Kazakistan Cumhuriyeti tarihli No 2198 Kanunu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kazakistan Cumhuriyeti 17.04.1995 tarihli No 2198 Kanunu"

Transkript

1 Limited Ortaklıkların resmi sicili,şube ve temsilciliklerin kayıt işlemleri ( tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) Kazakistan Cumhuriyeti tarihli No 2198 Kanunu Madde 1. Limited Ortaklıkların resmi sicili, şube ve temsilciliklerin kayıt işlemleri kavramları Limited Ortaklıkların resmi sicili Kazakistan Cumhuryeti yasalarına uygun olmasına dair resmi sicil işlemleri için verilen belgelerin kontrol edilmesi,sicil numarasının verilmesiyle birlikte sicil edilmesi,devlet Resmi sicil defterine sicil edilmesiyle gerçekleşir. Şube ve temsilciliklerin kayıt işlemleri resmi sicili Kazakistan Cumhuryeti yasalarına uygun olmasına dair resmi sicil işlemleri için verilen belgelerin kontrol edilmesi,sicil numarasının verilmesiyle birlikte sicil edilmesi,devlet Resmi sicil defterine sicil edilmesiyle gerçekleşir Madde 2. Limited Ortaklıkların resmi sicili, şube ve temsilciliklerin kayıt işlemlerin amacı Limited Ortaklıkların resmi sicili, şubelerin ve temsilciliklerinkayıt işlemleri aşağıda belirlenen amaçlar için yapılmaktadır: Limited Ortaklığın kuruluşunun,yapılandırılmasının veya kapatılmasının, bununla birlikte şubelerin ve temsilciliklerinin kurulmasının veya kapatılmasının teyit edilmesi; kurulan,yapılandırılan,kapatılan, faaliyette olmayan Limited Ortaklıkların ve Kazakistan Cumhuriyeti toprakları üzerinde kurulan,yapılandırılan,kapatılan, faaliyette olmayan şubelerin ve temsilciliklerin kayıtlarını tutma; tüzel kişilerin birleşik resmi sicil defterinin işlenmesiyle birlikte şubelerin ve temsilciliklerin birleşik resmi sicil defterinin tutulması; Ticari veya görev sırı olan bilgiler hariç, antimonopoly komitesinin belirlediği tarifeleri esas alarak, tüzel kişiler,şubeleri veya temsilcilikleri hakkında bilginin kullanılması. Madde 3. Resmi sicile tabii tutulan tüzel kişiler, şubeler ve temsilcilikler Kazakistan Cumhuriyeti toprakları üzerinde kurulan, kuruluş amacına,faaliyet sektörüne ve şekline, katılımcı (kurucu) sayısına bakılmaksınız, tüm tüzel kişiler, şubeler ve temsilcilikler resmi sicil işlemine tabi tutulur. Kazakistan Cumhuriyeti toprakları üzerinde kurulan tüzel kişilerin şubeler ve temsilcilikleri, tüzel kişi hakkı almadan resmi sicile tabi tutulur. Madde 4. Kayıt işlemlerini gerçekleştiren devlet kurumları Tüzel kişiliklerin devlet sicili ve şubelerin ve temsilciliklerin kayıtları adalet dairelerince yapılır, Almatı Bölgesel Finans Merkezi üyeleri olan tüzel kişiliklerinin sicilini Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası (sicil daireleri) gerçekleştirir.

2 Madde 5. Tüzel kişiliklerin devlet sicillerinin ve şubelerin ve temsilciliklerin kayıtlarının yapılması konusundaki Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı nın görevleri Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı nın görevleri: işbu Kanun uyarınca tüzel kişiliklerin devlet sicillerinin ve şubelerin ve temsilciliklerin kayıtlarının yapılması; iş tanımlama numaraları Ulusal listesinin takibi; tüzel kişiliklerin devlet sicillerinin ve şubelerin ve temsilciliklerin kayıtlarının yapılması ile ilgili faaliyetlerin yönetilmesi; Adalet Bakanlığı na bağlı yerel dairelerince işbu Kanun hükümlerinin uygulanmasının kontrolü; tüzel kişiliklerin devlet sicillerinin ve şubelerin ve temsilciliklerin kayıtlarının yapılması konusunda kendisine bağlı yerel daireleri hakkında gelen şikayetleri incelemesi; Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca öngörülmüş durumlarda kontrol ve gözetim yetkilerine sahip devlet kurumların istedikleri bilgileri vermesi; Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı, Kazakistan Cumhurbaşkanı talimatları, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin Kanun Hükmündeki Kararnameleri hükümleri uyarınca diğer yetki ve görevleri. Madde 6. Tüzel kişiliklerin devlet sicillerinin yapılması düzeni Tüzel kişiliklerin devlet sicillerinin yapılması için Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı nın belirlediği forma uygun olarak Kazakça ve Rusça doldurulmuş dilekçenin üç nüshası ile, ilgili sicil işlemlerini yapan yetkili devlet kurumuna başvurulması gerekir. Anonim şirketlerin, bunların şubelerinin ve temsilciliklerinin tüzükleri (şirket kayıtları) haricinde, orta ve büyük ölçekteki işletmelerinin tüzükleri (şirket kayıtları) devlet sicili sırasında sunulmaz. Küçük ölçekteki işletmelerin sicili işbu Kanunun 6-1. maddesi uyarınca gerçekleştirilir. Almatı Bölgesel Finans Merkezi üyeleri olan tüzel kişiliklerinin sicili için Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası (bundan sonra Ulusal Banka olarak adlandırılacak) tarafından belirlenmiş forma uygun olarak doldurulmuş dilekçe ile sicil dairelerine başvuru yapılır. Almatı Bölgesel Finans Merkezi üyeleri olan tüzel kişiliklerinin sicili ile ilgili bilgiler Ulusal Banka tarafından verilen bilgilere göre iş tanımlama numaraları Ulusal listesine dahil edilir. Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı hükümlerince öngörülmüş durumlarda finans sektöründe faaliyette bulunacak tüzel kişiliğinin sicili için ilaveten Ulusal Bankadan izin alınması gerekir. Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarında kurulması ile ilgili direkt hükümleri bulunan kuruluşlar hariç, devlet kuruluşlarının, hisselerinin (ana sermaye katılım paylarının) yüzde ellisinden fazlası devlet mülkiyetinde bulunduran tüzel kişiliklerinin ve Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde faaliyette bulunacak bunların alt kuruluşlarının, piysasında tekel durumunda olan veya piyasanın önemli bir payına hükmeden özel sektör kuruluşlarının devlet sicili, tekelleşmeyi önleme dairelerinin izni alındıktan sonra ancak kayıt işlemlerini gerçekleştiren devlet kurumlarınca mümkün olmaktadır. Tekelleşmeyi önleme daireleri kendilerinin izin veridkleri devlet kuruluşlarının, hisselerinin (ana sermaye katılım paylarının) yüzde ellisinden fazlası devlet mülkiyetinde bulunduran tüzel kişiliklerinin, piysasında tekel durumunda olan veya piyasanın önemli bir payına hükmeden özel sektör kuruluşlarının listesinin kayıt işlemlerini gerçekleştiren devlet kurumlarına sunar. Orta veya büyük ölçekteki işletme niteliğinde olan tüzel kişiliklerinin kayıt işlemleri için başvuru dilekçesi, ilgili şirketin kurucusu ya da kurucularından biri, ya da şirketin tek kurucusunun yabancı uyruklu vatandaş, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti, devlet kurumları veya Ulusal Banka olduğu hallerde şirket kurucusunun yetkilendirdiği kişi tarafından imzalanır

3 ve Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca öngörüldüğü durumlarda noter tasdikli kuruluş evrakları ekine iliştirilerek yetkili kayıt işlemlerini gerçekleştiren devlet kurumlarına sunulur. Özel sektör kuruluşu niteliğinde olmayan tüzel kişiliklerinin kayıt işlemleri için başvuru dilekçesi, ilgili şirketin kurucusu ya da kurucularından biri, ya da kurucularının yetkilendirdiği kişi tarafından imzalanır ve Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca öngörüldüğü durumlarda noter tasdikli kuruluş evrakları ekine iliştirilerek yetkili kayıt işlemlerini gerçekleştiren devlet kurumlarına sunulur. Orta veya büyük ölçekteki işletme niteliğinde olan yabancı sermayeli tüzel kişiliklerinin kayıt işlemleri orta veya büyük ölçekteki işletme niteliğinde olan tüzel kişiliklerinin kayıt işlemleri için öngörülmüş Kazakistan Cumhuriyeti kanunları uyarınca gerçekleştirilir. Kazakistan Cumhuriyeti tarafından onaylanmış uluslararası anlaşmalar uyarınca aksi öngörülmediği sürece ilave olarak aşağıdaki evraklar sunulur: kendi ülkelerinde aynı nitelikte ve yasal olan belgelerin, kendi ülkesinde geçerli olan ticaret sicil defterlerinden alındısının veya kendi ülkesinde yürürlükte olan mevzuat gereği gerçekte tüzel kişiliğe sahip bir şirket olduğunu teyit edici belgenin noter tasdikli Kazakça ya ve Rusça ya tercüme edilmiş nüshaları; yabancı uyruklu kurucusunun pasaportunun ve kimliğini teyit edici başka bir belgenin noter tasdikli Kazakça ya ve Rusça ya tercüme edilmiş kopyaları; Dini ve toplumsal birliklerinin devlet sicili, Siyasi partiler hakkında, Diyanet işleri ve dini birlikler hakkında Kazakistan Cumhuriyeti Kanunları uyarınca öngörülmüş özellikler dikkate alınarak işbu madde uyarınca yapılır. Tüzel kişiliğinin devlet sicilinin yapılması için harcın yatırıldığına dair fiş veya başka bir evrak kayıt işlemlerini gerçekleştiren devlet kurumlarına diğer evraklarla birlikte sunulur. İşbu Kanun ve Kazakistan Cumhuriyeti diğer Kanunları uyarınca öngörülmüşleri dışında evrak veya bilgi talep etmek yasaktır. Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek düzene uygun olarak tüzel kişiliğinin devlet sicilinin yapılması için elektronik dilekçe ile internet ağı üzerinden başvurulması mümkündür. Madde 6-1. Küçük ölçekteki işletmeleri için tüzel kişiliğinin devlet sicili için tebliğ düzeni uygulaması Küçük çapta işletme birimlerine ait tüzel kişinin resmi olarak kayıt edilmesi için, kurucu (kurucular); Kazakistan Cumhuriyeti nin Adalet Bakanlığı nca tespit edilen bir forma göre girişimci faaliyete başladığını sicil makamına bildirir. Girişimci faaliyetin gerçekleştirilmeye başladığına dair bildiri ile beraber tüzel kişinin resmi tescili için kayıt harcının bütçeye ödendiğini onaylayan makbuzun veya başka bir belgenin kopyası sunulur. Elektronik hükümet in web portalında ilgili elektronik belgenin doldurulması aracılığıyla bildiri gönderildiğinde ise kayıt harcı elektronik hükümetin ödeme kanalı üzerinden ödenir veya tüzel kişinin resmi tescili için bütçeye kayıt harcının ödendiğini doğrulayan makbuzun veya başka bir belgenin elektronik kopyası girişimci faaliyetin gerçekleştirilmeye başladığına dair bildiriye eklenir. Küçük ölçekteki işletme niteliğinde olan tüzel kişiliklerinin, bunların şube ve temsilciliklerinin tüzükleri (şirket kayıtları) devlet sicili sırasında sunulmaz. Küçük ölçekteki işletme niteliğinde olan yabancı sermayeli tüzel kişiliklerinin kayıt işlemleri küçük ölçekteki işletme niteliğinde olan tüzel kişiliklerinin kayıt işlemleri için öngörülmüş Kazakistan Cumhuriyeti kanunları uyarınca gerçekleştirilir. Kazakistan Cumhuriyeti tarafından onaylanmış uluslararası anlaşmalar uyarınca aksi öngörülmediği sürece ilave olarak aşağıdaki evraklar sunulur: kendi ülkelerinde aynı nitelikte ve yasal olan belgelerin, kendi ülkesinde geçerli olan ticaret sicil defterlerinden alındısının veya kendi ülkesinde yürürlükte olan mevzuat gereği

4 gerçekte tüzel kişiliğe sahip bir şirket olduğunu teyit edici belgenin noter tasdikli Kazakça ya ve Rusça ya tercüme edilmiş nüshaları; yabancı uyruklu kurucusunun pasaportunun ve kimliğini teyit edici başka bir belgenin noter tasdikli Kazakça ya ve Rusça ya tercüme edilmiş kopyaları; İş faaliyetlerine başlayacağına dair tebliğin kabul edildiğininin teyit edici evrağı olarak tüzel kişiliğinin devlet sicili yapıldığına dair belgenin verilmesi addedilir. Tüzel kişiliğinin devlet sicili yapıldığına dair belge, iş faaliyetlerine başlayacağına dair tebliğin sunulduğu tarihi takibi eden en geç birinci iş günün sonunda verilecektir. Madde 6-2. Şubenin (temsilciliğin) kaydın yaptırılması düzeni Şubenin (temsilciliğin) kaydın yaptırılması için Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı nın belirlediği forma uygun olarak doldurulmuş dilekçe ile ilgili sicil işlemlerini yapan yetkili devlet kurumuna başvurulması gerekir. Dilekçenin altına, şubeyi açmak isteyen şirketin yetkilendirdiği yetkilisinin imzası ve şirketinin kaşesi bulunur. Şubenin (temsilciliğin) kaydın yaptırılması için harcın yatırıldığına dair fiş veya ödemeyi teyit edici başka bir evrak dilekçenin ekinde sunulur. Özel sektör kuruluşları olmayan tüzel kişiliklerinin şubeleri (temsilcilikleri) ve anonim şirketlerinin şubeleri (temsilcilikleri) için ayrıca şirketlerinin onayladıkları şube kayıtlarının, şirket tüzüğünün (şirket kayıtlarının), şube (temsilcilik) müdürü adına şirket tarafından (toplumsal ve dini birlikler hariç) verilen yetki belgesinin Kazakça ve Rusça metinleri üç nüsha şeklinde dilekçenin ekinde ilave olarak sunulur. Yabancı sermayeli tüzel kişiliklerinin şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt işlemleri tüzel kişiliklerinin şubelerinin (temsilciliklerinin) kaydın yapılması için öngörülmüş Kazakistan Cumhuriyeti kanunları uyarınca gerçekleştirilir. Kazakistan Cumhuriyeti tarafından onaylanmış uluslararası anlaşmalar uyarınca aksi öngörülmediği sürece ilave olarak: kendi ülkelerinde aynı nitelikte ve yasal olan belgelerin, kendi ülkesinde geçerli olan ticaret sicil defterlerinden alındısının veya kendi ülkesinde yürürlükte olan mevzuat gereği gerçekte tüzel kişiliğe sahip bir şirket olduğunu teyit edici belgenin; yabancı uyruklu kurucusunun kurulduğu ülkesinde vergi mükellefi olduğuna dair bir belge ve vergi dairesince kendisine verilen vergi numarası belgesi veya onunla benzer nitelikte olan başka bir teyit edici bir belgenin noter tasdikli Kazakça ya ve Rusça ya tercüme edilmiş kopyaları; sunulur. Kamu kuruluşu tarafından şube (temsilcilik) açılacağı durumda Ulusal Bankadan veya devlet malvarlığını yönetmeye yetkili başka bir kurumdan izin alınır ve söz konusu izni teyit edici evrak dilekçenin ekinde sunulur. Madde 6-3. Yeniden yapılanma yoluna giden tüzel kişiliklerinin devlet sicili usul ve düzeni Yeniden yapılanma yolu ile yeniden kurulmakta olan tüzel kişiliklerin devlet sicillerinin yapılması için aşağıdaki evraklar sunulacak: 1) Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı nın belirlediği forma uygun olarak doldurulmuş dilekçe ; 2) tüzel kişiliğinin malvarlığının sahibi olan kişinin kararı, veya sahibinin yetkilendirdiği, şirket kurucularının (üyelerinin) yetkilendirdikleri kişi veya yönetim kurulunun kararı, ya da Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca öngörüldüğü durumlarda mahkeme kararı; 3) tüzel kişiliğinin malvarlığının sahibinin veya tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına karar alan kurumun onayladıkları yeniden yapılandırılmakta olan tüzel kişiliklerinin taahhütlerinin devredilmesi ile ilgili birleşme/katılma/şekil-değiştirme durumlarında devir tutanağı ya da ayrılma/parçalanma durumlarında ise paylaşım bilançosu, ve söz konusu bu tutanak veya bilançosunun onaylandığına dair ilgili tüzel kişiliğinin yetkili makamınca alınan karar;

5 4) tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılacağının şirket alacaklarına tebliğ edildiğinin teyit edici belge; 5) Yeniden yapılandırılmakta olan tüzel kişiliğinin faaliyetlerinin fesh ve iptali ile iligli kaydın yaptırılması için harcın yatırıldığına dair fiş veya ödemeyi teyit edici başka bir evrak dilekçenin ekinde sunulur. Yeni kurulmuş olan tüzel kişiliklerinin devlet sicili yapıldığı an, katılma yolu ile yeniden yapılandırılan şirketlerin durumu hariç, söz konusu kuruluşlarının yeniden yapılandırma işlemleri tamamlandı sayılır. Birleşme, parçalanma, şekil değiştirme yolu ile faaliyetleri fesh edilen şirket iş tanımlama numaraları Ulusal listesinden silinir (silinir demek söz konusu şirketin bulunduğu satırın yanında fesh edildiğine dair bilgi yayınlanır) yeni kurulan şirketin devlet sicili yapılacağına dair talimatnamesinde söz konusu fesh edilen kuruluşlar hakkında bilgi bulunur. Birleşme sonucu faaliyetleri fesh edilen şirket iş tanımlama numaraları Ulusal listesinden silinir (silinir demek söz konusu şirketin bulunduğu iş tanımlama numaraları Ulusal listesindeki satırın yanında fesh edildiğine dair bilgi yayınlanır), bu durum iş tanımlama numaraları Ulusal listesinden silinmesine dair talimatnamede veya yeni kurulan şirketin devlet sicili yapılacağına dair talimatnamesinde yansıtılır. Doğal olarak tekel durumunda bulunan kuruluşların yeniden yapılandırılması durumunda doğal olarak tekel olan kuruluşların kontrol ve takibinden ve düzenlemeler kapsamında bulunan piyasaların gözetilmesinden sorumlu yetkili kurumun izni sunulmalıdır. Yeniden yapılandırma yolu ile yeniden kurulmakta olan kuruluşların devlet sicili süreleri işbu Kanunun 9. maddesinde belirlenmiştir. Madde 7. Tüzel kişiliklerinin kuruluş evrakları İşbu Kanun veya Kazakistan Cumhuriyeti diğer kanunları uyarınca bunun aksi öngörülmediği sürece kayıt işlemlerin yapılmasından sorumlu devlet dairesine ilgili şirketin tüzüğü sunulur. İş ortaklıklarının, anonim şirketlerinin, üretim kooperatiflerinin ve tüzel kişiliklerinin dernek (sendika) gibi birliklerinin kuruluşuna dair evrakları olarak söz konusu birliklerinin kuruluş sözleşmesi ve tüzüğü addedilir. Tek bir kişi tarafından kurulmakta olan iş ortaklıklarının veya anonim şirketlerinin kuruluşuna dair evrakları olarak söz konusu birliklerinin tüzel kişilik olarak kurulacağına dair kararname (tek bir kurucusunun kararnamesi) ve tüzüğü (şirket kayıtları) addedilir. Kar amacını gütmeyen tüzel kişilikler, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı hükümleri uyarınca öngörülmüş durumlarda benzer nitelikteki kuruluşlar için tespit edilmiş standart şirket kayıtlarını esas almalarına izin verilebilir. Küçük, orta ve büyük çapta işletme birimlerine ait tüzel kişiler; muhtevası Kazakistan Cumhuriyeti nin Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tipik bir ana sözleşmeye binaen faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. Tüzel kişiliğinin kurucuları tarafından işletmelerinin standart tüzük uyarınca faaliyette bulunacağına dair karar almaları halinde tüzel kişiliğinin devlet sicili esnasında ayrıca bir tüzük sunmalarına gerek yoktur. Tüzel kişiliklerin devlet sicillerinin yapılması için Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı nın belirlediği forma uygun olarak doldurulmuş dilekçenin üç nüshası ile ekinde Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca öngörüldüğü durumlarda noter tasdikli kuruluş evrakları iliştirilerek, ilgili sicil işlemlerini yapan yetkili devlet kurumuna başvurulması gerekir.

6 Madde 8. Kuruluş belgelerinin içeriği Tüzel kişiliklerin kuruluş evrakları, ilgili işletmenin kurulmuş olduğu hukuki organizasyon şeklinde bağlı olarak Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca öngörülmüş bilgileri taşımalıdır. Şubenin (temsilciliğinin) kayıtlarında ünvanı, bulunduğu yerin adresi (başkentin sınırları içinde veya bir büyükşehir sınırları içerisinde ya da bir ilin sınırları için bulunan tüm banka şubelerinin adresleri), faaliyet alanları, şubenin (temsilciliğinin) yönetim şekli ve yöneticisinin yetkileri, şubenin (temsilciliğinin) kurucusu olan tüzel kişiliğinin ünvanı, bulunduğu yerin adresi, faaliyet alanları, devlet sicili ile ilgili ve diğer bilgileri taşımalıdır. Madde 9. Tüzel kişiliklerinin kayıt (tekrar kayıt) işlemlerinin yapılacağı, şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt (tekrar kayıt) işlemlerinin yapılacağı ve ilgili evrakların verileceği süreleri Standart tüzük metni uyarınca faaliyette bulunmayan anonim şirketleri, bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt (tekrar kayıt) işlemleri haricinde, Almatı Bölgesel Finans Merkezi üyeleri olan tüzel kişiliklerinin devlet sicili (tekrar kayıt) işlemleri, özel sektör kuruluşlarından olan tüzel kişiliklerinin devlet sicili (tekrar kayıt) işlemleri, bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt (tekrar kayıt) işlemleri ekinde gerekli tüm evrakları bulunan başvuru dilekçesinin sunulduğu tarihi takip eden bir iş gününü aşmayacak şekilde tamamlanacaktır. Siyasi partiler hariç, Standart tüzük metni uyarınca faaliyette bulunan anonim şirketleri, bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt (tekrar kayıt) işlemleri, özel sektör kuruluşlarından olmayan tüzel kişiliklerinin devlet sicili (tekrar kayıt) işlemleri, bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt (tekrar kayıt) işlemleri ekinde gerekli tüm evrakları bulunan başvuru dilekçesinin sunulduğu tarihi takip eden on iş gününü aşmayacak şekilde tamamlanacaktır. Standart tüzük metni uyarınca faaliyette bulunmayan anonim şirketleri, bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt (tekrar kayıt) işlemleri sonucu sicili yapıldığına dair belgelerin verilmesi ile ilgili işlemleri haricinde, özel sektör kuruluşlarından olan tüzel kişiliklerinin devlet sicili (tekrar kayıt) yapıldığına dair belgelerin verilmesi, bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt (tekrar kayıt) belgelerinin verilmesi, tüzel kişiliklerinin (standart tüzük metni uyarınca kurulması halinde) devlet sicilinin yapılması için verilen başvuru dilekçesinin iadesi işlemleri ekinde gerekli tüm evrakları iliştirilerek başvuru yapıldığı tarihi takip eden bir iş gününü aşmayacak şekilde tamamlanacaktır. Siyasi partiler hariç, Standart tüzük metni uyarınca faaliyette bulunan anonim şirketleri, bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt (tekrar kayıt) işlemleri sonucu sicili yapıldığına dair belgelerin verilmesi, özel sektör kuruluşlarından olmayan tüzel kişiliklerinin devlet sicili (tekrar kayıt) yapıldığına dair belgelerin verilmesi, bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt (tekrar kayıt) yapıldığına dair belgelerinin verilmesi, ayrıca tüzüğünün iadesi işlemleri ekinde gerekli tüm evrakları iliştirilerek başvuru yapıldığı tarihi takip eden on dört iş gününü aşmayacak şekilde tamamlanacaktır. Siyasi partilerinin devlet sicili ve bunların şubelerinin (temsilciliklierinin) kayıtlarının yapılması işlemleri ekinde gerekli tüm evrakları iliştirilerek başvuru yapıldığı tarihi takip eden bir ayı aşmayacak şekilde tamamlanacaktır. Evrakların eksik olarak sunulması, ya da evraklarının yetersiz bulunması, kuruluş evrakları ile ilgili uzman görüşüne başvurulması gerektiği hallerde ve Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca diğer gerekçeler gereği tüzel kişiliklerinin devlet sicilinin (tekrar sicilinin) yapılması, tüzel kişiliklerinin feshine dair sicil işlemlerinin yaptırılması, şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarının iptal edilmesi, özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin tüzüklerinde ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarında ve diğer kuruluş evraklarında değişikliklerin veya ilavelerinin yapılması amacıyla tekrar sicil/kayıt işlemlerinin yapılması işlemleri, tespit edilmiş eksiklerin veya yetersizliklerin bertaraf edileceği

7 veya istenilen uzman raporu temin edileceği tarihe kadar durdurulacaktır. Madde 10. Harcın yatırılması Tüzel kişiliklerinin devlet sicilinin (tekrar sicilinin) yapılması/iptal edilmesi işlemleri, tüzel kişiliklerinin feshine dair sicil işlemlerinin yaptırılması, şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarının yapılması/iptal edilmesi işlemleri kapsamında Vergiler ve devlet bütçesine ödenecek zorunlu diğer yükümlülükler hakkında (Vergi Kanunu) Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu (bundan sonra Vergi Kanunu olarak adlandırılacak) uyarınca sicil işlemleri harcın yatırılması gerekir. Madde 11. Tüzel kişiliklerinin devlet sicilinin (tekrar sicilinin) yapılması ve şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarının yapılması konularında redd cevabının verilmesi Tüzel kişiliklerinin devlet sicilinin (tekrar sicilinin) yapılması işlemleri aşağıdaki durumlarda redd edilir: 1) tespit edilmiş kuruluş, tekrar sicil/kayıt ve reoganizasyon işlemleri için Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca öngörülmüş usulüne aykırı olması veya kuruluş evraklarının Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatına uygun olmaması; 2) devir tutanağının veya paylaşım bilançosunun sunulmadığı hallerde, ya da söz konusu tutanak veya bilançosunda reorganizasyonu yapılan işletmenin taahhütlerinin devredilmesi ile ilgili hükümlerin eksik veya yetersiz bulunması; 3) eğer tüzel kişilik veya tüzel kişiliğinin yegane kurucusu (üyesi) faaliyeti etkin olmayan tüzel kişilik olması halinde; 4) şayet tüzel kişinin kurucusu (ortağı) ve (veya) yöneticisi olan gerçek kişi; faaliyette bulunmayan tüzel kişilerin tek kurucusu (ortağı) ve (veya) yöneticisi ise ve (veya) kısıtlı fiil ehliyetli ya da fiil ehliyetsiz biri olarak kabul edilmiş ise ve (veya) habersiz giden gaip olarak kabul edilmiş ise ve (veya) ölü olarak ilan edilmiş ise ve (veya) Kazakistan Cumhuriyeti nin Ceza Kanunu nun 192, 215, 216 ve 217 maddelerinde bahsi geçen suçlardan dolayı bitmemiş veya kaldırılmamış mahkumiyeti varsa, ayrıca, eğer kurucu (gerçek kişi ve (veya) tüzel kişi), tüzel kişinin yöneticisi, tüzel kişiyi kuran kurucu ve (veya) tüzel kişinin yöneticisi, icra belgesi gereğince borçlu ise (periyodik ödemelerin tahsili hakkında icra takibi gereğince borçlu olan ve üç aydan fazla bir süre periyodik tahsil hakkında icra takibi gereğince borcu olmayan kişiler haricinde); 5) yitirilmiş veya geçersiz olan kimlik bilgilerini içeren evrakların sunulması hallerinde; 6) ilgili mahkeme kararlarını veya talimatlarının, icra ve ceza dairelerinin yasak, sınırlama ve diğer düzenlemelerin uygulanması hallerinde. Dini birliklerinin devlet sicili konusunda redd gerekçeleri Diyanet işleri ve dini birlikler hakkında Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu uyarınca öngörülmüş özellikler dikkate alınarak ayrıca tespit edilecektir. Tespit edilmiş kuruluş, tekrar sicil/kayıt ve reoganizasyon işlemleri için Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca öngörülmüş usulüne aykırı olması veya kuruluş evraklarının Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatına uygun olmaması hallerinde şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt işlemleri reddedilir. Tüzel kişiliklerinin devlet sicilinin (tekrar sicilinin) yapılması işlemleri, şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarının (tekrar kayıt) yapılması işlemleri reddi için kayıt işlemlerini gerçekleştirmekte olan devlet kurumu işbu Kanunun 9. maddesinde belirlenmiş süre zarfında Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatının hangi hükümlerinin ihlal edildiğinin referansları verilmiş resmi yazı ile gerekçeli red cevabını iletir. Tüzel kişiliklerinin devlet sicilinin (tekrar sicilinin) yapılması işlemleri, şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarının (tekrar kayıt) yapılması işlemleri için ödenmiş bulunan harcın

8 iadesi Kazakistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu hükümleri uyarınca öngörülen durumlarda gerçekleştirilir. İşbu madde konusu devlet sicilinin yaptırılmasının reddi ile ilgili gerekçeler küçük ölçekteki işletmeler niteliğinde bulunan özel sektör kuruluşların tüzel kişilik başvurularını kapsamaz. Madde 12. Tüzel kişiliklerinin devlet sicili (tekrar sicil) işlemleri, şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt (tekrar kayıt) işlemleri yapıldığına dair belge Tüzel kişinin resmi tescilini (yeniden tescilini) ve şirket şubesinin (temsilciliğinin) sayım kaydını (yeniden kaydını) onaylayan belge olarak Kazakistan Cumhuriyeti nin Adalet Bakanlığı nca belirlenen bir forma göre kayıt eden makam tarafından verilen bir belge kabul edilir. Tüzel kişiliklerinin devlet siciline (tekrar siciline) dair belge kapsamında: verildiği tarihi, veren makam hakkında bilgiyi, iş tanımlama numarasını, devlet sicili yapıldığı tarihi ve işletmenin ünvanı ve kayıtlı bulunduğu adresi açıklanır. Şubelerinin (temsilciliklerinin) kaydına (tekrar kaydına) dair belge kapsamında: verildiği tarihi, veren makam hakkında bilgiyi, iş tanımlama numarasını, kaydı yapıldığı tarihi şubenin (temsilciliğinin) ünvanı ve kayıtlı bulunduğu adresi ve şubeyi (temsilciliği) açan işletmenin ünvanı ve kayıtlı bulunduğu adresi açıklanır. Tüzel kişiliklerinin devlet siciline (tekrar siciline) dair belgenin mevcudiyeti, Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca ayrıca lisans almadan gerçekleştirilmesi yasak olan iş alanlarında faaliyet gösterebilir anlamına gelmez. Lisansa tabi iş alanlarında faaliyet hakkı ve ilgili iş alanlarında salahiyeti çalışmak istediğin lisansa tabi iş alanlarında Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatının hükümleri uyarınca öngörülmüş usul ve düzen gereği ilgili lisansı aldığı an bağlayıcılık kazanır ve lisansın geçerlilik süresi bittiği an ya da lisansın geçersiz kabul edildiği an bağlayıcılığını yitirir. Madde 13. Kazakistan Cumhuriyetinin tarihli No 258-IV Kanununa istinaden kaldırılmıştır. Madde 14. Tüzel kişiliğinin tekrar sicili, şubenin (temsilciliğinin) tekrar kayıt yaptırılması usulü ve düzeni Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca öngörüldüğü durumlarda tüzel kişilikler ve bunların şube (temsilcilikleri) devlet sicili prosedürlerini tekrar yaptırmakla yükümlüdür. Bu durumda kayıt işlemlerini yapacak ilgili devlet kurumuna aşağıdaki evraklar sunulur: 1) Adalet Bakanlığı nın belirlediği forma uygun doldurulmuş dilekçe; 2) tüzel kişiliğinin kuruluş evrakların ve/veya şube kayıtlarında ilave/değişiklik yapılacağına dair ilgili tüzel kişiliğinin yönetim kurulunun kararının kopyası veya ilgili karardan alındısı üzerine ilgili işletmenin kaşesi basılmış hali; 3) tüzel kişiliklerinin ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarında ve diğer kuruluş evraklarında değişiklikleri ve/veya ilaveleri içeren evraklarının üçer adet orijinal nüshaları; 4) özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) tüzükleri/şirket kayıtları ile ilgili eski kuruluş evraklarının orijinal nüshaları; 5) Tüzel kişiliğinin devlet sicilinin yapılması için harcın yatırıldığına dair fiş veya başka bir evrak kayıt işlemlerini gerçekleştiren devlet kurumlarına diğer evraklarla birlikte sunulur.

9 Hisse senetleri sahiplerini listeleme sistemi ile ilgili iş alanlarında faaliyette bulunmak için ruhsat sahibi olan ve gayri menkul kıymetler borsasında profesyönel olarak katılmakta olan kuruluş tarafından hisse senetleri sahipleri listelerinin takip edildiği ekonomik ortaklıklar hariç, ortaklığın üyelerindeki değişikliğinin devlet sicilinin yaptırılabilmesi için ortaklıktan ayrılmakta olan üyenin şirketin malvarlığındaki (ana sermayesindeki) hisse senetlerinin kendisine ait payını veya Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı ve kuruluş evrakları uyarınca bir parçasını ahzu-kabz ettiğine veya haklarını ve yükümlülüklerini devrettiğine dair belge sunulur. Ortaklıktan ayrılmakta olan üyenin şirketin malvarlığındaki (ana sermayesindeki) hisse senetlerinin kendisine ait payını veya bir parçasını ahzu-kabz ettiğine veya haklarını ve yükümlülüklerini devrettiğine dair sözleşmenin tarafı olarak kişilerin katılması halinde söz konusu kişilerin imzaları noter tasdikli olmalıdır. Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarında kurulması ile ilgili direkt hükümleri bulunan kuruluşlar hariç, devlet kuruluşlarının, hisselerinin (ana sermaye katılım paylarının) yüzde ellisinden fazlası devlet mülkiyetinde bulunduran tüzel kişiliklerinin ve Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde faaliyette bulunacak bunların alt kuruluşlarının, piysasında tekel durumunda olan veya piyasanın önemli bir payına hükmeden özel sektör kuruluşlarının tekrar devlet sicili, tekelleşmeyi önleme dairelerinin izni alındıktan sonra ancak kayıt işlemlerini gerçekleştiren devlet kurumlarınca mümkün olmaktadır. Sigorta ve resigorta kuruluşlarının, bazı banka işlemlerini gerçekleştirmekte olan işletmelerin ve bankaların kuruluş evraklarında değişiklik ve/veya ilave yapılması işlemleri Kazakistan Cumhuriyeti Banka Mevzuatı ve Kazakistan Cumhuriyeti Sigorta Mevzuatı uyarınca düzenlenir. Madde Özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin tüzüklerinde ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarında ve diğer kuruluş evraklarında değişikliklerin veya ilavelerinin yapılması Özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin tüzüklerinde ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarında ve diğer kuruluş evraklarında değişikliklerin veya ilavelerinin yapılması durumunda ve söz konusu değişikliklerin veya ilavelerin devlet sicilinin yapılmasına tabi olmadığı halinde, tüzük/şube kayıtlarında ilgili değişikliklerin veya ilavelerin yapıldığı tarihi takip eden bir ay içinde kayıt işlemlerini yapmakla yükümlü devlet kurumuna tebliğ etmesi yeterlidir. Tebliğin ekinde ilgili değişikliklerin ve/veya ilavelerin yapılacağına dair ve bu yapılacak değişikliklerin ve/veya ilavelerin niteliğini açıklayan söz konusu özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliğinin, anonim şirketinin ve/veya şubesinin/temsilciliğinin yetkili kurulunca alınan kararın kopyası veya kararın metninden ilgili kısmının alındısı, hepsi üzeri ilgili işletmenin kaşesi ile onaylı olmalıdır. Özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin tüzüklerinde ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarında ve diğer kuruluş evraklarında değişikliklerin veya ilavelerinin yapılması bulunduğu adresin değişmesi ve/veya tüzük/şirket kayıtlarında yapılan değişiklikler sonucu yeni metnin kabul ve beyan edilmesi durumlarında mümkündür. Özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin tüzüklerinde ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarında ve diğer kuruluş evraklarında değişikliklerin veya ilavelerinin yapılması ve devlet sicilinin yapılması gerekmediği durumlarda kayıt işlemlerini üstlenen devlet kurumuna aşağıdaki evraklar sunulur: 1) Adalet Bakanlığı nın belirlediği forma uygun doldurulmuş dilekçe; 2) tüzel kişiliğinin kuruluş evrakların ve/veya şube kayıtlarında ilave/değişiklik yapılacağına dair ilgili tüzel kişiliğinin yönetim kurulunun kararının kopyası veya ilgili karardan alındısı üzerine ilgili işletmenin kaşesi basılmış hali; 3) tüzel kişiliklerinin tüzüklerinde ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarında ve diğer kuruluş evraklarında değişiklikleri ve/veya ilaveleri içeren evraklarının üçer adet orijinal

10 nüshaları veya tüzel kişiliklerinin tüzüklerinde ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtlarında ve diğer kuruluş evraklarındaki değişiklikleri ve ilaveleri içeren yeni metin olarak düzenlenmiş tüzük, şirket kayıtları ve diğer evrakların şirket kaşesi basılmış hali; 4) özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) tüzükleri/şirket kayıtları ile ilgili eski kuruluş evraklarının orijinal nüshaları; 5) bulunduğu yerin değişmesi halinde (adres değişikliği yapıldığı hallerde) gerçekte bulunduğu adresi teyit edici evrak. Özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) tüzüklerinde/şirket kayıtlarında yapılacak değişikliklerin ve/veya ilavelerin dahil edilmesi işlemleri aşağıdaki durumlarda redd edilir: 1) tespit edilmiş kuruluş, tekrar sicil/kayıt ve reoganizasyon işlemleri için Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca öngörülmüş usulüne aykırı olması veya kuruluş evraklarının Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatına uygun olmaması; 2) ilgili mahkeme kararlarını veya talimatlarının, icra ve ceza dairelerinin yasak, sınırlama ve diğer düzenlemelerin uygulanması hallerinde. Özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) tüzüklerinde/şirket kayıtlarında yapılacak değişikliklerin ve/veya ilavelerin dahil edilmesinin rededilmesi hallerinde, kayıt işlemlerini gerçekleştirmekte olan devlet kurumu işbu Kanunun 9. maddesinde belirlenmiş süre zarfında Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatının hangi hükümlerinin ihlal edildiğinin referansları verilmiş resmi yazı ile gerekçeli red cevabını iletir. Anonim şirketleri ve bunların şubeleri (temsilcilikleri) hariç, özel sektör kuruluşu niteliğinde bulunan tüzel kişiliklerinin adres değişikliğini bir ay içinde kayıt işlemlerini yapmakla görevli devlet kurumuna tebliğ etmesi yeterlidir. Madde 15. Özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) tüzüklerinin/şirket kayıtlarının kopyalarının verilmesi Tüzel kişiliğinin başvuru üzerine kayıt işlemlerini yapmakla görevli devlet kurumu özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) tüzüklerinin/şirket kayıtlarının kopyalarını vermekle yükümlüdür. özel sektör kuruluşu olmayan tüzel kişiliklerinin, anonim şirketlerinin ve bunların şubelerinin (temsilciliklerinin) tüzüklerinin/şirket kayıtlarının kopyalarını verilebilmesi için kayıt işlemlerini yapmakla görevli devlet kurumuna aşağıdaki evraklar sunulmalı: 1) Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı nın belirlediği forma uygun olarak doldurulmuş dilekçe ; 2) tüzel kişiliğinin tüzüğünün/şirket kayıtlarının kopyası yaptırılacağına dair ilgili tüzel kişiliğinin yönetim kurulunun kararının kopyası veya ilgili karardan alındısı üzerine ilgili işletmenin kaşesi basılmış hali; 3) peryödik yayın araçlarında söz konusu tüzüğünün/şirket kayıtlarının orijinalinin yitirildiğine dair yayın yapıldığını/ilan verildiğini teyit edici evrak. Madde 16. Tüzel kişiliğinin feshi ile ilgili devlet sicil işlemleri Tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması sebebiyle fesh edilmesi durumunda devlet sicili işlemlerin yapılması için aşağıdaki evrakların sunulması gerekir: 1) Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı nın belirlediği forma uygun olarak doldurulmuş tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması sebebiyle fesh edilmesi için devlet sicil işlemlerinin yapılması için başvuru dilekçesi;

11 2) Tüzel kişiliğinin malvarlığının sahibi olan kişinin kararı, veya sahibinin yetkilendirdiği, şirket kurucularının (üyelerinin) yetkilendirdikleri kişi veya yönetim kurulunun kararı, üzeri ilgili işletmenin kaşesi basılmışı; 3) Adalet Bakanlığının resmi peryödik basım araçlarında söz konusu tüzel kişiliğinin fesh edileceği ve bundan dolayı alacaklardan gelecek tazminat taleplerinin hangi tarihlerde ve hangi usule uygun olarak değerlendirileceğine dair ilan verildiğinin teyit edici evrağı. 4) gümrük vergisi ve gümrük harcı borcu olmadığına dair belge; 5) hisse senetlerinin iptali hakkında belge (anonim şirketler için); 6) tüzel kişiliğinin kaşesinin imha edildiğine dair evrak; 7) Tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması sonucu fesih edileceğine dair devlet sicilinin yapılması için harcın yatırıldığına dair fiş veya başka bir evrak; 8) kuruluş evrakları. Tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması sonucu fesih edileceğine dair başvuru dilekçesi kayıt işlemlerini yapmakla görevli devlet kurumunda tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması sonucu fesih edileceğine dair ilanın basın-yayın araçlarında yayınlandığı tarihi takip eden iki ay içinde sunulur. Mahkeme kararı üzerine feshi yapılacak tüzel kişiliklerinin fesih sicil işlemleri fesih işlemlerinin tamamlandığına dair mahkemenin kararı uyarınca gerçekleştirilecektir. Bir bütün olarak özelleştirilecek olan kamu işletmesinin faaliyetlerinin feshinin devlet sicilinin yapılması için, satın almacı aşağıdaki evrakları sunar: 1) Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı nın belirlediği forma uygun olarak doldurulmuş dilekçe ; 2) kamu işletmesinin bir bütün olarak özelleştirileceğine dair Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin kararı (yerel idarelerin kararı); 3) kamu işletmesinin bir bütün olarak satılmasına dair sözleşmenin kopyası; 4) kamu işletmerinin teslim tutanağı; 5) tüzel kişiliğinin ve/veya şubenin (temsilciliğinin) faaliyetlerinin fesh ve iptali ile iligli kaydın yaptırılması için harcın yatırıldığına dair fiş veya ödemeyi teyit edici başka bir evrak dilekçenin ekinde sunulur. Tüzel kişiliğinin feshine dair kararı alan kayıt işlemlerini yapmakla görevli devlet kurumu, fesih işlemlerinin Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca öngörülmüş usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol ve söz konusu tüzel kişiliğinin feshi ile ilgili bilgiyi iş tanımalama numaraları Ulusal listesine dahil eder. İş tanımalama numaraları Ulusal listesindeki bilgilere göre vergi daireleri, fesih işlemleri yapılmakta olan tüzel kişiliğinin Kazakistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu uyarınca vergi mükellefiyetini usulüne uygun olarak yerine getirmiş olması halinde, söz konusu tüzel kişiliğinin vergi borcu, emekli fonu primlerin yatırılması ve sosyal ödenekler ile ilgili borçları olmadığına dair belge verir, ya da Kazakistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu uyarınca vergi mükellefiyetini usulüne uygun olarak yerine getirmemiş olması halinde ise borcu olmadığına dair belgeleri vermez. Teftiş sonucu fesih işlemlerinin usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilirse, kayıt işlemlerini yapmakla görevli devlet kurumu, tüzel kişiliğinin fesih işlemlerinin başlatılması için dilekçe ile başvurulan tarihi müteakip beş iş günü içinde tüzel kişiliğinin feshinin sicilini yaptırır. piysasında tekel durumunda olan veya piyasanın önemli bir payına hükmeden bir kuruluşun feshi için tekelleşmeyi önleme dairelerinin izni alındıktan sonra ancak feshi ile ilgili sicil işlemleri yapılır. Teftiş sonucu fesih işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmadığı, feshi yapılmakta olan tüzel kişiliğe bağlı olarak kurulmuş ve fesih işlemleri yapılmamış şubelerinin (temsilciliklerinin) mevcut bulunduğu, vergi borcu, emekli fonu primlerin yatırılması ve sosyal ödenekler ile ilgili borçları olduğu tespit edilirse ya da vergi dairesi söz konusu borçlarının olup olmadığına dair bilgileri vermekten çekiniyorsa ve Kazakistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu uyarınca vergi mükellefiyetini usulüne uygun olarak yerine getirmemiş olması halinde, kayıt işlemlerini

12 yapmakla görevli devlet kurumu tüzel kişiliğinin fesih işlemlerininin ypaılması için başvuruyu geri çevirir. İş tanımalama numaraları Ulusal listesinde tüzel kişiliğinin fesih edildiğine dair bilgiler dahil edildiği an tüzel kişilik faaliyetlerini kesmiş bir işletme olarak addedilir. Madde 17. İhtilafların incelenmesi Tüzel kişiliklerinin devlet sicili ve şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıtları işlemlerinin yaptırılması redd edilmesi, söz konusu registre işlemlerini yapmaktan çekinmesi, tüzel kişiliğinin kurucuları ile kayıt işlemlerini yapmakla görevli devlet kurumu arasında başka tartışmaların doğması halinde mahkelere yetkilidir. Madde 18. Kanuna aykırı hareket için ceza uygulamaları Devlet sicilini yaptırmadan tüzel kişilik olarak faaliyette bulunması yasaktır. Devlet sicili olmadan elde edilen gelirler Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca devlet bütçesine tahsil edilir. Tüzel kişiliği hakkında tekrar sicil işlemine tabi bilgilerin değiştirildiği tarihi takip eden bir aylık süre zarfında ilgili kuruma tebliğ edilmemesi halinde Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca ceza hükümleri uygulanır. Kayıt işlemlerini yapmakla görevli devlet kurumu tarafından, tüzel kişiliklerinin devlet sicili (tekrar sicili), şubelerinin (temsilciliklerinin) kayıt (tekrar kayıt), tüzel kişiliklerinin kuruluş evraklarında yapılan değişikliklerin ve ilavelerin registre işlemlerini yaptırmalarına yasa dışı olarak redd çekilmesi halinde, başvuruda bulunan taraf kendi zararlarının tazmin edilmesini mahkeme yolu ile talep edebilir. Hisse senetlerinin basılması ile ilgili devlet sicilinin yapılması için gerekli evraklarının belirlenmiş süre zarfında anonim şirketi tarafından sunulmaması veya iş tanımlama numaralarının verildiğinin Ulusal Bankaya bildirilmemesi hallerinde, söz konusu anonim şirketi Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca belirlenmiş usul ve düzen gereği ya fesih edilecek ya da reorganizasyon işlemlerine tabi tutulacaktır. Madde 19. İşbu kanunun yürürlüğe girmesi şartları İşbu Kanun resmi yayınından sonra yürürlüğe girer. KAZAKİSTAN CUMHURÜYETİ CUMHURBAŞKANI

Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU (29.12.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor)

Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU (29.12.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU (29.12.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) Bölüm 1. Genel hükümler (md. 1-3) Bölüm 2. Özel ekonomik bölgelerin

Detaylı

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ PARA DÜZENLEME VE KONTROLU İLE İLGİLİ (24.12.2012 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) GİRİŞ

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ PARA DÜZENLEME VE KONTROLU İLE İLGİLİ (24.12.2012 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) GİRİŞ KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ PARA DÜZENLEME VE KONTROLU İLE İLGİLİ (24.12.2012 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) GİRİŞ İşbu Yasa yerli ve yerli olmayan kişiler yada tüzeller

Detaylı

Bölüm 1. Genel Hükümler Madde 1.İşbu kanunda kullanılan mevcut kullanılan temel kavramlar

Bölüm 1. Genel Hükümler Madde 1.İşbu kanunda kullanılan mevcut kullanılan temel kavramlar Anonim Şirketleri ile ilgili 13 Mayıs 2003 N 415 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu (10.06.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) İÇİNDEKİLER Bu Kanun seçim ve sorumlulukları

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını,

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

5.Bölüm. Menkul Kıymetleri Halka Arz Olunan Anonim Şirketler. Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ

5.Bölüm. Menkul Kıymetleri Halka Arz Olunan Anonim Şirketler. Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ 5.Bölüm Menkul Kıymetleri Halka Arz Olunan Anonim Şirketler Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ AMAÇLARIMIZ: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Halka açılma

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26458 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 26458 YÖNETMELİK 10 Mart 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26458 YÖNETMELİK BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KAR AMACI GÜTMEYEN TÜZEL KİŞİLERE DAİR KANUN

KAR AMACI GÜTMEYEN TÜZEL KİŞİLERE DAİR KANUN KAR AMACI GÜTMEYEN TÜZEL KİŞİLERE DAİR KANUN Yürürlüğe giriş tarihi 01.01.2001 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 81/6 Ekim 2000; değişik: Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 41/24 Nisan 2001; değişik:

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARA DEĞERLEME HĠZMETĠ VERECEK KURULUġLARIN YETKĠLENDĠRĠLMESĠ VE FAALĠYETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda unvanları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kuruluşu

Detaylı

BELARUS TA ŞİRKET KURMA

BELARUS TA ŞİRKET KURMA BELARUS TA ŞİRKET KURMA İÇİNDEKİLER 1. (ЧУП) Şirket Tipinin Genel Bilgileri ve Özellikleri...2 1.1.Resmi Tescilinden Önce Hazırlanması Gereken Evrak ve Açıklamaları 1.2. Resmi Tescil 1.3. Avantajları ve

Detaylı

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİ

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28616 TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, lisanslı

Detaylı

Bağımsız Denetim Yönetmeliği

Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği BAĞIMSIZ DENETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 01/11//2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU HUKUK İŞLERİ DAİRE

Detaylı

Ürün Đhtisas Borsalarının Kuruluş, Đşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelik

Ürün Đhtisas Borsalarının Kuruluş, Đşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelik 09 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25750 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Ürün Đhtisas Borsalarının Kuruluş, Đşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelik BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler,

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

TİCARET SİCİLİNDE MEYDANA GENEL UYGULAMA DEĞİŞİKLİKLERİ

TİCARET SİCİLİNDE MEYDANA GENEL UYGULAMA DEĞİŞİKLİKLERİ TİCARET SİCİLİNDE MEYDANA GENEL UYGULAMA DEĞİŞİKLİKLERİ 1. GERÇEK KİŞİ YENİ KAYIT/ŞUBE KAYDI : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 12 nci maddesine göre bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına

Detaylı

Ürün Đhtisas Borsalarının Kuruluş, Đşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelik

Ürün Đhtisas Borsalarının Kuruluş, Đşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelik Ürün Đhtisas Borsalarının Kuruluş, Đşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelik BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler, Kuruluş, Faaliyet Đzni BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren 9537 BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ III-39.1 BİRİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ III-39.1 BİRİNCİ BÖLÜM 17 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28854 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ III-39.1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

BANKACILIK KANUNU BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BANKACILIK KANUNU BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Resmi Gazete Tarihi : 01/11/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25983 (Mükerrer) Amaç BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- Bu Kanunun amacı, finansal

Detaylı

Çevrimiçi Türk Ticaret Kanunu www.ticaretkanunu.net - Hazırlayan Levent YARALI, LL.M.

Çevrimiçi Türk Ticaret Kanunu www.ticaretkanunu.net - Hazırlayan Levent YARALI, LL.M. SON HÜKÜMLER A) Şirket davalarında yargılama usulü MADDE 1521- (1) Ticaret şirketlerinde, ortakların veya pay sahiplerinin şirketle veya birbirleriyle şirket ortaklığından veya pay sahipliğinden kaynaklanan

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz

Detaylı

Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Sermaye Piyasası Kurulundan : Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, menkul kıymetlerin

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN YABANCI ŞİRKET KURULUŞU VE VERGİLENDİRİLMESİ (TÜRKİYE DE YABANCI YATIRIM PROSEDÜRLERİ VE VERGİSEL POZİSYONU) Sayı: 2008/008 Tarih: 08 / 04 / 2008 A- İŞLEMLER 1- TÜRKİYE DE, YABANCILAR TARAFINDAN

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda unvanları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kuruluşu

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Ders Saati Gün

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Ders Saati Gün K-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

Sirküler Rapor 30.06.2014/144-1

Sirküler Rapor 30.06.2014/144-1 Sirküler Rapor 30.06.2014/144-1 ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para

Detaylı