ÖZGEÇMİŞ (2014) KİŞİSEL BİLGİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ (2014) KİŞİSEL BİLGİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ (2014) KİŞİSEL BİLGİ Ad-Soyad : Hacer ÖZGEN NARCI Doğum Tarihi ve Yeri : 9 Ocak 1968, Elbistan İş Adresi : Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Acıbadem Üniversitesi, Ataşehir - İSTANBUL İş Telefonu : (0216) Cep Telefonu : Elektronik posta : EĞİTİM DURUMU Doktora, Sağlık Hizmetleri Organizasyonu ve Araştırma, Department of Health Administration, Virginia Commonwealth University, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Lisans, Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Hacettepe Üniversitesi Lisans, Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Hacettepe Üniversitesi ÇALIŞMA GEÇMİŞİ Profesör Doktor, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Doçent Doktor, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölümü Yardımcı Doçent Doktor, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Öğretim Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Hemşire, Ankara Numune Hastanesi 1

2 YAYINLAR Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özgen Narcı, H., Şahin, İ., Yıldırım, H.H. Financial Catastrophe and Poverty Effects of Out-of-Pocket Payments in Turkey, The European Journal of Health Economics (kabul edildi). Sahin, I., Yasar A. Ozcan, Ozgen, H., Assessment of Hospital Efficiency under Health Transformation Program in Turkey, Central European Journal of Operations Research, 19(1): 19-37, Özgen, H., Şahin, B., Belli, P., Tatar, M., Berman, P., Predictors of Informal Health Payments: The Example from Turkey, Journal of Medical Systems, 34(3): , Özgen, H., Şahin, İ., Measurement of Efficiency of the Dialysis Sector in Turkey using Data Envelopment Analysis, Health Policy, 95(2-3): , Tatar, M., Özgen, H., Şahin, B., Belli, P., Berman, P., Informal Payments in the Health Sector: A Case Study from Turkey, Health Affairs, 26(4): , Özgen, H., Does Chain Affiliation Make a Difference in Efficiency of Dialysis Providers in the USA? Social Science and Medicine, 62(9): , Özgen, H., Özcan, Y.A., Longitudinal Analysis of Efficiency in Multiple Output Dialysis Markets, Health Care Management Science, 7(4): , Özgen, H., Özcan, Y.A., A National Study of Efficiency for Dialysis Centers: An Examination of Market Competition and Facility Characteristics for Production of Multiple Dialysis Outputs, Health Services Research, 37(3): , Harris, J., Özgen, H., Özcan, Y.A., Do Mergers Enhance the Performance of Hospital Efficiency? Journal of the Operational Research Society, 51(7): , Tatar, F., Tatar, M., Şahin, İ., Çelik, Y., Özgen, H., Ökem, G., Turkish Hospital Management At A Crossroads: Prospects for the Year 2000, The Journal of Health Administration Education, 16(3): ,

3 Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uğurluoğlu, E., Özgen, H., Cepten Sağlık Harcamalarının Hakkaniyet Açısından Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 9(1): 53-65, Uğurluoğlu, E., Özgen, H., Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Hakkaniyet, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11(2): , Özgen, H., Tatar, M. Sağlıkta Hizmetleri Finansmanında İnformal Ödemeler, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11(1): , Özgen, H., Kamu ve Özel Hastaneler için Stratejik Yönetim, Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Dergisi, 1(5): 58-60, Özgen, H., Sağlık Hizmetleri Finansmanında Cepten Harcama: Nedir? Neden Önemlidir?, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 10(2): , Özgen, H., Tatar, M., Sağlık Sektöründe Bir Verimlilik Değerlendirme Tekniği Olarak Maliyet-Etkilik Analizi ve Türkiye de Durum, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 10(2): , Özgen, H., Şahin, İ., Türkiye de Diyaliz Sektörünün Gelişimi ve Prodüktivitesinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 6(1): 59-88, Özgen, H., İşlem Maliyetleri Teorisi: Sağlık Hizmetleri İşlemlerinde Sözleşme mi Yoksa Örgüt İçi Yapılanma mı? Amme İdaresi Dergisi, 35(2): 49-59, Özcan, Y.A., Özgen, H., Sağlık Sigortacılığı Politikasında Amerikan Sağlık Sigorta Sisteminden İzlenimler, Yeni Türkiye Dergisi, Özel Sağlık Sayısı, 7(40): , Şahin, İ., Özgen, H., Sağlık Bakanlığı İl Devlet Hastanelerinin Karşılaştırmalı Verimlilik Analizi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 5(3): 41-61, Özgen, H., Çelik, Y., Tezcan, S., Hacettepe Üniversitesi Dahiliye, Beyin Cerrahi ve Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane Enfeksiyonlarının Hastaya Olan Maliyeti Konulu Tanımlayıcı Bir Araştırma, Toplum ve Hekim, 10(69-70): , Tatar, F., Tatar, M., Şahin, İ., Özgen, H., Çelik, Y., Ökem, G., Hastane Yönetiminde Gelecekte Önem Kazanacak Alan ve Konular ile Bu Alan ve Konularda Başarılı Olmak için Gerekli Bilgi- Beceri-Yetenekler, Toplum ve Hekim, 10(69-70): 19-31, Özgen, H., Sağlık Bakım Hizmetlerinde Kalite Nedir? Hasta Tatmini Boyutuyla İlgili Bir Değerlendirme, Toplum ve Hekim, 10(69-70): 47-53, Özgen, H., Ersoy, K., Sağlık Bakım Hizmetlerinde Kalitenin Gelişimine Kısa Bir Bakış, Kalite Dergisi, 4(13): 5-9, Akgün, A., Çelik, Y., Özgen, H., Ağırbaş, İ., Zaman Yönetimi: Hastane Yöneticileri Zamanlarını Nasıl Yönetiyorlar?, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 3(1): 1-20,

4 Hakemli Kongre/Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar Özgen, H., Şahin, İ., Yalçın Balçık, P., Cepten Sağlık Harcamalarının Yoksullaşmaya Etkisi, İçinde: 2. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiri Kitabı, s , (Tam Metin) Şahin, İ., Özcan, A.Y., Özgen, H., Sağlık Bakanlığı Genel Hastanelerinin Teknik Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliğinin Değerlendirilmesi, İçinde: 2. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiri Kitabı, s , (Tam Metin) Özgen, H., Şahin, İ., Gülcü, A. Veri Zarflama Analizi İle Üniversite Hastanelerinin Verimlilik Ölçümü, İçinde: Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Bildiri Kitabı, Ankara, s , (Tam Metin) Kocadağ, Z., Özgen, H., Toplam Kalite Yönetimi: Sağlık Bakanlığı Hastaneleri için Bir Model Önerisi, İçinde: 1. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu- Bildiriler, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası, s.328, (Tam Metin) Kitaplar / Kitaplarda Bölümler Özgen Narcı, H. Sağlık Kurumlarında Verimlilik Ölçümü ve Yönetimi. Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi. Ed. Şahin, İ. ve Özgen Narcı, H. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Özgen Narcı, H. Sağlık Yönetiminde Proje Yönetimi. Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi. Ed. Şahin, İ. ve Özgen Narcı, H. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ozgen, H. Technical Efficiency in the Dialysis Industry. The Roles of Market Structure and Facility Conduct. VDM Publishing House, USA, Mollahaliloğlu, Salih ve diğerleri. Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları Hanehalkı Sağlık Harcamaları Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha Mektebi, Ankara, Ozcan, Y.A., Ozgen, H., Morey, R.C. Hospitals. Encyclopedia of Operations Research and Management Science. Ed. S. Gass and C.M. Harris, Centennial edition, , Kluwer Academic Publishers, Massachusetts, Ozcan, Y.A., Ozgen, H., Flagle, C.D. Medical Practice and Health Care Management. Encyclopedia of Operations Research and Management Science. Ed. S. Gass and C.M. Harris, Centennial edition, , Kluwer Academic Publishers, Massachusetts, Raporlar Özgen, Narcı, H., Şahin, İ. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen proje Hastane Endüstrisinde Rekabetin Verimliliğe Olan Etkisinin Değerlendirilmesi konulu proje raporu, İ. Şahin, Özgen, H. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Hanehalkı Sağlık Harcamaları Araştırması 4

5 Projesi kapsamında hazırlanan Hanehalkı Sağlık Harcamaları Araştırması projesi final raporu, Özgen, H., Şahin, İ., Yalçın Balçık, P. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi tarafından desteklenen Türkiye de Cepten Sağlık Harcamalarının Katastrofik Harcamalara ve Yoksullaşmaya Etkisinin Değerlendirilmesi konulu proje raporu, Özgen, H. Avrupa Birliği fonları ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yürütülen Upgrading the Statistical System of Turkey (USST II) Technical Assistance to the Project Implementation Team and Selected Statistical Areas projesi kapsamında hazırlanan Hanehalkı Sağlık Harcamaları Araştırması Pilot Çalışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi konulu proje raporu, İ. Şahin, Özgen, H. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Hanehalkı Sağlık Harcamaları Araştırması Projesi kapsamında hazırlanan Hanehalkı Sağlık Harcamaları Araştırması Birinci Aşama Sonuçlarının Değerlendirilmesi konulu proje raporu, Özgen, H. Avrupa Birliği fonları ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yürütülen Upgrading the Statistical System & Phase II - Improvement of Hospital and Health Expenditure Statistics, Turkey projesi kapsamında hazırlanan Improvement of Turkey Household Out-Of-Pocket Health Expenditure Statistics konulu proje raporu, Özgen, H., Yalçın, P. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi için hazırlanan Türkiye Ulusal Hanehalkı Sağlık Harcamaları Araştırması Verilerinin Analizi konulu rapor, Tatar, M., Özgen, H., Şahin, B., Belli, P., Berman, P. Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu ile birlikte yapılan ve Merck, Sharp ve Dohme tarafından desteklenen Formal and Informal Household Spending on Health: A Case Study From Turkey konulu proje raporu, PROJELER Hastane Endüstrisinde Rekabetin Verimliliğe Olan Etkisinin Değerlendirilmesi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen proje, proje # 110K443 ( ). Proje Yürütücüsü Improvement of Health Care Statistics. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yürütülen proje. Grant Contract (MBP 2006), contract # (2010). Danışman Upgrading the Statistical System of Turkey (USST II) Technical Assistance to the Project Implementation Team and Selected Statistical Areas. Avrupa Birliği fonları ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yürütülen proje. EuropeAid/124214/D/SER/TR, contract # TR /01. Sub-Project H: Upgrading the Health Statistics of Turkey and Establishing a System to Provide Periodical Data. Mission Task: Analyzing the pilot study and preparation of the field application studies on Household Health Expenditure Survey (2009). Danışman Upgrading the Statistical System of Turkey (USST II) Technical Assistance to the Project Implementation Team and Selected Statistical Areas. Avrupa Birliği fonları ile 5

6 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yürütülen proje. EuropeAid/124214/D/SER/TR, contract # TR /01. Sub-Project H: Upgrading the Health Statistics of Turkey and Establishing a System to Provide Periodical Data. Mission Task: Preparation of the pilot studies on Household Health Expenditure Survey (2009). Danışman Türkiye de Cepten Sağlık Harcamalarının Katastrofik Harcamalara ve Yoksullaşmaya Etkisinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi tarafından desteklenen proje, proje # 08D (2010). Proje Yürütücüsü Hanehalkı Sağlık Harcamaları Araştırması. Dünya Bankası Fonları ile Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje (2011). Araştırmacı Upgrading the Statistical System & Phase II - Improvement of Hospital and Health Expenditure Statistics, Turkey. Avrupa Birliği fonları ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yürütülen proje. Conseil Santé contract identifier: no L112 R069 Service Agreement under the Framework Contract no EuropeAid/119860/C/SV Lot no 8 (2008). Hanehalkı Cepten Sağlık Harcaması İstatistikleri Uzmanı Türkiye Ulusal Hane Halkı Sağlık Harcamaları Araştırması Verilerinin Analizi Çalışması. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi için yapılan çalışma SUVAK tarafından desteklenmiştir (2005). Danışman Formal ve İnformal Hanehalkı Sağlık Harcamaları. Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu ile birlikte yapılan proje Merck, Sharp ve Dohme tarafından desteklenmiştir (2004). Araştırmacı Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Uluslararası Sağlık Sistemleri Grubu ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu. Dünya Bankası fonları ile Sağlık Bakanlığı için yapılan proje (2004). Toplantı Koordinatörü ve Hanehalkı Sağlık Harcaması Araştırma Anketinin Geliştirilmesi ve Anketör Eğitimi Yeşil Kart Araştırması. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü için yapılan proje (1993). Saha Elemanı Hastanelerde Çıktı ve İş Başarım (Performans) Ölçülmesi Araştırması. Sağlık Bakanlığı için yapılan proje (1990). Saha Elemanı 6

7 DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER Doktora Tezi: Technical Efficiency in Producing Renal Dialysis: What Are the Roles of Market Competition and Facility Conduct? Virginia Commonwealth University, School of Allied Health Professions, Department of Health Administration, USA, Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: Hastane İşletmelerinde Finansal Verilerin Oluşumu Ve Konsolidasyonu: Türkiye İçin Bir Model Önerisi. Hacettepe Üniversitesi, (Doktora) Hastanede Bilgi Sistemlerinin Analizi ve Model Önerisi. Hacettepe Üniversitesi, (Doktora) Ulusal Hanehalkı Cepten Sağlık Harcamalarının Finansmanda Dikey Hakkaniyet Açısından Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi, (Doktora) SSK Sağlık Tesislerinin Sağlık Bakanlığı na Devredilmesine İlişkin Eğitim Ve Araştırma Hastanelerinde Çalışan Hekimlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi, (Yüksek Lisans) Ulusal ve Uluslararası Toplantılara ve Konferanslara Katılım (Tebliğli) Ozcan, Y.A., Şahin, İ., Tarcan, M., Narcı, M., Özgen Narcı, H., An Examination of Competition and Efficiency for Hospital Industry, INFORMS Annual Meeting, Minneapolis, Minnesota, USA, October 6-10, Tarcan, M., Tarcan, G.Y., Özgen, H., The Effect of Technology and Quality on Hospital Financial Performance: Assessment of Hospital Director Opinions in Ankara Provincial Centre, The 2010 Annual Meeting of the Northeast Decision Sciences Institute, Alexandria, Virginia, USA, March 26-28, Özgen, H., Şahin, İ., Yalçın Balçık, P., Katastrofik Cepten Sağlık Harcamaları ve Belirleyicileri, IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Antalya, 4-7 Şubat Özgen, H., Şahin, İ., Diyaliz Sektörünün Teknik Verimliliği, IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Antalya, 4-7 Şubat Özgen, H., Şahin, B., Belli, P., Tatar, M., Berman, P., İnformal Cepten Sağlık Harcamaları İle İlişkili Faktörler, Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Ekim Uğurluoğlu, E., Özgen, H. Türkiye de Cepten Sağlık Harcamaları İle İlişkili Faktörlerin İncelenmesi, poster, Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Ekim

8 Uğurluoğlu, E., Özgen, H. Türkiye de Cepten Sağlık Harcamasında Dikey Hakkaniyetin Değerlendirilmesi, poster, Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Ekim Tatar, M., Özgen, H., Şahin, B., Belli, P., Berman, P., Formal and Informal Payments for Health in Turkey: Size, Composition, and Equity, poster, 2005 IHEA World Congress, Barselona, İspanya, Temmuz Özgen, H., Özcan, Y.A., Longitudinal Analysis of Efficiency in Dialysis, EURO/INFORMS Joint International Meeting, İstanbul, 6-10 Temmuz, Özgen, H., Şahin, İ., Türkiye de Diyaliz Endüstrisinin Gelişimi ve Performansından İzlenimler, 18. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Kapadokya, Özcan, Y.A., Özgen, H., Technical Efficiency in Renal Dialysis: An Application of Data Envelopment Analysis, Institute for Operations Research and Management Sciences (INFORMS) Meeting, San Antonio, ABD, 5-8 Kasım Özgen, H., Özcan, Y.A., Factors Associated with Efficiency in Producing Dialysis Treatments, Association for Health Services Research 2000 Annual Meeting, poster, Los Angeles, ABD, Haziran Harris, J., Özgen, H., Özcan, Y.A., Performance After Mergers: A DEA Study, Association for Health Services Research 15 th Annual Meeting, poster, Washington, DC, ABD, Haziran Uluslararası Dergilerde Hakemlik: Social Science and Medicine Health Policy Health Care Management Science Journal of Medical Systems Service Industries Journal International Journal of Business and Economics Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly Ulusal Dergilerde Hakemlik ve Yayın Kuruluğu Üyeliği: Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, Hakemlik Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Hakemlik Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Hakemlik Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Hakemlik Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Yayın kurulu ( ) 8

9 Diğer: Moderatör. 7. Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanları Çalıştayı, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul, 23 Ocak Bilim kurulu üyesi. Global Conference on Healthcare Systems Engineering (GCHSE) 2014, Enhancing Competitiveness Through Healthcare Systems Engineering. August 5-8, 2014 Istanbul, Turkey. Katılımcı. Sağlık İdaresi Eğitiminde 50. Yıl Kutlaması, 23 Aralık 2013, Ankara. Katılımcı. Bir Sağlık Üniversitesi Kurmak Paneli, İstanbul Üniversitesi, 4 Aralık 2013, İstanbul. Sempozyum Başkanı. Sağlık Yönetiminde Güncel Konular, Acıbadem Üniversitesi, 22 Kasım Katılımcı. 6. Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanları Çalıştayı. Aydın Üniversitesi, İstanbul, 1 Kasım Bilim kurulu üyesi. 7. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Konya, Eylül Panelist. Healthcare Reform and New Challenges in Turkish Healthcare System and Operations Research, ORAHS2013 Conference for the EURO Working Group on Operational Research Applied to Health Services, 7-12 July, 2013, Koç University Campus, Rumelifeneri, Sarıyer, İstanbul. Uluslararası Program Komitesi Üyesi. ORAHS2013 Conference for the EURO Working Group on Operational Research Applied to Health Services, 7-12 July, 2013, Koç University Campus, Rumelifeneri, Sarıyer, İstanbul. Katılımcı. İnsan Hakları ve Şiddet Sempozyumu. Acıbadem Üniversitesi-İstanbul, 29 Mayıs Katılımcı. Sağlık Yönetiminde İnovasyon ve Sinerji, Meslekte 50. Yıl Kutlamaları, Ankara, Mayıs Panelist. Sağlık Yönetimi Eğitimine Akademisyen Bakışı, Rumeli Buluşmaları 3, İstanbul, Mayıs Katılımcı. İstanbul da Sağlığı Yönetmek Konferansı, Acıbadem Üniversitesi-İstanbul, 13 Mayıs Oturum başkanı. "Sağlık Hizmetlerinde Değer Bazlı Fiyatlandırma: Eşit Etki, Eşit Geri Ödeme?" SEPD II. Sempozyumu, Sheraton Maslak Otel, İstanbul, 10 Mayıs Oturum başkanı. IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Ankara, 2-4 Mayıs Bilim kurulu üyesi. IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Ankara, 2-4 Mayıs Katılımcı. Küreselleşme ve Hemşirelik. Türkan Saylan Kültür Merkezi, İstanbul, 4 Nisan

10 Bölüm Başkanları toplantısına katılım. İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri, 4 Ocak Davetli konuşmacı. Sağlık Hizmetlerinin Verimliliği, Sağlık Ekonomisi ve Uygulamaları Toplantısı, 28 Mart 2013, Ankara. Davetli konuşmacı. Cepten Sağlık Harcamaları ve Hakkaniyet, Sağlık Ekonomisi Sempozyumu, Antalya, Şubat Bölüm Başkanları toplantısına katılım. 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, Eylül Bilim kurulu üyesi. 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, Eylül Panelist. Cepten Sağlık Harcamalarının Finansal Etkileri: Katastrofik Harcamalar ve Yoksullaşma başlıklı uydu panel, I. Sağlık Ekonomisi Kongresi, Ankara, Kasım Oturum başkanı. Turkey Health Care Summit, İstanbul, Mart Panelist. Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Üretiminde Verimlilik Ölçümünün Güncel Konuları başlıklı panel, XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Haziran Panelist. Sağlıkta Performans Yönetimi, Finansman ve Kalite İlişkisi başlıklı panel, 2. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi, Antalya, Mayıs Komite üyesi. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Altyapı Komitesi Arama Konferansı, İstanbul, 17 Şubat Marquis Who's Who in the World 2011 biyografi kitabının 28. baskısında yer almak için seçildi. Bilim kurulu üyesi. Sixth International Conference on Health Care Systems, Gaziantep, October 20-22, Katılımcı. Sağlıkta İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi, Antalya, Eylül Bilim kurulu üyesi. 2. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, 28 Nisan-1 Mayıs Bilim kurulu üyesi. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Antalya, 4-7 Şubat Katılımcı. 3. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi, İstanbul, Haziran Bilim kurulu üyesi. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Mart Katılımcı. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye Raporunun Tanıtım Toplantısı, Ankara, 18 Şubat Bilim kurulu üyesi. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Antalya, Ekim Eğitici. İzleme Değerlendirme Denetçi Eğitimi Programı, Ankara, Kasım Eğitim Konusu: Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim. Katılımcı. İlaçta Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Paneli, Ankara, 26 Kasım

11 Kolaylaştırıcı. Sağlıkta İnsan Kaynakları Politika Oluşturma Çalıştayı, Ankara, Nisan Eğitici. HÜSEM Sağlık Kurumları Yönetimi Sertifika Programı, Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim. Eğitici. Türkiye 2. Flagship Kursu, İstanbul, 27 Kasım 4 Aralık Eğitim Konusu: Desantralizasyon. Panelist. Sağlıkta Performans Yönetimi, Finansman ve Kalite İlişkisi başlıklı panel, Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Performans Yönetimi Kongresi, Antalya, Kasım Kolaylaştırıcı. Farmakoekonomi Üzerine Kısa Süreli Kurs: Kanıt, Para ve İlaç Seçimi, İstanbul, 25 Haziran-7 Temmuz Katılımcı. Flagship 2. Eğitici Eğitimi Kursu, İstanbul, Temmuz Katılımcı. Türkiye Flagship Kursu, Bolu, Mart Katılımcı. Ulusal Sağlık Hesapları Yaygınlaştırma Toplantısı, Ankara, Eylül Katılımcı. Uluslararası Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi Sempozyumu, Ankara, Mayıs Katılımcı. Ulusal Sağlık Hesaplarını Geliştirme ve Kullanma Eğitimi, Ankara, 29 Nisan- 10 Mayıs Katılımcı. Ulusal Sağlık Hesapları Çalışma Toplantısı, Ankara, 4-6 Aralık ÖDÜLLER The James W. Begun Award, 2001 yılı En İyi Doktora Çalışması ödülü, Virginia Commonwealth Üniversitesi. ÜYELİKLER European Health Management Association Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği 11

Unvan Üniversite Yıl. School of Public Health, Boston, USA. Boston, USA

Unvan Üniversite Yıl. School of Public Health, Boston, USA. Boston, USA KİŞİSEL BİLGİLER ADI SOYADI: Prof. Dr. Sıdıka KAYA E-POSTA: sdkaya@hacettepe.edu.tr YABANCI DİL: İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Doktora Hacettepe Ü. Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı 1992 Yüksek Lisans

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Menderes TARCAN

Doç. Dr. Menderes TARCAN Doç. Dr. Menderes TARCAN I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Menderes TARCAN Doğum Tarihi 18.07.1971 Doğum Yeri Ankara Yabancı Dili İngilizce (ÜDS:81,25) İş Adresi Osmangazi Üniversitesi Sağlık Kurumları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Adı Soyadı: Gülfer Bektaş Doğum Tarihi: 15.10.1965 Akademik Unvanı: Yardımcı Doçent Bölümü: Sağlık Yönetimi Elektronik Posta Adresi: gulfer.bektas@acibadem.edu.tr; gulferb@hotmail.com,

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Salih Haluk ÖZSARI Doğum Tarihi: 23 Mayıs 1960 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

M: +90 (543) 302 40 80 www.absam.com.tr hhy@hacettepe.edu.tr @hhyabsam

M: +90 (543) 302 40 80 www.absam.com.tr hhy@hacettepe.edu.tr @hhyabsam 1/23 Assoc. Prof. Hasan Hüseyin YILDIRIM (June 2015) Associate Professor Department of Healthcare Management Faculty of Economics and Administrative Sciences Hacettepe University Beytepe 06800 Ankara/TURKEY

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi 1984

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi 1984 Adı Soyadı Salih Haluk ÖZSARI Doğum Tarihi 23 Mayıs 1960 Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Sağlık Kurumları Yönetimi

Detaylı

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri :İnönü- Eskişehir Doğum Tarihi :13.02.1947 Medeni Hali :Evli, iki çocuklu Telefon :0 312 354 17 79 (ev) 0 312 586 86 28 (iş) 0 532 223 06 28 (GSM)

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yalova 77100 Elektronik Posta: tguloglu96@yahoo.com tuncay.guloglu@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu İlk ve Orta Eğitim Derece Okul İl Yıl İlkokul Mithat Paşa İlkokulu Giresun

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ükke Karabacak Doğum Tarihi: 18 Haziran 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanları. 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Uzmanlık Tezleri

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanları. 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Uzmanlık Tezleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Kürşat DEMİRYÜREK 2. Doğum Tarihi: 25 Ekim 1970 3. Ünvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans

Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans Doç Dr. Özlem ÖZKANLI Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı 06590 Cebeci/ Ankara Türkiye Tel: 0312 595 1243 Faks: 0 312 319 77 36 E-Posta Adresi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr Prof. Dr. Ünsal Sığrı; İşletme Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında yönetim ve organizasyon

Detaylı

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Tel: 380 542 1101 Faks: 380 542 1109 e-posta: fundaserifoglu@duzce.edu.tr ÖĞRENİM 1991-1997 Doktora, Endüstri Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi,

Detaylı

Derece Üniversite Bölüm/Program Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Derece Üniversite Bölüm/Program Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Erkan Turan DEMİREL Doğum Tarihi ve Yeri : 15 Mayıs 1976 ELAZIĞ Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Eğitim: Derece Üniversite Bölüm/Program Yıl Lisans Dokuz Eylül

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

Doç. Dr. Dilek Leblebici TEKER

Doç. Dr. Dilek Leblebici TEKER 1 Doç. Dr. Dilek Leblebici TEKER Doğum Tarihi : Eylül 1977 İletişim Bilgileri : dilek.teker@isikun.edu.tr Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme İstanbul Üniversitesi 1999

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Doç.Dr.Ramazan KAYNAK 2. Doğum Tarihi: 01.01.1974 3. Unvanı: DOÇENT 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 Deniz

Detaylı

İBRAHİM BİRKAN. ibrahim.birkan@atilim.edu.tr ibrahim.birkan@nurol.com.tr

İBRAHİM BİRKAN. ibrahim.birkan@atilim.edu.tr ibrahim.birkan@nurol.com.tr İBRAHİM BİRKAN ibrahim.birkan@atilim.edu.tr ibrahim.birkan@nurol.com.tr EĞİTİM Profesör T.C. Üniversitelerarası Kurul Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, 1 Nisan 2013.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil.

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil. Genel Bilgiler Unvanı Adı Soyadı Yabancı Dil Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu İngilizce 01/02/2013 İletişim Bilgileri Telefon Cep (532) 702 38 46 E-mail Twitter LinkedIn Öğrenim Durumu fatihoca2012@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 PROF.DR. AYSEL YONTAR - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 /dahili 543 faks:00-90-392-2235179 e-mail: ayontar@neu.edu.tr Doğum Tarihi ve yeri: 10 Mart 1946, İzmir-TÜRKİYE Unvanı: Profesör Dr. Eğitim Durumu:

Detaylı