Los Cabos Zirvesi. G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Los Cabos Zirvesi. G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı"

Transkript

1 Los Cabos Zirvesi G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı Giriş 1. G-20 liderleri olarak Haziran 2012 tarihlerinde Los Cabos ta toplandık. 2. Büyüme ve istihdamı teşvik etme konusundaki kararlılığımız etrafında birleştik. 3. Son toplanmamızdan bu yana, küresel canlanma bir dizi zorluk ile karşı karşıya kalmaya devam etmektedir. Finansal piyasalarda gerilim üst düzeydedir. Mali, finansal ve dış dengesizlikler hala yaygındır ve büyüme görünümü ile piyasa güveni üzerinde büyük etki göstermeye devam etmektedir. Açık bir şekilde, küresel ekonominin kırılgan yapısı devam etmekte ve bu durum istihdam, ticaret, kalkınma ve çevreyi etkileyerek, tüm dünyadaki insanların günlük yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. 4. Canlanmayı güçlendirmek ve finansal piyasa gerilimlerini azaltmak üzere birlikte hareket edeceğiz. 5. Tüm vatandaşlarımıza kaliteli istihdam ve fırsatlar yaratmak için, büyümeyi ve finansal istikrarı destekleme hedefiyle talebi güçlendirmek ve güveni yeniden tesis etmek için işbirliği halinde çalışacağız. Bugün bu hedeflere ulaşmak için eşgüdüm halinde uygulanacak Los Cabos Büyüme ve İstihdam Eylem Planı üzerinde anlaştık. 6. G-20 nin Avro Bölgesi üyeleri, Avro Bölgesinin bütünlüğünü ve istikrarını korumak, finansal piyasaların işleyişini geliştirmek ve bankacılık sektörü ile kamu maliyesi arasındaki karşılıklı olumsuz etkilenmeyi engellemek için gereken tüm önlemleri alacaklardır. Avro Bölgesi nin Yunanistan ın müstakbel hükümeti ile ortak çalışarak Yunanistan ın Avro Bölgesi içerisinde reform ve sürdürülebilirlik istikametinde kalmasını temin etmelerini bekliyoruz. 7. Daha dayanıklı finansal sistemler inşa etmek ve orta vadeli büyüme görünümünü iyileştirmek için yapısal ve düzenleyici reform gündemimizi hayata geçiriyoruz. Açık veren ülkelerin kamu maliyelerini, değişen ekonomik koşulları da dikkate alan sağlam ve sürdürülebilir politikalar ile güçlendirmek ve yüksek cari fazla veren ülkelerde, iç talebi canlandırıp daha esnek döviz kuru rejimlerine geçmek suretiyle dengesizlikleri azaltma yönündeki taahhüdümüzü yineliyoruz. 8. Ülke ekonomilerimizde karşı karşıya bulunduğumuz zorluklara rağmen, mevcut ortamda çok taraflılığın daha da önem kazandığını ve küresel ekonominin zorluklarının çözümünde elimizdeki en iyi yol olduğunu kabul ettik. 9. Devam etmekte olan krizin gelişmekte olan ülkeler, özellikle de düşük gelirli ülkeler üzerindeki etkisini de dikkate alarak, altyapı yatırımlarının desteklenmesi de dâhil olmak üzere, kalkınma için daha elverişli bir ortam yaratılması yönündeki çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Politikalarımız, tüm dünyada yaşama koşullarını iyileştirecek ve en kırılgan kesimleri koruyacaktır. Özellikle küresel piyasaların istikrara kavuşturulması ve daha güçlü büyümenin teşvik edilmesi sayesinde, küresel düzeyde kalkınmaya ve fakirliğin azaltılmasına ciddi katkılarda bulunacağız. Ekonomik istikrarın ve küresel canlanmanın desteklenmesi 10. Dünya genelinde insanların refahını artıran ve daha fazla istihdama vesile olan güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme, G-20 nin en önemli önceliği olmaya devam etmektedir. Los Cabos Büyüme ve İstihdam Eylem Planı nda (Bkz. Ek) yer aldığı üzere; talebi güçlendirmek, küresel büyümeyi desteklemek, güveni tesis etmek, kısa ve orta vadeli riskleri bertaraf etmek, istihdamı artırmak ve 1

2 işsizliği düşürmek üzere gerekli tüm politika tedbirlerini benimsemeyi taahhüt ediyoruz. Tüm taahhütlerimizi zamanlı bir şekilde yerine getirecek ve uygulamayı güçlü bir biçimde takip edeceğiz. 11. Piyasalardaki gerilimin yeniden artması karşısında G-20 nin Avro Bölgesi üyeleri, Avro Bölgesi nin bütünlüğünü ve istikrarını korumak, finansal piyasaların işleyişini geliştirmek ve bankacılık sektörü ile kamu maliyesi arasındaki karşılıklı olumsuz etkilenmeyi engellemek için gereken tüm önlemleri alacaklardır. Avro Bölgesi tarafından G-20 güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme çerçevesine katkı anlamında son zirveden bu yana büyümeyi desteklemek, finansal istikrarı güvence altına almak ve mali sorumluluğu teşvik etmek üzere alınan ciddi önlemleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kapsamda, İspanya nın bankacılık sistemine sermaye ilave etme planını ve Avro Grubu nun İspanya nın finansal yeniden yapılandırma otoritesine destek veren açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Mali Uzlaşı nın benimsenmesi ve uygulanması; büyümeyi destekleyici politikalar, yapısal reformlar ve finansal istikrar önlemleriyle birlikte, sürdürülebilir borçlanma maliyetlerine ulaşmayı sağlayan, daha güçlü bir mali ve ekonomik bütünleşmeye doğru önemli adımlardır. Avrupa İstikrar Mekanizması nın hızlı bir şekilde kurulması, Avrupa nın krize karşı ihtiyati kaynaklarını önemli ölçüde güçlendirmiştir. Avro Bölgesi nin, Ekonomik ve Parasal Birliğin tamamlanması yönünde attığı adımları güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bu amaç doğrultusunda, bankacılık gözetimi, çözümleme ve sermayelendirme mekanizmaları ile mevduat sigortasını da içeren daha bütünleşmiş bir finansal mimariye doğru somut adımlar atma niyetini destekliyoruz. Avro Bölgesi üyeleri, açık veren ülkelerin rekabet gücünü artıracak ve fazla veren ülkelerde talebi güçlendirecek yapısal reformlar aracılığı ile Avro Bölgesi içerisindeki dengesizlikleri gidereceklerdir. AB üyesi G-20 ülkeleri, yapısal temelde değerlendirilen mali uyum politikalarının uygulanmasına yönelik güçlü taahhüdü sürdürürken, Avrupa Tek Pazarının tamamlanması ve Avrupa Yatırım Bankası, pilot proje tahvilleri ve yapısal uyum fonları gibi Avrupa finansman imkânlarının daha verimli kullanılarak yatırım, istihdam, büyüme ve rekabet gücüne daha iyi odaklanılması suretiyle büyümeyi destekleyecek tedbirlerin hızla hayata geçirilmesinde kararlıdırlar. Avro Bölgesi nin, Yunanistan ın müstakbel hükümeti ile ortak çalışarak, Yunanistan ın Avro Bölgesi içerisinde reform ve sürdürülebilirlik istikametinde kalmasını temin etmelerini bekliyoruz. 12. Tüm G-20 üyeleri küresel büyümeyi güçlendirmek ve güveni yeniden tesis etmek için gereken önlemleri alacaklardır. Gelişmiş ülkeler, ülke koşullarını da dikkate alarak, mali uyum hızını canlanmayı destekleyecek şekilde ayarlayacak ve Toronto taahhütleriyle uyumlu bir şekilde orta vadeli mali sürdürülebilirliğe yönelik endişeleri gidereceklerdir. Mali alanı bulunan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler otomatik dengeleyicilerin, ülke koşullarını ve talep durumunu dikkate alarak işlemesine izin vereceklerdir. Ekonomik koşulların ciddi şekilde kötüleşmesi halinde, yeterli mali alanı bulunan ülkeler koordineli bir biçimde yurtiçi talebi destekleyecek ihtiyari genişleyici maliye politikaları uygulamaya hazır olacaktır. Pek çok ülkede, eğitim, yenilikçilik ve altyapı alanlarında ilave yatırımlar hem kısa vadede istihdama katkıda bulunabilecek hem de verimliliği ve gelecekteki büyüme beklentilerini yükseltecektir. Talep ve toparlanmayı desteleyen büyüme odaklı politikalar izlenmesi ihtiyacını göz önünde bulunduran ABD, mali uyum planında değişikliğe gidecektir. Bu değişiklik ile 2013 yılında ani mali daralma engellenecek aynı zamanda kamu finansmanının uzun vadeli sürdürülebilir bir patikaya oturtulması da temin edilecektir. 13. Para politikası, ekonomik toparlanmayı desteklerken, orta vadede fiyat istikrarını sağlayacaktır. Finansal sistemlerimizi orta vadede koruyabilmek için ihtiyaç duyulan finansal sektör reformlarındaki ivmeyi muhafaza ederek bankalarımıza duyulan güveni artıracağız. Bunu yaparken, kredi kanallarını ve 2

3 küresel ödeme ve mutabakat sistemlerinin bütünlüğünü koruyacak uygun tedbirleri alacağız. Borç verebilecek durumda olan sağlıklı bankalar küresel toparlanma için kritik bir önem taşımaktadır. 14. G-20 ülkeleri, petrol fiyatlarının gelişimine karşı tetikte olacaklar ve ihtiyaç duyulması halinde, petrol üreten ülkeler tarafından taleple uyumlu bir arz seviyesini garanti edecek taahhütler de dâhil olmak üzere, ilave eylemlerin uygulanması için hazır olacaklardır. Suudi Arabistan ın, gerekmesi halinde, mevcut yedek kapasitesini, yeterli arzı temin etmek üzere, harekete geçirmeye hazır olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Diğer emtia fiyatlarındaki gelişmelere karşı da teyakkuz halinde olacağız. 15. Bazı yükselen piyasa ekonomilerinin büyüme hızları yavaşlamaktadır. Söz konusu yavaşlamaya karşı bu ülkeler, büyümeyi destekleyecek uygun para ve maliye politikaları uygulamakta ve aynı zamanda istikrarı sağlayacak önlemler almakta; bazı durumlarda ise zayıflayan dış talebi dengelemek üzere yurtiçi talebi destekleyerek ekonomilerini güçlendirecek yeni tedbirler almaktadırlar. 16. Yüksek cari işlemler fazlasına sahip ülkelerin iç taleplerini artırmaya yönelik ilerlemelerini ve yüksek cari işlemler açığı veren ülkelerin ulusal tasarruflarını yükseltmeye dönük tedbirlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Cari fazla veren yükselen piyasa ekonomileri fiyat ve vergi çarpıklıklarını ortadan kaldıracak ve sosyal güvenlik ağlarını güçlendirecek önlemleri de kapsayan, yurtiçi taleplerini artırmaya yönelik ilave tedbirleri hayata geçireceklerdir. Cari fazla veren veya özel kesim talebi görece zayıf olan gelişmiş ülkeler, verimsizliklerin ortadan kaldırılması da dâhil olmak üzere, hizmet sektörlerinin serbestleştirilmesi ve yatırımların artırılması aracılığıyla yurtiçi taleplerini artıracaklardır. Cari işlemler açığı veren ülkelerde ulusal tasarrufların yükselmesi, küresel dengesizliklerde kalıcı bir azalmaya katkıda bulunacaktır. Büyük emtia ihracatçısı ülkelerin cari işlemler fazlalarına ilişkin özel durumunu dikkate alıyoruz. Piyasa koşulları tarafından belirlenen döviz kuru sistemlerine daha hızlı geçilmesi, döviz kurlarının iktisadi temelleri yansıtacak şekilde esnekleştirilmesi, döviz kurlarındaki kalıcı dengesizliklerin önüne geçilmesi ve rekabetçi kur ayarlamalarından kaçınılması yönündeki taahhütlerimizi tekrarlıyoruz. Çin in, Renminbi nin dalgalanmasında piyasa koşullarının daha fazla rol oynamasına izin verme, kur rejimi reformuna devam etme ve döviz kuru politikasının şeffaflığını artırma yönündeki taahhütlerini memnuniyetle karşılıyoruz. 17. Tüm G-20 üyeleri, küresel talebi sürdürmek ve artırmak, istihdamı teşvik etmek, küresel dengelenmeye katkıda bulunmak ve büyüme potansiyelini artırmak üzere yapısal reform taahhütlerini ortaya koymuştur. Bu taahhütler, rekabeti güçlendirmek amacıyla ürün piyasası reformlarını, konut piyasasını istikrara kavuşturacak tedbirleri, rekabet gücünü ve istihdamı artıracak işgücü piyasası reformlarını ve aynı zamanda kamu maliyesi gerekleri ile uyumlu bir biçimde sosyal güvenlik ağlarının güçlendirilmesini, üretkenliği artıracak vergi reformlarını, altyapı yatırımlarını artırmayı ve ülke koşullarını göz önünde bulundurarak kapsayıcı yeşil büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesini içermektedir. Bakanlarımızdan ve Merkez Bankası Başkanlarımızdan, altyapı yatırımlarının desteklenmesinde ve altyapı projelerine yeterli finansmanın temin edilmesinde, Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının finansal ve teknik desteği de dâhil olmak üzere, G-20 nin neler yapabileceğini değerlendirmelerini istiyoruz. 18. Ulusal amaçlarla uygulanan bütün politikaların, diğer ülkeler üzerindeki olumsuz yayılma etkilerini asgariye indirmeyi taahhüt ediyoruz. Güçlü ve istikrarlı bir uluslararası finansal sistemin müşterek menfaatimiz olduğunu tekrar ediyoruz. Sermaye akımları, bu akımların yöneldiği ülkeler açısından faydalı olabilse de, finansal akımlardaki aşırı oynaklığın ve döviz kurlarındaki düzensiz hareketliliğin ekonomik ve finansal istikrar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu tekrar ediyoruz. 3

4 19. Şeffaflık ve hesap verebilirliğin itibar ve güvenin güçlendirilmesindeki önemine binaen, Büyüme ve İstihdam Eylem Planı nın bir parçası olan Los Cabos Hesap Verilebilirlik Çerçevesi üzerinde mutabakata vardık. Bu çerçeve, politika taahhütlerimizde kaydettiğimiz ilerlemeleri raporlarken izlenecek süreçleri ortaya koymaktadır. Bu yeni Çerçeve kapsamındaki ilk Hesap Verilebilirlik Raporu nu memnuniyetle karşılıyoruz. Bakanlarımızı ve Merkez Bankası Başkanlarımızı ikinci Hesap Verilebilirlik Raporu nu 2013 yılında St. Petersburg da gerçekleştirilecek Liderler Zirvesine sunmakla görevlendiriyoruz. İstihdam ve sosyal güvenlik 20. Kaliteli istihdam makroekonomik politikalarımızın merkezinde bulunmaktadır. İşçi haklarına saygılı, sosyal güvenlik kapsamında yer alan ve makul bir gelir imkânı tanıyan istihdam olanakları, daha istikrarlı büyümeye katkı sağlamakta, sosyal katılımı güçlendirmekte ve yoksulluğu azaltmaktadır. Bu nedenle, Çalışma Bakanlarımızın, başta ekonomik krizden ciddi şekilde etkilenmiş olan gençler ve diğer kırılgan gruplar için olmak üzere, düzgün iş imkânları oluşturmayı teşvik etmek ve uygun istihdam piyasası tedbirlerini hayata geçirmek suretiyle acilen işsizliğin üstesinden gelmek için yaptıkları tavsiyelerini kabul ediyoruz. Gençlerin, hayattan beklentilerini yükseltecek kaliteli işlere erişimini sağlamak için yaptığımız taahhüdü yineliyoruz. G-20 İstihdam Görev Gücü nün yapmış olduğu çalışmayı ve bu Görev Gücünün görev süresinin, Bakanlarımızca ortaya konulan şartlar çerçevesinde, bir yıl daha uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Los Cabos Büyüme ve İstihdam Eylem Planı ile tutarlı bir şekilde, işyerindeki temel ilke ve haklarla uyumlu olarak tasarlanacak yapısal reformların, ekonomik büyümeyi daha yukarılara taşımak suretiyle iş piyasasında fırsatlar, iş hareketliliği ve istihdam yaratılmasında önemli rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Okuldan işe başarılı bir geçişin sağlanmasını destekleyen, staj ve meslek içi eğitim de dâhil olmak üzere; eğitim, yetenek geliştirme ve öğretim politikaları alanlarındaki işbirliğimizi yoğunlaştırmayı taahhüt ediyoruz. 21. İstihdam yaratmak ve özellikle gençlerimizle krizden en çok etkilenenler arasında işsizliği azaltmak tüm ülkelerimiz için esastır. G-20 ülkelerindeki işleri ve yaşam standartlarını artırma konusundaki ILO, OECD, IMF ve Dünya Bankası raporlarını memnuniyetle karşılamaktayız. İstihdamdaki toparlanma ve işsizliği azaltma temposunu hızlandırmak için önlemler üzerine odaklanmaya devam edeceğiz. 22. Ulusal düzeyde belirlenmiş sosyal koruma zeminlerinin oluşturulmasının öneminin farkındayız. Bu yöndeki uygulamalarında kurumsal kapasite inşa edebilmeleri için, düşük gelirli ülkelere yardımcı olmak üzere kuruluşlar arası ve uluslararası politika bütünlüğünü, eş güdümünü, işbirliğini ve bilgi paylaşımını geliştirmeye devam edeceğiz. Uluslararası örgütlerden etkin sürdürülebilir koruma zeminlerinin nasıl geliştirileceği konusunda düşük gelirli ülkelerle politika seçenekleri belirlemelerini talep etmekteyiz. 23. G-20 ekonomilerinde, kadınların ekonomiye ve topluma tam olarak katılımının önündeki engelleri aşmak ve kadınlara yönelik ekonomik fırsatları genişletmek için somut adımlar atacağımızı taahhüt ediyoruz. Mesleki beceri eğitimi, ücretler ve maaşlar, işyerindeki muamele ve bakım hizmetleri de dâhil olmak üzere, tüm alanlarda cinsiyet eşitliğini ilerletme konusundaki kararlı taahhüdümüzü de ifade ediyoruz. 24. Çalışma Bakanlarımızın bu gündem başlığında kaydedilmiş ilerlemeleri gözden geçirmelerini talep etmekteyiz ve ilgili sosyal taraflarla yapılan istişareleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu bağlamda, Meksika başkanlığındaki G-20 sürecine yapılacak B-20 (İş-20) ve L-20 (İstihdam-20) katkılarını takdirle karşılıyoruz. 4

5 25. İstihdam sağlama, ekonomik büyüme ve kalkınma açısından, seyahat ve turizmin kilit rolünü kabul ediyor ve yabancı uyrukluların, ülkelere girişlerinin kontrole tabi tutulmasının Devletlerin egemenlik hakkı olduğunu teslim etmekle birlikte; istihdam yaratma, yoksulluğun azaltılması ve küresel büyüme açından bir vasıta olarak, seyahat hareketlerinin kolaylaştırılması yönünde çalışacağız. Ticaret 26. Sürdürülebilir küresel ekonomik toparlanma, istihdam ve kalkınma için gerekli koşullar olan serbest ticarete, korumacılığa karşı durmaya ve büyüyen pazarlara güçlü bir biçimde bağlı bulunmaktayız. Açık, öngörülebilir, kurallara dayalı, şeffaf çok taraflı bir ticaret sisteminin önemini vurguluyor ve Dünya Ticaret Örgütü nün (DTÖ) merkezi konumunun sağlanmasını taahhüt ediyoruz. 27. Ekonomik büyümenin teşvik edilmesi için yatırımın önemini kabul ediyor ve yatırımcılar için iş ortamını destekleyen bir ortamın idame ettirilmesini taahhüt ediyoruz. 28. Dünya çapında giderek artan korumacılık örneklerinden derin endişe duyuyoruz. Cannes da yapmış olduğumuz taahhüdümüzü takiple, ticaret ve yatırımı etkileyen tedbirlere ilişkin olarak 2014yılı sonuna kadar mevcut taahhüdümüzü ve ihracatı desteklemeye yönelik DTÖ uygulamalarına aykırı tedbirler ile yeni ihracat kısıtlamalarını içeren herhangi bir korumacı tedbirin iptal edilmesine dair taahhüdümüzü yineliyoruz. Ticaret ve yatırımları sınırlayıcı önlemlerin zamanlıca bildirilmesini de kabul ediyoruz. Ticaret ve yatırım önlemlerine ilişkin envanter ve izleme alanında DTÖ, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından yapılan çalışmaları destekliyor ve sözügeçenleri, her birinin görev tanımına uygun olacak şekilde, bu alanlardaki çalışmaları yoğunlaştırmak ve derinleştirmek üzere teşvik ediyoruz. 29. Dünya ticaretinde bölgesel ve küresel değer zincirlerinin oluşmasının etkilerine ilişkin olarak, ekonomik büyüme, istihdam ve kalkınmayı güçlendirmede rolünü onaylayan ve bu türdeki değer zincirlerine gelişmekte olan ülkelerin katılımlarının artırılmasının altını çizen, Puerto Vallarta da Ticaret Bakanlarımız tarafından yapılan görüşmelere değer veriyoruz. Bu tartışmaların DTO, OECD ve UNCTAD da, her birinin görev tanımı çerçevesinde, derinleştirilmesini destekliyor ve sözügeçenlere, küresel değer zincirlerinin işleyişi, bunların ticaret ve yatırım akışlarıyla, kalkınma ve istihdamla ilişkisi ve aynı zamanda ticaret akışlarının nasıl hesaplanabileceği, bu alandaki eylemlerimizin kendimizi ve diğerlerini ne şekilde etkilediğini anlayabilmemiz maksadıyla çalışmalarına hız kazandırma ve kaydedecekleri ilerlemeleri Rusya dönem başkanlığında Bakanlarımıza rapor etmeleri çağrısında bulunuyoruz. 30. Cannes Bildirgesi uyarınca, Doha Kalkınma Gündemi Görev Yönergesine bağlıyız ve herkes için geçerli olmak üzere, ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanması için taze ve gerçekçi yaklaşımlar izlenmesi yönündeki taahhütlerimizi yineliyoruz. Ticaretin kolaylaştırılması ve özellikle En Az Gelişmiş Ülkelerin açısından endişe kaynağı olan konular gibi, ilerleme imkanı bulunan alanlar da dahil olmak üzere, Doha müzakerelerinin tamamlanması yönünde çalışmaya devam edeceğiz. Dünyanın en fakir ülkelerinin DTÖ katılım süreçlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin ilerleme sağlanmasını teşvik ediyoruz. 31. Uyuşmazlıkların çözülmesi de dahil olmak üzere, DTÖ nün gündelik işlerini yürütmesi alanındaki uygulamaları iyileştirmek suretiyle, DTÖ nün güçlendirilmesini destekliyoruz. Ayrıca, küresel bir ekonomide çok taraflı ticaret sisteminin sınama ve imkânları üzerine yapılan görüşmeleri ilerletmeleri için temsilcilerimizi görevlendiriyoruz. 5

6 Uluslararası finansal mimarinin güçlendirilmesi 32. Etkin küresel ve bölgesel güvenlik ağlarının öneminin farkındayız. Uluslararası Para Fonu nun (IMF) kaynaklarını artırmaya yönelik güçlü taahhütleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bahse konu taahhütler, önemli sayıda ülkenin dâhil olduğu geniş bir uluslararası işbirliği çabasının neticesidir. Anılan taahhütler, 450 milyar ABD Dolarını aşmaktadır ve bu tutar, 2010 Reformu ile kotalarda yapılan artışa ilave olacaktır. Bu kaynaklar, IMF nin tüm üyelerinin kullanımına sunulacak ve herhangi bir bölgeye tahsis edilmeyecektir. Rezerv varlık niteliği taşıyacak bu kaynaklar, ikili borçlanmalar ve tahvil alım anlaşmaları gibi yatırımlar aracılığıyla, IMF İcra Direktörleri tarafından kabul edilen usul ve esaslar çerçevesinde, IMF nin Genel Kaynaklar Hesabı na aktarılacaktır. Bu çaba, G-20 nin ve uluslararası camianın, küresel finansal istikrarı korumak ve IMF nin krizlerin önlenmesi ve çözümlenmesindeki rolünü güçlendirmek için gerekli adımları atma yönündeki taahhüdünü göstermektedir Kota ve Yönetim Reformu nu, üzerinde mutabakata varılan tarih olan 2012 IMF/Dünya Bankası Yıllık Toplantıları na kadar bütün unsurlarıyla hayata geçirme konusundaki taahhüdümüzü yineliyoruz. Bu reformlar IMF nin meşruiyetini, geçerliliğini ve etkinliğini artırmak; IMF nin gözetim işlevini daha da güçlendirmeye yönelik çabaları desteklemek ve IMF nin sistemik rolünü oynayabilmesi için gerekli kaynakları temin etmek açılarından büyük önem taşımaktadır. Bu reformların bir parçası olarak, mevcut kota formülündeki eksiklikleri ve zayıflıkları gidermek üzere, kapsamlı bir kota formülü gözden geçirmesini 2013 yılı Ocak ayına kadar ve bir sonraki genel kota gözden geçirmesini 2014 yılı Ocak ayına kadar tamamlamayı taahhüt ediyoruz. Formülün basit, şeffaf ve kotaların farklı rolleriyle uyumlu olması; hesaplanan kota paylarının üyeler tarafından genel hatlarıyla kabul edilebilir sonuçlar vermesi ve zamanlı, kaliteli ve kolay elde edilebilir verilere dayalı olarak uygulanabilir olması gerektiği üzerinde mutabakata vardık. Formüle dayalı olarak belirlenecek olarak kota dağılımının, IMF üyelerinin küresel ekonomi içindeki ağırlıklarını daha iyi yansıtması gerektiğini tekrar ediyoruz. Bu ağılıklar, dinamik yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmekte olan ülkelerdeki güçlü gayri safi yurtiçi hâsıla büyümesi ışığında önemli ölçüde değişmiştir. IMF nin en yoksul üyelerinin temsil gücünü korumaya devam etmenin önemini bir kez daha yineliyoruz. Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımızdan Kasım ayındaki toplantılarında bu konudaki gelişmeleri gözden geçirmelerini istiyoruz. 34. IMF nin mevcut gözetim çerçevesinin, ülkelerin politikalarından kaynaklanan yayılma etkileri de dâhil olmak üzere; küresel, yerel ve finansal istikrara odaklanarak, ikili ve çok taraflı gözetimin daha güçlü bir biçimde bütünleştirilmesini de içerecek şekilde, önemli ölçüde geliştirilmesi gerektiği üzerinde fikir birliğine vardık. IMF nin, birleşik gözetim kararı önerisine ilişkin görüş geliştirme çalışmasını memnuniyetle karşılıyor ve karar sürecini desteklemeyi taahhüt ediyoruz. Döviz kuru politikalarına yönelik güçlü gözetimin öneminin altını çiziyoruz. Gözetim faaliyetlerinin kapsamının, ilgisine göre, küresel likidite, sermaye akımları, sermaye hesabı önlemleri, rezerv ve dış istikrara etki edebilecek maliye, para ve finansal sektör politikalarını da içerecek şekilde genişletilmesini destekliyoruz. IMF nin çok taraflı analizi güçlendirecek ve gözetimin şeffaflığını artıracak olan dış âlem raporu üzerindeki çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Gözetimin etkili olabilmesi için ülkelerin gözetim tavsiyelerini sahiplenmesinin ve tavsiyelerin uygulanmasının takip edilmesinin kritik öneme sahip olduğunu ve IMFC nin, IMF nin tüm üyelerinin sürece aktif katılımını kolaylaştırma konusunda bir rol oynayabileceğini kabul ediyoruz. Bir sonraki IMF/Dünya Bankası Yıllık Toplantıları na kadar bu alanda kayda değer ilerleme bekliyoruz. 6

7 35. Dünya Bankası, Bölgesel Kalkınma Bankaları, IMF, OECD ve BIS tarafından, ulusal para birimi cinsi tahvil piyasalarının geliştirilmesinin desteklenmesi için hazırlanan Eylem Planı nın uygulanmasına yönelik ara ilerleme raporunu memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, bu kuruluşlar tarafından hazırlanacak olan yıllık ilerleme raporunu bekliyoruz. Anılan yıllık rapor, G-20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanlarının Kasım ayı toplantısına sunulacaktır. Bu husus, mevcut küresel finansal koşulların yerel tahvil piyasalarının likiditesi, etkinliği ve işleyişini olumsuz etkilemekte olduğu bu ortamda büyük önem taşımaktadır. Finansal Sektörün Düzenlenmesi ve Finansal Tabana Yayılmanın Teşvik Edilmesi 36. Finansal İstikrar Kurulu (FSB) tarafından hazırlanan, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik G-20 taahhütlerinin yerine getirilmesine ilişkin ilerleme raporunu ve FSB nin, ülke uygulamalarını geniş kapsamlı olarak takip etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. İstikrarlı ve bütünleşik bir küresel finansal sistemi desteklemek ve muhtemel krizleri önlemek amacıyla, kabul edilen politikaları zamanında, tam ve tutarlı olarak uygulamayı taahhüt ediyoruz. 37. Tüm finansal reform tavsiyelerinde sağlanan ilerlemeyi takip etmek amacıyla hazırlanan trafik ışıkları tablosu nun yayımlanmasını memnuniyetle karşılıyor ve politika geliştirmede veya uygulamada sıkıntıların tespit edildiği alanlarda ilerleme sağlamaya yönelik tüm gerekli adımları atacağımızı vaat ediyoruz. 38. Özellikle, FSB nin Uygulamaların Takibi Koordinasyon Çerçevesi (CFIM) tarafından belirlenen öncelikli alanlarda bugüne kadar kaydedilen ciddi ilerlemeyi görüyoruz: Basel sermaye ve likidite çerçevesi, küresel sistemik öneme sahip finansal kuruluşlara (G-SIFI) yönelik çerçeve, çözümleme rejimleri, tezgâh üstü (OTC) türev araçları reformu, gölge bankacılık ve ücretlendirme uygulamaları. Reformların tam olarak uygulamasını sağlamak için bu önemli alanlardaki çalışmaları tamamlamayı taahhüt ediyoruz. 39. Tüm standart tezgah-üstü türev ürünlerinin (i) 2012 yılı sonuna kadar, uygunsa, borsalar veya elektronik alım satım platformlarında işlem görmesi ile merkezi karşı taraflarca takas edilmesi, (ii) tezgah-üstü türev sözleşmelerinin veri depolama kuruluşlarına raporlanması ve (iii) merkezi takası gerçekleştirilmeyen sözleşmelerin daha yüksek sermaye yükümlülüğüne tabi olmasına ilişkin taahhüdümüzü yineliyoruz. Uygulamaya ilişkin FSB ilerleme raporunu memnuniyetle karşılıyoruz. Merkezi takas konusunda sağlam ve etkin bir küresel çerçeveye ilişkin dört tedbirde kayda değer ilerleme sağlandığına göre; ülkeler, merkezi takasa yönelik G-20 taahhütlerini yerine getirmek için, hızlı bir şekilde karar alma süreçlerini tamamlamalı ve gerekli kanun ve düzenlemeleri yürürlüğe koymalıdır. Merkezi takası gerçekleştirilmeyen sözleşmelere yönelik teminat uygulaması kapsamında, uluslararası ölçekte tutarlı asgari standartların teşvik edilmesini amaçlayan temel ilkelerin geliştirilmesinde sağlanan ilerlemeyi görüyoruz. Bu yöndeki çalışmaların, diğer tezgah-üstü türev reformları ve Basel sermaye çerçevesinin nihai yürürlük tarihi ile uyumlu bir şekilde yürütülmesi amacıyla; uluslararası standart koyucuların, küresel teminat standartlarına ilişkin tekliflerini bu yılın sonuna kadar nihai hale getirmelerini teşvik ediyoruz. 40. Basel II, II.5 (iki buçuk) ve III ün uygulanması konusundaki ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyor ve ülkelere, standartları üzerinde uzlaşılan takvim çerçevesinde uygulamaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. Piyasa riski çerçevesinin bütünüyle gözden geçirilmesine ilişkin Basel Komitesi nin istişari önerilerini memnuniyetle karşılıyoruz. Sağlıklı ücretlendirme uygulamaları konusundaki ilke ve 7

8 standartların hayata geçirilmesine ilişkin olarak FSB tarafından hazırlanan ilerleme raporunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ilke ve standartların uygulanmasına yönelik taahhüdümüzü yineliyor ve FSB den, yürütmekte olduğu gözetim faaliyetine devam etmesini istiyoruz. 41. Hiçbir banka ya da finansal kuruluşun batmasına izin verilemeyecek kadar büyük olmaması için, ulusal çözümleme rejimlerimizi FSB nin Etkin Çözümleme Temel İlkeleri ile uyumlu hale getirmeye yönelik taahhüdümüzü yineliyoruz. Bu amaçla, ayrıca tüm G-SIFI lara yönelik toparlanma ve çözümleme planları ile kuruluş bazında sınır ötesi işbirliği anlaşmalarına ilişkin devam eden çalışmaları destekliyoruz. SIFI denetimlerinin yoğunluğunun ve etkinliğinin güçlendirilmesine yönelik taahhüdümüzü yineliyor ve FSB den, bu alandaki ilerlemeleri, Kasım 2012 de gerçekleşecek G-20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı na raporlamasını istiyoruz. 42. Yerel sistemik öneme sahip bankaların (D-SIBs) belirlenmesi ve bu bankalara yönelik politika tedbirleri konusunda bir grup ilkenin ortak bir çerçeve olarak geliştirilmesine ilişkin ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyor ve Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımızdan, Kasım ayındaki toplantılarında bu alandaki tavsiyeleri gözden geçirmelerini istiyoruz. Gölge bankacılık sisteminin gözetim ve düzenlemesinin güçlendirilmesine ilişkin devam eden çalışmaları destekliyor ve Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımızdan, Kasım ayındaki toplantılarında bu alandaki tavsiyelerini gözden geçirmelerini istiyoruz. FSB den Uluslararası sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) ile işbirliği içinde, küresel sistemik öneme sahip sigorta şirketlerinin belirlenmesi ve bu şirketlere yönelik politika tedbirleri konusundaki çalışmalarını 2013 yılı Nisan ayına kadar tamamlamalarını istiyoruz. Sistemik riskin azaltılması amacıyla, sistemik öneme sahip diğer banka-dışı finansal kuruluşların belirlenmesine ilişkin yöntemin, 2012 yılı sonuna kadar FSB tarafından Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) ile istişare içinde hazırlanmasını bekliyor ve Ödeme ve Mutabakat Sistemleri Komitesi (CPSS) ve IOSCO ya, sistemik öneme sahip piyasa altyapılarına ilişkin çalışmalarını tamamlamaları için çağrıda bulunuyoruz. IAIS tan ayrıca, uluslararası alanda faaliyet gösteren sigorta gruplarının denetimine ilişkin ortak bir çerçeve geliştirilmeye yönelik çalışmasını 2013 yılı sonuna kadar tamamlamasını istiyoruz. 43. Ulusal otoritelere ve standart koyucu kuruluşlara, kredi derecelerine olan mekanik bağımlılığı sona erdirme konusunda daha hızlı yol almaları için çağrıda bulunuyoruz. Kredi derecelendirme kuruluşlarının şeffaflığını ve bu kuruluşlar arasındaki rekabeti artıracak adımları teşvik ediyoruz. Yüksek kalitede tek bir muhasebe standartları setine kavuşmaya yönelik devam eden çalışmaları destekliyoruz. IOSCO nun kredi temerrüt takası piyasalarının işleyişine ilişkin raporunu memnuniyetle karşılıyor ve IOSCO dan Kasım 2012 deki Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına kadar atılacak adımlara ilişkin bir rapor hazırlamasını istiyoruz. 44. Finansal işlemlere taraf olan tüzel kişileri tanımlayıcı küresel bir kod (LEI) sisteminin geliştirilmesine ilişkin çerçeve hakkındaki FSB tavsiyelerini ve kamu yararını gözeten küresel yönetim çerçevesini onaylıyoruz. LEI sistemi Mart 2013 e kadar faaliyete geçecektir. FSB den Kasım 2012 deki Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına kadar uygulamaya ilişkin ilerlemeler hakkında rapor oluşturmasını istiyoruz. Finansal risklerin tespiti ve yönetiminde otoritelere ve piyasa katılımcılarına destek olması açısından LEI nin küresel ölçekte benimsenmesini teşvik ediyoruz. 45. FSB nin, kabul edilen finansal düzenleme reformlarının, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler için oluşturabileceği istenmeyen etkilerin tespit edilmesine yönelik, IMF ve Dünya Bankası ile eşgüdüm içinde hazırladığı çalışmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Kabul edilen reformları uygulamaya ilişkin taahhüdümüze ilişkin peşin hükümlü bir tavır takınmadan, istenmeyen mühim sonuçları uygun şekilde 8

9 ele almak amacıyla FSB tarafından sürekli bir şekilde takip, analiz ve raporlama yapılmasını ve FSB, standart koyucular, uluslararası finansal kuruluşlar, gelişmekte olan ve yükselen piyasa ekonomileri arasında devam eden diyaloğun sürmesini teşvik ediyoruz. 46. Finansal düzenleyici politikaların geliştirilmesi ve uygulamasının eşgüdümü amacıyla; Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ile arasındaki güçlü bağlarını da muhafaza ederek, FSB yi; tüzel kişiliği haiz, daha güçlü yönetişim ile finansal özerkliğe imkân veren ve daha güçlü bir kapasite taşıyan kalıcı bir örgütsel temele oturtmaya yönelik tavsiyeleri ve yeniden düzenlenen FSB Tüzüğü nü onaylıyoruz. Söz konusu tavsiyelerin, bir sonraki toplantımıza kadar tamamen uygulanması ve bu doğrultuda, Kasım 2012 deki Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına kadar kayda değer bir ilerleme gösterilmesi için çağrıda bulunuyoruz. FSB den, temsil yapısını gözden geçirmeyi gündeminde tutmaya devam etmesini istiyoruz. 47. Düzenleme ve denetime ilişkin işbirliği ve bilgi paylaşımı standartlarına uyum konusunda FSB nin devam eden çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz ve Kasım 2012 deki Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı öncesinde, bu girişim kapsamında kaydedilen ilerlemeler hakkında kamuoyuna bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. 48. Vergi alanında kapsamlı bilgi paylaşımını ve şeffaflığı güçlendirmeye yönelik taahhüdümüzü tekrarlıyoruz. Global Forum tarafından raporlanan ilerlemeyi tebrik ediyoruz. Tüm ülkeleri ve özellikle bu aşamada mevzuatları ikinci safhaya geçmelerine imkân vermeyen on üç yetki bölgesini, ilgili standarda uymaya ve gözden geçirmeler sırasında ortaya konulan tavsiyeleri uygulamaya davet ediyoruz. Global Forum un bilgi paylaşımı uygulamalarının etkinliğini araştırmasını ve bulgularını, bize ve Bakanlarımıza raporlamasını bekliyoruz. OECD nin otomatik bilgi paylaşımı alanındaki uygulamalara dair raporunu memnuniyetle karşılıyor ve bu alanda, uygulamalarımızla örnek olmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz. Ülkeleri, bu gelişen uygulamaya mümkün olduğunca katılmaya çağırıyor ve tüm idareleri, mümkünse, bir sonraki Global Forum Toplantısı nda, Karşılıklı İdari Yardımlaşma Çok Taraflı Konvansiyonu nu imzalamaya veya imzalamaya dönük niyetlerini beyan etmeye güçlü bir şekilde teşvik ediyoruz. Yasa dışı parasal hareketler ile mücadele edilmesi amacıyla, kurumlar arası işbirliğini artırmaya yönelik çabaları, Oslo Diyalogu nun Roma daki toplantısının sonuçları da dâhil olmak üzere, memnuniyetle karşılıyoruz. Vergi matrahındaki erime ile kar transferlerinin önlenmesinin gerekliliğini tekrarlıyoruz ve OECD nin bu alanda devam eden çalışmalarını ilgiyle takip edeceğiz. 49. Kara para aklama (AML), terörizmin finansmanı (CFT) ve kitle imha silahlarının yayılması ile mücadelede küresel çabaların sürdürülmesini sağlayan Mali Eylem Görev Gücü nün görev tanımının yenilenmesini destekliyoruz. G-20 ülkeleri, Mali Eylem Görev Gücü nün gözden geçirilmiş standartlarını da memnuniyetle karşılamaktadır ve uygulanmasını beklemektedir. AML/CFT konularında stratejik açığı olan yüksek riskli yetki bölgelerinin belirlenmesinde ve gözetiminde, AML/CFT araçlarının yolsuzlukla mücadelede kullanılmasında, kurumsal araçlarının şeffaflığının artırılmasında, vergi suçlarına yönelik işbirliğinin güçlendirilmesinde, vergi cennetlerinden kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesinde, AML/CFT önlemlerinin kapsamının genişletilmesinde ve finansal tabana yayılma çabalarını da göz önüne alarak bu önlemlerin etkinliğinin artırılmasında Mali Eylem Görev Gücü tarafından kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Karşılıklı değerlendirmelerin gelecek turu kapsamında, Mali Eylem Görev Gücü değerlendirme sürecinin güncellenmesinin 2013 yılında tamamlanmasını bekliyoruz. 9

10 Finansal Tabana Yayılma Küresel İşbirliği Grubu (GPFI) raporunda belirtilen beş tavsiyenin uygulanmasında GPFI tarafından kaydedilen aşamayı memnuniyetle karşılıyor ve GPFI ı bu tavsiyelerin tam olarak uygulanması yönünde çalışmaya devam etmeye çağırıyoruz. GPFI ın geliştirdiği finansal erişim göstergeleri olan G20 Temel Setini onaylıyoruz. KOBİ lerin ekonomik kalkınmada ve fakirliğin azaltılmasında oynadığı önemli rolü kabul ederek, KOBİ finansmanı konusunda gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı belirli finansal erişim zorluklarını ve kısıtlamaları işaret eden yenilikçi model ve yaklaşımların geliştirilmesini destekleyecek KOBİ Finansmanı Çerçeve Programı nın oluşturulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kolaylaştırıcı düzenlemeleri oluşturma sürecinde, yardımcı bir araç olarak standart belirleyici kuruluşlar ve finansal tabana yayılma konusunda önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek GPFI konferansını memnuniyetle karşılıyoruz. GPFI ı Kasım ayında Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları na gelişmeleri raporlamaya çağırıyoruz. Son olarak, tüketicinin korunması ve finansal okuryazarlık konularına odaklanacak olan dördüncü GPFI alt grubunun oluşturulmasına ilişkin devam eden çalışmaları destekliyoruz. 51. G20 Finansal Tabana Yayılma Emsal Öğrenme Programı altında finansal tabana yayılma amaçlı ulusal koordinasyon mekanizmaları ve stratejilere taahhüt veren G20 ve G20 dışı ülkelerin çabalarına teşekkür ediyoruz. G20 Yaratıcı Finansal Erişim Prensipleri nin etkin uygulanması konusundaki benzer çabaları (Maya Beyannamesi kapsamında gelişmekte olan ve yükselen ülke hükümetlerin finansal erişimi desteklemek için somut adımlar atmak konusundaki taahhütleri gibi) ilerletmeye teşvik ediyoruz. Dünya Bankası Grubu nun ve Finansal Erişim Birliği nin, Birleşmiş Milletler in de dahil olduğu diğer paydaşların ve ikili donörlerin finansal tabana yayılmanın teşvik edilmesi konusunda devam eden çabalarını ve desteğini önemsiyoruz. 52. Finansal eğitim konusunda, OECD/INFE tarafından hazırlanan Finansal Eğitim Ulusal Stratejiler Konulu Yüksek Düzeyli Prensipler i destekliyoruz. OECD/INFE yi ve Dünya Bankası nı GPFI ile işbirliği içinde, gelecek Zirve de bir ilerleme raporu sunmak üzere finansal eğitimin teşvik edilmesi konusunda yeni araçlar geliştirmeye çağırıyoruz. Finansal tüketicinin korunması gündeminin geliştirilmesi çerçevesinde en iyi uygulamaların paylaşılmasını temin etmek amacıyla; Uluslararası Finansal Tüketiciyi Koruma Ağı (FincoNet) Tüzüğü ve resmi yapı ile finansal destek konularına ilişkin tartışmalara önem veriyoruz. Ayrıca G20/OECD Finansal Tüketicinin Korunması Görev Gücü nün Finansal Tüketicinin Korunması Konusunda Yüksek Düzeyli Prensipler in uygulanmasını desteklemek için etkili yöntemler geliştirmek amacıyla sunulan Eylem Planı nı kabul ediyoruz St. Petersburg Liderler Zirvesi'ndeki güncellenmiş raporlarını bekliyoruz. 53. Kadınların ve gençlerin finansal hizmetlere erişim sağlaması ve finansal eğitimi konusundaki ihtiyacı kabul ediyoruz. GPFI, OECD/INFE ve Dünya Bankası ndan kadınların ve gençlerin karşılaşabileceği engelleri belirlemelerini istiyor ve gelecek Zirvede sunulmak üzere bir ilerleme raporu hazırlamaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. 54. Meksika Finansal Tabana Yayılma Yarışması: Erişimin Kilidini Kırmak İçin Yaratıcı Çözümler adlı, finansal erişim engellerini gidermek için; katma değerli, erişilebilir, güvenilir ve kapsamlı finansal hizmetler yaratılması yoluyla işaret eden çözümler yarışmasının başlatılmasından memnuniyet duyuyoruz. 10

11 Gıda güvenliğinin arttırılması ve emtia fiyat dalgalanmalarının ele alınması 55. Tarım Bakanları tarafından 2011 de kabul edilen Gıda Fiyatlarındaki Dalgalanma ve Tarım Eylem Planı, 2050 yılına kadar 9,3 milyarı aşması beklenen dünya nüfusunun beslenmesi için tarımsal üretimin % 50 ila 70 arasında ve gelişmekte olan ülkelerde ise yaklaşık olarak % 100 artması gerekeceğinin altını çizmiştir. Tarımsal şartların çeşitliliği göz önüne alındığında, üretimin ve verimliliğin sürdürülebilir bir tabanda arttırılmasının bugün dünyanın karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan biri olduğunun farkındayız. Sahel Bölgesi ve Afrika Boynuzu ndaki kriz, gıda güvenliği için acil ve uzun vadeli çözümleri kuvvetlendirmenin ivedi bir sorun olarak durmakta olduğunun da altını çizmektedir. Ayrıca kronik beslenme yetersizliğinin bir ülkenin insani kaynakları üzerinde muazzam bir sorun olduğunu görüyor ve bu nedenle Beslenmeyi Arttırma hareketine destek veriyor ve G-20 üyelerinin daha geniş katılımını teşvik ediyoruz. 56. Eylem Planı'nın ve Seul Çok Yıllık Kalkınma Eylem Planının gıda güvenliği ayağının uygulanmasında sağlanan kayda değer ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Daha önceki taahhütlerde ve B-20 ve sivil toplumdan gelen önerilerin yanı sıra, Dünya Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO, Food and Agricultural Organization) ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından koordine edilen çeşitli uluslararası kuruluş girdilerini içeren sürdürülebilir tarımsal üretim konusundaki önemli tavsiyeler hakkında sağlanan ilerlemeye ilişkin bu Bildiri nin ekindeki G-20 Tarım Bakanları Yardımcıları Raporu nu destekliyoruz. 57. Açlıkla savaşmak için, Tropikal Tarım Platformu, Tarımda Risk Yönetimi Platformu, GEO Küresel Tarım Gözetimi, buğday, pirinç ve mısır araştırma girişimleri, Acil Müdahale Forumu, bölgesel acil insani gıda rezervleri, Küresel Tarım ve Gıda Güvenliği Programı dâhil olmak üzere girişimlerimize ilişkin çabalarımızı devam ettirmeyi taahhüt ediyor ve Sorumlu Tarım Yatırımı Prensiplerini destekliyoruz. Gıda fiyat dalgalanmalarını azaltmak için şeffaflığa önemli katkı sağlayacak Tarım Piysaları Bilgi Sisteminin (AMIS) uygulanmasına ilişkin sağlanan ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Tarım da dahi olmak üzere daha istikrarlı, tahmin edilebilir, çarpıklıklardan uzak, serbest ve şeffaf bir ticaret sisteminin gıda güvenliğini güçlendirmede önemli bir role sahip olduğunun farkındayız. 58. Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından ticari olmayan insani amaçlar için yapılan gıda teslimatı üzerindeki olağandışı vergilerin ve ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin taahhüdümüzü yineliyoruz. Ulusal Gıda Güvenliği Şartlarındaki Arazi, Balıkçılık ve Orman Kullanım Sorumluluğuna ilişkin Gönüllü İlkelerin uygulanmasını teşvik ediyoruz. 59. Tarımdaki piyasa başarısızlıklarının kısıtladığı yeni tarım ürünlerinin ve sistemlerinin özel sektör tarafından geliştirilmesini teşvik ederek, yoksul ve savunmasız insanlar için gıda güvenliğini geliştirmeyi amaçlayan AgResults Girişiminin başlatılmasını büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Sahra- Altı Afrika'da besin değeri zenginleştirilmiş ürünler, hasat sonrası depolama çözümleri ve ürün kalitesi teknolojilerindeki yeniliklere odaklanan pilot projelerin başlatılmasını bekliyoruz. Bu Girişimi finanse etmek için taahhütte bulunmuş ya da bulunma niyetlerini göstermiş olanlara takdirlerimizi sunuyor ve daha geniş bir katılımı destekliyoruz. 60. Tarımın iklim değişikliğine uyumunun sağlanması gerekliliğinin ve su ve toprağın sürdürülebilir şekilde verimliliğinin arttırılmasının öneminin farkındayız. Bu amaçla, mevcut teknolojilerin, bilinen uygulamaların ve toprak verimliliğini arttırma, minimum toprak işleme ve tarımsal ormancılık gibi yöntemlerin geliştirilmesini ve daha fazla kullanılmasını destekliyor ve özellikle içinde küçük çiftlikler 11

12 için uygun yöntemlerin de bulunduğu, tarımda su kullanımı verimliliğini arttırmak için bilime dayalı seçeneklere ilişkin bir rapor hazırlamaları için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunuyoruz. 61. Uluslararası emtia piyasalarındaki istikrarın korunmasında küresel ekonomik toparlamanın önemini kabul ediyoruz. İyi işleyen, şeffaf fiziksel ve finansal emtia piyasalarının ve sürdürülebilir ve kapsayıcı olan güçlü bir büyümenin ve gıda güvenliğinin elde edilmesi için aşırı fiyat dalgalanmalarının azaltılmasının öneminin altını çiziyoruz. Aşırı emtia fiyat dalgalanmalarının, ekonomideki aktörler için belirsizliği artırmak ve bütçe dengelerine ve ekonomik planlamanın öngörülebilirliğine potansiyel şekilde zarar vermek suretiyle tüm ülkeler üzerinde çok önemli etkileri olduğunu kabul ediyoruz. En kırılgan kesim üzerinde emtia fiyatlarındaki dalgalanmalarının olumsuz etkilerini azaltmanın, yoksulluğu azaltacak ve ekonomik büyümeyi canlandıracak önemli bir bileşen olduğunun farkındayız. Bu nedenle, aşırı emtia fiyat dalgalanmalarının büyüme üzerindeki makroekonomik etkilerine ve böylesi etkileri azaltmak amacıyla ulusal şartları da dikkate alacak şekilde ülkelerin göz önünde bulundurabileceği politika seçeneklerinin belirlenmesine ilişkin G20 raporunun sonuçlarını onaylıyoruz. IMF, Dünya Bankası ve UNCTAD tarafından sağlanan katkıları ve değerleri girdilerin de farkındayız ve bunları takdir ediyoruz. Bakanlarımızdan, G20 nin bu fiziksel piyasaların daha düzgün işlemesinin kolaylaştırılmasına olan katkısı hakkında ilerlemeyi, raporda belirtilen olası yeni çalışma alanlarını göz önünde bulundurarak, 2013 yılında raporlamalarını istiyoruz. Tezgâh üstü de dâhil olmak üzere, piyasa düzenleyicileri ve otoriteleri için etkin müdahale yetkileri ve uygun bir düzenleme ve denetleme çerçevesi ile finansal emtia piyasalarındaki şeffaflığın artırılması ve kötüye kullanımın engellenmesine ilişkin taahhüdümüzü yineliyoruz. Bu bağlamda, Kasım 2012 ye kadar emtia türev piyasalarındaki tavsiyelerin uygulanmasına ilişkin olarak Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından hazırlanacak raporu bekliyoruz. 62. Enerji emtialarında fiyat dalgalanmalarının da ekonomik dengesizliğin önemli bir kaynağı olduğunu kabul ediyoruz. İyi işleyen ve şeffaf enerji piyasalarına ilişkin taahhüdümüzü sürdürüyoruz. JODIpetrolün zamanında, tam ve güvenilirliğinin geliştirilmesine ilişkin çalışmaya devam edeceğiz ve önümüzdeki yıl hazırlanacak olan bir ilerleme raporunu bekleyeceğiz. JODI-gaz veri tabanında aynı prensipler üzerinde çalışacağız. JODI-petrol veri tabanının güvenilirliğinin artırılmasına ilişkin IEF (Uluslararası Enerji Forumu) raporunun ve uluslararası gaz ve kömür piyasalarında şeffaflığa ilişkin IEA (Uluslararası Enerji Kurumu), IEF ve OPEC (Petrol İhrac Eden Ülkeler Örgütü) tarafından sunulan raporun Kasım ayındaki Bakanlar toplantısında tartışılmasını bekliyoruz. Kasım 2012 de, fiyat raporlama kuruluşlarının (Price Reporting Agencies) işleyişinin ve gözetiminin geliştirilmesine ilişkin IOSCO tavsiyelerini de bekliyoruz. Bu tavsiyeler, diğer görevli kuruluşlar (IEF, IEA ve OPEC) ile hazırlanacaktır. Bakanlarımızı bu alanda gerektiğinde somut tedbirler almakla görevlendiriyoruz. Kalkınmanın önündeki zorlukların giderilmesi 63. Yoksulluğun ortadan kaldırılması, güçlü, kapsayıcı, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin gerçekleştirilmesi G-20 Kalkınma Gündemi nin ana hedefleri olmaya devam etmektedir. Biz, başta düşük gelirli ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerle birlikte çalışma ve başta Binyıl Kalkınma Hedefleri ve ötesi olmak üzere uluslararası kabul görmüş kalkınma hedeflerini yerine getirmek için ihtiyaç duyulan ulus odaklı politika ve önceliklerini destekleme taahhüdümüzü teyit ediyoruz. 64. Kalkınma Çalışma Grubu nun önceki G-20 Başkanlıklarının çalışmalarını geliştirme girişimini ve Meksika nın Dönem Başkanlığı süresince gıda güvenliği, altyapı ve kapsayıcı yeşil büyüme gibi üç 12

13 öncelik üzerine odaklanmasını memnuniyetle karşılamaktayız. Seul Çok Yıllı Eylem Planı ndaki taahhütlerimiz karşısında kaydedilen ilerlemeyi takdirle karşılamaktayız ve bu Bildiriye eklenmiş olan 2012 Kalkınma Çalışma Grubu ilerleme raporunu desteklemekteyiz. Kalkınma Çalışma Grubunu, bir sonraki zirveye kadar G-20 kalkınma eylemlerinin değerlendirilmesi ve hesap verilebilirliğinin temin edilmesi için bir süreç başlatma imkânlarını araştırmaya davet ediyoruz. 65. Altyapı yatırımları, sürdürülebilir ekonomik büyüme, yoksulluğun azaltılması ve istihdam yaratma için kritik önemi haizdir. Dolayısıyla, Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının (ÇTKB) Eylem Planlarından ve Altyapı Üst Düzey Panelinden gelen tavsiyelerin uygulanması da dâhil olmak üzere, Çok-Yıllı Eylem Planı altında kaydedilen güçlü ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. 66. Gelişmekte olan ülkelerde altyapı kalkınma projelerine kamu tarafından finansman sağlanmasının öneminin farkında olarak, bunların özel sektör yatırımlarıyla desteklenmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Eylem Planı kapsamında ilerleme kaydetmeyi sürdürmeleri hususunda ÇTKB nı teşvik ediyor ve Düşük Gelirli Ülkelerde Risk ve Kazanç Konusunda Yanlış Algılamalar a değinen raporlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu rapor düşük gelirli ülkelerde uzun vadeli altyapı yatırımlarının risklerinin yanı sıra sunacağı olanakları da doğru anlamaya ilişkin önemli mesajlar içermektedir. Hızlı kentleşmenin yarattığı sorunların ve kentleri daha sürdürülebilir kılma ihtiyacının farkında olarak, Kalkınmakta olan Ülkelerde Orta ve Büyük Kentlerdeki Kentsel Toplu Taşıma Altyapı Projelerinin En İyi Uygulamaları na ilişkin raporu memnuniyetle karşılıyor ve Kalkınma Çalışma Grubu raporu tarafından belirtildiği üzere takip faaliyetlerini destekliyoruz. 67. Binyıl Kalkınma Hedefleri nde belirtildiği üzere kalkınma için küresel ortaklık taahhütlerimizi teyit ediyor ve Güney Kore nin Busan şehrinde gerçekleştirilen, Yardım Etkinliği Üzerine 4. Üst Düzey Forum da geniş uzlaşı temelinde ulaşılan gönüllü katılımla başlatılacak olan Etkin Kalkınma İşbirliği için Küresel Ortaklık da dâhil olmak üzere, bu hedefe katkıda bulunacak çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. 68. Felaketleri daha iyi bir şekilde önlemek, nüfus ve varlıkları korumak ve ekonomik etkilerini finansal olarak daha iyi yönetmek konusunda Afet Risk Yönetimi (ARY) yöntem ve stratejilerinin değerinin farkındayız. ARY konusunda girdi ve daha geniş bir katılım sağlamak için BM nin de desteğiyle Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı nın (OECD) ortak çabalarını takdir ediyoruz. G-20 üyelerinin desteğiyle bu alandaki ülke tecrübelerine ilişkin Dünya Bankası ve Meksika nın ortak yayınını memnuniyetle karşılıyor ve ARY stratejilerinin uygulanmasını kolaylaştırmak için OECD nin Kasım ayında tamamlanacak gönüllü çerçevesini bekliyoruz. Kapsayıcı yeşil büyüme yoluyla uzun süreli refahın desteklenmesi 69. Mevcut ve gelecek nesillerin uzun dönem refahı, yaşanmakta olan ekonomik krizin ötesine bakmamızı gerektirmektedir. Ekonomik büyüme, çevrenin korunması ve sosyal kapsama birbirini tamamlayabileceği ve güçlendirebileceği yollar bulmanın önemini takdir ediyoruz. Sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması bağlamında kapsayıcı yeşil büyüme, gelecekteki büyümemizin bağlı olduğu çevreyi korur ve sosyal refahı yükseltirken kalkınma ve ekonomi hedeflerimize ulaşmamız için yardımcı olabilir. [Kapsayıcı yeşil büyümenin ticaret ve yatırım için yeni engeller koymak amacıyla bahane olarak kullanılamayacağı hususunda hemfikiriz.] [ve ticaret ve finansman üzerinde gizli kısıtlama veya gereksiz ya da keyfi ayrımcılık oluşturmamalı]kapsayıcı yeşil büyüme koruyucu önlemler almak için kullanılmamalıdır. 13

14 70. Gelişmekte olan ülkelere, kapsayıcı yeşil büyümeyi teşvik edenler de dâhil olmak üzere uygun tedbirlerle kalkınmalarını sürdürmelerine ve güçlendirmelerine yardıma devam etmeyi taahhüt ediyoruz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı nda (Rio+20) sürdürülebilir kalkınma konusundaki taahhüdümüzü yineleyeceğiz. G20 gündemimizin parçası olarak ve Rio+20 ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi nde (BMİDÇS) varılan uzlaşmalar ışığında, kapsayıcı yeşil büyüme üzerinde odaklanacağımızı taahhüt ediyoruz 71. İklim değişikliği dünya ekonomisi üzerinde önemli bir etki sahibi olmaya devam edecek, masraflar adım atılması ertelendikçe artacaktır. [BMİDÇS nin prensipleri, Durban çıktıları, yaygın ama farklılaştırılmış sorumlulukta bir görüş ile BMİDÇS nin hedefleri ve ilkeleri ile uyumlu olarak küresel ısınma artışını 2 C nin altında tutmak için üzerimize düşeni yapma çabalarımızı sürdüreceğimiz konusunda hemfikiriiklim değişikliği ile mücadele edilmesine ilişkin taahhüdümüzü yineliyor ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 17. Taraflar Konferansı nın (17th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change- UNFCCC) çıktılarını memnuniyetle karşılıyoruz. Cancun ve Durban sözleşmelerinin tam olarak uygulanmasını istiyoruz ve 18. Taraflar Konferansında başarılı ve dengeli çıktılar elde edilmesi için bu Konferans ın gelecek başkanı olan Katar ile birlikte çalışacağız. Ekonomilerin, orta vadede, iklim dostu bir çizgiye doğru yapısal dönüşümüne olan ihtiyacını vurguluyoruz. Cancun Anlaşması ile paralel olarak BMİDÇS nin hedefleri, hükümleri ve prensiplerini göz önüne alarak kaynakları etkin bir şekilde seferber etmeye ilişkin yolları değerlendirmek için iklim değişikliği G-20 araştırma grubunun oluşturulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu Araştırma Grubu nun, Kasım ayında Bakanlara bir ilerleme raporu sunmasını istiyoruz. Yeşil İklim Fonunun faaliyete geçmesini destekliyoruz. 72. Kalkınma Çalışma Grubu, ülkelerin kendi koşulları ve önceliklerinden yola çıkarak sürdürülebilir kalkınmaya giden yolu tayin etmelerine yardım etme gücü bulunan geniş bir uygulanabilir, ihtiyari tedbir ve eylemler paketini tartışmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin, kapsayıcı yeşil büyüme stratejileri ve siyasetleri tasarlamak ve uygulamak için bilgi paylaşmaya, kaynak seferberliğine ve teknik ve kurumsal kabiliyet geliştirmeye olanak sağlayan kurum ve mekanizmalara erişiminin bulunması gerektiğine inanıyoruz. Yeşil Büyüme Bilgi Platformu nu başlatma konusundaki uluslararası çabaları memnuniyetle karşılıyoruz ve gelişmekte olan ilgili ülkelere gerekli desteği sağlama seçeneklerini araştırmaya devam edeceğiz. Kapsayıcı yeşil büyüme için yükümlülük getirmeyen, ihtiyari bir politika seçenekleri manzumesinin sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, uygulanmasını teşvik edecek çabaları destekliyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde kapsayıcı yeşil büyüme için özel sektör ve kamu fonunu harekete geçirecek Kapsayıcı Yeşil Yatırımlar Kamu-Özel Sektör Diyalog Platformu kanalı da dâhil olmak üzere etkin mekanizmaların daha fazla araştırılmasını teşvik ediyoruz. B-20 Yeşil Büyüme Eylem İttifakı nı memnuniyetle karşılıyoruz. 73. Yeşil büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın uzun dönemde refah açısından önemli bir itici güç olduğunun altını çiziyoruz. OECD, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ve ülkelere has koşullar ile gelişmişlik düzeylerini dikkate alarak oluşturulmuş yeşil büyüme politikalarının ve sürdürülebilir kalkınma politikalarının yapısal reform gündemlerine dâhil edilmesi raporunu memnuniyetle karşılıyoruz. Yapısal reform gündemlerine, yeşil büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın derç edilmesine ilişkin mevcut eylemlerin gönüllülük esasına bağlı olarak raporlanmasına ilişkin G20 çabalarını onaylıyoruz yılında tekrar isteğe bağlı raporlama yapacağız ve ilgili yetkililerden ülkelerin yeşil büyüme politikalarının yapısal reform gündemlerine dâhil etmeye ve sürdürülebilir 14

Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011

Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011 Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011 1. G-20 Liderleri olarak, 3-4 Kasım 2011 tarihlerinde Cannes da toplandık. 2. Son toplantımızdan bu yana başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, küresel

Detaylı

G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ

G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ ST. PETERSBURG ZİRVESİ 5-6 EYLÜL 2013 Giriş 1. Biz, G-20 Liderleri olarak 5-6 Eylül 2013 tarihlerinde St. Petersburg ta bir araya geldik ve küresel ekonomiyi güçlendirmek üzere

Detaylı

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010)

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) Giriş 1. G-20 nin uluslararası ekonomik işbirliğinde temel forum olma sıfatını aldıktan sonraki ilk zirve toplantısını Toronto da gerçekleştirmiş

Detaylı

G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010

G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010 G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010 Önsöz 1. G-20 Liderleri olarak, birlikte çalıştığımız takdirde tüm ülkelerin vatandaşlarına daha müreffeh bir gelecek sağlayabileceğimize yönelik

Detaylı

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane Gayriresmi Tercüme 1. İnsanlara dünyanın her yerinde daha iyi yaşam standartlarının ve daha kaliteli istihdamın sağlanması için küresel büyümenin

Detaylı

LOS CABOS BÜYÜME VE İSTİHDAM EYLEM PLANI

LOS CABOS BÜYÜME VE İSTİHDAM EYLEM PLANI LOS CABOS BÜYÜME VE İSTİHDAM EYLEM PLANI Küresel ekonomideki riskler ve belirsizlikler önemli ölçüde artış gösterdi. Bu nedenle ortak hedefimiz talebi, büyümeyi, güveni ve finansal istikrarı güçlendirerek

Detaylı

3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT. Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı. Kasım 2011 ANKARA

3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT. Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı. Kasım 2011 ANKARA 3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Kasım 2011 ANKARA 1 3-4 KASIM 2011 TARİHLİ G20 ZİRVESİ 26 Eylül 1999 tarihli G7 Maliye Bakanları Zirvesinde, uluslararası

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR 1. GİRİŞ AB nin genişleme süreci, Birliğin karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, Komisyon un son ilerleme raporlarını kabul

Detaylı

I. Genel Görüşümüz... 3 II. Politik Taahhüdün Yinelenmesi:... 5 A. Rio prensiplerinin ve geçmiş eylem planların tekrar onaylanması... 5 B.

I. Genel Görüşümüz... 3 II. Politik Taahhüdün Yinelenmesi:... 5 A. Rio prensiplerinin ve geçmiş eylem planların tekrar onaylanması... 5 B. I. Genel Görüşümüz... 3 II. Politik Taahhüdün Yinelenmesi:... 5 A. Rio prensiplerinin ve geçmiş eylem planların tekrar onaylanması... 5 B. Entegrasyonun, Uygulamanın ve Bütünlüğün Geliştirilmesi: Sürecin

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ*

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* * G20 internet sayfasında yayımlanan metnin Türkçe tercümesidir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı nın Mesajı 2008-09 yıllarında yaşadığımız Büyük Durgunluk

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye EK Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013 Türkiye * Kamu kurum/kuruluşlarımıza ilişkin yeni yapılanma, MIPD nin onay süreci sonrasına tekabül ettiğinden

Detaylı

Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve malî sektörün geliştirilmesi amacıyla düzenleme,

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27351 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15430 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan ekli Orta Vadeli Program (2010-2012) ın

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C.

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TERCÜME Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. 20431 ABD Sayın Bay Köhler 1. 1990 lı yıllardan beri süregelen yüksek kronik

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim

Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim James Heintz University of Massachusetts, Amherst Özet: Dünyanın önde gelen ekonomi forumu olduğunu ilan eden 20 ler Grubu

Detaylı

Dünya Bankası Dokümanıdır RESMİ KULLANIMA MAHSUSTUR ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI, ULUSLARARASI FİNANS KURUMU,

Dünya Bankası Dokümanıdır RESMİ KULLANIMA MAHSUSTUR ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI, ULUSLARARASI FİNANS KURUMU, Dünya Bankası Dokümanıdır RESMİ KULLANIMA MAHSUSTUR Rapor No. 42026-TR ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI, ULUSLARARASI FİNANS KURUMU, ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTİ KURUMU NUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE

Detaylı

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 1 BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:191 06680 Kavaklıdere Ankara-Türkiye Tel: (312) 455 65 29 Faks: (312) 424

Detaylı

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI BELGESİDİR TÜRKİYE STRATEJİSİ 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle Belgenin orijinal metninin çevirileri, EBRD tarafından sadece

Detaylı

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 476 ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNULDUĞUNA DAİR BAŞBAKANLIK TEZKERESİ İLE PLAN

Detaylı

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI - 1-2012 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Detaylı

BU SAYIDA: AB Dönem başkanlığı Polonya ya geçti

BU SAYIDA: AB Dönem başkanlığı Polonya ya geçti T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2011 SAYI 53 BU SAYIDA: POLONYA NIN AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLAR KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI AB KAMU ALIMLARI SİSTEMİNDE REFORM YENİ VE İDDİALI

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı