Kazakistan Cumhuriyeti tarihli No 2198 Kanunu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kazakistan Cumhuriyeti 17.04.1995 tarihli No 2198 Kanunu"

Transkript

1 Limited Ortaklıkların resmi sicili,şube ve temsilciliklerin kayıt işlemleri ( tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) Kazakistan Cumhuriyeti tarihli No 2198 Kanunu Madde 1. Limited Ortaklıkların resmi sicili, şube ve temsilciliklerin kayıt işlemleri kavramları Limited Ortaklıkların resmi sicili Kazakistan Cumhuryeti yasalarına uygun olmasına dair resmi sicil işlemleri için verilen belgelerin kontrol edilmesi,sicil numarasının verilmesiyle birlikte sicil edilmesi,devlet Resmi sicil defterine sicil edilmesiyle gerçekleşir. Şube ve temsilciliklerin kayıt işlemleri resmi sicili Kazakistan Cumhuryeti yasalarına uygun olmasına dair resmi sicil işlemleri için verilen belgelerin kontrol edilmesi,sicil numarasının verilmesiyle birlikte sicil edilmesi,devlet Resmi sicil defterine sicil edilmesiyle gerçekleşir Madde 2. Limited Ortaklıkların resmi sicili, şube ve temsilciliklerin kayıt işlemlerin amacı Limited Ortaklıkların resmi sicili, şubelerin ve temsilciliklerinkayıt işlemleri aşağıda belirlenen amaçlar için yapılmaktadır: Limited Ortaklığın kuruluşunun,yapılandırılmasının veya kapatılmasının, bununla birlikte şubelerin ve temsilciliklerinin kurulmasının veya kapatılmasının teyit edilmesi; kurulan,yapılandırılan,kapatılan, faaliyette olmayan Limited Ortaklıkların ve Kazakistan Cumhuriyeti toprakları üzerinde kurulan,yapılandırılan,kapatılan, faaliyette olmayan şubelerin ve temsilciliklerin kayıtlarını tutma; tüzel kişilerin birleşik resmi sicil defterinin işlenmesiyle birlikte şubelerin ve temsilciliklerin birleşik resmi sicil defterinin tutulması; Ticari veya görev sırı olan bilgiler hariç, antimonopoly komitesinin belirlediği tarifeleri esas alarak, tüzel kişiler,şubeleri veya temsilcilikleri hakkında bilginin kullanılması. Madde 3. Resmi sicile tabii tutulan tüzel kişiler, şubeler ve temsilcilikler Kazakistan Cumhuriyeti toprakları üzerinde kurulan, kuruluş amacına,faaliyet sektörüne ve şekline, katılımcı (kurucu) sayısına bakılmaksınız, tüm tüzel kişiler, şubeler ve temsilcilikler resmi sicil işlemine tabi tutulur. Kazakistan Cumhuriyeti toprakları üzerinde kurulan tüzel kişilerin şubeler ve temsilcilikleri, tüzel kişi hakkı almadan resmi sicile tabi tutulur. Madde 4. Kayıt işlemlerini gerçekleştiren devlet kurumları Tüzel kişiliklerin devlet sicili ve şubelerin ve temsilciliklerin kayıtları adalet dairelerince yapılır, Almatı Bölgesel Finans Merkezi üyeleri olan tüzel kişiliklerinin sicilini Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası (sicil daireleri) gerçekleştirir.

2 Madde 5. Tüzel kişiliklerin devlet sicillerinin ve şubelerin ve temsilciliklerin kayıtlarının yapılması konusundaki Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı nın görevleri Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı nın görevleri: işbu Kanun uyarınca tüzel kişiliklerin devlet sicillerinin ve şubelerin ve temsilciliklerin kayıtlarının yapılması; iş tanımlama numaraları Ulusal listesinin takibi; tüzel kişiliklerin devlet sicillerinin ve şubelerin ve temsilciliklerin kayıtlarının yapılması ile ilgili faaliyetlerin yönetilmesi; Adalet Bakanlığı na bağlı yerel dairelerince işbu Kanun hükümlerinin uygulanmasının kontrolü; tüzel kişiliklerin devlet sicillerinin ve şubelerin ve temsilciliklerin kayıtlarının yapılması konusunda kendisine bağlı yerel daireleri hakkında gelen şikayetleri incelemesi; Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca öngörülmüş durumlarda kontrol ve gözetim yetkilerine sahip devlet kurumların istedikleri bilgileri vermesi; Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı, Kazakistan Cumhurbaşkanı talimatları, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin Kanun Hükmündeki Kararnameleri hükümleri uyarınca diğer yetki ve görevleri. Madde 6. Tüzel kişiliklerin devlet sicillerinin yapılması düzeni Tüzel kişiliklerin devlet sicillerinin yapılması için Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı nın belirlediği forma uygun olarak Kazakça ve Rusça doldurulmuş dilekçenin üç nüshası ile, ilgili sicil işlemlerini yapan yetkili devlet kurumuna başvurulması gerekir. Anonim şirketlerin, bunların şubelerinin ve temsilciliklerinin tüzükleri (şirket kayıtları) haricinde, orta ve büyük ölçekteki işletmelerinin tüzükleri (şirket kayıtları) devlet sicili sırasında sunulmaz. Küçük ölçekteki işletmelerin sicili işbu Kanunun 6-1. maddesi uyarınca gerçekleştirilir. Almatı Bölgesel Finans Merkezi üyeleri olan tüzel kişiliklerinin sicili için Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası (bundan sonra Ulusal Banka olarak adlandırılacak) tarafından belirlenmiş forma uygun olarak doldurulmuş dilekçe ile sicil dairelerine başvuru yapılır. Almatı Bölgesel Finans Merkezi üyeleri olan tüzel kişiliklerinin sicili ile ilgili bilgiler Ulusal Banka tarafından verilen bilgilere göre iş tanımlama numaraları Ulusal listesine dahil edilir. Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı hükümlerince öngörülmüş durumlarda finans sektöründe faaliyette bulunacak tüzel kişiliğinin sicili için ilaveten Ulusal Bankadan izin alınması gerekir. Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarında kurulması ile ilgili direkt hükümleri bulunan kuruluşlar hariç, devlet kuruluşlarının, hisselerinin (ana sermaye katılım paylarının) yüzde ellisinden fazlası devlet mülkiyetinde bulunduran tüzel kişiliklerinin ve Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde faaliyette bulunacak bunların alt kuruluşlarının, piysasında tekel durumunda olan veya piyasanın önemli bir payına hükmeden özel sektör kuruluşlarının devlet sicili, tekelleşmeyi önleme dairelerinin izni alındıktan sonra ancak kayıt işlemlerini gerçekleştiren devlet kurumlarınca mümkün olmaktadır. Tekelleşmeyi önleme daireleri kendilerinin izin veridkleri devlet kuruluşlarının, hisselerinin (ana sermaye katılım paylarının) yüzde ellisinden fazlası devlet mülkiyetinde bulunduran tüzel kişiliklerinin, piysasında tekel durumunda olan veya piyasanın önemli bir payına hükmeden özel sektör kuruluşlarının listesinin kayıt işlemlerini gerçekleştiren devlet kurumlarına sunar. Orta veya büyük ölçekteki işletme niteliğinde olan tüzel kişiliklerinin kayıt işlemleri için başvuru dilekçesi, ilgili şirketin kurucusu ya da kurucularından biri, ya da şirketin tek kurucusunun yabancı uyruklu vatandaş, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti, devlet kurumları veya Ulusal Banka olduğu hallerde şirket kurucusunun yetkilendirdiği kişi tarafından imzalanır

3 ve Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca öngörüldüğü durumlarda noter tasdikli kuruluş evrakları ekine iliştirilerek yetkili kayıt işlemlerini gerçekleştiren devlet kurumlarına sunulur. Özel sektör kuruluşu niteliğinde olmayan tüzel kişiliklerinin kayıt işlemleri için başvuru dilekçesi, ilgili şirketin kurucusu ya da kurucularından biri, ya da kurucularının yetkilendirdiği kişi tarafından imzalanır ve Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca öngörüldüğü durumlarda noter tasdikli kuruluş evrakları ekine iliştirilerek yetkili kayıt işlemlerini gerçekleştiren devlet kurumlarına sunulur. Orta veya büyük ölçekteki işletme niteliğinde olan yabancı sermayeli tüzel kişiliklerinin kayıt işlemleri orta veya büyük ölçekteki işletme niteliğinde olan tüzel kişiliklerinin kayıt işlemleri için öngörülmüş Kazakistan Cumhuriyeti kanunları uyarınca gerçekleştirilir. Kazakistan Cumhuriyeti tarafından onaylanmış uluslararası anlaşmalar uyarınca aksi öngörülmediği sürece ilave olarak aşağıdaki evraklar sunulur: kendi ülkelerinde aynı nitelikte ve yasal olan belgelerin, kendi ülkesinde geçerli olan ticaret sicil defterlerinden alındısının veya kendi ülkesinde yürürlükte olan mevzuat gereği gerçekte tüzel kişiliğe sahip bir şirket olduğunu teyit edici belgenin noter tasdikli Kazakça ya ve Rusça ya tercüme edilmiş nüshaları; yabancı uyruklu kurucusunun pasaportunun ve kimliğini teyit edici başka bir belgenin noter tasdikli Kazakça ya ve Rusça ya tercüme edilmiş kopyaları; Dini ve toplumsal birliklerinin devlet sicili, Siyasi partiler hakkında, Diyanet işleri ve dini birlikler hakkında Kazakistan Cumhuriyeti Kanunları uyarınca öngörülmüş özellikler dikkate alınarak işbu madde uyarınca yapılır. Tüzel kişiliğinin devlet sicilinin yapılması için harcın yatırıldığına dair fiş veya başka bir evrak kayıt işlemlerini gerçekleştiren devlet kurumlarına diğer evraklarla birlikte sunulur. İşbu Kanun ve Kazakistan Cumhuriyeti diğer Kanunları uyarınca öngörülmüşleri dışında evrak veya bilgi talep etmek yasaktır. Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek düzene uygun olarak tüzel kişiliğinin devlet sicilinin yapılması için elektronik dilekçe ile internet ağı üzerinden başvurulması mümkündür. Madde 6-1. Küçük ölçekteki işletmeleri için tüzel kişiliğinin devlet sicili için tebliğ düzeni uygulaması Küçük çapta işletme birimlerine ait tüzel kişinin resmi olarak kayıt edilmesi için, kurucu (kurucular); Kazakistan Cumhuriyeti nin Adalet Bakanlığı nca tespit edilen bir forma göre girişimci faaliyete başladığını sicil makamına bildirir. Girişimci faaliyetin gerçekleştirilmeye başladığına dair bildiri ile beraber tüzel kişinin resmi tescili için kayıt harcının bütçeye ödendiğini onaylayan makbuzun veya başka bir belgenin kopyası sunulur. Elektronik hükümet in web portalında ilgili elektronik belgenin doldurulması aracılığıyla bildiri gönderildiğinde ise kayıt harcı elektronik hükümetin ödeme kanalı üzerinden ödenir veya tüzel kişinin resmi tescili için bütçeye kayıt harcının ödendiğini doğrulayan makbuzun veya başka bir belgenin elektronik kopyası girişimci faaliyetin gerçekleştirilmeye başladığına dair bildiriye eklenir. Küçük ölçekteki işletme niteliğinde olan tüzel kişiliklerinin, bunların şube ve temsilciliklerinin tüzükleri (şirket kayıtları) devlet sicili sırasında sunulmaz. Küçük ölçekteki işletme niteliğinde olan yabancı sermayeli tüzel kişiliklerinin kayıt işlemleri küçük ölçekteki işletme niteliğinde olan tüzel kişiliklerinin kayıt işlemleri için öngörülmüş Kazakistan Cumhuriyeti kanunları uyarınca gerçekleştirilir. Kazakistan Cumhuriyeti tarafından onaylanmış uluslararası anlaşmalar uyarınca aksi öngörülmediği sürece ilave olarak aşağıdaki evraklar sunulur: kendi ülkelerinde aynı nitelikte ve yasal olan belgelerin, kendi ülkesinde geçerli olan ticaret sicil defterlerinden alındısının veya kendi ülkesinde yürürlükte olan mevzuat gereği

4 gerçekte tüzel kişiliğe sahip bir şirket olduğunu teyit edici belgenin noter tasdikli Kazakça ya ve Rusça ya tercüme edilmiş nüshaları; yabancı uyruklu kurucusunun pasaportunun ve kimliğini teyit edici başka bir belgenin noter tasdikli Kazakça ya ve Rusça ya tercüme edilmiş kopyaları; İş faaliyetlerine başlayacağına dair tebliğin kabul edildiğininin teyit edici evrağı olarak tüzel kişiliğinin devlet sicili yapıldığına dair belgenin verilmesi addedilir. Tüzel kişiliğinin devlet sicili yapıldığına dair belge, iş faaliyetlerine başlayacağına dair tebliğin sunulduğu tarihi takibi eden en geç birinci iş günün sonunda verilecektir. Madde 6-2. Şubenin (temsilciliğin) kaydın yaptırılması düzeni Şubenin (temsilciliğin) kaydın yaptırılması için Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı nın belirlediği forma uygun olarak doldurulmuş dilekçe ile ilgili sicil işlemlerini yapan yetkili devlet kurumuna başvurulması gerekir. Dilekçenin altına, şubeyi açmak isteyen şirketin yetkilendirdiği yetkilisinin imzası ve şirketinin kaşesi bulunur. Şubenin (temsilciliğin) kaydın yaptırılması için harcın yatırıldığına dair fiş veya ödemeyi teyit edici başka bir evrak dilekçenin ekinde sunulur. Özel sektör kuruluşları olmayan tüzel kişiliklerinin şubeleri (temsilcilikleri) ve anonim şirketlerinin şubeleri (temsilcilikleri) için ayrıca şirketlerinin onayladıkları şube kayıtlarının, şirket tüzüğünün (şirket kayıtlarının), şube (temsilcilik) müdürü adına şirket tarafından (toplumsal ve dini birlikler hariç) verilen yetki belgesinin Kazakça ve Rusça metinleri üç nüsha şeklinde dilekçenin ekinde ilave olarak sunulur. Yabancı sermayeli tüzel kişiliklerinin şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt işlemleri tüzel kişiliklerinin şubelerinin (temsilciliklerinin) kaydın yapılması için öngörülmüş Kazakistan Cumhuriyeti kanunları uyarınca gerçekleştirilir. Kazakistan Cumhuriyeti tarafından onaylanmış uluslararası anlaşmalar uyarınca aksi öngörülmediği sürece ilave olarak: kendi ülkelerinde aynı nitelikte ve yasal olan belgelerin, kendi ülkesinde geçerli olan ticaret sicil defterlerinden alındısının veya kendi ülkesinde yürürlükte olan mevzuat gereği gerçekte tüzel kişiliğe sahip bir şirket olduğunu teyit edici belgenin; yabancı uyruklu kurucusunun kurulduğu ülkesinde vergi mükellefi olduğuna dair bir belge ve vergi dairesince kendisine verilen vergi numarası belgesi veya onunla benzer nitelikte olan başka bir teyit edici bir belgenin noter tasdikli Kazakça ya ve Rusça ya tercüme edilmiş kopyaları; sunulur. Kamu kuruluşu tarafından şube (temsilcilik) açılacağı durumda Ulusal Bankadan veya devlet malvarlığını yönetmeye yetkili başka bir kurumdan izin alınır ve söz konusu izni teyit edici evrak dilekçenin ekinde sunulur. Madde 6-3. Yeniden yapılanma yoluna giden tüzel kişiliklerinin devlet sicili usul ve düzeni Yeniden yapılanma yolu ile yeniden kurulmakta olan tüzel kişiliklerin devlet sicillerinin yapılması için aşağıdaki evraklar sunulacak: 1) Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı nın belirlediği forma uygun olarak doldurulmuş dilekçe ; 2) tüzel kişiliğinin malvarlığının sahibi olan kişinin kararı, veya sahibinin yetkilendirdiği, şirket kurucularının (üyelerinin) yetkilendirdikleri kişi veya yönetim kurulunun kararı, ya da Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca öngörüldüğü durumlarda mahkeme kararı; 3) tüzel kişiliğinin malvarlığının sahibinin veya tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına karar alan kurumun onayladıkları yeniden yapılandırılmakta olan tüzel kişiliklerinin taahhütlerinin devredilmesi ile ilgili birleşme/katılma/şekil-değiştirme durumlarında devir tutanağı ya da ayrılma/parçalanma durumlarında ise paylaşım bilançosu, ve söz konusu bu tutanak veya bilançosunun onaylandığına dair ilgili tüzel kişiliğinin yetkili makamınca alınan karar;

5 4) tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılacağının şirket alacaklarına tebliğ edildiğinin teyit edici belge; 5) Yeniden yapılandırılmakta olan tüzel kişiliğinin faaliyetlerinin fesh ve iptali ile iligli kaydın yaptırılması için harcın yatırıldığına dair fiş veya ödemeyi teyit edici başka bir evrak dilekçenin ekinde sunulur. Yeni kurulmuş olan tüzel kişiliklerinin devlet sicili yapıldığı an, katılma yolu ile yeniden yapılandırılan şirketlerin durumu hariç, söz konusu kuruluşlarının yeniden yapılandırma işlemleri tamamlandı sayılır. Birleşme, parçalanma, şekil değiştirme yolu ile faaliyetleri fesh edilen şirket iş tanımlama numaraları Ulusal listesinden silinir (silinir demek söz konusu şirketin bulunduğu satırın yanında fesh edildiğine dair bilgi yayınlanır) yeni kurulan şirketin devlet sicili yapılacağına dair talimatnamesinde söz konusu fesh edilen kuruluşlar hakkında bilgi bulunur. Birleşme sonucu faaliyetleri fesh edilen şirket iş tanımlama numaraları Ulusal listesinden silinir (silinir demek söz konusu şirketin bulunduğu iş tanımlama numaraları Ulusal listesindeki satırın yanında fesh edildiğine dair bilgi yayınlanır), bu durum iş tanımlama numaraları Ulusal listesinden silinmesine dair talimatnamede veya yeni kurulan şirketin devlet sicili yapılacağına dair talimatnamesinde yansıtılır. Doğal olarak tekel durumunda bulunan kuruluşların yeniden yapılandırılması durumunda doğal olarak tekel olan kuruluşların kontrol ve takibinden ve düzenlemeler kapsamında bulunan piyasaların gözetilmesinden sorumlu yetkili kurumun izni sunulmalıdır. Yeniden yapılandırma yolu ile yeniden kurulmakta olan kuruluşların devlet sicili süreleri işbu Kanunun 9. maddesinde belirlenmiştir. Madde 7. Tüzel kişiliklerinin kuruluş evrakları İşbu Kanun veya Kazakistan Cumhuriyeti diğer kanunları uyarınca bunun aksi öngörülmediği sürece kayıt işlemlerin yapılmasından sorumlu devlet dairesine ilgili şirketin tüzüğü sunulur. İş ortaklıklarının, anonim şirketlerinin, üretim kooperatiflerinin ve tüzel kişiliklerinin dernek (sendika) gibi birliklerinin kuruluşuna dair evrakları olarak söz konusu birliklerinin kuruluş sözleşmesi ve tüzüğü addedilir. Tek bir kişi tarafından kurulmakta olan iş ortaklıklarının veya anonim şirketlerinin kuruluşuna dair evrakları olarak söz konusu birliklerinin tüzel kişilik olarak kurulacağına dair kararname (tek bir kurucusunun kararnamesi) ve tüzüğü (şirket kayıtları) addedilir. Kar amacını gütmeyen tüzel kişilikler, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı hükümleri uyarınca öngörülmüş durumlarda benzer nitelikteki kuruluşlar için tespit edilmiş standart şirket kayıtlarını esas almalarına izin verilebilir. Küçük, orta ve büyük çapta işletme birimlerine ait tüzel kişiler; muhtevası Kazakistan Cumhuriyeti nin Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tipik bir ana sözleşmeye binaen faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. Tüzel kişiliğinin kurucuları tarafından işletmelerinin standart tüzük uyarınca faaliyette bulunacağına dair karar almaları halinde tüzel kişiliğinin devlet sicili esnasında ayrıca bir tüzük sunmalarına gerek yoktur. Tüzel kişiliklerin devlet sicillerinin yapılması için Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı nın belirlediği forma uygun olarak doldurulmuş dilekçenin üç nüshası ile ekinde Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca öngörüldüğü durumlarda noter tasdikli kuruluş evrakları iliştirilerek, ilgili sicil işlemlerini yapan yetkili devlet kurumuna başvurulması gerekir.

6 Madde 8. Kuruluş belgelerinin içeriği Tüzel kişiliklerin kuruluş evrakları, ilgili işletmenin kurulmuş olduğu hukuki organizasyon şeklinde bağlı olarak Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca öngörülmüş bilgileri taşımalıdır. Şubenin (temsilciliğinin) kayıtlarında ünvanı, bulunduğu yerin adresi (başkentin sınırları içinde veya bir büyükşehir sınırları içerisinde ya da bir ilin sınırları için bulunan tüm banka şubelerinin adresleri), faaliyet alanları, şubenin (temsilciliğinin) yönetim şekli ve yöneticisinin yetkileri, şubenin (temsilciliğinin) kurucusu olan tüzel kişiliğinin ünvanı, bulunduğu yerin adresi, faaliyet alanları, devlet sicili ile ilgili ve diğer bilgileri taşımalıdır. Madde 9. Tüzel kişiliklerinin kayıt (tekrar kayıt) işlemlerinin yapılacağı, şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt (tekrar kayıt) işlemlerinin yapılacağı ve ilgili evrakların verileceği süreleri Standart tüzük metni uyarınca faaliyette bulunmayan anonim şirketleri, bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt (tekrar kayıt) işlemleri haricinde, Almatı Bölgesel Finans Merkezi üyeleri olan tüzel kişiliklerinin devlet sicili (tekrar kayıt) işlemleri, özel sektör kuruluşlarından olan tüzel kişiliklerinin devlet sicili (tekrar kayıt) işlemleri, bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt (tekrar kayıt) işlemleri ekinde gerekli tüm evrakları bulunan başvuru dilekçesinin sunulduğu tarihi takip eden bir iş gününü aşmayacak şekilde tamamlanacaktır. Siyasi partiler hariç, Standart tüzük metni uyarınca faaliyette bulunan anonim şirketleri, bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt (tekrar kayıt) işlemleri, özel sektör kuruluşlarından olmayan tüzel kişiliklerinin devlet sicili (tekrar kayıt) işlemleri, bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt (tekrar kayıt) işlemleri ekinde gerekli tüm evrakları bulunan başvuru dilekçesinin sunulduğu tarihi takip eden on iş gününü aşmayacak şekilde tamamlanacaktır. Standart tüzük metni uyarınca faaliyette bulunmayan anonim şirketleri, bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt (tekrar kayıt) işlemleri sonucu sicili yapıldığına dair belgelerin verilmesi ile ilgili işlemleri haricinde, özel sektör kuruluşlarından olan tüzel kişiliklerinin devlet sicili (tekrar kayıt) yapıldığına dair belgelerin verilmesi, bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt (tekrar kayıt) belgelerinin verilmesi, tüzel kişiliklerinin (standart tüzük metni uyarınca kurulması halinde) devlet sicilinin yapılması için verilen başvuru dilekçesinin iadesi işlemleri ekinde gerekli tüm evrakları iliştirilerek başvuru yapıldığı tarihi takip eden bir iş gününü aşmayacak şekilde tamamlanacaktır. Siyasi partiler hariç, Standart tüzük metni uyarınca faaliyette bulunan anonim şirketleri, bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt (tekrar kayıt) işlemleri sonucu sicili yapıldığına dair belgelerin verilmesi, özel sektör kuruluşlarından olmayan tüzel kişiliklerinin devlet sicili (tekrar kayıt) yapıldığına dair belgelerin verilmesi, bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt (tekrar kayıt) yapıldığına dair belgelerinin verilmesi, ayrıca tüzüğünün iadesi işlemleri ekinde gerekli tüm evrakları iliştirilerek başvuru yapıldığı tarihi takip eden on dört iş gününü aşmayacak şekilde tamamlanacaktır. Siyasi partilerinin devlet sicili ve bunların şubelerinin (temsilciliklierinin) kayıtlarının yapılması işlemleri ekinde gerekli tüm evrakları iliştirilerek başvuru yapıldığı tarihi takip eden bir ayı aşmayacak şekilde tamamlanacaktır. Evrakların eksik olarak sunulması, ya da evraklarının yetersiz bulunması, kuruluş evrakları ile ilgili uzman görüşüne başvurulması gerektiği hallerde ve Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca diğer gerekçeler gereği tüzel kişiliklerinin devlet sicilinin (tekrar sicilinin) yapılması, tüzel kişiliklerinin feshine dair sicil işlemlerinin yaptırılması, şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarının iptal edilmesi, özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin tüzüklerinde ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarında ve diğer kuruluş evraklarında değişikliklerin veya ilavelerinin yapılması amacıyla tekrar sicil/kayıt işlemlerinin yapılması işlemleri, tespit edilmiş eksiklerin veya yetersizliklerin bertaraf edileceği

7 veya istenilen uzman raporu temin edileceği tarihe kadar durdurulacaktır. Madde 10. Harcın yatırılması Tüzel kişiliklerinin devlet sicilinin (tekrar sicilinin) yapılması/iptal edilmesi işlemleri, tüzel kişiliklerinin feshine dair sicil işlemlerinin yaptırılması, şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarının yapılması/iptal edilmesi işlemleri kapsamında Vergiler ve devlet bütçesine ödenecek zorunlu diğer yükümlülükler hakkında (Vergi Kanunu) Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu (bundan sonra Vergi Kanunu olarak adlandırılacak) uyarınca sicil işlemleri harcın yatırılması gerekir. Madde 11. Tüzel kişiliklerinin devlet sicilinin (tekrar sicilinin) yapılması ve şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarının yapılması konularında redd cevabının verilmesi Tüzel kişiliklerinin devlet sicilinin (tekrar sicilinin) yapılması işlemleri aşağıdaki durumlarda redd edilir: 1) tespit edilmiş kuruluş, tekrar sicil/kayıt ve reoganizasyon işlemleri için Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca öngörülmüş usulüne aykırı olması veya kuruluş evraklarının Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatına uygun olmaması; 2) devir tutanağının veya paylaşım bilançosunun sunulmadığı hallerde, ya da söz konusu tutanak veya bilançosunda reorganizasyonu yapılan işletmenin taahhütlerinin devredilmesi ile ilgili hükümlerin eksik veya yetersiz bulunması; 3) eğer tüzel kişilik veya tüzel kişiliğinin yegane kurucusu (üyesi) faaliyeti etkin olmayan tüzel kişilik olması halinde; 4) şayet tüzel kişinin kurucusu (ortağı) ve (veya) yöneticisi olan gerçek kişi; faaliyette bulunmayan tüzel kişilerin tek kurucusu (ortağı) ve (veya) yöneticisi ise ve (veya) kısıtlı fiil ehliyetli ya da fiil ehliyetsiz biri olarak kabul edilmiş ise ve (veya) habersiz giden gaip olarak kabul edilmiş ise ve (veya) ölü olarak ilan edilmiş ise ve (veya) Kazakistan Cumhuriyeti nin Ceza Kanunu nun 192, 215, 216 ve 217 maddelerinde bahsi geçen suçlardan dolayı bitmemiş veya kaldırılmamış mahkumiyeti varsa, ayrıca, eğer kurucu (gerçek kişi ve (veya) tüzel kişi), tüzel kişinin yöneticisi, tüzel kişiyi kuran kurucu ve (veya) tüzel kişinin yöneticisi, icra belgesi gereğince borçlu ise (periyodik ödemelerin tahsili hakkında icra takibi gereğince borçlu olan ve üç aydan fazla bir süre periyodik tahsil hakkında icra takibi gereğince borcu olmayan kişiler haricinde); 5) yitirilmiş veya geçersiz olan kimlik bilgilerini içeren evrakların sunulması hallerinde; 6) ilgili mahkeme kararlarını veya talimatlarının, icra ve ceza dairelerinin yasak, sınırlama ve diğer düzenlemelerin uygulanması hallerinde. Dini birliklerinin devlet sicili konusunda redd gerekçeleri Diyanet işleri ve dini birlikler hakkında Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu uyarınca öngörülmüş özellikler dikkate alınarak ayrıca tespit edilecektir. Tespit edilmiş kuruluş, tekrar sicil/kayıt ve reoganizasyon işlemleri için Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca öngörülmüş usulüne aykırı olması veya kuruluş evraklarının Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatına uygun olmaması hallerinde şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt işlemleri reddedilir. Tüzel kişiliklerinin devlet sicilinin (tekrar sicilinin) yapılması işlemleri, şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarının (tekrar kayıt) yapılması işlemleri reddi için kayıt işlemlerini gerçekleştirmekte olan devlet kurumu işbu Kanunun 9. maddesinde belirlenmiş süre zarfında Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatının hangi hükümlerinin ihlal edildiğinin referansları verilmiş resmi yazı ile gerekçeli red cevabını iletir. Tüzel kişiliklerinin devlet sicilinin (tekrar sicilinin) yapılması işlemleri, şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarının (tekrar kayıt) yapılması işlemleri için ödenmiş bulunan harcın

8 iadesi Kazakistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu hükümleri uyarınca öngörülen durumlarda gerçekleştirilir. İşbu madde konusu devlet sicilinin yaptırılmasının reddi ile ilgili gerekçeler küçük ölçekteki işletmeler niteliğinde bulunan özel sektör kuruluşların tüzel kişilik başvurularını kapsamaz. Madde 12. Tüzel kişiliklerinin devlet sicili (tekrar sicil) işlemleri, şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt (tekrar kayıt) işlemleri yapıldığına dair belge Tüzel kişinin resmi tescilini (yeniden tescilini) ve şirket şubesinin (temsilciliğinin) sayım kaydını (yeniden kaydını) onaylayan belge olarak Kazakistan Cumhuriyeti nin Adalet Bakanlığı nca belirlenen bir forma göre kayıt eden makam tarafından verilen bir belge kabul edilir. Tüzel kişiliklerinin devlet siciline (tekrar siciline) dair belge kapsamında: verildiği tarihi, veren makam hakkında bilgiyi, iş tanımlama numarasını, devlet sicili yapıldığı tarihi ve işletmenin ünvanı ve kayıtlı bulunduğu adresi açıklanır. Şubelerinin (temsilciliklerinin) kaydına (tekrar kaydına) dair belge kapsamında: verildiği tarihi, veren makam hakkında bilgiyi, iş tanımlama numarasını, kaydı yapıldığı tarihi şubenin (temsilciliğinin) ünvanı ve kayıtlı bulunduğu adresi ve şubeyi (temsilciliği) açan işletmenin ünvanı ve kayıtlı bulunduğu adresi açıklanır. Tüzel kişiliklerinin devlet siciline (tekrar siciline) dair belgenin mevcudiyeti, Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca ayrıca lisans almadan gerçekleştirilmesi yasak olan iş alanlarında faaliyet gösterebilir anlamına gelmez. Lisansa tabi iş alanlarında faaliyet hakkı ve ilgili iş alanlarında salahiyeti çalışmak istediğin lisansa tabi iş alanlarında Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatının hükümleri uyarınca öngörülmüş usul ve düzen gereği ilgili lisansı aldığı an bağlayıcılık kazanır ve lisansın geçerlilik süresi bittiği an ya da lisansın geçersiz kabul edildiği an bağlayıcılığını yitirir. Madde 13. Kazakistan Cumhuriyetinin tarihli No 258-IV Kanununa istinaden kaldırılmıştır. Madde 14. Tüzel kişiliğinin tekrar sicili, şubenin (temsilciliğinin) tekrar kayıt yaptırılması usulü ve düzeni Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca öngörüldüğü durumlarda tüzel kişilikler ve bunların şube (temsilcilikleri) devlet sicili prosedürlerini tekrar yaptırmakla yükümlüdür. Bu durumda kayıt işlemlerini yapacak ilgili devlet kurumuna aşağıdaki evraklar sunulur: 1) Adalet Bakanlığı nın belirlediği forma uygun doldurulmuş dilekçe; 2) tüzel kişiliğinin kuruluş evrakların ve/veya şube kayıtlarında ilave/değişiklik yapılacağına dair ilgili tüzel kişiliğinin yönetim kurulunun kararının kopyası veya ilgili karardan alındısı üzerine ilgili işletmenin kaşesi basılmış hali; 3) tüzel kişiliklerinin ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarında ve diğer kuruluş evraklarında değişiklikleri ve/veya ilaveleri içeren evraklarının üçer adet orijinal nüshaları; 4) özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) tüzükleri/şirket kayıtları ile ilgili eski kuruluş evraklarının orijinal nüshaları; 5) Tüzel kişiliğinin devlet sicilinin yapılması için harcın yatırıldığına dair fiş veya başka bir evrak kayıt işlemlerini gerçekleştiren devlet kurumlarına diğer evraklarla birlikte sunulur.

9 Hisse senetleri sahiplerini listeleme sistemi ile ilgili iş alanlarında faaliyette bulunmak için ruhsat sahibi olan ve gayri menkul kıymetler borsasında profesyönel olarak katılmakta olan kuruluş tarafından hisse senetleri sahipleri listelerinin takip edildiği ekonomik ortaklıklar hariç, ortaklığın üyelerindeki değişikliğinin devlet sicilinin yaptırılabilmesi için ortaklıktan ayrılmakta olan üyenin şirketin malvarlığındaki (ana sermayesindeki) hisse senetlerinin kendisine ait payını veya Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı ve kuruluş evrakları uyarınca bir parçasını ahzu-kabz ettiğine veya haklarını ve yükümlülüklerini devrettiğine dair belge sunulur. Ortaklıktan ayrılmakta olan üyenin şirketin malvarlığındaki (ana sermayesindeki) hisse senetlerinin kendisine ait payını veya bir parçasını ahzu-kabz ettiğine veya haklarını ve yükümlülüklerini devrettiğine dair sözleşmenin tarafı olarak kişilerin katılması halinde söz konusu kişilerin imzaları noter tasdikli olmalıdır. Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarında kurulması ile ilgili direkt hükümleri bulunan kuruluşlar hariç, devlet kuruluşlarının, hisselerinin (ana sermaye katılım paylarının) yüzde ellisinden fazlası devlet mülkiyetinde bulunduran tüzel kişiliklerinin ve Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde faaliyette bulunacak bunların alt kuruluşlarının, piysasında tekel durumunda olan veya piyasanın önemli bir payına hükmeden özel sektör kuruluşlarının tekrar devlet sicili, tekelleşmeyi önleme dairelerinin izni alındıktan sonra ancak kayıt işlemlerini gerçekleştiren devlet kurumlarınca mümkün olmaktadır. Sigorta ve resigorta kuruluşlarının, bazı banka işlemlerini gerçekleştirmekte olan işletmelerin ve bankaların kuruluş evraklarında değişiklik ve/veya ilave yapılması işlemleri Kazakistan Cumhuriyeti Banka Mevzuatı ve Kazakistan Cumhuriyeti Sigorta Mevzuatı uyarınca düzenlenir. Madde Özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin tüzüklerinde ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarında ve diğer kuruluş evraklarında değişikliklerin veya ilavelerinin yapılması Özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin tüzüklerinde ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarında ve diğer kuruluş evraklarında değişikliklerin veya ilavelerinin yapılması durumunda ve söz konusu değişikliklerin veya ilavelerin devlet sicilinin yapılmasına tabi olmadığı halinde, tüzük/şube kayıtlarında ilgili değişikliklerin veya ilavelerin yapıldığı tarihi takip eden bir ay içinde kayıt işlemlerini yapmakla yükümlü devlet kurumuna tebliğ etmesi yeterlidir. Tebliğin ekinde ilgili değişikliklerin ve/veya ilavelerin yapılacağına dair ve bu yapılacak değişikliklerin ve/veya ilavelerin niteliğini açıklayan söz konusu özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliğinin, anonim şirketinin ve/veya şubesinin/temsilciliğinin yetkili kurulunca alınan kararın kopyası veya kararın metninden ilgili kısmının alındısı, hepsi üzeri ilgili işletmenin kaşesi ile onaylı olmalıdır. Özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin tüzüklerinde ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarında ve diğer kuruluş evraklarında değişikliklerin veya ilavelerinin yapılması bulunduğu adresin değişmesi ve/veya tüzük/şirket kayıtlarında yapılan değişiklikler sonucu yeni metnin kabul ve beyan edilmesi durumlarında mümkündür. Özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin tüzüklerinde ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarında ve diğer kuruluş evraklarında değişikliklerin veya ilavelerinin yapılması ve devlet sicilinin yapılması gerekmediği durumlarda kayıt işlemlerini üstlenen devlet kurumuna aşağıdaki evraklar sunulur: 1) Adalet Bakanlığı nın belirlediği forma uygun doldurulmuş dilekçe; 2) tüzel kişiliğinin kuruluş evrakların ve/veya şube kayıtlarında ilave/değişiklik yapılacağına dair ilgili tüzel kişiliğinin yönetim kurulunun kararının kopyası veya ilgili karardan alındısı üzerine ilgili işletmenin kaşesi basılmış hali; 3) tüzel kişiliklerinin tüzüklerinde ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarında ve diğer kuruluş evraklarında değişiklikleri ve/veya ilaveleri içeren evraklarının üçer adet orijinal

10 nüshaları veya tüzel kişiliklerinin tüzüklerinde ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarında ve diğer kuruluş evraklarındaki değişiklikleri ve ilaveleri içeren yeni metin olarak düzenlenmiş tüzük, şirket kayıtları ve diğer evrakların şirket kaşesi basılmış hali; 4) özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) tüzükleri/şirket kayıtları ile ilgili eski kuruluş evraklarının orijinal nüshaları; 5) bulunduğu yerin değişmesi halinde (adres değişikliği yapıldığı hallerde) gerçekte bulunduğu adresi teyit edici evrak. Özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) tüzüklerinde/şirket kayıtlarında yapılacak değişikliklerin ve/veya ilavelerin dahil edilmesi işlemleri aşağıdaki durumlarda redd edilir: 1) tespit edilmiş kuruluş, tekrar sicil/kayıt ve reoganizasyon işlemleri için Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca öngörülmüş usulüne aykırı olması veya kuruluş evraklarının Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatına uygun olmaması; 2) ilgili mahkeme kararlarını veya talimatlarının, icra ve ceza dairelerinin yasak, sınırlama ve diğer düzenlemelerin uygulanması hallerinde. Özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) tüzüklerinde/şirket kayıtlarında yapılacak değişikliklerin ve/veya ilavelerin dahil edilmesinin rededilmesi hallerinde, kayıt işlemlerini gerçekleştirmekte olan devlet kurumu işbu Kanunun 9. maddesinde belirlenmiş süre zarfında Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatının hangi hükümlerinin ihlal edildiğinin referansları verilmiş resmi yazı ile gerekçeli red cevabını iletir. Anonim şirketleri ve bunların şubeleri (temsilcilikleri) hariç, özel sektör kuruluşu niteliğinde bulunan tüzel kişiliklerinin adres değişikliğini bir ay içinde kayıt işlemlerini yapmakla görevli devlet kurumuna tebliğ etmesi yeterlidir. Madde 15. Özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) tüzüklerinin/şirket kayıtlarının kopyalarının verilmesi Tüzel kişiliğinin başvuru üzerine kayıt işlemlerini yapmakla görevli devlet kurumu özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) tüzüklerinin/şirket kayıtlarının kopyalarını vermekle yükümlüdür. özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) tüzüklerinin/şirket kayıtlarının kopyalarını verilebilmesi için kayıt işlemlerini yapmakla görevli devlet kurumuna aşağıdaki evraklar sunulmalı: 1) Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı nın belirlediği forma uygun olarak doldurulmuş dilekçe ; 2) tüzel kişiliğinin tüzüğünün/şirket kayıtlarının kopyası yaptırılacağına dair ilgili tüzel kişiliğinin yönetim kurulunun kararının kopyası veya ilgili karardan alındısı üzerine ilgili işletmenin kaşesi basılmış hali; 3) peryödik yayın araçlarında söz konusu tüzüğünün/şirket kayıtlarının orijinalinin yitirildiğine dair yayın yapıldığını/ilan verildiğini teyit edici evrak. Madde 16. Tüzel kişiliğinin feshi ile ilgili devlet sicil işlemleri Tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması sebebiyle fesh edilmesi durumunda devlet sicili işlemlerin yapılması için aşağıdaki evrakların sunulması gerekir: 1) Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı nın belirlediği forma uygun olarak doldurulmuş tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması sebebiyle fesh edilmesi için devlet sicil işlemlerinin yapılması için başvuru dilekçesi;

11 2) Tüzel kişiliğinin malvarlığının sahibi olan kişinin kararı, veya sahibinin yetkilendirdiği, şirket kurucularının (üyelerinin) yetkilendirdikleri kişi veya yönetim kurulunun kararı, üzeri ilgili işletmenin kaşesi basılmışı; 3) Adalet Bakanlığının resmi peryödik basım araçlarında söz konusu tüzel kişiliğinin fesh edileceği ve bundan dolayı alacaklardan gelecek tazminat taleplerinin hangi tarihlerde ve hangi usule uygun olarak değerlendirileceğine dair ilan verildiğinin teyit edici evrağı. 4) gümrük vergisi ve gümrük harcı borcu olmadığına dair belge; 5) hisse senetlerinin iptali hakkında belge (anonim şirketler için); 6) tüzel kişiliğinin kaşesinin imha edildiğine dair evrak; 7) Tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması sonucu fesih edileceğine dair devlet sicilinin yapılması için harcın yatırıldığına dair fiş veya başka bir evrak; 8) kuruluş evrakları. Tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması sonucu fesih edileceğine dair başvuru dilekçesi kayıt işlemlerini yapmakla görevli devlet kurumunda tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması sonucu fesih edileceğine dair ilanın basın-yayın araçlarında yayınlandığı tarihi takip eden iki ay içinde sunulur. Mahkeme kararı üzerine feshi yapılacak tüzel kişiliklerinin fesih sicil işlemleri fesih işlemlerinin tamamlandığına dair mahkemenin kararı uyarınca gerçekleştirilecektir. Bir bütün olarak özelleştirilecek olan kamu işletmesinin faaliyetlerinin feshinin devlet sicilinin yapılması için, satın almacı aşağıdaki evrakları sunar: 1) Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı nın belirlediği forma uygun olarak doldurulmuş dilekçe ; 2) kamu işletmesinin bir bütün olarak özelleştirileceğine dair Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin kararı (yerel idarelerin kararı); 3) kamu işletmesinin bir bütün olarak satılmasına dair sözleşmenin kopyası; 4) kamu işletmerinin teslim tutanağı; 5) tüzel kişiliğinin ve/veya şubenin (temsilciliğinin) faaliyetlerinin fesh ve iptali ile iligli kaydın yaptırılması için harcın yatırıldığına dair fiş veya ödemeyi teyit edici başka bir evrak dilekçenin ekinde sunulur. Tüzel kişiliğinin feshine dair kararı alan kayıt işlemlerini yapmakla görevli devlet kurumu, fesih işlemlerinin Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca öngörülmüş usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol ve söz konusu tüzel kişiliğinin feshi ile ilgili bilgiyi iş tanımalama numaraları Ulusal listesine dahil eder. İş tanımalama numaraları Ulusal listesindeki bilgilere göre vergi daireleri, fesih işlemleri yapılmakta olan tüzel kişiliğinin Kazakistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu uyarınca vergi mükellefiyetini usulüne uygun olarak yerine getirmiş olması halinde, söz konusu tüzel kişiliğinin vergi borcu, emekli fonu primlerin yatırılması ve sosyal ödenekler ile ilgili borçları olmadığına dair belge verir, ya da Kazakistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu uyarınca vergi mükellefiyetini usulüne uygun olarak yerine getirmemiş olması halinde ise borcu olmadığına dair belgeleri vermez. Teftiş sonucu fesih işlemlerinin usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilirse, kayıt işlemlerini yapmakla görevli devlet kurumu, tüzel kişiliğinin fesih işlemlerinin başlatılması için dilekçe ile başvurulan tarihi müteakip beş iş günü içinde tüzel kişiliğinin feshinin sicilini yaptırır. piysasında tekel durumunda olan veya piyasanın önemli bir payına hükmeden bir kuruluşun feshi için tekelleşmeyi önleme dairelerinin izni alındıktan sonra ancak feshi ile ilgili sicil işlemleri yapılır. Teftiş sonucu fesih işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmadığı, feshi yapılmakta olan tüzel kişiliğe bağlı olarak kurulmuş ve fesih işlemleri yapılmamış şubelerinin (temsilciliklerinin) mevcut bulunduğu, vergi borcu, emekli fonu primlerin yatırılması ve sosyal ödenekler ile ilgili borçları olduğu tespit edilirse ya da vergi dairesi söz konusu borçlarının olup olmadığına dair bilgileri vermekten çekiniyorsa ve Kazakistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu uyarınca vergi mükellefiyetini usulüne uygun olarak yerine getirmemiş olması halinde, kayıt işlemlerini

12 yapmakla görevli devlet kurumu tüzel kişiliğinin fesih işlemlerininin ypaılması için başvuruyu geri çevirir. İş tanımalama numaraları Ulusal listesinde tüzel kişiliğinin fesih edildiğine dair bilgiler dahil edildiği an tüzel kişilik faaliyetlerini kesmiş bir işletme olarak addedilir. Madde 17. İhtilafların incelenmesi Tüzel kişiliklerinin devlet sicili ve şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtları işlemlerinin yaptırılması redd edilmesi, söz konusu registre işlemlerini yapmaktan çekinmesi, tüzel kişiliğinin kurucuları ile kayıt işlemlerini yapmakla görevli devlet kurumu arasında başka tartışmaların doğması halinde mahkelere yetkilidir. Madde 18. Kanuna aykırı hareket için ceza uygulamaları Devlet sicilini yaptırmadan tüzel kişilik olarak faaliyette bulunması yasaktır. Devlet sicili olmadan elde edilen gelirler Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca devlet bütçesine tahsil edilir. Tüzel kişiliği hakkında tekrar sicil işlemine tabi bilgilerin değiştirildiği tarihi takip eden bir aylık süre zarfında ilgili kuruma tebliğ edilmemesi halinde Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca ceza hükümleri uygulanır. Kayıt işlemlerini yapmakla görevli devlet kurumu tarafından, tüzel kişiliklerinin devlet sicili (tekrar sicili), şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt (tekrar kayıt), tüzel kişiliklerinin kuruluş evraklarında yapılan değişikliklerin ve ilavelerin registre işlemlerini yaptırmalarına yasa dışı olarak redd çekilmesi halinde, başvuruda bulunan taraf kendi zararlarının tazmin edilmesini mahkeme yolu ile talep edebilir. Hisse senetlerinin basılması ile ilgili devlet sicilinin yapılması için gerekli evraklarının belirlenmiş süre zarfında anonim şirketi tarafından sunulmaması veya iş tanımlama numaralarının verildiğinin Ulusal Bankaya bildirilmemesi hallerinde, söz konusu anonim şirketi Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca belirlenmiş usul ve düzen gereği ya fesih edilecek ya da reorganizasyon işlemlerine tabi tutulacaktır. Madde 19. İşbu kanunun yürürlüğe girmesi şartları İşbu Kanun resmi yayınından sonra yürürlüğe girer. KAZAKİSTAN CUMHURÜYETİ CUMHURBAŞKANI

SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın,

SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın, SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın, ortaklığın adını ve sınırlı sorumlu ortaklık kelimeleri veya

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri taratından aksi öngörülmedikçe, 1

Detaylı

Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU (29.12.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor)

Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU (29.12.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU (29.12.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) Bölüm 1. Genel hükümler (md. 1-3) Bölüm 2. Özel ekonomik bölgelerin

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na SIRA NO NİKSAR TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Sıra No Kurum Kodu Standart dosya planı kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın adı Hizmetten yararlananlar Hizmeti sunmakla görevli

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir.

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU Türkiye deki yabancı sermaye mevzuatının temelinde, ayrım gözetmeme ve eşit muamele ilkeleri yatar. Yabancı yatırımcılar yerli bir şirketle aynı konuma sahiptirler. Yabancı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

ANONİM ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI (Anonim Şirketten Hakiki Şahısa)

ANONİM ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI (Anonim Şirketten Hakiki Şahısa) F-38/REV.00 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 01 02 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 03 GERÇEK KİŞİ UNVAN, ADRES, İŞTİGAL DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) BAŞVURUDA

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI

SERMAYE ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI SERMAYE ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI 1- ESAS SÖZLEŞME VE NOTER AŞAMASI Ortaklar arasında Esas Sözleşme hazırlanır. MERSİS sistemine internetten kayıt olunur. o http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ MERSİS sistemi

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

2012 Yılı Ücret Tarifesi

2012 Yılı Ücret Tarifesi 2012 Yılı Ücret Tarifesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ndan talep edilen belgelere ait ücretler 2012 yılı (HER BİR NÜSHA İÇİN) Belge Adı Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti Yabancı dildeki Faaliyet Belgesi

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER 1. LPG Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Belgesi fotokopisi, 2. İstasyon ile

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME 1. TARAFLAR l.l. Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve... kurum/şirketidir.... kurumu/şirketi bundan sonra "Kurum" olarak

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI * Mustafa ŞEN 75 ÖZ 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan ve özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

TEK YABANCI TÜZEL KİŞİ ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU

TEK YABANCI TÜZEL KİŞİ ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU TEK YABANCI TÜZEL KİŞİ ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU 1. Konunun Açıklaması Türk Ticaret Kanunu nda yapılan düzenlemeler ile sermaye şirketlerinden olan limitet şirketlere dair hükümlerde köklü değişikliklere

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

ÖRNEK KAMU HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU BULANCAK TĐCARET VE SANAYĐ ODASI HĐZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER

ÖRNEK KAMU HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU BULANCAK TĐCARET VE SANAYĐ ODASI HĐZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER Ek-2 ÖRNEK KAMU STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Kapasite Raporu BULANCAK TĐCARET VE SANAYĐ ODASI STANDARTLARI 1. Kapasite Talep Formu ve Taahhütname 2. Arazi ve Bina Kiralık ise Noter Tasdikli Kira Sözleşmesi,Kira

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK 29.08.2003 Tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011 (9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul Kararı Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı

İKİNCİ KISIM Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgeler BİRİNCİ BÖLÜM Tüm Lisans Türlerinde Uygulanabilen Tadil İşlemleri

İKİNCİ KISIM Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgeler BİRİNCİ BÖLÜM Tüm Lisans Türlerinde Uygulanabilen Tadil İşlemleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 3763-3 Karar Tarihi: 04/04/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/04/2012tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında

Detaylı

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. 1. Başvuru dilekçesi 1.1. Başvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. 1.

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞLARA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası 15 Haziran 2011 Hukuk Kurumsal yönetim Yeni TTK ya uyum süreci Bilgi teknolojileri Muhasebe ve finansal raporlama 2 Yeni TTK Yeni bir başlangıç

Detaylı

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını,

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

K U R U L K A R A R I. Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/05/2012 tarihli toplantısında;

K U R U L K A R A R I. Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/05/2012 tarihli toplantısında; 14 HAZİRAN 2012 TARİHLİ VE 28323 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: K U R U L K A R A R I Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

2013 Yılı Ücret Tarifesi

2013 Yılı Ücret Tarifesi 2013 Yılı Ücret Tarifesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ndan talep edilen belgelere ait ücretler 2013 yılı (HER BİR NÜSHA İÇİN) Belge Adı Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti Yabancı Dildeki Faaliyet Belgesi

Detaylı

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. TMMOB SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ VE BÜRO TESCİL BELGESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Amaç Madde1- Bu

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ R.G 196 05.12.2013 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

(Değişik:RG-5/3/ ) EK -1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

(Değişik:RG-5/3/ ) EK -1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER (Değişik:RG-//06-96) EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti EK 3 : KİMLİK TESPİTİNE İLİŞKİN ÇİZELGE 1) Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti Bir gerçek kişinin kendisi tarafından işlem talep edilmesi durumunda yükümlünün alması gereken bilgilere ve bu bilgilerin doğruluğunu

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26333 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Amaç ve kapsam SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:26.11.2013/28833 BİRİNCİ

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 2 ŞAHIS KURULUŞU KURULUŞU *Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

GENELGE (2009/6) 1)Planın Sunum Süreci 2) İnceleme Süreci 3) Onay Süreci

GENELGE (2009/6) 1)Planın Sunum Süreci 2) İnceleme Süreci 3) Onay Süreci Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.03-010.06.02/ Konu : Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi GENELGE (2009/6) Bu Genelgenin gayesi, 5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve

Detaylı

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır. KOLLEKTİF ŞİRKETLER Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün 2 Aylık Ödeme

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Çevre Düzeni Planı ile İlgili Kurum

Detaylı

Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Bir ticaret unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. LİMİTED ŞİRKETLER Tanımı Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Amaçları

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003 Amaç ve kapsam MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Key

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN HİZMET BEDELİ ADI TAMAMLANMA SÜRESİ EN GEÇ 2Ticari Unvan ve İmza Tescili Beyannamesi

Detaylı

YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI

YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI No : 1998/3 Yayım Tarihi : 02/06/1998 Yürürlüğe Girdiği Tarihi : 02/06/1998 Not : 2005/1 Sayılı Genelge ile Yapılan Değişiklikler İşlenmiş Olup, 1998/3 Sayılı

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI. 41/2008 Sayılı Yasa Madde (4), (5), (6) ve (10) Altında Tebliğ

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI. 41/2008 Sayılı Yasa Madde (4), (5), (6) ve (10) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI Sayılı Yasa Madde (4), (5), (6) ve (10) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 14.09.2009 tarih ve B.09.1.TKGO.100001-074/252-4134 sayılı Duyuru. b) 21.01.2014 tarih ve 23294678/010.07/71-558 sayılı Duyuru. c) Sermaye Piyasası Kurulunun 15.01.2016

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI DEVİR EDEN 1- İş yeri devir etme dilekçesi 2- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Gelirler Md., İSKİ, İGDAŞ) 3- Kesin teminat mektubu

Detaylı

KONU: ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARI İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ H K.

KONU: ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARI İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ H K. ANKARAS-Sirküler/2014-13 11.04.2014, ANKARA KONU: ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARI İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ H K. 18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6456 sayılı Kamu

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı