Şekil 1. Bir oda ısıtma sisteminin basitleştirilmiş blok diyagram gösterimi. 1. Kontrol Sistemlerindeki Blok Diyagramlarının Temel Elemanları:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şekil 1. Bir oda ısıtma sisteminin basitleştirilmiş blok diyagram gösterimi. 1. Kontrol Sistemlerindeki Blok Diyagramlarının Temel Elemanları:"

Transkript

1 Blok yaraları: araşık teler, rok alt ten rrne uyun şeklde ağlanaından oluşur. Blok dyaraları, her r alt te araındak karşılıklı ağlantıyı öterek n kullanılır. Blok dyaralarında her r alt ten fonkyonu ve nyallern akışı rafkel olarak öterlr. Örneğn, aşağıdak şeklde r oda ııta tenn atleştrlş r lok dyaraı örülektedr. Burada tenen oda ıcaklığı ten rş olarak tanılanır. erek oda ıcaklığı e ten ıkışı olarak tanılanır ve terotat ndek r enör le ölülür. Terotat ndek at r elektronk devre, tenen oda ıcaklığı le erek ölülen oda ıcaklığını karşılaştırır ve karşılaştırıcı olarak tanılanır. Eğer oda ıcaklığı tenen değern altında e, r hata nyal oluşur ve oluşan hata erl az vanaını aarak ocağın eyleyc - actuator olarak alışaını ağlar. apının veya pencerenn aılaı ıı kayına neden olacaktır. Oluşan ıı kayı ozucu rş olarak adlandırılır. Oda ıcaklığının ölülerek tenen değerle karşılaştırılaı şlene erelee denr. Burada hata erl ocağın aılaını ağlar, hata erl ıfıra yaklaştığında e ocak kapanır. İtenen Oda Sıcaklığı Terotat ata erl Iı ayı az Vanaı Ocak Oda erek Oda Sıcaklığı er elee Şekl. Br oda ııta tenn atleştrlş lok dyara öter.. ontrol Stelerndek Blok yaralarının Teel Eleanları: Blok dyaraların teel eleanları aşağıda ıralanıştır. rş referan nyal Çıkış nyal denetlenen değşken Bozucu rş nyal erelee dönüler arşılaştırıcı fark alıcı Bloklar alt telern tranfer fonkyonları Alt teler : - rş enörü - Çıkış enörü - Eyleyc ürücü elean - actuator - enetleyc controller - enetlenen Ste ıkışı kontrol edlen te Şekl. ereleel kontrol tenn lok dyara öter.

2 . Blok yaraların Teel Eleanları: Blok dyaraları, r ten yapıını ve ağlantılarını ate fade eder ve tranfer fonkyonları le rlkte, tedek neden-onu lşkn aıklaak n kullanılır. Br lok dyaraı, şlevel loklar, oklar, toplaa noktaları ve ayrıla noktalarından oluşur. Aşağıdak şeklde, r lok dyaraının eleanları öterlştr. Toplaa Noktaı Ayrıla Noktaı Blok veya tranfer fonkyonu Şekl. Blok dyara eleanları. a Blok: Sten rş-ıkış değşkenler araındak lşky öterr. ontrol telerndek lok dyara öternde lok ne enellkle te, denetleyc, eyleyc veya enörün -doen tranfer fonkyonu veya zaan doen denkleler yazılır. U u t t y t Şekl. Blok dyaralarındak lok eleanı tranfer fonkyonu. Oklar: ontrol telerndek loklar le dğer eleanları rrne ağlayan ve nyallern akış yönünü öteren eleanlardır. Oklar, lok dyara ndek nyaller tel eder ve nyaller adece oklar yönünde akar. c Toplaa Noktaları Fark Alıcı - arşılaştırıcı: Toplaa noktaına elen nyallern şaretne öre toplaa veya ıkara şle yapar. Toplaa veya ıkara yapılan nyallern aynı oyutlara ve aynı rlere ahp olaı erekr. d Ayrıla Noktaları: Oklar le tel edlen nyallern kollara ayrıldığı, ve r loğun ıkış nyalnn aynı anda dğer loklara veya toplaa noktalarına ttğ noktalardır.. ereleel ontrol Stenn Blok yaraının İndrene: rt U _ ut yt B t Şekl 5. ereleel kontrol tenn teel lok dyaraı.

3 rt, yt, ıkış şaret kontrol edlen değşken t,b erelee şaret ut,u tee etkyen kontrol şaret et,e C hata şaret M U referan rş kout aık evr tranfer fonkyonu veya ler yol tranfer kapalı evr tranfer fonkyonu erelee yolu tranfer fonkyonu evr tranfer fonkyonu fonkyonu Şekl 5 ten aşağıdak k eştlğ yazalrz. U B Stee etkyen kontrol nyaln şeklden U B olarak yazalrz. Bu denkle ve B denklen U denklende yerne yazdığıızda Bu denkleden / kapalı dönü tranfer fonkyonunu heapladığıızda aşağıdak fade elde edlr. M. Bozucu rşe Sahp Olan apalı önü Stelern Blok yaralarının İndrene: Bazı teler referan rşn yanında ozucu rşe de aruz kalalrler. Bu duruda teler ozucu rş le rlkte rden fazla rşe aruz kalırlar. Böyle telere doğrual telern toplaallık üperpozyon lke uyulanarak her r rşn etk ayrı ayrı ncelenelr. Burada tee r kez adece referan rş uyulanıyoruş ve r kez de adece ozucu rş uyulanıyoruş her duru n kı tranfer fonkyonları elde edlr. Sonra u kı tranfer fonkyonlarının toplaından ten topla tranfer fonkyonunu, yan her k rşn aynı anda etk eteyle oluşan topla ten topla cevap fonkyonunu elde edelrz. Aşağıdak şeklde öyle r ozucu rşe ahp olan telern teel lok dyaraları verlştr.

4 E a E Şekl 6. Bozucu rşe ahp telern teel lok dyaraları. Önce Şekl 6a da verlen lok dyaraı ele alalı. Önce rş uyulandığı duruda, yan ozucu rş 0 kaul ederek ten / tranfer fonkyonu olarak elde edlr. Sonra rş uyulandığı duruda, yan ozucu rş 0 kaul edldğnde lok dyara aşağıdak olur. Şekl 7. Şekl 6a n ten ozucu rşten ıkışa kadar olan lok dyaraı. İndree yapıldığında ten / tranfer fonkyonunu olarak elde edlr. Ste he rşnn he de rşnn etknde olduğu n, ten topla cevap fonkyonu u rşlern ayrı ayrı uyulanaıyla elde edlen cevapların toplaı olarak aşağıdak yazılalr.

5 5 Şekl 6 de verlen lok dyaraı ele aldığıızda enzer r onu elde ederz. Önce rş uyulandığı duruda, yan ozucu rş 0 kaul ederek ten / tranfer fonkyonu Sonra rş uyulandığı duruda, yan ozucu rş 0 kaul edldğnde lok dyara aşağıdak olur. Şekl 8. Şekl 6 n ten ozucu rşten ıkışa kadar olan lok dyaraı. olarak elde edlr. Sonra rş uyulandığı duruda, yan ozucu rş 0 kaul ederek ten / tranfer fonkyonunu olarak elde edlr. Ste he rşnn he de rşnn etknde olduğu n, ten topla cevap fonkyonu u rşlern ayrı ayrı uyulanaıyla elde edlen cevapların toplaı olarak aşağıdak yazılalr. 5. Blok yara İndree uralları: Stelern lok dyaraları elean ayıına ağlı olarak karaşık r yapıda olalr. araşık lok dyaralarında ten rş-ıkış lşk tranfer fonkyonu doğrudan örüleez. araşık dönüler eren lok dyaraları adı adı ndrenerek tü tee at tranfer fonkyonu tek lok nde olacak şeklde tü tee at rş-ıkış lşk elde edlr. Blok dyaralarının ndrenende öncelkle toplaa ve ayrıla noktaları uyun şeklde düzenlenerek te e eş dönüler halne dönüştürülür. Sonra en tek dönüden aşlayarak ten dışa doğru ndree yapılır. İndree şle onucunda tü ten lok

6 dyaraı tek r loğa ndrenr ve tü tee at tranfer fonkyonu u lok ne yazılır. Blok dyara ndree kurallarından önel olanları aşağıda özetlenştr. Bu kurallardan.,. ve. nuaralı kurallar ndree yapak n kullanılır, dğerler düzenlee yapak n kullanılır. Çünkü uyulaalarda azen ndree yapılale n öncelkle düzenlee yapılakta, daha onra ndree yapılaktadır. Blok dyara ndree kuralları:. İŞEMİN TANIMI Ser ağlı lokların ndrene ENEM BO İAAM İNİENMİŞ BO İAAM. Paralel ağlı lokların ndrene. İlerelee yolu üzernden r loğun kaldırılaı. erelee dönüünün ndrene C 5. erelee yolu üzernden r loğun kaldırılaı C 6. Toplaa noktalarının yenden düzenlene W W W 7. Toplaa noktaını r loğun önüne kaydırak 6

7 8. Toplaa noktaını r loğun arkaına kaydırak 9. Ayrıla noktaını r loğun önüne kaydırak 0. Ayrıla noktaını r loğun arkaına kaydırak Örnek : Aşağıda lok dyaraı ndreyerek ten tranfer fonkyonunu ulunuz. Çözü: Burada öncelkle tek toplaa noktaı önündek loğunun önüne kaydırılıra lok dyara aşağıdak olur. 7

8 8 aha onra erelee dönüler ten dışa doğru aşağıdak ndrenr. Örnek : Aşağıda lok dyaraı ndreyerek ten tranfer fonkyonunu ulunuz.

9 Çözü: loğunun ağındak ayrıla noktaı olur. loğunun önüne kaydırılıra lok dyara aşağıdak Burada ve er ağlı olup de unlara paralel olduğu n lok dyara aşağıdak olur. Sonra loğunun önündek ayrıla noktaı kaydırıldığında lok dyara aşağıdak olur. loğunun arkaına 9

10 0 v C C C C v aha onra erelee dönüler ten dışa doğru aşağıdak ndrenr. Örnek : andak elektrk devrenn rş t akı kaynağı, ıkışı t v erldr. a evrenn dnak denklelern yazarak lok dyaraını oluşturunuz. evrenn lok dyaraını ndreyerek I V tranfer fonkyonunu ulunuz. Çözü: a rchhoff un akılar yaaından devredek düğülerden aşağıdak k eştlk yazılalr: C V I I dt dv C C V C I I dt dv C C ve akıları erller cnnden aşağıdak yazılalr: V V I v v V I v

11 Elde edlen -doenndek denklelerden lok dyaraın paraları aşağıdak oluşturulalr: nuaralı denkleden: nuaralı denkleden: I V I V C C I I nuaralı denkleden: nuaralı denkleden: V I V I V nak denklelerden elde edlen lok dyaralar rleştrldğnde devrenn lok dyaraı aşağıdak elde edlr. I C V I C V I İndree yapalek n, ortadak toplaa noktaının fark alıcının loğunun önüne C kaydırılaıyla ve onra rştek fark alıcıyla yer değştrleyle aşağıdak lok şea elde edlr. I C V I C V I

12 I C C I C V I İlerelee yolu üzerndek erelee dönüü ndrendğnde aşağıdak lok dyara elde edlr: I V C C En dıştak erelee dönüü de ndrendğnde rş-ıkış araındak lşk aşağıdak elde edlr: I V C C C C C C Örnek : andak doğru akı otorunun rş e t erl kaynağı, ıkışı t otorun lnn aıal konuudur. a Sten dnak denklelern yazarak lok dyaraını oluşturunuz. Sten lok dyaraını ndreyerek tranfer fonkyonunu ulunuz. E c Sten lok dyaraını ndreyerek topla cevap fonkyonunu ulunuz. Çözü: a Stee at dnak denkleler d t rchhoff yaaından : e t t e t dt d t d t Newton yaaından : M t T t J B dt dt olarak yazalrz.

13 Burada d t e t : ıt elektro-otor-kuvvet erl, dt M t t : Motorun ürettğ döndüre oent, T t : Bozucu yük torkudur. Bu denklelern aplace dönüşüler alındığında aşağıdak denkleler elde edlr. E E I I E E I M T J B M T J B E t M I Elde edlen -doenndek denklelerden lok dyaraın paraları aşağıdak oluşturulalr: nuaralı denkleden: nuaralı denkleden: E E I T M J B nuaralı denkleden: nuaralı denkleden: E I M nak denklelerden elde edlen lok dyaralar rleştrldğnde ten lok dyaraı aşağıdak elde edlr. T E I M J B E T 0 n aşağıdak lok şea elde edlr. E I M J B E

14 ndree yapıldığında aşağıdak lok şea elde edlr. c 0 E n aşağıdak lok şea elde edlr. Sten topla cevap fonkyonu aşağıdak yazılalr. T B J E B J T T E E B J T T B J B J E E B J E

15 5 6. azan Forülünün Blok yaralarına Uyulanaı Şekl 9. a Br kontrol tene at Blok yaraı, Eşdeğer İşaret Akış yaraı azan Forülü uyulanıra urada Benzer şeklde E ve E yazılalr. Son denkle rş olayan düğüe öre yazılış kazan fadedr.

Bölüm 10: Katı Cismin Sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi

Bölüm 10: Katı Cismin Sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi avraa Soruları Bölü 0: atı Cn Sabt br Eken Etrafında Döne - Br nokta etrafında dönekte olan cn hareketn tanılaak çn naıl br er değştre tanılarınız? - Açıal hızın önü varıdır, vea açıal hız vektörel br

Detaylı

Bölüm 2: Bir Boyutta Hareket

Bölüm 2: Bir Boyutta Hareket Bölüm : Br Boyua Hareke Kavrama Soruları 1- Harekel br cmn yer değşrme le aldığı yol aynımıdır? - Hız le üra araındak fark nedr? 3- Oralama ve an hız araındak fark nedr? 4- Ne zaman oralama hız (vme) an

Detaylı

BÖLÜM 4 4. AÇI METODU

BÖLÜM 4 4. AÇI METODU Açı etodu Bölüm. AÇ ETODU BÖÜ Hperstat sstemlern çözümü sstem hperstat yapan blnmeyenlern uvvet ve şel değştrme olmasına göre değşr. Ço açılılı br mütemad rş hperstat yapan mesnet tep uvvetler en atlı

Detaylı

BİR BOYUTLU HAREKET FİZİK I. Bir Boyutlu Hareket? 12.10.2011. Hız ve Sürat. 1 boyut (doğru) 2 boyut (düzlem) 3 boyut (hacim) 0 boyut (nokta)

BİR BOYUTLU HAREKET FİZİK I. Bir Boyutlu Hareket? 12.10.2011. Hız ve Sürat. 1 boyut (doğru) 2 boyut (düzlem) 3 boyut (hacim) 0 boyut (nokta) .0.0 r oulu Hareke? İR OYUTLU HREKET FİZİK I bou (doğru bou (düzlem 3 bou (hacm 0 bou (noka u bölümde adece br doğru bounca harekee bakacağız (br boulu. Hareke ler olablr (pozf erdeğşrme ea ger olablr

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

Dinamik dersinde eğik düzlem üzerinde bir cismi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi hesaplamıştık;

Dinamik dersinde eğik düzlem üzerinde bir cismi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi hesaplamıştık; 1- VAGON HAREKET DİNAMİĞİ Dinamik derinde eğik düzlem üzerinde bir cimi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi heaplamıştık; Şekil 1- Eğik düzlemde hareket = G µ Coα ± G Sinα ±

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

Kurallar FELSEFE. . DUYARLI PROFE YONELLİK izler Duyarlı Profesyo ellersi iz.

Kurallar FELSEFE. . DUYARLI PROFE YONELLİK izler Duyarlı Profesyo ellersi iz. Kurallar FELSEFE. DUYARLI PROFE YONELLİK izler Duyarlı Profesyo ellersi iz. Bir taraftan SORUNLAR için ÇÖZÜMLER üzeri de uğraşırke, diğer tarafta he ke di takı ı ızdaki, he de diğer takı lardaki HERKE

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

Açık Çevrim Kontrol Açık Çevrim Kontrol

Açık Çevrim Kontrol Açık Çevrim Kontrol Açık Çevrim Kontrol Açık Çevrim Kontrol Açık çevrim kontrol ileri kontrol prosesi olarak da ifade edilebilir. Yandaki şekilde açık çevrim oda sıcaklık kontrolü yapılmaktadır. Burada referans olarak dışarı

Detaylı

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3.1.Giriş Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Robot Oyun Güncellemeleri

Robot Oyun Güncellemeleri Robot Oyun Güncellemeleri 38- BAĞLANTI GÖREVİNDE FIRILDAĞI DÖNDÜRME (06.01.2015) Kural 39 gereği her aşla gıç es ası da ro otu hareket ettire eği veya kulla a ağı es eleri tamamen üs ala ı içi de ol ası

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SİSTEMLERİ Oomak Konrol Ulusal oplanısı OK3 6-8 Eylül 3 Malaya DOĞRUSAL OLMAYAN KONROL SİSEMLERİ 33 Oomak Konrol Ulusal oplanısı OK3 6-8 Eylül 3 Malaya rnc ve İknc Dereceden Kayan Kpl Güdüm Yönem le Havadan Havaya

Detaylı

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem 3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem A + B = 2 0 2 1 (Elde) A * B = Sonuç A B = 2 0 2 1 (Borç) A / B = Sonuç 0 + 0 = 0 0 0 * 0 = 0 0 0 = 0 0 0 / 0 = 0 0 + 1 = 1 0 0 * 1 = 0 0 1 = 1 1 0 / 1 = 0 1

Detaylı

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri Düşü Hacml Üretmde İstatstsel Proses Kontrolü: Kontrol Grafler A. Sermet Anagün ÖZET İstatstsel Proses Kontrolu (İPK) apsamında, proses(ler)de çeştl nedenlerden aynalanan değşenlğn belrlenere ölçülmes,

Detaylı

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T 1 2. İDEAL GAZ VE GERÇEK GAZLAR (Ref. e_makaleleri) İdeal Bir Gazın Hal Denklemi P, V, T değişkenlerinden herhangi iki tanesi, belirli miktardaki bir gazın halini tanımlar ve üçüncü değişkeni de sabit

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI: SINIFI: OKUL NO: DENEY GRUP NO:

Detaylı

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir.

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir. Deney No : EM Deneyin Adı : Bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddeti Deneyin Amacı : Uygulanan voltajın fonksiyonu olarak bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddetini belirleme. Düzlemler arası mesafenin

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR)

1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR) 1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR) Kondansatör, elektronların kutuplanarak elektriksel yükü elektrik alanın içerisinde depolayabilme özelliklerinden faydalanılarak, bir yalıtkan malzemenin iki metal tabaka

Detaylı

Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept.

Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. SAYISAL DEVRE TASARIMI EEM122 Ref. Morris MANO & Michael D. CILETTI SAYISAL TASARIM 4. Baskı Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. SAYISAL DEVRE NEDİR? Mühendisler, elektronik

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı