KATALOG 9 / CATALOGUE 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATALOG 9 / CATALOGUE 9"

Transkript

1

2

3 KATALOG 9 / CATALOGUE 9 1

4 2

5 Ç NDEK LER / CONTENT Girifl 4 Overview 4 Hemzemin dufl sistem çözümleri System solutions for level access showers CeraLine dufl kanallar 11 Floor channel CeraLine 11 CeraNiveau lineer dufl ve yer süzgeçleri 31 Linear floor drain CeraNiveau 31 SimpliLine lineer dufl ve yer süzgeçleri 41 Linear floor drain SimpliLine 41 CeraFundo hemzemin dufl platformu 45 CeraFundo level access shower system 45 Laguna hemzemin dufl platformu 59 Laguna level access shower system 59 Yekpare tafl dufl teknesi süzgeç sistemi 63 Floor drains for solid stone shower trays 63 Balkon, teras, çat ve yer süzgeçleri 73 Balcony, terrace, roof and floor drains 73 S 10 Serisi balkon, teras ve yer süzgeçleri 79 Balcony, terrace and floor drains Series S S 15 Serisi çat ve yer süzgeçleri 99 Roof and floor drains Series S Otopark, bahçe ve bodrum süzgeçleri 120 Drains for carpark areas, yards and basements 120 Süzgeçler için yang n koruma sistemi 129 Fire protection system for drains 129 Pissu çekvalfleri 132 Anti-flooding valves 132 Sifonlar Traps Lavabo ve yo uflma sifonlar 139 Wash basin and condensate traps 139 Ankastre çamafl r / bulafl k makinesi sifonlar 144 Concealed washing machine / diswasher traps 144 Dufl teknesi sifonlar 147 Shower tray traps 147 Boru aksesuarlar 150 Pipe work accessories 150 3

6 lere Genel Bakış Product overview No Nr Products Sayfa Page 1 S15 Serisi Çatı Süzgeçleri Roof drains, series S Polimer Duş Teknesi Süzgeçleri Traps for polymer shower trays S10 Serisi Balkon ve Teras Süzgeçleri Balcony and terrace drains, series S S10 Serisi Yer Süzgeçleri Floor drains, series S S15 Serisi Yer Süzgeçleri Floor drains, series S Dufl Kanallar Channel drains 11 7 Hemzemin Duş Sistemleri Level access shower systems 45 8 Ankastre Lavabo Sifonları Concealed wash basin traps Yağmur İniş Haznesi Rainwater hopper Çamaşır / Bulaşık Makinası Sifonları Concealed washing machine / dishwasher traps Bahçe ve Otopark Süzgeçleri Yard and carpark drains Bodrum Süzgeçleri Basement drains Pronto Pratik Süzgeçler Pronto utility drains Pissu Çekvalfleri Anti-flooding valves Temizleme Kapakları Rodding eyes, cleanouts 151 4

7

8 Sertif ikalar: garanti, sigorta, test ve kontrol Certif ication: insurance, guarantee, testing and control DALLMER kalite yönetim sistemi DİN EN ISO 9001 belgesi ile TUV Rheinland tarafından tescillenmiştir Our DİN EN ISO 9001 certificate is our customers guarantee of excellence in manufacture DALLMER ürünleri 10 yıl garantilidir. Ayrıca Dallmer ürün garantisi Gothaer Versicherung AG tarafından Euro bedele kadar sigorta teminatı kapsamına alınmıştır. Our 10 year guarantee is also insured wich will give complete confidence in DALLMER products, wherever they are installed Dallmer ürünlerinin Alman ve Avrupa normlarına uygunluğu, bağımsız bir test kuruluşu olan LGA tarafından test edilerek sertifikalandırılmaktadır. Testing and control of products by the LGA (acknowledged and independent testing institution) as a proof of the compliance to the european norms and national appendages. Dallmer GET (Drenaj tekniği kalite kontrol) Birliğinin aktif bir üyesidir. Standart kalite yönetimi ve normlar dışında GET tarafından istenen tüm kalite standartları da Dallmer tarafından uygulanmaktadır. Dallmer is an active member of GET (Association of quality control in drainage technique) and therefore fulfills the additional GET requirements in order to ensure constantly high quality standards 6

9 Tasarım ödülleri Design awards DALLMER üretim süreci fonksiyonellik, teknik, dizayn ve form açisından en üstün ürünlerin yaratılması felsefesini benimsemektedir. Sahip olduğumuz birçok ödül bu felsefenin sonucudur. Her zaman olduğu gibi yeniliklerimiz ve süprizlerimizi sizlere sunmaya devam edeceğiz. DALLMER isn t a company that just pays lip service to the creative process of form and function, it is a way of life to us. Numerous awards have come our way as a result. DALLMER design has a long reputation for springing surprises in the industry and the best thing? There is always someting new on the way. 7

10 CeraLine 8

11 9

12 10

13 CeraLine hemzemin dufl kanal Floor channel CeraLine Birçok tasarım ödülüne sahip olan CeraLine, 40 mm genişliğinde, farklı boylardaki kapağı, geniş yalıtım yakası ve meyillendirilmiş kanal yatağı ile birçok yeniliği bünyesinde barındırıyor. CeraLine nin buraya kadar anlattığımız tüm parçaları paslanmaz çelikten, yüksek kalite ile üretilmiş mafsallı çıkış borusuna sahip sifon kısmı ise plastikten mamüldür. Uygulama sonucunda tek görebildiğimiz ise zarif ve şık kapağımız oluyor. CeraLine nin kendine özgü tasarımında su zemin kaplama malzemesi ile kapak arasındaki ince açıklıktan tahliye olmaktadır. CeraLine duvar dibine veya zeminde istediğimiz noktada uygulanabilir. 68 mm! den bağlayan uygulama yüksekliği sayesinde CeraLine hem renovasyon hem de yeni inşa işleri için mükemmeldir. The multi-award winning CeraLine linear drain features a flat flange incorporating the channel, with a 40 mm wide cover plate. Everything is formed in stainless steel. Below the channel is a high efficiency moulded floor drain, with our ball-joint connection to the waste pipe. All you can see when it is installed is the slim, elegant profile of the cover plate. Drainage takes place through the narrow slot between the cover plate and the surrounding floor finish. CeraLine can be installed close to a wall or anywhere in the shower area. With 68 mm! build-in height, CeraLine is perfect for new-build or refurbishment. 11

14 Duvar dibi uygulama installation at wall 12

15 CeraLine hemzemin dufl kanal Floor channel CeraLine Dallmer den gerçek kanal drenaj - 68 mm! den bafllayan düflük uygulama yüksekli i - Gerçek lineer drenaj, çerçevesiz dizayn, yanl zca 40 mm geniflli inde kapak - Saç ve dufl artıklarını biriktirmeyen, deliksiz kapak tasarımı - Kaplama alt na s zan sular toplayan alt drenaj özelli i - Taflmalar engelleyen yüksek ak fl h z : 48.0 lt/dk - Pürüzlü yap s ile yüksek tutuculuk sa layan, her türlü su yal t m malzemesiyle birleflime uygun yal t m yakas - Ses yalıtımlı, yükseklik ayarlı ayaklar - Tüm bitifl kaplama çeflitleri ile birlikte kullan labilir - Birçok dizayn ödülü kazanm fl üstün tasar m - Kendinden meyilli, paslanmaz çelik kanal yata : koku yapmayan, kendi kendini kemizleyen, göllenmeye izin vermeyen tasar m - Duvar dibi uygulamalar için, duvara direkt ve güvenli ba lant sa layan W modeli - T kanmalar engelleyen yüksek ak fl h z sa layan kanala entegre süzgeç gövdesi True channel drainage - from Dallmer - low build in height begining from 68 mm! - true linear drainage frameless with a cover plate only 40 mm wide - high flow rate: 48.0 l/min - flange factory - prepared with a sanded surface to give a key to undertile waterproofing - sound - insulating feet on height adjustable legs - can be used with all tile formats - multiple awards for good design - stainless steel construction with integral fall: self - cleansing and no standing water - W version with unique fittings for secure installation directly to the wall - supplied with trap ready - fitted for simple installation NEW: - extended range of cover options - CeraLine vertical with fire protection system applicable YEN : - Çok daha genifl kapak seçenekleri - Opsiyonel yang n koruma sistemine sahip alt ç k fll modeller Dufl ortas uygulama Central installation Yükseklik ayarlı kapak cover plate with height adjustable screws Çıkarılabilir, kolay temizlenir koku fermatürü removable trap insert - easy to clean Duvara sa lam ve pratik ba lantı sa layan arka panel ve fitingler with unique fittings for secure installation directly to the wall Tüm su yalıtım malzemeleri ile güvenli birleflime olanak sa layan pürüzlendirilmifl yaka: Alt drenaj sa layan çerçevesiz dizayn frameless sanded f lange for secure attachment of all waterproof ing materials Süzgeç gövdesi 0-15 ayarlanabilir mafsall ç k fl drain body (flow rate 48 l/min) with 0-15 adjustable ball-joint Ses yal t ml, yükseklik ayarl ayaklar sound-insulating legs for height adjustment Ayak sabitleme elemanlar Fixing feet 13

16 Tip detay örnekleri Typical installations CeraLine Plan F dufl kanal Floor channel CeraLine Plan F CeraLine Design 800 süzgeç kapa Cover plate CeraLine Design 800 CeraLine Plan F 800 dufl kanal Floor channel CeraLine Plan F 800 Bitifl kaplama Floor tiles Seramik yap flt r c Tile adhesive Su yal t m Under-tile waterproof ing Yap Stick su yal t m band Sealing tape Yap Stick Kum kapl yalıtım yakası Sand coated flange fiap Screed Ses / s yal t m Sound / thermal insulation Betonarme döfleme Concrete slab CeraLine Plan W dufl kanal Floor channel CeraLine Plan W CeraLine Design 800 süzgeç kapa Cover plate CeraLine Design 800 CeraLine Plan W 800 dufl kanal Floor channel CeraLine Plan W 800 Seramik yap flt r c Tile adhesive Su yal t m under-tile waterproof ing Yap Stick su yal t m band sealing tape Yap Stick Ses yal t m band Sound absorbing tape Kum kapl yalıtım yakası Sand coated f lange Yap Stick su yal t m band Sealing tape Yap Stick fiap Screed Ses / s yal t m Sound / thermal insulation Betonarme döfleme Concrete slab *Projenize özel detay çözümleri için satış bölümümüze başvurunuz. We can design unique system solutions for your projects, please enquire 14

17 Kolay ve hızlı uygulama, mükemmel sonuç Easy and fast installation, excellent result - Meyilin en düflük noktas na, terazisinde yerlefltirin. - CeraLine ç k fl borusunu tesisat borusuna ba lay n. - Ayak sabitleme elemanlarını yere sabitleyin. - Place to the lowest point of the slope. - Connect the outlet to the pipework. - Fix the leveling legs to the f loor by making use of f ixings. - Süzgeç gövdesinin çevresini, yal t m yakas ile hemyüz olacak flekilde, süzgece do ru minimum % 1-2 meyil vererek harç ile doldu run. - Fill in the surrounding of channel with screed. Maintain a slope of minimum 1-2 % towards the channel. - Yal t m yakas - flap birleflimine ve yataydüfley duvar birleflimlerine Yap Stick kendinden yap flkanl band uygulay n. - Use Yap Stick sealing tape to waterproof joint between flange/ surrounding floor. - Yatay ve düfley tüm yüzeylere su yal t m malzemenizi uygulay n. - Apply waterproof ing / tanking to wall, floor and flange. - Styropor koruma kapa n ç kar p, plastik klavuzları yerlefltirin. Bitifl kaplaman z klavuzlara yanaflt rarak döfleyin. - Use spacers provided to lay floor finish, leaving gap for drainage. - Kapak yükseltme elemanlar n kullanarak kanal kapa n bitifliniz ile hemyüz olacak flekilde ayarlay n. - Adjust cover plate with threaded pedestals to floor-finish level. Kolay temizleme - koku fermatürü kolayca üstten ç kar labilir Easy cleaning - trap insert removable from the top 15

18 16

19 CeraLine F dufl kanal süzgeç gövdeleri Floor channel CeraLine F CeraLine F DALLMER CeraLine F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Lineer Drenaj Ç k fl tipi: çeri i: Malzeme: Ø 50, 0-15 ayarlanabilir mafsall yan ç k fl Ses yal t ml, yükseklik ayarl, zemine sabitlenebilir ayaklar, Sürme esasl su yal t m ürünlerine kal c ve güçlü tutunma sa layan pürüzlü yal t m yakas, Ç kar labilir koku fermatürlü süzgeç gövdesi, Kapak yüksekli i ayar kaideleri, Geçici koruma kapa, Finifl kaplama yanaflt rma k lavuzlar, Kapa n kolay ç kar lmas na imkan veren kald rma aparat. Kanal, 304 kalite paslanmaz çelik Süzgeç, polipropilen DALLMER CeraLine F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Tek sifonlu DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) Standart De er DALLMER Ø l/s 0.8 l/s DALLMER floor channel CeraLine F Linear drainage connection: with: channel: drain body: Side outlet, ball-joint adjustable 0-15, DN 50 Sound-insulated, height adjustable levelling legs Sanded flange for secure bonding of undertile waterproofing Drain body with removeable trap insert Height adjustable pedestals for levelling the cover-plate Temporary blanking plate Tiling gauges Tile-trim jig 304 stainless steel Polypropylene DALLMER floor channel CeraLine F with one trap Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate) Required DN l/s DALLMER 0.8 l/s CeraLine F 500 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 600 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 700 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 1000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 1100 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 1200 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi L1 (mm) L2 (mm) DALLMER CeraLine F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Çift sifonlu DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) Standart De er DALLMER Ø l/s 1.4 l/s DALLMER floor channel CeraLine F with one trap Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate) Required DN l/s DALLMER 1.4 l/s Yeni! mm aras uzunluktaki, çift sifonlu süzgeçler 1.4 l/s ak fl h z na sahiptir New! Channels mm long with two traps have a flow rate of 1.4 l/sec Yeni! CeraLine 2 F 800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Yeni! CeraLine 2 F 900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Yeni! CeraLine 2 F 1000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Yeni! CeraLine 2 F 1100 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Yeni! CeraLine 2 F 1200 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 1300 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 1400 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 1500 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 1600 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 1700 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 1800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 1900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 2000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) CeraLine 2F CeraLine F

20 CeraLine W dufl kanal süzgeç gövdeleri Foor channel CeraLine W CeraLine W DALLMER CeraLine W Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Lineer Drenaj, duvar dibi uygulamas için Ç k fl tipi: çeri i: Malzeme: Ø 50, 0-15 ayarlanabilir mafsall yan ç k fl Ses yal t ml, yükseklik ayarl zemine sabitlenebilir ayaklar, Duvara sabitleme elemanlar, Sürme esasl su yal t m ürünlerine kal c ve güçlü tutunma sa layan pürüzlü yal t m yakas, Ç kar labilir / temizlenebilir koku fermatürlü süzgeç gövdesi, Kapak yüksekli i ayar kaideleri, Geçici koruma kapa, Finifl kaplama yanaflt rma k lavuzlar, Kapa n kolay ç kar lmas na imkan veren kald rma aparat, Kanal, 304 kalite paslanmaz çelik Süzgeç, polipropilen DALLMER CeraLine W Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Tek sifonlu DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) Standart De er DALLMER Ø l/s 0.8 l/s DALLMER floor channel CeraLine W Linear drainage for installation at wall connection: Side outlet, ball-joint adjustable 0-15, DN 50 with: Sound-insulated, height adjustable levelling legs Fixings for wall mounting. Sanded flange for secure bonding of undertile waterproofing Drain body with removeable trap insert Height adjustable pedestals for levelling the cover-plate Temporary blanking plate Tiling gauges channel: Tile-trim jig drain body: 304 stainless steel Polypropylene DALLMER floor channel CeraLine W with one trap Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate) Required DN l/s DALLMER 0.8 l/s CeraLine W 500 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 600 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 700 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 1000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 1100 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 1200 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi L1 (mm) L2 (mm) DALLMER CeraLine W Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Çift sifonlu DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) Standart De er DALLMER Ø l/s 1.4 l/s DALLMER floor channel CeraLine W with two traps Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate) Required DN l/s DALLMER 1.4 l/s Yeni! mm aras uzunluktaki, çift sifonlu süzgeçler 1.4 l/s ak fl h z na sahiptir New! Channels mm long with two traps have a flow rate of 1.4 l/sec Yeni! CeraLine 2 W 800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Yeni! CeraLine 2 W 900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Yeni! CeraLine 2 W 1000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Yeni! CeraLine 2 W 1100 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Yeni! CeraLine 2 W 1200 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 1300 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 1400 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 1500 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 1600 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 1700 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 1800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 1900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 2000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) CeraLine 2W CeraLine W

21 CeraLine Plan F dufl kanal süzgeç gövdeleri Floor channel CeraLine Plan F CeraLine Plan F DALLMER CeraLine Plan F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Lineer Drenaj Ç k fl tipi: çeri i: Malzeme: Ø 50, 0º-15º ayarlanabilir mafsall yan ç k fl Ses yal t ml, yükseklik ayarl zemine sabitlenebilir ayaklar, Sürme esasl su yal t m ürünlerine kal c ve güçlü tutunma sa layan pürüzlü yal t m yakas, Ç kar labilir koku fermatürlü süzgeç gövdesi, Kapak yüksekli i ayar kaideleri, Geçici koruma kapa, Finifl kaplama yanaflt rma k lavuzlar, Kapa n kolay ç kar lmas na imkan veren kald rma aparat. Kanal, 304 kalite paslanmaz çelik Süzgeç, polipropilen DALLMER CeraLine Plan F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Tek sifonlu DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) Ø l/s DALLMER floor channel CeraLine Plan F Linear drainage connection: with: channel: drain body: Side outlet, ball-joint adjustable 0-15, DN 50 Sound-insulated, height adjustable levelling legs Sanded flange for secure bonding of undertile waterproofing Drain body with removeable trap insert Height adjustable pedestals for levelling the cover-plate Temporary blanking plate Tiling gauges Tile-trim jig 304 stainless steel Polypropylene DALLMER floor channel CeraLine F with one trap Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate) DN l/s CeraLine Plan F 500 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan F 600 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan F 700 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan F 800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan F 900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan F 1000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan F 1100 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan F 1200 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi L1 (mm) L2 (mm) DALLMER CeraLine Plan F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Çift sifonlu DALLMER floor channel CeraLine Plan F with two traps DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate) Standart De er DALLMER Required DALLMER Ø l/s 1.2 l/s DN l/s 1.2 l/s Yeni! mm aras uzunluktaki, çift sifonlu süzgeçler 1.2 l/s ak fl h z na sahiptir New! Channels mm long with two traps have a flow rate of 1.2 l/sec L1 (mm) Yeni! CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 2 F Yeni! CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 2 F Yeni! CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 2 F Yeni! CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 2 F Yeni! CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 2 F CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan F CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan F CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan F CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan F CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan F CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan F CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan F CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan F L2 (mm) L3 (mm) CeraLine Plan 2F CeraLine Plan F

22 CeraLine Plan W dufl kanal süzgeç gövdeleri floor channel CeraLine W CeraLine Plan W DALLMER CeraLine Plan W Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Lineer Drenaj, duvar dibi uygulamas için Ç k fl tipi: çeri i: Malzeme: Ø 50, 0-15 ayarlanabilir mafsall yan ç k fl Ses yal t ml, yükseklik ayarl zemine sabitlenebilir ayaklar, Duvara sabitleme elemanlar, Sürme esasl su yal t m ürünlerine kal c ve güçlü tutunma sa layan pürüzlü yal t m yakas, Ç kar labilir / temizlenebilir koku fermatürlü süzgeç gövdesi, Kapak yüksekli i ayar kaideleri, Geçici koruma kapa, Finifl kaplama yanaflt rma k lavuzlar, Kapa n kolay ç kar lmas na imkan veren kald rma aparat, Kanal, 304 kalite paslanmaz çelik Süzgeç, polipropilen DALLMER CeraLine Plan W Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Tek sifonlu DALLMER floor channel CeraLine Plan W Linear drainage for installation at wall connection: with: channel: drain body: Side outlet, ball-joint adjustable 0-15, DN 50 Sound-insulated, height adjustable levelling legs Fixings for wall mounting Sanded flange for secure bonding of undertile waterproofing Drain body with removeable trap insert Height adjustable pedestals for levelling the cover-plate Temporary blanking plate Tiling gauges Tile-trim jig 304 stainless steel Polypropylene DALLMER floor channel CeraLine Plan W with one trap DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi Flow rate tested to DIN EN 1253 (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) (with 20 mm water over cover plate) Ø l/s DN l/s CeraLine Plan W 500 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan W 600 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan W 700 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan W 800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan W 900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan W 1000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan W 1100 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan W 1200 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi L1 (mm) L2 (mm) DALLMER CeraLine Plan W Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Çift sifonlu DALLMER floor channel CeraLine W with two trap DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate) Standart De er DALLMER Required DALLMER Ø l/s 1.2 l/s DN l/s 1.2 l/s Yeni! mm aras uzunluktaki, çift sifonlu süzgeçler 1.2 l/s ak fl h z na sahiptir New! Channels mm long with two traps have a flow rate of 1.2 l/sec L1 (mm) Yeni! CeraLine 2 W 800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 800 Yeni! CeraLine 2 W 900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 900 Yeni! CeraLine 2 W 1000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 1000 Yeni! CeraLine 2 W 1100 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 1100 Yeni! CeraLine 2 W 1200 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 1200 CeraLine W 1300 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 1300 CeraLine W 1400 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 1400 CeraLine W 1500 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 1500 CeraLine W 1600 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 1600 CeraLine W 1700 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 1700 CeraLine W 1800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 1800 CeraLine W 1900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 1900 CeraLine W 2000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 2000 L2 (mm) L3 (mm) CeraLine Plan 2W CeraLine Plan W

23 CeraLine Nano F dufl kanal süzgeç gövdeleri Foor channel CeraLine Nano F DALLMER CeraLine Nano F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Lineer Drenaj Ç k fl tipi: çeri i: Malzeme: Ø 50, 0º-15º ayarlanabilir mafsall yan ç k fl Ses yal t ml, yükseklik ayarl zemine sabitlenebilir ayaklar, Sürme esasl su yal t m ürünlerine kal c ve güçlü tutunma sa layan pürüzlü yal t m yakas, Ç kar labilir koku fermatürlü süzgeç gövdesi, Kapak yüksekli i ayar kaideleri, Geçici koruma kapa, Finifl kaplama yanaflt rma k lavuzlar, Kapa n kolay ç kar lmas na imkan veren kald rma aparat. Kanal, 304 kalite paslanmaz çelik Süzgeç, polipropilen DALLMER CeraLine Nano F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Tek sifonlu DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) Ø l/s DALLMER floor channel CeraLine Nano F Linear drainage connection: with: channel: drain body: DN 50 side outlet Sound-insulated, height adjustable levelling legs channel with built-in fall to be self-cleansing Sanded flange for secure bonding of undertile waterproofing Drain body with removeable trap insert Height adjustable pedestals for levelling the cover-plate Temporary blanking plate Tiling gauges Tile-trim jig 304 stainless steel Polypropylene DALLMER floor channel CeraLine Nano F with one trap Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate) DN l/s CeraLine Nano F 500 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 600 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 700 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 1000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 1100 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 1200 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi L1 (mm) L2 (mm) DALLMER CeraLine Nano F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Çift sifonlu DALLMER floor channel CeraLine Nano F with two traps DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate) Standart De er DALLMER Required DALLMER Ø l/s 0.82 l/s DN l/s 0.82 l/s CeraLine Nano F 1300 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 1400 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 1500 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 1600 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 1700 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 1800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 1900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 2000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm)

24 CeraLine alt ç k fl F dufl kanal süzgeç gövdeleri Floor channel CeraLine vertical F DALLMER CeraLine Alt Ç k fl F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Lineer Drenaj Ç k fl tipi: Ø 50 alt ç k fl Ses yal t ml, yükseklik ayarl, çeri i: zemine sabitlenebilir ayaklar, Sürme esasl su yal t m ürünlerine kal c ve güçlü tutunma sa layan pürüzlü yal t m yakas, Ç kar labilir koku fermatürlü süzgeç gövdesi, Kapak yüksekli i ayar kaideleri, Geçici koruma kapa, Finifl kaplama yanaflt rma k lavuzlar, Kapa n kolay ç kar lmas na imkan veren kald rma aparat, Malzeme: Kanal, 304 kalite paslanmaz çelik Süzgeç, polipropilen DALLMER floor channel CeraLine Vertical F Linear drainage connection: with: channel: drain body: DN 50 vertical outlet Sound-insulated, height adjustable levelling legs Sanded flange for secure bonding of undertile waterproofing Drain body with removeable trap insert Height adjustable pedestals for levelling the cover-plate Temporary blanking plate Tiling gauges Tile-trim jig 304 stainless steel Polypropylene DALLMER CeraLine Alt Ç k fl F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Tek Sifonlu DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) Standart De er DALLMER Ø l/s 0.8 l/s CeraLine Alt Ç k fl F 500 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 600 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 700 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 1000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 1100 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 1200 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi DALLMER yang n koruma yakas tip 2 ile birlikte kullan labilir ( u:515025) DALLMER fire protection system (Part No ) applicable DALLMER floor channel CeraLine Plan W with one trap Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate) Required DN l/s L1 (mm) DALLMER 0.8 l/s L2 (mm) Yang n koruma s n f R 30/60/90/120 Onay numaras Z Fire protection class R 30/60/90/120 approval number Z DALLMER CeraLine Alt Ç k fl F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Çift Süzgeçli, ±15 mm yatay düzlemde kayd r labilir. DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) Standart De er DALLMER Ø l/s 1.4 l/s DALLMER floor channel CeraLine Vertical F with two flor drain bodies, ±15mm lateral adjustment Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate) Required DN l/s DALLMER 1.4 l/s CeraLine Alt Ç k fl F 1300 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 1400 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 1500 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 1600 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 1700 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 1800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 1900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 2000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi L1 (mm) L2 (mm) L2 (mm) DALLMER yang n koruma yakas tip 1 ile birlikte kullan labilir ( u:515010) DALLMER fire protection system 1 (Part No ) applicable Yang n koruma s n f R 30/60/90/120 Onay numaras Z Fire protection class R 30/60/90/120 approval number Z

25 CeraLine dufl kanal süzgeç kapaklar cover plates CeraLine DALLMER CeraLine Standard Süzgeç Kapa Tüm CeraLine süzgeç gövdelerine uygundur mm yüksekli indeki (yap flt r c pay dahil) seramik, do al tafl kaplamalar ile kullan labilir. CeraLine Ekstra Uzun Kapak Yükseltme Eleman ( no ) ile daha fazla uygulama yüksekli i sa lanabilir. 40 mm genifllik, 304 kalite paslanmaz çelik, satine yüzey. K 3 yük s n f (300 kg) DALLMER cover plate CeraLine Standard Cover plate for all CeraLine channels, suitable for all tile, stone finishes 2-16 mm (incl. Adhesive), 40 mm wide, 304 stainless steel, polished, load class K 3 (300 kg) CeraLine Standard 500 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 600 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 700 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 800 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 900 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 1000 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 1100 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 1200 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 1300 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 1400 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 1500 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 1600 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 1700 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 1800 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 1900 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 2000 Süzgeç Kapa Uzunluk - L (mm) CeraLine Standard Süzgeç Kapa DALLMER CeraLine Kilitlenebilir Standard Süzgeç Kapa Tüm CeraLine süzgeç gövdelerine uygundur mm yüksekli indeki (yap flt r c pay dahil) seramik, do al tafl kaplamalar ile kullan labilir. CeraLine Ekstra Uzun Kapak Yükseltme Eleman ( no ) ile daha fazla uygulama yüksekli i sa lanabilir. 40 mm genifllik, 304 kalite paslanmaz çelik, satine yüzey. Kilitlenebilir. K 3 yük s n f (300 kg) DALLMER cover plate CeraLine Standart, lockable Cover plate for all CeraLine channels, suitable for all tile, stone finishes 2-16 mm (incl. Adhesive), 40 mm wide, 304 stainless steel, polished, lockable, load class K 3 (300 kg) CeraLine Kilitlenebilir Standard 500 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 600 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 700 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 800 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 900 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1000 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1100 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1200 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1300 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1400 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1500 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1600 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1700 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1800 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1900 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 2000 Süzgeç Kapa Uzunluk - L (mm) CeraLine Kilitlenebilir Standard Süzgeç Kapa Entegre kilitleme sistemi Integrated locking system 23

26 CeraLine dufl kanal süzgeç kapaklar cover plates CeraLine DALLMER CeraLine Design Brushed Süzgeç Kapa Tüm CeraLine süzgeç gövdelerine uygundur mm yüksekli indeki (yap flt r c pay dahil) seramik, do al tafl kaplamalar ile kullan labilir. CeraLine Ekstra Uzun Kapak Yükseltme Eleman ( no ) ile daha fazla uygulama yüksekli i sa lanabilir. 40 mm genifllik, 304 kalite paslanmaz çelik, derin f rçalanm fl satine yüzey. 3 mm kal nl nda kapama plakal. K 3 yük s n f (300 kg) DALLMER cover plate CeraLine Design brushed Cover plate for all CeraLine channels, suitable for all tile, stone finishes 5-19 mm (incl. Adhesive), 40 mm wide, 304 stainless steel, 3 mm veneer, brushed, load class K 3 (300 kg) CeraLine Design Brushed 500 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 600 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 700 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 800 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 900 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 1000 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 1100 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 1200 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 1300 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 1400 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 1500 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 1600 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 1700 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 1800 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 1900 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 2000 Süzgeç Kapa Uzunluk - L (mm) CeraLine Design Brushed Süzgeç Kapa DALLMER CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed Süzgeç Kapa Tüm CeraLine süzgeç gövdelerine uygundur mm yüksekli indeki (yap flt r c pay dahil) seramik, do al tafl kaplamalar ile kullan labilir. CeraLine Ekstra Uzun Kapak Yükseltme Eleman ( no ) ile daha fazla uygulama yüksekli i sa lanabilir. 40 mm genifllik, 304 kalite paslanmaz çelik, derin f rçalanm fl satine yüzey. 3 mm kal nl nda kapama plakal. Kilitlenebilir. K 3 yük s n f (300 kg) DALLMER cover plate CeraLine Design brushed finish, lockable Cover plate for all CeraLine channels, suitable for all tile, stone finishes 5-19 mm (incl. Adhesive), 40 mm wide, 3 mm solid 304 stainless steel, lockable, load class K 3 (300 kg) CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 500 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 600 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 700 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 800 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 900 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 1000 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 1100 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 1200 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 1300 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 1400 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 1500 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 1600 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 1700 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 1800 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 1900 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 2000 Süzgeç Kapa Uzunluk - L (mm) CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed Süzgeç Kapa DALLMER Paslanmaz Çelik Parlatıcı Kaplama ifllemi görmemifl olan paslanmaz çelik kapaklara uygundur. 100 ml temizleyici, uygulama aparat, parlatma bezi, uygulama klavuzu Stainless steel polish DALLMER stainless steel polish To clean and polish uncoated stainless steel covers with 100 ml cleaner, applicator, buffing pad, manual 24

27 CeraLine dufl kanal süzgeç kapaklar cover plates CeraLine DALLMER CeraLine Design Polished ve Matt Black Süzgeç Kapa Tüm CeraLine süzgeç gövdelerine uygundur mm yüksekli indeki (yap flt r c pay dahil) seramik, do al tafl kaplamalar ile kullan labilir. CeraLine Ekstra Uzun Kapak Yükseltme Eleman ( no ) ile daha fazla uygulama yüksekli i sa lanabilir. 40 mm genifllik, 304 kalite paslanmaz çelik, polisajl veya mat siyah, 3 mm kal nl nda kapama plakal. K 3 yük s n f (300 kg) DALLMER cover plate CeraLine Design polished and matt black Cover plate for all CeraLine channels, suitable for all tile, stone finishes 5 19 mm (incl. adhesive), 40 mm wide, 304 stainless steel, 3 mm veneer, mirror polished or matt black, load class K 3 (300 kg) CeraLine Design Polished 500 Süzgeç Kapa CeraLine Design Polished 600 Süzgeç Kapa CeraLine Design Polished 700 Süzgeç Kapa CeraLine Design Polished 800 Süzgeç Kapa CeraLine Design Polished 900 Süzgeç Kapa CeraLine Design Polished 1000 Süzgeç Kapa CeraLine Design Polished 1100 Süzgeç Kapa CeraLine Design Polished 1200 Süzgeç Kapa Uzunluk - L (mm) CeraLine Design Polished Süzgeç Kapa CeraLine Design Matt Black 500 Süzgeç Kapa CeraLine Design Matt Black 600 Süzgeç Kapa CeraLine Design Matt Black 700 Süzgeç Kapa CeraLine Design Matt Black 800 Süzgeç Kapa CeraLine Design Matt Black Süzgeç Sapa DALLMER CeraLine Kilitlenebilir Custom Süzgeç Kapa Tüm CeraLine süzgeç gövdelerine uygundur. stenilen kaplama malzemesinin kapak içinde kullan labilmesi için rezervasyonludur mm yüksekli indeki (yap flt r c pay dahil) seramik, do al tafl kaplamalar ile kullan labilir. CeraLine Ekstra Uzun Kapak Yükseltme Eleman ( no ) ile daha fazla uygulama yüksekli i sa lanabilir. 40 mm genifllik, 304 kalite paslanmaz çelik. K 3 yük s n f (300 kg) DALLMER cover plate CeraLine custom Cover plate for all CeraLine channels, with recess for customer s individual floor finish suitable for all tile, stone finishes mm (incl. adhesive), 40 mm wide, 304 stainless steel, load class K 3 (300 kg) CeraLine Kilitlenebilir Standard 500 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 600 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 700 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 800 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 900 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1000 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1100 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1200 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1300 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1400 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1500 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1600 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1700 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1800 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1900 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 2000 Süzgeç Kapa Uzunluk - L (mm) CeraLine Custom Süzgeç Kapa 25

28 CeraLine dufl kanal süzgeç kapaklar cover plates CeraLine CeraLine Glass Green Süzgeç Kapa DALLMER CeraLine Glass Süzgeç Kapa Tüm CeraLine süzgeç gövdelerine uygundur mm yüksekli indeki (yap flt r c pay dahil) seramik, do altafl kaplamalar ile kullan labilir. CeraLine Ekstra Uzun Kapak Yükseltme Eleman ( no ) ile daha fazla uygulama yüksekli i sa lanabilir. 40 mm genifllik, cam kapama plakal 304 kalite paslanmaz çelik, yeflil, k rm z, siyah ve beyaz renk seçenekleri CeraLine Glass Green 500 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Green 600 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Green 700 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Green 800 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Green 900 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Green 1000 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Green 1100 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Green 1200 Süzgeç Kapa DALLMER cover plate CeraLine glass Cover plate for all CeraLine channels, suitable for all tile, stone finishes 8 22 mm (incl. adhesive), 40 mm wide, 304 stainless steel with glass insert green, red, black, white Uzunluk - L (mm) CeraLine Glass Red Süzgeç Kapa CeraLine Glass Red 500 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Red 600 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Red 700 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Red 800 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Red 900 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Red 1000 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Red 1100 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Red 1200 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Black 500 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Black 600 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Black 700 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Black 800 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Black 900 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Black 1000 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Black 1100 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Black 1200 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Black Süzgeç Kapa CeraLine Glass White 500 Süzgeç Kapa CeraLine Glass White 600 Süzgeç Kapa CeraLine Glass White 700 Süzgeç Kapa CeraLine Glass White 800 Süzgeç Kapa CeraLine Glass White 900 Süzgeç Kapa CeraLine Glass White 1000 Süzgeç Kapa CeraLine Glass White 1100 Süzgeç Kapa CeraLine Glass White 1200 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed Süzgeç Kapa DALLMER CeraLine Teak Süzgeç Kapa Tüm CeraLine süzgeç gövdelerine uygundur mm yüksekli indeki (yap flt r c pay dahil) seramik, do altafl kaplamalar ile kullan labilir. CeraLine Ekstra Uzun Kapak Yükseltme Eleman ( no ) ile daha fazla uygulama yüksekli i sa lanabilir. 40 mm genifllik, tik ahflap kapama plakal, 304 kalite paslanmaz çelik. DALLMER cover plate CeraLine teak Cover plate for all CeraLine channels, suitable for all floor finishes 8 22 mm (incl. adhesive), 40 mm wide, 304 stainless steel with teak-wood insert CeraLine Teak 500 Süzgeç Kapa CeraLine Teak 600 Süzgeç Kapa CeraLine Teak 700 Süzgeç Kapa CeraLine Teak 800 Süzgeç Kapa CeraLine Teak 900 Süzgeç Kapa CeraLine Teak 1000 Süzgeç Kapa CeraLine Teak 1100 Süzgeç Kapa CeraLine Teak 1200 Süzgeç Kapa Uzunluk - L (mm) CeraLine Teak Süzgeç Kapa 26

29 CeraLine aksesuarlar accessorries CeraLine DALLMER CeraLine Ekstra Uzun Kapak Yükseltme Seti CeraLine dufl kanallar n n 14 mm den yüksek kaplamalar (örn. do al tafl) ile kullan m nda, kapak yüksekli inin ayarlanmas için kullan l r. Her bir set 2 adet kaide içerir. DALLMER natural stone kit Extra length pedestals (supplied x 2) for height adjustment of CeraLine cover plate in floor finishes greater than 14 mm thickness e.g. natural stone CeraLine Gerekli Set Miktarı CeraLine Gerekli Set Miktarı Kombine Edilen Kapak Tipi Standard Design Glass Teak Custom Elde Edilecek Yükseklik (mm) Combination with cover plate CeraLine Standard Design Glass Teak Custom height adjustable (mm) CeraLine Ekstra Uzun Kapak Yükseltme Seti (2 li) DALLMER CeraLine Standart Kapak Yükseltme Seti CeraLine dufl kanallar ambalaj nda yer alan standart uzunluktaki kaidelerin yedek parças d r. Her bir set 2 adet kaide içerir. DALLMER adjustable pedestals Standard height pedestals (supplied x 2) available as spare parts CeraLine Gerekli Set Miktarı CeraLine Gerekli Set Miktarı CeraLine Standart Kapak Yükseltme Seti (2 li) 27

30 CeraNiveau Zentrix 28

31 29

32 30

33 CeraNiveau lineer dufl ve yer süzgeci linear floor drain CeraNiveau Brushed Polished Matt Black Tüm ürünlerimiz gibi CeraNiveau da mükemmelliyetçi bir kalite felsefesi ile üretildi. Üzerinizde uyandırdığı farklılık hissini ve albenisini ise tasarımcılarına borçlu. CeraNiveau, beraber kullanıldığı malzemelerle eşsiz uyumu, kendine has şekil ve orantısı ile yer süzgeçlerinin en karizmatiği. The highly acclaimed CeraNiveau is a compact channel drain for level access showers. It features an elegantly proportioned cover which incorporates a 6 mm wide slot for water to drain through. Available in a variety of finishes - polished, satin or matt black stainless steel, antique bronzein a stroke it takes the drain cover to the level of a bathroom accessory which complements perfectly the finish of the brassware. With only 108 mm build-in height, CeraNiveau is perfect for new-build or refurbishment. Antique Bronze Zentrix 31

34 32

35 CeraNiveau - modern tasarım, kanıtlanmıfl teknoloji CeraNiveau - modern design with established technology - Hemzemin dufllarda veya banyo süzgeci olarak kullan labilir - Banyonuzun tasar m na uygun olarak dört farkl modelimizden birini seçebilirsiniz - Çelik mefl takviye süzgecin flap ile güvenli olarak bütünleflmesini sa lar, so uk derz oluflmaz - Polimer beton yaka entegre edilmifl süzgeç gövdesi sa lam ve s zd rmazd r - DIN EN 1253 e uygunluk sertifikal d r, Birçok tasar m ödülünün sahibidir - can be used in a level access shower or as a bathroom drain - choose from four attractively finished cover plates, to create an individual look in your bathroom - the reinforcement (steel mesh) embeds the drain securely within the screed - polymer concrete collar with integrated drain body form a stable and water- proof unit - conforming to DIN EN multiple awards for good design A 100 Kapaklar A 100 covers Antique Bronze Brushed Matt Black Polished Dikdörtgen kapak rectangular cover plate polished stainless steel (for example) Temizlik amac yla kolayl kla ç kar labilen, genifl koku fermatürü completely removable trap insert for easy cleaning Polimer beton yaka polymer concrete collar Çelik mefl takviye steel mesh reinforcement Ø 50 çap nda, mafsall ç k fll süzgeç gövdesi (48 l/dak. akıfl hızı) drain body (flow rate 48 l/min) connection to DN 50, with 0-15 adjustable ball-joint Yükseklik ayarl, ses yal t ml ayaklar sound-insulating feet for height adjustment 33

36 34

37 Zentrix - flaheser dufl süzgeci Zentrix - the shower drain as sculpture - Drenaj tasarımındaki en üst nokta - CeraNiveau süzgeç gövdeleri ile birlikte kullanılır - Paslanmaz çelikten oyma dikdörtgen ızgara - Minimum çizgisel açıklıktan sa lanan yüksek drenaj kapasitesi - Birçok tasar m ödülü yan nda Reddot (en iyinin en iyisi 2008) ödülünü kazanm flt r - drainage design taken to the highest level - Fits CeraNiveau drain body for use in level access showers - rectangular drain with sculpted stain- less steel water inlet - high flow capacity through a minimal axial slot - reddot best of the best 2008 winner as well as many other design awards Zentrix kapak frame with Zentrix water inlet Temizlik amac yla kolayl kla ç kar labilen, genifl koku fermatürü completely removable trap insert for easy cleaning Polimer beton yaka polymer concrete collar Çelik mefl takviye steel mesh reinforcement Ø 50 çap nda, mafsall ç k fll süzgeç gövdesi (48 l/dak. akıfl hızı) drain body (flow rate 48 l/min) connection to DN 50, with 0-15 adjustable ball-joint Yükseklik ayarl, ses yal t ml ayaklar sound-insulating feet for height adjustment 35

38 Pratik ve güvenilir uygulama: Mükemmel sonuç Easy and fast installation, excellent result - CeraNiveau süzgeç gövdesini meyilin en düflük noktas na yerlefltirin. Yivli ayaklar kullanarak kotunu ayarlay n ve teraziye getirin. - CeraNiveau ç k fl borusunu tesisat borunuza ba lay n. - Level horizontally and vertically, set at the bottom of the slope in the floor - Connec tdrain body to the waste-pipe - Varsa ses yal t m malzemenizi döfleyin. Ard ndan, meyil (%1-2) vererek flap n z dökün. fiap ile CeraNiveau polimer beton yakas hemyüz olmal d r. - Lay insulation and trowel screed to falls - Yatay-düfley birleflimine Yap Stick kendinden yap flkanl yal t m band n yap flt r n. CeraNiveau polimer beton yaka ve flap üzerine cam elyaf fileyi yerlefltirin. - Lay fibreglass mat over drain flange - waterproof floor/wall joint with sealing tape - Tüm yatay ve düfley yüzeylere su yal t m n z tatbik edin. - Apply ZDB approved waterproofing working well into fibreglass collar. Sheet membrane may also be used - Plastik yükseltme parças n kaplama kotunuza uygun olarak yerlefltirip, alt n tamir harc ile besleyin. - Kaplaman z döfleyin. - Set the ABS raising piece at the correct height and support with mortar. - Set tiles on floor - ç ve d fl kapak parçalar n yerlefltirin. - Clip on the inner and outer parts of the cover 36

Lavabo ve yo uflma sifonlar Wash basin and condensate traps

Lavabo ve yo uflma sifonlar Wash basin and condensate traps Lavabo ve yo uflma sifonlar Wash basin and condensate traps Ankastre Lavabo Sifonu 300 Concealed wash basin trap 300 Ankastre lavabo sifonları Ankastre sifonlarımızın baz modeli kromajlı pirinç dirseğe

Detaylı

Beklentilerin çok ötesinde bir banyo deneyimi... CeraWall. Hemzemin duşlar için duvardan drenaj sistemi

Beklentilerin çok ötesinde bir banyo deneyimi... CeraWall. Hemzemin duşlar için duvardan drenaj sistemi Beklentilerin çok ötesinde bir banyo deneyimi... CeraWall. Hemzemin duşlar için duvardan drenaj sistemi Hemzemin duş ve inovasyon CeraWall ile tüm dilekleriniz gerçek olacak Olağanüstü tasarımın farkını

Detaylı

Boru aksesuarları Pipework accessories

Boru aksesuarları Pipework accessories Boru aksesuarları Pipework accessories Temizleme kapağı rodding eye Pik - PVC boru geçiş elemanı type HT/SML pipe coupling Borulama ve tesisat uygulamalarında kolaylık ve düzgün bitiş sağlayan küçük ve

Detaylı

Otopark, bahçe ve bodrumlar için yüzey drenajı çözümleri Drainage solutions for carpark areas, yards and basements

Otopark, bahçe ve bodrumlar için yüzey drenajı çözümleri Drainage solutions for carpark areas, yards and basements Otopark, bahçe ve bodrumlar için yüzey drenajı çözümleri Drainage solutions for carpark areas, yards and basements Otopark ve bahçe süzgeci 616.1 type 616.1 yard drain Yağmur iniş haznesi 605 type 605

Detaylı

aquanit.com.tr Uygulama - Montaj Kılavuzu Application - Installation Manual

aquanit.com.tr Uygulama - Montaj Kılavuzu Application - Installation Manual aquanit.com.tr Model / Multi 90X90 / 90X15 aquanit.com.tr Uygulama Adımları / Application Steps Uygulama Adımları / Application Steps Sifon şablon ölçüsü alınır Measure the floor siphon template Montaj

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Balkon, teras, çatı ve yer süzgeçleri: S 10 ve S 15 serisi Balcony, terrace, roof and floor drains: Series S 10 and S 15

Balkon, teras, çatı ve yer süzgeçleri: S 10 ve S 15 serisi Balcony, terrace, roof and floor drains: Series S 10 and S 15 72 Balkon, teras, çatı ve yer süzgeçleri: S 10 ve S 15 serisi Balcony, terrace, roof and floor drains: Series S 10 and S 15 S 10 Serisi 6-11.5 cm uygulama yüksekliği Series S 10 6-11.5 cm build in height

Detaylı

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY 2015-1 Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY 2015-1 Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain GENEL ÜRÜN KATALOĞU GENERAL PRODUCT GUIDE evimetal 2015-1 INOX YAPI ÇÖZÜMLERİ INOX BUILDING SOLUTIONS Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain SERAMİK MÜCEVHERATI

Detaylı

GGD GGD ISO 9001-14001-18001

GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD GGD A 500-100 0 A GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay

Detaylı

Böyle bir güzellik olmaz ki

Böyle bir güzellik olmaz ki Böyle bir güzellik olmaz ki Bariyersiz duşlara HL Lineer yer süzgeç serisi HL50 in line Lineer yer süzgeç serisi Sade ve şık görünüm. Özellikle teknik ve dizayn olarak benzersiz bir drenaj. HL50W Duvar

Detaylı

Dirsek ve Köşeli Dirsek angles and bends

Dirsek ve Köşeli Dirsek angles and bends Türkçe English 2011 KIT Dirsek ve Köşeli Dirsek angles and bends EX190 ÜÇ YÖNLÜ AÇI Ø 42,4 (PARLAK 304 PASLANMAZ EX171 AÇI Ø 33,7 (PARLAK 304 PASLANMAZ THREE WAY ANGLE 42,2 dia. STAINLESS STEEL AISI 304

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 446 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan AMP 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı

Viega Genel Kataloğu 2015

Viega Genel Kataloğu 2015 Viega Genel Kataloğu 2015 Viega Gömme Rezervuar Sistemleri - Gömme Rezervuarlar - Kumanda Kapakları - Aksesuarlar s.3 Viega Pisuvar Yıkama Sistemleri - Pisuvar Yıkama Sistemi Montaj Elemanları - Fotoselli

Detaylı

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY 2015-1 Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY 2015-1 Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain GENEL ÜRÜN KATALOĞU GENERAL PRODUCT GUIDE evimetal 2015-1 INOX YAPI ÇÖZÜMLERİ INOX BUILDING SOLUTIONS Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain SERAMİK MÜCEVHERATI

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 358 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan amp 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel Fabrikada hazırlanan 6 mm temperli, emaye boyalı, rodajlı, her iki yüzden özel bir

Detaylı

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel Fabrikada hazırlanan 6 mm temperli, emaye boyalı, rodajlı, her iki yüzden özel bir

Detaylı

alya Mild Steel / Karbon Çelik 1

alya Mild Steel / Karbon Çelik  1 alya Mild Steel / Karbon Çelik Flat / Düz Curved / Bükümlü 1 Stainless Steel Radiators / Paslanmaz Mild Steel Çelik / Karbon Radyatörler Çelik alya lina / Isıl Kapasite Ebat Genişlik Yükseklik Derinlik

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2016 EC DRAIN. w w w. e c d r a i n. c o m. t r w w w. d o r u k y a l i t i m. c o m. t r

FİYAT LİSTESİ 2016 EC DRAIN. w w w. e c d r a i n. c o m. t r w w w. d o r u k y a l i t i m. c o m. t r FİYAT LİSTESİ 206 EC DRAIN w w w. e c d r a i n. c o m. t r w w w. d o r u k y a l i t i m. c o m. t r Isısuses ve yalıtım sektöründeki faaliyetlerine 2004 yılında başlayan DORUK YAPI YALITIM, genç ve

Detaylı

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY 2015-1 Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY 2015-1 Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain GENEL ÜRÜN KATALOĞU GENERAL PRODUCT GUIDE evimetal 2015-1 INOX YAPI ÇÖZÜMLERİ INOX BUILDING SOLUTIONS Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain SERAMİK MÜCEVHERATI

Detaylı

teknik katalog www.abka.net

teknik katalog www.abka.net teknik katalog www.abka.net Mazgal ve Oluk Kullan m Alanlar Stad içi drenaj uygulamas Yeflil alan ve bahçe drenaj uygulamas Garaj ve otopark uygulamas Havuz kenar drenaj uygulamas Kas mpafla Stad Yer Sistemleri

Detaylı

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain GENEL ÜRÜN KATALOĞU GENERAL PRODUCT GUIDE evimetal 2015-1 INOX YAPI ÇÖZÜMLERİ INOX BUILDING SOLUTIONS Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain SERAMİK MÜCEVHERATI

Detaylı

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova Fabrikada hazırlanan 8-10 mm temperli tek camdan üretilen monoblok üniteler şantiyede üst üste veya

Detaylı

Ürün Bilgileri. Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri. 03.2010/Web FW 50+ 1-20

Ürün Bilgileri. Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri. 03.2010/Web FW 50+ 1-20 Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri Denenmiş ve test edilmiş ısıl yalıtımlı düşey profil / yatay profil sistemleri Schüco FW 50 + ve FW 60 + özellikle geniş modül genişliği

Detaylı

PASLANMAZ ÇELİK YAPI ÜRÜNLERİNİN ADI,

PASLANMAZ ÇELİK YAPI ÜRÜNLERİNİN ADI, PASLANMAZ ÇELİK YAPI ÜRÜNLERİNİN ADI, 2014 Tüm Hakları Saklıdır. 2014 All Ringhts Reserved. Katalogtaki yayın hakları mahfuz olup iktibas edilmesi, alıntı yapılması, Evimetal in yazılı iznini gerektirir.

Detaylı

Lineer Menfezler Linear Grilles

Lineer Menfezler Linear Grilles Malzeme Fonksiyon Yüzey Kaplama Montaj Aksesuarlar : Özel olarak haddelenmi 606 aluminyum profil. : avaland rma sistemlerinde üfleme ve emi menfezi olarak kullan r. Fan-coil ve radyatör dolaplar n üstünde,

Detaylı

Reliability. Quality. Innovation.

Reliability. Quality. Innovation. PLUMBING Reliability. Quality. Innovation. Peštan floor age system CONFLUO Peštan CONFLUO age system is a modular system designed for bathroom and floor age. Its application field ranges from installation

Detaylı

SIVA ÜSTÜ-SARKIT / CEILING-PENDANT

SIVA ÜSTÜ-SARKIT / CEILING-PENDANT SIA ÜSTÜ-SARIT / CEILING-PENDANT Adidas / İstanbul 336 SIA ÜSTÜ-SARIT / CEILING-PENDANT Centro / İstanbul SIA ÜSTÜ AYGITLAR Genel ortam aydınlatması için kullanılan sıva üstü aygıtlarımızın temel kakteristiği

Detaylı

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( (

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Niçin Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi? Bir depremde betonarmeden ayrõlõp devrilmemeleri için duvarlarõn betonarmeye bağlanmalarõ

Detaylı

pool over flow gratings, nozzles, main drains skimmers havuz savak ızgaraları, nozullar, dip süzgeçleri skimmerler

pool over flow gratings, nozzles, main drains skimmers havuz savak ızgaraları, nozullar, dip süzgeçleri skimmerler pool over flow gratings, nozzles, main drains skimmers havuz savak ızgaraları, nozullar, dip süzgeçleri skimmerler 2013 Fiyat Listesi-Price List 2014 162 havuz savak ızgaraları ve köşe parçaları pool over

Detaylı

08-15.FH11 11/27/12 12:44 PM Page 12 C M Y CM MY CY CMY K GNL GNL ISO Composite

08-15.FH11 11/27/12 12:44 PM Page 12 C M Y CM MY CY CMY K GNL GNL ISO Composite 08-15.FH11 11/27/12 12:44 PM Page 12 C M Y CM MY CY CMY K GNL GNL GL GL ISO 9001-14001-101 Composite 08-15.FH11 11/27/12 12:44 PM Page 14 C M Y CM MY CY CMY K Composite GL 40-0A IP55 GL *Düflük güç da

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü.

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. TANIM HLM-A: Lineer menfez, kanatlar 17 bükümlü. HLM-B: Lineer menfez, kanatlar 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

ALUCOREX ALUMINUM SYSTEMS

ALUCOREX ALUMINUM SYSTEMS ALUCOREX ALUMINUM SYSTEMS ALUCOREX ALUMINUM SYSTEMS 2 ARGENTO FLAT 3 1 2 3 4 5 6 8 2 1 3 7 1 Rulman / Roller 2 Suluk Fitili /Sealing Wick 5 Cam Dikmesi / Glass Profile 6 Camlar (6mm) / Glasses 3 Ray Profili

Detaylı

HL Terra - Serisi Balkon- ve Teras Süzgeçleri HL3100T(H) HL5100T(H)

HL Terra - Serisi Balkon- ve Teras Süzgeçleri HL3100T(H) HL5100T(H) HL Terra - Serisi Balkon- ve Teras Süzgeçleri HL3100T(H) HL5100T(H) Info 2/2012 Ürün açıklaması Balkon- ve Teras Süzgeçlerin yeni nesil olan Terra serisi, 83m² kadar olabilen alanların (yağmur suyu miktarı

Detaylı

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ:

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: 1 GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: Plastik (ABS) panjurları ile havayı yönlendirme özelliği. Elektrostatik toz boyalı dekoratif görünümlü dış gövde. Üç devirli direkt akuple çift emişli santrifüj fan

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide.

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide. Teknik Detaylar / Installation Guide Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware Sürgü Sistemler Kapı Donanımları Dekoratif Menfezler Ürün Bilgilendirme Product Information M03 SRG 100 60 KG

Detaylı

TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! BRIGHTEN YOUR PROJECTS WITH LUMUNER! LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ / LED LIGHTING SOLUTIONS. 2 I

TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! BRIGHTEN YOUR PROJECTS WITH LUMUNER! LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ / LED LIGHTING SOLUTIONS. 2 I TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! Lumuner LED Aydınlatma Sistemleri, 60x60 cm standart asma tavan sistemleri başta olmak üzere tüm metal, alçıpan, ahşap ve taşyünü asma tavan uygulamalarına akılcı çözümler

Detaylı

ADWCO 10. Türkçe English

ADWCO 10. Türkçe English ADWCO 10 Türkçe English 2013 PASLANMAZ CELIK ILE YAPILAN BUILDING WITH STAINLESS STEEL EXPO INOX uzun süredir paslanmaz çelik sektöründe yer alan lider bir firmadır. Müşterilerimizden gelen her teklif

Detaylı

HL Sifonları 5/4" DN40 = DN32 = DN32 = DN40 = 280 DN32 DN32 = 350 DN40 DN40 = 350 DN32 = 90 DN40 = 95 DN40 = DN32 =

HL Sifonları 5/4 DN40 = DN32 = DN32 = DN40 = 280 DN32 DN32 = 350 DN40 DN40 = 350 DN32 = 90 DN40 = 95 DN40 = DN32 = = 80-315 = 80-315 = 350 = 350 = 280 = 285 29 = 50-250 = 50-220 HL Sifonları Lavabo = 95 = 90 EAN www.hutterer-lechner.com 9003076 + HL Lavabo Sifonları Planlama ve Uygulama için Genel Metalden üretilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER : CONTENTS :

İÇİNDEKİLER : CONTENTS : İÇİNDEKİLER : Sayfa 2 4 = Dilatasyon profilleri ile ilgili genel bilgiler Sayfa 5 = Yangın bariyeri Sayfa 6 = Profil ve fitillerle ilgili teknik değerler Sayfa 7 = Uygulama fotografları Sayfa 8 17 = 0

Detaylı

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS AspenYapiZemin 00000000 BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ TEKNİK KATALOG PARTITION SYSTEMS TECHNICAL CATALOG 10.2015 partition systems SEPERATÖR BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ SEPERATOR

Detaylı

Pissu çekvalfleri Anti-flooding valves

Pissu çekvalfleri Anti-flooding valves Anti-flooding valves Stausafe F Pissu Çekvalfleri Su baskını seviyesi altındaki tüm hacimler pissu hattının geri tepme riskine karşı koruma altına alınmalıdır. Dallmer pissu çekvalfleri binanıza su baskınına

Detaylı

HAND I WALL FORM HAND I WALL FORMWORK

HAND I WALL FORM HAND I WALL FORMWORK WALL FORM WALL FORMWORK System Formwork is developed for foundations, beams and walls on lower parts of construction. The steel frame profiles are made with the latest high technology. Easy and simple

Detaylı

ISO Composite

ISO Composite 21_35 arapca gl.fh11 8/1/ 4:42 PM Page 7 C M Y CM MY CY CMY K GL ISO 9001-101-18001 Composite GL -100A IP55 GL *Düflük güç da t m için kullan l r. * Alüminyum gövdesi dekoratif görünüm sa lar. * 2, 3,

Detaylı

Loft. : Shower Unit (Flat) Kompakt Duş Ünitesi (Flat) Description Tanım. : 160x90. Size/Ebat (cm) : 2.5. Depth/Derinlik (cm) : Min. 94 Max.

Loft. : Shower Unit (Flat) Kompakt Duş Ünitesi (Flat) Description Tanım. : 160x90. Size/Ebat (cm) : 2.5. Depth/Derinlik (cm) : Min. 94 Max. Loft Description Tanım Size/Ebat (cm) Depth/Derinlik (cm) Weight/Ağırlık (kg) Height/Yükseklik (cm) : Shower Unit (Flat) Kompakt Duş Ünitesi (Flat) : 160x90 : 2.5 : Min. 94 Max. 119 : 208 1 Plan 2 Section

Detaylı

PİZZA FIRINLARI PIZZA OVENS PİZZA FIRINLARI

PİZZA FIRINLARI PIZZA OVENS PİZZA FIRINLARI PİZZA FIRINLARI S PİZZA FIRINLARI 33 S No compromise on quality for great pizza and baking results Mükemmel pizzalar için kaliteden ödün vermeyen fırınlar 34 PİZZA FIRINLARI LZ2504 800x720x390 58 0,29

Detaylı

PLAST'IN. Türkçe English

PLAST'IN. Türkçe English PLAST'IN Türkçe English 2013 PASLANMAZ CELIK ILE YAPILAN BUILDING WITH STAINLESS STEEL EXPO INOX uzun süredir paslanmaz çelik sektöründe yer alan lider bir firmadır. Müşterilerimizden gelen her teklif

Detaylı

GRID. Ankastre aygıtlar / Recessed luminaires

GRID. Ankastre aygıtlar / Recessed luminaires 272 GRID Genel aydınlatma istenen her türlü mekan için bir çözüm olarak geliştirilen GRID ailesi, yüksek verimli LED çiplerin yanı sıra, 35W metal halide lambalı versiyonları ile de kullanılabiliyor. Tekli,

Detaylı

Krom / Chrome System

Krom / Chrome System Krom / Chrome System 24 lü Vakum Tüplü Sistem / 24 Vaccum Tube System 145 LT (double) Sistemimizde 24 adet vakum tüp kullanılmıştır. Cam tüp uzunlukları 47*1800 mm dir. Sistem kapasitesi 180 Lt, 240 Lt

Detaylı

GGDA 160-1000A GGDC 160-800A

GGDA 160-1000A GGDC 160-800A 160-1000A IP55 *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * Ek noktalar Kalay kapl d r. * Standart düz boyu 4 mt. olarak üretilir. *

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU. PRODUCT CATALOGUE www.butonistanbul.net

ÜRÜN KATALOĞU. PRODUCT CATALOGUE www.butonistanbul.net ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.butonistanbul.net Arma Serisi / Arma Series Arma 500 Arma KB-COP Arma 100 Arma 200 Arma 110 Arma 210 AR CANBUS UYUMLU 1000 Arma 402 Arma 401 Montaj : Panel : Sinyalizasyon

Detaylı

TERMOD NAM K KONDENSTOP THERMODYNAMIC STEAM TRAP

TERMOD NAM K KONDENSTOP THERMODYNAMIC STEAM TRAP TDK TERMOD NAM K KONDENSTOP TERMODYNAMIC STEAM TRAP Özellikler / Main Features AYVAZ TDK termodinamik kondenstoplar n s zd rmazl k bölümü paslanmaz çelik olup, gövde dövme çelik C.8 den imal edilmi tir.

Detaylı

EKO ALVİTRA DİLATASYON PROFİLLERİ. ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ ( DL 1A-DL 2A Serileri ) E.J. PROFILES FOR FLOOR DL 1A 12*15 DL 1A 25*15

EKO ALVİTRA DİLATASYON PROFİLLERİ. ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ ( DL 1A-DL 2A Serileri ) E.J. PROFILES FOR FLOOR DL 1A 12*15 DL 1A 25*15 EKO ALVİTRA DİLATASYON PROFİLLERİ Duvar, tavan ve zemindeki 12 mm açıklıktan 200 mm genişliğe kadar olan dilatasyon derz açıklıklarına uygun tipleri mevcuttur.alüminyum profil boylarının standart boyları

Detaylı

TORONTO. Lift Cars Asansör Kabinleri. Version Date Page WTR.CC.V04 20.02.2009 11 1800 G 5000 F 1000 T 1000 L 400 S 450 L 320R

TORONTO. Lift Cars Asansör Kabinleri. Version Date Page WTR.CC.V04 20.02.2009 11 1800 G 5000 F 1000 T 1000 L 400 S 450 L 320R 11 TORONTO 1 ISO 4190 - Class I ISO 4190 - Sınıf I ISO 4190 - Class II ISO 4190 - Sınıf II ISO 4190 - Class III ISO 4190 - Sınıf III ISO 4190 - Class VI ISO 4190 - Sınıf VI WALL PANELS 16-7032 Electrostatic

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

Güvenilirlik. Kalite. İnovasyon. Peštan zemin drenaj sistemleri CONFLUO

Güvenilirlik. Kalite. İnovasyon. Peštan zemin drenaj sistemleri CONFLUO Güvenilirlik. Kalite. İnovasyon. Peštan zemin drenaj sistemleri CONFLUO Peštan CONFLUO drenaj sistemi, banyo ve zemin drenajı için tasarlanmış, modüler bir drenaj sistemidir. Ürünün uygulama alanı engelsiz

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

GMC PB-082 PRODUCT SPECIFICATIONS:

GMC PB-082 PRODUCT SPECIFICATIONS: 1 GMC PB-082 PRODUCT SPECIFICATIONS: Standard Material: Galvanized Steel Sheet. Suitable for suspended roof applications. Assembling with main air duct is done via flexible air ducts, so placing grilles

Detaylı

Temiz çözüm. Hemzemin duşlar için çözümler

Temiz çözüm. Hemzemin duşlar için çözümler Temiz çözüm. Hemzemin duşlar için çözümler Hemzemin duşlar gelişiyor. Her geçen gün, duş alanlarında açık tasarımlar tercih eden müşteri sayısı artıyor. Bizim sistemimiz hemzemin duşlar için tüm kişisel

Detaylı

Torakoskopi. Thoracoscopy

Torakoskopi. Thoracoscopy Torakoskopi Thoracoscopy İçindekiler - Torakoskopi Table of contents - Thoracoscopy Sayfa Page Sabit ve Esnek Trokar Kılıfları 3 Rigid and flexible Trocar Sleeves Kanca Uçlu Elektrotlar,Vakum-Sulama Boruları

Detaylı

Endüstriyel vakumlu temizlik makineleri

Endüstriyel vakumlu temizlik makineleri Model VHC200 is compact and ergonomic so it is perfect to be moved everywhere in the production areas, even on tough grounds. The big wheels and the handle ensure fast and easy movements, while the container

Detaylı

BORZ. alüminyum. www.borzaluminyum.com

BORZ. alüminyum. www.borzaluminyum.com www.borzaluminyum.com Alüminyum Profiller Aluminium Profiles B01 B02 B03 B04 B05 16 x 2,0 mm Alüminyum Boru 16 x 2,0 mm Aluminium Pipe 16 x 1,5 mm Alüminyum Boru 16 x 1,5 mm Aluminium Pipe 19 x 1,5 mm

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

HL Süzgeçleri. Balkon ve teras

HL Süzgeçleri. Balkon ve teras HL Süzgeçleri Balkon ve teras www.hutterer-lechner.com HL Balkon ve Teras Süzgeçleri Planlama ve Uygulama için Genel Genel olarak balkon ve teras alanlarına düşen yağmur sularının süzgeç üzerinden boşalması

Detaylı

ACO YAPI FİYAT LİSTESİ

ACO YAPI FİYAT LİSTESİ ACO YAPI FİYAT LİSTESİ 2013 3 (01.09.13 tarihinden itibaren geçerlidir) ACO PASLANMAZ ÇELİK DUŞ KANALLARI C SERİSİ Flanşlı Duş Kanalı Gövdesi (DN 50 yatay çıkışlı, koku tutuculu) Kanal Boyu cm 585 685

Detaylı

PLAST'INOX. Türkçe English

PLAST'INOX. Türkçe English PLAST'INOX Türkçe English 2013 PASLANMAZ CELIK ILE YAPILAN BUILDING WITH STAINLESS STEEL EXPO INOX uzun süredir paslanmaz çelik sektöründe yer alan lider bir firmadır. Müşterilerimizden gelen her teklif

Detaylı

KOKU ÖNLEYİCİLER IZGARA MODELLERİ YÜKSEKLİK AYARLI SÜZGEÇ BAŞLIKLARI KISA SÜZGEÇ BAŞLIKLARI

KOKU ÖNLEYİCİLER IZGARA MODELLERİ YÜKSEKLİK AYARLI SÜZGEÇ BAŞLIKLARI KISA SÜZGEÇ BAŞLIKLARI TESİSAT SÜZGEÇLERİ IZGARA MODELLERİ KOKU ÖNLEYİCİLER 2073-0011099-01 100X100mm, 1mm Paslanmaz çelik ızgara 11,00 TL 100/10 2131-0214099-11 sulu ve susuz koku önleyici h=40mm 10,50 TL 10/60 2073-0011599-01

Detaylı

503 x 303 380 x 180 304 x 104 33 71,5 108 15 ~ DN50. HL Sistemli Çözümler. Bariyersiz duşlar

503 x 303 380 x 180 304 x 104 33 71,5 108 15 ~ DN50. HL Sistemli Çözümler. Bariyersiz duşlar 3 x 303 380 x 180 304 x 104 33 71,5 108 133 164 299 15 ~ HL Sistemli Çözümler Bariyersiz duşlar EAN www.hutterer-lechner.com 9003076 + HL Bariyersiz duşlar için sistemli çözümler HLW.0 Lineer yer süzgeç

Detaylı

SW NON STANDARD. Türkçe English

SW NON STANDARD. Türkçe English SW NON STANDARD Türkçe English 2013 PASLANMAZ CELIK ILE YAPILAN BUILDING WITH STAINLESS STEEL EXPO INOX uzun süredir paslanmaz çelik sektöründe yer alan lider bir firmadır. Müşterilerimizden gelen her

Detaylı

Türkçe English TP INOX 304

Türkçe English TP INOX 304 2014 Türkçe English TP INOX 304 TUBEST s.a.s. 1925 den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir çok endüstrinin

Detaylı

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 Sat i naj Mak inası APSAM V6 Teknik Özellikler Fırça Hızı Makina 3 grup fırçadan oluşmaktadır.her grup alt ve üst olmak üzere iki fırçadan oluşmaktadır. senkronizasyona

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG LS Sürme Sistem Sliding System

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG LS Sürme Sistem Sliding System TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG LS 4000 Sürme Sistem Sliding System LS 4000 Sürme Sistem Sliding System - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 FİTİLLER GASKETS - 05 KÖŞE PROFİLLERİ

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova Fabrikada hazırlanan 8-10 mm temperli tek camdan üretilen monoblok üniteler şantiyede üst üste veya

Detaylı

HL Sifonları 5/4" DN40 = 80-315 DN32 = 80-315 DN32 = 285 29 DN40 = 280 DN32 DN32 = 350 DN40 DN40 = 350 DN32 = 90 DN40 = 95 DN40 = 50-250 DN32 = 50-220

HL Sifonları 5/4 DN40 = 80-315 DN32 = 80-315 DN32 = 285 29 DN40 = 280 DN32 DN32 = 350 DN40 DN40 = 350 DN32 = 90 DN40 = 95 DN40 = 50-250 DN32 = 50-220 = 80-315 = 80-315 = 350 = 350 = 280 = 285 29 = 50-250 = 50-220 HL Sifonları Lavabo = 95 = 90 EAN www.hutterer-lechner.com 9003076 + HL Lavabo Sifonları Planlama ve Uygulama için Genel Metalden üretilen

Detaylı

İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin. pina ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz.

İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin. pina ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. iskontolu fiyatlarımızı talep edin. PİNA AYDINLATMA ARMATÜRLERİ (KASALI) ABS 'den üretilen düşük voltajlı, sabit, gömme su altı aydınlatma armatürü. Pirinç nipelleri ile diğerlerinden ayrılan armatür;

Detaylı

TURMAK MAKİNA. Yarım asırlık tecrübe... İş güvenliğiniz için. Çelik İnşaat İskelesini. tercih ediniz...

TURMAK MAKİNA. Yarım asırlık tecrübe... İş güvenliğiniz için. Çelik İnşaat İskelesini. tercih ediniz... 1 TURMAK MAKİNA Yarım asırlık tecrübe... İş güvenliğiniz için Çelik İnşaat İskelesini tercih ediniz... 2 Hakkımızda... Turmak; 50 yılı aşan üretimi boyunca sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi siz değerli müşterileri

Detaylı

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY 2015-1 Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY 2015-1 Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain GENEL ÜRÜN KATALOĞU GENERAL PRODUCT GUIDE evimetal 2015-1 INOX YAPI ÇÖZÜMLERİ INOX BUILDING SOLUTIONS Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain SERAMİK MÜCEVHERATI

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

FEREX LEGNA. Türkçe English

FEREX LEGNA. Türkçe English FEREX LEGNA Türkçe English 2013 PASLANMAZ CELIK ILE YAPILAN BUILDING WITH STAINLESS STEEL EXPO INOX uzun süredir paslanmaz çelik sektöründe yer alan lider bir firmadır. Müşterilerimizden gelen her teklif

Detaylı

KOSGEB T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl www.kosgeb.gov.tr

KOSGEB T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl www.kosgeb.gov.tr Bu katalog KOSGEB taraf ndan desteklenmifltir. This catalogue has been supported by KOSGEB. BASIM TAR H : 27.03.2012 KOSGEB T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme

Detaylı

FEREX PELLET. Türkçe English

FEREX PELLET. Türkçe English FEREX PELLET Türkçe English 2013 PASLANMAZ CELIK ILE YAPILAN BUILDING WITH STAINLESS EXPO INOX uzun süredir paslanmaz çelik sektöründe yer alan lider bir firmadır. Müşterilerimizden gelen her teklif ince

Detaylı

MESAN TOOL. sahiptir. * Mesan Cutting, bending and blowing molds form tools with standard and special profiles, which are used in CNC Punching

MESAN TOOL. sahiptir. * Mesan Cutting, bending and blowing molds form tools with standard and special profiles, which are used in CNC Punching CNC Punch tezgahlarında kullanılan standart ve özel profildeki kesme, bükme ve sisirme,, kalıpları ileri teknoloji kullanılarak imal edilmektedir. Bu kalıplar, özgün dizaynı ve ihtiyaca cevap verebilecek

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

Seri No: 401 Kilitli Parke Taþý, Bordür ve Biriket Üretim Makinasý Interlock, Curbstone and Hollow Block Making Machine Pallet Size: 1400x1350-1500x1350 42 lik Makina / Machine of 42 CS-42 QUATTRO PLUS

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE

TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj Tipleri: Aksesuarlar: *BRG - H : Ayarlanabilir yatay tek sýra kanatlý menfez. *BRG - V : Ayarlanabilir

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

PASLANMAZ ÇELİK YAPI ÜRÜNLERİNİN ADI,

PASLANMAZ ÇELİK YAPI ÜRÜNLERİNİN ADI, PASLANMAZ ÇELİK YAPI ÜRÜNLERİNİN ADI, 2014 Tüm Hakları Saklıdır. 2014 All Ringhts Reserved. Katalogtaki yayın hakları mahfuz olup iktibas edilmesi, alıntı yapılması, Evimetal in yazılı iznini gerektirir.

Detaylı

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems Destek Sistemleri Destek Sistemleri Support Systems DESTEK SİSTEMERİ Contents İçindekiler page/sayfa SUPPORTS, HEAD PATES, FIXING MATERIAS AND BRACKETS DESTEKER, TAVAN BAŞIKARI, MONTAJ MAZEMEERİ VE KONSOAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER : CONTENTS :

İÇİNDEKİLER : CONTENTS : İÇİNDEKİLER : Sayfa 2 4 = Dilatasyon profilleri ile ilgili genel bilgiler Sayfa 5 = Yangın bariyeri Sayfa 6 = Profil ve fitillerle ilgili teknik değerler Sayfa 7 = Uygulama fotografları Sayfa 8 17 = 0

Detaylı

Dilatasyon Boşluğu? Dilatation Gap? Kaplama Kalınlığı? Covering Thickness?

Dilatasyon Boşluğu? Dilatation Gap? Kaplama Kalınlığı? Covering Thickness? DOĞRU DİLATASYON PROFİLİ SEÇİMİ / Determininig Approriate Expansion Joint Profile Dilatasyon Boşluğu? Dilatation Gap? Yapının statik hesaplamalarına göre dilatasyon boşluğu seçilir ve arasına eps yerleştirilir.

Detaylı

DRENAJ KANALLARI BİR YÖNDEN ÇIKIŞLI, BİR YÖNE EĞİMLİ

DRENAJ KANALLARI BİR YÖNDEN ÇIKIŞLI, BİR YÖNE EĞİMLİ DRENAJ KANALLARI BİR YÖNDEN ÇIKIŞLI, BİR YÖNE EĞİMLİ ALTTAN ÇIKIŞLI YATAY ÇIKIŞLI İZOLASYONLU ALTTAN ÇIKIŞLI İZOLASYONLU YATAY ÇIKIŞLI GENEL ÖZELLİKLER 1. Standart imalat AISI 304 kalite paslanmaz çelik

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

g de door des d i oor n sign

g de door des d i oor n sign door des d i oor g de n sign www.kavasogullari.com.tr Ahşabın doğallığını hissettiren yüzey kalitesi, modern desen ve dokuları ile yaşam alanlarınıza değer katar. Kapı paneli koleksiyonumuz, 06 mm MDF

Detaylı