İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)"

Transkript

1 İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak tarih ve 5708 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Tutanağın ilanı ile Olağanüstü Genel Kurul un tescili tamamlanmıştır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. SPK Seri XI No:25 sayılı tebliği uyarınca uygulanan muhasebe standartlarında değişiklik yapılarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) geçilmesi ve bu çerçevede 31 Aralık 2003 tarihinden itibaren Şirketimiz adına düzenlenecek mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanmasına karar verilmiş olup, bu durum 21 Ocak 2004 tarihli Yönetim Kurulu nda karara bağlanmıştır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren hesap döneminden başlamak üzere Ulaslararası Finansal Raporlama Standartları na göre konsolide mali tablo düzenlenmesine karar verilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. ile ilgili olarak tarihinden gelen tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri. VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Milangaz ile 2004 yılından itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl süreli yeni bir LPG İkmal sözleşmesi imzalanmıştır. Bu yeni sözleşme kapsamında Petrogaz markası altında satılan LPG'nin ikmali Milangaz tarafından yapılacak olup sözkonusu anlaşma ile Şirketimiz karlılığı olumlu etkilenecektir. Petrol Ofisi A.Ş.'nden basında yeralan habere ilişkin olarak Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri. VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Petrol İş Sendikası tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na, Şirketimizin İdareye olan borcunun vadesine ilişkin koşul değişikliğinin iptaline yönelik olarak bir dava açılmış ve Şirketimiz sözkonusu davaya müdahil olarak iştirak etmiştir. Şirketimiz davanın tarafı değildir. Özelleştirme Yüksek Kurulu kararına karşı açılan davayı görüşen Ankara 10. İdare Mahkemesi, borcun vadesine ilişkin koşul değişikliğinde yürütmenin durdurulmasına karar verirken sendikanın satışın iptali yönündeki istemini ise reddetmiştir. Konu ile ilgili tebligat dün akşam saatlerinde Şirketimize iletilmiş olup hukuki süreç devam etmektedir. Bahsi geçen karar Şirketimiz faaliyetlerini etkilememektedir. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın tarih ve B.02.1.ÖİB /2053 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarih ve 4/GİD/249/MS/2884 sayılı yazınız. İlgi yazınızda, tarihinde basında yer alan haberde, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun Petrol Ofisi A.Ş.'nin borçlarını 2005'den 2007'ye erteleyen kararı ile ilgili olarak Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiğine, Petrol İş Sendikası'nın satışın iptali yönündeki istemini ise reddedildiğine ilişkin bilgilere yer verildiği belirtilerek, bu konudaki İdaremiz açıklamasının tarafınıza gönderilmesi istenmektedir. İdaremizin Petrol Ofisi A.Ş. sermayesinde bulunan % 25.8 oranındaki hissesi, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun tarih ve 2002/41 sayılı kararına istinaden tarihinde imzalanan hisse satış sözleşmesi çerçevesinde İMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.'ye satılmıştır. Satış sözleşmesinde, toplam TL tutarındaki satış bedelinin TL'lik kısmının senet takasının gerçekleştiği tarihte peşin ödenmesi, bakiye TL 'nin peşinat ödemesinin yapıldığı tarihi izleyen 3 yılda, 3 taksitte 12 aylık TÜFE*1.05 oranından işleyecek faizi ile birlikte tahsil edilmesi hükme bağlanmıştır. Peşinat bedeli senet takasının gerçekleştiği tarihinde ödenmiş, bakiye borç ise Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun tarih ve 2003/50 sayılı kararı ile, 2003 yılından itibaren 5 yılda, her biri TL'lik taksitler halinde 12 aylık TÜFE*1.05 oranından işleyecek faizi ile birlikte ödenmek üzere yeniden vadelendirilmiştir. Alıcı bu karara istinaden 2003 yılında ödenmesi gereken TL tutarındaki taksit bedelini İdaremiz hesabına yatırmıştır. Petrol İş Sendikası tarafından tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile bu karara dayanak olan ve geçersiz hale gelen tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Ankara 10. İdare Mahkemesi' nin 2003/1692 sayılı dosyasında açılan davada mahkeme tarihinde, tarih ve 2003/50 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının yürütülmesinin durdurulmasına, tarih ve 2002/41 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının yürütülmesinin durdurulması isteminin ise reddine karar vermiştir. İdaremize tarihinde tebliğ edilen bu karara itiraz edilecektir. Bilgilerinize arz ederim. İsmail DESTAN Başkan a. Başkan Yardımcısı Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TVS Spor Medya A.Ş. tarafından; MGM Plastik Metal Elektronik İns. Nak. Turizm Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş. ile imzalanan bay/bayan ve çocuk kol saati ve güneş gözlüğü ile değerli madenden imal edilmiş çakmak üretilmesini, Petrol Ofisi A.Ş. ile imzalanan TV yarışma programı, Mor Ajans Kırtasiye Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ile imzalanan kırtasiye malzemeleri üretilmesini amaçlayan, alt lisans sözleşmesinin onaylandığının bildirilmesidir. 1

2 Türk Hava Yolları A.O. nun tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihli basında yer alan THY'de POAŞ zararı başlıklı habere ilişkin olarak Ortaklığımız açıklaması şöyledir. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ) ve Türk Hava Yolları A.O. arasında akaryakıt imtiyaz ücreti ile ilgili olarak adli ve idari yargıya intikal etmiş davalarda kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmamaktadır tarihli Ortaklığımız Yönetim Kurulu Kararı ile imzalanan protokol gereğince başlatılan uygulamaya Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nun tarihli Kararı ile Ağustos 2003 faturasını kapsayacak şekilde son verilmiştir. Halihazırda ihtilafın taraflar arasında sulhen çözümü için üçlü görüşmelere devam edilmektedir. Konu Ortaklığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca da inceleme ve soruşturma kapsamına alınmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın tarih B.02.I.ÖİB /2225 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarih ve 4/GİD-249/MS-2884 sayılı yazınız. İlgi yazınızda, tarihinde basında yer alan haberde, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun Petrol Ofisi A.Ş.'nin borçlarını 2005'den 2007'ye erteleyen kararı ile ilgili olarak Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiğine, Petrol İş Sendikası'nın satışın iptali yönündeki isteminin ise reddedildiğine ilişkin bilgilere yer verildiği belirtilerek, bu konudaki İdaremiz açıklamasının tarafınıza gönderilmesi, ayrıca konuya ilişkin gelişmeler hakkında her aşamada Borsa'ya bilgi verilmesi istenmektedir. Bu konuda tarafınıza gönderilen tarih ve 2053 sayılı yazımızda da belirtildiği üzere, Petrol İş Sendikası'nın, tarih ve 2003/50 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile bu karara dayanak olan ve geçersiz hale gelen tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 2003/1692 sayılı dosyasında açtığı davada anılan mahkemece verilen yürütmenin durdurulması kararına karşı tarihinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. İsmail DESTAN Başkan A. Başkan Yardımcısı Petrol Ofisi A.Ş. nin olağan gündem maddelerinin yanısıra 2003 yılı içinde hesaplanan kurumlar vergisi için ayrılan karşılık ile nihai vergi hesaplaması sonucunda oluşacak vergi tutarı arasındaki farkın Olağanüstü Gelirler ve Karlar Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabına eklenmesi veya Olağanüstü Giderler ve Zararlar Önceki Dönem Gider ve Zararları hesabından alınması için Yönetim Kurulu na yetki verilmesi konusunun da görüşüleceği 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın Çarşamba günü saat 14:00 de Eski Büyükdere Caddesi, No:37, Maslak, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihinde kamuoyuna açıklanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na göre düzenlenmiş mali tablolarında Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI No:25 sayılı Tebliğe istinaden kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda baz alınacak konsolide olmayan özsermaye detayları aşağıdaki gibidir. Milyon TL Sermaye İlave Sermaye (birleşmeden gelen) Yasal Yedek Olağanüstü Yedek Maliyet Artış Fonu Diğer Yedekler Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Net Kar Geçmiş Yıl Zararları Toplam Özsermaye Yukarıda tarihi değerleri ile gösterilmiş kalemlerin endekslenmiş değerleri ve özsermaye enflasyon düzeltme farkları aşağıdaki gibidir; Milyon TL Tarihi Değerler Endekslenmiş Değer Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Sermaye Yasal Yedek Olağanüstü Yedek Maliyet Artış Fonu Diğer Yedekler Toplam

3 Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun tarihli kararı ile; Kayıtlı sermaye tavanı TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin TL artırılarak, TL ndan TL na yükseltilmesi ve artırılan TL nın Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28. maddesi kapsamında satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen TL karın ve 2002 yılı bilançosunda mevcut TL maddi duran varlık yeniden değerleme değer artış fonunun sermayeye eklenmesi sureti ile karşılanmasına ve bu yolla artırılacak sermayeyi temsil etmek üzere adedi hamiline yazılı A grubu, adedi nama yazılı B grubu olmak üzere toplam adet 13. tertip hisse senetlerinin ihraç edilmesi, ihraç edilen hisse senetlerinin ortaklara mevcut payları oranında ve mevcut hisse senetlerinin 13 numaralı yeni pay alma kuponları karşılığında bedelsiz ve usulüne uygun olarak dağıtılması kararlaştırılmıştır. Gerekli iznin alınabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu na başvurulacaktır. Ayrıca Şirketimizin tarihinde yapılan 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2003 yılı karından gerekli mahsuplar yapıldıktan ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan TL tutarındaki kardan TL tutarında kar payının 2004 yılı Temmuz ayı sonuna kadar hisse senedi olarak dağıtılması ve kalan tutarın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçelere eklenmesine, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere B Grubu Pay Sahibi Ortaklarca gösterilen adaylardan Sayın Caner Çimenbiçer, Sayın İmre Barmanbek, Sayın Fahri Kayhan Söyler, Sayın Yahya Üzdiyen, Sayın Adnan Bali ve Sayın Mevlüt Tufan Darbaz ın, A Grubu Pay Sahibi Ortaklarca gösterilen adaylardan Sayın Ahmet Vural Akışık, Sayın Mahmut Magemizoğlu ve Sayın Ertuğrul Feyzi Tuncer in Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere B Grubu Pay Sahibi Ortaklarca gösterilen adaylardan Sayın Hüseyin Cem Kölemenoğlu ve Sayın Murat Bilgiç in, A Grubu Pay Sahibi Ortaklarca gösterilen adaylardan Sayın Zeynep Hansu Önem in Denetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, 2004 yılı Bağımsız Denetimi için Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin atanmasının onaylanmasına karar verilmiş ve yıl içinde yapılan TL tutarındaki bağış ortakların bilgisine sunulmuştur. Ayrıca sözkonusu genel kurulda 2003 yılı için hesaplanan kurumlar vergisi için ayrılan karşılık ile nihai vergi hesaplaması sonucunda oluşacak vergi tutarı arasındaki farkın Olağanüstü Gelirler ve Karlar Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabına eklenmesi veya Olağanüstü Giderler ve Zararlar Önceki Dönem Gider ve Zararları hesabından alınması için Yönetim Kurulu na yetki verildiği bildirilmiş olup, genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 5 Nisan 2004 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Kayıtlı sermaye tavanı 385 trilyon TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 45 trilyon TL artırılarak; 300 trilyon TL ndan 345 trilyon TL na yükseltilmesi, Artırılan 45 trilyon TL nin 15 trilyon TL sinin tarih ve 2004/10 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28. Maddesi kapsamında satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen TL karın ve 2002 yılı bilançosunda mevcut TL maddi duran varlık yeniden değerleme değer artış fonunun sermayeye eklenmesi sureti ile karşılanmasına, geri kalan 30 trilyon TL sinin ise tarihli Genel kurul kararına istinaden 2003 yılı kar payından karşılanmasına ve her iki sermaye artırımının birleştirilerek tek bir sermaye artırımı şeklinde yapılmasına, Artırılacak sermayeyi temsil etmek üzere milyon adedi hamiline yazılı A grubu milyon adedi nama yazılı B grubu olmak üzere toplam 45 milyar adet 13. Tertip hisse senetlerinin ihraç edilmesine, iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımının 13 numaralı yeni pay alma kuponu karşılığında, 2003 yılı kar payından yapılacak sermaye artırımının ise 2003 yılı kar payı kuponu karşılığında bedelsiz ve usulüne uygun olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, İhraç edilecek 13. Tertip hisse senetlerinin küpür dağılımının belirlenmesi ve sermaye artırımı ile gerekli tüm işlemlerin ve başvuruların yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, karar verilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Vural Akışık, Başkan Vekilliğine Caner Çimenbiçer'in getirilmesine ve tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:X, 19 no'lu Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 3. maddesinde yeralan hüküm uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine, Mahmut Magemizoğlu ve Yahya Üzdiyen'in atanmasına, bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB'na bildirimde bulunulması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın (ÖİB) tarih ve 2053 sayılı yazısı, tarih ve 2225 sayılı yazısı ile, Şirketimizce yapılan tarih ve 6280 sayılı özel durum açıklamasında belirtildiği gibi; Petrol İş Sendikası nın ÖİB na yönelik olarak Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2003/50 sayılı kararının iptaline ilişkin davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Yürütmenin durdurulması kararına karşı ÖİB tarafından yapılan itiraz Ankara Bölge İdare Mahkemesi nce reddedilmiştir. Davanın esastan görüşülmesi ise devam etmektedir. ÖİB, tarih ve 3003 sayılı yazısı ile yürütmeyi durdurma kararı dikkate alınarak 2003 yılı taksidine ilişkin ödemenin önceki sözleşme esaslarına göre yapılmasını talep etmiştir. Bu hususa ilişkin Şirketimiz değerlendirmeleri devam etmektedir. 3

4 T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın tarih ve B.02.1.ÖİB /3244 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarih ve 4/GİD/249/MS/2884 sayılı yazınız. İlgi yazınızda, tarihinde basında yer alan haberde, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun Petrol Ofisi A.Ş.'nin borçlarını 2005'den 2007'ye erteleyen kararı ile ilgili olarak Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiğine, Petrol İş Sendikası'nın satışın iptali yönündeki istemini ise reddedildiğine ilişkin bilgilere yer verildiği belirtilerek, bu konudaki İdaremiz açıklamasının tarafınıza gönderilmesi, ayrıca konuya ilişkin gelişmeler hakkında her aşamada Borsaya bilgi verilmesi istenmektedir. Petrol İş Sendikası'nın, tarih ve 2003/50 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile bu karara dayanak olan ve geçersiz hale gelen tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 2003/1692 sayılı dosyasında açtığı davada anılan mahkemece verilen yürütmenin durdurulması kararına karşı yapılan itiraz, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin tarih ve 2004/679 sayılı kararı ile reddedilmiştir. Bilgilerinize arz ederim. İsmail DESTAN Başkan a. Başkan Yardımcısı Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin, tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin % 25.8 oranındaki hissesinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ndan satın alınması nedeniyle oluşan borcun peşinatının ödenmesinden sonra kalan kısmının, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun 2003/50 sayılı kararını takiben Özelleştirme idaresi Başkanlığı ile Şirketimiz arasında 18 Eylül 2003 tarihinde imzalanan tarihli hisse satış sözleşmesine ek sözleşmeye göre ödenmesi gerekirken, tarafı olmamamıza rağmen, açılmış bulunan davada Ankara 10. İdare Mahkemesi nin Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı nın yürütmesinin durdurulması konusunda karar vermiş olması nedeniyle, yasal yükümlülüğümüz bulunmamasına karşın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın tarih ve B.02.1.ÖİB /3003 sayılı yazısı ile talep ettiği ,-TL nin her türlü talep, dava ve geri alma haklarımız saklı kalmak kayıt ve şartıyla şeklinde ihtirazi kayıt konularak ödenmesine, bu husustaki işlemlerin takip ve sonuçlandırılması konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin % 25.8 oranındaki hissesinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan (ÖİB) satın alınması nedeniyle oluşan borcun peşinatının ödenmesinden sonra kalan kısmının Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2003/50 sayılı kararını takiben Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Şirketimiz arasında 18 Eylül 2003 tarihinde imzalanan, tarihli Hisse Satış Sözleşmesine Ek Sözleşme ye göre ödenmesi gerekirken, tarafı olmamamıza rağmen açılmış bulunan davada Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı'nın yürütmesinin durdurulması konusunda karar vermiş olması nedeniyle, yasal yükümlülüğümüz bulunmamasına karşın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın talep ettiği tutar her türlü talep, dava ve geri alma haklarımız saklı kalmak kayıt ve şartıyla şeklinde ihtirazi kayıt konularak tarihinde ödenmişti. Buna karşılık, ÖİB toplam 90 trilyon TL tutarındaki teminat mektubunu ve tarihli hisse satış sözleşmesi uyarınca rehin olunan hisse senetlerinden ödenen takside karşılık gelen kısmını serbest bırakılacağını tarihli yazısı ile Şirketimize bildirmiştir. İşlemler önümüzdeki günlerde tamamlanacaktır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz, uluslararası piyasalara eurobond ihracı konusunda, uluslararası bir yatırım bankasına yetki vermiştir. Türk Hava Yolları A.O. nun tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Ortaklığımızın tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Ortaklığımıza yıllık USD'lık ek gelir getirmesi beklenen projede Zorlu Holding bünyesinde bulunan Zorlu O&M ile gaz türbinli jeneratörlerin bakımı konusunda anlaşma imzalanması, Ortaklığımız 2004/2006 dönemi uçak ihtiyacını teminen yapılan çalışmalar kapsamında 1 adet A320/200 uçağının kiralanması, kiralanmanın uygun bulunması halinde sözleşmeye ilişkin müzakerelerin ve gerekli işlemlerin yürütülmesi anlaşmaların imzalanması, Ortaklığımız ile Petrol Ofisi A.Ş. arasındaki akaryakıt imtiyaz ücreti konusunda Protokol imzalanması, Ortaklığımız ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi arasında akaryakıt imtiyaz ücreti konusunda protokol hazırlanması ve bu protokolun imzalanması konularında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz ile Türk Hava Yolları A.O. (THY) arasında akaryakıt ikmali imtiyaz ücreti konusunda protokol imzalanmıştır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz, tarihi itibariyle ithalat kısıtlamasının yürürlükten kalkacak olması nedeniyle, pazarın yeni ürün ihtiyacına daha kısa sürede cevap verebilmek, ürün ikmallerinde mevsimsel ve talepsel fiyat dalgalanmalarından yararlanmak ve diğer sinerjiler elde etmek amacıyla m³ lük ilave tank kapasitesi yatırımını incelemeye almış ve bu çerçevede Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliği kapsamında çalışmalara başlamıştır. 4

5 Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz 3 Mart 2004 tarihinde yayımlanmış 31 Aralık 2003 tarihli konsolide mali tabloları, Şirket in Uluslararası Piyasalarda Eurobond ihracına yönelik çalışmaları sırasında, daha uygun gösterimi sağlayabilmek açısından, konsolide mali tablolarda yapılan sınıflama değişiklikleri ve konsolide mali tablo dipnotlarına eklenen ilave bilgiler doğrultusunda yeniden düzenlenmiş ve farklılıklar 4.U no lu konsolide mali tablo dipnotunda belirtilmiştir. Aynı şekilde şirketimizin 9 Haziran 2004 tarihinde yayımlanmış 31 Mart 2004 tarihli özet konsolide mali tabloları, şirket in Uluslararası Piyasalarda Eurobond ihracına yönelik çalışmaları sırasında, daha uygun gösterimi sağlayabilmek açısından, 1 Ocak Mart 2003 ara dönemini kapsayan özet konsolide özsermaye değişim tablosu ile özet konsolide nakit akım tablosunda şirket in ilişkili taraflardan olan milyon TL tutarında alacağına yönelik yaptığı değişiklik nedeniyle yeniden düzenlenmiştir. Yeniden düzenlenen sözkonusu mali tablolar ekte yayınlanmaktadır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Uluslararası derecelendirme kuruluşları Standart&Poor's ve Fitch Ratings Şirketimizi derecelendirmeye tabi tutmuştur. Fitch Ratings, Şirketimiz kredi notunu B+ olarak vermiştir. Fitch Ratings'in Şirketimize vermiş olduğu not ülkemiz için yine bu kuruluş tarafından verilmiş olan kredi notu ile aynı seviyede bulunmaktadır. Standart & Poor's ise Şirketimiz kredi notunu B olarak vermiştir. S&P tarafından verilen şirket kredi notu ülkemizin en güçlü kuruluşlarına verilen notlar ile aynı düzeydedir. Her iki kredi notunun görünümü de durağandır. Rating çalışmalarının sonuçları bugün yurt dışında bu iki kuruluş tarafından açıklanacaktır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde tarafınıza gönderdiğimiz özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere Şirketimiz uluslararası piyasalarda eurobond ihracı konusunda, uluslararası bir yatırım bankasına yetki vermişti. Bu kapsamda, sözkonusu sürece aracılık etmek üzere sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Cayman Adalarında yerleşik,kayıtlı sermayesi ABD $ olan PO Oil Financing Ltd. ticaret ünvanlı bir şirket kurulmuştur. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde Borsanız Başkanlığı'na gönderdiğimiz özel durum açıklamamızda, uluslararası piyasalara eurobond ihracı sürecine aracılık etmek üzere, yurt dışında yerleşik, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz PO Oil Financing Ltd. ticaret unvanlı bir şirket kurulduğu belirtilmişti. Sözkonusu eurobond ihracının PO Oil Financing Ltd. tarafından, Şirketimizin garantisi altında yapılması planlanmaktadır. Öte yandan ihracın zamanlaması, fiyat ve miktar gibi konular piyasa koşulları doğrultusunda karara bağlanacaktır. Bu çerçevede, Şirketimiz tarafından verilecek garantinin miktarı da ihraç aşamasına gelindiğinde kesinlik kazanabilecektir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin C grubu nama yazılı imtiyazlı hisselerine tanınan hakların sona erdirilmesine ve anılan hisselerin hamiline yazılı hale dönüştürülerek A grubu hisselere ilave edilmesine ilişkin gün ve 2002/15 sayılı Özelleştirme Yüksek kurulu kararının iptali talebiyle Başbakanlık ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın aleyhine Ankara 6. İdare Mahkemesi'ne açılan davada anılan mahkeme davanın reddine karar vermiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz tarafından daha önce yetkilendirilen Citi İslamic Investment Bank E.C. ve Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş. nin düzenleyici ve Citi İslamic Investment Bank E.C. nin ayrıca mudarip olarak da rol aldığı 92.5 milyon ABD dolarlık murabaha sendikasyonu ile ilgili alaşma 15 Temmuz 2004 tarihinde Şirketimizce imzalanmıştır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yurt dışında kurulmuş bulunan PO Oil Financing Limited tarafından, şirketimizin garantisi ile ihraç edilecek tahvillerin ihraç ve satış çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır. 175 milyon ABD dolar nominal değerindeki tahviller 5 yıl vadeli olup vade başlangıcı 22 Temmuz 2004, vade sonu 22 Temmuz 2009, yıllık % 9.75 sabit faizli ve altı ayda bir faiz ödemelidir. İmza ve kapanış aşamalarında Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ilave açıklamalarda bulunulacaktır. Tahvil ihracı ile ilgili belgeler, doğrudan ya da dolaylı olarak Amerika Birleşik devletleri nde dağıtılmayacaktır. Bu belgeler sözkonusu tahvillerin Amerika Birleşik Devletleri nde satılması için bir teklif oluşturmamaktadır. Tahviller, kayıt altına alınmadıkça veya kayıt altına alınma yükümlülüğünden muaf tutulmadıkça, Amerika Birleşik Devletleri nde ihraç edilemez ya da satılamaz. Amerika Birleşik Devletleri nde herhangi bir halka arz yapılmayacaktır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin garantisi ile yurt dışında yapılan 175 milyon ABD Doları tutarındaki tahvil ihracı, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından B+ notu ile derecelendirilmiştir. Söz konusu notun görünümü durağandır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin garantisi ile yurt dışında yapılan 175 milyon ABD Doları tutarındaki tahvil ihracı, uluslararası derelendirme kuruluşu Standart&Poor's tarafından B notu ile derecelendirilmiştir. 5

6 Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihli özel durum açıklamamızda yurtdışında kurulmuş olan PO Oil Financing Limited tarafından, Şirketimiz garantisi altında yapılacak eurobond ihracına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Bu kapsamda, sözkonusu eurobond ihracı ile ilgili anlaşmalara ilişkin imza süreci tamamlanmıştır. Tahvil ihracı ile ilgili belgeler, doğrudan ya da dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde dağıtılmayacaktır. Bu belgeler söz konusu tahvillerin Amerika Birleşik Devletleri'nde satılması için bir teklif oluşturmamaktadır. Tahviller, kayıt altına alınmadıkça veya kayıt altına alınma yükümlülüğünden muaf tutulmadıkça, Amerika Birleşik Devletleri'nde ihraç edilemez ya da satılamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir halka arz yapılmayacaktır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihli özel durum açıklamamızda yurtdışında kurulmuş olan PO Oil Financing Limited tarafından, Şirketimiz garantisi altında yapılan eurobond ihracına ilişkin imza sürecinin tamamlandığı hakkında bilgi verilmişti. Bu kapsamda, sözkonusu eurobond ihracına ilişkin tüm süreç tamamlanmış ve ihraç edilen eurobond Lüksemburg Borsasında kayda alınmıştır. Eurobond ihracından elde edilen kaynak şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bilindiği gibi, Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, tarihi itibariyle isteğe bağlı olarak Seri XI, No:25 Tebliği uygulamaya ve mali tablolarını UFRS uyarınca hazırlamaya başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu, sonrasında yaptığı düzenlemelerle, UFRS uyarınca düzenlenen mali tablolarda oluşan dağıtılabilir karın en az %20 si oranında kar dağıtımını zorunlu hale getirmiş ve dağıtımın genel kurulların alacağı karara bağlı olarak nakit veya kar payının sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek hisse senetlerinin bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması suretiyle 2004 yılı Temmuz ayının sonuna kadar tamamlanmasını zorunlu kılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemelerine paralel olarak, Şirketimizin 31 Mart 2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 2003 yılı karından gerekli mahsuplar yapıldıktan ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kardan 30 trilyon TL tutarında kar payının 2004 yılı Temmuz ayı sonuna kadar bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması ve kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesi karara bağlanmıştır. Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : XI No:25 sayılı Tebliğ inin 722. Maddesinde UFRS Farklarına ilişkin kayıtların işletmelerin diğer mevzuat uyarınca tutmakla mükellef oldukları kanuni defter ve belgelere kaydedilemeyeceği ve bu kayıtların değiştirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu durum, gerek Maliye Bakanlığı nın gerekse Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri çerçevesinde kanuni defterlere intikal ettirilmemesi gereken karın (UFRS farklarının) dağıtımı ve sermayeye eklenmesini mevzuat uyarınca gerekli hale getirmektedir. Ancak, bu uygulama Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Maliye Bakanlığı düzenlemeleri karşısında bir belirsizlik ortaya çıkmaktadır. Kar dağıtımı ve bağlantılı sermaye artırımının Şirketimiz yasal kayıtlarına yansıtılması hususunda oluşan belirsizliğin ortadan kaldırılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu ndan ve Maliye Bakanlığı ndan yazılı görüş talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 14 Temmuz 2004 tarihli yazıda, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarda oluşan karın ve fonların kar dağıtımı ve sermaye arıtrımında kullanılabileceği belirtilmiş, ancak muhasebe kayıtlarının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin bir görüş belirtilmemiş, kayıt hususunda Maliye Bakanlığı ndan yazılı görüş alınması gerektiği ifade edilmiştir. Maliye Bakanlığı na bu hususa ilişkin olarak yeniden başvurulmuştur. Bu doğrultuda, kar dağıtımı ve bağlantılı sermaye artırımının sonucu ancak söz konusu kurumlardan alınacak olan görüşlerin neticesinde açıklığa kavuşacaktır. Yukarıdaki açıklamalar ışığında, kar dağıtımı ve bağlantılı sermaye artırımının Temmuz ayı sonuna kadar tamamlanması mümkün görülmemekte olup söz konusu sürenin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu na başvurulmuştur. Kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz Genel Kurul kararının nasıl uygulanacağı ancak Sermaye Piyasası Kurulu ve Maliye Bakanlığı ile yapılan çalışmaların tamamlanmasından sonra belirlenecektir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimiz Genel Kurul nca alınan karar doğrultusunda yapılacak kar dağıtımı ve bağlantılı sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu ve Maliye Bakanlığı na görüş için başvurulmuş olduğu, konuyla ilgili olarak SPK nın daha önce görüşünü belirttiği ve artırım için Maliye Bakanlığı nın görüşünün beklendiği açıklanmıştı. Maliye Bakanlığı ndan konu ile ilgili görüş tarafımıza ulaşmıştır. Diğer yandan SPK kar dağıtımı ve bağlantılı sermaye artırımı için 1 Ağustos tan başlamak üzere şirketimize 30 günlük ek süre vermiştir. Şirketimiz belirlenen süre içerisinde bedelsiz sermaye artırım işlemlerini tamamlamayı teminen çalışmalarına başlamıştır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ile yapılan tarihli hisse satış sözleşmesi uyarınca 2. Taksidi oluşturan TL si anapara, TL si faiz olmak üzere toplam TL tutarındaki ödeme tarihinde ÖİB hesabına yatırılmıştır. Petrol Ofisi A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin 30 Trilyon TL 2003 yılı kar payından, 15 trilyon TL iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam 45 Trilyon TL (%15) bedelsiz artırılarak 300 trilyon TL den 345 trilyon TL ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 2003 yılı kar payı ve 13 nolu yeni pay alma kuponları karşılığında tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde, bu sürenin bitiminden sonra T. İş Bankası A.Ş. nin İstanbul Merkez şubesinde dağıtılacağı bildirilmiştir. Başvuru Yerleri: T. İş Bankası A.Ş. nin İstanbul da Merkez, Rıhtım Kadıköy, Yenicami, Maslak, Ankara da Ankara ve Yenişehir, İzmir, Adana ve Bursa şubeleri 6

7 Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim kurulumuzdaki görevlerin dağılımı dönüşümlü olarak yapıldığından, tarihinde yeniden yapılan seçimler sonucunda Caner Çimenbiçer yönetim kurulu başkanlığı, Ahmet Vural Akışık yönetim kurulu başkan vekilliği görevlerine seçilmişlerdir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarih sayılı Özel Durum Açıklamamızda tarihleri arası yapılacak 13. Tertip bedelsiz hisse senedi dağıtım merkezleri arasında sahven Türkiye İş Bankası A.Ş. Adana şubesinin adı geçmiştir. Bu şubede bedelsiz hisse senedi dağıtımı yapılmayacaktır. Petrol Ofisi A.Ş. nin 31/08/2004 tarihinde başlayan % 15 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, bedelsiz artırım karşılığı olan hisse senetleri ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 02/09/2004 tarihinde alacak kaydedilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısında, şirketin sermayesinin 300 trilyon TL dan 345 trilyon TL na yükseltilmesine ilişkin sermaye artışının tarihinde tescil edildiği ve tarih ve 6126 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edildiği bildirilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Denetim Kurulu üyelerinden Murat Bilgiç tarihinde görevinden ayrılmış yerine TTK'nun 351. Maddesi uyarınca Ali Reha Müstecaplıoğlu seçilmiştir. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın tarih ve B.02.1.ÖİB /8324 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarih ve 4/GİD-249/MS-2884 sayılı yazınız. Petrol-İş Sendikası tarafından, Petrol Ofisi A.Ş. nin İdaremize olan borçlarının ertelenmesine ilişkin tarih ve 2003/50 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile bu karara dayanak olan ve geçersiz hale gelen tarih ve 2002/41 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Ankara 10. İdare Mahkemesi nin 2003/1692 sayılı dosyasında açılan davada mahkeme, tarihinde davanın, tarih ve 2000/50 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararına ilişkin bölümü itibariyle iptaline, tarih ve 2002/41 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararına ilişkin bölümü itibariyle ise süre aşımı nedeniyle reddine karar vermiştir. Bilgilerinize arz ederim. İsmail DESTAN Başkan a. Başkan Yardımcısı (584) Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Uluslararası Sermaye Piyasalarındaki olanakları araştırmak ve değerlendirmek amacı ile yatırım bankaları Merrill Lynch ve Deutsche Bank ile ön görüşmelere başlanmıştır. Konu hakkında gelişmeler olduğunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın tarihli açıklamasında, Petrol İş Sendikası tarafından Şirketimizin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na (ÖİB) olan borçlarının ertelenmesine ilişkin tarih ve 2003/50 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile bu karara dayanak olan ve geçersiz hale gelen tarih ve 2002/41 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 2003/1692 sayılı dosyasında açılan davada mahkeme tarihinde davanın, tarih ve 2003/50 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararına ilişkin bölümü itibariyle iptaline, tarih ve 2002/41 sayılı Özelleştirme Yüksek kurulu kararına ilişkin bölümü itibariyle ise süre aşımı nedeniyle reddine karar verildiği belirtilmiştir. Şirketimizce yapılan ve tarihli özel durum açıklamalarında da belirtildiği gibi, Şirketimiz ÖİB'ne olan taksit ödemelerini mahkeme tarafından daha önce verilen yürütmenin durdurulması kararına istinaden önceki sözleşme esaslarına göre ödeyeceğini açıklamıştı. Bu nedenle mahkeme kararının Şirketimizin ödemeleri ve dolayısıyla faaliyetleri üzerinde bir etkisi bulunmamakta ve karar yeni bir gelişme arz etmemektedir. Petrol Ofisi A.Ş. nin kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yapılacak sermaye artırımını temsilen basılacak olan 14. Tertip hisse senetlerinin tamamının A Grubu olarak ihraç edilmesi ve sözkonusu sermaye artırımında Şirket ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması konusunun görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile A ve B Grubu Hisse Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarının Perşembe günü sırasıyla saat 10:00, 9:30 ve 9:00 da Eski Büyükdere Caddesi, No:37, Maslak, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli ek açıklaması aşağıya çıkarılmıştır. Olağanüstü genel kurul toplantı davetimizin yer aldığı özel durum açıklamamız kapsamında halihazırda Yönetim Kurulumuz ca alınmış bir sermaye artırım kararı mevcut değildir. 7

8 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında, iştiraklerimizden Petrol Ofisi A.Ş.'ne ilişkin olarak uluslararası sermaye piyasalarındaki olanakları araştırmak ve değerlendirmek amacı ile yatırım bankaları ile görüşmelerde bulunmak, bu konuda çalışmalar yapmak ve bu konuya ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde yatırım bankaları ile bu konulara ilişkin olarak düzenlenecek sözleşmeleri imzalamak hususunda Genel Koordinatör'ün yetkili kılınması kararlaştırılmıştır. T. İş Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: Petrol Ofisi A.Ş. nin 3 Eylül 2004 tarihli yazısı. Yönetim Kurulumuzun tarihli kararı ile; Bankamızın iştiraklerinden Petrol Ofisi A.Ş. ne ilişkin olarak, uluslararası sermaye piyasalarındaki olanakları araştırmak ve değerlendirmek amacı ile yatırım bankaları ile görüşmelerde bulunmak, bu konuda çalışmalar yapmak ve bu konuya ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde yatırım bankaları ile bu konulara ilişkin olarak düzenlenecek sözleşmeleri imzalamak hususunda Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınması kararlaştırılmıştır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından tarihinde satışına başlanan "Araç Muayene İstasyonları Hizmeti" özelleştirmesi ile ilgili -ihale şartları belgesi ve tanıtım dökümanı- Petrol Ofisi A.Ş.'nin tüm yurt çapında yaygın bayi teşkilatı göz önüne alınarak bedeli mukabilinde şirketimizce satın alınmıştır. Doğan Şirketleri Grubu Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İştiraklerimizden Petrol Ofisi A.Ş. ne ilişkin olarak uluslararası sermaye piyasalarındaki olanakları araştırmak ve değerlendirmek amacıyla yurt dışındaki yatırımcılara toplam piyasa değeri 150 milyon ABD dolarına kadar olmak üzere ve bir kısmı iştirakimiz tarafından ihraç edilecek bir kısmı da ortak satışı ile karşılanabilecek hisse satışı ve/veya toplam piyasa değeri 150 milyon ABD Dolarına kadar olmak üzere hisseye dayalı menkul kıymet (Warrant) satışına ilişkin değerlendirme ve çalışmalar yapmak üzere uluslararası yatırım bankalarının dahil olduğu bir konsorsiyum görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında; - İştiraklerimizden Petrol Ofisi A.Ş. nin 30 Eylül 2004 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantılarında mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanmasına muvafakat edilmesi, - Petrol Ofisi A.Ş. nin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle primli olarak ihraç edeceği hisse senetlerinin satış bedelinin 150 Milyon ABD dolarının altında oluşması halinde, Şirketimiz portföyünden en çok 20 Milyon ABD doları tutarına kadar satış yapılması, - Ayrıca, toplam değeri 150 milyon ABD dolarına kadar olan bir tutarda, sahiplerine belirli bir süre içinde belirli bir miktarda POAŞ hissesini önceden belirlenmiş bir fiyat üzerinden satın alma hakkını veren bir finansal enstrüman olan Warrant ihracına ilişkin olarak yatırım bankaları ve ilgili kuruluşlarla sözleşme imzalanması bu çerçevede gerektiğinde yatırım bankaları ve/veya ilgili kuruluşlara Şirketimizin sahip olduğu POAŞ hisseleri üzerinde toplam satış değeri 75 milyon ABD dolarına kadar satın alma opsiyonu verilmesi ve buna ilişkin sözleşmelerin imzalanması, - Petrol Ofisi A.Ş. küçük ortaklarına, talep etmeleri halinde kısıtlanan rüçhan hakları ölçüsünde ve yurtdışı yatırımcılara satış fiyatı üzerinden Şirketimiz ve T. İş Bankası A.Ş. tarafından eşit miktarda karşılanmak suretiyle Petrol Ofisi A.Ş. hissesi satılması ve bu hususta taahhütte bulunulması, hususlarında karar alınmıştır. Bilgilendirme notu: Söz konusu hisse arzı ile ilgili belgeler, doğrudan ya da dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde dağıtılmayacaktır. Bu belgeler hisselerin Amerika Birleşik Devletleri'nde satılması için bir teklif oluşturmamaktadır. Hisseler kayıt altına alınmadıkça veya kayıt altına alınma yükümlülüğünden muaf tutulmadıkça, Amerika Birleşik Devletleri'nde ihraç edilemez ya da satılamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir halka arz yapılmayacaktır. 8

9 T.İş Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarih MD-1006 sayılı yazımız. İştiraklerimizden Petrol Ofisi A.Ş. ne ilişkin olarak uluslararası sermaye piyasalarındaki olanakları araştırmak ve değerlendirmek amacıyla yurt dışındaki yatırımcılara toplam piyasa değeri 150 milyon ABD dolarına kadar olmak üzere ve bir kısmı iştirakimiz tarafından ihraç edilecek bir kısmı da ortak satışı ile karşılanabilecek hisse satışı ve/veya toplam piyasa değeri 150 milyon ABD Dolarına kadar olmak üzere hisseye dayalı menkul kıymet (Warrant) satışına ilişkin değerlendirme ve çalışmalar yapmak üzere uluslararası yatırım bankalarının dahil olduğu bir konsorsiyum görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında; - İştiraklerimizden Petrol Ofisi A.Ş. nin 30 Eylül 2004 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantılarında mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanmasına muvafakat edilmesi, - Petrol Ofisi A.Ş. nin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle primli olarak ihraç edeceği hisse senetlerinin satış bedelinin 150 Milyon ABD dolarının altında oluşması halinde, Bankamız portföyünden en çok 20 Milyon ABD doları tutarına kadar satış yapılması, - Ayrıca, toplam değeri 150 milyon ABD dolarına kadar olan bir tutarda, sahiplerine belirli bir süre içinde belirli bir miktarda POAŞ hissesini önceden belirlenmiş bir fiyat üzerinden satın alma hakkını veren bir finansal enstrüman olan Warrant ihracına ilişkin olarak yatırım bankaları ve ilgili kuruluşlarla sözleşme imzalanması bu çerçevede gerektiğinde yatırım bankaları ve/veya ilgili kuruluşlara Bankamızın sahip olduğu POAŞ hisseleri üzerinde toplam satış değeri 75 milyon ABD dolarına kadar satın alma opsiyonu verilmesi ve buna ilişkin sözleşmelerin imzalanması, - Petrol Ofisi A.Ş. küçük ortaklarına, talep etmeleri halinde kısıtlanan rüçhan hakları ölçüsünde ve yurtdışı yatırımcılara satış fiyatı üzerinden Bankamız ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından eşit miktarda karşılanmak suretiyle Petrol Ofisi A.Ş. hissesi satılması ve bu hususta taahhütte bulunulması, hususlarında karar alınmış ve uygulama için Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Bilgilendirme notu: Söz konusu hisse arzı ile ilgili belgeler, doğrudan ya da dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde dağıtılmayacaktır. Bu belgeler hisselerin Amerika Birleşik Devletleri'nde satılması için bir teklif oluşturmamaktadır. Hisseler kayıt altına alınmadıkça veya kayıt altına alınma yükümlülüğünden muaf tutulmadıkça, Amerika Birleşik Devletleri'nde ihraç edilemez ya da satılamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir halka arz yapılmayacaktır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz yönetim kurulu, tarihli kararı ile uluslararası sermaye piyasalarındaki olanakları araştırmak ve değerlendirmek amacı ile yatırım bankaları ile görüşmelerde bulunmak, bu konuda çalışmalar yapmak, bu konuya ilişkin her türlü işlemleri yürütmek, gerektiğinde yatırım bankaları ya da ilgili diğer kişi ve kuruluşlar ile bu konulara ilişkin olarak düzenlenecek sözleşmeler ile her türlü talimat, yazı ve belgeleri imzalamak ve söz konusu çalışmaları tamamlamak üzere kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüm kuruluşlar nezdinde her türlü iş ve işlemi yürütmek ve tamamlamak hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, bu konudaki imza yetkilerinin; imzalardan birisi Genel Müdür ya da direktörlerden herhangi birisine ait olmak koşuluyla Genel Müdür, Direktörler, MIS ve Mali Kontrol Müdürü ile Finansman Müdürü tarafından, müştereken atılacak iki imza aracılığı ile kullanılmasına karar vermiştir. Ayrıca, uluslararası sermaye piyasalarındaki olanakları değerlendirmek amacı ile; doğrudan dışarıda yerleşik kişilere tahsisli olarak satılmak üzere Şirketimiz tarafından ihraç edilebilecek ve/veya hissedarlarımızca da satış yapılmasını mümkün kılabilecek hisse arz işlemleri konusunda uluslararası yatırım bankaları konsorsiyumuna yetki verilmiştir. Bilgilendirme notu: Söz konusu hisse arzı ile ilgili belgeler, doğrudan ya da dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde dağıtılmayacaktır. Bu belgeler hisselerin Amerika Birleşik Devletleri'nde satılması için bir teklif oluşturmamaktadır. Hisseler kayıt altına alınmadıkça veya kayıt altına alınma yükümlülüğünden muaf tutulmadıkça, Amerika Birleşik Devletleri'nde ihraç edilemez ya da satılamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir halka arz yapılmayacaktır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile A ve B Grubu Hisse Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları nda, Şirket ana sözleşmesinde öngörülen kayıtlı sermaye sistemi çerçevesinde yönetim kurulu tarafından şirket sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı olan 385 trilyon TL sına kadar artırımında, artırılan sermayeyi temsilen 14. Tertip hisse senetlerinin tamamının A Grubu hamiline yazılı hisse senedi olarak ihraç edilmesine, yapılacak sermaye artırımında Şirketin tüm mevcut ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanmasına ve Yönetim Kurulu Kararı ile artırılacak sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara primli fiyattan tahsisli olarak satışına, satışa ilişkin gerekli tüm işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına, karar verildiği, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Caner Çimenbiçer in Şirketin iki büyük ortağının, dün yaptıkları açıklama ile, rüçhan hakları kısıtlanmış bulunan diğer ortaklardan dileyenlere, kısıtlanmış bulunan rüçhan hakları tutarına kadar primli olarak yurtdışı yatırımcılara satılan fiyat esas olmak üzere hisse satma taahhüdünde bulunma kararı aldıklarını ifade ettiği bildirilmiştir. Genel kurul toplantı tutanakları ekte yayınlanmaktadır. 9

10 Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarihli ve tarihli özel durum açıklamalarımız. Şirketimiz yönetim kurulu, tarihli kararı ile kayıtlı sermaye tavanı 385 trilyon TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin bedelli olarak 40 trilyon TL artışla 345 trilyon TL sından 385 trilyon TL sına yükseltilmesine; bununla ilgili olarak yetkili merciler nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına; tarihinde toplanan Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu nda ve imtiyazlı pay sahipleri genel kurullarında alınan kararlar çerçevesinde verilen yetkiye istinaden, yukarıda belirtildiği şekilde ihraç edilecek 14. tertip adet hisse senedinin hamiline yazılı A Grubu hisse senedi olarak ihracına, mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek hisse senetlerinin doğrudan yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara tahsisli satışına, hisse senedi satış fiyatının ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmesine ve satılamayan hisse senetlerinin iptaline, İhraç edilecek 14. tertip hisse senetlerinin kupür dağılımının belirlenmesi ve sermaye artırımına ilişkin gerekli tüm işlemlerin ve başvuruların yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar vermiştir. Bilgilendirme Notu: Söz konusu hisse arzı ile ilgili belgeler, doğrudan ya da dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri nde dağıtılmayacaktır. Bu belgeler hisselerin Amerika Birleşik Devletleri nde satılması için bir teklif oluşturmamaktadır. Hisseler kayıt altına alınmadıkça veya kayıt altına alınma yükümlülüğünden muaf tutulmadıkça, Amerika Birleşik Devletleri nde ihraç edilemez ya da satılamaz. Amerika Birleşik Devletleri nde herhangi bir halka arz yapılmayacaktır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarih ve 1734 numaralı yazınız. Şirketimiz bünyesinde Yeni Türk Lirası (YTL) na uyum hazırlıkları uzun süredir devam etmektedir. Şirketimizce kullanılan kurumsal yazılım yurtdışı kaynaklı olduğundan, YTL na uyum çalışmalarının bir aşamasını oluşturan testlere başlanabilmesi için yazılımcı firmanın YTL ile ilgili yazılımı tamamlayarak, sistemimize entegre etmesi beklenmektedir. Yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bir bilgi notu aşağıda sunulmuştur. Bilgi Notu: Konu: YTL na uyum konusunda yapılacak çalışmalar hk. İlgi: tarihli Aylık Durum Formu PO A.Ş. olarak İMKB de işlem gören şirketler için belirlenmiş termin olan tarihi itibariyle Şirketimiz bünyesinde yer alan bilgi sistemleri uygulamalarımız ile muhasebe sistemlerimizin YTL na geçiş ile ilgili sorunlarını gidererek % 100 uyumlu hale getirebilmiş değiliz. Bu bilgi notu kapsamında, YTL na geçiş için gerekli çalışmaları tamamlayamama nedenleri ile yapılması planlanan çalışmalara ilişkin ayrıntıları bilgilerinize sunmaktayız. PO kurumsal yazılımı yabancı kaynaklı Oracle e-business suite paketi olup, Şirketimizin tüm ticari, operasyonel ve mali faaliyetleri bu yazılım kullanılarak desteklenmektedir. Oracle e-business suite yazılımında YTL uyumunun sağlanması için gerekli çalışmalar, Oracle Türkiye nin koordinasyonu ile Oracle Lokalizasyon ve Geliştirme (yurt dışında) bölümleri tarafından yürütülmekte olup, geliştirilecek olan çözüm Türkiye deki Oracle kurulumlarına YTL uyumunu sağlayacak bir yama (patch in) yüklenmesi yöntemi ile uygulanacaktır. Oracle tarafından Nisan 2004 den beri sürmekte olan bu çalışmaların Eylül 2004 itibariyle sonuçlanacağı ve ilgili yamanın Türkiye de uygulanabilir hale geleceği planlanmış ve bildirilmişti. PO olarak biz de, Ağustos 2004 de SPK ya yaptığımız bildirimde bu planı esas almıştık. Ancak 1 Eylül 2004 de Oracle Türkiye çalışmalarda bazı gecikmeler olacağını ve PO nde 4 Eylül 2004 itibariyle başlaması planlanmış olan Oracle YTL yaması uygulama ve akabinde testleri gerçekleştirme çalışmalarının Ekim başında başlayabileceğini bildirilmiştir. Eylül 2004 içinde Oracle yetkilileri ile yaptığımız görüşme, planlama ve çalışmalar sonucunda, bugün itibariyle ilgili çalışmaların PO bünyesinde 13 Ekim 2004 de başlayabileceği ve ekli plan çerçevesinde sürdürülerek testlerin Aralık ortasında tamamlanabileceği belirlenmiştir. Konu ile ilgili olarak Oracle Türkiye (Oracle Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti.) ile yapılan yazışmalar ve Oracle Genel Müdürü nün ilgili açıklaması aşağıdadır: Belirtmek istediğimiz bir konu da, YTL uyumuna yönelik çalışmaların itibariyle sistemlerimizde yasal kayıtları YTL cinsinden tutmaya yönelik olduğu ve mevcut durumumuz itibariyle Oracle e-business suite yazılımının çoklu para birimi ile işlem yapabilme fonksiyonalitesinden ötürü, itibariyle ticari faaliyetlerimizi YTL ile de sürdürmeye ilişkin bir engelimiz olmadığıdır. Diğer bir deyişle, YTL yi sistemlerimizde herhangi bir para birimi gibi ve ilgili TL dönüşüm oranı ile tanımlayarak, alış, satış vb. ticari faaliyetleri ve ilgili belgeleri YTL cinsinden işleyebilmemiz mümkündür. Ancak, bu işlemlerle ilgili yasal defter kayıtları, sözkonusu YTL na uyum çalışmaları projesi tamamlanana değin, YTL değil TL cinsinden tutulabilecektir. Bahsi geçen YTL na uyum çalışmaları 2004 mali yılını TL kayıtları ile kapatarak, 2005 yılındaki mali kayıtları da YTL olarak oluşturmak amacı ile gerçekleştirilmektedir. YTL na uyum konusundaki durumumuzu ve talep edebileceğiniz daha ayrıntılı açıklama/bildirimleri sağlayabileceğimiz hususunu bilgilerinize sunarız. Aylık Durum Formu ek te verilmektedir. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Petrol Ofisi A.Ş. (PTOFS.E) hisse senedinin sırası, şirketten gelen açıklamanın duyurulabilmesi amacıyla Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 1. seansta saat 11:24:28 de geçici olarak işleme kapatılmıştır. Hisse senedinin sırası, açıklamanın duyurulmasının ardından aynı gün 2. seanstan itibaren yeniden işleme açılmıştır. 10

11 Petrol Ofisi A.Ş. ye ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu nun Borsa Başkanlığı na muhatap tarih ve OFD/ sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Petrof Ofisi A.Ş. (POAŞ) nin 385 trilyon TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 345 trilyon TL den 385 trilyon TL ye artırılması nedeniyle ihraç edeceği ve yeni pay alma hakları kullandırılmaksızın yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara tahsisli olarak satacağı 40 trilyon TL nominal değerli 14. tertip hisse senetlerinin Kurulumuz kaydına alınması talebinin görüşüldüğü tarih ve 42/1319 sayılı Kurul toplantısında; yatırımcıların bilgilendirilmelerini teminen Kurul Kararının Borsanız Günlük Bülteni nde ilan edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu Kurul Kararı nın gereğinin yerine getirilmesini teminen Kurul Kararı ekte verilmektedir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. Sinan ALP Kurul Başkan Yardımcısı tarih ve 42/1319 sayılı Kurul Kararı aşağıya çıkarılmıştır. Petrof Ofisi A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin, 385 trilyon TL lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 345 trilyon TL den 385 trilyon TL ye yükseltilmesi ve mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak artırılan 40 trilyon TL sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara tahsisli satışı nedeniyle ihraç edilecek 40 trilyon TL nominal değerli 14. tertip A grubu hisse senetlerinin kayda alınması talebinin; 1. Satış işleminin TSP de gerçekleşeceği dikkate alınarak satış fiyatının TSP Genelgesinde belirlenen sınırlar içinde olması, 2. Satış yapılacak yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcıların bu aşamada belli olmaması nedeniyle, belirlendiğinde, satın alacak kişiler ve bu kişilerin alacakları hisse senetlerinin nominal değerleri ile satış bedellerini gösterir belgelerin Kurulumuza gönderilmesi ve İMKB Günlük Bülteni nde yayınlanacak özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulması gerektiğinin şirkete bildirilmesi, 3. T.İş Bankası A.Ş. ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. yönetim kurullarının POAŞ ın gerçekleştireceği sermaye artırımında rüçhan haklarının kullanılmamasına ilişkin kararlarından zarar görenlerin, yasal koşullar oluştuğu takdirde, yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara başvurma haklarının saklı olduğu ve satın alma opsiyonu ile buna bağlı varant ihracının sadece nakit sermaye artırımına iştirak edecek olan yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara yapılacağı hususlarında ortakların bilgilendirilmeleri, 4. T.İş Bankası A.Ş. ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin, Petrol Ofisi A.Ş. küçük ortaklarına, talep etmeleri halinde kısıtlanan rüçhan hakları ölçüsünde ve yurtdışı yatırımcılara satış fiyatı üzerinden söz konusu iki şirket tarafından eşit miktarda karşılanmak suretiyle Petrol Ofisi A.Ş. hissesi satılması hususunda taahhütte bulunulmasına ilişkin yönetim kurulu kararları çerçevesinde, Petrol Ofisi A.Ş. nin halka açık kısmını elinde bulunduran yatırımcılara yapılacak sözkonusu satışın en az rüçhan hakkı kullanım süresi olan 15 gün süreyle ortaklara açık tutulması, bu sürenin TSP de yapılacak tahsisli satışla eş zamanlı olarak başlatılması ve rüçhan hakkı kullanımında yapılan duyuruya paralel bir duyuru metninin hazırlanarak satışa başlanmadan önce Kurulumuza sunulması gerektiğinin Şirket, T.İş Bankası A.Ş. ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ne ayrı ayrı bildirilmesi, 5. Şirket in gerçekleştireceği sermaye artırımında rüçhan haklarını kullanmayacak olan T.İş Bankası ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin halka açık şirketler olduğu dikkate alınarak sözkonusu şirketlerin yatırımcılarının menfaatlerinin korunmasını teminen, Şirket in sermaye artırımında ihraç edeceği hisse senetlerini yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara primli fiyattan tahsisli olarak satışı nedeniyle oluşacak emisyon priminin, POAŞ küçük yatırımcılarına T.İş Bankası A.Ş. ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından verilecek hisse senedi satın alma hakkına ilişkin sürenin tamamlanmasını takiben 15 gün içinde sarmeyesine ilave edilerek, ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasını teminen Kurulumuza başvurması gerektiğinin Şirkete bildirilmesi, 6. Şirket hisse senetlerine ilişkin olarak T.İş Bankası A.Ş. ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ile Deutsche Bank AG arasında imzalanması planlanan opsiyon sözleşmesine ve varant ihracına ilişkin işlemlerin her aşamasında, yatırımcıların yatırım kararlarında yardımcı olabilecek detayda bilginin İMKB Günlük Bülteni'nde yayımlanacak özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulması hususunun Şirket, T.İş Bankası A.Ş. ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ne ayrı ayrı bildirilmesi, 7. Yatırımcıların bilgilendirilmelerini teminen Kurul Kararının Kurul Haftalık Bülteni ne ilave olarak İMKB Günlük Bülteni nde de ilan edilmesi, kaydıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Petrol Ofisi A.Ş. nin sermayesinin ,-TL dan ,-TL na artırılması dolayısıyla ihraç edilecek toplam ,-TL nominal değerli hisse senetlerinin ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle Kurumumuz aracılığı ile Toptan Satışlar Pazarı (TSP) nda satılacaktır. Artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri SPK nun 15 Ekim 2004 tarih ve 150/1319 sayı ile kayda alınmıştır. Ayrıca, Petrol Ofisi A.Ş. ortaklarından Türkiye İş Bankası A.Ş. nin ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin sahip oldukları ve her bir ortak için Şirket sermayesinin % 2.17 sine tekabül eden azami ,-TL ve toplam azami ,-TL nominal bedelli hisse senetleri, Kurumumuz aracılığıyla Toptan Satışlar Pazarı (TSP) nda satılacaktır. Her iki alternatif içinde tahsisli olarak beher 1.000,-TL nominal değerli hisse ,-TL fiyat bandında kalmak suretiyle Toptan Satışlar Pazarı (TSP) kuralları çerçevesinde satılacaktır. Sözkonusu hisse senetlerinin Borsa da ilk kez satışa sunulmak üzere SPK nın Seri: I, No: 26 sayılı Tebliği nin Ek: 2 maddesi gereğince tarihinde Takasbank A.Ş. ye depo edilmiş olup, 18 Ekim 2004 tarihli Borsa Günlük Bülteni nin Takasbank A.Ş. Duyuruları kısmında ilan edilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda TSP de satılacak tüm hisse senetlerinin 22 Ekim 2004 tarihine kadar Borsa da işlem gören statüsüne geçmiş olması beklenmektedir. TSP nda satış işleminin ise 26 Ekim 2004 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Takasbank A.Ş. bünyesinde Borsa kapsamında gerçekleştirileceklerdir. Satışa konu hisse senetleri üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Sözkonusu TSP işleminin Borsanız Toptan Satışlar Pazarı nda gerçekleştirilmesi hususunda emir ve müsaadelerinize arz ederiz. 11

12 Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Petrol Ofisi A.Ş. (PTOFS.E) hisse senedinin sırası, şirketle ilgili olarak gelen açıklamanın duyurulabilmesi amacıyla Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 1. seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılmıştır. Hisse senedinin sırası, açıklamanın duyurulmasının ardından aynı gün 1. seansta saat 09:55:00 dan itibaren yeniden işleme açılmıştır. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Petrol Ofisi A.Ş. (PTOFS.E) hisse senedinin sırası, şirketle ilgili olarak gelen açıklamaların duyurulabilmesi amacıyla Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 2. seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılmıştır. Hisse senedinin sırası, açıklamanın duyurulmasının ardından aynı gün 2. seansta saat 14:20:00 dan itibaren yeniden işleme açılmıştır. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: ve tarihli özel durum açıklamalarımız. İştiraklerimizden Petrol Ofisi A.Ş. tarafından yurtdışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması yoluyla yapılması planlanan hisse arzı, talep toplama sırasında arzu edilen değer ve koşulların oluşmaması nedeniyle şimdilik iptal edilmiştir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: , , ve tarihli özel durum açıklamalarımız. Şirketimizce, yurtdışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması yoluyla yapılması planlanan hisse arzı, talep toplama sırasında arzu edilen değer ve koşulların oluşmaması nedeniyle şimdilik iptal edilmiştir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İştiraklerimizden Petrol Ofisi A.Ş.'nin yurtdışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara hisse arzı ve bağlantılı varant ihracı çalışmaları yapması planlandığı duyurulmuştu. Bu çalışmalar sırasında varant uygulamasından vazgeçilmiş olup hisse senedi ihracıyla ilgili süreç devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. T.İş Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İştiraklerimizden Petrol Ofisi A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 40 trilyon lira artırılarak ihraç edilen hisse senetlerinin yurtdışı yatırımcılara satışı ve POAŞ hisselerine dayalı varant ihracına ilişkin çalışmalar neticesinde varant ihracından vazgeçilmiştir. Petrol Ofisi A.Ş. ile ilgili olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: 18 Ekim 2004 tarihli ve sayılı yazımız. Petrol Ofisi A.Ş.'nin sermayesinin ,-TL'dan ,-TL'na artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam ,-TL nominal değerli hisse senetlerinin ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle Kurumumuz aracılığı ile Toptan Satışlar Pazarı (TSP)'nda satılmasına için İMKB Başkanlığına 18 Ekim 2004 tarihinde tarafımızca başvurulmuştu. Söz konusu hisse senetlerinin Borsa'da ilk kez satışa sunulmak üzere SPK'nın Seri:I No:26 sayılı Tebliği'nin Ek:2 maddesi gereğince 18/10/2004 tarihinde Takasbank A.Ş.'ye depo edilmiş olup 18 Ekim 2004 tarihli Borsa Günlük Bülteni'nin Takasbank A.Ş. duyuruları kısmında ilan edilmişti. Bu kapsamda, TSP'nda satış işleminin ise 26 Ekim 2004 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekteydi. Ancak, hisse senetlerinin ihracı ile ilgili süreç devam etmekte olduğundan, TSP'ndaki satış, 26 Ekim 2004 tarihinde gerçekleşemeyecektir. Gelişmelerle ilgili olarak Başkanlığınıza gecikilmeksizin bilgi sunulacaktır. Petrol Ofisi A.Ş. ile ilgili olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarihli ve sayılı yazımız tarihli ve sayılı yazımız. Petrol Ofisi A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinin ,-TL'ndan ,-TL'na artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam ,-TL nominal değerli hisse senetlerinin ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle Kurumumuz aracılığı ile Toptan Satışlar Pazarı (TSP)'nda satılmasına için İMKB Başkanlığı'na tarihinde tarafımızca başvurulmuştu. Ayrıca, yine aynı tarihte, Şirket ortaklarından T.İş Bankası A.Ş.'nin ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin sahip oldukları ve herbir ortak için Şirket sermayesinin % 2,17'sine tekabül eden azami ,-TL ve toplam azami ,-TL nominal bedelli hisse senetlerinin de Kurumumuz aracılığıyla Toptan Satışlar Pazarı (TSP)'nda satılması için tarafımızca başvurulmuştu. Sözkonusu hisse senetlerinin Borsa'da ilk kez satışa sunulmak üzere SPK'nun Seri: I, No: 26 sayılı Tebliği'nin Ek: 2 maddesi gereğince tarihinde Takasbank A.Ş.'ne depo edilmiş olup, tarihli Borsa Günlük Bülteni'nin Takasbank A.Ş. duyuruları kısmında ilan edilmişti. Bu kapsamda, TSP'nda satış işleminin ise tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekteydi. Ancak, Şirket tarafından Başkanlığınıza ve tarafımıza bildirildiği üzere, talep toplama sırasında arzu edinilen değer ve koşulların oluşmaması nedeniyle TSP'nda satış başvurumuzun geri çekilmesi hususunu emir ve müsaadelerinize arz ederiz. 12

13 Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: , ve tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgi'de kayıtlı açıklamalarımızda Şirketimizce, yurtdışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara hisse arzı ve bağlantılı varant ihracı çalışmaları yapılması planlandığı duyurulmuştu. Bu çalışmalar sırasında varant uygulamasından vazgeçilmiş olup hisse senedi ihracıyla ilgili süreç devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: , , ve tarihli özel durum açıklamalarımız. Şirketimizce, yurtdışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması yoluyla yapılması planlanan hisse arzı, talep toplama sırasında arzu edilen değer ve koşulların oluşmaması nedeniyle şimdilik iptal edilmiştir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz yönetim kurulu, tarihli kararı ile; Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde yapılması planlanan nominal TL tutarındaki sermaye artırımının yurtdışında yapılması öngörülen tahsisli satışta talep toplama sırasında istenen değer ve koşulların oluşmaması nedeniyle iptal edilmesine, bununla ilgili olarak yetkili merciler nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına, Artırılan sermayeyi temsilen bastırılmış olan 14. Tertip hisse senetlerinin konuyla ilgili mevzuata uygun olarak iptal edilmesine, İptal kararına ilişkin gerekli tüm işlemlerin ve başvuruların yapılarak sonuçlandırılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar vermiştir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarihli özel durum açıklamamız. Daha önce ihale şartnamesi alınan "Araç Muayene İstasyonları Hizmeti" özelleştirilmesi ile ilgili ihaleye teklif verilmemesi kararlaştırılmıştır. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İştiraklerimizden Petrol Ofisi A.Ş. (POAS) ile İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. nin tarihinde tescil ile tamamlanan birleşme sürecinde, POAŞ ın İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. dışındaki ortaklarına tanınan satma hakkı na ilişkin iki yıllık süre 10 Aralık 2004 tarihi itibariyle sona ermiştir. satma hakkı na konu olan toplam ,-TL nominal bedelli POAŞ hisse senetlerinden toplam ,-TL nominal bedelli bölümüne ilişkin olarak satma hakkı nın kullanımı için başvuruda bulunulmuş olup satma hakkı sözleşmesi hükümleri uyarınca belirlenen satın alma fiyatı üzerinden sonuçlanan işlemlerin Şirketimizle ilgili bölümünün detayı aşağıdadır. Petrol Ofisi A.Ş. Hisse Senetleriyle İlgili İşlemlere İlişkin Bilgi tarihinde Petrol Ofisi A.Ş. hisse senetleri ile ilgili olarak TL nominal bedel için 4.416,83/ fiyat aralığından toplam TL nominal bedelli alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. İşlemlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. T. İş Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: 18 Kasım 2002 tarih, OC-1432 sayılı yazımız. İştiraklerimizden Petrol Ofisi A.Ş. (POAS) ile İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. nin tarihinde tescil ile tamamlanan birleşme sürecinde, POAŞ ın İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. dışındaki ortaklarına tanınan satma hakkına ilişkin iki yıllık süre 10 Aralık 2004 tarihi itibariyle sona ermiştir. Bu çerçevede satma hakkına konu olan ,-TL nominal değerli hisse senedinden ,-TL nominal değerli bölümüne ilişkin olarak satma hakkının kullanımı için başvuruda bulunulmuş olup satma hakkı sözleşmesi hükümleri uyarınca belirlenen satın alma fiyatı üzerinden sonuçlanan işlemlerin Bankamızla ilgili bölümünün detayı aşağıdadır. Petrol Ofisi A.Ş. Hisse Senetleriyle İlgili İşlemlere İlişkin Bilgi 10 Aralık 2004 tarihinde Petrol Ofisi A.Ş. hisse senetleri ile ilgili olarak 4.416,83 TL fiyat üzerinden adet alış işlemi Bankamızca gerçekleştirilmiştir. İşlemlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarih 4/GİD-1211/HÖ/14045 sayılı genel mektubunuz. Şirketimiz bünyesinde yer alan ve sermaye piyasası faaliyetlerimiz ile doğrudan veya dolaylı olarak tüm bilgi sistemleri uygulamalarımız ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirasına geçiş ile ilgili tüm sorunlarının giderildiğini ve % 100 uyumlu hale getirildiğini, bu çerçevede yapılan tüm açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 13

14 Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2004/43 sayılı kararı ile Şirketimizin, yurt içinde ve/veya dışında doğalgaz piyasasında iletim, dolum, taşıma ve teslim faaliyeti göstermek üzere 500 milyar TL sermaye ile kurulan Petrol Ofisi Gaz İletim A.Ş. ne % 99 oranında, doğalgaz piyasasında her türlü ürünü yurtiçinden temin etmek veya ithal etmek için milyar TL sermaye ile kurulan Petrol Ofisi Alternatif Yakıtlar Toptan Satış A.Ş. ne ise % 99.6 oranında iştirak etmesi karara bağlanmıştır. 14

TARİH:06/03/2003 HURGZ

TARİH:06/03/2003 HURGZ TARİH:06/03/2003 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile, 1- Şirket Ana Sözleşmesi nin Maksat

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

TARİH:16/01/2001 HURGZ

TARİH:16/01/2001 HURGZ TARİH:16/01/2001 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 16.01.2001 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda; 1) Gerçek Yayıncılık A.Ş. nin 30.06.2000 tarihi itibariyle mevcut

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:31/01/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı ve Muhasebe Müdürü Mustafa Demirpalta'nın Genel Müdür

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk.

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. TARİH: 18/01/2007 Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. Şirketimizin iştiraklerinden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin İstanbul 3. Vergi Mahkemesinde

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001

TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001 TARÝH:26/03/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin 26.03.2001 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulu nun 26.03.2001 tarih ve 330 nolu kararı ile 2000 yılı net dönem karından yasal

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:10/01/2007 1- HABER: TARİH:22/01/2007 2-HABER: TARİH:28/02/2007 3-HABER: TARİH:05/03/2007 4-HABER: TARİH:12/03/2007 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 10.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000 TARÝH:03/01/2000 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin 03.01.2000 tarihinde gelen yazısı aşağıya Holdingimizin Mali Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Horata 31.12.1999 tarihi itibariyle Holdingimizden ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005 TARİH:10/03/2005 TARİH:10/03/2005 Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nden Alkim Kimya A.Ş. ortağı Cihat Kora nın 10.03.2005 tarihli yazısı yapılan açıklamadır. 10 Mart 2005 tarihinde şahsıma ait 129.248 adet Alkim

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:17/01/2005 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 17.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimize ait emeklilik planlarının ve hayat sigortası ürünlerinin pazarlanmasına aracılık etmek üzere

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28

Detaylı

EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU KURUMSAL

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 MG-03/077 06500 Beşevler ANKARA Konu : Sermaye Artışı kesinleştirme. Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

Petrol Ofisi Ocak-Haziran 2004 Faaliyetleri. Basın Sunumu 10 Eylül 2004

Petrol Ofisi Ocak-Haziran 2004 Faaliyetleri. Basın Sunumu 10 Eylül 2004 Petrol Ofisi Ocak-Haziran 2004 Faaliyetleri Basın Sunumu 10 Eylül 2004 2004 Temmuz-Sektöre Bakış 2004 yılının ilk 7 ayında sektör 2004 Temmuz-Sektöre Bakış Motorinde %11 artış Toplam benzinde %2 artış

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme TARİH:23/01/2009 İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme Şirketimizin 12.09.2008 tarihli özel

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 19 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 19 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 19 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI 26.02.2016;2016/001 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2016 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.01.2010-31.03.2010 Ara Dönem Faaliyet Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 21.04.2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2010 yılı faaliyet ve sonuçlarının

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017 TARİH: 05.01.2017 15:43:09 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Özet Bilgi: Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Capintec, Inc.'nın satışına yönelik işlemler

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:26/01/2007 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 26.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 340.536.479,45 YTL hayat dışı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

Müşterimizin, talebi doğrultusunda; Sözleşmenin, "avans ödemesinin son tarihinin", 15 Eylül 2016 olması konusunda mutabakata varılmıştır.

Müşterimizin, talebi doğrultusunda; Sözleşmenin, avans ödemesinin son tarihinin, 15 Eylül 2016 olması konusunda mutabakata varılmıştır. 28.03.2016 1 25 Aralık 2015 tarihli Özel Durum Açıklamamızda ; Şirketimiz ile Delta Telekom (Azerbaycan) arasında LTE teçhizat satışına ilişkin 24,6 Milyon USD tutarında sözleşme imzalandığı ancak yürürlüğe

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler a) Rapor Dönemi b) Şirket Bilgileri c) Şirketin Organizasyon, Sermaye

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket sermayesini temsil eden paylar A, B ve C olmak üzere

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Toplantı Tarihi : 14/07/2015 Toplantı No : 2015-9 Toplantı Yeri :Şirket Yönetim Merkezi Toplantı Saati : 10.00 Toplantıya Katılanlar : Ömer Saçaklıoğlu,

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI 12.01.2015;2015/001 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2015 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI Şirket in Yatırımcı İlişkileri bölümü yöneticisi olan Zeynep Ece ARABUL GÜNEL in Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 07.05.2010 17:26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü Saat: 10.30 da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 21 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Madde

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler İlgili Fonlar [] [] Türkç e Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş tarafından hazırlanan Mistral

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı