HLA Tiplendirmesi PCR-SSP. Türker Duman PhD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HLA Tiplendirmesi PCR-SSP. Türker Duman PhD"

Transkript

1 HLA Tiplendirmesi PCR-SSP Türker Duman PhD

2 Büyük Doku Uygunluk Kompleksi (Major Histocompatibility Complex - MHC) İlk olarak farklı fare suşlarında deri naklinin reddiyle tanımlanan genetik bölgedir Alloreaktiviteden de sorumlu hücre yüzey glikoproteinlerini kodlayan bir gen kümesini içerir. MHC insanlarda human leukocyte antigens (HLA), olarak da bilinir ve yapısı dokulardaki dağılımı fonksiyonuna göre sınıflara ayrılır HLA A-B-C MHC Sınıf I HLA DR-DQ-DP MHC Sınıf II bölgesinden kodlanmaktadır.

3 HLA SINIF I Sınıf I molekülleri olan HLA-A HLA-B ve HLA-C benzer özelliklere sahiptirler ve yan yana 6. kr sıralanmıştırlar. Bu moleküller, bir ağır zincir ve bir hafif zincir (beta-2-mikroglobulin) oluşan bir heterodimerdir. Beta2 microglobulin başka bir kromozom tarafından kodlanır. 15q21- q22.2 Ağır zincir zar içinde sabitlenmiştir. Sınıf I molekülleri, endoplazmik retikulum lümeninde türetilen peptidleri sunarak bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynamaktadır. Neredeyse bütün hücrelerde ifade edilir.

4 Ağır zincir, yaklaşık 45 kda Kodlayan gen 8 ekson içerir. Ekson 1 lider peptidi kodlayan, Ekson 2 ve 3 alfa1 ve alpha2 domainleri Ekson 4 alfa3 domaini Ekzon 5 transmembran bölge, Ekzon 6 ve 7 sitoplazmik kuyruğu kodlar. Ekzon 2 ve 3 sınıf I moleküllerinde peptid bağlama özgünlüğü sorumludur.

5 HLA-Sınıf II DRB1 DQB1 DPB1 Hücre dışı proteinlerden oluşan peptidleri sunarak immün sistemede önemli bir rol oynar Dentritik hücreler, makrofajlar, B lenfositler gibi antijen sunan hücreler Sınıf II molekülleri, Alfa (DRA) ve Beta (DRB) zincirlerinden oluşan memrana tutunmuş bir heterodimerdir DR Beta zinciri peptide bağlanma özgüllüğünü veren polimorfizmileri içerirr HLA-DRB1, HLA class II beta zincir genlerindendir.

6 Beta zinciri yaklaşık kda. protein kodlar. 6 ekzonu vardır. Ekon 1 lider peptidi Ekon 2 ve 3, 2 hücre dışı domaini Ekon 4 transmembrane domain Exon 5 sitoplazmik kuyruğu kodlar Sınıf II allelerinde,pp zincirin birinci domaini kodlayan 2. ekzonlar alel farklılıklarının büyük kısmından sorumludur. Bu yüzden HLA klas II tiplendirmesi genellikle 2. ekzondaki farklılıklara odaklanmıştır

7 DRB1 kesinlikle bulunur. DRB1 alellik varyantları DRB3, DRB4 and DRB5 genlerinin biriyle bağlantılı olabilir DRB1, DRB3, DRB4 ve DRB5 ten 5 kat fazla eksprese olur

8 6. kromozomun kısa kolunda (6p21.31) yerleşmiş kilobazlık bir bölgedir MHC genleri kodominanttır, genlerinin birbirine yakın olması beraber kalıtılmasına yol açar ve bir HLA haplotipi oluşturur. HLA sistemi bilinen en polimorfik bölgedir.

9 HLA Sınıf I Genleri ve Alel Sayıları

10 HLA Sınıf II Genleri ve Alel Sayıları

11

12 HLA TİPLENDİRMESİ HLA bölgesindeki polimorfizmleri belirlemek için çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Terasaki ve Mc Clelland tarafından bulunan 1964 serolojik yöntemler yaklaşık 50 yıldır kullanılmaktadır

13 HLA alellerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler Serolojik Fazla kan gerekli Canlı lenfosit gereklidir Farklı toplumlardaki seyrek antijenler için kaliteli antiserum bulmak zor olabilmektedir Olağanüstü polimorfikliği belirlemede yetersiz kalması Moleküler yöntemler

14 Moleküler Yöntemler En yaygın kullanılan tekniklerdir. DNA temellidir Serolojik olarak ayırt edilemeyen fakat fonksiyonel olarak ayrı olan HLA alellerini tiplendirmek için geliştirilmiştir yılında Southern Blot ve RFLP yöntemiyle başlamıştır 1990 ların başında PCR tekniğinin bulunmasından sonra giderek yaygınlaşmıştır.

15 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) İn vitro klonlama yöntemi olan PCR, spesifik DNA bölgelerinin çoğaltılarak üzerinde çalışılmasına olanak vermektedir. PCR temelli tiplendirme yöntemleri Hızlı, Güvenilir Düşük ya da yüksek çözünürlükte tiplendirme yapabilir Kolay uygulanabilir ve tekrarlanabilir

16 PCR Basamaklar Denatürasyon Bağlanma Uzama Bileşenleri DNA Primer çifti dntp ler Taq Polimeraz Tampon (uygun ph ve iyon (Mg+2))

17 PCR sayesinde 35 döngü sonunda yaklaşık 68 milyar kopya oluşabilmektedir

18 PCR- SSP (Sequence Specific Primer) PCR-SSP incelenen lokusta, alele özgü primerler kullanılarak amplifikasyonun varlığını araştıran bir yöntemdir. Alele-özgü PCR veya amplification refractory mutation system (ARMS) olarakta bilinir HLA üzerindeki polimorfik DNA dizileri, amplifikasyon primerleri olarak kullanılır. Primer çiftinin bir tanesi genetik olarak korunmuş diziye uygunken, diğer primer hedeflenen alele özgü baz değişikliğini 3 ucunda taşıyacak şekilde sentezlenir. Burada primerin 3 ucu hedeflenen dizideki komplementer baza özgüdür. İpliğin polimeraz tarafından uzatması için primerin 3 ucunun kalıba sıkıca bağlanmış olması gerekmektedir. Bu durumda sadece hedef polimorfik diziyi taşıyan aleller çoğalır.

19 PCR-SSP İncelenen örnekte primere özgü dizi yoksa PCR gerçekleşmez. Her tüpte PCR ı kontrol etmek amacıyla her örnekte çoğalması gereken (insan büyüme hormonu geni) bir çift primer, internal kontrol olarak kullanılır. Kontrol primerlerinin konsantrasyonu spesifik primerlerden düşüktür

20 Bir çok allelin bulunduğu lokusları tiplendirmek için kitlerde ayrı reaksiyonlarda bir çok primer seti kulanılır. HLA Sınıf I için 2,3. ekzon HLA Sınıf II için 2. ekzon Bütün reaksiyonların aynı termalcycler cihazında gerçekleşmesi için primerlerin bağlanma derecelerinin optimizasyonu gerekir. SSP yöntemiyle kullanılan primer setlerine bağlı olarak düşük yada yüksek çözünürlükte tiplendirme yapılabilir.

21

22 Uygulanışı DNA İzolasyonu Çekirdekli hücrelerden (kan, dalak, lenf gibi) DNA elde edilir. DNA izolasyonu için fenol kloroform, tuzla çöktürme DNA izolasyon kitleri Tam otomatik DNA izolasyon cihazları kullanılarak da yapılabilir. PCR HLA alellerin belirlenmesi için ayrı tüplerde hedef alellere özgü primerler ve internal kontrol primerleriyle PCR yapılır. Primerler tüplerde liyofilize halde PCR komponentleri (MgCl2, nükleotidler, tampon) ayrı bir tüpte karışım halinde bulunur, Taq Polimeraz ilave edilerek primer ekilmiş tüplere dağıtılır. DNA PCR tüpleri sıcaklık döngülerini sağlayan termal cycler aletine konularak genomik DNA nın ilgili bölgesinin çoğaltılması sağlanır.

23 Elektroforez PCR sonrasında agaroz jel elektroforezi yapılır. Kuyucuklara yüklenen örnekler uygun voltajda TBE (Tris Borat EDTA) gibi iletkenliğini sağlayan bir tampon varlığında yürütülür. Agaroz jel ethidium bromide ile boyanır. Değerlendirme Her kuyucukta bir kontrol bandı ve eğer varsa çoğaltılan diziye özgü PCR ürünü kendi moleküler ağırlığına uygun yürümüş olarak görülür. Pozitif örneklerin kit ile beraber gelen çözümleme tablosuyla ya da bilgisayar programıyla değerlendirilmesiyle HLA tiplendirmesi yapılır

24 M M Olerup SSP HLA-A-B-DR M M M M %2 agaroz jel elektorforezi V -15dk

25 M M M M HLA-A* 24, M HLA B* 08, M HLA DRB1* 01, 03 DRB3

26

27 Dikkat edilmesi gerekenler Negatif kontrol kullanılmalıdır Analiz sırasında çalışılan kitin lot numarası kontrol edilmelidir. Değerlendirme yapılırken internal kontrol bantlarının olması gerektiği unutulmamalıdır. Elektroforez esnasında bir DNA ağırlık markırının kullanılması önemlidir. PCR bantların zayıf veya şüpheli olduğu bazı durumlarda, bantların DNA ağırlık markırıyla karşılaştırılarak büyüklüğünün kontrol edilmesi yanlış pozitifliklere engel olacaktır.

28 PCR SSP Artılar Canlı hücre gerekmez Güvenilir Örnekler aynı gün lab gelmek zorunda değildir Diğer yöntemlerle oluşabilen belirsizliklerde kullanılabilir Düşük veya yüksek çözürlüklü Eksiler Kaliteli DNA Fazla miktarda primer kullanımı zahmetli olabilmektedir Alel dizilerinin bilinmesi gerekli- SBT

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi?

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Dr. Klara DALVA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı Laboratuvarı Genel bilgiler, terimler Doku uyumu çalışmaları,

Detaylı

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle, Bursa, akumral@uludag.edu.tr 1 1. NÜKLOTİDİN

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal İnsan Lökosit Antijenleri Yapı ve İşlevleri Human Leukocyte Antigens, Structure and Functions Gülüzar Özbolat 1, Ebru Dündar Yenilmez 1, Abdullah

Detaylı

DENİZLİ YÖRESİNDE D1S80 (MCT118), D17S5 (YNZ22), IgJH POLİMORFİZMLERİ

DENİZLİ YÖRESİNDE D1S80 (MCT118), D17S5 (YNZ22), IgJH POLİMORFİZMLERİ DENİZLİ YÖRESİNDE D1S80 (MCT118), D17S5 (YNZ22), IgJH POLİMORFİZMLERİ Emine DİNÇ Eylül 2007 DENİZLİ DENİZLİ YÖRESİNDE D1S80 (MCT118), D17S5 (YNZ22), IgJH POLİMORFİZMLERİ Pamukkale Üniversitesi Sağlık

Detaylı

SELEKSİYONA YARDIMCI MARKERLAR (Marker Assisted Selection)

SELEKSİYONA YARDIMCI MARKERLAR (Marker Assisted Selection) SELEKSİYONA YARDIMCI MARKERLAR (Marker Assisted Selection) Geleneksel olarak bireylerin kendisini, atalarını ve varsa döllerinin bilgilerini içeren kriterlere göre seleksiyon yapılmaktadır. Elde edilen

Detaylı

C V C. Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon 5, Ocak 2014. 1. Kullanım Amacı

C V C. Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon 5, Ocak 2014. 1. Kullanım Amacı DOT120v8: Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları, CE Revizyon 5 Sayfa 1 / 11 1. Kullanım Amacı Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon

Detaylı

REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ Klonlama Birçok moleküler genetik tekniğinin kalbi gendir. Gen, genetik manipülasyonlarda kullanılmadan önce izole edilmeli ve iyi karakterize edilmelidir.

Detaylı

MİKROBİYOLOJİDE BİYOTEKNOLOJİ. Doç. Dr. Funda BAĞCIGİL

MİKROBİYOLOJİDE BİYOTEKNOLOJİ. Doç. Dr. Funda BAĞCIGİL MİKROBİYOLOJİDE BİYOTEKNOLOJİ Doç. Dr. Funda BAĞCIGİL Biyoteknoloji; Genetik materyallerde moleküler düzeyde yapılan manipulasyonlarla yeni ve istenilen fenotipte organizmalar ve faydalı ürünler elde etmektir

Detaylı

PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi

PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi Hafta V PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi Doç. Dr. Hilâl Özdağ F Đ Z Đ K Đ A L T Y A P I Reaksiyonda kullanılanlar: P C R I. Kalıp DNA a) PCR degrade

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ HLA-G GENİNİN 3' UT BÖLGESİNDEKİ 14 BAZ ÇİFTLİK DELESYON POLİMORFİZMİNİN FERTİLİZASYON ÜZERİNE ETKİSİ Evrim ÜNSAL Danışman Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİNDE HLA (HUMAN LEUCOCYTE ANTİGENS) TİPLERİ VE SIKLIĞININ SAPTANMASI

AKDENİZ BÖLGESİNDE HLA (HUMAN LEUCOCYTE ANTİGENS) TİPLERİ VE SIKLIĞININ SAPTANMASI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI AKDENİZ BÖLGESİNDE HLA (HUMAN LEUCOCYTE ANTİGENS) TİPLERİ VE SIKLIĞININ SAPTANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 6 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE

Detaylı

SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA ALANLARI

SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA ALANLARI T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TIBBĠ BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Hilmi TOZKIR SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA

Detaylı

Hücre Neden DNA sını Replike Eder? ÇÜNKİ Mitoz Bölünmenin Gerçekleşmesi İçin S Evresinde DNA nın 2 Katına Çıkması Gerekmektedir

Hücre Neden DNA sını Replike Eder? ÇÜNKİ Mitoz Bölünmenin Gerçekleşmesi İçin S Evresinde DNA nın 2 Katına Çıkması Gerekmektedir DNA REPLİKASYONU Hücre Neden DNA sını Replike Eder? ÇÜNKİ Mitoz Bölünmenin Gerçekleşmesi İçin S Evresinde DNA nın 2 Katına Çıkması Gerekmektedir Hücre yaşam döngüsü G 1, S, G 2, Mitoz,evreleri ile tamamlar.

Detaylı

T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI

T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI Hazırlayan: Ekrem AKBULUT Danışman: Yrd.Doç.Dr. Dilek Turgut-BALIK Yüksek Lisans Semineri

Detaylı

GÜVENLİ VE ETKİN LABORATUVAR UYGULAMALARI 111-546. DNA, RNA, Protein. Doç. Dr. Hilâl Özdağ. Moleküler Lab ında İpuçları

GÜVENLİ VE ETKİN LABORATUVAR UYGULAMALARI 111-546. DNA, RNA, Protein. Doç. Dr. Hilâl Özdağ. Moleküler Lab ında İpuçları GÜVENLİ VE ETKİN LABORATUVAR UYGULAMALARI 111-546 DNA, RNA, Protein Doç. Dr. Hilâl Özdağ Moleküler Lab ında İpuçları Ne yaparsanız yapın niye yaptığınızı, yapılan işin gerisinde yatan teoriyi öğrenin.

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013)

Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013) Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013) ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 1 DNA moleküllerinin analizinde çok çeşitli yöntemler

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ G. OLCABEY, 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI KAYSERİ VE NİĞDE İLLERİNDE POPULUS SPP. DE GAL OLUŞTURAN

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. İsa GÖKÇE 2008 Her hakkı saklıdır

Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. İsa GÖKÇE 2008 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİSMAPAŞA ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ PCR EACER LARAK YEİ KİMYASALLARI KULLAABİLİRLİĞİİ ARAŞTIRILMASI Sema BİLGİ Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. İsa GÖKÇE 2008 er hakkı saklıdır

Detaylı

Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve Uygulama Alanları

Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve Uygulama Alanları ARŞİV 2003; 12:138 Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve Uygulama Alanları Araş.Gör.Burcu OKUTUCU* Yrd.Doç.Dr.Sacide PEHLİVAN** DNA replikasyonu yani DNA nın kendini eşlemesi, DNA

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ İŞİTME ENGELLİLERDE GJB2 MUTASYONLARININ SIKLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ İŞİTME ENGELLİLERDE GJB2 MUTASYONLARININ SIKLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ İŞİTME ENGELLİLERDE GJB2 MUTASYONLARININ SIKLIĞI Bio. Doruk Taylan Danışman Öğretim Üyesi Doç.Dr.Mustafa TEKİN 2008-ANKARA

Detaylı

DNA ARAÇLARI ve BİYOTEKNOLOJİ

DNA ARAÇLARI ve BİYOTEKNOLOJİ DNA ARAÇLARI ve BİYOTEKNOLOJİ Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER DNA Düzenlenmesi İnsan DNA sı ile yapılan ilk çalışmalar için yani çalışma yöntemi geliştirilmesi için yaklaşık 1 milyon dolar

Detaylı

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 01 Sayı: 03 Sayfa: 19-42 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030303.pdf Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TIBBĐ BĐYOLOJĐ VE GENETĐK ANABĐLĐM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TIBBĐ BĐYOLOJĐ VE GENETĐK ANABĐLĐM DALI T.C. BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TIBBĐ BĐYOLOJĐ VE GENETĐK ANABĐLĐM DALI MATER AL VE FETAL MBL2 GE OTĐPLERĐ Đ PRETERM DOĞUMLARLA ĐLĐŞKĐSĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Biyolog Ayşe TANERĐ ANKARA,

Detaylı

LEPTİN RESEPTÖR GENİ VE NÖROPEPTİD Y GENİ POLİMORFİZMLERİNİN OSAHS İLE İLİŞKİSİ

LEPTİN RESEPTÖR GENİ VE NÖROPEPTİD Y GENİ POLİMORFİZMLERİNİN OSAHS İLE İLİŞKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LEPTİN RESEPTÖR GENİ VE NÖROPEPTİD Y GENİ POLİMORFİZMLERİNİN OSAHS İLE İLİŞKİSİ İlknur ÇINAR YÜKSEK LİSANS TEZİ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Danışman

Detaylı

GENETİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

GENETİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ GENETİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Sürüm 1 Eylül 2013 Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın hiçbir bölümü Türk Hematoloji Derneği nden yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz, elektronik ortamda saklanamaz, elektronik

Detaylı

HLA LABORATUVARLARINDA ÇALIŞILAN TESTLERİN STANDARDİZASYONU. Prof. Dr. Belma DURUPINAR TİGED 2013

HLA LABORATUVARLARINDA ÇALIŞILAN TESTLERİN STANDARDİZASYONU. Prof. Dr. Belma DURUPINAR TİGED 2013 HLA LABORATUVARLARINDA ÇALIŞILAN TESTLERİN STANDARDİZASYONU Prof. Dr. Belma DURUPINAR TİGED 2013 "yapmış olmak için yapmak" Ya şansınız tutmazsa? AMAÇ Kaliteli, hata riski düşük ve güvenilirliği yüksek

Detaylı

KABUKLULAR FINDIK WHEAT BUĞDAY YUMURTA YER PEANUT FISTIĞI SOYA

KABUKLULAR FINDIK WHEAT BUĞDAY YUMURTA YER PEANUT FISTIĞI SOYA ET ÜRÜNLERİNDE TAĞŞİŞ Tağşiş; gıda maddesinin mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi hali olarak tanımlanmaktadır. Gıda ürünlerinde; tağşiş bir çok şekilde yapılabilmektedir.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONYA BÖLGESİ NDEKİ MASTİTİSLİ İNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ REAL-TIME PCR İLE ÇEŞİTLİ VİRULANS GENLERİNİN (PVL, LukED, γ-hemolizin)

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DNA PARMAKİZİ YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ. HAZIRLAYAN Bünyamin ATMIŞ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DNA PARMAKİZİ YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ. HAZIRLAYAN Bünyamin ATMIŞ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DNA PARMAKİZİ YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ HAZIRLAYAN Bünyamin ATMIŞ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Dilek TURGUT BALIK 1. PARMAKİZİ 2. DNA PARMAKİZİ 3.

Detaylı