T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ MAYIS 2014

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 5 1. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI Kullanılacak Kâğıdın Özelliği Sayfa Düzeni Yazım Özelliği Yazım Planı Anlatım Paragraf ve Satır Aralıkları Sayfaların Numaralandırılması Bölüm ve Alt Bölümler Kaynak Gösterme Simgeler ve Kısaltmalar Ölçü Birimleri 9 2. ŞEKİL, TABLO, ŞEMA, GRAFİK, RESİM VE EŞİTLİKLER Şekil ve Tabloların Yerleştirilmesi Şekil ve Tabloların Numaralandırılması ve Açıklamaları Eşitliklerin Yerleştirilmesi, Numaralandırılması ve Açıklamaları ÖN SAYFALAR DIŞ VE İÇ KAPAK TEZ ONAYI BEYAN TEŞEKKÜR TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE SİMGELER LİSTESİ ŞEKİL, TABLO VE RESİMLER LİSTESİ 14 2

3 13. GİRİŞ VE AMAÇ GENEL BİLGİLER GEREÇ VE YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA SONUÇ EKLER ÖZGEÇMİŞ YÖNERGE HAZIRLANIRKEN YARARLANILAN KAYNAKLAR ÖRNEKLER 17 Örnek 1: Kapak Örneği 18 Örnek 2: İç Kapak Örneği 20 Örnek 3: Tez Onay Formu 21 Örnek 4: Beyan Formu 23 Örnek 5: İçindekiler Örneği 24 Örnek 6: Kısaltmalar ve Simgeler Listesi Örneği 26 Örnek 7: Şekiller Listesi Örneği 27 Örnek 8:Tablolar Listesi Örneği 28 Örnek 9: Resimler Listesi Örneği 29 Örnek 10: Tez Kontrol Listesi 30 Örnek 11: Ciltleme Örneği 31 Örnek 12: Endnote Programında Numbered Stilini Kullanılması 32 3

4 Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mukaddes EŞREFOĞLU (Enstitü Md.), Doç. Dr. Hayrullah KÖSE (Enstitü Md. Yrd.), Yrd. Doç. Dr. Fatemeh BAHADORİ (Enstitü Md. Yrd.). 4

5 GİRİŞ Lisansüstü eğitim akademik yaşamın başlangıç dönemini kapsayan, öğrencinin yeni bilgiler edinmesini sağlayarak geleceğini şekillendiren önemli bir süreçtir. Süreç sonunda ortaya çıkan tez çalışması bu dönem boyunca edinilen teorik ve uygulamalı bilgilerin bir göstergesidir. Tez çalışmasının değeri bilimsel içeriğinin yanı sıra belirli kurallar çerçevesinde düzgün bir şekilde hazırlanmasıyla da yakından ilişkilidir. Bu yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin standart yazım kurallarına uygun olarak yazılmasını sağlamaktır. Bu yönergede tez yazımı ile ilgili ilkeler verilmeye çalışılmıştır. Yüksek lisans ve doktora tezi hazırlayan öğrencilerin bu yönergede belirtilen standartlara uyması gerekmektedir. Bu yönerge Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu nun Mayıs 2014 tarih, 2007/03 sayılı kararı ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Senatosu nun ----Mayıs 2014 tarih, sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 5

6 1. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI 1.1. Kullanılacak Kâğıdın Özelliği Tez yazımında kullanılacak kağıtlar, A4 boyutunda (21 cm x 29.7 cm) ve en az 70 g, en çok 100 g birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır Sayfa Düzeni Yazımda her sayfanın sol kenarında ciltleme yapılabilmesi için 3 cm, sağ kenarında 2 cm, üst ve alt kenarlarında ise 3 cm boşluk bırakılmalı, yazılar bu çerçevenin dışına taşmamalıdır. Satır sonlarında kelimeler bölünmemeli, her sayfa sonunda veya sayfa başında paragrafın en az iki satırı bulunmalıdır. Sayfa sonuna gelen başlık veya alt başlıklardan sonra en az iki satır yazı bulunmalıdır. Metin iki yana yaslanmalıdır Yazım Özelliği Tez (Microsoft Word, AmiPro, MacWrite, WriteNow, Nisus gibi) geliştirilmiş bir kelime işlemci paket programı kullanılarak Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto yazı boyutu ile kaleme alınmalıdır. Çıktılar, lazer veya mürekkep püskürtmeli yazıcı ile kâğıdın üst yüzüne alınmalıdır. Şekil ve tablo başlıkları ile şekil ve tablo altında yer alan açıklamalar 10 punto kullanılarak yazılmalıdır. 6

7 1.4. Yazım Planı Tezler Ek 5 de görülen İçindekiler Örneği düzenine uygun olarak hazırlanmalıdır. Tez yazımında kılavuzda belirtilen yazım kurallarına uyulmalıdır. Bölüm/alt bölüm başlıkları ve paragraf başları sol boşluk kenarından başlamalıdır. Tüm tez içeriği iki kenara yaslanmalı, yani tüm satırlar sağ kenarda aynı hizada bitirilmeli ve tireleme yapılmamalıdır. Yazımda, virgül ve noktadan sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. Latince kelimeler italik olarak düzenlenmelidir Anlatım Tez kolay anlaşılır olmalı, Türkçe veya İngilizce olarak yazım kurallarına uygun bilimsel bir dille yazılmalıdır. Anlatım üçüncü şahıs ağzından yapılmalı (ben, biz, vb. kelimeler kullanılmamalıdır), kısa ve öz cümleler kullanılmalıdır Paragraf ve Satır Aralıkları Metnin yazımında kullanılacak standart satır aralığı 1.5 olmalıdır. Şekil, resim ve tablo yazıları ile alıntılar ve dipnotların yazımında ise 1 tam aralık kullanılmalıdır. Paragraflar 1.5 cm mesafe içerden başlamalıdır Sayfaların Numaralandırılması Sayfa numaraları sayfanın alt kısmına, metin bloğunun sağ kenar hizasında olacak şekilde yazılmalıdır. Numaralandırma Giriş ve Amaç öncesi bölümlerde (Teşekkür, Özet, Abstract, İçindekiler, Tablolar Listesi, Şekiller Listesi, Resimler Listesi, Kısaltmalar ve Simgeler Listesi) küçük Romen rakamları ile (i, ii, iii, iv şeklinde) yapılmalıdır. Arap rakamları ile (1, 2, 3, 4 şeklinde) numaralandırma ise Giriş ve Amaç bölümünden başlamalıdır. İç kapak ile Tez onayı sayfasına numara eklenmemeli, sayfa numaraları i ile Teşekkür sayfasından başlamalıdır (Bkz. Örnek 5). Sayfa numaralarının önünde ve arkasında ayıraç, çizgi gibi işaretler kullanılmamalıdır Bölüm ve Alt Bölümler Ana bölümler (Genel Bilgiler, Gereç ve Yöntem, v.b. ) daima yeni bir sayfa ile başlamalıdır. Bölüm başlıkları ve alt başlıklar koyu (bold) olarak yazılmalıdır. Ana 7

8 başlıklardan sonra 2 satır aralık bırakılmalıdır. Ana ve alt başlıklar satır başına dayanmalıdır. Ana başlıkların tamamı, birinci alt başlıklarda bütün kelimelerin ilk harfi, ikinci alt başlıklarda yalnız birinci kelimenin ilk harfi büyük harflerle yazılmalıdır. Bölüm başlıkları 14, diğer bütün başlıklar 12 punto olmalıdır. Ana başlık ve alt başlıklar aşağıdaki örneğe uygun, ondalıklı sisteme göre numaralandırılmalı, her rakamdan sonra nokta konmalıdır. Üçüncü dereceden daha ileri derecede alt bölüm başlıkları kullanılmamalıdır. Gerektiği durumlarda daha ileri derecedeki alt bölüm başlıkları numaralandırılmadan kalın italik harflerle yazılmalıdır. Bu tip başlıklar içindekiler bölümünde de kalın italik harflerle gösterilmelidir. Örnek: 1. ANA BAŞLIK 1.1.Birinci Alt Başlık İkinci alt başlık Üçüncü alt başlık 1.9. Kaynak Gösterme Kaynakça hazırlanmasında EndNote yazılımının Numbered stili kullanılmalıdır Simgeler ve Kısaltmalar Birden fazla sözcükten oluşan ve sık kullanılan terimler baş harfleri kullanılarak kısaltılmalı, kısaltmalarda her sözcüğün baş harfleri büyük harf olarak ara vermeden konulmalıdır. Bu durumda terimin ilk geçtiği yerde açık adı yazılmalı ve parantez içine kısaltması verilmeli (Örneğin; Romatoid Artrit (RA)), daha sonra terimin her geçtiği yerde kısaltma parantezsiz kullanılmalıdır. DSÖ, IQ, REM, TÜİK, TÜBİTAK, CDC, AIDS, HIV, ACTH, cm, kg, mm-hg gibi yerleşmiş standart kısaltmalar açılımı yapılmadan olduğu gibi kullanılmalıdır. Tezde kullanılan simgeler ve kısaltmalar SİMGE VE KISALTMALAR DİZİNİ başlığı altında alfabetik sıraya göre verilmeli ve sol çerçeve boşluğundan sonra alt alta yazılmalıdır (Örnek 8). 8

9 Kısaltması yapılan terimler Kısaltmalar ve Simgeler Listesi nde alfabetik sıraya göre dizilmelidir. Simgeler arasında,,,,... gibi Grek alfabesinde bulunan harfler varsa, bu harfler Latin alfabesindeki karşılıklarının bulundukları yerlerde sıralanmalıdır (örneğin, a nın; β nın b,, l nin bulunduğu yerde). Tarih ve kurum kısaltmaları hariç, satırlar rakam, kısaltma, simge ve sembol ile başlamamalı, küsuratlı sayılarda nokta kullanılmalıdır (Örnek: ) Ölçü Birimleri Tez kapsamındaki niceliksel değerler için Uluslararası Birimler Sistemi (SI Birimleri) tercih edilmeli; bu birimlerin kullanılmadığı durumlarda dönüşüme yer verilmelidir. SI birimleri, veya internet adreslerinde bulunmaktadır (Güncelleme Şubat 2014). 2. ŞEKİL, TABLO, ŞEMA, GRAFİK, RESİM VE EŞİTLİKLER Şekil, tablo, şema, grafik ve eşitlikler tez içinde anlatıma yardımcı olacak biçimde kullanılmalıdır. Tablolar dışındaki her türlü grafik, çizim, şema şekil olarak; yalnızca fotoğraflar resim olarak adlandırılır. Şekil, resim ve tablolar metinde ilk bahsedildiği sayfada veya takip eden sayfada sayfa düzenini bozmadan yer almalı, boyutları metin bloğu çerçevesinin dışına taşmamalıdır. Metin bloğundan daha dar şekil, resim ve tablolar metin bloğunu tam ortalayacak şekilde yerleştirilmelidir. Birbirleri ile ilgili olan birkaç şekil, resim ve tablo aynı sayfada verilebilir. Şekil, eşitlik ve tablo yer alacak tüm çizgi, işaret, simge, rakam ve yazılar, bilgisayar yazıcısı kullanılarak yapılmalı ve bunların okunabilir büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir. Şemalar da, metin içine şekil ve tablolar için belirtilen kurallara uygun şekilde yerleştirilmelidir. Şekil, resim ve tablolar kendi içlerinde ayrı ayrı numaralandırılmalıdır. Tablolardaki yazılar, metin yazısından daha küçük olabilir. Tablo başlığı tablonun üzerinde yer almalıdır. Tablo başlığının son satırı ile tablonun üst kenarı arasında boşluk bırakılmamalıdır. Bu alanda gereksiz açıklama yapılmamalıdır. Tablonun altında yapılan açıklamaların bir satırı aşması halinde, ikinci ve diğer satırlar birinci satırdaki metin başı ile aynı hizada başlamalıdır. Şekil ve tablo açıklamalarının sonuna 9

10 nokta konulmamalıdır. Tablolarda tekrardan kaçınılmalı, ilişkili bulgular aynı tabloda gösterilmelidir. Hücreler, yatay tabloların yanı sıra dikey çizgilerle de ayrılabilir. Tabloda açıklanması gerekli kısımlar yıldız veya sembollerle işaretlenip altına dipnot olarak konulmalıdır. Tezlerde iyi kontrasta (zıtlığa) sahip siyah-beyaz veya renkli fotoğraflar kullanılabilir. Hastanın kimliğini deşifre edecek fotoğraflar kullanılmamalıdır. Hastalardan alınacak bütün fotoğraflar yazılı izinleri alındıktan ve kimlikleri şifrelenecek şekilde bantlandıktan sonra sunulmalıdır. Orijinal fotoğrafların kullanılması tercih edilir. Bu durumda sayfalar arasında kabarıklığı önlemek için ince fotoğraf kâğıdına basılmalıdır. Fotoğraf yapıştırılan sayfaların büzülüp deforme olmasını önlemek için iki yüzü yapışkanlı bantlar ile yapıştırma yapılması tercih edilmelidir. Fotoğraflar tez metni içine yerleştirilip basılacaksa basım kalitesini artırmak için bu sayfalarda A4 kağıdı boyutunda fotoğraf kağıtları kullanılmalıdır. Başka kaynaklardan doğrudan alınarak veya kavramsal olarak başka yazarlardan yararlanılarak hazırlanan şekil, resim ve tablolarda mutlaka kaynak belirtilmeli, kaynak şekil resim ve/veya tablonun alt kenarının bir satır altına ve sol alt köşesi hizasından başlanarak yazılmalıdır Şekil ve Tabloların Yerleştirilmesi Şekil ve tablolar metinde ilk değinildiği sayfada veya bu sayfa uygun değilse bir sonrakinde yer almalıdır. Bunların yerleştirilmelerinde sayfa kenarlarında bırakılması gereken boşluklar kesinlikle aşılmamalıdır. Taşma durumunda olanlar ya küçültülmeli ya da ekte sunulmalıdır. Tez içinde katlanmış şekil veya tablo olmamalıdır. Bir sayfadan uzun olan tablolar tez metni içinde bulunmak zorunda ise, bir sayfa boyutunda (uygun bir yerden) bölünmelidir. Tablonun devamı bir sonraki sayfada aynı tablo ile ve aynı başlıkla verilmeli; ancak, tablo numarasından sonra (Devam) ibaresi yazılmalıdır. Yarım sayfadan büyük yer tutan şekil veya tablolar ayrı bir sayfaya yerleştirilebilir. Yarım sayfa veya daha az yer tutan şekil ve tablolar metin içinde yer alabilir. Bu durumda, metin ile şekil veya tablolar arasında üstten veya alttan bir aralık boşluk bırakılmalıdır. İki veya daha fazla küçük şekil veya tablo aynı sayfada yer 10

11 alabilir. Bunlar birbiri ile yakından ilgili ise, a, b, c, d, vb. ile isimlendirilerek her bir tablo veya şekil bu başlık altında tanımlanmalıdır. Örneğin, Şekil 3. Mikroküre Şekillerinin Taramalı Elektron Mikroskobu Görüntüleri. a: Propranolol Bellekli Mikroküre; b: Desorpsiyon Sonrası Şekil; c: Adsorpsiyon Sonrası Şekil 2.2. Şekil ve Tabloların Numaralandırılması ve Açıklamaları Tüm şekil ve tabloların kendine ait bir numarası olmalıdır. Şekil ve tablolar, metin içindeki sıralanmalarına göre, Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, vb veya Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3, vb. şeklinde numaralandırılmalıdır. Şekil açıklamaları şeklin altına 10 punto ile yazılmalı; şekil altı açıklaması ile şeklin alt kenarı arasında boşluk bırakılmamalıdır. Örneğin: Şekil 4. Propranolol Bellekli Mikrokürelerin Hazırlanmasında Kullanılan Polimerizasyon Sistemi 2.3. Eşitliklerin Yerleştirilmesi, Numaralandırılması ve Açıklamaları Her eşitliğin kendine ait bir numarası bulunmalı, numaralar metindeki sıralarına göre olmalıdır. Eşitlik açıklamaları, 10 punto olarak ve eşitlik altına boşluk bırakılmadan yazılmalıdır. Örneğin, dc/dt = ks(cs-c) (Eşitlik 3) 11

12 Burada, dc/dt: çözünme hızı; k: çözünürlük hız sabitesi; S: çözünen katının yüzey alanı; Cs: etkin madde çözünürlüğünü gösteren değer; C: t zamanında çözücüdeki madde konsantrasyonudur. 4. ÖN SAYFALAR Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yürütülen tüm programlar için bu tez yazım yönergesi uyulmalıdır. Başka bir üniversite ile birlikte yürütülen programlar için yürütücü üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsünün tez yazım kılavuzu geçerlidir. 5. DIŞ VE İÇ KAPAK Tez başlığı 18 kelime ile sınırlıdır. Kapakta tezin yüksek lisans/doktora tezi olduğu belirtilmelidir. Yazılar Times New Roman karakteri ile yazılmalı, Bölüm başlıkları 14, diğer bütün başlıklar 12 punto olmalıdır. Yalnızca tez adı koyu olarak yazılmalıdır. Dış ve iç kapak sayfasının içeriği ve düzeni, sırasıyla Örnek 1 ve Örnek 2'deki gibi olmalıdır. 6. TEZ ONAYI İç kapak sayfasını izleyen Tez Onayı sayfasında tez konusunun tez jürisi tarafından kabul edildiği ve Sağlık Bilimleri Enstitü müdürü tarafından onaylandığına dair ifadeler yer almalıdır. Tez onayı sayfası Örnek 3 e bağlı kalınarak, tezin yazım diline uygun olmak üzere Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanmalıdır. 7. BEYAN Tez onayı sayfasından sonra gelecek olan bu bölümde araştırmacı tezin kendi çalışması olduğu, planlanmasından yazımına kadar hiçbir aşamasında etik dışı davranışının olmadığı, tezdeki bütün bilgileri akademik ve etik kurallar içinde elde ettiği gibi bilgileri beyan ederek imzalayacaktır. Bu bölüm Örnek 4 te verilen standart forma uygun olarak tezin yazım diline uygun şekilde Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanacaktır. 12

13 8. TEŞEKKÜR Bu bölümde tez çalışmasında ve hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişiler ile, doğrudan ilgili olmadığı halde olağan görevi dışında katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir. Teşekkür edilen kişilerin (varsa) unvanı, adı, soyadı, görevli olduğu kuruluş ve çalışmaya olan katkısı, kısa ve öz bir biçimde belirtilmelidir. 9. TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖZET Özet bölümünün başlığı 14 punto ile sola yaslayarak yazılmalıdır (ÖZET; ABSTRACT). Özetin amacı, okuyucuya tezin tamamı konusunda fikir vermektir. Bu nedenle özette araştırmanın niçin yapıldığı (ele alınan problemin kısa bir tanımı ve çalışmanın amacı), nasıl yapıldığı (gereç ve yöntem), ne bulunduğu (bulgular) ve bulguların ne anlam taşıdığı (nihai sonuçlar) soruları cevaplanmış olmalıdır. Özette kelime seçimine dikkat edilmeli, araştırma bulgularımıza göre, sosyo-demografik özellikler incelendiğinde vb. gereksiz kelimelere ve genel bilgi, liste, şekil veya tabloya yer verilmemelidir. Türkçe özette tezin başlığı yer almamalıdır. Özet ara başlık kullanılmadan bir sayfayı aşmayacak şekilde yazılmalıdır. Özetin sonuna bir satır boşluk bırakılmalı, koyu punto ile Anahtar Sözcükler başlığı ve 5 anahtar sözcük alfabetik sıra ile yazılmalıdır. Anahtar kelime seçilirken Yükseköğretim Kurulunun Tez Veri Giriş Formunda dizin terimleri girişinden yararlanılmalıdır ( Bu anahtar kelimelerin listesine Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitiüsü sayfasından erişebilirsiniz.). Burada bulunamazsa anahtar kelimeler Index Medicus un, Medical Subject Headings (MeSH=Tıbbi Konu Başlıkları) deki uygun İngilizce kelimelerden seçilmeli, daha sonra buna uygun Türkçe anahtar kelimeler bulunmalıdır (http://www.nlm.nih.gov/mesh/mbrowser.html, Erişim tarihi: 23 Ocak 2012). İlgili anahtar kelimelerin, her iki listeden de bulunamaması durumunda, yazar tarafından önerilen anahtar kelimenin Türkçesi ve İngilizcesi bu alana yazılmalıdır. 10. İÇİNDEKİLER İçindekiler sayfası, Abstract sayfasından sonra yer almalıdır. Bu bölümde tezdeki ana başlıkları 14, diğer bütün başlıklar 12 punto ile yazılmalı, numaralandırma 13

14 bakımından metindeki şekliyle yer almalıdır. Ana başlıklar koyu olarak yazılmalı, üçüncü dereceden daha ileri derecede alt bölüm başlıkları yazılmamalıdır. İçindekiler bölümünde kısaltma ve simgeler listesi, şekil, resim ve tablo, ekler listesi de yer almalı, bu listelerin her biri ayrı sayfa başı ile verilmelidir ve karşılarına sayfa numaraları eklenmelidir (Örnek 5) 11. KISALTMALAR VE SİMGELER LİSTESİ Bu bölüm, tezde çok tekrar eden kısaltmalar ve simgeler kullanılırsa hazırlanmalıdır. Çok genel olan kısaltma ve simgelerin yazılması gereksizdir. İçindekiler dizini ile aynı sayfa düzenindeki bu sayfada tezde kullanılan kısaltmalar ve simgeler ile bunların açık yazılışları tezin ana metnindeki yazım kurallarına uyularak belirtilir (Örnek 6). 12. ŞEKİL, TABLO VE RESİMLER LİSTESİ Tezde yer alan şekil, resim ve tablolar için ayrı ayrı kendi içinde numaralandırılmış liste oluşturulmalıdır. Şekil, resim ve tablo listesi tezde geçiş sırasına göre ve tezdeki başlıklarıyla aynı olacak şekilde ve içindekiler listesinin sayfa düzeninde hazırlanmalı, karşılarına sayfa numaraları eklenmelidir (Örnek 7, 8, 9). 13. GİRİŞ VE AMAÇ Bu bölüm okuyucuyu konuya hazırlayıcı nitelikte açık, sade, öz ve kısa bilgiler içermelidir. Öncelikle doğrudan tezin konusu ile ilgili bilgiler verilmeli, takiben tezin amacı ve önemi, konuyu çalışma nedenleri, bilime katkı ve/veya yöntem açısından ne gibi yenilikleri hedeflediği yazılmalıdır. Bilgiler kaynaklar ile desteklenmeli ve yorum yapılmadan verilmelidir. Bu bölümde güncel klasik kitap bilgisinden yararlanılmalıdır. Bu bölüm en fazla 3 sayfa olmalıdır. 14. GENEL BİLGİLER Bu bölümün amacı, tez çalışmasının anlaşılırlığına fayda sağlayacak güncel literatür bilgilerinin verilmesidir. Tez konusunun teorik ve pratik temelleri ile ilgili literatür çalışmaları belli bir düzen ve sistematik biçimde düzenlenmeli, gerektiğinde alt başlıklar da kullanılarak ayrıntılı bilgiler verilmelidir. Alt başlıklar konunun genel akışına uygun olmalı, genelden özele doğru gidilmelidir. Bölümün uzunluğu bütün tez 14

15 metninin 1/3 ini geçmemelidir. Konuyla ilgili kaynaklar titizlikle seçilmeli, doğrudan bağlantısı olmayan bilgilerden kaçınılmalı, bütün bilgiler kaynak gösterilerek desteklenmeli, ancak yorum yapılmamalıdır. 15. GEREÇ VE YÖNTEM Bu bölümde tez çalışmasının yeri ve tarihi, araştırmanın tipi, evreni ve örneklemi, örnekleme yöntemi, varsa araştırma hipotezi, değişkenler, değişken tanımları ve ölçüm biçimleri, veri toplama araçları, veri toplama yöntemi, verileri analiz biçimi açıklanmalıdır. Gereç ve yöntem bölümü, başka araştırmacıların aynı yöntemle çalışmayı tekrarlayabilmesine imkân verecek nitelikte ayrıntılı olmalıdır. Kullanılan gereç ve yöntem daha önce başka araştırmacılar tarafından kullanılmış ve yayınlanmışsa bu kaynaklara atıf yapılmalı, varsa değişiklik yapılan bölümler ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Okuyucuya kolaylık sağlaması açısından gereç ve yöntem bölümü alt başlıklara ayrılabilir. Gereç ve yöntemin bitiminde varsa sınırlılıklar ve karşılaşılan güçlükler Sınırlılıklar ve karşılaşılan güçlükler alt başlığı altında açıklanabilir. Araştırmacının ideal gördüğü, gerçekleştirmek istediği, ancak çeşitli nedenlerle vazgeçmek zorunda kaldığı bütün konular araştırmanın sınırlılıklarını oluşturur. Araştırmaların, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurul Yönergesi ve Sağlık Bakanlığı nın 13 Nisan 2013 tarih ve sayılı Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmeliği rehberliğinde alınan etik kurul onayları tez metninin sonunda ekler bölümünde yer almalıdır. 16. BULGULAR Amaçlar doğrultusunda incelenen, problem çözümüne ışık tutucu nitelikteki bütün bulgular verilmelidir. Bu bölümde yalnızca, çalışmanın sonuçları, kullanılan istatistik yöntemi ve sonuçların analizi ile elde edilen anlamlılık düzeyleri belirtilmeli, yorum yapılmamalıdır. Bulguların sunumunda tablo, grafik, şekil ve resim gibi anlatım araçlarından yararlanılabilir, ancak aynı bulgular (tablo ve grafik gibi) iki farklı yöntemle ifade edilmemeli, tablo altlarında bulgular tekrarlanmamalı, özetlenmelidir. 15

16 17. TARTIŞMA Tartışma bölümü, tezin yorum kısmıdır. Bu bölümde esas olarak edilen bulguların ne anlama geldiği yorumlanmalıdır. Ulaşılan veriler bu konuda yapılan diğer araştırmalarla karşılaştırılmalı, onlara benzer ve onlardan farklı tarafları ortaya konulmalı, literatüre uyan ve uymayan sonuçlar muhtemel nedenleri ile birlikte tartışılmalıdır. Araştırmada hipotezler kuruldu ise elde edilen sonuçların ileri sürülen hipotezi destekleyip desteklemediği/hipotezin doğrulanıp doğrulanmadığı belirtilmelidir. Tartışma bulguların sunum sırasına göre yapılmalıdır. Araştırmanın amacıyla ilgili olmayan bulgular tartışılmamalıdır. Tartışma bölümünde bulguların tekrarlanmaması için bazı verilerde, tablo ve şekillere atıf yapılabilir. Tartışma yapılırken tezin giriş ve amaç ile genel bilgiler bölümlerinde anlatılan bilgilerin tekrarından kaçınılmalı; sadece elde edilen verilerle ilişkili kaynaklardan söz edilmelidir. 18. SONUÇ Tartışma bölümünün sonunda araştırmadan elde edilen bilgilerin ışığında varılan sonuçlar bir-iki paragrafta açık, kısa ve anlaşılır bir tarzda yazılmalı, araştırmanın amacının ne ölçüde gerçekleştiği ve varsa araştırmacının önerileri belirtilmelidir. Öneriler araştırmanın amacı ve sonuçlarıyla doğrudan bağlantılı olmalıdır. Yeterli vurgulama ve anlatım açıklığı sağlanması için, sonuç ve öneriler maddeler halinde bir-iki sayfada verilebilir. 19. EKLER İçerik bölümünde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikte ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun açıklamalar, geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney verileri, örnek hesaplamalar, vb EKLER bölümünde verilmelidir. Bu bölümde yer alacak her bir açıklama için uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar EK 1, EK 2, EK 3, vb şeklinde, her biri ayrı sayfadan başlayacak şekilde sunulmalıdır. EKLER de, İçindekiler Dizini nde eksiksiz olarak verilmelidir. EKLER bölümü KAYNAKLAR dan sonra sunulmalıdır. 16

17 20. ÖZGEÇMİŞ Özgeçmiş, YÖK formatında hazırlanmalıdır. 21. YÖNERGE HAZIRLANIRKEN YARARLANILAN KAYNAKLAR Bu yönerge hazırlanmasında aşağıdaki kaynaklardan ve enstitü tez yazım kılavuzlarından yararlanılmıştır: 1. Türkiye Cumhuriyeti, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tez Yazım Kılavuzu 2. Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tez Yazım Yönergesi 3. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınları, Tez Yazım Kılavuzu 4. T. C. İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kuralları 5. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tez Yazılması Ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge 6. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tez Yazım Yönergesi 22. ÖRNEKLER İzleyen sayfalarda kapak örneği, iç kapak örneği, tez onay formu örneği, beyan formu örneği, içindekiler örneği, kısaltmalar ve simgeler örneği, şekiller listesi örneği, tablolar listesi örneği, resimler listesi örneği, tez kontrol listesi örneği, ciltleme örneği, Emdnote programında Numbered stilinin kullanılması örneği sunulmuştur. 17

18 Örnek 1: Kapak Örneği TÜRKİYE CUMHURİYETİ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI POZİSYONLARIN KAN BASINCI ÖLÇÜM SONUÇLARINA ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZI Sıddıka ATAALKIN İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı DANIŞMAN Prof. Dr. Rukiye PINAR İkinci Tez Danışmanı (Varsa) Doç. Dr.... İSTANBUL

19 REPUBLIC OF TURKEY BEZMIALEM VAKIF UNIVERSITY INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES EFFECTS OF DIFFERENT POSITIONS ON RESULTS OF BLOOD PRESSURE MEASUREMENT Sıddıka ATAALKIN MASTER/DOCTORATE THESIS Department of Medical Nursing SUPERVISOR Prof. Dr. Rukiye PINAR Second Supervisor (If present) Associate Prof. Dr.... ISTANBUL

20 Örnek 2: İç Kapak Örneği TÜRKİYE CUMHURİYETİ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI POZİSYONLARIN KAN BASINCI ÖLÇÜM SONUÇLARINA ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Sıddıka ATAALKIN İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı DANIŞMAN Prof. Dr. Rukiye PINAR Bu araştırma Bezmialem Vakıf Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi Tarafından Desteklenmiştir. İstanbul, Ocak

21 Örnek 3: Tez Onay Formu Kurum : Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Programın seviyesi : Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Anabilim Dalı : Tez Sahibi : Tez Başlığı : İmza Jüri Bşk. (Danışman) Prof. Dr. Mukaddes EŞREFOĞLU Bezmialem Vakıf Üniversitesi Üye Üye Üye Üye Bu tez, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nin ilgili maddeleri uyarınca yukarda belirtilen jüri üyeleri tarafından uygun görülmüş ve Enstitü Yönetim Kurulu nun / / tarih ve / sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Prof. Dr. Mukaddes EŞREFOĞLU Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü 21

22 Thesis Approval Form Institute : Bezmialem Vakif University, Institute of Health Sciences Level of Programme : Master ( ) Doctorate ( ) Department : Student : Title of the Thesis : Signature President of the Jury Prof. Mukaddes EŞREFOĞLU Bezmialem Vakif University Member: Member : Member: Member: This thesis was approved by the jury stated above in accordance with the related rules of the Postgraduate Education and Training Guide of Bezmialem Vakif University, and approved by Administrative Board with the decision dated /------/ and numbered / Prof. Mukaddes EŞREFOĞLU; M. D. Director of Institute of Health Sciences 22

23 Örnek 4: Beyan Formu Bu tezin kendi çalışmam olduğunu, planlanmasından yazımına kadar hiçbir aşamasında etik dışı davranışımın olmadığını, tezdeki bütün bilgileri akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, tez çalışmasıyla elde edilmeyen bütün bilgi ve yorumlara kaynak gösterdiğimi ve bu kaynakları kaynaklar listesine aldığımı, tez çalışması ve yazımı sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici bir davranışımın olmadığını beyan ederim. İmza İsim ve soy isim Tarih 23

24 Örnek 5: İçindekiler Örneği SAYFA KAPAK İÇ KAPAK ONAY SAYFASI BEYAN SAYFASI TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER viii SİMGE VE KISALTMALAR DİZİNİ ix ŞEKİLLER DİZİNİ x TABLOLAR DİZİNİ xi RESİMLER DİZİNİ xii GİRİŞ VE AMAÇ 1 GENEL BİLGİLER 4 GEREÇ VE YÖNTEM 18 Kullanılan Maddeler 18 Kullanılan Cihazlar 20 Çalışılan Maddelerle Yapılan Çalışmalar 21 Katyonik Lipit DOTAP Üzerinde Yapılan Analizler 21 Mikro- ve Nanopartikül Hazırlama Ön Çalışmaları 23 Katyonik Lipit İçermeyen Ön Formülasyonun Hazırlanması 23 Katyonik Lipit İçeren Ön Formülasyonların Hazırlanması 24 Ön Formülasyonların Sterilizasyonu 25 BULGULAR 32 Çalışılan Maddelerle Yapılan Analizler 32 Katyonik Lipit DOTAP Üzerinde Yapılan Analizler 32 Partikül Büyüklük Dağılımı 42 Mikro- ve Nanopartiküllerle Yapılan Çalışmalar 49 24

25 TARTIŞMA 50 SONUÇ VE ÖNERİLER 78 KAYNAKLAR 79 EKLER 83 ÖZGEÇMİŞ 87 25

26 Örnek 6: Kısaltmalar ve Simgeler Listesi Örneği KISALTMALAR VE SİMGELER LİSTESİ Compritol ATO 888 DNA DOPE DOTAP DOTMA DSC Dynasan 116 : Gliseril dibehenat : Deoksiribonükleotitlerden oluşan polimer : Dioleilfosfatidiletanolamin : N-[1-(2,3-dioleiloksi) propil]-n,n,ntrimetilamonyum : N-[1-(2,3-dioleiloksi) propil]-n,n,ntrimetilamonyumklorür : Diferansiyel taramalı kalorimetre : Tripalmitin E. coli : Escherichia coli bakterisi EDTA : Etilendiamin tetraasetikasit ESCORT TM II Transfection reagent : Piyasa ürünü katyonik lipozom Gelucire 33/01 HPLC NMR PDI pdna SH Span 85 TE TLC : Yağ asitlerinin gliserol esterleri : Yüksek basınçlı sıvı kromotografisi : Nükleer manyetik rezonans : Polidisperslik indisi : Plazmit DNA : Standart hata : Sorbitan trioleat : Tris-HCl ve EDTA içeren genetik madde çözeltisi : İnce tabaka kromatografisi 26

27 Örnek 7: Şekiller Listesi Örneği ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1. Formülasyon Hazırlanmasında Tüm İşlemler ve İşlem Gören Formülasyon Kodları Şekil 2. Süzülmüş FIII, FIV, FV ve FVI Formülasyonların pdna ya Bağlanma Oranlarının Jel Görüntüsü Şekil 3. Liyofilize Edilmiş FIII, FIV, FV ve FVI Formülasyonların pdna ya Bağlanma Oranlarının Jel Görüntüsü Şekil 4. Süzülmüş, Liyofilize Edilmiş ve Otoklavlanmış FVI Formülasyonlarının pdna ya Bağlanma Oranlarının Jel Retardasyon Görüntüleri 27

28 Örnek 8:Tablolar Listesi Örneği TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 Tablo 2 Tablo 3 Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 Katyonik Lipit İçeren ve İçermeyen Formülasyonların İçerikleri ve Kodları DOTAP ın Kullanılan Lipit Matrisler İçerisindeki Erime ve Tekrar Kristallenme Dereceleri ve Enerjileri Katyonik Lipit Kodları, Uygulanan Ortam Koşulları, pdna-dotap (n) Oranları, Uygulama Noktaları ve Uygulama Alanları Katyonik Lipit DOTAP ın Formülasyon Koşulları Uygulanmadan ve Uygulandıktan Sonraki Elektriksel İletkenlik Değerleri Lipit Matrislerin Erime ve Tekrar Kristallenme Dereceleri ve Enerjileri FIII ve FIV, FV ve FVI Formülasyonlarının Ortalama Zeta Potansiyel Değerleri ve Standart Hataları 28

29 Örnek 9: Resimler Listesi Örneği RESİMLER LİSTESİ Resim 1. Kontrol grubu. Mide yüzeyini döşeyen tek katlı pirizmatik epitel görülüyor. HE; X 40. Resim 2. Kontrol grubu. Mide yüzeyini döşeyen epitelin altında gevşek bağ dokusu izleniyor. Masson trikrom; X

30 Örnek 10: Tez Kontrol Listesi Evet Hayır Metin A4 (21x29.7 cm) boyutunda gr birinci hamur beyaz kâğıda hazırlandı mı? Her sayfanın solunda 3 cm, sağında 2 cm, üstünde ve altında 3 cm boşluk bırakıldı mı? Çıktılar kaliteli çıktı veren bir bilgisayar kullanılarak, kâğıdın bir yüzüne alındı mı? Yazı karakteri olarak Times New Roman kullanıldı mı? Tez başlığı ve ana başlıklar 14 punto, diğer yazılar 12 punto yazıldı mı? Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter ara verildi mi? Satır aralığı ve paragraf aralığı standartlarına uyuldu mu? Ana ve ara başlıklar uygun puntoda ve özelliklerde yazıldı mı? Kısaltma ve simgeler uygun şekilde yapıldı mı? Şekil, resim ve tablolar listesi uygun şekilde hazırlandı mı? Varsa, alıntılar uygun şekilde yazıldı mı? Sayfa numaralandırmaları uygun şekilde yapıldı mı? Türkçe özet tezin içeriğini yansıtıyor mu? Türkçe özetin bir sayfayı aşmamasına dikkat edildi mi? Türkçe özete önerilen şekilde anahtar kelimeler eklendi mi? İngilizce özete tezin başlığı konuldu mu? Türkçe ve İngilizce özet birbiri ile uyumlu mu? İngilizce özetin bir sayfayı aşmamasına özen gösterildi mi? İngilizce özete anahtar kelimeler konuldu mu? Şekil, resim ve tablolar uygun ölçülerde hazırlandı mı? Şekil, resim ve tabloların üst, alt başlık ve açıklamaları uygun şekilde yazıldı mı? Tez dış kapağı önerilen şekilde hazırlandı mı? Kapakta yalnız tez başlığı 14 punto ve koyu renk, diğer yazılar 12 punto ile yazıldı mı? Kaynaklar metin içinde doğru şekilde kullanıldı mı? Tez sonunda kaynaklar listesi uygun şekilde yazıldı mı? Tezde kullanılan bütün kaynaklar elde mevcut mu? Ekler uygun başlıklarla, tezdeki sunuş sırasına göre, ayrı sayfalardan başlamak üzere verildi mi? Beyan uygun formatta yazıldı mı? Özgeçmiş uygun formatta yazıldı mı? Tez onay formu eklendi mi? (Savunma sınavı sonrasında) Tez uygun şekilde ciltlendi mi? (Savunma sınavı sonrasında) 30

31 M. EŞREFOĞLU BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS DOKTORA TEZİ İSTANBUL-2014 Örnek 11: Ciltleme Örneği Tez kabul edildikten sonra yapılan bordo renkli sabit ciltte sırt yazısı aşağıdaki gibi, tek satır ve yazı yönü yukarıdan aşağıya olmak üzere yazılacaktır. Adınızı giriniz. (Adınızın baş harfi ve soyadınız) Yüksek Lisans ise YÜKSEK LİSANS TEZİ; Doktora ise DOKTORA TEZİ ifadesi kalacak. Tez sınavının yapıldığı yılı yazınız. 31

32 Örnek 12: Endnote Programında Numbered Stilini Kullanılması Makale Örneği: Metin yazısı metin yazısı metin yazısı. [1] Metin yazısı metin yazısı metin yazısı. Kitap Örneği: Metin yazısı metin yazısı metin yazısı. [2] Metin yazısı metin yazısı metin yazısı. Tez Örneği: Metin yazısı metin yazısı metin yazısı. [3] Metin yazısı metin yazısı metin yazısı. Web Tabanlı Veri Bankası Örneği: Metin yazısı metin yazısı metin yazısı. [4] Metin yazısı metin yazısı metin yazısı. Kongre veya Sempozyum Bildirisi Örneği: Metin yazısı metin yazısı metin yazısı. [5] Metin yazısı metin yazısı metin yazısı. İnternet Sayfası Örneği: Metin yazısı metin yazısı metin yazısı. [6] Resmi Gazete Örneği: Metin yazısı metin yazısı metin yazısı. [7] Metin yazısı metin yazısı metin yazısı. 1. Burris, H.A., et al., Activity of Topotecan, A New Topoisomerase-I Inhibitor, Against Human Tumor Colony-Forming-Units In vitro. Journal of the National Cancer Institute, (23): p Hamilton, S.R., et al., Pathology and genetics of tumours of the digestive system. 2000: IARC press Lyon. 3. Colak, H., Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Trabzon İli Kanser Haritalarının Üretimi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Group, U.C.S.W., United States cancer statistics: incidence and mortality web-based report. Atlanta, GA, Barz, W., E. Reinhard, and M. Zenk. Plant tissue culture and its biotechnological application.. in Proceedings of the First International Congress on Medicinal Plant Research, Section B, held at the University of Munich, Germany, September 6-10, Springer-Verlag. 6. Mustafa Akdağ. Eğitimde Program Değerlendirme ve İstatistiksel Yöntemler 2012 [cited 2014; Available from: 7. Gürbüz, R., Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. Resmi Gazete,

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Oğuz Karabay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yürümez Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELEL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELEL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELEL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU* İSTANBUL 2013 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1- Amaç ve Kapsam 2- Görünüm Standartları 2.1. Tez dış, sırt ve

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ĠSTANBUL 2015 GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROJE VE TEZ YAZIM KILAVUZU ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ 4 1.1. Amaç ve Kapsam 4 2.

Detaylı

T. C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2014 1. AMAÇ Bu kılavuzun amacı, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2010 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ 2 1.1.Kılavuzun Amacı 2 1.2. Tezin Bölümleri 2 Ön Sayfalar 4 Tez Metni 4 2. TEZİN BİÇİM VE

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KONYA-2015 1

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KONYA-2015 1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KONYA-2015 1 GENEL ESASLAR AMAÇ Bu kılavuzun amacı, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler 1993 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül İçindekiler 1. GENEL İLKELER 2. GENEL BİÇİM BİLGİLERİ 2.1. Kullanılacak Kağıt ve Baskı Niteliği 2.2. Kapak

Detaylı

ADLİ TIP KURUMU TEZ HAZIRLAMA KILAVUZU

ADLİ TIP KURUMU TEZ HAZIRLAMA KILAVUZU ADLİ TIP KURUMU TEZ HAZIRLAMA KILAVUZU ADLİ TIP KURUMU 2009 Hazırlayanlar: Doç. Dr. Faruk AŞICIOĞLU Dr. Nicel YILDIZ Adli Tıp Kurumu Tez Hazırlama Kılavuzu İçindekiler 1-GİRİŞ 1. Amaç ve kabul 2. Tezin

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SEMİNER İLKE ve STANDARTLARI 3. SEMİNER İÇERİĞİ 3.1. Ön sayfalar 3.2. Seminer metni

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ TEZİN ADI Son Güncelleme Tarihi : 10/06/2013 1. GİRİŞ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Son Güncelleme Tarihi : 24/12/2014 1. GİRİŞ Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü (GTÜ) Fen Bilimleri ile

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1213 (ders kodu)..proje RAPORU 20.. KONYA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Ankara, 2014 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... i ÖNSÖZ... 1 1.Tez/Dönem Projesi Biçim Standartları...

Detaylı

TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AFYONKARAHİSAR 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 2 2.1 Kullanılacak Kağıdın Özelliği...

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Şubat 2011 ii İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GENEL KURALLAR...1 1.1. Kompakt Disklerin (CD) Hazırlanması...1 1.1.1. İstenen formatlar...3 1.2. Tez Veri

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL Ek-36 T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1- Amaç ve Kapsam... 4 2- Görünüm Standartları... 4 2.1. Tez Dış,

Detaylı

BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU Hazırlayanlar Ömer Saatcioğlu Ejder A. Yıldırım 2012-İSTANBUL (Revize edilmiştir) BAKIRKÖY

Detaylı

EK: 1 DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ TEZ YAZIM KILAVUZU

EK: 1 DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ TEZ YAZIM KILAVUZU EK: 1 DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ TEZ YAZIM KILAVUZU Düzce-2010 BU KILAVUZUN ĐÇĐNDEKĐLER Sayfalar 1. GENEL YAZIM ÖZELLĐKLER... 2 1.1. Kullanılacak Kağıdın Özellikleri... 2 1.2. Yazım Özellikleri...

Detaylı

MEZUNİYET PROJESİ YAZIM KILAVUZU

MEZUNİYET PROJESİ YAZIM KILAVUZU MEZUNİYET PROJESİ YAZIM KILAVUZU (27.06.2013 tarihli Fakülte Kurulu Kararı) GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI Kullanılacak Kâğıdın Özelliği Proje yazımında kullanılacak kâğıtlar A4 boyutunda (21cmx29,7cm) ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Mayıs 2009 1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZİ HAZIRLAMA VE YAZIM

Detaylı

TEZİN ADI. Yeşim KARSLI.. TEZİ. DANIŞMAN Prof. Dr... OCAK-2008 KARS

TEZİN ADI. Yeşim KARSLI.. TEZİ. DANIŞMAN Prof. Dr... OCAK-2008 KARS EK 1: DIŞ KAPAK T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI TEZİN ADI Yeşim KARSLI.. TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr... OCAK-2008 KARS EK 2:İÇ KAPAK Bu tez çalışması.. numaralı proje ile

Detaylı

TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ NECMETTĐN ERBAKAN ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ NECMETTĐN ERBAKAN ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ NECMETTĐN ERBAKAN ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM KILAVUZU KONYA 2012 1. BĐÇĐM VE YAZIM STANDARTLARI 1.1. Kağıt Standart beyaz A4 (21 x 29.7

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ YAZIM KLAVUZU

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ YAZIM KLAVUZU T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ YAZIM KLAVUZU RİZE-2015 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İç Kapak Örneği Bu sayfanın tamamı

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİPLOMA ÇALIŞMASI HAZIRLAMA KILAVUZU B u k ı l a v u z u n h a z ı r l a n m a s ı n d a P A Ü F e n B i l i m l e r i E n s t i t ü s ü T e z Y a z ı m K

Detaylı