Box ve Whisker Grafiği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Box ve Whisker Grafiği"

Transkript

1 Bölümü Amaçları DEĞİŞKELİK ÖLÇÜLERİ Dr. Mehmet AKSARAYLI D.E.Ü. İ.İ.B.F..B.F. EKOOMETRİ BÖLÜMÜ Bu Bölümü tamamladıta ora eler yapablecez: Bo ve Wher grağ ouma ve yorumlama, Değşel avramıı alama ve verler değşelğ yorumlama, Değm Aralığı, varya, tadart apma, değşm (varyayo) atayııı taıma ve ullama, Verler çarpılığıı heaplama ve yorumlama. w.mehmetaaraylcom Taımlayıcı İtattler Bo ve Wher Grağ Yer Ölçüler (Merez Eğlm Ölçüler) Duyarlı Ortalamalar Artmet ort. Tartılı Artmet Geometr ort. Karel ort. Harmo ort. Duyarlı Olmaya Ort. Mod Medya Kartller Değşel Ölçüler Değşm Aralığı (Rage) Stadart apma Varya Mutla apma Değşel atayıı Kartl apma atayıı Ortalama apma atayıı Çarpılı Ölçüler Bowley ametr ölçüü Pearo ametr ölçüü Baılı Ölçüler w.mehmetaaraylcom 3 Bo ad Wher grağ verler merez dağılımıa göre götere br gratr. Eample: * * 5% 5% 5% 5% Sapa değerler Alt Lmt. Kartl Medya 3. Kartl Üt Lmt w.mehmetaaraylcom Bo ad Wher Grağ Yapıladırma Bo ve Wher Grağ Sel (Shape) * * Outler Lower t Meda 3rd Upper Lmt Quartle Quartle Lmt Eğer verler medya etraıa metr yayılmışlara; medya utuyu ortalamıştır. The lower lmt Q.5 (Q 3 Q ) Merez utu Q to Q 3 araıdadır Kutu ortaıda çzg medyadır, The upper lmt Q (Q 3 Q ) Wher heaplaa lmtlerde e üçü ve e büyü verler göterr, Sapa değerler grağ dışıda göterlmştr. w.mehmetaaraylcom 5 (Bo ad Wher grağ hem yatay hem de dey şelde göterleblr) w.mehmetaaraylcom 6

2 w.mehmetaaraylcom 7 Shape o a Dtrbuto (Ortalama ve Medyaa göre) Verler dağılımı aıl taımlaır? Smetrl veya Çarpılı Let-Sewed Sola çarpı Symmetrc Rght-Sewed Sağa çarpı Dtrbuto Shape ad Bo ad Wher Plot (Kartllere göre) Let-Sewed Sola Çarpı Symmetrc Rght-Sewed Sağa Çarpı Q QQ3 QQQ3 Q Q Q3 Mea < Meda Mea Meda Meda < Mea (Loger tal eted to let) Uzu uyru ola doğru (Loger tal eted to rght) Uzu uyru ağa doğru w.mehmetaaraylcom 8 Bo ve Wher Grağ Öreğ Değşel - Varyayo (Varato) Below a Bo-ad-Wher plot or the ollowg data: M Q Q Q 3 Ma Değşel ölçümü; verler yayılımı (pread) veya değşelğ (varablty) haıda blg verr. * Upper lmt Q (Q 3 Q ) 7 above the (6 ) upper lmt o how a a outler Bu verler ağa çarpıtır. Ayı merez, Farlı değşel w.mehmetaaraylcom 9 w.mehmetaaraylcom 0 Değşm Aralığı (Rage) E bat değşel ölçüüdür. E büyü ve e üçü gözlemler (obervato) araıda artır: Öre: D.A.Rage mamum mmum Rage - 3 Değşm Aralığıı Zayı Yöler Verler dağılımıı göz ardı eder Rage Rage Sapa değerler ç haatır.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3,3,3,3,,5 Rage 5 -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3,3,3,3,,0 Rage 0-9 w.mehmetaaraylcom w.mehmetaaraylcom

3 w.mehmetaaraylcom 3 Kartller Araı Değşm Aralığı (Iterquartle Rage) Kartller Araı Değşm Aralığı Öreğ: Bazı apa değer problemlere uygulaablr. Yüe ve düşü apa değerler date almada ala verlerle değşm aralığıı heaplar. Iterquartle rage 3 rd quartle t quartle Öre: Meda X mmum Q (Q) Q3 5% 5% 5% 5% Iterquartle rage X mamum w.mehmetaaraylcom Ortalama Mutla Sapma Varya Ortalama Mutla Sapma (MAD) : Br gözlem ortalamada ortalama olara e adar aptığıı ölçüüdür. Bat verler ç: MAD Grupladırılmış verler ç: MAD Ortalama mutla apmada ullaıla mutla değerl adeler le şlem yapmaı zor hatta bazı durumlarda maız olmaı ebebyle ye değşel ölçüüe htyaç bulumatadır. Mutla değer adede zorlu artmet ortalamada arları areler alımaıyla ortada almatadır. Ver etde her br gözlem değer artmet ortalamada arlarıı areler toplamıı öre hacm br eğe bölümede elde edle değşel ölçüüe öre varyaı adı verlr. w.mehmetaaraylcom 5 w.mehmetaaraylcom 6 Varya (Varace) Verler artmet ortalamada apmaıı ortalama ölçüüdür. Aatle varyaı: ( μ) σ Öre(Sample) varyaı: ( ) - w.mehmetaaraylcom 7 Bat erler İç: Populayo Varyaı: μ : Populayo Ortalamaı Öre Varyaı : Gruplamış Serler İç: Sıılamış Serler İç : ( μ) σ : Populayo Hacm ( ) ( m ) ( )

4 w.mehmetaaraylcom 9 ( ) ade tattte br ço ormülde ullaılır ve areler toplamı olara adladırılır. Matematel olara heaplama olaylığı ağlamaı açııda ormüllerde areler toplamıı açılımı ola aşağıda eştl ullaılablr. ( ) ( ) Bat Serler İç: Gruplamış Serler İç: Sıılamış Serler İç : ( ) ( ) m m Stadart Sapma (Stadard Devato) Stadart apma: σ E yaygı ullaıla değşe ölçüüdür, Ortalama değşelğ göterr, Orjal verler ayı ölçü brme ahptr. Aatle tadard devato: σ ( μ) Br dz ölçümü göterdğ değşm e güvelr ölçüüdür. Dağılım azlaya tadart apma büyü, dağılım dar alada e üçütür. Öre tadard devato: ( ) - w.mehmetaaraylcom w.mehmetaaraylcom Stadart Sapmaları Karşılaştırma Ver A Ver B Data C Ortalama ayı, aat tadart apmaları arlı: ortalama ortalama ortalama w.mehmetaaraylcom 3 Öre verler ç tadart apma heaplama: Öre Verler (X ) : (0 6) Ortalama 6 (0 ) + ( ) + ( ) + L + ( ) + ( 6) ( 6) 8 + L + ( 6) w.mehmetaaraylcom

5 Bat erler İç: Populayo Stadart Sapmaı: μ : Populayo Stadart Sapmaı Öre Stadart Sapmaı : Gruplamış Serler İç: Sıılamış Serler İç : σ ( μ) : Populayo Hacm ( ) ( ) ( m ) Bat verler ç: - ( - ) / 5 5 ( ) w.mehmetaaraylcom 6 Grupladırılmış ve ııladırılmış verler ç tadart apma: ( ) ( ) Top ( ) Sııladırılmış verler ç tadart apma: Öre: Aşağıda tabloda 30 gülü üre çde br retoraı ulladığı et mtarıı dağılımı verlmştr. Gülü ullaıla et mtarıı varyaıı ve tadart apmaıı heaplayıız. Sıılar m ( m v ) da az 33 (33-6,6) 36- de az (39-6,6) m -8 de az 0 5 0(5-6,6) 8-5 da az 7 5 7(5-6,6) 6, de az 57 (57-6,6) de az 63 (63-6,6) Toplam , ( m ) 579, 5,6 30 5,6 7,38g. g. Varyayo - Değşel Katayıı (Coecet o Varato) Görel (relatve) değşelğ ölçer (%) olara youmlaır İ veya daha azla ver et ç arşılaştırmada ullaılır. Öre: İtabul da ve Aara da yaşaya aleler aylı gelrler değşeller arşılaştırılmaı CV Populato σ μ 00% Sample CV 00% w.mehmetaaraylcom 9 Değşel Katayıı Öreğ: He eed A: Geçe yıl ortalama yat $50 Stadart apma $5 $5 CV A 00% 00% 0% $50 He eed B: Geçe yıl ortalama yat $00 Stadart apma $5 $5 CV B 00% 00% 5% $00 Her he eed de ayı tadart apmaya ahp, aat he eed B daha az görel değşelğe ahptr. w.mehmetaaraylcom 30

6 w.mehmetaaraylcom 3 Çarpılı (Ametr) Ölçüler Öre: Buca ve Alaca ç gelr dağılımıyla lgl verler aşağıda gbdr: Populayoları brbrde ayırma ç her zama yalızca yer ve yayılım ölçüler yeterl olmayablr. Aşağıda arlı populayoda alımış öreler ç oluşturula htogramlar verlmştr. X Buca Alaca Yorum: Buca da gelr dağılımı Alaca tae göre daha değşedr. 0 μ A A C v B 0 μ Β w.mehmetaaraylcom 3 Ametr Ölçüler Şelde görüleceğ üzere A ve B öreler ayı ortalamaya ve yalaşı olara ayı değşelğe ahp olmalarıa rağme bu öreğ açıça ayı populayoda gelmedğ öyler. Ametr (çarpılı) ade metr olmaya alamıı taşımatadır. Şellere baıldığıda reaları A da daha ço ol tarata (üçü değerlerde), B de e daha ço ağ tarata (büyü değerlerde), topladığı görülmetedr. w.mehmetaaraylcom 33 PEARSO ÇARPIKLIK ÖLÇÜSÜ mod S p veya 3( X med) S p BOWLEY ÇARPIKLIK ÖLÇÜSÜ ( Q S b Q Q 3 Q) ( Q Q ) 3 S p < --- Az çarpı dağılım S p > --- Çarpı dağılım S P < 0 egat çarpı(sola) S P > 0 Pozt Çarpı(Sağa) S P 0 e dağılış metr S b < 0 egat çarpı(sola) S b > 0 Pozt Çarpı(Sağa) S b 0 e dağılış metr w.mehmetaaraylcom 3 Öre: Aşağıda tabloda 30 gülü üre çde br retoraı ulladığı et mtarıı dağılımıda elde edle bazı taımlayıcı tattler verlmştr. Bua göre pearo ve bowley ametr ölçüler heaplayıp yorumlayıız. Artmet Ort. Mod Medya Q Q 6,6 5, 6,,5 5,9 5,6 3( X med ) 3(6,6 6,) S p 0,6 > 0 5,6 mod 6,6 5, S p 0,6 > 0 5,6 ( Q3 Q ) ( Q Q ) (5,9 6,) (6,,5) S b Q Q 5,9,5 3 0,0 > 0 0, Sağa Çarpı, Pozt Ametr Sağa Çarpı, Pozt Ametr Sağa Çarpı, Pozt Ametr Smetr Dağılım Sağa çarpı dağılım Sola çarpı dağılım A.O Med Mod A.O > Med > Mod A.O < Med < Mod İ modlu metr dağılım Modu olmaya dağılım Tedüze dağılım

7 w.mehmetaaraylcom 37 Baılı Ölçüü Aşağıda A ve B dağılımlarıı ortalamaları, değşel ölçüler ayı olmaıda dolayı ve hatta de metr olmalarıda dolayı bu dağılışı ayırt etme ç Baılı Ölçüü ullaılır. A Herhag br olaılı oyouu şel le lgl parametrelerde br tae de baılı ölçüüdür. Baılı Ölçüü ortalamaya göre dördücü momette gdlere heaplaır ve α olara göterlr. μ α σ Bat Ser İç μ ( μ ) B α 3 e Ser ormal α α < 3 e Ser Baı < 3 e Ser Svr Ya da Yüe A B w.mehmetaaraylcom 38 Mcroot Ecel le taımlayıcı tattler heaplama: Ecel Kullaımı Decrptve Stattc are eay to obta rom Mcroot Ecel Meüde: Data / data aaly / decrptve tattc Açıla pecerede gerel verler gr: Seç: Data / data aaly / decrptve tattc w.mehmetaaraylcom 39 w.mehmetaaraylcom 0 Ug Ecel Ecel Çıtıı Gerel verler gr ummary tattc butouu eç OK butou w.mehmetaaraylcom w.mehmetaaraylcom

8 w.mehmetaaraylcom 3 Öreler Öre : Gruplamış Serler İç Artmet Ortalama Grup Frea w.mehmetaaraylcom : rea : grup ayıı,,3,., Öre: Yada tabloda br Samug bayde LCD televzyoları era boyutlarıa göre atış mtarları verlmştr. Frea dağılımıı artmet ortalamaıı heaplayıız. 5() + 66(3) (7) ,5 0 Öre : Aşağıda tabloda 30 gülü üre çde br retoraı ulladığı et mtarıı dağılımı verlmştr. Gülü ullaıla et mtarıı artmet ortalamaıı heaplayıız. Sıılar m m da az de az de az da az de az de az Toplam m 33 () + 39 (6) () ,6 g. Öre 3: Aşağıda tabloda 30 gülü üre çde br retoraı ulladığı et mtarıı dağılımı verlmştr. Gülü ullaıla et mtarıı moduu heaplayıız. Sıılar da az 36- de az 6-8 de az da az de az de az Toplam 30 Mod Lmod Δ +. Δ + Δ Mod ııı (0 6) +.6 5, g. (0 6) + (0 7) w.mehmetaaraylcom 6 Öre : Br tecere pazarlama rmaıa bağlı çalışa 50 atış peroel aylı tecere atışları aşağıda gbdr. Bu verler ullaara htogramı çzz, artmet ortalama, mod, medya ve artller heaplayara yorumlayıız. ıılar m Σ m Σ toplam X m r Htogram ıılar m Σ m Σ toplam Q 50 l Med LQ + Q Δ Mod L Δ + Δ + 5 mod 5.

9 ıılar m Σ m Σ toplam Q Med5 Q Q L Q l LQ 3 Q3 + l. Q r Htogram %5 %5 %5 %5 Q 0.5 Q 5 Q 3 6. A.O5. Mod. Yorumlama: Q : Gözlemler %5 0.5 te daha üçütür. Yorumlama: Q : Gözlemler %50 5 te daha üçü, %50 5 te daha büyütür. Yorumlama: Q 3 : Gözlemler %5 6. de daha büyütür. Öre 5: İtatt I der ala 0 öğrec vze otları aşağıda gb ıralamıştır. Bua göre vze otları ç varya ve tadart apmayı heaplayıız. Ayı oru areler ortalamaıı açılımı ullaılara çözüldüğüde ayı ouçları verecetr. 30,,53,6,68,79,8,88,90, ( ) ( 30 69) ( 69)... ( 98 69) , 9 50, 50, İtatt I vzede alıa otları ortalama etraıda yalaşı olara pua değştğ görülmetedr. w.mehmetaaraylcom 5 69,5 30,,53,6,68,79,8,88,90, , ,, ( ) ( ) w.mehmetaaraylcom 5 Öre 6 : Yada tabloda br Samug bayde LCD televzyoları era boyutlarıa göre atış mtarları verlmştr. Frea dağılımıı varya ve tadart apmaıı heaplayıız. Grup Frea ( ) ( 605) ,67 7,67,5 Öre 7 : Kuruyemş ata br düada br hatalı ürede atıla lebleb, ıtı ve bademler ortalamaları ve tadart apmaları aşağıda verlmştr. Bua göre uruyemşler değşeller açııda arşılaştırıız ve uruyemş değşelğ daha azla olduğuu belrtz. Lebleb 30 g. 5 g. Fıtı 0 g. g. Badem 0 g. 3 g. CV lebleb CV ııtı CVBADEM 5 * 00 *00 6,67 %6,67 X 30 * 00 *00 0 %0 X 0 3 * 00 *00 30 %30 X 0 Üç uruyemş değşeller arşılaştırıldığıda e üçü tadart apma değer bademde olmaıa rağme e büyü varyayo atayııa ahp olduğuda e azla değşelğ bademde olduğu görülür. Artmet ortalamalar çerde tadart apma yüzdelere baıldığıda e büyü yüzde bademdedr.

10 GRAFİKLER Score Plot o y y y3 y v 3 Score Plot o y y y3 y v 3,00,00,3,3 y y y3 y 0,5 y y y3 y 0,5-0,63-0,63 -,50 -,00 -,3-0,5 0,63,50 -,50 -,00 -,00 0,00,00, Score Plot o y y y3 y v 33 Score Plot o y y y3 y v 3,00,50,3 0,38 y y y3 y 0,5 y y y3 y -0,75-0,63 -,88 -,50 -,00 -,00 0,00,00,00-3,00 -,00 -,3-0,5 0,63,

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Aara Üverstes Fe Faültes İstatst Bölümü 5. İstatst Güler Sempozumu 4-7 Maıs 6 Atala Aara Üverstes Fe Faültes İstatst Bölümü 5. İstatst Güler Sempozum Kouları Blg Sstemler e-statst ve Blg Güvelğ Bostatst

Detaylı

KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ

KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Eoometr ve İstatst Sayı:5 0-4 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Arzdar KİRACI* Özet Gücel yazıda,

Detaylı

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2 Matematk olarak ormal dağılım foksyou f ( ) ep ( ) Şeklde fade edlr. Burada μ artmetk ortalama, σ se stadart sapma değer gösterr ve dağılım foksyou N(μ, σ) otasyou le gösterlr. Bu deklem geometrk görütüsü

Detaylı

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE 1 ölüm maçları İSTTİSTİKSEL THMİLEME VE YORUMLM SÜRECİ ÖREKLEME VE ÖREKLEME DĞILIMLRI u bölümde öğreeceklerz. Örekleme gereksm ve yötemler celemek. Örekleme hatası kavramıı taımlamak Örekleme dağılışı

Detaylı

Orkun COŞKUNTUNCEL a Mersin Üniversitesi

Orkun COŞKUNTUNCEL a Mersin Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğtm Blmler Educatoal Sceces: Theory & Practce - 3(4) 39-58 03 Eğtm Daışmalığı ve Araştırmaları İletşm Hzmetler Tc. Ltd. Şt. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 0.738/estp.03.4.867 Sosyal Blmlerde

Detaylı

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI FEN DEGİSİ (E-DEGİ). 8, 3() 9-9 EGESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KAELE VE EN KÜÇÜK MEDYAN KAELE YÖNTEMLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI Özlem GÜÜNLÜ ALMA, Özgül VUPA Dokuz Eylül Üverstes, Fe-Edebyat Fakültes,

Detaylı

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler www.statstcler.org İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya Yaşam eğrler arşılaştırma ç ullaıla sor ve ağırlılı testler: ayısal öreler Duru Karasoy Hacettepe Üverstes

Detaylı

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri Düşü Hacml Üretmde İstatstsel Proses Kontrolü: Kontrol Grafler A. Sermet Anagün ÖZET İstatstsel Proses Kontrolu (İPK) apsamında, proses(ler)de çeştl nedenlerden aynalanan değşenlğn belrlenere ölçülmes,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİKGEN FREKANS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİNDE SENKRONİZASYON TEKNİKLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİKGEN FREKANS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİNDE SENKRONİZASYON TEKNİKLERİ T.C. ERCİYES ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ DİKGE FREKAS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİDE SEKROİZASYO TEKİKLERİ Tezi Hazırlaya Muhammet uri SEYMA Tezi Yöete Prof.Dr.ecmi TAŞPIAR Eletroi Mühedisliği

Detaylı

İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B İletişim arabirimi FSC11B Analog modül FIO11B. Baskı 11/2006 11557184 / TR

İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B İletişim arabirimi FSC11B Analog modül FIO11B. Baskı 11/2006 11557184 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektrok Hız Kotrol Chazları \ Sürücü Otomasyo \ Servs MOVITRAC B İletşm arabrm FSC11B Aalog modül FIO11B Baskı 11/2006 11557184 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Drvg the world

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

Olabilirlik Oranı Yöntemine Dayalı, Yapısal Homojen Olmayan Varyans Testlerinin Piyasa Modeli İçin Karşılaştırılması

Olabilirlik Oranı Yöntemine Dayalı, Yapısal Homojen Olmayan Varyans Testlerinin Piyasa Modeli İçin Karşılaştırılması Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:6, Sayı:, Yıl:011, ss.135-144 Olablrlk Oraı Yöteme Dayalı, Yaısal Homoje Olmaya Varyas Testler Pyasa Model İç Karşılaştırılması Flz KARDİYEN

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. İşletme kılavuzu. Baskı 05/2009 16810988 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. İşletme kılavuzu. Baskı 05/2009 16810988 / TR Tahrk tekğ \ Sürücü otomasyou \ Sstem etegrasyou \ Servsler MOVITRAC B Baskı 05/2009 16810988 / TR İşletme kılavuzu SEW-EURODRIVE Drvg the world İçdekler 1 Öeml uyarılar... 5 1.1 İşletme kılavuzuu kullaımı...

Detaylı

RAF ÖMRÜ KISITLI EKONOMİK PARTİ PROGRAMLAMA PROBLEMİNE TEMEL PERİYOT YAKLAŞIMI

RAF ÖMRÜ KISITLI EKONOMİK PARTİ PROGRAMLAMA PROBLEMİNE TEMEL PERİYOT YAKLAŞIMI .C İSANBUL ÜNİERSİESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİÜSÜ İŞLEME ANABİLİM DALI ÜREİM BİLİM ADI YÜKSEK LİSANS EZİ RAF ÖMRÜ KISILI EKONOMİK PARİ PROGRAMLAMA PROBLEMİNE EMEL PERİYO YAKLAŞIMI ŞULE BOZDOĞAN 5098096 EZ

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

Bir tahmin edicinin sapması, beklenen değeriyle gerçek parametre arasındaki fark olarak tanımlanır.

Bir tahmin edicinin sapması, beklenen değeriyle gerçek parametre arasındaki fark olarak tanımlanır. 6. EN KÜÇÜK KARELER TAHMİNLERİNİN ÖZELLİKLERİ 6. TAHMİN EDİCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER Geellkle br tahm aa kütle parametres gerçek değere yakı olmasıı ve b gerçek parametre yakılarıda dar br aralıkta değşmes

Detaylı

biliniyordu: Eğer 2 a 1 bir asal sayıysa, o zaman S = 2 a 1 (2 a 1) yetkin bir sayıdır. Bunu toplayalım: O halde

biliniyordu: Eğer 2 a 1 bir asal sayıysa, o zaman S = 2 a 1 (2 a 1) yetkin bir sayıdır. Bunu toplayalım: O halde SAYILAR DÜNYASINDA GEZİNTİLER H. Turgay Kaptaoğlu Bu yazıda deri teorilere imede sayıları çoğulula da tamsayıları ilgiç özellileride bahsedeceğiz. Bu özellileri hiçbiri yei değil; yüzyıllar, hatta biyıllar

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:-Sayı/No: : 355-366 (9) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE TEK DEĞİŞKENLİ KARARLI DAĞILIMLAR,

Detaylı

BÖLÜM 2 EĞRİ UYDURMA VE İNTERPOLASYON

BÖLÜM 2 EĞRİ UYDURMA VE İNTERPOLASYON BÖÜ EĞRİ UYDURA VE İTERPOASYO - Grş İterpolo polomlrı Bölümüş rlr 4 Eşt rlılı ot dğılımlrı ç bt rlr 5 Küb ple eğrler Kım üb ple eğrler 7 Br üze üzerde terpolo 8 E-üçü reler lşımı Bölüm - Eğr udurm ve terpolo

Detaylı

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: Güz 01 s. 19-35 ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Cası KAYA 1, Oza KOCADAĞLI Gelş: 30.05.01 Kabul: 14.1.01

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 2 Sayı: 3 sh 87-02 Ekm 200 VOLTERRA SERİLERİ METODU İLE DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN FREKANS BOYUTUNDA ANALİZİ İÇİN NET TABANLI ARAYÜZ TASARIMI (DESIGN

Detaylı

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract YKGS2008: Yazılım Kaltes ve Yazılım Gelştrme Araçları 2008 (9-0 ekm 2008, İstabul) Yazılım Ürü Gözde Geçrmeler Öem, Hazırlık Sürec ve Br Uygulama Öreğ The Importace of the Software Product Revews, Preparato

Detaylı

DERS 7. En Küçük Kareler Yöntemi

DERS 7. En Küçük Kareler Yöntemi DERS 7 E Küçü Kareler Yöte 7.. E Küçü Kareler Yöte. Gerçe aşaı çeştl alalarıda herhag r ugulaa le toplaa verler talo şele getrlere celer ve toplaa ver odellee r foso uluaa çalışılır. Çoğu zaa u ver talosua

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR 015CS4-015CS4- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO SALON NO SIRA NO Bu kitapçıkta İşletme Lisas Programıa ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığıızı türü A dır. Kitapçık

Detaylı

BÖLÜM 4 4. AÇI METODU

BÖLÜM 4 4. AÇI METODU Açı etodu Bölüm. AÇ ETODU BÖÜ Hperstat sstemlern çözümü sstem hperstat yapan blnmeyenlern uvvet ve şel değştrme olmasına göre değşr. Ço açılılı br mütemad rş hperstat yapan mesnet tep uvvetler en atlı

Detaylı

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma Kocael Üerstes Sosyal Blmler Esttüsü Dergs (4) 27 / 2 : 5-77 Açık Artırma Teors Üzere Br Çalışma Şeket Alper Koç Özet: Bu çalışmada haleler üzere teork r araştırma yapılacaktır. Belrl arsayımlar altıda

Detaylı

GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı

GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALAI Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kracı Özet Bu çalışaı aacı Fasal Varlıkları Fyatlaa Model (Captal Asset Prcg Model) Beta katsayısıı hesaplarke yaygı olarak kulladığı sırada e küçük kareler

Detaylı

Ticari Bankalarının Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Performansları ve Performans Sürekliliklerinin Analizi: Türkiye Ölçeği (2002-2012 ÖZET

Ticari Bankalarının Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Performansları ve Performans Sürekliliklerinin Analizi: Türkiye Ölçeği (2002-2012 ÖZET Tcar Banalarının Yerl ve Yabancı Banalar Açısından Performansları ve Performans Sürelllernn Analz: Türye Ölçeğ (2002-202) Selahattn KOÇ* Azz BAĞCI ** Al SÖZDEMİR *** ÖZET Son yıllarda yaşanan üreselleşme

Detaylı

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Bller Dergs Yıl:7 Sayı:4 Güz 2008/2 s.5-34 BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı