ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ"

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ İLHİYT ÖNLİSNS PROGRMI BÜTÜNLEME SINVI (Güz Dönemi) 15 Eylül 2012, Cumartesi, Saat: I. OTURUM GENEL ÇIKLM 1. Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı Soru Sayısı Sayfa No. rapça I 20 1 İslam hlak Esasları 20 6 İslam Sanatları Tarihi Temel Bilgi Teknolojileri I Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 2011ILH13-1

2 RPÇ I DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın rapça I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. م اء.I س اأ II. ن ب أ III. ف ت IV. Yukarıdaki rapça kelimelerden hangilerinin üstün tenvin ile yazımı doğru olarak verilmiştir? 2. ) I ve III B) II ve IV C) III ve IV D) I, III ve IV E) I ve II م ن و ال د ت. Cümledeki boşlukları uygun şekilde tamamlayan zamir aşağıdakilerden hangisidir? ه م ( ه ي (B ه و (C أ ن ا (D ه ا (E Bir ismin müennes oluşuyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Sonu yuvarlak te ile biten isimler müennes sayılır. B) Sonu elif-i maksure ile biten isimler müennes sayılır. C) Müzekkerlik veya müenneslik işareti taşımayan bir isim müennes sayılır. D) Elif-i memdûde ile son bulan isimler müennes sayılır. E) Gerçekte dişil bir varlığa ad olan isimler müennes sayılır. م ن.I م ن II. III. ب ك م IV. إل.V Yukarıdaki kelimelerden hangisi veya hangileri harf-i cer değildir? ) I ve III B) II ve IV C) III ve V D) Yalnız II E) Yalnız III 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

3 5. ه ذ ا فيل م ر ع ب ف يه م ش اه د ع ن يف ة. Bu cümledeki sıfat tamlaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? ه ذ ا ف يلم ( ف يلم ر ع ب (B ف يه م ش اه د (C م ش اه د ع ن يف ة (D 7. Kur an okuyacağım. cümlesinin rapça karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ق ر أ ت ال ق ر آن ( س أق ر أ ال ق ر آن (B ال أق ر أ ال ق ر آن (C ق د أق ر أ ال ق ر آن (D س ي ق ر أ ال ق ر آن (E ف يه ع ن يف ة (E 6. şağıdaki ifadelerden hangisi isim cümlesinin ögesi olan haber in özelliklerinden değildir? 8. الس اع ة الث ال ث ة و خ س د ق ائ ق. ) Haber genellikle nekre olur. B) Haber, genellikle mübtedadan sonra yer alır. C) Haber her zaman merfu olur. D) Haber yargı bildirmez. E) Haber, sayı ve cinsiyet bakımından mübtedayla uyumlu olur. Bu ifadenin Türkçe karşılığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) Saat üçü beş dakika geçiyor. B) Saat üçe beş dakika var. C) Saat beşe üç dakika var. D) Saat üçü çeyrek geçiyor. E) Saat beşi üç dakika geçiyor. 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

4 9. ض ر ب ي ض ر ب.I II. III. ف ت ح ي ف ت ح ش ر ب - ي ش ر ب Yukarıda mazi ve muzarisi verilen fiillerin kaçıncı babdan geldiği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) I 1. bab; II 2. bab; III 3. bab B) I 2. bab; II 3. bab; III 4. bab C) I 3. bab; II 4. bab; III 5. bab D) I 1. bab; II 3. bab; III 5. bab E) I 2. bab; II 2. bab; III 3. bab müfret-müennes- fiilinin (muzari; و ج د 11. muhataba/2. şahıs, tekil-dişil) kipi ile (muzari; cemi-müzekker-muhatab/2. şahıs, çoğul-eril) kipi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ت د ين ت د و ن ( ت د ن ي د ون (B ت د ن ت د ون (C ي د ن - ن د ن (D ت د - ي د (E I. Kök harflerinden biri (ا) elif olan fiile illetli fiil denir. II. Kök harflerinden biri (ء) hemze olan fiile illetli fiil denir. III. Kök harflerinden biri şeddeli olan fiile illetli fiil denir. IV. Kök harflerinden biri (ي) ye olan fiile illetli fiil denir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri aksam-ı seb a ile ilgili doğru bir ifade değildir? ) I ve III B) II ve IV C) III ve IV D) II ve III E) I ve IV و ع د.I ر م ى II. ط و ى III. ق ال IV. و ق ى.V Yukarıdaki fiillerden hangisi lefif-i mefruk fiil grubuna girer? ) I B) II C) III D) IV E) V 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

5 cemi- fiilinin (mazi-meçhul; ر م ى 13. müennes-muhataba/2.şahıs dişilçoğul) kipi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ر م ي ت ( ر م ي ت (B ر م ي ت (C ر م ي (D 16. şağıdaki harflerin hangisi şemsî harflerden değildir? ت ( م (B ذ (C س (D ل (E ر م ين ا (E tesniye- fiilinin ismi failinin ب اع 14. müennes/ikil-dişil şekli aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ب ائ ع ان ( ب ائ ع (B ب ائ ع ت ان (C ب ائ ع ة (D ب ائ ع ون (E 17. ي س م ع ال و ل د ك ال م و ال د ه. Bu cümlenin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? ) Çocuk, babasının sözünü dinler. B) Çocuk, babasının sözünü dinledi. C) Çocuk, babasının sözüne kulak verdi. D) Babası çocuğuna sözünü dinletir. E) Baba, çocuğuna kulak verdi. kelimesinin tekil (müfret) şekli أو الد 15. aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? و ال د ( م و ل ود (B و ل يد (C و ال د ة (D و ل د (E 18. الط ال ب ي س تم عون إل أس ت اذ ه م. Yukarıdaki cümlede altı çizili fiilin kipi (sigası) aşağıdakilerden hangisidir? ) Mazi 3. eril-ikil (tesniye müzekker gaib) B) Mazi 3. eril-tekil (müfred müzekker gaib) C) Muzari 3. dişil-ikil (tesniye müennes gaibe) D) Muzari 3. dişil-çoğul (cemi müennes gaibe) E) Muzari 3. eril-çoğul (cemi müzekker gaib) 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

6 19. Sen (bayan) koru! cümlesinin rapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? ق ( ق ي (B ق وا (C ق ي (D ق ي ا (E 20. إ ن هؤ ال ء ي ب ون ال ع اج ل ة و ي ذ ر ون ور اء ه م ي و م ا ث ق يال. Yukarıdaki cümlede altı çizili fiilin üç asıl harfi aşağıdakilerden hangisidir? ي + ذ + ر ( و + ذ + ر (B ذ + و + ر (C ذ + ر + ن (D ذ + ر + و (E 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

7 İSLM HLK ESSLRI DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İslam hlak Esasları testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz (Ey iman edenler!) Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mı? (Bak) işte bundan (nasıl) tiksindiniz. O hâlde llah tan korkun. Şüphesiz llah tövbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir. (Hucurât /49:12) Yukarıdaki ayette hangi sıfatın aklen ve dinen çok kötü bir davranış biçimi olduğu ifade edilmektedir? ) Yalan B) İftira C) Gıybet D) Haset E) Kin şağıdakilerden hangisi hadis eserlerinde doğrudan ahlak ile ilgili bölümlerin haricinde müstakil olarak ahlak konusuna tahsis edilerek oluşturulan ve hadis edebiyatında da yer alan eser türlerinden biri değildir? ) Edep kitapları B) Siyer kitapları C) Mekârim kitapları D) Züht kitapları E) Fedâil kitapları şağıdakilerden hangisi İslam da ahlaki sorumluluğun olması için gerekli şartlardan biri değildir? ) hlaki kuralın varlığı B) hlaki kuralın bilinmesi C) Niyetin bulunması D) Bireyin özgür olması E) Bireyin gayreti şağıdaki müellif - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? ) M. bdullah Draz - Kur an hlakı B) Babanzâde hmed Naim - İlmu lahlak C) Mustafa Çağrıcı - na Hatlarıyla İslam hlakı D) Macid Fahri- İslam hlak Teorileri E) Cafer Sadık Yaran - İslam da hlakın Şartı Kaç şağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim ve sünnet yanında ntik Çağ filozoflarının eserlerinden de yararlanılarak oluşturulan ahlak ekolüdür? ) Geleneksel dinî ahlak B) İlmî ahlak C) Edebî ahlak D) Felsefi ahlak E) Tasavvufi ahlak 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

8 6. Mutasavvıflar, ahlaki faaliyetlerin tasavvufi hayat açısından en az ibadet bağlamında değerlendirilen faaliyetler kadar önem taşıdığını söylemişlerdir. Bu hususu dile getirirken ubudiyet ahlakı tabirini kullanan ve tasavvufu ubudiyet ahlakıyla süslenme olarak tanımlayan mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir? ) Sadi-i Şirazî B) Feridüddin-i ttar C) İbn rabî D) Mevlana Celaleddin-i Rumî E) Mevlana bdurahman-ı Camî 9. İnsanın hakkına riayet etmek, her şeyi yerli yerine koymak, hak edene hakkını vermek şeklinde de tanımlanan ahlaki ilke aşağıdakilerden hangisidir? ) İhlas B) dalet C) İsar D) Cömertlik E) Mürüvvet 7. Gazali insandaki bilgi gücü, öfke gücü ve arzu gücü şeklindeki üç kuvvetten hikmet, şecaat ve iffet şeklindeki üç erdemin; onların ahenginden de.. diye dördüncü bir erdemin ortaya çıktığını belirtmektedir. 10. Psikologlar çocukluk dönemi ahlak gelişimini ahlak öncesi dönem, bencillik dönemi, duygusal vicdan dönemi, akılcı vicdan dönemi olmak üzere belli dönemlere ayırarak incelemektedirler. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) adalet B) yiğitlik C) akıl D) basiret E) zekâ Buna göre ergenlik dönemi olarak adlandırılan akılcı vicdan dönemi hangi yaşlar arasını kapsar? ) 3-5 B) 6-7 C) 7-12 D) 9-10 E) Nefis tezkiyesinde insan ahlakını menfi yönde etkileyen ve kötü bir huy olan, dinen veya mürüvvet icabı mal verilmesi gereken yerden sakınmaya denir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) cimrilik B) imtina C) iddihar D) aç gözlülük E) ihtikâr 11. Evlenirken bir kadında bulunması gereken bazı özelliklerin tercih sebebi olabileceğini söyleyen Peygamberimiz, aşağıdakilerden hangisinin özellikle tercih edilmesine işaret etmiştir? ) Zenginlik B) salet C) Güzellik D) Dindarlık E) Mal ve mülk 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

9 12. Bir konuya başka her şeyi hiçe sayacak kadar aşırı önem vermek, bir inanca körü körüne bağlanıp kabul edilen inanç ve düşünce ile ilgili herhangi bir eleştiriyi kabul etmemek ve kendi inancının, tartışmaya kapalı olarak katı bir şekilde doğru olduğunu savunmak bir kafa hastalığı dır. Bu cümlede kafa hastalığı olarak değerlendirilen davranış biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ) Ucub B) Nankörlük C) Bağnazlık D) Enaniyet E) Bencillik 15. şağıdakilerden hangisi İslam ahlakında yer alan dört temel erdemden biri değildir? ) Bilgelik B) Hoşgörü C) İffet D) Cesaret E) dalet 13. Hz. Peygamber, ödeme gücü bulunan bir kimsenin borcunu geciktirmesini ne olarak değerlendirmiştir? ) Zulüm B) Nankörlük C) Vefasızlık D) Haksızlık E) İnsafsızlık 16. Dünyaya gönül bağlamamak, dünya malına kul köle olmamak şeklinde ifade edilen tasavvufi kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Züht B) Uzlet C) Teveccüh D) Murakabe E) Rıza 14. I. Sorumluluk (Mesuliyet) II. Yararlılık (Menfaat) III. Erdemlilik (Fazilet) IV. Bilgelik (Hikmet) Yukarıdakilerden hangileri İslam çevre ahlakının temel kuramlarındandır? ) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 17. Bir şeyi yerli yerine koymamak, hak edenin hakkını vermemek şeklinde tanımlanan temel erdemsizlik aşağıdakilerden hangisidir? ) Zulüm B) Cimrilik C) İsraf D) ldatma E) Haset 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

10 18. Genel olarak zina, adam öldürme ve hırsızlık gibi suçları ihtiva eden temel kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Zulüm B) ldatma C) Münker D) Müsrif E) Yalan 20. şağıdakilerden hangisi iş ahlakına ait esaslardan değildir? ) Liyakat ve hakkaniyet B) Mesuliyet ve kardeşlik C) Zekâtını ve sadakasını vermek D) İş hırsıyla ibadetlerini ihmal etmemek E) Çok kazanma uğruna her şeyi meşru görmek 19. şağıdakilerden hangisi bütün ahlaki alanların özünü ve temelini oluşturur? ) Sosyal ahlak B) ile ahlakı C) Ferdî ahlak D) Devlet ahlakı E) Ceza ahlakı 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

11 İSLM SNTLRI TRİHİ DİKKT Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İslam Sanatları Tarihi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. İslam ın ilk dönemlerinde rap-islam ordularının hazır kuvvet bulundurmak amacı ile sınır boylarına inşa ettikleri askerî üs yapılarına ne ad verilir? ) Ribat B) Bimarhane C) Babü s-saade D) Darü l-kurra E) Darü ş-şafaka 4. şağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklular Devri mimari eserlerinden biri değildir? ) Isfahan Mescid-i Cuması B) Mümine Hatun Türbesi C) Rey Medresesi D) Harrekân Kümbetleri E) Sultan Sencer Türbesi 2. şağıdakilerden hangisi Müslümanların kıblesi olan Kâbe ye verilen isimlerden biri değildir? ) Beytü l-atik B) Beytü l-makdis C) Beytü l-muharrem D) Beytü l-mamur E) Beytü l-haram 5. Bimaristan kelimesinin Türkçedeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? ) Hastahane B) Medrese C) Tekke D) Türbe E) Sebil 3. şağıdakilerden hangisi bbasi ve Fatımi devirlerinde Bağdat ta yaptırılan ve İslam dünyasında dört Sünni mezhebin öğretilerinin talim edildiği en büyük eğitim kurumlarından biridir? ) Kasru l-tşan Medresesi B) Cevzaku l-hakâni Medresesi C) Mustansıriyye Medresesi D) Şarabiye Medresesi E) Daru l-bahr Medresesi 6. Kitabesine göre Sultan Olcayto ve Bolugan Hatun adına H M tarihinde Hoca Yakut Gazani tarafından yaptırılan Erzurum Yakutiye Medresesi hangi beylik dönemi eseridir? ) İlhanlılar B) Karakoyunlular C) kkoyunlular D) Hamidoğulları E) Karamanoğulları 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

12 7. I. Sultan Melikşah tarafından yıllarında inşa edilmiştir. II. Transept planlı bir camidir. III. Plan özellikleri ile Şam Emeviye Camii ne benzer. IV. nadolu daki camilerin ilk örneklerinden biridir. Bu özellikler aşağıdaki camilerden hangisine aittir? ) Siirt Ulu Camii B) Silvan Ulu Camii C) Urfa Ulu Camii D) Diyarbakır Ulu Camii E) Mardin Ulu Camii 10. şağıdakilerden hangisi vrupa Neoklasik tarzı olarak tanımlanabilecek ampir (empire) üslubunun en muhteşem örneklerinden biridir? ) Zevki Kadın Sıbyan Mektebi B) III. Mustafa Türbesi C) Sadeddin Efendi Çeşmesi D) Nur-ı Osmaniye Camii E) Dolmabahçe Camii 8. şağıdakilerden hangisi Osmanlı büyük selâtin külliyelerinin ilk örneğini oluşturur? ) Fatih Külliyesi B) fyon Gedik hmet Paşa Külliyesi C) İnegöl İshak Paşa Külliyesi D) masya II. Beyazıt Külliyesi E) Şeyh Vefa Külliyesi 11. Billur, akik taşı, midye, istiridye veya deniz böceği kabuğu gibi malzemelerden yapılan, aharlanan kâğıtta ahar tabakasının kâğıda tespitini sağlamak, yazı ve tezyinatın altınlı olan kısımlarını parlatmak ve pürüzleri gidermek için kullanılan alete ne ad verilir? ) Mühre B) Mistar C) Makta D) Kalemdan E) Lika 9. Mimar Sinan'ın ''kalfalık eserim'' diye nitelendirdiği cami aşağıdakilerden hangisidir? ) Şehzade Camii B) Süleymaniye Camii C) Edirne Selimiye Camii D) Mihrimah Sultan Camii E) Sokullu Mehmet Paşa Camii 12. şağıdakilerden hangisi tezhip sanatı tekniklerinden biri değildir? ) Halkâri B) Zerefşan C) Kündekâri D) Sazyolu E) Şukûfe 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

13 13. İlk uygulamalarının III. Selim Dönemi nde Mehmed Dede tarafından İstanbul da kurulan atölyede yapıldığı cam işleme sanatı hangi ilçenin adıyla anılmaktadır? ) Beykoz B) Paşabahçe C) Üsküdar D) Fatih E) Laleli 14. şağıdakilerden hangisi ahşap süsleme tekniklerinden biri değildir? ) Kündekâri B) Kakma C) Tarsi D) Kafes E) Ebru 16. I. Sedefkâr Mehmet ğa II. Koca Kasım ğa III. Mimar Hayreddin IV. Dalgıç hmet Çavuş Ortaya koydukları anıtsal yapılarla yukarıdaki mimarlardan hangileri, Sinan Üslubu olarak bilinen klasik Osmanlı mimari geleneğini devam ettiren baş mimarlardır? ) II, III ve IV B) I ve II C) I, II ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 15. Yatık çizgileri uzun, dik çizgileri kısa bir yazı çeşididir. Şekli yaygın ve hafif sağa, yani geriye yatıktır. Yukarıda özellikleri belirtilen yazı çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? ) Rika B) Divani C) Talik D) Sülüs E) Kûfi 17. I. Edirne Üç Şerefeli Camii II. Edirne Eski Camii III. Bursa Ulu Camii IV. Bursa Murat Hüdavendigar Camii Yukarıdakilerden hangileri Erken Osmanlı Dönemi nde görülen çok kubbeli cami tipine uygun yapılardandır? ) I ve II B) I, II ve IV C) I, III ve IV D) I, II, III ve IV E) II ve III 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

14 18. I. Savatlama II. Döküm III. Dövme IV. Telkâri Yukarıdakilerden hangilerinde madenî eserlerin yapımında kullanılan teknikler doğru olarak verilmiştir? ) I ve II B) II ve III C) I, II ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 20. Sertap, miklep, şemse, sırt, salbek, zencirek kavramları aşağıdaki sanatlardan hangisiyle ilgilidir? ) Tezhip B) Hat C) Minyatür D) Ebru E) Cilt 19. nadolu da tarihi bilinen ve günümüze ulaşan ilk ahşap minber aşağıdaki yapıların hangisinde yer alır? ) Bursa Ulu Camii B) Sivas Ulu Camii C) Konya laaddin Camii D) Erzurum Ulu Camii E) Niğde laaddin Camii 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

15 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri-I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Klavye II. Yazıcı III. Hoparlör IV. Tarayıcı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilgisayar donanım yapısında çıkış birimidir? ) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve IV E) II, III ve IV 3. şağıdakilerden hangisi bilgisayar sistemine zarar vermek, programları bozmak ya da silmek amacıyla yazılan uygulamalardan biri değildir? ) Truva atı B) Virüs C) Solucan D) ntispyware E) Spam 2....; olguları ve olayları tanıma, anlama ve açıklamaya yönelik eğitim, gözlem, araştırma veya deneyim yoluyla elde edilen ve insanın zihinsel değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkan olgulardır. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) Enformasyon B) Bilgi C) Veri D) Data E) İşlem 4. Bilgisayarda adı tauni olan tüm dosya türlerini bulmak için kullanılması gereken arama ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? ) tauni.* B) * ta?.* C) tauni?.? D)? uni?.* E)???uni?.* 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

16 5. Bilgisayar sistemindeki tüm donanım ve yazılım birimlerine yönelik ayarların yapılabildiği Windows bileşeni aşağıdakilerden hangisidir? ) Donanım ve ses B) Denetim masası C) Yardım ve destek D) Sistem ve güvenlik E) ygıtlar ve yazıcılar 7. MS Word programıyla ilgili aşağıda verilen kısayol ve işlevi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? ) Ctrl + T İtalik B) Ctrl + Z Geri al C) Ctrl + S Kaydet D) Ctrl + F Yazdır E) Ctrl + K Kalın 6. I. Metin oluşturma ve düzenleme imkânı sağlar. II. Oluşturulan belgelerin uzantısı.docx tir. III. Veri yönetim programıdır. MS Word 2010 programına ilişkin yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 8. MS Word programında tüm belgenin arkasına logo, slogan vb. bilgileri silik bir biçimde bastırmaya yarayan özellik aşağıdakilerden hangisidir? ) Yer İşareti B) Dipnot C) Sonnot D) Wordrt E) Filigran ) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

17 9. Bir MS Word belgesinde metin içinde geçen mouse ifadeleri yerine fare ifadesini yazdırmaya yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir? 11. ) Bul B) Git C) Seç D) Değiştir E) Değişiklikleri izle MS Excel programında hücrelerdeki metinleri yukarıdaki resimde olduğu gibi düzenlemek için hangi biçimlendirme özelliği kullanılmalıdır? ) Sayı B) Hizalama C) Yazı Tipi D) Kenarlık E) Dolgu 10. I. Verilerin yazıldığı kutulara hücre denir. II. Bir elektronik tablolama programıdır. III. Formüller kullanılarak veriler üzerinde çeşitli hesaplamalar yapılabilir. MS Excel programına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 12. I. GP, yalnızca ekran kartlarının kullandığı bir veri yoludur. II. III. PS/2, ses kartları ve TV kartlarının kullandığı bir bağlantı noktasıdır. PCI, sadece taşınabilir bilgisayarlarda kullanılan bir veri yoludur. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

18 MS Excel programında sadece belli değeri taşıyan hücrelerin olduğu satırların görüntülenmesini sağlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır? Yukarıdaki MS Excel tablosunda Mart ile Temmuz ayları arasına Haziran ayını eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır? ) Satır ekle B) Sütun ekle C) Satır yerleştir D) Sayfayı yeniden adlandır E) Sayfa ekle ) Biçimlendirme B) Sıralama C) Filtreleme D) Gruplandırma E) Birleştirme 14. Yukarıdaki MS Excel tablosuna göre =ORTLM(1:D1) formülünün sonucu nedir? ) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) Windows İşletim Sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Her uygulama bir pencere ile çalışır. B) Silinen bir dosya, aksi belirtilmedikçe Geri Dönüşüm Kutusu nda tutulur. C) pple firması tarafından geliştirilen bir işletim sistemidir. D) Grafik arayüzlü bir işletim sistemidir. E) çık pencerelerin simgesi Görev Çubuğu nda görüntülenir. 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

19 Bir MS Word belgesinde içindekiler tablosunu otomatik olarak oluşturmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmış olmalıdır? MS Word programında yukarıdaki şekilde gösterilen araç çubukları ne tür ayarlar yapmak için kullanılır? ) Yazı Tipi B) Stiller C) Paragraf D) Tablo E) Sayfalar ) Başlık ekleme B) Düzey ekleme C) Dipnot ekleme D) Resim yazısı ekleme E) Çapraz başvuru ekleme 18. Microsoft Excel belgelerine hangi isim verilir? ) Çalışma sayfası B) Çalışma kitabı C) Çalışma tablosu D) Çalışma klasörü E) Çalışma belgesi 20. şağıdakilerden hangisi MS Word programında tablolar üzerinde yapılabilecek işlemlerden biri değildir? ) Birden fazla hücrenin birleştirilmesi B) Tabloya yeni bir satır eklenmesi C) Tablonun metne dönüştürülmesi D) Tablonun belli bir sütundan itibaren bölünmesi E) Tablodaki hücrelerin renklendirilmesi 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

20 SINVD DİKKT EDİLMESİ GEREKEN KURLLR Sınav süresince öğrencilerin görevlilerle konuşmaları ve soru sormaları, görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 20 ve sınav süresinin son 10 dakikası içerisinde, sınavlarını tamamlasalar bile öğrencilerin salondan çıkmalarına izin verilmeyecektir. Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya sınav evrakı üzerinde yapılan incelemeler sonucu toplu kopya yapıldığı tespit edildiği takdirde, tatürk Üniversitesi çıköğretim Fakültesi tarafından bu salonda sınava giren öğrencilerin tümünün sınavları geçersiz sayılır. Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler gerektiğinde öğrencilerin oturma yerlerini değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman aralıkları içinde salonu terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve sınavları geçersiz sayılır. Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, dınızı, Soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı, salon numarasını ve sıra numaranızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır. Sınav salonunda size verilen cevap kâğıdı üzerindeki T.C. Kimlik Numarasının, d ve Soyadın size ait olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Cevap Kâğıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size ait cevap kâğıdını alınız. Daha sonra Cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık Türünü mutlaka kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız. Kendisine ait olmayan cevap kâğıdını kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. Soru kitapçığı ile cevap kâğıdı üzerindeki doldurulması gereken alanları doldurmayan öğrencilerin durumları tatürk Üniversitesi çıköğretim Fakültesi tarafından incelenerek karara bağlanacaktır. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez veya dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanıldığı takdirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. CEVPLRIN TÜMÜ CEVP KÂĞIDIN İŞRETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler sınavınızın yanlış değerlendirilmesine sebep olur. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap kâğıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Sınav sırasında sigara içilmesi, öğrencilerin birbirlerinden kalem, silgi vb. araç-gereç istemeleri veya alışverişinde bulunmaları kesinlikle yasaktır. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. ncak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hesap makineleri ile tablet vb. özel cihazlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri konusunda Sınav Giriş Belgelerinde uyarılmışlardır. Buna rağmen yanlarında bu tür cihazları getirenlerin, bunları sınav sonrasında almak üzere Salon Başkanına teslim etmeleri gerekir. Bu cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı olsa bile sınavları geçersiz sayılır. Bu cihazların kaybolmasından veya zarar görmesinden tatürk Üniversitesi çıköğretim Fakültesi sorumlu olmayacaktır. Öğrenciler ruhsatlı veya resmî amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav binasına gelmemelidirler. Üzerlerinde silah bulunan öğrenciler kesinlikle binaya sokulmayacak ve sınava alınmayacaktır. Bir şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp sınavları geçersiz sayılır. Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINV BŞLMIŞTIR" denilmeden soruları cevaplamaya başlamayınız. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavlarınız geçersiz sayılır. Başarılar Dileriz. 2011ILH13-1

21 RPÇ I 1-D 2-B 3-C 4-B 5-D 6-D 7-B 8-9-B 10-D E C 15-E 16-B E 19-D 20-B ISLM HLK ESSLRI 1-C 2-B 3-E 4-B 5-D 6-C B 10-E 11-D 12-C E 15-B C 19-C 20-E İSLM SNTLRI TRİHİ 1-2-B 3-C 4-B D 8-9-B 10-E C E 15-C 16-C 17-E 18-B 19-C 20-E TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I 1-C 2-B 3-D 4-5-B 6-C 7-D 8-E 9-D 10-E 11-B B 14-E 15-C 16-C 17-C 18-B D 2011ILH13-1

22 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ İLHİYT ÖNLİSNS PROGRMI BÜTÜNLEME SINVI (Güz Dönemi) 15 Eylül 2012 Cumartesi, Saat: II. OTURUM GENEL ÇIKLM 1. Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı Soru Sayısı Sayfa No. İlk Dönem İslam Tarihi 20 1 İslam İbadet Esasları 20 5 İslam İnanç Esasları Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 2011ILH13-2

23 İLK DÖNEM İSLM TRİHİ DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İlk Dönem İslam Tarihi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. rapların Halime Günü olarak adlandırdıkları savaş kimler arasında olmuştur? ) Bizans - Sasani B) Bizans - Hire C) Himyer - Sebe D) Gassani - Hire E) sur - Sümer 4. İsra ve Miraç ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? ) Miraç, Kur an-ı Kerim de geçmez. B) Miraç ile İsra, Kuran-ı Kerim de birlikte zikredilir. C) Miraç Mekke Dönemi nde, İsra Medine Dönemi nde meydana gelmiştir. D) Miraç ın sözlük anlamı gece yürüyüşü demektir. E) İsra nın sözlük anlamı göğe yükselmek demektir. 2. Hz. Peygamber in peygamberliği öncesindeki mesleği aşağıdakilerden hangisidir? ) Çobanlık B) Savaşçılık C) Ticaret D) Zanaat E) Edip ve Şairlik 3. Darul Erkam a bi setin kaçıncı yılından itibaren geçilmiştir? ) 1.yıl B) 2.yıl C) 4.yıl D) 5.yıl E) 6.yıl 5. şağıdakilerden hangisi Suffe hakkında doğru bir ifade değildir? ) Suffe de öncelikle barınacak yer bulamayan bekâr muhacirler kalmıştır. B) Suffe mensuplarının tamamı fakir, muhtaç ve kimsesiz sahabeden oluşmuştur. C) Suffe de kalanlar, fakir insanlardı ve kendilerini tamamıyla ilme verdikleri için belirli bir gelirleri olmamıştır. D) Suffe, yalnız bir sığınak değil aynı zamanda bir ilim müessesesi de olmuştur. E) Suffe de kalanların sayısı zamanla azalmaya başlamıştır. 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

24 6. Hz. Peygamber, Huneyn ganimetlerinden elde edilen devlet hissesini aşağıdaki gruplardan hangisine daha çok vermiştir? ) es-sâbikûn el-evvelûn a B) el-muhâcirûn a C) el-ensâr a D) Müellefe-i kulûb a E) el-mücâhidûn a 9. şağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber in müşriklerle bazı anlaşmalar yapmasının sebeplerindendir? ) Müşriklerin ticaret için Medine ye gelmelerini sağlamak B) Müslümanların akrabalarını özlemeleri C) İslam ı tebliğ edebilmek için ortam hazırlamak D) Müşrikleri gafil avlamak istemesi E) Müşriklerin dinlerini yaymalarını engellemek istemesi 7. şağıdakilerden hangisi Tebük Gazvesi nin sonuçlarındandır? ) Bizans ordusu mağlup olmuştur. B) Bizans Devleti tarafından Müslümanlar ın askerî üstünlüğü kabul edilmiştir. C) Bölgede yaşayan Yahudiler cizye vermeyi kabul etmiştir. D) Müslümanlar ticari ilişkilerini güçlendirmiştir. E) Hristiyan din adamları ile dinî müzakereler yapılmıştır. 10. şağıdakilerden hangisi peygamberlik iddiasında bulunan bir kadındır? ) Hansa B) Secah C) Müseylime D) Esved E) Tuleyha 8. Hz. Peygamber in on yıllık Medine Dönemi nde, Medine den yürütülen askerî harekâtın, bunlardaki şehitlerin, düşman tarafında ölenlerin ve toplam insan kaybının yaklaşık sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? ) 120 askerî harekât, 340 şehit, düşman tarafından 800 ölü, yaklaşık 1200 insan kaybı B) 150 askerî harekât, 500 şehit, düşman tarafından 1000 ölü, yaklaşık 1500 insan kaybı C) 90 askerî harekât, 240 şehit, düşman tarafından 500 ölü, yaklaşık 750 insan kaybı D) 80 askerî harekât, 340 şehit, düşman tarafından 700 ölü, yaklaşık 1000 insan kaybı E) 60 askerî harekât, 140 şehit, düşman tarafından 300 ölü, yaklaşık 350 insan kaybı 11. Hz. Ebû Bekir, kendisinden sonra halife adayı olarak Hz. Ömer i belirlemesine rağmen Hz. Ömer in benzer bir tercihte bulunmaması ve halife seçimini şûraya bırakması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz? ) Kendi ölçütlerine uygun bir isim bulamaması B) dayların çokluğundan dolayı tercih yapamaması C) Hz. Peygamber in uygulamasını esas alması D) Halife adayı belirleme fikrine karşı olması E) Sorumluluğu ümmete bırakmayı tercih etmesi 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

25 12. şağıdakilerden hangisi Hz. Osman ın eleştirildiği konulardan biri değildir? ) Bi r-i Erîs Kuyusu nu kapattırması B) Valilerini yakınlarından ataması C) Bazı sahabeye sert davranması D) Resmî Mushafların dışındaki Mushafları yaktırması E) Beytülmalı usulsüz kullanması 15. şağıdakilerden hangisi Hz. li nin, Hz. Osman ın katillerini bulup cezalandıramamasının sonuçlarından biri değildir? ) Fitneci grubun, halife olması için Hz. li ye baskı yapması B) Muâviye nin Hz. li ye muhalefet etmesi C) Hz. işe, Talha ve Zübeyr üçlüsünün Hz. li ye muhalefet etmeleri D) Hz. li nin, Hz. Osman ın katillerini bulmayı istemediği iddiası E) Katillerin bulunmayışının Hz. li ye karşı yürütülen muhalefetin temel gerekçelerinden biri olması 13. Hz. Hasan Dönemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Hz. li nin vefatından sonra Kûfe de Hz. Hasan a biat edilmiştir. B) Muâviye ile mücadele amacıyla ordu oluşturmuştur. C) İktidarın teslim edildiği yıla Birlik Yılı denmiştir. D) Hz. Hasan yapılan bir anlaşmayla Haricîleri kendi saflarına katmıştır. E) Muâviye, anlaşma yaparak iktidarı Hz.Hasan a teslim etmiştir. 16. şağıdakilerden hangisi Mekke müşriklerinin llah Resulü ne yaptıkları teklifler arasında yer almaz? ) Peygamberlik iddiasını kendi kabileleri lehine kullanmayı teklif etmişlerdir. B) Risalet davasından vazgeçmesini teklif etmişlerdir. C) Bir müddet kendi tanrılarına ibadet etmesini istemişlerdir. D) Davasından vazgeçmesi karşılığında ona her istediğini vereceklerini vaat etmişlerdir. E) Mucize göstermesini istemişlerdir. 14. Nil Nehri ile Kızıl Deniz arasındaki kanal aşağıdakilerden hangisi döneminde inşa edilmiştir? ) Hz. Ebubekir B) Hz. Ömer C) Ömer b. bdulaziz D) Hz. Muâviye E) Hz. Osman 17. Suffe de kalan sahabenin sayısı hakkında oldukça farklı rakamlar verilmekle birlikte genel kabul gören ortalama sayı aşağıdakilerden hangisidir? ) 40 B) 50 C) 70 D) 80 E) ILH Diğer sayfaya geçiniz

26 18. llah Resulü nün risalet dönemi hakkında bilinenlerin miktarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? ) Hayatının her dönemi, en ince ayrıntısına kadar bilinmektedir. B) Mekke Dönemi, Medine Dönemi ne göre daha iyi bilinmektedir. C) Mekke ve Medine dönemleri aynı oranda bilinmektedir. D) Medine Dönemi, Mekke Dönemi nden daha ayrıntılı bilinmektedir. E) llah Resulü nün hayatı hakkındaki bilgiler son derece sınırlıdır. 19. raplar, peygamber olarak kabul ettikleri ve dinini benimseyip saygı duydukları Hz. İbrahim ve oğlu İsmail in dinini zamanla unutmuş ve putlara tapmaya başlamışlardır. Hz. İbrahim in kurduğu Kâbe kutsal kabul edilmesine rağmen bir ticaret panayırı ve bir putperestlik mekânı hâline getirilmiştir. Bu paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? ) Kâbe, raplar ın kimliklerinin belirleyiciliği açısından önemlidir. B) raplar, putperesttirler. C) Hz. İbrahim, raplar ın ortak atasıdır. D) raplar, Hz. İbrahim in bıraktığı dini bozmuşlardır. E) raplar, Kâbe ve Hz. İbrahim ile özdeşleşmişlerdir. 20. şağıdakilerden hangisi, Hz. Peygamber ve Müslümanlar için Yesrib (Medine) in hicret yurdu seçilmesinin başlıca sebepleri arasında gösterilemez? ) Hz. Peygamber in Medinelilerden yardım, ilgi ve destek bulması B) Hz. Peygamber in Mekke ile alakasını kesmek istememesinden dolayı ona yakın bir yer olan Medine nin stratejik öneme sahip olması C) Hz. Peygamber in Medine deki Hazrec e bağlı Neccaroğlulları ile akraba olmasının ona önemli bir güç ve dayanışma sağlaması D) Cahiliye Dönemi nde Medine de siyasi birliğin var olması ve kabileler arası barışçıl ilişkilerin Hz. Peygamber e rahat hareket etme imkânı sunması E) Hz. Peygamber in Mekke ve Taif tecrübesinden sonra, İslamiyet i tebliğe daha elverişli görünen imkân ve şartları değerlendirmek istemesi 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

27 İSLM İBDET ESSLRI DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İslam İbadet Esasları testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. İbadetlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) İbadetler, dinin amelî hükümlerinin en başında yer aldığı için fıkhın ana konularından birini teşkil eder. B) Genel anlamda ibadet, llah ın emirlerini yerine getirmek ve yasakladığı bütün fiillerden uzak kalmaktır. C) İbadet konuları zamanla ilmihal ismindeki müstakil kitaplarda işlenmeye başlamıştır. D) Eda edilmesi için belli bir vakit tayin edilmeyen ibadetlere gayri muhadded ibadetler denir. E) İbadetlerle mükellef olmak için akıl ve büluğ şart olmakla birlikte mükellefin ibadete güç yetirebilmesi de dikkate alınır. 3. Temizlik konusuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? ) İstinca, tuvaletten sonra idrar yolunda kalabilecek damla ve sızıntıların tamamen kesilmesi için bir süre bekleme ve uzvun dışına çıkan yaşlığı temizleme işidir. B) Hayız, doğum yapan kadının çocuğun doğmasından itibaren rahminden gelen kan demektir. C) Kadınların âdet ve lohusalık kanı dışında görmüş oldukları, rahim içi damarlardan bir hastalık sebebiyle gelen kana istihaze kanı denir. D) ğıza ve burna üç kere su alıp vermek (mazmaza ve istinşâk), Hanefilere göre abdestin vaciplerindendir. E) Şafiilere göre, idrar ve dışkı yollarının dışından gelen kan ve benzeri maddelerin yanı sıra, kusmak da abdesti bozar. 2. Namaz vakitleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Sabah namazının vakti içerisinde iken Hanefilere göre kaza namazı kılınmaz. B) Teravih namazı, yatsı namazından önce kılınacak olursa iadesi gerekir. C) Güneş tam tepe noktasında iken hiçbir namaz kılınamaz. D) kşam namazının vakti, güneşin tam olarak batmasıyla başlar ve batı ufkundaki kızıllığın kaybolması ile sona erer. E) Bayram namazının vakti, güneşin gökyüzünde en yüksek noktaya çıktığı zamana (istiva) kadar devam eder. 4. şağıdakilerden hangisinde eda terimi doğru olarak tanımlanmıştır? ) Dinî bir görevin usulüne uygun bir şekilde ve zamanında yerine getirilmesidir. B) Varlığı kendi varlığına bağlı olan, ancak onun yapısından bir parça olmayan şeydir. C) Varlığı hükmün varlığına, yokluğu da hükmün yokluğuna emare, alamet olan durumdur. D) Meşakkat, zaruret ve ihtiyaç gibi mazeretler göz önünde bulundurularak konulan hükümlerdir. E) Bir ibadetin eksik bir şekilde yapıldıktan sonra yeniden tam olarak yerine getirilmesidir. 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

28 5. Namazın farz olan şartlar veya rükünlerinden biri yerine getirilmediğinde namaz bozulur ve baştan başlayarak yeniden kılınması gerekir. yrıca namaz sırasında ortaya çıkan birtakım söz, fiil ve durumlar sebebiyle de namaz bozulabilir. Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi namazı bozmaz? ) Namazda bir şey yemek veya içmek B) El veya baş işaretiyle verilen bir selamı almak C) Teyemmümle namaz kılan kişinin su bulması D) İmama uyan birisinin, bir rüknü imamdan önce yapması E) Kişinin Kıble ye sırtını çevirmesi 8. şağıdakilerden hangisi cuma namazının sahih olabilmesi için gerekli olan şartlardan biri değildir? ) Devlet başkanının izninin bulunması B) Öğle namazının vaktinde kılınması C) Hutbe irad edilmesi D) Cuma namazı kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde olması E) Cuma namazı kılacak kişinin mukîm olması göre günlük farz namazları cemaatle kılmak, hür olan ve belli bir yerde ikamet edenler için farz-ı kifayedir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) Dört mezhebe B) Hanbelilere C) Şafiilere D) Hanefilere E) Malikilere 9. Hanefilere göre aşağıdaki durumlardan hangisinde sehiv secdesi yapılmaz? ) Kaç rekât kılındığı hususunda şüpheye düşülmesi B) Namazın rükünlerinden birinin tehir edilmesi C) Namaz içerisinde bir rükün eda edebilecek kadar durup düşünülmesi D) Herhangi bir rekâtın secdeleri arasında başka rükünler eda edilmesi E) Namazın rükünlerinden birinin sehven terk edilmesi 7. Mesbûk un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) İmamla birlikte başlamasına rağmen bir özür sebebiyle namazı imamla birlikte kılamayan kimsedir. B) İmama birinci secdede yetişen kimsedir. C) İmama birinci rekâttan sonra yetişen kimsedir. D) İmama birinci rekâtın rükûsundan sonra uyan kimsedir. E) İmama en geç ilk rekâtın rükûsunda yetişen kimsedir. 10. Oruçlu iken sigara içmek Hanefilere göre orucu.. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) bozar, sadece kaza gerektirir. B) bozar, hem kaza hem de kefaret gerektirir. C) bozmaz. D) bozmaz, ancak mekruhtur. E) bozmaz, ancak haramdır. 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

29 11. Zekâtla ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? ) Ticaret mallarının zekât oranı altın ve gümüşte olduğu gibi 1/40 tır. B) Yağmur ve nehir sularıyla sulanan toprak mahsullerinin zekâtı 1/10 dur. C) Toprak mahsullerinin zekâtı için üzerlerinden bir yıl geçmiş olma şartı yoktur. D) Hanefi mezhebine göre kadınların mübah olan ve israfa varmayan süs eşyasına zekât gerekmez. E) Toprak ürünlerinin zekât borcu, mükelleflerin vefat etmeleriyle düşmez, vârislerinden alınır. 14. şağıdakilerden hangisi Kâbe nin bölümlerinden biri değildir? ) Hicr B) Hatîm C) Hill D) ltınoluk E) Mültezem 12. şağıdakilerden hangisinde temlik kavramı doğru olarak tanımlanmıştır? ) Zekât malının veya parasının, zekât verilen kişinin eline ya da mülkiyetine geçmesidir. B) Miras bırakılan malın vârislere taksimidir. C) Nisap miktarı mala sahip olmaktır. D) Zekât verilecek malın artma ve çoğalma özelliğine sahip olmasıdır. E) Zekât verilecek malın üzerinden bir yılın geçmesidir. 13. şağıdakilerden hangisine zekât verilmez? ) Hz. Peygamber in yakınlarına B) Zekât toplama işinde çalışan zenginlere C) Kayınpedere D) Üvey anneye E) Mükâteb köleye 15. I. Haccın rüknü olan ve bayramın birinci günü fecrin doğuşundan itibaren yapılması gereken tavaftır. II. Mikat sınırları dışından gelip ifrad haccı yapanların Mekke-i Mükerreme ye vardıklarında yaptıkları ilk tavaftır. III. Mikat sınırları dışından gelen âfâkîlerin Mekke-i Mükerreme den ayrılmadan yapmaları vacip olan tavaftır. Yukarıda tanımları verilen tavaf çeşitlerinin isimleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? ) Sader-Kudûm-İfâda B) Ziyaret-Kudûm-Sader C) Kudûm-Vedâ-İfâda D) Umre-Sader-Kudûm E) Ziyaret-Sader-Kudûm 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

30 16. dakla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) dakta bulunan kimsenin Müslüman, akıllı ve bülûğa ermiş olması şarttır. B) danan fiil llah a isyan, kötülük, günah ve bidat içermemelidir. C) danan şeyin cinsinden farz veya vacip bir ibadetin bulunması şart değildir. D) danan şey, dinen ve maddeten imkân dâhilinde olmalı, adak konusu mal da kişinin mülkiyetinde bulunmalıdır. E) Sadaka vermeyi içeren adaklarda belli bir zaman, mekân veya kişi belirlense bile, buna uymak zorunlu değildir. 18. Hac aylarında sadece hac yapmak için ihrama girilen ve umreye hiçbir şekilde niyet etmeden tamamlanan hacca.. denir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) ifrad haccı B) temettu haccı C) kıran haccı D) nafile hac E) mütemetti hac 17. şağıdaki seçeneklerden hangisinde yeminlerle ilgili doğru bilgi verilmiştir? ) Kişinin yanlışlıkla veya söylediği sözün doğru olduğu zannıyla yaptığı yemine lağv yemini denir. B) Hanefi mezhebine göre yemin kefareti olarak tutulacak orucun peşpeşe olması şart değildir. C) Gelecekte gerçekleşmesi mümkün olan bir şeyi yapmaya veya yapmamaya yönelik kasıtlı ve bilerek yapılan yemine gâmûs yemini denir. D) Geçmişte veya şimdiki zamandaki bir durum hakkında bile bile, kasten ve yalan yere yapılan yemine münakid yemin denir. E) Delinin ve gayrimüslimin yemini de geçerlidir. 19. Kurban kesmek Hanefilere göre.., Şafiilere göre.., Malikilere göre Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? ) vacip - sünnet - kifai sünnettir. B) vacip - sünnet - sünnettir. C) müekked sünnet - sünnet - vaciptir. D) vacip - sünnet - vaciptir. E) vacip - sünnet - müekked sünnettir. 20. şağıdaki seçeneklerden hangisinde kurban olacak hayvanlarla ilgili yanlış bilgi verilmiştir? ) Hayvanın bir gözünün kör olması kurban olmasına engeldir. B) Hayvanın doğuştan boynuzsuz olması kurban olmasına engel değildir. C) Hayvanın kesim yerine gidemeyecek şekilde topal olması kurban olmasına engeldir. D) Hayvanın iğdiş edilmiş olması kurban olmasına engeldir. E) Hayvanın deli ve uyuz olması kurban olmasına engel değildir. 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

31 İSLM İNNÇ ESSLRI DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İslam İnanç Esasları testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. İslam inanç esaslarının temeli olması itibarıyla llah a iman hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılmaktadır? ) slu l-usûl B) Usûl-ü selâse C) slu l-iman D) Esâsu l-iman E) slu t-tevhîd 4. İslam dininde ahiret ameliyle dünya menfaati gözetmek aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? ) Nifak B) Şirk C) Riya D) Keyd E) Fısk 2. İslam bilginlerine göre Musevilik ve Hristiyanlık aşağıdaki din sınıflarından hangisine dâhildir? ) Hak dinler B) Batıl dinler C) Muharref dinler D) Uydurma dinler E) Beşerî dinler 5. şağıdakilerden hangisi llah a yakınlık elde etmek amacıyla uluhiyette birtakım varlıkları aracı kabul etmeyi ifade eder? ) Şirk-i hafî B) Şirk-i istiklâl C) Şirk-i esbâb D) Şirk-i cehlî E) Şirk-i takrîb 3. şağıdaki seçeneklerden hangisinde İslam itikadının kaynakları doğru olarak verilmiştir? ) Kitap, sünnet, kıyas B) Kitap, sünnet, icma C) Kitap, akıl, sezgi D) Kitap, sünnet, akıl E) Kitap, icma, akıl 6. Subûtî sıfatların diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? ) Selbî B) Zâtî C) Haberî D) Meânî E) Müteşâbih 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

32 7. Nübüvvet konusu, İslam kelamında bilgisinin elde edilmesi açısından aşağıdakilerden hangisine dâhildir? ) kliyyât B) İlâhiyyât C) Semiyyât D) Vicdâniyyât E) Bedihiyyât 11. Kıyametin alametlerini ifade etmek için kullanılan eşrât-ı sâat tabirindeki eşrât kelimesi aşağıdakilerden hangisinin çoğuludur? ) Şart B) Şerat C) Şurût D) Şûra E) Şera 8. Hz. Peygamber in doğumu esnasında, annesine meleklerin yardımcı olması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? ) Beşâir B) kli mucize C) Haberî mucize D) Hissi mucize E) Maddi mucize 12. Kıyamet gününde ba sı müteakip bütün yaratıkların bir araya getirilmesi ve toplanma meydanına sevk edilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? ) Haşr B) Neşr C) Ba s D) İhya E) Sevk 9. Tevrat ın bölümlerinden olup kâhinlerden ve yardımcılarından; bazı ahlaki kurallardan; kurban, kefaret, haram yiyecekler, evlilikler gibi dinî ayin ve merasimlerden bahseden kitabın ismi aşağıdakilerden hangisidir? ) Tekvin B) Çıkış C) Levilier D) Sayılar E) Tesniye 13. Öncülüğünü Ca d b. Dirhem ve Cehm b. Safvân ın yaptığı ve kaderle ilgili tartışmalarda ön plana çıkan fırkanın ismi aşağıdakilerden hangisidir? ) Mutezile B) Mürcie C) Hariciyye D) Ca diyye E) Cebriyye 10. Rakîb ve tîd isimleri aşağıdaki meleklerden hangileri için kullanılmaktadır? ) Kiramen Katibin B) Hamele-i rş C) Harut ve Marut D) Münker ve Nekir E) Cebrail ve zrail 14. İmanı bilgiden ibaret gören mezhep aşağıdakilerden hangisidir? ) Mutezile B) Cehmiyye C) Hariciyye D) Eş ariyye E) Mürcie 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

33 15. şağıdakilerden hangisi imanın geçerlilik şartlarından biri değildir? ) Özgür iradeye dayanması B) Ümitsizliği barındırmaması C) Şüphe ve tereddüt bulunmaması D) kli delillere dayanması E) Gösteriş amaçlı olmaması 18. llah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, bilmediğini öğretmiştir. (Nisâ 4/113) mealindeki ayette aşağıdaki kaynaklardan hangisinden bahsedilmektedir? ) Sîret ve Sünnet B) kıl ve Hadis C) Kur an ve Sünnet D) kıl ve Kur an E) Kitap ve Sîret 16. Tekvînî irade ile teşriî iradeyi birbirinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) Tekvînî iradede yaratma vardır. B) Teşriî iradede yaratma vardır. C) Tekvînî iradede emir ve talep vardır. D) Teşriî iradede emir ve talep yoktur. E) Teşriî iradede ol emri vardır. 19. şağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim ile ilgili doğru bir bilgidir? ) Ses+mana bütünlüğünden oluşmuş bir kitaptır. B) Lafız+mana+ses birlikteliğinden oluşmuş bir kitaptır. C) Mana+kıraat bütünlüğünden oluşmuş bir kitaptır. D) Kıraat+ses+mana bütünlüğünden oluşmuş bir kitaptır. E) Lafız+mana+kıraat bütünlüğünden oluşmuş bir kitaptır. 17. şağıdaki peygamberlerden hangisine Kur an-ı Kerim de suhuf nispet edilmiştir? ) Hz. Şit B) Hz. Musa C) Hz. İsa D) Hz. Âdem E) Hz. Nuh 20. Nuer, Dinka ve Ga dinleri hangi tür din grubuna girmektedir? ) Orta Doğu ve Sami B) İlkel dinler C) Çin-Japon D) Kurucusu olan dinler E) frika 2011ILH Diğer sayfaya geçiniz

34 SINVD DİKKT EDİLMESİ GEREKEN KURLLR Sınav süresince öğrencilerin görevlilerle konuşmaları ve soru sormaları, görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 20 ve sınav süresinin son 10 dakikası içerisinde, sınavlarını tamamlasalar bile öğrencilerin salondan çıkmalarına izin verilmeyecektir. Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya sınav evrakı üzerinde yapılan incelemeler sonucu toplu kopya yapıldığı tespit edildiği takdirde, tatürk Üniversitesi çıköğretim Fakültesi tarafından bu salonda sınava giren öğrencilerin tümünün sınavları geçersiz sayılır. Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler gerektiğinde öğrencilerin oturma yerlerini değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman aralıkları içinde salonu terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve sınavları geçersiz sayılır. Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, dınızı, Soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı, salon numarasını ve sıra numaranızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır. Sınav salonunda size verilen cevap kâğıdı üzerindeki T.C. Kimlik Numarasının, d ve Soyadın size ait olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Cevap Kâğıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size ait cevap kâğıdını alınız. Daha sonra Cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık Türünü mutlaka kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız. Kendisine ait olmayan cevap kâğıdını kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. Soru kitapçığı ile cevap kâğıdı üzerindeki doldurulması gereken alanları doldurmayan öğrencilerin durumları tatürk Üniversitesi çıköğretim Fakültesi tarafından incelenerek karara bağlanacaktır. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez veya dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanıldığı takdirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. CEVPLRIN TÜMÜ CEVP KÂĞIDIN İŞRETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler sınavınızın yanlış değerlendirilmesine sebep olur. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap kâğıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Sınav sırasında sigara içilmesi, öğrencilerin birbirlerinden kalem, silgi vb. araç-gereç istemeleri veya alışverişinde bulunmaları kesinlikle yasaktır. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. ncak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hesap makineleri ile tablet vb. özel cihazlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri konusunda Sınav Giriş Belgelerinde uyarılmışlardır. Buna rağmen yanlarında bu tür cihazları getirenlerin, bunları sınav sonrasında almak üzere Salon Başkanına teslim etmeleri gerekir. Bu cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı olsa bile sınavları geçersiz sayılır. Bu cihazların kaybolmasından veya zarar görmesinden tatürk Üniversitesi çıköğretim Fakültesi sorumlu olmayacaktır. Öğrenciler ruhsatlı veya resmî amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav binasına gelmemelidirler. Üzerlerinde silah bulunan öğrenciler kesinlikle binaya sokulmayacak ve sınava alınmayacaktır. Bir şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp sınavları geçersiz sayılır. Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINV BŞLMIŞTIR" denilmeden soruları cevaplamaya başlamayınız. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavlarınız geçersiz sayılır. Başarılar Dileriz. 2011ILH13-2

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 015 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 17 Mayıs 015 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÜNİV ARA ER NK İM MERKE Z ET N Sİ SINAV Y Ö TE Sİ İ ASYM A ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI 1) GENEL

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İKİ ALANDA PERSONEL ALIM SINAVI

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖN LİSANS 18 EKİM 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) TEMMUZ 00 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS. SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS. SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SALON NO SIRA NO :.. :. :. :. 1. Bu soru kitapçığında aşağıdaki

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. NDOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİST VE İŞLETME FKÜLTELERİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 1208 ÖĞRENCİNİN 2013-2014 BHR DÖNEMİ R - 1. OTURUM - Cumartesi 09.30 İKİNCİ YRIYIL TÜRKÇE SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

6. Staja Giriş Sınavı

6. Staja Giriş Sınavı 6. Staja Giriş Sınavı Staja Giriş Sınavı için başvurular, her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yapılır. Staja Giriş Sınavına, 3568 sayılı Kanunun 4. ve 6. maddesi ile 5/A-a maddesindeki öğrenim

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 8 Mayıs DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... GENEL. u soru kitapçığı Türkiye deki belirli

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU KÜLTÜR VE TURİZM

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ LİSANS 18 EKİM 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1140 ÖĞRENCİNİN 2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI 1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI İhrama nasıl girilir? Umre ya da hac yapmak isteyen kişi, niyet ettikten sonra telbiye yaparsa muhrim olur. Yani ihrama girmiş olur. Niyet eder telbiye yapmazsa ya da telbiye

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 30 Nisan 2016 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 30 Nisan 2016 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 06 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 0 Nisan 06 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.. YÜKSKÖĞRTİM KURULU ÖĞRNİ SÇM V YRLŞTİRM MRKZİ LİSNS YRLŞTİRM SINVI MTMTİK SINVI GOMTRİ TSTİ SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 U SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 LYS GOMTRİ TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. u testlerin

Detaylı

Ural Federe Bölgesi Öğretmen Evi XIII. Bilim Temelleri Bilgi Yarışması öğretim yılı 1.etap Sınav Kuralların Açıklamaları

Ural Federe Bölgesi Öğretmen Evi XIII. Bilim Temelleri Bilgi Yarışması öğretim yılı 1.etap Sınav Kuralların Açıklamaları Ural Federe Bölgesi Öğretmen Evi XIII. Bilim Temelleri Bilgi Yarışması 2016-2017 öğretim yılı 1.etap Sınav Kuralların Açıklamaları -Sınav süresi 1 saat 15 dakikadır. Katılımcı, sınav süresince (75 dakika)

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

İBADET 1 İBADET NEDİR?

İBADET 1 İBADET NEDİR? İBADET 1 İBADET NEDİR? Allah ın rızasını kazanmak ve ona yakın olmak için Allah tarafından emredilen Peygamberimiz tarafından uygulamalı olarak gösterilen namaz, oruç, hac gibi davranışlara denir. Ayrıca

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ (MUSEVİLİK) 2015 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ DERSİ (MUSEVİLİK) MERKEZİ ORTK SINVI 29 NİSN 2015 Saat: 11.20 dı

Detaylı