Doğrusal aktüatörler DFPI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğrusal aktüatörler DFPI"

Transkript

1 Doğrusal aktüatörler DFPI NIL Değișikliğe tabidir Internet:

2 Doğrusal aktüatörler DFPI Önemli özellikler Genel bilgiler Kap valflerivekapamavalflerigibi prosesvalflerininuyar lmas için doğrusal aktüatör, örneğin proses otomasyon sistemlerinde Entegre konum gösterici enkoderli doğrusal aktüatör(potansiyometre) Entegre pozisyon kontrolörlü ve valf blokluürünversiyonlar (DFPI- -CV- ).Buürün versiyonuyla, entegre pozisyon kontrolörü piston kolunun konumunumevcutstrokaral ğ içinde kontrol eder. Bu aktüatörün, çal șmagerilimiveyaanalogayar noktas n nbozulmas n dikkate alanfabrikatan ml güvenlik konumuvard r.konumlaranalog ayarnoktas sinyaliile(4 20mA) belirlenir, örneğin master PLC/IPC ile veya sahadaki harici ayar noktas üreticisiilemanüelolarak. Dolaș mh z entegreh zkontrol vidalar kullan laraketkilenebilir P-bağlant tipiyleelektrikselve pnömatikbağlant larsağlamflanșl soketiled șmekaniketkilerden korunur ND2P-E-P tipiyle, konum gösterici enkoder gerilim(gerilim bölücü) formunda konum değiștirme ile orant l analogbirsinyalüretirve bu sinyal daha sonra harici bir kontrolörde ișlenir Dayan kl Basit Tekli Çokyönlü Yüksekkorumas n f ndadayan kl ve kompakt gövde Korozyonayüksekdayan m sayesindeharicikullan miçinideal Entegre pozisyon kontrolörlü ürün tasar mlar n ns cakl k dalgalanmalar ndamuhafaza içindeyoğușmaolușmas n önleyen ve böylece iç elektronik devreleri hasardankoruyanbas nç kompanzasyonkomponentivard r Mevcut kontrol mimarisine kolay entegrasyon Entegre pozisyon kontrolörlü ürün tasar mlar n ndevreyeal nmas, otomatik bașlatma sayesinde entegre kontrolörsüz ürün tasar mlar kadarh zl vekolayd r Entegre pozisyon kontrolörlü ve kontrolorsüz ve valf bloklu ürün tipleri Yaklaș msensörleri,ekkonumlar n diitalalg lamas içingerektiğinde mevcut slotlara monte edilebilir Uygunkullan malanlar : su proses sistemleri at ksusistemleri servis su sistemleri proses su sistemleri siloveambalas zmalsistemleri NIL Değișikliğe tabidir Internet:

3 Doğrusal aktüatörler DFPI Önemli özellikler Tip ND2P-E-P Piston Piston Entegre konum gösterici enkoderli DFPI Tip ND2P-CV Piston Piston Entegre konum gösterici enkoderli, pozisyon kontrolörlü ve valf bloklu DFPI Tip ND2P-CV-P Piston Piston Entegre konum gösterici enkoderli, pozisyon kontrolörlü ve valf bloklu DFPI, korumal pnömatikbağlant l 2 Internet: Değișikliğe tabidir NIL

4 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-E-P Çevreselekipmanlaragenelbak ș EntegrekonumgöstericienkoderliDFPI Montaekipmanlar veaksesuarlar Adaptör DAPZ-FA 2 Çatal mafsal SG Çatal mafsal, paslanmaz çelik CRSG 3 Küresel mafsal SGS Küresel mafsal, paslanmaz çelik CRSGS 4 Çatal mafsal SGA 5 Otomatik hizalanan mil kaplini FK 6 Yaklaș msensörü SMT-8F-I Yaklaș msensörü SMT-8 Yaklaș msensörü SME-8 7 Kanalkapağ ABP-5-S K satan m DIN3358arayüzlükap valfaktüatörünemontaiçin Pistonkoluilekayarplakaaras ndabasitbirbağlant sağlar Küreselyatakl Erkek dișli Radyalveaç salsapmalar kompanzeetmekiçin Manyetik endüktif, Namur, AB 94/9/EC(ATEX) yönetmeliği ile uyumlu Manyetikdirençli,silindirprofilkovan naentegreedilebilir Manyetikak m,silindirprofilkovan naentegreedilebilir Sensörkablolar n vekanallar kirlenmeyekarș korur Sayfa/Internet NO TAG NO TAG 200/03 Değișikliğe tabidir Internet:

5 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-CV Çevreselekipmanlaragenelbak ș EntegrekonumgöstericienkoderliDFPI,pozisyonkontrolörüvevalfbloğu Montaekipmanlar veaksesuarlar Adaptör DAPZ-FA 2 Çatal mafsal SG Çatal mafsal, paslanmaz çelik CRSG 3 Küresel mafsal SGS Küresel mafsal, paslanmaz çelik CRSGS 4 Çatal mafsal SGA 5 Otomatik hizalanan mil kaplini FK 6 Yaklaș msensörü SMT-8F-I Yaklaș msensörü SMT-8 Yaklaș msensörü SME-8 7 Kanalkapağ ABP-5-S K satan m DIN3358arayüzlükap valfaktüatörünemontaiçin Pistonkoluilekayarplakaaras ndabasitbirbağlant sağlar Küreselyatakl Erkek dișli Radyalveaç salsapmalar kompanzeetmekiçin Manyetik endüktif, Namur, AB 94/9/EC(ATEX) yönetmeliği ile uyumlu Manyetikdirençli,silindirprofilkovan naentegreedilebilir Manyetikak m,silindirprofilkovan naentegreedilebilir Sensörkablolar n vekanallar kirlenmeyekarș korur Sayfa/Internet NO TAG NO TAG 200/03 Değișikliğe tabidir Internet:

6 Doğrusal aktüatörler DFPI Tipkodlar DFPI N D2 P C V P Tip DFPI Proses otomasyonu için çift etkili pnömatik aktüatör, entegre konum gösterici enkoderli Piston mm mm mm mm mm mm Strok xuzunluğu[40 990mm] İșlev Çift etkili Yast klama N Yast klamayok Konum gösterici enkoder D2 Analog Ölçüm yöntemi P Kontrolör Potansiyometre Belirtilmemiș C Kontrolör Kontrolörünbağlant konumu Entegre edilmiș E Harici Yön kontrol valfi Belirtilmemiș V Entegre edilmiș Bağlant tipi Belirtilmemiș P Korumal Güvenlikayar Piston kolu ileri yönde 200/03 Değișikliğe tabidir Internet:

7 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-E-P Teknik özellikler İșlev -T- Strok boyu mm -O- Kuvvet 4,47 48,255N -N- Piston mm Genel teknik özellikler Piston Standard bazal r (prosesvalfinebağlant ) DIN 3358 Monta tipi DIN 3358 e uygun flanș üzerinde Flanș monta ölçüsü F07 F0 F0, F4 Pnömatikbağlant 8mmhortumd șçap içinstandartd șçapl Yap saltasar m Pistonkolu,silindirkovan Yast klama Yok Monta konumu Hepsi Çal șmamodu Çiftetkili Ölçüm prensibi Potansiyometre ölçüm prensibi Konumalg lamas Yaklaș msensörüile,entegrekonumgöstericienkoderli Strok boyu [mm] Strok rezervi [mm] 3 4 Maks. hortum uzunluğu [m] 30 DIN/IEC68K s m2-82 ye Sertliks n f 2 yegöretestedilmiștir uygunsüreklidarbedayan m Titreșimdayan m,din/iec68k s m2-6 ya uygun Sertliks n f 2 yegöretestedilmiștir Max.çal șmagerilimi [VDC] 5 Elektrikselbağlant Düzsoket,3-pin,vidal klemens İșletmeșartlar veçevreselșartlar Çal șmabas nc [bar] 3 8 Nominalçal șmabas nc [bar] 6 Ak șkancinsi Filtrelenmișbas nçl hava,filtrelemederecesi40µm,yağlanm șveyayağlanmam ș Haricikullan m C iklimkorumal bölgeler Ortams cakl ğ [ C] Korozyondayan ms n f CRC ) 3 Bağ lhavanemi [%] 5 95yoğușma Korumas n f IEC60529 auygunmontal konumdaip65,ip67;ip69k,montal konumdanema4 CEișareti(bkz.uygunlukbeyan ) Gaz için ATEX kategorisi GaziçinExpatlamakorumatipi Toz için ATEX kategorisi Toz için Ex patlama koruma tipi EXortams cakl ğ ) EU EMC yönetmeliği ABpatlamayakarș korumayönetmeliği(atex) II 2G ct4x II 2D ct 20 CX 20 C3Ta3+60 C ) Festo940070standard nagörekorozyondayan ms n f 3 Yüksekaș nmaetkisinemaruzkalanbileșenler.normalendüstriyelortamdasolventvetemizlememaddeleriyledirekttemashalindeolanvedekoratifalangerektiren,d șar dangörülebilenk s mlar. 200/03 Değișikliğe tabidir Internet:

