Doğrusal aktüatörler DFPI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğrusal aktüatörler DFPI"

Transkript

1 Doğrusal aktüatörler DFPI NIL Değișikliğe tabidir Internet:

2 Doğrusal aktüatörler DFPI Önemli özellikler Genel bilgiler Kap valflerivekapamavalflerigibi prosesvalflerininuyar lmas için doğrusal aktüatör, örneğin proses otomasyon sistemlerinde Entegre konum gösterici enkoderli doğrusal aktüatör(potansiyometre) Entegre pozisyon kontrolörlü ve valf blokluürünversiyonlar (DFPI- -CV- ).Buürün versiyonuyla, entegre pozisyon kontrolörü piston kolunun konumunumevcutstrokaral ğ içinde kontrol eder. Bu aktüatörün, çal șmagerilimiveyaanalogayar noktas n nbozulmas n dikkate alanfabrikatan ml güvenlik konumuvard r.konumlaranalog ayarnoktas sinyaliile(4 20mA) belirlenir, örneğin master PLC/IPC ile veya sahadaki harici ayar noktas üreticisiilemanüelolarak. Dolaș mh z entegreh zkontrol vidalar kullan laraketkilenebilir P-bağlant tipiyleelektrikselve pnömatikbağlant larsağlamflanșl soketiled șmekaniketkilerden korunur ND2P-E-P tipiyle, konum gösterici enkoder gerilim(gerilim bölücü) formunda konum değiștirme ile orant l analogbirsinyalüretirve bu sinyal daha sonra harici bir kontrolörde ișlenir Dayan kl Basit Tekli Çokyönlü Yüksekkorumas n f ndadayan kl ve kompakt gövde Korozyonayüksekdayan m sayesindeharicikullan miçinideal Entegre pozisyon kontrolörlü ürün tasar mlar n ns cakl k dalgalanmalar ndamuhafaza içindeyoğușmaolușmas n önleyen ve böylece iç elektronik devreleri hasardankoruyanbas nç kompanzasyonkomponentivard r Mevcut kontrol mimarisine kolay entegrasyon Entegre pozisyon kontrolörlü ürün tasar mlar n ndevreyeal nmas, otomatik bașlatma sayesinde entegre kontrolörsüz ürün tasar mlar kadarh zl vekolayd r Entegre pozisyon kontrolörlü ve kontrolorsüz ve valf bloklu ürün tipleri Yaklaș msensörleri,ekkonumlar n diitalalg lamas içingerektiğinde mevcut slotlara monte edilebilir Uygunkullan malanlar : su proses sistemleri at ksusistemleri servis su sistemleri proses su sistemleri siloveambalas zmalsistemleri NIL Değișikliğe tabidir Internet:

3 Doğrusal aktüatörler DFPI Önemli özellikler Tip ND2P-E-P Piston Piston Entegre konum gösterici enkoderli DFPI Tip ND2P-CV Piston Piston Entegre konum gösterici enkoderli, pozisyon kontrolörlü ve valf bloklu DFPI Tip ND2P-CV-P Piston Piston Entegre konum gösterici enkoderli, pozisyon kontrolörlü ve valf bloklu DFPI, korumal pnömatikbağlant l 2 Internet: Değișikliğe tabidir NIL

4 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-E-P Çevreselekipmanlaragenelbak ș EntegrekonumgöstericienkoderliDFPI Montaekipmanlar veaksesuarlar Adaptör DAPZ-FA 2 Çatal mafsal SG Çatal mafsal, paslanmaz çelik CRSG 3 Küresel mafsal SGS Küresel mafsal, paslanmaz çelik CRSGS 4 Çatal mafsal SGA 5 Otomatik hizalanan mil kaplini FK 6 Yaklaș msensörü SMT-8F-I Yaklaș msensörü SMT-8 Yaklaș msensörü SME-8 7 Kanalkapağ ABP-5-S K satan m DIN3358arayüzlükap valfaktüatörünemontaiçin Pistonkoluilekayarplakaaras ndabasitbirbağlant sağlar Küreselyatakl Erkek dișli Radyalveaç salsapmalar kompanzeetmekiçin Manyetik endüktif, Namur, AB 94/9/EC(ATEX) yönetmeliği ile uyumlu Manyetikdirençli,silindirprofilkovan naentegreedilebilir Manyetikak m,silindirprofilkovan naentegreedilebilir Sensörkablolar n vekanallar kirlenmeyekarș korur Sayfa/Internet NO TAG NO TAG 200/03 Değișikliğe tabidir Internet:

5 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-CV Çevreselekipmanlaragenelbak ș EntegrekonumgöstericienkoderliDFPI,pozisyonkontrolörüvevalfbloğu Montaekipmanlar veaksesuarlar Adaptör DAPZ-FA 2 Çatal mafsal SG Çatal mafsal, paslanmaz çelik CRSG 3 Küresel mafsal SGS Küresel mafsal, paslanmaz çelik CRSGS 4 Çatal mafsal SGA 5 Otomatik hizalanan mil kaplini FK 6 Yaklaș msensörü SMT-8F-I Yaklaș msensörü SMT-8 Yaklaș msensörü SME-8 7 Kanalkapağ ABP-5-S K satan m DIN3358arayüzlükap valfaktüatörünemontaiçin Pistonkoluilekayarplakaaras ndabasitbirbağlant sağlar Küreselyatakl Erkek dișli Radyalveaç salsapmalar kompanzeetmekiçin Manyetik endüktif, Namur, AB 94/9/EC(ATEX) yönetmeliği ile uyumlu Manyetikdirençli,silindirprofilkovan naentegreedilebilir Manyetikak m,silindirprofilkovan naentegreedilebilir Sensörkablolar n vekanallar kirlenmeyekarș korur Sayfa/Internet NO TAG NO TAG 200/03 Değișikliğe tabidir Internet:

6 Doğrusal aktüatörler DFPI Tipkodlar DFPI N D2 P C V P Tip DFPI Proses otomasyonu için çift etkili pnömatik aktüatör, entegre konum gösterici enkoderli Piston mm mm mm mm mm mm Strok xuzunluğu[40 990mm] İșlev Çift etkili Yast klama N Yast klamayok Konum gösterici enkoder D2 Analog Ölçüm yöntemi P Kontrolör Potansiyometre Belirtilmemiș C Kontrolör Kontrolörünbağlant konumu Entegre edilmiș E Harici Yön kontrol valfi Belirtilmemiș V Entegre edilmiș Bağlant tipi Belirtilmemiș P Korumal Güvenlikayar Piston kolu ileri yönde 200/03 Değișikliğe tabidir Internet:

7 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-E-P Teknik özellikler İșlev -T- Strok boyu mm -O- Kuvvet 4,47 48,255N -N- Piston mm Genel teknik özellikler Piston Standard bazal r (prosesvalfinebağlant ) DIN 3358 Monta tipi DIN 3358 e uygun flanș üzerinde Flanș monta ölçüsü F07 F0 F0, F4 Pnömatikbağlant 8mmhortumd șçap içinstandartd șçapl Yap saltasar m Pistonkolu,silindirkovan Yast klama Yok Monta konumu Hepsi Çal șmamodu Çiftetkili Ölçüm prensibi Potansiyometre ölçüm prensibi Konumalg lamas Yaklaș msensörüile,entegrekonumgöstericienkoderli Strok boyu [mm] Strok rezervi [mm] 3 4 Maks. hortum uzunluğu [m] 30 DIN/IEC68K s m2-82 ye Sertliks n f 2 yegöretestedilmiștir uygunsüreklidarbedayan m Titreșimdayan m,din/iec68k s m2-6 ya uygun Sertliks n f 2 yegöretestedilmiștir Max.çal șmagerilimi [VDC] 5 Elektrikselbağlant Düzsoket,3-pin,vidal klemens İșletmeșartlar veçevreselșartlar Çal șmabas nc [bar] 3 8 Nominalçal șmabas nc [bar] 6 Ak șkancinsi Filtrelenmișbas nçl hava,filtrelemederecesi40µm,yağlanm șveyayağlanmam ș Haricikullan m C iklimkorumal bölgeler Ortams cakl ğ [ C] Korozyondayan ms n f CRC ) 3 Bağ lhavanemi [%] 5 95yoğușma Korumas n f IEC60529 auygunmontal konumdaip65,ip67;ip69k,montal konumdanema4 CEișareti(bkz.uygunlukbeyan ) Gaz için ATEX kategorisi GaziçinExpatlamakorumatipi Toz için ATEX kategorisi Toz için Ex patlama koruma tipi EXortams cakl ğ ) EU EMC yönetmeliği ABpatlamayakarș korumayönetmeliği(atex) II 2G ct4x II 2D ct 20 CX 20 C3Ta3+60 C ) Festo940070standard nagörekorozyondayan ms n f 3 Yüksekaș nmaetkisinemaruzkalanbileșenler.normalendüstriyelortamdasolventvetemizlememaddeleriyledirekttemashalindeolanvedekoratifalangerektiren,d șar dangörülebilenk s mlar. 200/03 Değișikliğe tabidir Internet:

8 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-E-P Teknik özellikler Kuvvetler[N] ve hava tüketimi[l] Piston bar da teorik kuvvet, ileri yönde 4,72 7,363 2,064 8,850 29,452 48,255 6 bar da teorik kuvvet, geri yönde 4,47 6,88,58 8,080 28,698 47,50 Teorik hava tüketimi mm stroklu, kayma Teorik hava tüketimi 0 mm stroklu, itme Ağ rl k Piston mmstroklutemelağ rl k [g] 3,476 5,530 6,529 3,946 22,569 35,359 0mmstrokbaș naekhareketli [g] yük 0 mm stroklu hareketli yük [g],228,944 2,250 4,722 7,059,47 0mmstrokbaș naekağ rl k [g] Konum gösterici enkoderin 0mmstrokbaș naekağ rl ğ [g] 2 Malzemeler Kesit görünüm Doğrusal aktüatörler Pistonkolu Yüksekalaș ml paslanmazçelik 2 Üst kapak(son Piston 00,25,320 Dövmealüminyumalaș m,anot- kapak) lanm ș Piston Piston 00,25,320 Alt kapak(yatak ka- pağ ) Presdökümalüminyum,boyal Dövmealüminyumalaș m,anotlanm ș Piston Presdökümalüminyum,boyal 3 Silindirkovan Piston Dövmealüminyumalaș m,anotlanm ș Piston Yüksekalaș ml paslanmazçelik Vidalar Piston 00,200,250,320 Yüksekalaș ml paslanmazçelik Piston 25, 60 Çelik Contalar Nitril kauçuk Malzemelerleilgiliaç klama Boyabozucumaddeleriçerir,RoHS uyumlu 2 Internet: Değișikliğe tabidir 200/03

9 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-E-P Teknik özellikler Boyutlar Piston CAD verilerini indir Piston AM 2 B D D2 D3 D5 H2 KK L2 L3 MM T WH ZB ß [mm] min. DFPI M8 09 M6x DFPI M0 M27x DFPI /03 Değișikliğe tabidir Internet: 3

10 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-E-P Teknik özellikler Boyutlar Piston CAD verilerini indir Yaln zdfpi-320-e-pilesoketvidas Piston [mm] AM 2 B B2 D D2 min. D3 D4 D5 D6 H DFPI M0 M6 63 DFPI DFPI Piston KK L2 L3 MM T T2 WH ZB ß [mm] min. min. DFPI-200 M36x DFPI DFPI Sipariș bilgisi Tip Piston Parça No. Tip [mm] DFPI-00- -ND2P-E-P DFPI-25- -ND2P-E-P DFPI-60- -ND2P-E-P DFPI ND2P-E-P DFPI ND2P-E-P DFPI ND2P-E-P -H- Aç klama Aktüatörün strok uzunluğu Aktüatörün strok uzunluğu genellikle enazprosesvalfininnominalçap na karș l kgelmelidirkiprosesvalfitam olarakaç l pkapanabilsin. Sistemtoleranslar doğrusal aktüatörün belirtilen nominal strok uzunluğundan dahabüyükstrokaral ğ naneden olabilir. Ayarlanabilir çatal mafsalsisteminayarlanmas n sağlar. 4 Internet: Değișikliğe tabidir 200/03

11 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-CV Teknik özellikler İșlev -T- Strok boyu mm -O- Kuvvet 4,47 48,255N -N- Piston mm Genel teknik özellikler Piston Standard bazal r (prosesvalfinebağlant ) DIN 3358 Monta tipi DIN 3358 e uygun flanș üzerinde Flanș monta ölçüsü F07 F0 F0, F4 Yap saltasar m Pistonkolu,silindirkovan Yast klama Yok Monta konumu Hepsi Çal șmamodu Çiftetkili Konumalg lamas Yaklaș msensörüile,entegrekonumgöstericienkoderli Ölçüm prensibi Potansiyometre ölçüm prensibi Pnömatikbağlant DFPI- - -ND2P-CV DFPI- - -ND2P-CV-P G¼ 8mmhortumçap içinstandartd șçap Strok [mm] Strok rezervi [mm] 3 4 Maks. hat uzunluğu [m] 30 Titreșimdayan m Sertliks n f 2 yegöretestedilmiștir,din/iec68k s m2-6 yauygun DIN/IEC68K s m2-82 ye uygunsüreklidarbedayan m Sertliks n f 2 yegöretestedilmiștir Elektrikselbağlant Terspolaritekorumas Düzsoket,5-pin,vidal klemens Çal șmagerilimi,ayarnoktas,bașlatmabağlant s için 200/03 Değișikliğe tabidir Internet:

12 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-CV Teknik özellikler İșletmeșartlar veçevreselșartlar Çal șmabas nc [bar] 3 8 Nominalçal șmabas nc [bar] 6 Çal șmagerilimiaral ğ [VDC] Nominalçal șmagerilimi [VDC] 24 Ak șkancinsi Filtrelenmișbas nçl hava,filtrelemederecesi40µm,yağlanm ș/yağlanmam ș Haricikullan m C iklimkorumal bölgeler Korumas n f IEC60529 auygunmontal konumdaip65,ip67;ip69k,montal konumdanema4 Ortams cakl ğ [ C] Korozyondayan ms n f CRC ) 3 Bağ lhavanemi [%] 5 95yoğușma CEișareti(bkz.uygunlukbeyan ) EU EMC yönetmeliğine uygun Gaz için ATEX kategorisi II 3G GaziçinExpatlamakorumatipi ExnAIIT4X Toz için ATEX kategorisi II 3D Toz için Ex patlama koruma tipi Ex td A22 IP65/67/69k T20 CX EXortams cakl ğ ) -5 C3Ta3+50 C ) Festo940070standard nagörekorozyondayan ms n f 3 Yüksekaș nmaetkisinemaruzkalanbileșenler.normalendüstriyelortamdasolventvetemizlememaddeleriyledirekttemashalindeolanvedekoratifalangerektiren,d șar dangörülebilenk s mlar. Kuvvetler[N] ve hava tüketimi[l] Piston bar da teorik kuvvet, ileri yönde 4,72 7,363 2,064 8,850 29,452 48,255 6 bar da teorik kuvvet, geri yönde 4,47 6,88,58 8,080 28,698 47,50 Teorik hava tüketimi mm stroklu, kayma Teorik hava tüketimi 0 mm stroklu, itme Internet: Değișikliğe tabidir 200/03

13 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-CV Teknik özellikler Ağ rl k Piston mmstroklutemelağ rl k DFPI- - -ND2P-CV [g] 4,67 7,693 9,099 8,358 29,956 45,200 DFPI- - -ND2P-CV-P [g] 5,237 8,259 9,665 8,924 30,522 45,766 0 mm stroklu hareketli yük [g],228,944 2,250 4,722 7,059,47 0mmstrokluekağ rl k [g] mmstrokbaș nahareketli [g] yükekağ rl ğ Konum gösterici enkoderin [g] 2 0mmstrokbaș naek ağ rl ğ Ölü bölgenin boyutu [%] 2 Malzemeler Kesit görünüm Doğrusal aktüatörler Alt kapak (yatakkapağ ) Piston Piston 00,25,320 Pistonkolu Yüksekalaș ml paslanmazçelik 2 Üst kapak(son Piston 00,25,320 Dövmealüminyumalaș m,anot- kapak) lanm ș Dövmealüminyumalaș m,boyal Dövmealüminyumalaș m,anotlanm ș Piston Presdökümalüminyum,boyal 3 Silindirkovan Piston Dövmealüminyumalaș m,anotlanm ș Piston Yüksekalaș ml paslanmazçelik Vidalar Piston 00,200,250,320 Yüksekalaș ml paslanmazçelik Piston 25, 60 Çelik Contalar Nitril kauçuk Malzemelerleilgiliaç klama Boyabozucumaddeleriçerir,RoHS uyumlu 200/03 Değișikliğe tabidir Internet: 3

14 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-CV Teknik özellikler Boyutlar Piston CAD verilerini indir DFPI- -CV DFPI- -CV-P Piston AM 2 B D D2 D3 D5 KK L2 L3 MM T WH ZB ß [mm] min. DFPI M8 M6x DFPI M0 M27x DFPI Internet: Değișikliğe tabidir 200/03

15 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-CV Teknik özellikler Boyutlar Piston CAD verilerini indir DFPI- -CV DFPI- -CV-P Piston [mm] AM 2 B B2 D D2 min. D3 D4 D5 D6 H DFPI M0 M6 63 DFPI DFPI Piston KK L2 L3 MM T T2 WH ZB ß [mm] min. DFPI-200 M36x DFPI DFPI /03 Değișikliğe tabidir Internet: 5

16 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-CV Teknik özellikler Sipariș bilgisi Tip Piston Parça No. Tip [mm] DFPI-00- -ND2P-CV DFPI-25- -ND2P-CV DFPI-60- -ND2P-CV DFPI ND2P-CV DFPI ND2P-CV DFPI ND2P-CV Sipariș bilgisi Tip Piston Parça No. Tip [mm] DFPI-00- -ND2P-CV-P DFPI-25- -ND2P-CV-P DFPI-60- -ND2P-CV-P DFPI ND2P-CV-P DFPI ND2P-CV-P DFPI ND2P-CV-P -H- Aç klama Aktüatörün strok uzunluğu Aktüatörün strok uzunluğu genellikle enazprosesvalfininnominalçap na karș l kgelmelidirkiprosesvalfitam olarakaç l pkapanabilsin. Sistemtoleranslar doğrusal aktüatörün belirtilen nominal strok uzunluğundan daha büyük strok aral ğ nanedenolabilir.bașlatma s ras ndaentegrepozisyon kontrolörükullan lanstrok uzunluğunu öğrenir ve kayar plakan ngerekenkonumakontrollü șekilde hareket etmesini sağlar en fazlabașlang çtaöğrenilenson konumlara kadar. 6 Internet: Değișikliğe tabidir 200/03

17 Doğrusal aktüatörler DFPI Aksesuarlar Adaptör DAPZ-FA DIN3358bazl Teslimatkapsam : flanș adaptörü, 4soketkafal vidalardin92 Malzeme: Dövmealüminyumalaș m Galvanizli çelik Bak r,ptfevesilikoniçermez Ölçüler ve sipariș bilgileri için Boyut D FB FC NF T UC [mm] + + [g] CRC ) Ağ rl k ParçaNo. Tip 00 F07/F07 30 M DAPZ-FA-F07/F07 F07/F0 30 M DAPZ-FA-F07/F0 25, 60, F0/F07 55 M DAPZ-FA-F0/F07 200, 250, F0/F0 55 M DAPZ-FA-F0/F0 320 F0/F4 55 M , DAPZ-FA-F0/F4 250, 320 F4/F4 70 M , DAPZ-FA-F4/F4 ) Festo940070standard nagörekorozyondayan ms n f 3 Yüksekaș nmaetkisinemaruzkalanbileșenler.normalendüstriyelortamdasolventvetemizlememaddeleriyledirekttemashalindeolanvedekoratifalangerektiren,d șar dangörülebilenk s mlar. Siparișbilgileri Pistonkolubağlant lar Tekniközellikler Internet:pistonkolubağlant s Tan m için ParçaNo. Tip Tan m için ParçaNo. Tip Küresel mafsal SGS Çatal mafsal SG SGS-M6x, SG-M6x,5 25, SGS-M27x2 25, SG-M27x2-B 200, 250, SGS-M36x2 200, 250, SG-M36x2 Çatal mafsal SGA Otomatik hizalanan mil kaplini FK SGA-M6x, FK-M6x,5 25, SGA-M27x2 25, FK-M27x2 200, 250, SGA-M36x2 200, 250, FK-M36x2 Siparișbilgileri Pistonkolubağlant lar,korozyonadayan kl Tekniközellikler Internet:crsg Tan m için ParçaNo. Tip Tan m için ParçaNo. Tip Küresel mafsal CRSG Çatal mafsal CRSGS CRSG-M6x, CRSGS-M6x,5 25, CRSG-M27x2 25, CRSGS-M27x2 2008/2 Değișikliğe tabidir Internet:

18 Doğrusal aktüatörler DFPI Aksesuarlar Siparișbilgileri T-kanaliçinyaklaș msensörleri Tekniközellikler Internet:smt-8f Anahtarlama ç k ș Elektrikselbağlant Kablouzunluğu ParçaNo. Tip Namur Kablo, 2-telli SMT-8F-I-8,2V-K5,0-OE-EX Siparișbilgileri T-kanaliçinyaklaș msensörleri Anahtarlama Elektrikselbağlant ç k ș Kablo Soketli kablo M5x0.5 M8x M2x [m] Kablouzunluğu Tekniközellikler Internet:smt-8f Parça No. Tip N/A kontak İki telli 2-telli SMT-8F-ZS-24V-K2,5-OE-EX Siparișbilgileri T-kanaliçinyaklaș msensörleri,manyetikdirençli Tekniközellikler Internet:smt-8 Anahtarlama Elektrikselbağlant Kablouzunluğu ParçaNo. Tip ç k ș Kablo SoketM8x [m] N/A kontak PNP 3-telli SMT-8-PS-K-LED-24-B SMT-8-PS-K5-LED-24-B 3-pin SMT-8-PS-S-LED-24-B NPN 3-telli SMT-8-NS-K-LED-24-B 3-pin SMT-8-NS-S-LED-24-B Siparișbilgileri T-kanaliçinyaklaș msensörleri Tekniközellikler Internet:crsmt Anahtarlamaç k ș Elektrikselbağlant Kablouzunluğu ParçaNo. Tip N/A kontak PNP Kablo, 3-telli CRSMT-8-PS-K2,5-LED CRSMT-8-PS-K5-LED-24 Siparișbilgileri T-kanaliçinyaklaș msensörleri,manyetikak m Tekniközellikler Internet:sme Bağlant teknoloisi Kablouzunluğu ParçaNo. Tip Kablo Soketli kablo M8x [m] N/A kontak Çal șmagerilimaral ğ 0 30VAC/DC 3-telli SME-8-K-LED SME-8-K5-LED SME-8-K-7,5-LED-24 3-pin SME-8-S-LED-24 2-telli SME-8-ZS-KL-LED C yekadar s yadayan kl 2-telli SME-8-K-24-S6 Çal șmagerilimaral ğ 3 250VAC/DC 2-telli SME-8-K-LED-230 Çal șmagerilimaral ğ 5 250VAC/DC 2-telli SME-8-ZS-230V-K2,5Q-OE SME-8-ZS-230V-K5,0Q-OE N/K kontak 3-telli SME-8-O-K-LED-24 2 Internet: Değișikliğe tabidir 2008/2

19 Doğrusal aktüatörler DFPI Aksesuarlar Siparișbilgileri Bağlant kablolar M8x Tekniközellikler Internet:nebu Elektrikselbağlant,sol Elektrikselbağlant, sağ Anahtarlama ç k ș Kablo uzunluğu Parça No. Tip [m] Temel versiyon Düzsoket,M8x,3-pin Kablo,aç kuç, NEBU-M8G3-K-2.5-LE3 3-telli NEBU-M8G3-K-5-LE NEBU-M8G3-K-0-LE3 Aç l soket,m8x,3-pin Kablo,aç kuç, NEBU-M8W3-K-2.5-LE3 3-telli NEBU-M8W3-K-5-LE NEBU-M8W3-K-0-LE3 Anahtarlama durum göstergeli Aç l soket,m8x,3-pin Kablo,aç kuç, PNP NEBU-M8W5P-K-2.5-LE3 3-telli NEBU-M8W5P-K-5-LE3 NPN NEBU-M8W5N-K-2.5-LE NEBU-M8W5N-K-5-LE3 Siparișbilgileri T-kanaliçinkanalkapağ Monta Uzunluk Parça No. Tip [m] Üsttentak labilir 2x ABP-5-S Sipariș bilgileri Kablo klipsi SMBK-8 Kabloyusensörkanal ndasabitlemekiçin Parça No. Tip SMBK /2 Değișikliğe tabidir Internet: 3

20 NIL Değișikliğe tabidir Internet:

Doğrusal aktüatörler DLP, Copac

Doğrusal aktüatörler DLP, Copac Doğrusal aktüatörler DLP, Copac NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... 1 Önemliözelliklervetipkodlar Genel -N- Çap 80...320mm -T- Strok boyu 40...600mm -O- Kuvvet 2,800...48,000N

Detaylı

Valf serisi VOFD. NIL Değișikliğe tabidir. Internet: www.festo.com/catalogue/...

Valf serisi VOFD. NIL Değișikliğe tabidir. Internet: www.festo.com/catalogue/... Valf serisi VOFD NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Solenoid valfler VOFD Önemli özellikler Genel bilgiler VOFD serisi valfler proses otomasyonu için, kimya ve petrokimya sistemlerinde

Detaylı

Sensör kutular SRAP, analog

Sensör kutular SRAP, analog Sensör kutular SRAP, analog NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Önemli özellikler Genel bilgiler Daha iyi fonksiyonellik için analog sensör kutusu. Analog sensör kutusuaç saldöneraktüatörün

Detaylı

Valf serisi VOFC. NIL Değișikliğe tabidir. Internet: www.festo.com/catalogue/...

Valf serisi VOFC. NIL Değișikliğe tabidir. Internet: www.festo.com/catalogue/... Valf serisi VOFC NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Solenoid valfler VOFC Önemli özellikler Genel bilgiler VOFC serisi valfler proses otomasyonu için, kimya ve petrokimya sistemlerinde

Detaylı

Küresel vanalar VAPB, VZBA

Küresel vanalar VAPB, VZBA Küresel vanalar VAPB, VZBA NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... 1 KüreselvanalarVAPB,VZBA,mekanikuyar l Önemliözelliklerveürüngam nagenelbak ș K satan m 2ve3-k s ml tasar mlar

Detaylı

Çeyrek turlu aktüatörler DAPS

Çeyrek turlu aktüatörler DAPS Çeyrek turlu aktüatörler DAPS NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... 1 Çeyrek turlu aktüatörler DAPS Önemli özellikler K satan m -T- Boyut 0008 8000 -L- Tork 8...8,000Nm -Y- Dönüșaç

Detaylı

Doğrusal/döner klempler CLR

Doğrusal/döner klempler CLR Dönme ve kilitleme tek bir ünitede Dönüș yönü sağaveyasolaistenildiğigibimanueldeğișim Kompakttasarım Kullanımı kolay Opsiyonel: Aksesuar olarak kilitleme parmakları Yedek parça servisi Ek bilgi Internet:.../clr

Detaylı

Solenoid valfler, Namur

Solenoid valfler, Namur Solenoid valfler, Namur NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Solenoid valfler, Namur Ürüngam nagenelbak ș İșlev Versiyon Tip Nominal boyut Standart nominal debimiktar Pnömatikbağlant

Detaylı

Yataklı silindirler DFM

Yataklı silindirler DFM Dayanıklı ve hassas Kayar yataklı veya rulman kılavuz yataklı Torka ve yanal kuvvetlere yüksek dayanım Geniș uygulama alanları Yedek parça servisi Onarımservisi Ek bilgi Internet:.../dfm Ürün gamına genel

Detaylı

Doğrusal modüller HMP

Doğrusal modüller HMP Boșluksuz hassas rulman kılavuz yataklı Son derece rijit ana profil Sonsuz ayarlanabilir son durdurucular Ayarlanabilir hidrolik darbe emiciler Entegre kilitleme ünitesi Onarımservisi Yedek parça servisi

Detaylı

Kilitleme üniteli silindirler DNCKE/DNCKE-S, standart montaj ölçülü

Kilitleme üniteli silindirler DNCKE/DNCKE-S, standart montaj ölçülü Güç kesintisi durumunda tutma ve kilitleme 2,000 mm ye kadar strok Kapsamlı aksesuar seçeneği Montaj delik ölçüsü ISO 15522 ye uygundur DNCKE- -S kategori 1 güvenlik bazlı kontrol sistemlerinde frenleme

Detaylı

Standart silindirler DNC, ISO 15552 ye uygun

Standart silindirler DNC, ISO 15552 ye uygun 2,000 mm ye kadar strok 3 tarafta yaklașım sensörleri için profil kanal Kișiselleștirilmiș uygulamalar için çok çeșitli versiyonlar Yedek parça servisi Onarımservisi DNC-80 değișken stroklu veya farklı

Detaylı

CAD verilerini indirmek için www.festo.com Pnömatik bağlantı Gx G¼ G½

CAD verilerini indirmek için www.festo.com Pnömatik bağlantı Gx G¼ G½ Oransal basınçregülatörleri MPPE Teknik özellikler MPPE -M- Standart nominal debi miktarı 350 5,500 l/dk Malzemeler Gövde: Dövme alüminyum alașım Diyafram: Nitril kauçuk -P- Çalıșma gerilimi 24 V DC -L-

Detaylı

Vidalı milli eksen DGE-SP

Vidalı milli eksen DGE-SP Vidalı milli eksen DGE-SP Hassas ve rijit yatak Hassasbilyalı rulman yataklı,güçlüyataklı veya yataksız Uyumlu eksen/motor kombinasyonları ve aksesuarlar Konfigürasyon, devreye alma ve ișletim için standartlașmıș

Detaylı

Yaklașım sensörleri SMT/SME

Yaklașım sensörleri SMT/SME Sensörler > Yaklașımsensörleri> Yaklașım sensörleri SMT/SME T-kanal için versiyonlar, C-kanal, yuvarlak veya blok tasarım Kontaksızanahtarlamaçıkıșı,dilkontakveyaNamur (DIN EN 60947-5-6) Geniș montaj ve

Detaylı

Elektrikli silindirler DNCE, piston milli

Elektrikli silindirler DNCE, piston milli Piston milli elektromekanik lineer eksen Kılavuz vidalı veya vidalı milli silindir Eksenel veya paralel (U șeklinde) motor arayüzü DNC modüler sisteminden kapsamlı aksesuar seçenekleri Yedek parça servisi

Detaylı

Paralel tutucular HGPL, ağır șartlar, uzun stroklu

Paralel tutucular HGPL, ağır șartlar, uzun stroklu Ağır șartlar 6 N a kadar tutma kuvvetleri Güvenilir Yer tasarrufu Onarımservisi Ek bilgi Internet:.../hgpl Ürün gamına genel bakıș İșlev Versiyon Tutucu çenesi bașına strok Tutucu çenesi bașına tutma kuvveti

Detaylı

Dișli kayıșlı eksenler DGE-ZR

Dișli kayıșlı eksenler DGE-ZR Dișli kayıșlı eksenler DGE-ZR Dinamik ve çok yönlü Hassasbilyalı rulman yataklı, dinamikmakara yataklı veya güçlü yataklı (yüksek dayanımiçin) Uyumlu eksen/motor kombinasyonları ve aksesuarlar Festo nun

Detaylı

KoltipieksenDGEA. Ek bilgi Internet:.../dgea. Elektromekanik eksenler > Lineer eksenler >

KoltipieksenDGEA. Ek bilgi Internet:.../dgea. Elektromekanik eksenler > Lineer eksenler > Dișli kayıșlı Hareket eden düșük yük sayesinde yüksek dinamik tepki ve kısa çevrim süreleri Dikey operasyon için ideal Dikaçılı redüktör sayesinde yer tasarrufu Konfigürasyon, devreye alma ve ișletim için

Detaylı

Üç noktadan tutucular HGDT, ağır șartlar

Üç noktadan tutucular HGDT, ağır șartlar Ağır kullanım șartları için güçlü ve güvenilir Tutma kuvvetini sürdürmeli Hava sızdırmaz ve su sıçramasına karșı korumalı Geniș montaj seçenekleri Ek bilgi Internet:.../hgdt Ürün gamına genel bakıș İșlev

Detaylı

Mini kızak SLTE, elektrikli

Mini kızak SLTE, elektrikli Hassasveverijityatak Serbestçe programlanabilir pozisyon, hızvehızlanma SFC-DC motor sürüçüyle uyumludur SLTpnömatikminikızaklaaynı arayüzler I/O, Profibus veya CANopen ile kontrol Konfigürasyon, devreye

Detaylı

Handling modülleri HSW

Handling modülleri HSW Handling modülleri HSW 90 açıda tam pick & place için kompakt ünite Son derece kısa çevrim süreleri Kompakt tasarım Basit planlama, montaj ve devreye alma Kapsamlı montaj, sensör sistemi ve adaptasyon

Detaylı

Yaklașım sensörleri SIE,endüktif

Yaklașım sensörleri SIE,endüktif Yaklașım sensörleri SIE,endüktif DCveACiçintasarımlar Anahtarlamaçıkıșı PNP, veya analog çıkıș Korozyonavekaynağa dayanıklı Arttırılmıș anahtarlama mesafeli versiyonlar Bakır, PTFE ve silikon içermez Ek

Detaylı

Yaklașım sensörleri SMT/SME-10F, C-kanal için

Yaklașım sensörleri SMT/SME-10F, C-kanal için Yaklașım sensörleri /-F, C-kanal için BK R L PNP BU ör:, PNP, kablolu NPN BK BU R L ör:, NPN, kablolu Malzemeler Gövde: : Polyamid : Polyamid, polifenilen sülfid, yüksek alașımlı paslanmazçelik, nikel

Detaylı

Solenoid valfler MH1, minyatür

Solenoid valfler MH1, minyatür Valfgenișliği 10 mm, debi miktarı 14 l/dk ya kadar Minyatürleștirilmiș tasarım Doğrudan uyarılı valfler Anahtarlama süreleri 4ms nin altında Valf manifoldlarının esnekșekilde olușturulması Baskılı devrelere

Detaylı

Solenoid valfler VOVG

Solenoid valfler VOVG Debimiktarı 200 l/dk Basınç aralığı 0.9ila8bar Dahili veya harici pilot hava beslemeli Valfgenișliği10ve12mm Valf manifoldlarının esnekșekilde olușturulması Tekli veya manifold montajı Ek bilgi Internet:.../vovg

Detaylı

Basınç ve vakum anahtarları PEV/VPEV, mekanik

Basınç ve vakum anahtarları PEV/VPEV, mekanik Basınç ve vakum anahtarları PEV/VPEV, mekanik Ayarlanabilir anahtarlama noktalı mekanik basınç ve vakum anahtarları Ayarlanabilir histerisisli versiyonlar Basınç ayarlaması için ölçekli tip PTFE vebakır

Detaylı

Solenoid valfler MHJ, hızlı valfler

Solenoid valfler MHJ, hızlı valfler Valfgenișliği 9/10 mm, debi miktarı 100 l/dk ya kadar Anahtarlama süreleri < 1 ms Hassastetikleme Doğrudan uyarılı valfler 7milyaranahtarlama çevriminekadaruzunçalıșma ömrü MHJ10 ile entegre elektronik

Detaylı

Sensörler SOE, opto-elektronik

Sensörler SOE, opto-elektronik ensörler OE, opto-elektronik Cisimden yansımalı ve reflektörlü sensörler Cisimden yansımalı sensörler Fiber optik üniteler Mesafe sensörleri Lazer kontrast sensörleri, cisimden yansımalı sensörler ve reflektörlü

Detaylı

Kilitleme modülleri EV

Kilitleme modülleri EV Pnömatik silindirler > modülleri > modülleri EV Yuvarlak ve blok formda uygulamaları ideal Yassı, yer tasarrufu sağlayan tasarım Yedek parça servisi Ek bilgi Internet:.../ev Ürün gamına genel bakıș İșlev

Detaylı

YÖN KONTROL VALFİ. Namur Standardı

YÖN KONTROL VALFİ. Namur Standardı YÖN KONTROL VALFİ Pnömatik rotary aktüatörlerin on-off kontrolünde kullanılır. Pano tipli yön valfleri aktüatöre montaj edilemez ayrı olarak kullanılır. Namur standardındaki yön valfleri aktüatöre montaj

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../egc-tb

Ek bilgi Internet:.../egc-tb Yüksekhızlar ve itme kuvvetleri Bilyalı rulman yatağı ve rijit profil Büyük yükler ve torklar Motor bağlantı seçiminde serbestlik Ek bilgi Internet:.../egc-tb Ürün gamına genel bakıș Versiyon Boyut Strok

Detaylı

Servo motorlar EMMS-AS

Servo motorlar EMMS-AS CMMS-AS ve CMMP-AS motor sürücülerine uygun Tek tur (standart), çoklu tur (opsiyonel) dijital mutlak enkoder Enerji gidip-geldikten sonra pozisyon kaybetmeme Uyumluredüktör Korumasınıfı IP54 Ek bilgi Internet:.../emms-as

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

Solenoid valfler VMPA1

Solenoid valfler VMPA1 Valfgenișliği 10/20 mm, debi miktarı 700 l/dk ya kadar Elektriksel bağlantı M8 yuvarlak soket ile Yüksekçalıșma gerilimi toleransı 24 V ±25% Tümvalfseçenekleri Modüler çok fonksiyonlu valf adası olarak

Detaylı

Oransal basınç regülatörleri VPPE/MPPE/MPPES

Oransal basınç regülatörleri VPPE/MPPE/MPPES Oransal basınç regülatörleri VPPE/MPPE/MPPES Opsiyonel ayar noktası modülü Bağlantı ölçüsü G Ek bilgi Internet:.../destek baskısı Ürün gamına genel bakıș Tip Tasarım Pnömatik bağlantığ Basınç ayarlama

Detaylı

JUMO dtrans p20 DELTA

JUMO dtrans p20 DELTA Telefon: JUMO GmbH & Co. +49 KG661 6003-0 Telefon: 0216 455 Tel.: 86 52 +49 661 6003-0 Veri Sayfası 403022 Sayfa 1/8 JUMO dtrans p20 DELTA Fark basıncı transmitteri Kısa açıklama HART arayüzü ile JUMO

Detaylı

E-358 Internet: www.festo.com/catalogue/... Teknik veriler önceden haber verilmeden değiștirilebilir.

E-358 Internet: www.festo.com/catalogue/... Teknik veriler önceden haber verilmeden değiștirilebilir. E-358 Internet: www.festo.com/catalogue/... Proses parametrelerinin entegre edilmiș izlenmesi Geniș yapılandırma seçenekleriyle yer tasarrufu Basınç düșüșünü önlemek için entegre çek valf 3performanssınıfı

Detaylı

VT PNÖMATİK AKTÜATÖRLER

VT PNÖMATİK AKTÜATÖRLER VT100 Serisi Çift Etkili Pnömatik Aktatörler / VT101 Serisi Tek Etkili Pnömatik Aktüatörler Güvenilir, Yüksek Performans Son Uluslararası Standartlara Tam Uyum Uygun Maliyetli Geniş Teknik Özellik Yelpazesi

Detaylı

Yatak üniteleri FEN/FENG, standart silindirler için

Yatak üniteleri FEN/FENG, standart silindirler için Yatak üniteleri FEN/FENG, standart silindirler için Yüksek hassasiyetli yataklama Yüksek torklu yüklerde silindirlerin bükülmeye karșı korunması Kayar yataklı veya rulman kılavuz yataklı Alternatif: dar

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Kritik iklimlendirme uygulamaları için nem transmiteri

Kritik iklimlendirme uygulamaları için nem transmiteri 6651_TR 3/26/12 3:14 PM Page 1 ÖZELLİKLER ; havalandırma ve farklı uygulamalar için, 660x prob alternatifleri ile basit transmiterlere göre daha sorunsuz, stabil, doğru ölçümlerin yapılabilmesine olanak

Detaylı

Standart silindirler DNCI, entegre pozisyon ölçümü

Standart silindirler DNCI, entegre pozisyon ölçümü Standart silindirler DNCI, entegre pozisyon ölçümü ISO 15552 ye uygun standart bazlı silindir Ölçümyöntemi: Enkoder, temassızveartımsal ölçüm Çeșitli piston mili seçenekleri 2000 mm ye kadar strok Servo-pnömatik

Detaylı

JUMO dtrans p20. Proses basıncı transmitteri. Kısa açıklama. Ana özellikler. Blok diyagramı. Onaylar/uyumluluk işaretleri (Bakınız, Teknik Bilgi)

JUMO dtrans p20. Proses basıncı transmitteri. Kısa açıklama. Ana özellikler. Blok diyagramı. Onaylar/uyumluluk işaretleri (Bakınız, Teknik Bilgi) Veri Sayfası 403025 Sayfa 1/10 JUMO dtrans p20 Proses basıncı transmitteri Kısa açıklama HART arayüzü ile JUMO dtrans p20 basınç transmitteri maksimum doğruluk ile basit çalışma şeklini birleştirir. Gaz,

Detaylı

ELB ELB SEVİYE ŞALTERİ (YANDAN MONTAJLI) ELB 10, ELB 10x, ELB 11, ELB 12 ELB 21, ELB 22 ELB 31, ELB 41

ELB ELB SEVİYE ŞALTERİ (YANDAN MONTAJLI) ELB 10, ELB 10x, ELB 11, ELB 12 ELB 21, ELB 22 ELB 31, ELB 41 EB seviye şalterleri tank seviye ölçüm ve kontrolü için kullanılır. Yüksek sıcaklığa dayanım, er yönde çalışabilen uzun ömürlü kontak yapısı, ıslak kısımlarının paslanmaz çelik olması, dikey veya yatay

Detaylı

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler Yeni nesil ProAir 210 Serisi Proval pnömatik aktüatörler kremayer dişli tip tasarıma sahip olup çift ve tek etkili tipte üretilmektedir. Yeni nesil aktüatörler mil

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO MIDAS

Basınç Transmitteri JUMO MIDAS JUMO GmbH & Co. KG Almanya JUMO Instrument Co. Darende Ltd. İş Merkezi JUMO No:17 Process D.4, Control, Inc. Posta adresi: 035 Germany Almanya Ataşehir - İstanbul TR Faks: Phone: +49 +49 661 6000 661 600607

Detaylı

Tip 80 CPV-SC valf adaları,smart Cubic

Tip 80 CPV-SC valf adaları,smart Cubic Valfgenișliği 10 mm, debi miktarı 170 l/dk ya kadar Sayısız uygulamalar için küçük ve kompakt valf adası IP40 korumalı Küçük valf boyutları sayesinde yer tasarrufu Çoksayıda elektriksel bağlantı opsiyonu

Detaylı

İçindekiler YMR-A. Güce Yön Veren Yenilikçi Çözümler

İçindekiler YMR-A. Güce Yön Veren Yenilikçi Çözümler İçindekiler MR- 2 Güce ön Veren enilikçi Çözümler Hakkımızda MR- Kalite 3 Güce ön Veren enilikçi Çözümler Semboller ISO 1219-1 : Çift etkili hidrolik silindir Tek etkili yay geri dönüşlü hidrolik silindir

Detaylı

SWITCH KUTUSU KULLANMA KILAVUZU

SWITCH KUTUSU KULLANMA KILAVUZU SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satışı A.Ş. www.sms-tork.com.tr www.smstork.com SWITCH KUTUSU KULLANMA KILAVUZU KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLARI OKUYUNUZ! İÇİNDEKİLER 1 ÜRÜNÜN GENEL AÇIKLAMASI...3 a Ürünün

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

Katılarda nem ölçümü online nem ölçüm sistemleri

Katılarda nem ölçümü online nem ölçüm sistemleri Katılarda nem ölçümü online nem ölçüm sistemleri Nem ölçüm sistemleri Endüstriyel çözümler Uygulamaya özel çözümler Farklı sensör seçenekleri Gelişmiş online izleme Automation Components Analog Nem Sensör

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

ARI-PREMIO. Elektrik itme aktüatörü. ARI-PREMIO elektrik itme aktüatörü. Elektrik itme aktüatörü ARI-PREMIO. 2,2-5 kn

ARI-PREMIO. Elektrik itme aktüatörü. ARI-PREMIO elektrik itme aktüatörü. Elektrik itme aktüatörü ARI-PREMIO. 2,2-5 kn ARI-PREMIO Elektrik itme aktüatörü ARI-PREMIO elektrik itme aktüatörü Elektrik itme aktüatörü ARI-PREMIO 2,2-5 kn Sayfa 2 Elektrik itme aktüatörü ARI-PREMIO 12-15 kn Sayfa 4 Özellikler 2 tork switch Volan

Detaylı

Patlamaya karşı korumalı yüzey montaj termostat

Patlamaya karşı korumalı yüzey montaj termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 www.jumo.co.uk www.jumo.us Veri Sayfası 605041 Sayfa 1/6 Patlamaya karşı korumalı yüzey montaj termostat ATH-Ex Serisi Özellikler Kompakt gövde (75 x 110 x 56 mm) 5 A kontak

Detaylı

Fark basınç tahliye kontrolörü AVPA (PN16 ve PN25)

Fark basınç tahliye kontrolörü AVPA (PN16 ve PN25) Açıklama AVPA, başlıca bölgesel-merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan bir otomatik fark basınç tahliye kontrolörüdür. Kontrolör normalde kapalıdır ve artan fark basınç karşısında açılır. Kontrolör bir

Detaylı

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Güvenilir kapama! Yenilikler Modüler, çok yönlü seri. Son derece işlevsel, sağlam, aşınmaya dayanıklı, güvenilir, paslanmaz. Optimize edilmiş sistem çözümleri Herşey

Detaylı

Tip 15 CDVI valf adaları, Kir Tutmayan Dizayn

Tip 15 CDVI valf adaları, Kir Tutmayan Dizayn Valfgenișliği 24 mm, debi miktarı 50 l/dk ya kadar Kir tutmayan valf Hijyen Paslanmaya karșı dayanıklı Temizlemesi kolay Tek valf olarak da mevcuttur Ek bilgi Internet:.../tip 15 Ürün gamına genel bakıș

Detaylı

Açısal döner silindirler DSM-6 10

Açısal döner silindirler DSM-6 10 Açısal döner silindirler DSM-6 10 40 yekadarayarlanabilirdönüș açılı kompakt açısal döner silindirler Son konumlarda esnek yastıklama halkaları Flanș bağlantılı Yedek parça servisi Belirtilen tipler ATEX

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../egc-bs

Ek bilgi Internet:.../egc-bs Yüksekhızlar ve itme kuvvetleri Bilyalı rulman yatağı ve rijit profil Büyük yükler ve torklar Ek bilgi Internet:.../egc-bs Ürün gamına genel bakıș Versiyon Boyut Strok İtme kuvveti Tipler Sayfa/Internet

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380 Ek kılavuz Konnektör ISO 4400 Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 30380 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar için

Detaylı

Ayarlanabilir Anahtarlama Basıncı Özelliğine Sahip Fark Basınç Anahtarı

Ayarlanabilir Anahtarlama Basıncı Özelliğine Sahip Fark Basınç Anahtarı 930.8x Climair Ayarlanabilir Anahtarlama Basıncı Özelliğine Sahip Fark Basınç Anahtarı Kod No: B.11.2.1 Baskı Tarihi: 270510 Revizyon: 270510 İÇİNDEKİLER Kullanım Alanları...4 Montaj...4 Elektrik Bağlantıları...5

Detaylı

2000 SERİSİ AÇIKLAMA Y KALİBRASYON % 0,1. 4-20mA VE HART PROTOKOL GENİŞ ÖLÇÜM ARALIĞI LOKAL EKRAN AYARLANABİLİR SÖNÜMLEME

2000 SERİSİ AÇIKLAMA Y KALİBRASYON % 0,1. 4-20mA VE HART PROTOKOL GENİŞ ÖLÇÜM ARALIĞI LOKAL EKRAN AYARLANABİLİR SÖNÜMLEME 2000 SERİSİ % 0,1 Y KALİBRASYON 4-20mA VE HART PROTOKOL ATEX II G/D GENİŞ ÖLÇÜM ARALIĞI LOKAL EKRAN AYARLANABİLİR SÖNÜMLEME 40 DAN FAZLA PROSES BAĞLANTI SEÇENEĞİ PROFIBUS-PA AÇIKLAMA 2000 serisi, göstergeli

Detaylı

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantılı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu

Detaylı

JUMO DELOS SI. Anahtarlama kontakları ve ekran ile basınç transmitteri. Uygulama alanları. Kısa açıklama. Müşteriye faydaları.

JUMO DELOS SI. Anahtarlama kontakları ve ekran ile basınç transmitteri. Uygulama alanları. Kısa açıklama. Müşteriye faydaları. Veri Sayfası 405052 Sayfa 1/12 JUMO DELOS SI Anahtarlama kontakları ve ekran ile basınç transmitteri Uygulama alanları Gıda & ilaç CIP/SIP sistemleri Makine ve sistem imalatı Havalandırma ve soğutma sistemleri

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Online teknik sayfa TBS-1DSGT2506NE TBS SICAKLIK SENSÖRLERI

Online teknik sayfa TBS-1DSGT2506NE TBS SICAKLIK SENSÖRLERI Online teknik sayfa TBS-1DSGT2506NE TBS A B C D E F Resimler farklı olabilir Ayrıntılı teknik bilgiler Özellikler Sipariş bilgileri Tip Stok no. TBS-1DSGT2506NE 6048684 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar

Detaylı

Vakum jeneratörleri VAD-M

Vakum jeneratörleri VAD-M Entegre solenoid valfler sayesinde kısa anahtarlama süreleri Emiș altında üfleme fonksiyonu ile parçaların emniyetlișekilde yerleștirilmesi 4 nominal ölçüler: 0.7 2,0 mm Kompakttasarım Korumasınıfı IP65

Detaylı

İÇİNDEKİLER SCAN SENIX SUNWOR SCANCON ENDÜKTİF SWITCH SEÇİM KLAVUZU 1 METAL SERİ ENDÜKTİF SWICTH LER 4

İÇİNDEKİLER SCAN SENIX SUNWOR SCANCON ENDÜKTİF SWITCH SEÇİM KLAVUZU 1 METAL SERİ ENDÜKTİF SWICTH LER 4 İÇİNDEKİLER ELEKTRİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. SCAN SENIX SUNWOR SCANCON ENDÜKTİF SWITCH SEÇİM KLAVUZU 1 METAL SERİ ENDÜKTİF SWICTH LER 4 UZUN HİSSETME MESAFELİ METAL ENDÜKTİF SWITCH LER 14 YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

Bimetal termometre Model 55, paslanmaz çelik versiyonu

Bimetal termometre Model 55, paslanmaz çelik versiyonu Mekanik sıcaklık ölçümü Bimetal termometre Model 55, paslanmaz çelik versiyonu WIKA veri sayfası TM 55.01 Uygulamalar Kimya endüstrisi, petro kimya endüstrisi, proses teknolojisi ve gıda endüstrisi Agresif

Detaylı

Subminyatür Sensör zor montaj şartları için

Subminyatür Sensör zor montaj şartları için Çok Küçük İndüktif Proximity Sensör Subminyatür Sensör zor montaj şartları için mm çap algılama kafası en zor montaj şartları için uygundur 1 mm uzun çok kısa M12 boy muhafaza Uygulamalar Robot kol freze

Detaylı

Rio Eco Z N. Rio-Eco Z N 32-120

Rio Eco Z N. Rio-Eco Z N 32-120 lfd. no. Parça sayısı Nesne Birim başına ücret Rio-Eco Z N 32-120 Miktar Bakım gerektirmeyen, ikiz pompa olarak kullanılan, flanş bağlantısına, entegre edilmiş, kademesiz, fark basıncı kontrolü ve ErP

Detaylı

JUMO ecoline Ci Genel su mühendisliği için endüktif iletkenlik ve sıcaklık sensörü

JUMO ecoline Ci Genel su mühendisliği için endüktif iletkenlik ve sıcaklık sensörü E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 202943 Sayfa 1/9 JUMO ecoline Ci Genel su mühendisliği için endüktif iletkenlik ve sıcaklık sensörü Kısa açıklama Sensör bir proses sıvısının elektrolitik iletkenliğini

Detaylı

Diğer Yedek Ekipmanlar

Diğer Yedek Ekipmanlar Diğer Yedek Ekipmanlar PFT Çýkýþ Aðzý Contasý PFT Çýkýþ Aðzý Contasý 20101100 3,40 /ad PFT Diþli Plastik Boru PFT Diþli Plastik Boru 1"x600 (PA) 20191910 16,00 /ad PFT Eksantrik Mil PFT Eksantrik Mil 20133800

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../mtr-dci

Ek bilgi Internet:.../mtr-dci Motor, sürücü ve enkoder aynı gövdede, kapalı çevrim çalıșma (Servo-Lite) Entegre redüktör ve fren seçeneği Kompakttasarım I/O arayüzü veya çeșitli fieldbus lar üzerinden kontrol ÜcretsizFCTyazılımıyla

Detaylı

Arayüz Kurulum programı. Ekran 2 x 4 karakterli, 2-renkli. Anahtarlama çıkışı 1 Açık kolektör. Analog çıkış 0 (4)...

Arayüz Kurulum programı. Ekran 2 x 4 karakterli, 2-renkli. Anahtarlama çıkışı 1 Açık kolektör. Analog çıkış 0 (4)... Veri Sayfası 40.5052 Sayfa 1/9 JUMO DELOS SI Ekranlı elektronik basınç anahtarı Kısa açıklama Yüksek hassasiyetli elektronik basınç anahtarı JUMO DELOS SI kendi anahtar çıkışları, analog çıkışı ve LC ekranı

Detaylı

5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar

5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar 5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar BETA Alçak Gerilim Devre Koruma Yeni 5SL6 serisi otomatik sigortaların kısa devre kesme kapasitesi 6 ka dir. Bu otomatik sigortalar, tüm Siemens otomatik sigortaların göstermiş

Detaylı

ENDÜKTİF SENSÖRLER 1.1

ENDÜKTİF SENSÖRLER 1.1 ENDÜKTİF SENSÖRLER Yüksek frekanslı bir osilatör ve bir demodülatörden oluşurlar. Osilatör, algılama yüzeyinde yüksek frekanslı bir manyetik alan oluşturur, bu alan içine giren metal nesneler, algılama

Detaylı

KAPASİTİF SENSÖRLER. Kapasitans C = ε(a/d) ε = ε 0 x ε r ε 0 : boşluğun dielektrik sabiti ε r :malzemenin dielektrik sabiti

KAPASİTİF SENSÖRLER. Kapasitans C = ε(a/d) ε = ε 0 x ε r ε 0 : boşluğun dielektrik sabiti ε r :malzemenin dielektrik sabiti KAPASİTİF SENSÖRLER Kapasitif yaklaşım anahtarı, bir kapasitörün elektrik alanına yaklaşan cismin neden olduğu kapasite değişikliğini algılayan elemandır. Geleneksel olarak birbirine temas etmeyen bir

Detaylı

plastik pnömatik aktüatörlü Pnömatik proses vanası, Plastik pnömatik aktüatörlü y-tipi DN 15-50

plastik pnömatik aktüatörlü Pnömatik proses vanası, Plastik pnömatik aktüatörlü y-tipi DN 15-50 plastik pnömatik aktüatörlü Pnömatik proses vanası, Plastik pnömatik aktüatörlü y-tipi DN 15-50 - soket dişli Fig. 350...2 - alın kaynak boyunlu Boru bağlantısı, ISO 4200 e göre Boru bağlantısı, DIN 11850

Detaylı

Colring kelepçe aksesuarlar

Colring kelepçe aksesuarlar Colring kelepçeleri tesisat için Colring kelepçe aksesuarlar 320 65 320 70 320 30-320 31-320 37-320 32-320 38-320 42 320 72 320 76 320 85 Amb. Ref. ç yüzeyi dişli kelepçeler Polyamid 6/6 renksiz Genişlik

Detaylı

Endüstriyel nem transmitteri

Endüstriyel nem transmitteri Endüstriyel nem transmitteri + prob serileri testo 661x Her türlü analog sinyali istenildiği gibi ayarlama imkanı Ethernet, röle ve analog çıkışlar, farklı otomasyon sistemlerine optimum şekilde entegre

Detaylı

Elektronik Termostat TE-1

Elektronik Termostat TE-1 Delivery address:mackenrodtstraße 14, Postal address: JUMO Adres: Instrument Co. Baraj Ltd. Yolu Cad. JUMO Ataşehir Process M Yanyol, Control, Inc. Veri Sayfası 6.551 Sayfa 1/5 Elektronik Termostat -1

Detaylı

Kart Taşıma Sistemleri Arta Teknoloji. Mayıs 2016

Kart Taşıma Sistemleri Arta Teknoloji. Mayıs 2016 Kart Taşıma Sistemleri Arta Teknoloji Mayıs 2016 Kart Taşıma ve Otomasyon Sistemleri SMT ve Dalga Lehimleme Hatları için Kart Taşıma ve otomasyon sistemleri Güvenilir, rijit, az bakım gerektirir Ergonomik

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

VUVG solenoid valfler

VUVG solenoid valfler VUVG solenoid valfler Üniversal valf Anavalfileelektrikbağlantı pleytin kombinasyonu ile Genișlik10mmve14mm VUVG-L ve VUVG-S hat tipi valfler VUVG-B bağlantı pleytli valfler VUVG-L ve VUVG-S de dahili

Detaylı

Yüksek ortam sıcaklıkları için basınç transmitteri JUMO dtrans p31

Yüksek ortam sıcaklıkları için basınç transmitteri JUMO dtrans p31 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2

VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2 VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2 Volümetrik debimetre nedir?? Fark basınç ölçümü ile hava akış verimini kontrol etmenizi sağlayan, bakım gerektirmeyen, yenilikçi bir Pnömatik otomasyon kontrol sistemidir, bu

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

Sayfa 6. Sayfa 6. Sayfa 6. Sayfa 7. Sayfa 8. Sayfa 9. Sayfa 10 / 11

Sayfa 6. Sayfa 6. Sayfa 6. Sayfa 7. Sayfa 8. Sayfa 9. Sayfa 10 / 11 ARI-ZIVA -Z - Fig. 014 - Bakım gerektirmeyen wafer tip kelebek vana - yumuşak contalı - endüstriyel ARI-ZIVA -G - Fig. 015 - Bakım gerektirmeyen lug tip kelebek vana - yumuşak contalı - endüstriyel Kelebek

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

GRUNDFOS ALLDOS DEZENFEKSIYON. ALLDOS DEZENFEKSIYON SISTEMLERI klor dioksit

GRUNDFOS ALLDOS DEZENFEKSIYON. ALLDOS DEZENFEKSIYON SISTEMLERI klor dioksit GRUNDFOS ALLDOS DEZENFEKSIYON ALLDOS DEZENFEKSIYON SISTEMLERI klor dioksit Içerik Sayfa 5 g/sa ten 2000 g/sa e kadar Oxiperm 14 D: Seyreltik kimyasallar için 7 3 8 13 5 1 10 2 5 4 150 g/sa ten 2500 g/sa

Detaylı

SLIP-RINGS KATALOG KATALOG 2012 MERCOTAC ÜRÜN GRUPLARI RAVİOLİ ÜRÜN GRUPLARI LTN ÜRÜN GRUPLARI

SLIP-RINGS KATALOG KATALOG 2012 MERCOTAC ÜRÜN GRUPLARI RAVİOLİ ÜRÜN GRUPLARI LTN ÜRÜN GRUPLARI SLIP-RINGS KATALOG KATALOG 2012 MERCOTAC ÜRÜN GRUPLARI RAVİOLİ ÜRÜN GRUPLARI LTN ÜRÜN GRUPLARI İmaj Teknik Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. 1980 yılında İstanbul da Karaköy Şair Ziya Paşa Yokuşu

Detaylı

QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40

QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 QUINTDIODE/1224DC/2X20/1X40 Yedekleme modülü INTERFACE Data sheet 104690_tr_00 PHOENIX CONTACT 20110628 1 Tanım Yedekleme modülü yardımıyla aynı tip iki güç kaynağı çıkış tarafında paralel bağlanarak kapasite

Detaylı

AS-arayüz komponentleri

AS-arayüz komponentleri Güç ve data için tek kablo Polarite korumalı bağlantı teknolojisi AS-arayüzünde tak ve çalıștır LED ler ve AS-arayüzü üzerinden diyagnostikler 1 8valfiçinarayüz Esnek valf arayüzü I/O modülleri ve valf

Detaylı

Türbin Çarklı Akış Ölçer Model DPE

Türbin Çarklı Akış Ölçer Model DPE Türbin Çarklı Akış Ölçer Sıvılar için Ölçüm İzleme Analiz DPE Ölçüm aralığı: - 0... 0-70 l/min su Ölçüm hassasiyeti: ±, % tam skala değerinin p max : PN 0, t max : 80 C ağlantı: ½... dişi dişli ½"... "

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı