FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosu, Tarih ve 137/23 Sayılı kararıyla oluşturulmuştur. ŞUBAT 2015

2 ÖNSÖZ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı farklı Anabilim Dallarında tamamlanan lisansüstü tezlerin hazırlanmasında uyulması gereken kuralların tanıtılması ve şekilsel bütünlüğün bilimsel sunuş standartlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu doğrultuda, tez yazım sürecinde ihtiyaç duyulan bilgiler kılavuzun içinde ve sonunda örneklerle kapsamlı bir şekilde sunulmuştur. Enstitümüz bünyesinde Yüksek lisans veya Doktora tezi hazırlayan öğrencilerin, bu kılavuzda verilen kurallara uymaları zorunludur Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren uygulanacak olan yeni tez yazım kılavuzunun hazırlanmasında, üniversitemiz enstitülerinin mevcut tez yazım kılavuzu esas alınmış ve farklı enstitülere ait tez yazım kuralları incelenerek örnek alınması ve kolaylık sağlaması amacıyla da Örnek Şablonlar hazırlanmıştır. Yeni oluşturulan Fen Bilimleri Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu, Üniversitemiz tarih ve 138 numaralı Senato kararıyla kabul edilmiştir. Prof. Dr. Doğan KAYA İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Müdürü 0

3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ TEZ YAZIM KLAVUZU DÜZENİ GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI Kullanılacak Kağıdın Özellikleri Kenar Boşlukları Yazım Şekli ve Yazı Karakteri Satır Aralıkları ve Paragraf Düzeni Sayfaların Numaralandırılması Bölüm Başlıkları TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ Özel Sayfalar Dış Kapak ve İç Kapak Kabul ve Onay Sayfası Akademik ve Etik kurallara uygunluk beyan sayfası İçindekiler Sayfası Türkçe ve İngilizce Özetler Teşekkür Sayfası Şekiller Çizelgeler Simge ve Kısaltmalar Tez Metni Bölümleri Giriş Literatür Özeti Diğer Bölümler Araştırma Bulguları ve Tartışma Sonuç ve Öneriler Kaynaklar Metin İçinde Kaynak Gösterme Kaynaklar Listesinin Hazırlanması Ekler Özgeçmiş ÖRNEK ŞABLONLAR

4 1. GİRİŞ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde, bilimsel yazılı sunum ilkelerine uygun bir standardı sağlamayı amaçlayan bu kılavuzda; bilimsel yazılı sunumun tezlerle ilgili genel ilkeleri olabildiğince kısa ve öz bir biçimde, örneklerle anlatılmıştır. Bu kılavuzun yayın tarihinden sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora tezi hazırlayacak olan adayların, kılavuzda belirtilen biçim ve öz ile ilgili kuralları uygulamaları gerekmektedir. 2

5 2. TEZ YAZIM KLAVUZU DÜZENİ Bu kılavuzun içeriği, aşağıda verilen düzen içinde aktarılmaktadır: 1. Tezin yazımında kullanılacak malzemeler ve bu kılavuzda kullanılan yazım terminolojisi açıklamaları, 2. Tezin biçimsel içerik ve düzenlenmesi hakkında açıklamalar, 3. Tezin içerik sırasına göre bölümlerde uyulması gereken biçimsel kurallara ilişkin açıklamalar, 4. Tezin özel sayfalarına ilişkin örnek şablonlar. 3

6 3. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI Bu bölümde, tez yazımında kullanılacak kağıdın ve yazıların niteliği, sayfa kenarlarında bırakılacak boşluklar ve sayfa düzeni, satır aralıkları, sayfaların numaralanması, bölüm ve alt bölümlerin başlıkları, kaynaklar ve dip notlar ile ilgili ilkeler açıklanmıştır. Karmaşık görünen biçime ilişkin ayrıntıların kolaylıkla uygulanması amacıyla Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan şablonlar ın kullanılması önerilmektedir. Konuyla ilgili ayrıntılar Örnek Şablonlar Bölümünde verilmiştir Kullanılacak Kağıdın Özellikleri A4 boyutunda (210 mm x 297mm, gr./m 2 ), birinci hamur ve beyaz kağıt tercih edilmeli ve yazı alanı olarak kağıdın sadece tek tarafı kullanılmalıdır Kenar Boşlukları Yazımda, her sayfanın alt, üst ve sağ kenarlarından 2,5 cm, sol kenarlarından ise 4 cm boşluk bırakılmalıdır (Cilt payı olarak 0,5 cm ilave edilmiştir.). Tüm satırlar sağ ve sol kenarlara ulaşacak biçimde iki yana yaslı formatında yazılmalıdır. Sayfa numaraları metin alanının dışında sayfanın alt ortasında verilmelidir. (Şekil 1). 2.5 cm 4 cm 2.5 cm 2.5 cm Şekil 1. Kenar Boşlukları 3.3. Yazım Şekli ve Yazı Karakteri 4

7 Tüm tezde Aynı yazı tipi ve boyutu kullanılmak üzere 12 punto boyutunda Times New Roman, Cambria, Calibri, Tahoma, Verdana, Arial yazı karakterlerinden biri kullanılarak yazılabilir. Dipnotlar 10 punto olarak sayfa altında yer alır. Çizelge ve şekillerde gerekli görüldüğü hallerde yazı boyutu 8 puntoya kadar düşürülebilir. Metin normal yazı tipinde, başlıklar ise, kalın (bold) yazı tipinde olmalıdır. İtalik yazı karakteri, sadece gerekli hallerde (Latince isim, kısaltmalar, teori/tanım vb.) kullanılabilir Satır Aralıkları ve Paragraf Düzeni İçindekiler, Özet, Abstract, Teşekkür, Çizelgeler, Şekiller, Simgeler ve Kısaltmalar dizinleri, metin içindeki çizelge ve şekillerin isim ve açıklamaları ve dipnotlar, çizelgeler içindeki metinler, kaynaklar, ekler ve özgeçmiş 1 (BİR) SATIR ARALIĞI kullanılarak yazılır. Tezin ana metninin yazımında (Giriş, Literatür Bildirişi, Araştırma Bulguları ve Tartışma ile Sonuç ve Öneriler ve verilebilecek diğer bölüm başlıkları) 1.5 (BİR BUÇUK) SATIR ARALIĞI kullanılır. Tüm tez boyunca PARAGRAFTAN ÖNCE VE SONRA GELEN ARALIK değeri (Satır aralığı değil) 0 nk OLMALIDIR. Tüm başlıklardan sonra ve her paragrafın sonunda BİR SATIR ARALIĞI BOŞLUK bırakılmalıdır. Paragraf başları GİRİNTİSİZ olmalıdır. Ana bölümler daima YENİ BİR SAYFA İLE başlamalıdır. Başlıklar sayfanın son satırı olarak yazılamaz, başlık sonrası 2 SATIR METİN YAZILAMIYORSA başlık da sonraki sayfada yer almalıdır. Ayrıca bir paragrafın ilk satırı sayfanın son satırı, paragrafın son satırı da sayfanın ilk satırı olarak yazılamaz Sayfaların Numaralandırılması Sayfa numaraları SAYFA SONUNDA ORTALI yazılmalıdır. Dış kapak, iç kapak, Kabul ve Onay sayfası ve Akademik ve Etik kurallara uygunluk beyan sayfası dışında kalan tüm sayfalara sayfa numarası verilmelidir. İçindekiler, Özet, Abstract, Teşekkür, Çizelgeler, Şekiller, Simgeler ve Kısaltmalar gibi tez ön kısımları i, ii, iii, iv, v, vii... şeklinde küçük Roma rakamları ile numaralanmalıdır. Giriş bölümü ile başlayan tezin diğer bölümleri ise "1, 2, 3, " şeklinde numaralandırılmalıdır. SAYFA NUMARALARI METİN İÇİN KULLANILAN YAZI KARAKTERİYLE AYNI VE 10 PUNTO OLMALIDIR. Sayfa numaralarının yanına parantez veya çizgi gibi işaretler konulmamalıdır. 5

8 3.6. Bölüm Başlıkları Birinci derece bölüm başlıkları KALIN VE TAMAMI BÜYÜK HARF İkinci derece bölüm başlıklarında KALIN Ve Kelimelerin İlk Harfi Büyük Üçüncü ve dördüncü ve daha alt derece alt bölüm başlıklarında ise KALIN ve İlk kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harf olarak aşağıdaki örneklerde olduğu gibi yazılmalıdır. 1. BİRİNCİ DERECE BAŞLIK 1.2. İkinci Derece Başlık Üçüncü derece başlık Dördüncü derece başlık Beşinci derece başlık Birinci derece Bölüm başlıkları ortalanarak, diğer başlıklar sola dayalı olarak yazılmalıdır. Birinci derece bölüm başlıkları 14 punto, diğer başlıklar 12 punto ile yazılmalıdır. 6

9 4. TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI 1. Dış Kapak 2. İç Kapak 3. Kabul ve Onay Sayfası 4. Akademik ve etik kurallara uygunluk beyan sayfası 5. İçindekiler 6. Özet ve İngilizce Özet(Abstract) Sayfaları 7. Teşekkür 8. Şekiller 9. Çizelgeler 10. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini 11. Giriş 12. Literatür Özeti 13. Diğer Bölümler (Materyal ve Yöntem, Deneysel Çalışma, Teori ve benzeri şekilde belirlenecek bölüm başlıkları da kullanılabilir.) 14. Kaynaklar 15. Ekler 16. Özgeçmiş 7

10 5. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ Tezlerin yazım (imlâ) ve noktalamalarında Türk Dil Kurumu nun İmlâ Kılavuzu ve Türkçe Sözlükte belirtilen kurallara uyulmalıdır. Söz konusu sözlükte bulunmayan kelime ve deyimlerin kullanılması gerekirse anlamı açıklanmalıdır. Tezler istendiği takdirde İngilizce de yazılabilir. Bu durumda, İngilizce sözlük ve imla kurallarına uyulmalıdır. Tezlerde kullanılacak birimler için, tek bir birim sistemi seçilmeli ve tez içinde bu sistem kullanılmalıdır. Her sembol veya kısaltma, metinde İLK GEÇTİĞİ YERDE tanımlanır ve ilerleyen bölümlerde SEMBOL veya KISALTMA olarak kullanılır. Tezlerde, önsöz ve dipnotlar dışında anlatım, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS AĞZINDAN yapılmalıdır. Birinci şahıs anlatım kullanılmaz. Tezler bilgisayar ortamında hazırlanır. Çıktılar lazer yazıcılardan alınır. Daktilo ile yazım veya nokta vuruşlu yazıcı çıktıları KABUL EDİLMEZ. Tezin hiç bir bölümünde, elle veya daktilo ile sonradan yapılan düzeltmeler, silintiler, kazıntılar KABUL EDİLMEZ. Tezde geçen çizelge, şekil ve formüller bilgisayar ortamında oluşturulur. ELLE ekleme veya düzeltme YAPILAMAZ. 5.1 Özel Sayfalar Özel sayfalar; tezin İç Kapak, Kabul ve Onay Sayfası, Etik, Özet, Abstract, Teşekkür, İçindekiler ve gerekiyorsa Çizelgeler, Şekiller, Simgeler ve Kısaltmalar sayfalarını kapsar. Bu sayfalara ilişkin örnekler Örnek Şablonlar Bölümünde verilmiştir. İç kapak, Kabul ve Onay ve Etik sayfalarının sayfa numaraları yoktur. Bunları takip eden tez özel sayfaları, Özet sayfasının numarası i ile başlamak üzere küçük harf Romen rakamları kullanılarak (ii, iii, iv,...) şeklinde; tezin giriş bölümü ile başlayan tüm diğer sayfaları ise (1, 2, 3,...) şeklinde numaralanmalıdır. Sayfa numaraları alt ortada yer almalıdır. Sayfa numaraları kullanılan yazı karakterinde ve 10 punto büyüklükte olmalıdır Dış Kapak ve İç Kapak Dış Kapak sayfası ve İç Kapak sayfaları birbirine benzer şekilde düzenlenir. Kapak sayfaları Örnek Şablonlar bölümünde verilmiştir. 8

11 Tez kapak sayfalarına sayfa numarası verilmez. Kapak sayfasında sırasıyla Türkçe ve İngilizce tez adları, yazar ve unvanı ile danışman adı, varsa unvanı ile ikinci danışman adı, anabilim dalı adı ve tez türü ile tezin onaylandığı yıl Örnek Şablonlarda verilen örneklere uygun biçimde yazılır Kabul ve Onay Sayfası Kabul ve Onay sayfası Örnek Şablonlarda belirtilen örneğe uygun olarak hazırlanır. KABUL VE ONAY SAYFASI başlığı büyük harflerle koyu olarak metin alanının ilk satırına ortalanarak yazılır Akademik ve Etik kurallara uygunluk beyan sayfası Etik sayfası Örnek Şablonlarda belirtilen örneğe uygun olarak hazırlanır. ETİK başlığı, büyük harflerle koyu olarak metin alanının ilk satırına ortalanarak yazılır. Etik yazısından sonra yazar, imza atar İçindekiler Sayfası İçindekiler, Örnek Şablonlarda verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. İÇİNDEKİLER başlığı, büyük harflerle koyu olarak metin alanının ilk satırına ortalanarak yazılır Türkçe ve İngilizce Özetler Özet 300 kelimeyi geçmemelidir. Özet in İngilizce çevirisi (Abstract) Özet den sonra ayrı bir sayfada verilmelidir. Özet de, tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar), açık ve öz olarak belirtilmelidir. Ancak, amaç, kapsam, yöntem, sonuç gibi alt başlıklar ve kaynak, şekil, çizelge ve formül kullanılmamalıdır. Özet sayfası, tek başına yayımlanabileceği için, bu sayfada başka çalışmalara değinme yapılmamalıdır. ÖZET ve ABSTRACT başlıkları, büyük harflerle koyu olarak metin alanının ilk satırına ortalanarak yazılır. Anahtar sözcükler, en az üç ve en çok sekiz tane olmak üzere Özet in altında alfabetik sırada verilmelidir. Biçimsel bir Özet ve Abstract sayfaları örnek olarak Örnek Şablonlarda verilmiştir Teşekkür Sayfası Teşekkür sayfasının toplam uzunluğu bir sayfayı geçmemelidir. TEŞEKKÜR başlığı, 9

12 büyük harflerle koyu olarak metin alanının ilk satırına ortalanarak Örnek Şablonlarda verilen örneğe uygun olarak yazılır Şekiller Bu bölüm yazarın istediğine bağlı olarak oluşturulur. Bölümün oluşturulması durumunda numaralandırılmış şekiller numara sırası ile verilmelidir ve Örnek Şablonlarda verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. ŞEKİLLER başlığı, büyük harflerle koyu olarak metin alanının ilk satırına ortalanarak yazılır Çizelgeler Bu bölüm yazarın istediğine bağlı olarak oluşturulur. Bölümün oluşturulması durumunda numaralandırılmış çizelgeler numara sırası ile verilmelidir ve Örnek Şablonlarda verilenörneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. ÇİZELGELER başlığı, büyük harflerle koyu olarak metin alanının ilk satırına ortalanarak yazılır Simge ve Kısaltmalar Bu bölümde simge ya da kısaltmadan sonra yer alan açıklama cümlelerinin hepsi aynı hizadan başlamalıdır ve Örnek Şablonlarda verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. SİMGELER VE KISALTMALAR başlığı, büyük harflerle koyu olarak metin alanının ilk satırına ortalanarak yazılır Tez Metni Bölümleri Bu kısımda çalışmada kullanılan materyalin özellikleri, kullanılma şekli vb. bilgiler yer almalıdır. Ayrıca kullanılan yöntem ya da yöntemlerin açık ve anlaşılır bir şekilde bu bölümde anlatılması gereklidir. Tez Ana Metninde Giriş, Literatür Bildirişi, Araştırma Bulguları ve Tartışma, Sonuç ve Öneriler başlıkları dışında kalan başlık/başlıkların belirlenmesi ve kullanılması yazara bırakılmıştır. Tezin yazımına göre uygun olan bölüm başlıkları verilebilir. Bölüm başlıkları olarak; Materyal ve Yöntem, Deneysel Çalışma, Teori ve benzeri şekilde belirlenecek bölüm başlıkları da kullanılabilir. Tez metni Bölümlerden ve Alt Bölümler den oluşur. Tez 1. GİRİŞ bölümü ile başlar ve SONUÇLAR ve TARTIŞMA bölümü ile biter. Bu iki bölüm arasında tezin amaç ve kapsamı doğrultusunda yazarın ve danışmanının uygun gördüğü diğer ara bölümler tasarlanan anlatım düzeni içinde yer alır. SONUÇLAR ve TARTIŞMA bölümünden sonra 10

13 KAYNAKLAR ve (gerekiyorsa) EKLER yer alır. Tezin bölüm ve alt bölümlerinin belirlenmesinde gereksiz ayrıntıya inilmemeli, mantıksal bir bölümleme sistemi izlenilmeli, bölüm ve alt bölümlerin içerik açısından birbirlerine göre öncelik sırasına dikkat edilmelidir. Metin içindeki eşitliklerden sadece ileride tekrar kullanılacak olanlarına numara verilmelidir. Denklem ve formüllerin kendileri sola dayalı, numaraları ise sağa dayalı olarak yazılmalı ve tüm tez boyunca aynı stil ile devam edilmelidir Giriş Tezin ilk bölümü olan 1. GİRİŞ bölümü okuru tezin ileriki bölümlerinde sunulacak olan bilgilere hazırlamayı amaçlamaktadır. Giriş bölümünde tez çalışmasının amacı, kapsamı (tezin amacı doğrultusunda ne tür çalışmaları kapsadığı), araştırma yöntem(ler)i ve önceki çalışmalar gibi, okuyucuyu konuya hazırlayıcı nitelikteki bilgilerden gerekli görülenler özlü bir biçimde, paragraflar halinde verilir. Eğer tez çalışmasında ve yazımında olağandışı ve/veya tartışmalı bir adlandırma; sınıflama ve kavram kullanılmışsa, bunların açıklaması yine bu bölümde verilmelidir Literatür Özeti Üzerinde çalışılan konu ile ilgili olarak daha önce yapılmış olan çalışmaların kısa özetler halinde sunulduğu bölümdür. Bu bölümde aynı konudaki kaynaklara tarih sırasına göre değinilmelidir Diğer Bölümler Tezin Literatür Bildirişi bölümü ile Araştırma Bulguları ve Tartışma bölümü arasındaki bölümlerinin tümü DİĞER BÖLÜMLER olarak tanımlanmıştır. Bu bölümde çalışmada kullanılan materyalin özellikleri, kullanılma şekli vb. bilgiler yer almalıdır. Ayrıca kullanılan yöntem ya da yöntemlerin, açık ve anlaşılır bir şekilde bu bölümde anlatılması gereklidir. Bu bölümdeki başlık/başlıklar yazara bırakılmıştır. Ancak tez metni içinde Diğer Bölümler adlı bir başlık kullanılmaz. Bunun yerine tez konusunun niteliğine, yapılan araştırmanın ayrıntısına ve tezin hacmine göre: Materyal ve Yöntem, Hesapsal Çalışmalar, Deneysel Çalışmalar, Teori ve Uygulamalar gibi başlıklar kullanılabilir. Zorunlu durumlar dışında dördüncü derece alt bölüm kullanılmamalıdır. Oluşturulacak yeni bölümler, tez çalışmasının türüne, yazarın anlatım tarzına ve ilgili bilim dalının geleneklerine göre değişik düzenlerde olabilir. Ara bölümlerde çizelgeler ve şekiller kullanılabilir. Çizelgelerin üstünde, çizelgeye ait bir 11

14 çizelge başlığı verilmelidir ve bu başlıkların önünde çizelgelere sırasıyla Çizelge 1.1., Çizelge 1.2. biçiminde bölüm içinde sıra numarası verilmelidir. Şekillerin ise altında o şekle ait bir şekil başlığı verilmelidir ve bu başlıkların önünde şekillere sırasıyla Şekil 2.1., Şekil 2.2. biçiminde bölüm içinde sıra numarası verilmelidir. Çizelge ve şekiller, metne ortalı olarak ve Örnek Şablonlarda verilen örneğe benzer biçimde hazırlanmalıdır Araştırma Bulguları ve Tartışma Bu bölümün düzenlenmesinde, tez çalışmasından elde edilen bulgular olabildiğince öz ve açık olarak yazılmalı ve Tartışma kısmı da bu bölümde olmalıdır. Tez çalışması ile elde edilen bulguların literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırılması, araştırıcının yorumu ile birlikte bu bölümde belirtilir Sonuç ve Öneriler Bu bölümde, yapılan tez araştırmasından elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlara bağlı olarak geliştirilen öneriler bu bölümde öz ve açık bir biçimde yazılır Kaynaklar Tez metninde SONUÇ VE ÖNERİLER bölümünü KAYNAKLAR izler. Kaynakların yazım kuralları örnekler üzerinden verilmiştir. KAYNAKLAR başlığı, büyük harflerle koyu olarak metin alanının ilk satırına ortalanarak yazılır. Kaynaklar, Örnek Şablonlarda verilen örneğe benzer biçimde hazırlanmalıdır Metin İçinde Kaynak Gösterme Tez metni içinde verilen her kaynak, tezin KAYNAKLAR bölümünde mutlaka yer almalıdır. Kaynak, eserin yazarının soyadı (ilk harfi büyük, diğerleri küçük harf olarak) ve yayın yılı belirtilerek yazılmalıdır. Yazar soyadından sonra virgül konulmalıdır. Riemannian manifoldu üzerindeki Hardy ve Rellich tipi eşitsizlikler incelenmiştir (Kömbe, 2009). Bu fark tanecik sınırında oluşan potansiyel engeli nedeni ile küçülen BCS enerji aralığına bağlanmaktadır (Chaudhari, 1990). Yazarı olmayan (bir kurum tarafından hazırlanmış rapor, standart vb.) kaynaklar Türkçe ise Anonim ve yıl olarak belirtilir. 12

15 Türkiye de Fen Bilimleri ne duyulan ilgi artmaktadır.(anonim, 2014). İKİ YAZARLI YAYINLARDA yazarların soyadları arasına "ve" BAĞLACI yazılmalıdır. (Tez sonundaki Kaynaklar dizininde ve YAZILMAZ) Bu sonuç, buharlaştırıcı sıcaklığı ile COP değerinin arttığını göstermektedir (Kizilkan ve Kabul, 2011). İKİDEN FAZLA yazarlı yayınlar kaynak olarak gösterildiğinde ilk yazarın soyadından sonra ve diğerleri anlamına gelen "vd. KISALTMASI kullanılmalıdır. Çakar vd. (1997), makalelerinde L nin rezolvent kümelerinin bazı kutuplarının operatörün öz değerleri olmadığını göstermiştir. Birden fazla kaynak gösterilecekse en eski tarihli yayından en yeni yayına doğru sıralanmalı ve tarihlerden sonra noktalı virgül (;) konulmalıdır. Kaynak gösterme aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır. Kazein çok farklı moleküler ve fiziko-kimyasal özelliklere sahiptir (Fox, 1982; Uraz ve Yıldırım, 1988; Walstra vd., 1999; Fox ve McSweeney, 2004). Üçüncü tür değinme biçiminde, a' ve e' takıları, yayın tarihine göre değil, yazar soyadına göre seçilmelidir. Şimşek (2013)'ye göre YANLIŞ Şimşek (2013)'a göre.doğru Kaynak, bir başka yayın içinde değinme şeklinde bulunuyorsa; önce ilk yayına değinme yapılır; sonra, parantez içinde bu değinmeyi yapan yazar belirtilir.... Giglio (1958) sodyum iyonu etrafındaki oktahedronun oldukça bozuk olduğunu göstermiştir (Kaptanoğlu, 1987).... Giglio'nun sodyum iyonu etrafındaki oktahedronun oldukça bozuk olduğunu gösterdiği bilinmektedir (Kaptanoğlu, 1987). Aynı yazarın değişik tarihlerdeki yayınları aynı anda kaynak gösteriliyorsa, yayın tarihleri eskiden yeniye doğru olarak aralarında " ; (noktalı virgül)" konulmalıdır. (Özden, 2013; 2014) Aynı yazarın aynı yıldaki yayınları kaynak gösteriliyorsa yayın yılından sonra a, b, c harfleri ile sıralanmalıdır. 13

16 (Cengiz, 2012a, b) Bir başka yayından alınan şekil veya çizelge kullanılacaksa, şekil veya çizelgenin açıklamasında da kaynak gösterilmelidir. Şekil 2.2. Rankine çevriminin şematik gösterimi (Bağdatlı, 2014) Kaynaklar Listesinin Hazırlanması Tez içeriğinde kullanılan kaynaklar tez sonunda YAZAR SOYADINA GÖRE DİZİN haline getirilmelidir. Soyadı dizinine göre, aynı yazar(lar)ın farklı yıllardaki yayınları veriliyorsa, İLK yaptığı yayından itibaren sıralama yapılmalıdır. Aynı yazar(lar)ın aynı yılda yapmış olduğu yayınlarsa metin içerisindeki gibi harf sırasına göre sıralanır. Kaynaklar dizininin düzenlenmesinde, ilk satır sola dayalı olarak yazılmalı, VARSA 2. VE daha sonraki SATIRLAR 1.25 CM GİRİNTİLİ OLARAK yazılmalıdır. Metin içerisinde vd. ile kısaltılan yazar adları da KAYNAK LİSTESİNDE TAM OLARAK VERİLMELİDİR. Kitap Yazar, A., Yazar, B.C., Yıl. Kitabın Adı. Yayınevi Adı, Sayfa Sayısı, Basım Yeri. Turanlı, M Temel İstatistik. Ders Yayınları, 815, İstanbul Jaeger, J.C., Cook, N.G.W., Fundamentals of Rock Mechanics. Chapman and Hall, 593p, London. Çeviri kitap Yazar, A., Yazar, B., Yıl. Kitabın Adı. Çev. Çevirmen, C. Yayınevi Adı, Sayfa Sayısı, Basım Yeri. Cimbala, J.M., 2015, Akışkanlar Mekaniği Temelleri ve Uygulamaları, Çev. Çengel, Y. Güven, 938, İzmir Benjamin, W., Pasajlar. Çev. Cemal, A. Yapı Kredi Yayınları, 52s, İstanbul. 14

17 Editörlü kitap Editör, E. (Ed.), Yıl. Kitabın Adı. Yayınevi Adı, Sayfa Sayısı, Basım Yeri. Goldstein, W.M., Hogarth, R. (Ed.), Research on Judgement and Decision Making. Longman Press, 245p, Cambridge. Editörlü kitaptan bölüm Yazar, A., Yıl. Bölümün Adı. Editör, F. (Ed.), Kitabın Adı İçinde (Bölümün sayfa aralığı), Yayınevi, Sayfa Sayısı, Basım Yeri. Kaya, D Partial Differential Equations that Lead to Solitons. Meyers, R.A. (Ed.), Encyclopedia of Complexity and Systems Science, ( ), Springer, Berlin. Makale Yazar, A., Yıl. Makale Adı. Dergi Adı, Cilt(Sayısı), Sayfa Aralıkları. Baz, İ., Geymen, A., Nogay, S., Development and Application of GIS Based Analysis/Synthesis Modelling Techniques For Urban Planning of İstanbul Metropoliten Area, Advances in Engineering Software, 41(2), Kalyon, M., Alnassar, Y. N., Pakdemirli, M., (2007), Stability analysis of rotating blade vibration due to torsional excitation, Journal of Vibration And Control, 13(9-10), Savaş, E., Generalized statistical convergence in intuitionistic fuzzy 2-normed space, Appl. Math. Inf. Sci., 9 (1L), Zaim A. H., Design of a Test Suite for the Jumpstart Just-in-Time Signaling Protocol, Optica Applicata, 35(2), Basımda olan makale (Dergi tarafından kabul edilmiş olmalıdır) Jenkins, D.P., Tucker, R., Rawlings, R.L., Modelling the Carbon-Saving Performance of Domestic Ground-Source Heat Pumps. Energy and Buildings, In Press. Yakut, A.K., Isı Transferi Hesaplamalarında Kullanılan Yöntemler. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Basımda. Corlu, M. S., Capraro, R., Çorlu, M. A., (2017), Investigating the Mental Readiness of Pre- Service Teachers for Integrated Teaching, International Online Journal of Educational Sciences, Basımda. 15

18 Tez Yazar, A., Yıl. Tez Adı. Üniversite Adı, Enstitü adı, YL/Dok. Tezi, Sayfa Sayısı, Yer. Jarayaman, N.I., An Investigation of Experimental Techniques for Determining the Strength Properties of Rocks. The Pennsylvania State University, M.Sc. Thesis, 108p, Pennsylvania. Kontlar, F., Bazı Uzaylardaki Operatörlerin Spektral Davranışları, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 96, İstanbul Sempozyum ve kongre bildirileri Yazar, A., Yıl. Bildiri Adı. Sempozyum Adı, Sempozyum Tarihi, Sempozyum Yeri, Sayfa Aralıkları. Yener, A., Nonlinear Degenerate Parabolic Partial Differential Equations on Heisenberg Group, 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Viyana, Ağustos, Eğer bildiri, sempozyum CD veya Taşınabilir bellek içindeyse ve sayfa numaraları verildiyse aynen yukarıdaki açıklamalarda olduğu gibi yazılır. Eğer sayfa numarası verilmemiş ve sadece CD veya taşınabilir bellek içinde ise aşağıdaki gibi yazılır. Yazar, A., Yıl. Bildiri Adı. Sempozyum Adı, Sempozyum Tarihi, Sempozyum Yeri, (CD-ROM). Abrahart, R.J., See, L., Modelling of Constructing. GeoComputation Conference, April 1998, Bristol, United Kingdom, (CD-ROM). (veya Flash Disk) Teknik rapor Yazar, A., Yıl. Rapor Adı. Numarası, Sayfa Sayısı. Meşhur, M., Yoldemir, O., Köyceğiz, Datça Arasında Kalan Alanın Jeolojisi. TPAO Rapor No:1732, 185s. 16

19 Standartlar Standart Numarası, Yıl. Standart Adı. Kurum, Yer. TS EN , Akustik-Makine ve teçhizatın belirtilen gürültü emisyon değerlerini tespit etmek ve doğrulamak için istatistiksel metotlar. Metin içinde gösterimi: (TS EN, 1996) ASTM 907, Standart Definitions of Terms Relation to Adhesives. ASTM, Philadelphia. Metin içinde gösterimi: (ASTM, 1982) İnternet kaynakları İnternette yayınlanan makale: Yazar, A., Yıl. Makale Adı. Erişim Tarihi: XX.YY.ZZZZ. İnternet adresi. Ören, T Bilişimde Özenli Türkçe. Erişim Tarihi: Metin içinde gösterimi: (Ören, 1998) Yayın tarihi bilinmiyorsa erişim tarihi yayın tarihi olarak yazılır. Devlet Kurumlarının internet sayfasından alıntı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİGM), İl ve İlçelerimize Ait İstatistikî Veriler. Erişim Tarihi: Metin içinde gösterimi: (Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 2009) veya (DMİGM, 2009) İstanbul Ticaret Üniversitesi, Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri. Erişim Tarihi: /OgretimElemaniKadrolarinaBasvurmaAtamaVeYukseltmeIlkeleriYonergesi Metin içinde gösterimi: (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2014) Firmaların internet sayfasından alıntı 17

20 Benton Foundation, Barriers to Closing the Gap. In Losing Ground Bit by Bit: Low- Income Communities in the Information Age (chap. 2). Erişim Tarihi: Metin içinde gösterimi: (Benton Foundation, 1998) veya (Benton, 1998) Dupont CO, Erişim Tarihi: Metin içinde gösterimi: (Dupont, 2011) 5.4. Ekler Ekler alfabe harfleri kullanılarak verilir. (Örnek: Ek A, Ek B, Ek C). Eklerin alt bölümleri için Ek A1, Ek A2, Ek B1, Ek B2 gibi bölümlemeler yapılabilir. Her ek bölümü, o ekin numarası ve adıyla başlar. Ek A. Ekin adı. gibi. Ekler bölümünde verilen çizelge ve şekiller, bulundukları bölümün adı altında numaralandırılır. (Örnek: Çizelge A.1, Çizelge A.2, Şekil A.1, Şekil A.2). Ekler bölümünde verilen denklemler bulundukları bölümün adı altında numaralandırılır. (Örnek: (A 1.1)) A4 boyutundan büyük harita ve benzeri ekler metin içerisinde değil bu bölümde verilmelidir. İndeks, sözlük gibi ekler varsa yine bu bölümde verilmelidir. CD ekleri cildin arka iç kapağına yapıştırılacak bir cep içine ve üzerine tez sahibinin adı, ek numarası yazılarak yerleştirilmelidir. Ek numarası, ekler için hazırlanacak kapak sayfasına da ek olarak eklenmelidir. (Örnek: Ek C. Bilgisayar Programı CD si) 5.5. Özgeçmiş Tezi hazırlayan yüksek lisans veya doktora öğrencisi kısa özgeçmişini Örnek Şablonlarda verilen örneğe uygun olarak hazırlamalıdır ve tezin en son sayfası olmalıdır. Özgeçmişe taranmış fotoğraf ekleme zorunluluğu yoktur. 18

21 6. ÖRNEK ŞABLONLAR 19

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu nun 03 Ekim 2012 tarihli toplantısında alınan 2012/26

Detaylı

ARAŞTIRMA, RAPOR, KİTAP VE TEZ YAZIM KURALLARI YÖNERGESİ

ARAŞTIRMA, RAPOR, KİTAP VE TEZ YAZIM KURALLARI YÖNERGESİ T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ARAŞTIRMA, RAPOR, KİTAP VE TEZ YAZIM KURALLARI YÖNERGESİ DMİ Yayınları Yayın No: 2002 / 04 Nisan 2002 Ankara T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ TEZİN ADI Son Güncelleme Tarihi : 10/06/2013 1. GİRİŞ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Son Güncelleme Tarihi : 24/12/2014 1. GİRİŞ Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü (GTÜ) Fen Bilimleri ile

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bursa 2011 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GİRİŞ... 1 Sayfa II. YAZIM DİLİ... 1 A. ANLATIM VE ÜSLUP... 1 B. İMLÂ VE NOKTALAMA...

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Balıkesir, 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Giriş ve Amaç... 3 2. Tez Sürecinde Yapılması Gereken İşlemler... 3 3. Tezleri

Detaylı

TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AFYONKARAHİSAR 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 2 2.1 Kullanılacak Kağıdın Özelliği...

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ ESASLARI ERZİNCAN 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. BİTİRME TEZİ DERS ESASLARI... 2 1.1. Dersin Alınması... 2 1.2. Tez Konularının Dağıtımı...

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Şubat 2011 ii İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GENEL KURALLAR...1 1.1. Kompakt Disklerin (CD) Hazırlanması...1 1.1.1. İstenen formatlar...3 1.2. Tez Veri

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ YAZIM KLAVUZU

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ YAZIM KLAVUZU T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ YAZIM KLAVUZU RİZE-2015 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İç Kapak Örneği Bu sayfanın tamamı

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA TEZ YAZIM KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA TEZ YAZIM KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA TEZ YAZIM KILAVUZU İstanbul, 2012 ÖNSÖZ Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına bağlı programlarda Yüksek Lisans

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Oğuz Karabay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yürümez Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KONYA-2015 1

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KONYA-2015 1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KONYA-2015 1 GENEL ESASLAR AMAÇ Bu kılavuzun amacı, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ü K S E K L İ S A N S V E D O K T O R A / S A N A T T A Y E T E R L İ L İ K T E Z L E R İ Y A Z I M V E B A S I M K U R A L L A R I Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

EK: 1 DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ TEZ YAZIM KILAVUZU

EK: 1 DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ TEZ YAZIM KILAVUZU EK: 1 DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ TEZ YAZIM KILAVUZU Düzce-2010 BU KILAVUZUN ĐÇĐNDEKĐLER Sayfalar 1. GENEL YAZIM ÖZELLĐKLER... 2 1.1. Kullanılacak Kağıdın Özellikleri... 2 1.2. Yazım Özellikleri...

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü TEZ YAZIM YÖNERGESİ ESKİŞEHİR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü TEZ YAZIM YÖNERGESİ ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü TEZ YAZIM YÖNERGESİ ESKİŞEHİR Eylül, 2011 2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL AÇIKLAMALAR.. 4 Giriş 4 Tezin Dili. 5 Biçim.. 5 Kağıt Ölçüsü ve Özellikleri

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1213 (ders kodu)..proje RAPORU 20.. KONYA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1.Giriş Okan Üniversitesi (O.Ü.) Sosyal Bilimler Enstitüsü ne (S.B.E.) bağlı anabilim dallarında hazırlanan Lisansüstü (Yüksek Lisans ve

Detaylı

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEZ YAZIM KILAVUZU 2. BASKI EDİTÖRLER Dr. Oya Gürbüz Dr. Berrak Yeğen Dr. Tolga E. Dağlı Dr. Pamir Atagündüz

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İZMİR 2015 İÇİNDEKİLER I. AMAÇ VE KAPSAM... 1 II. TEZ DÜZENİ... 2 1. Kapak Sayfaları... 2 2. Yemin Belgesi...

Detaylı

TEZİN ADI. Yeşim KARSLI.. TEZİ. DANIŞMAN Prof. Dr... OCAK-2008 KARS

TEZİN ADI. Yeşim KARSLI.. TEZİ. DANIŞMAN Prof. Dr... OCAK-2008 KARS EK 1: DIŞ KAPAK T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI TEZİN ADI Yeşim KARSLI.. TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr... OCAK-2008 KARS EK 2:İÇ KAPAK Bu tez çalışması.. numaralı proje ile

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK I. Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek Lisans

Detaylı

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SEMİNER İLKE ve STANDARTLARI 3. SEMİNER İÇERİĞİ 3.1. Ön sayfalar 3.2. Seminer metni

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU ISPARTA 2011 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTITÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR: Doç.Dr.Ali

Detaylı