INTERNSHIP PROGRAMI BAŞVURU FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INTERNSHIP PROGRAMI BAŞVURU FORMU"

Transkript

1 INTERNSHIP PROGRAMI BAŞVURU FORMU Fotoğraf Pasaport No: DS-2019 No: Kişisel Bilgiler Bilgiler T.C Kimliğine uygun doldurulmalıdır. Ad-Soyad: Cep-Tel: Ev Telefonu: Đkamet Adresi: Posta Kodu: Doğum Yeri( Nüfus Cüzdanında Yazdığı Gibi): Doğum Tarihi: Doğduğunuz Ülke: Vatandaşı Olduğunuz Ülke: T.C Kimlik No: Daha önce hiç J-1 vizesi ile Amerika da bulundunuz mu? (WAT, Internship, Aupair vb ) ( )Evet ( )Hayır Evetse hangi yıl? Sponsor Kuruluş? Daha önceden ABD vize başvurunuz reddedildi mi? ( )Evet ( )Hayır Eğitim ve Kariyer Bilgileri Hangi Liseden Mezun Oldunuz: Ne Zaman: Hangi Üniversiteden Mezun Oldunuz: Hangi Bölüm: Üniversiten Ne Zaman Mezun Oldunuz: Lütfen Đş Deneyimlerinizi Sıralayınız ( Part Time Olarak Yaptığınız Đşleri de Sıralayabilirsiniz ) FĐRMA ADI DEPARTMAN GÖREV TARĐH ARALIĞI 1. / / / 2. / / / 3. / / / 4. / / /

2 Aile Bilgileri Baba Adı: Mesleği: Cep-Tel: Anne Adı: Mesleği: Cep-Tel: Anne Ve/Veya Babanın Đkamet Adresi ve Tel: Posta Kodu: Acil Durumlarda Aranabilecek Kişi Ad-Soyad: Cep-Tel: Đkamet Adresi ve Tel: Posta Kodu: Program Bilgileri *Katılmak Đstediğiniz CAMPUS INTERNSHIP Seçeneğini Lütfen Seçiniz ( )Premium Placement (Đşinizi CAMPUS bulacaksa) ( )Self Placement (Đşinizi kendiniz bulacaksanız) *Hangi Alanda Internship/Traineeship Programına Katılmak Đstiyorsunuz? ( )Turizm Otelcilik / Tourism and Hospitality, ( )Fast Food, Restoran Đşletmesi / Fast Food, Restaurant Management, ( )Muhasebe / Accounting, ( )Đşletme/ Management, ( )Uluslar arası Ticaret / International Trade, ( )Pazarlama / Marketing, ( )Uluslar arası Đişkiler / International Relations, ( )Đletişim / Communication ( )IT Sektörü / IT Programming, ( )Elektrik Elektronik / Electric and Electronical, ( )Ziraat / Agricultural ( )Diğer Lütfen Belirtiniz * Kaç Aylığına Internship / Traineeship Programına Katılmak Đstiyorsunuz? ( ) 6 Aylık, ( ) 12 Aylık, ( ) 18 Aylık, ( ) Diğer Lütfen Belirtiniz * En Erken Gidebileceğiniz Tarih: En Geç Gidebileceğiniz Tarih: * Herhangi bir Bölge veya Şehir Tercihiniz Var mı? ( Bölge kısıtlamasının olması bu program ile iş yerleştirme sürecinizi uzatıp, daha geç gitmenize neden olabilmektedir.) Lütfen Belirtiniz: Sayfa 2 / 7

3 INTERNSHIP PROGRAMI ÖDEME VE ĐPTAL KOŞULLARI 1. CAMPUS INTERNSHIP / TRAINEESHIP programına kayıt yaptıran öğrenciler ödeme tarihini izleyen 3 iş günü içinde CAMPUS tarafından kendilerine verilen tüm evrak ve dosyalarla birlikte iptal isteğinde bulanabilirler. Yazılı dilekçe ile CAMPUS e olan müracaat sonrasında CAMPUS tarafından katılımcıya ödediği program ücreti geri iade edilir. Program ücretinin yatırıldığı tarihten itibaren 3 gün geçtikten sonraki iptallerde aşağıdaki maddeler geçerlidir. 2. Katılımcı ön kayıt ücreti olan 300ABD dolarını Başvuru Formunu ve Taahhütnameyi imzaladıktan sonra CAMPUS e öder. Ön kayıt ücreti yatırıldıktan sonra Ön kayıt işlemleri gerçekleşmiş olur. 3. Katılımcı kalan program ücretini işveren ile gerçekleşen mülakat sonucunda işveren tarafından kabul edilmesi halinde kendisi adına düzenlenecek TRAINEE PLAN DS7002 Formu gelir gelmez öder. Đş yerleştirmesi yasal çalışma belgesi olan DS-2019 formunu düzenleyen sponsor firma tarafından kesinleştirilir. 4. Đş yerleştirmesi gerçekleşene kadar gerçekleşen iptallerde 300ABD doları CAMPUS tarafından katılımcıya iade edilmez. 5. Đş yerleştirmesi gerçekleştirildikten sonra kalan ücret Amerikan Doları olarak katılımcı tarafından CAMPUS e yatırılır. 6. Amerika daki sponsor kuruluş DS-2019 ve TRAINEE PLAN olan DS-7002 formunu Amerikan Hükümeti adına basar ve CAMPUS e gönderir. 7. Katılımcı, DS-2019 ve DS-7002 formu basıldıktan sonra programdan çıkmak isterse program ücretinden 700 Amerikan Doları kesilir ve kalan ücret kendisine iade edilir. 8. Katılımcı programına katılım şartlarını yerine getirdiği halde vize alamaması durumunda ön kayıt ücreti olan 300 Amerikan Doları kesilir ve kalan ücret kendisine iade edilir. 9. Katılımcının vize alamaması durumunda, program ücretinin CAMPUS tarafından katılımcıya geri ödenebilmesi için, katılımcının en geç 3 gün içinde DS-2019 ve DS-7002 formlarının asıllarını ve pasaportunda yer alan vize red kaşesinin bulunduğu sayfanın fotokopisini CAMPUS e teslim etmek zorundadır. Aksi taktirde herhangi bir geri ödeme CAMPUS tarafından katılımcıya yapılmayacaktır. 10. Katılımcı vize aldıktan sonra yapılan iptallerde, herhangi bir geri ödeme söz konusu değildir ve katılımcıya CAMPUS tarafından program ücretinden geri ödeme yapılmaz. 11. Olağanüstü koşullarda( Amerikan Hükümetinin programı iptal etmesi veya Amerikan konsolosluğunun vize işlemlerini durdurması) 500ABD doları dışında kalan program ücreti aynen katılımcıya iade edilir. 12. Yukarıda belirtilen her koşulda katılımcıya eğer varsa yapılacak geri ödeme, CAMPUS e ilgili sponsor kuruluşun yapacağı geri ödemeyi müteakiben hemen yapılacaktır. Aşağıda bulunan imzam, CAMPUS WORK AND STUDY ABROAD un INTERNSHIP Programı Ödeme ve Đptal Koşullarında adı geçen tüm kural ve şartları okuduğumu, anladığımı ve itaat edeceğimi temin eder. Bu sözleşmeyi imzalayarak, tamamen kendi özgür irademle adı geçen tüm kural ve şartları okuduğumu anladığımı ve katıldığımı beyan eder ayrıca bunlara uyacağımı taahhüt ederim. KATILIMCININ ADI SOYADI : Đmzası: Tarih: Sayfa 3 / 7

4 TAAHHÜTNAME MADDE VE ŞARTLARI Bu taahhütname gereklilikleri, nitelikleri ve genel koşullarıyla yasal ve bağlayıcıdır. TANIMLAR: Đş bu sözleşme Bestekar Sok. 82/3 Kavaklıdere ANKARA adresinde mukim MGÖ Eğitim Danışmanlık Taşımacılık Turizm Dış Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra CAMPUS Work And Study Abroad veya kısaca CAMPUS olarak söz edilecektir) ve katılımcı (sayfanın en altında adı-soyadı-imzası olan) arasında gerçekleşmektedir. Đş bu sözleşme, katılımcı tarafından imzalandığı andan itibaren hüküm ifade eder. Internship /Traineeship/Staj Programı bundan sonra Staj Programı olarak adlandırılacaktır. Katılımcının program ücreti olarak CAMPUS e ödeyeceği miktar CAMPUS ile kendisi arasında yapılan anlaşma gereği katılımcının başvuru formuna CAMPUS danışmanı tarafından yazılır ve imzalanır. Fiyata KDV dahil değildir. SELF PLACEMENT(Đşi Katılımcı Kendisi Bulursa) SÜRE ÖN KAYIT KESĐN KAYIT PROGRAM ÜCRETĐ 1-5 AY 300$ 800 USD 1100 USD 6-12 AY 300$ 1500 USD 1800 USD 13-18AY 300$ 1650 USD 1950 USD PREMIUM PLACEMENT(Đşi CAMPUS veya Sponsor Bulursa) SÜRE ÖN KAYIT KESĐN KAYIT PROGRAM ÜCRETĐ 1-6 AY 300$ 2300USD 2600 USD 7-12 AY 300$ 2900 USD 3200 USD 13-18AY-IT ve Business 300$ 3500 USD 3800 USD * Bu Ücrete Program Boyunca Sağlık Ve Seyahat Sigortası Dahildir. * Bu Ücretlere SEVIS ( 180$ ) Dahil Değildir. 1. Internship programına yaşları arasında olan bir üniversite mezunu veya en az 3 senelik iş deneyimi sahibi olanlardan Đngilizceyi orta düzey ya da üzerinde konuşabilenler katılabilir. 2. CAMPUS katılımcıya direk kendisi iş sunmaz, sunulan işler Amerika daki sponsor kuruluş( yasal çalışma belgelerini düzenleyen kuruluştur) aracılığıyla yapmaktadır. Dolayısıyla iş ile ilgili bütün bilgiler CAMPUS e sponsor kuruluş tarafından iletilmektedir. CAMPUS ABD deki işverenlerin sponsor kuruluşa sunduğu ve belirttiği imkanlar ölçüsünde katılımcıya sunmakla sorumludur. 3. CAMPUS, sınırlama olmaksızın doğal afetler, mücbir sebepler, savaş eylemleri, halk hareketleri, isyan veya ayaklanmalar, grevler veya işçi hareketleri, her türden suç veya terörist faaliyetlerin yol açtığı, konaklama yapılan yerin yapısal ve diğer kusurlu şartlarından Katılımcı Đmzası: Sayfa 4 / 7

5 kaynaklanan ayrıca tüm ulaşım araçlarının mekanik veya diğer arızalarını, tıbbi bakım yokluğu veya herhangi bir yaralanma, zarar, ziyan, ölüm gibi CAMPUS un doğrudan müdahale edemeyeceği her türlü sebeple oluşan maddi ve/veya manevi kayıplardan sorumlu değildir. 4. Katılımcı, vize başvurusunu kendisi yapar. Vize başvurusu için CAMPUS danışmanlık verir. Vize verilip verilmemesi tamamen Konsolosluğun inisiyatifindedir. CAMPUS un vize danışmanlığına ve referansına rağmen kendi kişisel nedenlerinden dolayı katılımcının vize alamaması durumunda, CAMPUS herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu durumu katılımcı anlamakta ve bilmektedir. Vize alamayan katılımcıya ön kayıt ücreti kesilerek kalan ücret geri iade edilir. 5. Katılımcı, kendi dil beceri veya çalışma performansına göre işveren tarafından başka bir göreve veya departmana yerleştirebilir. Yine işyerinde veya ABD de meydana gelebilecek toplumsal, ekonomik, politik ve doğal afet gibi etkenlerden dolayı çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Bu tür durumlar CAMPUS un etkisi ve yaptırım gücü dışındadır. 6. Đşverenin yanlış bilgilendirmesi ya da vermiş olunan sözleri yerine getirmemesi durumunda CAMPUS sorumlu tutulamaz. CAMPUS işveren ve öğrenci arasında bilgi alışverişini eksiksiz olarak öğrenciye iletir. Verilen bilgilerin içeriğinden sorumlu değildir. Böyle bir sorun yaşandığı taktirde öncelikle sponsor kurum sorumluluk alır ve iletilen sorunu çözer. Ancak bu tür bir sorun yaşanması durumunda konunun CAMPUS tarafından takip edilebilmesi için kesinlikle katılımcı CAMPUS e bilgi vermek zorundadır. Katılımcı bütün bunları bilmekte buna uygun davranacağını kabul etmektedir. 7. Başvuru formunda ve katılımcının CAMPUS e verdiği Resumé/CV sindeki bilgilerin katılımcı tarafından ve katılımcının bilgisi dâhilinde ve doğru olduğunu katılımcı bu formu imzalayarak kabul eder ve yanlış yada eksik olduğunun tespiti halinde programdan derhal çıkarılacağını kabul eder. 8. Katılımcı DS 2019 formumda belirtilen başlangıç tarihinden önce çalışmaya başlamamayı ve belirtilen bitiş tarihten sonra çalışmaya devam etmemeyi kabul eder. 9. INTERNSHIP programı öncesinde, program süresince ve programın bitiminden sonra tüm yolculuk riskleri katılımcının kendisine aittir. Motorlu araç kullanmayı tercih eden öğrenci, ehliyet ve gerekli izinleri almak ve sigortaları yaptırmakla yükümlüdür. Motorlu araç kullanmanın tüm risk ve maliyetleri katılımcıya aittir. 10. Katılımcı, kendisi için sponsor veya CAMPUS tarafından bulunan işi kabul etmekle, işveren şirkete söz vermiş olduğunu anlar. Eğer işverenden ya da sponsordan yazılı bir izin olmaksızın söz verilen tarihten önce işinden ayrılırsa, katılımcının programı iptal edilecektir. Bu durumda her hangi bir program ücretinden CAMPUS tarafından katılımcıya yapılacak geri iade söz konusu değildir. 11. Katılımcı, bütün ABD merkezi hükümet, eyalet ve yerel kanunlarına uymayı kabul eder. Eğer kanunlara aykırı davranırsa, CAMPUS doğabilecek sonuçlardan mesul ve sorumlu değildir. Katılımcı Đmzası: Sayfa 5 / 7

6 Ayrıca sponsor böyle durumlarda katılımcıya yardım edemez ve katılımcıyı programdan çıkarır. Katılımcı ABD merkezi hükümet, eyalet ve yerel kanunlara aykırı davranmanın sonucunda karşılaşacağı bu sonuçları bilir ve sonuçlarını kabul eder. 12. Eğer işe yerleştirme katılımcının ABD de kendi bulduğu işte gerçekleşmişse, (selfplacement) ya da konaklamayı katılımcı kendi ayarlamak isterse, konaklama adresini kanıtlarıyla DS-2019 formunun basılmasından önce CAMPUS e bildirmek katılımcının sorumluluğundadır. Self-Placement seçeneğini seçen katılımcı işvereni ile olan tüm ilişkilerinden kendisi sorumludur. Đşveren - katılımcı arasındaki hiçbir ilişki CAMPUS u bağlamaz. 13. Katılımcının iş yerleştirmesinin gerçekleşebilmesi için gerekli belgelerin CAMPUS e belirtilen süre içerisinde sunulması gerekmektedir. Belgelerin geç sunulmasından doğacak aksaklık veya sorunlardan CAMPUS mesul ve sorumlu değildir. 14. J- 1 INTERNSHIP vizesinin, DS formumda belirtilen tarihin ötesinde uzatılmasından ve DS-2019 formunda belirtilen program bitiş tarihinden sonra ABD de kalmaya devam eden katılımcıdan CAMPUS hiçbir şekilde sorumlu değildir. 15. DS-2019 formundan katılımcı sorumludur. Katılımcının formu kaybetmesi durumunda yeni formun sponsor tarafından tekrar basılması ve getirttirilmesi için katılımcı CAMPUS e 200ABD Doları ödemek zorundadır. 16. Katılımcı DS-2019 formunu CAMPUS tarafından kendisine verildikten sonra kontrol etmek zorundadır. DS-2019 formundaki olası hatalar vizeye gitmeden öğrenci tarafından CAMPUS e bildirilirse CAMPUS formun yenilenmesi için sponsora başvuru yapmaktadır. ABD ye vardıktan sonra CAMPUS un ve sponsorun DS da yazılı tarihleri hiçbir nedenle değiştiremeyeceğini ve yolculuktan önce bu tarihlerin doğruluğunu kontrol etmenin katılımcının sorumluluğunda olduğunu katılımcı anlamıştır. 17. Sigorta sözleşmesi yalnızca DS da belirtilen tarihleri kapsamaktadır. DS formumun bitiş tarihinden itibaren 30 gün daha kalmak isteyen katılımcılar sigorta sözleşmesinin tarihini uzatabilirler ama bu tamamen katılımcının sorumluluğundadır ve CAMPUS u bağlamaz. 18. Katılımcı, bütün seyahat masraflarını, ABD içinde yapacağı seyahatler de dâhil olmak üzere, karşılamaktan kendi sorumludur. 19. Đşe başlama tarihinden itibaren 2 hafta sonrasına kadar hiçbir ödeme alamama olasılığından dolayı, konaklama bedeli (kira-depozito) ve ABD içi yol masrafları hariç, en az 800 ABD Doları nakit ya da seyahat çeki katılımcı yanında bulundurması gerekmektedir. 20. Katılımcı, ABD ye varışından sonra fakat işveren firmaya gitmeden önce, işverenine ABD ye geldiğini bildirmek ve işverenin gerekli düzenlemeleri yaptığından emin olmak için işvereni aramakla yükümlüdür. 21. Katılımcı ABD ye varışından en fazla yedi gün sonra anlaştığı işverenle işe başlamak zorundadır. Katılımcı Đmzası: Sayfa 6 / 7

7 22. Katılımcı, Amerikan Hükümeti ne 180ABD Doları SEVIS ücretini ayrı olarak ödemek zorunda olduğunun farkındadır. 23. Katılımcı SEVIS kaydı için ABD ye varış tarihinden itibaren üç gün içinde varışını ve kaldığı yeri (ABD de yerleştirilen konaklama yeri) belirtmek üzere sponsor kuruluşa iletişime geçmesi gerektiğinin farkındadır. Bu tamamıyla katılımcının sorumluluğundadır. Bu iletişim sponsorun internet adresinden yapılır. 24. Katılımcı, sponsorla iletişime geçmek için yedi günden daha fazla beklediği takdirde, SEVIS in katılımcının doğru bilgilerine sahip olamayacağını ve Sosyal güvenlik Ofisinin kart için katılımcının başvurusunu değerlendirmeyeceğini anlamıştır. Katılımcının SEVIS kaydını geç yapmasından doğabilecek tüm sorunlardan ve aksiliklerden CAMPUS mesul ve sorumlu değildir. 25. CAMPUS Internship/Staj (www.campusum.com) web sayfasında verilen bilgileri dikkatlice okumak ve anlamak katılımcının sorumluluğundadır. Katılımcı bu program hakkında web sayfasında verilen tüm bilgilerin içeriklerinden sorumludur. 26. Katılımcı, ABD de kaldığı süre boyunca yapacağı her türlü adres ve iş değişikliğini sponsora bildirmekle yükümlü olduğunu anlamıştır. Aksi taktirde doğabilecek her türlü sorunlardan ve katılımcı adına alınacak kararlardan CAMPUS mesul ve sorumlu değildir. 27. Eğer katılımcı, SEVIS sistemi tarafından program dışı olursa, tekrar göreve alınamayacağını ve ilerideki vize başvuruları için bu durumun engel teşkil edeceğini anlamıştır. 28. Katılımcı, Đşvereninin kural ve ilkelerine uymak zorunda olduğunu anlamıştır. Aksi taktirde gerçekleşecek tüm sorun ve aksiliklerden CAMPUS mesul ve sorumlu değildir. 29. Katılımcı iş anlaşmasının ihlaline ya da kovulmasına sebep olabilecek işvereni ile yaşadığı herhangi bir sorunda sponsorla hemen iletişime geçmesi gerektiğini ve bunun kendi sorumluluğunda olduğunu anlamıştır. 30. Bu taahhütnameden doğacak hukuki davalarda Ankara Mahkemeleri yetkilidir. Aşağıda bulunan imzam, CAMPUS WORK AND STUDY ABROAD un INTERNSHIP programı Taahhütname Madde ve Şartları nda adı geçen tüm kural ve şartları okuduğumu, anladığımı ve itaat edeceğimi temin eder. Bu sözleşmeyi imzalayarak, tamamen kendi özgür irademle adı geçen tüm kural ve şartları okuduğumu anladığımı ve katıldığımı beyan eder ayrıca bunlara uyacağımı taahhüt ederim. Öğrencinin Adı Soyadı: Đmzası: Tarih: Sayfa 7 / 7

WORK AND TRAVEL PROGRAMI ARACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ (2014)

WORK AND TRAVEL PROGRAMI ARACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ (2014) WORK AND TRAVEL PROGRAMI ARACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ (2014) WORK AND TRAVEL PROGRAMI ÖDEME VE İPTAL KOŞULLARI 1. Katılımcı Kayıt Ücreti olan 300 USD, Başvuru Formunu ve Sözleşmeyi imzaladıktan sonra POSEIDON

Detaylı

GLOBAL Work And Travel Programı Aracılık Hizmet Sözleşmesi (2012-2013)

GLOBAL Work And Travel Programı Aracılık Hizmet Sözleşmesi (2012-2013) GLOBAL Work And Travel Programı Aracılık Hizmet Sözleşmesi (2012-2013) MADDE 1- Taraflar 1.1 İşbu sözleşme, bir tarafta GLOBAL Dil Hizmetleri Danışmanlık Turizm İthalat & İhracat Tic. Ltd. Şti (Bundan

Detaylı

Kullanım Şartları. web.akgunler.com.tr yi ifade eder. : AKGÜNLER TURİZM LTD. e ait Web Sitesi olan

Kullanım Şartları. web.akgunler.com.tr yi ifade eder. : AKGÜNLER TURİZM LTD. e ait Web Sitesi olan Kullanım Şartları Web Sitesi Kullanım Şartları Web Sitesi kullanım şartları, "Web Sitesi/Site" kullanırken uyulması gereken kuralları ve şartları açıklamaktadır. Kullanım Şartları dikkatli bir şekilde

Detaylı

www.geographika.com Rezervasyon Şart ve Koşulları (Tüketici Sözleşmesi)

www.geographika.com Rezervasyon Şart ve Koşulları (Tüketici Sözleşmesi) www.geographika.com Rezervasyon Şart ve Koşulları (Tüketici Sözleşmesi) Aşağıdakiler, rezervasyonunuza dair şartlar ve koşullardır. Bu şart ve koşullar ile sözleşmeye bağlanacağınız için lütfen dikkatle

Detaylı

VOICE SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

VOICE SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme taraflar arasında 6 sayfa ve 18 maddeden ibaret olarak.../.../... tarihinde İstanbul'da 3 (üç) nüsha olarak imzalanmıştır. 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi 29 Ekim Cad. No1 Kuyumcukent

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK (BAYİLİK) SÖZLEŞMESİ İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ Ad ve Soyad: T.C. Kimlik No: Adres: e-posta: İrtibat Telefonu: GSM: Sponsorunuzun adı, soyadı

Detaylı

Kılavuz bilgiler. Ziyaretçi formu (VAF1 Ekim 2007) Bu kılavuz ücretsizdir

Kılavuz bilgiler. Ziyaretçi formu (VAF1 Ekim 2007) Bu kılavuz ücretsizdir Kılavuz bilgiler Ziyaretçi formu (VAF1 Ekim 2007) Bu kılavuz ücretsizdir Formu doldurmanıza yardımcı olması için bu kılavuzu okumanızı kuvvetle tavsiye ederiz. Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyaç

Detaylı

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ 1) TARAFLAR Bir tarafta Kültür ve Turizm Bakanlığınca tasdik edilmiş A grubu 4011 nolu Turizm Seyahat Acentesi olan ve

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ 1) TARAFLAR Bir tarafta Kültür ve Turizm Bakanlığınca tasdik edilmiş A grubu 4011 nolu Turizm Seyahat Acentesi olan ve PAKET TUR SÖZLEŞMESİ 1) TARAFLAR Bir tarafta Kültür ve Turizm Bakanlığınca tasdik edilmiş A grubu 4011 nolu Turizm Seyahat Acentesi olan ve Halaskargazi Cad. No:9/1 HARBİYE/ŞİŞLİ-İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

Kullanım Şartları. : AKDENİZ PE-TUR TURİZM SEYAHAT ACENTASI VE TİC. A.Ş yi ifade eder. www.biletbank.com u ifade eder.

Kullanım Şartları. : AKDENİZ PE-TUR TURİZM SEYAHAT ACENTASI VE TİC. A.Ş yi ifade eder. www.biletbank.com u ifade eder. Kullanım Şartları Web Sitesi Kullanım Şartları Web Sitesi kullanım şartları, "Web Sitesi / Site" kullanırken uyulması gereken kuralları ve şartları açıklamaktadır. Kullanım Şartları dikkatli bir şekilde

Detaylı

ÖRNEKTİR. Yukarıdaki yazılı bilgileri okudum. (Mesafeli satışlarda imza bölümünün doldurulması zorunlu değildir.) Tarih:.../.../...

ÖRNEKTİR. Yukarıdaki yazılı bilgileri okudum. (Mesafeli satışlarda imza bölümünün doldurulması zorunlu değildir.) Tarih:.../.../... G İ R İ Ş B İ L G İ F O R M U AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

A.B.D. ye Geçici ÇalıĢma ya da Öğrenci Vizesi ile mi Geliyorsunuz? AĢağıdaki haklara sahipsiniz:

A.B.D. ye Geçici ÇalıĢma ya da Öğrenci Vizesi ile mi Geliyorsunuz? AĢağıdaki haklara sahipsiniz: HAKLARINIZI BĠLĠN Yardıma ihtiyacınız olduğunda bu kitapçıkta verilen acil yardım numaralarından birini arayın Bu kitapçık size geçici olarak Birleşik Devletler de çalışma ve okuma amacı ile göçmen olmayan

Detaylı

BİYOTAR ORGANİK TARIM ORMAN KİMYA SAN. ve TİC.A.Ş.

BİYOTAR ORGANİK TARIM ORMAN KİMYA SAN. ve TİC.A.Ş. Sayfa No: 1/5 1.GENEL ŞARTLAR VE TANIMLAMALAR 1.1 Genel şartlar: İşbu Numune Analiz Hizmetleri Sözleşmesi, BİYOTAR ORGANİK TARIM ORMAN KİMYA SAN. ve TİC.A.Ş. ile (.) firması arasında [../../..] tarihinde

Detaylı

Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza :

Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza : Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Abone No Faturalı Ön Ödemeli Kurumsal Bireysel Kurumsal1 E-Fatura Adresi FirmaKurum Ünvanı @ Bildirdiğim

Detaylı

ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, adres bilgileri Sözleşme nin 10. maddesinde belirtilmiş olan TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile (Bundan böyle ABONE olarak anılacaktır.)

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam ve Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Kırklareli Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu ile Sağlık

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESKEN ADI SOYADI: TARİH: ESS15-V1 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (MESKEN GRUBU) MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1. İşbu Sözleşme, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK (BAYİLİK) SÖZLEŞMESİ İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ Ad ve Soyad: T.C. Kimlik No: Adres: e-posta: İrtibat Telefonu: GSM: Sponsorunuzun adı, soyadı

Detaylı

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Bulgurlu mah. Bağcılar cad. No:1/A Üsküdar/ İstanbul adresinde mukim NÜANS Turizm Tanıtma ve Reklamcılık A.Ş. (Bundan böyle NÜANSTUR VE SÜRATTUR olarak

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu SÖZLEŞME, Çeliktepe Mah. İnönü Caddesi, Şairane Sok. No: 1, Daire: 4 Çeliktepe, Kağıthane 34413 - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren,

Detaylı

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KİRALIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KİRALIK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KİRALIK HİZMET SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme Çamlık Mahallesi Şenol Güneş Bulvarı Bulvar İşmerkezi No.:38/9 Ümraniye İstanbul adresinde yerleşik Turuncu Güvenlik Bilişim Takip

Detaylı

SİİRT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

SİİRT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI SİİRT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından katılımcıların, mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak alanlarda düzenlenir. 2- GENEL ESASLAR:

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESKEN ADI SOYADI: TARİH: ESS15-V2 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (MESKEN GRUBU) MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; ATILGANLAR: Yıldırımlar San.Sit.1738.Sokak No:1 BATIKENT / ANKARA adresinde

Detaylı

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim....

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU 1. Kişisel Bilgileriniz Ünvanınız/Mesleğiniz/İş Konunuz Bayan Bay Adınız ve Soyadınız(Tüzel Kişi Ünvanı) T.C. Kimlik Numaranız Vergi Daireniz: Vergi Numaranız: 2. Kendi Adınıza Başkaları İçin İşlem Yapıyormusunuz?

Detaylı