T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 2 ŞAHIS KURULUŞU KURULUŞU *Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı Yoktur Belgesi (1 Adet Asıl) *Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet) *Ticari Unvan Altında İmza Tescil Beyannamesi Noter Tasdikli Asıl (2 Adet) *Şahıs Yabancı Uyruklu İse Noter Tasdikli Pasaport Tercümesi(2 Adet Asıl) *Kira Kontratı Fotokopisi (2 Adet) *Anonim Şirket Ve Limited Şirketlerde; Yönetim Kurulu Üyeleri, Müdür veya Müdürlerin ve Ortakların; *Kimlik Fotokopileri (2 Adet) *Anonim Şirket ve Limited Şirket İmza Yetkililerine ait İmza Tescil Talepnamesi Asıl (2 Adet) *Anonim ve Limited Şirket Ortaklarından İmza Beyannamesi Noter Tasdikli Asıl (2 Adet) *Ana Sözleşme Noter Tasdikli Asıl (4 Adet) *Şirket Kuruluş Bildirim Formu ve Taahhütname(1 Adet Sicilden Alınacak) *SGK İşyeri Bildirgesi(1 Adet Sicilden Alınacak) *Ortaklarda Tüzel Kişi Varsa Yeni Kurulan Şirkete İştirak İle İlgili Yetkili Organ Kararı,Tüzel Kişiliğin İmza Sirküleri(1 Adet) *Yabancı Ortak Varsa; Yabancı Ortağın Noter Tasdikli Pasaport Sureti Ve Tercümesi (2 Adet), *Varsa Yabancı Ortağın Türkiye de Oturma Veya Çalışma İzin Belgesi (2 Adet) Yabancı Ortak Tüzel Kişilik İse İlgili Türk Konsolosluğunca Veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi Kapsamında Tasdik Edilmiş (Apostil Şerhini İçeren)Faaliyet Belgesi Aslı, Yabancı Tüzel Kişiliğin Yetkilisini Gösteren Belge Ve Noter Onaylı Tercümesi (2 Adet) *Rüştünü İspat Etmemiş Ortak Varsa;Kanuni Temsilcisinin İzni ve İmza Beyanı,Kimlik Fotokopisi ve Fotoğrafı,(2 Adet) *Rüştünü İspat Etmemiş Küçüğün Anne-Baba Veya Bunlardan Birisi İle Ortak Olması Halinde Mahkemeden Kayyum Kararı, Kayyum Tayin Edilen Kişinin İmza Beyanı, Nüfus Cüzdan Fotokopisi Ve Fotoğraf(2 Adet) *Şirket Sermayesinin On Binde Dördünün Türkiye Halk Bankası Rekabet Kurumu Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont Aslı *Şirket Sermayesinin %25 inin bankada bloke edildiğine dair banka yazısı ve buna dair banka dekontu *Kurucular Beyanı(2 adet asıl şirket kurucularının tamamı tarafından asaleten imzalanmış olacak) 40 dk. 55 dk. HARCI:218.TL. ÜCRETİ:70.TL. HARCINDAN MUAFTIR.1 ADET SİCİL TASD.VE 1 ADET YETKİ BELGESİ İÇİN 61,80.TL HARÇ YATIRILIR. + GAZETE VE İLAN ÜCRETİ

2 3 ŞUBE KURULUŞU *Vergi Levhası Fotokopisi (2 Adet) *Kira Kontratı Fotokopisi (2 Adet) *Merkez Ana Sözleşmesi, Kuruluş Gazetesi Ve Daha Sonra Meydana Gelen Değişiklikler İle İlgili Evraklar Ve Gazeteler (1 er Adet Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü nden Tasdikli) *Şube Müdürünün; *Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet) *İmza Tescil Talepnamesi Asıl (2 Adet) *Görev Kabul Beyanı(1 Adet) *Şube Açılışı İle İlgili Noter Tasdikli Karar Sureti (2 Adet Asıl) *Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü nden Alınan 55.Madde Belgesi,(Düzenlenme Tarihinden İtibaren 1 Ay Geçerli, Marmaris Dışından Gelen Şirketler İçin) 55 dk. HARCI:1564,90.TL+ ADET BELGE VE 1 ADET YETKİLİ 4 KURULUŞU *Kira Kontratı Fotokopisi (2 Adet) *Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ortakların Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet) *Kooperatif Yönetim Kurulu İmzaya Yetkili Üyelerin İmza Sirküleri Yerine Geçmeyen İmza Tescil Talepnamesi Asıl (2 Adet) *Ana Sözleşme Noter Tasdikli Asıl (4 Adet) *Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Veya Sanayi Ve Ticaret İl Müdürlüğü Veya Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığının İzin Yazısı (1 Adet) *Ana Sözleşmenin Tescil ve İlana Tabi Hususlarını gösterir ana sözleşme özeti 55 dk. HARCI:248,90.TL+ 5 ŞAHIS ADRES VE UNVAN *Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne ve Oda Başkanlığı'na dilekçe Adres Değişikliğinde; *Vergi levhasının fotokopisi *24.madde gereği taahhütname(2 adet asıl) *Kira sözleşmesi fotokopisi *Adres değişikliği belediyenin numaralandırma çalışmasından kaynaklanmışsa ilgili belediyenin yazısı Unvan Değişikliğinde; *24.madde gereği taahhütname(2 adet asıl) *Yeni unvan altında imza tescil talepnamesi(2 adet asıl) 25 dk. HARCI:159,90.TL+ 6 ADRES VE YETKİLİ Adres Değişikliğinde; *Noter Tasdikli Karar Sureti (2 Adet Asıl),* *Kira sözleşmesi fotokopisi (2 Adet) *Adres Değişikliği Belediyenin Numaralandırma Çalışmasından Dolayı Meydana Gelmiş İse İlgili Belediyenin Yazısı Müdür Değişikliğinde Yeni Müdürün; *Yeni Yetkilinin İmza Tescil Talepnamesi Noter Tasdikli (2 Adet Asıl) *Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet) *Yabancı Uyruklu Müdürler İçin Noter Veya Muhtar Tasdikli Pasaport Ve Tercümesi, Varsa Oturma İzni 2 Adet Asıl *Şirket ortakları dışından müdür ataması yapılıyorsa görev kabul beyanı(2 adet asıl) HARCI:417,90.TL+ (1 ADET YETKİLİ

3 7 8 9 ADRES VE YETKİLİ ADRES VE YETKİLİ GENEL KURUL İ Adres Değişikliğinde; *Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Karar Sureti ( 2 Adet Asıl), *Kira sözleşmesi fotokopisi (2 Adet) *Tapu senedi fotokopisi (2 Adet) *Adres Değişikliği Belediyenin Numaralandırma Çalışmasından Dolayı Meydana Gelmiş İse İlgili Belediyenin Yazısı Müdür Değişikliğinde Yeni Müdürün; *Yeni Yetkilinin İmza Tescil Talepnamesi Noter Tasdikli (2 Adet Asıl) *Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet) *Yabancı Uyruklu Müdürler İçin Noter Veya Muhtar Tasdikli Pasaport Ve Tercümesi, Varsa Oturma İzni 2 Adet Asıl *Şirket ortakları dışından müdür ataması yapılıyorsa görev kabul beyanı(2 adet asıl) Adres Değişikliğinde; *Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Karar Sureti ( 2 Adet Asıl), *Kira sözleşmesi fotokopisi (2 Adet) *Tapu senedi fotokopisi (2 Adet) *Adres Değişikliği Belediyenin Numaralandırma Çalışmasından Dolayı Meydana Gelmiş İse İlgili Belediyenin Yazısı Müdür Değişikliğinde Yeni Müdürün; *Yeni Yetkilinin İmza Tescil Talepnamesi Noter Tasdikli (2 Adet Asıl) *Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet) *Dışardan müdür ataması yapılıyorsa görev kabul beyanı(2 adet asıl) *Genel Kurul Gündemi(1 adet asıl 1 adet noter tasdikli) *Genel Kurul Toplantı Tutanağı(1 adet asıl 1 adet noter tasdikli) *Genel Kurul Hazirun Listesi(2 adet asıl) *Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu(2 adet asıl) *Bilanço Ve Gelir Tabloları(2 adet asıl) *Vekaleten temsil edilen ortaklara ait vekaletname fotokopileri(1 adet fotokopi) *Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Komiser Atama Yazısı Asıl (1 Adet) *Anonim Şirket AL 4 Formu *Yönetim Kurulu Görev Taksim Kararı Sureti Noter Tasdikli Asıl (2 Adet) *Yeni Yetkilinin İmza Tescil Talepnamesi Noter Tasdikli Asıl(2 Adet), Nüfus Cüzdan Fotokopisi, *Yeni Ortağın Veya Atanan Müdürün Yabancı Uyruklu Olması Halinde Noter Tasdikli Pasaportu Ve Tercümesi, Varsa Türkiye deki Oturma Veya Çalışma İzni 2 adet asıl *Ortaklar dışından yönetim kurulu üyesi ataması varsa görev kabul beyanı 45 dk. HARCI:417,90.TL+ (1 ADET YETKİLİ HARCI:159,90.TL+ (1 ADET YETKİLİ HARCI:619,30.TL+ GENEL KURUL VE 1 ADET YETKİLİ

4 10 GENEL KURUL İ *Genel Kurul Gündemi(1 adet asıl 1 adet noter tasdikli) *Genel Kurul Toplantı Tutanağı(1 adet asıl 1 adet noter tasdikli) *Genel Kurul Hazirun Listesi(2 adet asıl) *Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Komiser Atama Yazısı Asıl (1 Adet) *Anonim Şirket AL 4 Formu *Yönetim Kurulu Görev Taksim Kararı Sureti Noter Tasdikli Asıl (2 Adet) *Yeni Yetkilinin İmza Tescil Talepnamesi Noter Tasdikli Asıl(2 Adet), Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 45 dk. HARCI:402,10TL+G AZETE VE İLAN GENEL KURUL VE 3 ADET YETKİLİ HİSSE DEVRİ İ HİSSE DEVRİ İ SERMAYE AZALTIMI *Ortaklar Kurulu Kararı Sureti Noter Tasdikli Asıl(2 Adet) *Ortaklar Pay Defterinin İlgili Sayfalarının Fotokopisi(2 adet ) *Tadil Tasarısı (3 Adet) *Hisse Devir Sözleşmesi Noter Tasdikli Asıl 2 Adet *Yeni Ortağın İmza Beyannamesi Noter Tasdikli 2 Adet Asıl, Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Vesikalık Fotoğraf 1 Adet *Şirkete Yeni Giren Ortağın Yabancı Uyruklu Olması Halinde Noter Tasdikli Pasaportu Ve Tercümesi, Varsa Türkiye deki Oturma Veya Çalışma İzni 2 adet asıl *Müdür ataması varsa yeni müdürün imza tescil talepnamesi(2 adet asıl) Ticaret Sicili Müdürlüğü ne ve Oda Başkanlığı na Dilekçe Asıl *Yönetim Kurulu Karar Sureti Noter Tasdikli Asıl (2 Adet) *Tadil Tasarısı (3 Adet) *Ortaklar Pay Defterinin İlgili Sayfalarının Fotokopisi(2 adet ) *Genel kurul ile hisse devri yapılmış ise; *Genel Kurul Gündemi(1 adet asıl 1 adet fotokopi) *Genel Kurul Toplantı Tutanağı(1 adet asıl 1 adet noter tasdikli) *Genel Kurul Hazirun Listesi(2 adet asıl) *Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu(2 adet asıl) *Bilanço Ve Gelir Tabloları(2 adet asıl) *Ortaklar Pay Defterinin Noter Tasdikli Sureti(1 adet asıl) *Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı *Tadil Tasarısı (4 Adet) *Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri *Sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulu raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair genel kurul kararının noter onaylı örneği(2 adet asıl) *Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor. *Şirket Alacaklılarının Haklarını Tamamen Karşılayacak Miktarda Aktiflerin Mevcut Olduğunun Tespitine Dair SMMM/YMM Raporu(1 adet asıl) *Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri *Mali Müşavirin Raporların Ekinde Oda Faaliyet Belgesi HARCI:325,10.TL+ (SADECE HİSSE DEVRİ HARCI:325,10.TL+ (SADECE HİSSE DEVRİ HARCI:325,10.TL+

5 14 15 SERMAYE AZALTIMI TÜR * *Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı *Tadil Tasarısı (4 Adet) *Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri *Sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulu raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair genel kurul kararının noter onaylı örneği(2 adet asıl) *Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor. *Şirket Alacaklılarının Haklarını Tamamen Karşılayacak Miktarda Aktiflerin Mevcut Olduğunun Tespitine Dair SMMM/YMM Raporu(1 adet asıl) *Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri *Mali Müşavirin Raporların Ekinde Oda Faaliyet Belgesi *Genel Kurul Gündemi(2 adet asıl) *Genel Kurul Toplantı Tutanağı(1 adet asıl 1 adet noter tasdikli) *Genel Kurul Hazirun Listesi(2 adet asıl) *Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu(2 adet asıl) *Bilanço Ve Gelir Tabloları(2 adet asıl) *Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Komiser Atama Yazısının Aslı (1 Adet) *Vekaleten temsil edilen ortaklara ait vekaletname fotokopileri *Anonim Şirket AL 4 Formu *Anonim şirket ana sözleşmesi(noter tasdikli 4 Adet Asıl), *Şirket Bakanlık iznine tabi ise izin yazısı(1 Adet asıl), *Tür değiştiren şirketin öz varlığının tespitine ilişkin YMM veya Mahkemece atanan bilirkişi raporu(2 Adet Asıl), *Raporu hazırlayan müşavire ait faaliyet belgesi(2 Adet fotokopi), *Mahkeme bilirkişi atama kararı(1 Adet asıl 1 Adet fotokopi), *Şirket kurucuları tarafından hazırlanmış kurucular beyanı(2 Adet Asıl), *Yetkililerinin yeni unvan altında düzenlenmiş imza tescil beyannameleri(2 Adet Asıl), *Tür değiştirme planı ve Tür değiştirme raporu *Taahhütname(2 Adet Asıl), *Oda Kayıt Beyannamesi ve Odaya Taahhütname(1 adet asıl), *Tür Değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararı(noter Tasdikli 2 Adet Asıl), 45 dk. HARCI:619,30.TL+ GENEL KURUL VE SERMAYE AZALTIMI +İLAN VE GAZETE ÜCRETİ TÜR HARÇTAN MUAF OLUP,1 ADET SİCİL TASD.VE 1 ADET YETKİ BELGESİ İÇİN 61,80.TL HARÇ YATIRILIR.+ ÜCRETİ

6 16 TÜR *Genel Kurul Evrakları; *Genel kurulda kabul edilen limited şirket ana sözleşmesi(noter tasdikli 4 Adet Asıl), *Şirket Bakanlık iznine tabi ise izin yazısı(1 Adet asıl), *Tür değiştiren şirketin öz varlığının tespitine ilişkin YMM/Mahkemece atanan bilirkişi raporu(2 Adet Asıl), *Raporu hazırlayan müşavire ait faaliyet belgesi(2 Adet fotokopi), *Mahkeme bilirkişi atama kararı(1 Adet asıl 1 Adet fotokopi), *Şirket kurucuları tarafından hazırlanmış kurucular beyanı(2 Adet Asıl), *Yetkililerinin yeni unvan altında düzenlenmiş imza tescil beyannameleri(2 Adet Asıl), *Tür değiştirme planı (md. 185) *Tür değiştirme raporu (md. 186) *Taahhütname(2 Adet Asıl), *Oda Kayıt Beyannamesi ve Odaya Taahhütname(1 adet asıl), *Tür Değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararı(noter Tasdikli 2 Adet Asıl), 45 dk. TÜR HARÇTAN MUAF OLUP,1 YILLIK GENEL KURUL,1 ADET SİCİL TASD.VE 1 ADET YETKİ BELGESİ İÇİN 356.TL HARÇ YATIRILIR.+ ÜCRETİ 17 SERMAYE ARTIRIMI *Ortaklar kurulu kararı(noter tasdikli 2 Adet Asıl), *Tadil Tasarısı(4 Adet Asıl), *Ortaklar kurulu artırım beyanı, *Önceki sermayenin ödendiğine dair rapor(2 Adet Asıl),(Artırım iç kaynaklardan karşılanıyorsa iç kaynak tutarı yazılmalıdır.) *İştirak Taahhütnamesi. *Önceki sermayenin ödendiğine dair raporu hazırlayan YMM veya SMMM nin yeni tarihli faaliyet belgesi(1 Adet Asıl) *Şirkete ayni sermaye koyulmuş ise; *Ayni sermayenin değerinin tespitine dair rapor (mahkemece atanmış bilirkişi tarafından hazırlanmış olmalıdır.) (1adet asıl) *Mahkemenin bilirkişi atama kararı (1 adet asıl ) *Konulacak ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı)(1 adet asıl)(gayrimenkul ise tapu dairesinden araç ise trafik müdürlüğünden alınacak mülkiyeti muhafaza kaydı yoktur yazısı) *Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler (1 adet asıl) *Şirkete nakdi sermaye koyulmuş ise; *Pay bedellerinin kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan en az tutarının kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka bloke yazısı ve dekontu(eğer aksi kararlaştırılmamışsa nakden taahhüt edilmiş payların %25 inin ödendiğine dair olmalı.eğer aksi kararlaştırılmışsa(oran %25 in altında olamaz) kararlaştırılan tutar ödenmeli)(1 Adet Asıl), *Arttırılan kısmın Onbinde dördünün rekabet kurumunun hesaplarına yatırıldığına dair dekont(1 Adet Asıl) *Rekabet Kurumu Hesap No: TÜRKİYE HALK BANKASI ANKARA KURUMSAL ŞUBE (IBAN NO: TR ) SERMAYE ARTIŞI HARÇTAN MUAF OLUP,1 ADET SİCİL TASD. İÇİN 30,90.TL HARÇ YATIRILIR.+ ÜCRETİ

7 18 SERMAYE ARTIRIMI *Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Komiser Atama Yazısı (1 Adet Asıl), *Tadil Tasarısı(4 Adet Asıl) *Yönetim kurulu artırım beyanı ve İştirak Taahhütnamesi(1 adet asıl) *Önceki sermayenin ödendiğine dair rapor(2 Adet Asıl),(Artırım iç kaynaklardan karşılanıyorsa iç kaynak tutarı yazılmalıdır.) *Önceki sermayenin ödendiğine dair raporu hazırlayan YMM veya SMMM nin yeni tarihli faaliyet belgesi(1 Adet Asıl) *Şirkete ayni sermaye koyulmuş ise; *Ayni sermayenin değerinin tespitine dair rapor (mahkemece atanmış bilirkişi hazırlamış olmalıdır.) (1adet asıl) *Mahkemenin bilirkişi atama kararı (1 adet asıl ) *Konulacak ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı)(1 adet asıl)(gayrimenkul ise tapu dairesinden araç ise trafik müdürlüğünden alınacak mülkiyeti muhafaza kaydı yoktur yazısı) *Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler (1 adet asıl) *Şirkete nakdi sermaye koyulmuş ise; *Nakden taahhüt edilmiş olan pay bedellerinin ödenmiş olduğunu gösterir banka yazısı ve dekontu(eğer aksi kararlaştırılmamış ise nakden taahhüt edilmiş payların %25 inin ödendiğine dair olmalı. Eğer aksi kararlaştırılmış ise (oran %25 in altında olamaz) kararlaştırılan tutarın ödendiğine dair olmalı)(1 Adet Asıl), *Arttırılan kısmın On binde dördünün rekabet kurumunun hesaplarına yatırıldığına dair dekont(1 Adet Asıl) *Rekabet Kurumu Hesap No: TÜRKİYE HALK BANKASI ANKARA KURUMSAL ŞUBE (IBAN NO: TR ) *Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü nden alınan 47. madde belgesi(1 Adet Asıl), *Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü ndeki Şirket Dosyasının Tasdikli Sureti(1 Adet Asıl), *Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının İzin Yazısı(1 Adet Asıl) (İç Ticaret 2007/1 Sayılı Tebliğle Belirlenen Şirketler İçin), *Merkez Nakli İle İlgili Tadil Tasarısı (3 Adet Asıl), *Şirket Müdürlerinin tescil talepnamesi(2 Adet Asıl), *Ortakların İmza Beyannamesi(2 Adet Asıl), *Ortakların Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi, *Ortakların fotoğrafı(2 Adet), *En son şekli ile düzenlenmiş Ortaklar Pay Listesi(2 Adet Asıl), *Pay sahipleri dışında seçilen şirket müdürü varsa bu kişilerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan, *T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numaraları yabancı uyruklu ise vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaraları ve ekinde pasaport sureti ve tercümesi. Yabancı uyruklu olup Türkiye de ikamet ediyor ise ikametgah tezkeresi eklenmeli. *Taahhütname(2 Adet Asıl Yetkililerce İmzalanmış), *Kira sözleşmesi fotokopisi 2 adet, *Taahhütname(Odaya) ve Odadan Alınan Kayıt Beyannamesi,(1 Adet Asıl), SERMAYE ARTIŞI HARÇTAN MUAF OLUP,1 YILLIK GENEL KURUL VE 1 ADET SİCİL TASD. İÇİN 325,10.TL HARÇ YATIRILIR.+ ÜCRETİ 19 MERKEZ NAKLİ 55 dk. HARCI:1564,90.TL+ ADET BELGE VE 1 ADET YETKİLİ

8 20 21 MERKEZ NAKLİ MERKEZ NAKLİ *Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Komiser Atama Yazısı (1 Adet Asıl 1 Adet fotokopi), *Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü nden alınan 47. madde belgesi(1 Adet Asıl), *Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü ndeki Şirket Dosyasının Tasdikli Sureti(1 Adet Asıl) *Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının İzin Yazısı(1 Adet Asıl) (İç Ticaret 2007/1 Sayılı Tebliğle Belirlenen Şirketler İçin), *Merkez Nakli İle İlgili Tadil Tasarısı (3 Adet Asıl) (Hükümet Komiseri Onaylı), *Seçim Varsa Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Görev Taksim Kararı(2 adet Asıl), *Yönetim Kurulu Üyelerinin Tescil talepnamesi(2 Adet Asıl), *Ortakların İmza Beyannamesi(2 Adet Asıl), *Ortakların Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi, *Ortakların fotoğrafı(2 Adet), *En son şekli ile düzenlenmiş Ortaklar Pay Listesi(2 Adet Asıl), *Eğer genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapılmışsa ve pay sahipleri dışında seçilen yönetim kurulu üyeleri varsa bu kişilerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan, *T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numaraları yabancı uyruklu ise vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaraları ve ekinde pasaport sureti ve tercümesi. Yabancı uyruklu olup Türkiye de ikamet ediyor ise ikametgah tezkeresi eklenmeli. *Eğer genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapılmışsa ve yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişinin seçilmiş ise tüzel kişi tarafından kendi hisselerini kurulacak şirkette temsil etmesi için görevlendirdiği gerçek kişinin belirlenmesine ilişkin yetkili organ kararı (Noter tasdikli 1 adet asıl) (Kararda kişinin uyruğu adı soyadı T.C. kimlik numarası,yerleşim yeri yer almalı). *Taahhütname(2 Adet Asıl Yetkililerce İmzalanmış), *Kira sözleşmesi fotokopisi 2 adet, *Taahhütname(Odaya *Ticaret Sicili Müdürlüğü ne 1 Adet ve Asıl), Oda Başkanlığı na Dilekçe Asıl *Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Görev Taksim Kararı(2 adet Asıl), *Yönetim Kurulu Üyelerinin Tescil talepnamesi(2 adet Asıl), *Yönetim Kurulu Üyelerinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi, *Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü nden alınan47. madde belgesi(1 Adet Asıl), *Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü nden Kooperatif Dosyasının Tasdikli Sureti(1 Adet Asıl) *Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Merkez Nakil Kararı(2 adet Asıl), *Merkez nakline ait yönetim kurulu imzalı tadil tasarısı)4 Adet Asıl), *Taahhütname (Odaya) ve Odadan Alınan Kayıt Beyannamesi, *24.maddeye göre taahhütname(2 Adet Asıl), 55 dk. 55 dk. HARCI:1859,10.TL+ ADET BELGE,1 ADET YETKİLİ VE 1 YILLIK GENEL KURUL HARCI:620,10.TL+ ADET BELGE,3 ADET YETKİLİ VE 1 YILLIK GENEL KURUL

9 22 UNVAN *Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Karar Sureti(2Adet Asıl), *Yeni Unvan Altında Tescil Talepnamesi(2 Adet Asıl), *Tadil Tasarısı(4 Adet), HARCI:448,80.TL UNVAN UNVAN 3.MADDE TADİLİ 3.MADDE TADİLİ *Tadil Tasarısı(4 Adet), *Genel Kurul Toplantı Tutanağı(1 Adet Asıl 1 Adet Noter Tasdikli), *Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Komiser Atama Yazısının Aslı, *Tadil Tasarısı(4 Adet), *Genel Kurul Toplantı Tutanağı(1 Adet Asıl 1 Adet Noter Tasdikli), *Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Komiser Atama Yazısının Aslı, *Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Karar Sureti(2Adet Asıl), *Yeni Unvan Altında Tescil Talepnamesi(2 Adet Asıl), *Tadil Tasarısı(4 Adet), *Noter Tasdikli Ortaklar Kurulu Karar Sureti(2Adet Asıl), *Tadil Tasarısı(4 Adet), *Genel Kurul Toplantı Tutanağı(1 Adet Asıl 1 Adet Noter Tasdikli), *Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Komiser Atama Yazısının Aslı, *Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Karar Sureti(2Adet Asıl), HARCI:743.TL+ ADET BELGE VE 1 YILLIK GENEL KURUL HARCI:283,60.TL+ ADET BELGE VE 1 YILLIK GENEL KURUL HARCI:325,10.TL+ HARCI:619,30.TL+ GENEL KURUL

10 27 3.MADDE TADİLİ *Tadil Tasarısı(4 Adet), *Genel Kurul Toplantı Tutanağı(1 Adet Asıl 1 Adet Noter Tasdikli), *Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Komiser Atama Yazısının Aslı, *Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Karar Sureti(2Adet Asıl), HARCI:216,50.TL+ GENEL KURUL 28 TASFİYEYE GİRİŞ *Tasfiye Kurulu Üyeleri Veya Tasfiye Memurlarının; *Tasfiye Unvanı Altında Tescil Talepnamesi (2 Adet Asıl), *Nüfus Cüzdan Fotokopisi(2 Adet), *Yabancı Uyruklular İçin Noter Tasdikli Pasaport Ve Tercümesi (2Adet Asıl), *Ortaklar dışından seçilen tasfiye memurlarının görevi kabul ettiklerine ilişkin görev kabul beyanı(2 Adet Asıl), 40 dk. HARCI:1037,20.TL+ ADET BELGE,1 YETKİLİ 29 TASFİYEYE GİRİŞ *Noter Tasdikli Tasfiyeye Giriş Kararı(2 Adet Asıl), * Tasfiye Kurulu Üyeleri Veya Tasfiye Memurlarının; *Tasfiye Unvanı Altında Tescil Talepnamesi (2 Adet Asıl), *Nüfus Cüzdan Fotokopisi(2 Adet), *Yabancı Uyruklular İçin Noter Tasdikli Pasaport Ve Tercümesi (2Adet Asıl), *Ortaklar dışından seçilen tasfiye memurlarının görevi kabul ettiklerine ilişkin görev kabul beyanı(2 Adet Asıl), 40 dk. HARCI:1331,40TL+ ADET BELGE,1 YETKİLİ VE 1 YILLIK GENEL KURUL 30 TASFİYEYE GİRİŞ *Noter Tasdikli Tasfiyeye Giriş Kararı(2 Adet Asıl), *Tasfiye Kurulu Üyeleri Veya Tasfiye Memurlarının; *Tasfiye Unvanı Altında Tescil Talepnamesi (2 Adet Asıl), *Nüfus Cüzdan Fotokopisi(2 Adet), 40 dk. HARCI:474,60.TL+ ADET BELGE,1 YETKİLİ VE 1 YILLIK GENEL KURUL

11 TASFİYE KAPANIŞI TASFİYE KAPANIŞI TASFİYE KAPANIŞI ŞAHIS KAPANIŞ VE ŞUBE KAPANIŞI *Noter Tasdikli Tasfiye Kapanış Kararı(2 Adet Asıl), *Tasfiye Sonu Bilançosu(2 Adet Asıl), *Tasfiye Sonu Beyanı 2 adet asıl, *İşten ayrılış bildirgeleri(tüm ortaklar için 2 Adet Asıl)(Formu hem yetkililer hem de tasfiye memuru imzalamalıdır.) *Noter Tasdikli Tasfiye Kapanış Kararı(2 Adet Asıl), *Tasfiye Sonu Bilançosu(2 Adet Asıl), *Tasfiye Sonu Beyanı 2 adet asıl, *İşten ayrılış bildirgeleri(tüm ortaklar için 2 Adet Asıl)(Formu hem yetkililer hem de tasfiye memuru imzalamalıdır.) *Noter Tasdikli Tasfiye Kapanış Kararı(2 Adet Asıl), *Tasfiye Sonu Bilançosu(2 Adet Asıl), *Tasfiye Sonu Beyanı 2 adet asıl, *Vergi Dairesinden kaydının kapatıldığına dair kapanış yazısı(2 adet fotokopi) *Noter Tasdikli Şube Kapanış Kararı(2 Adet Asıl), 25 dk. 25 dk. HARCI:92,80.TL+G AZETE VE İLAN HARCI:387.TL+ GENEL KURUL HARCI:129.TL+GA ZETE VE İLAN GENEL KURUL HARCI:36,20.TL HARCI:92,80.TL+G AZETE VE İLAN 36 ŞAHIS SİGORTA ACENTELİĞİ İ *Noter Tasdikli Acentelik Vekâletnamesi(2 Adet Asıl), *Acentelik Sözleşmesi(1 Adet Asıl 1 Adet Fotokopi), *24.madde gereği taahhütname(2 Adet Asıl Yetkililerce İmzalanmış), 25 dk. HARCI:123,70.TL+ (1 ACENTE

12 37 38 ŞAHIS SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ VE SİGORTA ACENTELİĞİ İ *Noter Tasdikli Acentelik Fesihnamesi(2 Adet Asıl), *Noter Tasdikli Ortaklar/Yönetim Kurulu Kararı(2 Adet Asıl), *24.madde gereği taahhütname(2 Adet Asıl Yetkililerce İmzalanmış), *Noter Tasdikli Acentelik Vekâletnamesi(2 Adet Asıl), *Acentelik Sözleşmesi(1 Adet Asıl 1 Adet Fotokopi), 25 dk. HARCI:67,10.TL+G AZETE VE İLAN (1 ACENTE HARCI:325,10.TL+ (1 ACENTE VE SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ VE SEYAHAT ACENTELİĞİ DEVRİ TASFİYEDEN DÖNÜŞ *Noter Tasdikli Ortaklar/Yönetim Kurulu Kararı(2 Adet Asıl), *Noter Tasdikli Acentelik Fesihnamesi(2 Adet Asıl), *Seyahat Acenteliği Devir Alınmasına İlişkin Ortaklar/Yönetim Kurulu Kararı(Noter Tasdikli 2 Adet Asıl), *Noterden Acentelik Devir Sözleşmesi(2 Adet Asıl) *T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı nın Devre İlişkin İzin Yazısı(1 Adet Asıl), *Noter Tasdikli Tasfiyeden Dönme,Temsil Ve İlzam Şekline Ait Ortaklar Kurulu Kararı (2 Adet Asıl), *Tescil Talepnamesi(2 Adet Asıl) *Şirketin Malvarlığının Pay Sahipleri Arasında Henüz Dağıtılmaya Başlanmadığına İlişkin Bilirkişi Raporu(2 Adet Asıl),YMM faaliyet belgesi(2 Adet) veya mahkemece bilirkişi atama kararı aslı, 40 dk. HARCI:123,70.TL+ (1 ACENTE HARCI:325,10..TL+ (1 ACENTE HARCI:1037,20.TL+ ADET BELGE,1 YETKİLİ 42 TASFİYEDEN DÖNÜŞ *Noter Tasdikli Tasfiyeden Dönme, Temsil Ve İlzam Şekline Ait Yönetim Kurulu Kararı (2 Adet Asıl), *Tescil Talepnamesi(2 Adet Asıl) *Şirketin Malvarlığının Pay Sahipleri Arasında Henüz Dağıtılmaya Başlanmadığına İlişkin Bilirkişi Raporu(2 Adet Asıl),YMM faaliyet belgesi(2 Adet) veya mahkemece bilirkişi atama kararı aslı, 40 dk. HARCI:1331,40.TL+ ADET BELGE,1 YETKİLİ VE 1 YILLIK GENEL KURUL

13 43 BELGE ÜCRETLERİ *Yetki Belgesi(1 Adet) :30,90.TL *Sicil Tasdiknamesi(1 Adet) : 30,90.TL *İhale Yazısı(1 Adet) : 30,90.TL *Aslı Gibidir(Sayfası) : 9,30.TL - - ÖNEMLİ NOTLAR 1- Rekabetin Korunması Hesabı: Türkiye Halk Bankası A.Ş.Ankara Kurumsal Şubesi No.lu Hesap. IBAN NO : TR İlan Tarifesi: Yürürlük tarihi 19 Ocak 2014 olan ilan tarifesi şöyledir: Şirket İlanları(Kelimesi) : 0,35.TL Kooperatif İlanları(Kelimesi) : 0,29.TL Ticarete Başlama İlanları(Maktuen) : 60.TL Ticareti Terk, Resen ve Düzeltme İlanları : ÜCRETSİZ Gazete Satış Bedeli(Adet) : 2.TL Açıklama: -İlan bedellerine ayrıca gazete ücreti ilave edilecektir. -Kalkınmada öncelikli yörelerdeki Ticaret Sicili Müdürlükleri nce tescil edilen ilan bedellerine %10 indirim uygulanmasına devam edilecektir YILINDAN İTİBAREN TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ ÜZERİNDEN ODAMIZ TARAFINDAN TİCARİ MAHİYETTE HİZMET BEDELİ ALINMAYA BAŞLANACAK OLMASI SEBEBİYLE HANGİ İŞLEMİNDEN NE KADAR TİCARİ MAHİYETTE HİZMET BEDELİ ALINACAĞI VE ODA KAYIT ÜCRETLERİ HUSUSUNDA BİLGİ ALMAK İÇİN ODAMIZLA GÖRÜŞÜLMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR. Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Adı-Soyadı : Unvan : Adres : Tel : Faks : E-Posta : Marmaris Ticaret Sicili Müdürü İkinci Müracaat Yeri : Marmaris Ticaret Odası Genel Sekreterliği Fırat Kaynak ÜNLÜ Adı-Soyadı : Taşkın BAYKARA Ticaret Sicili Müdürü Unvan : Genel Sekreter Merkez Mah.350.Sok.No:5 Armutalan-Marmaris Adres : Merkez Mah.350.Sok.No:5 Armutalan-Marmaris /141 Tel : Faks : E-Posta :

T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 2 ŞAHIS KURULUŞU KURULUŞU *Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı

Detaylı

MARMARİS TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MARMARİS TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MARMARİS TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ İŞLETME KAYDI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Vergi Levhası Fotokopisi 2. Esnaf Sanatkarlardan Kaydı Yoktur Belgesi 3.

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

Limited Şirketlerin Kuruluş İşlemleri İçin Gerekli Belgeler,

Limited Şirketlerin Kuruluş İşlemleri İçin Gerekli Belgeler, Limited Şirketlerin Kuruluş İşlemleri İçin Gerekli Belgeler, 1. Anonim ve limited şirketlerin kuruluşunun tescil talebine ilişkin şirket ünvanı yazılmış ve şirket yetkilisi tarafından imzalanmış tescil

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 01 02 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 03 GERÇEK KİŞİ UNVAN, ADRES, İŞTİGAL DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) BAŞVURUDA

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI 2018 YILI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA TİCARET ODASI 2018 YILI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO ADANA TİCARET ODASI 2018 YILI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 1) Ticaret Sicil

Detaylı

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR:

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: -Dilekçe(Ticaret Sicili Müdürlüğü) -Tescil talepnamesi 2 adet (Noter)asıl -Vergi mükellefiyetini gösterir belge(vergi levhası)yoklama FİŞİ -Nüfus cüzdan sureti 1 adet -Yerleşim

Detaylı

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız.

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. Mersis Sistemi Haricinde Düzenlenen ve Noterden Onaylanmış

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN NO TAMAMLANMA SÜRESİ 1 GERÇEK KİŞİ- KAYIT 2 GERÇEK KİŞİ - DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT KURULUŞ: GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS)

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na SIRA NO NİKSAR TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: -Dilekçe(Ticaret Sicili Müdürlüğü) -imza beyannamesi (ticaret sicili müdürlüğünden) -Taahhütname -Vergi mükellefiyetini

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: -Dilekçe(Ticaret Sicili Müdürlüğü) -imza beyannamesi (ticaret sicili müdürlüğünden) -Taahhütname -Vergi mükellefiyetini KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: -Dilekçe(Ticaret Sicili Müdürlüğü) -imza beyannamesi (ticaret sicili müdürlüğünden) -Vergi mükellefiyetini gösterir belge(vergi levhası)yoklama FİŞİ -Nüfus cüzdan sureti 1 adet

Detaylı

MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN HİZMET BEDELİ ADI TAMAMLANMA SÜRESİ EN GEÇ 2Ticari Unvan ve İmza Tescili Beyannamesi

Detaylı

Anonim Şirketlerin Kuruluş İşlemleri İçin Gerekli Belgeler,

Anonim Şirketlerin Kuruluş İşlemleri İçin Gerekli Belgeler, Anonim Şirketlerin Kuruluş İşlemleri İçin Gerekli Belgeler, 1. Anonim şirketlerin kuruluşunun tescil talebine ilişkin şirket ünvanı yazılmış ve şirket yetkilisi tarafından imzalanmış tescil dilekçesi;

Detaylı

Zile Ticaret ve Sanayi Odası

Zile Ticaret ve Sanayi Odası LĠMĠTED ġġrket Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında limited şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SİCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SİCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) 01 GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 02- Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 03- Vergi

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SIRA NO 01 02 03 04 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ UNVAN, SERMAYE, ADRES, İŞTİGAL DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELİK

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GENEL EVRAK TANZİMİ FAALİYET BELGESİ 5 TL YERLİ İSTEKLİ 5 TL YERLİ MALI BELGESİ 25 TL 1 TSOG BELGESİ 5 TL İFLAS VE KONKORDATO 7 TL VERGİ DAİRESİ VAKIFBANK HESABINA YATIRILACAKTIR ORTAKLAR PAY LİSTESİ 7

Detaylı

ODA SİCİL EL KİTABI DOKÜMAN KODU ALICI DAĞITIM ŞEKLİ [ ] KONTROLLÜ [ ] KONTROLSÜZ ÜNVAN İMZA ÜNVAN İMZA GER FORM KODU: FRM.08.R00

ODA SİCİL EL KİTABI DOKÜMAN KODU ALICI DAĞITIM ŞEKLİ [ ] KONTROLLÜ [ ] KONTROLSÜZ ÜNVAN İMZA ÜNVAN İMZA GER FORM KODU: FRM.08.R00 ODA SİCİL EL KİTABI GER DOKÜMAN KODU ALICI DAĞITIM ŞEKLİ [ ] KONTROLLÜ [ ] KONTROLSÜZ HAZIRLAYAN ONAYLAYAN ÜNVAN İMZA ÜNVAN İMZA FORM KODU: FRM.08.R00 ODA SİCİL EL KİTABI GİRİŞ BÖLÜM NO REVİZYON NO REVİZYON

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Dilekçe Müdürlerin tümü tarafından imzalı 1

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Dilekçe Müdürlerin tümü tarafından imzalı 1 YABANCI UYRUKLU FİRMA ŞUBE AÇILIŞ Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş

Detaylı

ILGIN TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ILGIN TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ UNVAN,ADRES,İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELİK

Detaylı

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HÜKMİ ŞİRKETLER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1. Sicil Tasdiknamesi Fotokopisi 2. İmza Beyanı veya İmza Sirküleri Fotokopisi 3. Ana

Detaylı

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır. KOLLEKTİF ŞİRKETLER Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

2013 Yılı Ücret Tarifesi

2013 Yılı Ücret Tarifesi 2013 Yılı Ücret Tarifesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ndan talep edilen belgelere ait ücretler 2013 yılı (HER BİR NÜSHA İÇİN) Belge Adı Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti Yabancı Dildeki Faaliyet Belgesi

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI

SERMAYE ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI SERMAYE ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI 1- ESAS SÖZLEŞME VE NOTER AŞAMASI Ortaklar arasında Esas Sözleşme hazırlanır. MERSİS sistemine internetten kayıt olunur. o http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ MERSİS sistemi

Detaylı

HAZIRLANACAK EVRAKLAR

HAZIRLANACAK EVRAKLAR Ramis ÖZTÜRK S.M.MALİ MÜŞAVİRLİK Batı Mah.Karanfil Sk.No:52/1 Pendik/İstanbul İletişim :216/491 08 61 Faks:216/491 08 66 Mail:ramis.ozturk@ismmmo.org.tr HAZIRLANACAK EVRAKLAR İŞYERİ AÇILIŞINDA ŞAHIS FİRMASI

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ EVRAKLARI

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ EVRAKLARI F-75/REV.05 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

2012 Yılı Ücret Tarifesi

2012 Yılı Ücret Tarifesi 2012 Yılı Ücret Tarifesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ndan talep edilen belgelere ait ücretler 2012 yılı (HER BİR NÜSHA İÇİN) Belge Adı Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti Yabancı Dildeki Faaliyet Belgesi

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

ÖRNEK KAMU HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU BULANCAK TĐCARET VE SANAYĐ ODASI HĐZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER

ÖRNEK KAMU HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU BULANCAK TĐCARET VE SANAYĐ ODASI HĐZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER Ek-2 ÖRNEK KAMU STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Kapasite Raporu BULANCAK TĐCARET VE SANAYĐ ODASI STANDARTLARI 1. Kapasite Talep Formu ve Taahhütname 2. Arazi ve Bina Kiralık ise Noter Tasdikli Kira Sözleşmesi,Kira

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN NO TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ HİZMET BEDELİ 1 GERÇEK KİŞİ-

Detaylı

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri taratından aksi öngörülmedikçe, 1

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI

ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI 2014 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması Varsa Şirkete Sermaye Olarak Konulacak Varlıkların Değerlemesinin

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi ANONİM ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞI Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ SIRA NO ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ 1 GERÇEK KİŞİ- KAYIT GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ KURULUŞ:

Detaylı

1 Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben dilekçe, (Şirket kaşesi ile yetkili

1 Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben dilekçe, (Şirket kaşesi ile yetkili ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ SN Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 ŞAHIS YENİ KAYIT 2 ŞAHIS ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 1 Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben dilekçe, (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO ANONİM ŞİRKET KURULUŞ Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber,

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Şube yetkililerince asıl imzalı 1

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Şube yetkililerince asıl imzalı 1 LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇMA Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla

Detaylı

DEVREK TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Kuruluş (Gerçek Kişi ve Şubeleri) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Dilekçe ( 1 adet) 2- Noter tasdikli imza beyannamesi(1 adet asıl) 3-Nüfus Cüzdan Sureti (Nüfustan 1adet asıl) 4-

Detaylı

2012 Yılı Ücret Tarifesi

2012 Yılı Ücret Tarifesi 2012 Yılı Ücret Tarifesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ndan talep edilen belgelere ait ücretler 2012 yılı (HER BİR NÜSHA İÇİN) Belge Adı Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti Yabancı dildeki Faaliyet Belgesi

Detaylı

BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 T.C VATANDAŞI EŞİ TEZKERESİ

Detaylı

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DOK. NO : P.2.6.1 SAYFA 1/35 ADI TİCARET SİCİLİ (TESCİL) KURULUŞ ANONİM ŞİRKET 1-Şirketi temsile yetkili kişilerce doldurulmuş ve imzalanmış Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Şirket Bildirim Formu ( 7 Adet )

Detaylı

2014 YILI (HER BİR NÜSHA İÇİN)

2014 YILI (HER BİR NÜSHA İÇİN) Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü nden talep edilen belgelere ait harçlar ve oda ücretleri 2014 YILI (HER BİR NÜSHA İÇİN) BELGE ADI HARÇ MİKTARI Sicil Tasdiknamesi Yetki Belgesi (Tapu Müdürlüğü için Alınan

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Müdürler tarafından imzalı 1

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Müdürler tarafından imzalı 1 LİMİTED ŞİRKETİ HİSSE DEVRİ Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ)

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ) SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ) 1 ŞAHIS YENİ KAYIT 2 3 4 ŞAHIS ADRES DEĞİŞİKLİĞİ ŞAHIS UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ŞAHIS SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ 1 Dilekçe, 2 İkametgah

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI SİGORTA LEVHAYA KAYIT İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI SİGORTA LEVHAYA KAYIT İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI SİGORTA LEVHAYA KAYIT İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ( EN GEÇ) 1 TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ

Detaylı

*** Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı

*** Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı LİMİTED ŞİRKETLERDE KURULUŞ: 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli) (2012/1 sayılı Genelge gereğince dilekçenin sistem üzerinden doldurulup Memurluğumuza teslim edilmesi gerekmektedir.) 2. Biri noterce onaylı asıl

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Yetkililerce imzalı 1

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Yetkililerce imzalı 1 TÜR DEĞİŞİKLİĞİ ŞAHISIN ANONİM VEYA LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞMESİ Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun

Detaylı

Limited şirketler asgari TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır.

Limited şirketler asgari TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. LİMİTED ŞİRKET Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında Limited Şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ODA SİCİL KAYIT OLMA (YENİ KAYIT) GERÇEK KİŞİLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR 02- Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 03- Vergi Dairesince Tutulan Yoklama Tutanağı Veya Vergi Levhasının Fotokopisi 04- T.C. Kimlik

Detaylı

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇMA

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇMA FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi KOLLEKTİF ŞİRKET KURULUŞ Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi KOLLEKTİF ŞİRKET ŞUBE AÇMA Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla

Detaylı

ANONİM ŞİRKET jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

ANONİM ŞİRKET jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Yetkililerce imzalı 1

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Yetkililerce imzalı 1 TÜR DEĞİŞİKLİĞİ ANONİM ŞİRKETTEN LİMİTED ŞİRKETE Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen

Detaylı

BEYPAZARI TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (2015)

BEYPAZARI TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (2015) BEYPAZARI TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (2015) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET BEDELİ 1 TİCARET SİCİLİ (TESCİL) KURULUŞ ANONİM ŞİRKET 1-Şirketi temsile yetkili kişilerce

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Yetkililerce imzalı 1

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Yetkililerce imzalı 1 KOLLEKTİF ŞİRKET MERKEZ NAKLİ Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU [GEREDE TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ] KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA NO ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU RevizyonTarihi Sayfa No P Rev / 38

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU RevizyonTarihi Sayfa No P Rev / 38 10.09.2017 1 / 38 ADI (TESCİL) KURULUŞ ANONİM ŞİRKET 1-Şirketi temsile yetkili kişilerce doldurulmuş ve imzalanmış Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Şirket Bildirim Formu ( 7 Adet ) 2-Biri asıl olmak üzere noter

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui ANONİM ŞİRKET opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ EL KİTABI

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ EL KİTABI TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ EL KİTABI DOKÜMAN KODU SD 08 ALICI DAĞITIM ŞEKLİ [ ] KONTROLLÜ [ ] KONTROLSÜZ HAZIRLAYAN ONAYLAYAN ÜNVAN ÜNVAN TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ GENEL SEKRETER FORM KODU: FRM.08.R00 TİCARET

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ (Sermaye Artırımı ve Azaltımı Dışında)

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ (Sermaye Artırımı ve Azaltımı Dışında) LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ (Sermaye Artırımı ve Azaltımı Dışında) Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk

Detaylı

TİCARET SİCİLİNE TESCİL İÇİN YAPILAN BAŞVURULARDA; EN ÇOK KARŞILAŞILAN İADE NEDENLERİ

TİCARET SİCİLİNE TESCİL İÇİN YAPILAN BAŞVURULARDA; EN ÇOK KARŞILAŞILAN İADE NEDENLERİ TİCARET SİCİLİNE TESCİL İÇİN YAPILAN BAŞVURULARDA; EN ÇOK KARŞILAŞILAN İADE NEDENLERİ *Dilekçeler mutlaka şirketi temsile yetkililerce ad soy ad yazılarak temsile uygun imza edilmiş olmalı, Dilekçede mersis

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

Yabancı uyruklu şirketlerle ilgili işlemler aşağıda ana başlıklar altında toplanmıştır.

Yabancı uyruklu şirketlerle ilgili işlemler aşağıda ana başlıklar altında toplanmıştır. YABANCI UYRUKLU ŞİRKETLERİN TÜRKİYE'DE ŞUBE AÇMASI Merkezleri yurt dışında bulunan yabancı uyruklu, sermayesi paylara bölünmüş şirketlerin Türkiye de şube açmak suretiyle faaliyet gösterebilmeleri için,

Detaylı

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 GÜN HİZMET BEDELİ

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 2-Biri noterce onaylı asıl imzalı, 2 adet noter onaylı suret olmak üzere 3 adet anasözleşme (Yabancı sermayeli

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SIRA NO HİZMETİN ADI 01 KAPASİTE RAPORU 02 İŞ MAKİNESİ TESCİL VE DEVİR İŞLEMLERİ 03 MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ 04 A.TR DOLAŞIM BELGESİ 05 EUR1 DOLAŞIM BELGESİ 06 FORM A BELGESİ 07 YERLİ MALI BELGESİ TİCARET

Detaylı

MERZİFON TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERZİFON TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERZİFON TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN HİZMET BEDELİ ADI TAMAMLANMA SÜRESİ EN GEÇ Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi BANKA ŞUBE AÇMA Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber,

Detaylı

Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarda anonim şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarda anonim şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur. ANONİM ŞİRKET Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 50.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulmalıdır. (Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan Anonim Şirketlerin

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 Eczane Nakil 2 Eczane Açılış HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Matbu Form. 2-Diploma örneği: 3-Göz raporu:

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1 Hazirun Cetveli 1

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi Dilekçe Yetkililerce asıl imzalı 1 Hazirun Cetveli 1 TÜR DEĞİŞİKLİĞİ ANONİM VEYA LİMİTED ŞİRKETİN ŞAHISA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO LİMİTED ŞİRKET TASFİYE SONU KAPANIŞ TERK Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Müdürlerin Tümü Tarafından Asıl İmzalı 1

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Müdürlerin Tümü Tarafından Asıl İmzalı 1 TÜR DEĞİŞİKLİĞİ LİMİTED ŞİRKETTEN ANONİM ŞİRKETE Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

KAMU HİZMETİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREGİNCE İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMETİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREGİNCE İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMETİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREGİNCE İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Çekim İzni (Sinema, Dizi, Reklam,

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe (Yetkililer tarafından asıl imzalı 1

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe (Yetkililer tarafından asıl imzalı 1 LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 ODA YAYINLARI

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Standartları Tablosu Sıra No.

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Standartları Tablosu Sıra No. TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Standartları Tablosu Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 ZABITA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GENEL

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 01 KAPASİTE RAPORU 02 İŞ MAKİNESİ TESCİL VE DEVİR İŞLEMLERİ 03 MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ 04 A.TR DOLAŞIM BELGESİ 05 EUR1 DOLAŞIM BELGESİ 06 FORM A BELGESİ 07 YERLİ MALI BELGESİ 08 MÜCBİR

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı