Ulusal Karayolu Güvenliği Eylem Planı (Taslak Rapor) Prof.Dr.Mustafa ILICALI UYGAR Başkanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ulusal Karayolu Güvenliği Eylem Planı 2010-2013 (Taslak Rapor) Prof.Dr.Mustafa ILICALI UYGAR Başkanı"

Transkript

1 Ulusal Karayolu Güvenliği Eylem Planı (Taslak Rapor) Prof.Dr.Mustafa ILICALI UYGAR Başkanı

2 İçerik GiriĢ GeliĢim Çerçevesi Eylem Planı Stratejik Hedefler 3.2. Küresel Değerlendirme 3.3. Önemli Konular 3.4. Uygulanacak Ana Girişimlerin Tanımı Öneriler (Yol haritası)

3 1 Giriş

4 1 Giriş Türkiye deki karayolu güvenliği politikasının yol haritası olmasını dilediğimiz Ulusal Karayolu Güvenliği Eylem Planı bugüne kadar bu konuyla ilgili paydaşlarla yapılan pek çok çalışmanın ürünü olarak, genel prensipleri ortaya koyan bir çalışmadır. Yapılan benzer çalışmaların Milli Eğitim, Ulaştırma, İçişleri, Sağlık, Tarım Bakanlıkları, yerel yönetimler, Emniyet teşkilatı, Karayolları teşkilatı, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve sektör temsilcilerinin katılımı ile geliştirilmiş olduğunu görüyoruz. Genel olarak geçen 10 yıllık dönemdeki gelişmelerin ışığında, sorunun çözümü için atılması gereken adımlar ve hedefler değerlendirilerek gerçekçi sonuçlara ulaşılmaya çalışılacaktır. Plan uygulamasının ilk üç yıllık gelişimi ve ilerlemesi, yıllık bazda değerlendirilerek alınan sonuçlar analiz edilerek çalışma devam ettirilecektir. Analizler, Eylem Planı dinamikleri içinde gelecek eylemlerin önceliklerinin belirlenmesinde ve/veya kaza oranlarının ihtiyaç duyacağı yeni eylemlerin geliştirilmesini de sağlayacaktır. Bu taslak rapor, aşağıdaki öğeler doğrultusunda hazırlanmıştır: Gelişim Çerçevesi: Eylem Planı yapısı, izleme sistemi ile Plan kontrolü 2010 Planının stratejik hedeflerinin ölçümleri: Her hedefin, bir önceki yılla ve 2013 hedefi ile kıyaslanması. Küresel Değerlendirme yılındaki kaza oranlarının Avrupa Birliği ve Plan içerisinde belirtilen girişimler doğrultusunda değerlendirilmesi ve karşılaştırılması. Önemli Konular : Özel önlemler geliştirilmesini gerektiren durumlardaki gelişim düzeylerinin incelenmesi. Ana eylem hatlarının ve geliştirilmiş girişimlerin tanımlar: Yıl içerisinde gerçekleştirilmesi hedeflenen ana etkinliklerinin kısa tanıtımları Hedefleri Öneriler (Yol haritası)

5 2 Gelişim çerçevesi

6 2 Gelişim Çerçevesi Bugüne kadar karayolu güvenliği sorunu Türkiye dahil çoğu Avrupa ülkesi tarafından kapsamlı olarak ele alınmamıştır. Çeşitli hükümetler belirli eylemler geliştirmiştir ancak, yol güvenliği toplum temsilcilerinin politik gündeminde ilk sıralarda yer almamış, trafik kazalarının sebep olduğu ekonomik, toplumsal ve sağlık sorunlarını gidermek için herhangi bir siyasi protokol oluşturmak öncelik taşımamıştır. AB üyesi ülkelerin öncelikleri arasında yer almamasının nedeni, tercih olmaktan ziyade, sorunun ülkemizdeki kadar büyük olmamasından kaynaklanmaktadır. Buna rağmen hem AB hem de Birleşmiş Milletler çok geniş katılımlı programlar tasarlamış ve uygulamaktadırlar. AB müktesebatında yer alan Avrupa Yol Güvenliği Şartı, tüm Avrupa Birliği üye devletleri ile aday ülkeleri kapsayan mevcut en geniş yol güvenlik platformudur. Avrupa Komisyonu nun Enerji ve Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılında başlatılan Yol Güvenliği Eylem Planı nın bir parçası olarak hayata geçirilen Avrupa Yol Güvenliği Şartı 2010 yılına kadar Avrupa da meydana gelen can kayıplarının yarı yarıya azaltılmasını hedeflemiştir. Bu kapsamda Avrupa Yol Güvenliği Şartı şirketler, kamu mercileri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek yol kazalarında ölüm oranlarının azaltılması için eylemler gerçekleştirilmesi, alınacak önlemler hakkında bilgi alışverişinde bulunulması ve sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda fırsatlar sunmaktadır. Mevcut eylem planının yerine geçecek yeni Avrupa Yol Güvenliği Eylem Programı ( ) kapsamında da yol güvenliği konusunda aynı hedeflerin genişletilmiş tedbirler doğrultusunda gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Veriler, 2008 yılında Avrupa Birliği nde 1,3 milyon trafik kazasının meydana geldiğini, 39,000 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, 1,6 milyon kişinin ise yaralandığını ortaya koymaktadır. Meydana gelen trafik kazaları sonucunda oluşan hasar ve yaralanmaların doğrudan ve dolaylı maliyetinin Avrupa Birliği gayrisafi milli hâsılasının yaklaşık % 2 sine tekabül ettiği tahmin edilmektedir. Buradaki verileri Türkiye ile karşılaştırmak gerekirse içinde bulunduğumuz durumun vahameti bir kez daha görülecektir yılında trafik kazası sayısı , yaralı sayısı , ölü sayısı (yaklaşık) ve maddi kayıp 1,7 milyar Türk Lirasıdır. Trafik kazalarında can kaybının araç bazında değerlendirildiğinde de İsviçre ve Japonya da 11, AB ortalamasının 19 olmasına karşın Türkiye de 76 olduğu görülecektir yılında Avrupa Birliği 2010 yılında kadar trafik kazalarından oluşan ölümlerin %50 azalmasını hedefleyen "European Transport Policy For 2010: Time To Decide" (2010 İçin Avrupa Ulaşım Politikası: Karar Verme Zamanı) uygulamasını yürürlüğe koyarak önemli bir kilometre taşı oluşturmuştur.

7 2003 yılında, Avrupa Konseyi, üye devletlere türler arası ve bütünleştirici bir şekilde çalışabilmeleri için belirlenen zaman içerisinde belirli hedeflerin konulması ve bunların gerçekleşmesi için gerekli eylemlerin tanımlanmasını içeren stratejik planların yapılmasının önemini açıklamıştır. Ne yazık ki bugüne kadar bu konuda ülkemizde çok da fazla bir şey yapılamamıştır.

8 2 Gelişim Çerçevesi Anahtar Stratejik Eylem Planı çevresel değişimler sonucunda dinamik ve değerlendirmeler sonucu geliştirilebilen, yol güvenliği ile ilgilenen çeşitli temsilcilerin katkısı ile oluşturulmuştur. Plan aynı zamanda yol güvenliğine katkıda bulunmak isteyen yeni temsilcileri tespit etmek için de kullanılabilecektir. Çevre ile bağlantılı güçlü bir VĠZYON Türkiye de meydana gelen trafik kaza oranlarının özelliklerinin SÜREKLĠ ĠNCELENMESĠ Kaza oranının inceleme sonuçları doğrultusunda belirlenen HEDEFLER kümesi Stratejik alanlara göre gruplanmış ve kronolojik sıralanmış EYLEMLER Yönetimin gerçeklik ve verimliliğini kontrol ve izlemek için oluşturulmuş GÖSTERGELER Plan için sürekli öz değerlendirme sağlama için ĠZLEME VE KONTROL MODELĠ

9 2 Gelişim Çerçevesi Anahtar Stratejik Eylem Planı ün stratejik hedefleri şöyle sıralanabilir: Kaza sayısını azaltmak Kazaların vahametini azaltmak Trafik kazalarında ölenlerin sayısını %40 azaltmak.

10 2 10 ana öncelik alanı: Gelişim Çerçevesi Yol Güvenliği Eğitimi ve Öğretim Yol Güvenliği Bilinci Ġzleme ve Kontrol Daha iyi davranış, sorumlu ve güvenli sürücülük elde edebilmek için Vatandaşların bilincini arttırmak ve onları yol güvenliği konusuna dahil etmek. Sürücü disiplinini daha etkili kılmak Araç Güvenliği Araçlarda güvenliği arttırmak için Altyapı ve Trafik Yönetimi Daha güvenli yollar ve trafik için UlaĢımda ĠĢçi Yol Güvenliği İnsanlar ve yük için daha güvenli ulaşım sağlamak Mağdurlar ve ailelerine destek Yol güvenliği konusunda araģtırma ve inceleme Sivil toplumunun katkısı Trafik kazaları mağdurlarına destek olmak Yol güvenliğini geliştirmek için uyumlu ve odaklı çalışmak Tüm toplumun doğrudan ve etkin katılımını sağlamak Yöneticiler arası uyum Yöneticiler arasında eylemlerin eşgüdümünü artırmak.

11 2 Gelişim Çerçevesi Planın geliştirilmesinin, işlemlerin koordinasyonunun yapılması sayesinde, temsilcilerin ve katılımcıların uyumlu çalışabilmesine olanak sağlanması gerekmektedir. Kişiler ve kurumlar tarafından konulan hedeflerin yerine getirildiğini inceleyen ve sürekli denetleyen izleme ve kontrol modeli oluşturulacaktır.

12 3.1 Stratejik Hedefler Eylem Planı 2010

13 3.1. Eylem Planı Stratejik Hedefler Gösterge Değişim Hedef 2013 Toplam kaza sayısının azaltılması Toplam ölü sayısının azaltılması Toplam yaralı sayısı azaltılması 18 yaşından küçük olan yolcuların ölüm sayısını azaltmak 18 yaşından küçük olan yolcuların yaralı sayısını azaltmak Araç filosunun yaş ortalamasındaki azalma (<10 yıl) ,87% ,51% ,64% %17,3 %16,7 %16,5 -%0,2 %10 %13,7 %13 %12,9 -%0,1 %8 %44,95 %46,45 %48,75 %2,3 %60

14 3.1. Eylem Planı 2010 Trafik istatistiği veritabanı yönetimi standardizasyonu üzerinde çalışılacak, rapor tutan tüm kurumların bu standartlar çerçevesinde çalışması sağlanacaktır. Uluslar arası kabul gören ayrıntıda raporlama yapılabilmesi için aşağıdaki başlıklar önerilmektedir: Gösterge DeğiĢim GerçekleĢme Milyon kişi bazında ölüm oranındaki azalma 2 3 Toplam ölüm sayısındaki azalma Toplam ciddi yaralama sayısındaki azalma Her 100 yaralanmalı kazadaki ölüm oranındaki azalma 4 Kaza sonucu toplam yaralı sayısındaki azalma Moped kazalarında15-20 yaş arasında ölüm sayısındaki azalma Motosiklet kazalarında yaş arasında ağır yaralanan sayısındaki azalma Özel araçta bulunan 18 yaşından küçük olan yolcuların ölüm sayısındaki azalma Özel araçta bulunan 18 yaşından küçük olan yolcuların ağır yaralanma sayısındaki azalma yaşlarında trafik kazası sonucu ölen özel araç sürücüsü sayısındaki azalma yaşlarında trafik kazası sonucu ağır yaralanan özel araç sürücüsü sayısındaki azalma 34 yaşın üzerinde trafik kazası sonucunda ölen özel araç sürücüsü sayısındaki azalma 34 yaşın üzerinde trafik kazası sonucunda ağır yaralı özel araç sürücüsü sayısındaki azalma 34 yaşın üzerinde olup motosiklet kazasında ölen sayısındaki azalma 34 yaşın üzerinde olup motosiklet kazasında ağır yaralı sayısındaki azalma Kent içinde ölen 49 yaş üzeri yayaların sayısındaki azalma Kent içinde ağır yaralanan 49 yaş üzeri yayaların sayısındaki azalma Yazın (Temmuz ve Ağustos) olan toplam ölüm sayısındaki azalma Yazın (Temmuz ve Ağustos) olan toplam ağır yaralı sayısındaki azalma Hafta sonu ölümlerindeki sayının azalması Hafta sonu ağır yaralanmaların sayısının azalması yaşları arasında hafta sonundaki kazalarda ölen sayısındaki azalma yaşları arasında hafta sonundaki kazalarda ağır yaralanan sayısındaki azalma

15 Gösterge DeğiĢim GerçekleĢme Araç filosunun yaş ortalamasındaki azalma (< 10 yıl) Kent içinde yaralanmalı kaza yapan moped sayısındaki azalma Kent içinde yaralanmalı kaza yapan motosiklet sayısındaki azalma 16 Yaralanmalı kaza yapan ağır taşıt sayısındaki azalma Hız sınırını aşan sürücülerin kontrollü sürücülere oranındaki azalma Araç sürücülerinin %20 sini kapsayacak şekilde yapılan alkol muayenesi sayısındaki artış (milyon) Sürücü sayısı başına alkol kontrolü oranı Kandaki alkol oranı > 0.3 gr/l olan ölüm oranındaki azalma Kent içinde ön emniyet kemeri kullanımındaki artış Kent içinde arka emniyet kemeri kullanımındaki artış Şehirlerarasında arka emniyet kemeri kullanımındaki artış Kent içinde moped sürücülerinde kask kullanımındaki artış Kent içinde moped yolcularında kask kullanımındaki artış Otoban kazalarındaki ölüm sayısındaki azalma Otoban kazalarında ağır yaralı sayısındaki azalma Otoyol kazalarında oluşan ölüm sayısındaki azalma Otoyol kazalarında ağır yaralı sayısındaki azalma Geleneksel yollarda gerçekleşen kazalardaki ölü sayısındaki azalma Geleneksel yollarda gerçekleşen kazalardaki ağır yaralı sayısındaki azalma Yoldan çıkma sonucu meydana gelen kaza sayısındaki azalma Yol kusurları (sinyal hataları, yol çalışmaları, vb.) sonucunda oluşan kaza sayısındaki azalma Kör nokta sonucu meydana gelen kaza sayısındaki azalma Kör nokta sonucu meydana gelen her 100 kazadaki ölü sayısındaki azalma

16 3.1. Eylem Planı 2010 İlgili Gerçekler: Genel Göstergeler yılları arasında trafikle ilgili istatistikleri incelediğimizde şu sonuçlarla karşılaşıyoruz; Araç sayısı %62 artarken, kaza sayısı %105 artmıştır. Trafik kazalarında otoritelerin kaza yerinde tuttukları Kaza Tespit Tutanakları da sağlıklı değerlendirme yapmayı maalesef çok mümkün kılmıyor. Buradaki en dramatik konulardan biri de kaza yerinden yaralı olarak ayrılan kişilerin yolda ya da hastanede yaşamını yitirmesi halinde kaza istatistiklerinde yer almamasıdır. Son 10 yıldaki istatistiklerde yaşamını yitiren kişi sayıları arasında değişmekte, otoriteler, gerçek ölüm sayısını her yıl yaklaşık olarak açıklamaktadır. Bu rakam, artan kaza sayılarındaki yüzdelerle karşılaştırıldığında gerçeklikten uzak kalmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu nun yetkili ve sorumluğu kıldığı Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi nin istatistikleri düzenleme konusunda daha yetkin hale getirilmesi için düzenlemeler yapılması gereği çok açıktır. Veritabanının tek başına bu sorunu çözemeyeceği için Kaza Tespit Tutanaklarının düzenlenmesi ile ilgili görevli personelin eğitime tabi tutularak doğru bilgi akışının da sağlanması gerekmektedir. AB ve gelişmiş diğer ülkelerde; kazadan 24 saat sonra ve 30 gün içinde kazaya bağlı nedenlerle yaşamını kaybeden mağdurlar izlenebilmekte ve istatistiklere yansıtılabilmektedir. Yıllar Araç Sayısı Sürücü sayısı Kaza sayısı Ölü-Yaralı sayısı ArtıĢ oranı %62 %48 %105 %47

17 3.1. Eylem Planı 2010 Ölüm Sayısının Avrupa Birliği Hedeflerine Göre Karşılaştırılması Avrupa Birliği müktesebatında yer alan Avrupa Yol Güvenliği Eylem Planında ( ) yer alan hedeflere ulaşmak konusunda kararlı politikalar izlenebilirse, gecikmeyle de olsa bu sorunun çözülmemesi için bir neden yoktur. Türkiye nin geçen 10 yılda artan refah seviyesine bağlı olarak, gelecek 10 yılda da bu artışın gerçekleşeceği beklentisiyle, araç sayısının 24 milyona ulaşacak olmasına rağmen ölüm sayısını, bugünkü değerden de %50 azaltma hedefi her şeye rağmen yakalanmalıdır. Bu hedef, bir spekülasyon gibi algılanacak olsa da önümüzdeki 10 yıl içinde AB ülkeleri trafik kazalarında ölüm istatistiklerini neredeyse araçta 10 kişiye kadar düşürecektir. Bizim hedefimiz, araçta 30 kişinin ölmesidir ki bu dahi arzu edilen başarıdan uzak kalacaktır. 100 bin araca düģen ölü sayısı: Ülke Ölü Sayısı İsviçre 11 Japonya 11 Kanada 15 Y. Zellanda 16 AB ortalaması 19 Türkiye 76

18 3.1. Eylem Planı 2010 İlgili Gerçekler: Genel Göstergeler YARALANMALI KAZA SAYISININ AZALTILMASI Geçen 10 yılda trafik kazalarında ağır, hafif yaralı sayılarının düşürülmesi de hedefler arasında yer almaktadır. Eylem Planı, ölüm sayılarını bugüne göre %40 azaltmayı hedeflerken burada alınan önlemler yaralanma sayılarını daha da olumlu etkileyecektir. Her yıl %7 oranında sağlanacak iyileşme, kazalardaki yaralı sayısını bugüne göre kişi azaltacağı gibi, bu kişilerin kalıcı sakatlık, iş görememezlik hallerinde de çok olumlu etkiler yaratacaktır YAŞ ARASI ÖZEL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN ÖLÜM SAYISININ AZALTILMASI yaş arası genç sürücülerin tecrübe eksikliği, gençlik heyecanı gibi faktörler nedenleriyle bu yaş grubunda ölümlü, yaralanmalı kazaya karışmaları en sık görünen durumdur. Ülkemizin geleceğinde çok önemli değerler yaratabilecek bu kesime sunulacak eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları özel bir öneme sahiptir. ŞEHİR İÇİNDE ÖLEN 49 YAŞIN ÜZERİNDE YAYA SAYISININ AZALTILMASI Stratejik Planın hedefleri arasına 49 yaş üzerinde yayaların ölüm sayılarının düşürülmesi de hedefler arasında yer almalıdır. Bugüne kadar istatistiklerde yeteri kadar dikkatle izlenmeyen bu grubun da trafik istatistiklerinde yer alması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

19 3.2 Küresel Değerlendirme Eylem Planı 2010

20 3.2. Eylem Planı Küresel Değerlendirme Avrupa kapsamındaki veriler göstermektedir ki, çoğu ülkede ve bölgede kaza oranları azalmaktadır, yılları arasında ölümlü kaza oranı %14 azalmıştır. AB nin yirmi beş üyesinden dokuz tanesinde (Almanya, Estonya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz ve İsveç) yukarıda belirtilen orandan daha fazla azalma gerçekleşmiştir; sekiz üye (Belçika, Danimarka, Yunanistan, İspanya, İrlanda, Avusturya, Finlandiya ve Birleşik Krallık) en azından %5 oranında azalma ile ortalamanın altında kalmıştır; altı üye (Çek Cumhuriyeti, Letonya, Macaristan, Polonya, Slovenya ve Slovakya) hiçbir gelişme göstermezken Kıbrıs ve Litvanya gibi ülkelerde durum daha da kötüye gitmiştir. Milyon kişi başına ölen sayısında (2005 e ait tahmini veriler doğrultusunda) Malta, Litvanya ve Macaristan haricindeki tüm üye ülkelerde azalma meydana gelmiştir. Bazı ülkelerde (Fransa, Lüksemburg, Belçika, Portekiz, İsveç, Hollanda, Danimarka, Almanya, İspanya ve Avusturya) ise Avrupa ortalamasının üzerinde azalma sağlanmıştır; Ülkemiz, üyesi olmak için çok ciddi adımlar attığı AB ülkelerindeki bu gelişmelerden uzakta kalmış olması, bugün olmasa da yarın, en temel haklardan biri olan Yaşama hakkının insanların elinden alındığı gerekçesiyle AB deki muhalifleri tarafından eleştiriye konu olacaktır. Çok geç olmadan bu Stratejik Plandaki hedeflere ulaşmak için çaba gösterilmelidir. Unutulmamalı ki bu konuda yapılacak olan çalışmalar hemen etkisini gösteremeyecek çalışmalardandır.

21 3.3. Eylem Planı Önemli Konular: 2010 yılı içerisinde her stratejik alan ve eylemler aşağıda belirtilmiştir. Beklenen ve gerçekleştirilen eylemler arasındaki ilişki neticesinde gelişme seviyesi yüksek, orta, düşük ölçeği ile değerlendirilmiştir: Her stratejik konu ile ilgili gelişim seviyesi tespit etmek için aşağıdaki terimler kullanılmıştır: Yüksek A Orta M DüĢük B

22 Eylem Planı 2010 Alanlar /Stratejik hatlar GerçekleĢtirilecek ana eylemler Katılımcılar Düzey Açıklamalar 1. Trafik Eğitim ve Öğrenimi 1.1. Trafik eğitiminde artış Müfredat içerisinde yol güvenliğini güçlendirmek. Müfredattaki yol güvenliği için malzeme geliştirmek. Moped ve motosiklet kullanan gençlerin psikolojik durumlarının tespiti ve hangi tür risklerin meydana gelebileceğini tespit eden anket. A Çalışmaların önemli bir kısmı tamamlanmıştır Sürücü Kursları ve Sürücü Belgesi: Trafik eğitimine ilişkin prosedürlerinin geliştirilmesi Yol güvenliği konusunda yeni sorular geliştirmek Sürücü kurslarının ve sınav sistematiğinin incelenmesi, denetlenmesi ve güncellenmesi M 1.3. Karayolu güvenliği hakkında sürücülerin uyarılması ve tekrar eğitilmesi A

23 Alanlar /Stratejik hatlar GerçekleĢtirilecek ana eylemler Katılımcılar Düzey Açıklamalar 2. Yol Güvenliğinden haberdar olmak 2.1. Yol güvenliği farkındalığını artırmak Sosyal farkındalık için genel kampanyalar düzenlemek. Kongre ve konferanslara katılmak 2.2. Tıbbi önleyici eylemler Sağlık Bakanlığı ile anlaşma çerçevesini imzalamak Sağlık bilgi ve kontrol sistemleri A M Çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı Trafik kazalarında yaralı olarak sağlık kurumlarına getirilen kişilerin nihai durumunun raporlanması da sağlanmalıdır. 3. Gözetim ve kontrol 3.1 Sürücülerin trafik disiplininin izlenmesinin ve kontrol edilmesinin geliştirilmesi Kontrol eylemlerinin sürekli geliştirilmesi Trafik denetimlerini arttırmak Sivil araçla denetimlerin arttırılması Hız radarlarını arttırmak M Trafik denetleme otoritelerine gerekli desteğin, insan kaynaklarının ve donanımın sağlanması şart. 3.2 Disiplin işlemlerini daha etkin kılmak için yasal reformların yapılması Hakimler, savcılar ve memurları yol güvenliği hakkında bilgilendirmek için kurslar B Karayolları Trafik Kanunu güncelleniyor 4. Araçlarda Güvenlik 4.1. Araçlarda güvenlik sistemlerini teşvik etmek. AB direktifleri doğrultusunda kanunların uyarlanması Araştırmaya destek A Otomotiv sektörü temsilcilerinin katılımı sağlanmalı

24 Alanlar /Stratejik hatlar GerçekleĢtirilecek ana eylemler Katılımcılar Düzey Açıklamalar 5. Altyapı Tesisleri Ve Yönetim / Trafik Bilgisi 5.1.Trafik yönetimi ve bilgisi iyileştirme Ulusal plana akıllı trafik sistemlerinin uygulanması geliştirilmesi A 5.2. Bakım, geliştirme ve altyapının inşaatı ve onarımı Yol yüzeyinin iyileştirme çalışmaları Altyapı bakım çalışmaları Bölünmüş yol yapımı, bakımı ve iyileştirme çalışmaları A

25 Alan Strateji Bilgisi Uygulanacak BaĢlıca Faaliyet Ġlgili KuruluĢ Seviye Dikkat Edilecekler Altyapı Tesisleri ve Yönetim / Trafik Bilgisi 5.3. Altyapı, işletme, iyileştirme Motosiklet sürücüleri için oto korkuluk koruma sistemi hakkında faaliyet raporu hazırlanması B 5.4. Yol güvenliğini geliştirmek için denetimler, çalışmalar ve kurallar belirleme 6. Hizmet ve UlaĢtırma Yol Güvenliği Sinyalizasyon sistemlerinin kontrolünü yapmak ve güncellemek B 6.1. Çalışma, bilinç ve yol güvenliği konusunda profesyonel nakliye grubunun kontrolü Kamyon ve otobüslerin takoğraf kontrolü, hız sınırlama cihazı kontrolü, sürüş zamanı kontrolü ve ağırlık aşımı kontrollerini yapmak M Geliştirme ve uygulama katılım sistemi uyarlanması ve yol güvenliğinin garanti edilmesi için yol katılımlarında önemli çalışmalar yapılması, 6.2. Profesyonel nakliyede ve çalışma alanında yol güvenliğini artırmak için ilave ölçümler

26 Alan Strateji Bilgisi Uygulanacak BaĢlıca Faaliyet Ġlgili KuruluĢ Seviye Dikkat Edilecekler 7. Mağdur kimseler ve ailelerine yardım ve destek 7.1. Trafik kazaları mağdurları ve * Trafik kazaları olaylarında nasıl ailelerine ilgi ve yardımın davranacakları konusunda çalışma geliştirilmesi programlarını teşvik etmek *Trafikte şiddet karşıtı programları destekleme ve katılma 8. Yol güvenliği analizleri ve araģtırmaları 8.1. Yol güvenliği hakkında * Uluslararası çalışma gruplarına bilgi toplama, işleme, analiz ve yol güvenliği forumlarına etme ve bilginin yayılmasını katılım geliştirme * Düzenli bilgi yayınlama B M Trafik kazası mağdur ve aileleri dernekleri ile işbirliğinin desteklenmesi, Trafik kazalarının kayıt standartlarının oluşturulması, raporlama içerikleri

