T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI"

Transkript

1 TOPLANTI TARİHİ : 07/03/2013 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKANI : Yaşar BAHÇECİ 1-AÇILIŞ 2-YOKLAMA :Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ Başkanlığında 07/03/2013 Perşembe günü saat 14:00 da Meclis Toplantı Salonunda Mart Ayı Toplantısını yapmak üzere toplandı. :Toplantıya katılanlar, Veli ŞAHİN, Ramazan ARSLAN, Erol DULKADİR Yusuf KIRAÇTI, Fetih EROĞLU, Ayhan AKBAŞ, Kadir ÖZ, Mehmet GÖÇMEN, Ali HARMAN, Yusuf ERGÜL, Şeref BAŞGÜL, Vehbi KILIÇ, Mustafa DURAN, Aslan YILMAZ, Mehmet ŞAHİN, Halil ARSLAN, Ömer DAĞLI, Rasim YAZICI, Abubekir KOÇYİĞİT, Bayram SARI, Emel ERSİN Ö.Faruk ÖZKÖROĞLU, Erdal AKKUŞ, Davut BULUT, Murat ŞENTÜRK, 3- Hukuk İşleri Müdürlüğünün 06/03/2013 tarih ve 95 sayılı yazıları ile Temyiz Feragat Talebi hakkındaki gündem dışı teklifinin gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi. 4- Yazı İşleri Müdürlüğünün 07/03/2013 tarih ve 70 sayılı yazıları ile Tenis Kortuna İsim Verilmesi hakkındaki gündem dışı teklifinin gündeme alınması, Oy birliği ile kabul edildi. 5- Bir önceki 07/02/2013 tarihli meclis kararlarının okunmadan geçilmesi teklifi, Oy birliği ile kabul edildi.

2 KARAR NO...:24 KARAR TARİHİ...:07/03/2013 SAATİ...:14:00 BİRİMİ......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KONUSU..: İmar Komisyonu Raporu OTURUM....:1 BİRLEŞİM...:1 MECLİS BAŞKANI.:Yaşar BAHÇECİ T.C. TEKLİF ÖZETİ...: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07/03/2013 tarih ve 361 sayılı teklifi. Belediye Meclisinin 07/02/2013 tarihli ve 10 nolu Kararında görüşülerek İmar Komisyonuna havale olunan Vatandaşlardan gelen 13 madde ve Resmi Kurumlardan gelen 3 madde ile gündem dışı 5 maddeden Vatandaşlardan gelen 2 madde, Resmi Kurumlardan gelen 3 madde ve bir önceki Mecliste bu Mecliste görüşülmek üzere havale olunan 1 madde İmar Komisyonunca incelenip kararlara varılmıştır. Komisyon Raporu ile ilgili teklifi görüşüldü. KARAR.: 1. Yenice Mahallesi kadastro 465 ada 34 parsel numaralı taşınmazın imara açılması talebi, Kadastro 465 ada 34 nolu parseldeki taşınmaz OSB yolu üzerinde Resmi Kurum Alanlarına komşu tarım toprağıdır. Tarım İl Müdürlüğünün olumlu görüşü bulunamamıştır. Tarım İl Müdürlüğünün olumlu görüşü doğrultusunda bölgede yapılacak ilave planlarla birlikte değerlendirilmesine, 2. Kervansaray (Aşıkpaşa) Mahallesi imar 1809 ada numaralı taşınmazlarda yer alan Filiz Sitesi nin yeniden inşası için taban alanı daraltılıp yüksek katlı olarak Ticari Alana çevrilmesi talebi, Tadilatı talep olan imar planında blok nizam 4 kat inşaat alanlıdır. Mevcudunda 3 er katlı binalar bulunmaktadır. İlgili parsellerin toplam inşaat alanlarının Jeolojik Etüdlerinin izin verdiği kadar hmax Serbest olacak şekilde plandaki emsalle kullanılabileceği öneri planın hazırlanmasından sonra değerlendirilmesine, 3. Kervansaray (Aşıkpaşa) Mahallesi imar ada numaralı kimi taşınmaz maliklerinden gelen bölgeye ilişkin kat artırım talebi, İlgili adalara isabet eden taşınmazlar imar planında 4 kata müsaadeli %40 inşaat alanlı parsellerdir. Parsellerde kendi başlarına kat artırımı, emsali artırmak anlamına gelmektedir. Ada bazında plandaki emsale uyulacak şekilde yüksek katlı plan etüdleri, buna bağlı Jeolojik etüdlerle, buna uygun planlamalardan sonra değerlendirilmesine, 4. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Kırşehir OSB de imar 2871 ve 2850 adaya ilişkin plan değişikliğinin imar planına işlenmesi, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün 4. maddesine istinaden Bakanlıkları tarafından onanan planlar ilgili ilanlardanda itiraz edilmeden kesinleşmiştir. Tadilatın kabulüne, plana aynen işlenmesine,

3 (24 nolu Meclis Kararı Devamıdır.) 5. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Kırşehir OSB de imar 2869 adaya ilişkin plan değişikliğinin imar planına işlenmesi, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün 4. maddesine istinaden Bakanlıkları tarafından onanan planlar ilgili ilanlardanda itiraz edilmeden kesinleşmiştir. Tadilatın kabulüne, plana aynen işlenmesine, 6. Nasuhdede (Kayabaşı) Mahallesi kadastro 578 ada 9 parsel numaralı taşınmaz ile Bağbaşı (Kuşdilli) Mahallesi kadastro 535 ada 22 parsel numaralı taşınmazın imar planında Park Alanından çıkarılması talebi, İlgili taşınmazlar uygulama imar planında park alanında kalan taşınmazlardır. Bölgeye ilişkin yapılan incelemede eşdeğer bir park alanda bulunamamıştır. Park ile ilgili konunun yapılacak olan revizyon planda değerlendirilmesine, Talebin reddine, 7. Kuşdilli Mahallesi 503 ada 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların Dini Tesis Alanından çıkarılarak Konut Alanına çevrilmesi talebi, İlgili taşınmaz imar planında ibadet yeri (camii) alanında kalmakta olup, taşınmaza ilişkin Müftülükten kurum görüşü bulunmamaktadır. Eşdeğer bir alanda yoktur. Talebin reddine, 8. İmar Planında bir kısmı 6 kat, bir kısmı 5 kat imar aklarına sahip olan Ahievran (Aşıkpaşa) Mahallesi imar 1296 ada 13 parsel numaralı taşınmazın imar haklarının taban alanı daraltılarak 6 kat olacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebi nolu imar adası ada ayırım çizgisine göre ana yola bakan kısmı 6 kat, arka yola bakan kısımları 5 kat olarak planlanmıştır adada 13 nolu taşınmaz ile hemen komşusu olan 7 nolu taşınmazların ada ayrım çizgisine göre 2.40 ve 2.00 emsallerinin Hmax: (6 kat) planlanmasına, buna uygun olarak da zemin oturumlarının Taks: 0.35 uygulanmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b bendince onanmasına, 9. Parsel cephesi ayrık nizam 6 kat yapılaşma için yetersiz olan Yenice Mahallesi imar 1205 ada 8 parsel numaralı taşınmazda inşaat müsaadesi verilebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması talebi, İlgili taşınmaz imar planında ayrık nizam 6 kat, en fazla %40 inşaat alanlı taşınmazdır sayılı Tip İmar Yönetmeliği 6 katlı taşınmazlarda minimum parsel cephesini 9m olarak istemektedir. Parselin bulunduğu 1205 ada kendi başına minimum cephe şartını sağlamamaktadır. Tip İmar Yönetmeliğinin 27. maddesine göre 1205 adadaki parsellerde gerektiğinde 2 li bloklar oluşturulmasına, Oluşturulan bloklardaki parsellerin şu anki m 2 inşaat haklarının verilmesine, 10. Kervansaray (Aşıkpaşa) Mahallesi kadastro 311 ada 195 parsel numaralı taşınmazın imar planında Park Alanından çıkarılması talebi, Talep edilen alan imar planında park alanında kalmakta olup, eşdeğer bir alanla takası mümkün görünmemektedir. Talebin reddine, 11. Kervansaray (Aşıkpaşa) Mahallesi imar 1093 ada 4 parsele üzerinden geçen imar yolunun dereden tarafa (batı istikametinde) ötelenmesiyle yola terkten kaynaklı mağduriyetin giderilmesi talebi, İlgili taşınmaz imar parselidir. En son uygulama plan taşınmazında bulunduğu adaya doğru kayarak yola terk oluşturmuştur. Konu ile ilgili DSİ ye yazı da yazılmıştır. Söz konusu talebin gelecek yazıdan sonra değerlendirilmesine,

4 (24 nolu Meclis Kararı Devamıdır.) 12. Güldiken (Yenice) Mahallesi imar 4340 ada ve 6 parsel numaralı taşınmazlarda çekme mesafesinin 10m den 5m ye düşürülerek inşaat oturum alanından kaynaklı mağduriyetin giderilmesi talebi, İlgili adada çekme mesafesi 10m dir. 10m çekme mesafesi olan cephede 5 ayrı parsel ve bu parsellerin 4 ünün üstünde 10m ye uygun yapılaşma bulunmaktadır. Bütüncül planda yeni yapılaşma adada 5m önde olacaktır. Talebin reddine, 13. Gölhisar (Yenice) Mahallesi imar 2878 ada 1 parsel numaralı taşınmazın imar planında çekme mesafelerinin düşürülmesi ve emsalinin 0,40 tan, 0,50 ye çıkarılması talebi, Bölge tamamıyla Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanıdır. Tüm alanda emsal 0.40 ve çekme mesafeleri aynıdır. Talebin reddine, 14. Kındam Mahallesi kadastro 758 ada 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların imar planında T.N.K.A. vasfından çıkarılarak Konut Alanına çevrilmesi talebi, Talebin Tarım İl Müdürlüğünden gelecek görüşe göre değerlendirilmesine, 15. Kındam Mahallesi imar 2594 ada 5 parsel numaralı taşınmazın imar planında Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı vasfından çıkarılarak K.D.K.Ç.A. ya çevrilmesi talebi, İlgili taşınmaz imar planında Ticaret ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına komşu 65m lik ana yol üzerindedir. Taşınmaz K.D.K.Ç.A. olması uygundur sayılı İmar Kanununun 8/b bendince onamasına, 16. Kuşdilli Mahallesi imar 3538 ada 4 parsel numaralı taşınmazda yola terkten kaynaklı mağduriyetin giderilmesi talebi, İlgili taşınmaz uygulama planda konut taşınmazı ve imar parselidir. Söz konusu alanın etrafındaki adalarla birlikte değerlendirilerek alanın bütününde bir çalışma bulunmaktadır. Yolun durumunun bütüncül olarak değerlendirilmesine, Gündem dışı konular; 17. Yenice Mahallesi imar 4387 ada 11 parsel numaralı taşınmaz çevresinde imar planında yoldan ihdas yola terkten kaynaklı mağduriyetin giderilmesi, Adı geçen ada ve çevresinde imar yollarının mülkiyete göre yeniden düzenlendiği öneri plan değişikliği olumlu değerlendirilmiştir. Öneri plan değişikliği yönünde plan değişikliği yapılmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre onanmasına, 18. Aşıkpaşa Mahallesi imar 809 ada 13 parsel numaralı taşınmaz çevresinde imar planında yoldan ihdas yola terkten kaynaklı mağduriyetin giderilmesi, Adı geçen ada ve çevresinde imar yollarının mülkiyete göre yeniden düzenlendiği 809 ve 810 nolu adalardaki öneri plan değişikliği olumlu değerlendirilmiştir. Öneri plan değişikliği yönünde plan değişikliği yapılmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre onanmasına, /09/2012 tarih ve 95 nolu Meclis Kararında öneri plan doğrultusunda sonraki Mecliste görüşülme kararı alınan Kervansaray (Aşıkpaşa) Mahallesi kadastro 288 ada 129 parsel numaralı taşınmazın imar planında Sağlık Tesis Alanından çıkarılması talebi, Sağlık Bakanlığı nın olumlu görüşü doğrultusunda adı geçen taşınmazın Sağlık Tesis Alanından çıkarılarak K.D.K.Ç.A., Emsal: 0,75, Hmax: Serbest olarak yeniden düzenlendiği öneri plan değişikliği olumlu değerlendirilmiştir. Öneri plan değişikliği yönünde plan değişikliği yapılmasına,3194 sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre onanmasına,

5 (24 nolu Meclis Kararı Devamıdır.) 20. Kervansaray (Aşıkpaşa) Mahallesi 4456 ada 1 parsel numaralı imar planında Resmi Kurum Alanı (Emniyet Müdürlüğü Hizmet ve Sosyal Tesis Alanı) olan taşınmazın Emsal değerinin 0,10 dan 0,40 a çıkarılması talebi, Adı geçen taşınmazın inşaat alanının proje aşamasında değerlendirileceği, Emsal belirtilmeden düzenlendiği Resmi kurum öneri plan değişikliği olumlu değerlendirilmiştir. Mevcut Emniyet Müdürlüğü Alanının vatandaşın acil hizmetlerine cevap verecek şekilde kalması kaydı ile öneri plan değişikliği yönünde plan değişikliği yapılmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre onanmasına, 21. Kuşdilli Mahallesi Termal Turizm Bölgesinin yeniden düzenlenmesi, 07/04/2011 tarih ve 5 nolu Mecliste onanan ancak yapılan imar uygulamaları çalışmalarında alanda inşaata elverişli olmayan kısımların oluşturduğu görünen kısmın planında adalarda yeniden düzenleme ihtiyacı doğmuştur. Kuşdilli Mahallesi nde kuzeyde Akbayır Caddesi, güneyde 1233 Sokak, doğuda Kızılırmak Caddesi, batıda çevre yolu ile çevrili Termal Turizm Bölgesi ve çevresindeki konut bölgesinin yeniden düzenlendiği öneri plan değişikliği ile, konut adalarında Emsal: 1.50, Hmax: Serbest, yoldan çekme en az 10m, Termal Turizm Alanları ve diğer alanlarda Emsal: 0.35, Hmax: Serbest ve yoldan çekme en az 10m olarak belirlenmiştir. Sosyal ve teknik altyapı alanlarının yeterliliği ve dağılımına özen gösterilmiştir. Öneri plan değişikliği yönünde plan değişikliği yapılmasına sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre onanmasına., 22. Merkez Bağbaşı Kentsel Dönüşüm Alanı sınırları içinde yapımı devam eden alanda Neşet ERTAŞ Bulvarı ile Sahir KURUTLUOĞLU Caddelerinin kesiştiği kısmın Kentsel Dönüşümün ilk giriş noktası olması, bölgede başlayan 25m lik yolun tamamlanması adına 1078 ada nolu parsellerle, 1261 ada nolu parsellerin de Kentsel Dönüşüm Alanına alınmasına, Konuyla ilgili TOKİ de yapılacak protokollerde Belediye Başkanı Sn. Yaşar BAHÇECİ ye yetki verilmesi, Oy Birliği ile Kabul Edildi.

6 KARAR NO...:25 KARAR TARİHİ...:07/03/2013 SAATİ...:14:00 BİRİMİ......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KONUSU..: 2013 Şubat Ayı Plan Tadilat Talepleri OTURUM....:1 BİRLEŞİM...:1 MECLİS BAŞKANI.:Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/02/2013 tarih ve 321 sayılı teklifi. KARAR.: 2013 Şubat ayı içerisinde plan değişiklikleri, ilave plan yapılması hususunda Belediyemize Kurum, Kuruluş ve Vatandaşlardan gelen 7 adet tadilat talebi bulunmaktadır. 1. Medrese Mahallesi Kümbetaltı mevkii, Yenice Mahallesi Vali Mithat Salyam İlköğetim Okulu civarı ve Eski Sanayi Bölgesi civarında Trafo Alanı talebi, 2. Yenice Mahallesi imar 1212 ada 5 parsel numaralı taşınmazın Atatürk Bulvarı nın nizamına uygun olarak zemin kat ticari olarak planlanması talebi, 3. Nasuhdede (Kayabaşı) Mahallesi kadastro 578 ada 8 parsel numaralı taşınmazın imar planında Park ve Pazar Alanından çıkarılması talebi, 4. Yenice Mahallesi kadastro 460 ada 13 parsel numaralı taşınmazın imara açılması talebi, 5. Nasuhdede (Kayabaşı) Mahallesi imar 1074 ada ve 4 numaralı parsellerin zemin oturumu daraltılarak yüksek katlı site olarak yapılaşması için gerekli plan değişikliğinin yapılması talebi, 6. Bağbaşı (Kuşdilli) Mahallesi 2684 ve 2685 ada çevresinden mülkiyet ile uyumsuz olarak geçirilen imar yollarının yeniden düzenlenmesi talebi, 7. Kayabaşı Mahallesi kadastro 556 ada 29 parsel numaralı taşınmazın Ahi Evran Üniversitesi ne yönelik Öğrenci Yurdu, Halı Saha, Kütüphane gibi sosyal tesisler yapılmak üzere imara açılması talebi, Yukarıda bahsi geçen 7 adet tadilat taleplerinin Meclisten önce İmar Komisyonunda değerlendirilmesi gerektiğinden, İmar Komisyonuna havale edilmesi, Oy Birliği ile Kabul Edildi.

7 KARAR NO...:26 KARAR TARİHİ...:07/03/2013 SAATİ...:14:00 BİRİMİ......:Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU..:Şehit ve Gaziler ile Resmi Kurumlara Uygulanacak Su Ücret Tarifesi OTURUM....:1 BİRLEŞİM...:1 MECLİS BAŞKANI.:Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04/03/2013 tarih ve 378 sayılı teklifi. KARAR.: Belediye Meclisimizin tarih ve 15 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Şehit ve Gazilere uygulanacak olan Su Tarifesi ile Resmi Kurum Abonelerinin Su Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi konularını görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu tarihinde Mehmet ŞAHİN Başkanlığında toplanmıştır. Şehit ve Gazilere uygulanacak olan Su Tarifesi ile Resmi Kurum Abonelerinin Su Ücret Tarifeleri Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşülmüş olup, kararlara varılmıştır.buna göre; Şehit ve Gazilere Uygulanacak Olan Su Tarifesi, tarihinde kabul edilip sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5595 sayılı Yasanın 3. Maddesi ile Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun Kapsamında vatani Hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanların belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti %50 den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır hükmü getirildiğinden; Şehit ve Gazilere Uygulanacak Olan Su Tarifesi, meskenlere uygulanan su tarifesinin %99 u oranında indirimli olarak uygulanması, Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Kuruluşlarına uygulanacak su ücret tarifeleri Yozgat İdare Mahkemesinin 2012/625 Esas No, 2012/1253 Karar No suna istinaden meskenlere uygulanan su tarifesinden uygulanması, Oy Birliği ile Kabul edildi.

8 KARAR NO...:27 KARAR TARİHİ...:07/03/2013 SAATİ...:14:00 BİRİMİ......:Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU..:Meyve-Sebze Kurutma Tesisi İle Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi OTURUM....:1 BİRLEŞİM...:1 MECLİS BAŞKANI.:Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/02/2013 tarih ve 366 sayılı teklifi. KARAR.: Kırşehir bölgesinde üretilen tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması ve bölgede kırsal kalkınmaya yönelik insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla Kırşehir İl Özel İdaresi ile Belediye Başkanlığımızın %50 şer ortaklı olarak projelendirilerek Ahiler Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Mali destek programı kapsamında yapımı tamamlanan Meyve-Sebze Kurutma Tesisi İle Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi projesi tamamlanmıştır.belirtilen Tesisin özel sektör tarafından daha verimli yürütüleceği planlanmış olduğundan 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca üç yıldan fazla kiralama yetkisi Belediye Meclislerine verilmiştir.belirtilen Tesisin 10 yıllığına kiraya verilmek üzere İl Özel İdaresi Müdürlüğüne yetki verilmesi, Oy Birliği ile Kabul Edildi.

9 KARAR NO...:28 KARAR TARİHİ...:07/03/2013 SAATİ...:14:00 BİRİMİ......:Zabıta Müdürlüğü KONUSU..:Cezai Yaptırım Uygulama Yönergesi OTURUM....:1 BİRLEŞİM...:1 MECLİS BAŞKANI.:Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: Zabıta Müdürlüğünün 27/02/2013 tarih ve 198 sayılı teklifi. KARAR.: Ekmek Fırınları, Pide ve Unlu Mamüller ile Gıda Maddeleri üreten imalathanelerde Cezai Müeyyide Uygulama Yönergesine gereksinim duyulmuştur.zabıta Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Yönerge tarih ve 21 sayılı karar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesine istinaden Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Cezai Yaptırım Uygulama Yönergesi Oy Birliği ile Kabul Edildi.

10 EKMEK FIRINLARI, PİDE VE UNLU MAMULLER İLE GIDA MADDELERİ ÜRETEN İMALATHANELERDE CEZAİ MÜEYYİDE UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- Bu Yönerge; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi, beldede; esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için Belediye emir ve yasakları konulması, uygulanması ve muhalif hareket edenler ve uymayanlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlarla ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam: MADDE 2- Bu Yönerge, belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki; gerçek ve tüzel kişilerle, ilgili tüm işyerlerini kapsar. Hukuki dayanak: MADDE 3- Bu Yönerge; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b) bendi, 18. maddesinin (m) bendi, 34. Maddenin (e) bendi ve 51. Maddesi ile 15/05/1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1. maddesi 8 Şubat 2008 tarih ve sayılı Resmi gazete 1608 Sayılı Yasanın 1.Maddesi ile yapılan değişiklik, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe dayanılarak düzenlenmiştir. Tanımlar: MADDE 4- Bu Yönergede geçen deyimlerden; a) Belediye: Kırşehir Belediyesini, b) Belediye Başkanı: Kırşehir Belediye Başkanını c) Belediye Meclisi: Kırşehir Belediye Meclisini, d) Belediye Encümeni: Kırşehir Belediye Encümenini, e) Belediye Zabıtası: Kırşehir Belediye Zabıtasını, İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM MADDE 5- Ekmek Fırınlarında uygulanacak cezai müeyyideler; 1) Eksik gramajlı ekmek üretimi yapan işyerlerine ilk defa suç işleniyorsa uyarı ve 5326 sayılı kabahatler kanununa göre cezai işlem yapılması, 2) Eksik gramajlı ekmek üretimi yapan işyerlerine ikinci defa tekrar ettiğinde, 500, ,00 TL. Arası para cezası ve/veya 6 gün faaliyetten men cezası uygulanması, 3) Ekmek içerisinde böcek haşere vb. gibi madde çıktığı, Genel temizliğin yetersiz olduğu gözle görünür şekilde ve fotoğrafla tespit edildiği durumda 500, ,00 TL. Arası para cezası ve/veya tekerrürü halinde 6 gün faaliyetten men cezası uygulanması faaliyetten men cezasının bir yıl içerisinde 12 gün uygulanması, yıl içerisinde her tekrar ettiği adedince 12 gün olarak verilmesi.

11 MADDE 6- Pide ve Unlu Mamuller ile Gıda Üretimi Yapan İşyerlerine uygulanacak cezai müeyyideler; 1) Pide ve Pide çeşitlerinde eksik gramajlı üretim yapan işyerleri hakkında ilk defa suç işleniyorsa uyarı ve 5326 sayılı kabahatler kanununa göre cezai işlem yapılması, 2) Pide ve Pide çeşitlerinde eksik gramajlı üretim yapan işyerleri hakkında ikinci defa suç işleniyor ve tekerrür ediyorsa 500, ,00 TL. Arası para cezası ve/veya 6 gün faaliyetten men cezası uygulanması 3) Pide ve Unlu Mamuller ile Gıda Üretimi Yapan İşyerlerinde genel temizliğin yetersiz olması durumunda 500, ,00 TL. Arası para cezası ve/veya tekerrürü halinde 6 gün faaliyetten men cezası uygulanması faaliyetten men cezasının bir yıl içerisinde 12 gün uygulanması, yıl içerisinde her tekrar ettiği adedince 12 gün olarak verilmesi. 4) Faaliyet konusu pide ve unlu mamuller olan işyerlerinde, Somun ekmek üretilmesi kesinlikle yasaktır. Somun ekmek üreten işyerlerinin tespiti halinde ekmekler toplatılarak, 500, ,00 TL. Arası para cezası uygulanacaktır. MADDE 7- Belirtilen para cezaları her yıl yeniden değerleme oranı nispetinde arttırılarak düzenlenecektir. YÜRÜRLÜK YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME MADDE 8- İş bu Zabıta Yönergesi hükümleri, zaman içerisinde değişen şartlara karşı çıkarılan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeler doğrultusunda ayrıca yeni bir karara gerek kalmadan uygulamaya geçilir. MADDE 9- İş bu Zabıta Uygulama Yönergesi yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. MADDE 10- Bu Yönerge 11 madden oluşmaktadır. YÜRÜTME MADDE 11- İş bu Zabıta Uygulama Yönergesini Kırşehir Belediye Başkanlığı Yürütür.

12 KARAR NO...:29 KARAR TARİHİ...:07/03/2013 SAATİ..:14:00 BİRİMİ :İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü KONUSU. :Kadroların Görüşülmesi OTURUM....:1 BİRLEŞİM.. :1 MECLİS BAŞKANI : Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 06/03/2013 tarih ve 345 sayılı teklifi. KARAR...: Belediyemizin İhtiyaç duyduğu kadroların Belediye Meclisince iptal ve ihdasına dair cetvel düzenlenmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/L maddesi gereğince aşağıdaki çizelgede gösterilen Belediyemizin ihtiyaç duyduğu kadro, derece ve unvanları iptal ve ihdasının yapılması, Oy birliği ile Kabul edildi. KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI KADRO İPTAL-İHDAS YAPILACAK PERSONEL LİSTESİ İPTAL EDİLEN KADRONUN İHDAS İSTENEN KADRONUN Sıra No 1 ADI SOYADI ÜNVANI E.DER sınıfı Mezuniyeti Bel.Mec.Onayı Sıra No ÜNVANI Y.DER sınıfı Su ve Su ve Kanalızasyon Kanalızasyon Müd. 4 G.İ.H. Bel. Mec / 12 Say. Kar. 1 Müd. 1 G.İ.H. 2 Şef 1 G.İ.H. Bel. Mec / 74 Say. Kar. 2 Şef 3 G.İ.H. 3 Şef 1 G.İ.H. Bel. Mec / 74 Say. Kar. 3 Şef 3 G.İ.H. 4 Şef 1 G.İ.H. Bel. Mec / 74 Say. Kar. 4 Şef 3 G.İ.H. 5 Şef 9 G.İ.H. Bel. Mec / 10 Say. Kar. 5 Şef 3 G.İ.H. 6 Uzman 3 G.İ.H. Bel. Mec / 8 Say. Kar. 6 Uzman 1 G.İ.H. 7 Zabıta Memuru 12 G.İ.H. Bel. Mec / 13 Say. Kar. 7 Zabıta Memuru 11 G.İ.H. 8 Zabıta Memuru 12 G.İ.H. Bel. Mec / 13 Say. Kar. 8 Zabıta Memuru 11 G.İ.H. 9 Zabıta Memuru 12 G.İ.H. Bel. Mec / 13 Say. Kar. 9 Zabıta Memuru 11 G.İ.H. 10 Zabıta Memuru 12 G.İ.H. Bel. Mec / 13 Say. Kar. 10 Zabıta Memuru 11 G.İ.H. 11 Zabıta Memuru 12 G.İ.H. Bel. Mec / 13 Say. Kar. 11 Zabıta Memuru 11 G.İ.H. 12 Zabıta Memuru 12 G.İ.H. Bel. Mec / 13 Say. Kar. 12 Zabıta Memuru 11 G.İ.H. 13 Zabıta Memuru 12 G.İ.H. Bel. Mec / 13 Say. Kar. 13 Zabıta Memuru 11 G.İ.H. 14 Zabıta Memuru 12 G.İ.H. Bel. Mec / 13 Say. Kar. 14 Zabıta Memuru 11 G.İ.H. 15 Zabıta Memuru 12 G.İ.H. Bel. Mec / 13 Say. Kar. 15 Zabıta Memuru 11 G.İ.H. 16 Mimar 9 T.H. Bel. Mec / 15 Say. Kar. 16 Mimar 8 T.H.

13 KARAR NO...:30 KARAR TARİHİ...:07/03/2013 SAATİ...:14:00 BİRİMİ......:Hukuk İşleri Müdürlüğü KONUSU..:Temyiz Feragat Talebi OTURUM....:1 BİRLEŞİM...:1 MECLİS BAŞKANI.:Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: Hukuk İşleri Müdürlüğünün 06/03/2013 tarih ve 95 sayılı teklifi. KARAR.: Kırşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2012/14 Esas ve 2012/266 Kararı ile kamulaştırma davasının, davalısının temyizden feragat dilekçesi dikkate alınarak, kurum olarak temyiz etmekte hukuki yarar olmadığı kanaatindeyiz. Kırşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2012/14 Esas ve 2012/266 Karar sayılı ilamının temyizden feragat edilmesi, Oy Birliği ile kabul edildi.

14 KARAR NO...:31 KARAR TARİHİ...:07/03/2013 SAATİ...:14:00 BİRİMİ......:Yazı İşleri Müdürlüğü KONUSU..:Tenis Kortuna İsim Verilmesi OTURUM....:1 BİRLEŞİM...:1 MECLİS BAŞKANI.:Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: Yazı İşleri Müdürlüğünün 07/03/2013 tarih ve 70 sayılı teklifi. KARAR.: Belediye Başkanlığımızca yapılan Tenis Kortuna 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n bendi uyarınca Ercan TIRAŞ isminin verilmesi, Oy birliği ile kabul edildi.

15 Meclis Başkanı, Gelecek Meclis 04/04/2013 Perşembe günü saat 14.oo te toplanmak üzere meclisi kapattı.

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 06/03/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKANI : Yaşar BAHÇECİ 1-AÇILIŞ 2-YOKLAMA :Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ Başkanlığında 06/03/2014 Perşembe

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 04/09/2014 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V : Erdal GÜRSOY 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekili Erdal

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 06.02.2015 Karar No : 32 Karar Konusu : Güzelhisar mahallesi 1985 ada 5 nolu parselde trafo yerinin kiraya verilmesi. Meclis 1. Başkan Vekili : Nuh ÖZTEPE ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-119 13.08.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.08.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-128 sayılı

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/02/2012 KARAR NOSU : 24

KARAR TARIHI : 01/02/2012 KARAR NOSU : 24 TARIHI : 01/02/2012 NOSU : 24 IN KONUSU : ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 6. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/08/2014 KARAR NOSU : 151. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/08/2014 KARAR NOSU : 151. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler KARAR TARIHI : 04/08/2014 KARAR NOSU : 151 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 19.Birleşim 1.oturum

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 35 YAZI İŞLERİ İhtisas Komisyonları Seçimi İhtisas Komisyonları Seçimi Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin, 07.04.2015 günlü oturumunda okunan Özel

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 05 KASIM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 05 KASIM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 355 : Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan, 9469 parselde kayıtlı

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 18:00 de ve 05 Aralık 2014 Cuma günü saat 18:30

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 08 Ekim 2013 Salı günü saat 20:30 da Belediye Meclis Başkanı Cengiz ERGÜN Başkanlığında Kültür

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 02.04.2015 Toplantı No:5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Kararın Özeti AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ OCAK 2009 BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONU RAPORU

Kararın Özeti AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ OCAK 2009 BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONU RAPORU AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ OCAK 2009 BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONU RAPORU Sıra No Belediye Bayındırlık ve Đmar Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı 1 09/01/2009 / 01 2 09/01/2009 / 02 3 09/01/2009 / 03 4

Detaylı

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 26/10/2009 tarihli gündemi görüşmek için, Belediye Başkanı Recep

Detaylı

KARAR ÖZETİ 08/10/2014

KARAR ÖZETİ 08/10/2014 1 KARAR ÖZETİ 08/10/2014 SAYI : 301/05/ 16.Birleşim. SERVİS : MECLİS KONU : Karar özetleri hk. TOPLANTIDA BULUNANLAR : : Ahmet Raif YUSUFAĞAOĞLU, Hüseyin SARI, M.Hayati TÖKEZ,Şükrü ERTÜRK, Ferit ÖZKAN,

Detaylı

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARLARI : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARLARI : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS COŞAR - RAMAZAN PINAR - MUSTAFA SARI - LEYLA BENDER TURGAY

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 110 Mülkiyeti Cevat ÖZER e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi, 72 Pafta, 5936 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli 17 İ-II uygulama imar planlarımızda BL-6

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 24.Birleşim 1.oturum

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU

İMAR KOMİSYON RAPORU Tarih : 03.01.2013 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 03.01.2013 tarih ve 08 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen, aşağıda ada parsel numaraları belirtilen Belediyemize

Detaylı

MECLİS KARARI Karar Tarihi Karar No Kararın- Tesise izin verilmesi. 03 / 12 /2013 ( 83 ) Konusu

MECLİS KARARI Karar Tarihi Karar No Kararın- Tesise izin verilmesi. 03 / 12 /2013 ( 83 ) Konusu Karar Tarihi Karar No Kararın- Tesise izin verilmesi. 03 / 12 /2013 ( 83 ) Konusu Ersel YAZICI-Erdal KAYA-Ahmet ATALAY-Kaşif ERDAL- Ali ADIGÜZEL (Katılmadı)- Mustafa YAZICI- Nazan YILDIRIM-Emine DEMİRCİ-Nihat

Detaylı

02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2012 01 02.01.2012 02 02.01.2012 03 02.01.2012 04 02.01.2012 04 02.01.2012 05 Özeti 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükümleri uyarınca

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS 1. BAŞKAN V. KATİPLER : ALİ KONUKSEVEN : DEDE RIZA AKGÜL TURGAY BAŞ GELEN ÜYELER : ELİFE DİLARA GÜNGÖR - MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS COŞAR - RAMAZAN

Detaylı