Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye'deki Temas Noktaları Rehberi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye'deki Temas Noktaları Rehberi"

Transkript

1

2 ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye'deki Temas Noktaları Rehberi Hazırlayan: Ebru Manga Şehbal Talu

3 Bu eserin tüm hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, TO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Bu kitapta öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir. İstanbul Ticaret Odası'nın görüşlerini yansıtmaz. Ekim 1999 İstanbul ISBN İTO Yayınları için ayrıntılı bilgi Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel : (212) /372/373 : (212) E. Posta : Baskı: Prive Grafik & Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Tel: (0212) Fax: (0212)

4 Uluslararası Kuruluşlar, ülkeler arasındaki ekonomi, ticaret, bilim, teknik, eğitim, kültür, politika v.b. konularda işbirliğinin zorunlu olmasından dolayı ortaya çıkmışlardır. Uluslararası kuruluşların amacı; ülkeler arasındaki her türlü konuda bilgi alışverişini sağlayarak dünya düzeninin sürekliliğine yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda gerek üye ülkeler ve gerekse diğer ülkeler yada kuruluşlar karşılıklı işbirliği çerçevesinde faaliyetlerini sürdürerek hizmet vermektedirler. Odamız üyelerinin ve diğer ilgililerin istedikleri anda başvuracakları bir kaynak kitap olması düşüncesiyle hazırlanan rehberde, Uluslararası Kuruluşların Türkiye'deki temas noktaları'nın adres, telefon, faks, , internet adresleri ile kuruluşların faaliyetleri hakkında kısa bilgiler yer almaktadır. Toplam 47 kuruluşu kapsayan rehberde, kuruluşlarla tek tek temasa geçirilerek en doğru ve güvenilir bilgiler sağlanmaya çalışılmıştır ''Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye'deki Temas Noktaları Rehberi" nin üyelerimize ve diğer ilgililere yararlı olmasını diler, rehberi hazırlayan Ebru Manga ve Şehbal Talu'ya, bilgisayar programını gerçekleştiren Bilgi İşlem Şubesi elemanlarına teşekkür ederim. Genel Sekreter Prof. Dr İsmail Özaslan

5

6 Bu rehberde yer alan kuruluşlar aşağıda isimleri belirtilen kaynaklar esas alınarak ve iş dünyasının gereksinimleri gözetilerek seçilmiş, her kuruluş ile form gönderilerek ya da telefon edilerek birebir ilişki kurulmuş, böylece bilgilerin güncelliği sağlanmıştır Rehberin başında kuruluşların konu bazında bulunmasını kolaylaştıran bir alfabetik dizin ve dizinin yanında kuruluşlara ulaşımı sağlayan numaralar yer almaktadır Aynı numaraları numaratik olarak rehberin içinde, kuruluşun adlarının üstünde parantez içinde bulabilirsiniz. Kaynakça: - Yearbook Plus of International Organizations and Biographies, 4. CD-ROM edition 1998/99 - Uluslararası Kuruluşlar Rehberi, İTO Ulusal Kuruluşlar Rehberi, İTO Gazete, dergi ve benzeri kaynakların taranması - İnternet (Uluslararası Kuruluşların Web adreslerinin taranması)

7

8 İÇİNDEKİLER Önsöz Konularına Göre Alfabetik Dizin i Kuruluşun Türkçe Adına Göre Alfabetik Dizin 5 Kuruluşun İngilizce Adına Göre Alfabetik Dizin 7 Kuruluşun Kısa Adına Göre Alfabetik Dizin 10 Kuruluşlar 12

9

10 KONULARINA GÖRE ALFABETİK DİZİN Aile Planlaması 18 Akdeniz Ülkeleri 1,2 Asya-Pasifik 3 Atlantik İttifakı 28 Avrupa Birliği 9 Avrupa Komisyonu 8 -A- -B- Balkan Ülkeleri 11 Bankacılık 40 Bilim 14, 25 Birleşmiş Milletler 12, 13, 14, 15, 16, 17, Birlik 1,11 Buğday 41 Çalışma Örgütü 33 Çocuk Fonu 13 - Ç - Deniz Ticareti 34 Denizcilik 34 - D - Eğitim 14, 16,29, 35 Ekonomi 1,3,9, 19,23,25 Ekonomik Büyüme 3 Ekonomik Gelişme 1, 3, 9, 19 - E -

11 Fikir Eserleri 20 Fikri Haklar 20 Finans 36 Gıda 15 Göç 37 Güvenlik 2, 4 Haberleşme 5, 7, 44, 46 İletişim 16 İnsan Hakları 4 İslam Ülkeleri 25 İstihdam 33 İş Güvencesi 33 İşgücü 16 İşletme Öğrencileri 35 -i- Kalite 6 Kalite Yönetimi 6 -K~ Kalkınma 3, 16, 23,40 Karadeniz Ekonomik İşbirliği 26, 27 Kitap Numaralama Sistemi 38 Kitap Numarası 38 Kültür 14, 25

12 Mısır 41 Milletlerarası Ticaret Odası 30 Mülteci 17, 37 Müze 42 Nüfus 18 Olimpiyat 43 - O - Öğrenci Değişimi 29 Para 36 Parlamento 31 Posta 32, 44 Proje 16, 24 - O - Reklamcılık 10,45 -N- -P- -R-

13 Sanayı l, 11, 16 Sermaye Gelişimi 16 Smai Kalkmma 19 Sosyal Gelişme 9 Spor 43 Staj 29 Standart 38, 39 Süreli Yaym Numaralama Sistemi 39 Süreli Yaym Numarası 39 Tarım 15, 16 Teknoloji Kullanımı 16 Teknoloji Projesi 24 Telekomünikasyon 7, 32, 46 Ticaret 1, 11,21,30 Tiyatro 47 Turizm 22 -T- Ulaşım 16 Uluslararası İşbirliği 12 Üretim 16 Yüksek Öğrenim 29

14 - A- Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 1 Akdeniz Ülkeleri Güvenlik ve İşbirliği Konferansı 2 Asya Kalkınma Bankası 3 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü 4 Avrupa Haberleşme Standartları Enstitüsü 5 Avrupa Kalite Örgütü 6 Avrupa Kamu Telekomünikasyon Şebeke İşletmecileri Birliği 7 Avrupa Komisyonu 8 Avrupa Konseyi 9 Avrupa Reklam Ajansları Derneği 10 -B- Balkan Odalar Birliği 11 Birleşmiş Milletler 12 Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu 13 Birleşmrş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı 14 Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı 15 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 16 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 17 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 18 Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı 19 - D - Dünya Fikri Haklar Organizasyonu 20 Dünya Ticaret Örgütü 21 Dünya Turizm Örgütü 22 - E - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 23 EUREKA Organfzasyonu 24

15 -iislam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi 25 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi 26 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi 27 Kuzey Atlantik Asamblesi 28 _ -M- Milletlerarası Teknik Stajer Öğrenci Mübadelesi Birliği 29 Milletlerarası Ticaret Odası 30 Parlamentolararası Birlik 31 Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansı 32 -U- Uluslararası Çalışma Örgütü 33 Uluslararası Denizcilik Örgütü 34 Uluslararası Ekonomi ve İşletme Öğrencileri Birliği 35 Uluslararası Finans Kurumu 36 Uluslararası Göç Örgütü 37 Uluslararası ISBN Ajansı 38 Uluslararası ISNN Ajansı 39 Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) 40 Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi 41 Uluslararası Müzeler Konseyi 42 Uluslararası Olimpiyat Komitesi 43 Uluslararası Posta Birliği 44 Uluslararası Reklamcılık Birliği 45 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 46 Uluslararası Tiyatro Enstitüsü 47

16 - A- Asian Development Bank 3 Assembly of the Mediterranean Chambers of Commerce and hidustry 1 Association of The Balkan Chambers 11 -B- Black Sea Economic Cooperation 26 -C~ Conference For European Postal and Telecommunications Adminisrations 32 Council of Europe 9 - E - EUREKA Organization 24 European Association of Advertising Agencies 10 European Community 8 European Organization For Quality 6 European Public Telecommunications Network Operator's Association 7 European Telecommunications Standards Institute 5 -F- Food and Agriculture Organization of The United Nations 15

17 -milliter-parliamentary Conference on Security and Cooperation in The Mediterranean 2 Inter-Parliamentary Union 31 International Advertising Association 45 International Association For the Exchange of Students For Teclinical Experience 29 International Association of Students in Economics and Management 35 International Bank For Reconstruction and Development 40 International Chamber of Commerce 30 International Council of Museums 42 International Finance Corporation 36 International ISBN Agency 38 International ISSN Agency 39 International Labour Organization 33 International Maizen and Wheat Improvement Center 41 International Maritime Organization 34 International Olympic Committee 43 International Organization For Migreition 37 International Telecommunication Union 46 International Theatre Institute 47 -N- North Atlantic Assembly 28 - O - Organisation For Economic Co-Operation and Development 23 Organization For Security and Cooperation in Europe 4

18 - p - Parlianientary Assembly The Black Sea Economic Cooperation 27 - S - Statistical, Economic and Social Research and Training Centre For Islamic Countries 25 -U- United Nations 12 United Nations Children's Fund 13 United Nations Development Programme 16 United Nations Educational, Scientific and Cukural Organization 14 United Nations High Commissioner For Refugees 17 United Nations Industrial Development Organization 19 United Nations Population Fund 18 Universal Postal Union 44 - W- World Intellectual Property Organization 20 World Tourism Organization 22 World Trade Organization 21

19 - A- ABC 11 ADB 3 AIESEC 35 ASCAME 1 -B- BSEC 26 - C - CE 9 CEPT 32 CIMMYT 41 CSCM 2 - E - EAAA 10 ETNO 7 ETSI 5 EUREKA 24 -F- FAO 15 -IlAA 45 laeste 29 IBRD 40 ICC 30 ICOM 42 IFC 36 ILO 33

20 IMO 34 IOC 43 lom 37 IPU 31 ISBN 38 ISNN 39 ITI 47 ITU 46 -N- NAA 28 - O - OECD 23 OSCH 4 -P- PABSEC 27 -S- SESRTCIC 25 -U- UN 12 UNDP 16 UNESCO 14 UNFPA 18 UNHCR 17 UNICEF 13 UNIDO 19 UPU 44 -W- WIPO 20 WTO 22 WTO 21

21 AKDENİZ TİCARET VE SANAYİ ODALARI BİRLİĞİ ASSEMBLY OF THE MEDITERRANEAN CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY (ASCAME) İnternet i Barselona 1 Ekim Ülke (^Türkiye Üyedir*) Avenida Diagonal 452 E Barcelona Spain Türkiye Temas Noktası: Akdeniz Ticaret ve i İnternet i Sanayi Odaları Birliği / /1993 İstanbul Ticaret Odası / Dış İüşkiler Şb. Eminönü, İstanbul / Akdeniz'de kıyısı olan ülkeler arasındaki ekonomik ve sosyal işbirliğini geüştirmek.

22 AKDENİZ ÜLKELERİ GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI INTER-PARLL\MENTARY CONFERENCE ON SECURITY AND COOPERATION IN THE MEDITERRANEAN (CSCM) i İnternet i Malaga 15 Haziran Ülke (^'^Türkıye Üyedir*) Place du Petit-Saconnex, CP 438, CH-1211 Geneve 19 Switzerland http.'//www. ipu. org. Türkiye Temas Noktası: Akdeniz Ülkeleri Güvenlik ve İşbirliği Konferansı : / /1910 i İnternet i : TBMM / B Blok Üst Zemin 2. Banko/Ankara Batı ve İslam ülkeleri arasında güven yaratılması ve işbirliğinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmak.

23 ASYA KALKINMA BANKASI ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) i İnternet i Türkiye Temas Noktası İnternet i Manila 24 Kasım Ülke (*Türkiye Üyedir*) 6 ADB Ave. Mandaluyong 0401 METRO Manila-Philippines / mail. asiandevbank. org. http ://www. asiandevbank. org Asya Kalkınma Bankası / /1991 T.C. Başbakanlık Hazine Müs. Dış. Ekonomik İlişkiler Gen. Md. İnönü Bulvarı Emek-Ankara Asya ve Pasifik bölgesinde işbiruği ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek, Güney Pasifik bölgesindeki üye ülkelerin ekonomik kalkınmasını sağlamak.

24 .(4). _ AVRUPA GÜVENLIK VE IŞBIRLIĞI ORGUTU (AGıT) ORGANIZATION FOR SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE (OSCE) : 3 Temmuz Ülke (^'Türkiye Üyedir*) Rmg 5-7, A-lOlO Wien Austria i İnternet i Türkiye Temas Noktası Akdeniz Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı / /1975 Dışişleri Bakanlığı Agit Dairesi Balgat Ankara : i : İnternet i : Temas Noktası - 2 : Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü Parlamenter Asamblesi / (AGİTPA) : / /1990 : AGİTPA-TBMM Dış İlişkiler Protokol Müdürlüğü/Ankara : : i : disilspm(a)tbmm.gov.tr İnternet i : : Güvenlik ve insan haklarını korumak. üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğini sağlamak ve toplum ilişkilerini ele alacak grupları temsil etmek.

25 AVRUPA HABERLEŞME STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE (ETSI) i İnternet i Mart Ülke (^Türkiye Üyedir*) 650 Route de Lucioles, F Sophia Antipolis Cedex, France Türkiye Temas Noktası : Avrupa Haberleşme Standartları Enstitüsü i İnternet i : / /1989 : Türktelekom Ar-Ge Müdürlüğü Ahlatıbel TR Ankara : : : : : Haberleşme alanında teknik işbirhğinin sağlanması, Avrupa'da bu konuda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve organizasyonlar arasında bilgi alışverişini gerçekleştirmek.

26 AVRUPA KALİTE ÖRGÜTÜ EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITY (EOQ) i İnternet i İsviçre Ülke (^Türkiye Üyedir*) SG Martin Hodler, PO Box 5032, CH-3001 Berne, Switzerland Türkiye Temas Noktası : Avrupa Kalite Örgütü i İnternet i : / /1976 : TSE Necatibey Cad. No: 112 TR B akanlıklar-ankara : : : : : Hizmetlerin ve mallarm güvenilirliğini ve kalitesini arttırmaya yönelik kalite yönetimi felsefe ve tekniğinin uygulanmasını geliştirmek, başlatmak ve tanıtımını yapmak.

27 AVRUPA KAMU TELEKOMÜNİKASYON ŞEBEKE İŞLETMECİLERİ BİRLİĞİ EUROPEAN PUBLIC TELECOMMUNICATIONS NETWORK OPERATOR'S ASSOCIATTON (ETNO) i İnternet i Belçika 12 Mayıs Ülke (^Türkiye Üyedir*) 33 Boulevard Bischoffsheim B-1000 Brussels Belgium Türkiye Temas Noktası : Avrupa Kamu Telekomünikasyon Şebeke İşletmeciliği Birhği i İnternet i : 12/5/1992 : Türktelekom Aydmlıkevler Ankara : : : : : Avrupa ülkelerinde telekomünikasyon alanında yeniden yapılanmaya gidilmesi, telekomünikasyon şebekelerinin iç yapısında uyum ve bütünlüğün sağlanması

28 (8) AVRUPA KOMİSYONU EUROPEAN COMMUNITY (EC) İnternet i Brüksel 1 Ocak Ülke Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Belgium /40 Türkiye Temas Noktası : Avrupa Komisyonu i İnternet i : / /1974 : Uğur Mumcu Cad. No: 88 K Gaziosmanpaşa-Ankara : : : : : Üye ülkelerin önce ekonomik daha sonra siyasi bir birlik içinde bütünleşmesini sağlamak, böylece ortaya çıkan büyük pazarm yaı^atacağı canlılıktan faydalanarak Avrupa'ya eski gücünü kazandırmak.

29 (9) AVRUPA KONSEYİ COUNCIL OF EUROPE (CE) i İnternet i Türkiye Temas Noktası İnternet i Londra 5 Mayıs Ülke (^Türkiye Üyedir*) Palais de l'europe F Strasbourg Cedex-France /82 webmaster(g) coe. fr/ Avrupa Konseyi / /1949 Dışiüşkiler ve Protokol Müd. Avrupa Kon. Delegasyonu TBMM Bakanirklar-Ankara Üyelerin ekonomik ve sosyal geüşimini ve ortak mirasını korumak amacıyla üyeler arasmda birliği sağlamak, daha büyük bir Avrupa Birliği için çalışmak, yaşama koşullarını iyileştirmek, insan hakları ve parlamenter demokrasinin ilkelerini gözetmek, Avrupalılara yaşamlarında bir Avrupa boyutunun yer aldığmı göstermek, tüm Avrupahlar için yaşamı daha kolay ve refah hale getirmek amacıyla hükümetler arasında işbirliği yapmak.

30 AVRUPA REKLAM AJANSLARI DERNEĞİ EUROPEAN ASSOCIATION OF ADVERTISING AGENCIES (EAAA) Türkiye Temas Noktası i İnternet i Oslo 24 Eylül Ülke (^Türkiye Üyedir*) Rue Saint Quentin 5, B-lOOO Bruxelles Belgium Avrupa Reklam Ajansları Derneği / /1987 Yıldız Çiçeği Sok. No: 19 Etiler-İstanbul http: //w ww. r d. org. tr Avrupa'daki reklam ajansları ve ajans derneklerinin çalışmalarını desteklemek, ilerletmek ve uluslararası enstitüler, reklamcılık organizasyonları, medya ve tüketci organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek, reklamcılık ile ilgili standartları oluşturmak, reklam ajanslarmı politik, ekonomik ve sosyal değişikliklerden haberdar etmek.

31 (11) BALKAN ODALAR BİRLİĞİ ASSOCIATION OF THE BALKAN CHAMBERS (ABC) i İnternet i Sofia Eylül Ülke (*Türkiye Üyedir*) BCCI, 42 Parchevich Street, 1000 Sofia Bulgaria Türkiye Temas i İnternet i Açıklama Noktası : Balkan Odalar Birüği : / /1994 : TOBB Dış İUşkiler Atatürk Bulvarı No: Bakanlıklar / Ankara info. t obb. org. tr yıh Dönem Başkanlığı, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası'nca yürütülmektedir yılı için Dönem Başkanlığını, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üstlenecektir. Balkanlar'daki Ticaret ve Sanayi Odaları arasındaki işbirliğini ve bilgi ahşverişini sağlamak, Balkan ticaretinin gelişimine katkıda bulunmak.

32 (12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UNITED NATIONS (UN) İnternet i San Fransisko 26 Haziran Ülke (*Türkiye Üyedir*) New York NY USA Türkiye Temas Noktası : Birleşmiş Milletler : / /1956 i İnternet i : Atatürk Bulvarı 197 Kavaklıdere/Ankara : : : : : Dünyada barış ve güveni korumak, hak eşitliği ve kendi kaderini belirleme ilkeleri temelinde ülkeler arasmda dostluk ilişkilerini geliştirmek, ekonomik, toplumsal, kültürel ve insani sorunları çözmede uluslararası işbirliğini sağlamak.

33 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK FONU UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i New York 11 Aralık Ülke (^Türkiye Üyedir*) Three United Nations Plaza, New York NY USA unicef. org. http ://w w w. unicef. org Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu / /1951 Tunah Hilmi Cad. Ertuğ Apt. 88/114 Kavaklıdere / Ankara ankara(a) unicef. org Çocukların ve gençliğin yararına programlar geliştirmek ve hükümetlere uzun vadeli yardımda bulunmak. 20 Kasım 1959 tarihh çocuk hakları deklerasyonuna göre, bütün çocukların hiç bir ayrım gözetilmeden anlaşmada yer alan haklardan yararlanabileceğini kabul ederek ve çocukların haklarını geliştirmede özel bir sorumluluk yüklenmiştir.

34 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR TEŞKİLATI UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO) İnternet i Türkiye Temas Noktası Paris 16 Kasım Ülke (^Türkiye Üyedir*) 7 Place de Fontenoy, F Paris 07SP, France UNESCO Türkiye Milü Komitesi / /1946 Göreme Sok. No: 7/9 Kavaklıdere / Ankara Birleşmiş Milleder şartı uyarmca, dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, temel insan hak ve özgürlükleri yasal hükümler ve adalet çerçevesinde ülkeler arasında eğitim, bilim, kültür işbirliğini sağlayarak dünya barışına katkıda bulunmak, eğitim ve kültürün yaygmlaşmasını teşvik etmek, kültürel faaliyetlerin her alanında ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek.

35 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM TEŞKİLATI FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i Quebec (Kanada) 16 Ekim Ülke (^Türkiye Üyedir*) Viale delle Terme di Caracalla Roma, Italy fao. org. http ://w w w. fao. org Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarrm Teşkilatı / /1949 Atatürk Bulvarı No: 197 Kavaklıdere Ankara Üye ülke vatandaşlarının yaşama standartlarını ve beslenme düzeylerini aittırmak, tarımsal üretim ve tüm gıdalarm dağıtımı ile yeterli üretimin gerçekleştirilmesini sağlamak, kırsal nüfusun koşullarını iyileştirmek yoluyla açlık tehlikesinden korumak ve dünya ekonomisinin genişlemesine katkıda bulunmak.

36 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) İnternet i Türkiye Temas Noktası i İnternet i New York Ülke (^Türkiye Üyedir*) One United Nations Plaza, New York NY USA http: //w w w. undp. org Birleşmiş Milletler Kalkmma Programı / /1956 Atatürk Bulvarı No: 197 Kavaklıdere / Ankara Düşük gelirli ülkelere, doğal ve beşeri kaynaklarını mümkün olan en etkin şekilde kullanmalarına dayalı dinamik bir ekonomi ve daha verimli bir toplum oluşturulması amacıyla yardım etmek, bu ülke hükümetlerinin ihtiyacı olan programı, sermayenin gelişimini, projelerin desteklenmesi, tarım, sanayi, ulaşım, iletişim, dalıa fazla üretim, eğitim, tıbbi, sosyal ve yönetim hizmetlerinin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan modern teknoloji kullanımı ve işgücünü desteklemek, eğitmek.

37 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i : Cenevre 1 Ocak 1951 : 53 Ülke (^Türkiye Üyedir*) : P.O.Box: Geneve 2 Switzerland : : : : Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği / /1951 Abidin Daver No: 17 Çankaya / Ankara Mültecilerin haklarmı korumak, barmak sağlamak, iş bulmak, yaşadıkları ülkeler tarafından özgürlüklerin kısıtlanmamasma dair garanti vermek, mültecilerin problemleri için kalıcı çözümler üretmek.

38 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i İnternet i ABD Temmuz Ülke (^Türkiye Üyedir*) 220 East 42ııd st. 19th Floor Room DN-1901 New York NY USA http ://w w w. unfpa. org Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu / /1974 P.K Ulus / Ankara htt p: //w w w. un. org. tr Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşların yardımıyla kurulmuştur. Uluslararası, ulusal, bölgesel dünyanın nüfus sorunu ve aile planlaması konularında çalışma yapmak, planlama ve programları desteklemek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sosyal, ekonomik ve çevresel nedenlere dayalı nüfus sorunları ile ilgilenmek, insan hakları çerçevesinde aile planlamasına katkıda bulunmak ve nüfus problemlerine karşı fakir ülkelere yardım etmek.

39 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SINAİ KALKINMA TEŞKİLATI UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i İnternet i Viyana 1 Ocak Ülke (^Türkiye Üyedir*) Vienna International Centre, PO Box 300 A-1400 Wien-Austria unido. org. http: //www. unido. org/ Birleşmiş Milletler Smai Kalkmma Teşkilatı 8 / 4/1979 PK.407 / Ulus-Ankara / unido. undp. un. org. tr Yeni uluslararası ekonomik yapının oluşmasına yardımcı olmak gelişmekte olan ülkelerde endüstriyel kalkınmayı, ulusal, bölgesel ve sektörel alanda teşvik etmek.

40 DÜNYA FİKRİ HAKLAR ORGANİZASYONU WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) i İnternet i Stokholm 14 Temmuz Ülke (^Türkiye Üyedir*) 34 ehemin des Colombettes, Case Póstale 18, CH-1211 Geneve 20, Switzerland http: //www. wipo. int/ Türkiye Temas Noktası : Dünya Fikri Haklar İnternet i Organizasyonu / /1976 Türk Patent Enstitüsü İzmir Cad. NO: Ankara Endüstriyel (markalar, dizaynlar, kullanım hakları) ve sanatsal çalışmaların korunmasına yönelik çalışmalar düzenlemek.

41 (21) DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i 1 Ocak Ülke (^Türkiye Üyedir*) 154 rue de Lausanne, CH-1211 Geneve 21, Switzerland wto. org. http ://w w w. wto. org/ Dünya Ticaret Örgütü / /1995 Birleşmiş Milletler Binası, Enformasyon Atatürk Bulvarı No: 197 Kavaklıdere-Ankara unic(a) un.org.tr Ülkelerin kendilerine ait ticari mevzuatları ve kuralları nasıl düzenleyip ve nasıl uygulayacakları konusunda yardımcı olmak, yerine getirilmesini sağlamak, ülkeler arasında ekonomik ve ticari alanlarda gelişmeleri desteklemek, çok taraflı ticari ilişkilerde yetkili olarak görev yapmak, ticari anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak.

42 (22) DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ WORLD TOURISM ORGANIZATION (WTO) i İnternet i Türkiye Temas Noktası ispanya Ülke (^Türkiye Üyedir*) Calle Capitan Haya 42, Madrid, Spain Dünya Turizm Örgütü 12/5/1973 Turizm Bakanlığı İnönü Bulvarı No: Bahçelievler-Ankara / Dil, din, ırk, cinsiyet ayırtetmeden, insan hcikları ve temel özgürlüklerin korunmasına katkıda bulunmak, üye ülkelere ait ekonomik gelişime, uluslararası birlikteliğe, barışa, hak ve evrensel anlayışa katkıda bulunacak bir görüş açısıyla turizmi desteklemek ve geliştirmek.

43 EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i İnternet i Paris 30 Eylül Ülke (*Türkiye Üyedir*) 2 rue Andre Pascal, F Paris CEDEX 16 France http ://w w w. oecd. org/ OECD Ekonomik İşbirhği ve Kalkınma Teşkilatı / /1961 T.C. Başbakanlık DİE. Bilim Tek. Enf. Göst. Necatibey Cad. No: Ankara Üye ülkelerde ekonomik ve sosyal refahı geliştirmek için çalışmalarda bulunmak, dünya ekonomisinin uyum içinde gelişimini teşvik etmek ve gelişmekte olan ülkelere yardım etmek.

44 (24) EUREKA ORGANİZASYONU EUREKA ORGANIZATION (EUREKA) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i İnternet i Paris 29 Nisan Ülke (*Türkiye Üyedir*) Rue Neerveld 107B-1200 Bruxelles, Belgium eureka. es. eureka, be. EUREKA Organizasyonu / /1985 Atatürk Bulvarı Kavakhdere Ankara tubitak. go v. tr http : //www. eureka, org. tr Gelişmiş teknoloji projelerini daha fazla teşvik ederek, Avrupa çapında bir çerçeve vazifesi görmek, EUREKA'ya üye ülkeler, firma ve Araştırma Enstitülerinin ortak proje hazırlamalarını sağlamak, Avrupa mal, hizmet ve projelerinin dünyada gerek kamu gerekse özel piyasalarda rekabet gücünü arttırmak.

45 İSLAM ÜLKELERİ İSTATİSTİK, EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ STATISTICAL, ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH AND TRAINING CENTRE FOR ISLAMIC COUNTRIES (SESRTCIC) : Suudi Arabistan Eylül 1969 : 54 Ülke (^Türkiye Üyedir^O : PO Box: 178 Jeddah Saudı Arabia : : Türkiye Temas Noktası : İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi : 1 / 6/1978 : Attar Sok. No: 4 Gaziosmanpaşa Ankara : : i : İnternet i : : Üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel, bilimsel ve sosyal dayanışma ve işbirliği yapmak.

46 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BÖLGESİ BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION (BSEC) i : İstanbul 25 Hazn-an 1992 : 18 Ülke (^Türkiye Üyedir*) : İstinye Cad. Müşir Fuad Paşa Yalısı Eski Tersane, İstinye İstanbul Üye ülkelerin coğrafi yaknılıklarından ve ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliğinden yararlanarak, aralarındaki ticari, ekonomik, bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmek ve Karadeniz Bölgesi'ni bir barış; işbirliği ve refah bölgesi haline getirmek, bölge ülkeleri arasında ekonomik ilişkileri daha fazla geliştirebilmek için kişilerin, malların, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamak.

47 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ (KEİPA) PARLIAMENTARY ASSEMBLY THE BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION (PABSEC) : İstanbul 26 Şubat 1993 : 11 Ülke (^Türkiye Üyedir*) : 1. Hareket Köşkü Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş İstanbul : : i : Türkiye Temas Noktası : Karadeniz ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi : / /1993 : Dışiüşkiler Md. B Blok üst Zemin 2 TBMM Ankara : : i : disilspm(a)tbmm.gov.tr İnternet i : : Üye ülkeler arasında ekonomi ve ticaret ile ilgili konularda işbirliğini sağlamak.

48 (28) KUZEY ATLANTİK ASAMBLESİ NORTH ATLANTIC ASSEMBLY (NAA) i İnternet i Paris 18 Temmuz Ülke (^Türkiye Üyedir*) Place du Petit Şablon 3, B-1000 Bruxelles Belgium shape, nato.int Türkiye Temas Noktası : Kuzey Atlantik Asamblesi i İnternet i / /1955 Kuzey Atlantik Asamblesi Dış İlişkiler Müdürlüğü TBMM-Ankara Atlantik ittifakma üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek, hükümetlerin yasal düzenlemeler yaparken ittifak üyelerinin gözetmesini sağlamak, üyelerin ortak çıkarları doğrultusunda çalışmak.

49 MİLLETLERARASI TEKNİK STAJER ÖĞRENCİ MÜBADELESİ BİRLİĞİ INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE (laeste) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i Londra Ocak Ülke (^Türkiye Üyedir*) Dean School of Engineering and Arclıitecture LAU, PO Box , Beirut Lebanon asfeir(a)lau.edu.lb. Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği Türkiye Milli Komitesi / /1955 İ.T.Ü. Maden Fakültesi Maslak İstanbul / Yüksek öğrenim öğrencilerine yurt dışmda staj sağlayarak çalışmalarını kıyaslama olanağını sağlamak, üniversite öğrencilerinin değişimini kuruluşlara yaygınlaştırmak, değişimde öğrencilerin eğitimlerini ve bilgilerini standartlaştırmak, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek.

50 MİLLETLERARASI TİCARET ODASI INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i İnternet i Paris Ülke (^Türkiye Üyedir*) 38 Court Albeıt 1 er, F Paris-France Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi / /1934 Atatürk Bulvarı No: Bakanlıklar-Ankara http: //w w w. tobb. org. tr/icc/icc. htm Uluslararası alanda iş dünyasmın (ticaret, sanayi, ulaşım dahil) tüm ekonomik faktörlerini temsil etmek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki üyelerin çıkarlarını korumak, rekabete dayalı yatırımları ve dünya ticaretini teşvik etmek, ticari uygulamaları ve terminolojiyi uyumlaştırmak, uluslararası ekonomik problemlerin çözümü için ülkeler arasmdaki fkmalar ve işadamları arasmda karşıhklı tanınmayı ve ihşkiyi geliştirici rol oyncimak ve bu amaçla ülkeler arasmda yakın ihşki ve barışı teşvik etmek.

51 PARLAMENTOLARARASI BİRLİK (PAB) INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU) i İnternet i Paris 31 Ekim Ülke (*Türkiye Üyedir*) Place du Petit-Saconnex, CP 438, CH-1211 Geneve 19, Switzerland po mail. ipu. org. Türkiye Temas Noktası : Parlamentolararası Birlik i İnternet i / /1910 TBMM B Blok Üst Zemin 2. Banko Ankara http ://w w w. tbmm. gov. tr Bağımsız ülkeler parlamentolarının temsilcilerini bir araya getirmek, evrensel düzeyde barış ve işbirliğini sağlamak.

52 POSTA VE TELEKOMÜNİKASYON İDARELERİ AVRUPA KONFERANSI CONFERENCE FOR EUROPEAN POSTAL AND TELECOMMUNICATIONS ADMINISRATIONS (CEPT) : İsviçre 26 Haziran 1959 : 43 Ülke (^Türkiye Üyedir*) : Telecommunications Administration Centre, P.O. Box 53, FIN Helsinki, Finland. : / 1601 : Türkiye Temas Noktası : Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansı : 26 / 6/1959 : Türk Telekom Aydınlıkevler i İnternet i Ankara Avrupa ülkeleri arasında telekomünikasyon hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda işbirliğini sağlamak.

53 ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i İnternet i Versailles (Fransa) 28 Haziran Ülke (^Türkiye Üyedir*) 4 Route des MoriUons, CH-1211 Geneve 22, Switzerland Uluslararası Çahşma Örgütü Atatürk Bulvarı No: 197 K. 6 Kavaklıdere-Ankara / Yaşanmış standardı ve çalışma koşullarmı düzenlemek, sosyal adaletsizlikleri ortadan kaldırma yollarını araştırmak, 1944'de kabul edilen Philadelphia Deklerasyonu hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, tam istihdam ve yaşam standardının arttırılması, işçilerin en iyi koşullarda istihdam edilmesi, işçilerin mesleki eğitimi ve değişimi için gerekli ah yapıyı hazırlamak, çalışanların örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını korumak, işçi sağhğı ve güvenliğini korumak, eğitim ve iş güvencesi, barmma, kültür ve yeterh beslenme koşullarım sağlamak.

54 ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i Cenevre 6 Mart Ülke (*Türkiye Üyedir*) 4 Albert Embankment, London SEl 7SR United Kingdom info(a) imo.org. http: //w w w. im o. org/ Uluslararası Denizcilik Örgütü / /1958 Denizcilik Müsteşarlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128 Maltepe-Ankara (2229) Uluslararası deniz ticaretini etkileyen teknik konularda hükümetlerarası işbiruğini sağlamak, deniz ulaşımında en yüksek düzeyde güvenliği temin etmek, deniz kirliliğini önlemek, uluslararası deniz taşımacılığındaki engellerin ortadan kaldırılması için çalışmakırda bulunmak.

55 ULUSLARARASI EKONOMİ VE İŞLETME ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ INTERNATIONAL ASSOCIATION OF STUDENTS IN ECONOMICS AND MANAGEMENT (AIESEC) i İnternet i Stokholm Ülke (^Türkiye Üyedir*) Burgemeester Oudlaan 50, NL-3062 PA Rotterdam, Netherlands aiesec(a) ai.aiesec.org. http ://w WW. aiesec. org/ Türkiye Temas Noktası : AIESEC Türkiye Temsilciliği i İnternet i : / /1954 : İstiklal Cad. Tomtom Mah. Postacılar Sok. Şaup Apt. K. 1 Tünel-İstanbul : / : : : : Öğrenciler arasında karşılıklı tanışma ve işbirliğini sağlamak, çeşitli ekonomik olaylarda etkin olabilecek eğitim ve iş deneylerini gerçekleştirmek, yurtdışında staj imkanı sağlamak.

56 ULUSLARARASI FİNANS KURUMU INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) i İnternet i Türkiye Temas Noktası İnternet i Washington DC 24 Temmuz Ülke (^Türkiye Üyedir*) 2121 Pensilvania Avenue NW Washington USA information ifc. org. Uluslararası Finans Kurumu / /1956 Yıldız Posta Cad. 17/ Esentepe-İstanbul / Gelişmekte olan üye ülkelere, ekonomilerindeki özel sektörlerin büyümesini teşvik ederek yardımda bulunmak, özel teşebbüsse hükümet görüntüsü olmaksızın özel yatırımcılar yoluyla sermaye ortaklığı sağlamak, yerel sermaye piyasalarının gelişimine yardım etmek.

57 (37) ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (lom) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i Açıklama Brüksel 5 Aralık Ülke 17 Route des Morıllons, CP 71, CH-1211 Geneve 19, Switzerland w or İd. i om. ch. Uluslararası Göç Örgütü Şairler Sok. No: 8/ Gaziosmanpaşa-Ankara / ankara(a)iom.int. Türkiye gözlemci olarak katılmaktadır. Göçmen topluluklarmm temel ilitiyaçlarmı bir göç planı ile organize etmek, aynı zamanda mültecilerin yaşayabilecekleri ülkeler bulmak, eğitimsel ve sosyal ilerlemeye katkıda bulunan teknoloji transferini geliştirmek.

58 (38) ULUSLARARASI ISBN AJANSI INTERNATIONAL ISBN AGENCY (ISBN) i İnternet i : İngiltere 1967 : 143 Ülke (^Türkiye Üyedir*) : Staatsbibliothek zu Berlin, Preussicher Kulturbesitz, D Berlin, Germany : : : : Türkiye Temas Noktası : TÜRKİYE ISBN AJANSI / /1987 i İnternet i Necatibey Cad. 55/12 Sıhhiye-Ankara ISBN dünyanın neresinde ve hangi dilde olursa olsun bir kitabın basımını tanımlamak.

59 (39) ULUSLARARASI ISSN AJANSI INTERNATIONAL ISSN AGENCY (ISSN) : Paris 1976 : (^Türkiye Üyedir*). 20 Rue Bachaumont Paris i issnic(a)issn.org. İnternet i Türkiye Temas Noktası Türkiye ISSN Merkezi / /1993 Necatibey Cad. No: 55/12 Sıhliiye-Ankara / i İnternet i Dünyada yaymlanan süreli yaymlarla ilgili bilgi bankası oluşturmak.

60 ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (DÜNYA BANKASI) INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD) i İnternet i Türkiye Temas Noktası İnternet i Washington DC 27 Aralık Ülke (^Türkiye Üyedir*) 1818 H Street NW, Washington DC USA Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası 11/3 /1947 Atatürk Bulvarı 211 K Kavakhdere-Ankara http: //w w w. worldbank. org. Hükümetlere, yatırım önceliğine sahip projeler için ödeme faiz oranının altında kredi veya hükümet desteği sağlayarak üye ülkelerin ekonomik gelişmelerini sağlamak, ekonomik kalkınma ile ilgili olaylarda üyelerine teknik yardımda bulunmak.

61 ULUSLARARASI MISIR VE BUĞDAY GELİŞTİRME MERKEZİ INTERNATIONAL MAIZEN AND WHEAT IMPROVEMENT CENTER (CIMMYT) i İnternet i Meksika Ülke (*Türkiye Üyedir*) Lisboa 27, Apdo Postal 6-641, Col, Juarez Deleg Juauhtemoc Mexico http ://w w w.cimmty. mx Türkiye Temas Noktası : Uluslarası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi i / /1980 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara Tüm dünyada buğday ve mısırm verimini ve kalitesini arttırmak için bilimsel araştırmalar yapmak.

62 ULUSLARARASI MÜZELER KONSEYİ INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS (ICOM) i İnternet i Paris 16 Kasım Ülke (^'Türkiye Üyedir*) 1 Rue mıollıs, F Paris CEDEX 15, France secretari icom. org. Türkiye Temas Noktası : Milletlerarası Müzeler Konseyi / / TBMM Binası Ulus-Ankara / Müzeleri desteklemek ve teşvik etmek, tüm müze kuruluşları arasında profesyonel bir idare geliştirerek bir bilgi ağı oluşturmak, müze bilimini tüm dünyada ve müzelerde yaymak.

63 ULUSLARARASI OLİMPİYAT KOMİTESİ INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC) İnternet i Paris 3 Haziran Ülke (^Türkiye Üyedir*) Chateau de Vidy, CH-1007 Lausanne, Switzerland http ://w w w. Olympic. org/ Türkiye Temas Noktası : Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi i / /1911 Oümpiyat Evi Ataköy-İstanbul / tmok(a) t urne t. ne t. tr Spor müsabakaları düzenlemek ve teşvik etmek.

64 (44) ULUSLARARASI POSTA BİRLİĞİ UNIVERSAL POSTA UNION (UPU) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i Bern 9 Ekim Ülke (^Türkiye Üyedir*) Bureau hit. de L'Union Postale Universale Case Post Berne 15 Switzerland ib. inf ib. u p u. org http : //www. ibi s. ib. upu. org/. Uluslararası Posta Birliği / /1874 Posta İşletmesi Genel Md.U.A. İlişkiler Dairesi Başkanlığı Ankara Posta hizmetlerinin organizasyonunu ve gelişmesini sağlamak, etkili posta servisleriyle insanlar arasındaki iletişimi geliştirmek, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki uluslaı^arası işbüiiğine katkıda bulunmak, üye ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda teknik yaı^dımda bulunmak.

65 ULUSLARARASI REKLAMCILIK BİRLİĞİ INTERNATIONAL ADVERTISING ASSOCIATION (laa) i İnternet i New York Ülke (*Türkiye Üyedir*) 521 Fifth Avenue, Suite 1807 New York NY 10175, USA Türkiye Temas Noktası : Uluslararası Reklamcılık Derneği i İnternet i / /1988 Büyükdere Cad. Emlak Kredi Blokları A-1 D. 36 Levent-îstanbul superonline.com Dünyada pazarlama yeteneğini ve reklamcılığın genel seviyesini arttırmak, üyeler arasında rekabeti geliştirici bilgi, deneyim ve fikir alışverişini sağlamak.

66 ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU) i İnternet i Türkiye Temas Noktası i İnternet i Paris 17 Mayıs Ülke (^Türkiye Üyedir*) Place des Nations, CH-^1211 Geneve 20, Switzerland Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 17/5 /1865 Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü Telekomünikasyon alanında kalkınmakta olan ülkelere teknik yardımda bulunmak, her tür telekomünikasyonun rasyonel kullanımı ve gelişimi için üye ülkeler arasında uluslararası işbirliğini genişletmek, telekomünikasyon hizmetlerinin yeterliliğini sağlamak ve teknik altyapının gelişimini teşvik etmek, farklı ülkelerdeki radyo istasyonları arasında müdahaleden kaçınılması konusunda anlaşmaları onaylamak, gelişmekte olan ülkelerde telekomünikasyon ağı ve donanımını geliştirmek bu ülkelere teknik yardımda bulunmak amacıyla uluslararası işbidiğini geliştirmek, konuyla ilgili yayın dağıtmak, tavsiyeler ve fikirler geliştinnek, düzenlemeler yapmak.

67 ULUSLARARASI TİYATRO ENSTİTÜSÜ INTERNATIONAL THEATRE INSTITUTE (ITI) i İnternet i Prague 8 Haziran Ülke (^Türkiye Üyedir*) 1 Rue Miollis F Paris Cedex 5 France Türkiye Temas Noktası : Uluslararası Tiyatro Enstitüsü / /1955 Yıldız Sarayı, Muhasip Ağalar Bölümü Beşiktaş-İstanbul / Uluslararası tiyatro faaliyetlerini organize etmek ve geliştirmek, tiyatro sanatmı halk arasında yaygınlaştırmak.

68 ISTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI (1999) 1999/1 Yem ve Gübre Sanayi Sektörü 1999/2 Türkiye'de Balıkçılık ve Su Ürünleri Üretim Potansiyeli 1999/3 Yurtiçi Endüstriyel ve Sektörel Fuarlar Takvimi 1999/4 Yurtiçi Endüstriyel ve Sektörel Fuarlar Takvimi (İngilizce) 1999/5 Gürcistan Ülke Profili, Mevzuat ve Türk Girişimcileri 1999/6 Yurtdışı İndirimli Oteller Katalogu (1999) 1999/7 Yurtiçi İndirimli Oteller Katalogu (1999) 1999/8 İndirim Sağlayan Sağlık Kuruluşları Rehberi 1999/9 Sorularla Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkilerinde Euro 1999/10 Ulusal Kuruluşlar Rehberi 1999/11 Başarılı Satış İçin Temel Satıcı Davranışları 1999/ Yılı İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması 1999/13 Kuveyt Ülke Etüdü 1999/14 Sorularla Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatı 1999/15 Tarifeli Uçuşlar Rehberi 1999/16 Yatırım Destekleri Konusunda Soru ve Cevaplar 1999/17 AB Mermer Ürünleri Piyasası Araştırması 1999/ Yılı Sektörler İtibariyle Ankete Dayalı Ekonomik Durum Analizi 1999/19 Sorularla Yat Turizmi ve Turizm İşletmeciliği El Kitabı 1999/20 Sorularla Turizm Teşvik Mevzuatı El Kitabı 1999/21 Ticaret Sicili Tüzüğü 1999/22 Etiyopya Ülke Etüdü 1999/23 Natural Resources Of Turkey (Volume 11) Western Regions 1999/24 B.A.E. Ülke Etüdü 1999/25 Sorularla Danimarka Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/26 Sorularla Rusya Federasyonu Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/27 Sorularla Beyaz Rusya Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/28 Sorularla Azerbaycan Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/29 Sorularla Hırvatistan Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/30 Sorularla Romanya Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/31 Sorularla Özbekistan Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/32 Sorularla Bosna Hersek Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/33 Sorularla Macaristan Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/34 Sorularla Almanya Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/35 Sorularla Fransa Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/36 Sorularla Birleşik Krallık Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/37 Sorularla İtalya Yabancı Sermaye Mevzuatı

69 1999/38 Sorularla Belçika Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/39 Sorularla İsrail Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/40 Sorularla K.K.T.C. Yabancı Sermaye Mevzuatı 1999/41 AB'nin Kobilere Uyguladığı Kredi ve Destek Programları 1999/42 Rakamlarla Türkiye Ekonomisi (Türkçe) 1999/43 Rakamlarla Türkiye Ekonomisi (İngilizce) 1999/44 Makedonya Ülke Etüdü 1999/45 İstanbul'un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri 1999/46 Social and Economic Indicators of İstanbul 1999/47 Küreselleşme ve Gümrük Birliği 1999/48 Fildişi Sahili Ülke Etüdü 1999/49 Türk Gıda Mevzuatı Rehberi 1999/50 Karadeniz Limanlarınm bölgesel Ticaretinin Geleşmesindeki Önemi ve İşlevi 1999/51 Katar Ülke Etüdü 1999/52 Türkiye'de Yapıların Yalıtımı ve Yalıtım Sanayinini Durumu 1999/53 Türk Konfeksiyon Yan Sanayii ve Israile İhracat Olanakları 1999/54 Başarılı İhracatçılar Kitabı OTEX /55 Norveç Ülke Etüdü ve Seçilmiş Mal Grupları İtibariyle Pazar Olanakları 1999/56 Türkiye'de İçme Suyu Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri 1999/57 Türkiye'nin Enerji Sektöründe Özelleştirme Politikaları, Özelleştirmenin Yasal ve Ekonomik Boyutları 1999/58 Avrupa Birliği EURO ve Türkiye 1999/59 Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye'deki Temas noktaları Rehberi 1999/60 Ulusal Eğitimde Özel Okulların yeri ve Sorunları Paneli 1999/61 Dünya'da ve Türkiye'de otogaz Kullanımı, Standartları ve Uygulamaları 1999/62 Türkiye'de Tarımsal destekleme ve Taban Fiyatları Politikası

70

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi 19/11/2012 Aday Memur Eğitimleri-2012 1 ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI 1948 yılında yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

Yurtiçindeki Yabancı Kültür Ataşelikleri. Almanya Kültür Ataşeliği (0 212) 2515404. Amerikan Kültür Ataşeliği (0 212) 2512589 2513600

Yurtiçindeki Yabancı Kültür Ataşelikleri. Almanya Kültür Ataşeliği (0 212) 2515404. Amerikan Kültür Ataşeliği (0 212) 2512589 2513600 Yurtiçindeki Yabancı Kültür Ataşelikleri Almanya Kültür Ataşeliği (0 212) 2515404 Amerikan Kültür Ataşeliği (0 212) 2512589 2513600 Avusturya Kültür Ataşeliği (0 212) 2237843/ 2 hat Belçika Kültür Ataşeliği

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

TOBB AVRUPA BİRLİĞİ. Avrupa ile İletişim Projesi. Mustafa Bayburtlu TOBB AB Müdürü

TOBB AVRUPA BİRLİĞİ. Avrupa ile İletişim Projesi. Mustafa Bayburtlu TOBB AB Müdürü TOBB AVRUPA BİRLİĞİ Avrupa ile İletişim Projesi Mustafa Bayburtlu TOBB AB Müdürü ODA SİSTEMLERİ 1. Üyeliğin Zorunlu Olduğu Sistemler (Türkiye, Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda, Yunanistan) 2. Üyeliğin

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

İHRACAT-İTHALAT

İHRACAT-İTHALAT 8462 8462:Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgâhları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER II. DESTEKLEMELERDE TEMEL HUSUSLAR III.

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) 2017 yılı raporuna göre Belarus, iş yapma kolaylığı açısından 190

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8463 8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 8463.1: Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 8463.2: Diş açma makinaları 8463.3: Tel

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) DÜNYADA HİZMET TİCARETİ SAĞLIK TURİZMİ Dünya ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar ABD Doları Her yıl

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 10-11 NİSAN 2009 Boğazdan Körfeze Fırsatlar 1 SUNUM PLANI KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER SONUÇ VE ÖNERİLER 2 Bölge Profili

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ KISALTMALAR KISALTMALAR AB ADNKS AR-GE BÜGEM EB FAO GSMH GSKD ISTA ISF İLO İŞKUR KB KOBİ KOSGEB GKGM TB TÜBİTAK TÜİK TTSM

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

- E - E-TİCARET 47,51 EĞİTİM 32,35,69,79,95,96

- E - E-TİCARET 47,51 EĞİTİM 32,35,69,79,95,96 KONULARINA GÖRE ALFABETİK DİZİN - A - AB 5 AİLE PLANLAMASI 37 AKDENİZ 1 AKREDİTASYON 40 ARAŞTIRMA KURULUŞLARI 56 ASYA 2 ATOM ENERJİSİ 75 AVRASYA 3 AVRUPA 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,29,56

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

FUARA BAKIŞ (2015) 13.463 m 2 Sergi Alanı. 31 Ülkeden 1.008 Katılımcı. 64 Ülkeden 33.688 Ziyaretçi

FUARA BAKIŞ (2015) 13.463 m 2 Sergi Alanı. 31 Ülkeden 1.008 Katılımcı. 64 Ülkeden 33.688 Ziyaretçi Türkiye nin turizm sektöründeki en önemli buluşmalarından biri olan TRAVEL TURKEY İZMİR Turizm Fuar ve Kongresi, 8-11 Aralık 2016 tarihlerinden kapılarını 10.kez dünya turimine açıyor. İZFAŞ ve Türkiye

Detaylı

ULUS ÜSTÜ, ULUSLARARASI ÖRGÜT VE ÇEVRE

ULUS ÜSTÜ, ULUSLARARASI ÖRGÜT VE ÇEVRE ULUS ÜSTÜ, ULUSLARARASI ÖRGÜT VE ÇEVRE Uluslararası Örgüt: Devletler tarafından oluşturulan, ancak, kendilerini oluşturan Devletlerden farklı ve sürekli bir iradeye sahip birleşmedir. Uluslararası Örgüt

Detaylı

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UNITED NATIONS (UN) NEW YORK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ

Detaylı

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Kültür Sektörü İrem ALPASLAN Kültür Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Sunum Planı: UNESCO (Kuruluş) Sözleşmesinde Kültür Geçmişten Bugüne Kültür Sektörü Önceliklerinin Gelişimi Genel

Detaylı

7. Çerçeve Programı Nedir?

7. Çerçeve Programı Nedir? 7. Çerçeve Programı Nedir? Aslı VURAL 7.ÇP Enerji ve Çevre Alanları Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ REW Fuarı 20 Haziran 2009, İstanbul, TÜYAP Avrupa Topluluğu

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI

ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI 26-29 Eylül 2013 tarihleri arasında organize edilen ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye nin ve bölgenin sektöründeki tek ihtisas fuarı olan

Detaylı

Hibe ve Destek Programları

Hibe ve Destek Programları Hibe ve Destek Programları Süreçler ve Fırsatlar Ocak, 2011 HİBE VE DESTEK PROGRAMLARI Hibe ve destek programları büyük, orta, küçük; tüm ölçekteki işletmelerin işlerini geliştirmesi için fırsattır. HİBE

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI KALIP AVRASYA 2014 BURSA METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI BURSA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI 2014 BELEX 2014 BURSA 5. HIRDAVAT VE İŞ GÜVENLİĞİ FUARI 2014 4 7 Aralık 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-1 MERMER ARAŞTIRMASI. 116. yıl

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-1 MERMER ARAŞTIRMASI. 116. yıl İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-1 MERMER ARAŞTIRMASI 116. yıl IÇINDEKILER ÖNSÖZ "^^-^ttlo Sayfa No: BIRINCI BOLUM 1 GENEL BİLGİLER 3 1.1. MERMERİN TANIMI VE SINIFUNDIRMA 5 1.2. MERMERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

ALMANYA I. ALMANYA ÜLKE PROFİLİ

ALMANYA I. ALMANYA ÜLKE PROFİLİ ALMANYA I. ALMANYA ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı Yönetim Biçimi Resmi Dili Başkenti Yüzölçümü Nüfusu (1999) Para Birimi Para Birimi Paritesi (1999) : Almanya Federal Cumhuriyeti : Federal Cumhuriyet

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

S. ARABİSTAN HAKKINDA BİLGİ ALINABİLECEK WEB SAYFALARI www.saudicommercial.com/default_e.asp Suud Odalar Birliği tarafından düzenlenen bu sayfadan Suudi İthalatçı ve İhracatçı adresleri sektörel olarak

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği M. Hakan KIZILTOPRAK TOBB Başkanlık Özel Müşaviri (CERN Industrial Liaison Officer for TURKEY) www.tobb.org.tr/cern CERN@tobb.org.tr hakan.kiziltoprak@cern.ch +90 312 218

Detaylı

Dış Temsilciliklerde ve Gümrüklerde Oy Kullandı İşaretlenen Seçmen Sayısı

Dış Temsilciliklerde ve Gümrüklerde Oy Kullandı İşaretlenen Seçmen Sayısı Dış Temsilciliklerde ve lerde Seçmen ve Toplam Seçmen Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ARNAVUTLUK ARNAVUTLUK BERLIN DÜSSELDORF 8 139,556 49,097 35.18 4,798 3.44 53,895

Detaylı

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı TÜRKÇE

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı TÜRKÇE Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı TÜRKÇE 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde faaliyet gösteren Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013 OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013 İÇERİK OECD Hakkında Genel Bilgi OECD Çalışma Şekli OECD Teşkilat Yapısı OECD Ticaret ve Tarım Direktörlüğü OECD ve Tarım 2 OECD HAKKINDA

Detaylı

Kocaeli Sanayii Odası 25 Kasım 2014. «Brüksel e yatırım»

Kocaeli Sanayii Odası 25 Kasım 2014. «Brüksel e yatırım» Kocaeli Sanayii Odası 25 Kasım 2014 «Brüksel e yatırım» Brüksel de Yatırım Yapmanın Temel Avantajları! 2 EN ÖNEMLI AVANTAJLARINDAN Kilit piyasalara / ideal test piyasalarına açılan global kapı Uluslararası

Detaylı

KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ. İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010

KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ. İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010 KOBİ LERİN e-ticaret KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010 KOBETİC NEDİR? KOBETİC NEDİR? AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LDV Yenilik Transferi Mesleki Eğitim Projesi

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

ELEKTRİK ÇEVİRİMİ İLETİMİ VE DAĞITIMI SEKTÖRÜNÜN TEK İHTİSAS FUARI ELEX

ELEKTRİK ÇEVİRİMİ İLETİMİ VE DAĞITIMI SEKTÖRÜNÜN TEK İHTİSAS FUARI ELEX ELEKTRİK ÇEVİRİMİ İLETİMİ VE DAĞITIMI SEKTÖRÜNÜN TEK İHTİSAS FUARI ELEX 27-30 Eylül 2012 tarihleri arasında organize edilen ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye nin

Detaylı

FAS KRALLIĞI. DİN Müslüman %98,7, Hristiyan %1,1, Musevi %0,2 %99,1 Arap-Berber, %0,2 Yahudi, %0,7 Diğer KENTSEL NÜFUS %56,1 ÜYESİ OLDUĞU

FAS KRALLIĞI. DİN Müslüman %98,7, Hristiyan %1,1, Musevi %0,2 %99,1 Arap-Berber, %0,2 Yahudi, %0,7 Diğer KENTSEL NÜFUS %56,1 ÜYESİ OLDUĞU T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü FAS KRALLIĞI I. FAS ÜLKE PROFİLİ TEMEL BİLGİLER (2003): RESMİ ADI Fas Krallığı BAŞKENTİ Rabat NÜFUSU 30,1 Milyon KONUŞULAN DİL Arapça,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

Çok Uluslu İşletmeler. Doç.Dr. Barış Baraz

Çok Uluslu İşletmeler. Doç.Dr. Barış Baraz Çok Uluslu İşletmeler Doç.Dr. Barış Baraz BM ve Uluslararası Organizasyonlar Birleşmiş Milletler (UN) ve bağlı kuruluşlar Birleşmiş Milletler 24 Ekim 1945'te kurulmuş dünya barışını, güvenliğini korumak

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ SUNUM PLANI Hizmet Sektörünün Desteklenmesi Vizyonu Dünya da ve Türkiye de Sağlık Turizmi Film, Bilişim ve Eğitim Sektörlerine

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KÜRESEL GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TİCARİ GAYRİMENKUL KREDİLERİNE DAYALI

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ TANIMLAR Sağlık KuruluĢu: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıģ veya Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluģlar, üniversite

Detaylı

FRANSA Temel Göstergeler 1990 1995 2000 2005 2006

FRANSA Temel Göstergeler 1990 1995 2000 2005 2006 FRANSA Temel Göstergeler 1990 1995 2000 2005 2006 Yönetim Şekli Cumhuriyet Nüfus (OECD- MSTI (2007/2)) 58 171 000 59 419 000 60 751 000 62 818 000 63 195 000 GSYĐH (milyon cari SAGP $, OECD- MSTI (2007/2))

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016 2017 Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 12.10.2016 Gündem... - Erasmus+ Stajı nedir?

Detaylı

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK Shaping Cotton s Future COTTON USA CONFERENCE TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK CEM NEGRİN TGSD BAŞKANI TÜRK EKONOMİSİ GÖSTERGELER 2012 2013 2014 TAHMİNLERİ EKONOMİK BÜYÜME % 2,1 4,0 4,0 MİLLİ GELİR MİLYAR

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Bilgi ekonomilerinin giderek etkin olduğ olduğu günümüzde AB 7 Yenilikç ç ilik Yenilik Indeksi Indeksi ne göre ülkemiz.8 ile en sonda... Yenilik Gö Göstergeleri - Bilgi Ü retilmesi - 8 Inovasyon ve Giriş

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr The British Chamber of Commerce of Turkey (BCCT) Türkiye de İngiliz Ticaret Odası Türkiye - İngiltere İngiltere Türkiye nin en önemli ticari ortaklarındandır 1 Türkiye - İngiltere 2007 Türkiye İngiltere

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

istanbul TicARET ODASı

istanbul TicARET ODASı istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: 1999-35 İSTANBUL TİcARET ODASı YAYıN NO: 1999-35 Türk Girişimcileri İçin Yurtdışı Yatırımlar Rehberi Dizisi - 11 SORULARLA FRANSA YABANCI SERMAYE MEVZUATı Derleyen Tamer

Detaylı

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MONAKO ÜLKE RAPORU Mayıs 2013 Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Monako Prensliği Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi Konumu : Fransa nın güneydoğusunda,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı Kanun

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi TEMMUZ 2016 GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

IRAK 1991 YILINDAN BU YANA BM AMBARGOSU ALTINDA OLDUĞUNDAN, BU ÜLKE HAKKINDA SAĞLIKLI İSTATİSTİKİ VERİ BULUNAMAMAKTADIR.

IRAK 1991 YILINDAN BU YANA BM AMBARGOSU ALTINDA OLDUĞUNDAN, BU ÜLKE HAKKINDA SAĞLIKLI İSTATİSTİKİ VERİ BULUNAMAMAKTADIR. IRAK CUMHURİYETİ IRAK 1991 YILINDAN BU YANA BM AMBARGOSU ALTINDA OLDUĞUNDAN, BU ÜLKE HAKKINDA SAĞLIKLI İSTATİSTİKİ VERİ BULUNAMAMAKTADIR. I. IRAK CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı Yönetim

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2012-2016 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu Vergide Uluslararası Trendler: Tobin & Robin Umurcan Gago 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu Vergide Uluslararası Trendler: Tobin & Robin Umurcan Gago 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr Vergide Uluslararası Trendler: Tobin & Robin Umurcan Gago Devletlerin Vergi Politikaları 2008 öncesi dönemdeki trendler De-regülasyon raporlama yükümlülüklerinin azaltılması Portföy yatırımlarında

Detaylı

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 15-22 EKİM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı. Đşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH)

AB 7. Çerçeve Programı. Đşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) AB 7. Çerçeve Programı Đşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) Đşbirliği Özel Programı Hedefi : Sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirerek kilit alanlarda Avrupa

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI ZAMBIYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI ZAMBIYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ZAMBIYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Zambiya

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017)

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017) KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ (İstanbul, 22 Mayıs 2017) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üye Devletleri Devlet ve Hükümet Başkanları olarak bizler,

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016-2017 Yasar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Melike OLCAYTÜRK 10.11.2017 http://erasmus.yasar.edu.tr ERASMUS

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL İstanbul, 15 Ağustos 2016 ÖZET KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL AÇILIŞ TÖRENİ Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Kırk Yedinci Genel Kurulu, Rusya Federasyonu Federal Asamblesi Devlet Duması nın

Detaylı