BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. Balıkesir Organize sanayi bölgesi Revizyon imar planı açıklama raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. Balıkesir Organize sanayi bölgesi Revizyon imar planı açıklama raporu"

Transkript

1 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Balıkesir Organize sanayi bölgesi Revizyon imar planı açıklama raporu Şehir Plancısı Demet Peker ÖZTÜRK Balıkesir, Nisan 2015 İÇİNDEKİLER

2 1. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Analizi 1.1 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinin Ülke ve Bölgesindeki yeri 1.2 Balıkesir İli Kent Nüfusu 1.3 Balıkesir İlinin Ekonomik Yapısı 1.4 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi çevresinde varolan Sanayi ve Küçük Sanayi Siteleri 1.5 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi nin Ulaşım Sistemi 2. Planlama Alanına İlişkin Analiz ve Revizyon İmar Planı Hazırlama Çalışması ve Plan Hazırlama Süreci 2.1 Yerseçimi (Bakanlık tarafından onaylanmış OSB sınırı ve OSB Yer Seçimi Komisyonu na katılan kurumların verdiği şartlı görüşler ) 2.2 Fiziksel Eşikler Jeolojik Durum, Deprem Yerleşime Uygun Alanlar Önlem Almadan Yapılaşmaya İzin Verilmeyecek Alanlar Ayrıntılı Jeolojik Etüt Gerektiren Alanlar Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar İklim Orman Varlığı Jeomorfolojik ve Topoğrafik Eşikler Akarsular ve Taşkın Durumu 2.3 Kurumsal Eşikler Enerji Nakil \ İletim Hattı Sağlık Koruma Bandı Doğalgaz Boru Hattı Karayolları Bağlantısı 2.4 Mülkiyet Bilgisi 2.5 Önceki Plan Kararları 3. Sentez ve Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4. Balıkesir OSB ye ait Genel Bilgiler 4.1 Yol Çalışmaları 4.2 Kanalizasyon, Yağmursuyu, Dere Islahı 4.3 İçme Kullanma Suyu Çalışmaları

3 4.4 Telekomünikasyon Hizmetleri 4.5 Demiryolu Taşımacılığı 4.6 Yakın Çevre Yolu Projesi 4.7 Çevre Faaliyetleri ve Atık Su Arıtma Tesisi 4.8 Enerji Dağıtım Faaliyetleri 4.9 Arsa Tahsisleri 4.10 İtfaiye Birimi Faaliyetleri 4.11 Ağaçlandırma Hizmetleri 4.12 Üniversite- Sanayi İşbirliği 4.13 Meslek Lisesi Alanı 4.14 Dini Tesis Alanı ( Cami ) 4.15 Hizmet Destek Alanı 5.Balıkesir OSB Revizyon İmar Planı Arazi Kullanım Değerleri 5.1 Yapılaşma Koşulları 6. Balıkesir OSB Revizyon İmar Planı Plan Kararları 6.1 Sağlık Koruma Bandı 6.2 Sanayi Alanları 6.3 Yol ve Otoparklar 6.4 Sanayi Fuar Alanı 6.5 İdari Sosyal Tesis Alanı ( Genel Hizmet Binaları Alanı ) 6.6 Altyapı Alanları 6.7 Akaryakıt Bakım Satış İstasyonu ve Garaj Alanı 6.8 Altyapı Arıtma Alanı 6.9 Park ve Yeşil Alanlar 6.10 Meslek Lisesi Alanı 6.11 Dini Tesis Alanı (Cami) 6.12 Hizmet Destek Alanı 7.Balıkesir OSB Revizyon İmar Planı Plan Notları 8.İmar Planı Değişiklik Gerekçeleri 8.1 TCDD hattı ve Tınaz Tarım 8.2 Yarış Kabin Sanayi 8.3 Starwood 8.4 Cargill-Turyağ

4 EKLER 8.5 BEST 8.6 Madak-Un Tarım 8.7 Karayolları kamulaştırma sınırına göre imar planının düzenlenmesi 8.8 OSB Uygulama Yönetmeliğine göre Çekme Mesafelerinin düzenlenmesi 8.9 OSB nin kuzeydoğusunda yer alan H tipi parselin ve kuzeyinde yer alan park alanın düzenlenmesi 8.10 OSB nin 208 ada içerisinde yer alan D tipi parselin ve park alanın düzenlenmesi 8.11 OSB nin 204 ada 8 nolu parsele İdari ve Sosyal Tesisi alanından Park Alanı düzenlenmesi 9. Sonuç ve Tapu Bilgileri Ek1 30 Ocak 1977 Tarihli 158 Sayılı Resmi Gazete ve Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yer Seçimi Konusunda gününde yerinde inceleme sonucu yapılan toplantı tutanağı Ek Sayılı Yasanın 2.Maddesine Göre ve Tarihlerinde Afet İşleri Genel Müdürlüğü nce Onanmış Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi ve Jeolojik JeoteknikEtüd Raporu Konulu Yazıları Ek3 T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün tarih ve B100TSH Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri konulu yazısı Ek4 T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı nın B.11.2.DDY /50-12/2791 sayılı, Balıkesir OSB Yükleme Boşaltma İstasyonu Konulu yazısı Ek5 T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı nın B.11.2.DDY /73-03/2692 Sayılı Balıkesir Gar Sahası konulu yazısı Ek6 Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün 24 / 05/ 2005 gün ve B100TSH Sayılı yazısı Ek 7 Mülga Ulaştırma Bakanlığı, Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün 18/10/2010 tarihli ve sayılı ve Ulaştırma,

5 Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün 10/09/2014 tarihli ve 8882 sayılı yazısı Ek 8 Balıkesir Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünün 11/12/2014 tarihli ve sayılı yazısı Ek 9 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünün 05/12/2014 tarihli ve sayılı yazısı Ek 10 Balıkesir OSB Yönetim Kurulu nun konuya ilişkin kararları Ek 11 BALGAZ görüşü Ek 12 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yağmur Suyu Projesi Açıklama Raporu Ek 13 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Kanalizasyon Açıklama Raporu Ek 14 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Revizyon İmar Planı Bilgi Paftası TABLOLAR Tablo 1 Balıkesir GSYİH'nın ilçeler bazında üretimi Tablo 2 Onaylı İmar Planı Balıkesir OSB Parsel Tipleri Yapılaşma Koşulları ve Adetleri Tablo 3 İmar Değişikliği Yapılacak Yerlere Ait Mülkiyet Bilgileri Tablo 4 Onaylı İmar Planı Balıkesir OSB Arsa Tahsisleri ( Firma Sayısı, Alan ve Açıklamalar ) Tablo 5 Balıkesir OSB Onaylı Plan ve Revizyon İmar Planı ( Teklif Plan ) Arazi Kullanım Değerleri Tablo 6 Teklif İmar Planı Balıkesir OSB Parsel Tipleri Yapılaşma Koşulları ve Adetleri Tablo 7 Balıkesir OSB Üretim Sektörel Dağılım Tablosu ŞEKİLLER Şekil 1 1 / Balıkesir OSB nin Yakın Çevresi ve Ulaşım Ağı Şekil 2 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Ülke ve Bölgesindeki yeri Şekil 3 Balıkesir Merkez Sanayi Alanları Şekil 4 1 \ Ölçekli Balıkesir OSB Çevresi Jeolojik Etüt Durumu Şekil 5 Yerleşime Uygunluk Haritası Şekil 6 Balıkesir OSB Çevresi Tarım ve Orman Alanları Şekil 7 BalıkesirOSB Jeomorfolojik ve Topoğrafik Durum

6 Şekil 8 Balıkesir OSB Arsa Tahsis Planı ( Eylül 2014 ) Şekil 9 Yarış Kabin San. Tic. AŞ. Genel Yerleşim Planı Şekil 10 Yarış Kabin San. Tic. AŞ. Onaylı İmar Planı Şekil 11Balıkesir OSB Uygulama İmar Planı ( Onaylı Plan ) Şekil 12Balıkesir OSB Revizyon Uygulama İmar Planı ( Teklif Plan ) Şekil 13 Şekil Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Analizi 1.1 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinin Ülke ve Bölgesindeki yeri

7 Söz konusu çalışma alanı kuzey enlemleri ile doğu boylamları arasında kalmakta ve incelenen alan toplam 558 ha lıkbir büyüklüktedir. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Marmara bölgesine bağlı olup, Bursa- İzmir aksının güneyinde, batıda Ege Denizi, Çanakkale, doğu da Bursa ve Kütahya, güneyde Manisa ve İzmir in, kuzeyde ise Marmara Denizi nin sardığı Balıkesir yerleşim alanının içinde kalmaktadır. Tanımlanan çalışma alanının içinde yer alan Balıkesir ili, Bursa yı İzmir e bağlayan zorunlu bir topoğrafik nokta olmakla birlikte, Altınoluk, Akçay, Ören, Ayvalık v.b. tatil bölgelerini içerisinde barındırması, yine Kuzeyde Marmara Denizi ne kıyı ilçesi olan Bandırma nın İstanbul dan araçlı deniz otobüsü bağlantısı nedeniyle kuzey-güney illerinin Balıkesir ve Ege Bölgesi nide birbirine bağlayan ana koridor üzerinde bulunmaktadır. Balıkesir in Diğer İllere Uzaklığı (km) Balıkesir Ankara Balıkesir Antalya Balıkesir Bursa Balıkesir İstanbul Balıkesir İzmir Balıkesir İzmit Balıkesir Konya :533 km :509 km :151 km :394 km :173 km :283 km :546 km Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi nin içinde yer aldığı, Balıkesir İli 19 İlçe ve merkeze bağlı 3 beldeden oluşmuştur. Bu ilçeler; Merkez ilçesi (1466 km 2 ), Savaştepe (425 km 2 ), Sındırgı (1.433 km 2 ), Bigadiç (1.007 km 2 ), Dursunbey (1.906 km 2 ), Kepsut (894 km 2 ), Susurluk (601 km 2 ), Bandırma (599 km 2 ), Erdek (260 km 2 ), Manyas (589 km 2 ), Balya (952 km 2 ), İvrindi (751 km 2 ), Havran (559 km 2 ), Edremit (708 km 2 ), Burhaniye (426 km 2 ), Gömeç (131 km 2 ) ile Ayvalık (266 km 2 ), Marmara (117 km 2 ), Gören (1438 km 2 ) dir. Ayrıca Merkez ilçeye bağlı Kocaavşar, Pamukçu ve Şamlı beldeleri bulunmaktadır.

8 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, kuzeybatısında Gökköy, güneydoğusunda Kesirven, güneyinde Kabaklı, batısında Çukurhüseyin beldeleri ve doğusunda Balıkesir( Merkez ) bulunmaktadır. ( Şekil 1 ) 1.2 Balıkesir İli Kent Nüfusu Balıkesir İli Kent Nüfusu 2010 yılı itibariyle kişidir. Yüzölçümü km2, nüfus yoğunluğu ise 80 kişi\km dir. 1.3 Balıkesir İlinin Ekonomik Yapısı Balıkesir ilinin sahil kesimlerinde zeytincilik, bağcılık ve balıkçılık yapılmaktadır. Buralarda turizm de gelişmiştir. İç kesimlerinde ise tarım, hayvancılık, ormancılık ve madencilik yapılmaktadır. İl, tek merkezli büyüme modeli yerine dengeli büyüme modelini seçerek bu kalkınma planına ilçeleri de dahil etmiştir. İlde Anadolu Kaplanı sıfatına sahip 16 şirket, 2003 yılı istatistiklerine göre de Sanayi siciline kayıtlı 467 kuruluş vardır. İlin iç ve dış ticaret hacmi TL, ihracat miktarı $ ve ithalat miktarı $'dır. Balıkesir ili, devletin en fazla mülk sahibi olduğu ildir. İlin % 40.77'si, Hazineye ait taşınmazlardan oluşmaktadır. Balıkesir Türkiye'nin gelişmiş illerinden biridir yılı verilerine göre Türkiye gayri safi yurt içi hâsılası içinde yüzde 1,5'lik paya sahip olan Balıkesir, iller sıralamasında 13. büyük ekonomidir yılındaki GSYİH'si TL olup kişi başına düşen milli gelir ise 2005 dolardır. Tablo 1 - Balıkesir GSYİH'nın ilçeler bazında üretimi İlçe Oran İlçe Oran İlçe Oran İlçe Orn Balıkesir 24,12 Ayvalık 4,82 Sındırgı 2,82 Havran 1,75 Bandırma 13,98 Bigadiç 4,6 Burhaniye 2,77 Savaştepe 1,36 Gönen 12,68 İvrindi 3,79 Kepsut 2,51 Marmara 0,84 Edremit 6,76 Susurluk 3,49 Balya 2,38 Gömeç 0,70 Manyas 5,58 Dursunbey 2,96 Erdek 2,10 TOPLAM 100,00 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

9 SAVAŞTEPE Şekil 1 1 / Balıkesir OSB nin Yakın Çevresi ve Ulaşım Ağı

10 Şekil 2 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Ülke ve Bölgesindeki yeri

11 1.4 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi çevresinde varolan Sanayi ve Küçük Sanayi Siteleri Balıkesir, Güneyinde Manisa ve İzmir, batısında Ege Denizi ve Çanakkale, doğusunda Kütahya ve Bursa, kuzeyinde Marmara Denizi ile çevrilmiştir. Bu konumu ile Türkiye nin Marmara ve Ege denizine açılan yeşil penceresidir. Gerekkonumu, gerekse iller arası karayolu, demiryolu ve denizyolu ulaşımı konusunda her imkâna sahip olan Balıkesir, konumunun verdiği imkânlararağmen, sanayileşmeyiyakalayamamış; Bursa ve Manisa nın oldukça gerisinde kalmıştır. İşsizliğin giderek arttığı kentte, Organize Sanayinin canlandırılmaya çalışılmasıyla birlikte Yatırımcıların tercih ettiği bir konuma gelen Organize Sanayi Bölgesi ile işsizliğin ortadan kaldırılmasına ve bölge ekonomisinin geliştirilmesine çalışılmaktadır. İlde yapılan sanayi işlerinin payı % 51'dir. Sanayinin oranı tarımdan yüksek olsa da diğer illerde bu rakam çok daha yukarılardadır. İl sınırları içerisinde Sanayi siciline kayıtlı 4 tane Organize Sanayi Bölgesi vardır. İlin başlıca geçim kaynağı tarım olduğu için de tarıma dayalı endüstri gelişmiştir. İlin iç kesimlerinde tarıma dayalı sanayi egemendir. Ayrıca buralarda şeker, un, yem, döküm, tarım alet ve makinaları, transformatör, floresanaydınlatma, pamuklu dokuma, kâğıt, mobilya, sentetik dokuma ve elektrik teçhizatları üretimi de yapılmaktadır. Körfez yöresinde konserve, sabun, bitki çayı ve zeytinyağı üretimi yaygındır. Bandırma taraflarında; kimyasal madde, şarap ve gübre sanayi gelişmiş, Dursunbey taraflarında ise kereste sanayi gelişmiştir İlde kolonyacılık sektörü de gelişmiş durumdadır. İmalat sanayi ise toplam GSYİH'nın %17'sini oluşturmaktadır. Sındırgı ve Bigadiç'te ise çok miktarda halı tezgâhı vardır Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 10 kişiden fazla işçi çalıştıran fabrika sayısı 104'tür ve buralarda 14 bin kişi çalışmaktadır. 8 ticaret odası ve 5 ticaret borsası bulunan Balıkesir'de üretilen ürünlerin çoğu yurt içinde tüketilmekte, bir kısmı da Bandırma Limanı'ndan ihraç edilmektedir. Gümrüklerinde, aralarında kimyasal maddeler, elektrikli araçlar, sentetik çuval, gıda, madencilik, mermer gibi ürünlerin de bulunduğu ihracatta 50, ithalatta 32 ayrı ürün çeşidi yer almaktadır. İlin dış ticaret merkezi olan Bandırma Limanı, tüm Balıkesir in ihracat ve ithalatının yüzde 90'ını gerçekleştirmektedir. görülmektedir. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi çevresinde yer alan sanayi alanları Şekil 3 te

12 İZMİR YOLU Şekil 3 Balıkesir Merkez Sanayi Alanları

13 1.5 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi nin Ulaşım Sistemi Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir Merkeze 7 km uzaklıkta olup, Savaştepe Karayolu bağlantısı üzerinde bulunmaktadır. OSB, ayrıca güneydoğusundan geçen Bursa İzmir Çevreyolu na bağlanmaktadır. 2. Planlama Alanına İlişkin Analiz ve Revizyon İmar Planı Hazırlama Çalışması ve Plan Hazırlama Süreci 2.1 Yerseçimi (Bakanlık tarafından onaylanmış OSB sınırı ve OSB Yer Seçimi Komisyonu na katılan kurumların verdiği şartlı görüşler ) Bakanlık tarafından onaylanmış OSB sınırı ve OSB Yer seçimi komisyonuna katılan kurumların verdiği şartlı görüşler Konu ile ilgili açıklamalar, 30 Ocak 1977 gün ve 1583 sayılı Resmi Gazete de yer almaktadır. OSB yer Seçimi Komisyonuna katılan kurumların verdiği şartlı görüşler;balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yer Seçimi konusunda gününde yerinde inceleme sonucu yapılan toplantı tutanağında yer almıştır.(ek I )Buna göre: Toprak İskân İl Müdürlüğü, İl Teknik Ziraat Müdürlüğü, Su Ürünleri İl Müdürlüğü, Toprak Su Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcilerinin ortak görüşleri: -Anılan alanın planlanması yapılan sulu tarım alanı içinde, -Herhangi bir taşkına maruz bulunmadığı, -Gelecekte sulama imkânının mümkün olamayacağı ve bu nedenle üretim potansiyelinin düşük olacağı, ayrıca -Söz konusu alan engebeli olduğundan erozyona maruz bulunduğu, -Herhangi bir amme hizmetine tahsisli olmadığı, sayılı Kanun amaçlarında kullanma imkânınınbulunmadığı, -Kiraya verilmediği, -Devletçe dağıtılan topraklardan olmadığı, -Bu sahada bulunan meraların herhangi bir köye tahsisli olmadığı, tespitli mera olduğu ve meralık vasfını kaybetmiş bulunduğu ( tarım arazisi haline dönüştürülerek veya erozyona uğrayarak )

14 -Organize Sanayi Bölgesinin doğuya kaydırılmasıyla şehir yerleşik alanına yaklaşılmış olduğundan aradaki tarım arazilerinin gelecekteki işgali önlenmiş olacağı ve bu sayede terkedilmiş sahadaki tarım alanının kazanılacağı belirtilmiştir. Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Başkanlığı, Bayındırlık İskân Bakanlığı, Su Ürünleri İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinin ortak görüşleri ise; -Toprak, su ve hava kirlenmesinin önlenmesi, insan ve çevre sağlığının korunması için gerekli önlemlerin alınması, -Anılan alan çevresinde 500 metrelik Sağlık Koruma Bandı bırakılması gerektiği, -Balıkesir de hakimrüzgârların kuzeyden esmesi ve Organize Sanayi Bölgesi nin güneyde bulunması nedeniyle seçilen alanın şehirde hava kirliliği yaratmayacağı belirtilmiştir. -Sonuç olarak yerinde incelemeye katılan kuruluş temsilcileri OSB Bölgesi nin doğuya kaydırılmasının prensipte uygun olduğu görüşünde olduklarını ve bu konuya ilişkin görüşlerini ivedi olarak İmar ve İskân Bakanlığı na ileteceklerini belirtmektedirler. ( Bkz Resmi Gazete 30 Ocak 1977 Sayı 1583, OSB sınırı ve OSB Yer seçimi komisyonuna katılan kurumların verdiği şartlı görüşler ) OSB Revizyon İmar Planı çalışmaları yapılırken, yukarıda yer alan görüşler dikkate alınarak planlama çalışmaları yapılmıştır. 2.2 Fiziksel Eşikler Jeolojik Durum ve Deprem Meri Planda, Rezerv Sanayi alanı dışında kalan alan için, Balıkesir OSB Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Sonuç ve Öneriler ve Yerleşime Uygunluk Haritası Ek 9 ve Şekil 4 te görülmektedir. Bu alan için, 7269 Sayılı Yasanın 2.Maddesine Göre Tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğü nce onanmış Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi konulu yazısı Ek 8 de görülmektedir. Meri Plandaki Rezerv Sanayi alanı için yapılan OSB Revizyon İmar Planı çalışmaları doğrultusunda, ek yerleşim bölgesi içinde de Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanmıştır. Bu alan için, 7269 Sayılı Yasanın 2.Maddesine göre ve tarihlerinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın ( 2010/1) Genelgesine göre onanmış yazılarıek 7 de görülmektedir.

15 Meri Planda, Rezerv Sanayi Alanı Dışında Kalan Yerleşik İnceleme Alanının Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi Balıkesir İli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yürütülen sondajlı jeolojik, jeoteknik ve jeofizik çalışmalar sonucunda aşağıda belirtilen genel hususlar ortaya çıkmıştır. 1.Yapılan çalışmalar sonucunda, çalışma alanında alttan üste doğru Triyas yaşlı metamorfikler,.miyosen yaşlı andezit-aglomera, Alt Pliyosen yaşlı tüfit, killikireçtaşı-tüfit-kiltaşı,üst Pliyosen yaşlı konglomera,pliyo-kuvaterner yaşlı gevşek tutturulmamış kil-silt-kum ve Kuvaterner yaşlı aluvyon birimlerinin yer aldığı gözlenmektedir 2. İnceleme alanındaki mevcut faylar litolojik farklılıklar gösteren dokanak ilişkileri ve dokanakları oluşturan litolojilerin jeolojik yaş ilişkilerine ve aynı birim içindeki görülen atımlar ve birim içindeki tabakalanmalardaki eğimlerdeki ani değişimlere göre tespit edilmiştir. Bu faylar aktif olmayan faylardır. Fayın uzantısının takib edildiği yerle kesin sınır olarak haritalanmıştır. Fayın uzantısının sahanın örtülü olması nedeniyle takip edilemediği durumlarda olasılı fay olarak kesik çizgilerle belirlenmiştir. 3. Faylarla ilgili önemli özellik fayın diri ya da ölü olarak nitelendirilmesidir. Aslında bütün fayların üzerinde geçmişte hareket olmuştur. Bazı faylarda bu hareket günümüzde de belirli aralıklarla deprem şeklinde devam ediyorsa, yani sismik aktivitesi var ise bu tür faylar diri (aktif) faylardır. 4. Çalışma alanında KD-GB doğrultulu 80 derece GD eğimli Miyosen yaşlı andezit-aglomera birimi ile Alt Pliyosen yaşlı killi kireçtaşı-kiltaşı-tüfit ardalanmalı çökellerin oluşturduğu birim arasında yaklaşık 1300m. uzunluğunda aktif (diri) olmayan normal fay mevcuttur. Bu ana fayın güneyinde Miyosen yaşlı andezitaglomera ile Triyas yaşlı metamorfiklerin dokanağını oluşturan yaklaşık 500m. uzunluğunda aktif olmayan ters fay mevcuttur. 5. Fayların diriliği ile ilgili en önemli kriterlersismisite ve jeolojidir. Sismisite ile ilgili olarak, son yüzyılda olan depremlerin episantrları ile fay sistemlerini fay sistemlerini karşılaştırmaktadır. Ancak bu tür depremlerin yokluğu fayın diri olmadığını göstermez. Depremlerin yinelenme aralıkları gözlem süresinden çok daha uzun olabilir. Ayrıca sismik boşluklarda bu belirsizliği arttırır, ama tarihsel ve kayıtsal veriler çalışma alanımız ve çok yakın çevresi ile ilgili kırıklarda sismik

16 aktiviteye rastlanmamaktadır. Kırık uzunluklarının kısa olması ve sismik aktivite gözlenmemesi yönü ile sismisite açısından faylarımız diri fay özelliği göstermemektedir. Genç Kuvaterner çökellerini (2 milyondan daha yaşlı olmayan) kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, sıcak-soğuksu kaynakları, travertenler, ötelenmiş akarsu denizel sekiler, basınç sırtı yada çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar jeolojik kriterler açısından diri fayın işaretleridir. İnceleme alanımızın jeolojisi ve inceleme alanındakikırıklar, diri (aktif) fay özelliği taşıyabilecek jeolojikkriterleritaşımamaktadır. Sismisite ve jeolojik belirtiler yönünden inceleme alanındaki faylar diri (aktif )fay özelliği göstermez. 6.İnceleme alanındaki faylarda, farklıformasyon sınırlarına rastlayan sahalardaki deprem hasarlarıgözlenebilir. Çünkü bu sahalar iki ayrı formasyonun birleştiği zayıf zonlardır. Deprem anında zemin davranışları birbirinden farklı olacak ve üstteki yapılarda farklı olarak yansıyacaktır. Fayların bulunduğu alanlarda fay hattında 10 m.lik koruma alanı bırakılmalıdır. 7.Meteoroloji, jeomorfoloji, jeofizik, jeoloji ve mühendislik jeolojisi verileri ile jeoteknik yaklaşımlar çerçevesinde inceleme alanının yerleşime uygunluk açısından değerlendirilip, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinin(OSB)yerleşime uygunluk haritası hazırlanmıştır. Buna göre: İnceleme alanında, aktifheyelan, muhtemelheyelan, kayadüşmesi, çığdüşmesi, çökme gibi zemin hareketlerinin görülmemesi nedeniyle, organize sanayi bölgesi sahası, yerleşime uygun olmayan alanlar kapsamı dışındadır. İnceleme alanı yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmesine göre. a) Uygun Alanlar b) Önlemli Alanlar Olarak sınıflandırılmıştır. a) Uygun Alanlar Morfolojik, jeofizik, jeolojik, jeoteknik tetkikler sonucu yapılaşması yönünde hiçbir sakınca olmayan, kaya düşmesi, heyelan, çığdüşmesi, çökme ve benzeri gibi doğal afet riski bulunmayan alanlardır. Parsellerdeki temel kazıları sırasında, fay hatlarının uzantısına göre, kırık hatlarında 10m. lik koruma alanı bırakılması koşuluyla, ilgili parseller uygun alanlar kapsamındadır.

17 Önlemli Alanlar Yerleşilebilirliği bazı koşullara bağlı alanlar kapsamında; kurudere yatakları ve topoğrafik eğimin fazla olduğu alanlar olarak ve ana fay hatlarında 10m. Koruma alanı veya temel açılmasından sonra haritaladığımız fayları temelde görmemiz durumunda geoteknikçi (inşaat mühendisinin) zemin yapı ilişkisini dikkate alması yönünde değerlendirilmiştir. İmar planlamasında topografik eğimin fazla olduğu alanlar park alanı ve yeşil saha olarak planlanmıştır. Ancak yeşil alan olarak planlanmayan alanlarda topoğrafik eğimden dolayı yapılaşmada gerekli olabilecek istinat duvarı ve çevre drenajına dikkat edilmesi koşuluyla yapılaşma uygun olacaktır. Çalışma alanı yerleşime uygunluk açısından bir sorun teşkil etmemektedir. Sonuç ve Öneriler Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde, Yerleşim amaçlı jeolojik ve jeoteknik etüt çalışması kapsamında, arazide gözlemsel, sondajlı ve sismik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar ışığında şu sonuçlara varılmıştır. 1.Yapılan çalışmalar sonucunda, çalışma alanında alttan üste doğru Triyas yaşlı metamorfikler,.miyosen yaşlı andezit-aglomera, Alt Pliyosen yaşlı tüfit, killikireçtaşı-tüfit-kiltaşı, Üst Pliyosen yaşlı konglomera, Pliyo-Kuvaterner yaşlı gevşek tutturulmamış kil-silt-kum ve Kuvaterner yaşlı alüvyon birimlerinin yer aldığı gözlenmektedir 2. İnceleme alanındaki mevcut faylar litolojik farklılıklar gösteren dokunak ilişkileri ve dokunakları oluşturan litolojilerin jeolojik yaş ilişkilerine ve aynı birim içindeki görülen atımlar ve birim içindeki tabakalanmalardaki eğimlerdeki ani değişimlere göre tespit edilmiştir. Bu faylar aktif olmayan faylardır. Fayın uzantısının takipedildiği yerle kesin sınır olarak haritalanmıştır. Fayın uzantısının sahanın örtülü olması nedeniyle takip edilemediği durumlarda olasılı fay olarak kesik çizgilerle belirlenmiştir. 3. Çalışma alanında KD-GB doğrultulu 80 derece GD eğimli Miyosen yaşlı andezit-aglomera birimi ile Alt Pliyosen yaşlı killi kireçtaşı-kiltaşı-tüfit ardalanmalı çökellerin oluşturduğu birim arasında yaklaşık 1300m. Uzunluğunda aktif (diri) olmayan normal fay mevcuttur. Bu ana fayın güneyinde Miyosen yaşlı andezitaglomera ile Triyas yaşlı metamorfiklerin dokanağını oluşturan yaklaşık 500m. Uzunluğunda aktif olmayan ters fay mevcuttur.

18 4. Sismisite ve jeolojik belirtiler yönünden inceleme alanındaki faylar diri (aktif )fay özelliği göstermez 5. İnceleme alanı yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmesine göre. c) Uygun Alanlar d) Önlemli Alanlar Olarak sınıflandırılmıştır veşekil 5 te de görüldüğü gibi çalışma alanı yerleşime uygunluk açısından bir sorun teşkil etmemektedir. 6. İnceleme alanının tamamı için yapılan çalışma yerleşim amaçlı jeolojik ve jeoteknik çalışma olup; ayrıca inşaat aşamasında parsel bazında zemin etüt çalışması yapılarak temel tasarımları projelendirilmelidir. 7. Parsellerin temel kazıları sırasında jeoloji mühendisi ve projeyi yapan inşaat mühendisi hazır bulunmalıdır. Faylı parsellerle ilgili Geoteknikçi (İnşaat Mühendisi)yapı-zemin ilişkisi açısından temel kazılarını görmelidir. 8. Çalışma alanında bulunan parsellerin bir kısmı sadece bir birim üzerinde yer alırken birçoğu birden fazla birim üzerinde yer almaktadır. 9. İnceleme alanındaki birimlerin zemin grubu ve yerel zemin grubu tablodaki değerlerdir. 10. BİRİM Z.GRUBU Z.SINIFI Metamorfikler Z1 A Andezitler Z2 B Killikireçtaşı-kiltaşı Z3 C Tüfit Z2 B Konglomera Z3 C Kil-silt-kum Z4 D Birimlere göre zemin grubu ve zemin sınıfı

19 11. Sismik çalışmalarda elde edilen Vs, Vp ve μ (poisson oranı) değerleri bir tablo halinde aşağıda verilmiştir. BİRİM Vs (ms) Vp (ms) μ (poisson oranı) Metamorfik ,40-0,46 Andezit ,40-0,44 Killikireçtaşı-kiltaşı ,37-0,43 Tüfit ,39-0,43 Konglomera ,42-0,43 Kil-Silt_kum , Çalışma alanında yer alan birimlerin teknik parametreleri bölüm IX da ayrıntılı olarak verilmiştir. 13. Fayların bulunduğu alanlarda, fay hattında 10 metrelik koruma alanı bırakılmalıdır ve geoteknikçi (inşaat mühendisi) yapı- zemin ilişkisi dikkate alınmalıdır. 14. Geniş alanlara oturan bina temelleri tek parça olarak değil diletasyonlu olarak yapılmalıdır. 15. Eğimli arazilerde yapılacak binaların önlerinde ve gerisinde oluşacak şevler istinat duvarları ile desteklenmelidir. İstinat projelerine drenaj sistemi dahil edilmelidir.

20 16. Şevlerin üzerinde yapılacak binalar şevlerden en az şev yüksekliği kadar mesafede yapılmalıdır. 17. Çalışma alanı 1. Derece Deprem Bölgesi nde yer aldığından Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik e göre projeler hazırlanmalıdır. 18. Lokasyonlarda adı geçen ada ve parsel numaraları hala geçerli olan imar planında kullanılmakta olan ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca da tescil edilmiş ada ve parsel numaralarıdır.( Balıkesir OSB nin Jeolojik Etüt Raporu - Yrd. Doç.Dr. Ahmet ÇONA Jeoloji Yüksek Mühendisi Balıkesir OSB Jeolojik Etüt ve Deprem 2005 Raporu ) Balıkesir OSB Revizyon İmar Planında, İnceleme Alanının Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi İnceleme alanının topoğrafik yapısı, coğrafik konumu, iklim durumu ve bu alanda yüzeyleyen kaya birimlerinin litolojik, yapısal ve hidrojeolojik özellikleri ile bölgenin depremselliği dikkate alınarak arazinin yerleşime uygunluğu değerlendirilmiştir. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi 1. ve 2. Ek Yerleşim Alanlarının ( Meri Plan [1] ve İmar Planı yapılan Rezerv Sanayi alanı [2] ) Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüdü değerlendirmeler ışığında inceleme alanının 1/1000 ölçekli yerleşime uygunluk haritası yapılmıştır. Yerleşime uygunluk çalışması yapılırken; Litoloji, depremsellik, su baskınları, eğim dereceleri gibi önemli parametreler kullanılmıştır. Eğimler aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir. 0-5 Derece: A Yumuşak Eğimli alanlar 5-15 Derece: B Düşük eğimli alanlar Derece: C Orta eğimli alanlar Derece: D Yüksek eğimli alanlar 45<Derece: E Çok yüksek eğimli alanlar olarak değerlendirilmiştir. İnceleme alanındaki eğimler A ve B Sınıfı Eğime sahip olup, yerleşim açısından her hangi bir sakınca doğurmamaktadır. Uygun Alan 2 (U.A.2): İnceleme alanının temelinde Kaya Ortam bulunduğu için U.A-2 olarak değerlendirilmiştir. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinin Ek

21 yerleşim alanlarından 2 Nolu Saha nın (Ek Yerleşim Alanı -2) kuzey bölümü ile ek yerleşim alanlarından 1 Nolu Saha nın (Ek Yerleşim Alanı-1) tamamında Tersiyer yaşlı volkanik kayalar yer almaktadır. Bu alanlar 0-2,0 metrede bitkisel toprak veya alüvyon tabaka bulunmakta ve saha 0-15 derece eğimli bir topoğrafik yapıya sahiptir. Önlem gerektiren bir durum bulunmayan bu sahalar Uygun Alan 2 (UA-2) olarak değerlendirilmiştir. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinin Ek yerleşim alanlarından 2 Nolu Saha nın (Ek Yerleşim Alanı -2) güney bölümünde Tersiyer yaşlı sedimanter kayalar yüzeylemektedir. İnce tabakalı, kireçtaşı, kumtaşı, kiltaşı ardalanmasından oluşan bu sedimanter kayalar, yer yer 0-0,5 m kalınlığında bitkisel toprak tarafından örtülmüştür. Düşük eğimli (0-5 derece) bir topoğrafik yapıya sahip olan bu alan da Uygun Alan-2 (UA-2) olarak değerlendirilmiştir. Önlemli Alan 3 (ÖA-3): Su Baskını açısından Önlemli Alan-3 e dahil edilmiş alandır. 2 Ek bölgede güneyde tersiyer sedimanları ve kuzeyde Tersiyer andezitik volkanitler bulunmaktadır. Kuzey bölümün yüzeyinde 0-1,5 m alüvyon bulunan bu alanının kuzey doğusunda içerisinde akarsu bulunan bir dere bulunmakta olup, çevredeki yüzey sularını toplamaktadır. Bu su kanalı yağışlı mevsimlerde taşkın yapabilir durumdadır. Bu nedenle 1 Nolu Ek yerleşim alanının orta-kuzey bölümünde doğu-batı uzanımlı ve yaklaşık 60 m genişliğinde ki vadinin geçtiği alan Önlemli Alan 3 (ÖA-3) olarak değerlendirilmiştir. Bu alana yapı yapılmadan önce yer altı suyu ve taşkın koruma önlemleri açısından DSİ den görüş alınmalıdır. İnceleme alanında yapılacak olan yapıların temellerdeki mühendislik problemlerinin önlenmesi veya azaltılması için, yumuşak tabakalar kazılarak kaldırılması, kazıklı temel, Fore Kazık, Mini kazık, radia temel uygulaması, temeli çepeçevre palplanşlı perde ile çevirmesi, çimento veya kimyasal madde ile enjeksiyon yapılması, vibratörlü sıkıştırıcılarla sıkıştırılması, yer altı ve yerüstü sularına karşı drenaj ve bohçalama işlemlerinin yapılması, temel hafriyatı esnasında şevli bir kazı yapılması ve hızlı bir şekilde yapım aşamasına geçilmesi gibi bu yöntemlerden bir veya bir kaçının uygulanması önerilmektedir; İnceleme alanında yapılacak binaların temellerinde mutlaka zemin ıslahı ve zemin drenajı yapılmalıdır. Zemin ıslahı, temel taban alanından geniş tutularak ve granüler malzeme altına iri bloklu taş ocağı malzemesi serilerek binaların altında rijit bir alan oluşturulması gerekmektedir. Yapılacak olan parsel bazındaki zemin etütlerinde rezonans, sıvılaşma analizi, oturma, şişme ve taşıma gücü gibi değerler ayrıntılı olarak ortaya konup, inşaat

22 projelendirilmesinde ve yapım aşamasında bu değerler göz önünde bulundurularak zemin iyileştirilmesi yöntemleri ve uygun temel tipinin seçilmesi gerekmektedir. Sonuç ve Öneriler 1. Balıkesir ili, Merkez ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi nin batı bölgesinde yer alan yerleşim alanında 3 hâlihazır pafta (14I-1, 14I-2 ve 14I-4) ve doğu bölgesinde yer alan yerleşim alanında 6 pafta (13J-2, 13K-1, 14K-1, 14K-4, 14J-2, 14J-3) olmak üzere 9 hâlihazır paftadan oluşan ve Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Ek Yerleşim Alanlarına ait arazilerin, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Ek Yerleşim Alanlarına ait arazilerin, Balıkesir OSB Yönetim Kurulu tarih ve 2010/11 Toplantı Numaralı Kararı ve Balıkesir OSB Müdürlüğü ile Balıkesir Üniversitesi arasında yapılan tarihli Protokol gereği, Mevzii İmar Plana Esas 1/1000 ölçekli Jeolojik-Jeoteknik Etüd raporu hazırlanmıştır. Yapılan çalışma, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının tarih ve 373 (2010/1) sayılı genelgesi dikkate alınarak hazırlanmıştır. 2. Yapılan Jeolojik etütte amaca uygun olarak çalışma yöntemleri izlenmiş ve inceleme alanının; Öncel çalışmalar derlenmiş, bölgenin genel jeolojik ve jeomorfolojik yapısı, hidrojeolojik özellikleri, doğal afet risklerinin değerlendirmesi ve arazi yerleşim uygunluğu çalışmaları yapılmıştır. 3. Bu çalışmalar ışığında inceleme alanının 1/1000 ölçekli jeoloji, Mühendislik Jeolojisi ve yerleşime uygunluk haritası stratigrafik dikme kesiti ve enine kesitleri, eğim haritası, 1//1000 Ölçekli Yerel Zemin Sınıfları ve Zemin Hakim Titreşim Periyodu Dağılım Haritası 1/5000 Ölçekli Kayma Dalga Hızı Haritası (VS30) ve 1/1000 Ölçekli Zemin Büyütmesi Haritası yapılmıştır. Ayrıca inceleme alanının; uydu görüntüleri, Türkiye deprem bölgeleri haritasındaki yeri BalıkesirOSB 1 ve 2 ek Yerleşim Alanlarının Mevzi İmar Planı 'na Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunda belirlenmiştir. 4. İnceleme alanının Jeolojik ve Jeoteknik özelliklerini belirlemeye yönelik 13 adet zemin araştırma sondajı, 40 adet yaklaşık 3 m derinliğinde araştırma çukuru açılmış sondaj çukurlarından Bozulmamış zemin örnekleri (UD) alınmış. Ayrıca Zeminin Jeofizik özelliklerini belirlemeye yönelik olarak 40 adet sismik ve 20 adet rezistivite deneyi yapılmıştır. Alınan UD numunelerinin Bayındırlık Bakanlığı'nınca onaylı EGEZemin Laboratuvarı nda (İzmir) indeks ve Mekanik Özellikleri belirlenmiştir. Buna göre zeminin endeks özellikleri aşağıdaki gibidir. Yine UD örneklerinin

23 laboratuvar sonuçlarına göre nokta yük ve tek eksenli basınç değerleri değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 5. Çalışma alanı 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğe göre çalışma alanında spektrum karakteristik periyotları TA=0,15 sn ve TB=0,40 sn dir. 6. İnceleme alanı 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır sayılı Afetler Kanununa göre alınmış herhangi bir Afete Maruz Bölge Kararı yoktur. 7. İnceleme alanınında temelde kayalık zemin bulunmaktadır. Bu nedenle, yerleşim alanının kuzey bölümündeki derenin geçtiği yaklaşık 60 m genişliğindeki bölge dışında kalan alanlar Uygun Alan 2 (UA-2) (Kaya Ortam) olarak değerlendirilmiştir. 8. Yerleşim alanının kuzey doğusunda içerisinde akarsu bulunan bir dere bulunmakta olup, çevredeki yüzey sularını toplamaktadır. Bu su kanalı yağışlı mevsimlerde taşkın yapabilir durumdadır. Bu durum da yer altı suyunun yağışlı mevsimlerde yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle Çalışma alanının bu bölümü Önlemli Alan 3 (ÖA-3) (Su Baskını Açısından Önlem Alınabilecek Alanlar) olarak değerlendirilmiştir. Bu alan için DSİ den görüş alınmalı ve İnceleme alanında yapılacak olan yapıların temellerdeki mühendislik problemlerinin önlenmesi veya azaltılması için, yer altı ve yerüstü sularına karşı drenaj ve bohçalama işlemlerinin yapılması, temel hafriyatı esnasında şevli bir kazı yapılması ve hızlı bir şekilde yapım aşamasına geçilmesi gibi bu yöntemlerden bir veya bir kaçının uygulanması önerilmektedir. Yapılacak olan parsel bazındaki zemin etütlerinde rezonans, sıvılaşma analizi, oturma, şişme ve taşıma gücü gibi değerler ayrıntılı olarak ortaya konup, inşaat projelendirilmesinde ve yapım aşamasında bu değerler göz önünde bulundurularak zemin iyileştirilmesi yöntemleri ve uygun temel tipinin seçilmesi gerekmektedir. 9. İnceleme alanının topoğrafik eğimi 5-15 derece (Eğim-B) civarında güneybatıya doğru ve 0-5 derece (Eğim-A) kuzeydoğu istikametindedir. 10. İnceleme alanında yapılan sondaj çalışmalarında yer altı suyu 2,20 m ile 6,5 m arasında değişmektedir. 11. Jeofizik Çalışmalar ve değerlendirmeler Bu çalışmada, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi nde birinci ve ikinci ek yerleşimalanlarında hazırlanan sondaja dayalı zemin

24 etüdü çalışmasının bir bölümü olan, jeofizik ölçüler (Sismik MASW, Rezistivite DES) alınmış ve değerlendirilmiştir. Arazide toplamda 40 adet sismik (MASW) 20 adet Düşey elektrik sondaj verileri, toplanmış analizleri yapılmış ve ekler bölümünde ayrıntılı olarak sunulmuştur. Alınan sismik Masw (Multy Channel Analysis of Surface Waves ) datalarının analizinde bulunan yer altı S hızı Modelleri Vp-Vs hızları, Dinamik Parametreler tespit edilmiş ve sonucunda Vs30 hız değerleri, To ( Zemin Hakim Titreşim Periyodu) değerleri Surfer programı yardımıyla haritalanarak ve ekler bölümünde sunulmuştur. Konturlama esnasında sahanın genelindeki ölçü dağılımı dikkate alınarak arazi iki bölüme ayrılmış ve bu şekilde haritalanmıştır. 1. Bölgede toplam 9 ölçü ikinci bölgede toplam 31 ölçü kullanılmıştır. Bölgede alınan ölçülerin değerlendirme sonunda 1. Bölgede To :0,13-0,27 sn arasında Vs30 değeri 550 m/sn m/sn arasında değişim göstermiştir. Hazırlanan kontur haritalarında VS30-To değerlerinin paralellik göstermesi dikkat çekicidir. 2. Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda ise To: 0,17-0,47 sn Vs30: m/sn arasında değişim göstermekte ve kontur haritalarında bir uyum görülmektedir. Alınan Elektrik özdirenç ölçüleri kullanılarak düşey elektrik kesitler ve gerçek özdirenç değerleri hesaplanmış ve raporun ekler bölümünde sunulmuştur. Arazide alınan görünür özdirenç değerleri kullanılarak metre derinlikler için korelasyon grafiği hazırlanmış ve ekler bölümünde sunulmuştur. 12. Morfolojik, Jeolojik ve Jeoteknik çalışmalar sonucunda inceleme alanında yapılaşmaya uygun olmayan saha yoktur. Çalışma alanında; 1. Ek bölgede 0-1,5 metrede bitkisel toprak (veya alüvyon) altta ise andezitikvolkanitleryer almaktadır. Ek bölgede ise güneyde tersiyer sedimanları ve kuzeyde andezitik volkanitler bulunmaktadır. Kuzey bölümün yüzeyinde m alüvyon bulunmaktadır. İnceleme alanı I. Derece Deprem Bölgesinde yer aldığı için, yapılacak yapının projelendirmesi ve yapımında Bayındırlık İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan deprem yönetmeliğine uyulmalıdır. ( Balıkesir OSB 1 ve 2. ek Yerleşim Alanları'nın Mevzii İmar Planı'na Esas Jeolojik Jeoteknik Etüdü, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç.Dr. Ahmet ÇONA ve Yrd. Doç.Dr. Zeki Ünal YÜMÜN, Ocak 2011 )

25 Şekil 4 1 \ Ölçekli Balıkesir OSB Çevresi Jeolojik Etüt Durumu

26 2.2.2 İklim Balıkesir İli, Ege kıyılarında, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz İklimi etkilidir. Batıdan doğuya, kuzeyden güneye gidildikçe Karasal iklim etkilidir. Bu yüzden iç kesimlerde kışlar soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. Marmara kıyılarında ise Karadeniz iklim etkisi görülür. Dolayısıyla burası yazları ılıktır. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi nde karasal iklim etkisi görülmektedir Tarım ve Orman Varlığı Alanları Balıkesir OSB nin yakın çevresinde genelde Şekil 6 da da görüldüğü gibi Marjinal tarım alanları bulunmaktadır. Alanın batısında sınırlı alanda orman alanı mevcuttur Jeomorfolojik ve Topoğrafik Eşikler Balıkesir OSB nin Jeomorfolojik ve Topoğrafik durumu Şekil 7 de görülmektedir. Alan, yükselti olarak genelde 200 mlikrakıma sahiptir. Alanın doğu istikametinde Rakım 161 m ye düşmekte, en yüksek bölümlerinde ise ( güneybatı ) rakım 250 m dir Akarsular ve Taşkın Durumu Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yağmur Suyu Projesi Açıklama Raporu Ek 20 de görülmektedir.osb nin içinden geçen dere yatakları ise OSB ye ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı nda görülmektedir. 2.3 Kurumsal Eşikler Enerji Nakil \ İletim Hattı Bölgenin elektrik ihtiyacı 34.5 KVA'lık 11 Km.lik SEKA - Organize Sanayi Bölgesi müstakil Yüksek Gerilim Hattı üzerinden karşılanmaktadır. Bölgenin elektrik dağıtımı 1 Dağıtım Trafosu ve 12 Trafo olmak üzere toplam 13 Trafo Merkezinden yapılmaktadır. Bölgede toplam 21 km uzunluğunda enerji iletim hattı bulunmaktadır. Bu elektrik altyapısı ile bölgedeki tüm parsellere elektrik enerji verilebilmektedir. Bölgenin gelişimine esas teşkil etmek üzere 154 KVA trafo merkezinin yapımı tamamlanmış ve Temmuz 2012 de devreye alınmıştır Sağlık Koruma Bandı Sağlık Koruma Bandı Planlama alanın da, Sağlık Koruma Alanı m2 lik( % 5.83 ) alan kaplamaktadır.

27 Balıkesir OSB Şekil 6 Balıkesir OSB Çevresi Tarım ve Orman Alanları

28 Şekil 7 Balıkesir OSB Topoğrafik Durum

29 2.3.3 Doğalgaz Boru Hattı Gerek insan sağlığını ve doğayı tehdit eden çevre ve hava kirliliğini önlemedeki başarısı ve gerekse ekonomik enerjiyi temin eder mahiyetteki sürdürülebilir gelişmişlik kriteri oluşturan doğalgazın bölge sanayicilerince de yatırımlarında ısınma ve proses alanlarında kullanımını sağlamak maksadıyla Botaş Genel Müdürlüğü nezdindeki girişimleri sonucu Karacabey - İzmir hattından bölge adına bir branşman bırakılmış ve bu branşmandan bölgenin girişine kadar olan hattın yapımı tamamlanmıştır. Bölge Müdürlüğü denetiminde bir aday müşavir firma aracılığı ile de bölge sanayicilerine ait muhtemel kullanım profilleri de çıkarılmıştır. Bölge içersinde isteyen her katılımcıya istediği basınç ve miktarda doğalgaz verilebilmektedir Karayolları Bağlantısı Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Savaştepe Karayolu üzerinde ( Yaklaşık 7 km) bulunmaktadır. OSB, ayrıca güneydoğusundan geçen Bursa İzmir Çevreyoluna bağlanmaktadır. 2.4 Mülkiyet Bilgisi Balıkesir Organize Sanayi Bölgesine ait Mülkiyet bilgisi Tablo 3 de görülmektedir. 2.5 Önceki Plan Kararları Genel Hükümler 1.Plan onama sınırı içinde kalan alanlardan yalnızca OSB sınırları yetki sınırıdır. 2.Plan hudutları içerisindeki yollar, otoparklar, yeşil alanlar ve donatı alanları, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi tasarrufundadır. 3.Her işletmenin otopark ve sosyal tesisleri kendi sanayi parselleri içerisinde düzenlenecektir.

30 4.Tüm işletmelerde Sığınak Yönetmeliği'ne, Yangın Yönetmeliği'ne, Otopark Yönetmeliği'ne uyulacaktır. 5.Yapılacak yapı, yapı yaklaşma sınırını geçemez. 6.Aplikasyonlarda kadastral sınırlar geçerlidir. 7.Her işletmenin otopark ve sosyal tesisleri kendi organize sanayi parseli içerisinde düzenlenecektir. Otopark alanları planlanırken otopark mevzuatı kriterleri geçerlidir. 8.İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı hükümlerine uyulması zorunludur. 9.Yapılacak hafriyat çalışmaları sırasında taşınır ve taşınmaz Kültür ve Tabiat varlıklarını bulanlar, malik oldukları ve kullandıkları arazinin içinde Kültür ve Tabiat Varlığı olduğunu bilenler veya yeni haberdar olan malik ve zilyetler(iye), bunu en geç üç gün içinde en yakın Müze Müdürlüğüne veya Mülki İdare Amirlerine bildirmeye mecburdurlar. 10.OSB içinde kalan kuru dereler ıslah edilmeden, çevre kanalı inşa edilmeden ve mansap şartları yerine getirilmeden inşaat izni verilemez. 11.Enerji nakil hattı altında kalan parsellerdeki yapılaşmalarda elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinde belirtilen emniyet kriterlerinin uygulanması zorunlu olup ilgili kurum görüşü alınmadan hiçbir uygulama yapılamaz. 12.Karayolu kenarındaki tesislerde ( ticaret, bakım ve akaryakıt istasyonu, vb. ) Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 13.OSB sınırları içinde kalan alanların mülkiyeti OSB tüzel kişiliğine geçmeden imar uygulaması yapılamaz.

31 14.Bırakılacak sağlık koruma bandından sonra içe doğru 50 metrelik kuşak içerisinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve sağlık bakanlığı arasında tarihinde imzalanan Organize Sanayi Bölgeleri Mülkiyet Sınırları İçinde Bırakılacak Sağlık Koruma Bandı için Uygulanacak Esas ve Usullere dair Protokol de belirtilen sanayi tesisleri dışındaki tesislere yer ve izin verilmeyecektir. 15. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün gün ve B100TSHO sayılı yazılarına istinaden Sağlık Koruma bandı bırakılacaktır. (Ek 6) Sağlık koruma bandı bölgenin iklim ve toprak yapısına göre ağaçlandırılacaktır. 16.Belirtilmeyen hususlarda 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir. Çevresel Tedbirler 17.Tesislerden ruhsat aşamasında istenilen çevre ile ilgili işlemlerin ilgili müdürlüklerce kontrolü ve uygun görüşü alınmadan yapı kullanma izni verilemez sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna göre çıkartılan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliği Yönetmeliği, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uyulması gerekmektedir. 19.ÇED yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlere için ÇED gerekli değildir veya ÇED olumlu kararı belgesini almak ve ÇED raporlarındaki taahhütlere uyulması zorunludur.

32 20.OSB den kaynaklanan Evsel ve Endüstriyel Atık Sular Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği alıcı ortama deşarj standartlarına göre arıtıldıktan sonra deşarj edilecektir. Ancak, sanayi tesislerinden kaynaklanan atık suların kirletici parametre değerleri; OSB evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisine ait giriş atık suyu dizayn parametre değerlerinin üzerinde olması halinde, katılımcıdan, münferiden ön arıtma tesisi yapması istenecektir. 21.OSB den kaynaklanan, Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği ne, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ne, Atık Pil ve Akümülatörleri Kontrolü Yönetmeliği ne, Benzin ve Motorin Yönetmeliği ne, Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği ne Maden Kanunu'nun (a) grubu Madenleri ile ilgili Uygulama Yönetmeliğine, Kentsel Atık Su Arıtma Yönetmeliği ne Endüstriyel Tesislerden Kaynaklanan Hava Kirliliği'nin Kontrolü Yönetmeliği ne ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ne Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uyulacaktır. 22.OSB nin atık ve tehlikeli atıklarının toplanarak; ara depolaması, taşınması ve bertaraf ünitesi kurulması istendiğinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve konu ile ilgili yönetmelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Katı atıkların bertarafı için ilgili belediyelerden taahhütname yazısı alınması gerekmektedir. 23.Sanayi parsellerinde tehlikeli atıkların geçici depolanması durumunda; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve konu ile ilgili yönetmelik yükümlüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. 24.Diğerlerine göre kirletici özelliği fazla olan tesislere bölgenin orta kısımlarında yer verilecek ve kurulması temin edilecektir. 25.Yüzey sularının toplanması için gerekli kanallar parsellerin geri çekme mesafesi içinden geçirilebilir.

33 26.Bölgenin taban suyu ve yüzeysel suların drenajına yönelik çalışmaların yapılması ve atık suların arıtıldıktan sonra tahliye kanalına bağlanması zorunludur. 27.Pis su çukurları hiçbir şekilde derelere bağlanamaz gün ve sayılı gazetede yayınlanan Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olamayan Yerlerde Yapılacak Çukurlar Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 28.Bölgede kurulacak tesislerin, kurulması ve faaliyetleri sırasında 1593 sayılı Umumi Hıfsıhha Kanunu ile yürürlülükteki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Botaş Boru Hattına İlişkin Hükümler 29.Botaş boru hattı güzergâh şeridi üzerinde yapılaşmaya kesinlikle izin verilmeyecektir. Boru hattı güzergâhındaki imar parselleri, yol geçişleri ve alt yapı çalışmalarında Botaş tan görüş alınmadan hiçbir uygulama yapılamaz. 30.Botaş boru hattı güzergâhında yapılacak her türlü altyapı çalışmasında botaş ilgili işletme müdürlüğü gözetiminde teknik emniyet kriterlerinin sağlanması zorunludur. 22 m ve 25 m lik kamulaştırma şeridi içinde hiçbir ağaçlandırma çalışması yapılmayacaktır. 31.Kamulaştırılarak BOTAŞ adına mülkiyet ya da irtifak hakkı tesis edilmiş olan güzergâh şeridi üzerinde ve BOTAŞ boru hattı olarak işlenen alan üzerinde yapılaşmaya kesinlikle izin verilmeyecektir. 32.Botaş boru hattı aksından itibaren boru hattı boyunca ( 200 m sağ m sol ) toplam 400 m genişliğindeki alan içerisinde yer alacak tesisler kurulmadan önce uygunluğuna dair ve emniyet mesafelerinin belirlenebilmesi için BOTAŞ tan görüş alınması zorunludur. 33.Boru hattı güzergâhının yer aldığı koridora cepheli parsellerde OSB Uygulama Yönetmeliği' ne göre işlenecek yapı yaklaşım mesafesi boru arkasından itibaren idari

34 \ sosyal, vb tesisler için min. 22 m. değerinin altında olamaz; yapılacak yapı bu sınırı geçemez. Bu çekme mesafeleri yalnızca yol ve yeşil alan olarak kullanılabilecek olup; destek üniteleri ( jeneratör, lpg tankı, yangın söndürme deposu, arıtma tesisi vb ) ile açık depolamaya yer ve izin verilemez. Zemin Ve Deprem Uygulama Hükümleri 34.Parsel bazında detaylı zemin etütleri yapılıp, temel biçimleri, yapı statiği ve yapı malzemesi belirlendikten sonra inşaat uygulamasına geçilecektir. 35.İnşaat aşamasında, 7269 sayılı yasanın 2.maddesine göre tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğü nce ve tarihide Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nca onanmış (Ek 2) Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi jeolojik jeoteknik zemin etüt raporunun ve OSB 1-2. ek Yerleşim Alanları'nın Mevzii İmar Planı'na Esas Jeolojik Jeoteknik Etüdü, sonuç ve öneriler bölümlerinde belirtilen önlemlerin ve alınması zorunludur. 36.Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi 1 nci derece deprem bölgesindedir. İnşaatta ve bütün zemin cinslerinde Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Yapılaşma Koşulları Yapılaşma Emsali : Sanayi Parsellerinde E=0.70 TAKS = 0.55, Genel Hizmet Yapıları nda E=0.40, Yapı Yüksekliği : Sanayi yapıları'ndahmax = serbest, Genel Hizmet Yapıları'nda ise hmax= m dir.

35 Tablo 2Onaylı Balıkesir OSB İmar Planı Yapılaşma Koşulları Geri Çekme Mesafesi (Çevre Yeşili Dahil) (m) Çevre Yeşili Geri Çekme mesafesi İçinde ve Parsel Sınırından İtibaren (m) PARSELA ALANI (m2) ÖN YAN ARKA ÖN YAN ARKA Yapılaşma koşulları, sanayi alanlarında ( KAKS: kat alanı katsayısı) maksimum emsal E=0.70 TAKS= 0.55 olacaktır Yapılaşmada parsel bazında, yukarıda tabloda verilen geri çekme mesafelerine uyulması gerekmektedir. 38.Sanayi parsellerinde yapı yüksekliği (h): yapılacak yapının teknolojisinin gerektirdiği yüksekliğe göre belirlenecektir. 39.Parsellerde çekme mesafelerinde karayolları kamulaştırma sınırından min. 25 m ve doğalgaz boru hattından min. 22 m olan yapı çekme mesafesine uyulması zorunludur. 40.Planlama alanı içerisinde bu plandan önce onaylı imar planına göre uygulama yapılmış olan parsellerde ( uygulama yapılmış, terk edilerek tapuya tescil edilmiş veya ruhsat alınmış ve inşaatı tamamlanmış ve su basman seviyesi gelmiş olan alanlarda ) mevcut durum müktesep olup yeni \ yeniden ruhsatlandırma aşamasında bu planın yapılaştırma koşulları geçerli olacaktır.

36 İdari ve Sosyal Tesis Alanları ( Genel İdari Hizmet Binaları ) 41.Planda, İdari ve Sosyal Tesis Alanındaki Yapılarda Emsal (kat alanları katsayısı) E: 0.40 olacaktır. Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 42.Planda, idari ve sosyal tesis alanı olarak gösterilen alanlarda: bölge yönetimi, çıraklık okulu, meslek okulu, bölge yönetimi, sendika, toplantı salonu, sergi alanı, lokanta, kafeterya, güvenlik vb. tesisler ile cami, kreş, kosgeb, sağlık tesisi, bankalar, alışveriş merkezi gibi tesisler yer alabilir. Teknik Hizmet Alanı 43.Teknik altyapı alanında bölgenin teknik ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler (trafo merkezi, indirici merkez, enerji üretim tesisi, teleminikasyon tesisi, itfaiye, makine parkı vb. tesisler yer alabilir. Bakım Ve Akaryakıt İstasyonu 44.Akaryakıt + lpg bakım satış istasyonu ve garaj alanı araçların akaryakıt, yağ basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı, taşıtlarla ilgili bazı basit teçhizat parçaları ile hizmetlerin verilerek bakım, onarım, yağlama, yıkama gibi işlerin yapıldığı ve araçların park etmelerine elverişli şekilde düzenlendiği ve içerisinde yük terminalini nakliyat ambar ve depoları bulunduran ayrıca sosyal hizmetlere sahip otel-motelkahvehane-ticari bina içinde bulunduran alanlardır. 45.Akaryakıt ve lpg istasyonunda ; 5105 sayılı petrol piyasası kanunu ve ilgili yönetmeliği, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ( lpg ) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu nda değişiklik yapılmasına dair kanun ve gün ve sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle değişik Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ( lpg ) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonları'nın Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik, ts Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (lpg) İkmal İstasyonu Karayolları Taşıtları İçin

37 Emniyet Kuralları, ts Akaryakıt İstasyonları Emniyet Kuralları Mecburi Standart Tebliği, Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 3 Sentez ve Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir Savaştepe Karayolu nun 7.km sinde toplam hektarlık bir alanda m2 lik toplam 148 adet sanayi parselinden oluşmaktadır. Bölgenin altyapısını oluşturan; yağmursuyu, kanalizasyon, içme suyu, elektrik, telefon şebekeleri ve bölge sınırına kadar getirilmiş olan doğalgaz şebekesinin bölge içi dağıtım hatları da tamamlanmıştır. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi nin Balıkesir istikametinde doğu bölümünde yer alan sanayi alanı olarak planlanmış kısımlarda altyapı projelerinin hazırlanma çalışmaları devam etmektedir. Bölgenin çevre yolları ile irtibatını sağlayacak çevre yolu bağlantı yollarının kamulaştırma işlemleri ve bu yolların yapımları tamamlanmıştır. Yine bölgeye girecek hammaddeler ile bölgeden nakledilecek mamullerin taşımacılığını önemli ölçüde üstlenecek olan demiryolu taşımacılığı ile ilgili olarak, Devlet Demiryolları 2005 yılı yatırım programına Balıkesir OSB Yükleme ve Boşaltma İstasyonu nun yapımını dahil etmiştir. Yukarıda bahsedilmiş olan demiryolu taşımacılığı ile ilgili olarak Devlet Demiryolları tarafından 2005 yılında yatırım takvimine alınmış olan yükleme ve boşaltma istasyonunun yapılacağı bölgenin karşısında ilave bir planlama yapılmıştır. Böylece bölgenin bir kısmının ulaşım, hammadde ve mamul madde taşımacılığının merkezi olması düşünülmüştür. Organize Sanayi Bölgesinde 73 parselde üretime geçilmiş olup bölgenin potansiyellerine paralel olarak bu parsellerde orman ürünleri, gıda, makine, mermer ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösterilmektedir.

38 Tablo 3İmar Değişikliği Yapılacak Yerlere Ait Mülkiyet Bilgileri İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK YERLERE AİT MÜLKİYET BİLGİLERİ SIRA NO İL İLÇE KÖYÜ ADA PARSEL PAFTA ARSA M2 MÜLKİYETİ HİSSE PAYI 1 Balıkesir Merkez Kabaklı i19c- 17b-3c ,98 Balıkesir OSB Tam 2 Balıkesir Merkez Gökköy i19c- 17b-3c ,9 3 Yarış Kabin San. Tic.Anonim Şirketi Tam 3 Balıkesir Merkez Gökköy i19c- 17b-4c 7.501,09 Balıkesir OSB Tam 4 Balıkesir Merkez Gökköy i19c- 17b-4c 7.500,74 Balıkesir OSB Tam 5 Balıkesir Merkez Gökköy i19c- 17b-1c ,28 Balıkesir OSB Tam 6 Balıkesir Merkez Gökköy 384 İ19c17b 5.000,00 Balıkesir OSB Tam 7 Balıkesir Merkez Gökköy 505 İ19c17a 4.600,00 Balıkesir OSB Tam 8 Balıkesir Merkez Gökköy 528 İ19c17b 6.000,00 Balıkesir OSB Tam 9 Balıkesir Merkez Gökköy 3817 İ19c17b 8.515,84 Balıkesir OSB Tam 10 Balıkesir Merkez Gökköy 3846 İ19c17b 982,37 Balıkesir OSB Tam 11 Balıkesir Merkez Gökköy 3847 İ19c17b 6.617,63 Balıkesir OSB Tam 12 Balıkesir Merkez Gökköy 380 İ19c17b 3.800,00 Balıkesir OSB Tam

39 İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK YERLERE AİT MÜLKİYET BİLGİLERİ DEVAMI SIRA NO İL İLÇE KÖYÜ ADA PARSEL PAFTA ARSA M2 MÜLKİYETİ HİSSE PAYI 13 Balıkesir Merkez Gökköy 382 İ19c17b 7.600,00 Balıkesir OSB Tam 14 Balıkesir Merkez Gökköy 383 İ19c17b 2.100,00 Balıkesir OSB Tam 15 Balıkesir Merkez Gökköy 386 İ19c17b 3.600,00 Balıkesir OSB Tam 16 Balıkesir Merkez Gökköy 387 İ19c17b 5.400,00 Balıkesir OSB Tam 17 Balıkesir Merkez Gökköy 388 İ19c17b 5.500,00 Balıkesir OSB Tam 18 Balıkesir Merkez Gökköy 389 İ19c17b 5.600,00 Balıkesir OSB Tam 19 Balıkesir Merkez Gökköy 390 İ19c17b 3.600,00 Balıkesir OSB Tam 20 Balıkesir Merkez Gökköy 391 İ19c17b 7.800,00 Balıkesir OSB Tam 21 Balıkesir Merkez Gökköy 392 İ19c17b 4.700,00 Balıkesir OSB Tam 22 Balıkesir Merkez Gökköy 394 İ19c17b 4.500,00 Balıkesir OSB Tam 23 Balıkesir Merkez Gökköy 398 İ19c17b 1.300,00 Balıkesir OSB Tam 24 Balıkesir Merkez Gökköy 503 İ19c17b ,00 Balıkesir OSB Tam 25 Balıkesir Merkez Gökköy 514 İ19c17b 8.000,00 Balıkesir OSB Tam

40 İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK YERLERE AİT MÜLKİYET BİLGİLERİ DEVAMI SIRA NO İL İLÇE KÖYÜ ADA PARSEL PAFTA ARSA M2 MÜLKİYETİ HİSSE PAYI 26 Balıkesir Merkez Gökköy 3495 İ19c17b 900,00 Balıkesir OSB Tam 27 Balıkesir Merkez Gökköy 3526 İ19c17b 5.993,33 Balıkesir OSB Tam 28 Balıkesir Merkez Gökköy 3579 İ19c17b 2.486,00 Balıkesir OSB Tam 29 Balıkesir Merkez Gökköy 3589 İ19c17b 633,97 Balıkesir OSB Tam 30 Balıkesir Merkez Gökköy 3589 İ19c17b 633,97 Balıkesir OSB Tam 31 Balıkesir Merkez Gökköy 3590 İ19c17a 8.840,73 Balıkesir OSB Tam 32 Balıkesir Merkez Gökköy 3601 İ19c17b 683,30 Balıkesir OSB Tam 33 Balıkesir Merkez Gökköy 3749 İ19c17b 1.100,41 Balıkesir OSB Tam Plan notlarında, Jeolojik Etüt Raporu gereğince halen yürürlükte bulunan Bayındırlık İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan gün ve 2023 sayılı genelgeleri gereği tüm planlama alanında yapılaşma aşamasında her zeminde, her parselde ve koşulda zemin etüdü yapılmasının zorunludur denilmiştir. Jeoteknik Etüt Raporunda, önlemli alanlarda, bu alanların bulunduğu parsellerin yapılaşma koşulları, parsel bazında yapılan zemin etütlerinde belirlenecektir.yerleşime Uygunluk Haritası nda yer alan Önlemli alanlar, Revizyon İmar Planı Notasyonlarında gösterilmiştir. ( Balıkesir OSB nin Jeolojik Etüt Raporu - Yrd. Doç.Dr. Ahmet ÇONA Jeoloji Yüksek Mühendisi, Balıkesir OSB Jeolojik Etüt ve Deprem 2005 Raporu ve Balıkesir OSB 1 ve 2. ek Yerleşim Alanları'nın Mevzii İmar Planı'na Esas Jeolojik Jeoteknik Etüdü, Balıkesir

41 Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç.Dr. Ahmet ÇONA ve Yrd. Doç.Dr. Zeki Ünal YÜMÜN, Ocak 2011 ) Ayrıca tüm yapıların proje tanzimi ve uygulamasında yürürlükteki Deprem Yönetmelikleri uygulanacaktır. Bölge I.Derece Deprem Bölgesi içinde yer aldığından, tüm yapılar hakkındaki yönetmeliğe, jeolojik ve jeoteknik etüt raporu ve ilgili şartnameye uyulacaktır. Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunda, planda önlemli alanlar, Yerleşime Uygunluk Haritası' yla belirlenmiş olup, bu alanlar yapım aşamasında, Organize Sanayi Bölgesi nin Revizyon İmar Planı ile süperpoze (üst üste çakıştırma) edilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunda herhangi bir sorun yaratacak durumun olmadığı plan raportörü tarafından raporun sonuç ve öneriler bölümünde belirtilmiştir. ( Bkz Yerleşime Uygunluk Haritası ve Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları Sonuç ve Öneriler Bölümleri ) Balıkesir Organize Revizyon İmar Planı nda ilave edilen, Arıtma Tesisi için, alanın en düşük kotu seçilmiştir. Buz Pınarı deresi yatağı, bu alan içinde kalmaktadır. Buz Pınarı deresi yatağının çevresinde bırakılan pasif yeşil alanın en kesitinin belirlenmesi için Taşkın tekerrür (yenileme) 100 yıllık taşkın debisine göre kesit tahkiki yapılması gerekmektedir. Buz Pınarı Deresi' nin Gökköy tarafına 7-8 km beslenme havzası mevcuttur. Planlama alanında yer alan Arıtma Tesis Alanı içinde, dere yatağının çevresinde bırakılması gereken pasif yeşil alanın belirlenmesi konusunda ilgilikuruluş tarafından (DSİ) taşkın önleme tesisi yapılıncaya kadar DSİ Genel Müdürlüğü ya da Bölge Müdürlüğü görüşü alınmadan plan uygulamasının yapılmaması ve bu alanda taşkın yatağının tekerrürlü taşkınlarını geçirebilecek yatak genişliğinin bırakılması ve de tanzim edilmesi, yatak genişliği bırakılacak ve tanzim edilecek alanlarda yapı yasağı uygulaması gerekmektedir. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yağmursuyu Projesi Açıklama Raporu'nda, Çınarlıpınar, Söğütlüpınar, Havur Deresi ıslahına yönelik hidrolik hesapları mevcuttur.( Bkz Yağmur suyu Açıklama Raporu ).Alan içinde yer alan dereler,1/25000 ölçekli haritada görülmektedir.(bkz 1/25000 ölçekli harita) Atık su Arıtma Tesis alanı mevcut derenin formuna göre düzenlenmiştir.

42 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Revizyon İmar Planı'nda, değişiklik öngörülen alanların mülkiyet durumları ada, parsel, pafta, alan, malikler, hisseler halinde Tablo3 de gösterilmiştir. Sağlık Koruma Bandı, Sağlık Bakanlığı ile Sanayi Ticaret Bakanlığı arasındaki protokole göre T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün tarih ve B100TSH sayılı Organize Sanayi Bölgeleri konulu yazısıyla (Ek 3) Balıkesir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ne Organize Sanayi Bölgeleri Mülkiyet sınırları içinde bırakılacak Sağlık Koruma Bantları için Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Protokol aynen uygulanmış ve Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün Gün ve B100TSH Sayılı Yazılarında bırakılan Sağlık Koruma Bandı mesafesi Ek 5 de gösterilmiştir. Çevre ile ilgili olan konularda, Çevre sorunları ile ilgili her türlü önlem almak kaydıyla yapılaşmaya izin verilecektir. İnşaat aşamasında ve işletme dönemlerinde çevre değerlerinin korunması açısından 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden çıkarılan gün ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü gün ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uyulacaktır. Atık Su Arıtma sistemi kurulacak ve işletilecektir sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine de uyulacaktır. Pis su çukurları hiçbir şekilde derelere bağlanamaz gün ve sayılı gazetede yayınlanan Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olamayan Yerlerde Yapılacak Çukurlar Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir sayılı Umumi Hıfzıssıhha Yasası ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği ne uyulacaktır. Sanayi, imalat, depolama ve çalışma alanlarında tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği ne uyulacaktır.

43 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Gürültü Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. uyulacaktır tarih ve sayılı Tehlikeli Atıklar Kontrol Yönetmeliği ne tarih sayılı resmi gazete Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği ne uyulacaktır tarih sayılı resmi gazetede yayınlanan Toprak Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ne uyulacaktır tarih sayılı resmi gazetede yayınlanan, Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ne uyulacaktır tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ne uyulacaktır tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan, Atık Pil ve Akümülatörleri Kontrolü Yönetmeliği ne uyulacaktır tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Benzin ve Motorin Yönetmeliği ne uyulacaktır.

44 T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı nın, B.11.2.DDY /50-12/2791 sayılı, Balıkesir OSB Yükleme Boşaltma İstasyonu konulu yazısı (Ek 4), Konteyner İstasyonu amaçlı İstasyon alanı ayrılması için ilgili kurum görüşüne Ek 5 de yer verilmiştir. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Revizyon İmar Planı'nda, neden Revizyon yapılması gerekliliği, açıklama raporunun 8.bölümünde (İmar Planı Değişiklik Gerekçeleri) anlatılmaktadır.

45 4.Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi ne ait Genel Bilgiler 4.1 Yol Çalışmaları 30 m genişliğindeki yolların uzunluğu = 950 m 25 m genişliğindeki yolların uzunluğu = 4986 m 20 m genişliğindeki yolların uzunluğı = m 15. m. genişliğindeki yolların uzunluğu = m. 4.2 Kanalizasyon - Yağmursuyu - Dere Islahları Bölgede 1. Kısmın tamamı ile 2. Kısmın %75'inde kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke yapımı tamamlanmış olup tamamlanan kısımlardaki sanayicilerin bu şebekelere bağlantı izin belgeleri Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Bölgenin topoğrafik yapısı itibarıyla 2 adet altyapı toplanma sahası bulunmaktadır. 4.3 İçme kullanma suyu çalışmaları Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı ile Balıkesir Belediyesi arasında sağlanan mutabakat gereği bölgenin ihtiyacı olan 300 lt/sn su ile ilgili İkizcetepeler Barajından 7 km'lik isale hattının ve m3'lük su deposunun yapımı tamamlanmıştır. Bölge içersinde toplam 25 km. uzunluğundaki dağıtım şebekesinin yapımına Balıkesir içme suyu isale hattı kapsamına alınarak Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü aracılığıyla 2002 yılı içersinde başlanmış ve Kasım 2003 tarihi itibariyle bitirilmiştir. Şu anda bölgedeki tüm sanayicilere ve diğer tüm parsellere su bağlantıları yapılmış ve içme ve kullanma suyu verilmeye başlanılmıştır 4.4 Telekomünikasyon Hizmetleri Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde telekomünikasyon hizmetleri Türk Telekom A.Ş. tarafından işletilen altyapı üzerinden sağlanmakta olup, Türk Telekom A.Ş. nin Türkiye de ilk kez Pilot İl olarak Balıkesir i seçtiği proje kapsamında öncelikle Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde Fiberoptik kablolama yapılmış ve

46 son teknoloji ürünü santrallar ile yeni bir iletişim altyapısı kurulmuştur. Bu sistem Ocak 2013 e kadar devreye alınmıştır. 4.5 Demiryolu taşımacılığı projesi Hammadde ve mamul madde taşımacılığı için büyük önem arz eden demir yolu taşımacılığı ile ilgili olarak Gökköy Köyü hudutlarında gerekli olan kamulaştırmalar Balıkesir Belediye Başkanlığı nca yürütülerek tamamlanmıştır. Belediye Başkanlığı ile Devlet Demiryolları arasında gerekli protokoller tamamlanarak projeler hazırlanmış inşaat başlamıştır yılı sonuna kadar OSB karşısına (OSB-Gökköy Lojistik Köyü) konteynır yükleme ve boşaltma terminali hizmete alınacaktır. 4.6 Yakın çevre yolu projesi Balıkesir OSB'nin ulaşım problemlerinin çözümü konusunda; Savaştepe Karayolu ile İzmir Karayolu'nu birbirine bağlayacak olan 4.5 km uzunluğundaki 1.etap bağlantı yolunun yapımı tamamlanarak 2006 Eylül ayında hizmete girmiştir. Aynı proje kapsamında 2.etap olarak öngörülen yaklaşık 10 km uzunluğundaki OSB Körfez ( Ayvalık Çanakkale ) bağlantı yolunun yapım çalışmalarına 2011 Aralık ayında tamamlanmış ve hizmete girmiştir. 4.7 Çevre Faaliyetleri ve Atık su Arıtma Tesisi Çevre kanunu kapsamında ve Çevre Bakanlığı'na verilmiş olan iş termin planına göre hazırlanmış olan atık su arıtma tesisi projesi, Çevre Bakanlığı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmıştır. Arıtma tesisinin inşa edileceği alandaki kamulaştırmalar tamamlanmış ve 21 Mart 2011' de endüstriyel atık su arıtma tesisi işletmeye girmiştir. OSB bünyesinde kuruluşu tamamlanan çevre birimi, bölge içindeki çevresel faaliyetleri periyodik olarak takip etmekte ve atıksu arıtma tesisinin işletmesini de yürütmektedir. Endüstriyel atık su arıtma tesisimiz fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yapacak olup kapasitesi 1650 m3/gün'dür.

47 4.8 Enerji Dağıtım Faaliyetleri OSB sınırları içerisinde enerji dağıtım ve satışı faaliyetini yürütmek üzere EPDK nezdinde yapmış olduğumuz lisans başvurumuz, EPDK tarafından 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatları uyarınca uygun bulunmuştur.osb sınırları içerisindeki elektrik enerjisi dağıtım ve satış hakları tarih ve sayılı kurul kararı ile 30 yıllığına alınmıştır. Balıkesir OSB nin kendi öz kaynaklarıyla yapmış olduğu 154 Kv şalt tesisi ve 2 km uzunluğundaki enerji nakil hattı Mart 2012 de kabulleri yapılarak; devreye alınmaya hazır hale getirilmiş ve Temmuz 2012 de devreye alınmıştır. Balıkesir OSB olarak Temmuz 2012 den itibarenbölgedeki tüm katılımcılara enerji dağıtım faaliyetine başlanmıştır. Günümüzde enerji sürekliliği ve kalitesi üretim faaliyetlerinde bulunan tesisler ve ürün kalitesi açısından birinci önceliktir. 4.9 Arsa Tahsisleri Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi brüt 587 hektar, net 377,96 hektar sanayi parseli olmak üzere 148 adet parselden oluşmaktadır. Tablo 4Onaylı İmar Planı Balıkesir OSB Arsa Tahsisleri (Firma Sayısı, Alan ve Açıklamalar ) ARSA TAHSİSİ FİRMA SAYISI METREKARE AÇIKLAMA İŞLETME AŞAMASINDA 68 2,016, ADET PARSEL TAHSİS EDİLDİ. (5 firma daha önce üretimdeyken şimdi gayri faal durumdadır =73) İNŞAAT AŞAMASINDA ,590 PROJE ETÜT AŞAMASINDA , ADET PARSEL TAHSİS EDİLDİ. BOŞ 724, ADET PARSEL Toplam 102 firmaya 126 adet sanayi parseli karşılığında toplam m2' lik satış gerçekleştirilmiştir.

48 Tablo 4 de, boş, işletme, inşaat, proje etüt aşamalarında bulunan firmalara sayıları ve metre kareleri, Şekil 8 de de yeni tahsis planları görülmektedir İtfaiye Birimi Faaliyetleri Ford Kargo 1830 şasi üzerinde, 18 m. hidrolik merdiven, 5000 lt. su tankı,250 lt. köpük tankı 250 kg. Kuru Kimyevi Toz Tankı bulunan itfaiye aracı ile 1 amir toplam 6 personel istihdam edilmekte olup, OSB' de yaşanan yangınlarda ilk müdahale yapılmakta ve Firmalara ''Yangın Yeterlilik'' belgeleri verilmektedir Ağaçlandırma Hizmetleri Bölgenin 1. Kısımda kalan toplam 21 hektarlık sahanın ağaçlandırılabilmesi için Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Başmühendisliği ile birlikte yürütülen çalışma neticesinde fidan dikilmiştir. Söz konusu fidanların bakım işlemleri OSB yönetimi tarafından 2 şer yıl arayla yapılmaktadır Üniversite - Sanayi İşbirliği Üniversite - Sanayi İşbirliği çerçevesinde Balıkesir Üniversitesi tarafından sanayi kollarına götürülebilecek hizmetler belirlenmiş olup sanayicilerin bu yöndeki taleplerine üniversite tarafından cevap verilmektedir. Şekil 8 de görüldüğü gibi Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi içinde 102 adet firma hizmet vermektedir Meslek Lisesi Alanı Balıkesir OSB, Savaştepe yolu üzerinde bulunan Meslek Lisesi alanı İmar Planında m2 lik alan kaplamaktadır. Meslek Lisesi alanının, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunması, Meslek Lisesi öğrencilerine uygulama yapma olanağı sağlaması, ayrıca bölgede faaliyet gösteren imalat sanayine kalifiye eleman yetiştireceği düşünüldüğünde büyük önem taşımaktadır. Meslek Lisesi inşaatı, 2013 yılı Ağustos sonunda tamamlanacaktır Dini Tesis Alanı (Cami) Balıkesir OSB, Savaştepe yolu üzerinde bulunan Dini Tesis Alanı Teklif İmar Planında m2 lik alan kaplamaktadır. Dini Tesis Alanı nın 2014 yılında tamamlanması düşünülmektedir.

49 kaplamaktadır Hizmet Destek Alanı Balıkesir OSB içinde önerilen ticaret alanı, teklif planda m2 alan

50 Şekil 8 Balıkesir OSB Arsa Tahsis Planı ( Haziran 2013 )

51 5. Balıkesir OSB Revizyon İmar Planı Arazi Kullanım Değerleri Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrulturunda hazırlanan plan yaklaşık 558,72 hektarlık alanı kapsamaktadır. Bu alan içinde Sağlık Koruma bandı 30,5 hektarlık alana sahip olup, toplam alanın % 5.47 si kadardır. Merkez Plevne Mahallesi, pafta ve Kesirven Köyü nolu paftalarda yer alan İzmir Karayolu Organize Sanayi bağlantısı ve Balıkesir Savaştepe Karayolu, Planlama Alanı'nın kuzey doğusunda yer almaktadır. Alanın ulaşım sistemi, mevcut eğim dikkate alınarak ve fazla hafriyata sebep olmayacak şekilde çözülmeye çalışılmıştır. Planlama Alanı'nda alt bölgeler arasında bağlayıcı niteliğe sahip yollar 25 metre, alt bölgeleri toplayıcı yollar 20metre, sanayi adaları içinde, sanayi parsellerinin servis alabilmeleri amacıyla bırakılan yollar ise 15 metredir. Sanayi parselleri, Uygulama İmar Planı içinde parsel alanlarına göre sınıflandırılmıştır. 558,72 hektarlık bu alanda m 2 lik toplam 140 adet sanayi parseli bulunmaktadır. Uygulama İmar Planı hazırlanırken, Sanayi Parsellerindeki çekme mesafeleri, plan notlarında belirtildiği şekliyle uygulanmıştır. Tablo 2Onaylı İmar Planı Balıkesir OSB Parsel Tipleri Yapılaşma Koşulları ve Adetleri Parsel Alanı (m2) Geri Çekme Mesafesi Çevre Yeşili Parsel tiplerinin (Çevre Yeşili Dahil) Geri Çekme mesafesi İçinde ve Sayısal Dağılımı (m) Parsel Sınırından İtibaren (m) ÖN YAN ARKA ÖN YAN ARKA (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)

52 5.1 Yapılaşma Koşulları Yapılaşma Emsali : Sanayi Parsellerinde E=0.70, Genel Hizmet Yapıları nda E=0.40, Hizmet DestekAlanları nda E=1.00, Yapı Yüksekliği : Sanayi yapıları'ndahmax = serbest, Genel Hizmet Yapıları'nda ise hmax= m Hizmet DestekAlanları ndahmax= Serbest dir. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi nin, Revizyon İmar Planı na göre alan türlerinin arazi kullanım durumları Tablo 4 de gösterilmiştir.

53 Tablo 5 Balıkesir OSB Onaylı ve Revizyon İmar Planı Arazi Kullanım Değerleri BALIKESİR OSB ONAYLI VE TEKLİF REVİZYON İMAR PLANI ARAZİ KULLANIMI Alan Adı Mevcut İmar Planı (Onaylı) Revizyon İmar Planı Büyüklük (m 2 ) Oran (%) Büyüklük (m 2 ) Oran % Çalışma Alanları Sanayi Alanı 3,778, ,759, Hizmet ve Destek Alanı 3, , Donatı Alanları Yeşil Alan* 672, , İdari ve Sosyal Tesis Alanı 96, , Arıtma Tesisi Alanı 75, , Dini Tesis Alanı 27, , Sanayi Fuar Alanı 27, , Meslek Lisesi Alanı 20, , Garaj ve Akaryakıt İstasyonu 34,304, , ,43 Teknik Altyapı Alanı 25, , Trafo Alanları 7, , ,11 Ulaşım Alanları Yol ve Otopark Alanı* 494, , Diğer Alanlar Sağlık Koruma Bandı 325, , TCDD Alanı , ,49 TOPLAM 5,587, ,574, *Revizyon imar planı ile mer i plandaki terke konu yol ve yeşil alan toplamı azaltılmamıştır. Mer i plandaki yol ve yeşil alan toplamı( = ) olup revizyon imar planında yol ve yeşil alan toplamı( = ) m 2 dir.

54 6.Balıkesir OSB Revizyon İmar Planı Plan Kararları 6.1 Sağlık Koruma Bandı Planlama alanın da, Onaylı İmar Planında, m2 lik ( % 5.83 ) Sağlık Koruma Alanı, Revizyon İmar Planında içerisinden yol ve demiryolu geçirildiği için m 2 büyüklüğünde ve 5.48 oranında düzenlenmiştir. T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün tarih ve B100TSH Sayılı yazısı itibariyle (Ek 6), Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi nin etrafında 1983 tarihinde Sanayi Arsaları Tetkik Komisyonunca mülkiyeti şahıslara ait alan üzerinden bırakılan Sağlık Koruma Bandı mesafesinin tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı ile Sanayi Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan Protokol hükümleri de göz önüne alınarak (Ek 3). Organize Sanayi Bölgesinin kuzey yönünde bulunan devlet karayolu kamulaştırma sınırının Sağlık Koruma Bandı olarak belirlenmesi, Organize Sanayi Bölgesi nin batı, güney ve doğu yönlerinde 50 şer metrelik alanın kamulaştırılarak sağlık koruma bandı olarak belirlenmesi ve ayrıca arıtma tesisinin organize sanayi bölgesiyle sınır teşkil eden yönünde (batı) 25 metre, diğer yönlerinde 50 şer metre sağlık koruma bandı mesafesi bırakılması, sağlık koruma bandından sonra içe doğru ikinci 50 metre kuşak içerisine tarihinde Sağlık Bakanlığı ile Sanayi Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan protokolde belirtilen sanayi tesislerine izin verilmemesi uygun görülmüştür Söz konusu olan alanda yapı yasağı uygulanacaktır.( Bkz Plan notları ) Planlama alanının batısında yer alan Haddaneciler Organize Sanayi bölgesi ile planlama alanı arasında 50 m lik Sağlık Koruma Bandı bırakılmıştır. 6.2 Sanayi Alanları Onaylı İmar Planı nda m 2 büyüklüğünde ve %67.63 oranında olan sanayi alanları, Revizyon İmar Planı nda, m 2 büyüklüğünde ve % oranında düzenlenmiştir. Sanayi alanlarında, m2 ( % 0.20 oranında) azalma olmuştur.

55 6.3 Yol ve Otoparklar Onaylı İmar Planı nda 494,387 m2 büyüklüğünde ve % 8.85 oranında olan Yol ve Otoparklar, Revizyon İmar Planı nda, 508,646 m2 büyüklüğünde ve gene % 9.12 oranında düzenlenmiştir. Yol ve otopark alanlarında, m 2 ( % 0.27 ) artma olmuştur. Alan içinde mimari çözümle birlikte gerekli otopark alanları da çözülecektir. 6.4 Sanayi Fuar Alanı Ürünlerin sergilenmesi amacıyla, Onaylı İmar Planı nda m2 büyüklüğünde ve % 0.50 oranında olan Sanayi Fuar Alanı, Revizyon İmar Planı nda, aynen korunmuştur. 6.5 İdari ve Sosyal Tesis Alanı ( Genel Hizmet Binaları Alanı ) İdari ve Sosyal Tesis Alanı olarak gösterilen alanlarda: Bölge Yönetimi, ÇıraklıkOkulu, Meslek Okulu, Sendika, Toplantı Salonu, SergiAlanı, Kafeterya, Güvenlik Vb. Tesisler İle Cami, Kreş, Kosgeb, Sağlık Tesisi, Bankalar, Lokanta-Kafeteryalar, Alışveriş Merkezi Gibi tesisler yer alabilir. Balıkesir Savaştepe Karayolu üzerinde planlanmış olan İdari ve Sosyal Tesis binaları, tüm sanayi parsellerine eşit mesafede olması için daha iyi hizmet verebileceği düşüncesiyle bölgenin merkezine, 25 m lik yolların kesişim noktasına taşınmıştır. Onaylı İmar Planı nda 96,210 m2 büyüklüğünde ve % 1.72 oranında olan İdari Sosyal Tesis Alanı, Revizyon İmar Planı nda 93,833 m2 büyüklüğünde ve % 1.68 oranındadadır. 6.6 Altyapı alanı Planlama alanı içerisinde, Onaylı İmar Planı nda m2 büyüklüğünde ve % 0.45 oranında olan Altyapı Alanları, Revizyon İmar Planı nda, aynen korunmuştur. Ayrıca onaylı imar planında m2 ( % 0.13 oranında)düzenlenen Trafo Alanları, bir adet trafonun yerinin değiştirilerek yeniden düzenlenmesi neticesinde 6516 m2 (% 0.11

56 oranında ) oluşmuştur. Trafo alanlarında 629 m2 büyüklüğünde % 0.02 oranında azalma olmuştur. Teknik Altyapı Alanında Bölgenin teknik ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler (Trafo Merkezi, İndiriciMerkez, Enerji Üretim Tesisi, TeleminikasyonTesisi, Su-Atık suarıtma, İtfaiye, Makine Parkı vb.tesisler ) yer alabilir. 6.7 Akaryakıt Bakım Satış İstasyonu ve Garaj Alanı Planlama alanı içerisinde, Onaylı İmar Planı nda m2 büyüklüğünde ve % 0.61 oranında olan Akaryakıt Bakım Satış İstasyonu ve Garaj Alanı, Revizyon İmar Planı nda, aynen korunmuştur. Akaryakıt Bakım Satış İstasyonu ve Garaj Alanı araçların akaryakıt, yağ basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı, taşıtlarla ilgili bazı basit teçhizat parçaları ile hizmetlerin verilerek bakım, onarım, yağlama, yıkama gibi işlerin yapıldığı ve araçların park etmelerine elverişli şekilde düzenlendiği ve içerisinde Yük Terminalini Nakliyat Ambar ve Depoları bulunduran ayrıca sosyal hizmetlere sahip otel-motel-kahvehane-ticari bina içinde bulunduran alanlardır. 6.8 Altyapı Arıtma Alanı Planlama alanı içerisinde, Onaylı İmar Planı nda m2 büyüklüğünde ve % 1.35 oranında olan Altyapı Arıtma Alanı, Revizyon İmar Planı nda, aynen korunmuştur. 6.9 Park ve Yeşil alanlar Çalışan insanların dinlenebilmeleri amacıyla, Onaylı İmar Planı nda m2 büyüklüğünde ve % oranında olan Park ve Yeşil Alanlar, Revizyon İmar Planı nda, m2 büyüklüğünde ve gene % oranında düzenlenmiştir. Park ve Yeşil Alanlar da,, Revizyon İmar Planı nda 171 m2 artış olmuştur.

57 6.10 Meslek Lisesi alanı İş yerlerinin çeşitli alanlarda ihtiyaç duyduğu ara elemanı yetiştirmek amacıyla, Onaylı İmar Planı nda m2 büyüklüğünde ve % 0.36 oranında olan Meslek Lisesi Alanı, Revizyon İmar Planı nda m2 büyüklüğünde ve % 0.36 düzenlenmiştir Dini Tesis Alanı ( Cami ) Onaylı planda, Savaştepe yoluna cephe alacak şekilde m2 lik (% 0.49 oranında) Dini Tesis Alanı (Cami) revizyon imar planında m2 lik (% 0.48 oranında) yapılması öngörülmüştür Hizmet Destek Alanı Onaylı imar planında OSB içinde yer alacak şekilde m2 lik ( %0.05 ) yer ayrılmış olup, revizyon imar planı ile aynen korunmuştur TCDD Alanı Revizyon imar planı ile Mülga Ulaştırma Bakanlığı, Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün 18/10/2010 tarihli ve sayılı yazısı kapsamında Bandırma-İzmir Demiryolu hattının Balıkesir OSB geçişini planlara işlenmiştir. Söz konusu geçiş alanı TCDD Alanı olarak planlara işlenmiş olup m2 büyüklüğünde ve % 0.48 oranındadır. Söz konusu alanda bulunan sanayi parseli ve park alanı yeniden düzenlenmiştir.

58 7. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yeni Revizyon İmar Planı Plan Notları Genel Hükümler 1.Plan onama sınırı içinde kalan alanlardan yalnızca OSB sınırları yetki sınırıdır. 2.Plan hudutları içerisindeki yollar, otoparklar, yeşil alanlar ve donatı alanları, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi tasarrufundadır. 3.Her işletmenin otopark ve sosyal tesisleri kendi sanayi parselleri içerisinde düzenlenecektir. 4.Tüm işletmelerde Sığınak Yönetmeliği'ne, Yangın Yönetmeliği'ne, Otopark Yönetmeliği'ne uyulacaktır. 5.Yapılacak yapı, yapı yaklaşma sınırını geçemez. 6.Aplikasyonlarda kadastral sınırlar geçerlidir. 7.Her işletmenin otopark ve sosyal tesisleri kendi organize sanayi parseli içerisinde düzenlenecektir. Otopark alanları planlanırken otopark mevzuatı kriterleri geçerlidir. 8.İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı hükümlerine uyulması zorunludur. 9.Yapılacak hafriyat çalışmaları sırasında taşınır ve taşınmaz Kültür ve Tabiat varlıklarını bulanlar, malik oldukları ve kullandıkları arazinin içinde Kültür ve Tabiat Varlığı olduğunu bilenler veya yeni haberdar olan malik ve zilyetler(iye), bunu en geç üç gün içinde en yakın Müze Müdürlüğüne veya Mülki İdare Amirlerine bildirmeye mecburdurlar. 10.OSB içinde kalan kuru dereler ıslah edilmeden, çevre kanalı inşa edilmeden ve mansap şartları yerine getirilmeden inşaat izni verilemez. 11.Enerji nakil hattı altında kalan parsellerdeki yapılaşmalarda elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinde belirtilen emniyet kriterlerinin uygulanması zorunlu olup ilgili kurum görüşü alınmadan hiçbir uygulama yapılamaz. 12.Karayolu kenarındaki tesislerde ( ticaret, bakım ve akaryakıt istasyonu, vb. ) Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 13.OSB sınırları içinde kalan alanların mülkiyeti OSB tüzel kişiliğine geçmeden imar uygulaması yapılamaz. 14.Bırakılacak sağlık koruma bandından sonra içe doğru 50 metrelik kuşak içerisinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve sağlık bakanlığı arasında tarihinde imzalanan Organize Sanayi Bölgeleri Mülkiyet Sınırları İçinde Bırakılacak Sağlık Koruma Bandı için Uygulanacak Esas ve Usullere dair Protokol de belirtilen sanayi tesisleri dışındaki tesislere yer ve izin verilmeyecektir.

59 15. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün gün ve B100TSHO sayılı yazılarına istinaden Sağlık Koruma bandı bırakılacaktır. Sağlık koruma bandı bölgenin iklim ve toprak yapısına göre ağaçlandırılacaktır. 16.Belirtilmeyen hususlarda 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir. Çevresel Tedbirler 17.Tesislerden ruhsat aşamasında istenilen çevre ile ilgili işlemlerin ilgili müdürlüklerce kontrolü ve uygun görüşü alınmadan yapı kullanma izni verilemez sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna göre çıkartılan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliği Yönetmeliği, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uyulması gerekmektedir. 19.ÇED yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlere için ÇED gerekli değildir veya ÇED olumlu kararı belgesini almak ve ÇED raporlarındaki taahhütlere uyulması zorunludur. 20.OSB den kaynaklanan Evsel ve Endüstriyel Atık Sular Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği alıcı ortama deşarj standartlarına göre arıtıldıktan sonra deşarj edilecektir. Ancak, sanayi tesislerinden kaynaklanan atık suların kirletici parametre değerleri; OSB evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisine ait giriş atık suyudizayn parametre değerlerinin üzerinde olması halinde, katılımcıdan, münferiden ön arıtma tesisi yapması istenecektir. 21.OSB den kaynaklanan, Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği ne, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ne, Atık Pil ve Akümülatörleri Kontrolü Yönetmeliği ne, Benzin ve Motorin Yönetmeliği ne, Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği ne Maden Kanunu'nun (a) grubu Madenleri ile ilgili Uygulama Yönetmeliğine, Kentsel Atık Su Arıtma Yönetmeliği ne Endüstriyel Tesislerden Kaynaklanan Hava Kirliliği'nin Kontrolü Yönetmeliği ne ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ne Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uyulacaktır. 22.OSB nin atık ve tehlikeli atıklarının toplanarak; ara depolaması, taşınması ve bertaraf ünitesi kurulması istendiğinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve konu ile ilgili yönetmelik

60 yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Katı atıkların bertarafı için ilgili belediyelerden taahhütname yazısı alınması gerekmektedir. 23.Sanayi parsellerinde tehlikeli atıkların geçici depolanması durumunda; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve konu ile ilgili yönetmelik yükümlüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. 24.Diğerlerine göre kirletici özelliği fazla olan tesislere bölgenin orta kısımlarında yer verilecek ve kurulması temin edilecektir. 25.Yüzey sularının toplanması için gerekli kanallar parsellerin geri çekme mesafesi içinden geçirilebilir. 26.Bölgenin taban suyu ve yüzeysel suların drenajına yönelik çalışmaların yapılması ve atık suların arıtıldıktan sonra tahliye kanalına bağlanması zorunludur. 27.Pis su çukurları hiçbir şekilde derelere bağlanamaz gün ve sayılı gazetede yayınlanan Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olamayan Yerlerde Yapılacak Çukurlar Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 28.Bölgede kurulacak tesislerin, kurulması ve faaliyetleri sırasında 1593 sayılı Umumi Hıfsıhha Kanunu ile yürürlülükteki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır tarih ve sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği dikkate alınarak; hammadde stoklamalarının, çevre, gaz ve dumandan olumsuz etkilenmeyeceği şekilde gereken tedbirleri alınması sağlanacaktır. Botaş Boru Hattına İlişkin Hükümler 30.Botaş boru hattı güzergâh şeridi üzerinde yapılaşmaya kesinlikle izin verilmeyecektir. Boru hattı güzergâhındaki imar parselleri, yol geçişleri ve alt yapı çalışmalarında Botaş tan görüş alınmadan hiçbir uygulama yapılamaz. 31.Botaş boru hattı güzergâhında yapılacak her türlü altyapı çalışmasında botaş ilgili işletme müdürlüğü gözetiminde teknik emniyet kriterlerinin sağlanması zorunludur. 22 m ve 25 m lik kamulaştırma şeridi içinde hiçbir ağaçlandırma çalışması yapılmayacaktır. 32.Kamulaştırılarak BOTAŞ adına mülkiyet ya da irtifak hakkı tesis edilmiş olan güzergâh şeridi üzerinde ve BOTAŞ boru hattı olarak işlenen alan üzerinde yapılaşmaya kesinlikle izin verilmeyecektir. 33.Botaş boru hattı aksından itibaren boru hattı boyunca ( 200 m sağ m sol ) toplam 400 m genişliğindeki alan içerisinde yer alacak tesisler kurulmadan önce uygunluğuna dair ve emniyet mesafelerinin belirlenebilmesi için BOTAŞ tan görüş alınması zorunludur.

61 34.Boru hattı güzergâhının yer aldığı koridora cepheli parsellerde OSB Uygulama Yönetmeliği' ne göre işlenecek yapı yaklaşım mesafesi boru arkasından itibaren idari \ sosyal, vb tesisler için min. 22 m. değerinin altında olamaz; yapılacak yapı bu sınırı geçemez. Bu çekme mesafeleri yalnızcayol ve yeşil alan olarak kullanılabilecek olup; destek üniteleri ( jeneratör, lpgtankı, yangın söndürme deposu, arıtma tesisi vb ) ile açık depolamaya yer ve izin verilemez. Zemin Ve Deprem Uygulama Hükümleri 35.Parsel bazında detaylı zemin etütleri yapılıp, temelbiçimleri, yapı statiği ve yapı malzemesi belirlendikten sonra inşaat uygulamasına geçilecektir. 36.İnşaat aşamasında, 7269 sayılı yasanın 2.maddesine göre tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğü nce ve tarihide Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nca onanmış Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi jeolojik jeoteknik zemin etüt raporunun ve OSB 1-2. ek Yerleşim Alanları'nın Mevzii İmar Planı'na Esas Jeolojik Jeoteknik Etüdü, sonuç ve öneriler bölümlerinde belirtilen önlemlerin ve alınması zorunludur. 37.Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi 1 nci derece deprem bölgesindedir. İnşaatta ve bütün zemin cinslerinde Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Yapılaşma Koşulları Yapılaşma Emsali : Sanayi Parsellerinde E=0.70, Genel Hizmet Yapıları nda E=0.40, Hizmet Destek Parsellerinde E=1.00, Yapı Yüksekliği : Sanayi Yapıları ndahmax = serbest, Genel Hizmet Yapıları'ndahmax= m Hizmet Destek Yapıların da ise hmax= Serbest dir.

62 Tablo 6 Teklif Revizyon İmar Planı Balıkesir OSB Parsel Tipleri Yapılaşma Koşulları ve Adetleri Parsel Alanı (m2) Geri Çekme Mesafesi Çevre Yeşili Parsel tiplerinin (Çevre Yeşili Dahil) Geri Çekme mesafesi İçinde ve Sayısal Dağılımı (m) Parsel Sınırından İtibaren (m) ÖN YAN ARKA ÖN YAN ARKA (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) Hizmet Destek Alanı 38. Kat Alanları Katsayısı=KAKS= 1.00 dir. 39. Yapı yüksekliği (h) yapılacak yapının teknolojisinin gerektirdiği yüksekliğe göre belirlenecektir. 40.Minimum ifraz koşulu 3000 m 2 dir. 41. Hizmet ve Destek Alanları içinde yer alan Küçük İmalat ve Tamirat Alanlarında OSB tarafından onaylı genel yerleşim planına göre uygulama yapılır. Sanayi Alanları 42.Yapılaşma koşulları, sanayi alanlarında ( KAKS: kat alanı katsayısı) maksimum emsal E=0.70 olacaktır. Yapılaşmada parsel bazında, yukarıda tabloda verilen geri çekme mesafelerine uyulması gerekmektedir. 43. Sanayi parsellerinde yapı yüksekliği (h): yapılacak yapının teknolojisinin gerektirdiği yüksekliğe göre belirlenecektir. 44.Parsellerde çekme mesafelerinde karayolları kamulaştırma sınırından min. 25 m ve doğalgaz boru hattından min. 22 m olan yapı çekme mesafesine uyulması zorunludur. 45.Planlama alanı içerisinde bu plandan önce onaylı imar planına göre uygulama yapılmış olan parsellerde ( uygulama yapılmış, terk edilerek tapuya tescil edilmiş veya ruhsat alınmış ve inşaatı tamamlanmış ve su basman seviyesi gelmiş olan alanlarda ) mevcut durum müktesep olup yeni \ yeniden ruhsatlandırma aşamasında bu planın yapılaştırma koşulları geçerli olacaktır.

63 İdari Ve Sosyal Tesis Alanları ( Genel Hizmet Binaları ) 46.Planda, İdari ve Sosyal Tesis Alanındaki Yapılarda Emsal (kat alanları katsayısı) E: 0.40 olacaktır. Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 47.Planda, idari ve sosyal tesis alanı olarak gösterilen alanlarda: bölge yönetimi, çıraklık okulu, meslek okulu, bölgeyönetimi, sendika, toplantısalonu, sergialanı, lokanta, kafeterya, güvenlik vb. tesisler ile cami, kreş, kosgeb, sağlık tesisi, bankalar, alışveriş merkezi gibi tesisler yer alabilir. Teknik Hizmet Alanı 48.Teknik altyapı alanında bölgenin teknik ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler (trafo merkezi, indirici merkez, enerji üretim tesisi, teleminikasyon tesisi, itfaiye, makine parkı vb. tesisler yer alabilir. Bakım ve Akaryakıt İstasyonu 49.Akaryakıt + lpg bakım satış istasyonu ve garaj alanı araçların akaryakıt, yağ basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı, taşıtlarla ilgili bazı basit teçhizat parçaları ile hizmetlerin verilerek bakım, onarım, yağlama, yıkama gibi işlerin yapıldığı ve araçların park etmelerine elverişli şekilde düzenlendiği ve içerisinde yük terminalini nakliyat ambar ve depoları bulunduran ayrıca sosyal hizmetlere sahip otel-motel-kahvehane-ticari bina içinde bulunduran alanlardır. 50.Akaryakıt ve lpg istasyonunda ; 5105 sayılı petrol piyasası kanunu ve ilgili yönetmeliği, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ( lpg ) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu nda değişiklik yapılmasına dair kanun ve gün ve sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle değişik Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ( lpg ) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonları'nın Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik, ts Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (lpg) İkmal İstasyonu Karayolları Taşıtları İçin Emniyet Kuralları, ts Akaryakıt İstasyonları Emniyet Kuralları Mecburi Standart Tebliği Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

64 8. İmar Planı Değişiklik Gerekçeleri Balıkesir OSB ye ait onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları Bandırma-İzmir Demiryolu hattının Balıkesir OSB geçişinin planlara işlenmesi, bu kısımda yer alan kullanımların projeye göre tasarlanması, onaylı tevhit ve ifraz işlemlerinin plana aktarılması, bölgenin ve yatırımcıların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, yollar, sanayi parselleri, ortak donatı alanları ve sağlık koruma bandı alanlarında OSB Uygulama Yönetmeliği, OSB İmar Planı Teknik Şartnamesi ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda düzenlenmiştir.yapılan düzenlemeler neticesinde terke konu yol ve yeşil alan dengesi ve % 8 oranında olması gerekli ortak donatı alanı miktarı korunmuştur. İmar Tadilatına esas değişiklik gerekçeleri ve firmalara ait talepler aşağıda gösterilmektedir.

65 İMAR KOMİSYONUNUN 12/12/2014 TARİHLİ VE 2014/ SAYILI KARARI İLE UYGUN GÖRÜLMÜŞ HUSUSLAR 8.1 Demiryolu hattının plan işlenmesi ve TINAZ Tarım Firmasına Tahsisli I tipi sanayi parselinin yeniden düzenlenmesi Revizyon imar planı ile Mülga Ulaştırma Bakanlığı, Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün 18/10/2010 tarihli ve sayılı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün 10/09/2014tarihli ve 8882 sayılı yazısı kapsamında Bandırma-İzmir Demiryolu hattının Balıkesir OSB geçişini planlara işlenmiştir. Söz konusu geçiş alanı TCDD Alanı olarak planlara işlenmiş olup m 2 büyüklüğünde ve % 0.48 oranındadır. Söz konusu alanda bulunan sanayi parseli ve park alanı yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda TCDD hattının geçtiği kısımda yer alan Sağlık Koruma Bandı, Park alanı ve Sanayi parseli yeniden düzenlenmiştir. Mer i planda m 2 büyüklüğünde I tipi sanayi kullanımlı parseli, yapılan düzenlenme sonrası m 2 büyüklüğünde H tipi sanayi parseli olarak düzenlenmiştir. Şekil 9 Onaylı Plan Şekil 10Teklif Plan

66 8.2 Yarış Kabin firmasın yer aldığı 2 farklı ada içerisinde parsellerin birleştirilmesi ve yolun yeninden düzenlenmesi Yarış Kabin firmasına ait 2 faklı ada içerisinde ki 6 farklı parsel ve bu adanın ortasından geçen 20 metre genişliğinde ki taşıt yolu birleştirilerek m2 büyüklüğünde I tipi sanayi parseli oluşturulmuştur. Sanayi parseline dahil edilen 20 metrelik taşıt yolu söz konusu parselin güneyindeki sağlık koruma bandından geçirilerek ulaşım şemasın yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu yolun kaldırılmasından etkilenen başka bir parsel bulunmamaktadır. Firmanın m2 büyüklüğünde yapı kullanma izin belgesini aldığı kapalı alan bulunmaktadır. Ayrıca firma m2 inşaat ruhsatı almıştır. Şekil 11 = Onaylı Plan Şekil 12 = Teklif Plan

67 8.3Starwood Orman Ürünleri firmasının bulunduğu 205 ada 1 Parselin 6 Parsele İfrazı Starwood orman ürünlerifirmasının yer aldığı 205 ada 1 parsel onaylı imar planında I tipi sanayi parseli olarak düzenlenmiştir. Söz konusu parsel firmaya 2004 yılında tahsis edilmiştir. Ancak firma 6180 m2 kapalı alan inşaat ruhsatı almış ancak inşaatını tamamlayıp üretime geçmemiştir. Firma yarı mamul üretimini 2014 yılına kadar sürdürmüştür. Söz konusu parselin firmanın binaları da dikkate alınarak 6 adet parsele ifraz edilmiş ve söz konusu parsel üretime ve istihdama katılmasına sağlanacaktır. 3 adet D, 2 adet E ve bir adet G tipi sanayi parseline ifraz edilmiştir. Şekil 13 = OnaylıPlan Şekil 14 = Teklif Plan

68 8.4Cargıll-Turyağfirmasının bulunduğu 201 ada 9, 15 ve 16 parsellere (yeni 201 ada 19 parsel )ait onaylı tevhit işleminin plana işlenmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 14/05/2014 tarihli ve 1887 sayılı yazısı ile onayladığı yaklaşık m2 büyüklüğündeki 201 ada 9, 15 ve 16 nolu parsellerin tevhit işlemi planlara aktarılmıştır. I tipi sanayi parseli olan 3 parselin tevhidi ile I tipi sanayi parseli oluşturulmuştur. Şekil 15 = Onaylı Plan Şekil 16 = Teklif Plan

69 8.5 BEST (BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ) firmasının bulunduğu 209 ada 6, 7, 9 ve 11 parsellerin tevhit işleminin plana işlenmesi Onaylı imar planında sanayi parseli olarak düzenlenmiş olan 209 ada 6, 7, 9 ve 11 nolu parsellerin tevhit edilerek m2 büyüklüğünde I tipi sanayi parseli oluşturulmaktadır. Tevhit edilerek firmanın ilave yatırımlarının projelendirmesinde ve uygun yerleşim planı hazırlanmasını sağlamak hedeflenmektedir. Söz konusu parsellerin tamamı BEST firmasına tahsislidir. Firma 2007 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir m2 büyüklüğündeki 209 ada 11 nolu parselin tapusu mevzuat hükümleri doğrultusunda firmaya geçmiştir. Şekil 17 = Onaylı Plan Şekil 18 = Teklif Plan

70 8.6.Madak-Un Tarım firmasına tahsisli bulunan 300 ada 11 ve 12 parsellerin tevhit işleminin plana işlenmesi Onaylı imar planında m2 büyüklüğünde 2 adet sanayi parseli olan 300 ada 11 ve 12 nolu parseller tevhit edilerek m2 büyüklüğünde F tipi tek parsel oluşturulmuştur. Şekil 19= Onaylı Plan Şekil 20 = Teklif Plan

71 İMAR KOMİSYONUn 13/03/2015 TARİHLİ VE 2015/ SAYILI KARARI İLE UYGUN GÖRÜLMÜŞ OLAN A HUSUSLAR 8.7 Karayolları kamulaştırma sınırına göre imar planının düzenlenmesi Onaylı imar planında OSB alanın kuzeyinden geçen İzmir Karayolu kamulaştırma hattının güncellenmesi nedeniyle OSB kuzey sınırının Kamulaştırma hattına göre revize edilmiştir. 8.8 OSB Uygulama Yönetmeliğine göre Çekme Mesafelerinin düzenlenmesi 27/12/2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan OSB Uygulama yönetmeliğinde yayımlanan çekme mesafesine göre parsellerin düzenlenmesi ve plan notlarında yer alan TAKS:0.55 ibaresinin kaldırılmasıdır.

72 8.9 OSB nin kuzeydoğusunda yer alan H tipi parselin ve kuzeyinde yer alan park alanın düzenlenmesi Mer i planda m 2 büyüklüğünde H tipi sanayi kullanımlı parselin kuzeyinde yer alan park alanının küçültülerek 10 metre genişliğinde park alanı olarak vekaldırılan park alanının sanayi parseline katılması neticesinde yapılan düzenlenme sonrası m 2 büyüklüğünde H tipi sanayi parseli olarak düzenlenmiştir. Park alanı içerisinden geçen BALGAZ a ait doğalgaz hattı BALGAZ görüşü doğrultusunda yine park alanından geçecek şekilde deplase edilmiştir. Şekil 21= Onaylı Plan Şekil 22 = Teklif Plan

73 8.10 OSB nin 208 ada içerisinde yer alan D tipi parselin ve park alanın düzenlenmesi Mer i planda m 2 büyüklüğünde D tipi sanayi kullanımlı parselin arazide 20 metreye var kot farkı olması sebebiyle parselin 15 metre doğuya kaydırılması ve m 2 olarak düzenlenmiştir. Şekil 23= Onaylı Plan Şekil 24 = Teklif Plan

74 8.11 OSB nin 204 ada 8 nolu parsele İdari ve Sosyal Tesisi alanından Park Alanıdüzenlenmesi Mer i planda m 2 büyüklüğünde İdari ve Sosyal Tesis alanı olarak düzenlenen 204 ada 8nolu parselin daha önceki plan tadilatlarında kaldırılan yeşil alanların karşılığı olarak 2377 m2 si park alanı olarak düzenlenmiş geri kalan kısmı yine İdari ve Sosyal tesis alanı olarak düzenlenmiştir. Şekil 27= Onaylı Plan Şekil 28 = Teklif Plan

75 9. Sonuç ve Tapu Bilgileri İmar Planı Değişiklik Gerekçesi bölümünde (bölüm 8), yapılan İmar Planı Revizyonu nun gerekçeleri anlatılmıştır. İmar Planı Değişiklik Gerekçeleri, ayrıca, arazi fotoğraflarıyla da desteklenerek, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Revizyon İmar Planı Bilgi Paftası nda( Ek 20 de ) sunulmuştur. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Onaylı Nazım İmar Planı Şekil 39 da, Onaylı Uygulama İmar Planı Şekil 40 da, Revizyon Nazım İmar Planı Şekil 41 de ve Revizyon Uygulama İmar Planı Şekil 42 de gösterilmiştir. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi nde Tablo 7 de sektörlere göre çalışan sayılarına bakıldığında tarihi itibariyle kişinin çalıştığı tespit edilmiştir. Çalışan sayısı bir yıl içinde tarihinde kişi iken kişiye çıkmış; 835 kişilik artış göstermiştir. (% artış ). Mart 1989 da yapılan Balıkesir OSB Fizibilite Raporunda, 394.5halık OSB alanında, İmar Planı Düzenlemesi ve Plan Kararlarında kişilik bir işci nüfusunun istihdam edileceği belirtilmiştir. Bu çalışmada, Balıkesir OSB Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışmasına göre ise 5,574halık alanda

76 çalışacak işçi nüfusu sayısı kişi olarak tahmin edilmektedir. Teklif edilen İmar Planı Revizyonu na göre sanayi alanları Sanayi alanlarında, m2 ( % 0.19 oranında) azalma olmuştur. Tablo 7

77 BALIKESİR OSB ÜRETİM SEKTÖREL DAĞILIM TABLOSU SIRA NO S E K T Ö R A D I ÜRETİMDEKİ PARSEL SAYISI ÜRETİMDEKİ FABRİKA SAYISI İSTİHDAM SAYISI 1 GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI İÇECEKLERİN İMALATI TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN İMALATI GİYİM EŞYALARININ İMALATI DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLERİN İMALATI AĞAÇ, AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜRÜNLERİ İMALATI KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİNİN İMALATI KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞALTILMASI KOK KÖMÜRÜ VE RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ İMALATI - - KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN TEMEL ECZAZILIK İMALATI ÜRÜNLERİNİN VE ECZACILIĞA İLİŞKİN MALZEMELERİN İMALATI - - KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİN İMALATI DİĞER METALİK OLMAYAN MİNAREL ÜRÜNLERİN İMALATI - - ANA METAL SANAİİ - - FABRİKASYON METAL ÜRÜNLERİ İMALATI BİLGİSAYARLARIN, ELEKTRONİK VE OPTİK ÜRÜNLERİN İMALATI - - ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ MAKİNA MOTORLU VE KARA EKİPMAN TAŞITI, İMALATI TREYLER (RÖMORK) VE YARI TREYLER (YARI RÖMORK) İMALATI DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI MOBİLYA İMALATI MAKİNA VE EKİPMANLARIN KURULUMU VE ONARIMI DİĞER İMALATLAR TOPLAM

78 Şekil 21Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Onaylı Uygulama İmar Planı

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER 1- REVİZYON İMAR PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ VE AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2- PLAN ONAMA SINIRI İÇİNDE KALAN ALANLARDAN YALNIZCA OSB SINIRLARI YETKİ SINIRIDIR. 3- PLAN HUDUTLARI

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, YOLÖREN MAHALLESİ, ADA 143, PARSEL 1 İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, YOLÖREN MAHALLESİ, ADA 143, PARSEL 1 İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, YOLÖREN MAHALLESİ, ADA 143, PARSEL 1 İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU NİSAN 2017 Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Yolören Mahallesi,

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, SINDIRGI İLÇESİ, ÇELEBİLER MAHALLESİ, ADA 108,PARSELLER 34-39-40-41 DE KAYITLI TAŞINMAZLAR İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2017 Balıkesir İli,

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, BURHANİYE İLÇESİ, GERİŞ MAHALLESİ, ADA 419, PARSEL 305 TE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ARALIK 2016 Balıkesir İli, Burhaniye

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU Soğanyemez mah. Banker Ali Bey Apt. No:9/11 Kat:3 Daire:8 EDREMİT Tel:(0,266) 374 31 11 TC BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HAVRAN İLÇESİ, BÜYÜKŞAPÇI MAHALLESİ, GEYALANI

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ YERİ Planlama alanı, Tekirdağ İli, Ergene İlçesi sınırları içerisinde

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1064 ADA 1 NOLU PARSEL MARDİN İLİ MERKEZ İLÇESİ NUR MAHALLESİ 1064 ADA 1 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1

Detaylı

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ 1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI İmar planı değişikliği yapılan alan, Manisa İli, Salihli İlçesi sınırları içerinde Adala mahallesinde yer almaktadır. Salihli ilçesi Manisa İline yaklaşık 75 km. uzaklıkta

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 135 PARSEL

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 135 PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 135 PARSEL 1/5000 H 20 A 22 D 2015 1 2 1. Planlama Alanı Balıkesir İli Bandırma İlçesi Akçapınar Mahallesi Bozburun mevkii sınırları içerisinde

Detaylı

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ 1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI İmar planı değişikliği yapılan alan, Manisa İli, Salihli İlçesi sınırları içerinde Adala mahallesinde yer almaktadır. Salihli ilçesi Manisa İline yaklaşık 75 km. uzaklıkta

Detaylı

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu BİLGİ NOTU Taşınmaz İNEBOLU LİMANI Adresi / Konumu İnebolu Limanı, Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Kastamonu ilinin, Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden birisi olan İnebolu İlçesi

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Ekim 2015 Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kamçılı Mahallesi,

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 1353 Nolu Parsel ve 1466 Nolu Parsel toplam yüzölçümü,

Detaylı

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ Resmi Süreç: 1) Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı 02 Ekim 1986 2) Ataköy Turizm Merkezi nin Turizm Alanı ve Turizm Merkezi olarak tespiti. Bakanlar

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

BALIKESİR İLİ, BURHANİYE İLÇESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, BURHANİYE İLÇESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, BURHANİYE İLÇESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU NİSAN 2017 Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Eğirdir İlçesi, Balkırı köyü 157 ada 19 nolu parsel içerisinde kalan alanı kapsamaktadır. Çalışma alanı, M25-C-3-A nolu

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL: /1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL: /1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SINIR PLANLAMA LTD.ŞTİ MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL:2677-2678 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Nisan-2017 Milli Kütüphane Caddesi No:31

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEHİTLİK KÖYÜ MUHTELİF PARSELLERDE REKREASYON, İBADET VE RESMİ KURUM ALANLARI AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan: Mesut YÜKSEL Haziran

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 874-875 ADA 1 PARSELLER 1/5000 18-19 M 2015 1 Planlama Alanı Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Yalı mahallesi sınırları içerisinde kalmaktadır.

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-1: Elbasan Mahallesi 211 nolu parsele ait 1/1000 İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.08.2016 tarih E.3667 sayılı yazısında; İLGİ : 12.08.2016 tarih 32249 sayılı dilekçe. TALEP: Çatalca

Detaylı

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA ÇANAKKALE ÇAN - ALİBEYÇİFTLİĞİ Köyü PAFTA:4 PARSEL: 60 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ YERİ VE KONUMU Planlama alanı Çanakkale ili, Çan ilçesi, Alibeyçiftliği köyü,

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, BİGADİÇ İLÇESİ, ÇAVUŞ MAHALLESİ 28 ADA, 14-16-20-22-24-26 PARSELLERE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ,KARAOĞLANLI MAHALLESİ, İZMİR- ANKARA KARAYOLU İLE AKHİSAR-ALAŞEHİR YOLU ARASINDA KALAN TERMİNAL ALANINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Mithatpaşa Caddesi

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL

Detaylı

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER 1- Bu çalışma Edirne İli, Keşan İlçesine bağlı Erikli Beldesinde G16-c-15-d-1-d nolu 1/1000 ölçekli hali hazır paftasında sınırları belirtilen tapuda 12 Pafta, 1041 Parsel olarak

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014

Detaylı

BURSA İLİ ( MERKEZ ) NİLÜFER İLÇESİ BEŞEVLER MAHALLESİ

BURSA İLİ ( MERKEZ ) NİLÜFER İLÇESİ BEŞEVLER MAHALLESİ BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ BEŞEVLER MAHALLESİ 325 ADA 1 PARSEL, 326 ADA 9 PARSEL VE 815 ADA 1 PARSEL (UİP:256,41) 1/1000 ÖLÇEKLİ BEŞEVLER AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN: A.İsmet BETİN Pafta No: H21-C-05-C-4-B

Detaylı

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 486 ADA 11 PARSEL 1/5000 18_19 M 2015 1 Planlama Alanı Balıkesir ili, Erdek ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Planlama alanı

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 11.12.2014 362 2 11.12.2014 363 3 11.12.2014 364 4 11.12.2014 365 5 11.12.2014 366

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU Soğanyemez mah. Banker Ali Bey Apt. No:9/11 Kat:3 Daire:8 EDREMİT Tel:(0,266) 374 31 11 TC BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BURHANİYE İLÇESİ, KIZIKLI MAHALLESİ, AHLAT

Detaylı

10 BAŞLIKTA BALIKESİR

10 BAŞLIKTA BALIKESİR 10 BAŞLIKTA BALIKESİR 2012 Sayfa 2 / 9 İçindekiler 1. COĞRAFİ VE İDARİ YAPI... 4 2. NÜFUS... 4 3. EĞİTİM VE SAĞLIK... 5 4. ULAŞIM... 6 5. TARIM... 7 6. İŞGÜCÜ... 7 7. SANAYİ... 7 8. MADENCİLİK VE ENERJİ...

Detaylı

KULA İLÇESİ, KENAN EVREN (BEY) MAHALLESİ, 162 ADA, 6 VE 8 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

KULA İLÇESİ, KENAN EVREN (BEY) MAHALLESİ, 162 ADA, 6 VE 8 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU KULA İLÇESİ, KENAN EVREN (BEY) MAHALLESİ, 162 ADA, 6 VE 8 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU DOSYA BİLGİLERİ İLÇE Kula MAHALLE PAFTA ADI K21D-23-B (NİP)

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ 28092 ADA 9 NOLU PARSEL İLE TESCİL HARİCİ ALANDA KAMU KURUMLARI YÖNETİM VE HİZMET ALANI (BELEDİYE HİZMET ALANI) ÖNERİLMESİ İLE İLGİLİ 1/1.000

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, GÖNEN BELEDİYESİ KURTULUŞ MAHALLESİ, 1603 Ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14 Prs. 1555 Ada, 1,2,3,4,5,6 Prs. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ EKİM 2016 T.C.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

Ö:1/1000 OCAK Küçüksu Mah.TekçamCad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:

Ö:1/1000 OCAK Küçüksu Mah.TekçamCad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL: ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, GÖKÇETEPE MAH. KÖYİÇİ MEVKİİ, İ17-d-23-a-1-b PAFTA, 248 ADA-8,17 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Ö:1/1000 OCAK 2016 Küçüksu Mah.TekçamCad.Söğütlü

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, 20442 20443, 20447 ADALAR İLE 20434 ADA 14-15 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1. PLANLAMA ALANI

Detaylı

MEMNUNE BAHÇIVAN PLANLAMA BÜROSU

MEMNUNE BAHÇIVAN PLANLAMA BÜROSU 1.PLAN ÖNERİSİNİN KONUSU Manisa İli, Gördes İlçesi, Adnan Menderes (Kurtuluş) Mahallesi, mevcut-onaylı imar planlarında Açık Pazar Alanı olarak planlanmış alan ve çevresinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA 114 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- t Konu: Korkuteli 177 parsel NİP. X EXP02016 0 ^ /0 6 /2 0 1 5 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 6279 ADA /1, 6280 ADA/ 1 PARSELLERE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

KONUM. Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, Kocaali Mahallesi, 1110 ve 1111 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli NİP

KONUM. Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, Kocaali Mahallesi, 1110 ve 1111 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli NİP KONUM Planlama alanı, Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Kocaali Mahallesi 1111 (12.690 m 2 ) ve 1110 (59.036 m 2 ) numaralı parselleri kapsayan toplamda alanlardır. Planlama alanı Kocaali Mahallesi merkezine

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

T.C. BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ BURHANİYE BELEDİYESİ HÜRRİYET MAHALLESİ (Tapu kayıtlarında Şarköy) 310 ADA, 1 PARSEL PAFTA NO: 28-29 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı