TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURĠZMĠ DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMALARI SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANI DR.DURSUN AYDIN

2 SAĞLIK TURİZMİ & TURİSTİN SAĞLIĞI SAĞLIK TURĠZMĠ: Ġkamet edilen yerden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı seyahate Sağlık Turizmi, seyahat edene de sağlık turisti denir. TURĠSTĠN SAĞLIĞI: Ġkamet edilen yerden başka bir ülkeye seyahat amaçlı giden turistlerin seyahat halindeyken acil veya plansız sağlık hizmeti almak zorunda kalmasına Turistin Sağlığı denir. TURĠZM SAĞLIĞI: Turistin konakladığı ve gezdiği çevrelerin sağlığı, bu yerlerin sağlıklı olması, turistin çevreye, çevrenin turiste sağlık açısından etkisi çevre sağlığının konusudur.

3 SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI NIN KURULUŞU VE GÖREVLERİ Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 31 Mart 2010 tarih ve sayılı onayı ile Sağlık Turizmi Birimi kurulmuştur tarihinde sayılı Makam Oluru ile T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 02 Kasım 2011 sayılı resmi gazete ile 663 sayılı yasa gereği Bakanlıktaki yeniden yapılandırma kapsamında; T.C. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı olarak hizmet vermektedir.

4 SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI NIN KURULUŞU VE GÖREVLERİ Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı ; Medikal ( Tıp ) Turizmi Termal Turizmi Ġleri Yaş ve Engelli Turizmi Uluslararası Hasta Destek Birimi( International Patient Assistance Unit ) olarak hizmetine devam etmektedir..

5 SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI NIN KURULUŞU VE GÖREVLERİ 1.Sağlık turizmi ve turistin sağlığı ile ilgili hizmetleri planlamak, gerekli izinleri vermek, 2. Sağlık turizmi ile ilgili iş ve işlemleri ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürütmek, 3. Yaşlı ve engelli turizmi ve termal turizmi ile ilgili kaplıcaları, içme merkezlerini ve iklim kür merkezlerinin (Klimaterapi merkezlerini) faaliyetlerini sağlık turizmi açısından izlemek,

6 SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI NIN KURULUŞU VE GÖREVLERİ 4.Yurt dışından ülkemize tedavi amaçlı gelecek hastaların sağlık turizmi açısından kabul kriterlerini oluşturmak, bu hastaların talep ve şikâyetlerini incelemek, 5.Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamındaki hastalara gerektiğinde yardım ve danışmanlık hizmetlerini sunmak ve kayıtlarını tutmak, 6.Sağlık serbest bölgeleri ile buralarda sunulacak sağlık hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 7. Sağlık alanında ikili işbirliği kapsamında ülkemize gelen ve tedavisi uygun görülen hastalara ilişkin işlemleri planlamak ve koordine etmek, 8. Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

7 SAĞLIK TURİZMİ İSTATİSTİKLERİ Yıllar Ġtibariyle Türkiye de Sağlık Hizmeti Alan Yabancıların Dağılımı TOPLAM ÖZEL 56,276 70,519 77, , ,127 KAMU 17,817 21,442 32,675 41, ,781 TOPLAM 74,093 91, , , ,908

8 SAĞLIK TURİZMİ İSTATİSTİKLERİ 2011 Yılı Ġtibariyle Türkiye de Sağlık Hizmeti Alan Yabancıların Kamu-Özel Hastanelerinde Tedavi Görme Oranları

9 SAĞLIK TURİZMİ İSTATİSTİKLERİ Sağlık Turizmi-Turistin Sağlığı Hasta Sayıları Kamu-Özel Hastanede Tedavi Olma Sayıları

10 SAĞLIK TURİZMİ İSTATİSTİKLERİ Sağlık Turistlerinin Kamu ve Özel Hastanelerde Tedavi Olma Oranları,

11 SAĞLIK TURİZMİ İSTATİSTİKLERİ Turistin Sağlığı Kategorisindeki Hastaların Kamu ve Özel Hastanelerde Tedavi Olma Oranları

12 SAĞLIK TURİZMİ İSTATİSTİKLERİ Sağlık Turizminde Yabancı Uyruklu Hasta Kabul Eden Ġlk 10 Kamu Hastanesinin Dağılımı

13 SAĞLIK TURİZMİ İSTATİSTİKLERİ Sağlık Turizminde Yabancı Uyruklu Hasta Kabul Eden Ġlk 10 Özel Hastanenin Dağılımı

14 SAĞLIK TURİZMİ İSTATİSTİKLERİ 2011 Verilerine Göre Sağlık Turizminde Öne Çıkan Ġlk 10 Ġl Dağılımı

15 SAĞLIK TURİZMİ İSTATİSTİKLERİ İllere Göre Sağlık Turizmi Hasta

16 SAĞLIK TURİZMİ İSTATİSTİKLERİ Sağlık Turizmi-Türkiye Geneli Branşlara Göre Dağılımı

17 SAĞLIK TURİZMİ İSTATİSTİKLERİ Sağlık Turizmi Branşlara Göre Türkiye Geneli Kamu-Özel Sektör Dağılımı

18 YAYINLARIMIZ (KİTAPLARIMIZ 4 DİLDE) Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Uygulama Rehberi, Medikal Turizm Araştırması Sağlık Turizmi El Kitabı, 2012 Türkiye deki Medikal Turizm Araştırması, 2011

19 ULUSLARARASI HASTA DESTEK BĠRĠMĠ Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü bünyesinde Yurtdışı Hasta Çağrı Merkezi 15 Temmuz 2011 tarihinde kurulmuştur. Çağrı merkezinde 4 dilde (Ġngilizce, Almanca, Rusça, Arapça) tercümanlık hizmeti verilmekte olup, hizmet alım usulü ile şu an 21 kişi çalışmaktadır. 112 Acil hattını yabancı hastaların 4 dilde araması halinde 3 lü konferans sistemi ile tercümanlık hizmeti vermektedir. 184 Sabim hattını yabancı hastaların 4 dilde araması halinde 3 lü konferans sistemi ile tercümanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

20 ULUSLARARASI HASTA DESTEK BĠRĠMĠ Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı telefon santrallerine, yabancı dilde bir arama gelmesi halinde, telekonferans sistemi ile görüşmelerde tercümanlık hizmetini sağlamaktadır. Başkanlığın çeviri işleri ve yurtdışı iletişiminde yabancı dil açısından teknik destek vermektedir. Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı kapsamında kamu hastanelerine gelen hastaların rapor, epikriz ve yurtdışından provizyon iş ve işlemlerine yabancı dilde destek veriyor.

21 ULUSLARARASI HASTA DESTEK BĠRĠMĠ

22 SAĞLIK TURĠZMĠ WEB SĠTESĠ (( (Ġngilizce, Almanca, Arapça, Rusça olmak üzere 4 dilde.

23 YABANCI HASTA KAYIT SĠSTEMĠ SAĞLIK TURĠZMĠ HASTA TAKĠP SĠSTEMĠ WEB UYGULAMALARI (http://sbu.saglik.gov.tr/sbyabanci/) adresinden kayıtları (açılan kayıt formunda boş alan kalmayacak şekilde) yapılacaktır.

24 SAĞLIK TURİZMİ TOPLANTILARI (YURTİÇİ-YURTDIŞI) Yurtiçi ; kişi arasında katılım sağlanan 10 adet HİE toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yurtdışı; Yurtdışında gerçekleşen 3 adet toplantıya katılım sağlanmıştır.

25 SAĞLIK TURĠZMĠ MEVZUAT ÇALIġMALARI Sağlık Turizminde Tanıtım Genelgesi Konaklama Tesisinde Sağlık Kuruluşları Genelgesi Kür ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Aracı Kurumlar ve Sağlık Turizmi Süreçleri Sağlık Turizmi Yönetmeliği (Genelgesi)

26 SAĞLIK TURĠZMĠ STRATEJĠK PLANI ( VĠZYONU) HEDEFE YÖNELĠK STRATEJĠLER ( ) 1. Sağlık turizmi hizmeti sunan kuruluşların standartlarını belirlemek. 2. Uluslararası hasta memnuniyetini arttırmak ve yurt dışına hizmetlerimizi duyurmak. 3. Sağlık Serbest Bölgesi ve Termal Turizm ile ilgili süreçlerin tanımlanması, mevzuat, kalite ve hizmet standartlarını oluşturmak. 4. Yaşlı ve engelli turizmi ile ilgili hizmet standartları belirlemek ve süreçleri tanımlamak. 5. Sağlık turizmi alanında; STK, sektör ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak. 6. Sağlık turizmi ile ilgili kalifiye insan kaynağını temin etmek.

27 SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) SERBEST BÖLGE TANIMI Genel olarak serbest bölge; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir.

28 SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) KANUNĠ DAYANAĞI 06/06/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 49 uncu maddesi gereğince ülkemizde sağlık serbest bölgelerin kurulmasının önü açılmıģtır,

29 SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) KANUNĠ DAYANAĞI MADDE Bakanlık, ülkenin sağlık alanında bölgesel bir cazibe merkezi haline getirilmesi, yabancı sermaye ve yüksek tıbbî teknoloji girişinin hızlandırılması amacıyla, 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri çerçevesinde, sağlık serbest bölgelerinin kurulması ve yönetilmesine ilişkin usûl ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. 2- Serbest bölgelerde verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin usûl ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

30 SSB TEMEL FELSEFE Yatırımcıya mali konularda ve vergi avantajı sağlanmış ve bürokratik süreçler hızlanmış olacak, Sağlık hizmetin sunumu ve planlaması SSB içinde ayrıca planlanacak, uygulamada istinalar gelecek. Sağlık turizminde marka ve özel bir konsept oluşturulacak, Tıp turizmi, Termal Turizm, Yaşlı Turizmi konseptinde ayrı ayrı SSB ler olabilecek. Arge ve Toknokentlerle ileri teknoloji transferi

31 SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠNDE AMAÇ Yabancı sermaye girişini arttırmak, Ġstihdamı artırmak, kalifiye yabancı beyin göçünü çekmek, Yüksek tıbbi teknoloji girişini hızlandırmak, Hizmet üretmeye yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, Türkiye yi Bölgesinde Sağlık alanında cazibe merkezi yapmak, Sağlık turizmi açısından örnek bir konsept oluşturmak,

32 SERBEST BÖLGE AVANTAJLARI Ġşletmeciler için birçok vergi avantajlarından yararlanma Ġmkânı sağlar (SSK primi, KDV, kurumlar vergisi vb vergilerden muafiyet), Yatırımcı için ucuz altyapı ve yatırım imkânı sağlanır, Başvuru ve faaliyet süresince her türlü bürokrasi en aza indirilir, Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı yatırımcılar eşit olarak yararlanır, Ülkemizdeki bazı mevzuatlar serbest bölgede uygulanmayabilir, % 100 yabancı yatırımcı gelebilir. bütün

33 SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ GENEL HUSUSLAR Türkçe bilmeyen yabancı hekim ve hemşire çalıştırılabilir, Konsültan yabancı hekimin kısa süreli çalıştırılmalı (Çalışma izin belgesiz çalışabilir), SGK ile anlaşma yapılmayacak, Acil Sağlık Hizmetleri serbest bölge dışına verilmeyecek, %85 oranında yabancı hasta bakılması öngörülmektedir, Planlamada çok esnek davranılmalı (hekim, cihaz, yatak, fiziki şartlar), Yabancı dilde tanıtım ve reklam yurtdışına yönelik yapılacak Mali sorumluluk sigortası ve malpraktis Türkiye deki mevzuat geçerli olacak, Sağlık Serbest Bölgelerinde çok geniş alanda ve az sayıda olmalı, Uluslararası havaalanına yakın, ulaşımı kolay olmalı.

34 SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ DÜNYA ÖRNEKLERĠ Dubai ve Ġran da sağlık serbest bölgeler mevcuttur, Ġran sağlık serbest bölgesi proje olarak tasarlanmış fakat fonksiyonel olarak hayata geçmemiştir, Umman, Suudi Arabistan, Brezilya, Panama, Kosta Rika ve Meksika da ise sağlık serbest bölgesi kurma düşüncesi bulunmaktadır,

35 DUBAĠ SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ

36 SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) 2 Milyon Metrekarelik (2000 dönüm) bir alana kurulmuştur, Sağlık alanı ve Welness projesi olarak 2. fazda planlanmıştır,

37 SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) Dubai Sağlık Serbest Bölgesi, Dünyanın ilk sağlık serbest bölgesidir, 2002 yılında proje çalışması başlamış olup 2006 yılında faaliyete başlamıştır, ortalama 1.8 milyar dolar harcanmıştır, 2,400 şirket faaliyettedir, Bünyesinde 90 klinik ve 2500 lisanslı Sağlık çalışanı mevcuttur, 2 tam teşekküllü Hastane görev yapmaktadır, 5 Yılda 330 bin ameliyat gerçekleştirilmiştir.

38 SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) Bölge içerisinde Harward ve Boston Üniversitelerine ait birer tıp fakültesi ile eğitim ve araştırma hastanesi planlanmaktadır. Bölgede ayrıca otel ve kongre merkezleri, tele tıp tesisleri, toplu konut ve dinlenme tesisleri mevcuttur.

39 DUBAĠ SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠNDE AMAÇ 1. Sağlık yatırımlarını ve sağlık insan kaynağını bölgeye çekmek istemişlerdir. 2. Emlak sektörünü canlandırmak ve fiyatları arttırmak, Eylül saldırısının sonrasında Arapların Amerika ve Avrupa'ya girişleri zorlaşmıştır, sağlık hizmeti almak için dahi bu ülkelere gidilememiştir, gidilemediği içinde sağlık hizmetini kendi ayaklarına getirmek, 4. Arap bölgesinde sağlık cazibe bölgesi merkezi haline gelmek istemişlerdir,

40 DUBAĠ SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠNDE SONUÇ 1. Dubai sağlık serbest bölgesine istenilen düzeyde yatırımcı çekilemediği gibi sunulan sağlık hizmetinin pahalı olmasından dolayı istenilen hasta düzeyine de ulaşılamamıştır, 2. Yurtdışından kalifiye insan kaynağı gelmemiştir. 3. Kısmen sağlık alnında cazibe merkezi oldular, 4. Emlak sektöründe ciddi gelirler elde edildi, 5. Üniversite ve Arge Merkezleri kurulmamıştır. 6. II. Faz olan wellness bölümüne hiç başlanmamıştır.

41 SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠNDE YAPILABĠLECEK YATIRIMLAR Hastane, Rehabilitasyon Merkezi vb sağlık kuruluşları, Termal turizm tesisleri, Yaşlı tatil köyü / Sağlıklı yaşam merkezleri, Sağlık şehirleri (Hastane, Üniversite, Arge merkezleri, Sosyal Tesisler, Spor alanları vb bulunan köyleri, Üniversite ve sağlık akademileri, Sağlık teknokentleri, Uluslararası ulaşımı kolay olan büyük illerde kurulacak, Yabancı hekim ve sağlık personeli çalışabilecek,

42 SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI Bilkent sağlık kampüsü 1200 dönüm bir alan üzerine kurulacaktır, Sağlık serbest bölgesinin ise 5-10 bin dönüm gibi geniş bir alan üzerine kurulması planlanmaktadır.

43 TÜRKĠYE SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ ÖRNEĞĠ

44 SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) SPA GÜZELLİK MERKEZİ HASTANELER REKREASYON ALANLARI HAVAALANINA 20 KM UZAKLIKTA REKREASYON ALANLARI

45 SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ SSB NEREDE OLACAK Yatırımcı talep edip proje getirecek, Ekonomi Bakanlığı değerlendirerek, Sağlık Bakanlığından görüş alacak, Bakanlar kuruluna Sevk edilip Bakanlar kuruluyla yer ve işletmeciyi ilan edilecek, Tercihen Ulaşım kolay iş yapılabilecek bölgeler olacak.

46 SSB DE TASLAK TAKVĠM ( ) Öncelikli SB kurumundaki kanun değişikliği yapılacak Özel ekonomik bölgelerin önü açılacak, Sağlık bakanlığı SSB yönetmeliği yayınlayacak, Sağlık serbest bölgesinin yeri ve işletmecisi bakanlar kurulunca ilan edilecek, Bölgenin altyapı ve planlaması yapılacak, (imar çalışması) Tanıtımlar yapılacak ve muhtelif yatırımcılar aranacak. Sağlık, eğitim, Ar-Ge merkezleri, teknokentler, sosyal tesisler kurulacak,

47 TEŞEKKÜR EDERİM

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞMALARI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞMALARI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞMALARI 2012 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 4 I. KURULUŞ ve GÖREVLERİ 6 II. 2012 İSTATİSTİKLERİ 7 III.

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ 2012 FAALİYET RAPORU

SAĞLIK TURİZMİ 2012 FAALİYET RAPORU EK T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ 2012 FAALİYET RAPORU ÖZET Bakanlığımız, dünyadaki sağlık turizmi sektörünün gelişimine paralel olarak

Detaylı

DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU

DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU Selman DELİL, Uzman Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ekim 2013, Diyarbakır İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... II GRAFİKLER LİSTESİ... II RESİMLER LİSTESİ...

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ TÜRKİYEDE EN HIZLI GELİŞEN HİZMET SEKTÖRÜDÜR

SAĞLIK TURİZMİ TÜRKİYEDE EN HIZLI GELİŞEN HİZMET SEKTÖRÜDÜR SAĞLIK TURİZMİ TÜRKİYEDE EN HIZLI GELİŞEN HİZMET SEKTÖRÜDÜR SAĞLIK TURİZMİ TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sağlık Turizmi: Herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için ikamet edilen yerden başka bir yere yapılan

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ. MSc Yeşim TOLA İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Mal Süreç Sorumlusu

SAĞLIK TURİZMİ. MSc Yeşim TOLA İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Mal Süreç Sorumlusu SAĞLIK TURİZMİ MSc Yeşim TOLA İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Mal Süreç Sorumlusu SAĞLIK TURİZMİ: İkamet edilen yerden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNDE MEVZUAT VE TEŞVİKLER

SAĞLIK TURİZMİNDE MEVZUAT VE TEŞVİKLER SAĞLIK TURİZMİNDE MEVZUAT VE TEŞVİKLER Müge ÜNAL Küreselleşme sürecinde, ülkeler arasında işbirliğinin artması, seyahat özgürlüklerinin ve imkanlarının artması, ulaşımda maddi manevi kolaylıklar sağlanması

Detaylı

HEALTH TOURISM AND HEALTH TOURISM LAW IN TURKEY ABSTRACT

HEALTH TOURISM AND HEALTH TOURISM LAW IN TURKEY ABSTRACT AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt:2 Sayı:3 Temmuz 2013 Türkiye TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE SAĞLIK TURİZMİ HUKUKU ÖZET Kemale ASLANOVA Tüm insanların ortak kaygılarından birisi sağlıktır.

Detaylı

TÜRKĠYE DE SAĞLIK TURĠZMĠ

TÜRKĠYE DE SAĞLIK TURĠZMĠ TÜRKĠYE DE SAĞLIK TURĠZMĠ 1 T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Koordinatörü Dr. Dursun AYDIN (29 Ekim 2011/Ġstanbul) SAĞLIK TURĠZMĠ: Ġkamet edilen yerden baģka bir yere

Detaylı

FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PLANI. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi)

FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PLANI. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi) 2010 FAALİYET RAPORU VE 2011 ÇALIŞMA PLANI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir; 1. Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir; 1. Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA İkamet edilen yerden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı seyahate Sağlık Turizmi, seyahat edene de Uluslararası Hasta denir. Amacında turistik faaliyet olmadığından

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

BİZ VARIZ, YETER Kİ İZMİR KAZANSIN

BİZ VARIZ, YETER Kİ İZMİR KAZANSIN BİZ VARIZ, YETER Kİ İZMİR KAZANSIN BİZ VARIZ, YETER Kİ İZMİR KAZANSIN Dünyadaki tüm büyük projelerin, büyük olayların, hatta büyük devrimlerin ilk iki ve en önemli aşaması DÜŞÜNCE safhası ve PROJELENDİRME

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (204-208) SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI ve EYLEM PLANI. Programın Kapsamı ve Amacı

Detaylı

MANAVGAT SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI RAPORU

MANAVGAT SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI RAPORU MANAVGAT SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI RAPORU 2013 Hazırlayan Sağlıktur Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Katkıda Bulunanlar Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Enginer Birdal Türkiye

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE 23.07.2013 tarihli ve 25541 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönerge ile Ülkemize

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı SAĞLIK TURİZMİ POLİTİKALARI. Dr. H. Ömer TONTUŞ

T.C. Sağlık Bakanlığı SAĞLIK TURİZMİ POLİTİKALARI. Dr. H. Ömer TONTUŞ T.C. Sağlık Bakanlığı SAĞLIK TURİZMİ POLİTİKALARI Dr. H. Ömer TONTUŞ SAĞLIK TURİZMİ Ülke ekonomisine sağlayacağı yüksek katkı ve bunun uzun vadede sürdürülebilme potansiyeli nedeniyle sağlık turizmi stratejik

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ

KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ HAZIRLAYANLAR > Dr. Dursun AYDIN / T.C. Sağlık Bakanlığı (Sağlık Turizmi Koordinatörü) > Süreyya ŞEKER / T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık

Detaylı

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Visitturkeyforhealthcare Platformu Başkanı 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK

Detaylı

TRA1 BÖLGESİ NDE SAĞLIK TURİZMİ (Potansiyeli, Performansı ve Sektörün Bölgedeki Geleceği)

TRA1 BÖLGESİ NDE SAĞLIK TURİZMİ (Potansiyeli, Performansı ve Sektörün Bölgedeki Geleceği) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI TRA1 BÖLGESİ NDE SAĞLIK TURİZMİ (Potansiyeli, Performansı ve Sektörün Bölgedeki Geleceği) Doç. Dr. Süleyman TOY Güvenç Gürbüz TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Sağlık

Detaylı

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI 2015 İÇİNDEKİLER ÇALIŞMANIN AMACI 10 ÇALIŞMA EKİBİ 10 METODOLOJİ 11 Mevcut Durum Analizi 11 1. GİRİŞ 12 2. DÜNYA DA

Detaylı

Tel +90 (312) 444 99 11 331 51 59 Faks +90 (312) 3316779. Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA. www.lokmanhekim.com.

Tel +90 (312) 444 99 11 331 51 59 Faks +90 (312) 3316779. Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA. www.lokmanhekim.com. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2013 Tarihi İtibariyle 3 Aylık Ara Dönem Faaliyet Raporu SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ II, 14.1 NOLU

Detaylı

Sağlık Sektörü 1. MEVCUT DURUM

Sağlık Sektörü 1. MEVCUT DURUM 170 Sağlık Sektörü Sağlık Sektörü İKİNCİ BÖLÜM 1. MEVCUT DURUM Toplumların gelişmişlik durumlarının belirlenmesinde önemli bir yeri olan sağlık sektöründe; çalışanların istihdamı, eğitimi ve hizmet verdikleri

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-15-STG

Detaylı

GAZİANTEP TEN SAĞLIK TURİZM EKONOMİSİNE KATKI

GAZİANTEP TEN SAĞLIK TURİZM EKONOMİSİNE KATKI www.gaziantepsaglikturizmi.com GAZİANTEP TEN SAĞLIK TURİZM EKONOMİSİNE KATKI SÖZLEŞME NO:TCR1/12DFD/2011 2012 SAYFALARI ÇEVİREBİLİRSİNİZ Doğrudan Faaliyet Programı Mali Destek Programı Kapsamında İpekyolu

Detaylı

ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖREL

ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖREL AR&GE B Ü L T E N AR&GE BÜLTEN 2009 ARALIK - SUNUŞ 2014 TEMMUZ İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Sunuş -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Sunuş. Sunuş. Sf.02. Sayın Üyemiz,

Sunuş. Sunuş. Sf.02. Sayın Üyemiz, İçindekiler Sunuş 2 3 1.1 SİVAS 3 1.2 Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 5 1.3 Organizasyon Yapısı 16 1.4 İnsan Kaynakları 17 1.5 Mali Kaynaklar 18 1.6 Altyapı 19 1.7 2023 Sivas Vizyonu 20 1.8 Stratejik Planlama

Detaylı

Yarýna bir deðer býrak

Yarýna bir deðer býrak Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÝKÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme TÜRKÝYE DE SAÐLIK KURUMLARINA YÖNELÝK SAÐLIK TURÝZMÝ HAZIRLAYAN PINAR YALÇIN ANKARA, 2006 ÖZET Seyahat

Detaylı