T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart 2014 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1. Genel Değerlendirme 3 Misyon ve Vizyon 3 Stratejik Amaç ve Hedefler Yatırımların Finansman Kaynakları Hizmet Kapasitesi Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen İyileşme Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı Yılı Proje Uygulamaları Devam Eden Projeler Kamu Yatırımları Projeleri 9 3. Öneriler Yılı Kamu Yatırımları Özeti 2013 Yılı Eğitim Sektörü 2013 Yılı Sağlık Sektörü 2013 Yılı DKH Sektörü

3 Sunuş: 2006 yılında kurulan ve hızlı bir gelişim sürecinde olan Üniversitemiz, 2013 yılında 491 idari personel, 667 akademik personel ile 11 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı, 5 uygulama ve araştırma merkezi olmak üzere Adıyaman Merkez ve üç ilçede Öğrenciye yükseköğretim alanında eğitim-öğretim hizmeti ile birlikte Araştırma geliştirme, topluma hizmet ve kurumsal altyapının geliştirilmesi alanlarında hizmetlerini sürdürmektedir. Ülkemizin yatırım politikaları doğrultusunda hazırlanarak Kalkınma Bakanlığınca onaylanan 2013 Yılı Yatırım Programı kapsamında eğitim sektörü, sağlık sektörü, spor sektörü ve teknolojik araştırmalar sektörlerinde yatırımlarımız gerçekleştirilmeye çalışılmıştır Yılı Programında bulunan m2 kapalı alana sahip Merkezi Derslikler ek bina yapım işi %80, Kreş binası yapım %30 seviyesinde gerçekleşme olmuş ve 2014 yılında hizmete açılmaları planlanmıştır. Sağlık Sektöründe m2 kapalı alana sahip Hastane 2. Etap binası tamamlanmış faaliyete geçirilmiş ve tıbbi cihaz alımları sonuçlandırılmıştır. Kampüs altyapısı ve çevre düzenleme işlerinde oldukça kapsamlı çalışmalar yapılarak kampüsümüzün çehresi değiştirilmiştir. Akademik ve idari birimlerimizin makine teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanmış, eğitim-öğretim altyapısı yeni kurulan bilgisayar laboratuvarlarıyla güçlendirilmiştir. Spor sektöründe Kapalı Yüzme Havuzu yapım işine devam edilerek yeni açık spor tesisleri hizmete açılmıştır. Bilimsel araştırma projeleri kapsamında akademik birimlerimizin laboratuvar altyapıları güçlendirilmiştir yılı içerisinde; devam eden yatırımlarımızın yanı sıra, Mühendislik Fakültesi Binası, Enstitüler Binası, Teknik ve Sosyal Bilimler M.Y. Okulu Binaları, Eğitim Fakültesi Ek Binası, Stadyum yapımı ve personel lojmanları yapımı gibi önemli projelerle 2014 yılı Üniversitemiz yatırımlarının hızlandığı bir yıl olacaktır sayılı kanun gereğince şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu bilinciyle 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, gerçekleşen yatırımlarda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör 2

4 1. GENEL DEĞERLENDİRME Evrensel değerleri temel alan, çağdaş, kaliteli ve uygulamalı eğitim-öğretim sunan, sağlık, tarım ve hizmet sektöründe bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren ve tercih edilen saygın bir üniversite olmak. Evrensel değerlere bağlı, insan merkezli, bilimsel araştırma ve yayın ile sosyokültürel faaliyetler yapan, karşılaştığı sorunları bilimin ve aklın süzgecinden geçiren, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak toplumun değişim ve dönüşümüne, sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmek. 3

5 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ 4 STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ 6 STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ 7 STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ 8 STRATEJİK HEDEF Araştırma ve eğitim faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için fiziki altyapıyı, kapalı mekânları ve sosyal donatıları geliştirmek yılına kadar üniversite yerleşke planı uygulamaya geçirilecek ve eğitim araç-gereç (projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) laboratuvar donanım ihtiyaçları karşılanacaktır. Ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın sayısını arttırmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve aktivitelere katılım sayısı artırılacaktır. Bölge kalkınmasına katkı sağlamak. Yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem vermek ve bölgenin eğitimine katkıda bulunmak. Öğrenci profilinin yerelden genele yayılması için sosyo-kültürel olanakları ve barınma-beslenme olanaklarını geliştirmek. Öğrencilerimize sunulan sosyo-kültürel olanaklar ve barınma-beslenme olanakları geliştirilecektir. Akademik ve İdari personelin niteliğini arttırmak. Akademik ve idari personelin niteliğini, bilgi ve görgüsünü arttırmak. Yurtiçi ve yurtdışı tanınırlığı arttırmak. Yerel, ulusal ve uluslararası çevrelerde tanınırlığı arttırmak. Evrensel değerler doğrultusunda bireyler yetiştirerek ülkemizin istihdamında aranan mezunlar vermek. Ülkemiz istihdamında evrensel değerlerle donatılmış aranan bireyler yetiştirmek. Üniversitemiz gelirlerini arttırmak, çeşitlendirmek ve kaynak kullanım etkinliğini sağlamak. Üniversitemizin gelirlerinin her yıl artırılması. 4

6 1.2. Yatırımların Finansman Kaynakları: tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan Özel Bütçeli bir idare olması nedeniyle ile yatırımlarımız Hazine Yardımı ve Öz Gelirlerle finanse edilmektedir yılında yatırım harcaması olarak gerçekleşen ,00 TL nin ,00 TL si Öz Gelirlerimiz, ,00 TL si ise Hazine Yardımlarından karşılanmıştır Hizmet Kapasitesi Üniversitemiz merkez kampüs alanı Adıyaman Merkez Altın Şehir Mahallesinde, Tıp Fakültesi Yerleşkesi ise Adıyaman şehir merkezinde yer almaktadır. Ayrıca, Gölbaşı, Kahta, Besni İlçelerinde ise Meslek Yüksekokullarının bulunduğu yerleşkeler mevcuttur. Üniversitemiz merkez kampüs yerleşkesinde; Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Adıyaman Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İslami İlimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Devlet Konservatuarı, Teknoloji Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkez kampüs içerisinde Uygulama Oteli, personel lojmanları, kafeterya, kapalı spor salonu ve açık hava spor tesisleri ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı bulunmaktadır. Merkez kampüs alanı dışında Adıyaman şehir merkezinde üniversitemiz Tıp Fakültesi Yerleşkesi bulunmakta ve taşınmaz alanı m2 dir. Tıp Fakültesi Yerleşkesinde üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hizmetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz Kahta Meslek Yüksekokulu, Kahta İlçesinde m2 alan üzerinde, Besni Meslek Yüksekokulu Besni İlçesinde Millî Eğitim Bakanlığına ait m2 alan üzerinde, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Gölbaşı İlçesinde m2 alan üzerinde eğitim öğretim hizmetini sürdürmektedir. Üniversitemiz toplam kapalı alanı m2 olup, m2 si merkez kampüste, m2 si Sağlık yerleşkesinde, m2 si Kahta yerleşkesinde, m2 si, Besni yerleşkesinde, m2 si ise Gölbaşı yerleşkesin de bulunmaktadır. Kapalı alanların büyük bir kısmı merkez kampüs alanı içerisinde yer almaktadır Yılı sonu itibariyle Üniversitemizde, 667 akademik personel, 491 idari personel olmak üzere toplam personel ile hizmet sunulmaktadır Yılsonu itibariyle Üniversitemizde Lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin toplamı dur. 5

7 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen İyileşme: Hedeflenen: - Eğitim Fakültesi Ek Bina, Mühendislik Fakültesi Binası, Merkezi Derslik ek ofis yapımı, Kreş Binası Yapımı, - Araştırma ve uygulama hastanesi tıbbi cihaz ihtiyacının karşılanarak 3. Basamak sağlık hizmetinin sunulması, - Kapalı yüzme havuzu yapımının tamamlanması, - Stadyumun yapımına başlanması - Önceki yıllardan devam eden yapım işlerinin tamamlanması, - Taşıt parkının güçlendirilmesi, - Kampüs alanında kaldırım yapımı, aydınlatma, sosyal donatıların iyileştirilmesi, çevre düzenleme, ağaçlandırma vb. faaliyetlerin yürütülerek Kampüs Altyapısının İyileştirilmesi, - Akademik ve idari birimlerin makine teçhizat ve donatım malzemeleri alımı yapılarak eğitim altyapısının iyileştirilmesi, - İhtiyaç duyulan etüt-proje hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi. Gerçekleşen: - Hastane 2. Etap binası yapım işi tamamlanmıştır. - Araştırma ve uygulama hastanemizin tıbbi cihaz ihtiyaçları karşılanarak 3. Basamak sağlık hizmeti Sağlık Bakanlığı ile yapılan ortak protokol kapsamında sunulmaya devam etmektedir. - Kapalı yüzme havuzu yapım işinin tasfiye işlemleri tamamlanarak ikmal inşaatının yapımına başlanmıştır. - Kreş Binası %30 ve Merkezi Derslik Ek Ofis yapımı %75 oranında tamamlanmıştır. - Kampüs alanında yol yapımı, kaldırım yapımı, aydınlatma, sosyal donatıların iyileştirilmesi, çevre düzenleme, ağaçlandırma vb. faaliyetlerin yürütülerek Kampüs Altyapısının İyileştirilmesi kapsamında tahsis edilen ödenekler dahilinde fiziksel alt yapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. - Akademik ve idari birimlerin makine teçhizat ve donatım malzemeleri alımı, kütüphane yayın alımları, laboratuvarların düzenlenmesi ve cihaz alımları ve bilgisayar laboratuvarlarının donatımı gerçekleştirilerek eğitim altyapısının iyileştirilmesi sağlanmıştır. - Stadyum, Enstitüler Binası, Eğitim Fakültesi Ek Derslik, Teknik Bilimler MYO, Sosyal Bilimler MYO, Mühendislik Fakültesi, Personel Lojmanları, İİBF Ek Bina Yapımı ve Kampüs Altyapısı Yapımı işlerine ait Mühendislik Proje Hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. - BAP kapsamında Laboratuvar alt yapıları güçlendirilmiştir. - Önceki yıllardan başlatılan kamulaştırma işlemlerine ait bedellerin ödenmesi gerçekleştirilmiştir. 6

8 2013 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI TERTİP KBÖ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI , , ,00 91, GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI , , ,00 98, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRILMASI 2.000, , ,21 99, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , ,74 49, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIMI , , ,12 98, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , , ,93 98,14 TOPLAM , , ,00 70, YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI 34% 1% 26% 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 06.3 GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI 06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRILMASI 06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIMI 2% 0% 37% 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 7

9 2013 YILI BİRİMLER YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI BİRİM KBÖ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI TIP FAKÜLTESİ , , ,00 85,81 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 0, , ,00 89,69 ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) 0, , ,00 100,00 YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI , , ,00 62,83 SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI , , ,00 94,50 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI , , ,00 97,35 KÜTÜPHANE VE DÖK. DAİRE BAŞKANLIĞI , , ,00 36,47 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI , , ,00 98,40 TOPLAM , , ,00 70, YILI BİRİMLER YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI 65% 7% 5% 5% 8% 9% 0% 1% TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DÖK. DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 8

10 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1. Devam Eden Projeler Kamu Yatırımları Projeleri H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP) Üniversitemizin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2013 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması olmamıştır. Yılı içerisinde yapılan aktarmalar sonucunda ödenek toplamı ,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, yılsonu itibariyle ,00 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında Teknik Bilimler M.Y.O., Sosyal Bilimler M.Y.O., Eğitim Fakültesi Ek Bina, Enstitüler Binası, Mühendislik Fakültesi, Lojmanlar Binası, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Bina yapımı ve Kampüs Altyapımı işlerinin mühendislik projeleri yapılmıştır H Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP) Üniversitemizin Kampus Alt Yapısı Projesinin proje tutarı 2013 yılı itibariyle ,00 TL olup, 2013 yılında ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projenin 2012 yılı kümülatif harcaması ,00 TL olurken, 2013 yılsonu itibariyle ,00 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında; Üniversitemiz kampüs alanı içerisinde m2 kaldırım, kampüs içi aydınlatma çalışmaları, sosyal donatı alanlarının geliştirilmesi (kantinkafeterya-bekleme salonu), kampüs içerisinde ağaçlandırma ve çevre düzenleme, 126 araçlık otopark yapımı ve kampüs çevresine çit çekim işleri gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizin Kuzey-Batı Kısmında 750 mt uzunluğunda 10 mt genişliğinde stabilize yolun yapımı ve kampüs içi ara yolların asfaltlanması işleri gerçekleştirilmiştir. 9

11 10

12 11

13 Kampüs İçi Çevre Düzenleme İşi Kapalı Otoparklar 12

14 H Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (GAP) Üniversitemizin Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin 2013 yılı itibariyle proje tutarı olarak ,00 TL dir yılı kümülatif harcaması ,00 TL dir yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, yılsonu itibariyle ,00 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında yapılan işlerden; Mühendislik Fakültesi Binası yapım işi sözleşmesi imzalanmıştır. Merkezi Derslik Ek Ofis yapımına başlanmış olup inşaat çalışmaları bitme aşamasına getirilmiştir. Kreş Binası inşaatı devam etmektedir. Teknik Bilimler M.Y.O Binası, Enstitüler Binası, Eğitim Fakültesi Ek Binası projeleri tamamlanmış ve 2014 yılı içerisinde yapım işlerine başlanması planlanmaktadır. Fen Edebiyat Fakültesi Ek Binası Proje Görseli 13

15 Fen Edebiyat Fakültesi Ek Binası İnşaatı Kreş Binası Projesi Görseli 14

16 Kreş Binası İnşaatı Mühendislik Fakültesi Binası Projesi Görseli 15

17 Teknik Bilimler M.Y.O. Projesi Görseli Enstitüler Binası Projesi Görseli 16

18 Eğitim Fakültesi Ek Derslik Projesi Görseli H Muhtelif İşler (GAP) : Üniversitemizin Muhtelif İşler Projesine 2013 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması olmamıştır yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, yılsonu itibariyle bu ödenekten ,00 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında akademik ve idari birimlerin bilgisayar ihtiyacı, laboratuvar, derslik ve büro donatım malzemeleri alımı, spor malzemeleri alımı, menkul malların büyük onarım giderleri ile kütüphane yayın alımında kullanılmıştır. 17

19 H Lojman ve Sosyal Tesis Projesi (GAP): Üniversitemizin Lojman ve Sosyal Tesis Projesi 2013 yılı itibariyle proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00 TL dir yılı bütçe ödeneği iz ödenek olarak 2.000,00 TL tahsis edilmiş olup, yılsonu itibariyle harcama yapılmamıştır. Bu proje kapsamında 18 Dairelik Personel Lojmanı Yapım işine ait Mühendislik Proje Hizmet alımı tamamlanma aşamasında olup, 2014 yılında yapımına başlanacaktır. Lojmanlar Projesi Görseli 18

20 H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (GAP) : Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2013 yılı itibariyle proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00 TL gerçekleşmiştir yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, yılsonu itibariyle ,00 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapılmakta olup, yapım işine ait tasfiye işlemleri ve ikmal inşaatı ihale işleri tamamlanmış olup, projenin 2014 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Yine bu proje kapsamında atletizm pistli futbol sahası yapılacak olup, etüt proje ve yapım işine ait ihale aşamaları tamamlanmış ve 2014 yılı içerisinde yapımına başlanarak tamamlanacaktır. Kapalı Yüzme Havuzu Projesi Görseli 19

21 Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı Stadyum Projesi Görseli 20

22 I Hastane İnşaatı Projesi (GAP) : Üniversitemizin Hastane İnşaatı Projesine 2013 yılı itibariyle proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcama ,00 TL olarak gerçekleşmiştir yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, yılsonu itibariyle ,00 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2.Etap İnşaatı Yapım işi tamamlanmış, tıbbı cihaz alımları gerçekleştirilmiş ve Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışma Protokolü kapsamında 3. Basamak sağlık hizmet vermektedir. Tıp Fakültesi Hastanesi (2. Etap) 21

23 K Bilimsel Araştırma Projeleri Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projesine 2013 yılı için proje tutarı olarak ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle , TL harcama gerçekleşmiştir. Bu proje ile Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının Alt yapıya yönelik bilimsel çalışmaları desteklenmiştir. 22

24 23

25 3. ÖNERİLER: İlin Kültür- Turizm potansiyelinin göz önünde bulundurularak Merkezi Yönetim Yatırımlarının arttırılması ve kısa sürede sonuçlandırılması. - Bölgenin düşük gelir düzeyi, işsizlik oranı ve ulaşım olanaklarının zorluğu nedeniyle Üniversiteye düşen yükün artmasından dolayı Kamu kaynağı dağılımında ayrıcalıklı ödenek verilmesi. - Üniversitemiz yeni kurulmuş bir Üniversite olması nedeniyle hizmet binaları, derslik, makine teçhizat ve sosyal donatı alanları için ihtiyaç duyulan ödeneklerin temin edilmesi. - Üniversiteler arasında uyum birliğinin sağlanması için idari ve teknik personelin periyodik olarak hizmet içi eğitime tabi tutulması, - İhalelere yapılan itirazların KİK çe daha kısa sürede sonuçlandırılmasının sağlanması için yasal düzenlemenin yapılması. - Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin dikkate alınması. - Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin azaltılması ve taleplerin kısa sürede karşılanması. 24

26 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ Bütçe Türü: Özel Bütçe 2013 Yılı Fiyatlarıyla, ( Bin TL.) Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı 2012 Sonu Kümülatif Harcama 2013 Yılı Program Ödenek 2013 Yılı Revize Ödenek Dış Dış Dış Dış Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam 2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Kre di Dış Özkaynak Toplam Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi Sosyal TOPLAM

27 2013 YILI EĞİTİM SEKTÖRÜ YATIRIMCI DAİRE: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü BİN TL.) BİM NO YSK 436 Proje No 2008H PROJENİN ADI KAMPÜS ALTYAPI BÜTÇE TÜRÜ ÖZEL BÜTÇE BİTİŞ YILI 2014 YERİ Adıyaman PROJE TUT. DIŞ. PROJE TUT. TOP 2012 KÜMÜLATİ F ÖDENEK DIŞ KREDİ ÖDENEK DIŞ ÖZKAYNAK ÖDENEK TOP. +/- AKTARMA MİKTARI HARCAMA DIŞ KREDİ HARCAMA DIŞ ÖZKAYNAK HARCAMA TOPLAM H DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER ÖZEL BÜTÇE 2015 Adıyaman H Lojman ve Sosyal Tesisler ÖZEL BÜTÇE 2014 Adıyaman H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ÖZEL BÜTÇE 2013 Adıyaman H Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2013 Adıyaman H Açık ve Kapalı Spor tesisler Özel Bütçe 2014 Adıyaman TOPLAM

28 2013 YILI SAĞLIK SEKTÖRÜ YATIRIMCI DAİRE: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü (BİN TL.) BİM NO YSK Proje No PROJENİN ADI BÜTÇE TÜRÜ BİTİŞ YILI YERİ PROJE TUT. DIŞ. PROJE TUT. TOP 2012 KÜMÜLATİF ÖDENEK DIŞ KREDİ ÖDENEK DIŞ ÖZKAYNAK ÖDENEK TOP. +/- AKTARMA MİKTARI HARCAMA DIŞ KREDİ HARCAMA DIŞ ÖZKAYNAK HARCAMA TOPLAM I HASTANE İNŞAATI PROJESİ ÖZEL BÜTÇE 2014 Adıyaman İnşaat ÖZEL BÜTÇE 2014 Adıyaman Makine Teçhizat ÖZEL BÜTÇE 2014 Adıyaman TOPLAM

29 2013 YILI DİĞER KAMU HİZMETLERİ YATIRIMCI DAİRE: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü (BİN TL.) BİM NO YSK Proje No PROJENİN ADI BÜTÇE TÜRÜ BİTİŞ YILI YERİ PROJE TUT. DIŞ. PROJE TUT.TOP 2012 KÜMÜLATİF ÖDENEK DIŞ KREDİ ÖDENEK DIŞ ÖZKAYNAK ÖDENEK TOP. +/- AKTARMA MİKTARI HARCAMA DIŞ KREDİ HARCAMA DIŞ ÖZKAYNAK HARCAMA TOPLAM K REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZEL BÜTÇE 2013 ADIYAMAN TOPLAM

TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 3 2012 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRJME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Maıi- 2013 İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 1 2. GENEL DEĞERLENDİRME 2 2.1 Kuruluşun

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ...2 1- GENEL DEĞERLENDİRME...3 Misyon...3 Vizyon...3 Temel Amaç ve Hedefler...4

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 0 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 2 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Uzgörüşümüz... 4 2.2. Özgörevimiz... 4 2.3. Temel Amaç ve Hedefler... 4 2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları... 8 2.5. Mevcut Üretim

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra bağımsızlıklarını ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra bağımsızlıklarını ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra bağımsızlıklarını ve geleceklerini kaybederler.

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu MART 2013 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-10 1.1. Yatırımların

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 3 Misyon... 3 Vizyon... 3 Temel Amaç

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-10 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 11 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 11 1.3. 2013 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Baskı Tarihi Nisan 2012 Baskı Adıyaman Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (0416) 223 25 00 Fax: (0416) 223 38 30 E-Posta: sgdb@adiyaman.edu.tr www.adiyaman.edu.tr Adıyaman, 2012 Eğitimdir

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2010 - YALOVA 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME V İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Yönetici Özeti 2 2. Genel Değerlendirme..

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama

Detaylı

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2013 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 1 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 1 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 1 1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR 1 1-YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2-GENEL DEĞERLENDİRME... 4 2.1.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 1. YÖNETİCİ ÖZETİ Yüksek Planlama Kurulunun 09.10.2007 tarihli ve 2007/64

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2013

Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2013 2 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ SUNUMU... 5 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 6 1.1..Kuruluşun Misyonu... 6 1.2. Kuruluşun Vizyonu... 6 1.3. Temel Değerlerimiz... 6 1.4. Kuruluşun Temel

Detaylı

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2015 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-3 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2015 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015 Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk

Detaylı

G 2010 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 12

G 2010 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 12 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart, 2011 2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1 1 YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2014 1.Genel Değerlendirme İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), Temmuz 2010 da Türkiye Cumhuriyeti nin 98. devlet üniversitesi olarak kuruldu.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart-2008 1. Yönetici Özeti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu kaynaklarının;

Detaylı

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2014 İZMİR

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2014 İZMİR T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2014 İZMİR 1 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2 GENEL DEĞERENDİRME... 4 2.1.

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU Mart 2015 1.YÖNETĐCĐ ÖZETĐ Kilis 7 Aralık Üniversitesi olarak 2014 yılını çok verimli bir şekilde geride bıraktık. Gerek fiziki, sosyal ve akademik

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart-2009 1. Yönetici Özeti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu kaynaklarının;

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasının yanı sıra, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkelerini

Detaylı