8 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-E-P Teknik özellikler Kuvvetler[N] ve hava tüketimi[l] Piston bar da teorik kuvvet, ileri yönde 4,72 7,363 2,064 8,850 29,452 48,255 6 bar da teorik kuvvet, geri yönde 4,47 6,88,58 8,080 28,698 47,50 Teorik hava tüketimi mm stroklu, kayma Teorik hava tüketimi 0 mm stroklu, itme Ağ rl k Piston mmstroklutemelağ rl k [g] 3,476 5,530 6,529 3,946 22,569 35,359 0mmstrokbaș naekhareketli [g] yük 0 mm stroklu hareketli yük [g],228,944 2,250 4,722 7,059,47 0mmstrokbaș naekağ rl k [g] Konum gösterici enkoderin 0mmstrokbaș naekağ rl ğ [g] 2 Malzemeler Kesit görünüm Doğrusal aktüatörler Pistonkolu Yüksekalaș ml paslanmazçelik 2 Üst kapak(son Piston 00,25,320 Dövmealüminyumalaș m,anot- kapak) lanm ș Piston Piston 00,25,320 Alt kapak(yatak ka- pağ ) Presdökümalüminyum,boyal Dövmealüminyumalaș m,anotlanm ș Piston Presdökümalüminyum,boyal 3 Silindirkovan Piston Dövmealüminyumalaș m,anotlanm ș Piston Yüksekalaș ml paslanmazçelik Vidalar Piston 00,200,250,320 Yüksekalaș ml paslanmazçelik Piston 25, 60 Çelik Contalar Nitril kauçuk Malzemelerleilgiliaç klama Boyabozucumaddeleriçerir,RoHS uyumlu 2 Internet: Değișikliğe tabidir 200/03

9 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-E-P Teknik özellikler Boyutlar Piston CAD verilerini indir Piston AM 2 B D D2 D3 D5 H2 KK L2 L3 MM T WH ZB ß [mm] min. DFPI M8 09 M6x DFPI M0 M27x DFPI /03 Değișikliğe tabidir Internet: 3

10 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-E-P Teknik özellikler Boyutlar Piston CAD verilerini indir Yaln zdfpi-320-e-pilesoketvidas Piston [mm] AM 2 B B2 D D2 min. D3 D4 D5 D6 H DFPI M0 M6 63 DFPI DFPI Piston KK L2 L3 MM T T2 WH ZB ß [mm] min. min. DFPI-200 M36x DFPI DFPI Sipariș bilgisi Tip Piston Parça No. Tip [mm] DFPI-00- -ND2P-E-P DFPI-25- -ND2P-E-P DFPI-60- -ND2P-E-P DFPI ND2P-E-P DFPI ND2P-E-P DFPI ND2P-E-P -H- Aç klama Aktüatörün strok uzunluğu Aktüatörün strok uzunluğu genellikle enazprosesvalfininnominalçap na karș l kgelmelidirkiprosesvalfitam olarakaç l pkapanabilsin. Sistemtoleranslar doğrusal aktüatörün belirtilen nominal strok uzunluğundan dahabüyükstrokaral ğ naneden olabilir. Ayarlanabilir çatal mafsalsisteminayarlanmas n sağlar. 4 Internet: Değișikliğe tabidir 200/03

11 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-CV Teknik özellikler İșlev -T- Strok boyu mm -O- Kuvvet 4,47 48,255N -N- Piston mm Genel teknik özellikler Piston Standard bazal r (prosesvalfinebağlant ) DIN 3358 Monta tipi DIN 3358 e uygun flanș üzerinde Flanș monta ölçüsü F07 F0 F0, F4 Yap saltasar m Pistonkolu,silindirkovan Yast klama Yok Monta konumu Hepsi Çal șmamodu Çiftetkili Konumalg lamas Yaklaș msensörüile,entegrekonumgöstericienkoderli Ölçüm prensibi Potansiyometre ölçüm prensibi Pnömatikbağlant DFPI- - -ND2P-CV DFPI- - -ND2P-CV-P G¼ 8mmhortumçap içinstandartd șçap Strok [mm] Strok rezervi [mm] 3 4 Maks. hat uzunluğu [m] 30 Titreșimdayan m Sertliks n f 2 yegöretestedilmiștir,din/iec68k s m2-6 yauygun DIN/IEC68K s m2-82 ye uygunsüreklidarbedayan m Sertliks n f 2 yegöretestedilmiștir Elektrikselbağlant Terspolaritekorumas Düzsoket,5-pin,vidal klemens Çal șmagerilimi,ayarnoktas,bașlatmabağlant s için 200/03 Değișikliğe tabidir Internet:

12 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-CV Teknik özellikler İșletmeșartlar veçevreselșartlar Çal șmabas nc [bar] 3 8 Nominalçal șmabas nc [bar] 6 Çal șmagerilimiaral ğ [VDC] Nominalçal șmagerilimi [VDC] 24 Ak șkancinsi Filtrelenmișbas nçl hava,filtrelemederecesi40µm,yağlanm ș/yağlanmam ș Haricikullan m C iklimkorumal bölgeler Korumas n f IEC60529 auygunmontal konumdaip65,ip67;ip69k,montal konumdanema4 Ortams cakl ğ [ C] Korozyondayan ms n f CRC ) 3 Bağ lhavanemi [%] 5 95yoğușma CEișareti(bkz.uygunlukbeyan ) EU EMC yönetmeliğine uygun Gaz için ATEX kategorisi II 3G GaziçinExpatlamakorumatipi ExnAIIT4X Toz için ATEX kategorisi II 3D Toz için Ex patlama koruma tipi Ex td A22 IP65/67/69k T20 CX EXortams cakl ğ ) -5 C3Ta3+50 C ) Festo940070standard nagörekorozyondayan ms n f 3 Yüksekaș nmaetkisinemaruzkalanbileșenler.normalendüstriyelortamdasolventvetemizlememaddeleriyledirekttemashalindeolanvedekoratifalangerektiren,d șar dangörülebilenk s mlar. Kuvvetler[N] ve hava tüketimi[l] Piston bar da teorik kuvvet, ileri yönde 4,72 7,363 2,064 8,850 29,452 48,255 6 bar da teorik kuvvet, geri yönde 4,47 6,88,58 8,080 28,698 47,50 Teorik hava tüketimi mm stroklu, kayma Teorik hava tüketimi 0 mm stroklu, itme Internet: Değișikliğe tabidir 200/03

13 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-CV Teknik özellikler Ağ rl k Piston mmstroklutemelağ rl k DFPI- - -ND2P-CV [g] 4,67 7,693 9,099 8,358 29,956 45,200 DFPI- - -ND2P-CV-P [g] 5,237 8,259 9,665 8,924 30,522 45,766 0 mm stroklu hareketli yük [g],228,944 2,250 4,722 7,059,47 0mmstrokluekağ rl k [g] mmstrokbaș nahareketli [g] yükekağ rl ğ Konum gösterici enkoderin [g] 2 0mmstrokbaș naek ağ rl ğ Ölü bölgenin boyutu [%] 2 Malzemeler Kesit görünüm Doğrusal aktüatörler Alt kapak (yatakkapağ ) Piston Piston 00,25,320 Pistonkolu Yüksekalaș ml paslanmazçelik 2 Üst kapak(son Piston 00,25,320 Dövmealüminyumalaș m,anot- kapak) lanm ș Dövmealüminyumalaș m,boyal Dövmealüminyumalaș m,anotlanm ș Piston Presdökümalüminyum,boyal 3 Silindirkovan Piston Dövmealüminyumalaș m,anotlanm ș Piston Yüksekalaș ml paslanmazçelik Vidalar Piston 00,200,250,320 Yüksekalaș ml paslanmazçelik Piston 25, 60 Çelik Contalar Nitril kauçuk Malzemelerleilgiliaç klama Boyabozucumaddeleriçerir,RoHS uyumlu 200/03 Değișikliğe tabidir Internet: 3

14 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-CV Teknik özellikler Boyutlar Piston CAD verilerini indir DFPI- -CV DFPI- -CV-P Piston AM 2 B D D2 D3 D5 KK L2 L3 MM T WH ZB ß [mm] min. DFPI M8 M6x DFPI M0 M27x DFPI Internet: Değișikliğe tabidir 200/03

15 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-CV Teknik özellikler Boyutlar Piston CAD verilerini indir DFPI- -CV DFPI- -CV-P Piston [mm] AM 2 B B2 D D2 min. D3 D4 D5 D6 H DFPI M0 M6 63 DFPI DFPI Piston KK L2 L3 MM T T2 WH ZB ß [mm] min. DFPI-200 M36x DFPI DFPI /03 Değișikliğe tabidir Internet: 5

16 Doğrusal aktüatörler DFPI-ND2P-CV Teknik özellikler Sipariș bilgisi Tip Piston Parça No. Tip [mm] DFPI-00- -ND2P-CV DFPI-25- -ND2P-CV DFPI-60- -ND2P-CV DFPI ND2P-CV DFPI ND2P-CV DFPI ND2P-CV Sipariș bilgisi Tip Piston Parça No. Tip [mm] DFPI-00- -ND2P-CV-P DFPI-25- -ND2P-CV-P DFPI-60- -ND2P-CV-P DFPI ND2P-CV-P DFPI ND2P-CV-P DFPI ND2P-CV-P -H- Aç klama Aktüatörün strok uzunluğu Aktüatörün strok uzunluğu genellikle enazprosesvalfininnominalçap na karș l kgelmelidirkiprosesvalfitam olarakaç l pkapanabilsin. Sistemtoleranslar doğrusal aktüatörün belirtilen nominal strok uzunluğundan daha büyük strok aral ğ nanedenolabilir.bașlatma s ras ndaentegrepozisyon kontrolörükullan lanstrok uzunluğunu öğrenir ve kayar plakan ngerekenkonumakontrollü șekilde hareket etmesini sağlar en fazlabașlang çtaöğrenilenson konumlara kadar. 6 Internet: Değișikliğe tabidir 200/03

17 Doğrusal aktüatörler DFPI Aksesuarlar Adaptör DAPZ-FA DIN3358bazl Teslimatkapsam : flanș adaptörü, 4soketkafal vidalardin92 Malzeme: Dövmealüminyumalaș m Galvanizli çelik Bak r,ptfevesilikoniçermez Ölçüler ve sipariș bilgileri için Boyut D FB FC NF T UC [mm] + + [g] CRC ) Ağ rl k ParçaNo. Tip 00 F07/F07 30 M DAPZ-FA-F07/F07 F07/F0 30 M DAPZ-FA-F07/F0 25, 60, F0/F07 55 M DAPZ-FA-F0/F07 200, 250, F0/F0 55 M DAPZ-FA-F0/F0 320 F0/F4 55 M , DAPZ-FA-F0/F4 250, 320 F4/F4 70 M , DAPZ-FA-F4/F4 ) Festo940070standard nagörekorozyondayan ms n f 3 Yüksekaș nmaetkisinemaruzkalanbileșenler.normalendüstriyelortamdasolventvetemizlememaddeleriyledirekttemashalindeolanvedekoratifalangerektiren,d șar dangörülebilenk s mlar. Siparișbilgileri Pistonkolubağlant lar Tekniközellikler Internet:pistonkolubağlant s Tan m için ParçaNo. Tip Tan m için ParçaNo. Tip Küresel mafsal SGS Çatal mafsal SG SGS-M6x, SG-M6x,5 25, SGS-M27x2 25, SG-M27x2-B 200, 250, SGS-M36x2 200, 250, SG-M36x2 Çatal mafsal SGA Otomatik hizalanan mil kaplini FK SGA-M6x, FK-M6x,5 25, SGA-M27x2 25, FK-M27x2 200, 250, SGA-M36x2 200, 250, FK-M36x2 Siparișbilgileri Pistonkolubağlant lar,korozyonadayan kl Tekniközellikler Internet:crsg Tan m için ParçaNo. Tip Tan m için ParçaNo. Tip Küresel mafsal CRSG Çatal mafsal CRSGS CRSG-M6x, CRSGS-M6x,5 25, CRSG-M27x2 25, CRSGS-M27x2 2008/2 Değișikliğe tabidir Internet:

18 Doğrusal aktüatörler DFPI Aksesuarlar Siparișbilgileri T-kanaliçinyaklaș msensörleri Tekniközellikler Internet:smt-8f Anahtarlama ç k ș Elektrikselbağlant Kablouzunluğu ParçaNo. Tip Namur Kablo, 2-telli SMT-8F-I-8,2V-K5,0-OE-EX Siparișbilgileri T-kanaliçinyaklaș msensörleri Anahtarlama Elektrikselbağlant ç k ș Kablo Soketli kablo M5x0.5 M8x M2x [m] Kablouzunluğu Tekniközellikler Internet:smt-8f Parça No. Tip N/A kontak İki telli 2-telli SMT-8F-ZS-24V-K2,5-OE-EX Siparișbilgileri T-kanaliçinyaklaș msensörleri,manyetikdirençli Tekniközellikler Internet:smt-8 Anahtarlama Elektrikselbağlant Kablouzunluğu ParçaNo. Tip ç k ș Kablo SoketM8x [m] N/A kontak PNP 3-telli SMT-8-PS-K-LED-24-B SMT-8-PS-K5-LED-24-B 3-pin SMT-8-PS-S-LED-24-B NPN 3-telli SMT-8-NS-K-LED-24-B 3-pin SMT-8-NS-S-LED-24-B Siparișbilgileri T-kanaliçinyaklaș msensörleri Tekniközellikler Internet:crsmt Anahtarlamaç k ș Elektrikselbağlant Kablouzunluğu ParçaNo. Tip N/A kontak PNP Kablo, 3-telli CRSMT-8-PS-K2,5-LED CRSMT-8-PS-K5-LED-24 Siparișbilgileri T-kanaliçinyaklaș msensörleri,manyetikak m Tekniközellikler Internet:sme Bağlant teknoloisi Kablouzunluğu ParçaNo. Tip Kablo Soketli kablo M8x [m] N/A kontak Çal șmagerilimaral ğ 0 30VAC/DC 3-telli SME-8-K-LED SME-8-K5-LED SME-8-K-7,5-LED-24 3-pin SME-8-S-LED-24 2-telli SME-8-ZS-KL-LED C yekadar s yadayan kl 2-telli SME-8-K-24-S6 Çal șmagerilimaral ğ 3 250VAC/DC 2-telli SME-8-K-LED-230 Çal șmagerilimaral ğ 5 250VAC/DC 2-telli SME-8-ZS-230V-K2,5Q-OE SME-8-ZS-230V-K5,0Q-OE N/K kontak 3-telli SME-8-O-K-LED-24 2 Internet: Değișikliğe tabidir 2008/2

19 Doğrusal aktüatörler DFPI Aksesuarlar Siparișbilgileri Bağlant kablolar M8x Tekniközellikler Internet:nebu Elektrikselbağlant,sol Elektrikselbağlant, sağ Anahtarlama ç k ș Kablo uzunluğu Parça No. Tip [m] Temel versiyon Düzsoket,M8x,3-pin Kablo,aç kuç, NEBU-M8G3-K-2.5-LE3 3-telli NEBU-M8G3-K-5-LE NEBU-M8G3-K-0-LE3 Aç l soket,m8x,3-pin Kablo,aç kuç, NEBU-M8W3-K-2.5-LE3 3-telli NEBU-M8W3-K-5-LE NEBU-M8W3-K-0-LE3 Anahtarlama durum göstergeli Aç l soket,m8x,3-pin Kablo,aç kuç, PNP NEBU-M8W5P-K-2.5-LE3 3-telli NEBU-M8W5P-K-5-LE3 NPN NEBU-M8W5N-K-2.5-LE NEBU-M8W5N-K-5-LE3 Siparișbilgileri T-kanaliçinkanalkapağ Monta Uzunluk Parça No. Tip [m] Üsttentak labilir 2x ABP-5-S Sipariș bilgileri Kablo klipsi SMBK-8 Kabloyusensörkanal ndasabitlemekiçin Parça No. Tip SMBK /2 Değișikliğe tabidir Internet: 3

20 NIL Değișikliğe tabidir Internet:

Valf serisi VOFD. NIL Değișikliğe tabidir. Internet: www.festo.com/catalogue/...

Valf serisi VOFD. NIL Değișikliğe tabidir. Internet: www.festo.com/catalogue/... Valf serisi VOFD NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Solenoid valfler VOFD Önemli özellikler Genel bilgiler VOFD serisi valfler proses otomasyonu için, kimya ve petrokimya sistemlerinde

Detaylı

Sensör kutular SRAP, analog

Sensör kutular SRAP, analog Sensör kutular SRAP, analog NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Önemli özellikler Genel bilgiler Daha iyi fonksiyonellik için analog sensör kutusu. Analog sensör kutusuaç saldöneraktüatörün

Detaylı

Elektrikli silindirler DNCE, piston milli

Elektrikli silindirler DNCE, piston milli Piston milli elektromekanik lineer eksen Kılavuz vidalı veya vidalı milli silindir Eksenel veya paralel (U șeklinde) motor arayüzü DNC modüler sisteminden kapsamlı aksesuar seçenekleri Yedek parça servisi

Detaylı

Handling modülleri HSW

Handling modülleri HSW Handling modülleri HSW 90 açıda tam pick & place için kompakt ünite Son derece kısa çevrim süreleri Kompakt tasarım Basit planlama, montaj ve devreye alma Kapsamlı montaj, sensör sistemi ve adaptasyon

Detaylı

E-358 Internet: www.festo.com/catalogue/... Teknik veriler önceden haber verilmeden değiștirilebilir.

E-358 Internet: www.festo.com/catalogue/... Teknik veriler önceden haber verilmeden değiștirilebilir. E-358 Internet: www.festo.com/catalogue/... Proses parametrelerinin entegre edilmiș izlenmesi Geniș yapılandırma seçenekleriyle yer tasarrufu Basınç düșüșünü önlemek için entegre çek valf 3performanssınıfı

Detaylı

Üç noktadan tutucular HGDT, ağır șartlar

Üç noktadan tutucular HGDT, ağır șartlar Ağır kullanım șartları için güçlü ve güvenilir Tutma kuvvetini sürdürmeli Hava sızdırmaz ve su sıçramasına karșı korumalı Geniș montaj seçenekleri Ek bilgi Internet:.../hgdt Ürün gamına genel bakıș İșlev

Detaylı

Açısal döner silindirler DSM-6 10

Açısal döner silindirler DSM-6 10 Açısal döner silindirler DSM-6 10 40 yekadarayarlanabilirdönüș açılı kompakt açısal döner silindirler Son konumlarda esnek yastıklama halkaları Flanș bağlantılı Yedek parça servisi Belirtilen tipler ATEX

Detaylı

MS serisi șartlandırıcı üniteler

MS serisi șartlandırıcı üniteler MS serisi șartlandırıcı üniteler Modüler yapı sayesinde montajı kolay 4boy(Gx - G): MS4 - gövde boyutu 40 mm, MS6 - gövde boyutu6 mm, MS9 - gövde boyutu 90 mm, MS - gövde boyutu4 mm Kompakt ve yüksek debi

Detaylı

KATALOG 2012 SENSÖRLER. SICK ile daha iyi otomasyon. www.sick.com.tr

KATALOG 2012 SENSÖRLER. SICK ile daha iyi otomasyon. www.sick.com.tr KATALOG 2012 KLA SENSÖRLER SICK ile daha iyi otomasyon wwwsickcomtr SICK Partner Portal wwwmysickcom Katalogda ya da ürün üzerinde yer alan yedi haneli (1041411) sipariş nosunu Hızlı Ürün Arama bölümüne

Detaylı

Tip 33 MPA-F valf adaları

Tip 33 MPA-F valf adaları Valfgenișliği 10/20 mm, debi miktarı 900 l/dk ya kadar Dahili haberleșme sistemli 128 e kadar valf için modüler valf adası Çoksayıda fonksiyon modülü entegrasyonu mümkündür: basınç sensörleri, regülatörler,

Detaylı

Tüm endüstrilerde mükemmel sonuçlar için doğru bilgi ve tam deneyim.

Tüm endüstrilerde mükemmel sonuçlar için doğru bilgi ve tam deneyim. Tüm endüstrilerde mükemmel sonuçlar için doğru bilgi ve tam deneyim. Saha Enstrümanları Answers for industry. Genel Seviye Genel Seviye www.siemens.com/pointlevel www.siemens.com/pointlevel 01 02 POINTEK

Detaylı

2 0 0 8 ÜRÜN KATALO U ENDÜSTR YEL SENSÖRLER ENDÜSTR YEL GÜVENL K OTOMAT K TANIMLAMA S STEMLER

2 0 0 8 ÜRÜN KATALO U ENDÜSTR YEL SENSÖRLER ENDÜSTR YEL GÜVENL K OTOMAT K TANIMLAMA S STEMLER 2 0 0 8 ÜRÜN KATALO U ENDÜSTR YEL SENSÖRLER ENDÜSTR YEL GÜVENL K OTOMAT K TANIMLAMA S STEMLER çindekiler Sayfa Enkoderler Endüktif Sensörler Kapasitif Sensörler Ultrasonik Sensörler Magnetik Silindir Sensörleri

Detaylı

E N E R J İ D E D E V R E D E Y İ Z. Yeni Serisi. Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları Boy NH00 dan NH3 e kadar

E N E R J İ D E D E V R E D E Y İ Z. Yeni Serisi. Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları Boy NH00 dan NH3 e kadar E N E R J İ D E D E V R E D E Y İ Z Yeni Serisi Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları Boy NH00 dan NH3 e kadar Geleceği Bugünden nşa Edin Şalt panolarında artık ileriye dönük yeni bir eğilim başladı.

Detaylı

Tip 3354 Glob Vana. Montaj ve İşletme Kılavuzu EB 8140 TR

Tip 3354 Glob Vana. Montaj ve İşletme Kılavuzu EB 8140 TR Tip 3354 Glob Vana Montaj ve İşletme Kılavuzu EB 8140 TR Basım Mart 2013 Bu kılavuzda kullanılan uyarı sinyallerinin anlamları TEHLİKE! Bu işaret eğer önlem alınmazsa, ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesine

Detaylı

Ayarlanabilir Anahtarlama Basıncı Özelliğine Sahip Fark Basınç Anahtarı

Ayarlanabilir Anahtarlama Basıncı Özelliğine Sahip Fark Basınç Anahtarı 930.8x Climair Ayarlanabilir Anahtarlama Basıncı Özelliğine Sahip Fark Basınç Anahtarı Kod No: B.11.2.1 Baskı Tarihi: 270510 Revizyon: 270510 İÇİNDEKİLER Kullanım Alanları...4 Montaj...4 Elektrik Bağlantıları...5

Detaylı

Sensörler SOE, opto-elektronik

Sensörler SOE, opto-elektronik ensörler OE, opto-elektronik Cisimden yansımalı ve reflektörlü sensörler Cisimden yansımalı sensörler Fiber optik üniteler Mesafe sensörleri Lazer kontrast sensörleri, cisimden yansımalı sensörler ve reflektörlü

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı

D serisi șartlandırıcı üniteler, metal tasarım

D serisi șartlandırıcı üniteler, metal tasarım D serisi șartlandırıcı üniteler, metal tasarım Dayanıklı ve çok yönlü seriler 4 yapı büyüklüğü: Micro, Mini, Midi ve Maxi 10farklı bağlantı tipi: M5, M7, Gx,G¼,Gy,G½,G¾, G1, QS4, QS6 2basınç aralığı: 7

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

Phoenix Contact Türkiye de Yat r m Yap yor

Phoenix Contact Türkiye de Yat r m Yap yor Phoenix Contact Türkiye de at r m ap yor Phoenix Contact 20-202 kataloglar ç kt! Katalogları tedarik etmek için bizi arayabilir veya www.phoenixcontact.com.tr adresinden pdf lerini indirebilirsiniz. Güçlü

Detaylı

Basınç Kalibratörleri Basınç Pompaları & Referanslar

Basınç Kalibratörleri Basınç Pompaları & Referanslar founded Basınç Kalibratörleri Basınç Pompaları & Referanslar Basınç Pompaları + Referanslar = Basınç Kalibratörü Kompakt - Hassas - Özgür! PM ve PC serisinden havalı ve hidrolik basınç kalibratörleri test

Detaylı

YENİ V1000 İNVERTÖR 1 0 x 1 0 0 = 1

YENİ V1000 İNVERTÖR 1 0 x 1 0 0 = 1 YENİ V1000 İNVERTÖR 1 0 x 1 0 0 = 1 A ş a ğ ı d a k i l e r i ç i n t a s a r l a n d ı :» 1 0 y ı l ç a l ı ş m a ö m r ü» B e k l e n t i l e r i n % 1 0 0 k a r ş ı l a n m a s ı» 10.000 de 1 saha arıza

Detaylı

Ürünlere Genel Bakış 2013 / 2014

Ürünlere Genel Bakış 2013 / 2014 Ürünlere Genel Bakış 2013 / 2014 ÜRÜNLERE AİT BİLGİLER Sitemizi ziyaret edebilirsiniz ŞİMDİ YENİ www.leuze.com Şimdi online olarak kolayca Bilgileri keşfedin! www.leuze.com web sitemizde birkaç tıklama

Detaylı

Ölçme Elemanları Sıcaklık

Ölçme Elemanları Sıcaklık Ölçme Elemanları Sıcaklık Kontrol Cihazları Rutubet Proses Kontrolcular Kumanda Elemanları Basınç Sayma Sistemleri Solenoıd Vanalar Test Ölçü Cihazları Akı Akıllı Röleler Yön Valfleri Kayıt Cihazları Seviye

Detaylı

PCM 10. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen. www.bosch-pt.com 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229

PCM 10. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen. www.bosch-pt.com 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229 OBJ_DOKU-9733-001.fm Page 1 Thursday, November 29, 2007 9:33 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen www.bosch-pt.com PCM 10 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229 de Originalbetriebsanleitung

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O F AT L STES OCAK 200 Phoeni Contact'ın yeni Aioline I/O sistemi kısa çevrim süresi ve verimli üretim alanındaki tüm gereksinimleri karflılar. Mükemmel performansı ve CLIPLINE ürün grubuyla olan yapısal

Detaylı