MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ( ) Bilim ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI (2008-2012) Bilim ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi"

Transkript

1

2 I ( ) Bilim ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi Kasım 2007

3 ÖN SÖZ Stratejik planlama; gerçekte tüm kurumlarda olduğu gibi, üniversitelerin de gelecekte kendilerini görmek istedikleri noktaya taşımalarına olanak sağlayan dönüşüm ve gelişim planlarıdır. Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesi ve Bologna Süreci kapsamında kalite güvencesi konusunda ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalar, Yükseköğretim Kurumları nda Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği ile başlatılmıştır. Kuruluşların öz değerlendirmelerini yaparak hedeflerini koyduktan sonra, bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak stratejiler belirlemelerini, ayrıca ölçülebilir kriterler geliştirerek değişimleri izleme ve değerlendirme sürecini ifade eden katılımcı, esnek bir yönetim yaklaşımı olan stratejik plan, sadece bütçeden kaynak tahsisine yönelik bir unsur olmayıp, üniversitemizin evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda çağdaş toplumun ihtiyaç duyduğu insan gücünü hazırlayabilmesi, ülkemiz üniversiteleri arasında ön sıralarda yer alabilmesi ve belirli alanlarda uluslararası düzeyde eşdeğer duruma gelmesi için gereksinim duyduğu bir araç olarak değerlendirilmelidir. Hazırlanan stratejik plan, Mersin Üniversitesi nin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini, hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içermektedir. Geleceğimizi görmek istediğimiz düzeye taşımak için bir yol haritası olan stratejik plan Üniversitemizin vizyonu olan, Bilimin ışığında, vereceği eğitim-öğretim ve yapacağı bilimsel araştırmalar ile Ülkemizin teknolojik, ekonomik ve sosyal alanda çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasına katkıda bulunmak. hedefimize ulaşabilmemiz için büyük önem taşımaktadır. Bu planın başarıyla uygulanmasında tüm akademik, idari birimlerimiz ile çalışanlarımıza büyük görevler düşmekte olup planın hazırlanmasında emeği geçenlere ve planın uygulanması sürecinde katkı sağlayacak herkese teşekkür ederim. Prof. Dr. K. Suha AYDIN Mersin Üniversitesi Rektörü

4 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ.. I İÇİNDEKİLER. II ŞEKİLLER LİSTESİ III TABLOLAR LİSTESİ.. III 1. GENEL BİLGİLER Tarihçe Örgütlenme Fiziki Durum MERSİN ÜNİVERSİTESİ LAMA SÜRECİ Mersin Üniversitesi Stratejik Planlama Yaklaşımı Mersin Üniversitesi Stratejik Planlama Kronolojisi, Katılımcılar ve Dokümantasyon DURUM ANALİZİ Yüksek Öğretim Sisteminin Dünyadaki Durumu Türkiye de Yüksek Öğretim Sisteminin Genel Durumu Üniversitemizde Genel Durum İnsan Kaynakları Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Yayın Ürün ve Hizmet Mali Kaynaklar Analizi Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Paydaş Analizi Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi Varsayımlar Misyon, Vizyon ve Değerler Misyon Vizyon Değerler Stratejik Amaç ve Hedefler Stratejik Amaç 1: Eğitim ve Öğretim Niteliği ve Alt Yapısının Geliştirilmesi. 50 Stratejik Amaç 2: Üniversitemiz Gelirlerinin Arttırılması, Çeşitlendirilmesi ve Kaynak 52 Kullanım Etkinliğinin Sağlanması. Stratejik Amaç 3: Üniversitemiz Yerleşkelerinin Fiziki Altyapılarının Geliştirilmesi ve 54 Etkin Kullanımının Sağlanması... Stratejik Amaç 4: Ulusal ve Uluslararası Eğitim, Araştırma ve Diğer Kuruluşlar ile 55 İşbirliğinin Arttırılması Stratejik Amaç 5: İnsan Kaynaklarının Nicelik ve Nitelik Olarak Etkinliğini ve 56 Çalışanların Kurum İçi Memnuniyetini Yükselterek Motivasyonlarını Arttırmak... Stratejik Amaç 6: Mezunlarımızın ve Öğrencilerimizin Kurum Aidiyet Duygusunun 57 Geliştirilmesi. Stratejik Amaç 7: Ülkemizin ve Dünyanın Değişen Şartlarını Dikkate Alarak, Araştırma 58 Kalitesini Arttırmak Suretiyle, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Sorunların Çözümüne Bilgi ve Teknolojik Katkı Sağlamak Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Göstergeler, Sorumlu Birimler ve Veri Toplama 59 Periyotları MALİYETLENDİRME 66

5 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1 Mersin Üniversitesi Akademik Organizasyon Şeması... 3 Şekil 2 Mersin Üniversitesi İdari Organizasyon Şeması... 4 Şekil 3 Mersin Üniversitesi Stratejik Planlama Yaklaşımı 10 Şekil 4 Yıllara Göre Öğrenci Sayıları.. 19 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 Mersin Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı Tablo 2 Mersin Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı.. 7 Tablo 3 Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı. 8 Tablo 4 Stratejik Planlama Çalışmalarının Yapıldığı Birimler. 11 Tablo 5 Öğretim Üye Sayılarının Yıllara Göre Değişimi. 17 Tablo 6 Öğretim Üye Yardımcısı Sayılarının Yıllara Göre Değişimi. 17 Tablo 7 Sözleşmeli Öğretim Elemanı Sayılarının Yıllara Göre Değişimi. 17 Tablo 8 Yıllara ve Hizmet Sınıflarına Göre İdari Personel Sayıları Tablo 9 Yıllar İtibariyle Akademik ve İdari Personel Sayıları ve Oranları Tablo 10 Üniversitemiz Adresli Makale Sayıları ve Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı Tablo 11 Araştırmaya Ayrılan Kaynakların Yıllara Göre Dağılımı Tablo 12 Mersin Üniversitesi Birimlerinin 2006 Yılı Döner Sermaye Kapsamında Ürettiği Ürünler ve Sunduğu Hizmetler. 22 Tablo Bütçe Karşılaştırmaları.. 24 Tablo 14 Paydaşlar Listesi Tablo 15 Paydaş Ürün/Hizmet Matrisi 31 Tablo 16 Paydaş Etki Matrisi - Paydaş Önceliklendirmesi Tablo 17 Maliyetlendirme. 66

6 1 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Tarihçe Mersin Üniversitesi, TBMM nin 3 Temmuz 1992 tarihinde kabul ettiği, 11 Temmuz 1992 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3837 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 sayılı Kanun ile 71 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kurulmuş, Kurucu Rektör atanması ile 10 Kasım 1992 tarihinde faaliyete geçmiştir. Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Mersin Meslek Yüksekokulu, Gülnar Meslek Yüksekokulu, Mut Meslek Yüksekokulu, Tarsus Meslek Yüksekokulu ile lisansüstü programlarını yürütecek Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri ne öğrenci alarak yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Su Ürünleri Fakültesi , Tıp Fakültesi eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) ise 15 Mart 1999 tarihinde hizmete açılmıştır. Mersin Üniversitesi mevcut 6 fakültesini, 1999 yılında Eğitim, Mimarlık; 2000 yılında Eczacılık; 2001 yılında ise Tarsus Teknik Eğitim ve İletişim Fakültelerini ekleyerek 11 e çıkarmıştır. Devlet Konservatuarı, eğitim-öğretim yılında orta öğretim düzeyinde öğrenci alarak açılmış; eğitim-öğretim yılında da lisans programında eğitim-öğretime başlamıştır eğitim-öğretim yılında Sağlık Yüksekokulu, eğitim-öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, eğitim-öğretim yılında Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu öğretime başlamıştır. Rektörlük Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı nın eğitim-öğretim yılında Yabancı Diller Yüksekokulu na dönüştürülmesiyle ve 2005 yılında Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu nun 2006 yılında Tarsus ve Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokullarının kurulması ile Yüksekokul sayısı 9 a çıkmıştır. Kuruluşunda 4 meslek yüksekokulu bulunan Üniversitemizde bugün itibarıyla 11 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bunlar; Anamur, Aydıncık, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus, Mersin, Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarıdır. Üniversitemizde Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri nin yanı sıra, Sağlık Bilimleri Enstitüsü eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında faaliyete geçerek yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitime başlamıştır. Mersin Üniversitesi halen; 11 Fakülte, 4 Enstitü, 9 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 11 Meslek Yüksekokulu ve 14 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

7 Örgütlenme Mersin Üniversitesi nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı yasa hükümlerine göre belirlenmiştir. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur. Rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek altı aday arasından Yükseköğretim Kurulunca belirlenen üç aday içinden Cumhurbaşkanınca dört yıl süre ile atanır. İki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, üniversitenin akademik organı olarak işlev görür. Bu kapsamda üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri arasındadır. Üniversite Yönetim Kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafınca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olarak işlev görmektedir. Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir: Fakülte Organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur. Enstitü Organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluşur. Yüksekokul Organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur. Rektörlük idari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve genel sekretere bağlı daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak, enstitüler ise Fakülte ve lisans eğitimi veren Yüksekokullardaki anabilim dalları olarak yapılanır. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte idari örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokullarda ise müdüre bağlı yüksekokul sekreteri bulunur. Üniversitemizin akademik organizasyon yapısı Şekil 1 de, idari yapısı ise Şekil 2 de gösterilmiştir.

8 3 Şekil 1. Mersin Üniversitesi Akademik Organizasyon Şeması

9 4 Şekil 2. Mersin üniversitesi İdari Organizasyon Şeması

10 Fiziki Durum Mersin Üniversitesi nin fiziksel yapılanması, Çukurova Üniversitesi ne bağlı Mersin Meslek Yüksekokulu nun Üniversitemize devriyle Çiftlikköy de m² alanda başlamıştır. Mevcut alan, kuruluş aşamasında kamulaştırma ve tahsislerle m² ye çıkarılmış ve Mersin Üniversitesi Çiftlikköy ana yerleşkesi olarak planlanmıştır. Ana yerleşkede ilk önce kapalı alanı m² olan Mersin Meslek Yüksekokulu nun 2 blokluk derslik ve laboratuarları içeren binası tamamlanarak eğitim öğretime başlanmıştır. Ana yerleşkemiz bugün itibariyle m² ye ulaşmıştır. Ana yerleşkede 1994 yılında Mersin Meslek Yüksekokulu bina ve laboratuarları, 1997 yılında Mühendislik Fakültesi derslik binası ile Rektörlük binası ve Cumhuriyet Alanı, 1998 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi binası, 1999 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi binası ile Çarşı Kompleksi, 2001 yılında Amfi Tiyatro, 2003 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası, 2004 yılında Vadi Spor Kompleksleri, 2005 yılında Merkez Yemekhane ve 2006 yılında Stadyum ile Kültür Merkezi hizmete açılmıştır. Çiftlikköy Ana Yerleşkemizde; Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Güzel Sanatlar, İletişim ve Mühendislik Fakültelerinin yanı sıra Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Mersin Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuarı, Rektörlük ve bağlı idari birimler ile sosyal, kültürel ve sportif amaçlı pek çok tesis yer almaktadır. Üniversitemizin Yenişehir yerleşkesi m 2 alan üzerinde olup m 2 kapalı alana sahip 4 bloktan oluşmaktadır. Bu yerleşkemizde Tıp, Mimarlık, Eğitim, Su Ürünleri, Eczacılık Fakülteleri; Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri; Sağlık Yüksekokulu ile Eğitim Fakültesi Uygulama Kreşi ve Ana Okulu yer almaktadır. Üniversitemizin Tece yerleşkesi Mersin-Antalya yolu sahil bandında yer almakta olup toplam m 2 alana sahiptir. Bu yerleşkemizde öğrenci yurdu ve sosyal tesis olarak kullanılan binalar, 9 dairelik lojman, 2004 yılında yapımı tamamlanan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Oteli yer almaktadır. Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi), 1998 yılında Sağlık Liselerinin Sağlık Yüksekokulu na dönüştürülmesi ile Sağlık Bakanlığı ndan Üniversitemize tahsis edilen Mersin şehir merkezindeki Sağlık Yüksekokulu binası tadil edilerek, 1999 yılında 200 yataklı Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak m 2 kapalı alanla hizmete açılmıştır. Bu binaya ek olarak yapılan binalarla hastanenin kapalı alanı m² ye çıkarılmış, hasta yatak sayısı ise 386 ya ulaşmıştır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mersin in Karaduvar Mahallesi ndeki Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Tesisleri ne ait m 2 alan ve üzerindeki

11 m 2 kapalı alanın 2002 yılında Üniversitemize tahsisini takiben tadil edilerek 2004 yılında hizmete açılmıştır. Mersin Merkez ilçeye bağlı Kuyuluk beldesinde Halk Kütüphanesi olarak inşa edilen ve 1999 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan Üniversitemize tahsisi sağlanan m 2 kapalı alana sahip binada, Mersin Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mersin Serbest Bölge yakınında bulunan ve Mersin İl Özel İdaresi nden Üniversitemize tahsis edilen 4 katlı m 2 kapalı alana sahip bina, gerekli tadilatları yapılarak eğitim ve öğretim hizmetlerine açılmıştır. Ayrıca Mersin in Anamur ilçesinde m 2 alan üzerinde kurulu Anamur Meslek Yüksekokulu, Aydıncık ilçesinde m 2 alan üzerinde kurulu Aydıncık Meslek Yüksekokulu, Tarsus ilçesinde m 2 alan üzerinde kurulu Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ve Tarsus Meslek Yüksekokulu, Silifke ilçesinde m 2 alan üzerinde kurulu Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ve Silifke Meslek Yüksekokulu, Erdemli ilçesinde m 2 alan üzerinde kurulu Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ve Erdemli Meslek Yüksekokulu, Mut ilçesinde m 2 alan üzerinde kurulu Mut Meslek Yüksekokulu ve Gülnar ilçesinde de m 2 alan üzerinde kurulu Gülnar Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Üniversitemize bağlı birimler toplam m 2 alan üzerine kurulmuş olup m 2 kapalı alana sahiptir. Üniversitemiz birimlerinin faaliyette bulunduğu taşınmazlarla ilgili arazi durumu Tablo 1 de, sahip olduğu kapalı alanlarla ilgili bilgi de Tablo 2 de gösterilmiştir.

12 7 Tablo 1. Mersin Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı Yerleşke Adı Mülkiyeti Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²) Üniversite Maliye Haz. Diğer Toplam (m²) Açıklama Çiftlikköy Yerleşkesi Üniversite+Maliye+Orman Bakanlığı ( m² Maliye den tahsis olup, m² de tahsisi istenmiştir m² de kamulaştırılacak) Yenişehir Yerleşkesi Üniversite+Maliye Tece Yerleşkesi Üniversite+Maliye Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Maliye Araştırma Uygulama Hastanesi Üniversite+Maliye Takı Tek.Y.Okulu Kuyuluk Kültür Bakanlığı Tahsis Güzel Sanatlar Fakültesi (Mezitli) Milli Eğitim Bakanlığı Tahsis Anamur MYO Milli Eğitim+Kültür Bakanlığı Tahsis+ Maliye Aydıncık MYO Milli Eğitim Bakanlığı Tahsis Erdemli MYO Hazine Erdemli Uy.Tek.ve İşl.Y.Ok. Gülnar MYO Erdemli Belediyesi Selçuk Üniversitesinden protokol ile devir alında Mut MYO Maliye Silifke MYO Silifke Belediyesi Tahsis Sağlık Hiz. MYO Maliye Sosyal Bil. MYO Köy Hizmetleri Tahsis TOPLAM Tablo 2. Mersin Üniversitesi Kapalı Alanlar Dağılımı Yerleşke Adı Toplam Proje Biten Kapalı Biten İnşaat Biten toplam Proje Alanı (m 2 ) Alanlar (m 2 ) Alanları (m 2 ) Alanları (m 2 ) Çiftlikköy Yerleşkesi (Merkez) Yenişehir Yerleşkesi Tece Yerleşkesi Tarsus Tek. Eğ. F. Tarsus MYO Araştırma Uygulama Hastanesi Takı Tek.Y.Okulu Kuyuluk Güzel Sanatlar Fakültesi (Mezitli) Anamur MYO Aydıncık MYO Erdemli MYO Gülnar MYO Mut MYO Silifke MYO Sağlık Hizmetleri MYO Sosyal Bililimler MYO TOPLAM

13 8 Üniversitemiz mekânlarının üniversitede yürütülen faaliyetler ve hizmet alanları açısından dağılımı Tablo 3 te özetlenmiştir. Tablo 3. Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı HİZMET ALANI ÇİFTLİKKÖY YENİŞEHİR YERLEŞKESİ YERLEŞKESİ DİĞER TOPLAM (M 2 ) EĞİTİM SAĞLIK BARINMA BESLENME KÜLTÜR SPOR DİĞER (İDARİ, TESİS, DEPO) TOPLAM

14 9 2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ LAMA SÜRECİ 2.1. Mersin Üniversitesi Stratejik Planlama Yaklaşımı Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde meydana gelen hızlı gelişmeler, Türk kamu yönetiminde de kapsamlı bir yeniden yapılanma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Toplumun taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf, etkin bir kamu yapılanmasının gereği olarak stratejik yönetim yaklaşımı benimsenmiştir. Bu kapsamda, 24 Aralık 2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 uncu maddesi gereğince kamu idareleri; ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren stratejik planlarını hazırlama gereği ortaya çıkmıştır. Mersin Üniversitesi, Aralık 2004 tarihinde Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Bolonya Reformları nın Yürütülmesi konulu Kalite Kültür Projesi III. turuna kabul edilmiştir. Bu proje ile üniversitemiz bünyesinde kalite kültür anlayışının yerleştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Üniversitemiz projeyi uygulamaya Ocak 2005 tarihinde başlamış ve değerlendirme sürecindeki çalışmaları koordine etmek ve rehberlik hizmeti vermek üzere proje grubu oluşturmuştur. Her fakülteden projeyi yürütmek amacı ile bir koordinatör seçilmiştir. Proje grubu tüm fakültelerde, proje ve Güçlü Yönler, Zayıflıklar, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) analizi hakkında bilgilendirme toplantıları yapmıştır. Proje grubu GZFT analizinin ayrıntılı aşama tanımlarını içeren rehberi hazırlamış ve bölümlere dağıtmıştır. Bölümlerce tamamlanan GZFT analizleri ve raporlar proje grubuna teslim edilmiştir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 uncu maddesine dayanarak hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 26 Mayıs 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle bu süreç resmi olarak başlamıştır. DPT Müsteşarlığı da stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitiyle yetkilendirilmiştir. DPT Müsteşarlığınca yayımlanan Yönetmelikte Üniversitemiz Yılları Stratejik Planının 2007 Mart ayı sonuna kadar anılan Müsteşarlığa sunulması gerektiği belirtilmiştir. Üniversitemiz Senatosu nun tarihli ve 3 no lu toplantısında alınan 2006/34 sayılı kararı ile Üniversitemiz Stratejik Planlama Kurulu oluşturulmuş ve stratejik planlama süreci başlamıştır. Üniversitemizde stratejik planlama sürecinin yönetilmesinde DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu tarafından

15 10 hazırlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nde belirlenen yaklaşımlar benimsenmiştir. Bu çerçevede stratejik planlama çalışmalarında, Üniversitemiz genelinde ve birimlerde Şekil 3 te verilen model kullanılmıştır. Üniversitemiz stratejik plan çalışmalarında; alt birimlerden yukarıya doğru bilgi akışını öngören stratejilerin oluşturulması ve sürecin yönetilmesine ilişkin yaklaşımı benimsemiş ve stratejik plan çalışmalarını bu doğrultuda yürütmüştür. Misyon-Vizyon Değerler Güçlü Yönler Fırsatlar Kuruluş İçi Unsurlar Çevresel Unsurlar Zayıf Yönler Tehditler STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER PROJELER BÜTÇE Şekil 3. Mersin Üniversitesi Stratejik Planlama Aşamaları, Mersin Üniversitesi Stratejik Planlama süreci, Üniversitenin stratejik karar süreçlerine mümkün olan en geniş katılımın sağlanmasını amaçlamış, bu amaca uygun olarak benimsenen yaklaşıma, değişen çevre koşullarını göz önüne alan; akademik ve idari birimlerin doğrudan katılımıyla sağlanmaya çalışılmıştır.

16 11 Üniversitemizin amaç/hedeflerini, faaliyet önceliklerini ve stratejilerini belirleyen; politikaları ve kaynak kullanım kararlarını yönlendiren bir yapı getiren bu yaklaşımla tüm Üniversiteyi kapsayan öğrenme ve iyileştirme süreci oluşturulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede Üniversitemizde yürütülen stratejik planlama çalışmaları Tablo 4 te ayrıntıları verilen toplam 257 birimde gerçekleştirilmiş ve bu birimlerin stratejik planları Üniversitemiz Stratejik Planlama Kurulunda tek tek değerlendirilmiş ve Üniversitemizin stratejik plan dokümanına girdi sağlamıştır. Tablo 4. Stratejik Planlama Çalışmalarının Yapıldığı Birimler BİRİMLER ADET Fakülteler 11 Enstitüler 3 Yüksekokullar 9 Meslek Yüksekokulları 11 Bölümler / Anabilim Dalları 202 Araştırma ve Uygulama Merkezleri 13 Daire Başkanlıkları 8 TOPLAM 257

17 Mersin Üniversitesi Stratejik Planlama Süreci, Katılımcılar ve Dokümantasyon Üniversitemiz bünyesinde yürütülen stratejik planlama çalışmalarının aşamaları aşağıda verilmektedir; Üniversitemiz Rektörü tarafından 05 Nisan 2006 tarihinde imzalanan ve Üniversitemiz birimlerine gönderilen genel yazıyla Stratejik Planlama çalışmalarının başlatıldığı duyurulmuştur. Üniversitemiz Senatosunun 11/05/2006 tarihli ve 3 no lu toplantısında alınan 2006/34 sayılı kararı ile Üniversitemiz Stratejik Planlama Kurulu 1 (ÜSPK) oluşturulmuştur. Tüm akademik ve idari birimlerde stratejik plan hazırlayacak birim sorumluları tespit edilmiştir. Stratejik Planlama birim sorumlularının belirlenmesinin ardından, her bir akademik birimlerine bağlı bölüm/anabilim/program ve idari birimler için 3 üyeden kurulu Stratejik Planlama Komisyonları oluşturulmuştur. Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Üniversitemiz web sayfasına Stratejik Planlama ile ilgili eklenti Temmuz 2006 da yapılmıştır. ÜSPK tarafından 07 Temmuz 2006 tarihinde yapılan toplantıda Üniversite Stratejik Planlama Ofisi (ÜSPO) ve Eğitimcilerin Eğitimi, Eğitim-Öğretim Geliştirme, Araştırma ve Teknoloji Geliştirme, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Finansal Gelişim, Alt Yapı ve Fiziki Kaynakları Geliştirme, Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi, Kurumsal Yapılanma ve Gelişim görev grupları oluşturulmuş ve çalışma takvimi belirlenmiştir. ÜSPK tarafından Üniversitemizin misyon vizyon değerler taslağı belirlenmiştir. Yine Temmuz ayı içerisinde ÜSPO tarafından Stratejik Plan hazırlığında kullanılacak formlar ile dokümanlar Üniversitemiz birimlerine gönderilmiş ve aynı zamanda web sayfasında yayımlanmıştır. Rektörlüğümüzün 28 Temmuz 2006 tarihli ve sayılı yazısı ile Üniversitemiz tüm birimleri ve bunlara bağlı alt birimlerin (Bölüm, Anabilim Dalı) stratejik planlarını, belirlenen takvim çerçevesinde hazırlayarak ÜSPK ya sunmaları istenmiştir. Üniversitemiz Birimleri Stratejik Planlama Komisyonları nda görevlendirilen personel için 05 Eylül 2006 Salı günü eğitimciler grubu tarafından bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 1 Üniversitemiz Stratejik Planlama Kurulu(ÜSPK): Prof.Dr. H. İbrahim EKİZ; Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Ayhan SEZER; Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Berika İPEKBAYRAK; Güzel San. Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Tayfur ÖZŞEN; İ.İ.B.F. Dekanı, Prof. Dr. C.Cengiz ARCASOY; Mühendislik Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Özden BAŞTÜRK; Su Ürünleri Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Esat YILGÖR; Tıp Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Zafer GÖKÇAKAN; Eğitim Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Tamer GÖK; Mimarlık Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Atilla YALÇIN; Eczacılık Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Selim AKSÖYEK; İletişim Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Gürcan ÜLTANIR; Tarsus Tekn. Eğit. Fak. Dekanı, Prof. Dr. Aytuğ ATICI; Arş. Uygu. Hst. Başhekimi, Prof. Dr. Mahir TURHAN; Fen Bil. Enstitüsü Müdürü, Prof. Dr. Bahar TANER; Turizm İşl. Otel. Y.O.Müdürü, Doç. Dr. M. İsmail YAĞCI; Sosyal Bil. M.Y. O. Müdürü, Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR; Genel Sekreter V., Zeki ÜNSAL; Strateji Geliştirme Daire Başkanı

18 13 Üniversitemiz idari ve akademik birimleri Kasım 2006 tarihinden itibaren stratejik planlarını tamamlamayarak ÜSPK ya ulaştırmışlardır. Birimlerin Stratejik Plan taslaklarının tamamı Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanarak ilgili tüm tarafların görüş ve önerilerine sunulmuştur. Üniversitemiz Stratejik Planlama Kurulunda görev alan Prof. Dr. Tayfur ÖZŞEN in (Saygıyla anıyoruz) vefatı ve bazı üyelerin de görev değişikliği sebebiyle, ÜSPK 1 Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 08 no lu toplantısında alınan 2006/66 sayılı kararı ile yeniden yapılandırılmıştır. Buna bağlı olarak aynı toplantıda görev gruplarıyla ilgili gerekli değişiklikler de yapılmıştır. Üniversitemiz birimlerince hazırlanan stratejik planlar Üniversitemiz Stratejik Planlama Ofisi tarafından gözden geçirilmiş, belirlenen eksiklikler ilgili birimlere bildirilmiştir. İlgili birimler bu değerlendirmeler doğrultusunda birim stratejik planlarını tamamlayıp Ocak 2007 tarihinde ÜSPK ya teslim etmişlerdir. Aynı ay içinde Stratejik Planlama Performans Alanları Görev Grupları nca, Üniversitemiz birimleri tarafından hazırlanan Stratejik Planlar değerlendirilerek, Stratejik Amaç, Hedef ve Göstergeler saptanmıştır. ÜSPK tarafından Stratejik Plan Taslağı değerlendirilmiş ve son halini vermek üzere Şubat 2007 tarihinde bir alt komisyon oluşturulmuştur. 2 Alt komisyonun çalışmaları sonucunda oluşan son taslak incelenmek ve görüşleri alınmak üzere Üniversitemiz Senato ve ÜSPK üyelerine elektronik posta ile yollanmıştır. Üniversitemiz Senatosu nun tarihli 2 sayılı toplantısında ele alınmış 2007/18 no lu kararla onaylanmıştır. Mersin Üniversitesi Stratejik Planı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince değerlendirilmek üzere DPT ye gönderilmiştir. DPT tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 2007 Ekim ayı içerisinde Üniversitemize bir değerlendirme raporu gönderilmiş, Stratejik Planlama Kurulunca söz konusu rapora istinaden yapılan gözden geçirmeler sonucunda Stratejik Plana nihai biçimi verilmiş, Üniversitemiz Senatosu nun tarihli 13 sayılı toplantısında ele alınmış 2007/74 no lu kararla Mersin Üniversitesi Stratejik Planı nın nihai şekli onaylanmıştır. 1 Üniversitemiz Stratejik Planlama Kurulu(ÜSPK): Prof. Uğur ATİK; Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Ayhan SEZER; Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Berika İPEKBAYRAK; Güzel San. Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Hikmet İYİDİKER; İ.İ.B.F. Dekan V., Prof. Dr. C.Cengiz ARCASOY; Mühendislik Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Özden BAŞTÜRK; Su Ürünleri Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Güliz İKİZOĞLU; Tıp Fakültesi Dekan V., Prof. Dr. Zafer GÖKÇAKAN; Eğitim Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Tamer GÖK; Mimarlık Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Atilla YALÇIN; Eczacılık Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Ünsal YETİM; İletişim Fakültesi Dekan V., Prof. Dr. Gürcan ÜLTANIR; Tarsus Tekn. Eğit. Fak. Dekanı, Doç. Dr. H. Erdal DORUK; Arş. Uygu. Hst. Başhekimi, Prof. Dr. Mahir TURHAN; Fen Bil. Enstitüsü Müdürü, Prof. Dr. Bahar TANER; Turizm İşl. Otel. Y.O.Müdürü, Doç. Dr. M. İsmail YAĞCI; Sosyal Bil. M.Y. O. Müdürü, Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR; Genel Sekreter V., Zeki ÜNSAL; Strateji Geliştirme Daire Başkanı 2 Alt Komisyon: Prof. Uğur ATİK; Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Özden BAŞTÜRK; Su Ürünleri F. Dekanı, Doç. Dr. M. Erdal DORUK; Başhekim, Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR; Genel Sekreter, Zeki ÜNSAL; Strateji Geliştirme Daire Başkanı

19 14 3. DURUM ANALİZİ 3.1. Yüksek Öğretim Sisteminin Dünyadaki Genel Durumu 1 İnsanlık için önceleri değişim oldukça yavaştı. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayabildikleri ve üretebildikleri ortamlarda hayatlarını devam ettirmekteydiler. Endüstri devrimi ile hızlı değişimler başlamış ve değişimin hızı artmıştır. Özellikle geçen yüzyılın son yılında dünya ölçeğinde yaşanan değişim yalnızca bilim ve teknoloji alanında değil, ekonomik ve politik alanlarla sosyal dinamiklerde de gerçekleşmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojileri, küreselleşme, politik ekonomik ve sosyal alanlardaki herhangi bir gelişme aynı zamanda diğer alanları da etkilemekte ve değişimin etkisini artırmaktadır. Örneğin; küreselleşme genel olarak fikirlerin, sermayenin, işgücünün, mal ve hizmetlerin ülke sınırlarının önemini azaltacak şekilde dolaşabilmesini ifade etmektedir. Bilgi işlem ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler dünyayı yalnızca bir ekrana sığdıracak kadar kolaylaştırmakta, dünyanın öteki ucunda olup bitenler konusunda insanların bilgi sahibi olmasını sağlamakta ve diğer ülkelerde rejim ve politika değişikliklerine yol açabilecek etkiler yapmaktadır. Bu değişimler üretimin yapısı ve yöntemini değil, aynı zamanda üretim faktörlerinin göreli önemini ve gerekli işgücü profilinin niteliğini de etkilemektedir. Küresel bilgi toplumu iyi eğitilmiş, sadece bilgiyi uygulayabilen değil, aynı zamanda bilgiye dayalı analiz ve karar verme yeteneğine sahip bilgi işçilerinden oluşan işgücüne güven duymak durumundadır. Bu değişimin eğitim kurumları ve birey, dolayısıyla toplumlar açısından önemli sonuçlarından biri işlerin niteliklerinin değişmesi ya da yeni iş kollarının ortaya çıkması nedeniyle becerilerin geçici hale gelmesi, iş gücünün kendi becerilerini sürekli yenilemesini gerekli kılmasıdır. Değişime ayak uyduramayanlar, bu yeni becerileri elde edemeyenler küreselleşmenin en büyük vaadi olan hareketliliklerini kaybederek kendi yerelliklerinde kaybolmak zorunda kalmaktadırlar. Bilgi çağında küresel rekabet ortamında toplumlararası yarışta başarılı olabilmek için ekonomik gelişme, bunun için de bilgi ve teknolojiden yararlanma ve üretme gereği vardır. Bilgi ve teknolojinin üretilmesi dünyadaki mevcut bilgi/verilere erişimle ve entelektüel sermayenin oluşturulması ve güçlenmesi ile mümkün olabilir. İşte bu noktada yüzyıl üniversitesinin sanayi toplumunun ihtiyaçlarına cevap verirken temelde toplumun gereksinim duyduğu niteliklere sahip insan kaynağının yetiştirilmesine odaklanmış rolü değişmekte ve üniversite 21. yüzyılda kalkınma ve ilerleme için bilgi toplumunu oluşturma rolünü üstlenmek durumunda kalmaktadır. Özellikle 1990 lardan sonra Sovyetler Birliği nin dağılmasıyla tek kutuplu hale gelen dünyada bir güç merkezi oluşturma çabasında olan Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan yükseköğretim sistemleri için öngörülen yapısal değişikliğin niteliği ile 1 Bu alanın hazırlanmasında Yükseköğretim Kurulu, Türkiye nin Yükseköğretim Stratejik Taslağı (Özet Rapor) Haziran 2006 ve Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planı ndan faydalanılmıştır.

20 15 kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız, İngiliz ve İtalyan Eğitim Bakanları tarafından 25 Mayıs 1998 tarihinde imzalanmıştır. Bunu, Avrupa daki 29 ülkenin Eğitim Bakanları tarafından 19 Haziran 1999 tarihinde imzalanan Bologna Deklarasyonu izlemiştir. Türkiye de bu deklarasyonu 2001 yılında imzalamıştır Mayıs 2003 tarihleri arasında II. Avrupa Yükseköğretim Kurumları Konvansiyonu nda oluşturulan Graz Deklarasyonu, EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) politikasının temel belgesi olarak kabul edilmektedir. Çünkü aynı ilkeler 19 Eylül 2003 tarihli Berlin Deklarasyonu nda da kabul görmüştür. Deklarasyon, Avrupa üniversitelerinin gelecekteki rollerini nasıl gördüklerini ortaya koymakta, hareket için öncellikleri tanımlamakta ve hükümetlerden ne gibi eylemler beklendiğini belirtmekte ve üniversitelerin Avrupa toplumunun gelişmesinin merkezi olarak kalabilmesi için yapmaları gerekenleri şu şekilde sıralamaktadır: Araştırmayı yükseköğretimin ayrılmaz bir parçası olarak görmek, Sağlam kurumlar oluşturarak akademik kaliteyi yükseltmek, Hareketliliği ve sosyal boyutu geliştirmek, Bologna Süreci ni ileri götürmek. Avrupa Birliğine katılma sürecinde bulunan ve birçok açıdan Avrupa ile bütünleşmiş Türkiye nin bir üniversitesi olarak, bu oluşumları dikkatle izlemek ve pozisyonumuzu buna göre belirlemek durumunda olduğumuzun bilincindeyiz. Küresel bazda ortaya çıkan bu gelişmeler ve oluşumlara karşın Türk Yüksek Öğretim sisteminin kendine has özelliklerinin de ortaya konmasında yarar vardır.

21 Türkiye de Yüksek Öğretim Sisteminin Genel Durumu 1 Türkiye de yüksek öğretim T.C. Anayasası nın 130 ve 131. maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmektedir. Bu hukuki çerçeve içerisinde Ülkemizde 66 devlet üniversitesi, 2 yüksek teknoloji enstitüsü ve 25 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 93 üniversite yüksek öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk Yükseköğretim sistemi içerisinde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenci yer almaktadır. Bunların i Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencisidir. Buna göre, üniversitelerde öğrenci örgün olarak eğitim görmektedir. Aynı dönemde, ön lisans programlarında öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 59, lisans düzeyinde öğretim üyesi başına düşen ortalama öğrenci sayısı da 29 dur. Ülkemizde yüksek öğretim alanında karşılaşılan en önemli sorunlar, okullaşma oranının düşüklüğü ve finansman sıkıntısıdır. Bir ülkenin kalkınmasında, eğitimin her düzeyinde olduğu gibi yükseköğretim düzeyinde de okullaşma oranı önemlidir ve bu oran hem toplumsal hem de bireysel düzeyde önemli farklılıklar yaratmaktadır. Ülkemizde yüksek öğretim düzeyindeki okullaşma oranı son yıllarda artmasına rağmen, hâlâ diğer ülkelere göre yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir yılı verilerine göre, Türkiye nin yükseköğretimde okullaşma oranı, örgün öğretimde % 25, açık öğretimle birlikte % 39 dur. Bu oranla Türkiye OECD ülkeleri arasında son sırada yer almaktadır. Bir taraftan bu oranın yükseltilmesi, diğer taraftan da yüksek öğretime artan talebin karşılanması, çözülmesi gereken önemli bir sorun olarak gözükmektedir. Yüksek öğretimin finansmanı açısından, genel olarak, Türkiye de yükseköğretime az kaynak ayrıldığı söylenebilir yılı itibariyle yükseköğretim bütçesinin toplam bütçe içindeki payı % 3,4, toplam eğitim bütçesi içindeki payı % 26, GSMH içindeki payı ise %1,1 dir. Tüm öğrenciler hesaba katıldığında bütçe ödeneklerinde öğrenci başına cari harcama 1197 dolar düzeyindedir. Sadece örgün öğretimdeki öğrenciler hesaba katıldığında bütçe ödeneklerinde öğrenci başına cari harcama dolara yükselmektedir. Bu rakam OECD ortalamasının dörtte birine tekabül etmektedir. Eğitim ödeneklerinde son yıllarda bir artış gözlenmesine rağmen, GSYİH den eğitime ayrılan pay bakımından Türkiye her yıl OECD ülkeleri arasında sonuncu sırada yer almıştır 1. Bir taraftan bilgiye dayalı ekonomilerde üniversitelerden beklenenlerin artması, diğer taraftan bu beklentileri karşılayacak kamusal kaynakların yeterli olmaması, üniversiteleri yeni kaynak arayışına yöneltmektedir. 1 Bu alanın hazırlanmasında Yükseköğretim Kurulu 2006 raporlarından faydalanılmıştır.

22 Üniversitemizde Genel Durum İnsan Kaynakları Üniversitemizin öğretim üyesi, öğretim üye yardımcıları ve sözleşmeli öğretim elemanı sayılarının yıllara göre gelişimi Tablo 5, 6, 7 de verilmiştir. Bu tablo incelendiğinde; Üniversitemizde eğitim-öğretim ve araştırma alanında görev yapan öğretim elemanı sayısının hızlı bir şekilde artış gösterdiği görülmektedir yılında 1156 olan öğretim elemanı sayısı 2006 yılında 1294 e ulaşmıştır. Öğretim Üye sayısı 2002 yılında 362 iken 2006 yılında 465 e ulaşmıştır. Tablo 5. Öğretim üyesi sayılarının yıllara göre değişimi YIL PROFESÖR DOÇENT YARDIMCI DOÇENT TOPLAM Tablo 6. Öğretim üye yardımcısı sayılarının yıllara göre değişimi YIL ÖĞRETİM ARAŞTIRMA OKUTMAN GÖREVLİSİ GÖREVLİSİ UZMAN TOPLAM Tablo 7. Sözleşmeli Öğretim elemanı sayılarının yıllara göre değişimi YIL YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ T.C. UYRUKLU SÖZLEŞMELİ TOPLAM Üniversitemizin Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma Merkezlerindeki idari görev yapan personelin sayısında da artış olmuştur. Tablo 8 incelendiğinde 2002 yılında 748 olan idari personel sayısının 2006 yılında 832 ye ulaştığı görülmektedir

23 18 Tablo 8. Yıllara ve Hizmet Sınıflarına Göre İdari Personel Sayıları İDARİ PERSONEL SAYISI HİZMET SINIFI Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Teknik Hizmetler Avukatlık Hizmetleri Din Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Toplam Mersin Üniversitesi nde kadrolu olarak görev yapan idari personelin yıllar itibariyle sayısı, akademik personelle karşılaştırmalı olarak Tablo 9 da verilmiştir. Buna göre, akademik personel ile birlikte idari personel sayısı da artış göstermiş olmasına rağmen oransal olarak yeterli değildir. Tablo 9. Yıllar İtibariyle Akademik ve İdari Personel Sayıları ve Oranları Akademik Personel Sayısı (APS) İdari Personel Sayısı (İPS) Yüzde Oranları (İPS/APS) 0,65 0,62 0,62 0,64 0,64

24 Eğitim ve Öğretim Üniversitemizin son 5 yıllık ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenci dağılımı Şekil-4 de verilmiştir LİSANSÜSTÜ LİSANS ÖNLİSANS TOPLAM Şekil 4. Yıllara Göre Öğrenci Sayıları Üniversitemizde 2006 yılı itibariyle 465 i öğretim üyesi olmak üzere toplam öğretim elemanı ile öğrenciye eğitim ve öğretim verilmektedir.

25 Araştırma ve Yayın Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından yapılan yayınların yıllara göre değişimi ve öğretim üyesi başına düşen yayın oranları Tablo 10 da verilmiştir. Tablo 10. Üniversitemiz Adresli Makale Sayıları ve Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı YIL YAYINLANAN MAKALE SAYISI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN YAYIN SAYISI , , , , ,497 Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Proje birimi ve diğer kaynaklardan elde edilen toplam araştırma bütçesinin yıllara göre dağılımı tablo Tablo 11 de verilmiştir. Tablo 11. Araştırmaya Ayrılan Kaynakların Yıllara Göre Dağılımı YIL ÜNİVERSİTE BÜTÇESİ KATMA BÜTÇE DPT TÜBİTAK DÖNER SERMAYE ÜNİVERSİTE BÜTÇESİ HARİÇ TOPLAM

26 Ürün ve Hizmet Mersin Üniversitesi eğitim-öğretim, araştırma-yayın faaliyetlerinin yanı sıra, üretim ve hizmet faaliyetlerini de sürdürmektedir. Mersin Üniversitesinin ürün ve hizmetleri; Ürünler; Meslek Sahibi Birey (Öğrenci) Bilgi (Yazılı veya Görsel) Yayın Ürünleri Sanatsal Ürün Hizmetler; Akademik Eğitim Sağlık Hizmetleri Araştırma-Geliştirme Danışmanlık Teknik Analiz Mali Hizmetler Sosyal Etkinlikler Spor Etkinlikleri Sanatsal Etkinlikler Kütüphane Hizmetleri Toplumsal Eğitim gibi alanlardan oluşmaktadır. Bu ürün ve hizmetler, belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşabilmek için öncelikle ilgili paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak zorundadır. Bu beklentileri karşılayabilmek için hizmetlerimizin sürekli, erişimi kolay, kişi haklarına saygılı ve güvenli olması zorunludur. Paydaşların beklentilerinde de sürekli artış olacağı varsayımıyla bu ürün ve hizmetlerin sürekli iyileşen nitelikte olması gereklidir. Dolayısıyla, belirtilen alanların tümünde ortaya çıkan performansların sürekli izlenmesi gerekir. Mersin Üniversitesi bünyesinde bulunan birimlerin sundukları hizmetler ve 2006 yılı döner sermaye (D.S.) katkı payları Tablo 12 de verilmiştir.

27 22 Tablo 12. Mersin Üniversitesi Birimlerinin 2006 Yılı Döner Sermaye Kapsamında Ürettiği Ürünler ve Sunduğu Hizmetler ile Elde Edilen Gelirler BİRİM ÜRÜN/HİZMET D.S. KATKI PAYI Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sağlık hizmetleri ,49 (Hastane) Mimarlık Fakültesi Proje/danışmanlık/analiz 4.720,00 Mersin Meslek Yüksekokulu Proje/ danışmanlık /denetim /eğitim/ test ,60 ölçme Eğitim Fakültesi Proje/ danışmanlık ,00 Devlet Konservatuarı Kurslar / özel yetenek sınavı ,23 Güzel Sanatlar Fakültesi Proje / özel yetenek sınavı ,00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Proje / danışmanlık ,80 Mühendislik Fakültesi Proje / danışmanlık / analiz / eğitim / test ,23 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel yetenek sınavı ,14 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı dil kursu ,26 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Proje / danışmanlık / kuaförlük uygulama / ,83 analiz Sürekli Eğitim Merkezi Kurslar eğitim ,87 Uzaktan Eğitim Merkezi Kurslar eğitim ,75 Rektörlük Eğitim / hizmet / ürün pazarlama ,60 Tarsus Meslek Yüksekokulu Proje / danışmanlık / analiz / eğitim / test 1.792,00 Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y.O. Proje / danışmanlık / analiz / eğitim / test 1.986,00 Kütüphane ve Dokümantasyon D. Bşk. Eğitim / analiz 4.166,27 Fen Bilimleri Enstitüsü Kurslar 160,00 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurslar 1.452,00 Eczacılık Fakültesi Eğitim / analiz 59,00 Tıp Fakültesi Proje / danışmanlık / analiz / eğitim / test ,88 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. Proje / danışmanlık / analiz / eğitim / test 1.056,00 İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Proje / analiz / eğitim ,00 Merkezi TOPLAM ,95

28 Mali Kaynaklar Analizi Üniversiteler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre 01/01/2006 tarihinden itibaren Özel Bütçeli Kuruluşlar içinde yer almıştır. Özel bütçeli kuruluşlar bu kanunda bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere gelir tahsis edilen, bu gelirden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen kuruluşlar olarak tanımlanmıştır. Özel Bütçeli Kuruluşlar; Ayrı tüzel kişiliğe haizdirler, Mevzuatlara uygun olarak; sosyal, bilimsel, teknik, kültürel alanlarda görevlendirilebilirler, Belli ölçüde özerkliğe sahiptirler, Kendilerine özgü mal varlıkları bulunur, Kendi gelir kaynakları vardır, Nakit idarelerini kendileri yürütürler sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulan döner sermaye işletmelerinin bütçelerinin, ilgili idarenin bütçesi içinde yer alacağı belirtilmektedir. Ancak, bu kanun kapsamında kamu idarelerinde kurulmuş bulunan döner sermaye işletmeleri yeniden yapılandırılıncaya kadar, bu idarelerin bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması ve muhasebe ile kontrol ve denetimi Maliye Bakanlığı nca yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenecektir hükmü yer almaktadır. Bir kurumun amaçlarını gerçekleştirebilmesi, o kurumun hangi kaynaklara sahip olduğu ile yakından ilgilidir. Mersin Üniversitesinin mali kaynakları; hazineden alınan katkı dışında, döner sermaye, kira, ikinci öğretim ve yaz okulu gelirleri ile öğrenci katkı payları, şartlı bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. Tablo-13 te Üniversitemizin tarihleri arasındaki bütçe karşılaştırmaları verilmektedir. Bu tablo incelendiğinde, Üniversitemizin 2007 yılında % 47,47 si hazine yardımı, % 42,77 si döner sermaye, % 9,76 sı özgelir olmak üzere toplam YTL lik bütçeye sahip olduğu görülmektedir Toplum, vergileri ile kaynak yarattığı kurumların işlevlerini gelecekte daha fazla sorgulayacaktır. Mersin Üniversitesi bugün mali kaynaklarının % ünü kendi imkânlarıyla üretmektedir. Gelecekte bu oranın daha da yükseleceğine inanmaktayız. Diğer yandan, üniversitenin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için kaynaklarını özerk bir biçimde kullanabilmesi gerekmektedir. Mevcut mali mevzuat ile Mersin Üniversitesi nin kendi kaynaklarını bu şekilde kullanabilmesi mümkün görünmemektedir. Kaynakların özerk kullanımının kamusal denetimin dışında olmak anlamına gelmediğinin bilincinde olarak, kendi imkânlarımızla ürettiğimiz kaynakları gelecekte artırarak, özerk kullanımının sağlanmasını amaçlamaktayız. Bunun yanı sıra,

29 24 üniversitelerin toplum içinde oynadıkları rol göz önüne alındığında, devlet bütçesinden gelen katkının da gelecekte artarak devam etmesi gerektiği inancındayız. 1 Tablo Bütçe Karşılaştırmaları MERSİN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE KARŞILAŞTIRMALARI (*) ÖZEL BÜTÇE , , , , , ,00 (**) ÖĞRENCİ SOSYAL HİZMETLER BÜTÇESİ , , , , (**) DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ , , , , , ,00 BÜTÇE GENEL TOPLAMI , , , , , ,00 (*) Yıllarında Gerçekleşen, 2007 Yılında ise Başlangıç Ödeneği Yer Almıştır. (**) Öğrenci Sosyal Hizmetler ve Döner Sermaye Bütçeleri Tahminidir. 1 Bu alanın hazırlanmasında Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planı ndan faydalanılmıştır..

30 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Mersin Üniversitesi bir kamu kuruluşudur ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi bir Devlet Üniversitesidir. Yasal yükümlülükler açısından bakıldığında kuruluş tarafından üretilen mal ve hizmetlerin kapsamı yasanın 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 1., 4. ve 5. Maddelerinde açıkça belirtilmiştir. Üniversitemiz tarafından sunulan hizmetin nitelik ve niceliği de gene aynı yasanın 12. Maddesinde şu şekilde tarif edilmiştir: "Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; a) Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insangücü yetiştirmek, c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, ç) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, d) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, e) Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, f) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, g) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,

31 26 ğ) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır." Eğitim ve öğretim hizmetlerden yararlanan kişiler, önlisans ve lisans öğrencilerimiz, lisansüstü eğitime (master ve doktora) başvuran, yani mezuniyet sonrası öğrencilerimiz ve tıpta uzmanlık öğrencilerimizdir. Ayrıca Üniversitemizin çeşitli Fakülteleri ve Yüksekokulları, özel kuruluşlara danışmanlık ve proje hizmetleri vererek hem topluma hem de döner sermayeye katkıda bulunmaktadırlar. Toplum ile en yakın teması kuran ünitemiz ise Tıp Fakültesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizdir. Sunulan ürün ve hizmetler ile bunlardan yararlanan kişi ve kurumlar, Paydaş Analizi bölümündeki paydaş ürün/hizmet matrisinde detaylı olarak belirtilmiştir. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görevlerini ifa etmektedirler. Üniversitemizin yürütmekte olduğu faaliyetlerle bağlantılı diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler ile çalışma usul ve esaslarına dair mevzuat aşağıdaki listede belirtilmiştir. Kanunlar tarih ve sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2922 sayılı Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 492 sayılı Harçlar Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu.

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesi Kalite Komisyonunun amaçlarına, faaliyet alanlarına,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu usul ve esaslar ın amacı; Bingöl Üniversitesi Kalite Komisyonu nun amaçlarına,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Bartın Üniversitesi nde Yükseköğretim Kalite

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde oluşturulan

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Usul ve Esaslar ın amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Kalite

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII CUMHURİİYET ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 2014 1 GENEL BİLGİLER 1.1 KURULUŞUMUZ : Üniversitemiz; 03.07.1992 tarihinde kabul edilen, 11.07.1992 tarih

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

23 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29423

23 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29423 23 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29423 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2016 1 SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin

Detaylı

Sayı : Konu: 2018/2022 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları GENELGE 2016/1

Sayı : Konu: 2018/2022 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları GENELGE 2016/1 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ *BE5F7644* Sayı : 71586281-602.04.01-. Konu: 2018/2022 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları GENELGE 2016/1 Üniversitemiz 2013-2017 dönemini kapsayan ilk

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

YÖNERGE GAZİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNERGE GAZİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNERGE GAZİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Gazi Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28943 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı