Mevcut iş kolunda Genel Yetkili Sendika, yaklaşık üye sayısıyla Büro Memur-Sen dir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mevcut iş kolunda Genel Yetkili Sendika, yaklaşık 55.000 üye sayısıyla Büro Memur-Sen dir."

Transkript

1 Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurlar Anayasa Mahkemesi nin 12 Temmuz 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan günlü kararıyla sendika kurma ve sendikalara üye olma hakkını almışlardır. Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri memurlarının sendikaları 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu nun Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin yönetmeliği ile düzenlenen iş kolları kapsamında 01 sıra numaralı Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri koluna dahil edilmiştir. Mevcut iş kolunda Genel Yetkili Sendika, yaklaşık üye sayısıyla Büro Memur-Sen dir. Sendikalar Kanunu nda en fazla üyeye sahip olan sendika ve iki senede bir yapılan toplu sözleşme masasında muhatap alınan sendika Genel Yetkili sendikadır. Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların sayısı yaklaşık 30 bin olduğu göz önüne alındığında tek başlarına mevcut iş kolunda Genel Yetkili Sendika olamayacakları aşikârdır. Aynı zamanda Büro Memur-Sen, Başbakanlık ve 11 Bakanlık olmak üzere toplamda 53 kurumun sorunlarına ayrı ayrı çözüm üreten bir sendikadır. 1

2 Askeri kurumlardaki sivil memurların da sendikalara üye olabilmelerinin ardından Genel Yetkili Sendika Büro Memur-Sen, sivil memurların sorunlarını biran önce çözüme kavuşturmak için gerekli girişimlerde bulundu. Büro Memur-Sen, sivil memurların sorunlarının çözümü için Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Korgeneral Cengiz Bostancı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal başta olmak üzere birçok görüşme yaptı. 2

3 Yaptığı görüşmelerle yetinmeyen Büro Memur-Sen, sivil memurların sorunlarını ve taleplerini TBMM önünde yaptığı basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. 3

4 Büro Memur-Sen, sivil memurların mali, özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi adına sendika genel merkezinde birçok toplantı gerçekleştirdi. 4

5 Büro Memur-Sen, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurlar için yola çıkarken ilk olarak sorunları tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla 09 KASIM 2013 tarihinde "MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KADRO VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN SİVİL MEMUR- LARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI" gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen Çalıştaya katılan sivil memurların ilettikleri sorunlar ve önerilerle bir yol haritası belirlenmiş; sivil memurlardan oluşan bir çalışma grubu oluşturulmuş ve bu grup çalışmaları sonrası kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. Bize düşen görev sizlerden gelen tüm sorun ve önerileri yetkili mercilere taşımaktır. Bu hak mücadelesi yolunda yalnız değilsiniz. Sorunlar sizden çözmesi bizden. Yetki sizden etki bizden Çalıştayda ele alınan sorunların dışında belirtmek istediğiniz her türlü görüş ve önerileriniz için çalıştay kitapçığının son sayfasında ayrılan bölümü doldurarak 81 ilde bulunan Büro Memur-Sen şubelerine iletmeniz yeterlidir. 5

6 ASKERİ KURUMLARDAKİ SİVİL MEMURLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI I. SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜMLERİ A) 657 Sayılı Kanunun 232. ve 233. sayılı maddeleri ile ilgili Sorunlarımız ve Çözüm Önerilerimiz 657 Sayılı Kanunun 232. ve 233 maddeleri Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurları ilgilendiren ve haklarını adeta ellerinden alan tek taraflı maddelerdir. Bu maddeler ile bizler diğer kamu görevlilerinin yararlandığı birçok haktan yararlanamamaktayız. Bu hakları ve sorunlarımızı kısaca şöyle özetleyebiliriz; 657 Sayılı Kanunun 99. ve 100. maddeleri Devlet memurlarının çalışma saatlerini düzenleyen ve bu anlamda idare ile çalışan arasında çalışma saatlerinin tespiti konusundaki görüş ayrılıklarını en aza indirgeyen maddelerdir. Bu maddelerde temel prensip memurun haftalık 40 saat üzerinden çalıştırılmasıdır. Bu maddelerin uygulanmaması ile Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan bizler amirlerimizin ağızlarından çıkacak tek bir kelime ile mesaiye bırakılmaktayız. 657 Sayılı Kanunun 101.maddesi memurun günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usullerini düzenleyen ve bu anlamda hem memurların haklarını, hem de idarenin ihtiyaçlarını karşılayan maddedir. Bu maddenin uygulanmaması ile Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan bizler sosyal ve ailevi ihtiyaçlarımızı karşılamak için plan yapamamakta ve her an değişebilecek mesai saatleri ile belirsiz bir durum ile karşı karşıya kalmaktayız. 657 Sayılı Kanunun 178.maddesi memurun fazla çalışma ücreti almasını sağlayan maddedir. Bu maddenin uygulanmaması ile Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan bizler mesai harici ne kadar çalıştırılırsak çalıştırılalım çalıştığımız süreler için diğer kanunlarda verilen izin ve ücretleri alamamaktayız. 657 Sayılı Kanunun 124. ve 136. maddeleri ile disiplin hükümlerince cezalandırılmanın yanı sıra, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu ve konu ile ilgili diğer hükümlerince de işlem göreceğimize işaret etmektedir. Çözüm: İlk hedefimiz, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların yasal statüsünün ne olduğu konusundaki farklı 6

7 anlaşılmaları ortadan kaldırmaktır. Aynı zamanda diğer kamu görevlileri ile aralarında yasal bir eşitlik sağlanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Türk Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurları ilgilendiren tek taraflı maddeler olan 232. ve 233. maddeleri kaldırılmak olacaktır. B) 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ile ilgili Sorunlarımız ve Çözüm Önerilerimiz 211 Sayılı İç Hizmet Kanununda Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurları ilgilendiren 115, 116 ve 117. maddeler personelin haklarını adeta ellerinden alan tek taraflı maddelerdir. İlgili kanun maddeleri personelin özlük ve sosyal hak kayıplarına neden olmaktadır. Başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olmak üzere Anayasa mahkemesi ve idare mahkemelerin sivil personel için idari yargılama, sendika kurma ve sendikalara üye olma haklarını veren benzeri kararlarla ASKER KİŞİ sayılmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Bu kararlara rağmen mevcut kanun maddeleri ile halen asker gibi görülmekte ve çalıştırılmaktadır. ÇÖZÜM: Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların mali, özlük ve sosyal hak kayıplarının önüne geçmek için güncel mahkeme kararları ve 657 sayılı kanundaki yenilikler göz önünde bulundurulmadır. Diğer kamu görevlileri gibi 657 sayılı kanuna göre işlemlerin yürütülmesi için 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 115, 116 ve 117. maddelerinin 657 sayılı kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir. İlgili kanun maddelerine bağlı olan yönetmelik, yönerge ve talimatnamelerdeki sorunlarımızın birçoğu aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır. C) İlgili yönetmelik ve yönergelere bağlı diğer sorunlarımız ve çözüm önerilerimiz Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların sendikalaşması sürecinde idare/amirlerin bu konu hakkında bilgi sahibi olunmaması, Bilindiği üzere kunduracı (saraç), terzi, ütücü/kolacı vb. branşlar Genel İdari Hizmet sınıfına tabi branşlardır. Bu kadrolarda görev yapan personelden mesleki bilgi/becerinin yanında mesleki bir belge (MEB onaylı ustalık/kalfalık) istenmektedir. Bu kapsamda aynı şekilde berber, aşçı vb. kadrolarında da mesleki bilgi/beceri ile bir belge (MEB onaylı ustalık/kalfalık) istenmektedir. YHS sınıfında bulunan bu kadrolardaki memurların sınıflarının yeniden düzenlemesi yapılmalıdır. Aynı zamanda bu kadrolarda çalıştırılan memurların yaptığı işleri herhangi YHS sınıfındaki bir memurun yapma imkânı bulunmamaktadır. Sınıfı içerisinde bile olsa branşı dışında yapılan görevlendirmelere izin verilmemelidir. (Berbere hademe, aşçıya yemekhanecilik görevi verilmesi gibi) Diğer hizmet sınıflarının yararlandığı ek gösterge ödeneğinden Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan sivil memurlarında yararlandırılması sağlanmalıdır. Birçok birlikte çalışan Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurlar içtimaya çıkartılmaktadır. İçtima kelimesi 7

8 anlamı itibariyle askeri bir emir/komuta zincirine bağlı asker kişilerin görevlerinin paylaştırıldığı, emirlerin duyurulduğu ve askeri bir takım tatbikat, görev vb. olguların konuşulduğu ortamlardır. Dolayısıyla bu ortamlarda askeri şahıs olmadıkları birçok mahkeme kararları ile netleşen Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların yer almaması sağlanmalı, sivil memurlar için yapılacak görev dağılımlarının resmi belgelerle ve imza karşılığı tebliğ edilmek suretiyle yapılması sağlanmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri ne bağlı sosyal tesisler ve orduevlerine hizmet veren yaklaşık yüzde 70 i Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurlardan oluşmaktadır. Buna rağmen sivil memurların ve ailelerinin bu tesislerden faydalanmaları engellenmektedir. Bırakın konaklama hizmetinden faydalanmalarını, günübirlik dahi kullanımına bile izin verilmemektedir. Yeri gelince asker gibi çalıştırılan sivil memurların, Türk Silahlı Kuvvetleri nin sosyal imkânlarından faydalandırılmaları gerekmektedir. Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların hiçbir görüş bildirmesine fırsat vermeksizin amir gel dediği an, zaman mefhumu olmadan gelinmesi ve git dediği zaman gidilmesi aynı zamanda ikinci bir emre kadar kelimesi ile mesaide kalınması gibi uygulamalara son verilmesi gerekmektedir. TSK daki lojmanların rütbelere tahsis oranları yaklaşık olarak subaylara %50-55, astsubaylara %40-45 ve sivil memur/uzman erbaşlara birlikte olmak kaydıyla %5 civarındadır. Dolayısıyla bir memurun lojmana girme olasılığı yok denecek kadar azdır. Lojman oranlarının Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların sayısı ve maddi olanaksızlıkları da göz önünde bulundurularak oranların yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 657 Sayılı Kanunda memurun kurum içinde görevlendirme ile çalıştırılabileceğini düzenleyen hiçbir madde bulunmamaktadır. Oysa Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların rızası alınmadan kurum içi görevlendirme yapılarak memurlar atama yerleri dışında çalıştırılmaktadır. Suiistimallere sebep verilmemesi için bu uygulamanın titizlikle takip edilip konu hakkındaki gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Askeri bilgi, beceri, sevk ve idare gerektirmeyen idari yönetici kadrolarına veya teknik bilgi gerektiren mühendis/tekniker kadrolarına sivil memurların atanması sağlanmalıdır. İşe girdiği tarihte bitirdiği okulun bir üst öğrenimini tamamlayarak tekniker olma hakkı kazanan teknisyen memurların teknisyen olan kadrolarının tekniker olarak değiştirilmesi sağlanmalıdır. Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan uzman memurların diğer kurumlardaki uzman memurlar gibi değerlendirilerek gerek maddi gerekse kariyer yapma yolundaki engelleri ortadan kaldırılmalıdır. Bu anlamda; Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan uzman memurların diğer kurumlardaki uzman memurlar gibi değerlendirilmek suretiyle denkliği sağlanarak mağduriyetleri giderilmelidir. 8

9 Görevlendirme yapılarak başka illere ve bölgelere görevlendirilen memurlar Sb./ Astsb.ların kullandıkları orduevlerine alınmamakta ve kendilerine kalacak bir yer arama konusunda yalnız bırakılmaktadır. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında görevlendirilen sivil memurların görev süresince orduevi ve yan tesislerini kullanmasına müsaade edilmelidir. Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların eğitim hakları Anayasamızın 42. maddesi göz önünde bulundurularak sağlıklı bir şekilde kullanmaları sağlanmalıdır. Görevde yükselmeye esas kadroların öncelikle kurum içi kadro imkânları kullanılarak tamamlanması gerekmektedir. Atamalarda aile birliğinin korunması ile ilgili olarak Anayasamızın 41. ve 657 Sayılı Yasanın 72.maddesine azami dikkat gösterilmelidir. Mümkün olduğu takdirde memur atamalarının tüm Kuvvet Komutanlıklarındaki memurları da kapsayacak şekilde Genelkurmay Başkanlığı koordineli olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılması gerekmektedir. Askeri hastanelerde çalışan memurların Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan memurlar gibi döner sermayeden faydalandırılarak ellerinden alınan bu hakkın kendilerine tekrar iade edilmesiyle bu mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işlem yapılan fabrika, bakım merkezi, dikim evlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları görev yapmaktadır. Bu uygulamanın Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluşlarında da hayata geçirilmesi büyük fayda sağlayacaktır. Bu sayede çalışma şartlarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve koordine edilmesi sağlanmış olacaktır. Diğer kamu kurumlarında arazide ve açık alanlarda çalışan memurların almakta oldukları tazminatlardan Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında Teknik Hizmet Sınıfı memurlarında yararlandırılması sağlanmalıdır. Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol.Tesisleri İşletme Başkanlığında 657 sayılı yasaya tabi görev yapan güvenlik görevlilerinin çalışma şartları ile özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde bir çalışma başlatılmalıdır. Bu personel halen silah ile nöbet tutmakta, araziye çıkarak görevlerini icra etmekte ancak bu durumlar için ilave hiçbir ücret alamamaktadır. Ayrıca bu personelin görevleri sırasında uğrayacakları bir saldırı sonrasında vefat etmeleri halinde şehit sayılabilmeleri sağlanmalıdır. OYAK ta üye olan memur sayısı oranında sivil memurların OYAK ta kendisini ifade ve temsil edebilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmalıdır. Askeri sosyal tesis vb. yerlerden hizmet alan sivil memurlara görevlilerce az da olsa ayrımcı davranıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalıdır ki diğer rütbeli personeller gibi memurlarda bu hizmetleri alırken bir ücret ödemektedir. Dolayısıyla hizmeti veren kişiler hizmeti alanlara eşit davranmalıdırlar. Türk Silahlı Kuvvetleri ndeki asker sayısının azalması ile birlikte idari bazı görevlerde yoğun bir artış ve işgücü ihtiyacı meydana gelmiştir. Çoğu zaman bu ihtiyaç her geçen yıl sayı itibariyle azalan sivil memurlar kendi marifetleriyle kapatmaya çalışılmaktadırlar. Bu durum zaten ağır şartlar altında çalışan arkadaşlarımızın daha da mağdur olmalarına, sağlıklarının ve aile yaşantılarının olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. 9

10 Yaş haddi nedeniyle sivil memurluğa geçmek zorunda bırakılan uzman erbaşların durumunun yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. MSB'de sivil memur olarak istihdam edilen uzman erbaş personele uygulanan 6000 sayılı kanunun 26.maddesi yürürlükten kaldırılarak diğer memurlar gibi yaş haddine kadar çalışmalarının sağlanması, personelin tecrübelerinden azami yararlanılabilmesi ve isteklerine paralel olacak şekilde uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir Yukarıda bahsettiğimiz hususlardan da anlaşılacağı üzere Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların sınıf ve kadro düzenlemeleri, ceza, çalışma saat ve usulleri, eğitim hakkı, görevde yükselme, tazminat, lojman gibi mali, özlük ve sosyal hak kayıpları belirtilmiştir. Bizlerin tek arzusu mevzuat karmaşasının ortadan kaldırılarak mesleki sisteme pozitif katkılar verebileceğimiz ortamın oluşturulmasıdır. MEVZUAT TALEPLERİMİZ Mevzuatta Kaldırılması ve değişikliğini istediğimiz ilgili maddeler Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silâhlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan sivil memurların yasal statüsünün ne olduğu konusundaki farklı anlaşılmaların ortadan kaldırılması, diğer kamu görevlileri ile aralarında yasal bir eşitlik sağlanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 232 ve 233.Maddelerinin kaldırılması;. Türk Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların asker kişi sayılması nedeniyle karşılaştığı problemlerin büyük ölçüde ortadan kaldırılması ve diğer kamu görevlileri gibi 657 sayılı kanuna göre işlemlerinin yürütülmesi için 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 115, 116 ve 117. Maddelerinde değişiklik yapılması; Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 20. Maddesinde Bu Kanunun uygulanmasında asker kişiden maksat; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulunan veya hizmetten ayrılmış olan subay, askeri memur, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, erbaş ve erlerdir. Şeklinde değişiklik yapılarak Kanundan sivil memur ifadesinin çıkarılması; Sayılı Askeri Ceza Kanununun 3. Maddesi ve Ek 8.Maddesinde Kanundan Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memur ifadesinin çıkarılması; Tüm ilgili kanun maddelerindeki düzenlemelerle Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların asker kişi sayılması önündeki engeller kaldırılarak mali, özlük ve sosyal hak kayıplarının önüne geçilecek ve diğer kamu görevlileri gibi 657 sayılı kanuna tabi çalıştırılmalarının önü açılacaktır. 10

11 11

12 12

13 ÇAYLIŞTAY KOMİSYON ÜYELERİ DOĞAN KARAKAYA (Rapor hazırlanması, düzenleme, görüş-öneri) (Svl.Me.) HAKAN KARADAŞ (Rapor hazırlanması, düzenleme, kurgu, yazım, görüş-öneri) (Svl.Me.) EMİNE ÇINAR (görüş-öneri) (Svl.Me.) FATİH TORAMAN (görüş-öneri) (Svl.Me.) ŞENOL ALTUN (görüş-öneri) (Svl.Me.) ABDULLAH BİLGÖL (görüş-öneri) (Svl.Me.) Değerli arkadaşlar, Bu çalıştay raporu genel sorunlarımızın tespitleri ve çözümleri için hazırlanmıştır. Tabiî ki sorunlarımız ve çözümlerimiz bu çalıştayla sınırlı değildir. Sizlerinde görüş ve önerilerinize her zaman ihtiyaç duymaktayız. Bundan sonraki çalışmalarımızda sizlerinde fikirlerini alarak hem hukuki hem de bireysel sorunların çözümünü bulmak amacıyla son sayfamızı sizlere ayırdık. Sizin fikirleriniz bizler için çok önemli. Bu sayfaya yazacağınız bireysel veya genel sorunları işyeri temsilcisine ya da en yakın Büro Memur-Sen şubesine göndermenizle güçlü sendikacılığa bir tuğlada siz koymuş olacaksınız. Değerli katkılarınızı bekliyoruz. Gücü doğru kullanmak sizin elinizde. Sizsiz bir kişi eksik, sizinle hep bir fazlayız. 13

14 14

15 15

16 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu nun çıkmasıyla birlikte 2002 yılından itibaren sendikalar Toplu Görüşme masasına oturmaya başladı. Bu masada bizler yani sendikalar yani isteyen taraf, karşı tarafta ise onlar yani hükümet yani veren ya da vermek istemeyen taraf. Bu masa sadece iki taraflı bir masa. Peki değerli memur kardeşim, sen bu masanın neresindesin? Ben taraf değilim iki taraftan da değilim dediğin zaman otomatik olarak karşı tarafı güçlendirmiş oluyorsun. Çünkü bize verilmeyen destek karşı tarafın haklı olduğunu ifade ediyor. Memur arkadaşlarımız sendikaları eleştiriyorlar. Elbette sendikaların eleştirilecek birçok yanları olabilir, ancak soruyorum sizlere hak arayacak başka kapımız var mı? Hem sendikalara kızıyoruz hem de her sorunun çözümünü sendikalardan bekliyoruz. Sendikalar bir hak elde edince de bunu zaten vereceklerdi diyoruz. İşte ülkemizdeki kısaca özetlenen bu sendikal anlayış hep bizim kaybetmemize neden olmuştur. Çünkü yasanın çıkmasıyla birlikte bu güne kadar 130 civarında kazanım elde edilmişken hala 2.5 milyon memurun 1 milyonu sendikalara üye değil. Eğer 2.5 milyon memurun tamamı 10 yıl önce örgütlenmiş olsaydı bu gün biz daha başka konuları görüşüyor olurduk. Kıymetli memur arkadaşım bugün haklarımız elimizden alınıyor ise ya da bir takım haklarımız geciktiriliyorsa bunun suçunu başka yerde aramamak gerekir. Yıllardır yaptığımız sendikacılık tecrübemizin ışığında HAK VERİLMEZ ALINIR diyoruz; dolayısıyla haklarınızı elde etmek için güçlüyseniz varsınız aksi takdirde beklemek zorundasınız. Ülkemizde artık sendikalara bakış değişmeye başlamıştır. Sendikamız ülkemizi 10 yılda üç kez dolaşarak bu mantığın değişmesine katkıda bulunmuştur. Artık Sivil toplum kuruluşlarının önemi ortaya çıkmıştır ve gün geçtikçe bu önem daha da belirgin hale gelmektedir. Sendikamız Türkiye Genelinde GENEL YETKİLİ SENDİKA olmuştur. Bu yetkimiz 12 yıllık sendikal süreçte 2012 yılında elde edildi ve ilk kez 2013 yılında Toplu Sözleşme masasına oturduk. Eylül 2011 tarihine yapılan Anayasa oylamasında bizim de desteğimizle Toplu Görüşme süreci sona ererek Toplu Sözleşme sürecine girildi. Bundan önceki süreçte yetkili değildik ancak hizmet kolumuzdaki çalışanın sorumluluğunun bilinciyle etkili sendikacılık yaparak birçok kazanıma imza attık. Çok az üyemizin bulunduğu kurumlarda bile ayırım yapmadan çalışanların sorunlarına eğildik ve kazanımlar elde ettik. Bu yapılan çalışmalar ve kazanımlar sayesinde çalışanların teveccühünü alarak genel yetkili sendika olduk. Artık üyemiz ile daha da güçlüyüz. Askeriyede çalışan siz değerli memur arkadaşlarımız. Sizlerin sendikalı olmanız için Konfederasyonumuzun ciddi katkıları olmuştur. Bizler /C li çalışanın sendikalı olmalarının önünü Hukuk yoluyla açmıştık. Sizlerin sorunlarını biliyoruz. Ücret adaletsizliğinin çözüldüğü, asker muamelesinden vazgeçildiği, tüm sosyal tesislerden adil bir şekilde faydalanıldığı bir ortamda onurlu bir şekilde ülkemize hizmet etmek istediğinizi biliyoruz. Sendikamız sizlerin haklarını elde etmek adına elinden geleni yapacaktır bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sizlerle tanışalı henüz üç ay oldu ancak bu kitapçığı incelediğinizde hizmet kolumuzda Başbakanlık ve 11 Bakanlık dahil toplam 53 kurumun olduğu da göz önüne alındığında kısa zamanda sizler adına neler yaptığımızı görmüş olacaksınız. Sendikamız alın terinin kutsal olduğu inancındadır, onun için hakların geciktirilmeden verilmesi taraftarıdır. Bu hakların bir an önce elde edilmesi için sizleri yetkili, etkili, güçlü, ilkeli sendika olan Büro Memur-Sen davet ediyoruz. Sizlerin bize vereceği güçle birçok kazanımlara imza atacağımıza gönülden inanıyoruz. 16

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kayseri. 4688 Sayılı yasa gereğince yetkili sendika olduğumuz YURTKUR KİK TOPLANTISI YAPILDI

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kayseri. 4688 Sayılı yasa gereğince yetkili sendika olduğumuz YURTKUR KİK TOPLANTISI YAPILDI YURTKUR KİK TOPLANTISI YAPILDI 4688 Sayılı yasa gereğince yetkili sendika olduğumuz YURTKUR Genel Müdürlüğü nde Nisan dönemi KİK (Kurum İdari Kurulu) toplantısının ilk bölümü 02 Nisan 2009 tarihinde yapıldı.

Detaylı

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır.

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Milyonlarca kamu görevlisi, emekliler, dul ve yetimler, gazilerimiz

Detaylı

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU 2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU T.İ.S. ve Araştırma Sekreterliği Temmuz 2013, ANKARA 1 GİRİŞ 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrasında 2012 yılında değiştirilen

Detaylı

ÜRETEN SENDİKA VE ÇÖZÜM SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ KAZANDIRAN SESSİZ OLMAZ SENSİZ HİÇ OLMAZ

ÜRETEN SENDİKA VE ÇÖZÜM SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ KAZANDIRAN SESSİZ OLMAZ SENSİZ HİÇ OLMAZ SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ Büro Memur-Sen olarak gerçekleştirdiğimiz her kurum ziyaretinde ya da sendika üyesi olmayan her memurla konuştuğumuzda dudaklardan dökülen ilk cümle sendika ne işe yarıyor ya da

Detaylı

Kadınlara çalışma hayatında pozitif ayrımcılık yapılmalı...

Kadınlara çalışma hayatında pozitif ayrımcılık yapılmalı... 02 HABER TÜRKİYEKAMU-SEN Türkiye Kamu-Sen Kadın Komisyonları "Kamuda Çalışan Kadınlar: Sorun Analizi ve Çözüm Önerisi" Toplantısı yapıldı Kadınlara çalışma hayatında pozitif ayrımcılık yapılmalı... ÇALIŞAN,

Detaylı

TÜRK EĞİTİM-SEN 2008 YILI TOPLU GÖRÜŞME TEKLİFLERİ 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu gereği toplu görüşmelerin bu yıl yedincisi

TÜRK EĞİTİM-SEN 2008 YILI TOPLU GÖRÜŞME TEKLİFLERİ 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu gereği toplu görüşmelerin bu yıl yedincisi TÜRK EĞİTİM-SEN 2008 YILI TOPLU GÖRÜŞME TEKLİFLERİ 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu gereği toplu görüşmelerin bu yıl yedincisi yapılacaktır. 2008 Yılı toplu görüşmelerine Eğitim, Öğretim ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015 YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015 Sendikamız Eğitim Sen, Ortak Yaşam İlkelerimiz de ifade ettiğimiz üzere akademik,

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN SORUNLARI VE TÜRK EĞİTİM-SEN

ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN SORUNLARI VE TÜRK EĞİTİM-SEN ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN SORUNLARI VE TÜRK EĞİTİM-SEN Türk Eğitim-Sen / 2012 Çalışma Hayatında Kadın Sorunları ve Türk Eğitim-Sen Ankara 2012 Türk Eğitim-Sen Baskı: Sistem Ofset / Ankara Tel: 0312 229 18

Detaylı

KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI

KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI ŞİKÂYET NO: 03.2013/223 KARAR TARİHİ: 09/01/2014 KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI ŞİKÂYETÇİ :...... ŞİKÂYET EDİLEN İDARE :1- Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Ziya Gökalp Cad. No: 64 06600 ANKARA 2- Milli

Detaylı

Memur sendikacılığının düşündürdükleri

Memur sendikacılığının düşündürdükleri 3 Memur sendikacılığının düşündürdükleri Giriş Sendika teriminin menşei çok eskilere dayanır. İlk günlerin kullanımı ile sanayi devriminden sonraki kullanım arasında çok büyük farklar vardır. Roma ve Yunan

Detaylı

EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) *** Adına Sahibi: Kamuran Karaca Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hanım Koçyiğit *** Yazışma Adresi:

EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) *** Adına Sahibi: Kamuran Karaca Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hanım Koçyiğit *** Yazışma Adresi: EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) *** Adına Sahibi: Kamuran Karaca Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hanım Koçyiğit *** Yazışma Adresi: Cinnah Cad. Willy Brandt Sk. No:13 Çankaya / ANKARA 06680

Detaylı

TÜRK EĞİTİM-SEN den Milli Eğitim Bakanı NİMET ÇUBUKÇU ya Ders Kitabı

TÜRK EĞİTİM-SEN den Milli Eğitim Bakanı NİMET ÇUBUKÇU ya Ders Kitabı Türk Eğitim-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı Ankara da Yapıldı Kurulduğu günden itibaren ilkeli ve mücadeleci sendikacılığın öncü adresi olan Türk Eğitim-Sen, Başkanlar Kurulu Toplantısını 26-27 Haziran

Detaylı

araştırılmadan veya sadece savunma alınarak disiplin cezası verilmemesi b. Sendika ve konfederasyonların aldıkları karar doğrultusunda sendikal

araştırılmadan veya sadece savunma alınarak disiplin cezası verilmemesi b. Sendika ve konfederasyonların aldıkları karar doğrultusunda sendikal CUMHURİYET ÜNİVERSTESİ KURUM İDARİ KURUL TOPLANTISI GÜNDEM: KURUM İDARİ KURULLARI TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ 1. Yetkili sendika olarak sendikamıza temsilcilik odası ve üniversiteye bağlı Tıp Fakültesi Dekanlığı,Diş

Detaylı

SİME-SEN SİVİL MEMURLAR SENDİKASI

SİME-SEN SİVİL MEMURLAR SENDİKASI 1. HİZMET KOLU: Büro hizmetleri, sağlık ve sosyal hizmetler, basın, yayın ve iletişim hizmetleri, kültür ve sanat hizmetleri, ulaştırma hizmetleri gibi hemen her alanda çalışan sivil memurlar mevcuttur.

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

Sendikamızdan Sağlık Bakanı Akdağ a Ziyaret»3. Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarına Kapsamlı Dava»10

Sendikamızdan Sağlık Bakanı Akdağ a Ziyaret»3. Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarına Kapsamlı Dava»10 Yetkimizi Hizmete Dönüştürdük Torba Kanun la sendikal kazanımlarımız hayata geçti. Ek ödemede aylık mahsuplaşmayla sağlık çalışanlarına en az 420 TL garanti gelir Sözleşmeli personele aile yardımı Vekil

Detaylı

KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM DENETLEME DEĞERLENDİRME

KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM DENETLEME DEĞERLENDİRME KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ DENETLEME DEĞERLENDİRME ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM Hazırlayan: GÜSAM İnsan Kaynakları Araştırma Ekibi Rapor Tarihi: Kasım 2014 Tavsiye Edilen Referans Şekli: GÜSAM, (2014).

Detaylı

MEVCUT MAAŞ SİSTEMİ VE 1990 SONRASI PERSONEL GİDERLERİNİN BÜTÇE İLE İLİŞKİSİ

MEVCUT MAAŞ SİSTEMİ VE 1990 SONRASI PERSONEL GİDERLERİNİN BÜTÇE İLE İLİŞKİSİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVCUT MAAŞ SİSTEMİ VE 1990 SONRASI PERSONEL GİDERLERİNİN BÜTÇE İLE İLİŞKİSİ FERHAT AYDOĞDU DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU ANKARA Nisan

Detaylı

SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ

SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ 1 SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ 1 Ocak 2011 Eğitim-Bir-Sen Yayınları : 48 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Hıdır YILDIRIM Genel

Detaylı

Anahatlarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı

Anahatlarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı Anahatlarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı I. Genel Olarak Bakanlık tarafından hazırlanarak ilgili çevrelerin görüşlerine sunulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı nı anahatlarıyla

Detaylı

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN SORUNLARI, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ÇALIŞTAYI

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN SORUNLARI, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ÇALIŞTAYI TÜRK EĞİTİM-SEN TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN SORUNLARI, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ÇALIŞTAYI KOMİSYON RAPORLARI 14-16 ARALIK 2012 Koordinatörler Cengiz KOCAKAPLAN Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri

Detaylı

SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl

SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl Sağlık-Sen Genel Merkezi Şubat 2009 SAĞLIK-SEN YAYINLARI- 6 SAĞLIK-SEN Adına Sahibi Mahmut KAÇAR Genel

Detaylı

SAĞLIK-SEN TÜRKİYE BULUŞMASI COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

SAĞLIK-SEN TÜRKİYE BULUŞMASI COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ Sağlık-Sen, Taleplerini Bakan Müezzinoğlu na İletti YIL:4 SAYI:16 Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu nu ziyaret etti. Memiş ziyarette kamuoyunun gündeminde olan

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012 Yayına Hazırlayan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı İzmir cad. No: 41 Kızılay Ankara - Türkiye

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR ŞURASI HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

ESNAF VE SANATKARLAR ŞURASI HAZIRLIK ÇALIŞTAYI ESNAF VE SANATKARLAR ŞURASI HAZIRLIK ÇALIŞTAYI MEVZUAT 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun uygulanmasında pek çok sorunla

Detaylı

05 Eylül 2011 1225/22011 CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI'NA ANKARA

05 Eylül 2011 1225/22011 CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI'NA ANKARA 05 Eylül 2011 1225/22011 CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI'NA ANKARA Hükümet, 26 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımladığı 650 Sayılı "Adalet Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Detaylı

Sağlık-Sen den Coşkulu Sağlık Çalışanları Buluşması

Sağlık-Sen den Coşkulu Sağlık Çalışanları Buluşması Başkanlar Kurulumuz Afyonkarahisar da Toplandı Memiş: Yeni Türkiye nin Demokrasisi, Sivil ve Demokrat Anayasayla Güçlendirilmeli YIL:5 SAYI:18 EYLÜL 2014»10 H i z m e t Sağlık-Sen den Coşkulu Sendikacılığında

Detaylı

TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE. ilk TOPLU SöZLEŞME

TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE. ilk TOPLU SöZLEŞME TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE ilk TOPLU SöZLEŞME 1 Toplu sözleşme ile toplu görüşme arasında ne fark vardır? Toplu sözleşme ve toplu görüşme arasındaki temel fark, üzerinde uzlaşılan konuların

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİLERİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİLERİ 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışma Yaşamına Etkileri 3 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİLERİ Prof. Dr. Erol AKI * İş Sağlığı ve Güvenliği konusu 4857

Detaylı