*** Kabul Edilen Bildiri ***

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*** Kabul Edilen Bildiri ***"

Transkript

1 AZERBAYCAN CUMHURİYETİ NDE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GEÇİT SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Meherrem HÜSEYNOV Doç. Dr. Vahid EMRAHOV Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi Tarım Ekonomisi Fakültesi Maliye ve Ekonomi Politikası Bölüm Başkanı ÖZET Bu çalışmada, AC de finans ve mühasebe sisteminin uluslararası standartlara uyumlaştırılması amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan ve 2009 yılından bu yana uygulanan uluslararası standartlara yönelik Uluslararası Mühasebe Standartları nın avantajlarına değinilecektir. Aynı zamanda, faaliyette bulunan şirket ve müesseselerin kendi mühasebe ve denetimlerinin uluslararası standartlara uyumlaştırılması yönünde yapılan çalışmaların hızlandırılmasının ve AC nin konuyla ilgili hukuki bazında ve Vergi Kanunu nda bu yönde yapılması öngörülen bazı değişikliklerin önemi belirtilecektir. Çalışmada, AC de Mühasebecilik eğiminde eski kaynaklarla paralel yeni standartlara da eğitimde yer verilmesi konusuna değinilecektir. Cari vergi ödemelerinde Azerbaycan da kasa ve hesap yöntemleri kullanıldığı halde UFRS da sadece hesap yöntemi kullanılmaktadır ve aynı zamanda, bu standartlarda amortisman hesaplamalarındaki farklar da verilmektedir. Çalışmada, UFRS yönümlü araştırmalara ilişkin fikirler yer almakla, yeni alanlara yönelik gerçekleştirilen pilot uygulamaları ve bilgilendirici seminerlerin devamlı olması yönünde tafsiyelere de yer verilecektir. Çalışmada, Azerbaycan da tarım sektörü müesseselerinde UFRS na geçitle ilgili sorunlara değinilecek, UFRS nın avantajları olarak bilinen karşılaştırılabilen bilgi bazının oluşturulması imkanları, bilginin kolay ve anlaşılır bir dille ifade edilmesi, müessese işletmecilerinin elde edilen sonuçlara göre daha doğru kararları alması, uluslararası para piyasına çıkış, müessesenin yatırım çekimi gücü belirtilecektir. Anahtar Kelimeler:UFRS ACCESS TO THE INTERNATIONAL FINANCING REPORTING STANDARTS (IFRS) IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN PROBLEMS AND RESULTS For adaptation of accounting and reporting systems to the international standards, National Accounting Standards have been developed on the base of international standards and advantages of their application are indicated since 2009 by the Ministry of Finance of the Republic of Azerbaijan. The importance of acceleration of adoption of international standards in accounting and reporting by the existing enterprises and organizations, making relevant adjustments on the Tax Code are indicated. Currently comments have been made on teaching new standards of Accounting (financial and management accounting) as a parallel with traditional methods in the Republic of Azerbaijan. 1

2 While using cash and calculation methods in current tax pay, only using calculation method is recommended in İFRS. Also differences between calculations of depreciation are shown. Comments have been made on scientific-research works on İFRS in Azerbaijan. Noticing long term process of İFRS, to conduct regular and sustainable trainings is recommended. Taking into the consideration of problems relate with accession to İFRS in agricultural enterprises of Azerbaijan, opportunities for preparation of information about comparable advantages of İFRS, making it easy and understandable, right decision making process of managers of enterprises, access to the international capital market, investment attractiveness of enterprises are indicated. Key words: IFRS Bu çalışmada, AC de finans ve mühasebe sisteminin uluslararası standartlara uyumlaştırılması amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan ve 2009 yılından bu yana uygulanan uluslararası standartlara yönelik Uluslararası Mühasebe Standartları nın avantajlarına değinilecektir. Aynı zamanda, faaliyette bulunan şirket ve müesseselerin kendi mühasebe ve denetimlerinin uluslararası standartlara uyumlaştırılması yönünde yapılan çalışmaların hızlandırılmasının ve AC nin konuyla ilgili hukuki bazında ve Vergi Kanunu nda bu yönde yapılması öngörülen bazı değişikliklerin önemi belirtilecektir. Çalışmada, AC de Mühasebecilik eğiminde eski kaynaklarla paralel yeni standartlara da eğitimde yer verilmesi konusuna değinilecektir. Cari vergi ödemelerinde Azerbaycan da kasa ve hesap yöntemleri kullanıldığı halde UFRS da sadece hesap yöntemi kullanılmaktadır ve aynı zamanda, bu standartlarda amortisman hesaplamalarındaki farklar da verilmektedir. Çalışmada, UFRS yönümlü araştırmalara ilişkin fikirler yer almakla, yeni alanlara yönelik gerçekleştirilen pilot uygulamaları ve bilgilendirici seminerlerin devamlı olması yönünde tafsiyelere de yer verilecektir. Çalışmada, Azerbaycan da tarım sektörü müesseselerinde UFRS na geçitle ilgili sorunlara değinilecek, UFRS nın avantajları olarak bilinen karşılaştırılabilen bilgi bazının oluşturulması imkanları, bilginin kolay ve anlaşılır bir dille ifade edilmesi, müessese işletmecilerinin elde edilen sonuçlara göre daha doğru kararları alması, uluslararası para piyasına çıkış, müessesenin yatırım çekimi gücü belirtilecektir. Geçen Yüzyıl ın 70 li yıllarından itibaren dünyanın bir çok gelişmiş ülkelerinde mühasebe ve finasmanın uluslararası denetimi ve altyapısının oluşturulması için çalışmalara başlanılmıştır. Dünya sanayisinin oluşumu ve ekonomik entegrasyonun gelişimi, mühasebe ve denetimin bundan yararlanan tüm birimlerin çıkarlarına uyumlaştırılmasını, belgeleşmenin şeffaflaştırılmasıyla daha güvenli mali bilgilere ulaşımını zorunlu kılmaktadır. Piyasa ekonomili sanayilerde ulus devletler mühasebecilik ve finansman alanında tüm ilişkilerin somut bir zemine otutrtulması ve finansal raporlama standartlarının hazırlanarak uygulanması bu konuda önem arz eden problemlerdendir. Azerbaycan da finansal raporlamanın uluslararası standartalara uyumlaştırlmasının hukuki altyapısını 2004 yılında yürürlüğe geçen Mühasebecilik hakkında AC Kanun u teşkil etmektedir. Bu kanuna göre, Azerbaycan da faaliyyette bulunan müessese ve teşkilatların kendi mühasebe ve denetimini Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre belirlemeleri öngörülmüştür [1]. 2

3 Bilindiği üzere, standart kelimesi kavram olarak ingilizceden norma, örnek olarak tercüme edilmektedir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ise bu anlamda düşünüldüğünde, tüm dünya ülkelerindeki birimlerin finansal raporlamalarını yapmaları için mali sanayi faaliyetlerin tanınması, değerlendirilmesi, stanartların uygulanması imkanlarını belirleyen kurallar toplusu olarak bilinmektedir. Muhasebe işlemlerinin yapılması tekniklerini ve raporların düzenlenmesi kurallarını belirleyen normatif belgeler bu kuralları şart bilmektedir. Azerbaycan Cumhuriyyet inde Á П 3

4 橢 橢 Љ y 84 " $ Ķ ] Ị"ỊỊ den itibaren bu standartlar pilot uygulaması için öngörülmüştür [4]. İdari Hatalar Kanunu nda uluslararası mühasebeciliyi uygulamayan birimlerin cezalandırılması ile ilgili AC Başbakanının 22 Haziran 2009 tarihinde 401 sayılı Serencamı gereği Azerbaycan da faaliyette bulunan tüm birimlerin mühasebe ve finansal raporlamalarının uluslararası standartlara uyumlaştırılması yönünde kayda değer işler görülmektedir. Şu anda, Azerbaycan da bankalar, sıgorta şirketleri, Çok Uluslu Şirkeltler (ÇUŞ), tarım sanayisi müesseseleri, tarım sanayisi ürünlerini işleyen (yabancı ülkelere çıkışı olan) müesseseler ve diğer teşkilatlar Ulusal Mühasebecilik Standartları na geçerek finasal raporlarını uluslararası standartlarının taleplerine göre hazırlamaktadırlar. Bu yönde Uluslararası Mühasebecilik Standartları na (UFRS) geçitle ilgili hem devlet sektöründe, hemde özel sektörde bilgilendirici seminerlerin verilmesi için eğitim programları ve herkes tarafından ulaşılabilir kaynaklar hazırlanarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Bu konuda önerim, AC de bu alandaki faaliyyetlerin kalitesini artırmak için UFRS na geçitle ilgili seminerler veren birimler tek bir koldan yönlendirilmeli ve bu birimlerin işine aynı zamanda Maliye Bakanlığı nın ilgisi güclündirilmelidir. Devlet düzeyinde 2009 yılı Şubat ayından itibaren Mühasebecilik üzere eğitim veren öğretmenler için üç kere olmak üzere Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi de Uluslararası Mühasebecilik Standartları genelinde Ulusal Mühasebecilik Standartları na geçitle ilgili bilgilendirici seminerler verilmiştir. Bu konuda dikkate alıması gereken önemli bir husus, bu seminerlerin kapsama alanına, serisine, konuyu kapsamına göre iknaedici nitelikte olmamasıdır. Hatta Muhasebecilik alanında yüksek eğitim gören öğrencilere eğitim programlarında UFRS nın eğitimi gözardı edilmiştir. Şu anda, Azerbaycan da mühasebeciler ve denetimcilerin büyük bir bölümü, hatta %95 ten fazlası halen raporlamada eski hesaplar planına müracaat etmektedirler. Bu mühasebecilerin yeni Ulusal Mühasebecilik Standartları ndan henüz haberdar olmamaları, bu konuda bilgilendirmenin düşük düzeyde olması eski yöntemlerden yenisine geçitle ilgili zorlanmalara neden olaktadır [5]. Bu konudaki önerimiz, bu alanda standartaların hazırlanması ve hukuki altyapıda bazı değişikliklerin yapılması ile, aynı zamanda bu standartları kullanmayı iyi bilen uzman kadronun yetiştirilmesi işi hızlandırılmalıdır. Şu anda, AC de bazı müessese ve teşkilatlar, daha önce de söylediğim gibi, raporlamalarında eski hesaplar planını uygulamakla kendi mali raporlarını uluslararsı standartlarla uyumlaştırmakla sunmaktadırlar. Bu problemin çözümü, özellikle tarım sektörünün UFRS na geçitinin temin edilmesi için Tarım Bakanlığı nın müteşebbisliği ve tarım sektörü çalışanlarına bu konuda bilgilendirici seminerlerin verilmesi öngörülmektedir. Tarım sektörünün toplum, özellikle insan hayatındaki rolü, ayrıca dış etkenlere hassasiyeti ve bu açıdan daha çok devlet ilgisine gereksiniminin olmasını dikkate alarak, bu 4

5 alanda çalışan muhasebecilere bilgilendirici seminerlerin finanasmanın devlet bütçesi hesabına karşılanmasının uygun olduğu kanaatindeyiz. Belirtildiği üzere, UFRS nı hazırlayan Uluslararası Finansal Raporlama Kurulu nun (International Accounting Standards Board (IASB)) faaliyete başlamasından 50 yıl geçiyor. UFRS na dair hazırlanan yeni projeler ve diğer belgeler IASB çerçevesinde belirli tartışma aşamalarından geçmekte ve geliştirilmektedir. Yapılan değişiklikler UFRS'nın temel prensiplerine dokunulmadan, muhasebe, denetim ve raporun teferruat konularına değinilerek yapılmaktadır. Ülkemizde Uluslararası Muhasebe Standartları-da yapılan değişiklik ve yenilikler (Yorumlayanlar Komitesi'nin görüşleri) bu bilgilere ihtiyacı olanlara (öğrenmek isteyenlere) ayrıntılı şekilde ulaşmamaktadır. Sadece Maliye Bakanlığı'nın sitesinde ingilizce olmak üzere belirli referanslar verilmektedir. Düşünüyoruz ki, bu konuda faaliyetler genişletilmelidir. Ulusal Muhasebe Standartları uluslararası standartlardan farklı olarak normatif belgeler gibi uygulanması zorunlu olmaktadır. Uluslararası Muhasebe Standartları bilgilendirici bir nitelik taşımaktadır, şöyle ki, onun her kurum tarafından uygulanması mecbur değildir. Bu da ayrı ayrı ülkelerde muhasebeciliğin uluslararası standartlarında belirlenmiş muhasebeciliğin genel ilkelerine uygun çeşitli kurumların denetiminin yapılmasını sağlayan ulusal muhasebe standartlarını oluşturmaya olanak sağlar. Kanaatimize göre, her ülke, aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti kendisinin Ulusal Mühasebe Standartını ve finansal tablolarını hazırlarken, gerçekleştirdiği vergi politikasına özellikle dikkat etmelidir. Çünkü yapılan vergi politikası ülkenin ekonomik gelişim düzeyi ile doğrudan ilişkilidir. UFRS' tüm dünya ülkelerinin ilgi odağı haline gelmiştir. Çünkü UFRS kendiliğinde muhasebe ve denetimin genel ilkelerini kapsamlı şekilde yansıtmaktadır. Bu ilkelerde tüm dünya ülkeleri işletmelerinde mali ekonomik işlemlerin değerlendirilmesi ve bunun raporlara yansıması kuralları detaylanmıştır. UFRS da finansal tabloların hazırlanması ve sunulması iki önemli prensibe uyulması durumunda çalışır. Bunlardan birincisi hesaplama metodu, ikincisi ise işletmenin faaliyetinin sürekliliği prensibidir. Ayrıca, finansal raporlarda sunulan bilgilerin kalitesine - yani onların ugunluğuna, önemine, güvenilir, doğru ve tarafsız oluşuna, kapsamlı ve karşılaştırılabilir olmasına, serisine, anlaşılır bir biçimde olması gib niteliklerinin olmasına önem verilmelidir. Bu prensiplere uymakla sunulmuş bilgiler tüm kullanıcılar için faydalı olabilir. UFRS da finansal tabloların hazırlanması ve sunulmasının hesaplama metodu prensibinde şöyle belirtilmektedir: gelir ve giderler ekonomik işlemlerinin yerine getirilmesi ile ilgili nakit ve nakit benzerlerinin bütçeye giriş veya çıkışının resmileştirildiyi anda değil, bu işlemlerin gerçekleştiği anda muhasebesi yapılmaktadır. Oysa, Azerbaycan Cumhuriyeti Vergi Mevzuatında gelir ve giderin muhasebesinin yapılmasının iki - kasa ve hesaplama yöntemlerinin kullanılması öngörülmüştür. Ayrıca, Uluslararası Muhasebe Standartları ile karşılaştırıldığında ülkemizde amortisman tutarı hesaplanmasında, tamir için giderlerin gelirden düşürülmesinde, aktiflerin ve borçların yeniden değerlendirilmesinde, şerefiye amortismanı hesablanmasındakı farklar kalmaktadır. Ülkemizde Cumhuriyetimiz UFRS nı uygulayan işletme ve kurumlar finansal tablolarında aşağıdaki hususları muhakkak belirtmektedirler: Mali durum (bilanço); Mali sonuçlar (kar ve zarar) hakkında rapor; Sermayedeki değişiklikler hakkında rapor; Mali durumun değişimesi (nakit akış) hakkında rapor; İçerisinde izlenen muhasebe politikaları ve izahat bilgileri olan kayıtlar; 5

6 Kanaatimize göre, finansal raporlamanın unsurları olarak verilen bu bilgilerde müəssislərin ticari sırrının korunması temin edilmemektedir. Genellikle, UFRS uyarınca finansal tabloların hazırlanmasında "niteliğin nicelikten üstünlüğü" prensibine uyulması için Azerbaycan Cumhuriyeti Vergi Kanunu'nun uluslararası standartlara uyarlanması sereci aşamalar üzere her ülkenin ekonomik kalkınma düzeyine uygun ve onun çıkarlarını şartlandıran hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. Kaynakça 1. Muhasebecilik hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kanunu. 29 Haziran Azerbaycan Cumhuriyeti Vergi Kanunu, Kanun Yayınevi, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Standartları, Ulusal Mühasebe Standartları, Muhasebecilik, Bakü 2011, s Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Standartları, Hukuk edebiyyatı Yayınevi, 2008, s

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK DEVLET MUHASEBE SİSTEMİNİN TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ İLE UYUMLAŞTIRILMASI CEMRE EDA YAR Ankara, 2009 T.C.

Detaylı

Hakan AYGÖREN * - Emin KURTCEBE **

Hakan AYGÖREN * - Emin KURTCEBE ** YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN BAĞIMSIZ DENETİM, ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI, ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ve BASEL II KRİTERLERİ YÖNÜYLE GENEL DEĞERLENDİRMESİ Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

BASEL II ve UFRS nın KOBİ lere Beklenen Etkileri Üzerine SWOT Analizi

BASEL II ve UFRS nın KOBİ lere Beklenen Etkileri Üzerine SWOT Analizi Düzce Üniversitesi Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi 1 BASEL II ve UFRS nın KOBİ lere Beklenen Etkileri Üzerine SWOT Analizi 1.Hilmi KIRLIOĞLU 1 2. Aydın ŞENOL 2 Özet Dünyada birçok ülkede faaliyet gösteren

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI www.firstgate.com.tr TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Dr. Yıldız Özerhan Prof.

Detaylı

Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011

Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011 Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011 Prof. Dr. Oktay Güvemli Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli Prof. Dr. Oktay Güvemli Marmara Üniversitesi E. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli

Detaylı

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Zehra AKDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

ÇÖZÜM. Öğr. Gör. Dr. Sema ÜLKÜ * Yrd.Doç.Dr. Ahmet GÖKGÖZ **

ÇÖZÜM. Öğr. Gör. Dr. Sema ÜLKÜ * Yrd.Doç.Dr. Ahmet GÖKGÖZ ** LİSANS VE ÖNLİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE FARKINDALIKLARININ ÖLÇÜLMESİ: YALOVA ÖRNEĞİ MEASURING THE LEVEL

Detaylı

2010-2011 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama

2010-2011 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama 34 2010-2011 Eğitim Programı Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama MAZARS / DENGE EĞİTİM DOSYASI Globalleşmenin, finans dünyası üzerinde yarattığı değişim ve varlığını gün geçtikçe daha fazla hissettiğimiz

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

TFRS- 2: HİSSE BAZLI ÖDEMELER STANDARDI VE MUHASEBE UYGULAMALARI. ABSTRACT TFRS- 2: Share-Based Payment And Accounting Applications

TFRS- 2: HİSSE BAZLI ÖDEMELER STANDARDI VE MUHASEBE UYGULAMALARI. ABSTRACT TFRS- 2: Share-Based Payment And Accounting Applications 72 Akademik Fener TFRS- 2: HİSSE BAZLI ÖDEMELER STANDARDI VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÖZET Yard. Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN Yard. Doç. Dr. Hasan ABDİOĞLU Finansal bilginin ulusal veya uluslararası alanda

Detaylı

Bankalar ve KOBİ ler için Dönüm Noktası: Basel II Standartları 29

Bankalar ve KOBİ ler için Dönüm Noktası: Basel II Standartları 29 Bankalar ve KOBİ ler için Dönüm Noktası: Basel II Standartları 29 BANKALAR VE KOBİ LER İÇİN DÖNÜM NOKTASI: BASEL II STANDARTLARI ÖZET Uluslararası finansal sistemde uygulanan düzenleyici kriterlerin başında

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI UYGULAMALARININ BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI UYGULAMALARININ BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI UYGULAMALARININ BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Atila KARKACIER İşletme Ana Bilim

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU. Faaliyet Raporu / 2008 TMSK

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU. Faaliyet Raporu / 2008 TMSK TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU Faaliyet Raporu / 2008 I TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU 2008 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU 2008 YILI FAALİYET RAPORU Şeffaflık ve

Detaylı

TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU, 25-26 EKİM 2011, SİNOP. (Gönderilme Sırası ile) TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU, 25 26 EKİM 2011, SİNOP

TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU, 25-26 EKİM 2011, SİNOP. (Gönderilme Sırası ile) TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU, 25 26 EKİM 2011, SİNOP TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU, 25-26 EKİM 2011, SİNOP (Gönderilme Sırası ile) 1 34* TÜRKİYE COĞRAFYASINDA UYGULANAN DEVLET TEŞVİKLERİ VE DEVLET YARDIMLARININ, ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇVESİNDE

Detaylı

Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi

Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2011 Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi Fatma Pamukçu * ÖZET Bu çalışmanın amacı, kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal

Detaylı

ETKİN FAİZ YÖNTEMİ VE FİNANSAL RAPORLAMADAKİ ÖNEMİ: VADESİNE KADAR ELDE TUTULACAK SABİT GETİRİLİ YATIRIMLARDA UYGULANMASI

ETKİN FAİZ YÖNTEMİ VE FİNANSAL RAPORLAMADAKİ ÖNEMİ: VADESİNE KADAR ELDE TUTULACAK SABİT GETİRİLİ YATIRIMLARDA UYGULANMASI Yönetim Yıl:20 Sayı: 64 Ekim 2009 ETKİN FAİZ YÖNTEMİ VE FİNANSAL RAPORLAMADAKİ ÖNEMİ: VADESİNE KADAR ELDE TUTULACAK SABİT GETİRİLİ YATIRIMLARDA UYGULANMASI Doç.Dr.Yakup SELVİ İstanbul Üniversitesi İşletme

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu İletişim Bilgileri: bilgi@tmsk.org.tr Çetin Emeç Bulvarı 1324. Cad. (Eski 7. Cad.) No: 63 Aşağı Öveçler

Detaylı

Küreselleşmenin İşletmelerde Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Etkisi Doç.Dr. Şaban UZAY *

Küreselleşmenin İşletmelerde Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Etkisi Doç.Dr. Şaban UZAY * Küreselleşmenin İşletmelerde Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Etkisi Doç.Dr. Şaban UZAY * Hayat ancak geriye bakarak anlaşılabilir ama ileriye doğru yaşanacaktır. Kierkegaard Özet Küreselleşmenin ortaya

Detaylı

ULUSLARARASI MUHASEBE - FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UMS-UFRS) İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR-GENEL BAKIŞ Doç.Dr.Sami Karacan SMMM Atilla GÜNGÖR GİRİŞ İçinde yaşadığımız bilgi toplumu sürecinde küreselleşme,

Detaylı

KOBİ LER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDININ UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

KOBİ LER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDININ UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER ÖZ KOBİ LER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDININ UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER Enver BOZDEMİR 1 Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından kamusal hesap

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINA GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER. İlker Kefe 1 ÖZET

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINA GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER. İlker Kefe 1 ÖZET 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINA GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER İlker Kefe 1 ÖZET Bilgi, işletmeler için yadsınamayacak ölçüde önem arz etmektedir. İşletmeler sahip oldukları

Detaylı

IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ

IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ I. GİRİŞ Doç. Dr. Cemal İBİŞ M.Ü. İ.İ.B.F. Araş. Gör. Ayça AKARÇAY M.Ü. İ.İ.B.F. İçinde yaşadığımız bilgi çağında; küreselleşme,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ Journal of Economics Administrative Sciences Faculty Dicle University CİLT/VOLUME: 2 SAYI/ISSUE : 6 İÇİNDEKİLER / CONTENS ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLETMELERİN

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2009 Cilt/Volume: 6 Sayı/Issue: 11, 85-108 KATILIM BANKACILIĞI İLE GELENEKSEL

Detaylı

23 NO LU KAZAK MUHASEBE STANDARDI: KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE RAPORLAMA

23 NO LU KAZAK MUHASEBE STANDARDI: KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE RAPORLAMA Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 21 2009 23 NO LU KAZAK MUHASEBE STANDARDI: KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE RAPORLAMA Prof. Dr. Hüseyin AKAY Balıkesir Üniversitesi İ.İ.B.F. Balıkesir/Türkiye E-mail: hakay@balikesir.edu.tr

Detaylı

Temel Finansal Araçların KOBİ TFRS, Tam Set TFRS ve Türk Vergi Mevzuatı ile Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Muhasebeleştirme Örnekleri 1

Temel Finansal Araçların KOBİ TFRS, Tam Set TFRS ve Türk Vergi Mevzuatı ile Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Muhasebeleştirme Örnekleri 1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2014 Cilt:21 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Temel Finansal Araçların KOBİ TFRS, Tam Set TFRS ve Türk Vergi Mevzuatı ile Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Muhasebeleştirme

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN BAĞIMSIZ DENETİMİN ÖNEMİ

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN BAĞIMSIZ DENETİMİN ÖNEMİ ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN BAĞIMSIZ DENETİMİN ÖNEMİ Hamide ÖZYÜREK Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çeşme Durağı, Spor Kompleksi Yanı, 06370 Ostim /Ankara hozyurek@fatih.edu.tr

Detaylı

UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN İHTİYACA UYGUNLUĞU VE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN İHTİYACA UYGUNLUĞU VE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN DOKTORA PROGRAMI UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2012, Cilt 1, Sayı 4, Makale 13, ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2012, Cilt 1, Sayı 4, Makale 13, ISSN: 2146-9199 MUHASEBEYE YÖN VEREN GELİŞMELER VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNE YANSIMALARI Yrd.Doç.Dr.Berna Demir Bilecik Üniversitesi Bozüyük MYO berna.demir@bilecik.edu.tr Özet Günümüzde ekonomik

Detaylı