27 3.4. Uygulanacak Ana Girişimlerin Tanımı Eylem Planı 2010

28 3.4.1 Trafik Çalışması ve Eğitimleri Eylem Planı 2010

29 Eylem Planı TRAFĠK ÇALIġMASI VE EĞĠTĠMLERĠ 1.1 Trafik Eğitimine Bir Yardım Her eğitim seviyesinde, zorunlu ve zorunlu olmayan eğitimler ile özellikle öğretmenlere ve ailelere eğitimler ile halkın trafik kazalarını önleme konusunda eğitim seviyesini yükseltme ve kalıcı bilinçlendirmek amaçlanmaktadır. İlköğrenim kurumlarının 4 ve 5. sınıflarında Trafik Dersi verilmektedir. Ders kitaplarındaki müfredat, içeriği itibarıyla bilgi verici ve eğitici olmakla beraber, dersin yaşama taşınmasında ve pratiğe geçirilebilmesi daha farklı bir yaklaşımı gerektirmektedir. Planlanmış olan çalışmada, okul ziyaretleri yapılacak, okul öncesi (6 yaşa kadar), 1. Kademe (6-12 yaş), 2. Kademe ve orta öğrenim (13-17 yaş) ve 18+ yaş için 4 ayrı segmente göre iletişim kurulacaktır. Özellikle 13 yaş altı öğrenciler çalışmada ebeveynlerini denetleyen Trafik Sorumlusu rolüne özendirilerek kısa vadede ebeveynlerinin davranışlarını etkilemeleri beklenecek, orta ve uzun vadede de saygılı, kurallara uyan sürücüler olacaklardır. Benzer şekilde özel öğretici materyallerinin geliştirilmesi, internet olanaklarının kullanılmasıyla hedef kitleyle ilişki sürekli kılınacaktır. Petrol istasyonu, iskeleler ve alışveriş merkezi gibi ortamlarda yapılacak etkinliklerle çocuklarla okul dışında da karşılaşılacak ve ebeveynleriyle de iletişim kurulacaktır. Okul merkezli yapılan çalışmalarda, öğretmenlerden okul taşıtı sürücülerine kadar trafikle ilgili tüm paydaşlar çalışmanın parçası yapılacaktır. Okulların yakın civarındaki trafikle ilgili eksiklikler saptanacak, bunların giderilmesi için ilgili kamu kurumları bilgilendirilerek, önceden belirlenmiş hizmet seviyelerine göre gereğinin yapılmasına çalışılacaktır. Benzer bir çalışma da öğrencilerin internet kanalıyla yaşadıkları bölgede gözlemledikleri trafikle ilgili eksiklikleri bildirebilecek olmalarıdır. Bu çalışmanın yan faydasının da Katılımcı Vatandaşlığı n önemini öğrencilere çok küçük yaşta verebilecek olmamızdır. Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları arasında olan Trafik Eğitim Parkları nın tesis edilmesi ve işletilmesi noktasında bu tesislere materyal desteği sağlanarak destek olunacaktır.

30 Eylem Planı Sürücü Kursları ve Sürücü Belgeleri: Trafik Eğitimine Bağlı Prosedürlerde GeliĢme Hedefleri Sürücü adaylarının eğitildiği özel sürücü kurslarının müfredatının günün koşullarına göre güncellenmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak sınavlarda sorulan sorular da güncellenerek, sınavdan geçme şartı daha da zorlaştırılmalıdır. Özel sürücü kurslarının sayısı civarındadır. Aralarındaki rekabet nedeniyle özellikle fiyat rekabetiyle müşteri edinmeye çalışmaktadırlar. Gelirlerinin düşmesine bağlı olarak karlılığı sağlamak için kaliteden taviz verdikleri gözlenmektedir. Düşen kalite doğrudan sürücü adaylarının eğitimine yansımakta ve çoğunluğu genç insanlar hem parasının tam karşılığını almadan daha da kötüsü yarı eğitimli olarak trafiğe çıkarak hem kendisinin hem de etrafındakilerin can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle özel sürücü kurslarının denetimi de ayrıca üzerinde durulması gereken önemli konulardan biridir. Özel sürücü kursu öğretmen, yöneticilerinin ve sınav heyetinde yer alan kişilerin değişen koşullara bağlı olarak eğitim almaları sağlanmalıdır.

31 Eylem Planı Sürücü Yol Bilinci ve Tekrar Eğitimi: Ceza Puanı uygulaması, denetimlerin yeterli etkinlikte yapılamamasından dolayı beklenilen faydayı sağlayamamıştır yılında yapılan denetimler sonucu, 100 ceza puanını dolduran sürücü cezalandırılabilmiş, 5 kez hız limitini aşan sürücü sayısı da sadece 812 olmuştur.

32 3.4.2 Eylem Planı 2010

33 Eylem Planı Yol Güvenliği Bilinci 2.1 GeliĢen Yol Güvenliği Bilinci Yol Güvenliği Bilinci Kişilerin seyahat özgürlüğü ve ulaşım hizmetini alan taraf olarak tüketici haklarının yanında vatandaşlık sorumluluğuyla hareket ederek devletin sunduğu bu hizmeti kullanırken bilincin de geliştirilmesi amacıyla Trafikte Sınırını Bil sloganıyla bir sosyal sorumluluk projesi tasarlanmıştır. Kampanya, öğrenciler için tasarlanan programın tamamlayıcısı olarak hayata geçirilecektir. Bu kampanya; TV, Out-door, baskılı malzemeler, internet ve saha çalışması iletişim kanallarıyla uygulanacaktır. Hız limitleri, Emniyet kemeri kullanılması, Alkollü araç kullanma, Ekonomik sürüş teknikleri Hakkında bilgiler; etkileyici iletişim, yüksek bilinirlik, kalıcı bilinçlendirme, güler yüzlü ve teşvik edici bir yapıda tasarlanmıştır. Radyolarda yayınlanacak farklı formatta bir yarışmayla da desteklenecektir. Medya desteği ve internetin etkin şekilde kullanımıyla hedef kitleyle iletişimin sürekli kılınması hedeflerimiz arasındadır.

34 3.4.3 Gözetim ve Kontrol Eylem Planı 2010

35 Eylem Planı Gözetim ve Kontrol 3.1 Trafik Disiplinindeki Faaliyetlerin ve Sürücü DavranıĢlarının Denetlenmesi Akıllı ulaşım sistemlerinin kullanımının son yıllarda artmasıyla birlikte elektronik denetim sistemleri de çok etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Caydırıcı etkisi neredeyse resmi görevliye eş değerdedir. Yerel yönetimlerin geliştirdiği elektronik denetim sistemleriyle; kırmızı ışık ihlali, nedensiz olarak emniyet şeridi kullanımı önemli karayollarından başlayarak yaygınlaştırılmaktadır. Elektronik denetim yaygınlaştırılırken, alınan başarılı sonuçlardan cesaretle diğer ihlallerin tespitiyle ilgili geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Elektronik sistemlerin yaygınlaşırken yasal düzenlemeye de ihtiyaç bulunmaktadır. İhlallerin yerel yönetim tarafından saptanmasına ve belgelenmesine rağmen ceza kesim yetkisi emniyet teşkilatında olması nedeniyle emniyetin ayırdığı insan kaynağının kapasitesiyle sınırlı cezalandırma çalışması yapılabilmektedir. Bu yöntemle yapılan denetimlerde ceza kesme yetkisinin yerel yönetimlerle paylaşılması gerekmektedir. 3.2 Disiplinin Daha Etkili Uygulanabilmesi Ġçin Yasal Reformların ve Prosedürlerin Artırılması Çalışmaların yasal olarak da desteklenebilmesi için bazı reformlara ihtiyaç bulunmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu taslağı hazırlanmış ve paydaşların ve akademisyenlerin görüşlerine açılmıştır yılı içinde TBMM den geçerek yasalaşmasıyla beraber güncel şartlar ve ihtiyaçlara cevap verebilecek bir noktaya ulaşılacağı beklenmektedir.

36 3.4.4 Eylem Planı 2010

37 Eylem Planı Araçta Güvenlik Araçta Güvenlik 4.1 Araçlarda Güvenlik Sistemlerinin TeĢvik Edilmesi Teknolojik gelişmeler izlenerek uygulanmasında yarar görünen konular yasal düzenlemelerle desteklenecektir. Buna bir örnek olarak Haziran 2010 da hayata geçirilecek olan araçlarda çocuk koltuğu kullanım mecburiyetini verebiliriz. Bu konuların geliştirilmesi için otomotiv endüstrisinin temsilcilerinin de çalışmalarımıza katılımı sağlanacaktır.

38 3.4.5 Eylem Planı 2010

39 Eylem Planı 2010 Altyapılar ve Yönetim Trafik Bilgisi 5. ALTYAPILAR VE YÖNETĠM / TRAFĠK BĠLGĠSĠ 5.1. Trafik Yönetiminin ve Seyahat Gezi Öncesi Yol Kullanıcılarının Bilgilendirmenin GeliĢtirilmesi Akıllı ulaşım sistemlerinin bir parçası olan navigasyon sistemleri, GSM şebekesi ve internetten gerçek zamanlı trafik bilgisi hizmeti sunumu sürücülerin seyahatlerini planlamalarında çok yardımcı olan sistemler olmuştur. Sinyalizasyon sistemlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmalar süreklilik arz etmektedir. Yollara kurulan bilgilendirme ekipmanları ve video gözetim kameralarından alınan bilgilerle sürücüler bilgilendirilirken bu bilgiler, trafik yönetiminde yetkili diğer otoriterle de paylaşılmaktadır. Farklı kurumlar arasında bazen de insan faktöründen dolayı koordinasyonlarda zafiyetler izlenmektedir. Daha objektif çözümlerle insan faktörünün azaltılacağı çözümlere ihtiyaç bulunmaktadır Bakım, GeliĢtirme ve Altyapı Yapımı ve Yol Güvenliği Ġçin Tamir ve Bakım Bu çalışmalar; bakım ve değerlendirme, güvenliği artırma ve yol durumu ile ilgili genel bakım, restorasyon ve geliştirmeleri ve bunun etkisi olan yol geliştirmelerini (dikey ve yatay işaretlemelerin boyama, bakım ve restorasyonu, trafik levhaları ve ihtiva edilen sistemler, yol elemanlarının temizlenmesi, yolda oluşan çukurların temizlenmesi, tamiri ve olağan dışı zararların bakımı gibi) içermektedir. Kaza oranlarını düşürmek için altyapı ve ulaştırma planının maddeleri içinde yer alan yol güvenliği ve yapısının bakımı, yol güvenliği, yol işaretleme, asfaltlama ve tam bakım konularında hizmet seviyelerinin belirlenerek ilgili kurumların hizmet kalitesinin sürekli artırılması ve ölçümlenmesi için 2011 yılında çalışmalar yapılacaktır.

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

Trafik Kazaları ve Emniyet Kemeri

Trafik Kazaları ve Emniyet Kemeri Trafik Kazaları ve Emniyet Kemeri Doç.Dr. IŞILDAR, Süleyman Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanı Karayolu trafik kazalarının azaltılması etkin tedbirlerin alınmasıyla mümkündür. Etkin tedbirler

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2016 - İstanbul PGD faaliyetlerinin etkinleştirilmesine ilişkin

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre dünyada; Dünyada, her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmekte, 50 milyon

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya,

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, 18.4.2011 Tüketicinin Korunması Tüketicinin Korunması hakkında BM Yönergesi -1985 Değişiklik Ocak

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ ŞİŞLİ 10 CAN KAYBI SOMA 301 CAN KAYBI VAN 604 CAN KAYBI JAPONYA 15.828 CAN KAYBI ÖLÜ

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

YOL GÜVENLİĞİ SAVUNUCULUK PROJESİ. Mine AKDOĞAN Türk Kızılayı Yol Güvenliği Proje Koordinatörü

YOL GÜVENLİĞİ SAVUNUCULUK PROJESİ. Mine AKDOĞAN Türk Kızılayı Yol Güvenliği Proje Koordinatörü YOL GÜVENLİĞİ SAVUNUCULUK PROJESİ Mine AKDOĞAN Türk Kızılayı Yol Güvenliği Proje Koordinatörü İÇERİK Dünyada ve ülkemizde yol güvenliği sorunu Karayolu güvenliği ve Kızılay Kızılhaç Dernekleri Türk Kızılayı

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

Jandarma Genel Komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Trafikte Alkol ve Uyuşturucu ile Etkin Mücadele Sempozyumu (Alkol ve Uyuşturucu Etkisi Altındaki Sürücülerin Oranları ) 1 Jandarma Trafik Hizmetleri Jandarma Trafik Hizmetleri,

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 22

HABER BÜLTENİ Sayı 22 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 22 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Türkiye genelinden ve AB-28 den daha düşük: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2015 te hem bir önceki aya hem de bir önceki

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

TRAFİK TESCİL ve DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DEDEKTİFLERİ PROJESİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

TRAFİK TESCİL ve DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DEDEKTİFLERİ PROJESİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TRAFİK TESCİL ve DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DEDEKTİFLERİ PROJESİ BİLGİLENDİRME SUNUMU 31 Temmuz 2012 tarihinde Sayın Başbakanımız tarafından imzalanarak yürürlüğe giren Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 28

HABER BÜLTENİ Sayı 28 HABER BÜLTENİ 10.02.2015 Sayı 28 Konya Ticaret Odası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) ile Konya da inşaat

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

2015 FİLO BAROMETRE. Türkiye

2015 FİLO BAROMETRE. Türkiye 1 2015 FİLO BAROMETRE Türkiye Araştırmanın sınırları Avrupa & BRT 1 1 Brezilya, Rusya, Türkiye 2002: Fransa da oluşturuldu 2005: İtalya, Portekiz, İsviçre 2006: Polonya 2007: Belçika, Çek Cumhuriyeti 2008:

Detaylı

İŞTE YOL GÜVENLİĞİ. Hepimizin sorumluluğu

İŞTE YOL GÜVENLİĞİ. Hepimizin sorumluluğu İŞTE YOL GÜVENLİĞİ Hepimizin sorumluluğu BİZ KİMİZ? FUNDACIÓN MAPFRE(MAPFRE VAKFI) 1975 yılında MAPFRE tarafından kurulmuş olup, İspanya ve diğer ülkelerde toplum ve bireylerin refahına aşağıdaki amaçlar

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ:

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: HABER BÜLTENİ 02.10.2015 Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Konya da inşaat sektöründe

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Aylin ÇİÇEK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 19--20 Ekim 2016 - ANKARA 1 Doğal Kaynak Al-Kullan-At Atık LİNEER EKONOMİ SÜRECİ Üretim Geri Dönüşüm Tüketim Atık Yönetimi

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.05.2015 Sayı 19 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre değişmedi: Mart ayında düşen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Nisan 2015 te bir önceki aya göre değişmedi. Geçen

Detaylı

1 Şekil-1. TEPE (Ocak 2016 Ocak 2017) 1

1 Şekil-1. TEPE (Ocak 2016 Ocak 2017) 1 HABER BÜLTENİ 02.02.2017 Sayı 85 PERAKENDE GÜVENİ 12 AYDIR NEGATİFTE 2016 yılını negatif seyirle tamamlayan perakende güveni, yeni yılın ilk ayında da bu eğilimine devam ederek son 12 ayı negatif seviyede

Detaylı

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Bengisu Özenç Araştırmacı Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Politika Notu Aralık 2010 Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Aralık 2010 tarihinde yayınlanmış olan

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 88

HABER BÜLTENİ Sayı 88 NİSAN AYINDA TEPE, SON 99 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE HABER BÜLTENİ 03.05.2017 Sayı 88 Şubat 2016 dan bu yana aralıksız negatifte bulunan perakende güveni, -20,2 ile Nisan ayında son 99 ayın en düşük seviyesini

Detaylı

w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2014

w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2014 w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2014 TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAYIS 2015 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

TEB ARVAL CVO SUNUMU. 29 Kasım 2013 İstanbul

TEB ARVAL CVO SUNUMU. 29 Kasım 2013 İstanbul TEB ARVAL CVO SUNUMU 29 Kasım 2013 İstanbul Tüm filo profesyonelleri için uzman platformu: CVO nedir? Filo müdürleri, tedarik uzmanları, üreticiler, leasing şirketleri, reklamcılar, sigortacılar, basın,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ HABER BÜLTENİ xx.12.2015 Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), her ay Konya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 200 firmaya

Detaylı

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Mevcut sipariş durumunun denge değeri Şubat 2016

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 38

HABER BÜLTENİ Sayı 38 HABER BÜLTENİ 14.12.2016 Sayı 38 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SATIŞ FİYATI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Mevcut siparişler

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14 HABER BÜLTENİ xx.12.2014 Sayı 14 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Kasım 2014 te bir önceki aya göre artarken geçen yılın aynı dönemine

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması Aslı YAMANTAŞ Sağlık-Emniyet-Çevre /Kalite Müdürü Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (DGSA) 2014 1 İÇERİK Tehlikeli Kimyasalların Tanımlanması

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 92

HABER BÜLTENİ Sayı 92 PERAKENDE GÜVENİ 11 AYDIR YATAY SEYİRDE HABER BÜLTENİ 07.09.2017 Sayı 92 Perakende güveni Ağustos ayında -18,7 puan değerini aldı. Endeks, bir önceki aya göre 0,5 puan artış, bir önceki yılın aynı dönemine

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 69

HABER BÜLTENİ Sayı 69 HABER BÜLTENİ 09.10.2015 Sayı 69 PERAKENDEDE GÜVEN GEÇEN AYA VE GEÇEN YILA GÖRE DÜŞTÜ: TEPE, eylül ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş

Detaylı

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 87 ŞUBAT AYINDAKİ SERT DÜŞÜŞÜ BEKLENTİLERDEKİ ARTIŞLA TELAFİ EDEN TEPE, HALA NEGATİFTE

HABER BÜLTENİ Sayı 87 ŞUBAT AYINDAKİ SERT DÜŞÜŞÜ BEKLENTİLERDEKİ ARTIŞLA TELAFİ EDEN TEPE, HALA NEGATİFTE HABER BÜLTENİ 04.04.2017 Sayı 87 ŞUBAT AYINDAKİ SERT DÜŞÜŞÜ BEKLENTİLERDEKİ ARTIŞLA TELAFİ EDEN TEPE, HALA NEGATİFTE Şubat 2016 dan bu yana negatifte bulunan perakende güveni, yılın üçüncü ayında da yine

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 3,7 puan yükselerek -6,3 puan değerini

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34 HABER BÜLTENİ xx.08.2016 Sayı 34 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ ARTTI Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Mevcut siparişler ise; Haziran

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13 HABER BÜLTENİ xx.11.2014 Sayı 13 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü: Ağustos 2014 te yükselişe geçen Konya hizmetler sektörü güven endeksi, ekim ayında bir önceki

Detaylı

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 Tablo 3: Yıllar İtibariyle Meydana Gelen Ölümlü ve Yaralanmalı

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 90

HABER BÜLTENİ Sayı 90 PERAKENDECİ YILIN İLK 6 AYINDA GEÇEN YILI ARADI HABER BÜLTENİ 04.07.2017 Sayı 90 2016 yılının ilk yarısını -6,9 puan ile sonlandıran perakende güveni, 2017 yılının ilk yarısında -16,8 puan seviyesine geriledi.

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 82 PERAKENDE GÜVENİ EKİM DE SON 7 YILIN EN DÜŞÜK DEĞERİNİ ALDI

HABER BÜLTENİ Sayı 82 PERAKENDE GÜVENİ EKİM DE SON 7 YILIN EN DÜŞÜK DEĞERİNİ ALDI HABER BÜLTENİ 04.11.2016 Sayı 82 PERAKENDE GÜVENİ EKİM DE SON 7 YILIN EN DÜŞÜK DEĞERİNİ ALDI Perakende güveni Ekim ayında hem geçen yıla hem de geçen aya göre azaldı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu,

Detaylı

1 Şekil-1. TEPE (Şubat 2016 Şubat 2017) 1

1 Şekil-1. TEPE (Şubat 2016 Şubat 2017) 1 HABER BÜLTENİ 03.03.2017 Sayı 86 GELECEĞE DAİR UMUTSUZLUK PERAKENDE GÜVENİNİ DÜŞÜRÜYOR 2016 yılını negatif seyirle tamamlayan perakende güveni, yeni yılın ilk iki ayında da bu eğilimine devam ederek son

Detaylı

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AMACINA YÖNELİK BAKANLIKLAR

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI *vize için seyahat *geniş kapsamlı keyf seyahat Başa Dön Vize Sağlık Seyahat Sigortası Teminatları Acil Tıbbi Tedavi Acil Diş Teminatı Tıbbi Nakil Daimi İkametgaha Nakil Vefat

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 22

HABER BÜLTENİ xx Sayı 22 HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 22 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 52 KONYA DA PERAKENDE GÜVENİNDE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR:

HABER BÜLTENİ xx Sayı 52 KONYA DA PERAKENDE GÜVENİNDE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR: HABER BÜLTENİ xx.06.2016 Sayı 52 KONYA DA PERAKENDE GÜVENİNDE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR: Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri Mayıs 2016 da da düştü. Önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş,

Detaylı

ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ

ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ BELEDİYE ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİNDE TÜRKİYE 81 il 2950 belediye 74.724.269 kişi 31.092.768 ton evsel nitelikli katı

Detaylı

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ (EKİM 2015)

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ (EKİM 2015) PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ (EKİM 2015) PERAKENDECİNİN GELECEK DÖNEM SATIŞ BEKLENTİLERİ YENİDEN ARTIYOR: TEPE, ekim ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ 23 Kasım 2011 Ankara DÜNYADA HER YIL TRAFİK KAZALARINDA YAKLAŞIK 1.300.000 KİŞİ HAYATINI KAYBETMEKTE, ON

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUġLARIN TRAFĠK GÜVENLĠĞĠNE ETKĠSĠ VE 10 YILLIK EYLEM PAKETĠ

ULUSLARARASI KURULUġLARIN TRAFĠK GÜVENLĠĞĠNE ETKĠSĠ VE 10 YILLIK EYLEM PAKETĠ ULUSLARARASI KURULUġLARIN TRAFĠK GÜVENLĠĞĠNE ETKĠSĠ VE 10 YILLIK EYLEM PAKETĠ Dr. Fatih VURSAVAŞ Trafik Araştırma Merkezi Müdür V. Emniyet Genel Müdürlüğü Hacettepe Üniversitesi Trafik Ve Yol Güvenliği

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 78

HABER BÜLTENİ Sayı 78 PERAKENDE GÜVENİ GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AZALDI: HABER BÜLTENİ 04.07.2016 Sayı 78 TEPE değeri, haziran ayında mayıs ayına benzer şekilde gerçekleşti. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve işlerin

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 89

HABER BÜLTENİ Sayı 89 PERAKENDEDE İŞLER TOPARLANMIYOR, TEPE YİNE DİPTE HABER BÜLTENİ 02.06.2017 Sayı 89 Nisan ayında son 99 ayın en düşük seviyesini gören perakende güveni, Mayıs ayında da bu seviyesini korudu. Bir önceki aya

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34 HABER BÜLTENİ xx.02.2017 Sayı 34 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 6,1 puan yükselerek 7 puan değerini

Detaylı

TRAFİK GÜVENLİĞİ SORUNU

TRAFİK GÜVENLİĞİ SORUNU TRAFİK GÜVENLİĞİ SORUNU Dünya genelinde 2013 yılında trafik çarpışmalarında hayatını kaybedenler yaklaşık: 1.3 milyon kişi 2013 yılında trafik çarpışmalarında yaralananlar: 50 milyon kişiden fazla Trafik

Detaylı

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UNITED NATIONS (UN) NEW YORK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ

Detaylı

türkiye talep profili 2014

türkiye talep profili 2014 1 AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLERİ VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ türkiye talep profili 2014 ilk yarı Sonuçları (özet değerlendirme) 30 YIL 1984-2014 AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT GECELEMELER % 10, GELİR % 6 ARTTI

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY)

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) GİRİŞ UKAY İÇİN YASAL DAYANAK Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Strateji Belgesi (2010-2012) Ekonomi

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 57

HABER BÜLTENİ xx Sayı 57 HABER BÜLTENİ xx.11.2016 Sayı 57 PERAKENDE GÜVENİNDE NEGATİF SEYİR DEVAM EDİYOR: Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) Ekim 2016 da geçen aya ve geçen yıla göre azaldı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 19 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 42

HABER BÜLTENİ Sayı 42 KONYA PERAKENDE SEKTÖRÜ DURAĞAN SEYRETTİ: HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 42 Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya göre önemli bir değişim göstermedi. Önümüzdeki 3 aydaki satış fiyatı ve

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012 T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012 TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2013 ÖNSÖZ 2012 yılında yurdumuzda meydana gelen trafik

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

Değerlendirme Araçları Projesi

Değerlendirme Araçları Projesi Hastanelerde Kalite Geliştirme için Performans Değerlendirme Araçları Projesi (PATH) ve Türkiye nin Katılımı Günnur ERTONG Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 20 Mart 2009 PATH NEDİR? Hastanelerin emsalleriyle

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 Erasmus+ Personel Hareketliliği Duyurusu 2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimiz

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

PANELİSTİN ADI SOYADI: Dr. Leyla ÜNAL KONU BAŞLIĞI : Kamuoyunun Türkiye Karayolları Farkındalığı ve Memnuniyeti

PANELİSTİN ADI SOYADI: Dr. Leyla ÜNAL KONU BAŞLIĞI : Kamuoyunun Türkiye Karayolları Farkındalığı ve Memnuniyeti PANELİSTİN ADI SOYADI: Dr. Leyla ÜNAL KONU BAŞLIĞI : nun Türkiye Karayolları Farkındalığı ve Memnuniyeti KAMUOYUNUN TÜRKİYE KARAYOLLARI FARKINDALIĞI VE MEMNUNİYETİ ANKETLERİ ANKET SONUÇLARININ BİRLİKTE

Detaylı