatistik Enstitüsü DSÖ Dünya Sağlık Örgütü ECO Ekonomik İşbirliği Teşkilatı EU Avrupa Birliği GEP Genişletilmiş Bağışıklama Programı GSMH Gayri Safi Milli Hasıla HBS Hastane Bilgi Sistemi IMCI Çocukluk Hastalıklarının Bütüncül Yaklaşımı İSM İl Sağlık Müdürlüğü JICA Japon Hükümeti Teknik İşbirliği Kuruluşu KHK Kanun Hükmünde Kararname KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KTEM Kanser Tarama ve Eğitim Merkezi MEDA Akdeniz Kalkınma ve İşbirliği Programı MSB Milli Savunma Bakanlığı MTP Orta Dönem İşbirliği Programı NT Neonatal Tetanos OECD İktisadi İşbirliği ve Geliştirme Teşkilatı PEP Polio Eradikasyon Programı TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi TİKA Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı TKY Toplam Kalite Yönetimi TSH Temel Sağlık Hizmetleri TTR Tanı Tedavi Rehberi TÜBİTAK Türkiye Bilim ve Teknik Araştırma Kurumu UÇSEP Ulusal Çevre Sağlığı Eylem Planı UHS 10 Uluslararası Hastalık Sınıflaması 10 UHY Ulusal Hastalık Yükü UMATEM Uçucu Madde Bağımlıları Araştırma Merkezi UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNPFA Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu USAID ABD Kalkınma Teşkilatı WHO Dünya Sağlık Örgütü 5

8 8

9 TABLO LİSTESİ Tablo 1- Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Yıllara Göre Dağılımı ( ) Tablo 2- Türkiye'de Hastane ve Hasta Yataklarının Kurumlara Dağılımı, Tablo 3- Sağlık Personelinin İstihdam Eden Kurumlara Göre Dağılımı (2000) Tablo 4- Sağlık Bakanlığı Bütçesinin Yıllara Göre Durumu Tablo 5- Bakanlık Bütçesinin Harcama Kalemlerine Dağılımı (2002)* Tablo Yılı Döner Sermaye Bilgileri Tablo 7- Bitirilen Sağlık Tesisi İnşaatlarının Yıllara Göre Dağılımı ( *) Tablo 8- Yatırım Harcamalarının Yıllara ve Kaynağına Göre Dağılımı (TL.) Tablo 9- Yatırımı Devam Eden Tesisler Tablo 10- Yıllara Göre Kamulaştırma Faaliyetleri ( ) Tablo 11- Yıllara Göre Onarım Harcamaları, Tablo 12- Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Yıllara Göre Değişimi Tablo 13- Acil Yardım İstasyonu ve Ambulansların Yıllara Göre Dağılımı ( ) Tablo 14- Bakanlığımıza Bağlı Hastanelerimizdeki Diyaliz Merkezlerinin Yıllara Göre Dağılımı )...42 Tablo 15- Yıllara Göre Görüntüleme Cihazları Sayısı, Tablo 16- Sağlık Personelinin Unvanlarına Dağılımı (Mayıs, 2002) Tablo 17- Yıllara Ve Ünvanlara Göre Sağlık Personeli ( ***) Tablo 18- Bölgelere Göre Sağlık Personeli Doluluk Oranları (Mayıs 1999 Mayıs 2002-%) Tablo 19- Yıllara Göre Personel Hareketleri (1999, 2002) Tablo 20- Sağlık Bakanlığınca Alınan Aşı ve Serum Dozlarının Yıllara Göre Durumları ( ) Tablo 21- Yıllara Göre Alınan Kontraseptif Malzeme ( ) Tablo 22- Ücretsiz Dağıtılan Tüberküloz İlaç ve Filmlerinin Yıllara Göre Dağılımı ( ) Tablo 23- Sıtma Mücadelesi Amacıyla Alınan Malzemelerin Yıllara Göre Durumu ( ) Tablo 24- Yıllara Göre 0-11 Aylık Bebek Aşılama Oranları (%) Tablo 25- İllerde Alınan Gıda Numunesi, Gıda İmal ve Satış Yerlerinde Yapılan Kontrol Sayıları ve Uygunluk Oranları, Türkiye, Tablo 26- Yıllara Göre 112 Acil Sağlık Hizmetleri (Mayıs 1999-Aralık 2001) Tablo Acil Sağlık Hizmeti Verilen Vakaların Ön Tanılarına Göre Dağılımı Tablo 28- Tedavi Hizmetlerinde Gelişme ( ) Tablo 29- Organ ve Doku Nakli Yapan Merkez Sayıları, Tablo 30- Türkiye Genelinde Canlıdan ee Kadavradan Yapılan Doku ve Organ Nakli Sayıları, Tablo 31- Sarıhumma Aşısı Uygulamalarının Yıllara Göre Dağılımı Tablo Ağustos Depreminde İlk Gün Bölgeye Gönderilen Personel ve Ambulans Sayısı

10 Tablo 33- Deprem Bölgesinde İllere Göre Dağıtılan Klor Solüsyon ve Tablet Sayıları...85 Tablo 34- Deprem Bölgesi İllerine Gönderilen Aşı ve Serum Miktarları Tablo 35- Ağustos-Aralık 1999 Tarihleri Arasında Deprem Bölgesine Yapılan Personel Atamaları...87 Tablo 36- Deprem Bölgesinde İnşaatı Tamamlanan Sağlık Tesisleri Tablo 37- Uluslararası Kuruluşlar ile Yabancı Ülkelerin Destek ve Yardımlarıyla Prefabrik Olarak Yapılan ve Hizmet Veren Hastaneler Tablo 38- Poliklinik, laboratuar, görüntüleme merkezi, ameliyat gelirleri Tablo 39- Bulaşıcı Hastalıklarla İlgili Eğitimler Tablo 40- Sağlık Bakanlığının İmzaladığı Devletlerarası Anlaşmalar ( ) Tablo 41- Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi ettirilen yabancılar (1999, 2002) Tablo 42- Yıllara Göre Bakanlığımızca Yabancılara Sağlanan Eğitimler

11 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1- Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Şekil 2- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şekil 3- Türkiye de Yataklı Tedavi Kurumlarının Kuruluşlara Dağılımı, Şekil 4- Türkiye'de Yataklı Tedavi Kurumları Yatak Kapasitelerinin Kuruluşlara Göre Dağılımı, Şekil 5- Yataklı Tedavi Kurumlarında Yatan Hastaların Hastanelere Göre Dağılımı, Şekil 6- Nüfus Sayım Yıllarına Göre Toplam Nüfus Ve Yıllık Artış Hızları Şekil 7- Yerleşim Yeri ve Bölgelere Göre Nüfusun Dağılımı ( ) Şekil 8- Yıllara Göre Bebek Ölüm Hızı ( ) Şekil 9- Yıllara Göre Ana Ölüm Hızı (yüz binde) Şekil 10- Yıllara Göre Kaba Doğum, Kaba Ölüm ve Nüfus Artış Hızları Şekil 11- Cinsiyete Göre Doğumda Beklenen Yaşam Süresi Şekil 12- Yıllara Göre GSMH İçinde Toplam Sağlık Harcamaları Şekil 13- Sağlık Bakanlığı Bütçesinin Genel Bütçeye Oranı (Yıllara Göre Değişim-%) Şekil 14- Yıllara Göre Hastane Ve Yatak Sayısında Gelişme ( ) Şekil 15- Motorlu Taşıt Araçlarındaki Değişim ( ) Şekil 16- Yıllara Göre Kadro İhdası ( ) Şekil 17- Bölgelere Göre Sağlık Personeli Değişimi (Mayıs Mayıs 2002 ) Şekil 18- Sağlık Personeli Karşılaştırmalı Doluluk Oranları (Mayıs 1999-Mayıs 2002) Şekil 19- Bölgelere Göre Sağlık Personeli ile Nüfus, Yatak, Poliklinik Sayılarının Toplama Şekil 20- Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Muayene Olan ve Sevk Edilen Kişi Sayısı ( ) 59 Şekil 21- Bölgelere Göre Birinci Basamak Hasta Bakım Hizmetleri ( ) Şekil 22- Bölgelere Göre Ana Sağlığı Hizmetleri ( ) Şekil 23- Bölgelere Göre Bebek İzleme Hizmetleri ( ) Şekil 24- Yıllara Göre FKÜ Yönünden Taranan Bebek Oranı (%) Şekil 25- Yıllara Göre Fenilketonüri Vaka Sayısı (Kümülatif) Şekil 26- Sağlık Kuruluşlarında Aile Planlaması Hizmeti Verilme Oranı (%) Şekil 27- Modern Kontraseptif Kullanımının Yıllara Göre Gelişimi Şekil 28- Ulusal Aşı Günleri ve Mop-Up, Türkiye, Şekil 29- Yıllara Göre Vahşi Virüs, Klinik Polio ve AFP Vakaları, Şekil 30- Yıllara Göre Polio Durumu ( ) Şekil 31- Yıllara Göre Neonatal Tetanoz Durumu ( ) Şekil Ay Yaş Grubu Kızamık Aşı Oranları, ( ) Şekil 33- Yıllara Göre Kızamık Durumu, Şekil Ay Hepatit-B Aşı Oranları ( ) Şekil 35- Yıllara Göre BCG Aşı Oranları ( ) Şekil 36- Verem Görülme Sıklığının Yıllara Göre Değişimi Şekil 37- Yıllara Göre Amipli Dizanteri Durumu Şekil 38- Yıllara Göre Basilli Dizanteri Durumu Şekil 39- Yıllara Göre Tifo Durumu Şekil 40- Yıllara Göre Hepatit A Durumu

12 Şekil 41- Türkiye de Bildirilen AIDS Vaka Ve Taşıyıcılarının Yıllara Göre Dağılımı (01 Ekim Aralık 2001)...73 Şekil 42- Yıllar İtibariyle Sıtma Vakaları ( ) Şekil Acil Sağlık Hizmeti Verilen Vakaların Sevk Edildikleri Hastanelere Dağılımı Şekil 44- Yataklı Tedavi Kurumlarında Muayene Edilen Hastaların Sayısal Gelişimi ( ) Şekil 45- Bakanlığımız Yataklı Tedavi Kurumlarında Yatan Hastaların Sayısal Gelişimi Şekil 46- Bakanlığımız Yataklı Tedavi Kurumlarında Yapılan Ameliyatların Sayısal Gelişimi ( ) 79 Şekil 47- Bakanlığımız Yataklı Tedavi Kurumlarında Yapılan Doğumlardaki Sayısal Gelişme ( ) 80 Şekil 48- Yıllara Göre Devlet İmkanlarıyla Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilen Personel ( )

13 1. TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞKİLATI 13

14 14

15 Temel sağlık hizmetleri, geliştirici, koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyon sağlayıcı sağlık hizmetleri ile toplum içindeki ana sağlık sorunlarını kapsayan hizmetler olup, ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlendiğinden, kapsam açısından ülkeden ülkeye değişiklikler gösterebilen hizmetlerdir. Bu çerçevede, daha iyi beslenme, yeterli temiz su temini, temel hijyen kuralları, aile planlaması dahil ana ve çocuk sağlığı hizmetleri, önemli bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklama, yerel endemik hastalıkların önlenmesi ve kontrolü, sık görülen hastalık ve yaralanmaların en uygun tedavilerinin ve ilaçlarının sağlanması, genel sağlık sorunları ve önlenmesi ile ilgili eğitim gibi konular, temel sağlık hizmetlerinin kapsadığı temel konulardır. Ülkelerin ekonomik gelişmeleri ve buna bağlı olarak insanların, satın alma gücündeki artışın kendilerine getireceği sosyal gelişme, yani daha iyi beslenme, daha iyi konut, daha iyi eğitim, boş zamanları değerlendirmede daha iyi fırsatlar ve en önemlisi daha iyi sağlıktır. Bu nedenle sağlığın ve toplumda sağlık düzeyinin geliştirilmesi sosyal ve ekonomik kalkınma için gereklidir yılında kabul edilen Anayasamız, Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler başlığı altında, sağlık alanındaki düzenlemeleri ele almıştır. Anayasanın 41. maddesi ile aile, Türk toplumunun temeli olarak kabul edilmiş ve devlet, ana ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır. Anayasanın 56 ncı maddesi ile ise, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak hak olarak kabul edilmiştir. Bu hakkın kullanılması için çevrenin geliştirilmesi ve korunması devlete ve vatandaşlara ödev olarak yüklenmiştir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı, Cumhuriyet döneminde tarihinde üç sayılı Kanun ile Sıhhat ve İçtima-i Muavenet Vekaleti adı altında Bakan, Müsteşar, Sağlık ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile birkaç müfettişten ibaret mütevazı bir kadro ile kurulmuştur. Daha sonra Bakanlığın ismi tarih ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin Kanunu ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. Bakanlık, kurulduğu tarihten itibaren ülkedeki öncelikli sağlık sorunları ile mücadele ederek, sağlık hizmetlerini eldeki imkanların elverdiği biçimde halka ulaştırmaya çalışmış, izlediği politikalara göre farklı yaklaşımlar sergilemiştir. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği 1960 lı yıllardan itibaren Türkiye de tüm sağlık hizmetleri devletin görevi olarak kabul edilmiştir. Birinci basamak sağlık hizmetlerine dayalı bir örgütlenme modeli benimsenerek, sağlık ocakları ve bunlara bağlı sağlık evleri ile herkesin sağlık hizmetlerinden eşit olarak yararlandırılması ilke kabul edilmiş koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmetlerinin birlikte yürütülmesi, 15

16 kamu sektöründe sağlık hizmetlerinin tek elden yönetimi, halk ile bütünleşme, kamuda hekimlerin tam gün çalışması öngörülmüştür. Sağlık Bakanlığının teşkilat yapısı ve görevleri 181 ve 210 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile bazı değişiklikler yapılarak yeniden düzenlenmiştir. Son olarak tarih ve 356 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın ismi de Sağlık Bakanlığı olarak değiştirilmiş ve hizmet koşullarına göre merkez ve taşra örgütünü geliştirerek bugünkü örgüt ve yönetim biçimini almıştır. Sağlık Bakanlığının Görevleri 1. Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurtmak, 2. Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu, tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak, 3. Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapmak, 4. İlaç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol ve denetlemek; farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar yerlerin, dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak, denetlemek, 5. Gerekli aşı, serum, kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve gerekirse ithalini sağlamak, 6. Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek, 7. Mahalli idareler ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, 8. Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak, 9. Kanser, Verem, Sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonu ve denetimini sağlamak, 10. Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, meslek personelini yetiştirmek, 16

