GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL"

Transkript

1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A 1107 ÖĞRENCİNİN GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO:... SIRA NO :... Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını kontrol ediniz. İMZA:. Sınavla ilgili tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum. SINAV İÇERİĞİ Testin Adı Soru Sayısı Sayfa No MATEMATİK-I GENEL MUHASEBE-I HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I SINAVDA UYGULANACAK ÖZEL KURALLAR 1. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içerisinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir. 2. Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır. 3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 4. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, ) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz. 5. Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde, basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak cevaplayınız. Sınavda Uygulanacak Genel Kurallar soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu kuralları da mutlaka dikkatlice okuyunuz. Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2015 GÜZ ARA 1107-A a, b ve c sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? a < c < b b < a < c c < a < b b < c < a c < b < a MATEMATİK-I I. 2 = II. 2 = III. 8 = 2 Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Yalnız I Yalnız II I ve II II ve III I, II ve III A ,3 0,5 0,6 1 2 işleminin sonucu kaçtır? 5. I. A B II. A B={1,5} III. B A={4,7} A={1,2,3,5} ve B={2,3,4,7} kümeleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Yalnız II Yalnız III I ve II II ve III I, II ve III 3. A={a, b, c, d} kümesinin kaç tane alt kümesi vardır? f :IR IR,f(x) = x + 4x fonksiyonu veriliyor. Buna göre, f (3)+f ( 3) değeri aşağıdakilerden hangisidir? İzleyen sayfaya geçiniz.

3 2015 GÜZ ARA 1107-A A 7. 2 f :IR IR,f(x) = x, g:ir IR,g(x) = 3x 2 fonksiyonları veriliyor. Buna göre, (f g)(2) değeri aşağıdakilerden hangisidir? Tanım kümesi gerçel sayılar kümesi olan 2 f(x) = x fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? [0, ) [1, ) IR (, 0] [ 2, 2] 11. I. Denklemin farklı iki kökü vardır. II. Denklemin köklerinden biri 1 dir. III. Denklemin köklerinden biri 2 dir. 8. f(x) = 1 x kuralı ile verilen fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? [0, ) IR (, 1] (, 2] [0, 1] 2 x +7x +6 = 0 denklemi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II II ve III 12. 2x 3 < x +1 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? ( 2, ) (, 4) (, 2) ( 2, 2) ( 4, 4) 9. 2 f :IR IR, f(x) = x 1, g:ir IR, g(x) = 2x fonksiyonları veriliyor. Buna göre, (fog)( 1) değeri aşağıdakilerden hangisidir? y = 2x+1 doğrusu ile y = x+4 doğrusunun kesiştiği nokta aşağıdakilerden hangisidir? ( 1, 3) (0, 1) (1, 4) (0, 0) (1, 3) 3 İzleyen sayfaya geçiniz.

4 2015 GÜZ ARA 1107-A A 14. Aşağıdakilerden hangisi polinom fonksiyon değildir? 2 f(x) = x x f(x) = 5 x +1 f(x) = 2 f(x) =3x +1 3 f(x) = x Richter ölçeğine göre 6,5 büyüklüğündeki bir depremin genliği, 4,5 büyüklüğündeki depremin genliğinden kaç kat büyüktür? y = 4+6x doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir? x 3 = 9 ve y+1 2 = 8 olduğuna göre x+y toplamı kaçtır? Yarılanma ömrü 100 yıl olan bir radyoaktif maddeden 500 gram vardır. 300 yıl sonra bu maddeden kaç gram kalır? 125, , log x +1 = 4 ise, x kaçtır? sayısının 2 tabanına göre logaritması kaçtır? İzleyen sayfaya geçiniz.

5 GENEL MUHASEBE-I A 2015 GÜZ ARA 1107-A 1. hangisi Muhasebenin 5. Aşağıdakilerden Temel Kavramları ndan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi işletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkların bilançoda gösterildiği bilanço grubudur? Kişilik İşletmenin Sürekliliği İhtiyatlılık Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Özkaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Önemlilik Kısmi Açıklama 6. hangisi 2. Aşağıdakilerden kaynaklarını ifade etmektedir? işletmenin Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarda sunulan bilginin denetimden geçmiş ve doğrulanmış olduğunu gösteren finansal tablo özelliğidir? Yabancı Kaynaklar, Öz Kaynaklar Öz Kaynaklar, Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar, Duran Varlıklar Duran Varlıklar, Yabancı Kaynaklar Gelirler, Giderler Karşılaştırılabilirlik Zamanında sunum Anlaşılabilirlik Doğrulanabilirlik İhtiyaca uygunluk 7. Aşağıdaki Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının varsayımlarından hangisi büyük defter hesaplarında alacakların ve borçların ayrı ayrı gösterilmesini gerektirir? hangisi bilançonun 3. Aşağıdakilerden özkaynaklar grubunda yer alan bir kalem değildir? Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Geçmiş Yıllar Kârları Banka Kredileri Sunuluşun tutarlılığı Karşılaştırılabilirlik Netleştirme Raporlama sıklığı İşletmenin sürekliliği 8. Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıkların özelliklerinden biri değildir? 4. Aşağıdakilerden hangisi işletme kullanıcılarından biri değildir? içi İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin beklenmemesi İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesinin beklenmesi Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulması bilgi İşletme sahipleri İşletmeye borç veren finansal kurumlar İşletme yöneticileri İşletme çalışanları İşletmenin ortakları Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi Raporlama döneminden sonra en az on iki ay içinde bir borcun ödenmesinde kullanılan nakit ve nakit benzeri değerler 5 İzleyen sayfaya geçiniz.

6 A 2015 GÜZ ARA 1107-A 9. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin belirli bir döneminin sonucunu kâr veya zarar olarak gösteren finansal tablodur?. HESABI Satılan Mamulün Maliyeti Finansal Durum Tablosu Yukarıdaki büyük defter hesabı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Özkaynaklar Değişim Tablosu Gelir Tablosu Nakit Akış Tablosu Borç kalanı Türk Lirasıdır. Kaynak hesabıdır. Alacak kalanı Türk Lirasıdır. Borç kalanı Türk Lirasıdır. Borç kalanı Türk Lirasıdır. 10. Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların niteliksel özellikleri arasında destekleyici özelliklerinden biri değildir? Karşılaştırılabilirlik Doğrulanabilirlik Zamanında sunum Gerçeğe uygun sunum Anlaşılabilirlik 14. A işletmesi, bir ay vadeli Türk Lirası ihtiyaç kredisini bankadan nakit olarak çekmiştir. Bu bilgilere göre hangisi doğrudur? 11. Hesapla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Finansal tablo kalemleri ile ilgili her unsura ait ismi taşıyan hesap kullanılır. Hesabın borç toplamı alacak toplamından daha büyük ise aradaki farka alacak kalanı denir. Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapmaya hesap açmak denir. Herhangi bir hesabın borç tarafına kayıt yapılmasına hesabın borçlandırılması denir. Herhangi bir hesabın alacak tarafına kayıt yapılmasına hesabın alacaklandırılması denir. aşağıdaki ifadelerden 100 Kasa hesabı alacaklandırılır. 300 Banka kredileri hesabı borçlandırılır. 400 Banka Kredileri hesabı borçlandırılır. 100 Kasa hesabı borçlandırılır. 400 Banka Kredileri hesabı alacaklandırılır. 15. Bankadan Türk Lirası nakit çekilmiştir. 12. Varlık hesaplarının işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir varlık hesabında artış, bir varlık hesabında azalış olmuştur. Kasa hesabı varlık hesabıdır artış borcuna kayıtlanmıştır. Kasada nakit mevcudu Türk Lirası azalmıştır. Bankalar hesabı varlık hesabıdır azalış alacağına kayıtlanmıştır. Kasa hesabı bir varlık hesabıdır ve hesap Türk Lirası borçlandırılmıştır. Bütün varlık hesaplarında açılış için ilgili varlık hesabının borç tarafına kayıt yapılır. Bütün varlık hesaplarında artışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır. Bütün varlık hesaplarında kapanış için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır. Bütün varlık hesaplarında azalışlar ilgili varlık hesabı alacak tarafına kayıt yapılır. Bütün varlık hesapları ya hiç kalan vermez veya verecek ise sadece borç kalanı verir. 6 İzleyen sayfaya geçiniz.

7 A 2015 GÜZ ARA 1107-A 16. KASA HS. 100 BANKALAR HS. 300 TİCARİ MALLAR HS. 500 SATICILAR HS. SERMAYE HS. 19. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre bilanço esasına göre tutulması zorunlu defterlerden biri değildir? Bu yevmiye maddesi türü aşağıdakilerden hangisidir? Yevmiye defteri Envanter defteri Defteri kebir Günlük defter İşletme hesabı defteri Karma madde Basit madde Birleşik madde Sayısal madde Fiziki madde 17. Mizanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yevmiye defterinden düzenlenir. Kesin mizan kalanlarından dönem sonu mali tabloları düzenlenir. Envanter sonrası düzenlenen mizana genel geçici mizan denir. Kesin mizan bilgilerine göre envanter işlemleri yapılır. Genel geçici mizan kalanlarından mali tablolar düzenlenir. 18. Envanter defteri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 20. Aşağıdakilerden hangisi yevmiye defterinin özelliklerinden biri değildir? Envanter defterlerinin sayfaları sıra numara takip eder. listeleri envanter defterine Envanter kayıtlanır. İşletme hesabı esasına göre tutulması zorunlu defterlerden biridir. Bilanço esasına göre tutulması zorunlu defterlerden biridir. Envanter işlemi genel geçici mizandan sonra yapılır. Sayfa numaraları sıra numara şeklinde birbirini takip eder. defterine kayıtlar maddeler Yevmiye şeklinde yapılır. Yanlış yevmiye kaydının düzeltilmesi yine yevmiye kaydı ile yapılır. Borç ve alacak tutar toplamları her zaman birbirine eşittir. Mali nitelikli olay öncelikle büyük deftere kaydedilir. 7 İzleyen sayfaya geçiniz.

8 2015 GÜZ ARA 1107-A 1. Güvenlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5. Düzen ve değer olarak hukuk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A Hukuk kuralları yazılı ya da kamuya açık kurallar olmaları bakımından kişilerin geleceğe yönelik plan yapmalarını sağlar. Hukuki yargılama makamlarının belirliliği esastır. Hukukun sağladığı güvenlik bizatihi kendisinin sahip olduğu güvenlikle bağlantılı değildir. Hukuki yaptırımların önceden bilinebilir olması gerekir. Hukuk devleti şiddet tekeli ile hak ve özgürlükleri güvenceye alır. Devletin şiddet tekeline sahip olmasıyla kurduğu hiyerarşi düzenin tekelini oluşturur. Hukukun kurduğu düzen bir değer yargısını yansıtır. Hukuk yasaklarken ve emrederken değer yargılarını yansıtmaz. Süregiden hukuk uygulaması çerçevesinde hukukun bir düzen ve değer sistemi oluşu pek fark edilmez. Ağır meşruiyet krizlerinin yaşanmadığı dönemlerde hukukun tarafsız olduğu düşünülür. 2. Yaptırım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hukuk kurallarının ihlal edilmesi halidir. Hukuksal düzenin ortadan kalkmasıdır. Hukuk düzenine aykırı durumlarda hukukun verdiği tepkidir. Hukuk kendi kurduğu düzeni devam ettirmez. Hukuk kurallarına uyulmasının bir ödülüdür. 6. Önemli özellikler açısından benzerlik gösteren iki durum, olay, hüküm arasında bir ilişki kurularak açıkça gözlemlenmeyen başka ortak noktalar olduğuna karar verilmesine ne ad verilir? Evleviyet Kıyas Zıt kanıt Takdir yetkisi Yorum yöntemi 3. Hangi eylemlerin suç olarak kabul edileceği aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? Toplumsal ahlak kuralları Örf ve adet kuralları Uluslararası antlaşmalar Siyasal iktidarın güttüğü suç politikası Pozitif hukuk sistemi 7. Hukukun uygulanması sırasında aynı konunun farklı hukuk kurallarınca ve farklı şekilde düzenlenmiş olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? Geçmişe yönelik uygulama sorunu Zaman bakımından uygulama Sözel yorum teorisi Hukuk kurallarının çatışması Kuvvetler ayrılığı teorisi 4. Hukuk düzeni içinde tazminatın amacı nedir? Hukuka aykırı eylemle bozulan hukuk düzeninin mümkün olduğunca eski haline getirilmesidir. Hukukun öngördüğü düzenin devlet eliyle yeniden kurulmasıdır. Hukuk kurallarını ihlal edenlerin cezalandırılmasıdır. Vatandaşların hukuk kurallarını ihlal etme düşüncelerinden caydırılmasının sağlanmasıdır. Hukuk düzeninin öngördüğü kurucu unsurların yokluğunun bir sonucudur. 8. Örf ve adet hukukuna ceza hukukunda rastlanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Suç kavramı örf ve adette yer almaz. Bir eylemin suç olarak nitelenebilmesi için yasada açıkça yazması gerekir. Ceza toplum düzenini ilgilendirir. Örf ve adet hukuku doğrudan bağlayıcı olmasa da uyuşmazlık durumunda tespiti kolaylaştırır. Suç kavramı hukukun tali kaynaklarını ilgilendirir. 8 İzleyen sayfaya geçiniz.

9 2015 GÜZ ARA 1107-A A 9. Hukuk kurallarının yer ve kişi bakımından uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hukuk kuralları, bu kurallara kimlerin uyacağını söylemekle bu kimseleri egemenliği altına almış olur. Devletin ülkesi içinde ortaya çıkan olaylar ve eylemler o devletin hukukuna tabidir. Devletin vatandaşları üzerinde egemenlik sahibi olması şahsilik ilkesi olarak adlandırılır. Mülkilik ilkesi özellikle kamu hukukunda, şahsilik ise özel hukukta geçerlidir. Mülkilik ilkesi devletin sınırları dışındaki uyuşmazlıkları kapsar. 13. İngiliz hukuk sisteminde Statute Law ne anlama gelmektedir? Parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı anlaşmalar ve bunların uygulanma usul ve esaslarını gösteren düzenlemelerdir. İngiliz İdare Hukukunun diğer adıdır. İngiltere yi işgal eden Normanların adalet hizmetini gerçekleştirmek için atadıkları gezici yargıçların oluşturdukları aşırı biçimci hukuku ifade eder. İngiliz içtihadi hukukunu tanımlar. Birbirlerinden ayrı kararlar veren yargıçların arasındaki birliğin sağlanması çabasıdır. 10. Uygulayıcının somut sorun ile ilgili kuralda açıkça dile getirilmeyen kararlar almasını gerektirmesine ne ad verilir? Hukuk yaratma Yorum yapma Hakimin takdir yetkisi Yasa koyma Yargının tarafsızlığı 11. Yeryüzündeki farklı ulus, kültür ve toplumların hukuk düzenlerinin çeşitliliklerine ve benzeşmezliklerine yönelik ayrımları, Karşılaştırmalı Hukukun daha çok hangi bölümüyle ilgilidir? Uluslararası Hukuk Kamu Hukuku İnsancıl Hukuk Özel Hukuk Doğal Hukuk 14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 1215 tarihli Magna Carta Libertatum için söylenemez? Tacın nasıl el değiştireceğine ilişkin yeni kurallar getirmiştir. Papa III. Innocent, Kral John ve Baronları arasında imzalanmıştır. Kralın bazı yetkilerini sınırlandırarak hukuk kurallarının kralın iradesinden daha üstün olduğunu ilan etmiştir. Kralın keyfi vergi salamayacağını hüküm altına almıştır. Yasal dayanağı olmadan tutuklama ve sürgüne göndermeye başvurulamayacağını düzenlemiştir. 12. Bir ülkede dağınık halde bulunan hukuk kurallarının ait oldukları hukuk dalına bağlı olarak derlenip sistemli bir bütünlüğe kavuşturulması etkinliğine ne ad verilir? Yasama Yasalaştırma Yasama sorumluluğu Yasama dokunulmazlığı Yasa olmaktan çıkarma 15. Roma Hukukunun kavramsal yapısını anlayabilmek için başvurulan İnstitutiones'lerden günümüze ulaşabileni kime aittir? İustinianus Brütüs Vergilius Aristoteles Gaius 9 İzleyen sayfaya geçiniz.

10 2015 GÜZ ARA 1107-A A 16. Adli yargı kolunda iş yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde, hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturularak bu daireler numaralandırılabilir. Bu daireler arasındaki iş dağılımı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? Adalet Bakanlığı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Adli Yargı Adalet Komisyonu Cumhuriyet Başsavcılığı Bölge Adliye Mahkemesi 19. Adli yargı kolunda, dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin uyuşmazlıklara bakmakla görevli genel mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? Sulh hukuk mahkemesi İcra mahkemesi Tüketici mahkemesi Vergi mahkemesi Asliye hukuk mahkemesi 17. Adli yargı kolunda, kişiler arasında doğan uyuşmazlıkların çözümüne yönelik olarak davanın esası hakkında karar vermekle görevli asli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? İlk derece mahkemesi Bölge adliye mahkemesi Bölge idare mahkemesi Yargıtay Danıştay 18. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biri değildir? Bakanlar Kurulu üyelerini görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak Cumhurbaşkanını görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak Temel hak ve özgürlüklerin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla yapılan bireysel başvuruları karara bağlamak Siyasi partilerin devlet yardımından yoksun bırakılmasına ilişkin davaları karara bağlamak Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlamak 20. Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanmasıyla görevli merci aşağıdakilerden hangisidir? Danıştay İdare mahkemesi Anayasa Mahkemesi Sayıştay Vergi mahkemesi 10 İzleyen sayfaya geçiniz.

11 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I A 2015 GÜZ ARA 1107-A Excel de, hesaplama yaparken 1. MS kullanılan, önceden yazılmış yerleşik formüllere ne ad verilir? Excel de bir çalışma kitabının 6. MS paylaştırılması ve paylaşılan çalışma kitabında yapılan değişikliklerin onaylanması ya da reddedilmesi için kullanılan komutların yer aldığı sekme aşağıdakilerden hangisidir? İşleç Formül İşlev Sabit Bağlantı 2. MS Word de tablo çizmek için kullanılan sekme ve komut grubu aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 7. Windows 7 işletim sistemindeki klasörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sayfa Düzeni, Tablolar Dosya, Yeni Ekle, Çizimler Ekle, Tablolar Görünüm, Stiller Yeni bir klasörün ismi F2 tuşu ile değiştirilebilir. Dosyalar klasörlerin içerisine konulabilir. Klasör açıkken ismi değiştirilebilir. Yeni oluşturulan klasörün boyutu 0 bayt tır. Bir klasörün içerisine birden fazla klasör konulabilir. hangisi bilgisayarların 3. Aşağıdakilerden ikincil birimlerinden biri değildir? Yazıcı Tarayıcı Ekran Harici saklama Ana işlemci program kavramının 8. Kayıtlı aşağıdakilerden hangisidir? tanımı Programların kayıt altına alınmasıdır. Programın çalışırken kayıt tutmasıdır. Programların bilgisayar tarafından periyodik olarak kayıt edilmesidir. Komutların hafızada bilgisayarın anlayabileceği bir formda veri ile birlikte yer alması ve de cihazın bu komutları okuyarak işlemesidir. Program aşamalarının kayda alınmasıdır. 4. MS Word de madde işaretli, numaralı ve çok düzeyli listeler oluşturmak için kullanılan sekme ve komut grubu aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? Veri Formüller Görünüm Giriş Gözden Geçir Giriş, Stiller Giriş, Paragraf Sayfa Düzeni, Paragraf Görünüm, Paragraf Ekle, Stiller 9. MS Excel de Makrolar komut grubunun yer aldığı sekme aşağıdakilerden hangisidir? hangisi bilişim 5. Aşağıdakilerden sistemlerinin olumsuz etkilerinden biri değildir? Verinin milyonlarca insanla paylaşılması Bilişim sistemlerinin, çalışanların yerini alması Bilişim sistemlerinin yoğun kullanımından kaynaklanan sağlık sorunlarının ortaya çıkması Kişisel veriler ile ilgili mahremiyet sorunlarının ortaya çıkması İstenmeyen içeriklerin veya kötücül yazılımların ağlar üzerinden yayılması Görünüm Veri Formüller Dosya Giriş 10. MS Word de sayfayı renklendirmek ve sayfa kenarlığı koymak için kullanılan sekme ve komut grubu aşağıdakilerden hangisidir? 11 Sayfa Düzeni, Sayfa Arka Planı Postalar, Oluştur Ekle, Çizimler Görünüm, Arka Plan Görünüm, Stiller İzleyen sayfaya geçiniz.

12 A 2015 GÜZ ARA 1107-A 11. MS Word de metni sütunlara bölmek için kullanılan komut grubu aşağıdakilerden hangisidir? 16. Aşağıdakilerden hangisi Windows 7 işletim sisteminde görev çubuğunun bileşenlerinden biri değildir? Sayfa Yapısı Temalar Simgeler Bağlantılar Çizimler 17. Veri madenciliği nedir? 12. Aşağıdakilerden hangisi Windows işletim sisteminde farenin sağ tıklanması ile açılan bağlam menüsü kullanılarak yapılamaz? Madencilik sektöründe bilişim sistemi kullanımıdır. Kurumsal kaynak planlama sistemidir. Büyük veri setleri üzerinde yapay us, makine öğrenmesi ve istatistik teknikleri aracılığı ile çeşitli ilişkiler bulmayı mümkün kılan yöntem ve bunu kullanan bilişim sistem leridir. Muhasebe kayıtlarına ilişkin giriş -çıkış ve alım-satım işlemlerinin depolandığı yazılımıdır. Madencilik sektöründeki veri yedekleme sistemlerine verilen addır. Yeni klasör oluşturma Yeni bilgisayar kullanıcısı ekleme Yeni kısayol oluşturma Sıralama ölçütünü değiştirme Listelenen dosya türlerinden birini oluşturma 13. PivotTable raporundaki verileri hızlı bir şekilde filtrelemeyi sağlayan bileşenin adı nedir? Başlat menüsü Program ekle-kaldır Hızlı başlat menüsü Çalışan programların simgeleri Bildirim alanı Filtre Formül PivotChart Köprü Dilimleyici 18. MS Word de boş bir belge açmak için kullanılan sekme aşağıdakilerden hangisidir? 14. Moore kuralı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bir sayısal ağın verimi onu kullanan kişilerin sayısının karesi ile orantılıdır. Bilgisayar fiyatları sürekli olarak artacaktır. Bilgisayarlarda transistörler kullanılacaktır. Entegre devreler üzerindeki transistör sayısı her iki senede bir iki kat artar. Bilgisayarlar hayatın her alanında kullanılacaktır. Giriş Sayfa Düzeni Dosya Görünüm Belge 19. Durum çözümlemesi için kullanılan ve MS Excel'in kaydedip, çalışma sayfasında otomatik olarak değiştirebildiği değerler kümesine ne ad verilir? Şablon Senaryo Formül İşlev Biçim 15. Windows 7 işletim sisteminde masaüstü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? hangisi işletim 20. Aşağıdakilerden sistemlerinin temel görevlerinden biri değildir? Masaüstünde klasör oluşturulamaz. Programların kısayolları masaüstünde yer alamaz. Başlat menüsü bir masaüstü bileşeni değildir. Masaüstünde yeni bir dosya oluşturulamaz. Görev çubuğu bir masaüstü bileşenidir. 12 Grafik Arayüz Kontrolü Bellek Yönetimi Giriş-Çıkış Birimleri Yönetimi Anakart Yönetimi Dosya Yönetimi TEST BİTTİ.

13 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

14 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

15 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

16 SINAVDA UYGULANACAK GENEL KURALLAR 1. Sınav görevlilerinin her türlü uyarılarına uymalısınız. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir. 2. Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiç bir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesne bulunduramazsınız. 3. Sınav esnasında görevlilere soru soramaz, sınav huzurunu bozacak söylemlerde ve davranışlarda bulunamazsınız. 4. Sınav esnasında kalem, silgi vb. hiç bir araç ve gereç paylaşımında bulunamazsınız. 5. Kopya çekme, kopya verme, kopya çekilmesine yardımcı olma vb. eylemlerde bulunamazsınız. 6. Cevaplarınızı, cevap kâğıdı dışında bir yere yazarak sınav salonundan dışarı çıkaramazsınız. 7. Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz. 8. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı bilgilerini kontrol ediniz. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. 9. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav görevlilerine bildiriniz. 10. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli vb.) kullanmanız durumunda, cevap kâğıdınız değerlendirmeye alınmayacaktır. 11. Cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alanlara TCKN ve test grubunuzu kodlayınız, adınızı soyadınızı yazarak imza atınız. 12. Soru kitapçığınızın sayfalarında hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını hızlıca kontrol ediniz. Hata olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız. 13. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad-soyadı, TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi yazarak imza atınız. 14. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz. 15. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili test için ayrılmış olan bölüme, cevap yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 16. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiç bir işaret koymayınız. 17. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış cevaplamış sayılacaksınız. 18. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı eksiksiz biçimde salon görevlilerine teslim ediniz. 19. Sınav kurallarına uymadığınız takdirde sınav görevlileri tarafından hakkınızda tutanak tutulup, sınavınız geçersiz sayılabilir. Sınav kurallarına uyduğunuz için teşekkür eder, sınavınızda başarılar dileriz.

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1107 013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON

Detaylı

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL NDOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİST VE İŞLETME FKÜLTELERİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 1107 2014 - GÜZ R - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YRIYIL ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINV SLON NO :...

Detaylı

e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GE- NEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK SINVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 14.00 dayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 12 Temmuz 2009 ADI :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ dı ve Soyadı : T.C. Kimlik No : Sınav Salon No : KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 7 KASIM

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) B ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 6 KASIM 2010 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 6 KASIM

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011 MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011 ADAYIN ADI SOYADI :... :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:... *Yukarıdaki ilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı