MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ( ) Bilim ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI (2008-2012) Bilim ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi"

Transkript

1

2 I ( ) Bilim ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi Kasım 2007

3 ÖN SÖZ Stratejik planlama; gerçekte tüm kurumlarda olduğu gibi, üniversitelerin de gelecekte kendilerini görmek istedikleri noktaya taşımalarına olanak sağlayan dönüşüm ve gelişim planlarıdır. Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesi ve Bologna Süreci kapsamında kalite güvencesi konusunda ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalar, Yükseköğretim Kurumları nda Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği ile başlatılmıştır. Kuruluşların öz değerlendirmelerini yaparak hedeflerini koyduktan sonra, bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak stratejiler belirlemelerini, ayrıca ölçülebilir kriterler geliştirerek değişimleri izleme ve değerlendirme sürecini ifade eden katılımcı, esnek bir yönetim yaklaşımı olan stratejik plan, sadece bütçeden kaynak tahsisine yönelik bir unsur olmayıp, üniversitemizin evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda çağdaş toplumun ihtiyaç duyduğu insan gücünü hazırlayabilmesi, ülkemiz üniversiteleri arasında ön sıralarda yer alabilmesi ve belirli alanlarda uluslararası düzeyde eşdeğer duruma gelmesi için gereksinim duyduğu bir araç olarak değerlendirilmelidir. Hazırlanan stratejik plan, Mersin Üniversitesi nin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini, hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içermektedir. Geleceğimizi görmek istediğimiz düzeye taşımak için bir yol haritası olan stratejik plan Üniversitemizin vizyonu olan, Bilimin ışığında, vereceği eğitim-öğretim ve yapacağı bilimsel araştırmalar ile Ülkemizin teknolojik, ekonomik ve sosyal alanda çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasına katkıda bulunmak. hedefimize ulaşabilmemiz için büyük önem taşımaktadır. Bu planın başarıyla uygulanmasında tüm akademik, idari birimlerimiz ile çalışanlarımıza büyük görevler düşmekte olup planın hazırlanmasında emeği geçenlere ve planın uygulanması sürecinde katkı sağlayacak herkese teşekkür ederim. Prof. Dr. K. Suha AYDIN Mersin Üniversitesi Rektörü

4 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ.. I İÇİNDEKİLER. II ŞEKİLLER LİSTESİ III TABLOLAR LİSTESİ.. III 1. GENEL BİLGİLER Tarihçe Örgütlenme Fiziki Durum MERSİN ÜNİVERSİTESİ LAMA SÜRECİ Mersin Üniversitesi Stratejik Planlama Yaklaşımı Mersin Üniversitesi Stratejik Planlama Kronolojisi, Katılımcılar ve Dokümantasyon DURUM ANALİZİ Yüksek Öğretim Sisteminin Dünyadaki Durumu Türkiye de Yüksek Öğretim Sisteminin Genel Durumu Üniversitemizde Genel Durum İnsan Kaynakları Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Yayın Ürün ve Hizmet Mali Kaynaklar Analizi Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Paydaş Analizi Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi Varsayımlar Misyon, Vizyon ve Değerler Misyon Vizyon Değerler Stratejik Amaç ve Hedefler Stratejik Amaç 1: Eğitim ve Öğretim Niteliği ve Alt Yapısının Geliştirilmesi. 50 Stratejik Amaç 2: Üniversitemiz Gelirlerinin Arttırılması, Çeşitlendirilmesi ve Kaynak 52 Kullanım Etkinliğinin Sağlanması. Stratejik Amaç 3: Üniversitemiz Yerleşkelerinin Fiziki Altyapılarının Geliştirilmesi ve 54 Etkin Kullanımının Sağlanması... Stratejik Amaç 4: Ulusal ve Uluslararası Eğitim, Araştırma ve Diğer Kuruluşlar ile 55 İşbirliğinin Arttırılması Stratejik Amaç 5: İnsan Kaynaklarının Nicelik ve Nitelik Olarak Etkinliğini ve 56 Çalışanların Kurum İçi Memnuniyetini Yükselterek Motivasyonlarını Arttırmak... Stratejik Amaç 6: Mezunlarımızın ve Öğrencilerimizin Kurum Aidiyet Duygusunun 57 Geliştirilmesi. Stratejik Amaç 7: Ülkemizin ve Dünyanın Değişen Şartlarını Dikkate Alarak, Araştırma 58 Kalitesini Arttırmak Suretiyle, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Sorunların Çözümüne Bilgi ve Teknolojik Katkı Sağlamak Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Göstergeler, Sorumlu Birimler ve Veri Toplama 59 Periyotları MALİYETLENDİRME 66

5 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1 Mersin Üniversitesi Akademik Organizasyon Şeması... 3 Şekil 2 Mersin Üniversitesi İdari Organizasyon Şeması... 4 Şekil 3 Mersin Üniversitesi Stratejik Planlama Yaklaşımı 10 Şekil 4 Yıllara Göre Öğrenci Sayıları.. 19 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 Mersin Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı Tablo 2 Mersin Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı.. 7 Tablo 3 Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı. 8 Tablo 4 Stratejik Planlama Çalışmalarının Yapıldığı Birimler. 11 Tablo 5 Öğretim Üye Sayılarının Yıllara Göre Değişimi. 17 Tablo 6 Öğretim Üye Yardımcısı Sayılarının Yıllara Göre Değişimi. 17 Tablo 7 Sözleşmeli Öğretim Elemanı Sayılarının Yıllara Göre Değişimi. 17 Tablo 8 Yıllara ve Hizmet Sınıflarına Göre İdari Personel Sayıları Tablo 9 Yıllar İtibariyle Akademik ve İdari Personel Sayıları ve Oranları Tablo 10 Üniversitemiz Adresli Makale Sayıları ve Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı Tablo 11 Araştırmaya Ayrılan Kaynakların Yıllara Göre Dağılımı Tablo 12 Mersin Üniversitesi Birimlerinin 2006 Yılı Döner Sermaye Kapsamında Ürettiği Ürünler ve Sunduğu Hizmetler. 22 Tablo Bütçe Karşılaştırmaları.. 24 Tablo 14 Paydaşlar Listesi Tablo 15 Paydaş Ürün/Hizmet Matrisi 31 Tablo 16 Paydaş Etki Matrisi - Paydaş Önceliklendirmesi Tablo 17 Maliyetlendirme. 66

6 1 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Tarihçe Mersin Üniversitesi, TBMM nin 3 Temmuz 1992 tarihinde kabul ettiği, 11 Temmuz 1992 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3837 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 sayılı Kanun ile 71 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kurulmuş, Kurucu Rektör atanması ile 10 Kasım 1992 tarihinde faaliyete geçmiştir. Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Mersin Meslek Yüksekokulu, Gülnar Meslek Yüksekokulu, Mut Meslek Yüksekokulu, Tarsus Meslek Yüksekokulu ile lisansüstü programlarını yürütecek Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri ne öğrenci alarak yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Su Ürünleri Fakültesi , Tıp Fakültesi eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) ise 15 Mart 1999 tarihinde hizmete açılmıştır. Mersin Üniversitesi mevcut 6 fakültesini, 1999 yılında Eğitim, Mimarlık; 2000 yılında Eczacılık; 2001 yılında ise Tarsus Teknik Eğitim ve İletişim Fakültelerini ekleyerek 11 e çıkarmıştır. Devlet Konservatuarı, eğitim-öğretim yılında orta öğretim düzeyinde öğrenci alarak açılmış; eğitim-öğretim yılında da lisans programında eğitim-öğretime başlamıştır eğitim-öğretim yılında Sağlık Yüksekokulu, eğitim-öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, eğitim-öğretim yılında Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu öğretime başlamıştır. Rektörlük Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı nın eğitim-öğretim yılında Yabancı Diller Yüksekokulu na dönüştürülmesiyle ve 2005 yılında Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu nun 2006 yılında Tarsus ve Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokullarının kurulması ile Yüksekokul sayısı 9 a çıkmıştır. Kuruluşunda 4 meslek yüksekokulu bulunan Üniversitemizde bugün itibarıyla 11 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bunlar; Anamur, Aydıncık, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus, Mersin, Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarıdır. Üniversitemizde Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri nin yanı sıra, Sağlık Bilimleri Enstitüsü eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında faaliyete geçerek yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitime başlamıştır. Mersin Üniversitesi halen; 11 Fakülte, 4 Enstitü, 9 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 11 Meslek Yüksekokulu ve 14 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

7 Örgütlenme Mersin Üniversitesi nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı yasa hükümlerine göre belirlenmiştir. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur. Rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek altı aday arasından Yükseköğretim Kurulunca belirlenen üç aday içinden Cumhurbaşkanınca dört yıl süre ile atanır. İki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, üniversitenin akademik organı olarak işlev görür. Bu kapsamda üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri arasındadır. Üniversite Yönetim Kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafınca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olarak işlev görmektedir. Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir: Fakülte Organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur. Enstitü Organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluşur. Yüksekokul Organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur. Rektörlük idari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve genel sekretere bağlı daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak, enstitüler ise Fakülte ve lisans eğitimi veren Yüksekokullardaki anabilim dalları olarak yapılanır. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte idari örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokullarda ise müdüre bağlı yüksekokul sekreteri bulunur. Üniversitemizin akademik organizasyon yapısı Şekil 1 de, idari yapısı ise Şekil 2 de gösterilmiştir.

8 3 Şekil 1. Mersin Üniversitesi Akademik Organizasyon Şeması

9 4 Şekil 2. Mersin üniversitesi İdari Organizasyon Şeması

10 Fiziki Durum Mersin Üniversitesi nin fiziksel yapılanması, Çukurova Üniversitesi ne bağlı Mersin Meslek Yüksekokulu nun Üniversitemize devriyle Çiftlikköy de m² alanda başlamıştır. Mevcut alan, kuruluş aşamasında kamulaştırma ve tahsislerle m² ye çıkarılmış ve Mersin Üniversitesi Çiftlikköy ana yerleşkesi olarak planlanmıştır. Ana yerleşkede ilk önce kapalı alanı m² olan Mersin Meslek Yüksekokulu nun 2 blokluk derslik ve laboratuarları içeren binası tamamlanarak eğitim öğretime başlanmıştır. Ana yerleşkemiz bugün itibariyle m² ye ulaşmıştır. Ana yerleşkede 1994 yılında Mersin Meslek Yüksekokulu bina ve laboratuarları, 1997 yılında Mühendislik Fakültesi derslik binası ile Rektörlük binası ve Cumhuriyet Alanı, 1998 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi binası, 1999 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi binası ile Çarşı Kompleksi, 2001 yılında Amfi Tiyatro, 2003 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası, 2004 yılında Vadi Spor Kompleksleri, 2005 yılında Merkez Yemekhane ve 2006 yılında Stadyum ile Kültür Merkezi hizmete açılmıştır. Çiftlikköy Ana Yerleşkemizde; Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Güzel Sanatlar, İletişim ve Mühendislik Fakültelerinin yanı sıra Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Mersin Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuarı, Rektörlük ve bağlı idari birimler ile sosyal, kültürel ve sportif amaçlı pek çok tesis yer almaktadır. Üniversitemizin Yenişehir yerleşkesi m 2 alan üzerinde olup m 2 kapalı alana sahip 4 bloktan oluşmaktadır. Bu yerleşkemizde Tıp, Mimarlık, Eğitim, Su Ürünleri, Eczacılık Fakülteleri; Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri; Sağlık Yüksekokulu ile Eğitim Fakültesi Uygulama Kreşi ve Ana Okulu yer almaktadır. Üniversitemizin Tece yerleşkesi Mersin-Antalya yolu sahil bandında yer almakta olup toplam m 2 alana sahiptir. Bu yerleşkemizde öğrenci yurdu ve sosyal tesis olarak kullanılan binalar, 9 dairelik lojman, 2004 yılında yapımı tamamlanan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Oteli yer almaktadır. Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi), 1998 yılında Sağlık Liselerinin Sağlık Yüksekokulu na dönüştürülmesi ile Sağlık Bakanlığı ndan Üniversitemize tahsis edilen Mersin şehir merkezindeki Sağlık Yüksekokulu binası tadil edilerek, 1999 yılında 200 yataklı Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak m 2 kapalı alanla hizmete açılmıştır. Bu binaya ek olarak yapılan binalarla hastanenin kapalı alanı m² ye çıkarılmış, hasta yatak sayısı ise 386 ya ulaşmıştır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mersin in Karaduvar Mahallesi ndeki Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Tesisleri ne ait m 2 alan ve üzerindeki

11 m 2 kapalı alanın 2002 yılında Üniversitemize tahsisini takiben tadil edilerek 2004 yılında hizmete açılmıştır. Mersin Merkez ilçeye bağlı Kuyuluk beldesinde Halk Kütüphanesi olarak inşa edilen ve 1999 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan Üniversitemize tahsisi sağlanan m 2 kapalı alana sahip binada, Mersin Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mersin Serbest Bölge yakınında bulunan ve Mersin İl Özel İdaresi nden Üniversitemize tahsis edilen 4 katlı m 2 kapalı alana sahip bina, gerekli tadilatları yapılarak eğitim ve öğretim hizmetlerine açılmıştır. Ayrıca Mersin in Anamur ilçesinde m 2 alan üzerinde kurulu Anamur Meslek Yüksekokulu, Aydıncık ilçesinde m 2 alan üzerinde kurulu Aydıncık Meslek Yüksekokulu, Tarsus ilçesinde m 2 alan üzerinde kurulu Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ve Tarsus Meslek Yüksekokulu, Silifke ilçesinde m 2 alan üzerinde kurulu Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ve Silifke Meslek Yüksekokulu, Erdemli ilçesinde m 2 alan üzerinde kurulu Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ve Erdemli Meslek Yüksekokulu, Mut ilçesinde m 2 alan üzerinde kurulu Mut Meslek Yüksekokulu ve Gülnar ilçesinde de m 2 alan üzerinde kurulu Gülnar Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Üniversitemize bağlı birimler toplam m 2 alan üzerine kurulmuş olup m 2 kapalı alana sahiptir. Üniversitemiz birimlerinin faaliyette bulunduğu taşınmazlarla ilgili arazi durumu Tablo 1 de, sahip olduğu kapalı alanlarla ilgili bilgi de Tablo 2 de gösterilmiştir.

12 7 Tablo 1. Mersin Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı Yerleşke Adı Mülkiyeti Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²) Üniversite Maliye Haz. Diğer Toplam (m²) Açıklama Çiftlikköy Yerleşkesi Üniversite+Maliye+Orman Bakanlığı ( m² Maliye den tahsis olup, m² de tahsisi istenmiştir m² de kamulaştırılacak) Yenişehir Yerleşkesi Üniversite+Maliye Tece Yerleşkesi Üniversite+Maliye Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Maliye Araştırma Uygulama Hastanesi Üniversite+Maliye Takı Tek.Y.Okulu Kuyuluk Kültür Bakanlığı Tahsis Güzel Sanatlar Fakültesi (Mezitli) Milli Eğitim Bakanlığı Tahsis Anamur MYO Milli Eğitim+Kültür Bakanlığı Tahsis+ Maliye Aydıncık MYO Milli Eğitim Bakanlığı Tahsis Erdemli MYO Hazine Erdemli Uy.Tek.ve İşl.Y.Ok. Gülnar MYO Erdemli Belediyesi Selçuk Üniversitesinden protokol ile devir alında Mut MYO Maliye Silifke MYO Silifke Belediyesi Tahsis Sağlık Hiz. MYO Maliye Sosyal Bil. MYO Köy Hizmetleri Tahsis TOPLAM Tablo 2. Mersin Üniversitesi Kapalı Alanlar Dağılımı Yerleşke Adı Toplam Proje Biten Kapalı Biten İnşaat Biten toplam Proje Alanı (m 2 ) Alanlar (m 2 ) Alanları (m 2 ) Alanları (m 2 ) Çiftlikköy Yerleşkesi (Merkez) Yenişehir Yerleşkesi Tece Yerleşkesi Tarsus Tek. Eğ. F. Tarsus MYO Araştırma Uygulama Hastanesi Takı Tek.Y.Okulu Kuyuluk Güzel Sanatlar Fakültesi (Mezitli) Anamur MYO Aydıncık MYO Erdemli MYO Gülnar MYO Mut MYO Silifke MYO Sağlık Hizmetleri MYO Sosyal Bililimler MYO TOPLAM

13 8 Üniversitemiz mekânlarının üniversitede yürütülen faaliyetler ve hizmet alanları açısından dağılımı Tablo 3 te özetlenmiştir. Tablo 3. Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı HİZMET ALANI ÇİFTLİKKÖY YENİŞEHİR YERLEŞKESİ YERLEŞKESİ DİĞER TOPLAM (M 2 ) EĞİTİM SAĞLIK BARINMA BESLENME KÜLTÜR SPOR DİĞER (İDARİ, TESİS, DEPO) TOPLAM

14 9 2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ LAMA SÜRECİ 2.1. Mersin Üniversitesi Stratejik Planlama Yaklaşımı Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde meydana gelen hızlı gelişmeler, Türk kamu yönetiminde de kapsamlı bir yeniden yapılanma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Toplumun taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf, etkin bir kamu yapılanmasının gereği olarak stratejik yönetim yaklaşımı benimsenmiştir. Bu kapsamda, 24 Aralık 2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 uncu maddesi gereğince kamu idareleri; ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren stratejik planlarını hazırlama gereği ortaya çıkmıştır. Mersin Üniversitesi, Aralık 2004 tarihinde Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Bolonya Reformları nın Yürütülmesi konulu Kalite Kültür Projesi III. turuna kabul edilmiştir. Bu proje ile üniversitemiz bünyesinde kalite kültür anlayışının yerleştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Üniversitemiz projeyi uygulamaya Ocak 2005 tarihinde başlamış ve değerlendirme sürecindeki çalışmaları koordine etmek ve rehberlik hizmeti vermek üzere proje grubu oluşturmuştur. Her fakülteden projeyi yürütmek amacı ile bir koordinatör seçilmiştir. Proje grubu tüm fakültelerde, proje ve Güçlü Yönler, Zayıflıklar, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) analizi hakkında bilgilendirme toplantıları yapmıştır. Proje grubu GZFT analizinin ayrıntılı aşama tanımlarını içeren rehberi hazırlamış ve bölümlere dağıtmıştır. Bölümlerce tamamlanan GZFT analizleri ve raporlar proje grubuna teslim edilmiştir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 uncu maddesine dayanarak hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 26 Mayıs 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle bu süreç resmi olarak başlamıştır. DPT Müsteşarlığı da stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitiyle yetkilendirilmiştir. DPT Müsteşarlığınca yayımlanan Yönetmelikte Üniversitemiz Yılları Stratejik Planının 2007 Mart ayı sonuna kadar anılan Müsteşarlığa sunulması gerektiği belirtilmiştir. Üniversitemiz Senatosu nun tarihli ve 3 no lu toplantısında alınan 2006/34 sayılı kararı ile Üniversitemiz Stratejik Planlama Kurulu oluşturulmuş ve stratejik planlama süreci başlamıştır. Üniversitemizde stratejik planlama sürecinin yönetilmesinde DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu tarafından

15 10 hazırlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nde belirlenen yaklaşımlar benimsenmiştir. Bu çerçevede stratejik planlama çalışmalarında, Üniversitemiz genelinde ve birimlerde Şekil 3 te verilen model kullanılmıştır. Üniversitemiz stratejik plan çalışmalarında; alt birimlerden yukarıya doğru bilgi akışını öngören stratejilerin oluşturulması ve sürecin yönetilmesine ilişkin yaklaşımı benimsemiş ve stratejik plan çalışmalarını bu doğrultuda yürütmüştür. Misyon-Vizyon Değerler Güçlü Yönler Fırsatlar Kuruluş İçi Unsurlar Çevresel Unsurlar Zayıf Yönler Tehditler STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER PROJELER BÜTÇE Şekil 3. Mersin Üniversitesi Stratejik Planlama Aşamaları, Mersin Üniversitesi Stratejik Planlama süreci, Üniversitenin stratejik karar süreçlerine mümkün olan en geniş katılımın sağlanmasını amaçlamış, bu amaca uygun olarak benimsenen yaklaşıma, değişen çevre koşullarını göz önüne alan; akademik ve idari birimlerin doğrudan katılımıyla sağlanmaya çalışılmıştır.

16 11 Üniversitemizin amaç/hedeflerini, faaliyet önceliklerini ve stratejilerini belirleyen; politikaları ve kaynak kullanım kararlarını yönlendiren bir yapı getiren bu yaklaşımla tüm Üniversiteyi kapsayan öğrenme ve iyileştirme süreci oluşturulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede Üniversitemizde yürütülen stratejik planlama çalışmaları Tablo 4 te ayrıntıları verilen toplam 257 birimde gerçekleştirilmiş ve bu birimlerin stratejik planları Üniversitemiz Stratejik Planlama Kurulunda tek tek değerlendirilmiş ve Üniversitemizin stratejik plan dokümanına girdi sağlamıştır. Tablo 4. Stratejik Planlama Çalışmalarının Yapıldığı Birimler BİRİMLER ADET Fakülteler 11 Enstitüler 3 Yüksekokullar 9 Meslek Yüksekokulları 11 Bölümler / Anabilim Dalları 202 Araştırma ve Uygulama Merkezleri 13 Daire Başkanlıkları 8 TOPLAM 257

17 Mersin Üniversitesi Stratejik Planlama Süreci, Katılımcılar ve Dokümantasyon Üniversitemiz bünyesinde yürütülen stratejik planlama çalışmalarının aşamaları aşağıda verilmektedir; Üniversitemiz Rektörü tarafından 05 Nisan 2006 tarihinde imzalanan ve Üniversitemiz birimlerine gönderilen genel yazıyla Stratejik Planlama çalışmalarının başlatıldığı duyurulmuştur. Üniversitemiz Senatosunun 11/05/2006 tarihli ve 3 no lu toplantısında alınan 2006/34 sayılı kararı ile Üniversitemiz Stratejik Planlama Kurulu 1 (ÜSPK) oluşturulmuştur. Tüm akademik ve idari birimlerde stratejik plan hazırlayacak birim sorumluları tespit edilmiştir. Stratejik Planlama birim sorumlularının belirlenmesinin ardından, her bir akademik birimlerine bağlı bölüm/anabilim/program ve idari birimler için 3 üyeden kurulu Stratejik Planlama Komisyonları oluşturulmuştur. Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Üniversitemiz web sayfasına Stratejik Planlama ile ilgili eklenti Temmuz 2006 da yapılmıştır. ÜSPK tarafından 07 Temmuz 2006 tarihinde yapılan toplantıda Üniversite Stratejik Planlama Ofisi (ÜSPO) ve Eğitimcilerin Eğitimi, Eğitim-Öğretim Geliştirme, Araştırma ve Teknoloji Geliştirme, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Finansal Gelişim, Alt Yapı ve Fiziki Kaynakları Geliştirme, Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi, Kurumsal Yapılanma ve Gelişim görev grupları oluşturulmuş ve çalışma takvimi belirlenmiştir. ÜSPK tarafından Üniversitemizin misyon vizyon değerler taslağı belirlenmiştir. Yine Temmuz ayı içerisinde ÜSPO tarafından Stratejik Plan hazırlığında kullanılacak formlar ile dokümanlar Üniversitemiz birimlerine gönderilmiş ve aynı zamanda web sayfasında yayımlanmıştır. Rektörlüğümüzün 28 Temmuz 2006 tarihli ve sayılı yazısı ile Üniversitemiz tüm birimleri ve bunlara bağlı alt birimlerin (Bölüm, Anabilim Dalı) stratejik planlarını, belirlenen takvim çerçevesinde hazırlayarak ÜSPK ya sunmaları istenmiştir. Üniversitemiz Birimleri Stratejik Planlama Komisyonları nda görevlendirilen personel için 05 Eylül 2006 Salı günü eğitimciler grubu tarafından bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 1 Üniversitemiz Stratejik Planlama Kurulu(ÜSPK): Prof.Dr. H. İbrahim EKİZ; Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Ayhan SEZER; Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Berika İPEKBAYRAK; Güzel San. Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Tayfur ÖZŞEN; İ.İ.B.F. Dekanı, Prof. Dr. C.Cengiz ARCASOY; Mühendislik Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Özden BAŞTÜRK; Su Ürünleri Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Esat YILGÖR; Tıp Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Zafer GÖKÇAKAN; Eğitim Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Tamer GÖK; Mimarlık Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Atilla YALÇIN; Eczacılık Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Selim AKSÖYEK; İletişim Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Gürcan ÜLTANIR; Tarsus Tekn. Eğit. Fak. Dekanı, Prof. Dr. Aytuğ ATICI; Arş. Uygu. Hst. Başhekimi, Prof. Dr. Mahir TURHAN; Fen Bil. Enstitüsü Müdürü, Prof. Dr. Bahar TANER; Turizm İşl. Otel. Y.O.Müdürü, Doç. Dr. M. İsmail YAĞCI; Sosyal Bil. M.Y. O. Müdürü, Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR; Genel Sekreter V., Zeki ÜNSAL; Strateji Geliştirme Daire Başkanı

18 13 Üniversitemiz idari ve akademik birimleri Kasım 2006 tarihinden itibaren stratejik planlarını tamamlamayarak ÜSPK ya ulaştırmışlardır. Birimlerin Stratejik Plan taslaklarının tamamı Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanarak ilgili tüm tarafların görüş ve önerilerine sunulmuştur. Üniversitemiz Stratejik Planlama Kurulunda görev alan Prof. Dr. Tayfur ÖZŞEN in (Saygıyla anıyoruz) vefatı ve bazı üyelerin de görev değişikliği sebebiyle, ÜSPK 1 Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 08 no lu toplantısında alınan 2006/66 sayılı kararı ile yeniden yapılandırılmıştır. Buna bağlı olarak aynı toplantıda görev gruplarıyla ilgili gerekli değişiklikler de yapılmıştır. Üniversitemiz birimlerince hazırlanan stratejik planlar Üniversitemiz Stratejik Planlama Ofisi tarafından gözden geçirilmiş, belirlenen eksiklikler ilgili birimlere bildirilmiştir. İlgili birimler bu değerlendirmeler doğrultusunda birim stratejik planlarını tamamlayıp Ocak 2007 tarihinde ÜSPK ya teslim etmişlerdir. Aynı ay içinde Stratejik Planlama Performans Alanları Görev Grupları nca, Üniversitemiz birimleri tarafından hazırlanan Stratejik Planlar değerlendirilerek, Stratejik Amaç, Hedef ve Göstergeler saptanmıştır. ÜSPK tarafından Stratejik Plan Taslağı değerlendirilmiş ve son halini vermek üzere Şubat 2007 tarihinde bir alt komisyon oluşturulmuştur. 2 Alt komisyonun çalışmaları sonucunda oluşan son taslak incelenmek ve görüşleri alınmak üzere Üniversitemiz Senato ve ÜSPK üyelerine elektronik posta ile yollanmıştır. Üniversitemiz Senatosu nun tarihli 2 sayılı toplantısında ele alınmış 2007/18 no lu kararla onaylanmıştır. Mersin Üniversitesi Stratejik Planı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince değerlendirilmek üzere DPT ye gönderilmiştir. DPT tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 2007 Ekim ayı içerisinde Üniversitemize bir değerlendirme raporu gönderilmiş, Stratejik Planlama Kurulunca söz konusu rapora istinaden yapılan gözden geçirmeler sonucunda Stratejik Plana nihai biçimi verilmiş, Üniversitemiz Senatosu nun tarihli 13 sayılı toplantısında ele alınmış 2007/74 no lu kararla Mersin Üniversitesi Stratejik Planı nın nihai şekli onaylanmıştır. 1 Üniversitemiz Stratejik Planlama Kurulu(ÜSPK): Prof. Uğur ATİK; Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Ayhan SEZER; Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Berika İPEKBAYRAK; Güzel San. Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Hikmet İYİDİKER; İ.İ.B.F. Dekan V., Prof. Dr. C.Cengiz ARCASOY; Mühendislik Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Özden BAŞTÜRK; Su Ürünleri Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Güliz İKİZOĞLU; Tıp Fakültesi Dekan V., Prof. Dr. Zafer GÖKÇAKAN; Eğitim Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Tamer GÖK; Mimarlık Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Atilla YALÇIN; Eczacılık Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Ünsal YETİM; İletişim Fakültesi Dekan V., Prof. Dr. Gürcan ÜLTANIR; Tarsus Tekn. Eğit. Fak. Dekanı, Doç. Dr. H. Erdal DORUK; Arş. Uygu. Hst. Başhekimi, Prof. Dr. Mahir TURHAN; Fen Bil. Enstitüsü Müdürü, Prof. Dr. Bahar TANER; Turizm İşl. Otel. Y.O.Müdürü, Doç. Dr. M. İsmail YAĞCI; Sosyal Bil. M.Y. O. Müdürü, Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR; Genel Sekreter V., Zeki ÜNSAL; Strateji Geliştirme Daire Başkanı 2 Alt Komisyon: Prof. Uğur ATİK; Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Özden BAŞTÜRK; Su Ürünleri F. Dekanı, Doç. Dr. M. Erdal DORUK; Başhekim, Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR; Genel Sekreter, Zeki ÜNSAL; Strateji Geliştirme Daire Başkanı

19 14 3. DURUM ANALİZİ 3.1. Yüksek Öğretim Sisteminin Dünyadaki Genel Durumu 1 İnsanlık için önceleri değişim oldukça yavaştı. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayabildikleri ve üretebildikleri ortamlarda hayatlarını devam ettirmekteydiler. Endüstri devrimi ile hızlı değişimler başlamış ve değişimin hızı artmıştır. Özellikle geçen yüzyılın son yılında dünya ölçeğinde yaşanan değişim yalnızca bilim ve teknoloji alanında değil, ekonomik ve politik alanlarla sosyal dinamiklerde de gerçekleşmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojileri, küreselleşme, politik ekonomik ve sosyal alanlardaki herhangi bir gelişme aynı zamanda diğer alanları da etkilemekte ve değişimin etkisini artırmaktadır. Örneğin; küreselleşme genel olarak fikirlerin, sermayenin, işgücünün, mal ve hizmetlerin ülke sınırlarının önemini azaltacak şekilde dolaşabilmesini ifade etmektedir. Bilgi işlem ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler dünyayı yalnızca bir ekrana sığdıracak kadar kolaylaştırmakta, dünyanın öteki ucunda olup bitenler konusunda insanların bilgi sahibi olmasını sağlamakta ve diğer ülkelerde rejim ve politika değişikliklerine yol açabilecek etkiler yapmaktadır. Bu değişimler üretimin yapısı ve yöntemini değil, aynı zamanda üretim faktörlerinin göreli önemini ve gerekli işgücü profilinin niteliğini de etkilemektedir. Küresel bilgi toplumu iyi eğitilmiş, sadece bilgiyi uygulayabilen değil, aynı zamanda bilgiye dayalı analiz ve karar verme yeteneğine sahip bilgi işçilerinden oluşan işgücüne güven duymak durumundadır. Bu değişimin eğitim kurumları ve birey, dolayısıyla toplumlar açısından önemli sonuçlarından biri işlerin niteliklerinin değişmesi ya da yeni iş kollarının ortaya çıkması nedeniyle becerilerin geçici hale gelmesi, iş gücünün kendi becerilerini sürekli yenilemesini gerekli kılmasıdır. Değişime ayak uyduramayanlar, bu yeni becerileri elde edemeyenler küreselleşmenin en büyük vaadi olan hareketliliklerini kaybederek kendi yerelliklerinde kaybolmak zorunda kalmaktadırlar. Bilgi çağında küresel rekabet ortamında toplumlararası yarışta başarılı olabilmek için ekonomik gelişme, bunun için de bilgi ve teknolojiden yararlanma ve üretme gereği vardır. Bilgi ve teknolojinin üretilmesi dünyadaki mevcut bilgi/verilere erişimle ve entelektüel sermayenin oluşturulması ve güçlenmesi ile mümkün olabilir. İşte bu noktada yüzyıl üniversitesinin sanayi toplumunun ihtiyaçlarına cevap verirken temelde toplumun gereksinim duyduğu niteliklere sahip insan kaynağının yetiştirilmesine odaklanmış rolü değişmekte ve üniversite 21. yüzyılda kalkınma ve ilerleme için bilgi toplumunu oluşturma rolünü üstlenmek durumunda kalmaktadır. Özellikle 1990 lardan sonra Sovyetler Birliği nin dağılmasıyla tek kutuplu hale gelen dünyada bir güç merkezi oluşturma çabasında olan Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan yükseköğretim sistemleri için öngörülen yapısal değişikliğin niteliği ile 1 Bu alanın hazırlanmasında Yükseköğretim Kurulu, Türkiye nin Yükseköğretim Stratejik Taslağı (Özet Rapor) Haziran 2006 ve Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planı ndan faydalanılmıştır.

20 15 kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız, İngiliz ve İtalyan Eğitim Bakanları tarafından 25 Mayıs 1998 tarihinde imzalanmıştır. Bunu, Avrupa daki 29 ülkenin Eğitim Bakanları tarafından 19 Haziran 1999 tarihinde imzalanan Bologna Deklarasyonu izlemiştir. Türkiye de bu deklarasyonu 2001 yılında imzalamıştır Mayıs 2003 tarihleri arasında II. Avrupa Yükseköğretim Kurumları Konvansiyonu nda oluşturulan Graz Deklarasyonu, EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) politikasının temel belgesi olarak kabul edilmektedir. Çünkü aynı ilkeler 19 Eylül 2003 tarihli Berlin Deklarasyonu nda da kabul görmüştür. Deklarasyon, Avrupa üniversitelerinin gelecekteki rollerini nasıl gördüklerini ortaya koymakta, hareket için öncellikleri tanımlamakta ve hükümetlerden ne gibi eylemler beklendiğini belirtmekte ve üniversitelerin Avrupa toplumunun gelişmesinin merkezi olarak kalabilmesi için yapmaları gerekenleri şu şekilde sıralamaktadır: Araştırmayı yükseköğretimin ayrılmaz bir parçası olarak görmek, Sağlam kurumlar oluşturarak akademik kaliteyi yükseltmek, Hareketliliği ve sosyal boyutu geliştirmek, Bologna Süreci ni ileri götürmek. Avrupa Birliğine katılma sürecinde bulunan ve birçok açıdan Avrupa ile bütünleşmiş Türkiye nin bir üniversitesi olarak, bu oluşumları dikkatle izlemek ve pozisyonumuzu buna göre belirlemek durumunda olduğumuzun bilincindeyiz. Küresel bazda ortaya çıkan bu gelişmeler ve oluşumlara karşın Türk Yüksek Öğretim sisteminin kendine has özelliklerinin de ortaya konmasında yarar vardır.

21 Türkiye de Yüksek Öğretim Sisteminin Genel Durumu 1 Türkiye de yüksek öğretim T.C. Anayasası nın 130 ve 131. maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmektedir. Bu hukuki çerçeve içerisinde Ülkemizde 66 devlet üniversitesi, 2 yüksek teknoloji enstitüsü ve 25 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 93 üniversite yüksek öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk Yükseköğretim sistemi içerisinde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenci yer almaktadır. Bunların i Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencisidir. Buna göre, üniversitelerde öğrenci örgün olarak eğitim görmektedir. Aynı dönemde, ön lisans programlarında öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 59, lisans düzeyinde öğretim üyesi başına düşen ortalama öğrenci sayısı da 29 dur. Ülkemizde yüksek öğretim alanında karşılaşılan en önemli sorunlar, okullaşma oranının düşüklüğü ve finansman sıkıntısıdır. Bir ülkenin kalkınmasında, eğitimin her düzeyinde olduğu gibi yükseköğretim düzeyinde de okullaşma oranı önemlidir ve bu oran hem toplumsal hem de bireysel düzeyde önemli farklılıklar yaratmaktadır. Ülkemizde yüksek öğretim düzeyindeki okullaşma oranı son yıllarda artmasına rağmen, hâlâ diğer ülkelere göre yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir yılı verilerine göre, Türkiye nin yükseköğretimde okullaşma oranı, örgün öğretimde % 25, açık öğretimle birlikte % 39 dur. Bu oranla Türkiye OECD ülkeleri arasında son sırada yer almaktadır. Bir taraftan bu oranın yükseltilmesi, diğer taraftan da yüksek öğretime artan talebin karşılanması, çözülmesi gereken önemli bir sorun olarak gözükmektedir. Yüksek öğretimin finansmanı açısından, genel olarak, Türkiye de yükseköğretime az kaynak ayrıldığı söylenebilir yılı itibariyle yükseköğretim bütçesinin toplam bütçe içindeki payı % 3,4, toplam eğitim bütçesi içindeki payı % 26, GSMH içindeki payı ise %1,1 dir. Tüm öğrenciler hesaba katıldığında bütçe ödeneklerinde öğrenci başına cari harcama 1197 dolar düzeyindedir. Sadece örgün öğretimdeki öğrenciler hesaba katıldığında bütçe ödeneklerinde öğrenci başına cari harcama dolara yükselmektedir. Bu rakam OECD ortalamasının dörtte birine tekabül etmektedir. Eğitim ödeneklerinde son yıllarda bir artış gözlenmesine rağmen, GSYİH den eğitime ayrılan pay bakımından Türkiye her yıl OECD ülkeleri arasında sonuncu sırada yer almıştır 1. Bir taraftan bilgiye dayalı ekonomilerde üniversitelerden beklenenlerin artması, diğer taraftan bu beklentileri karşılayacak kamusal kaynakların yeterli olmaması, üniversiteleri yeni kaynak arayışına yöneltmektedir. 1 Bu alanın hazırlanmasında Yükseköğretim Kurulu 2006 raporlarından faydalanılmıştır.

22 Üniversitemizde Genel Durum İnsan Kaynakları Üniversitemizin öğretim üyesi, öğretim üye yardımcıları ve sözleşmeli öğretim elemanı sayılarının yıllara göre gelişimi Tablo 5, 6, 7 de verilmiştir. Bu tablo incelendiğinde; Üniversitemizde eğitim-öğretim ve araştırma alanında görev yapan öğretim elemanı sayısının hızlı bir şekilde artış gösterdiği görülmektedir yılında 1156 olan öğretim elemanı sayısı 2006 yılında 1294 e ulaşmıştır. Öğretim Üye sayısı 2002 yılında 362 iken 2006 yılında 465 e ulaşmıştır. Tablo 5. Öğretim üyesi sayılarının yıllara göre değişimi YIL PROFESÖR DOÇENT YARDIMCI DOÇENT TOPLAM Tablo 6. Öğretim üye yardımcısı sayılarının yıllara göre değişimi YIL ÖĞRETİM ARAŞTIRMA OKUTMAN GÖREVLİSİ GÖREVLİSİ UZMAN TOPLAM Tablo 7. Sözleşmeli Öğretim elemanı sayılarının yıllara göre değişimi YIL YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ T.C. UYRUKLU SÖZLEŞMELİ TOPLAM Üniversitemizin Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma Merkezlerindeki idari görev yapan personelin sayısında da artış olmuştur. Tablo 8 incelendiğinde 2002 yılında 748 olan idari personel sayısının 2006 yılında 832 ye ulaştığı görülmektedir

23 18 Tablo 8. Yıllara ve Hizmet Sınıflarına Göre İdari Personel Sayıları İDARİ PERSONEL SAYISI HİZMET SINIFI Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Teknik Hizmetler Avukatlık Hizmetleri Din Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Toplam Mersin Üniversitesi nde kadrolu olarak görev yapan idari personelin yıllar itibariyle sayısı, akademik personelle karşılaştırmalı olarak Tablo 9 da verilmiştir. Buna göre, akademik personel ile birlikte idari personel sayısı da artış göstermiş olmasına rağmen oransal olarak yeterli değildir. Tablo 9. Yıllar İtibariyle Akademik ve İdari Personel Sayıları ve Oranları Akademik Personel Sayısı (APS) İdari Personel Sayısı (İPS) Yüzde Oranları (İPS/APS) 0,65 0,62 0,62 0,64 0,64

24 Eğitim ve Öğretim Üniversitemizin son 5 yıllık ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenci dağılımı Şekil-4 de verilmiştir LİSANSÜSTÜ LİSANS ÖNLİSANS TOPLAM Şekil 4. Yıllara Göre Öğrenci Sayıları Üniversitemizde 2006 yılı itibariyle 465 i öğretim üyesi olmak üzere toplam öğretim elemanı ile öğrenciye eğitim ve öğretim verilmektedir.

25 Araştırma ve Yayın Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından yapılan yayınların yıllara göre değişimi ve öğretim üyesi başına düşen yayın oranları Tablo 10 da verilmiştir. Tablo 10. Üniversitemiz Adresli Makale Sayıları ve Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı YIL YAYINLANAN MAKALE SAYISI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN YAYIN SAYISI , , , , ,497 Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Proje birimi ve diğer kaynaklardan elde edilen toplam araştırma bütçesinin yıllara göre dağılımı tablo Tablo 11 de verilmiştir. Tablo 11. Araştırmaya Ayrılan Kaynakların Yıllara Göre Dağılımı YIL ÜNİVERSİTE BÜTÇESİ KATMA BÜTÇE DPT TÜBİTAK DÖNER SERMAYE ÜNİVERSİTE BÜTÇESİ HARİÇ TOPLAM

26 Ürün ve Hizmet Mersin Üniversitesi eğitim-öğretim, araştırma-yayın faaliyetlerinin yanı sıra, üretim ve hizmet faaliyetlerini de sürdürmektedir. Mersin Üniversitesinin ürün ve hizmetleri; Ürünler; Meslek Sahibi Birey (Öğrenci) Bilgi (Yazılı veya Görsel) Yayın Ürünleri Sanatsal Ürün Hizmetler; Akademik Eğitim Sağlık Hizmetleri Araştırma-Geliştirme Danışmanlık Teknik Analiz Mali Hizmetler Sosyal Etkinlikler Spor Etkinlikleri Sanatsal Etkinlikler Kütüphane Hizmetleri Toplumsal Eğitim gibi alanlardan oluşmaktadır. Bu ürün ve hizmetler, belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşabilmek için öncelikle ilgili paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak zorundadır. Bu beklentileri karşılayabilmek için hizmetlerimizin sürekli, erişimi kolay, kişi haklarına saygılı ve güvenli olması zorunludur. Paydaşların beklentilerinde de sürekli artış olacağı varsayımıyla bu ürün ve hizmetlerin sürekli iyileşen nitelikte olması gereklidir. Dolayısıyla, belirtilen alanların tümünde ortaya çıkan performansların sürekli izlenmesi gerekir. Mersin Üniversitesi bünyesinde bulunan birimlerin sundukları hizmetler ve 2006 yılı döner sermaye (D.S.) katkı payları Tablo 12 de verilmiştir.

27 22 Tablo 12. Mersin Üniversitesi Birimlerinin 2006 Yılı Döner Sermaye Kapsamında Ürettiği Ürünler ve Sunduğu Hizmetler ile Elde Edilen Gelirler BİRİM ÜRÜN/HİZMET D.S. KATKI PAYI Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sağlık hizmetleri ,49 (Hastane) Mimarlık Fakültesi Proje/danışmanlık/analiz 4.720,00 Mersin Meslek Yüksekokulu Proje/ danışmanlık /denetim /eğitim/ test ,60 ölçme Eğitim Fakültesi Proje/ danışmanlık ,00 Devlet Konservatuarı Kurslar / özel yetenek sınavı ,23 Güzel Sanatlar Fakültesi Proje / özel yetenek sınavı ,00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Proje / danışmanlık ,80 Mühendislik Fakültesi Proje / danışmanlık / analiz / eğitim / test ,23 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel yetenek sınavı ,14 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı dil kursu ,26 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Proje / danışmanlık / kuaförlük uygulama / ,83 analiz Sürekli Eğitim Merkezi Kurslar eğitim ,87 Uzaktan Eğitim Merkezi Kurslar eğitim ,75 Rektörlük Eğitim / hizmet / ürün pazarlama ,60 Tarsus Meslek Yüksekokulu Proje / danışmanlık / analiz / eğitim / test 1.792,00 Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y.O. Proje / danışmanlık / analiz / eğitim / test 1.986,00 Kütüphane ve Dokümantasyon D. Bşk. Eğitim / analiz 4.166,27 Fen Bilimleri Enstitüsü Kurslar 160,00 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurslar 1.452,00 Eczacılık Fakültesi Eğitim / analiz 59,00 Tıp Fakültesi Proje / danışmanlık / analiz / eğitim / test ,88 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. Proje / danışmanlık / analiz / eğitim / test 1.056,00 İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Proje / analiz / eğitim ,00 Merkezi TOPLAM ,95

28 Mali Kaynaklar Analizi Üniversiteler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre 01/01/2006 tarihinden itibaren Özel Bütçeli Kuruluşlar içinde yer almıştır. Özel bütçeli kuruluşlar bu kanunda bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere gelir tahsis edilen, bu gelirden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen kuruluşlar olarak tanımlanmıştır. Özel Bütçeli Kuruluşlar; Ayrı tüzel kişiliğe haizdirler, Mevzuatlara uygun olarak; sosyal, bilimsel, teknik, kültürel alanlarda görevlendirilebilirler, Belli ölçüde özerkliğe sahiptirler, Kendilerine özgü mal varlıkları bulunur, Kendi gelir kaynakları vardır, Nakit idarelerini kendileri yürütürler sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulan döner sermaye işletmelerinin bütçelerinin, ilgili idarenin bütçesi içinde yer alacağı belirtilmektedir. Ancak, bu kanun kapsamında kamu idarelerinde kurulmuş bulunan döner sermaye işletmeleri yeniden yapılandırılıncaya kadar, bu idarelerin bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması ve muhasebe ile kontrol ve denetimi Maliye Bakanlığı nca yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenecektir hükmü yer almaktadır. Bir kurumun amaçlarını gerçekleştirebilmesi, o kurumun hangi kaynaklara sahip olduğu ile yakından ilgilidir. Mersin Üniversitesinin mali kaynakları; hazineden alınan katkı dışında, döner sermaye, kira, ikinci öğretim ve yaz okulu gelirleri ile öğrenci katkı payları, şartlı bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. Tablo-13 te Üniversitemizin tarihleri arasındaki bütçe karşılaştırmaları verilmektedir. Bu tablo incelendiğinde, Üniversitemizin 2007 yılında % 47,47 si hazine yardımı, % 42,77 si döner sermaye, % 9,76 sı özgelir olmak üzere toplam YTL lik bütçeye sahip olduğu görülmektedir Toplum, vergileri ile kaynak yarattığı kurumların işlevlerini gelecekte daha fazla sorgulayacaktır. Mersin Üniversitesi bugün mali kaynaklarının % ünü kendi imkânlarıyla üretmektedir. Gelecekte bu oranın daha da yükseleceğine inanmaktayız. Diğer yandan, üniversitenin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için kaynaklarını özerk bir biçimde kullanabilmesi gerekmektedir. Mevcut mali mevzuat ile Mersin Üniversitesi nin kendi kaynaklarını bu şekilde kullanabilmesi mümkün görünmemektedir. Kaynakların özerk kullanımının kamusal denetimin dışında olmak anlamına gelmediğinin bilincinde olarak, kendi imkânlarımızla ürettiğimiz kaynakları gelecekte artırarak, özerk kullanımının sağlanmasını amaçlamaktayız. Bunun yanı sıra,

29 24 üniversitelerin toplum içinde oynadıkları rol göz önüne alındığında, devlet bütçesinden gelen katkının da gelecekte artarak devam etmesi gerektiği inancındayız. 1 Tablo Bütçe Karşılaştırmaları MERSİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE KARŞILAŞTIRMALARI (*) ÖZEL BÜTÇE , , , , , ,00 (**) ÖĞRENCİ SOSYAL HİZMETLER BÜTÇESİ , , , , (**) DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ , , , , , ,00 BÜTÇE GENEL TOPLAMI , , , , , ,00 (*) Yıllarında Gerçekleşen, 2007 Yılında ise Başlangıç Ödeneği Yer Almıştır. (**) Öğrenci Sosyal Hizmetler ve Döner Sermaye Bütçeleri Tahminidir. 1 Bu alanın hazırlanmasında Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planı ndan faydalanılmıştır..

30 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Mersin Üniversitesi bir kamu kuruluşudur ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi bir Devlet Üniversitesidir. Yasal yükümlülükler açısından bakıldığında kuruluş tarafından üretilen mal ve hizmetlerin kapsamı yasanın 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 1., 4. ve 5. Maddelerinde açıkça belirtilmiştir. Üniversitemiz tarafından sunulan hizmetin nitelik ve niceliği de gene aynı yasanın 12. Maddesinde şu şekilde tarif edilmiştir: "Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; a) Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insangücü yetiştirmek, c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, ç) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, d) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, e) Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, f) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, g) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,

31 26 ğ) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır." Eğitim ve öğretim hizmetlerden yararlanan kişiler, önlisans ve lisans öğrencilerimiz, lisansüstü eğitime (master ve doktora) başvuran, yani mezuniyet sonrası öğrencilerimiz ve tıpta uzmanlık öğrencilerimizdir. Ayrıca Üniversitemizin çeşitli Fakülteleri ve Yüksekokulları, özel kuruluşlara danışmanlık ve proje hizmetleri vererek hem topluma hem de döner sermayeye katkıda bulunmaktadırlar. Toplum ile en yakın teması kuran ünitemiz ise Tıp Fakültesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizdir. Sunulan ürün ve hizmetler ile bunlardan yararlanan kişi ve kurumlar, Paydaş Analizi bölümündeki paydaş ürün/hizmet matrisinde detaylı olarak belirtilmiştir. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görevlerini ifa etmektedirler. Üniversitemizin yürütmekte olduğu faaliyetlerle bağlantılı diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler ile çalışma usul ve esaslarına dair mevzuat aşağıdaki listede belirtilmiştir. Kanunlar tarih ve sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2922 sayılı Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 492 sayılı Harçlar Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu.

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. Prof. Dr. K. Suha AYDIN Rektör

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. Prof. Dr. K. Suha AYDIN Rektör ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitemiz, eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini, içinde bulunulan sistem bütünlüğü çerçevesinde, etik değerler ve standartları göz ardı etmeden, her düşünce/davranış/üretim

Detaylı

(İmza) Prof. Dr. K. Suha AYDIN Rektör

(İmza) Prof. Dr. K. Suha AYDIN Rektör ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU TBMM nin 3 Temmuz 1992 tarihinde kabul ettiği, 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3837 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. Batman Üniversitesi

T.C. Batman Üniversitesi T.C. Batman Üniversitesi 2012-2016 STRATEJİK PLANI Batman Üniversitesi Rektörlüğü Aralık 2011 Batman / Türkiye 1 Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

Bozok Üniversitesi 2013 Mali Yılı Performans Programı

Bozok Üniversitesi 2013 Mali Yılı Performans Programı Bozok Üniversitesi 2013 Mali Yılı Performans Programı v Üniversitemiz, çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim anlayışını benimseyen Atatürk ün izinde, bilimsellik ve evrensellik ışığını takip eden bir eğitim-öğretim

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2014 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU... 5 AMASYA ADI / TARİHİ... 7 AMASYA ÜNİVERSİTESİ LOGOSU... 8 1. STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Performans Programı (Nihai) 2012 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. (1935)

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 3 B-Teşkilat Yapısı...

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan ordusuyla kaimdir. Mustafa

Detaylı

T.C. PERFORMANS PROGRAMI

T.C. PERFORMANS PROGRAMI T.C. PERFORMANS PROGRAMI 2013 Her alanda gelişmeye büyük önem veren, kurumsallaşmaya dönük çalışmalarına hızlı bir şekilde devam etmektedir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak daha dinamik, çevresine

Detaylı

1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9

1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9 İÇİNDEKİLER 1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9 2.1. Tarihi Gelişim... 9 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi... 10 2.3. Kuruluşun Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerinin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan ordusuyla kaimdir. Mustafa

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablo Listesi 5 Şekil Listesi 6 ÖNSÖZ 7 1. GENEL BİLGİLER 9 1.1 Misyon ve Vizyon 11 1.1.1 Balıkesir Üniversitesinin Politikaları

Detaylı

2013-2017. www.hu.edu.tr

2013-2017. www.hu.edu.tr 2013-2017 www.hu.edu.tr Hakkâri / 2013 Hakkâri Üniversitesi Strateji Geli şti rme Dai re Başkanlığı Stratejik Planı 2013-2017 2 Editör Murat ADIYAMAN Tasarım-Dizgi Turan KOCA Görsel Rıdvan DALMAZ www.hu.edu.tr

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Performans Programı (Nihai) 2012 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. (1935)

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

"Farklı Fikirlerin Sesi" 2014-2018 STRATEJİK PLAN. www.ikc.edu.tr 2013 - İZMİR

Farklı Fikirlerin Sesi 2014-2018 STRATEJİK PLAN. www.ikc.edu.tr 2013 - İZMİR "Farklı Fikirlerin Sesi" STRATEJİK PLAN www.ikc.edu.tr 2013 İZMİR STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN STRATEJİK EJİK PLAN STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN STRATEJİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı