T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Ayten ÖNAL HAZİRAN 2008

2

3 (Bu Kılavuzun İçindekiler) Sayfa İÇİNDEKİLER... ı ŞEKİLLLER LİSTESİ... ıı ÇİZELGELER LİSTESİ... ııı KISALTMA VE SİMGELER... ıv 1. GİRİŞ GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI Kullanılacak Kağıdın Niteliği Yazılar Kenar Boşlukları ve Sayfa Düzeni Satır Aralıkları Sayfaların Numaralandırılması İçindekiler sayfası Bölüm ve Alt Bölümler Kaynak Gösterme Sayıların Yazılışı ÇİZELGELER VE ŞEKİLLLER Çizelge, Şekil ve Denklemleri Tanımlama Çizelge ve Şekillerin Yerleştirilmesi Çizelge ve Şekillerin Numaralandırılması BİTİRME TEZİ KAPAĞI VE ÖZEL SAYFALAR Dış Kapak İç Kapak Sayfası Takdim Sayfası Özet Teşekkür İçindekiler Çizelgeler ve Şekiller Listesi SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR EK-1 Dış Kapak ve EK-2 İç Kapak Örneği EK-3 Onay Sayfası Örneği EK-4 Özet Örneği EK-5 Teşekkür Örneği EK-6 İçindekiler Dizini Sayfa Düzeni Örneği i

4 ŞEKİLLER LİSTESİ (Örnektir) Şekil 2.1. Çözelti madenciliği düzenleri... 5 Şekil 2.2. Sayfa Siklon alt akım ürünün devredildiği basit bir öğütme-sınıflandırma devresi. 8 Şekil 3.1. Alkali ekstraksiyon yöntemi akım şeması Şekil 4.1. Deney numunesinin XRD analiziyle belirlenen başlıca mineralleri 46 Şekil 4.2. Nem oranının eleme verimine etkisi 57 ii

5 ÇİZELGELER LİSTESİ (Örnektir) Sayfa Çizelge 2.1. Önemli demir mineralleri ve bazı fiziksel özellikleri... 8 Çizelge 3.1. Türkiye işletilebilir demir cevheri rezervi Çizelge 3.2. Deney çalışmalarında kullanılan numunenin kimyasal analiz sonuçları 45 Çizelge 3.3. Flotasyon kimyasalları ve genel özellikleri. 47 Çizelge 4.1. Manyetik ayırma deney sonuçları iii

6 KISALTMA VE SİMGELER Bitirme Tezi raporu içinde sık olarak kullanılan kısaltmalar ve kullanılan sembollerin açıklamaları bu sayfada verilir. Bu kısaltma ve sembollerin açıklamaları, rapor metni içinde ilk kullanıldığı yerde ayrıca verilmelidir. Tezde çok kullanılan ve birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir. Coğrafi yönlerin kısaltmalarında, yönlerin Türkçe lerinin ilk harfleri kullanılmalıdır (örneğin; D, B, KD, GB,... gibi). Birimler ve simgelerin kullanımı ve yazımında Uluslararası Standartlara ve Türk Standartlarına uyulmalıdır. iv

7 1. GİRİŞ Burada sunulan yazım kılavuzu, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerince hazırlanan bitirme tezi raporlarının yazımında, bilimsel sunum ilkelerine uygun bir standart sağlamayı amaçlamıştır. Bitirme tezi hazırlayacak olan öğrencilerin burada belirtilen format, biçim ve içerik ile ilgili tüm ilkelere uyması zorunludur. Tezler en az üç nüsha olarak hazırlanacak, biri tez danışmanına, biri Bölüm Başkanlığına teslim edilecek ve biri de öğrencide kalacaktır. 1

8 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI Bu bölümde, bitirme tezi yazımında kullanılacak kağıt ve yazı karakterleri, yazıların sayfaya nasıl yerleştirileceği, satır aralıkları, sayfaların numaralanması, bölüm ve alt bölüm başlıkları, değinmeler, ara ve dip notlarla ilgili ilkeler, örneklerle açıklanmıştır. Bitirme tezi bilgisayar ortamında yazılır ve çıktılar lazer ya da mürekkep püskürtmeli yazıcılardan alınır. Daktilo ile yazılmış veya nokta vuruşlu yazıcıdan yazdırılmış bitirme tezler kabul edilmez. Bitirme tezinin hiç bir bölümünde elle ya da daktilo ile yapılan düzeltmeler, silintiler, kazıntılar kabul edilmez. Bitirme tezinde geçen tablolar, şekiller ve formüller de bilgisayar ortamında oluşturulur. Bunun mümkün olmadığı durumlarda şekiller teknik resim ilkelerine göre çizilir, yazı ve semboller şablonla yazılır. Bitirme tezinde yer alan tüm tablo ve şekillere metin içerisinde atıf yapılır Kullanılacak Kağıdın Niteliği Bitirme tezi, A4 standardında (21cm x 29,5 cm) en az 70, en çok 100 gram birinci hamur beyaz kağıda yazılmalıdır Yazılar Bitirme tezi, bilgisayar kullanılarak, kağıdın yalnızca bir yüzüne yazılmalıdır. Yazımda Times New Roman (12), Arial (12), Helvetica (12) karakterleri ve parantez içinde verilen puntolar kullanılmalıdır. Çizelge içleri yazılırken en fazla 12, en az 8 punto kullanılabilir. Bu değerlerin dışındaki yazı büyüklükleri kullanılmamalıdır. Alt ve üst indislerin yazımında düz yazı büyüklüğünden daha küçük bir karakter kullanılmalıdır (Ms Word programında otomatik olarak verilen üst simge, alt simge özellikleri kullanılabilir). Yazımda virgülden ve noktadan sonra bir vuruşluk ara verilmelidir. 2

9 2.3. Kenar Boşlukları ve Sayfa Düzeni Yazımda, her sayfanın sol kenarlarında 3,5 cm, alt, üst ve sağ kenarlarda 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Kağıdın yalnızca bir yüzü kullanılmalıdır. Bölüm ve alt bölüm başlıkları sol boşluk çerçevesine bitişik olarak, paragraflar ise 4-6 karakter içeriden başlamalıdır. Sağ kenarda ise; tüm satırlar çerçeve içerisinde aynı hizada bitirilmelidir (iki taraftan marjlı format) Satır Aralıkları Yazımda 1,5 aralık kullanılmalıdır. Şekillerin ve çizelgelerin açıklamaları ile alıntılar, dipnotlar ve kaynak listesinin yazımında tek satır aralığı kullanılmalıdır. Bölüm başlıkları ve alt bölüm başlıkları ile bunları izleyen ilk paragraf arasında, 1 satırlık boşluk bırakılmalıdır. Bölümlerin yazımına daima yeni bir sayfadan başlanmalıdır. Alt bölümler ise, alt bölüm başlığı dışında en az 2 satır aynı sayfada yer almak şartıyla ayrı sayfadan devam ettirilmelidir Sayfaların Numaralandırılması Sayfa numaraları, 10 punto ile sayfa altında orta kısımda yazılmalı. Tezin iç kapağı hariç, özel sayfaları ı, ıı, ııı gibi Romen rakamıyla, Giriş bölümü ise 1. sayfa olarak başlamalı ve girişten sonra devam eden tüm sayfalar numaralandırılmalıdır. Sayfa numaralarının önünde ve arka yanında ayıraç, çizgi vb. gibi karakterler kullanılmamalıdır İçindekiler sayfası İçindekiler sayfası bu kılavuzun ekindeki (EK-7) gibi düzenlenmelidir. "İÇİNDEKİLER" başlığı, tümüyle büyük harflerle ve koyu (bold) yazılmalıdır. Bu sayfada, her bir başlığın hizasına, sadece o başlığın yer aldığı ilk sayfanın numarası yazılmalıdır. 3

10 2.7. Bölüm ve Alt Bölümler Birinci derece bölüm başlıkları BÜYÜK HARF, ikinci dereceden alt bölüm başlıklarında ise her sözcüğün İlk Harfi Büyük diğerleri küçük harfle yazılmalıdır. Üçüncü ve daha alt derece bölüm başlıklarının yalnız İlk harfi büyük diğerleri küçük harfle yazılmalı, varsa ikinci derece bölüm başlıklarındaki ve/veya, ile gibi bağlaçlar küçük harfle yazılmalıdır. Bütün bölüm başlıkları sol sayfa boşluğuna dayalı ve koyu olarak yazılmalıdır Kaynak Gösterme Bitirme tezi içinde verilen her kaynak, bitirme tezinin KAYNAKLAR bölümünde mutlaka yer almalıdır. Bitirme tezi içinde kaynak gösterme numaralama sistemine göre yapılmalıdır. Değinilen eserin kaynaklar bölümünde yer alacak sıra numarası, önce değinilen kaynakların sıra numarasını izleyecek biçimde verilmeli, sıra numaraları cümlenin uygun yerinde köşeli parantezler içinde belirtilmelidir. Kaynak gösterme aşağıdaki durumlardan uygun bir tanesine göre yapılmalıdır. 1. Durum : Bir komisyon ya da kurum tarafından hazırlanan ve yazarı belirtilmeyen yayınlarla, kurum ve kuruluşlar tarafından yazarsız yayınlanan kaynaklar; D.P.T. verilerine göre [72], yurdumuzda 1991 yılında işletilen kalsit yataklarının görünür rezervlerinin toplamı 20 milyon tondur. Maden yataklarında dokusal özellikler, bileşenlerin geometrik görünümleri ve oluşum ilişkileri göz önünde bulundurularak değişik kriterler göre sınıflandırılabilmektedir [2]. Bu örnekler KAYNAKLAR dizininde aşağıdaki biçimde verilmelidir: [72]. Anonim, Beşinci beş yıllık kalkınma planı madencilik sektörü sanayi hammaddeleri özel ihtisas komisyonu, endüstri mineralleri alt komisyonu raporu, Yayın No: D.P.T. 2300, O.İ.K., 407, 204s, Ankara,

11 [2]. Gökçe, A, Maden Yatakları, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 85,, 335s, Sivas, Durum : İkiden fazla yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde ilk yazarın soyadından sonra ve diğerleri anlamına gelen vd." ya da "et al." kısaltmalarından bir tanesi kullanılmalıdır. Flint et al. [9] flotasyon işleminde tane-kabarcık bağlanma mekanizmasını açıklamak için iki kuram geliştirmişlerdir. 3. Durum : Eğer bilginin yer aldığı ilk yayın (Örneğin Vutukuri [14] elde edilememiş ve değinme bir başka kaynaktan sağlanmışsa, bu durum aşağıdaki biçimde gösterilmelidir. Vutukuri [14] ise kömür tozunun kendiliğinden patlayabilme özelliğine rağmen, madencilik tarihinde oluşan hemen hemen bütün kömür tozu patlamalarının metan gazı patlamaları tarafından başlatıldığını ileri sürmüştür [20]. 4. Durum : Aynı anda birden fazla kaynağa değinme yapıldığında, bunlar artan sayı numarasına göre verilmelidir. Örneğin yararlanılan kaynaklar, KAYNAKLAR dizininde 1., 2., 3. ve 4. sırada yer almışlarsa; Bu da gösteriyor ki kimyasal adsorpsiyon gösteren sistemlerde daha kısa, fiziksel adsorpsiyon sergileyen sistemlerde ise daha uzun kıvam sürelerine ihtiyaç vardır [1-4]. Örneğin yararlanılan kaynaklar, KAYNAKLAR dizininde 4., 5., 6. ve 25. sırada yer almışlarsa; Bor mineralleri ph 9,3 civarında tampon çözelti oluşturduklarından bu ph değerinde boraks minimum çözünürlük sergilemektedir [4-6, 25]. Örneğin yararlanılan kaynaklar, KAYNAKLAR dizininde 4. ve 5. sırada yer almışlarsa; İncitaşı anlamına gelen perlit terimi ilk kez 1700 yıllarında sedef parlaklığı gösteren 5

12 camsı volkanik kayaçlar için kullanılmıştır [4, 5]. 5. Durum : Bir çizelgenin ya da şeklin kendisi bir kaynaktan alınmışsa; Önemli demir mineralleri ve bazı fiziksel özellikleri Çizelge 2.1 de [16] verilmiştir. Çizelge 2.1. Önemli demir mineralleri ve bazı fiziksel özellikleri [16] Mineral adı Kimyasal formülü Yoğunluğu Sertliği Çizgi rengi Manyetit Fe 3 O 4 5,18 6 Demir siyahı Hematit Fe 2 O 3 5,26 5,5-6,5 Kırmızı, kahve, Limonit FeO(OH) nh 2 O 3, ,5 Kahvenin tonlarında Siderit FeCO 3 3,83-3,88 3,5-4 Açık ve koyu kahve Götit Fe 3 O 3 H 2 O 4,37 5-5,5 Koyu kahveden siyaha 2.9. Sayıların Yazılışı 1) Sayılar yazılırken virgül anlamında nokta kullanılmamalıdır. 1032,97134 Doğru Yanlış 5,2 Doğru 5.2 Yanlış 2) Büyük sayılar yazılırken, sayının son rakamından itibaren üçer üçer gruplandırma yapılıp bu üçerli gruplar arasında bir vuruşluk boşluk bırakılabilir. Ancak, bu boşluklara nokta veya virgül konulmaz. Bir milyon için doğru yazılış şöyledir Doğru Yanlış 1,000,000 Yanlış 6

13 3. ÇİZELGELER VE ŞEKİLLLER Bitirme tezi içinde anlatıma yardımcı olacak şekil ve çizelgeler konmalıdır. Şekil ve çizelgelerde yer alacak tüm çizgi, işaret, simge, rakam ve yazılar okunaklı olmalıdır Çizelge, Şekil ve Denklemleri Tanımlama Bitirme tezi içerisinde kullanılacak çizelge ve tablolar Çizelge, fotoğraflar, SEM gibi mikroskop görüntüleri, görüntülü bilgisayar çıktıları, haritalar, grafik, histogram, akış şeması, organizasyon şeması vs. Şekil olarak tanımlanır. Bitirme tezi içerisinde kullanılacak formüller ise Denklem olarak tanımlanır Çizelge ve Şekillerin Yerleştirilmesi Çizelge ve Şekillerin açıklamalarında 1,5 değil, tek satır aralığı kullanılmalıdır. Çizelge açıklamaları çizelgenin üstüne, şekil açıklamaları ise şeklin altına yazılmalı; çizelge açıklamasının son satırı ile çizelgenin üst kenarı arasında 1,5 aralık boşluk bırakılmalıdır. Benzer biçimde, şekil açıklaması ile şeklin alt kenarı arasında 1,5 aralık boşluk olmalıdır. Açıklamalar olabildiğince öz olmalıdır. Açıklamaların bir satırı aşması halinde ikinci ve diğer satırlar birinci satır başı ile aynı hizadan başlamalı, blok yazım yapılmalıdır. Çizelge ve Şekil açıklamalarının sonuna nokta veya virgül konulmamalıdır. Bitirme tezi metninde değinilmeyen şekil ve çizelge kullanılmamalı, değinmelerde "Şekil" ve "Çizelge" sözcüklerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Şekiller ve Çizelgeler metinde ilk değinildiği sayfada ya da bir sonraki sayfada yer almalıdır. Yerleştirilmelerinde, sayfa kenarlarında bırakılması gereken boşluklardan kesinlikle taşmamalıdır. Bitirme tezi içinde sayfaları katlanmış resimleme bulunmamalıdır. Bir sayfadan uzun olan çizelge/şekiller metin içinde bulunmak zorunda ise, bir sayfa boyutuna göre bölünerek sonraki sayfada verilebilir. Bu durumda, çizelge/ şekil başlığı numara ve başlık aynı kalmak üzere, numaradan sonra "Devam" ibaresi yazılarak verilmelidir. 7

14 Örnek Şekil: Üst akım Besleme Devreden Yük Alt akım Şekil 2.2. Siklon alt akım ürünün devredildiği basit bir öğütme-sınıflandırma devresi Örnek Çizelge: Çizelge 2.1. Önemli demir mineralleri ve bazı fiziksel özellikleri [16] Mineral adı Kimyasal formülü Yoğunluğu Sertliği Çizgi rengi Manyetit Fe 3 O 4 5,18 6 Demir siyahı Hematit Fe 2 O 3 5,26 5,5-6,5 Kırmızı, kahve, Limonit FeO(OH) nh 2 O 3, ,5 Kahvenin tonlarında Siderit FeCO 3 3,83-3,88 3,5-4 Açık ve koyu kahve Götit Fe 3 O 3 H 2 O 4,37 5-5,5 Koyu kahveden siyaha 3.3. Çizelge ve Şekillerin Numaralandırılması Çizelge ve Şekiller, her bölüm içinde birbirlerinden bağımsız olarak, ayrı ayrı numaralandırılmalıdır. Örneğin, birinci bölümün çizelge ve şekilleri, Çizelge 1.1., Çizelge 1.2., Şekil 1.1., Şekil 1.2., vb. şeklinde, ikinci bölümün çizelge ve şekilleri ise Çizelge 2.1., Çizelge 2.2.,..., Şekil 2.1., Şekil 2.2., vb. şeklinde numaralanmalıdır. 8

15 4. BİTİRME TEZİ KAPAĞI VE ÖZEL SAYFALAR Romen rakamları ile numaralandırılmış bitirme tezi özel sayfalarının hazırlanması ile ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir Dış Kapak Dış kapak beyaz karton cilt yaptırılmalı ve dış kapak, İç Kapak Sayfasında olduğu gibi düzenlenmelidir. Bitirme tezinin adı olabildiğince kısa ve öz olmalı, fakat bitirme tezinin konusu ve içeriğini eksiksiz biçimde yansıtmalıdır (örnek EK-1 ve EK-2) İç Kapak Sayfası Tezin adı 16 punto büyüklüğündeki büyük harflerle yazılmalı ve sayfa yaklaşık olarak ortalanmalıdır. Tez adı dışında kapaktaki diğer yazılar 12 punto harflerle yazılmalıdır. Dış ve İç Kapak sayfasının düzeni EK-1 ve EK-2 de verilmiştir Takdim Sayfası İç kapak sayfasından sonraki sayfadır. Takdim sayfasının düzen ve içeriği EK-3 de verilmiştir. Sayfanın üstüne Takdim ve Takdim Sayfası diye yazılmaz Özet Yapılan çalışma ana hatları ile açık ve net bir şekilde anlatılmalı ve Özet sayfası Teşekkür sayfasından sonraya konulmalıdır (örnek ve sayfa düzeni EK-4 de) verilmiştir. Ayrıca bitirme tezini uygulama veya laboratuar çalışması şeklinde yapan öğrenciler ise raporlarında yaptıkları çalışmanın özetinin sonuna aşağıdaki ifadeyi yazmalıdır. Not: Bu rapor......konusundaki uygulama/laboratuar çalışmasını özetlemek üzere hazırlanmıştır. 9

16 4.5. Teşekkür Bitirme tezi çalışmasında ve hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişilere, doğrudan ilgili olmadığı halde olağan görevi dışında katkıda bulunmuş kişi veya kuruluşlara teşekkür edilmelidir. Teşekkür edilen kişilerin unvanı, adı, soyadı ve çalışmaya olan katkıları kısa ve öz biçimde belirtilmelidir. Bir örnek ve sayfa düzeni EK-5 de verilmiştir İçindekiler Bitirme tezi özel sayfalarını, ana ve alt bölüm başlıklarını ve bunların tez içindeki sayfa numaralarını gösterir. Ana bölüm başlıkları büyük harflerle yazılmalı, alt bölüm başlıkları ise ilk harfler büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Üçüncü dereceden daha alt başlıklar burada gösterilmemelidir. Bir örnek ve sayfa düzeni EK-6 da verilmiştir Çizelgeler ve Şekiller Listesi Bitirme tezi içinde yer alan şekillerin ve çizelgelerin numaralarının, isimlerinin ve bulunduğu sayfanın numaralarını gösterir. Bu listeler hazırlanırken şekil ve çizelge numara sırasına uygun olarak hazırlanır. 10

17 5. SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde Bitirme Çalışması nda elde edilen genel sonuçlar olabildiğince öz fakat açık, seçik olarak yazılmalı, öneriler varsa belirtilmelidir. Laboratuar veya uygulamalı (deneysel vb.) çalışmada sonuçlar ve tartışma birleştirilmelidir. 11

18 6. KAYNAKLAR "KAYNAKLAR" başlığı tümüyle büyük harflerle sayfanın sol kenar boşluğundan başlanarak yazılmalı ve başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır. Bitirme tezi içerisinde kullanılan kaynaklar da numaralama sistemine göre dizin haline getirilerek yine sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlanarak yazılmalıdır. Yaralanılan kaynağın tanımlanması yapılırken aşağıdaki genel kurallara uyulmalıdır: Metin içerisinde vd. ya da et al. ile kısaltılarak verilen yazarların adları kaynaklar dizininde tam olarak verilmelidir. Kaynaklarda verilen periyodiklerin uluslararası kısaltmaları kullanılmalıdır. Bu kısaltmalar bilinmiyorsa periyodik orijinal adı ile yazılmalıdır. Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi/harfleri, makalenin başlığı, derginin adı (koyu ve italik), cilt numarası (varsa no ):, sayfa aralığı, (yılı). [1] Önal, A., Mineral chemistry, crystallization conditions and magma mixingmingling at Orduzu volcano (Malatya), Eastern Anatolia, Turkey, Geological Journal, Volume: 43, , Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i, kitabın adı (koyu ve italik), cilt numarası, varsa editör(ler)/çeviri editörleri, yayınlayan yer, sayfa sayısı, yılı. [2] Gökçe, A, Maden Yatakları, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 85,, 335s, Sivas, Not: Çeviri kitaplarda orijinal kitabın değil çeviri kitabın yayın tarihi esas alınacaktır. Kaynak basılmış tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i, tezin adı (koyu ve italik), tezin cinsi (Yüksek lisans/doktora), tezin sunulduğu enstitü, sunulduğu yer, yılı. 12

19 [3] Birinci, M., Profillit Cevherinin Zenginleştirilme Olanaklarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Malatya, (2002). Kaynak kongreden alınmış ise: Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i, tebliğ adı, kongre, seminer veya konferansın adı (koyu ve italik), yapıldığı yer, bildiri kitabında yer aldığı sayfa aralığı yılı. [4] Sarıkaya, M. ve Erdemoğlu, M., Malatya profillit cevherinin kuru ve yaş öğütme koşullarında öğütülebilirliğinin bir kinetik yöntemle incelenmesi, Türkiye 14. Madencilik Kongresi, Ankara, (1995). Kaynak rapordan alınmış ise: Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i (raporu hazırlayan tüzel kişi ise kuruluşun adı), raporun adı, raporu hazırlayan kuruluşun kısa adı ve rapor numarası (koyu ve italik), yayınlandığı yer (koyu ve italik), sayfa aralığı, yılı. [5] Büyükkıdık, H. ve Aras, A., Adıyaman-Çelikhan-Pınarbaşı apatitli demir madeni jeoloji raporu, M.T.A. Genel Müdürlüğü, Demirbaş No: 7843, 6-7, Kaynak aktüel dergi ve gazete haberinden alınmış ise: [6] Corliss, Richard, Sept. 13, Pacific Overtures Times, 142 (11): 68-70(1993). Elektronik kaynaklar: [7] İnternet: Bosnia and Herzegovina, In Britannica Online. eb.com:180/cgi-bin/g?docf=micro/79/88html (2000). 13

20 EK-1 Dış Kapak ve EK-2 İç Kapak Örneği T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKİYE DEKİ KURŞUN-ÇİNKO YATAKLARI (Bitirme Tezi) Hazırlayan Taşkın GÜRBÜZER Danışman Yrd. Doç. Dr. Ayten ÖNAL MALATYA

21 EK-3 Onay Sayfası Örneği Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığına, Burada sunulan çalışma, tarafımdan yönlendirilmiş olup Maden Mühendisliği Bölümü nde Bitirme Tezi çalışması olarak kabul edilmiştir. Danışman:../../.. (Unvanı, Adı Soyadı,) (Tarih) (İmza) Burada sunulan çalışmanın, Maden Mühendisliği Bölümü nde çalışması olarak kabul edildiğini onaylarım. Bitirme Tezi../../.. (Tarih) (İmza) Prof. Dr. Mehmet Önal Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı 15

22 EK-4 Özet Örneği ÖZET Alihan demirli-manganez cevherleşmeleri Malatya nın yaklaşık 70km güneydoğusunda, Şiro vadisi içerisinde ve Alihan köyü çevresinde yer almaktadır. Yörede Paleozoyik yaşlı Pütürge metamorfitleri ile Eosen yaşlı Maden Karmaşığı na ait kayaçlar yüzeylemektedir. Cevherleşmeler, Maden Grubu nun çamurtaşları içerisinde mercekler şeklinde ve onlarla ardalanmalı olarak gözlenmektedir. En önemli oluşumlar Alihan köyü civarındaki A, B, C olarak isimlendirilen merceklerdir. Cevherleşmeler, Güneydoğu Anadolu bindirme kuşağındaki bir çok yatak ile benzer özellikler taşımakta olup, yaklaşık ton rezerve sahiptir. Cevherleşmeler manganit, pirolusit, hausmanit, braunit, rodokrozit, manyetit, hematit, kalsit, kuvars ve limonit minerallerinden oluşmuştur. Cevher ince taneli olup, dokusu genelde masiftir. Ana oksitler çokluk sırasına göre Fe 2 O 3, SiO 2, MnO ve CaO dir. Cevherleşmelerde Fe/Mn oranı yaklaşık 2 (iki) olup, ortalama demir içeriği % 35.1, mangan içeriği ise %18.3 tür. Ayrıca cevherleşmelerde önemli oranda Ba, Ni, Cu, Zn, As, Sr ve V zenginleşmesi gözlenmektedir. Nadir toprak elementleri ise cevherleşmelerde ortalama 545 ppm civarında olup, yan kayaçlara göre en az yedi kat zenginleşmiştir. Tüm cevher örnekleri kuvvetli negatif Ce anomalisi gösterirken, Eu un davranışında belirgin bir değişim gözlenmemektedir. Alihan cevherleşmelerinde gözlenen Ni, Co, Cu, Pb, Zn, As ve Cd gibi iz elementleri, SiO 2, Al 2 O 3, Na 2 O, K 2 O ve Cr 2 O 3 gibi ana oksitlerle negatif, Fe 2 O 3, MgO, CaO ve MnO ile pozitif bir korelasyon göstermektedir. Cevherli örneklerde ise mangan, Si, Al, K ve Cr ile ters, Mg ve Ca ile doğrusal bir ilişki sunmaktadır. Alihan demirli-manganez cevherleşmeleri, sedimantervolkanosedimanter serilerin içerisinde ve onlarla uyumlu olarak oluşmuştur. Mineralojik ve jeokimyasal veriler cevherin oluşumunda hem hidrotermal aktiviteler, hem de diyajenetik süreçlerin etkili olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak; saha çalışmaları, mineralojik ve jeokimyasal veriler ışığında Alihan demirli-manganez cevherleşmelerinin hidrotermal-ekshalatif sedimanter tip bir cevherleşme olabileceğini desteklemektedir. 16

23 EK-5 Teşekkür Örneği TEŞEKKÜR Bu çalışmanın her aşamasında öneri, yardım ve desteğini esirgemeden beni yönlendiren danışman hocam sayın Yrd. Doç. Dr. Ayten ÖNAL a; Cevher Hazırlama konusunda bana döküman sağlayan ve yardımcı olan bölümümüz öğretim elemanlarından Yrd. Doç. Dr. Hikmet SİS ve Arş. Grv. Mustafa BİRİNCİ ye; M.T.A. 4. Bölge Müdürlüğü (Malatya) nden Maden Yük. Müh. Yunus AY a; Ayrıca bugüne kadar benden desteklerini esirgemeyen değerli AİLEM e teşekkür ederim. 17

24 EK-6 İçindekiler Dizini Sayfa Düzeni Örneği İÇİNDEKİLER ÖZET... TEŞEKKÜR... İÇİNDEKİLER... ŞEKİLLER LİSTESİ... ÇİZELGELER LİSTESİ... SİMGELER VE KISALTMALAR... ı ıı ııı ıv v vı 1. GİRİŞ SÜSTAŞLARI Tanım ve Özellikleri Süstaşlarının Sınıflandırılması Süstaşlarının Teknolojik Özellikleri Süstaşlarının Oluşumu ve Yataklanma Şekilleri Mağmatik kayaçlara bağlı süstaşı oluşumları Metamorfik kayaçlara bağlı süstaşı oluşumları Hidrotermal çözeltilere bağlı süstaşı oluşumları Organik kökenli süstaşı yatakları Plaser yataklar TÜRKİYE DEKİ SÜSTAŞLARI Türkiyedeki Süstaşlarının Bölgesel Dağılımı ve Oluşumları TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYEDEKİ SÜSTAŞLARININ EKONOMİK DURUMU SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR EKLER

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİPLOMA ÇALIŞMASI HAZIRLAMA KILAVUZU B u k ı l a v u z u n h a z ı r l a n m a s ı n d a P A Ü F e n B i l i m l e r i E n s t i t ü s ü T e z Y a z ı m K

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Şubat 2011 ii İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GENEL KURALLAR...1 1.1. Kompakt Disklerin (CD) Hazırlanması...1 1.1.1. İstenen formatlar...3 1.2. Tez Veri

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MART 2006 ii İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GENEL KURALLAR... 1 1.1. Kompakt Disklerin(CD) Hazırlanması... 2 1.1.1. İstenen formatlar... 3 1.2. Tez Veri Giriş

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ ESASLARI ERZİNCAN 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. BİTİRME TEZİ DERS ESASLARI... 2 1.1. Dersin Alınması... 2 1.2. Tez Konularının Dağıtımı...

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ TEZİN ADI Son Güncelleme Tarihi : 10/06/2013 1. GİRİŞ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1213 (ders kodu)..proje RAPORU 20.. KONYA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ. ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ. ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ YAZ STAJI ĠLKELERĠ VE STAJ RAPORU YAZIM KLAVUZU BĠNGÖL-2013 ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ YAZ STAJI ĠLKELERĠ Bu yönerge Yüksek

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu nun 03 Ekim 2012 tarihli toplantısında alınan 2012/26

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AFYONKARAHİSAR 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 2 2.1 Kullanılacak Kağıdın Özelliği...

Detaylı

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SEMİNER İLKE ve STANDARTLARI 3. SEMİNER İÇERİĞİ 3.1. Ön sayfalar 3.2. Seminer metni

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Son Güncelleme Tarihi : 24/12/2014 1. GİRİŞ Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü (GTÜ) Fen Bilimleri ile

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler 1993 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül İçindekiler 1. GENEL İLKELER 2. GENEL BİÇİM BİLGİLERİ 2.1. Kullanılacak Kağıt ve Baskı Niteliği 2.2. Kapak

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Ankara, 2014 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... i ÖNSÖZ... 1 1.Tez/Dönem Projesi Biçim Standartları...

Detaylı

TEZİN ADI. Yeşim KARSLI.. TEZİ. DANIŞMAN Prof. Dr... OCAK-2008 KARS

TEZİN ADI. Yeşim KARSLI.. TEZİ. DANIŞMAN Prof. Dr... OCAK-2008 KARS EK 1: DIŞ KAPAK T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI TEZİN ADI Yeşim KARSLI.. TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr... OCAK-2008 KARS EK 2:İÇ KAPAK Bu tez çalışması.. numaralı proje ile

Detaylı

EK: 1 DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ TEZ YAZIM KILAVUZU

EK: 1 DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ TEZ YAZIM KILAVUZU EK: 1 DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ TEZ YAZIM KILAVUZU Düzce-2010 BU KILAVUZUN ĐÇĐNDEKĐLER Sayfalar 1. GENEL YAZIM ÖZELLĐKLER... 2 1.1. Kullanılacak Kağıdın Özellikleri... 2 1.2. Yazım Özellikleri...

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPOR YAZIM KLAVUZU

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPOR YAZIM KLAVUZU YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPOR YAZIM KLAVUZU Temmuz 20.. STAJ GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLETMENİN ADI HAZIRLAYAN: ÖĞRENCİ NO: TARİH: İZMİR-20.. STAJ RAPORU

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELEL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELEL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELEL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA TEZ YAZIM KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA TEZ YAZIM KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA TEZ YAZIM KILAVUZU İstanbul, 2012 ÖNSÖZ Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına bağlı programlarda Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ YAZIM KLAVUZU

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ YAZIM KLAVUZU T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ YAZIM KLAVUZU RİZE-2015 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İç Kapak Örneği Bu sayfanın tamamı

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU ġanliurfa 2009 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ... i 1). GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI ĠLE ĠLGĠLĠ KURALLAR...

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KONYA-2015 1

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KONYA-2015 1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KONYA-2015 1 GENEL ESASLAR AMAÇ Bu kılavuzun amacı, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora

Detaylı

MEZUNİYET PROJESİ YAZIM KILAVUZU

MEZUNİYET PROJESİ YAZIM KILAVUZU MEZUNİYET PROJESİ YAZIM KILAVUZU (27.06.2013 tarihli Fakülte Kurulu Kararı) GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI Kullanılacak Kâğıdın Özelliği Proje yazımında kullanılacak kâğıtlar A4 boyutunda (21cmx29,7cm) ve

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Oğuz Karabay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yürümez Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ İnşaat Mühendisliği Bölümünde hazırlanacak bitirme çalışmalarının yazılı sunumlarında birliği sağlamak amacıyla

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ 2012 ÖNSÖZ Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nce 1997 ve 2007 yıllarında hazırlanmış olan tez yazım kılavuzlarının,

Detaylı