HEMOSTAZ CERRAHİ KANAMA TRANSFÜZYON. Prof. Dr. Süphan ERTÜRK Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEMOSTAZ CERRAHİ KANAMA TRANSFÜZYON. Prof. Dr. Süphan ERTÜRK Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı"

Transkript

1 HEMOSTAZ CERRAHİ KANAMA TRANSFÜZYON Prof. Dr. Süphan ERTÜRK Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2 HEMOSTAZ

3 Hemostaz Vazokonstrüksiyon Trombosit fonksiyonları PRİMER HEMOSTAZ Koagülasyon (pıhtılaşma) SEKONDER HEMOSTAZ Fibrinoliz

4 VAZOKONSTRÜKSİYON - Kanamaya karşı ilk yanıt - Kapiller ve küçük arteriollerde, hemostaz için vazokonstrüksiyon tek başına yeterli olabilir - Aterosklerozda ve büyük venlerde ise yetersiz!!! Trx A2 Serotonin NE

5 TROMBOSİT FONKSİYONLARI /mm3 - Yaşam süresi 7-10 gün - 1/3 ü dalakta bulunur - 15 sn içinde Tr. adhezyonu başlar Adhezyon Agregasyon Sekresyon - Sonuç olarak trombosit tıkacı gelişimi - Aspirin* bu süreçte etkili (antiagregan), heparin ise etkisiz

6 TROMBOSİT FONKSİYONLARI Adhezyon VonWillebrand faktörü (vwf) (End. hüc.) Glikoprotein reseptör (Tr. zarında) Agregasyon Trx A2 (Tr.) (Aspirin* etkisiyle inh.) ADP (Tr.) Sekresyon ADP, serotonin, bradikinin, Ca ++ Tr F3, Tr F4, Tr GF, Trx A2, trombastenin, β tromboglobulin Hidrolitik enzimler

7 KOAGÜLASYON Daha önceden oluşan trombosit tıkacını sağlamlaştırmak amacıyla, fibrinojenden fibrin yani pıhtı (koagulum) oluşumu İntrensek yol Ekstrensek yol Ortak yol

8 İntrensek Yol Ekstrensek Yol a a a Ca ++ 3 (Doku Tromboplastini) 7a Ca ++ Ca ++ TrF a Protrombin Trombin Ca ++ Ca ++ Ca ++ TrF 3 5 Fibrinojen Fibrin monomeri Fibrin polimeri 13 13a

9 FİBRİNOLİZ Fibrin polimerleri Plazminojen Plazmin (+) (-) Plazminojen Aktivatörleri Antiplazminler (Proteaz İnhibitörleri) Fibrin yıkım ürünleri (FDP)

10 PREOPERATİF DEĞERLENDİRME ANAMNEZ Aile anamnezi Kanama anamnezi Diş çekimi, sünnet, burun kanaması, adet kanamaları, spontan kanamalar, geçirilmiş küçük ameliyatlara ait kanamalar İlaçlar Aspirin, OAK, heparin, asetaminofen, antibiotik, alkol FİZİK MUAYENE Purpura (peteşi, ekimoz) (Henoch Schönlein) Telenjiektazi (Osler Rendu Weber) Hepato-splenomegali Sarılık Ascites LABORATUVAR

11 HEMOSTAZ TESTLERİ Kapiller fragilite Kanama zamanı Trombosit sayısı Trombosit fonksiyonları Periferik kan yayması PRİMER HEMOSTAZ Protrombin zamanı (PT) INR Pıhtılaşma zamanı Parsiyel tromboplastin zamanı (PTT) Aktive edilmiş PTT (a PTT) SEKONDER HEMOSTAZ

12 HEMOSTAZ TESTLERİ İntrensek Yol Ekstrensek Yol Pıhtılaşma Zamanı 4-10 dk Protrombin Zamanı (PT) sn INR PTT <45 sn a PTT <35 sn 8 Ortak Yol Trombin Zamanı (TT) sn 1 Fibrin Trombin Zamanı (TT) sn

13 CERRAHİ KANAMA

14 PER-OPERATUAR ve ERKEN POST-OPERATUAR KANAMA SEBEPLERİ VASKÜLER BOZUKLUKLAR Hered. Hemor. Teleng. (Osler Rendu Weber) Henoch Schönlein purpurası Skorbüt TROMBOSİT HASTALIKLARI Kantitatif. Trombositopeniler Kalitatif. Kongenital -Adezyon(vWD, Bernard-Soulier) - Agregasyon (Glanzman) - Sekresyon (Trombositopatiler). Edinsel - İlaçlar (Aspirin, NSAID) -Hastalıklar (üremi vb) KOAGÜLASYON BOZUKLUKLARI Kongenital. Hemofili. Psödohemofili. Nadir görülen pıhtılaşma fakt. eksiklikleri Edinsel. İlaçlar (OAK, heparin). KC hastalıkları. Mekanik ikter. Üremi. Kan hastalıları (ITP, lösemi vb) YETERSİZ HEMOSTAZ *** KAN TRANSFÜZYONLARI Yanlış Kan Transfüzyonları Masif Kan Transfüzyonları PRİMER FİBRİNOLİZ SENDROMU SEKONDER FİBRİNOLİZ

15 HEMOFİLİ F8: C eksikliği: --- Hemofili A F9 eksikliği: Hemofili B (Christmas Hastalığı) X kromozomal ressesiftir. Erkeklerde görülür Hemofili A, Hemofili B den 5 kat sıktır Spontan ve travmatik kanamalar görülebilir (Hemofili B de daha hafif) Laboratuvar: Tr sayı ve fonksiyonları: N, Kanama zamanı N Pıhtılaşma zamanı, a PTT PT: N Aktivite > % 30 hemostaz için yeterlidir

16 PSÖDOHEMOFİLİ (vwillebrand hastalığı) F8: vwf, F8: C Otozomal dominant Laboratuvar Tr sayısı N, Tr adezyonu bozuk: Kanama zamanı Pıhtılaşma zamanı, a PTT PT: N

17 KC HASTALIKLARI KC koagülasyonda çok önemli role sahiptir - Koag faktörlerinin yapımı - Antiplazminlerin yapımın - Plazminojen aktivatörlerinin yıkımı ÜREMİ GI mukozadan üre atılımına bağlı gastroduodenal ülser kanamaları Trombosit fonksiyonları bozulur K VİTAMİNİ Barsak florası tarafından yapılır KC de faktör 2, 7, 9, 10 yapımına yardımcı olur Eksikliğinde PT uzar (Belirtiler 1-3 haftada ortaya çıkar) Parenteral mg verildiğinde 6-12 saatte etkisi görülür Antagonisti: Oral Anti Koagulanlardır

18 HEPARİN Etkisi. Antitrombin etki. F > X F 9. F 5 ve F 8 i kısmen inhibe eder Etkisi 4-6 saat sürer a PTT ve pıhtılaşma zamanı ile takip edilir (Normalin 1,5-2 katı uzamalı) Antagonisti: Protamin sülfat ORAL ANTİKOAGÜLANLAR Etkisi. KC de 2, 7, 9, 10 sentezini bozar Etkisi 48 saatte başlar ve kaybolur PT / INR ile takip edilir N: PT> % 70 PT % tedavi etkili Antagonisti: K vitamini

19 ASPİRİN Fosfolipaz Siklo oksigenaz (-) ASPİRİN Fosfolipid Araşidonik asit Endoperoksitler Trx sentetaz TRx A2 - Vazokonstrüksiyon -Tr. agregasyonu

20 PRİMER FİBRİNOLİZ Fibrinolitik aktivitenin aşırı artışı sonucu ortaya çıkan kanamalardır. Bunun sebebi, plazminojen aktivatörlerinin bol miktarda kana geçmesidir. Etyoloji Beyin, akciğer, pankreas, prostat ameliyatları / tümörleri Ağır anoksi, şok (dokularda plazminojen akt. yapımı ) Sepsis [Özellikle Gr (-)] (dokularda plazminojen akt. yapımı ) KC hastalıkları (antiplazmin yapımı, plazminojen akt. yıkımı ) Laboratuvar Fibrinojen FDP Plazminojen TT Trombosit sayısı N* Tedavi Σ amino kaproik asit (Epsamin) Traneksamik asit (Transamin)

21 SEKONDER FİBRİNOLİZ (DEFİBRİNASYON SENDROMU) DISSEMINATED INTRAVASCULAR COAGULATION (DIC) TÜKETİM KOAGÜLOPATİSİ İlk aşamada, - Koagülasyon sisteminin generalize aktivasyonu (DIC) -Trombositlerin ve koagülasyon faktörlerinin kandaki konsantrasyonlarının aşırı azalmasına bağlı olarak, yaygın kanamalar (Tüketim koagülopatisi) Ayrıca, yaygın koagülasyonun yol açtığı aşırı fibrinolitik aktivite artışı da, kanamaya neden olur. Her iki mekanizmanın birbirine eklenmesi ile şiddetli kanamalar görülür. Etyoloji - Jinekolojik sebepler (Pl. dekolmanı, amniotik sıvı embolisi, İU fetus ölümü) - Maligniteler (Pankreas, prostat ca, lösemi) - Şok - Sepsis (Gr endotoksin) - Derin hipoksi (özellikle KC) -Travma -Yılan sokması

22 Laboratuvar Fibrinojen FDP Koagülasyon faktörleri Trombosit sayısı * TT PT a PTT Tedavi Etyolojiye yönelik önlemler Heparin Eksik faktörlerin replasmanı Taze kan Fibrinojen TDP Trombosit süspansiyonu

23 KAN TRANSFÜZYONU

24 KAN GRUPLARI A % 35 B % 10 AB % 5 O % 50 Rh (+) % 85 Rh (-) % 15 Kan grubu O A B Eritrosit Antijenleri Plazmadaki Antikorlar ( - ) Anti A Anti B Uygun Donör Kan Sadece O A Anti B A veya O B Anti A B veya O AB A B ( - ) A, B, AB, O

25 KAN GRUBU ANTİJENLERİ ERİTROSİTLERDE - A, B ve subgrupları (A1, A2, A3, B1, B2, B3) -C, c,d (Rh), E, e TROMBOSİT VE LÖKOSİTLERDE - HLA (Human Leucocyte Antigen) KAN TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI - Kan volüm eksikliğinin giderilmesi - Kanın 02 taşıma kapasitesinin düzeltilmesi -Yetersiz pıhtılaşma faktörleri / kan elemanlarının replasmanı - Ig eksikliklerinin replasmanı - Exchange transfüzyon -Açık kalp ameliyatlarında extrakorporeal dolaşımı sağlamak için

26 KAN TRANSFÜZYONUNUN İLKELERİ - ABO uyumu gereklidir - Rh faktörü dikkate alınmalıdır - Kana başka ilaçlar katılmamalı -Aynı setten başka ilaçlar da verilmemeli KAN TRANSFÜZYONUNDA ALINACAK ÖNLEMLER - Kan grubu tayini ve çapraz karşılaştırmalar yapılmalı - Kan ısıtılmalı (1/2 saatte 37 C ye) - Transfüzyon hızı 5 ml/dk 10 damla kan: 1 ml 1Ü kan 1,5 saatte - Kanın etiket bilgileri, görünüşü, son kullanma tarihi gözden geçirilmeli

27 KAN ÜRÜNLERİ HÜCRESEL KAN KOMPONENTLERİ Tam kan Taze kan Banka kanı Eritrosit süspansiyonu Normal Dondurulmuş Yıkanmış Trombosit süspansiyonu Lökosit konsantresi PLAZMA VE PLAZMADAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER Plazma Taze Taze donmuş Kuru Dinlendirilmiş Plazma konsantreleri F 8, F 9 Kuru fibrinojen Albumin Kriyopresipitat (F 8, F9, vwf)

28 TAM KAN (Taze kan ve banka kanı) ( ml kan) + ( ml antikoagülan) Htc % C de gün saklanır 1 Ü verildiğinde Hct % 3, Hb % 1gr artar TAZE KAN İlk 24 saatte verilen kandır Trombositler aktiftir Labil pıht. faktörleri (F 1, 5, 8) de mevcuttur Metabolik değişiklikler önemsizdir

29 BANKA KANI Eritrositler 21 günde %75 i canlı kalır 02 taşıma kap. azalır Koagülasyon f. F 1, 5, 8 eksik Metabolik ph (7 ---> 6.25) Laktik asit (% 20 mg ---> 140) Amonyak (% 110 mg ---> 370) K (3.4 meq/l ---> 32) Trombosit ve lökosit (-)

30 KİMLER KAN VEREBİLİR? (DONATION) Sağlıklı donörlerden elde edilir Normal kan sayımı ve kan basıncına sahip olmalı Gebe ve laktasyonda olmamalı Aktif hastalığı olmamalı Yaş: Kan verme sıklığı: E: 5/yıl, K: 4/yıl 8 haftadan daha sık kan verilmez

31 KAN TRANSFÜZYONUNUN KOMPLİKASYONLARI Hemolitik reaksiyonlar Allerjik Febril (Pirojen) Bakteriyel sepsis Hava embolisi Tromboflebit Dolaşım yüklenmesi Hastalık nakli

32 MASSİF KAN TRANSFÜZYONU 24 saatte ml 24 saatte 5 Ü <20 dk da 2000 ml 100 ml/ dk hızda, 4 Ü kanın devamlı verilmesi MASSİF KAN TRANSFÜZYONU KOMPLİKASYONLARI Kanama Asidoz Sitrat toksikasyonu Hiperpotasemi Hipotermi 02 taşıma kapasitesinde azalma

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor?

Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor? 94 Derleme Review DOI: 10.4274/tpa.1840 Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor? What is happening to thrombosis-hemostasis in patients with liver disease İstanbul Üniversitesi

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

Trombositler; trombosit plağının geliştiği hemostazın

Trombositler; trombosit plağının geliştiği hemostazın PEDİATRİK TROMBOSİTOPENİLER Leyla Zümrüt Uysal Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Trombositler; trombosit plağının geliştiği hemostazın ilk fazında yer alan çok

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

Koagülasyon testler n n kl n kte kullanımı

Koagülasyon testler n n kl n kte kullanımı TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 2 Dr. Sefer Gezer Rush University, Medical Center, Chicago, Illinois, USA e-posta: sefer_gezer@rush.edu Tel: 001 312 942 35 85 Anahtar Sözcükler Kanama diyatezleri,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACTILYSE 10 mg flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır BÖBREK BREK FONKSİYONLARI Böbrekler günde 0,5-10 litre idrar çıkarabilir Günlük ortalama hacim 1-2 litredir Metabolizma ürünlerini atabilmek için gerekli hacim yaklaşık 0,5 litre/24 saattir Normal olarak

Detaylı

TRANSFÜZYONUN METABOLİK KASYONLARI

TRANSFÜZYONUN METABOLİK KASYONLARI TRANSFÜZYONUN METABOLİK VE FİZİKSEL F KOMPLİKASYONLARI KASYONLARI Dr. Fatih Demirkan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBI KURSU XII 3-7 KASIM

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

K Vitamini Eksikliği. Prof. Dr. Ahmet Koç

K Vitamini Eksikliği. Prof. Dr. Ahmet Koç K Vitamini Eksikliği Prof. Dr. Ahmet Koç Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD TPHD Okulu - 6, Hemostaz 14-15 Eylül 2013, Ankara 1 1. Hasta 6 günlük kız bebek Kanlı dışkılama

Detaylı

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının Transfüzyon Tıbbında Yapılan Temel Hatalar Önder ARSLAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının en sık nedeni ya kan ünitesinin,

Detaylı

Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1

Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1 Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı TEST REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Zeynep Giniş Kim. Müh. Ayhan Onat Ankara-2010 Klinik Biyokimya Laboratuvarı

Detaylı

Sepsis Tanısı. N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT*

Sepsis Tanısı. N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT* Sepsis Tanısı N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA Diagnosis of Sepsis Key Words: Sepsis, Systemic

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

K VİTAMİNİNE BAĞLI FAKTÖRLERİN BİRLİKTE EKSİKLİĞİ

K VİTAMİNİNE BAĞLI FAKTÖRLERİN BİRLİKTE EKSİKLİĞİ ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 K VİTAMİNİNE BAĞLI FAKTÖRLERİN BİRLİKTE EKSİKLİĞİ X. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU K VİTAMİNİNE BAĞLI FAKTÖRLERİN BİRLİKTE EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU K VİTAMİNİNE

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI RAPOR TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI Türk Hematoloji Derneği tarafından Sağlık Bakanlığı Eğitim Dairesi için hazırlanmıştır KOMİSYON ÜYELERİ:

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Dr.Gülhayat KOÇ KIZANLIK Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi,Đstanbul 1 AMAÇ Yararlı, güvenli ve etkili komponentin hazırlanması 2 KOMPONENT

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI Her yıl 170/100.000 erişkin Gastrointestinal sistem (GİS) kanama tanısı alıp yoğun bakıma kabul edilmektedir. GİS kanamalı hastaların yaklaşık yarısı 60 yaş üzerindedir.

Detaylı