FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosu, Tarih ve 137/23 Sayılı kararıyla oluşturulmuştur. ŞUBAT 2015

2 ÖNSÖZ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı farklı Anabilim Dallarında tamamlanan lisansüstü tezlerin hazırlanmasında uyulması gereken kuralların tanıtılması ve şekilsel bütünlüğün bilimsel sunuş standartlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu doğrultuda, tez yazım sürecinde ihtiyaç duyulan bilgiler kılavuzun içinde ve sonunda örneklerle kapsamlı bir şekilde sunulmuştur. Enstitümüz bünyesinde Yüksek lisans veya Doktora tezi hazırlayan öğrencilerin, bu kılavuzda verilen kurallara uymaları zorunludur Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren uygulanacak olan yeni tez yazım kılavuzunun hazırlanmasında, üniversitemiz enstitülerinin mevcut tez yazım kılavuzu esas alınmış ve farklı enstitülere ait tez yazım kuralları incelenerek örnek alınması ve kolaylık sağlaması amacıyla da Örnek Şablonlar hazırlanmıştır. Yeni oluşturulan Fen Bilimleri Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu, Üniversitemiz tarih ve 138 numaralı Senato kararıyla kabul edilmiştir. Prof. Dr. Doğan KAYA İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Müdürü 0

3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ TEZ YAZIM KLAVUZU DÜZENİ GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI Kullanılacak Kağıdın Özellikleri Kenar Boşlukları Yazım Şekli ve Yazı Karakteri Satır Aralıkları ve Paragraf Düzeni Sayfaların Numaralandırılması Bölüm Başlıkları TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ Özel Sayfalar Dış Kapak ve İç Kapak Kabul ve Onay Sayfası Akademik ve Etik kurallara uygunluk beyan sayfası İçindekiler Sayfası Türkçe ve İngilizce Özetler Teşekkür Sayfası Şekiller Çizelgeler Simge ve Kısaltmalar Tez Metni Bölümleri Giriş Literatür Özeti Diğer Bölümler Araştırma Bulguları ve Tartışma Sonuç ve Öneriler Kaynaklar Metin İçinde Kaynak Gösterme Kaynaklar Listesinin Hazırlanması Ekler Özgeçmiş ÖRNEK ŞABLONLAR

4 1. GİRİŞ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde, bilimsel yazılı sunum ilkelerine uygun bir standardı sağlamayı amaçlayan bu kılavuzda; bilimsel yazılı sunumun tezlerle ilgili genel ilkeleri olabildiğince kısa ve öz bir biçimde, örneklerle anlatılmıştır. Bu kılavuzun yayın tarihinden sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora tezi hazırlayacak olan adayların, kılavuzda belirtilen biçim ve öz ile ilgili kuralları uygulamaları gerekmektedir. 2

5 2. TEZ YAZIM KLAVUZU DÜZENİ Bu kılavuzun içeriği, aşağıda verilen düzen içinde aktarılmaktadır: 1. Tezin yazımında kullanılacak malzemeler ve bu kılavuzda kullanılan yazım terminolojisi açıklamaları, 2. Tezin biçimsel içerik ve düzenlenmesi hakkında açıklamalar, 3. Tezin içerik sırasına göre bölümlerde uyulması gereken biçimsel kurallara ilişkin açıklamalar, 4. Tezin özel sayfalarına ilişkin örnek şablonlar. 3

6 3. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI Bu bölümde, tez yazımında kullanılacak kağıdın ve yazıların niteliği, sayfa kenarlarında bırakılacak boşluklar ve sayfa düzeni, satır aralıkları, sayfaların numaralanması, bölüm ve alt bölümlerin başlıkları, kaynaklar ve dip notlar ile ilgili ilkeler açıklanmıştır. Karmaşık görünen biçime ilişkin ayrıntıların kolaylıkla uygulanması amacıyla Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan şablonlar ın kullanılması önerilmektedir. Konuyla ilgili ayrıntılar Örnek Şablonlar Bölümünde verilmiştir Kullanılacak Kağıdın Özellikleri A4 boyutunda (210 mm x 297mm, gr./m 2 ), birinci hamur ve beyaz kağıt tercih edilmeli ve yazı alanı olarak kağıdın sadece tek tarafı kullanılmalıdır Kenar Boşlukları Yazımda, her sayfanın alt, üst ve sağ kenarlarından 2,5 cm, sol kenarlarından ise 4 cm boşluk bırakılmalıdır (Cilt payı olarak 0,5 cm ilave edilmiştir.). Tüm satırlar sağ ve sol kenarlara ulaşacak biçimde iki yana yaslı formatında yazılmalıdır. Sayfa numaraları metin alanının dışında sayfanın alt ortasında verilmelidir. (Şekil 1). 2.5 cm 4 cm 2.5 cm 2.5 cm Şekil 1. Kenar Boşlukları 3.3. Yazım Şekli ve Yazı Karakteri 4

7 Tüm tezde Aynı yazı tipi ve boyutu kullanılmak üzere 12 punto boyutunda Times New Roman, Cambria, Calibri, Tahoma, Verdana, Arial yazı karakterlerinden biri kullanılarak yazılabilir. Dipnotlar 10 punto olarak sayfa altında yer alır. Çizelge ve şekillerde gerekli görüldüğü hallerde yazı boyutu 8 puntoya kadar düşürülebilir. Metin normal yazı tipinde, başlıklar ise, kalın (bold) yazı tipinde olmalıdır. İtalik yazı karakteri, sadece gerekli hallerde (Latince isim, kısaltmalar, teori/tanım vb.) kullanılabilir Satır Aralıkları ve Paragraf Düzeni İçindekiler, Özet, Abstract, Teşekkür, Çizelgeler, Şekiller, Simgeler ve Kısaltmalar dizinleri, metin içindeki çizelge ve şekillerin isim ve açıklamaları ve dipnotlar, çizelgeler içindeki metinler, kaynaklar, ekler ve özgeçmiş 1 (BİR) SATIR ARALIĞI kullanılarak yazılır. Tezin ana metninin yazımında (Giriş, Literatür Bildirişi, Araştırma Bulguları ve Tartışma ile Sonuç ve Öneriler ve verilebilecek diğer bölüm başlıkları) 1.5 (BİR BUÇUK) SATIR ARALIĞI kullanılır. Tüm tez boyunca PARAGRAFTAN ÖNCE VE SONRA GELEN ARALIK değeri (Satır aralığı değil) 0 nk OLMALIDIR. Tüm başlıklardan sonra ve her paragrafın sonunda BİR SATIR ARALIĞI BOŞLUK bırakılmalıdır. Paragraf başları GİRİNTİSİZ olmalıdır. Ana bölümler daima YENİ BİR SAYFA İLE başlamalıdır. Başlıklar sayfanın son satırı olarak yazılamaz, başlık sonrası 2 SATIR METİN YAZILAMIYORSA başlık da sonraki sayfada yer almalıdır. Ayrıca bir paragrafın ilk satırı sayfanın son satırı, paragrafın son satırı da sayfanın ilk satırı olarak yazılamaz Sayfaların Numaralandırılması Sayfa numaraları SAYFA SONUNDA ORTALI yazılmalıdır. Dış kapak, iç kapak, Kabul ve Onay sayfası ve Akademik ve Etik kurallara uygunluk beyan sayfası dışında kalan tüm sayfalara sayfa numarası verilmelidir. İçindekiler, Özet, Abstract, Teşekkür, Çizelgeler, Şekiller, Simgeler ve Kısaltmalar gibi tez ön kısımları i, ii, iii, iv, v, vii... şeklinde küçük Roma rakamları ile numaralanmalıdır. Giriş bölümü ile başlayan tezin diğer bölümleri ise "1, 2, 3, " şeklinde numaralandırılmalıdır. SAYFA NUMARALARI METİN İÇİN KULLANILAN YAZI KARAKTERİYLE AYNI VE 10 PUNTO OLMALIDIR. Sayfa numaralarının yanına parantez veya çizgi gibi işaretler konulmamalıdır. 5

8 3.6. Bölüm Başlıkları Birinci derece bölüm başlıkları KALIN VE TAMAMI BÜYÜK HARF İkinci derece bölüm başlıklarında KALIN Ve Kelimelerin İlk Harfi Büyük Üçüncü ve dördüncü ve daha alt derece alt bölüm başlıklarında ise KALIN ve İlk kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harf olarak aşağıdaki örneklerde olduğu gibi yazılmalıdır. 1. BİRİNCİ DERECE BAŞLIK 1.2. İkinci Derece Başlık Üçüncü derece başlık Dördüncü derece başlık Beşinci derece başlık Birinci derece Bölüm başlıkları ortalanarak, diğer başlıklar sola dayalı olarak yazılmalıdır. Birinci derece bölüm başlıkları 14 punto, diğer başlıklar 12 punto ile yazılmalıdır. 6

9 4. TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI 1. Dış Kapak 2. İç Kapak 3. Kabul ve Onay Sayfası 4. Akademik ve etik kurallara uygunluk beyan sayfası 5. İçindekiler 6. Özet ve İngilizce Özet(Abstract) Sayfaları 7. Teşekkür 8. Şekiller 9. Çizelgeler 10. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini 11. Giriş 12. Literatür Özeti 13. Diğer Bölümler (Materyal ve Yöntem, Deneysel Çalışma, Teori ve benzeri şekilde belirlenecek bölüm başlıkları da kullanılabilir.) 14. Kaynaklar 15. Ekler 16. Özgeçmiş 7

10 5. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ Tezlerin yazım (imlâ) ve noktalamalarında Türk Dil Kurumu nun İmlâ Kılavuzu ve Türkçe Sözlükte belirtilen kurallara uyulmalıdır. Söz konusu sözlükte bulunmayan kelime ve deyimlerin kullanılması gerekirse anlamı açıklanmalıdır. Tezler istendiği takdirde İngilizce de yazılabilir. Bu durumda, İngilizce sözlük ve imla kurallarına uyulmalıdır. Tezlerde kullanılacak birimler için, tek bir birim sistemi seçilmeli ve tez içinde bu sistem kullanılmalıdır. Her sembol veya kısaltma, metinde İLK GEÇTİĞİ YERDE tanımlanır ve ilerleyen bölümlerde SEMBOL veya KISALTMA olarak kullanılır. Tezlerde, önsöz ve dipnotlar dışında anlatım, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS AĞZINDAN yapılmalıdır. Birinci şahıs anlatım kullanılmaz. Tezler bilgisayar ortamında hazırlanır. Çıktılar lazer yazıcılardan alınır. Daktilo ile yazım veya nokta vuruşlu yazıcı çıktıları KABUL EDİLMEZ. Tezin hiç bir bölümünde, elle veya daktilo ile sonradan yapılan düzeltmeler, silintiler, kazıntılar KABUL EDİLMEZ. Tezde geçen çizelge, şekil ve formüller bilgisayar ortamında oluşturulur. ELLE ekleme veya düzeltme YAPILAMAZ. 5.1 Özel Sayfalar Özel sayfalar; tezin İç Kapak, Kabul ve Onay Sayfası, Etik, Özet, Abstract, Teşekkür, İçindekiler ve gerekiyorsa Çizelgeler, Şekiller, Simgeler ve Kısaltmalar sayfalarını kapsar. Bu sayfalara ilişkin örnekler Örnek Şablonlar Bölümünde verilmiştir. İç kapak, Kabul ve Onay ve Etik sayfalarının sayfa numaraları yoktur. Bunları takip eden tez özel sayfaları, Özet sayfasının numarası i ile başlamak üzere küçük harf Romen rakamları kullanılarak (ii, iii, iv,...) şeklinde; tezin giriş bölümü ile başlayan tüm diğer sayfaları ise (1, 2, 3,...) şeklinde numaralanmalıdır. Sayfa numaraları alt ortada yer almalıdır. Sayfa numaraları kullanılan yazı karakterinde ve 10 punto büyüklükte olmalıdır Dış Kapak ve İç Kapak Dış Kapak sayfası ve İç Kapak sayfaları birbirine benzer şekilde düzenlenir. Kapak sayfaları Örnek Şablonlar bölümünde verilmiştir. 8

11 Tez kapak sayfalarına sayfa numarası verilmez. Kapak sayfasında sırasıyla Türkçe ve İngilizce tez adları, yazar ve unvanı ile danışman adı, varsa unvanı ile ikinci danışman adı, anabilim dalı adı ve tez türü ile tezin onaylandığı yıl Örnek Şablonlarda verilen örneklere uygun biçimde yazılır Kabul ve Onay Sayfası Kabul ve Onay sayfası Örnek Şablonlarda belirtilen örneğe uygun olarak hazırlanır. KABUL VE ONAY SAYFASI başlığı büyük harflerle koyu olarak metin alanının ilk satırına ortalanarak yazılır Akademik ve Etik kurallara uygunluk beyan sayfası Etik sayfası Örnek Şablonlarda belirtilen örneğe uygun olarak hazırlanır. ETİK başlığı, büyük harflerle koyu olarak metin alanının ilk satırına ortalanarak yazılır. Etik yazısından sonra yazar, imza atar İçindekiler Sayfası İçindekiler, Örnek Şablonlarda verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. İÇİNDEKİLER başlığı, büyük harflerle koyu olarak metin alanının ilk satırına ortalanarak yazılır Türkçe ve İngilizce Özetler Özet 300 kelimeyi geçmemelidir. Özet in İngilizce çevirisi (Abstract) Özet den sonra ayrı bir sayfada verilmelidir. Özet de, tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar), açık ve öz olarak belirtilmelidir. Ancak, amaç, kapsam, yöntem, sonuç gibi alt başlıklar ve kaynak, şekil, çizelge ve formül kullanılmamalıdır. Özet sayfası, tek başına yayımlanabileceği için, bu sayfada başka çalışmalara değinme yapılmamalıdır. ÖZET ve ABSTRACT başlıkları, büyük harflerle koyu olarak metin alanının ilk satırına ortalanarak yazılır. Anahtar sözcükler, en az üç ve en çok sekiz tane olmak üzere Özet in altında alfabetik sırada verilmelidir. Biçimsel bir Özet ve Abstract sayfaları örnek olarak Örnek Şablonlarda verilmiştir Teşekkür Sayfası Teşekkür sayfasının toplam uzunluğu bir sayfayı geçmemelidir. TEŞEKKÜR başlığı, 9

12 büyük harflerle koyu olarak metin alanının ilk satırına ortalanarak Örnek Şablonlarda verilen örneğe uygun olarak yazılır Şekiller Bu bölüm yazarın istediğine bağlı olarak oluşturulur. Bölümün oluşturulması durumunda numaralandırılmış şekiller numara sırası ile verilmelidir ve Örnek Şablonlarda verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. ŞEKİLLER başlığı, büyük harflerle koyu olarak metin alanının ilk satırına ortalanarak yazılır Çizelgeler Bu bölüm yazarın istediğine bağlı olarak oluşturulur. Bölümün oluşturulması durumunda numaralandırılmış çizelgeler numara sırası ile verilmelidir ve Örnek Şablonlarda verilenörneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. ÇİZELGELER başlığı, büyük harflerle koyu olarak metin alanının ilk satırına ortalanarak yazılır Simge ve Kısaltmalar Bu bölümde simge ya da kısaltmadan sonra yer alan açıklama cümlelerinin hepsi aynı hizadan başlamalıdır ve Örnek Şablonlarda verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. SİMGELER VE KISALTMALAR başlığı, büyük harflerle koyu olarak metin alanının ilk satırına ortalanarak yazılır Tez Metni Bölümleri Bu kısımda çalışmada kullanılan materyalin özellikleri, kullanılma şekli vb. bilgiler yer almalıdır. Ayrıca kullanılan yöntem ya da yöntemlerin açık ve anlaşılır bir şekilde bu bölümde anlatılması gereklidir. Tez Ana Metninde Giriş, Literatür Bildirişi, Araştırma Bulguları ve Tartışma, Sonuç ve Öneriler başlıkları dışında kalan başlık/başlıkların belirlenmesi ve kullanılması yazara bırakılmıştır. Tezin yazımına göre uygun olan bölüm başlıkları verilebilir. Bölüm başlıkları olarak; Materyal ve Yöntem, Deneysel Çalışma, Teori ve benzeri şekilde belirlenecek bölüm başlıkları da kullanılabilir. Tez metni Bölümlerden ve Alt Bölümler den oluşur. Tez 1. GİRİŞ bölümü ile başlar ve SONUÇLAR ve TARTIŞMA bölümü ile biter. Bu iki bölüm arasında tezin amaç ve kapsamı doğrultusunda yazarın ve danışmanının uygun gördüğü diğer ara bölümler tasarlanan anlatım düzeni içinde yer alır. SONUÇLAR ve TARTIŞMA bölümünden sonra 10

13 KAYNAKLAR ve (gerekiyorsa) EKLER yer alır. Tezin bölüm ve alt bölümlerinin belirlenmesinde gereksiz ayrıntıya inilmemeli, mantıksal bir bölümleme sistemi izlenilmeli, bölüm ve alt bölümlerin içerik açısından birbirlerine göre öncelik sırasına dikkat edilmelidir. Metin içindeki eşitliklerden sadece ileride tekrar kullanılacak olanlarına numara verilmelidir. Denklem ve formüllerin kendileri sola dayalı, numaraları ise sağa dayalı olarak yazılmalı ve tüm tez boyunca aynı stil ile devam edilmelidir Giriş Tezin ilk bölümü olan 1. GİRİŞ bölümü okuru tezin ileriki bölümlerinde sunulacak olan bilgilere hazırlamayı amaçlamaktadır. Giriş bölümünde tez çalışmasının amacı, kapsamı (tezin amacı doğrultusunda ne tür çalışmaları kapsadığı), araştırma yöntem(ler)i ve önceki çalışmalar gibi, okuyucuyu konuya hazırlayıcı nitelikteki bilgilerden gerekli görülenler özlü bir biçimde, paragraflar halinde verilir. Eğer tez çalışmasında ve yazımında olağandışı ve/veya tartışmalı bir adlandırma; sınıflama ve kavram kullanılmışsa, bunların açıklaması yine bu bölümde verilmelidir Literatür Özeti Üzerinde çalışılan konu ile ilgili olarak daha önce yapılmış olan çalışmaların kısa özetler halinde sunulduğu bölümdür. Bu bölümde aynı konudaki kaynaklara tarih sırasına göre değinilmelidir Diğer Bölümler Tezin Literatür Bildirişi bölümü ile Araştırma Bulguları ve Tartışma bölümü arasındaki bölümlerinin tümü DİĞER BÖLÜMLER olarak tanımlanmıştır. Bu bölümde çalışmada kullanılan materyalin özellikleri, kullanılma şekli vb. bilgiler yer almalıdır. Ayrıca kullanılan yöntem ya da yöntemlerin, açık ve anlaşılır bir şekilde bu bölümde anlatılması gereklidir. Bu bölümdeki başlık/başlıklar yazara bırakılmıştır. Ancak tez metni içinde Diğer Bölümler adlı bir başlık kullanılmaz. Bunun yerine tez konusunun niteliğine, yapılan araştırmanın ayrıntısına ve tezin hacmine göre: Materyal ve Yöntem, Hesapsal Çalışmalar, Deneysel Çalışmalar, Teori ve Uygulamalar gibi başlıklar kullanılabilir. Zorunlu durumlar dışında dördüncü derece alt bölüm kullanılmamalıdır. Oluşturulacak yeni bölümler, tez çalışmasının türüne, yazarın anlatım tarzına ve ilgili bilim dalının geleneklerine göre değişik düzenlerde olabilir. Ara bölümlerde çizelgeler ve şekiller kullanılabilir. Çizelgelerin üstünde, çizelgeye ait bir 11

14 çizelge başlığı verilmelidir ve bu başlıkların önünde çizelgelere sırasıyla Çizelge 1.1., Çizelge 1.2. biçiminde bölüm içinde sıra numarası verilmelidir. Şekillerin ise altında o şekle ait bir şekil başlığı verilmelidir ve bu başlıkların önünde şekillere sırasıyla Şekil 2.1., Şekil 2.2. biçiminde bölüm içinde sıra numarası verilmelidir. Çizelge ve şekiller, metne ortalı olarak ve Örnek Şablonlarda verilen örneğe benzer biçimde hazırlanmalıdır Araştırma Bulguları ve Tartışma Bu bölümün düzenlenmesinde, tez çalışmasından elde edilen bulgular olabildiğince öz ve açık olarak yazılmalı ve Tartışma kısmı da bu bölümde olmalıdır. Tez çalışması ile elde edilen bulguların literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırılması, araştırıcının yorumu ile birlikte bu bölümde belirtilir Sonuç ve Öneriler Bu bölümde, yapılan tez araştırmasından elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlara bağlı olarak geliştirilen öneriler bu bölümde öz ve açık bir biçimde yazılır Kaynaklar Tez metninde SONUÇ VE ÖNERİLER bölümünü KAYNAKLAR izler. Kaynakların yazım kuralları örnekler üzerinden verilmiştir. KAYNAKLAR başlığı, büyük harflerle koyu olarak metin alanının ilk satırına ortalanarak yazılır. Kaynaklar, Örnek Şablonlarda verilen örneğe benzer biçimde hazırlanmalıdır Metin İçinde Kaynak Gösterme Tez metni içinde verilen her kaynak, tezin KAYNAKLAR bölümünde mutlaka yer almalıdır. Kaynak, eserin yazarının soyadı (ilk harfi büyük, diğerleri küçük harf olarak) ve yayın yılı belirtilerek yazılmalıdır. Yazar soyadından sonra virgül konulmalıdır. Riemannian manifoldu üzerindeki Hardy ve Rellich tipi eşitsizlikler incelenmiştir (Kömbe, 2009). Bu fark tanecik sınırında oluşan potansiyel engeli nedeni ile küçülen BCS enerji aralığına bağlanmaktadır (Chaudhari, 1990). Yazarı olmayan (bir kurum tarafından hazırlanmış rapor, standart vb.) kaynaklar Türkçe ise Anonim ve yıl olarak belirtilir. 12

15 Türkiye de Fen Bilimleri ne duyulan ilgi artmaktadır.(anonim, 2014). İKİ YAZARLI YAYINLARDA yazarların soyadları arasına "ve" BAĞLACI yazılmalıdır. (Tez sonundaki Kaynaklar dizininde ve YAZILMAZ) Bu sonuç, buharlaştırıcı sıcaklığı ile COP değerinin arttığını göstermektedir (Kizilkan ve Kabul, 2011). İKİDEN FAZLA yazarlı yayınlar kaynak olarak gösterildiğinde ilk yazarın soyadından sonra ve diğerleri anlamına gelen "vd. KISALTMASI kullanılmalıdır. Çakar vd. (1997), makalelerinde L nin rezolvent kümelerinin bazı kutuplarının operatörün öz değerleri olmadığını göstermiştir. Birden fazla kaynak gösterilecekse en eski tarihli yayından en yeni yayına doğru sıralanmalı ve tarihlerden sonra noktalı virgül (;) konulmalıdır. Kaynak gösterme aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır. Kazein çok farklı moleküler ve fiziko-kimyasal özelliklere sahiptir (Fox, 1982; Uraz ve Yıldırım, 1988; Walstra vd., 1999; Fox ve McSweeney, 2004). Üçüncü tür değinme biçiminde, a' ve e' takıları, yayın tarihine göre değil, yazar soyadına göre seçilmelidir. Şimşek (2013)'ye göre YANLIŞ Şimşek (2013)'a göre.doğru Kaynak, bir başka yayın içinde değinme şeklinde bulunuyorsa; önce ilk yayına değinme yapılır; sonra, parantez içinde bu değinmeyi yapan yazar belirtilir.... Giglio (1958) sodyum iyonu etrafındaki oktahedronun oldukça bozuk olduğunu göstermiştir (Kaptanoğlu, 1987).... Giglio'nun sodyum iyonu etrafındaki oktahedronun oldukça bozuk olduğunu gösterdiği bilinmektedir (Kaptanoğlu, 1987). Aynı yazarın değişik tarihlerdeki yayınları aynı anda kaynak gösteriliyorsa, yayın tarihleri eskiden yeniye doğru olarak aralarında " ; (noktalı virgül)" konulmalıdır. (Özden, 2013; 2014) Aynı yazarın aynı yıldaki yayınları kaynak gösteriliyorsa yayın yılından sonra a, b, c harfleri ile sıralanmalıdır. 13

16 (Cengiz, 2012a, b) Bir başka yayından alınan şekil veya çizelge kullanılacaksa, şekil veya çizelgenin açıklamasında da kaynak gösterilmelidir. Şekil 2.2. Rankine çevriminin şematik gösterimi (Bağdatlı, 2014) Kaynaklar Listesinin Hazırlanması Tez içeriğinde kullanılan kaynaklar tez sonunda YAZAR SOYADINA GÖRE DİZİN haline getirilmelidir. Soyadı dizinine göre, aynı yazar(lar)ın farklı yıllardaki yayınları veriliyorsa, İLK yaptığı yayından itibaren sıralama yapılmalıdır. Aynı yazar(lar)ın aynı yılda yapmış olduğu yayınlarsa metin içerisindeki gibi harf sırasına göre sıralanır. Kaynaklar dizininin düzenlenmesinde, ilk satır sola dayalı olarak yazılmalı, VARSA 2. VE daha sonraki SATIRLAR 1.25 CM GİRİNTİLİ OLARAK yazılmalıdır. Metin içerisinde vd. ile kısaltılan yazar adları da KAYNAK LİSTESİNDE TAM OLARAK VERİLMELİDİR. Kitap Yazar, A., Yazar, B.C., Yıl. Kitabın Adı. Yayınevi Adı, Sayfa Sayısı, Basım Yeri. Turanlı, M Temel İstatistik. Ders Yayınları, 815, İstanbul Jaeger, J.C., Cook, N.G.W., Fundamentals of Rock Mechanics. Chapman and Hall, 593p, London. Çeviri kitap Yazar, A., Yazar, B., Yıl. Kitabın Adı. Çev. Çevirmen, C. Yayınevi Adı, Sayfa Sayısı, Basım Yeri. Cimbala, J.M., 2015, Akışkanlar Mekaniği Temelleri ve Uygulamaları, Çev. Çengel, Y. Güven, 938, İzmir Benjamin, W., Pasajlar. Çev. Cemal, A. Yapı Kredi Yayınları, 52s, İstanbul. 14

17 Editörlü kitap Editör, E. (Ed.), Yıl. Kitabın Adı. Yayınevi Adı, Sayfa Sayısı, Basım Yeri. Goldstein, W.M., Hogarth, R. (Ed.), Research on Judgement and Decision Making. Longman Press, 245p, Cambridge. Editörlü kitaptan bölüm Yazar, A., Yıl. Bölümün Adı. Editör, F. (Ed.), Kitabın Adı İçinde (Bölümün sayfa aralığı), Yayınevi, Sayfa Sayısı, Basım Yeri. Kaya, D Partial Differential Equations that Lead to Solitons. Meyers, R.A. (Ed.), Encyclopedia of Complexity and Systems Science, ( ), Springer, Berlin. Makale Yazar, A., Yıl. Makale Adı. Dergi Adı, Cilt(Sayısı), Sayfa Aralıkları. Baz, İ., Geymen, A., Nogay, S., Development and Application of GIS Based Analysis/Synthesis Modelling Techniques For Urban Planning of İstanbul Metropoliten Area, Advances in Engineering Software, 41(2), Kalyon, M., Alnassar, Y. N., Pakdemirli, M., (2007), Stability analysis of rotating blade vibration due to torsional excitation, Journal of Vibration And Control, 13(9-10), Savaş, E., Generalized statistical convergence in intuitionistic fuzzy 2-normed space, Appl. Math. Inf. Sci., 9 (1L), Zaim A. H., Design of a Test Suite for the Jumpstart Just-in-Time Signaling Protocol, Optica Applicata, 35(2), Basımda olan makale (Dergi tarafından kabul edilmiş olmalıdır) Jenkins, D.P., Tucker, R., Rawlings, R.L., Modelling the Carbon-Saving Performance of Domestic Ground-Source Heat Pumps. Energy and Buildings, In Press. Yakut, A.K., Isı Transferi Hesaplamalarında Kullanılan Yöntemler. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Basımda. Corlu, M. S., Capraro, R., Çorlu, M. A., (2017), Investigating the Mental Readiness of Pre- Service Teachers for Integrated Teaching, International Online Journal of Educational Sciences, Basımda. 15

18 Tez Yazar, A., Yıl. Tez Adı. Üniversite Adı, Enstitü adı, YL/Dok. Tezi, Sayfa Sayısı, Yer. Jarayaman, N.I., An Investigation of Experimental Techniques for Determining the Strength Properties of Rocks. The Pennsylvania State University, M.Sc. Thesis, 108p, Pennsylvania. Kontlar, F., Bazı Uzaylardaki Operatörlerin Spektral Davranışları, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 96, İstanbul Sempozyum ve kongre bildirileri Yazar, A., Yıl. Bildiri Adı. Sempozyum Adı, Sempozyum Tarihi, Sempozyum Yeri, Sayfa Aralıkları. Yener, A., Nonlinear Degenerate Parabolic Partial Differential Equations on Heisenberg Group, 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Viyana, Ağustos, Eğer bildiri, sempozyum CD veya Taşınabilir bellek içindeyse ve sayfa numaraları verildiyse aynen yukarıdaki açıklamalarda olduğu gibi yazılır. Eğer sayfa numarası verilmemiş ve sadece CD veya taşınabilir bellek içinde ise aşağıdaki gibi yazılır. Yazar, A., Yıl. Bildiri Adı. Sempozyum Adı, Sempozyum Tarihi, Sempozyum Yeri, (CD-ROM). Abrahart, R.J., See, L., Modelling of Constructing. GeoComputation Conference, April 1998, Bristol, United Kingdom, (CD-ROM). (veya Flash Disk) Teknik rapor Yazar, A., Yıl. Rapor Adı. Numarası, Sayfa Sayısı. Meşhur, M., Yoldemir, O., Köyceğiz, Datça Arasında Kalan Alanın Jeolojisi. TPAO Rapor No:1732, 185s. 16

19 Standartlar Standart Numarası, Yıl. Standart Adı. Kurum, Yer. TS EN , Akustik-Makine ve teçhizatın belirtilen gürültü emisyon değerlerini tespit etmek ve doğrulamak için istatistiksel metotlar. Metin içinde gösterimi: (TS EN, 1996) ASTM 907, Standart Definitions of Terms Relation to Adhesives. ASTM, Philadelphia. Metin içinde gösterimi: (ASTM, 1982) İnternet kaynakları İnternette yayınlanan makale: Yazar, A., Yıl. Makale Adı. Erişim Tarihi: XX.YY.ZZZZ. İnternet adresi. Ören, T Bilişimde Özenli Türkçe. Erişim Tarihi: Metin içinde gösterimi: (Ören, 1998) Yayın tarihi bilinmiyorsa erişim tarihi yayın tarihi olarak yazılır. Devlet Kurumlarının internet sayfasından alıntı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİGM), İl ve İlçelerimize Ait İstatistikî Veriler. Erişim Tarihi: Metin içinde gösterimi: (Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 2009) veya (DMİGM, 2009) İstanbul Ticaret Üniversitesi, Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri. Erişim Tarihi: /OgretimElemaniKadrolarinaBasvurmaAtamaVeYukseltmeIlkeleriYonergesi Metin içinde gösterimi: (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2014) Firmaların internet sayfasından alıntı 17

20 Benton Foundation, Barriers to Closing the Gap. In Losing Ground Bit by Bit: Low- Income Communities in the Information Age (chap. 2). Erişim Tarihi: Metin içinde gösterimi: (Benton Foundation, 1998) veya (Benton, 1998) Dupont CO, Erişim Tarihi: Metin içinde gösterimi: (Dupont, 2011) 5.4. Ekler Ekler alfabe harfleri kullanılarak verilir. (Örnek: Ek A, Ek B, Ek C). Eklerin alt bölümleri için Ek A1, Ek A2, Ek B1, Ek B2 gibi bölümlemeler yapılabilir. Her ek bölümü, o ekin numarası ve adıyla başlar. Ek A. Ekin adı. gibi. Ekler bölümünde verilen çizelge ve şekiller, bulundukları bölümün adı altında numaralandırılır. (Örnek: Çizelge A.1, Çizelge A.2, Şekil A.1, Şekil A.2). Ekler bölümünde verilen denklemler bulundukları bölümün adı altında numaralandırılır. (Örnek: (A 1.1)) A4 boyutundan büyük harita ve benzeri ekler metin içerisinde değil bu bölümde verilmelidir. İndeks, sözlük gibi ekler varsa yine bu bölümde verilmelidir. CD ekleri cildin arka iç kapağına yapıştırılacak bir cep içine ve üzerine tez sahibinin adı, ek numarası yazılarak yerleştirilmelidir. Ek numarası, ekler için hazırlanacak kapak sayfasına da ek olarak eklenmelidir. (Örnek: Ek C. Bilgisayar Programı CD si) 5.5. Özgeçmiş Tezi hazırlayan yüksek lisans veya doktora öğrencisi kısa özgeçmişini Örnek Şablonlarda verilen örneğe uygun olarak hazırlamalıdır ve tezin en son sayfası olmalıdır. Özgeçmişe taranmış fotoğraf ekleme zorunluluğu yoktur. 18

21 6. ÖRNEK ŞABLONLAR 19

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME ÖDEVİ YAZIM KILAVUZU

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME ÖDEVİ YAZIM KILAVUZU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME ÖDEVİ YAZIM KILAVUZU MAYIS 2013 1. BİTİRME ÖDEVİ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI 1. Dış Kapak 2. İç Kapak 3. İçindekiler 4. Özet 5. Abstract 6. Teşekkür 7. Giriş

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20...

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20... T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20... KOCAELİ - ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU PROJE YAZIM KILAVUZU 1. Giriş Bitirme projelerinde

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur Öğrencinin İsmi Öğrenci Numarası Tez Danışmanı Prof./Doç./Yrd. Doç.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim Tez Yazım Kılavuzu İçindekiler 1. GİRİŞ...2 2. TEZ TESLİMİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR...2 3. TEZDE YER ALACAK BİLGİLERİN SUNUŞ

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm A4 2,5cm YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT İLK PENCERE: Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlı bölümlerde hazırlanan Bitirme Çalışmalarında uygun bir standardı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ I-Genel biçimsel özellikler Tıpta Uzmanlık Tezi Yazım Kılavuzu -Tez çalışmasının Etik Kurul (Lüzumu halinde) onay tarih ve sayısı eklenmelidir. 1-Genel şekil

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ ESASLARI ERZİNCAN 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. BİTİRME TEZİ DERS ESASLARI... 2 1.1. Dersin Alınması... 2 1.2. Tez Konularının Dağıtımı...

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde dönem projeleri, bu kılavuzda belirtilen biçimsel özellikler

Detaylı

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE AYRICA

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AĞUSTOS 2015 UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. KILAVUZUN VE TEZ ŞABLONUNUN HAZIRLANMASINDA İSTANBUL

Detaylı

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği Tez Yazım Esasları 1.Kullanılacak Kâğıdın Özelliği Bitirme tezi, A4 standardında (21cm x 29,5 cm) birinci hamur beyaz kâğıda yazılmalıdır. Yazımda kullanılan tüm karakterler siyah renkte olmalıdır. 2.Yazım

Detaylı

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir.

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir. 1. DİPLOMA ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Kağıt boyutu : A4 Kenar boşlukları : Üst: 3 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 2,5 cm. Yazı karakteri : Calibri / 12 punto Satır aralığı : 1,5 satır. Sayfa numaraları

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi Müdürlüğü Bitirme Projesi Yazım İlke ve Kuralları 1. GENEL BİÇİM ve YAZIM PLANI 1.1. Kullanılacak Kağıdın Özelliği Projede kullanılacak kağıt A4 boyutunda

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 28 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN-2008 1. GİRİŞ Bu kılavuzun * amacı Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU Ocak 2015 1. GENEL YAZIM KURALLARI Çalışmada geçen ana metin, tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar

Detaylı

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU 1. AMAÇ VE KAPSAM Bitirme ödevinin amacı öğrencilerin derslerde öğrendikleri teori ve uygulama konuları,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ Bu kılavuz, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri İşleyiş Prosedürü uyarınca, bitirme

Detaylı

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ Bu yönerge yapılacak her türlü ödev, uygulama raporu, tasarım projeleri raporu, deney raporları vb. için kullanılacaktır. A. YAZIM İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR 1. Ödevler A4 (210 x 27

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU İstanbul, 2014 ÖNSÖZ Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümündeki

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU 1- GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI 1-1-Kullanılacak Kâğıdın Özelliği: Tez yazımında kullanılacak kâğıtlar A4 standardında (210x297) birinci

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TASARIM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 2015 TRABZON 1. GENEL YAZIM PLANI KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri tasarım projesi raporlarını hazırlarken

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2012 TABLE OF CONTENTS I. GİRİŞ... 1 II. TEZ YAZIM KURALLARI... 2 2.1. TEZ YAZIM KURALLARI... 3 2.1.1. Birinci seviye başlık... 4 2.1.2.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde hazırlanan Mühendislik Tasarımı Proje

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU İçindekiler BİTİRME TEZİNİN FORMAT DÜZENLENMESİNE

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK ve OTOMASYON BÖLÜMÜ

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK ve OTOMASYON BÖLÜMÜ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK ve OTOMASYON BÖLÜMÜ SİSTEM ANALİZİ ve TASARIMI DERSİ PROJE RAPORU HAZIRLAMA YÖNERGESİ Bu yönerge; İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU

AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU Ekim, 2015 Bu doküman EHB-109 Akademik Araştırma ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları 1- AMAÇ VE KAPSAM 1-1.Fırat Üniversitesi SĐVRĐCE MYO Turizm ve Otel Đşletmeciliği Programında hazırlanan

Detaylı

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır. 1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU ĠSTANBUL, 2012 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu kılavuz Beykent Üniversitesi Uygulamalı

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU OCAK 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 1.1. Kompakt Disklerin Hazırlanması 3 2. GENEL YAZIM KURALLARI 5 2.1.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Önerisi Hazırlama Esasları nın amacı, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI*

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI* ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI* RAPORUN CİLTLENMİŞ OLARAK SON TESLİM TARİHİ 30 KASIM 2016 DIR. 1. Rapor için kesin bir sayfa sınırlaması

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU 1) Bildiri dili Türkçe ve İngilizce dir. BİLDİRİ YAZIM KURALLARI 2) Gönderilecek bildiri konuları sempozyum amacı ve bilim konuları dikkate alınarak seçilmelidir.

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ Haziran, 2013 İçindekiler GİRİŞ... 3 A. Öğrenci Staj Raporu/Defterinin Başlıca Bölümleri...

Detaylı

GENEL DÜZEN Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalışmaların genel düzeni aşağıda belirtildiği gibidir.

GENEL DÜZEN Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalışmaların genel düzeni aşağıda belirtildiği gibidir. 1 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BİTİRME ÖDEVİ, BİTİRME PROJESİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU Üniversite Senato sunun 2.2.2001 tarih ve 2001/05 sayılı toplantısında kabul edilmiştir I. AMAÇ VE KAPSAM Bu yazım klavuzunun amacı

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Manisa, 2015 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. Bu Kılavuz Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ÇALIŞMA RAPORU RAPOR NO:.. TEZ KONUSU :.. ADI SOYADI:.. ÖĞRENCİ NO:. ANABİLİM DALI :. TEZ İZLEME KOMİTESİ DANIŞMAN ÜYE ÜYE Raporun Enstitüye

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE ÇALIŞMALARI YAZIM KILAVUZU Ağustos 2011 EDİRNE T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZ YÖNERGESİ 2013 2 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 4 2. KILAVUZ DÜZENİ... 4 3. GENEL BİLGİLER... 4 3.1. BASIMDA KULLANILACAK KAĞIDIN NİTELİĞİ...

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK ve UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK ve UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK ve UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu nun 25Nisan 2012 tarihli 2 sayılı toplantısında kabul edilerek

Detaylı

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖDEV HAZIRLAMA İÇİN ŞEKİL KURALLARI

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖDEV HAZIRLAMA İÇİN ŞEKİL KURALLARI BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖDEV HAZIRLAMA İÇİN ŞEKİL KURALLARI Adı SOYADI1 (712922099) a, Adı SOYADI2 (232922099) a, Adı SOYADI3 (142922099) b a) Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

Rapor Hazırlama Kuralları

Rapor Hazırlama Kuralları Temel Bilgiler 1. Temel Bilgiler Rapor Hazırlama Kuralları Bilgisayar programcılıüı öğrencilerinin hazırlayacakları tüm proje ve bitirme projesiraporlarını bu belgede açıklandığı biçimde hazırlamaları

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KLAVUZU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KLAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KLAVUZU ZONGULDAK 2013 Sayfa düzeni ve sıralaması Kağıt Kenar boşlukları Sayfa Sıralaması A4 boyutunda, 80 g/m 2-100 g/m 2 kalitesinde,

Detaylı

Çizelge/çizim vb. metni

Çizelge/çizim vb. metni İKTİSAT BÖLÜMÜ EKONOMİ SEMİNERLERİ DERSİ TEZ YAZIM KLAVUZU 1-) Tezlerin Arş. Gör. Sedat ALATAŞ veya Arş. Gör. Burcu YILMAZ a teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim tarihi daha sonra duyurulacaktır. 2-)

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDSİLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 2013 BATMAN

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDSİLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 2013 BATMAN T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDSİLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 2013 BATMAN İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...1 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI...3 2.1 Kâğıt Özelliği...3

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZİ YAZIM KURALLARI YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZİ YAZIM KURALLARI YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZİ YAZIM KURALLARI YÖNERGESİ Madde 1. Bu yönerge, Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21-(1) ve 33-(1)

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu Amaç ve Kapsam Bu metnin amacı, Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Lisans Bitirme ödevlerinin yazımı ve basımıyla ilgili

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI EK 1: 1.ARAŞTIRMA PROJESİNİN RAPOR HALİNE GETİRİLMESİ 1.1. Kullanılacak Kağıdın Niteliği Araştırma Projesininim yazılacağı

Detaylı

http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Đçindekiler http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU 1. BĐTĐRME TEZĐ/PROJESĐ NASIL HAZIRLANMALIDIR?... 2 1.1 Bitirme Tezinin Başlığı Nasıl Olmalıdır?... 2 1.2 Önsöz Nasıl Yazılmalıdır?...

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Şeyhmus AYDOĞDU Ekim, 2016 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU KASIM- 2012 GİRİŞ Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Detaylı

POSTER HAZIRLAMA TEKNİKLERİ (Nasıl poster hazırlamalıyım?)

POSTER HAZIRLAMA TEKNİKLERİ (Nasıl poster hazırlamalıyım?) POSTER HAZIRLAMA TEKNİKLERİ (Nasıl poster hazırlamalıyım?) 1. Posterlerinizde aşağıda başlıklar yer almalıdır: POSTER BAŞLIĞI - 60 punto YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI HAZIRLAYANLAR VE ADRES

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: DOKÜMAN HAZIRLANMASIYLA İLGİLİ TÜRKAK PRENSİPLERİ TALİMATI Doküman No.: T501-01 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 25.12.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ Amaç 1-Bu kurallar Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlanan Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

HALİÇ ÜNİV. M.Y. OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİNE AİT PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

HALİÇ ÜNİV. M.Y. OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİNE AİT PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU HALİÇ ÜNİV. M.Y. OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİNE AİT PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Bu kılavuz, Haliç Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Sistem Analizi ve Tasarımı dersi için Proje önerileri

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

12 punto, Satır Aralıkları: Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk,

12 punto, Satır Aralıkları: Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk, ÖNEMLİ NOT: BU TEZ ŞABLONU, AÇÜ FEB TEZ YAZIM KILAVUZUNA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR. ŞABLONDA SAYFA NUMARALARI, SATIR ARALIKLARI, GEREKLİ BOŞLUKLAR, vb. TÜM KURALLAR TEZ YAZIM KILAVUZUNA UYGUNDUR. DIŞ KAPAK SAYFASI

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEK OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEK OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEK OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Bu kılavuz, Harran Üniversitesi, Birecik Meslek Yüksek Okulu, Sistem Analizi ve Tasarımı

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU MODERN PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ(18 punto).programi MEZUNİYET PROJESİ(14 punto) Hazırlayan: Nadir YUSUF(14

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 1. AMAÇ Bu kılavuzun amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimeler Fakültesi

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Güncelleme tarihi: 05.05.2011 1. GİRİŞ DIŞ KAPAK Sayfa No (tüm sayfa numaraları alt ortada yazılmalıdır) Numaralanmaz AÇIKLAMALAR Son teslimde tez

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

Yazımda her sayfanın üst kenarından 3 cm, sol kenarından 3,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm ve alt kenarından 3 cm. boşluk bırakılmalıdır.

Yazımda her sayfanın üst kenarından 3 cm, sol kenarından 3,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm ve alt kenarından 3 cm. boşluk bırakılmalıdır. T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK TASARIMI I-II DERSLERİ PROJE YAZIM YÖNERGESİ Revizyon: Nisan 2008 1.TEZ DÜZENİ Tez düzeni aşağıda belirtilen

Detaylı

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD)

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Yazım Kuralları: Çalışmanın metni 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı şekilde, MS Word programında yazılmalıdır.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam Amaç YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 48. Maddesi ile 3.2.1984

Detaylı

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Şubat, 2015 İSTANBUL BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA SÜRECİ 1. Bitirme Projesine Kayıt

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ UYGULAMA KURALLARI VE TEZ YAZIM KILAVUZU Derleyen: Dr. Ali Murat KILIÇ 2007 GENEL İLKELER Bu kılavuz,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI 1. Gönderilen çalışmalar, MS Office ortamında yazılmalı ve başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe

Detaylı

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI BİLDİRİ YAZIM KURALLARI Sempozyumda sunulmak üzere bildiri teslim etmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Yazarlar tüm bildirileri internet aracılığıyla ile sempozyum sekreteryasına göndermelidir.

Detaylı

Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları

Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları Dergide yayımlanan makaleler yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan makaleler

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui A.K.Ü. Çay M.Y.O. Yönetim ve

Detaylı

LİSTESİ... 1. TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI... 1 2. GENEL BİÇİMSEL KURALLAR...

LİSTESİ... 1. TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI... 1 2. GENEL BİÇİMSEL KURALLAR... İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... ii İÇİNDEKİLER... iii ŞEKİLLER LİSTESİ... v 1. TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI... 1 2. GENEL BİÇİMSEL KURALLAR... 3 2.1 Kâğıt ve Çoğaltma Sistemi... 3 2.2 Yazı Biçimi ve Sayfa

Detaylı

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI. Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI. Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ Sayıştay Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan

Detaylı

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GİRİŞ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GİRİŞ TEZİN ADI GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GİRİŞ Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörlüğü Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ne

Detaylı

7. ULUSLARARASI ANKİROS DÖKÜM KONGRESİ (11-13 Eylül 2014) BİLDİRİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İSTANBUL - TÜRKİYE

7. ULUSLARARASI ANKİROS DÖKÜM KONGRESİ (11-13 Eylül 2014) BİLDİRİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İSTANBUL - TÜRKİYE 7. ULUSLARARASI ANKİROS DÖKÜM KONGRESİ (11-13 Eylül 2014) BİLDİRİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İSTANBUL - TÜRKİYE ÖZET Bu kılavuz, 11-13 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul

Detaylı

SAÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ - BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

SAÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ - BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU SAÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ - BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU 1- GİRİŞ Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde hazırlanan bitirme çalışmalarında, biçim ve kapsam açısından

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ / PROJESİ YAZIM KLAVUZU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ / PROJESİ YAZIM KLAVUZU T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ / PROJESİ YAZIM KLAVUZU 1- TANIM Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin tüm bölümlerinde lisans

Detaylı

Birinci Seviye Alt başlık (14 pt., koyu, ilk harfler büyük, ayrı bir satırda ortada)

Birinci Seviye Alt başlık (14 pt., koyu, ilk harfler büyük, ayrı bir satırda ortada) BİLDİRİ YAZIM KURALLARI Kongreye sunulmak üzere bildiri teslim etmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Yazarlar tüm bildirileri Internet aracılığıyla ve CD ile kongre sekreteryasına göndermelidir.

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ TEZİN ADI Son Güncelleme Tarihi : 10/06/2013 1. GİRİŞ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 2016 BİLDİRİ YAZIM KURALLARI ÖZET

GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 2016 BİLDİRİ YAZIM KURALLARI ÖZET GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 2016 BİLDİRİ YAZIM KURALLARI ÖZET TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 1. Uluslararası Gemi ve Deniz Teknolojisi Kongresi (GMO-SHIPMAR) bildiri kitabı, yazarlardan

Detaylı

ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI. Büyük harf, 12 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak yazılmalıdır.

ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI. Büyük harf, 12 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak yazılmalıdır. ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI 17.08.2012 a) Sayfa Yapısı: Yazılar, üst 5,5 cm, alt 5,5 cm, sağ 4,3 cm, sol 4,3 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri sol kenar boşluklu yazılmalıdır.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KILAVUZU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KILAVUZU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KILAVUZU Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 1 2. İÇERİK 1 2.1. GİRİŞ BÖLÜMÜ 1 2.2. MADENE/TESİSE/FABRİKAYA AİT DETAY

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU 1 T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU 1. GENEL BĠÇĠM 1.1. Yazım Dili Seminer/Dönem projesinin yazım dili Türkçe olmalıdır. Kolay anlaşılır ve sade bir Türkçe

Detaylı