T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty"

Transkript

1 T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty Öğretim Yılı Academic Year Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 6. Sınıf Ders Programı Curriculum for the 6 th Year Versiyon ; Sayfa 1/23

2 İçindekiler / Table of Contents Öğretim Yılı Akademik Takvimi / Academic Calendar... 3 Dönemlerarası Koordinasyon Kurulu / Interphase Coordinating Committee... 4 Aile Hekimliği Dönemi Koordinasyon Kurulu / Internship Period Coordinating Committee.. 4 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnternlik Dönemi Yönergesi... 5 İç Hastalıkları Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları... 7 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları... 9 Acil Tıp Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları Genel Cerrahi Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları Toplum Hekimliği İntern Programı Uygulamaları Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları Nöroloji Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları Seçmeli Stajlar İntern Programı Uygulamaları Sınıf Stajları Dönüşüm Programı / 6 th Class Rotation Program for Internships Versiyon ; Sayfa 2/23

3 Öğretim Yılı Akademik Takvimi / Academic Calendar Tarih/Date Türkçe English Sınıfın Başlangıcı (52 hafta devam eder) 6 th Class Start Güz Yarıyılı Ders Alma Autumn Semester Registration for Lessons ve 5. Sınıfların Başlangıcı 4 th and 5 th Class Start , 2. ve 3. Sınıfların Başlangıcı (Güz Yarıyılı) 1 st, 2 nd and 3 rd Class (Autumn Semester) Start Güz Yarıyılı Katkı Payı Yatırma Autumn Semester Payment of Tuition öğleden sonra (afternoon) Cumhuriyet Bayramı Tatili Republic Day (Holiday) Kurban Bayramı Tatili Religious Holiday Atatürk ü Anma Günü Commemoration Day of Atatürk Güz Yarıyılı Bitişi End of Autumn Semester Güz Yarıyılı Bitirme Sınavları Autumn Semester Final Exams Güz Yarıyılı Telafi Sınavları Autumn Semester Makeup Exams Güz Dönemi Staj Telafi Sınavları Clerkship Makeup Exams for Spring Semester Yarıyıl Tatili Semester Break Bahar Yarıyılı Ders Alma Spring Semester Registration for Lessons Bahar Yarıyılı Katkı Payı Yatırma Spring Semester Payment of Tuition Bahar Yarıyılı Başlangıcı (Bahar Yarıyılı) Tıp Bayramı Doctor s Day Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı First Day of Classes (Spring Semester) National Sovereignty and Children s Day Emek ve Dayanışma Günü Workers Day Bahar Yarıyılı Bitişi End of Spring Semester Bahar Dönemi Bitirme Sınavları Spring Semester Final Exams Bahar Dönemi Telafi Sınavları Spring Semester Makeup Exams ve 5. Sınıf Staj Bitimi End of Clerkships at 4 th and 5 th Classes Bahar Dönemi Staj Telafi Sınavları Clerkship Makeup Exams for Spring Semester Versiyon ; Sayfa 3/23

4 Dönemlerarası Koordinasyon Kurulu / Interphase Coordinating Committee Dekan (Dean): Prof. Dr. Özgün Enver Başkan (chair): Prof. Dr. Sema Umut Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı (Vice Dean Responsible for Education): İngilizce Tıp Programı Yöneticisi (English Section Program Director): Prof. Dr. Öner Süzer Üyeler (members) Anabilim Dalı / Department Sorumluluk / Responsibility Prof. Dr. Salih Murat Akkın Anatomi / Anatomy 1. Sınıf / 1st Class Prof. Dr. Lütfü Çakar Fizyoloji / Physiology 2. Sınıf / 2nd Class Prof. Dr. Öner Süzer Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji / Pharmacology and Clinical Pharmacology 3. Sınıf / 3rd Class Prof. Dr. Hasan Yazıcı İç Hastalıkları / Internal Medicine 4. Sınıf / 4th Class Prof. Dr. Kenan Akgün Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon / Physical Medicine and Rehabilitation 5. Sınıf / 5th Class Prof. Dr. Tülay Erkan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Pediatrics 6. Sınıf / 6th Class Aile Hekimliği Dönemi Koordinasyon Kurulu / Internship Period Coordinating Committee Başkan (chair): Prof. Dr. Tülay Erkan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatrics) Üyeler (members) Prof. Dr. Volkan Yumuk Prof. Dr. Serdar Yüceyar Prof. Dr. Semih Kaleli Prof. Dr. Bedia Ayhan Özyılıdırım Prof. Dr. Neşe Kocabaşoğlu Doç. Dr. Feray Karaali Savrun Prof. Dr. Ertuğrul Hasbi Aydemir Doç. Dr. İbrahim İkizceli Anabilim Dalı / Department İç Hastalıkları / Internal Medicine Genel Cerrahi / General Surgery Kadın Hastalıkları ve Doğum / Gynecology and Obstetrics Toplum Hekimliği Merkezi / Public Medicine Center Ruh Sağlığı ve Hastalıkları / Psychiatry Nöroloji / Neurology Deri ve Zührevi Hastalıklar / Dermatology Acil Tıp / Emergency Medicine Versiyon ; Sayfa 4/23

5 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnternlik Dönemi Yönergesi (İÜ Senatosunun tarihli 61 sayılı toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) TANIM Madde 1- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nde, ilk beş yılını tamamlamış, altıncı sınıfa geçtiği belgelenmiş öğrenci İNTERN olarak adlandırılır. KAPSAM Madde 2- Bu yönerge, intern e tüm bilim / anabilim dallarında verilecek eğitimin şeklini, görev tanımlarını, yetki ve sorumluluklarını kapsar. AMAÇ Madde 3- Intern eğitiminin amacı, beş yılda edindiği teorik ve pratik bilgileri öğretim üyesi / uzman doktor denetiminde uygulayabilmesi ve geliştirmesini sağlamaktır. YAPILANMA Madde 4- Aşağıdaki hiyerarjik düzenle, intern eğitiminden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı sorumludur. Aile Hekimliği Dönemi Koordinatörü ve Yardımcıları : Eğitimin belirlenen sürelerde sağlıklı yürütülmesi, ortaya çıkan sorunları Anabilim / Bilim Dalı sorumluları ile görüşerek çözülmesi veya çözüm önerilerinin Dekanlığa iletilmesi yanında intern yönergesinin güncellenmesi görevlerini yürütürler. İntern lerden sorumlu öğretim üyeleri: İntern lerin aldıkları her eğitimden, ilgili bilim / anabilim dalı başkanı sorumludur. İNTERN DOKTOR EĞİTİMİ Madde 5- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde intern olarak eğitimini sürdüren altıncı sınıf öğrencisi, aşağıdaki şekilde eğitilir. Anabilim dalının işleyişi ve eğitim sürecinin nasıl değerlendirileceği intern lerle ilk ortak toplantıda belirtilir. a. İntern lik eğitimi her Anabilim Dalında AnaBD başkanı tarafından görevlendirilecek sorumlu bir öğretim üyesi tarafından idare edilir. Her anabilim dalında, ulusal çekirdek eğitim programının Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ne uyarlanmış şekli, eğitim programının esaslarını gösterir. Bu kapsam, birinci basamakta çalışacak pratisyen hekim yetiştirmeyi hedefler. b. İntern liğe başlayan 6. sınıf öğrencisinin, fakültede eğitimi boyunca edinmesi amaçlanan tüm bilgi ve becerilerinin, bu dönemde gözetim altında uygulanma ve geliştirilme alanıdır. Buradaki yetersizlikler Madde 7 deki değerlendirmede mutlaka göz önüne alınır. c. İntern, anabilim dalında serviste yapılan vizitlere, anabilim dalı genelinde yapılan eğitim toplantılarına, nöbet görevlerinin tamamına katılır. d. İntern lerin poliklinik deneyimi kazanmalarına azami özen gösterilir. e. İntern, çalışma süresince beyaz önlük giymek ve yakasında fotoğraflı intern / 6. sınıf tıp fakültesi öğrencisi olduğunu gösteren kimlik belgesi taşımak zorundadır. Versiyon ; Sayfa 5/23

6 İNTERN DOKTORUN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI Madde 6- İntern in görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. a. İntern görevli olduğu servisdeki hastanın, hastaneye başvurusundan çıkışına kadar tüm muayene, tedavi, klinik uygulama, bakım ve yönetimine sorumlu asistan, uzman doktor veya öğretim üyesi eşliğinde ve denetiminde bizzat katılır. Bu nedenle hastanın poliklinik kartı ve dosyasının düzenlenmesi, anamnezi, fizik muayenesi, hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının alınması, istenilen tetkiklerin takibi ve sonuçlarının hasta dosyasına / otomasyon programına kaydedilmesi, hastalığın seyir bilgilerinin dosyaya konması, hastanın alması gereken ilaçların hasta tabelasına yazılması, taburcu işlemlerinin yapılmasına sorumlu asistan, uzman doktor veya öğretim üyesi eşliğinde ve denetiminde katılır. Bu görevlerin tam olarak yürütülmesi, ilgili öğretim üyesinin sorumluluğundadır. b. İntern, hastanın sorumlu asistanının eşliğinde, hastasını sorumlu olduğu öğretim üyesine sunmak zorundadır. Bunun için serviste yapılmakta olan tüm vizitlere katılır. c. İntern, hastanın takibinde gerekli olan tüm tetkikleri, ancak sorumlu asistan, uzman doktor veya öğretim üyesine onaylatarak isteyebilir. d. İntern doğrudan reçete imzalama yetkisine sahip değildir; yazdığı reçeteyi sorumlu öğretim üyesi veya kıdemli servis asistanına imzalatmak zorundadır. e. İntern ler, bulundukları kliniğin çalışma düzenine uygun olarak nöbetlere katılırlar. Nöbetlerdeki çalışma görev ve sorumluluğu, günlük çalışmalardakine benzer şekilde yürütülür. f. İntern nin mezun olmadan önce mutlaka öğrenmesi ve sonuçlarını mutlaka yorumlaması gereken beceriler listesi, Dönemlerarası Koordinasyon Kurulunun önerisi ile Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. İNTERN NİN DEĞERLENDİRİLMESİ Madde 7- Her Anabilim Dalı tarafından, akademik kurulun onayladığı İNTERN nin DEVAM ve DEĞERLENDİRME FORMU hazırlanır. Her intern için düzenlenen formlar, süre bitiminde sorumlu öğretim üyesi tarafından doldurulur ve onaylanır. Başarılı kabul edilen intern lere ait belgeler ilgili Anabilim / bilim dalı başkanının onayından sonra Aile Hekimliği Dönemi Koordinatörlüğü yolu ile Öğrenci İşleri Bürosuna iletilir. YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER Madde 8- Bu yönergede belirtilmeyen hallerde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Fakülte Kurulu Kararları uygulanır. YÜRÜRLÜK Madde 9- Bu yönerge, İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. YÜRÜTME Madde 10- Bu yönerge İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür. Versiyon ; Sayfa 6/23

7 İç Hastalıkları Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları Anabilim Dalı Başkanı: Altıncı Yıl Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Hasan YAZICI Prof. Dr. Volkan YUMUK 1- Rotasyon süresi 8 haftadır. 2- İnternler 4 er hafta süre ile 2 ayrı bilim dalında rotasyon yaparlar. 3- İç Hastalıkları servis ve kan bankasında olmak üzere rotasyon boyunca 8 nöbet tutulur. 4- Çalışma saatleri arasındadır. 5- İnternler asistan gibi hizmet verir. 6- İnternlerin eğitiminde ilgili bilim dalında poliklinik, yataklı servis ve konsültasyon servisinde görev yapan ilgili Öğretim Üyeleri ve yardımcıları sorumludur. 7- İnternler anabilim dalındaki ve bilim dalındaki tüm eğitim faaliyetlerine katılmakla yükümlüdürler. Versiyon ; Sayfa 7/23

8 T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Fotoğraf ADI VE SOYADI: NUMARASI: İNTERNLİK BAŞLAMA TARİHİ: İNTERN ROTASYON KARTI BİLİM DALI TARİH DEVAMSIZLIK GÜNLERİ İMZA ONAY 1 2 Not: İnternlerin staj sonunda bu belgeyi Öğrenci Bürosuna teslim etmeleri zorunludur. Belgelerini teslim etmeyenler devam alamaz. İNTERN NÖBET ÇİZELGESİ İSİM: DÖNEM: NO: TARİH NÖBET TUTULAN BÖLÜM ONAY Versiyon ; Sayfa 8/23

9 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları Anabilim Dalı Başkanı: Altıncı Yıl Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Salim Çalışkan Prof. Dr. Tülay Erkan Aile Hekimliği Dönemi öğrenciler Anabilim Dalımızda Asistan Doktor lar gibi çalışmaktadır ve hasta sorumluluğu alarak hasta izlemekte, vizitleri sunmakta, konsültasyonlara her türlü bilimsel ve hizmet içi toplantılara katılmaktadırlar. Öğrencilere bu eğitim döneminde ilk iki haftasında yapılmak üzere Mikrobiyoloji, Hematoloji ve Nefroloji seminerleri verilmektedir. Buna göre: İntörn çalışma saatleri arasındadır. Saat de kliniğimizde yapılmakta olan sabah toplantılarına, Salı ve Perşembe günleri 12:30-13:30 saatleri arasında yapılan asistanlara yönelik bilimsel toplantılara katılmaktadırlar. Bunun dışındaki saatleri servis intörnleri görevlendirildikleri servislerde asistan gibi çalışarak geçirmektedirler. Serviste kendi bölümlerine ait teorik dersler verilmektedir. Her intörn, intörnlük döneminde üç haftayı nöbet dönemi olarak geçirmektedir. Bu dönemde 5 gün 24 saatlik nöbet tutup ertesi gün izinli sayılmaktadır. Bu dönemdeki ara günlerde ise genel poliklinik, sağlam çocuk polikliniği ve adolesan polikliniklerinde asistanlarla birlikte çalışmaktadırlar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğrenci Devam Formu Öğrencinin Adı ve Soyadı: Öğrenci No: Öğrencinin Servisi: Nöbet Grubu: Nöbet Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Tarih Nöbet İmza I İmza II Genel Poliklinik Sağlam Çocuk Polikliniği Aşağıdaki imzalar stajın sonunda servis devamı için alınacaktır. Bilim Dalı Öğretim Üyesi Başasistan Asistan (İmza) (İmza) (İmza) DÖNEM: GRUP: TARİH NÖBET İZİN GENEL POLK. SAĞLAM ÇOCUK POLK. YENİDOĞAN NÖBETİ ADOLESAN POLK. Versiyon ; Sayfa 9/23

10 Acil Tıp Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ Altıncı Yıl Eğitim Sorumlusu: Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ Acil Tıp Anabilim Dalında görevlendirilen intern doktorlar A, B ve C olmak üzere üç gruba ayrılır. Bu gruplar 24 saatlik dinlenme periyodu dahilinde sabah ve akşam grubu olarak şift usulü çalışır. Çalışma saatleri sabah grubu için 08:30-18:00, akşam grubu için 18:00-08:30 saatleri arasındadır. Çalışma saatini tamamlayan gruptaki intern doktorlar bir sonraki gruptaki intern doktorlara devir teslim yaparak görev yerinden ayrılabilir ve bir sonraki gruptaki görevli intern doktorlar görevine başlamadıkları sürece bulundukları görev alanında çalışmaya devam ederler. Acil serviste; ilk başvuru odasında, dahili müdahale odasında, travma ve cerrahi müdalale odasında ikişer, acil kardiyoloji, acil nöroloji, acil göğüs hastalıkları ve acil ortopedi odasında birer, acil cerrahi servisinde ve acil dahiliye servisinde üçer ve yanık servisinde iki olmak üzere yaklaşık yirmişer kişilik gruplara eğitim verilir. Acil serviste her sabah 08:00 ile 08:30 saatleri arsında görevi biten grupla nöbette karşılaşılan vakaların tartışması yapılır. Ayrıca sekiz haftalık eğitim süreçlerinde her grupla birer kez olmak üzere haftada üç kere seminer programı uygulanır. Bu tartışma ve seminerlerle acil servis stajını tamamlayan her bir intern doktora acil müdahale gerektiren hastayı tanıyacak ve gerekli ve doğru müdahaleyi yapabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak amaçlanmaktadır. SEMİNER PROGRAMI 1. hafta: Acil Servis Tanıtımı- Acil Nedir? 2. hafta: Temel Yaşam Desteği ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği 3. hafta: Acil EKG Okuma ve Yorumlama 4. hafta: Travmalı Hastaya Yaklaşım 5. hafta: Zehirlenmiş Hastaya Yaklaşım 6. hafta: Göğüs Ağrılı ve Solunum Sıkıntılı Hastaya Yaklaşım 7. hafta: Karın Ağrılı Hastaya Yaklaşım 8. hafta: Tartışma ve Genel Değerlendirme Versiyon ; Sayfa 10/23

11 ACİLTIP ANABİLİM DALI İNTERN TAKİP VE DEĞERLENDİRME FORMU Adı Soyadı : Fakülte No : Staj Tarihi : Sorumlu Öğretim Üyesi : KATILDIĞI FAALİYET VE YAPTIĞI UYGULAMALAR Tarih Faaliyet/Uygulama Faaliyet türü Vaka/Seminer/Pratik vb. Onay nolu öğrenci..tarihleri arasında gözetimimizde çalışmış, faaliyetlere katılmış, yapılan değerlendirme sonucunda Başarılı/Başarısız bulunmuştur. Sorumlu Öğretim Üyesi Anabilim Dalı Başkanı Versiyon ; Sayfa 11/23

12 Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları Anabilim Dalı Başkanı: Altıncı Yil Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Velittin Yedigöz Prof. Dr. Semih Kaleli Anabilim Dalımız 6. yıl öğrencileri, bağlı oldukları hocaları ile günlük çalışmalarda, mülakatlarda bulunurlar. Kliniğimiz sabah vizitlerine katılarak, bulundukları servislerde 2 ya da daha fazla ameliyata girerler. Doğum servisimizde, 3-5 doğum ve sezaryen takibinde bulundurulurlar. Her gün belirli saatlerde yapılan seminerlere katılırlar. Ayrıca, Doğumhane, Acil ve Onkoloji servislerinde birer nöbet tutmaktadırlar. T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ Adı Soyadı : Fakülte No : Dönemi : Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı İNTERN EĞİTİM BELGESİ NÖBETLER Prof. Dr. Velittin Yedigöz Anabilim Dalı Başkanı Fotoğraf ACİL Asistan: Nöbetçi öğrt.üy. DOĞUMHANE Asistan: Nöbetçi öğrt.üy. ONKOLOJİ Asistan: Nöbetçi öğrt.üy. SEMİNER YOKLAMASI : Gelmediği günler ( ) Asistan İmza İMZA FÖYÜ : (Sabah Arası) İmza Öğrenci işleri Öğretim üyesinin devamı: Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı (Aile Hekimliği dönemi ) klinik ve poliklinik uygulamalarını /.... tarihleri arasında başarı ile tamamlamıştır. Not: İzinler Anabilim Dalı Başkanından alınacaktır. ÖĞRENCİ İŞLERİ. (MÜHÜR) Prof. Dr. Rıza Madazlı Anabilim Dalı Başkanı Versiyon ; Sayfa 12/23

13 Genel Cerrahi Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları Anabilim Dalı Başkanı : Altıncı Yıl Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Ertuğrul GÖKSOY Prof. Dr. Serdar YÜCEYAR Anabilim Dalımıza 6 haftalık süre için gelen Aile Hekimliği Dönemi öğrencileri Anabilim Dalımızda kendilerinden sorumlu Öğretim Üyelerine ve servislere dağıtılır. Serviste Öğretim Üyesinin sorumluluğunda olmak üzere uzman ve asistanların gözetiminde tüm çalışmalara katılırlar. Bu çalışmalar,günlük servis ve, poliklinik çalışmaları, ameliyathane, seminerler ile yatan hastaların takip, tedavi ve gerekli işlemleridir. Hasta başında ve servislerde Öğretim Üyesi ile birlikte pratik uygulamalara ve olguların tartışılmasına katılırlar.internlerin her biri bu süre içinde gerekli sayıda nöbet tutarlar. İnternler bulundukları servisin toplantılarına katılmak mecburiyetindedirler (Pazartesi: Transplantasyon konseyi, Eğitim toplantısı, Salı: Gastrointestinal cerrahi ve Multidisipliner meme toplantısı, Çarşamba: Asistan sunumu cerrahi teknik Eğitim toplantısı literatür sunumu Morbidite ve Mortalite toplantısı, Perşembe: Hepato Pankreato Bilier cerrahi toplantısı ve Multidisipliner meme, Cuma: Endokrin konseyi ). Staj süresince yaptıkları veya katıldıkları uygulamaları gösteren değerlendirme formu ilgili Öğretim Üyesi tarafından kontrol edilir.dönem sonunda sorumlu öğretim üyesinin öğrencinin başarılı olup olmadığı yönündeki imzalı onayı başkanlığa sunularak devam verilir. Versiyon ; Sayfa 13/23

14 Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dalı İntern Takip ve Değerlendirme Formu Adı-Soyadı: Fakülte No: Başlama ve Bitirme Tarihi: Sorumlu Öğretim Üyesi : KATILDIĞI AMELİYATLAR Tarih Sorumlu (imza) Ameliyat Adı KATILDIĞI FAALİYETLER (Servis çalışması,pansuman Poliklinik) Tarih Sorumlu (imza) İşlem KATILDIĞI TOPLANTILAR Tarih Sorumlu (imza) Toplantı adı SONUÇ...isimli,..numaralı öğrenci gözetimimizde çalışmış,faaliyetlere katılmış, yapılan değerlendirme sonucunda BAŞARILI / BAŞARISIZ bulunmuştur. Tarih: ÖĞRETİM ÜYESİ Ek: Katıldığı ameliyatlar,faaliyetler, toplantılar ekteki forma yazılır. Versiyon ; Sayfa 14/23

15 Genel Cerrahi Anabilim Dalı İNTERN TAKİP VE DEĞERLENDİRME FORMU EKİ ADI-SOYADI: Fak. No: KATILDIĞI AMELİYATLAR Tarih Sorumlu (imza) Ameliyat Adı KATILDIĞI FAALİYETLER (Servis çalışması, Pansuman Poliklinik) Tarih Sorumlu (imza) İşlem KATILDIĞI TOPLANTILAR Tarih Sorumlu (imza) Toplantı adı Versiyon ; Sayfa 15/23

16 Toplum Hekimliği İntern Programı Uygulamaları Prof. Dr. Bedia Ayhan ÖZYILDIRIM Dersin Tanımı/içerik KIRSAL HEKİMLİK STAJI İçerik: (1. hafta ): Teorik Eğitim Haftası Anabilim dalları öğretim üyelerince verilen toplam 24 saat ders. (2. hafta): AÇSAP merkezlerinde uygulama çalışmaları (3 ve 6. hafta arası): Sağlık Grup Başkanlığı, Halk Sağlığı Lab.Sağlık Ocağı ve Toplum Hekimliği Merkezinde Uygulama çalışmaları Dersin Amacı 1..Ülkemizde sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, yürütülmesi ve çalışan personelin görev yetki ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmek. 2. Sağlık birimlerinde ekip çalışması, personel eğitim ve denetimi,yazışmalar ve istatistiksel kayıtların önemi, koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmetlerinin sunumu ve pratik geliştirmek. 3. Epidemiyolojik saha çalışmalarının planlanması ve uygulanması konusunda internleri eğitmek. Dersin Hedefleri (Ders bitiminde öğrencinin kazanımları) 1. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde hekimin görev ve yetkileri 2. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde hizmet içi eğitim, denetim, disiplin soruşturması ve savunma, personel ve malzeme temini,özlük hakları konularında bilgilenmiş olmak. 3. Kaymakamlık, Belediye, Milli Eğitim gibi resmi kurumlarla hekim ilişkileri konusunda bilgili olmak. Öğretim Yöntemleri 1. Teorik eğitim 2. Uygulama ve saha çalışmaları a) Birinci basamak sağlık birimlerinde rotasyon ile ev ziyaretleri eczane denetimi vb b) Doğum ve RİA uygulamalarına katılma şeklinde c) Sağlık taramaları, okul sağlık çalışmaları aktiviteleri Versiyon ; Sayfa 16/23

17 Teorik eğitim konuları Kırsal Hekimlik Stajının Tanıtımı Staj Eğitim Programı Türkiye de Sağlık Hizmetleri Sağlık Mevzuatı ve Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi Hekim ve Sağlık Personelinin Görev,Yetki ve Sorumlulukları Nükleer silahlar, tehlikeleri ve alınacak önlemler Biyolojik silahlar, tehlikeleri ve alınacak önlemler Sağlık Ocağı Koşullarında Acil Çocuk Hastalıkları Memur Kavramı ve Özlük Hakları Sağlık Ocağı Yönetimi Sağlık Ocağı Koşullarında Jinekolojik Kanamalara Yaklaşım Kimyasal silahlar, tehlikeleri ve alınacak önlemler Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ve Sağlık Eğitimi Çevreye Yönelik Koruyucu Hekimlik Hizmetleri Sağlık Ocağı Koşullarında Cerrahi Yaklaşım Sağlık Ocağı Kayıtları Memurların Yargılanması Sağlık Mevzuatı Sağlık Ocağı Koşullarında Acil Dahili Hastalıklar CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KIRSAL HEKİMLİK STAJI DÖNÜŞÜM TABLOSU Tarih 1. Grup 2. Grup 3. Grup Teorik Eğitim Silivri Silivri AÇSAP Silivri Silivri Silivri Silivri AÇSAP Silivri Silivri Silivri Silivri AÇSAP Silivri Silivri Versiyon ; Sayfa 17/23

18 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları Anabilim Dalı Başkanı: Altıncı Yıl Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Alaattin Duran Prof. Dr. Neşe Kocabaşoğlu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı İntern Takip ve Değerlendirme Formu Adı Soyadı : Fakülte No : Staj Tarihi : Sorumlu Öğretim Üyesi : Katıldığı Faaliyetler Tarih Vak a Vizit Seminer Sorumlu Asistan Dr. Öğrenci İmzası GENEL PSİKİYATRİ KONSÜLTASYON-LİYEZON PSİKİYATRİ GEROPSİKİYATRİ nolu öğrenci tarihleri arasında gözetimimizde çalışmış, faaliyetlere katılmış, yapılan değerlendirme sonucunda Başarılı/Başarısız bulunmuştur. Sorumlu Öğretim Üyesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Versiyon ; Sayfa 18/23

19 *Öğrenciler üç (3) gruba ayrılıp servislere dağıtılacak, ayrıca hafta sonu hariç her gün iki (2) öğrenci saatleri arası nöbete tabi tutulacaktır. Versiyon ; Sayfa 19/23

20 Nöroloji Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Güneş Kızıltan Altıncı Yıl Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Feray Karaali Savrun Nöroloji Anabilim Dalı İntern Takip ve Değerlendirme Formu Öğrencinin Adı Soyadı: Başlama Tarihi: Öğrencinin Fakülte No: Bitiş Tarihi : Hasta yatak No: Tarih Servis Hasta Takibi Vizit ve Olgu Tartışması Poliklinik ve diğer aktiviteler Nöbet Asistan İmza Nöroloji Anabilim Dalında İntern olarak çalışmalarını başarı ile tamamlamıştır. Öğretim Üyesi Anabilim Dalı Başkanı İmza İmza Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Yalçın Tüzün Altıncı Yıl Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Ertuğrul Hasbi Aydemir Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı İntern Takip ve Değerlendirme Formu Öğrencinin Adı Soyadı: Başlama Tarihi: Öğrencinin Fakülte No: Bitiş Tarihi : Hasta yatak No: Tarih Servis Hasta Takibi Vizit ve Olgu Tartışması Poliklinik ve diğer aktiviteler Nöbet Asistan İmza Nöroloji Anabilim Dalında İntern olarak çalışmalarını başarı ile tamamlamıştır. Öğretim Üyesi Anabilim Dalı Başkanı İmza İmza Versiyon ; Sayfa 20/23

21 Seçmeli Stajlar İntern Programı Uygulamaları Her öğrenci Aile Hekimliği Dönemi içinde dört hafta süre ile kendi seçtiği bir klinikte çalışır. Seçmeli Dilimi için 4-29 Temmuz 2011 tarihleri ayrılmıştır. Öğrenciler en geç Mayıs ayı sonuna kadar Seçmeli stajını (Klinik ABD dan birini seçerek) Dekanlık Öğrenci Bürolarına dilekçe ile bildirmelidirler. Belirtilen isteklerle birlikte, öğrenci sayısı ve kliniğin olanakları da dikkate alınarak Seçmeli Dilim yeri Dekanlık tarafından belirlenecek ve öğrencilere duyurulacaktır. Herhangi bir kliniği bildirmemiş olan öğrenciler ile istek bildirdiği birimlerin kontenjanı dışında kalan öğrenciler Dekanlık tarafından uygun bir kliniğe gönderilir. Seçmeli Dilimlerde çalışan öğrencilerin başarı değerlendirmeler bulundukları dilimlerin intern eğitimi için öngördükleri koşullara göre belirlenir. Versiyon ; Sayfa 21/23

