Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye'deki Temas Noktaları Rehberi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye'deki Temas Noktaları Rehberi"

Transkript

1

2 ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye'deki Temas Noktaları Rehberi Hazırlayan: Ebru Manga Şehbal Talu

3 Bu eserin tüm hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, TO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Bu kitapta öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir. İstanbul Ticaret Odası'nın görüşlerini yansıtmaz. Ekim 1999 İstanbul ISBN İTO Yayınları için ayrıntılı bilgi Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel : (212) /372/373 : (212) E. Posta : Baskı: Prive Grafik & Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Tel: (0212) Fax: (0212)

4 Uluslararası Kuruluşlar, ülkeler arasındaki ekonomi, ticaret, bilim, teknik, eğitim, kültür, politika v.b. konularda işbirliğinin zorunlu olmasından dolayı ortaya çıkmışlardır. Uluslararası kuruluşların amacı; ülkeler arasındaki her türlü konuda bilgi alışverişini sağlayarak dünya düzeninin sürekliliğine yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda gerek üye ülkeler ve gerekse diğer ülkeler yada kuruluşlar karşılıklı işbirliği çerçevesinde faaliyetlerini sürdürerek hizmet vermektedirler. Odamız üyelerinin ve diğer ilgililerin istedikleri anda başvuracakları bir kaynak kitap olması düşüncesiyle hazırlanan rehberde, Uluslararası Kuruluşların Türkiye'deki temas noktaları'nın adres, telefon, faks, , internet adresleri ile kuruluşların faaliyetleri hakkında kısa bilgiler yer almaktadır. Toplam 47 kuruluşu kapsayan rehberde, kuruluşlarla tek tek temasa geçirilerek en doğru ve güvenilir bilgiler sağlanmaya çalışılmıştır ''Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye'deki Temas Noktaları Rehberi" nin üyelerimize ve diğer ilgililere yararlı olmasını diler, rehberi hazırlayan Ebru Manga ve Şehbal Talu'ya, bilgisayar programını gerçekleştiren Bilgi İşlem Şubesi elemanlarına teşekkür ederim. Genel Sekreter Prof. Dr İsmail Özaslan

5

6 Bu rehberde yer alan kuruluşlar aşağıda isimleri belirtilen kaynaklar esas alınarak ve iş dünyasının gereksinimleri gözetilerek seçilmiş, her kuruluş ile form gönderilerek ya da telefon edilerek birebir ilişki kurulmuş, böylece bilgilerin güncelliği sağlanmıştır Rehberin başında kuruluşların konu bazında bulunmasını kolaylaştıran bir alfabetik dizin ve dizinin yanında kuruluşlara ulaşımı sağlayan numaralar yer almaktadır Aynı numaraları numaratik olarak rehberin içinde, kuruluşun adlarının üstünde parantez içinde bulabilirsiniz. Kaynakça: - Yearbook Plus of International Organizations and Biographies, 4. CD-ROM edition 1998/99 - Uluslararası Kuruluşlar Rehberi, İTO Ulusal Kuruluşlar Rehberi, İTO Gazete, dergi ve benzeri kaynakların taranması - İnternet (Uluslararası Kuruluşların Web adreslerinin taranması)

7

8 İÇİNDEKİLER Önsöz Konularına Göre Alfabetik Dizin i Kuruluşun Türkçe Adına Göre Alfabetik Dizin 5 Kuruluşun İngilizce Adına Göre Alfabetik Dizin 7 Kuruluşun Kısa Adına Göre Alfabetik Dizin 10 Kuruluşlar 12

9

10 KONULARINA GÖRE ALFABETİK DİZİN Aile Planlaması 18 Akdeniz Ülkeleri 1,2 Asya-Pasifik 3 Atlantik İttifakı 28 Avrupa Birliği 9 Avrupa Komisyonu 8 -A- -B- Balkan Ülkeleri 11 Bankacılık 40 Bilim 14, 25 Birleşmiş Milletler 12, 13, 14, 15, 16, 17, Birlik 1,11 Buğday 41 Çalışma Örgütü 33 Çocuk Fonu 13 - Ç - Deniz Ticareti 34 Denizcilik 34 - D - Eğitim 14, 16,29, 35 Ekonomi 1,3,9, 19,23,25 Ekonomik Büyüme 3 Ekonomik Gelişme 1, 3, 9, 19 - E -

11 Fikir Eserleri 20 Fikri Haklar 20 Finans 36 Gıda 15 Göç 37 Güvenlik 2, 4 Haberleşme 5, 7, 44, 46 İletişim 16 İnsan Hakları 4 İslam Ülkeleri 25 İstihdam 33 İş Güvencesi 33 İşgücü 16 İşletme Öğrencileri 35 -i- Kalite 6 Kalite Yönetimi 6 -K~ Kalkınma 3, 16, 23,40 Karadeniz Ekonomik İşbirliği 26, 27 Kitap Numaralama Sistemi 38 Kitap Numarası 38 Kültür 14, 25

12 Mısır 41 Milletlerarası Ticaret Odası 30 Mülteci 17, 37 Müze 42 Nüfus 18 Olimpiyat 43 - O - Öğrenci Değişimi 29 Para 36 Parlamento 31 Posta 32, 44 Proje 16, 24 - O - Reklamcılık 10,45 -N- -P- -R-

13 Sanayı l, 11, 16 Sermaye Gelişimi 16 Smai Kalkmma 19 Sosyal Gelişme 9 Spor 43 Staj 29 Standart 38, 39 Süreli Yaym Numaralama Sistemi 39 Süreli Yaym Numarası 39 Tarım 15, 16 Teknoloji Kullanımı 16 Teknoloji Projesi 24 Telekomünikasyon 7, 32, 46 Ticaret 1, 11,21,30 Tiyatro 47 Turizm 22 -T- Ulaşım 16 Uluslararası İşbirliği 12 Üretim 16 Yüksek Öğrenim 29

14 - A- Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 1 Akdeniz Ülkeleri Güvenlik ve İşbirliği Konferansı 2 Asya Kalkınma Bankası 3 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü 4 Avrupa Haberleşme Standartları Enstitüsü 5 Avrupa Kalite Örgütü 6 Avrupa Kamu Telekomünikasyon Şebeke İşletmecileri Birliği 7 Avrupa Komisyonu 8 Avrupa Konseyi 9 Avrupa Reklam Ajansları Derneği 10 -B- Balkan Odalar Birliği 11 Birleşmiş Milletler 12 Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu 13 Birleşmrş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı 14 Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı 15 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 16 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 17 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 18 Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı 19 - D - Dünya Fikri Haklar Organizasyonu 20 Dünya Ticaret Örgütü 21 Dünya Turizm Örgütü 22 - E - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 23 EUREKA Organfzasyonu 24

15 -iislam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi 25 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi 26 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi 27 Kuzey Atlantik Asamblesi 28 _ -M- Milletlerarası Teknik Stajer Öğrenci Mübadelesi Birliği 29 Milletlerarası Ticaret Odası 30 Parlamentolararası Birlik 31 Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansı 32 -U- Uluslararası Çalışma Örgütü 33 Uluslararası Denizcilik Örgütü 34 Uluslararası Ekonomi ve İşletme Öğrencileri Birliği 35 Uluslararası Finans Kurumu 36 Uluslararası Göç Örgütü 37 Uluslararası ISBN Ajansı 38 Uluslararası ISNN Ajansı 39 Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) 40 Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi 41 Uluslararası Müzeler Konseyi 42 Uluslararası Olimpiyat Komitesi 43 Uluslararası Posta Birliği 44 Uluslararası Reklamcılık Birliği 45 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 46 Uluslararası Tiyatro Enstitüsü 47

16 - A- Asian Development Bank 3 Assembly of the Mediterranean Chambers of Commerce and hidustry 1 Association of The Balkan Chambers 11 -B- Black Sea Economic Cooperation 26 -C~ Conference For European Postal and Telecommunications Adminisrations 32 Council of Europe 9 - E - EUREKA Organization 24 European Association of Advertising Agencies 10 European Community 8 European Organization For Quality 6 European Public Telecommunications Network Operator's Association 7 European Telecommunications Standards Institute 5 -F- Food and Agriculture Organization of The United Nations 15

17 -milliter-parliamentary Conference on Security and Cooperation in The Mediterranean 2 Inter-Parliamentary Union 31 International Advertising Association 45 International Association For the Exchange of Students For Teclinical Experience 29 International Association of Students in Economics and Management 35 International Bank For Reconstruction and Development 40 International Chamber of Commerce 30 International Council of Museums 42 International Finance Corporation 36 International ISBN Agency 38 International ISSN Agency 39 International Labour Organization 33 International Maizen and Wheat Improvement Center 41 International Maritime Organization 34 International Olympic Committee 43 International Organization For Migreition 37 International Telecommunication Union 46 International Theatre Institute 47 -N- North Atlantic Assembly 28 - O - Organisation For Economic Co-Operation and Development 23 Organization For Security and Cooperation in Europe 4

18 - p - Parlianientary Assembly The Black Sea Economic Cooperation 27 - S - Statistical, Economic and Social Research and Training Centre For Islamic Countries 25 -U- United Nations 12 United Nations Children's Fund 13 United Nations Development Programme 16 United Nations Educational, Scientific and Cukural Organization 14 United Nations High Commissioner For Refugees 17 United Nations Industrial Development Organization 19 United Nations Population Fund 18 Universal Postal Union 44 - W- World Intellectual Property Organization 20 World Tourism Organization 22 World Trade Organization 21

19 - A- ABC 11 ADB 3 AIESEC 35 ASCAME 1 -B- BSEC 26 - C - CE 9 CEPT 32 CIMMYT 41 CSCM 2 - E - EAAA 10 ETNO 7 ETSI 5 EUREKA 24 -F- FAO 15 -IlAA 45 laeste 29 IBRD 40 ICC 30 ICOM 42 IFC 36 ILO 33

20 IMO 34 IOC 43 lom 37 IPU 31 ISBN 38 ISNN 39 ITI 47 ITU 46 -N- NAA 28 - O - OECD 23 OSCH 4 -P- PABSEC 27 -S- SESRTCIC 25 -U- UN 12 UNDP 16 UNESCO 14 UNFPA 18 UNHCR 17 UNICEF 13 UNIDO 19 UPU 44 -W- WIPO 20 WTO 22 WTO 21

21 AKDENİZ TİCARET VE SANAYİ ODALARI BİRLİĞİ ASSEMBLY OF THE MEDITERRANEAN CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY (ASCAME) İnternet i Barselona 1 Ekim Ülke (^Türkiye Üyedir*) Avenida Diagonal 452 E Barcelona Spain Türkiye Temas Noktası: Akdeniz Ticaret ve i İnternet i Sanayi Odaları Birliği / /1993 İstanbul Ticaret Odası / Dış İüşkiler Şb. Eminönü, İstanbul / Akdeniz'de kıyısı olan ülkeler arasındaki ekonomik ve sosyal işbirliğini geüştirmek.

22 AKDENİZ ÜLKELERİ GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI INTER-PARLL\MENTARY CONFERENCE ON SECURITY AND COOPERATION IN THE MEDITERRANEAN (CSCM) i İnternet i Malaga 15 Haziran Ülke (^'^Türkıye Üyedir*) Place du Petit-Saconnex, CP 438, CH-1211 Geneve 19 Switzerland http.'//www. ipu. org. Türkiye Temas Noktası: Akdeniz Ülkeleri Güvenlik ve İşbirliği Konferansı : / /1910 i İnternet i : TBMM / B Blok Üst Zemin 2. Banko/Ankara Batı ve İslam ülkeleri arasında güven yaratılması ve işbirliğinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmak.

23 ASYA KALKINMA BANKASI ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) i İnternet i Türkiye Temas Noktası İnternet i Manila 24 Kasım Ülke (*Türkiye Üyedir*) 6 ADB Ave. Mandaluyong 0401 METRO Manila-Philippines / mail. asiandevbank. org. http ://www. asiandevbank. org Asya Kalkınma Bankası / /1991 T.C. Başbakanlık Hazine Müs. Dış. Ekonomik İlişkiler Gen. Md. İnönü Bulvarı Emek-Ankara Asya ve Pasifik bölgesinde işbiruği ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek, Güney Pasifik bölgesindeki üye ülkelerin ekonomik kalkınmasını sağlamak.

24 .(4). _ AVRUPA GÜVENLIK VE IŞBIRLIĞI ORGUTU (AGıT) ORGANIZATION FOR SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE (OSCE) : 3 Temmuz Ülke (^'Türkiye Üyedir*) Rmg 5-7, A-lOlO Wien Austria i İnternet i Türkiye Temas Noktası Akdeniz Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı / /1975 Dışişleri Bakanlığı Agit Dairesi Balgat Ankara : i : İnternet i : Temas Noktası - 2 : Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü Parlamenter Asamblesi / (AGİTPA) : / /1990 : AGİTPA-TBMM Dış İlişkiler Protokol Müdürlüğü/Ankara : : i : disilspm(a)tbmm.gov.tr İnternet i : : Güvenlik ve insan haklarını korumak. üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğini sağlamak ve toplum ilişkilerini ele alacak grupları temsil etmek.

25 AVRUPA HABERLEŞME STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE (ETSI) i İnternet i Mart Ülke (^Türkiye Üyedir*) 650 Route de Lucioles, F Sophia Antipolis Cedex, France Türkiye Temas Noktası : Avrupa Haberleşme Standartları Enstitüsü i İnternet i : / /1989 : Türktelekom Ar-Ge Müdürlüğü Ahlatıbel TR Ankara : : : : : Haberleşme alanında teknik işbirhğinin sağlanması, Avrupa'da bu konuda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve organizasyonlar arasında bilgi alışverişini gerçekleştirmek.

26 AVRUPA KALİTE ÖRGÜTÜ EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITY (EOQ) i İnternet i İsviçre Ülke (^Türkiye Üyedir*) SG Martin Hodler, PO Box 5032, CH-3001 Berne, Switzerland Türkiye Temas Noktası : Avrupa Kalite Örgütü i İnternet i : / /1976 : TSE Necatibey Cad. No: 112 TR B akanlıklar-ankara : : : : : Hizmetlerin ve mallarm güvenilirliğini ve kalitesini arttırmaya yönelik kalite yönetimi felsefe ve tekniğinin uygulanmasını geliştirmek, başlatmak ve tanıtımını yapmak.

27 AVRUPA KAMU TELEKOMÜNİKASYON ŞEBEKE İŞLETMECİLERİ BİRLİĞİ EUROPEAN PUBLIC TELECOMMUNICATIONS NETWORK OPERATOR'S ASSOCIATTON (ETNO) i İnternet i Belçika 12 Mayıs Ülke (^Türkiye Üyedir*) 33 Boulevard Bischoffsheim B-1000 Brussels Belgium Türkiye Temas Noktası : Avrupa Kamu Telekomünikasyon Şebeke İşletmeciliği Birhği i İnternet i : 12/5/1992 : Türktelekom Aydmlıkevler Ankara : : : : : Avrupa ülkelerinde telekomünikasyon alanında yeniden yapılanmaya gidilmesi, telekomünikasyon şebekelerinin iç yapısında uyum ve bütünlüğün sağlanması

28 (8) AVRUPA KOMİSYONU EUROPEAN COMMUNITY (EC) İnternet i Brüksel 1 Ocak Ülke Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Belgium /40 Türkiye Temas Noktası : Avrupa Komisyonu i İnternet i : / /1974 : Uğur Mumcu Cad. No: 88 K Gaziosmanpaşa-Ankara : : : : : Üye ülkelerin önce ekonomik daha sonra siyasi bir birlik içinde bütünleşmesini sağlamak, böylece ortaya çıkan büyük pazarm yaı^atacağı canlılıktan faydalanarak Avrupa'ya eski gücünü kazandırmak.

29 (9) AVRUPA KONSEYİ COUNCIL OF EUROPE (CE) i İnternet i Türkiye Temas Noktası İnternet i Londra 5 Mayıs Ülke (^Türkiye Üyedir*) Palais de l'europe F Strasbourg Cedex-France /82 webmaster(g) coe. fr/ Avrupa Konseyi / /1949 Dışiüşkiler ve Protokol Müd. Avrupa Kon. Delegasyonu TBMM Bakanirklar-Ankara Üyelerin ekonomik ve sosyal geüşimini ve ortak mirasını korumak amacıyla üyeler arasmda birliği sağlamak, daha büyük bir Avrupa Birliği için çalışmak, yaşama koşullarını iyileştirmek, insan hakları ve parlamenter demokrasinin ilkelerini gözetmek, Avrupalılara yaşamlarında bir Avrupa boyutunun yer aldığmı göstermek, tüm Avrupahlar için yaşamı daha kolay ve refah hale getirmek amacıyla hükümetler arasında işbirliği yapmak.

30 AVRUPA REKLAM AJANSLARI DERNEĞİ EUROPEAN ASSOCIATION OF ADVERTISING AGENCIES (EAAA) Türkiye Temas Noktası i İnternet i Oslo 24 Eylül Ülke (^Türkiye Üyedir*) Rue Saint Quentin 5, B-lOOO Bruxelles Belgium Avrupa Reklam Ajansları Derneği / /1987 Yıldız Çiçeği Sok. No: 19 Etiler-İstanbul http: //w ww. r d. org. tr Avrupa'daki reklam ajansları ve ajans derneklerinin çalışmalarını desteklemek, ilerletmek ve uluslararası enstitüler, reklamcılık organizasyonları, medya ve tüketci organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek, reklamcılık ile ilgili standartları oluşturmak, reklam ajanslarmı politik, ekonomik ve sosyal değişikliklerden haberdar etmek.

31 (11) BALKAN ODALAR BİRLİĞİ ASSOCIATION OF THE BALKAN CHAMBERS (ABC) i İnternet i Sofia Eylül Ülke (*Türkiye Üyedir*) BCCI, 42 Parchevich Street, 1000 Sofia Bulgaria Türkiye Temas i İnternet i Açıklama Noktası : Balkan Odalar Birüği : / /1994 : TOBB Dış İUşkiler Atatürk Bulvarı No: Bakanlıklar / Ankara info. t obb. org. tr yıh Dönem Başkanlığı, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası'nca yürütülmektedir yılı için Dönem Başkanlığını, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üstlenecektir. Balkanlar'daki Ticaret ve Sanayi Odaları arasındaki işbirliğini ve bilgi ahşverişini sağlamak, Balkan ticaretinin gelişimine katkıda bulunmak.

32 (12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UNITED NATIONS (UN) İnternet i San Fransisko 26 Haziran Ülke (*Türkiye Üyedir*) New York NY USA Türkiye Temas Noktası : Birleşmiş Milletler : / /1956 i İnternet i : Atatürk Bulvarı 197 Kavaklıdere/Ankara : : : : : Dünyada barış ve güveni korumak, hak eşitliği ve kendi kaderini belirleme ilkeleri temelinde ülkeler arasmda dostluk ilişkilerini geliştirmek, ekonomik, toplumsal, kültürel ve insani sorunları çözmede uluslararası işbirliğini sağlamak.

33 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK FONU UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i New York 11 Aralık Ülke (^Türkiye Üyedir*) Three United Nations Plaza, New York NY USA unicef. org. http ://w w w. unicef. org Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu / /1951 Tunah Hilmi Cad. Ertuğ Apt. 88/114 Kavaklıdere / Ankara ankara(a) unicef. org Çocukların ve gençliğin yararına programlar geliştirmek ve hükümetlere uzun vadeli yardımda bulunmak. 20 Kasım 1959 tarihh çocuk hakları deklerasyonuna göre, bütün çocukların hiç bir ayrım gözetilmeden anlaşmada yer alan haklardan yararlanabileceğini kabul ederek ve çocukların haklarını geliştirmede özel bir sorumluluk yüklenmiştir.

34 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR TEŞKİLATI UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO) İnternet i Türkiye Temas Noktası Paris 16 Kasım Ülke (^Türkiye Üyedir*) 7 Place de Fontenoy, F Paris 07SP, France UNESCO Türkiye Milü Komitesi / /1946 Göreme Sok. No: 7/9 Kavaklıdere / Ankara Birleşmiş Milleder şartı uyarmca, dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, temel insan hak ve özgürlükleri yasal hükümler ve adalet çerçevesinde ülkeler arasında eğitim, bilim, kültür işbirliğini sağlayarak dünya barışına katkıda bulunmak, eğitim ve kültürün yaygmlaşmasını teşvik etmek, kültürel faaliyetlerin her alanında ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek.

35 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM TEŞKİLATI FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i Quebec (Kanada) 16 Ekim Ülke (^Türkiye Üyedir*) Viale delle Terme di Caracalla Roma, Italy fao. org. http ://w w w. fao. org Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarrm Teşkilatı / /1949 Atatürk Bulvarı No: 197 Kavaklıdere Ankara Üye ülke vatandaşlarının yaşama standartlarını ve beslenme düzeylerini aittırmak, tarımsal üretim ve tüm gıdalarm dağıtımı ile yeterli üretimin gerçekleştirilmesini sağlamak, kırsal nüfusun koşullarını iyileştirmek yoluyla açlık tehlikesinden korumak ve dünya ekonomisinin genişlemesine katkıda bulunmak.

36 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) İnternet i Türkiye Temas Noktası i İnternet i New York Ülke (^Türkiye Üyedir*) One United Nations Plaza, New York NY USA http: //w w w. undp. org Birleşmiş Milletler Kalkmma Programı / /1956 Atatürk Bulvarı No: 197 Kavaklıdere / Ankara Düşük gelirli ülkelere, doğal ve beşeri kaynaklarını mümkün olan en etkin şekilde kullanmalarına dayalı dinamik bir ekonomi ve daha verimli bir toplum oluşturulması amacıyla yardım etmek, bu ülke hükümetlerinin ihtiyacı olan programı, sermayenin gelişimini, projelerin desteklenmesi, tarım, sanayi, ulaşım, iletişim, dalıa fazla üretim, eğitim, tıbbi, sosyal ve yönetim hizmetlerinin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan modern teknoloji kullanımı ve işgücünü desteklemek, eğitmek.

37 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i : Cenevre 1 Ocak 1951 : 53 Ülke (^Türkiye Üyedir*) : P.O.Box: Geneve 2 Switzerland : : : : Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği / /1951 Abidin Daver No: 17 Çankaya / Ankara Mültecilerin haklarmı korumak, barmak sağlamak, iş bulmak, yaşadıkları ülkeler tarafından özgürlüklerin kısıtlanmamasma dair garanti vermek, mültecilerin problemleri için kalıcı çözümler üretmek.

38 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i İnternet i ABD Temmuz Ülke (^Türkiye Üyedir*) 220 East 42ııd st. 19th Floor Room DN-1901 New York NY USA http ://w w w. unfpa. org Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu / /1974 P.K Ulus / Ankara htt p: //w w w. un. org. tr Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşların yardımıyla kurulmuştur. Uluslararası, ulusal, bölgesel dünyanın nüfus sorunu ve aile planlaması konularında çalışma yapmak, planlama ve programları desteklemek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sosyal, ekonomik ve çevresel nedenlere dayalı nüfus sorunları ile ilgilenmek, insan hakları çerçevesinde aile planlamasına katkıda bulunmak ve nüfus problemlerine karşı fakir ülkelere yardım etmek.

39 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SINAİ KALKINMA TEŞKİLATI UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i İnternet i Viyana 1 Ocak Ülke (^Türkiye Üyedir*) Vienna International Centre, PO Box 300 A-1400 Wien-Austria unido. org. http: //www. unido. org/ Birleşmiş Milletler Smai Kalkmma Teşkilatı 8 / 4/1979 PK.407 / Ulus-Ankara / unido. undp. un. org. tr Yeni uluslararası ekonomik yapının oluşmasına yardımcı olmak gelişmekte olan ülkelerde endüstriyel kalkınmayı, ulusal, bölgesel ve sektörel alanda teşvik etmek.

40 DÜNYA FİKRİ HAKLAR ORGANİZASYONU WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) i İnternet i Stokholm 14 Temmuz Ülke (^Türkiye Üyedir*) 34 ehemin des Colombettes, Case Póstale 18, CH-1211 Geneve 20, Switzerland http: //www. wipo. int/ Türkiye Temas Noktası : Dünya Fikri Haklar İnternet i Organizasyonu / /1976 Türk Patent Enstitüsü İzmir Cad. NO: Ankara Endüstriyel (markalar, dizaynlar, kullanım hakları) ve sanatsal çalışmaların korunmasına yönelik çalışmalar düzenlemek.

41 (21) DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i 1 Ocak Ülke (^Türkiye Üyedir*) 154 rue de Lausanne, CH-1211 Geneve 21, Switzerland wto. org. http ://w w w. wto. org/ Dünya Ticaret Örgütü / /1995 Birleşmiş Milletler Binası, Enformasyon Atatürk Bulvarı No: 197 Kavaklıdere-Ankara unic(a) un.org.tr Ülkelerin kendilerine ait ticari mevzuatları ve kuralları nasıl düzenleyip ve nasıl uygulayacakları konusunda yardımcı olmak, yerine getirilmesini sağlamak, ülkeler arasında ekonomik ve ticari alanlarda gelişmeleri desteklemek, çok taraflı ticari ilişkilerde yetkili olarak görev yapmak, ticari anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak.

42 (22) DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ WORLD TOURISM ORGANIZATION (WTO) i İnternet i Türkiye Temas Noktası ispanya Ülke (^Türkiye Üyedir*) Calle Capitan Haya 42, Madrid, Spain Dünya Turizm Örgütü 12/5/1973 Turizm Bakanlığı İnönü Bulvarı No: Bahçelievler-Ankara / Dil, din, ırk, cinsiyet ayırtetmeden, insan hcikları ve temel özgürlüklerin korunmasına katkıda bulunmak, üye ülkelere ait ekonomik gelişime, uluslararası birlikteliğe, barışa, hak ve evrensel anlayışa katkıda bulunacak bir görüş açısıyla turizmi desteklemek ve geliştirmek.

43 EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i İnternet i Paris 30 Eylül Ülke (*Türkiye Üyedir*) 2 rue Andre Pascal, F Paris CEDEX 16 France http ://w w w. oecd. org/ OECD Ekonomik İşbirhği ve Kalkınma Teşkilatı / /1961 T.C. Başbakanlık DİE. Bilim Tek. Enf. Göst. Necatibey Cad. No: Ankara Üye ülkelerde ekonomik ve sosyal refahı geliştirmek için çalışmalarda bulunmak, dünya ekonomisinin uyum içinde gelişimini teşvik etmek ve gelişmekte olan ülkelere yardım etmek.

44 (24) EUREKA ORGANİZASYONU EUREKA ORGANIZATION (EUREKA) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i İnternet i Paris 29 Nisan Ülke (*Türkiye Üyedir*) Rue Neerveld 107B-1200 Bruxelles, Belgium eureka. es. eureka, be. EUREKA Organizasyonu / /1985 Atatürk Bulvarı Kavakhdere Ankara tubitak. go v. tr http : //www. eureka, org. tr Gelişmiş teknoloji projelerini daha fazla teşvik ederek, Avrupa çapında bir çerçeve vazifesi görmek, EUREKA'ya üye ülkeler, firma ve Araştırma Enstitülerinin ortak proje hazırlamalarını sağlamak, Avrupa mal, hizmet ve projelerinin dünyada gerek kamu gerekse özel piyasalarda rekabet gücünü arttırmak.

45 İSLAM ÜLKELERİ İSTATİSTİK, EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ STATISTICAL, ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH AND TRAINING CENTRE FOR ISLAMIC COUNTRIES (SESRTCIC) : Suudi Arabistan Eylül 1969 : 54 Ülke (^Türkiye Üyedir^O : PO Box: 178 Jeddah Saudı Arabia : : Türkiye Temas Noktası : İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi : 1 / 6/1978 : Attar Sok. No: 4 Gaziosmanpaşa Ankara : : i : İnternet i : : Üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel, bilimsel ve sosyal dayanışma ve işbirliği yapmak.

46 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BÖLGESİ BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION (BSEC) i : İstanbul 25 Hazn-an 1992 : 18 Ülke (^Türkiye Üyedir*) : İstinye Cad. Müşir Fuad Paşa Yalısı Eski Tersane, İstinye İstanbul Üye ülkelerin coğrafi yaknılıklarından ve ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliğinden yararlanarak, aralarındaki ticari, ekonomik, bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmek ve Karadeniz Bölgesi'ni bir barış; işbirliği ve refah bölgesi haline getirmek, bölge ülkeleri arasında ekonomik ilişkileri daha fazla geliştirebilmek için kişilerin, malların, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamak.

47 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ (KEİPA) PARLIAMENTARY ASSEMBLY THE BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION (PABSEC) : İstanbul 26 Şubat 1993 : 11 Ülke (^Türkiye Üyedir*) : 1. Hareket Köşkü Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş İstanbul : : i : Türkiye Temas Noktası : Karadeniz ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi : / /1993 : Dışiüşkiler Md. B Blok üst Zemin 2 TBMM Ankara : : i : disilspm(a)tbmm.gov.tr İnternet i : : Üye ülkeler arasında ekonomi ve ticaret ile ilgili konularda işbirliğini sağlamak.

48 (28) KUZEY ATLANTİK ASAMBLESİ NORTH ATLANTIC ASSEMBLY (NAA) i İnternet i Paris 18 Temmuz Ülke (^Türkiye Üyedir*) Place du Petit Şablon 3, B-1000 Bruxelles Belgium shape, nato.int Türkiye Temas Noktası : Kuzey Atlantik Asamblesi i İnternet i / /1955 Kuzey Atlantik Asamblesi Dış İlişkiler Müdürlüğü TBMM-Ankara Atlantik ittifakma üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek, hükümetlerin yasal düzenlemeler yaparken ittifak üyelerinin gözetmesini sağlamak, üyelerin ortak çıkarları doğrultusunda çalışmak.

49 MİLLETLERARASI TEKNİK STAJER ÖĞRENCİ MÜBADELESİ BİRLİĞİ INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE (laeste) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i Londra Ocak Ülke (^Türkiye Üyedir*) Dean School of Engineering and Arclıitecture LAU, PO Box , Beirut Lebanon asfeir(a)lau.edu.lb. Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği Türkiye Milli Komitesi / /1955 İ.T.Ü. Maden Fakültesi Maslak İstanbul / Yüksek öğrenim öğrencilerine yurt dışmda staj sağlayarak çalışmalarını kıyaslama olanağını sağlamak, üniversite öğrencilerinin değişimini kuruluşlara yaygınlaştırmak, değişimde öğrencilerin eğitimlerini ve bilgilerini standartlaştırmak, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek.

50 MİLLETLERARASI TİCARET ODASI INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i İnternet i Paris Ülke (^Türkiye Üyedir*) 38 Court Albeıt 1 er, F Paris-France Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi / /1934 Atatürk Bulvarı No: Bakanlıklar-Ankara http: //w w w. tobb. org. tr/icc/icc. htm Uluslararası alanda iş dünyasmın (ticaret, sanayi, ulaşım dahil) tüm ekonomik faktörlerini temsil etmek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki üyelerin çıkarlarını korumak, rekabete dayalı yatırımları ve dünya ticaretini teşvik etmek, ticari uygulamaları ve terminolojiyi uyumlaştırmak, uluslararası ekonomik problemlerin çözümü için ülkeler arasmdaki fkmalar ve işadamları arasmda karşıhklı tanınmayı ve ihşkiyi geliştirici rol oyncimak ve bu amaçla ülkeler arasmda yakın ihşki ve barışı teşvik etmek.

51 PARLAMENTOLARARASI BİRLİK (PAB) INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU) i İnternet i Paris 31 Ekim Ülke (*Türkiye Üyedir*) Place du Petit-Saconnex, CP 438, CH-1211 Geneve 19, Switzerland po mail. ipu. org. Türkiye Temas Noktası : Parlamentolararası Birlik i İnternet i / /1910 TBMM B Blok Üst Zemin 2. Banko Ankara http ://w w w. tbmm. gov. tr Bağımsız ülkeler parlamentolarının temsilcilerini bir araya getirmek, evrensel düzeyde barış ve işbirliğini sağlamak.

52 POSTA VE TELEKOMÜNİKASYON İDARELERİ AVRUPA KONFERANSI CONFERENCE FOR EUROPEAN POSTAL AND TELECOMMUNICATIONS ADMINISRATIONS (CEPT) : İsviçre 26 Haziran 1959 : 43 Ülke (^Türkiye Üyedir*) : Telecommunications Administration Centre, P.O. Box 53, FIN Helsinki, Finland. : / 1601 : Türkiye Temas Noktası : Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansı : 26 / 6/1959 : Türk Telekom Aydınlıkevler i İnternet i Ankara Avrupa ülkeleri arasında telekomünikasyon hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda işbirliğini sağlamak.

53 ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i İnternet i Versailles (Fransa) 28 Haziran Ülke (^Türkiye Üyedir*) 4 Route des MoriUons, CH-1211 Geneve 22, Switzerland Uluslararası Çahşma Örgütü Atatürk Bulvarı No: 197 K. 6 Kavaklıdere-Ankara / Yaşanmış standardı ve çalışma koşullarmı düzenlemek, sosyal adaletsizlikleri ortadan kaldırma yollarını araştırmak, 1944'de kabul edilen Philadelphia Deklerasyonu hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, tam istihdam ve yaşam standardının arttırılması, işçilerin en iyi koşullarda istihdam edilmesi, işçilerin mesleki eğitimi ve değişimi için gerekli ah yapıyı hazırlamak, çalışanların örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını korumak, işçi sağhğı ve güvenliğini korumak, eğitim ve iş güvencesi, barmma, kültür ve yeterh beslenme koşullarım sağlamak.

54 ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i Cenevre 6 Mart Ülke (*Türkiye Üyedir*) 4 Albert Embankment, London SEl 7SR United Kingdom info(a) imo.org. http: //w w w. im o. org/ Uluslararası Denizcilik Örgütü / /1958 Denizcilik Müsteşarlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128 Maltepe-Ankara (2229) Uluslararası deniz ticaretini etkileyen teknik konularda hükümetlerarası işbiruğini sağlamak, deniz ulaşımında en yüksek düzeyde güvenliği temin etmek, deniz kirliliğini önlemek, uluslararası deniz taşımacılığındaki engellerin ortadan kaldırılması için çalışmakırda bulunmak.

55 ULUSLARARASI EKONOMİ VE İŞLETME ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ INTERNATIONAL ASSOCIATION OF STUDENTS IN ECONOMICS AND MANAGEMENT (AIESEC) i İnternet i Stokholm Ülke (^Türkiye Üyedir*) Burgemeester Oudlaan 50, NL-3062 PA Rotterdam, Netherlands aiesec(a) ai.aiesec.org. http ://w WW. aiesec. org/ Türkiye Temas Noktası : AIESEC Türkiye Temsilciliği i İnternet i : / /1954 : İstiklal Cad. Tomtom Mah. Postacılar Sok. Şaup Apt. K. 1 Tünel-İstanbul : / : : : : Öğrenciler arasında karşılıklı tanışma ve işbirliğini sağlamak, çeşitli ekonomik olaylarda etkin olabilecek eğitim ve iş deneylerini gerçekleştirmek, yurtdışında staj imkanı sağlamak.

56 ULUSLARARASI FİNANS KURUMU INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) i İnternet i Türkiye Temas Noktası İnternet i Washington DC 24 Temmuz Ülke (^Türkiye Üyedir*) 2121 Pensilvania Avenue NW Washington USA information ifc. org. Uluslararası Finans Kurumu / /1956 Yıldız Posta Cad. 17/ Esentepe-İstanbul / Gelişmekte olan üye ülkelere, ekonomilerindeki özel sektörlerin büyümesini teşvik ederek yardımda bulunmak, özel teşebbüsse hükümet görüntüsü olmaksızın özel yatırımcılar yoluyla sermaye ortaklığı sağlamak, yerel sermaye piyasalarının gelişimine yardım etmek.

57 (37) ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (lom) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i Açıklama Brüksel 5 Aralık Ülke 17 Route des Morıllons, CP 71, CH-1211 Geneve 19, Switzerland w or İd. i om. ch. Uluslararası Göç Örgütü Şairler Sok. No: 8/ Gaziosmanpaşa-Ankara / ankara(a)iom.int. Türkiye gözlemci olarak katılmaktadır. Göçmen topluluklarmm temel ilitiyaçlarmı bir göç planı ile organize etmek, aynı zamanda mültecilerin yaşayabilecekleri ülkeler bulmak, eğitimsel ve sosyal ilerlemeye katkıda bulunan teknoloji transferini geliştirmek.

58 (38) ULUSLARARASI ISBN AJANSI INTERNATIONAL ISBN AGENCY (ISBN) i İnternet i : İngiltere 1967 : 143 Ülke (^Türkiye Üyedir*) : Staatsbibliothek zu Berlin, Preussicher Kulturbesitz, D Berlin, Germany : : : : Türkiye Temas Noktası : TÜRKİYE ISBN AJANSI / /1987 i İnternet i Necatibey Cad. 55/12 Sıhhiye-Ankara ISBN dünyanın neresinde ve hangi dilde olursa olsun bir kitabın basımını tanımlamak.

59 (39) ULUSLARARASI ISSN AJANSI INTERNATIONAL ISSN AGENCY (ISSN) : Paris 1976 : (^Türkiye Üyedir*). 20 Rue Bachaumont Paris i issnic(a)issn.org. İnternet i Türkiye Temas Noktası Türkiye ISSN Merkezi / /1993 Necatibey Cad. No: 55/12 Sıhliiye-Ankara / i İnternet i Dünyada yaymlanan süreli yaymlarla ilgili bilgi bankası oluşturmak.

60 ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (DÜNYA BANKASI) INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD) i İnternet i Türkiye Temas Noktası İnternet i Washington DC 27 Aralık Ülke (^Türkiye Üyedir*) 1818 H Street NW, Washington DC USA Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası 11/3 /1947 Atatürk Bulvarı 211 K Kavakhdere-Ankara http: //w w w. worldbank. org. Hükümetlere, yatırım önceliğine sahip projeler için ödeme faiz oranının altında kredi veya hükümet desteği sağlayarak üye ülkelerin ekonomik gelişmelerini sağlamak, ekonomik kalkınma ile ilgili olaylarda üyelerine teknik yardımda bulunmak.

61 ULUSLARARASI MISIR VE BUĞDAY GELİŞTİRME MERKEZİ INTERNATIONAL MAIZEN AND WHEAT IMPROVEMENT CENTER (CIMMYT) i İnternet i Meksika Ülke (*Türkiye Üyedir*) Lisboa 27, Apdo Postal 6-641, Col, Juarez Deleg Juauhtemoc Mexico http ://w w w.cimmty. mx Türkiye Temas Noktası : Uluslarası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi i / /1980 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara Tüm dünyada buğday ve mısırm verimini ve kalitesini arttırmak için bilimsel araştırmalar yapmak.

62 ULUSLARARASI MÜZELER KONSEYİ INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS (ICOM) i İnternet i Paris 16 Kasım Ülke (^'Türkiye Üyedir*) 1 Rue mıollıs, F Paris CEDEX 15, France secretari icom. org. Türkiye Temas Noktası : Milletlerarası Müzeler Konseyi / / TBMM Binası Ulus-Ankara / Müzeleri desteklemek ve teşvik etmek, tüm müze kuruluşları arasında profesyonel bir idare geliştirerek bir bilgi ağı oluşturmak, müze bilimini tüm dünyada ve müzelerde yaymak.

63 ULUSLARARASI OLİMPİYAT KOMİTESİ INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC) İnternet i Paris 3 Haziran Ülke (^Türkiye Üyedir*) Chateau de Vidy, CH-1007 Lausanne, Switzerland http ://w w w. Olympic. org/ Türkiye Temas Noktası : Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi i / /1911 Oümpiyat Evi Ataköy-İstanbul / tmok(a) t urne t. ne t. tr Spor müsabakaları düzenlemek ve teşvik etmek.

64 (44) ULUSLARARASI POSTA BİRLİĞİ UNIVERSAL POSTA UNION (UPU) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i Bern 9 Ekim Ülke (^Türkiye Üyedir*) Bureau hit. de L'Union Postale Universale Case Post Berne 15 Switzerland ib. inf ib. u p u. org http : //www. ibi s. ib. upu. org/. Uluslararası Posta Birliği / /1874 Posta İşletmesi Genel Md.U.A. İlişkiler Dairesi Başkanlığı Ankara Posta hizmetlerinin organizasyonunu ve gelişmesini sağlamak, etkili posta servisleriyle insanlar arasındaki iletişimi geliştirmek, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki uluslaı^arası işbüiiğine katkıda bulunmak, üye ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda teknik yaı^dımda bulunmak.

65 ULUSLARARASI REKLAMCILIK BİRLİĞİ INTERNATIONAL ADVERTISING ASSOCIATION (laa) i İnternet i New York Ülke (*Türkiye Üyedir*) 521 Fifth Avenue, Suite 1807 New York NY 10175, USA Türkiye Temas Noktası : Uluslararası Reklamcılık Derneği i İnternet i / /1988 Büyükdere Cad. Emlak Kredi Blokları A-1 D. 36 Levent-îstanbul superonline.com Dünyada pazarlama yeteneğini ve reklamcılığın genel seviyesini arttırmak, üyeler arasında rekabeti geliştirici bilgi, deneyim ve fikir alışverişini sağlamak.

66 ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i İnternet i Paris 17 Mayıs Ülke (^Türkiye Üyedir*) Place des Nations, CH-^1211 Geneve 20, Switzerland Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 17/5 /1865 Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü Telekomünikasyon alanında kalkınmakta olan ülkelere teknik yardımda bulunmak, her tür telekomünikasyonun rasyonel kullanımı ve gelişimi için üye ülkeler arasında uluslararası işbirliğini genişletmek, telekomünikasyon hizmetlerinin yeterliliğini sağlamak ve teknik altyapının gelişimini teşvik etmek, farklı ülkelerdeki radyo istasyonları arasında müdahaleden kaçınılması konusunda anlaşmaları onaylamak, gelişmekte olan ülkelerde telekomünikasyon ağı ve donanımını geliştirmek bu ülkelere teknik yardımda bulunmak amacıyla uluslararası işbidiğini geliştirmek, konuyla ilgili yayın dağıtmak, tavsiyeler ve fikirler geliştinnek, düzenlemeler yapmak.

67 ULUSLARARASI TİYATRO ENSTİTÜSÜ INTERNATIONAL THEATRE INSTITUTE (ITI) i İnternet i Prague 8 Haziran Ülke (^Türkiye Üyedir*) 1 Rue Miollis F Paris Cedex 5 France Türkiye Temas Noktası : Uluslararası Tiyatro Enstitüsü / /1955 Yıldız Sarayı, Muhasip Ağalar Bölümü Beşiktaş-İstanbul / Uluslararası tiyatro faaliyetlerini organize etmek ve geliştirmek, tiyatro sanatmı halk arasında yaygınlaştırmak.

68 ISTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI (1999) 1999/1 Yem ve Gübre Sanayi Sektörü 1999/2 Türkiye'de Balıkçılık ve Su Ürünleri Üretim Potansiyeli 1999/3 Yurtiçi Endüstriyel ve Sektörel Fuarlar Takvimi 1999/4 Yurtiçi Endüstriyel ve Sektörel Fuarlar Takvimi (İngilizce) 1999/5 Gürcistan Ülke Profili, Mevzuat ve Türk Girişimcileri 1999/6 Yurtdışı İndirimli Oteller Katalogu (1999) 1999/7 Yurtiçi İndirimli Oteller Katalogu (1999) 1999/8 İndirim Sağlayan Sağlık Kuruluşları Rehberi 1999/9 Sorularla Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkilerinde Euro 1999/10 Ulusal Kuruluşlar Rehberi 1999/11 Başarılı Satış İçin Temel Satıcı Davranışları 1999/ Yılı İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması 1999/13 Kuveyt Ülke Etüdü 1999/14 Sorularla Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatı 1999/15 Tarifeli Uçuşlar Rehberi 1999/16 Yatırım Destekleri Konusunda Soru ve Cevaplar 1999/17 AB Mermer Ürünleri Piyasası Araştırması 1999/ Yılı Sektörler İtibariyle Ankete Dayalı Ekonomik Durum Analizi 1999/19 Sorularla Yat Turizmi ve Turizm İşletmeciliği El Kitabı 1999/20 Sorularla Turizm Teşvik Mevzuatı El Kitabı 1999/21 Ticaret Sicili Tüzüğü 1999/22 Etiyopya Ülke Etüdü 1999/23 Natural Resources Of Turkey (Volume 11) Western Regions 1999/24 B.A.E. Ülke Etüdü 1999/25 Sorularla Danimarka Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/26 Sorularla Rusya Federasyonu Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/27 Sorularla Beyaz Rusya Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/28 Sorularla Azerbaycan Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/29 Sorularla Hırvatistan Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/30 Sorularla Romanya Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/31 Sorularla Özbekistan Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/32 Sorularla Bosna Hersek Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/33 Sorularla Macaristan Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/34 Sorularla Almanya Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/35 Sorularla Fransa Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/36 Sorularla Birleşik Krallık Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/37 Sorularla İtalya Yabancı Sermaye Mevzuatı

69 1999/38 Sorularla Belçika Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/39 Sorularla İsrail Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/40 Sorularla K.K.T.C. Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/41 AB'nin Kobilere Uyguladığı Kredi ve Destek Programları 1999/42 Rakamlarla Türkiye Ekonomisi (Türkçe) 1999/43 Rakamlarla Türkiye Ekonomisi (İngilizce) 1999/44 Makedonya Ülke Etüdü 1999/45 İstanbul'un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri 1999/46 Social and Economic Indicators of İstanbul 1999/47 Küreselleşme ve Gümrük Birliği 1999/48 Fildişi Sahili Ülke Etüdü 1999/49 Türk Gıda Mevzuatı Rehberi 1999/50 Karadeniz Limanlarınm bölgesel Ticaretinin Geleşmesindeki Önemi ve İşlevi 1999/51 Katar Ülke Etüdü 1999/52 Türkiye'de Yapıların Yalıtımı ve Yalıtım Sanayinini Durumu 1999/53 Türk Konfeksiyon Yan Sanayii ve Israile İhracat Olanakları 1999/54 Başarılı İhracatçılar Kitabı OTEX /55 Norveç Ülke Etüdü ve Seçilmiş Mal Grupları İtibariyle Pazar Olanakları 1999/56 Türkiye'de İçme Suyu Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri 1999/57 Türkiye'nin Enerji Sektöründe Özelleştirme Politikaları, Özelleştirmenin Yasal ve Ekonomik Boyutları 1999/58 Avrupa Birliği EURO ve Türkiye 1999/59 Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye'deki Temas noktaları Rehberi 1999/60 Ulusal Eğitimde Özel Okulların yeri ve Sorunları Paneli 1999/61 Dünya'da ve Türkiye'de otogaz Kullanımı, Standartları ve Uygulamaları 1999/62 Türkiye'de Tarımsal destekleme ve Taban Fiyatları Politikası

70

ISSN - 1302-812 X ULUSLAR ARASI. -.j ~.~ .' ". T ı CA RET.: ". -.' ~~...,1,' KURULUŞLAR. ODAsı REHBERI. NO: 2000-41 A ' ı.~ YAYıN _:-. ~'.

ISSN - 1302-812 X ULUSLAR ARASI. -.j ~.~ .' . T ı CA RET.: . -.' ~~...,1,' KURULUŞLAR. ODAsı REHBERI. NO: 2000-41 A ' ı.~ YAYıN _:-. ~'. ISSN - 1302-812 X ULUSLAR ARASI ~.~.,, '.,'... ~ -.j.' ". T ı CA RET.: ". -.' ~~......,1,' i ~ ~ KURULUŞLAR ODAsı ı A YAYıN, _:-. ~'. NO: 2000-41 A ' ı.~ REHBERI İSTANBUL TİcARET ODASı YAYıN NO: 2000-41

Detaylı

NORVEÇ SORULARLA YABANCI SERMAYE MEVZUATI İSTANBUL YAYIN NO: 1999-85 TİCARET ODASI. Türk Girişimcileri İçin Yurtdışı Yatırımlar Reiıberi Dizisi - 21

NORVEÇ SORULARLA YABANCI SERMAYE MEVZUATI İSTANBUL YAYIN NO: 1999-85 TİCARET ODASI. Türk Girişimcileri İçin Yurtdışı Yatırımlar Reiıberi Dizisi - 21 İSTANBUL YAYIN NO: 1999-85 TİCARET ODASI Türk Girişimcileri İçin Yurtdışı Yatırımlar Reiıberi Dizisi - 21 SORULARLA NORVEÇ YABANCI SERMAYE MEVZUATI Hazırlayan : Meltem DURAN Dış Ticaret Şubesi Araştırma

Detaylı

ULUSAL KURULUŞLAR REHBERİ

ULUSAL KURULUŞLAR REHBERİ TiCARET ODAsı ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1997-4 ULUSAL KURULUŞLAR REHBERİ Hazırlayan Nilgün GÜNGÖR 2. Baskı, Temmuz 1997, İstanbul PRIVE GRAFiK & MATBAACılıK SAN. VE Tic. LTD. şti~ Yerebatan Caddesi,

Detaylı

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Ekonomi Bakanlığı; dış ticaret politikalarının tespitine yardımcı olmak, tespit olunan bu politikalar çerçevesinde ihracat, ihracatı teşvik, ithalat, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BELÇİKA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Birsen YILMAZ Ankara - February, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BELÇİKA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı

2014 YILI AJANS FAALI YET RAPORU OCAK- ARALIK 2014

2014 YILI AJANS FAALI YET RAPORU OCAK- ARALIK 2014 2014 YILI AJANS FAALI YET RAPORU OCAK- ARALIK 2014 İçindekiler TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 2 KISALTMALAR DİZİNİ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA 2012 ii i BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür.

Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu..3 Üst Yönetici Sunuşu 4 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2010 1 2 BAKAN SUNUŞU Yaşanan yüksek ekonomik gelişme ve artan refah seviyesinin sonucu olarak ülkemizde enerji sektörünün her alanında

Detaylı

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ OLAN KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR NİSAN 2013-ANKARA AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik)

- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik) - BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik) Bu raporda, aşağıdaki kuruluşların web sitelerinda yapılan araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.

Detaylı

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ OLAN KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR ŞUBAT 2013-ANKARA AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği * GİRİŞ Avrupa Birliği mali yardımlarının geçmişi, Topluluğun kurucu antlaşmalarına kadar uzanmaktadır. 18 Nisan 1951 tarihinde imzalanarak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ REHBERİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ REHBERİ HAZIRLAYAN Müge Bulut AB ve Uluslararası İşbirliği Şubesi Uzman Yardımcısı YAYIN NO:2006-1 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na

Detaylı

Hakan KARABACAK AB Uzman Yardımcısı

Hakan KARABACAK AB Uzman Yardımcısı T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NİN MALİ YARDIM PROSEDÜR VE TEKNİKLERİ VE TÜRKİYE İLE MALİ İŞBİRLİĞİ Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi Hakan KARABACAK

Detaylı

TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ

TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ Hazırlayan Mustafa H.ÇOLAKOĞLU KOSGEB Başkanlığı Teknoloji Destek Süreçleri Yöneticisi Nisan 2002 TOBB Genel Yayın No Genel : 359 - PM : 2 ISBN 975-512-631-7

Detaylı

TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ

TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ Hazırlayan Mustafa H.ÇOLAKOĞLU KOSGEB Başkanlığı Teknoloji Destek Süreçleri Yöneticisi Nisan 2002 TOBB Genel Yayın No Genel : 359 - PM : 2 ISBN 975-512-631-7

Detaylı

2015 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

2015 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 2015 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak-Haziran 2015 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), bölgesel düzeydeki destekleyici rolü ve yerel potansiyeli harekete

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

GENEL ARAŞTIRMALAR MİKRO FİNANSMAN GA - 05-2-5.. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Nisan 2005 Ankara ANKARA

GENEL ARAŞTIRMALAR MİKRO FİNANSMAN GA - 05-2-5.. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Nisan 2005 Ankara ANKARA GENEL ARAŞTIRMALAR MİKRO FİNANSMAN GA - 05-2-5 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.. ARAŞTIRMA. MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2005 Ankara ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş GENEL ARAŞTIRMALAR MİKRO FİNANSMAN Leyla DOLUN Kd.Uzman

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923) I EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler yıkılış ve felaketler bunların kaffesi vukua geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla münasebatdar ve alakadardır.

Detaylı

ABD ÜLKE RAPORU. Ebru GÜLSOY Esma KOCA

ABD ÜLKE RAPORU. Ebru GÜLSOY Esma KOCA ABD ÜLKE RAPORU Ebru GÜLSOY Esma KOCA T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları 1 Dairesi Amerika Şubesi 2012 İÇİNDEKİLER ÜLKE PROFİLİ 3 TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Üyesi

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI

TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI TÜRKİYE NİN KULLANDIĞI ULUSLARARASI KREDİLER ve ÇEVRE (IMF ve Dünya Bankası) Doktora Tezi Tülay KORKMAZ Ankara-2003

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ Birinci Baskı ANKARA Kasım, 2001 T.C. SAĞLIK

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 5 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KONULAR : İN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ A. HÜKÛMETLER ARASI 1. Askerî Örgütler 2. Siyasi Örgütler 3. Ekonomik Örgütler B. HÜKÛMET DIŞI BU SONUNDA AŞAĞIDAKİLERİ YAPABİLİRSİNİZ.

Detaylı

TÜRK YETİŞKİN EĞİTİMİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK YETİŞKİN EĞİTİMİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) TÜRK YETİŞKİN EĞİTİMİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAZIRLAYAN Deniz YAYLA ANKARA-2009 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI.. 000

Detaylı