17 11. Sağlık Hizmetleri ile ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak. 1.1 SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI Bakanlık merkez örgütü, Şekil 1 de görüldüğü gibi, ana hizmet birimleri, destek birimler ile danışma ve denetim birimleri olmak üzere üç ana grup altında toplanan altı genel müdürlük, altı bağımsız daire başkanlığı ve iki kurul başkanlığından oluşmaktadır. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı na bağlı olarak hizmet vermekte olan iki de kuruluş mevcuttur. BAKAN ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YARDIMCILARI ANA HİZMET BİRİMLERİ DESTEK BİRİMLERİ TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA ÇOCUK SAĞLIĞI-AP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ilaç VE ECZACCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞANLIĞI İDARİ MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAVUNMA SEKRETERLİĞİ SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEREM SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SITMA SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANSERLE SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ BAĞLI KURULUŞLAR APK KURULU BAŞKANLIĞI HUDUT SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ BAKANLIK MÜŞAVİRLİĞİ Şekil 1- Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı 17

18 Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı, Şekil 2 de görüldüğü gibi Valiliklere bağlı olarak çalışan İl Sağlık Müdürlükleri ile ilçelerde Sağlık Grup Başkanlıkları ve buna bağlı sağlık kuruluşlarından meydana gelmektedir. Birinci basamak sağlık kuruluşları olan sağlık ocakları ve bunların bağlı olarak hizmet veren sağlık evleri temel sağlık hizmetlerinin topluma eşit olarak ulaştırılmasını sağlayan sağlık birimlerimizdir. Bunlara ilave olarak, daha büyük yerleşim yerlerinde hizmet vermekte olan ve uzman hekim istihdam edilebilen Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri bulunmaktadır. Verem Savaş Dispanserleri, verem tanı ve tedavi hizmetlerini sağlamaktadır. Teşkilat şemasında yer almamakla birlikte, kanser erken tanı merkezleri kurulmaya başlanmıştır. 18

19 VALİ SAĞLIK MÜDÜRÜ İL HIFZISSIHHA KURULU YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI Şb. SAĞLIK OCAKLARI Şb. ECZACILIK Şb. ANA ÇOCUK SAĞLIĞ Şb. BULAŞICI HASTALIKAR Şb. GIDA VE ÇEVRE SAĞLIĞI Şb. RUH SAĞLIĞI Şb. AĞIZ VE DİŞ SAĞIĞI Şb. SAĞLIK İSTATİSTİKLER Şb. PERSONEL Şb. ACİL HİZMETLER Şb. TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI Şb. EĞİTİM Şb. İDARİ VE MALİ İŞLER Şb. KAYMAKAM SAĞLIK GRUBU BAŞKANI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ VEREM SAVAŞ SAĞLIK MESLEK DEVLET HASTANESİ KOMUTA MERKEZİ DİSPANSERİ LİSESİ Acil Yardım İstasyonu AÇS-AP MERKEZİ SAĞLIK OCAKLARI HALK SAĞLIĞI LABORATUARI Sağlık Evi Şekil 2- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı 19

20 1.3 TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİ Türkiye de sağlık hizmeti sunan birimler, birinci basamakta sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, verem savaş dispanserleri, kamu hastanesi poliklinikleri, SSK sağlık istasyonları ve dispanserleri, belediyeler, işyeri hekimleri, özel teşhis ve tedavi poliklinikleri, muayenehaneler ve farklı büyüklükte çok çeşitli diğer kamu dispanserleri ile vakıf poliklinikleridir. Koruyucu sağlık hizmetleri ile evde ve ayakta tedavi hizmetleri temelde, Sağlık Ocağı, Sağlık Evi, 295 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi (AÇS-AP) Merkezi, 274 Verem Savaş Dispanseri (VSD) ile ülke genelinde Sağlık Bakanlığı tarafından verilmektedir. Bu açıdan, hizmetlerin yaygınlaştırılması için son 30 yıldır alt yapının tamamlanması için çalışmalar sürdürülmüş olup artık fiziki alt yapı olarak ülke genelinde yeterli sayılacak bir düzeye gelinmiştir. Tablo 1- Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Yıllara Göre Dağılımı ( ) Sağlık Ocağı AÇS-AP Merkezi VSD Sağlık Evi Türkiye deki 1226 yataklı tedavi kurumunun %60.7 si Sağlık Bakanlığı na aittir. Sağlık Bakanlığı nı özel hastaneler (%21.3), SSK hastaneleri (%9.6) ve üniversite hastaneleri (%3.4) izlemektedir. Tablo 2- Türkiye'de Hastane ve Hasta Yataklarının Kurumlara Dağılımı, 2000 HASTANE KADRO YATAĞI KURULUŞUN ADI SAYISI (%) SAYISI (%) Sağlık Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Üniversite Milli Savunma Bakanlığı Özel KİT Diğer Kamu TOPLAM , ,0 20

21 9,6% 3,4% 3,4% 60,7% 21,3% 0,9% 0,7% Sağlık Bakanlığı SSK Üniversite MSB Özel KİT Diğer Kamu Şekil 3- Türkiye de Yataklı Tedavi Kurumlarının Kuruluşlara Dağılımı, 2000 Yatak kapasitelerine göre dağılıma bakıldığında; yatak kapasitesiyle Sağlık Bakanlığı ülke potansiyelinin %49.9 sine sahiptir. Bunu sırasıyla, SSK hastaneleri (%16.2), Üniversite hastaneleri (%14.3), özel hastaneler (%8.3), KİT hastaneleri (%1.2) ve diğer kamu hastaneleri (%0.9) izlemektedir. 1,2% 9,2% 0,9% 8,3% 14,3% 49,9% 16,2% Sağlık Bakanlığı SSK Üniversite Özel Diğer Kamu MSB KIT Şekil 4- Türkiye'de Yataklı Tedavi Kurumları Yatak Kapasitelerinin Kuruluşlara Göre Dağılımı,

22 Yataklı tedavi kurumlarında muayene edilen hastaların kuruluşlara göre dağılımına bakıldığında; %56 sının Bakanlığımız hastanelerine başvurdukları görülmektedir. Benzer şekilde, hastaneye yatırılan toplam hastanın ü (%52.7) Sağlık Bakanlığı hastanelerine yatırılmışlardır. Yatan hastaların sayılarına bakıldığında ise; bunu sırasıyla SSK hastaneleri (%23.8), Üniversite hastaneleri (%13.4), özel hastaneler (%9.4) ve diğer kamu hastaneleri (%0.6) ile izlemektedir Sağlık Bakanlığı SSK Üniversite Diğer Kamu Özel Şekil 5- Yataklı Tedavi Kurumlarında Yatan Hastaların Hastanelere Göre Dağılımı,2000 Sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bir rolü olan Sağlık Bakanlığı, bunun sonucu olarak sağlık personeli istihdamında da en büyük paya sahiptir. Ülke genelinde istihdam edilen uzman hekimlerin üçte biri, pratisyen hekimlerin ise üçte ikisi Sağlık Bakanlığı kadrolarındadır. Hemşirelerin % 61 i Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında görev yaparken bu oran ebeler için %93 e çıkmaktadır. 22

23 Tablo 3- Sağlık Personelinin İstihdam Eden Kurumlara Göre Dağılımı (2000) SAĞLIK PERSONELİ Sağlık Bakanlığı Üniversite SSK Diğer Kamu Özel Toplam Bir Personele Düşen Nüfus Sayı % Hekim Uzman Pratisyen* Diş Hekimi Eczacı Sağlık Memuru** Hemşire Ebe yıl ortası nüfusu * Asistan hekimler dahildir ** Sağlık Teknisyenleri dahildir. 1.4 DEMOGRAFİ VE SAĞLIK GÖSTERGELERİNDEKİ GELİŞME Nüfus Yapısı Türkiye de Cumhuriyetin kuruluşundan sonra ilk nüfus sayımı 1927 senesinde yapılmıştır. Bu sayımda toplam nüfus 13.6 milyon olarak belirlenmiştir. İkinci nüfus sayımı 1935 de yapıldıktan sonra 1990 yılına kadar her beş yılda bir nüfus sayımları tekrarlanmıştır deki ilk nüfus sayımından 1935 deki sayıma kadar geçen sürede yıllık ortalama nüfus artış hızı binde 21.1 olarak hesaplanmıştır. Buradan itibaren 1990 sayımına kadar, 1945 sayımında ulaşılan binde 10 düzeyindeki rakam hariç, nüfus artış hızları binde aralığında olmuştur Kaynak: DIE Sayım yılları nüfusu (Milyon) Yıllık artış hızı (binde) Şekil 6- Nüfus Sayım Yıllarına Göre Toplam Nüfus Ve Yıllık Artış Hızları 23

24 Nüfus artış hızı trendi 1990 dan sonra değişmeye başlamıştır nüfus tespiti sonuçlarına göre nüfusumuz 62.6 milyona ulaşmış ve döneminde yıllık ortalama nüfus artış hızı binde 14.7 olarak gerçekleşmiştir yılı Genel Nüfus Sayımı nın kesin sonuçları ve buna göre hesaplanmış nüfus artış hızı henüz açıklanmamıştır. Devlet Planlama Teşkilatı projeksiyonlarına göre nüfusun üç ana yaş grubuna göre dağılımı şöyledir: 1995 yılı itibariyle 0-14 yaş grubu nüfusun % 33 ünü, yaş grubu %62 sini, 65 ve üzeri yaş grubundakiler % 5 ini teşkil etmektedir. Sözü edilen oranların 2005 yılında sırasıyla 28, 66, 6 olacağı tahmin edilmektedir. Nüfusun bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, Batı Anadolu da nüfusun %35 inin yaşadığını, bunu Orta, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin takip ettiği gözlemlenmektedir. Kentleşme olgusu yıllar içerisinde devam etmekte olup halen nüfusun %65 i kentsel yerleşim yerlerinde yaşamaktadır Yüzde (%) BATI GÜNEY ORTA KUZEY DOĞU KENTSEL KIRSAL ,1 14,2 22,3 8,6 19,8 65,0 35, Şekil 7- Yerleşim Yeri ve Bölgelere Göre Nüfusun Dağılımı ( ) Bebek Ölüm Hızı Türkiye de bebek ölüm hızındaki en eski tespit, 1963 yılında, ülke genelinde yapılan Nüfus ve Sağlık Araştırmalarının ilkinde belirlenen rakam olup, binde 208 dir. Bu tarihten itibaren günümüze kadar her beş yılda bir tekrarlanan Nüfus ve Sağlık Araştırmalarında bebek ölüm hızının önce hızlı sonra daha yavaş eğimli düşme trendinde olduğu görülmüştür. Bebek ölüm hızı, son iki araştırmaya göre, sırasıyla 1993 de binde 59.3, 1998 de binde 42.7 dir de tekrarlanması planlanan bir 24

25 sonraki araştırmada da, bebek ölüm hızındaki düşme eğiliminin, yenidoğan ölümlerinin ağırlığının giderek artması nedeniyle, yavaşlayarak süreceği tahmin edilmektedir. 250 Yüzde (%) ,3 42, ,5 65, ,6 38, * * DPT projeksiyon sonuçları Şekil 8- Yıllara Göre Bebek Ölüm Hızı ( ) Ana Ölüm Hızı Ana ölüm hızında da bebek ölüm hızındaki trende paralel gelişmeler görülmektedir. Ancak örneklem büyüklüğü nedeniyle ana ölüm hızını belirleme çalışmaları sık sık yapılamamaktadır. İlki 1974 yılında gerçekleştirilen çalışmada ana ölüm hızı yüz binde 208 olarak hesaplanmıştır. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından yapılan çalışmada 1981 yılındaki ana ölüm hızı yüz binde 132 olarak yayımlanmıştır. Bakanlığımızca döneminde ülke genelini temsil eden 53 ilimizdeki hastanelerin kayıtlarından gerçekleştirilen ana ölüm nedenlerinin belirlenmesi çalışmasında, ana ölüm hızı yüz binde 49.2 olarak hesaplanmıştır , Şekil 9- Yıllara Göre Ana Ölüm Hızı (yüz binde) 25

26 Kaba Doğum Hızı Ülkemizde kaba doğum hızı giderek düşmektedir ve 1998 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmalarının sonuçlarına göre kaba doğum hızı sırasıyla binde 22.9 ve binde 22.8 dir. 8 nci Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre 1995 yılında kaba doğum hızı binde 22.6 dır. Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı nda 2000 yılında kaba doğum hızının binde 21.8, 2005 yılında ise binde 19.9 olarak tahmin edildiği belirtilmektedir. Kaba Ölüm Hızı Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı nda Türkiye de 1995 yılında kaba ölüm hızının binde 6.9 olduğu belirtilmektedir. Binde Kaba Doğum Hızı Kaba Ölüm Hızı Nüfus artış Hızı * Şekil 10- Yıllara Göre Kaba Doğum, Kaba Ölüm ve Nüfus Artış Hızları Doğuşta Beklenen Hayatta Kalma Süresi 1995 yılında doğuşta hayatta kalma ümidi kadınlar için 70.3, erkekler için 65.7 yıl olup, ortalama 68 yıldır yılı için yapılan tahminler kadınlarda 72.7 ye, erkeklerde 68 e, toplamda da 70.3 e ulaşılacağı yönündedir. 26

27 YIL ,6 36,7 45,2 42,0 48,6 52,0 47,9 44,7 51,1 55,3 53,0 57,3 59,4 61,3 56,9 54,8 67,3 65,1 62,7 69,7 71,5 66, ERKEK KADIN * Şekil 11- Cinsiyete Göre Doğumda Beklenen Yaşam Süresi Gayri safi Milli Hasıla (GSMH) İçinde Toplam Sağlık Harcamaları Sağlık sigortası kapsamındaki nüfus 1995 de kişi ile toplam nüfus içinde % 68.3 iken, 1999 da kişi ile % 86.4 e ulaşmıştır. Genel bütçe rakamlarına bakıldığında, gayrı safi milli hasıla içinde sağlığa ayrılan payın yıllara göre % arasında olduğu görülmektedir. Ancak bunun yanında diğer kamu kaynaklarından da sağlığa ayrılan payın göz önünde bulundurulması gerektiği unutulmamalıdır ,5 4 3,5 3 2,5 3,5 3,1 3,1 3,2 3,1 2,9 2, ,4 3,5 3, ,8 3,9 107,7 4,4 130,14 85,2 4 3,9 119,8 3,7 3,6 111,4 106,5 139, ,5 1 0, ,5 50,1 43,3 41,3 38,2 39,2 42,5 49, Şekil 12- Yıllara Göre GSMH İçinde Toplam Sağlık Harcamaları 27 66,5 Toplam Sağ. Har. GSMH (%) Kişi başına sağlık harcaması ($)

28 1.5 ULUSAL SAĞLIK POLİTİKASI Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı nda insan sağlığı toplumsal kalkınmanın temeli olarak tanımlanmakta olup, yaşam kalitesinin ve süresinin artırılması esas olarak alınmaktadır. Sağlık hizmetlerinin eşitlik ve hakkaniyet içinde, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli, ulaşılabilir, verimli bir şekilde, bölgeler ve sosyoekonomik gruplar arası sağlık düzeyi farklılıklarını azaltıcı, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, hasta haklarına saygılı bir şekilde sunulması temel ilkeleri oluşturmaktadır. Bu planda, bireylerin ve ailelerin bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi yoluyla toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi hedeflere ulaşmada önde gelen stratejilerdendir. Sekizinci plan çerçevesinde, koruyucu sağlık hizmetleri sunumunun birinci basamak sağlık hizmet birimleriyle entegre edilerek etkinleştirilmesi, bebek ve çocukların yaşama sağlıklı başlaması, ergen ve gençlerin sağlıklarını koruma, geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmaları, kişilerin özürlülükten ve hastalıktan uzak, yaşam süresinin ve kalitesinin artırılması, özellikle yaşlıların yaşamsal faaliyetlerini yardıma muhtaç olmadan sürdürebilmeleri ve topluma katkılarının devamının sağlanması hedeflenmektedir. Gerek hizmet sunumunda etkili yönetim, gerekse hizmetlerin finansmanı konularında etkili çözüm getirilmesi, sağlık alanındaki reformların temel konularını oluşturmaktadır. Hizmetlerin etkililiğini artırmak üzere, iyi işleyen bir sevk sisteminin kurulması, kentsel kesimde özellikle birinci basamakta sunulan evde ve ayaktan tedavi edici hizmetlerin kapasitesinin geliştirilmesi için yapılandırma ihtiyaçları öncelikli konular olarak vurgulanmaktadır. Bunun yanı sıra, tedavi edici hizmetlerde kalitenin artırılması, kaynakların akılcı kullanımı ve hastanelerin ihtiyaçlara cevap verebilmesini sağlamak üzere yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi, idari ve mali açılardan özerk hale getirilmeleri hedeflenmektedir. Ülkemizde sağlık düzeyi ile sağlık hizmetlerinin mevcut durumu dikkate alınarak, öncelikli sağlık hedefleri ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak stratejilerin belirlenmesi ilgili bütün kurum ve kuruluşların (DPT, ilgili Bakanlıklar, diğer ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, meslek örgütleri, üniversiteler, sivil toplum örgütleri vb.) katılımı ile gerçekleştirilen Ulusal Sağlık 21 Politikası Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir. Yapılan sektörler arası çalışmalar sonucunda, Sağlık 21, Herkese Sağlık, Türkiye nin Hedef ve Stratejileri (Aralık-2001) dokümanı hazırlanmış ve yayınlanmıştır. 28

29 Bu programın temel amacı; Türkiye de sağlık göstergelerini iyileştirerek; beklenen yaşam sürelerini uzatmak, yaşam kalitesini iyileştirmek, bölgeler ve gruplar arasındaki sağlık düzeyi farklılıklarını mümkün olduğunca azaltmaktır. Bu temel amaç doğrultusunda, 21 nci yüzyılın ilk 25 yılı için ulusal hedef ve stratejiler belirlenmiştir. Ulusal Sağlık 21 Politikası nın ana hedefleri; HEDEF 1: 2020 yılına kadar uygulanacak kademeli programlar sonucunda toplum sağlığı açısından önemli bulaşıcı hastalıkların kontrolünü, eliminasyonunu ya da eradikasyonunu sağlamak. HEDEF 2: 2020 yılına kadar, toplum sağlığı açısından önemli bulaşıcı olmayan hastalıkların sıklığını ve bunlara bağlı erken ölüm, sakatlık ve iş göremezliği azaltarak, yaşam kalitesini yükseltmek. HEDEF 3: 2020 yılına kadar, kaza, şiddet ve afetlere bağlı yaralanmaları, sakatlıkları ve ölümleri önemli ölçüde azaltmak ve bunun sürekliliğini sağlamak. HEDEF 4: 2020 yılına kadar bütün yeni doğanların, bebeklerin ve okul öncesi yaşlardaki çocukların yaşama sağlıklı başlamalarını ve sürdürmelerini sağlamak. HEDEF 5: 2020 yılına kadar, üreme ve cinsel yaşamdan kaynaklanan sağlık sorunlarını en az % 50 azaltmak. HEDEF 6: 2020 yılına kadar, tütün, alkol, uçucu maddeler ve psikoaktif ilaç gibi bağımlılık yapan maddelerin kullanımını, yetersiz fizik aktivite ve kötü beslenme gibi sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri mümkün olan en alt düzeye indirmek. HEDEF 7: 2020 yılına kadar, ergen, yaşlı ve özürlülerin daha sağlıklı olmalarını ve toplum içinde daha aktif rol almalarını sağlamak. HEDEF 8: 2020 yılına kadar, halkın psiko-sosyal iyilik durumunu geliştirmek ve ruh sağlığı sorunu olan kişilerin özel bakım almalarını sağlamak. HEDEF 9: 2020 yılına kadar, toplumdaki bireyleri evde, okulda, işyerinde ve yaşanılan her yerde daha sağlıklı bir ortamda yaşama imkanına kavuşturmak. 29

30 HEDEF 10: Toplumun tüm kesimlerine ulaşılabilir, kabul edilebilir ve kullanılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunmak, hizmet ağını bölgesel ve sosyal farklılıkları giderecek şekilde yayarak, sürekliliğini sağlamak, olarak belirlenmiştir. Bundan sonraki aşama, belirlenen bu hedeflerin ülke politikası olarak kalkınma planlarında yer almasını ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların eylem planlarına bu hedefleri entegre etmelerini ve uygulamalarını sağlamaktır. 30

31 2. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYNAKLARI VE ALTYAPI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 31

32 32

33 2.1 MALİ KAYNAKLAR GENEL BÜTÇE Sağlık Bakanlığı ülkemizde koruyucu sağlık hizmetlerinin tek sunucusu, birinci basamak tedavi ve yataklı tedavi hizmetlerinin ise en yaygın sunucusu olması itibarı ile ülkenin tüm sağlık hizmetlerinin sunumunda tartışmasız en büyük paya sahiptir. Buna rağmen diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Sağlık Bakanlığı na ayrılmış mali kaynaklar çok düşüktür. Bakanlığın konsolide bütçe içindeki payı Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana %2.2 ile % 4.7 arasında değişmektedir. 5 4,5 4,71 4,56 4 4,21 4,12 4,21 3,5 3 2,5 2 3,6 3,7 3,65 3,28 3,12 2,81 2,73 2,73 2,75 2,76 2,81 2,94 2,65 2,54 2,8 2,66 2,26 2, Şekil 13- Sağlık Bakanlığı Bütçesinin Genel Bütçeye Oranı (Yıllara Göre Değişim-%) Bakanlığımızın son dört yıllık bütçe harcamaları incelendiğinde ayrılan payın ortalama %79 unun Personel Giderleri, %8 inin yatırım giderleri, %8 inin transfer giderleri, %5 inin ise diğer cari giderler için harcandığı görülmektedir. Tablo 4- Sağlık Bakanlığı Bütçesinin Yıllara Göre Durumu Milyon TL. HARCAMA KALEMİ 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % PERSONEL GİDERLERİ DİĞER CARİ GİDERLER YATIRIM HARCAMALARI TRANSFER HARCAMALARI TOPLAM EK GELİRLER (3418) BÜTÇE+3418 TOPLAMI

34 Bakanlığımıza 2002 yılında konsolide bütçeden yaklaşık 2.3 katrilyon TL. ayrılmış olup, toplam bütçe içindeki payı %2.4 civarındadır. Tablo 5- Bakanlık Bütçesinin Harcama Kalemlerine Dağılımı (2002)* HARCAMA KALEMLERİ 2001 YILI BÜTÇESİ 2002 YILI BÜTÇE TEKLİFİ 2002 YILI BÜTÇESİ 2001 YILINA GÖRE ARTIŞ (%) Personel Giderleri Yolluklar Hizmet Alımları Tüketim Malları Ve Malzeme Alımları Demirbaş Alımları Makine Teçhizat Ve Taşıt Alımları Yapı Tesis Ve Büyük Onarım Giderleri Diğer Ödemeler Transferler** TOPLAM * Milyon TL. ** 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun gereğince kaçak ve yasak şüphesiyle yakalanan uyuşturucu maddeler için İçişleri Bakanlığı personeline ödenen ikramiyeler dahildir. (2001 yılı içinde ödenen Trilyon TL. dir) EK KAYNAKLAR (3418 SAYILI KANUN GELİRLERİ) Kanunun amacı; eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için ilave kaynaklar temin edilmesidir. Bu kanun 31 Mart 1988 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğü girmiştir. Kanun un 39. maddesi (a) ve (b) bentleri ile Bakanlığımıza sağlanan ek kaynağın etkin bir şekilde ve en uygun yerlerde kullanılması amacıyla Bakanlığımızca 3418 Sayılı Kanun un 39 ncu Maddesi ile Bakanlığımıza Sağlanan Ek Kaynağın Kullanılmasına İlişkin Yönerge hazırlanarak tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Kanun 4684 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişikliğe uğramış olup, 39/b maddesi yürürlükten kaldırılarak aynı maddenin 39/a bendi kapsamına alınmıştır sayılı kanun gelirlerinden Bakanlığımıza sağlanan ek kaynağın büyük bir bölümünün, tarihli 4306 sayılı kanunla, sekiz yıllık kesintisiz eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı na tahsis edilmiş olması nedeniyle gelirlerimizde büyük düşüş olmuştur. 34

35 Bakanlığımızın bu durumu dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı nın ortak çalışmalarıyla Hükümet Tasarısı haline gelen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sevk edilmiştir. 10 Temmuz 2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 4702 sayılı Kanun ile Bakanlığımıza ayrılan payın arttırılması sağlanmıştır DÖNER SERMAYE Yataklı Tedavi Kurumları 2001 yılı sonu itibarıyla ülkemizde 608 döner sermayeli sağlık kuruluşu mevcuttur. Bu kurumların 2001 yılı toplam geliri 1 katrilyonu geçmiştir. Tablo Yılı Döner Sermaye Bilgileri Döner Sermayeli Kurum Sayısı Toplam Nominal Sermaye Toplam Tahmini Bütçe Toplam Gelir Toplam Gider yılında nominal sermaye % 100 artırılarak 200 trilyon liraya yükseltilmiş, 2001 yılında ise 400 Trilyon liraya yükseltilmiştir yılı gelirleri 1999 gelirlerine göre % 57.7, 2001 yılı gelirleri 2000 yılı gelirine göre %59.4 oranında artış göstermiştir. Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Birinci basamak sağlık kuruluşlarının cari ihtiyaçlarını karşılamak, bu kurumlarda sağlık hizmeti veren personeli teşvik etmek ve motivasyonunu artırmak amacıyla döner sermaye gelirlerinden ödenen payın yeniden düzenlenmesi ve sağlık personeline döner sermayeden ödenecek payın arttırılması, her ilde en az bir adet 35

36 döner sermaye işletmesi kurulması, il düzeyindeki mevcut döner sermaye işletmelerinin birleştirilmesine imkan tanınmasını amaçlayan döner sermaye uygulaması başlatılmış olup, çalışmalar hızla devam etmektedir. 1 Kasım 2001 tarihinden itibaren 45 ilde uygulaması başlatılan döner sermaye işlemlerinin, 1 Mayıs 2002 tarihinden itibaren 81 ilde uygulanması ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Bu kapsamda 1999 yılı geliri 1 trilyonun üzerinde olan döner sermaye işletmeleri bağımsız kalmak kaydıyla, diğer döner sermayeli işletmelerin saymanlıkları birleştirilerek 180 e indirilmiştir. 2.2 YATIRIMLAR VE ALTYAPI GELİŞTİRME TAMAMLANAN YATIRIMLAR Önceki yıllarda yatırım programına alınan sağlık tesislerinin, zamanında kaynak bulunamaması ve inşaatlarının sürmesi nedeniyle, 2000, 2001 ve 2002 yıllarında, yatırım programında çok az sayıda yeni yatırım planlanmıştır. Bunun yerine, inşaatları devam edenlerin tamamlanmasına öncelik verilmiş olup, yılları arasında 608 sağlık tesisinin inşaatları tamamlanmıştır. Tablo 7- Bitirilen Sağlık Tesisi İnşaatlarının Yıllara Göre Dağılımı ( *) KURUMU TOPLAM Devlet Hastanesi A.Ç.S.A.P.Merkezi Sağlık Meslek Lisesi Verem Savaş Dispanseri Sağlık Ocağı Sağlık Evi Halk Sağlığı Lab. 1 1 Sağlık Müd.Hizmet Binası Ana Depo Tam. Müdürlüğü 1 1 Uluslararası Tıp Kongre Merkezi 1 1 * 2002 ilk beş ay. Planlanan sağlık tesislerinin zamanında faaliyete geçirilebilmesi için Bakanlık bütçesinden yatırımlar için ayrılan payın düşük olması nedeniyle Bakanlığımıza tahsis edilen 3418 Sayılı Kanun gelirlerinden ek katkı sağlanmış olup, detaylar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 36

37 Tablo 8- Yatırım Harcamalarının Yıllara ve Kaynağına Göre Dağılımı (TL.) YILLAR Genel Bütçe Ek Kaynak Gelirleri Toplam * * 2002 yılı ilk beş ay DEVAM EDEN YATIRIMLAR Halen 309 yataklı tedavi kurumu yatırım programında olup fiziki gerçekleşme düzeyleri %70 ve üzerinde olan 47 adet devlet hastanesinin 2002 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 75 Sağlık Ocağı, 18 Sağlık Evi, 1 Halk Sağlığı Laboratuarı, 1 Donatım Bölge Müdürlüğü, 7 Sağlık Meslek Lisesi, 3 Sağlık Müdürlüğü, 1 Verem Savaş Dispanseri olmak üzere toplam 106 adet sağlık tesisi inşaatının 2002 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Tablo 9- Yatırımı Devam Eden Tesisler Hastane 309 Sağlık Ocağı 420 Sağlık Evi 299 A.Ç.S.A.P.Merkezi 9 Sağlık Meslek Lisesi 37 Verem Savaş Disp. 11 Halk Sağlığı Lab. 20 Kamu Sağlığı Mer. 1 Sağlık Müdürlüğü 21 Donatım Bölge Müd. 4 Bakanlık Hiz. Binası 1 Hekim Evi 2 TOPLAM 1134 Sağlık alanına ayrılan kaynakların yetersiz olması, mevcut kaynaklarda koordinasyon eksikliği, organizasyon bozukluğu, rasyonel olmayan yatırımlar, makine ve teçhizat eksiklikleri ve istihdam politikasındaki yanlışlıklardan dolayı, bazı yerlerde 37

38 kapasite yetersiz kalırken, bazı yerlerde de atıl kapasitenin söz konusu olduğu dikkate alınarak, mevcut yatırımların yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı na Ait Hastanelerin Yatırım Esaslarının Tespitine Dair Yönerge hazırlanmış olup, bu yönerge doğrultusunda, 2002 yılı yatırım programına teklif edilecek olan yataklı tedavi kurumu yatırımlarının rasyonel kriterler çerçevesinde belirlenebilmesi ve yatırım programında yer alan ve henüz ihalesi yapılmayan yatırımların değerlendirilmesi için Bakanlığımızda bir komisyon kurulmuştur. Bu Komisyon çalışmaları sonucunda 2001 yılı yatırım programında yer alan tahmini 100 trilyon Türk Lirası tutarındaki 32 adet hastane, 80 sağlık evi ile 20 sağlık ocağı, kaynakların rasyonel kullanımı açısından yatırım programından çıkarılmıştır sayılı yasa gelirlerinden Bakanlığımıza ayrılan ek kaynak gelirleri kullanılmak suretiyle ihtiyaç duyulan bölgelerdeki sağlık yatırımlarının tamamlanmasına öncelik verilmiştir. Bu çerçevede 2000 yılı yatırım programına alınan 250 yataklı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi inşaatı ihalesi 2001 yılında yapılmıştır. Bakanlığımızca yapımı gerçekleştirilen bu inşaata tarihinde başlanılmış ve 10 ayda tamamlanmıştır. Bu, kaynakların rasyonel kullanımı açısından önemli bir yaklaşımdır yatırım programına alınan Ankara İli nin acil ihtiyacı olan 400 yataklı Ankara Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi nin de 2001 yılı Aralık ayında Bakanlığımızca ihalesi yapılmış olup, 2002 yılında fiilen inşaatı başlatılan bu hastane de 2002 yılı sonunda tamamlanacaktır. 38

39 2.2.3 KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI Mayıs Nisan 2002 tarihleri arasında 32 sağlık tesisi için yapılan kamulaştırma çalışmaları için TL. ödenek tahsis edilmiştir. Tablo 10- Yıllara Göre Kamulaştırma Faaliyetleri ( ) YILLAR TESİS SAYISI TUTARI * TOPLAM * 2002 ilk beş ay ONARIM FAALİYETLERİ Türkiye genelinde Bakanlığımıza ait sağlık tesislerinin modernizasyonu ve onarımları için illerden gelen keşif özetleri ve ödenek talepleri, teknik elemanlarca işlem ve usûl yönünden incelenerek, uygun görülenler bütçe imkanları göz önünde tutularak değerlendirilmiş ve bu amaçla; Şartları uygun görülen tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının bakım ve onarım işleri için keşif, yeterlilik, ihale, kontrol, kabul ve kesin hesap çalışmaları yapılmıştır. Tablo 11- Yıllara Göre Onarım Harcamaları, YILLAR GENEL BÜTÇE(TL.) EK KAYNAKLAR (TL.) TOPLAM (TL.) * * 2002 ilk beş ay. 39

40 2.2.5 ALTYAPI GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Hizmete Yeni Açılan ve Mevcut Sağlık Kuruluşları 31 Mayıs Nisan 2002 döneminde ülke genelinde 31 hastane, hastane yatağı, 10 ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, 6 verem savaş dispanseri, 1 sıtma tropikal araştırma merkezi ile 233 adet sağlık ocağı hizmete açılmıştır. Bunun yanında 6 adet bölge baştabipliği, 1 adet sağlık denetleme tabipliği ile 4 adet sağlık denetleme merkezi fiilen hizmete sunulmuştur. Binası bitirilen 38 hastanenin açılması için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Bu arada çeşitli nedenlerle bazı sağlık kuruluşları kapatılmıştır. Tablo 12- Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Yıllara Göre Değişimi 1999 Mayıs 2002 Nisan Hastane Yatak Sayısı Sağlık Ocağı Sağlık Evi Açs/Ap Merkezi Halk Sağlığı Laboratuarı Acil Sağlık İstasyonu Verem Savaş Dispanseri Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Eğitim Enstitüsü 1 3 Yapılan çalışmalar sonucunda, sağlık ocağı sayısında %4, halk sağlığı laboratuarı sayısında %11, 112 acil sağlık istasyonu sayısında %33 oranında artış sağlanmıştır. Sağlık evleri konusunda ise Bakanlığımızca belirlenen politika gereği, yeni bina yapmak yerine bu hizmetlerin mobilize ekiplerle verilmesi benimsenmiştir. 40

41 Hastane ve Yatak Kapasitesinde Gelişme Bakanlığımıza bağlı yataklı tedavi kurumlarına bakıldığında, kurum sayısında %4 yatak sayımızda ise %7 gelişme sağlanmıştır. HASTANE SAYISI YATAK SAYISI Mayıs Mayıs Hastane Sayısı Yatak Sayısı Şekil 14- Yıllara Göre Hastane Ve Yatak Sayısında Gelişme ( ) Acil Hizmetlerin Yaygınlaştırılması Acil hizmetler 81 ile yaygınlaştırılmış olup ilçe düzeyinde örgütlenme çalışmaları devam etmektedir. İstasyon ve ambulans sayılarının yıllara göre gelişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 13- Acil Yardım İstasyonu ve Ambulansların Yıllara Göre Dağılımı ( ) YIL FAAL İL İSTASYON SAYISI AMBULANS SAYISI * * 2002 ilk beş ay 41

42 Diyaliz Hizmetlerinde Gelişmeler Akut ve kronik böbrek yetmezliği hastalarının yaşamlarını devam ettirmede, böbrek nakline hazırlanmalarında ve gerekli diğer tıbbî durumlarda uygulanan diyaliz tedavisi, 2001 yılı verilerine göre u hemodiyaliz, ü periton diyalizi olmak üzere toplam kronik böbrek yetmezliği hastasına uygulanmıştır. Tablo 14- Bakanlığımıza Bağlı Hastanelerimizdeki Diyaliz Merkezlerinin Yıllara Göre Dağılımı ( ) 1999 Mayıs Mayıs Artış Merkez ,2 Cihaz ,7 Diyaliz hizmetlerine ulaşılabilirliğin artırılması için Bakanlığımız, hasta sayısı 15 in üzerinde olan ilçelerde ve personeli yeterli olan hastanelerde diyaliz merkezleri açmaktadır. Daha önceden açılan diyaliz merkezlerine de cihaz takviyesi yapılmaktadır. Tüberküloz (Tbc) Laboratuar Ağı Tbc Kontrol Programının temel hedeflerinden biri teşhisin bakteriyolojik muayeneye dayandırılmasıdır. Bu amaçla iyi işleyen bir Tbc laboratuarı ağı planlanmıştır. Buna göre; Verem savaş dispanserlerinde mikroskopik muayene, 21 bölge laboratuarı ve göğüs hastalıkları hastanesi laboratuarında homojenizasyon ve kültür muayenesi, 8 bölge laboratuarında antibiyogram tetkiki yapılabilecek olup, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Tbc laboratuarı Referans laboratuar olarak planlanmıştır. Kanser Erken Teşhis Merkezleri 1998 Yılında Avrupa Birliği ile Bakanlığımız arasında yapılan anlaşma ile Kanser Erken Teşhis Merkezleri açılması kararlaştırılmış olup, 2002 yılı sonunda hizmete sunulan Erken Teşhis Merkezlerinin sayısının 30 a ulaştırılması planlanmıştır. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Birimleri Mayıs 1999 itibariyle 1 eğitim diş hastanesi, 7 müstakil ağız ve diş sağlığı merkezi, 91 hastane bünyesinde ağız ve diş sağlığı merkezi, 621 diş polikliniği 42

80. YILDA TEDAVİ HİZMETLERİ ( 1923-2003 )

80. YILDA TEDAVİ HİZMETLERİ ( 1923-2003 ) 80. YILDA TEDAVİ HİZMETLERİ ( 1923-2003 ) Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara 2004 0 İ Ç İ N D E K İ L E R I.BÖLÜM TEDAVİ HİZMETLERİNDE GELİŞİM Sayfa Osmanlının Son Döneminde Tedavi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ Coşkun Can Aktan I. GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre, ülke sınırları içinde yaşayan herkesin, sağlıklı bir

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI OCAK 2006 1 DURUM ANALİZİ 1.1 Kurum İçi Analiz SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 1.1.1 Kurumun Tarihçesi ve Yapısı Cumhuriyet döneminin sağlık örgütlenmesi girişimleri

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - 2 - 2015 Yılı Performans Programı Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2006 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2006 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2006 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ANKARA 2007 BAKAN SUNUŞU 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I-GENEL BİLGİLER 4 A- MİSYON VE VİZYON 4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Detaylı

Türkiye de Tütün Kontrolü Politikaları

Türkiye de Tütün Kontrolü Politikaları Türkiye de Tütün Kontrolü Politikaları Yazarlar Nazmi Bilir Banu Çakır Elif Dağlı Toker Ergüder Zeynep Önder ÖZET Bu rapor, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Bloomberg Tütünle Mücadele Küresel Girişimi

Detaylı

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yayýn No:2011/414 TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yrd.Doç.Dr. Seher Nur SÜLKÜ Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı

Detaylı

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır.

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır. SUNUŞ AK Parti iktidarının ilk gününden beri, bir hususun altını ısrarla çizmekteyiz. Bu husus, Türkiye fotoğrafının tamamına bakma anlayışımızdır. Biz fotoğrafın tamamına bakarak, Türkiye nin problemlerini

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YAPISI 720S00013 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İÇ KAPAK DEĞERLENDİRME RAPORU (2003-2010) Prof. Dr. Recep AKDAĞ 1 2 Editör Prof. Dr. Recep AKDAĞ İçindekiler SUNUŞ... 9 ÖNSÖZ... 11 AÇIKLAMALAR... 13 GİRİŞ... 15 DÜNDEN

Detaylı

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER 0 AMAÇ İl Sağlık Stratejik Planı; İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği olmak üzere üç kurumun ortak çalışmaları ile kalkınma planları, programlar, ilgili

Detaylı

T.C. HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLÂNI 2006-2010

T.C. HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLÂNI 2006-2010 T.C. HATAY İL ÖZEL İDARESİ HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLÂNI 2006-2010 NİSAN 2006 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. MİSYON VE VİZYON... 4 3. SEKTÖREL ANALİZLER VE PLÂNLAR... 5 3.1. EĞİTİM HİZMETLERİ...

Detaylı

Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur.

Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. BAKAN SUNUŞU DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU SAĞLIK BAKANI Bakanlığımız, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

Evli ve dört çocuk babasıdır. Kendisine ait http://www.mehmetatasever.com adresli kişisel internet sitesi bulunmaktadır.

Evli ve dört çocuk babasıdır. Kendisine ait http://www.mehmetatasever.com adresli kişisel internet sitesi bulunmaktadır. Yazar Hakkında Mehmet Atasever: Eğitim hayatına doğum yeri olan Erzurum da başlayıp, yüksek lisans eğitimini; Atatürk Üniversitesi, üretim yönetim ve pazarlama alanında tamamladı. Doktora eğitimine ise

Detaylı

Türkiye de Sağlık ve İlaç Harcamaları

Türkiye de Sağlık ve İlaç Harcamaları Türkiye de Sağlık/İlaç Harcamaları ve İlaç Geri Ödeme Politikası Türkiye de Sağlık ve İlaç Harcamaları Doç. Dr. Yuanli Liu Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Doç. Dr. Yusuf Çelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2011-2015 STRATEJİK PLAN. Aralık 2010 - Ankara

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2011-2015 STRATEJİK PLAN. Aralık 2010 - Ankara Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2011-2015 STRATEJİK PLAN Aralık 2010 - Ankara Bakan Sunuşu Geçtiğimiz 10 yılın son çeyreği, dünyada ekonomik veriler açısından sıkıntılı geçen, küresel ekonomik kriz in

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve SAĞLIK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların sağlık alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Giriş Dünya Sağlık Örgütü ne göre bir ülkenin sağlık sistemi herkese gerekli olan sağlık hizmetinin yüksek kalitede verilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011 Yollarımızı asrın, bugünkü ilerlemelerin icap ettirdiği bir mükemmel duruma eriştirmek lazımdır. Ancak bu suretle

Detaylı

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK 9 786055 867430 PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK Parti Programlarında ve Seçim Bildirgelerinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Birinci Baskı, Mayıs 2011, Ankara Türk Tabipleri

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2008-2012

STRATEJİK PLAN 2008-2012 STRATEJİK PLAN 2008-2012 SUNUŞ HAZİRAN - 2007 ANKARA SUNUŞ Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini önemli

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı