KATALOG 9 / CATALOGUE 9

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATALOG 9 / CATALOGUE 9"

Transkript

1

2

3 KATALOG 9 / CATALOGUE 9 1

4 2

5 Ç NDEK LER / CONTENT Girifl 4 Overview 4 Hemzemin dufl sistem çözümleri System solutions for level access showers CeraLine dufl kanallar 11 Floor channel CeraLine 11 CeraNiveau lineer dufl ve yer süzgeçleri 31 Linear floor drain CeraNiveau 31 SimpliLine lineer dufl ve yer süzgeçleri 41 Linear floor drain SimpliLine 41 CeraFundo hemzemin dufl platformu 45 CeraFundo level access shower system 45 Laguna hemzemin dufl platformu 59 Laguna level access shower system 59 Yekpare tafl dufl teknesi süzgeç sistemi 63 Floor drains for solid stone shower trays 63 Balkon, teras, çat ve yer süzgeçleri 73 Balcony, terrace, roof and floor drains 73 S 10 Serisi balkon, teras ve yer süzgeçleri 79 Balcony, terrace and floor drains Series S S 15 Serisi çat ve yer süzgeçleri 99 Roof and floor drains Series S Otopark, bahçe ve bodrum süzgeçleri 120 Drains for carpark areas, yards and basements 120 Süzgeçler için yang n koruma sistemi 129 Fire protection system for drains 129 Pissu çekvalfleri 132 Anti-flooding valves 132 Sifonlar Traps Lavabo ve yo uflma sifonlar 139 Wash basin and condensate traps 139 Ankastre çamafl r / bulafl k makinesi sifonlar 144 Concealed washing machine / diswasher traps 144 Dufl teknesi sifonlar 147 Shower tray traps 147 Boru aksesuarlar 150 Pipe work accessories 150 3

6 lere Genel Bakış Product overview No Nr Products Sayfa Page 1 S15 Serisi Çatı Süzgeçleri Roof drains, series S Polimer Duş Teknesi Süzgeçleri Traps for polymer shower trays S10 Serisi Balkon ve Teras Süzgeçleri Balcony and terrace drains, series S S10 Serisi Yer Süzgeçleri Floor drains, series S S15 Serisi Yer Süzgeçleri Floor drains, series S Dufl Kanallar Channel drains 11 7 Hemzemin Duş Sistemleri Level access shower systems 45 8 Ankastre Lavabo Sifonları Concealed wash basin traps Yağmur İniş Haznesi Rainwater hopper Çamaşır / Bulaşık Makinası Sifonları Concealed washing machine / dishwasher traps Bahçe ve Otopark Süzgeçleri Yard and carpark drains Bodrum Süzgeçleri Basement drains Pronto Pratik Süzgeçler Pronto utility drains Pissu Çekvalfleri Anti-flooding valves Temizleme Kapakları Rodding eyes, cleanouts 151 4

7

8 Sertif ikalar: garanti, sigorta, test ve kontrol Certif ication: insurance, guarantee, testing and control DALLMER kalite yönetim sistemi DİN EN ISO 9001 belgesi ile TUV Rheinland tarafından tescillenmiştir Our DİN EN ISO 9001 certificate is our customers guarantee of excellence in manufacture DALLMER ürünleri 10 yıl garantilidir. Ayrıca Dallmer ürün garantisi Gothaer Versicherung AG tarafından Euro bedele kadar sigorta teminatı kapsamına alınmıştır. Our 10 year guarantee is also insured wich will give complete confidence in DALLMER products, wherever they are installed Dallmer ürünlerinin Alman ve Avrupa normlarına uygunluğu, bağımsız bir test kuruluşu olan LGA tarafından test edilerek sertifikalandırılmaktadır. Testing and control of products by the LGA (acknowledged and independent testing institution) as a proof of the compliance to the european norms and national appendages. Dallmer GET (Drenaj tekniği kalite kontrol) Birliğinin aktif bir üyesidir. Standart kalite yönetimi ve normlar dışında GET tarafından istenen tüm kalite standartları da Dallmer tarafından uygulanmaktadır. Dallmer is an active member of GET (Association of quality control in drainage technique) and therefore fulfills the additional GET requirements in order to ensure constantly high quality standards 6

9 Tasarım ödülleri Design awards DALLMER üretim süreci fonksiyonellik, teknik, dizayn ve form açisından en üstün ürünlerin yaratılması felsefesini benimsemektedir. Sahip olduğumuz birçok ödül bu felsefenin sonucudur. Her zaman olduğu gibi yeniliklerimiz ve süprizlerimizi sizlere sunmaya devam edeceğiz. DALLMER isn t a company that just pays lip service to the creative process of form and function, it is a way of life to us. Numerous awards have come our way as a result. DALLMER design has a long reputation for springing surprises in the industry and the best thing? There is always someting new on the way. 7

10 CeraLine 8

11 9

12 10

13 CeraLine hemzemin dufl kanal Floor channel CeraLine Birçok tasarım ödülüne sahip olan CeraLine, 40 mm genişliğinde, farklı boylardaki kapağı, geniş yalıtım yakası ve meyillendirilmiş kanal yatağı ile birçok yeniliği bünyesinde barındırıyor. CeraLine nin buraya kadar anlattığımız tüm parçaları paslanmaz çelikten, yüksek kalite ile üretilmiş mafsallı çıkış borusuna sahip sifon kısmı ise plastikten mamüldür. Uygulama sonucunda tek görebildiğimiz ise zarif ve şık kapağımız oluyor. CeraLine nin kendine özgü tasarımında su zemin kaplama malzemesi ile kapak arasındaki ince açıklıktan tahliye olmaktadır. CeraLine duvar dibine veya zeminde istediğimiz noktada uygulanabilir. 68 mm! den bağlayan uygulama yüksekliği sayesinde CeraLine hem renovasyon hem de yeni inşa işleri için mükemmeldir. The multi-award winning CeraLine linear drain features a flat flange incorporating the channel, with a 40 mm wide cover plate. Everything is formed in stainless steel. Below the channel is a high efficiency moulded floor drain, with our ball-joint connection to the waste pipe. All you can see when it is installed is the slim, elegant profile of the cover plate. Drainage takes place through the narrow slot between the cover plate and the surrounding floor finish. CeraLine can be installed close to a wall or anywhere in the shower area. With 68 mm! build-in height, CeraLine is perfect for new-build or refurbishment. 11

14 Duvar dibi uygulama installation at wall 12

15 CeraLine hemzemin dufl kanal Floor channel CeraLine Dallmer den gerçek kanal drenaj - 68 mm! den bafllayan düflük uygulama yüksekli i - Gerçek lineer drenaj, çerçevesiz dizayn, yanl zca 40 mm geniflli inde kapak - Saç ve dufl artıklarını biriktirmeyen, deliksiz kapak tasarımı - Kaplama alt na s zan sular toplayan alt drenaj özelli i - Taflmalar engelleyen yüksek ak fl h z : 48.0 lt/dk - Pürüzlü yap s ile yüksek tutuculuk sa layan, her türlü su yal t m malzemesiyle birleflime uygun yal t m yakas - Ses yalıtımlı, yükseklik ayarlı ayaklar - Tüm bitifl kaplama çeflitleri ile birlikte kullan labilir - Birçok dizayn ödülü kazanm fl üstün tasar m - Kendinden meyilli, paslanmaz çelik kanal yata : koku yapmayan, kendi kendini kemizleyen, göllenmeye izin vermeyen tasar m - Duvar dibi uygulamalar için, duvara direkt ve güvenli ba lant sa layan W modeli - T kanmalar engelleyen yüksek ak fl h z sa layan kanala entegre süzgeç gövdesi True channel drainage - from Dallmer - low build in height begining from 68 mm! - true linear drainage frameless with a cover plate only 40 mm wide - high flow rate: 48.0 l/min - flange factory - prepared with a sanded surface to give a key to undertile waterproofing - sound - insulating feet on height adjustable legs - can be used with all tile formats - multiple awards for good design - stainless steel construction with integral fall: self - cleansing and no standing water - W version with unique fittings for secure installation directly to the wall - supplied with trap ready - fitted for simple installation NEW: - extended range of cover options - CeraLine vertical with fire protection system applicable YEN : - Çok daha genifl kapak seçenekleri - Opsiyonel yang n koruma sistemine sahip alt ç k fll modeller Dufl ortas uygulama Central installation Yükseklik ayarlı kapak cover plate with height adjustable screws Çıkarılabilir, kolay temizlenir koku fermatürü removable trap insert - easy to clean Duvara sa lam ve pratik ba lantı sa layan arka panel ve fitingler with unique fittings for secure installation directly to the wall Tüm su yalıtım malzemeleri ile güvenli birleflime olanak sa layan pürüzlendirilmifl yaka: Alt drenaj sa layan çerçevesiz dizayn frameless sanded f lange for secure attachment of all waterproof ing materials Süzgeç gövdesi 0-15 ayarlanabilir mafsall ç k fl drain body (flow rate 48 l/min) with 0-15 adjustable ball-joint Ses yal t ml, yükseklik ayarl ayaklar sound-insulating legs for height adjustment Ayak sabitleme elemanlar Fixing feet 13

16 Tip detay örnekleri Typical installations CeraLine Plan F dufl kanal Floor channel CeraLine Plan F CeraLine Design 800 süzgeç kapa Cover plate CeraLine Design 800 CeraLine Plan F 800 dufl kanal Floor channel CeraLine Plan F 800 Bitifl kaplama Floor tiles Seramik yap flt r c Tile adhesive Su yal t m Under-tile waterproof ing Yap Stick su yal t m band Sealing tape Yap Stick Kum kapl yalıtım yakası Sand coated flange fiap Screed Ses / s yal t m Sound / thermal insulation Betonarme döfleme Concrete slab CeraLine Plan W dufl kanal Floor channel CeraLine Plan W CeraLine Design 800 süzgeç kapa Cover plate CeraLine Design 800 CeraLine Plan W 800 dufl kanal Floor channel CeraLine Plan W 800 Seramik yap flt r c Tile adhesive Su yal t m under-tile waterproof ing Yap Stick su yal t m band sealing tape Yap Stick Ses yal t m band Sound absorbing tape Kum kapl yalıtım yakası Sand coated f lange Yap Stick su yal t m band Sealing tape Yap Stick fiap Screed Ses / s yal t m Sound / thermal insulation Betonarme döfleme Concrete slab *Projenize özel detay çözümleri için satış bölümümüze başvurunuz. We can design unique system solutions for your projects, please enquire 14

17 Kolay ve hızlı uygulama, mükemmel sonuç Easy and fast installation, excellent result - Meyilin en düflük noktas na, terazisinde yerlefltirin. - CeraLine ç k fl borusunu tesisat borusuna ba lay n. - Ayak sabitleme elemanlarını yere sabitleyin. - Place to the lowest point of the slope. - Connect the outlet to the pipework. - Fix the leveling legs to the f loor by making use of f ixings. - Süzgeç gövdesinin çevresini, yal t m yakas ile hemyüz olacak flekilde, süzgece do ru minimum % 1-2 meyil vererek harç ile doldu run. - Fill in the surrounding of channel with screed. Maintain a slope of minimum 1-2 % towards the channel. - Yal t m yakas - flap birleflimine ve yataydüfley duvar birleflimlerine Yap Stick kendinden yap flkanl band uygulay n. - Use Yap Stick sealing tape to waterproof joint between flange/ surrounding floor. - Yatay ve düfley tüm yüzeylere su yal t m malzemenizi uygulay n. - Apply waterproof ing / tanking to wall, floor and flange. - Styropor koruma kapa n ç kar p, plastik klavuzları yerlefltirin. Bitifl kaplaman z klavuzlara yanaflt rarak döfleyin. - Use spacers provided to lay floor finish, leaving gap for drainage. - Kapak yükseltme elemanlar n kullanarak kanal kapa n bitifliniz ile hemyüz olacak flekilde ayarlay n. - Adjust cover plate with threaded pedestals to floor-finish level. Kolay temizleme - koku fermatürü kolayca üstten ç kar labilir Easy cleaning - trap insert removable from the top 15

18 16

19 CeraLine F dufl kanal süzgeç gövdeleri Floor channel CeraLine F CeraLine F DALLMER CeraLine F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Lineer Drenaj Ç k fl tipi: çeri i: Malzeme: Ø 50, 0-15 ayarlanabilir mafsall yan ç k fl Ses yal t ml, yükseklik ayarl, zemine sabitlenebilir ayaklar, Sürme esasl su yal t m ürünlerine kal c ve güçlü tutunma sa layan pürüzlü yal t m yakas, Ç kar labilir koku fermatürlü süzgeç gövdesi, Kapak yüksekli i ayar kaideleri, Geçici koruma kapa, Finifl kaplama yanaflt rma k lavuzlar, Kapa n kolay ç kar lmas na imkan veren kald rma aparat. Kanal, 304 kalite paslanmaz çelik Süzgeç, polipropilen DALLMER CeraLine F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Tek sifonlu DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) Standart De er DALLMER Ø l/s 0.8 l/s DALLMER floor channel CeraLine F Linear drainage connection: with: channel: drain body: Side outlet, ball-joint adjustable 0-15, DN 50 Sound-insulated, height adjustable levelling legs Sanded flange for secure bonding of undertile waterproofing Drain body with removeable trap insert Height adjustable pedestals for levelling the cover-plate Temporary blanking plate Tiling gauges Tile-trim jig 304 stainless steel Polypropylene DALLMER floor channel CeraLine F with one trap Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate) Required DN l/s DALLMER 0.8 l/s CeraLine F 500 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 600 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 700 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 1000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 1100 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 1200 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi L1 (mm) L2 (mm) DALLMER CeraLine F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Çift sifonlu DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) Standart De er DALLMER Ø l/s 1.4 l/s DALLMER floor channel CeraLine F with one trap Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate) Required DN l/s DALLMER 1.4 l/s Yeni! mm aras uzunluktaki, çift sifonlu süzgeçler 1.4 l/s ak fl h z na sahiptir New! Channels mm long with two traps have a flow rate of 1.4 l/sec Yeni! CeraLine 2 F 800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Yeni! CeraLine 2 F 900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Yeni! CeraLine 2 F 1000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Yeni! CeraLine 2 F 1100 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Yeni! CeraLine 2 F 1200 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 1300 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 1400 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 1500 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 1600 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 1700 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 1800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 1900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine F 2000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) CeraLine 2F CeraLine F

20 CeraLine W dufl kanal süzgeç gövdeleri Foor channel CeraLine W CeraLine W DALLMER CeraLine W Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Lineer Drenaj, duvar dibi uygulamas için Ç k fl tipi: çeri i: Malzeme: Ø 50, 0-15 ayarlanabilir mafsall yan ç k fl Ses yal t ml, yükseklik ayarl zemine sabitlenebilir ayaklar, Duvara sabitleme elemanlar, Sürme esasl su yal t m ürünlerine kal c ve güçlü tutunma sa layan pürüzlü yal t m yakas, Ç kar labilir / temizlenebilir koku fermatürlü süzgeç gövdesi, Kapak yüksekli i ayar kaideleri, Geçici koruma kapa, Finifl kaplama yanaflt rma k lavuzlar, Kapa n kolay ç kar lmas na imkan veren kald rma aparat, Kanal, 304 kalite paslanmaz çelik Süzgeç, polipropilen DALLMER CeraLine W Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Tek sifonlu DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) Standart De er DALLMER Ø l/s 0.8 l/s DALLMER floor channel CeraLine W Linear drainage for installation at wall connection: Side outlet, ball-joint adjustable 0-15, DN 50 with: Sound-insulated, height adjustable levelling legs Fixings for wall mounting. Sanded flange for secure bonding of undertile waterproofing Drain body with removeable trap insert Height adjustable pedestals for levelling the cover-plate Temporary blanking plate Tiling gauges channel: Tile-trim jig drain body: 304 stainless steel Polypropylene DALLMER floor channel CeraLine W with one trap Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate) Required DN l/s DALLMER 0.8 l/s CeraLine W 500 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 600 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 700 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 1000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 1100 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 1200 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi L1 (mm) L2 (mm) DALLMER CeraLine W Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Çift sifonlu DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) Standart De er DALLMER Ø l/s 1.4 l/s DALLMER floor channel CeraLine W with two traps Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate) Required DN l/s DALLMER 1.4 l/s Yeni! mm aras uzunluktaki, çift sifonlu süzgeçler 1.4 l/s ak fl h z na sahiptir New! Channels mm long with two traps have a flow rate of 1.4 l/sec Yeni! CeraLine 2 W 800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Yeni! CeraLine 2 W 900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Yeni! CeraLine 2 W 1000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Yeni! CeraLine 2 W 1100 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Yeni! CeraLine 2 W 1200 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 1300 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 1400 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 1500 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 1600 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 1700 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 1800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 1900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine W 2000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) CeraLine 2W CeraLine W

21 CeraLine Plan F dufl kanal süzgeç gövdeleri Floor channel CeraLine Plan F CeraLine Plan F DALLMER CeraLine Plan F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Lineer Drenaj Ç k fl tipi: çeri i: Malzeme: Ø 50, 0º-15º ayarlanabilir mafsall yan ç k fl Ses yal t ml, yükseklik ayarl zemine sabitlenebilir ayaklar, Sürme esasl su yal t m ürünlerine kal c ve güçlü tutunma sa layan pürüzlü yal t m yakas, Ç kar labilir koku fermatürlü süzgeç gövdesi, Kapak yüksekli i ayar kaideleri, Geçici koruma kapa, Finifl kaplama yanaflt rma k lavuzlar, Kapa n kolay ç kar lmas na imkan veren kald rma aparat. Kanal, 304 kalite paslanmaz çelik Süzgeç, polipropilen DALLMER CeraLine Plan F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Tek sifonlu DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) Ø l/s DALLMER floor channel CeraLine Plan F Linear drainage connection: with: channel: drain body: Side outlet, ball-joint adjustable 0-15, DN 50 Sound-insulated, height adjustable levelling legs Sanded flange for secure bonding of undertile waterproofing Drain body with removeable trap insert Height adjustable pedestals for levelling the cover-plate Temporary blanking plate Tiling gauges Tile-trim jig 304 stainless steel Polypropylene DALLMER floor channel CeraLine F with one trap Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate) DN l/s CeraLine Plan F 500 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan F 600 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan F 700 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan F 800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan F 900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan F 1000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan F 1100 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan F 1200 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi L1 (mm) L2 (mm) DALLMER CeraLine Plan F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Çift sifonlu DALLMER floor channel CeraLine Plan F with two traps DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate) Standart De er DALLMER Required DALLMER Ø l/s 1.2 l/s DN l/s 1.2 l/s Yeni! mm aras uzunluktaki, çift sifonlu süzgeçler 1.2 l/s ak fl h z na sahiptir New! Channels mm long with two traps have a flow rate of 1.2 l/sec L1 (mm) Yeni! CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 2 F Yeni! CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 2 F Yeni! CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 2 F Yeni! CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 2 F Yeni! CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 2 F CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan F CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan F CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan F CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan F CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan F CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan F CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan F CeraLine Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan F L2 (mm) L3 (mm) CeraLine Plan 2F CeraLine Plan F

22 CeraLine Plan W dufl kanal süzgeç gövdeleri floor channel CeraLine W CeraLine Plan W DALLMER CeraLine Plan W Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Lineer Drenaj, duvar dibi uygulamas için Ç k fl tipi: çeri i: Malzeme: Ø 50, 0-15 ayarlanabilir mafsall yan ç k fl Ses yal t ml, yükseklik ayarl zemine sabitlenebilir ayaklar, Duvara sabitleme elemanlar, Sürme esasl su yal t m ürünlerine kal c ve güçlü tutunma sa layan pürüzlü yal t m yakas, Ç kar labilir / temizlenebilir koku fermatürlü süzgeç gövdesi, Kapak yüksekli i ayar kaideleri, Geçici koruma kapa, Finifl kaplama yanaflt rma k lavuzlar, Kapa n kolay ç kar lmas na imkan veren kald rma aparat, Kanal, 304 kalite paslanmaz çelik Süzgeç, polipropilen DALLMER CeraLine Plan W Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Tek sifonlu DALLMER floor channel CeraLine Plan W Linear drainage for installation at wall connection: with: channel: drain body: Side outlet, ball-joint adjustable 0-15, DN 50 Sound-insulated, height adjustable levelling legs Fixings for wall mounting Sanded flange for secure bonding of undertile waterproofing Drain body with removeable trap insert Height adjustable pedestals for levelling the cover-plate Temporary blanking plate Tiling gauges Tile-trim jig 304 stainless steel Polypropylene DALLMER floor channel CeraLine Plan W with one trap DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi Flow rate tested to DIN EN 1253 (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) (with 20 mm water over cover plate) Ø l/s DN l/s CeraLine Plan W 500 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan W 600 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan W 700 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan W 800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan W 900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan W 1000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan W 1100 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Plan W 1200 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi L1 (mm) L2 (mm) DALLMER CeraLine Plan W Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Çift sifonlu DALLMER floor channel CeraLine W with two trap DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate) Standart De er DALLMER Required DALLMER Ø l/s 1.2 l/s DN l/s 1.2 l/s Yeni! mm aras uzunluktaki, çift sifonlu süzgeçler 1.2 l/s ak fl h z na sahiptir New! Channels mm long with two traps have a flow rate of 1.2 l/sec L1 (mm) Yeni! CeraLine 2 W 800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 800 Yeni! CeraLine 2 W 900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 900 Yeni! CeraLine 2 W 1000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 1000 Yeni! CeraLine 2 W 1100 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 1100 Yeni! CeraLine 2 W 1200 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 1200 CeraLine W 1300 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 1300 CeraLine W 1400 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 1400 CeraLine W 1500 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 1500 CeraLine W 1600 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 1600 CeraLine W 1700 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 1700 CeraLine W 1800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 1800 CeraLine W 1900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 1900 CeraLine W 2000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Plan 2000 L2 (mm) L3 (mm) CeraLine Plan 2W CeraLine Plan W

23 CeraLine Nano F dufl kanal süzgeç gövdeleri Foor channel CeraLine Nano F DALLMER CeraLine Nano F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Lineer Drenaj Ç k fl tipi: çeri i: Malzeme: Ø 50, 0º-15º ayarlanabilir mafsall yan ç k fl Ses yal t ml, yükseklik ayarl zemine sabitlenebilir ayaklar, Sürme esasl su yal t m ürünlerine kal c ve güçlü tutunma sa layan pürüzlü yal t m yakas, Ç kar labilir koku fermatürlü süzgeç gövdesi, Kapak yüksekli i ayar kaideleri, Geçici koruma kapa, Finifl kaplama yanaflt rma k lavuzlar, Kapa n kolay ç kar lmas na imkan veren kald rma aparat. Kanal, 304 kalite paslanmaz çelik Süzgeç, polipropilen DALLMER CeraLine Nano F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Tek sifonlu DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) Ø l/s DALLMER floor channel CeraLine Nano F Linear drainage connection: with: channel: drain body: DN 50 side outlet Sound-insulated, height adjustable levelling legs channel with built-in fall to be self-cleansing Sanded flange for secure bonding of undertile waterproofing Drain body with removeable trap insert Height adjustable pedestals for levelling the cover-plate Temporary blanking plate Tiling gauges Tile-trim jig 304 stainless steel Polypropylene DALLMER floor channel CeraLine Nano F with one trap Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate) DN l/s CeraLine Nano F 500 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 600 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 700 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 1000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 1100 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 1200 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi L1 (mm) L2 (mm) DALLMER CeraLine Nano F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Çift sifonlu DALLMER floor channel CeraLine Nano F with two traps DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate) Standart De er DALLMER Required DALLMER Ø l/s 0.82 l/s DN l/s 0.82 l/s CeraLine Nano F 1300 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 1400 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 1500 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 1600 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 1700 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 1800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 1900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Nano F 2000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm)

24 CeraLine alt ç k fl F dufl kanal süzgeç gövdeleri Floor channel CeraLine vertical F DALLMER CeraLine Alt Ç k fl F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Lineer Drenaj Ç k fl tipi: Ø 50 alt ç k fl Ses yal t ml, yükseklik ayarl, çeri i: zemine sabitlenebilir ayaklar, Sürme esasl su yal t m ürünlerine kal c ve güçlü tutunma sa layan pürüzlü yal t m yakas, Ç kar labilir koku fermatürlü süzgeç gövdesi, Kapak yüksekli i ayar kaideleri, Geçici koruma kapa, Finifl kaplama yanaflt rma k lavuzlar, Kapa n kolay ç kar lmas na imkan veren kald rma aparat, Malzeme: Kanal, 304 kalite paslanmaz çelik Süzgeç, polipropilen DALLMER floor channel CeraLine Vertical F Linear drainage connection: with: channel: drain body: DN 50 vertical outlet Sound-insulated, height adjustable levelling legs Sanded flange for secure bonding of undertile waterproofing Drain body with removeable trap insert Height adjustable pedestals for levelling the cover-plate Temporary blanking plate Tiling gauges Tile-trim jig 304 stainless steel Polypropylene DALLMER CeraLine Alt Ç k fl F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Tek Sifonlu DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) Standart De er DALLMER Ø l/s 0.8 l/s CeraLine Alt Ç k fl F 500 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 600 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 700 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 1000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 1100 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 1200 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi DALLMER yang n koruma yakas tip 2 ile birlikte kullan labilir ( u:515025) DALLMER fire protection system (Part No ) applicable DALLMER floor channel CeraLine Plan W with one trap Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate) Required DN l/s L1 (mm) DALLMER 0.8 l/s L2 (mm) Yang n koruma s n f R 30/60/90/120 Onay numaras Z Fire protection class R 30/60/90/120 approval number Z DALLMER CeraLine Alt Ç k fl F Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi Çift Süzgeçli, ±15 mm yatay düzlemde kayd r labilir. DIN EN 1253 e göre test edilmifl debi (kapak üzerinde 20 mm yüksekli inde su ile) Standart De er DALLMER Ø l/s 1.4 l/s DALLMER floor channel CeraLine Vertical F with two flor drain bodies, ±15mm lateral adjustment Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate) Required DN l/s DALLMER 1.4 l/s CeraLine Alt Ç k fl F 1300 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 1400 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 1500 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 1600 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 1700 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 1800 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 1900 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi CeraLine Alt Ç k fl F 2000 Dufl Kanal Süzgeç Gövdesi L1 (mm) L2 (mm) L2 (mm) DALLMER yang n koruma yakas tip 1 ile birlikte kullan labilir ( u:515010) DALLMER fire protection system 1 (Part No ) applicable Yang n koruma s n f R 30/60/90/120 Onay numaras Z Fire protection class R 30/60/90/120 approval number Z

25 CeraLine dufl kanal süzgeç kapaklar cover plates CeraLine DALLMER CeraLine Standard Süzgeç Kapa Tüm CeraLine süzgeç gövdelerine uygundur mm yüksekli indeki (yap flt r c pay dahil) seramik, do al tafl kaplamalar ile kullan labilir. CeraLine Ekstra Uzun Kapak Yükseltme Eleman ( no ) ile daha fazla uygulama yüksekli i sa lanabilir. 40 mm genifllik, 304 kalite paslanmaz çelik, satine yüzey. K 3 yük s n f (300 kg) DALLMER cover plate CeraLine Standard Cover plate for all CeraLine channels, suitable for all tile, stone finishes 2-16 mm (incl. Adhesive), 40 mm wide, 304 stainless steel, polished, load class K 3 (300 kg) CeraLine Standard 500 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 600 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 700 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 800 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 900 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 1000 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 1100 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 1200 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 1300 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 1400 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 1500 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 1600 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 1700 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 1800 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 1900 Süzgeç Kapa CeraLine Standard 2000 Süzgeç Kapa Uzunluk - L (mm) CeraLine Standard Süzgeç Kapa DALLMER CeraLine Kilitlenebilir Standard Süzgeç Kapa Tüm CeraLine süzgeç gövdelerine uygundur mm yüksekli indeki (yap flt r c pay dahil) seramik, do al tafl kaplamalar ile kullan labilir. CeraLine Ekstra Uzun Kapak Yükseltme Eleman ( no ) ile daha fazla uygulama yüksekli i sa lanabilir. 40 mm genifllik, 304 kalite paslanmaz çelik, satine yüzey. Kilitlenebilir. K 3 yük s n f (300 kg) DALLMER cover plate CeraLine Standart, lockable Cover plate for all CeraLine channels, suitable for all tile, stone finishes 2-16 mm (incl. Adhesive), 40 mm wide, 304 stainless steel, polished, lockable, load class K 3 (300 kg) CeraLine Kilitlenebilir Standard 500 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 600 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 700 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 800 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 900 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1000 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1100 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1200 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1300 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1400 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1500 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1600 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1700 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1800 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1900 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 2000 Süzgeç Kapa Uzunluk - L (mm) CeraLine Kilitlenebilir Standard Süzgeç Kapa Entegre kilitleme sistemi Integrated locking system 23

26 CeraLine dufl kanal süzgeç kapaklar cover plates CeraLine DALLMER CeraLine Design Brushed Süzgeç Kapa Tüm CeraLine süzgeç gövdelerine uygundur mm yüksekli indeki (yap flt r c pay dahil) seramik, do al tafl kaplamalar ile kullan labilir. CeraLine Ekstra Uzun Kapak Yükseltme Eleman ( no ) ile daha fazla uygulama yüksekli i sa lanabilir. 40 mm genifllik, 304 kalite paslanmaz çelik, derin f rçalanm fl satine yüzey. 3 mm kal nl nda kapama plakal. K 3 yük s n f (300 kg) DALLMER cover plate CeraLine Design brushed Cover plate for all CeraLine channels, suitable for all tile, stone finishes 5-19 mm (incl. Adhesive), 40 mm wide, 304 stainless steel, 3 mm veneer, brushed, load class K 3 (300 kg) CeraLine Design Brushed 500 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 600 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 700 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 800 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 900 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 1000 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 1100 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 1200 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 1300 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 1400 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 1500 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 1600 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 1700 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 1800 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 1900 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed 2000 Süzgeç Kapa Uzunluk - L (mm) CeraLine Design Brushed Süzgeç Kapa DALLMER CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed Süzgeç Kapa Tüm CeraLine süzgeç gövdelerine uygundur mm yüksekli indeki (yap flt r c pay dahil) seramik, do al tafl kaplamalar ile kullan labilir. CeraLine Ekstra Uzun Kapak Yükseltme Eleman ( no ) ile daha fazla uygulama yüksekli i sa lanabilir. 40 mm genifllik, 304 kalite paslanmaz çelik, derin f rçalanm fl satine yüzey. 3 mm kal nl nda kapama plakal. Kilitlenebilir. K 3 yük s n f (300 kg) DALLMER cover plate CeraLine Design brushed finish, lockable Cover plate for all CeraLine channels, suitable for all tile, stone finishes 5-19 mm (incl. Adhesive), 40 mm wide, 3 mm solid 304 stainless steel, lockable, load class K 3 (300 kg) CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 500 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 600 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 700 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 800 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 900 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 1000 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 1100 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 1200 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 1300 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 1400 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 1500 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 1600 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 1700 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 1800 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 1900 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed 2000 Süzgeç Kapa Uzunluk - L (mm) CeraLine Kilitlenebilir Design Brushed Süzgeç Kapa DALLMER Paslanmaz Çelik Parlatıcı Kaplama ifllemi görmemifl olan paslanmaz çelik kapaklara uygundur. 100 ml temizleyici, uygulama aparat, parlatma bezi, uygulama klavuzu Stainless steel polish DALLMER stainless steel polish To clean and polish uncoated stainless steel covers with 100 ml cleaner, applicator, buffing pad, manual 24

27 CeraLine dufl kanal süzgeç kapaklar cover plates CeraLine DALLMER CeraLine Design Polished ve Matt Black Süzgeç Kapa Tüm CeraLine süzgeç gövdelerine uygundur mm yüksekli indeki (yap flt r c pay dahil) seramik, do al tafl kaplamalar ile kullan labilir. CeraLine Ekstra Uzun Kapak Yükseltme Eleman ( no ) ile daha fazla uygulama yüksekli i sa lanabilir. 40 mm genifllik, 304 kalite paslanmaz çelik, polisajl veya mat siyah, 3 mm kal nl nda kapama plakal. K 3 yük s n f (300 kg) DALLMER cover plate CeraLine Design polished and matt black Cover plate for all CeraLine channels, suitable for all tile, stone finishes 5 19 mm (incl. adhesive), 40 mm wide, 304 stainless steel, 3 mm veneer, mirror polished or matt black, load class K 3 (300 kg) CeraLine Design Polished 500 Süzgeç Kapa CeraLine Design Polished 600 Süzgeç Kapa CeraLine Design Polished 700 Süzgeç Kapa CeraLine Design Polished 800 Süzgeç Kapa CeraLine Design Polished 900 Süzgeç Kapa CeraLine Design Polished 1000 Süzgeç Kapa CeraLine Design Polished 1100 Süzgeç Kapa CeraLine Design Polished 1200 Süzgeç Kapa Uzunluk - L (mm) CeraLine Design Polished Süzgeç Kapa CeraLine Design Matt Black 500 Süzgeç Kapa CeraLine Design Matt Black 600 Süzgeç Kapa CeraLine Design Matt Black 700 Süzgeç Kapa CeraLine Design Matt Black 800 Süzgeç Kapa CeraLine Design Matt Black Süzgeç Sapa DALLMER CeraLine Kilitlenebilir Custom Süzgeç Kapa Tüm CeraLine süzgeç gövdelerine uygundur. stenilen kaplama malzemesinin kapak içinde kullan labilmesi için rezervasyonludur mm yüksekli indeki (yap flt r c pay dahil) seramik, do al tafl kaplamalar ile kullan labilir. CeraLine Ekstra Uzun Kapak Yükseltme Eleman ( no ) ile daha fazla uygulama yüksekli i sa lanabilir. 40 mm genifllik, 304 kalite paslanmaz çelik. K 3 yük s n f (300 kg) DALLMER cover plate CeraLine custom Cover plate for all CeraLine channels, with recess for customer s individual floor finish suitable for all tile, stone finishes mm (incl. adhesive), 40 mm wide, 304 stainless steel, load class K 3 (300 kg) CeraLine Kilitlenebilir Standard 500 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 600 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 700 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 800 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 900 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1000 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1100 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1200 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1300 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1400 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1500 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1600 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1700 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1800 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 1900 Süzgeç Kapa CeraLine Kilitlenebilir Standard 2000 Süzgeç Kapa Uzunluk - L (mm) CeraLine Custom Süzgeç Kapa 25

28 CeraLine dufl kanal süzgeç kapaklar cover plates CeraLine CeraLine Glass Green Süzgeç Kapa DALLMER CeraLine Glass Süzgeç Kapa Tüm CeraLine süzgeç gövdelerine uygundur mm yüksekli indeki (yap flt r c pay dahil) seramik, do altafl kaplamalar ile kullan labilir. CeraLine Ekstra Uzun Kapak Yükseltme Eleman ( no ) ile daha fazla uygulama yüksekli i sa lanabilir. 40 mm genifllik, cam kapama plakal 304 kalite paslanmaz çelik, yeflil, k rm z, siyah ve beyaz renk seçenekleri CeraLine Glass Green 500 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Green 600 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Green 700 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Green 800 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Green 900 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Green 1000 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Green 1100 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Green 1200 Süzgeç Kapa DALLMER cover plate CeraLine glass Cover plate for all CeraLine channels, suitable for all tile, stone finishes 8 22 mm (incl. adhesive), 40 mm wide, 304 stainless steel with glass insert green, red, black, white Uzunluk - L (mm) CeraLine Glass Red Süzgeç Kapa CeraLine Glass Red 500 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Red 600 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Red 700 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Red 800 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Red 900 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Red 1000 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Red 1100 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Red 1200 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Black 500 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Black 600 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Black 700 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Black 800 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Black 900 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Black 1000 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Black 1100 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Black 1200 Süzgeç Kapa CeraLine Glass Black Süzgeç Kapa CeraLine Glass White 500 Süzgeç Kapa CeraLine Glass White 600 Süzgeç Kapa CeraLine Glass White 700 Süzgeç Kapa CeraLine Glass White 800 Süzgeç Kapa CeraLine Glass White 900 Süzgeç Kapa CeraLine Glass White 1000 Süzgeç Kapa CeraLine Glass White 1100 Süzgeç Kapa CeraLine Glass White 1200 Süzgeç Kapa CeraLine Design Brushed Süzgeç Kapa DALLMER CeraLine Teak Süzgeç Kapa Tüm CeraLine süzgeç gövdelerine uygundur mm yüksekli indeki (yap flt r c pay dahil) seramik, do altafl kaplamalar ile kullan labilir. CeraLine Ekstra Uzun Kapak Yükseltme Eleman ( no ) ile daha fazla uygulama yüksekli i sa lanabilir. 40 mm genifllik, tik ahflap kapama plakal, 304 kalite paslanmaz çelik. DALLMER cover plate CeraLine teak Cover plate for all CeraLine channels, suitable for all floor finishes 8 22 mm (incl. adhesive), 40 mm wide, 304 stainless steel with teak-wood insert CeraLine Teak 500 Süzgeç Kapa CeraLine Teak 600 Süzgeç Kapa CeraLine Teak 700 Süzgeç Kapa CeraLine Teak 800 Süzgeç Kapa CeraLine Teak 900 Süzgeç Kapa CeraLine Teak 1000 Süzgeç Kapa CeraLine Teak 1100 Süzgeç Kapa CeraLine Teak 1200 Süzgeç Kapa Uzunluk - L (mm) CeraLine Teak Süzgeç Kapa 26

29 CeraLine aksesuarlar accessorries CeraLine DALLMER CeraLine Ekstra Uzun Kapak Yükseltme Seti CeraLine dufl kanallar n n 14 mm den yüksek kaplamalar (örn. do al tafl) ile kullan m nda, kapak yüksekli inin ayarlanmas için kullan l r. Her bir set 2 adet kaide içerir. DALLMER natural stone kit Extra length pedestals (supplied x 2) for height adjustment of CeraLine cover plate in floor finishes greater than 14 mm thickness e.g. natural stone CeraLine Gerekli Set Miktarı CeraLine Gerekli Set Miktarı Kombine Edilen Kapak Tipi Standard Design Glass Teak Custom Elde Edilecek Yükseklik (mm) Combination with cover plate CeraLine Standard Design Glass Teak Custom height adjustable (mm) CeraLine Ekstra Uzun Kapak Yükseltme Seti (2 li) DALLMER CeraLine Standart Kapak Yükseltme Seti CeraLine dufl kanallar ambalaj nda yer alan standart uzunluktaki kaidelerin yedek parças d r. Her bir set 2 adet kaide içerir. DALLMER adjustable pedestals Standard height pedestals (supplied x 2) available as spare parts CeraLine Gerekli Set Miktarı CeraLine Gerekli Set Miktarı CeraLine Standart Kapak Yükseltme Seti (2 li) 27

30 CeraNiveau Zentrix 28

31 29

32 30

33 CeraNiveau lineer dufl ve yer süzgeci linear floor drain CeraNiveau Brushed Polished Matt Black Tüm ürünlerimiz gibi CeraNiveau da mükemmelliyetçi bir kalite felsefesi ile üretildi. Üzerinizde uyandırdığı farklılık hissini ve albenisini ise tasarımcılarına borçlu. CeraNiveau, beraber kullanıldığı malzemelerle eşsiz uyumu, kendine has şekil ve orantısı ile yer süzgeçlerinin en karizmatiği. The highly acclaimed CeraNiveau is a compact channel drain for level access showers. It features an elegantly proportioned cover which incorporates a 6 mm wide slot for water to drain through. Available in a variety of finishes - polished, satin or matt black stainless steel, antique bronzein a stroke it takes the drain cover to the level of a bathroom accessory which complements perfectly the finish of the brassware. With only 108 mm build-in height, CeraNiveau is perfect for new-build or refurbishment. Antique Bronze Zentrix 31

34 32

35 CeraNiveau - modern tasarım, kanıtlanmıfl teknoloji CeraNiveau - modern design with established technology - Hemzemin dufllarda veya banyo süzgeci olarak kullan labilir - Banyonuzun tasar m na uygun olarak dört farkl modelimizden birini seçebilirsiniz - Çelik mefl takviye süzgecin flap ile güvenli olarak bütünleflmesini sa lar, so uk derz oluflmaz - Polimer beton yaka entegre edilmifl süzgeç gövdesi sa lam ve s zd rmazd r - DIN EN 1253 e uygunluk sertifikal d r, Birçok tasar m ödülünün sahibidir - can be used in a level access shower or as a bathroom drain - choose from four attractively finished cover plates, to create an individual look in your bathroom - the reinforcement (steel mesh) embeds the drain securely within the screed - polymer concrete collar with integrated drain body form a stable and water- proof unit - conforming to DIN EN multiple awards for good design A 100 Kapaklar A 100 covers Antique Bronze Brushed Matt Black Polished Dikdörtgen kapak rectangular cover plate polished stainless steel (for example) Temizlik amac yla kolayl kla ç kar labilen, genifl koku fermatürü completely removable trap insert for easy cleaning Polimer beton yaka polymer concrete collar Çelik mefl takviye steel mesh reinforcement Ø 50 çap nda, mafsall ç k fll süzgeç gövdesi (48 l/dak. akıfl hızı) drain body (flow rate 48 l/min) connection to DN 50, with 0-15 adjustable ball-joint Yükseklik ayarl, ses yal t ml ayaklar sound-insulating feet for height adjustment 33

36 34

37 Zentrix - flaheser dufl süzgeci Zentrix - the shower drain as sculpture - Drenaj tasarımındaki en üst nokta - CeraNiveau süzgeç gövdeleri ile birlikte kullanılır - Paslanmaz çelikten oyma dikdörtgen ızgara - Minimum çizgisel açıklıktan sa lanan yüksek drenaj kapasitesi - Birçok tasar m ödülü yan nda Reddot (en iyinin en iyisi 2008) ödülünü kazanm flt r - drainage design taken to the highest level - Fits CeraNiveau drain body for use in level access showers - rectangular drain with sculpted stain- less steel water inlet - high flow capacity through a minimal axial slot - reddot best of the best 2008 winner as well as many other design awards Zentrix kapak frame with Zentrix water inlet Temizlik amac yla kolayl kla ç kar labilen, genifl koku fermatürü completely removable trap insert for easy cleaning Polimer beton yaka polymer concrete collar Çelik mefl takviye steel mesh reinforcement Ø 50 çap nda, mafsall ç k fll süzgeç gövdesi (48 l/dak. akıfl hızı) drain body (flow rate 48 l/min) connection to DN 50, with 0-15 adjustable ball-joint Yükseklik ayarl, ses yal t ml ayaklar sound-insulating feet for height adjustment 35

38 Pratik ve güvenilir uygulama: Mükemmel sonuç Easy and fast installation, excellent result - CeraNiveau süzgeç gövdesini meyilin en düflük noktas na yerlefltirin. Yivli ayaklar kullanarak kotunu ayarlay n ve teraziye getirin. - CeraNiveau ç k fl borusunu tesisat borunuza ba lay n. - Level horizontally and vertically, set at the bottom of the slope in the floor - Connec tdrain body to the waste-pipe - Varsa ses yal t m malzemenizi döfleyin. Ard ndan, meyil (%1-2) vererek flap n z dökün. fiap ile CeraNiveau polimer beton yakas hemyüz olmal d r. - Lay insulation and trowel screed to falls - Yatay-düfley birleflimine Yap Stick kendinden yap flkanl yal t m band n yap flt r n. CeraNiveau polimer beton yaka ve flap üzerine cam elyaf fileyi yerlefltirin. - Lay fibreglass mat over drain flange - waterproof floor/wall joint with sealing tape - Tüm yatay ve düfley yüzeylere su yal t m n z tatbik edin. - Apply ZDB approved waterproofing working well into fibreglass collar. Sheet membrane may also be used - Plastik yükseltme parças n kaplama kotunuza uygun olarak yerlefltirip, alt n tamir harc ile besleyin. - Kaplaman z döfleyin. - Set the ABS raising piece at the correct height and support with mortar. - Set tiles on floor - ç ve d fl kapak parçalar n yerlefltirin. - Clip on the inner and outer parts of the cover 36

Lavabo ve yo uflma sifonlar Wash basin and condensate traps

Lavabo ve yo uflma sifonlar Wash basin and condensate traps Lavabo ve yo uflma sifonlar Wash basin and condensate traps Ankastre Lavabo Sifonu 300 Concealed wash basin trap 300 Ankastre lavabo sifonları Ankastre sifonlarımızın baz modeli kromajlı pirinç dirseğe

Detaylı

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY 2015-1 Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY 2015-1 Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain GENEL ÜRÜN KATALOĞU GENERAL PRODUCT GUIDE evimetal 2015-1 INOX YAPI ÇÖZÜMLERİ INOX BUILDING SOLUTIONS Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain SERAMİK MÜCEVHERATI

Detaylı

Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System

Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 2009 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 2 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 3 ndeks Index Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System Sayfa/Page

Detaylı

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY 2015-1 Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY 2015-1 Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain GENEL ÜRÜN KATALOĞU GENERAL PRODUCT GUIDE evimetal 2015-1 INOX YAPI ÇÖZÜMLERİ INOX BUILDING SOLUTIONS Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain SERAMİK MÜCEVHERATI

Detaylı

Beklentilerin çok ötesinde bir banyo deneyimi... CeraWall. Hemzemin duşlar için duvardan drenaj sistemi

Beklentilerin çok ötesinde bir banyo deneyimi... CeraWall. Hemzemin duşlar için duvardan drenaj sistemi Beklentilerin çok ötesinde bir banyo deneyimi... CeraWall. Hemzemin duşlar için duvardan drenaj sistemi Hemzemin duş ve inovasyon CeraWall ile tüm dilekleriniz gerçek olacak Olağanüstü tasarımın farkını

Detaylı

Kal p Sistemleri. Formwork Systems. zmir - Türkiye www.teknik-el.com

Kal p Sistemleri. Formwork Systems. zmir - Türkiye www.teknik-el.com Kal p Sistemleri Formwork Systems zmir - Türkiye www.teknik-el.com çindekiler / Contents çindekiler/contents Hangi inflaat yapacaksan z Type of construction to be made Altyap inflaatlar / Infrastructure

Detaylı

OPERATING INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS co_laser73.qxd 02-11-2006 10:46 Pagina 1 Laser 73 4 TR OPERATING INSTRUCTIONS KULLANIM KILAVUZU 3 26 man_laser73_uk.qxd 02-11-2006 10:44 Pagina 3 4 OPERATING INSTRUCTIONS Dear Sir, Madam, Congratulations

Detaylı

Deckon Asma Tavan Sistemleri 2008 yılında İstanbul merkez olmak üzere Kayseri ve Mersin bölgelerinde Rockwool bünyesinde bulunan Rockfon Asma Tavan Sistemlerinin distribütörlüğünü alarak faaliyetlerine

Detaylı

Ürün Kataloğu. Product Catalog

Ürün Kataloğu. Product Catalog Ürün Kataloğu Product Catalog The only thing that you should do for enabling your phone to read barcodes is to download any QR Code software to your phone. After downloading the software your phone will

Detaylı

Solutions For Healthcare Environments. Sağlık Alanları İçin Çözümler

Solutions For Healthcare Environments. Sağlık Alanları İçin Çözümler Solutions For Healthcare Environments Sağlık Alanları İçin Çözümler 2 Contents İçindekiler 01 02 03 04 Ideal solution suggestions for special needs Innovative solutions for improving life Product details

Detaylı

Mimari Ürün Katalo u Architectural Guide

Mimari Ürün Katalo u Architectural Guide Mimari Ürün Katalo u Architectural Guide Tarih Ingersoll Rand, 1905 y l nda Amerika Birleflik Devletleri'nde Ingersoll-Sergeant Drill ve Rand Drill firmalar n birleflmesi ile kurulmufltur. Ancak, baz Ingersoll

Detaylı

GOST-R Quality Certification of Russia

GOST-R Quality Certification of Russia GOST-R Quality Certification of Russia MANDAL T P DÖfiEME PASPAYI / CLIP-ON TYPE PLASTIC SPACER FOR SLABS 1 2 3 4 5 6 7 Betonarme yap larda hafif döflemelerde ve kirifllerde kullan l r. Dört ayakl yap

Detaylı

İçindekiler / Index 3 4 6 7 8-9 10 11 12 13 14 15 15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-26 27-28 29 30 31 32 33 34 35 36-37 38 39 40

İçindekiler / Index 3 4 6 7 8-9 10 11 12 13 14 15 15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-26 27-28 29 30 31 32 33 34 35 36-37 38 39 40 İçindekiler / Index Hakkımızda Yivli Bağlantı Yöntemi Malzeme Özellikleri Sertifikalar Ürün Çeşitleri Sabit Kaplin Esnek Kaplin Ağır Yük Sabit Kaplin Ağır Yük Esnek Kaplin Redüksiyon Kaplin Galvanizli

Detaylı

Ansan Metal ve Plastik Ltd. manufactures various housewares since 1967.

Ansan Metal ve Plastik Ltd. manufactures various housewares since 1967. - Ansan Metal ve Plastik Ltd. manufactures various housewares since 1967. Production groups are bath shelving, bath cabinets, TV/ LCD wall mounts and general housewares. Production stages like CAD Product

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

ÜRÜN KATALO U & FİYAT LİSTESİ

ÜRÜN KATALO U & FİYAT LİSTESİ Ğ ÜRÜN KATALO U & LİSTESİ PRODUCT CATALOGUE & PRICE LIST PU KÖPÜKLER DOLGU MALZEMELERI YAPIS TIRICILAR BANTLAR BAGLANTI SISTEMLERI PU FOAMS SEALANTS ADHESIVES TAPES FIXINGS Selena Sulamericana Ind e Com

Detaylı

Do not limit your dreams, we make it happen. Hayallerinizde sınır tanımayın, biz gerçeklestiririz.

Do not limit your dreams, we make it happen. Hayallerinizde sınır tanımayın, biz gerçeklestiririz. Do not limit your dreams, we make it happen. Hayallerinizde sınır tanımayın, biz gerçeklestiririz. Making your dreams true We re here Since the year 2000 till today, Fiberton Prekast has become a solution

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ CEPE FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ CEPE FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ CEPE FACADE SYSTEMS Cepe Yapı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Mahmutbey Mahallesi Atlas Caddesi No.4 Kat.3 Bağcılar / İstanbul / TR T. 0212 447 07 07 F. 0212 447 07 08 info@cepe.com.tr www.cepe.com.tr

Detaylı

Parlak fikirler burada. Kapıdan mutfak tezgahına, Deck ten panele kadar tasarımlarınızda ahşaba dair aradığınız tüm parçalar AGT de!

Parlak fikirler burada. Kapıdan mutfak tezgahına, Deck ten panele kadar tasarımlarınızda ahşaba dair aradığınız tüm parçalar AGT de! Parlak fikirler burada. Kapıdan mutfak tezgahına, Deck ten panele kadar tasarımlarınızda ahşaba dair aradığınız tüm parçalar AGT de! The only thing that you should do for enabling your phone to read barcodes

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Eşsiz mükemmelikteki kulaçlarınızı kaliteyle buluşturun...

Eşsiz mükemmelikteki kulaçlarınızı kaliteyle buluşturun... Eşsiz mükemmelikteki kulaçlarınızı kaliteyle buluşturun... You should be to match up of the yours to swim a crawl at irreplaceable with the to meet of the quality www.erkalip.com TR EN Hakkımızda 1990

Detaylı

PASLANMAZ ÇELİK YAPI ÜRÜNLERİNİN ADI,

PASLANMAZ ÇELİK YAPI ÜRÜNLERİNİN ADI, PSLNMZ ÇLİ YP ÜRÜNLRİNİN, 2014 Tüm akları Saklıdır. 2014 ll Ringhts Reserved. atalogtaki yayın hakları mahfuz olup iktibas edilmesi, alıntı yapılması, vimetal in yazılı iznini gerektirir. vimetal resimlerin,

Detaylı

The only thing that you should do for enabling your phone to read barcodes is to download any QR Code software to your phone. After downloading the

The only thing that you should do for enabling your phone to read barcodes is to download any QR Code software to your phone. After downloading the The only thing that you should do for enabling your phone to read barcodes is to download any QR Code software to your phone. After downloading the software your phone will automatically download the PDF

Detaylı

TÜRKİYE DE BİR İLK FIRST IN THE HISTORY OF TURKEY

TÜRKİYE DE BİR İLK FIRST IN THE HISTORY OF TURKEY TÜRKİYE DE BİR İLK FIRST IN THE HISTORY OF TURKEY Türkiye de ilk kez Bien teknolojisiyle üretilen 20 mm kalınlık, standartları ve beklentileri yükseltmeyi hedefliyor. Dış mekanlarda olduğu kadar iç mekanlarda

Detaylı

P R O D U C T L I N E 1 3

P R O D U C T L I N E 1 3 D E P E N D A B L E P R O D U C T L I N E 1 3, V E R S AT I L E, FA S T & S A F E, E C O N O M I C A L SIMPEX WALL & COLUMN FORMWORK MULTIX WALL & COLUMN FORMWORK ROUNDEX CIRCULAR WALL FORM SIMPLE AND

Detaylı

KALE KAPI? why. Kale Çelik Kapı, 20 yıllık güvenlik deneyimi ve bilgi birikimini ürünlerine yansıtmaktadır.

KALE KAPI? why. Kale Çelik Kapı, 20 yıllık güvenlik deneyimi ve bilgi birikimini ürünlerine yansıtmaktadır. 02 neden KALE KAPI? why KALE DOOR? Çeyrek asrı aşan tecrübemiz, kurumsal yönetimimiz, kaliteden taviz vermeyen üretim anlayışımız ile Kale Çelik Kapı olarak biz, her geçen gün yatırımlarımıza hız vererek

Detaylı

Plastik nflaat Kal p Sistemleri

Plastik nflaat Kal p Sistemleri Plastik nflaat Kal p Sistemleri Plastic Contruction Formwork Systems GOST-R LAM PLAST K PATENTL N o : 2 0 1 0 / 0 7 2 4 6 Plastik Kaset ve Kanal (Asmolen) Kal plar Polypropylene Waffle & Trough Moulds

Detaylı

YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE

YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE 2015 YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE YENİ SERİLER 2015 Seranit Grup a ödül üstüne ödül! Seranit Group keeps winning award after award! if TASARIM ÖDÜLLERİ 2015 / if DESIGN AWARD 2015

Detaylı

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. DE ER MÜŞTER M Z; Firmam z; 199 y l nda kurulmuş olup, kuruldu u günden itibaren ER-E ismi; Ba lama Ekipmanlar nda güven ve kalitenin simgesi olmuştur. Her geçen y lda mevcut kapasitesini geliştirmekle

Detaylı

Suyun iyilefltiren etkisi Catalina küvetle yaflan yor. 12 Ocak-Mart 2009 January-March No: 27

Suyun iyilefltiren etkisi Catalina küvetle yaflan yor. 12 Ocak-Mart 2009 January-March No: 27 ÜRÜNLER / PRODUCTS Suyun iyilefltiren etkisi Catalina küvetle yaflan yor Yaflam alanlar nda zihinsel ve bedensel bir yolculuk yapmak isteyenler için tasarlanan RocaKale nin 193x193 cm boyutundaki 4 kiflilik

Detaylı