22 6. Sınıf Stajları Dönüşüm Programı / 6 th Class Rotation Program for Internships İç Hastalıkları / Internal Medicine (8 hafta / 8 weeks) Acil Tıp / Emergency Medicine (8 hafta / 8 weeks) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Pediatrics (8 hafta / 8 weeks) İç Hastalıkları / Internal Medicine (8 hafta / 8 weeks) Acil Tıp / Emergency Medicine (8 hafta / 8 weeks) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Pediatrics (8 hafta / 8 weeks) İng İng 3-4 İng 1-2 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları / Pschiatry (3 hafta / 3 weeks) Nöroloji / Neurology (3 hafta / 3 weeks) Genel Cerrahi / General Surgery (6 hafta / 6 weeks) Toplum Hekimliği / Public Medicine (6 hafta / 6 weeks) Kadın Hastalıkları ve Doğum / Gynecology and Obstetrics (4 hafta / 4 weeks), Deri ve Zührevi Hastalıklar / Dermatology ( 2 hafta / 2 weeks) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları / Pschiatry (3 hafta / 3 weeks) Nöroloji / Neurology (3 hafta / 3 weeks) Genel Cerrahi / General Surgery (6 hafta / 6 weeks) Toplum Hekimliği / Public Medicine (6 hafta / 6 weeks) İngAB İngCD İngCD İngAB İngAB İngCD İngAB İngCD Kadın Hastalıkları ve Doğum / Gynecology and Obstetrics (4 hafta / 4 weeks), Deri ve Zührevi Hastalıklar / Dermatology ( 2 hafta / 2 weeks) Tüm gruplar tarihleri arasında seçmeli staj alacaklardır / All groups will have elective clerkship between İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Yılı 6. Sınıf Ders Programı Versiyon ; Sayfa 22/23

23 İntern Grupları Başlangıç Bitiş İngA İngB İngC İngD TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR Not: Farabi ve ERASMUS öğrencileri gruplara homojenlik sağlayacak şekilde dağıtılacaktır. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Yılı 6. Sınıf Ders Programı Versiyon ; Sayfa 23/23

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ i İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 2008 2009 ÖĞRETİM YILI ALTINCI YIL EĞİTİM PROGRAMI MSD İlaçları nın Katkılarıyla Basılmıştır 2 ÖNSÖZ Değerli Öğrenciler, Uzun ve yorucu beş yıllık eğitimin

Detaylı

DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU

DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU i Bu Kılavuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nde(aütf) Dönem VI öğrencilerinin kullanımına yönelik,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF VI.SINIF Dönem 6 Akademik Takvim (İntörn Eğitimi) İç Hastalıkları (29.07.2013-28.08.2013)/ (29.08.2013-28.09.2013) (29.09.2013-28.10.2013)/ (29.10.2013-28.11.2013) (29.11.2013-28.12.2013)/ (29.12.2013-28.01.2014)

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ

2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ 1 2 Atatürk ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin

Detaylı

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetmeliğinde

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde verilen

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI STAJ PROGRAMI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI STAJ PROGRAMI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI STAJ PROGRAMI Dekan Başkoordinatör Dönem VI Koordinatörü Dönem VI Koordinatör Yrd. : Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR : Prof. Dr. Nevin

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Academic Year Synopsis of Curricula

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Academic Year Synopsis of Curricula Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Academic Year Synopsis of Curricula İçindekiler / Table of Contents 2015-2016 Öğretim Yılı Akademik

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28340 Cumhuriyet Üniversitesinden: YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2014-2015 Academic Year Synopsis of Curricula

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2014-2015 Academic Year Synopsis of Curricula Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2014-2015 Academic Year Synopsis of Curricula İçindekiler / Table of Contents 2014-2015 Öğretim Yılı Akademik

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 16 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28469 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, eğitim faaliyetlerinde

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ 2009 - DÜZCE

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ 2009 - DÜZCE T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ 2009 - DÜZCE 1 Not: Bu rehberde yer alan bilgiler Kasım 2009 tarihi itibariyle geçerlidir. Düzce Üniversitesi ve Tıp Fakültesi yetkili

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Öğretim Düzeyi Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

02 Ekim 2013 Çarşamba YÖNERGE Sayı : 72 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA YÖNERGESİ

02 Ekim 2013 Çarşamba YÖNERGE Sayı : 72 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ AMAÇ ve KAPSAM Madde 1. (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27367 UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK VE EBELİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSLER VE YAZ STAJ YÖNERGESİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK VE EBELİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSLER VE YAZ STAJ YÖNERGESİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK VE EBELİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSLER VE YAZ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Amasya Üniversitesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Haziran 2013 PAZARTESİ Sayı : 28666 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Hemşirelik Yüksekokulunun Üniversite

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıt, eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Staj Yönergesinin amacı, öğrencilerin meslekî bilgi ve becerilerini geliştirmeye, pratik, teknik ve idari

Detaylı

YÖNETMELİK CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 9 Ağustos 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29440 Celal Bayar Üniversitesinden: YÖNETMELİK CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a) Lisans Programlarıyla ilgili

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı