Mevcut iş kolunda Genel Yetkili Sendika, yaklaşık üye sayısıyla Büro Memur-Sen dir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mevcut iş kolunda Genel Yetkili Sendika, yaklaşık 55.000 üye sayısıyla Büro Memur-Sen dir."

Transkript

1 Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurlar Anayasa Mahkemesi nin 12 Temmuz 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan günlü kararıyla sendika kurma ve sendikalara üye olma hakkını almışlardır. Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri memurlarının sendikaları 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu nun Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin yönetmeliği ile düzenlenen iş kolları kapsamında 01 sıra numaralı Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri koluna dahil edilmiştir. Mevcut iş kolunda Genel Yetkili Sendika, yaklaşık üye sayısıyla Büro Memur-Sen dir. Sendikalar Kanunu nda en fazla üyeye sahip olan sendika ve iki senede bir yapılan toplu sözleşme masasında muhatap alınan sendika Genel Yetkili sendikadır. Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların sayısı yaklaşık 30 bin olduğu göz önüne alındığında tek başlarına mevcut iş kolunda Genel Yetkili Sendika olamayacakları aşikârdır. Aynı zamanda Büro Memur-Sen, Başbakanlık ve 11 Bakanlık olmak üzere toplamda 53 kurumun sorunlarına ayrı ayrı çözüm üreten bir sendikadır. 1

2 Askeri kurumlardaki sivil memurların da sendikalara üye olabilmelerinin ardından Genel Yetkili Sendika Büro Memur-Sen, sivil memurların sorunlarını biran önce çözüme kavuşturmak için gerekli girişimlerde bulundu. Büro Memur-Sen, sivil memurların sorunlarının çözümü için Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Korgeneral Cengiz Bostancı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal başta olmak üzere birçok görüşme yaptı. 2

3 Yaptığı görüşmelerle yetinmeyen Büro Memur-Sen, sivil memurların sorunlarını ve taleplerini TBMM önünde yaptığı basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. 3

4 Büro Memur-Sen, sivil memurların mali, özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi adına sendika genel merkezinde birçok toplantı gerçekleştirdi. 4

5 Büro Memur-Sen, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurlar için yola çıkarken ilk olarak sorunları tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla 09 KASIM 2013 tarihinde "MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KADRO VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN SİVİL MEMUR- LARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI" gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen Çalıştaya katılan sivil memurların ilettikleri sorunlar ve önerilerle bir yol haritası belirlenmiş; sivil memurlardan oluşan bir çalışma grubu oluşturulmuş ve bu grup çalışmaları sonrası kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. Bize düşen görev sizlerden gelen tüm sorun ve önerileri yetkili mercilere taşımaktır. Bu hak mücadelesi yolunda yalnız değilsiniz. Sorunlar sizden çözmesi bizden. Yetki sizden etki bizden Çalıştayda ele alınan sorunların dışında belirtmek istediğiniz her türlü görüş ve önerileriniz için çalıştay kitapçığının son sayfasında ayrılan bölümü doldurarak 81 ilde bulunan Büro Memur-Sen şubelerine iletmeniz yeterlidir. 5

6 ASKERİ KURUMLARDAKİ SİVİL MEMURLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI I. SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜMLERİ A) 657 Sayılı Kanunun 232. ve 233. sayılı maddeleri ile ilgili Sorunlarımız ve Çözüm Önerilerimiz 657 Sayılı Kanunun 232. ve 233 maddeleri Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurları ilgilendiren ve haklarını adeta ellerinden alan tek taraflı maddelerdir. Bu maddeler ile bizler diğer kamu görevlilerinin yararlandığı birçok haktan yararlanamamaktayız. Bu hakları ve sorunlarımızı kısaca şöyle özetleyebiliriz; 657 Sayılı Kanunun 99. ve 100. maddeleri Devlet memurlarının çalışma saatlerini düzenleyen ve bu anlamda idare ile çalışan arasında çalışma saatlerinin tespiti konusundaki görüş ayrılıklarını en aza indirgeyen maddelerdir. Bu maddelerde temel prensip memurun haftalık 40 saat üzerinden çalıştırılmasıdır. Bu maddelerin uygulanmaması ile Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan bizler amirlerimizin ağızlarından çıkacak tek bir kelime ile mesaiye bırakılmaktayız. 657 Sayılı Kanunun 101.maddesi memurun günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usullerini düzenleyen ve bu anlamda hem memurların haklarını, hem de idarenin ihtiyaçlarını karşılayan maddedir. Bu maddenin uygulanmaması ile Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan bizler sosyal ve ailevi ihtiyaçlarımızı karşılamak için plan yapamamakta ve her an değişebilecek mesai saatleri ile belirsiz bir durum ile karşı karşıya kalmaktayız. 657 Sayılı Kanunun 178.maddesi memurun fazla çalışma ücreti almasını sağlayan maddedir. Bu maddenin uygulanmaması ile Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan bizler mesai harici ne kadar çalıştırılırsak çalıştırılalım çalıştığımız süreler için diğer kanunlarda verilen izin ve ücretleri alamamaktayız. 657 Sayılı Kanunun 124. ve 136. maddeleri ile disiplin hükümlerince cezalandırılmanın yanı sıra, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu ve konu ile ilgili diğer hükümlerince de işlem göreceğimize işaret etmektedir. Çözüm: İlk hedefimiz, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların yasal statüsünün ne olduğu konusundaki farklı 6

7 anlaşılmaları ortadan kaldırmaktır. Aynı zamanda diğer kamu görevlileri ile aralarında yasal bir eşitlik sağlanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Türk Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurları ilgilendiren tek taraflı maddeler olan 232. ve 233. maddeleri kaldırılmak olacaktır. B) 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ile ilgili Sorunlarımız ve Çözüm Önerilerimiz 211 Sayılı İç Hizmet Kanununda Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurları ilgilendiren 115, 116 ve 117. maddeler personelin haklarını adeta ellerinden alan tek taraflı maddelerdir. İlgili kanun maddeleri personelin özlük ve sosyal hak kayıplarına neden olmaktadır. Başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olmak üzere Anayasa mahkemesi ve idare mahkemelerin sivil personel için idari yargılama, sendika kurma ve sendikalara üye olma haklarını veren benzeri kararlarla ASKER KİŞİ sayılmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Bu kararlara rağmen mevcut kanun maddeleri ile halen asker gibi görülmekte ve çalıştırılmaktadır. ÇÖZÜM: Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların mali, özlük ve sosyal hak kayıplarının önüne geçmek için güncel mahkeme kararları ve 657 sayılı kanundaki yenilikler göz önünde bulundurulmadır. Diğer kamu görevlileri gibi 657 sayılı kanuna göre işlemlerin yürütülmesi için 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 115, 116 ve 117. maddelerinin 657 sayılı kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir. İlgili kanun maddelerine bağlı olan yönetmelik, yönerge ve talimatnamelerdeki sorunlarımızın birçoğu aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır. C) İlgili yönetmelik ve yönergelere bağlı diğer sorunlarımız ve çözüm önerilerimiz Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların sendikalaşması sürecinde idare/amirlerin bu konu hakkında bilgi sahibi olunmaması, Bilindiği üzere kunduracı (saraç), terzi, ütücü/kolacı vb. branşlar Genel İdari Hizmet sınıfına tabi branşlardır. Bu kadrolarda görev yapan personelden mesleki bilgi/becerinin yanında mesleki bir belge (MEB onaylı ustalık/kalfalık) istenmektedir. Bu kapsamda aynı şekilde berber, aşçı vb. kadrolarında da mesleki bilgi/beceri ile bir belge (MEB onaylı ustalık/kalfalık) istenmektedir. YHS sınıfında bulunan bu kadrolardaki memurların sınıflarının yeniden düzenlemesi yapılmalıdır. Aynı zamanda bu kadrolarda çalıştırılan memurların yaptığı işleri herhangi YHS sınıfındaki bir memurun yapma imkânı bulunmamaktadır. Sınıfı içerisinde bile olsa branşı dışında yapılan görevlendirmelere izin verilmemelidir. (Berbere hademe, aşçıya yemekhanecilik görevi verilmesi gibi) Diğer hizmet sınıflarının yararlandığı ek gösterge ödeneğinden Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan sivil memurlarında yararlandırılması sağlanmalıdır. Birçok birlikte çalışan Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurlar içtimaya çıkartılmaktadır. İçtima kelimesi 7

8 anlamı itibariyle askeri bir emir/komuta zincirine bağlı asker kişilerin görevlerinin paylaştırıldığı, emirlerin duyurulduğu ve askeri bir takım tatbikat, görev vb. olguların konuşulduğu ortamlardır. Dolayısıyla bu ortamlarda askeri şahıs olmadıkları birçok mahkeme kararları ile netleşen Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların yer almaması sağlanmalı, sivil memurlar için yapılacak görev dağılımlarının resmi belgelerle ve imza karşılığı tebliğ edilmek suretiyle yapılması sağlanmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri ne bağlı sosyal tesisler ve orduevlerine hizmet veren yaklaşık yüzde 70 i Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurlardan oluşmaktadır. Buna rağmen sivil memurların ve ailelerinin bu tesislerden faydalanmaları engellenmektedir. Bırakın konaklama hizmetinden faydalanmalarını, günübirlik dahi kullanımına bile izin verilmemektedir. Yeri gelince asker gibi çalıştırılan sivil memurların, Türk Silahlı Kuvvetleri nin sosyal imkânlarından faydalandırılmaları gerekmektedir. Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların hiçbir görüş bildirmesine fırsat vermeksizin amir gel dediği an, zaman mefhumu olmadan gelinmesi ve git dediği zaman gidilmesi aynı zamanda ikinci bir emre kadar kelimesi ile mesaide kalınması gibi uygulamalara son verilmesi gerekmektedir. TSK daki lojmanların rütbelere tahsis oranları yaklaşık olarak subaylara %50-55, astsubaylara %40-45 ve sivil memur/uzman erbaşlara birlikte olmak kaydıyla %5 civarındadır. Dolayısıyla bir memurun lojmana girme olasılığı yok denecek kadar azdır. Lojman oranlarının Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların sayısı ve maddi olanaksızlıkları da göz önünde bulundurularak oranların yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 657 Sayılı Kanunda memurun kurum içinde görevlendirme ile çalıştırılabileceğini düzenleyen hiçbir madde bulunmamaktadır. Oysa Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların rızası alınmadan kurum içi görevlendirme yapılarak memurlar atama yerleri dışında çalıştırılmaktadır. Suiistimallere sebep verilmemesi için bu uygulamanın titizlikle takip edilip konu hakkındaki gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Askeri bilgi, beceri, sevk ve idare gerektirmeyen idari yönetici kadrolarına veya teknik bilgi gerektiren mühendis/tekniker kadrolarına sivil memurların atanması sağlanmalıdır. İşe girdiği tarihte bitirdiği okulun bir üst öğrenimini tamamlayarak tekniker olma hakkı kazanan teknisyen memurların teknisyen olan kadrolarının tekniker olarak değiştirilmesi sağlanmalıdır. Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan uzman memurların diğer kurumlardaki uzman memurlar gibi değerlendirilerek gerek maddi gerekse kariyer yapma yolundaki engelleri ortadan kaldırılmalıdır. Bu anlamda; Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan uzman memurların diğer kurumlardaki uzman memurlar gibi değerlendirilmek suretiyle denkliği sağlanarak mağduriyetleri giderilmelidir. 8

9 Görevlendirme yapılarak başka illere ve bölgelere görevlendirilen memurlar Sb./ Astsb.ların kullandıkları orduevlerine alınmamakta ve kendilerine kalacak bir yer arama konusunda yalnız bırakılmaktadır. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında görevlendirilen sivil memurların görev süresince orduevi ve yan tesislerini kullanmasına müsaade edilmelidir. Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların eğitim hakları Anayasamızın 42. maddesi göz önünde bulundurularak sağlıklı bir şekilde kullanmaları sağlanmalıdır. Görevde yükselmeye esas kadroların öncelikle kurum içi kadro imkânları kullanılarak tamamlanması gerekmektedir. Atamalarda aile birliğinin korunması ile ilgili olarak Anayasamızın 41. ve 657 Sayılı Yasanın 72.maddesine azami dikkat gösterilmelidir. Mümkün olduğu takdirde memur atamalarının tüm Kuvvet Komutanlıklarındaki memurları da kapsayacak şekilde Genelkurmay Başkanlığı koordineli olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılması gerekmektedir. Askeri hastanelerde çalışan memurların Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan memurlar gibi döner sermayeden faydalandırılarak ellerinden alınan bu hakkın kendilerine tekrar iade edilmesiyle bu mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işlem yapılan fabrika, bakım merkezi, dikim evlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları görev yapmaktadır. Bu uygulamanın Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluşlarında da hayata geçirilmesi büyük fayda sağlayacaktır. Bu sayede çalışma şartlarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve koordine edilmesi sağlanmış olacaktır. Diğer kamu kurumlarında arazide ve açık alanlarda çalışan memurların almakta oldukları tazminatlardan Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında Teknik Hizmet Sınıfı memurlarında yararlandırılması sağlanmalıdır. Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol.Tesisleri İşletme Başkanlığında 657 sayılı yasaya tabi görev yapan güvenlik görevlilerinin çalışma şartları ile özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde bir çalışma başlatılmalıdır. Bu personel halen silah ile nöbet tutmakta, araziye çıkarak görevlerini icra etmekte ancak bu durumlar için ilave hiçbir ücret alamamaktadır. Ayrıca bu personelin görevleri sırasında uğrayacakları bir saldırı sonrasında vefat etmeleri halinde şehit sayılabilmeleri sağlanmalıdır. OYAK ta üye olan memur sayısı oranında sivil memurların OYAK ta kendisini ifade ve temsil edebilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmalıdır. Askeri sosyal tesis vb. yerlerden hizmet alan sivil memurlara görevlilerce az da olsa ayrımcı davranıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalıdır ki diğer rütbeli personeller gibi memurlarda bu hizmetleri alırken bir ücret ödemektedir. Dolayısıyla hizmeti veren kişiler hizmeti alanlara eşit davranmalıdırlar. Türk Silahlı Kuvvetleri ndeki asker sayısının azalması ile birlikte idari bazı görevlerde yoğun bir artış ve işgücü ihtiyacı meydana gelmiştir. Çoğu zaman bu ihtiyaç her geçen yıl sayı itibariyle azalan sivil memurlar kendi marifetleriyle kapatmaya çalışılmaktadırlar. Bu durum zaten ağır şartlar altında çalışan arkadaşlarımızın daha da mağdur olmalarına, sağlıklarının ve aile yaşantılarının olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. 9

10 Yaş haddi nedeniyle sivil memurluğa geçmek zorunda bırakılan uzman erbaşların durumunun yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. MSB'de sivil memur olarak istihdam edilen uzman erbaş personele uygulanan 6000 sayılı kanunun 26.maddesi yürürlükten kaldırılarak diğer memurlar gibi yaş haddine kadar çalışmalarının sağlanması, personelin tecrübelerinden azami yararlanılabilmesi ve isteklerine paralel olacak şekilde uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir Yukarıda bahsettiğimiz hususlardan da anlaşılacağı üzere Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların sınıf ve kadro düzenlemeleri, ceza, çalışma saat ve usulleri, eğitim hakkı, görevde yükselme, tazminat, lojman gibi mali, özlük ve sosyal hak kayıpları belirtilmiştir. Bizlerin tek arzusu mevzuat karmaşasının ortadan kaldırılarak mesleki sisteme pozitif katkılar verebileceğimiz ortamın oluşturulmasıdır. MEVZUAT TALEPLERİMİZ Mevzuatta Kaldırılması ve değişikliğini istediğimiz ilgili maddeler Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silâhlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan sivil memurların yasal statüsünün ne olduğu konusundaki farklı anlaşılmaların ortadan kaldırılması, diğer kamu görevlileri ile aralarında yasal bir eşitlik sağlanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 232 ve 233.Maddelerinin kaldırılması;. Türk Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların asker kişi sayılması nedeniyle karşılaştığı problemlerin büyük ölçüde ortadan kaldırılması ve diğer kamu görevlileri gibi 657 sayılı kanuna göre işlemlerinin yürütülmesi için 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 115, 116 ve 117. Maddelerinde değişiklik yapılması; Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 20. Maddesinde Bu Kanunun uygulanmasında asker kişiden maksat; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulunan veya hizmetten ayrılmış olan subay, askeri memur, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, erbaş ve erlerdir. Şeklinde değişiklik yapılarak Kanundan sivil memur ifadesinin çıkarılması; Sayılı Askeri Ceza Kanununun 3. Maddesi ve Ek 8.Maddesinde Kanundan Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memur ifadesinin çıkarılması; Tüm ilgili kanun maddelerindeki düzenlemelerle Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların asker kişi sayılması önündeki engeller kaldırılarak mali, özlük ve sosyal hak kayıplarının önüne geçilecek ve diğer kamu görevlileri gibi 657 sayılı kanuna tabi çalıştırılmalarının önü açılacaktır. 10

11 11

12 12

13 ÇAYLIŞTAY KOMİSYON ÜYELERİ DOĞAN KARAKAYA (Rapor hazırlanması, düzenleme, görüş-öneri) (Svl.Me.) HAKAN KARADAŞ (Rapor hazırlanması, düzenleme, kurgu, yazım, görüş-öneri) (Svl.Me.) EMİNE ÇINAR (görüş-öneri) (Svl.Me.) FATİH TORAMAN (görüş-öneri) (Svl.Me.) ŞENOL ALTUN (görüş-öneri) (Svl.Me.) ABDULLAH BİLGÖL (görüş-öneri) (Svl.Me.) Değerli arkadaşlar, Bu çalıştay raporu genel sorunlarımızın tespitleri ve çözümleri için hazırlanmıştır. Tabiî ki sorunlarımız ve çözümlerimiz bu çalıştayla sınırlı değildir. Sizlerinde görüş ve önerilerinize her zaman ihtiyaç duymaktayız. Bundan sonraki çalışmalarımızda sizlerinde fikirlerini alarak hem hukuki hem de bireysel sorunların çözümünü bulmak amacıyla son sayfamızı sizlere ayırdık. Sizin fikirleriniz bizler için çok önemli. Bu sayfaya yazacağınız bireysel veya genel sorunları işyeri temsilcisine ya da en yakın Büro Memur-Sen şubesine göndermenizle güçlü sendikacılığa bir tuğlada siz koymuş olacaksınız. Değerli katkılarınızı bekliyoruz. Gücü doğru kullanmak sizin elinizde. Sizsiz bir kişi eksik, sizinle hep bir fazlayız. 13

14 14

15 15

16 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu nun çıkmasıyla birlikte 2002 yılından itibaren sendikalar Toplu Görüşme masasına oturmaya başladı. Bu masada bizler yani sendikalar yani isteyen taraf, karşı tarafta ise onlar yani hükümet yani veren ya da vermek istemeyen taraf. Bu masa sadece iki taraflı bir masa. Peki değerli memur kardeşim, sen bu masanın neresindesin? Ben taraf değilim iki taraftan da değilim dediğin zaman otomatik olarak karşı tarafı güçlendirmiş oluyorsun. Çünkü bize verilmeyen destek karşı tarafın haklı olduğunu ifade ediyor. Memur arkadaşlarımız sendikaları eleştiriyorlar. Elbette sendikaların eleştirilecek birçok yanları olabilir, ancak soruyorum sizlere hak arayacak başka kapımız var mı? Hem sendikalara kızıyoruz hem de her sorunun çözümünü sendikalardan bekliyoruz. Sendikalar bir hak elde edince de bunu zaten vereceklerdi diyoruz. İşte ülkemizdeki kısaca özetlenen bu sendikal anlayış hep bizim kaybetmemize neden olmuştur. Çünkü yasanın çıkmasıyla birlikte bu güne kadar 130 civarında kazanım elde edilmişken hala 2.5 milyon memurun 1 milyonu sendikalara üye değil. Eğer 2.5 milyon memurun tamamı 10 yıl önce örgütlenmiş olsaydı bu gün biz daha başka konuları görüşüyor olurduk. Kıymetli memur arkadaşım bugün haklarımız elimizden alınıyor ise ya da bir takım haklarımız geciktiriliyorsa bunun suçunu başka yerde aramamak gerekir. Yıllardır yaptığımız sendikacılık tecrübemizin ışığında HAK VERİLMEZ ALINIR diyoruz; dolayısıyla haklarınızı elde etmek için güçlüyseniz varsınız aksi takdirde beklemek zorundasınız. Ülkemizde artık sendikalara bakış değişmeye başlamıştır. Sendikamız ülkemizi 10 yılda üç kez dolaşarak bu mantığın değişmesine katkıda bulunmuştur. Artık Sivil toplum kuruluşlarının önemi ortaya çıkmıştır ve gün geçtikçe bu önem daha da belirgin hale gelmektedir. Sendikamız Türkiye Genelinde GENEL YETKİLİ SENDİKA olmuştur. Bu yetkimiz 12 yıllık sendikal süreçte 2012 yılında elde edildi ve ilk kez 2013 yılında Toplu Sözleşme masasına oturduk. Eylül 2011 tarihine yapılan Anayasa oylamasında bizim de desteğimizle Toplu Görüşme süreci sona ererek Toplu Sözleşme sürecine girildi. Bundan önceki süreçte yetkili değildik ancak hizmet kolumuzdaki çalışanın sorumluluğunun bilinciyle etkili sendikacılık yaparak birçok kazanıma imza attık. Çok az üyemizin bulunduğu kurumlarda bile ayırım yapmadan çalışanların sorunlarına eğildik ve kazanımlar elde ettik. Bu yapılan çalışmalar ve kazanımlar sayesinde çalışanların teveccühünü alarak genel yetkili sendika olduk. Artık üyemiz ile daha da güçlüyüz. Askeriyede çalışan siz değerli memur arkadaşlarımız. Sizlerin sendikalı olmanız için Konfederasyonumuzun ciddi katkıları olmuştur. Bizler /C li çalışanın sendikalı olmalarının önünü Hukuk yoluyla açmıştık. Sizlerin sorunlarını biliyoruz. Ücret adaletsizliğinin çözüldüğü, asker muamelesinden vazgeçildiği, tüm sosyal tesislerden adil bir şekilde faydalanıldığı bir ortamda onurlu bir şekilde ülkemize hizmet etmek istediğinizi biliyoruz. Sendikamız sizlerin haklarını elde etmek adına elinden geleni yapacaktır bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sizlerle tanışalı henüz üç ay oldu ancak bu kitapçığı incelediğinizde hizmet kolumuzda Başbakanlık ve 11 Bakanlık dahil toplam 53 kurumun olduğu da göz önüne alındığında kısa zamanda sizler adına neler yaptığımızı görmüş olacaksınız. Sendikamız alın terinin kutsal olduğu inancındadır, onun için hakların geciktirilmeden verilmesi taraftarıdır. Bu hakların bir an önce elde edilmesi için sizleri yetkili, etkili, güçlü, ilkeli sendika olan Büro Memur-Sen davet ediyoruz. Sizlerin bize vereceği güçle birçok kazanımlara imza atacağımıza gönülden inanıyoruz. 16

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır. 1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURUCUNUN 1- T.C. KİMLİK

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 15/06/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, genel gerekçe ve madde gerekçeleri ekte sunulmuştur. Gereğini

Detaylı

GENEL YETKİLİ SENDİKA. Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları

GENEL YETKİLİ SENDİKA. Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları GENEL YETKİLİ SENDİKA Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları Sendikamızın 2009 Toplu Görüşmelerindeki sağlık çalışanları açısından en önemli kazanımı ek ödemelerde aylık mahsuplaşma talebinin kabul

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI YAPI-YOL SEN YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI Sayı : 2010-311/ 18.06.2010 Konu : Çalışanların sorunları ve talepler. AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞINA Sendikamız

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık.

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık. E RSİT E ÜNİV 1 12 Eylül 2010 tarihinde halkın onayına sunulan anayasa değişikliği referandum paketine toplu sözleşme hakkının eklenmesini ve pakete verdiğimiz destekle, iş güvencesine dokundurtmadan kamu

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1) DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN TANITIMI 06/12/2012

Detaylı

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATOPOL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI ÇİZELGESİ Şube Müdürü 1 T.C. Anayasası 6 2 Atatürk

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU NA GÖRE KAYITLAR- KURUM HEKĠMLĠĞĠNDE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ ĠĢçi Sağlığı

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU Toplantı Tarihi :25.10.2010 Tutanak No : 2 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 22. maddesi ve Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari

Detaylı

TOPLU GÖRÜŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE KAMU-SEN İN KAZANIMLARI

TOPLU GÖRÜŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE KAMU-SEN İN KAZANIMLARI TOPLU GÖRÜŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE KAMU-SEN İN KAZANIMLARI Toplu Görüşme Yılı 2002 2003 2004 2005 Kamu Görevlileri İçin Uygulanacak Maaş Artışları Hükümetin İlk Teklifi Toplu Görüşme Süreci Sonunda Uygulanan

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ

682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ 682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ 1. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NİSAN 2015

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NİSAN 2015 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NİSAN 2015 TOPLANTI TARİHİ : 17/04/2015 TOPLANTI SAATİ : 14.30 TOPLANTI YERİ : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI PERSONELİ TANITIM KARTI YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI PERSONELİ TANITIM KARTI YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI PERSONELİ TANITIM KARTI YÖNERGESİ Başkanlık Makamı Onay Tarihi : 06.03.2014 Sayı:168275 Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye

Detaylı

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ÖZET : Gerek 657 sayılı kanun ve gerek 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri ve Anayasamızda

Detaylı

(1) Amirlerinin yönergelerine uygun olarak Bilgisayar Programı yazar;

(1) Amirlerinin yönergelerine uygun olarak Bilgisayar Programı yazar; ANALİST/PROGRAMCI KADROSU 24/1992 11B. Kadro Adı : Analist/Programcı 9/1995 Hizmet Sınıfı : Askeri Mühendislik Hizmetleri Sınıfı Derece : II (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 4 Maaş : Barem 13-14-15 (1) Amirlerinin

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU HAK-İŞ KONFEDERASYONU RAPORU Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı 18 Nisan 2013 Ankara 1 HAK-İŞ KONFEDERASYONU TAŞERON ÇALIŞMAYA İLIŞKIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER RAPORU Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını,

Detaylı

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla.

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla. BİLGİ NOTU KONU : Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri

Detaylı

GENEL TALEPLER. Tekabül eden miktarı, Emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur, şeklinde düzenlenmesi talep edilmektedir.

GENEL TALEPLER. Tekabül eden miktarı, Emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur, şeklinde düzenlenmesi talep edilmektedir. ULAŞTIRMA MEMUR-SEN TARAFINDAN 12.06.2013 TARİHLİ TOPLU SÖZLEŞMEYE HAZIRLIK ÇALIŞTAYINDA TÜRKİYE MEMUR-SEN KONFEDERASYONUMUZA İLETİLMEK ÜZERE HAZIRLANAN GENEL TALEPLER 1-14/7/1965 tarih ve 657 sayılı devlet

Detaylı

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Türk kamu yönetiminde son dönemde yaygınlaşarak artan uzmanlaşmaya dayalı personel yaklaşımının, Bakanlık düzeyindeki ilk

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Uzman erbaşlığa giriş şartları nelerdir? Yayımlanan başvuru kılavuzunda detaylı olarak belirtilmiştir. 2. Başvuru ve sınav tarihleri ile uygun öğrenim kolları nelerdir? Başvuru

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/19359 Karar No. 2014/21478 Tarihi: 25.11.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 SEÇİMLERDE ADAY

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DERS Nİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Serbest Çalışan Öğretim Üyelerinin Hukuksal Durumu. Av. Mithat KARA Av. Abdullah HIZAL İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu

Serbest Çalışan Öğretim Üyelerinin Hukuksal Durumu. Av. Mithat KARA Av. Abdullah HIZAL İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu Serbest Çalışan Öğretim Üyelerinin Hukuksal Durumu Av. Mithat KARA Av. Abdullah HIZAL İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu Torba Yasa 18.01.2014 Tam Gün Çalışma düzeni Üniversitede çalışma statüsü Sözleşmeli

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereği bilgilerine

Detaylı

HİZMET STANDARDI TABLOSU

HİZMET STANDARDI TABLOSU HİZMET STANDARDI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAN MA SÜRESİ 1 Akademik ve İdari Personelin Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit (Süre uzatma) 1- Personelin,

Detaylı

Tam gün yasası kabul edildi

Tam gün yasası kabul edildi On5yirmi5.com Tam gün yasası kabul edildi Kamuoyunda tam gün olarak bilinen kanun tasarı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yayın Tarihi : 3 Ocak 2014 Cuma (oluşturma : 10/14/2015) TBMM Genel

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 TOPLANTI TARİHİ : 14.10.2014 TOPLANTI SAATİ : 10.00 TOPLANTI YERİ : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel

Detaylı

Üniversite ve Yurt-Kur Çalışanları İçin TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ

Üniversite ve Yurt-Kur Çalışanları İçin TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ Üniversite ve Yurt-Kur Çalışanları İçin TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ 2012 26 Ocak 2012 Memur-Sen Konfederasyonu Genel Tekliflerimiz üyüzdelik Zam: Maaş artış oranı 2012 yılı için yüzde 16, 2013 yılı için

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

SAĞLIK-SEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 11 OCAK 2014

SAĞLIK-SEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 11 OCAK 2014 SAĞLIK-SEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 11 OCAK 2014 1. Üniversite hastanelerinin siyasal ve toplumsal algısı: Üniversite hastaneleri bir kamu hastanesi

Detaylı

1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi

1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi 1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi Türkiye İş Kurumu nun taşra teşkilatında çalışmakta olan İş ve Meslek Danışmanlarının çalışma usul ve esasları İş ve Meslek

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Hava Kuvvetleri nde sivil memurluğa başvurmak istiyorum. Nasıl başvurabilirim? Başvurular www.tekok.edu.tr adresinden online olarak yapılmaktadır. Posta yoluyla başvurular kabul

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Değerli basın emekçileri

Değerli basın emekçileri Değerli basın emekçileri Sendikamız Yapı Yol Sen Köprü ve Otoyolların özelleştirilmesi gündeme geldiği tarihten itibaren Köprü ve Otoyolların özelleştirilmesine karşı çıkmış olup birçok eylem ve etkinlik

Detaylı

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı rapor Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmüne Kararname 14.09.2011 Tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

tarafından yazıldı. Çarşamba, 08 Haziran :44 - Son Güncelleme Perşembe, 09 Haziran :24

tarafından yazıldı. Çarşamba, 08 Haziran :44 - Son Güncelleme Perşembe, 09 Haziran :24 4/B'Lİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİ KADROYA ALMAK ÇÖZÜM DEĞİLDİR. EĞER AKP SAMİMİ İSE, ESNEK İSTİHDAMA VE GÜVENCESİZ ÇALIŞTIRMAYA YÖNELİK TÜM DÜZENLEMELERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMALIDIR. TÜM ÇALIŞANLARA GÜVENCELİ

Detaylı

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak 1 DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kendi nam ve hesabına en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NDA GÖREV YAPAN ŞEFLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONULU ÇALIŞMA RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NDA GÖREV YAPAN ŞEFLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONULU ÇALIŞMA RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NDA GÖREV YAPAN ŞEFLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONULU ÇALIŞMA RAPORU Ankara - 2016 GİRİŞ Derneğimiz, Sosyal Güvenlik Kurumunda kadrosunda çalışanların yaşadığı sorunlar ile

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KORUMASI ÇALIŞAN HER BİREY İÇİN SAĞLANMALI sayılı İş Kanunu'nun 81. ve 82. maddesinde yapılması öngörülen değişiklik:

İŞ GÜVENLİĞİ KORUMASI ÇALIŞAN HER BİREY İÇİN SAĞLANMALI sayılı İş Kanunu'nun 81. ve 82. maddesinde yapılması öngörülen değişiklik: Dosya dan ilgili olduğu Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca değerlendirilmesi en doğru olanıdır. Bu bağlamda yapılacak düzenlemeler, o sektörün ilgili olduğu Bakanlıklarca iş yeri kurma izinlerinin

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM Bilgi İşlem Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Kuruluş

Detaylı

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK Bu kontrol listesi, kuaför/berber/güzellik salonlarında 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey

Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey On5yirmi5.com Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey Taşeron işçilere kadro müjdesinin ardından, konuyla ilgili merak edilen sorulara AK Parti Ekonomi işleri Başkanlığı, Ekonomi Bülteni'nde

Detaylı

Bilgi. Ankara 2 Nolu Şube. İşkolunda Gelişmeler. Konfederasyonlar, Sendikalar. Yargı Kararları. İşkolu Tespit Kararları.

Bilgi. Ankara 2 Nolu Şube. İşkolunda Gelişmeler. Konfederasyonlar, Sendikalar. Yargı Kararları. İşkolu Tespit Kararları. Ankara 2 Nolu Şube Bilgi İşkolunda Gelişmeler Konfederasyonlar, Sendikalar Yargı Kararları İşkolu Tespit Kararları Kamu Atamaları Mevzuat Değişiklikleri Ekonomik Göstergeler Haberler Bilgi Sayısı : 1 Bilgi

Detaylı

SİME-SEN. 1)Engellilikten etkilenen memurların hakları için araştırma yapmak,onları bilgilendirmek.

SİME-SEN. 1)Engellilikten etkilenen memurların hakları için araştırma yapmak,onları bilgilendirmek. SİME-SEN ENGELLİLER KOMİSYONU ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ENGELLİLER KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ 1)Engellilikten etkilenen memurların hakları için araştırma yapmak,onları bilgilendirmek. 2)Yasal sınırlar içinde

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir.

MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. (2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 70

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 70 17- OKULLARA ÖZEL GÜVENLİK VE BAKICI ABLA İSTİHDAMI PROJESİ Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 70 OKULLARA ÖZEL GÜVENLİK VE BAKICI ABLA İSTİHDAMI PROJESİ Proje

Detaylı

1. Kurum Personeli Arasındaki Maaş Farkının Giderilmesi

1. Kurum Personeli Arasındaki Maaş Farkının Giderilmesi PTT Teknik Çalışanlar Derneği 2015/2017 Dönemi Toplu Sözleşme Talepleri 1. Kurum Personeli Arasındaki Maaş Farkının Giderilmesi Kurumda 399 sayılı kanuna göre görev yapan ve 6475 sayılı kanuna göre görev

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

MASA TENİSİ FEDERASYONU SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR VE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI TALİMATI

MASA TENİSİ FEDERASYONU SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR VE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI TALİMATI MASA TENİSİ FEDERASYONU SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR VE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI TALİMATI TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR VE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA TALİMAT BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER Hususi pasaport çıkarma ve temdit (Süre uzatma) talepleri Hizmet

Detaylı

istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı

istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı NÖBET YÖNERGESİ İÇİN TALEPLERİMİZ Belleticiler, okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması halinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli

Detaylı

AKTİF EĞİTİM-SEN 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

AKTİF EĞİTİM-SEN 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ AKTİF EĞİTİM-SEN 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ Sıra No 1 2 1- MALİ HAKLAR a) Tüm Kamu Çalışanları için İstekler/Talepler İstek/Talebin Gerekçesi İstek/Talebin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Değişiklik

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Şibli GÜNEŞ* 1-GİRİŞ Ülkemizde serbest bölgelere ilişkin düzenleme 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile yapılmıştır. Diğer taraftan,

Detaylı

POLİTİKADA LİYAKAT VE MERİTOKRASİ 1

POLİTİKADA LİYAKAT VE MERİTOKRASİ 1 POLİTİKADA LİYAKAT VE MERİTOKRASİ 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Bizi eylemlerimiz ve davranışlarımızla ölçecek olsalar bilgisizler arasında bilgililerden daha çok sayıda insan çıkar. Michel de Montaigne (1533-1592)

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI Ali KARACA* 42 * GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen de uygulanmakta

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

ORGANİZASYON YAPISI, GÖREV VE SORUMLULUKLARINDA ANAN SORUNLAR VE

ORGANİZASYON YAPISI, GÖREV VE SORUMLULUKLARINDA ANAN SORUNLAR VE STRATEJİ GELİŞ İŞTİRME BİRİMLERİNİN ORGANİZASYON YAPISI, GÖREV VE SORUMLULUKLARINDA YAŞANAN ANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Sunum Planı 1. Strateji Geliştirme Daire Başkanl kanlıklarının Çalışma Usul

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için başvurular nasıl yapılmaktadır? Muvazzaf/sözleşmeli subay temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yadım Bürosu 8 ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yardım Bürosu Adli Yadım Bürosu 8. BÖLÜM ADLİ YARDIM BÜROSU Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımda

Detaylı

HABERLER KAMU GÖREVLİLERİNİN 2009 YILINA İLİŞKİN ÖZLÜK HAKLARINDA MUTABAKAT SAĞLANDI

HABERLER KAMU GÖREVLİLERİNİN 2009 YILINA İLİŞKİN ÖZLÜK HAKLARINDA MUTABAKAT SAĞLANDI TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21, Sayý: 5-6 HABERLER KAMU GÖREVLİLERİNİN 2009 YILINA İLİŞKİN ÖZLÜK HAKLARINDA MUTABAKAT SAĞLANDI Kamu görevlilerinin 2009 yılı özlük haklarının görüşüldüğü toplu

Detaylı

681 sayılı KHK ile milli savunma alanında yapılan değişiklikler

681 sayılı KHK ile milli savunma alanında yapılan değişiklikler On5yirmi5.com 681 sayılı KHK ile milli savunma alanında yapılan değişiklikler 681 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda bazı değişiklikler yapıldı. Yayın Tarihi : 7 Ocak 2017 Cumartesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

TÜRK TARIM ORMAN-SEN 2016-2017 YILLARINA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

TÜRK TARIM ORMAN-SEN 2016-2017 YILLARINA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ TÜRK TARIM ORMAN-SEN 2016-2017 YILLARINA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ A- Hizmet Kolumuza Bağlı Kurumların Ortak Talepleri 1- Hizmet kolumuzda görev yapan Teknik Hizmetler sınıfına dahil Kimyager, Biyolog,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışan Temsilciliği Seçimi ESASLARI (1) (2) dengeli dağılım yapılacak seçim atama yoluyla 2 ile 50 51 ile 100 101 ile 500

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışan Temsilciliği Seçimi ESASLARI (1) (2) dengeli dağılım yapılacak seçim atama yoluyla 2 ile 50 51 ile 100 101 ile 500 İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışan Temsilciliği Seçimi ESASLARI (1) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca çalışan temsilcisi, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı