İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ. Sayfa1. Ordu Sakarat TV/FM ana verici istasyonu tel engel ve bina onarımı işi S.NO POZ NO İMALATIN CİNSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ. Sayfa1. Ordu Sakarat TV/FM ana verici istasyonu tel engel ve bina onarımı işi S.NO POZ NO İMALATIN CİNSİ"

Transkript

1 İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAME Sayfa1 S.NO POZ NO İMALATIN CİNSİ BR. TEKNİK ŞARTNAMESİ El ile sert toprak kazılası Dolguya geliş seriliş her cins kazının elle tokaklanarak tabaka tabaka sıkıştırılası 3 3 El ile sert toprak kazılası (kil, siltli, kulu ve gevşek kil, killi ku ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeinler) :Kazının, taşıtlara yüklee ve boşaltılası veya 4 etreye kar atılası, depo, ila veya sedde yerinde serilesi, ialat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulası, bunların düzeltil esi için her türlü alzee ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (taşıalar hariç) 1 ³ fiyatı Dolguya geliş seriliş her cins kazının (kaya zeinler hariç) elle tokaklanarak tabaka tabaka sıkıştırılası :Dolguya geliş, seriliş ve dolgu na uygun kazı alzeesinin asgari 8 kg ağırlığında deir tokak kullanılarak el ile tabaka tabaka sıkıştırılası ve sulanası için her türlü araç ve gereç, işçilik, inşaat yerindeki yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, sıkıştırılış dolgunun 1 ³ fiyatı /1 BS16 C16/20 deirsiz beton 3 Basınç dayanıı C 16/20 (BS.16) olan deirsiz beton (granüloetrik ku ve çakıl ile) :Yapılacak laboratuar deneyleri ve gronüloetrik analizlere göre istenilen ukaveeti tein edecek nispetler dâhilinde ve ağırlık esasına göre gronüloetrik ku, çakıl veya kırataş, su ve çientonun (en az 4 böleli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer ekanik aksa ile çiento silolarını havi) beton tesisinde, karıştırılarak beton iali, ayrışaya ani olacak nakil vasıtaları ile nakli, beton tulubası veya seri asansör ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak yerine konası, vibratör ile sıkıştırılası, gerektiğinde sulanası, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunası, ial edilen betonun idarece istenilen ukaveette olup olığını anlaak üzere gerekli ve yeter sayıda deney için nuune alınası, gerekli deneylerin, her türlü işçilik, alzee ve zayiatı, akine, araç ve gereç laboratuar giderleri ile inşaat yerindeki yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, beton tesisinde ial edilen basınç dayanıı C 16/20 deirsiz betonun 1 ³ fiyatı: Patlayıcı de kullanan çiento harçlı gagir ve hor.inş yıkıı 3 Patlayıcı de kullanan çiento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılası: Çiento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı de kullanılan yıkılası, inşaat yerindeki yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çiento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılasının 1 ³ fiyatı /A Seraik ve fayans sökülüp toplanası Bina duvarlardaki seraik, fayansların ve seraik yapıştırıcısının sökülesi, duvardaki boyanın taaen teizlenesi, alzeenin ayrılası, vasıtalara yüklenesi, nihai ortalaa 100. esafeye kar taşınası, boşaltılası için lüzulu her türlü işçilik, alzee, akine, alet ve edevat asrafları İle üteahhit kârı ve genel asraflar dâhildir Her türlü iç sıva söküü Her türlü dış sıva söküü Her türlü iç sıva sökülesi:her türlü iç sıvanın sökülesi, olozların bir yere toplanası, atılası inşaat yerindeki yüklee, ya tay ve düşey taşıa, boşalta, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü iç sıva sökülesinin 1 ² fiyatı Her türlü dış sıva sökülesi.her türlü dış sıva sökülesi, olozların bir yere toplanası, atılası, inşaat yerindeki yüklee, ya tay ve düşey taşıa, boşalta, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü dış sıva sökülesinin 1 ² fiyatı Silikon esaslı acunla kesitli dilatasyon fugası ve her türlü fugalarda su yalıtıı t Silikon esaslı acunla kesitli dilatasyon fugası ve her türlü fugalarda su yalıtıı (25 hariç 50 dahil):düzgün ve pürüzsüz hale getiriliş ² kesitli dilatasyon fugası ve her türlü fugaların teizlenerek tozdan arı tılası ve özel popaları ile içinde hiç bir boşluk kalayacak şekilde, önce fuganın bir yanına, sonra diğer yanına ve sonra üst ortasına olak üzere silikon esaslı acun sıkılarak, bilahare fuganın üst yüzünün spatula ile düzeltile si suretiyle tasdikli detay projesine göre fugalarda su yalıtıı, inşaat yerindeki yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, her türlü alzee ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 fiyatı /6 4,3 kalınlıkta bir yüzü ineral kaplı elastoer esaslı polyester keçe taşıyıcılı polier bitülü örtü ile tek kat su yalıtıı ( 20C soğukta büküleli) 4,3 kalınlıkta bir yüzü ineral kaplı elastoer esaslı polyester keçe taşıyıcılı polier bitülü örtü ile tek kat su yalıtıı ( %5 eğiden fazla betonare veya prefabrike eleanlarla yapılış çatılar ve benzeri yerlerde, 20C soğukta büküleli) :İdarece onaylanış proje ve detaylarına uygun olarak hazırlanış yüzeyin iyiceteizlenesi ve kuru duruda iken astar olarak ² ye en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde soğuk uygulaalı asfalt sürülesi, astar kuruduktan sonra şalüo alevi ile örtü polier asfaltını alevlendireden 4,3 kalınlıkta elastroer esaslı polier bitülü polyester keçe taşıyıcılı örtünün, şalüo alevi ile örtü polier asfaltını alevlendireden ve enine ek yerleri en az 10 c, boyuna ek yerlerinde alttaki örtünün ineralleri ısıtılarak ve ucu kesik ala yardııyla asfalt içine göüldükten sonra üstteki örtü 15 c bindirilerek yapıştırılası, her türlü alzee ve zayiatı, inşaat yerindeki yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, işçilik araç ve gereç giderleri, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ² fiyatı Duvarlara İş iskelesi 0 12,50 arası yükseklikteki duvarlar için iş iskelesi kurulası (12,50. dahil):yapılarda dış kaplaa, derz, dış sıva ve benzeri işler için yapılan sabit ya da gezgin, ayaklı iskeleler, ya da asa iş iskelesi gibi geçici tesisler ve servis için kullanılak üzere iş iskelesinin, sökülesi, her türlü alzee ve zayiatı, işçilik, iş yerindeki yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ² fiyatı Tavanlara iş iskelesi ,50 arası yükseklikteki tavanlar için iş iskelesi kurulası (12,50 dahil) :Yapılarda tavan inşaatı, sıvası ve benzeri işlerde kullanılak üzere yapılan sabit ya da gezgin, ayaklı iskeleler, ya da asa iş iskelesi gibi geçici tesisler ve servis için ve benzeri işlerde kullanılak üzere iş iskelesinin, sökülesi, her türlü alzee ve zayiatı, işçilik, iş yerindeki yüklee, ya tay ve düşey taşıa, boşalta, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ³ için iş iskelesi fiyatı

2 Sayfa Kare ve dikdörtgen profillerle pencere kğ ve kapı ve yerine konulası Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı ve yerine konulası :Proje ve şartnaesine göre her çeşit profillerden icabında profil deir, sac ve laa ilâvesiyle kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı, proje ve şartnaesinde belirtilen kilit, süre ve benzeri alzee takılası, kenet deirleri ya da diğer aksa ile yerlerine tespit için deir kaynak, perçin, civata, her çeşit alzee ve zayiatı, atölye asrafları, inşaat yerinde yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, her türlü işçilik, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (eni aksa ve boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı /A DKP veya Düz siyah saçtan büke kapı kasa ve kanı söküü kğ TARİFİ : İdareye aitdeir kapının sökülüp toplanası istasyon sahasında İdarenin belirleyeceği yere taşınası için lüzulu her türlü işçilik, alzee, akine, alât ve edevat asrafları İle üteahhit kârı ve genel asraflar dahildir Çeşitli deir işleri ve yerine konulası kğ Çeşitli deir işleri ve yerine konulası (her çeşit erdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe paraklıkları, çatıya çıka, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan erdivenler, ızgara ve benzeri işler):çeşitli çelik çubuk, laa ve profil deirlerden yapılan her çeşit erdiven, balkon, köprü, korkuluk lar, pencere ve bahçe paraklıkları, çatıya çıka, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan erdivenler, ızgara ve benzeri işlerin için deir perçin, civata, kaynak ve her türlü alzee ve zayiatı, işyerinde yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, işçilik, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı Plastik doğraa ialatı ve yerine konulası (Sert PVC doğraa profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplaa ve benzeri ialat):idarece onaylanış proje ve detaylarına göre yapılan sert PVC profillerden plastik doğraalar ve aksesuarları ve ca çıtaları her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olalıdır. PVC den aul ana profil ( Standardına göre et kalınlığı sınıfı A olan ve görünür yüzeylerdeki et kalınlığı ³ 2,8,görüneyen yüzeylerde ise ³ 2,5 olalıdır.) kesitlerinde gerek ısı gerekse ses izolasyonu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanış ön odacık sistei olacaktır. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli ukaveeti sağlanacaktır. Metal takviye profilleri, sıcak daldıra etodu ile yapılış galvanizle pasa karşı korunuş, sacdan U veya kutu profillerdir /A Plastik doğraa ialatı ve kğ yerine konulası Her iki halde de sac kalınlığı kasa ve kanatlarda 1,5 den fazla orta kayıtda da 2 den fazla olayacaktır.(ancak çok geniş kayıt ve kanatlarda yapılan hesaplaa sonucu atalet oenti yukarıda belirtilen sac kalınlıklarından yüksek çıkarsa çıkan sonuca uyulu kalınlıkta sac kullanılalıdır.) etal takviyeli PVC profiller plastik köşe kaynağı, vida, kanat bağlaası vesair ikanlarla birleştirilerek yardıcı doğraa profilleri, levhalar ve diğer profiller yardıı ile her çeşit pencere doğraası, kapı, caekan ve benzeri ialat yapılır. İalatçı firaca önerilen sistee uygun olarak kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalınlıklardaki caın takılası, ca çıtaları yardıı ile olur. İalatçı firaca önerilen sistee uygun olarak ca tespiti conta, astik ve diğer usullerle sağlanacaktır. Her pencere kanat çerçevesi (doğraası) doğraa kasasına en az 2 (iki) kapı kanat çerçevesi ise en az 3 (üç) enteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanın ayarlı çalışasını sağlayacak ukaveette ve dizaynında olacaktır. Plastik doğraa kasa ve kanat bileşileri 45 derece kesilerek ialatı yapılan plastik doğraanın kargir aksaa, kenet ve dubellerle gerektiğinde deir konstrüksiyona (kör kasa) paslanaz vida kullanılarak bu iş için geliştiriliş akinelarla kaynatılak suretiyle tespiti yapılacaktır. Su, hava, ses geçireyecek şekilde sızdırazlığın sağlanası, kanat aralıklarında izolasyonu sağlayacak contaların sistee uygun olarak yerlerine tespiti için her türlü alzee ve zayiatı, inşaat yerindeki yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, işçilik, araç ve gereç giderleri, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerine onte ediliş plastik doğraanın 1 kg fiyatı /1 Boyası bozuluş ahşap ialatın iki kat sentetik boya ile boyatılası Boyası bozuluş ahşap ialatın iki kat sentetik boya ile boyanası :Boyanacak yüzeylerdeki bozuk boyaların kazınası, zıpara ve fırça ile teizlenesi, yüzeye, 0,060 kg sentetik aul astar boya sürülesi, 0,230 kg sentetik boya acunu ile acunlanası, kuruduktan sonra tekrar ince zıpara ile pürüzlerin alınası, 0,060 kg sentetik aul astar boya sürülesi, üzerine 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat istenilen renkte boya sürülesi için her türlü alzee ve zayiatı, işçilik, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 fiyatı Deir İalatın kulanarak boyaya hazır hale getirilesi (Pasyağlekeleri ve kirlerin teizlenesi) kğ. ton Deir İalatın kulanarak boyaya hazır hale getirilesi (Pas yağlekeleri ve kirlerin teizlenesi):silisli ku kullanılarak ve uygun ekipan ile deir ialatın, pas ve varsa yağ ve kirlerden teizlenerek koruyucu boyaya hazır hale getirilesi, ocaktan iş yerine taşınası hariç, her türlü alzee ve zayiatı, işçilik, işyerinde yatay ve düşey taşıa, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton deir ialatın kulanası fiyatı Metal üzerine doğrudan uygulanan, silikon bazlı son kat boyır. Özellikleri: Kaba pası alınış paslı yüzeyler üzerine, astar gerektireksizin doğrudan uygulaaya elverişlidir. Astar ve son kat olarak korozyana karşı etkilidir. Çok güçlü güneş ışığı, yüksek ne ve sıcaklık değişileri gibi zor ikli şartlarına karşı dirençlidir. Metal yüzeylere ükeel yapışır ve hızlı kurur. Kullanı Alanları: Yapı çelikleri, Yüzey Hazırlaa: Yüzeyden yağ ve kirler teizleneli, kabarış paslar spatula, tel fırça ya da iri dişli bir zıpara (P80) ile alınalı ve yüzey tiner ile silinelidir. Uygulaa Şekli: Boyaan önce, kutu açıldığında iyice karıştırılalıdır., etal ya da paslı yüzeylere doğrudan iki kat halinde uygulanalıdır. Birinci kat uygulandıktan sonra, 30 dakika ile 5 saat arasında beklenip, ikinci kat uygulanalıdır. 5 saat sonra hala ikinci kat uygulanaışsa, ikinci katı uygulaak için en az 30 gün beklenelidir. Kullanılan Aletler: Fırça, rulo

3 Sayfa /A Deir ialatın silikon bazlı boya ile iki kat boyatılası İncelte / Karışı Oranı: Fırça ile uygulaa için incelte gerektirez. Eğer gerekirse silikon bazlı boya kendi tineri ile %5 oranında inceltilebilir. Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan: Tek katta yaklaşık 8 10 /lt. Kurua Süresi: (20 C sıcaklıkta, %50 bağıl ne oranında) Dokuna kuruasını 30 dakika, sert kuruasını 24 saatte taalar. Ta sertliğini kazanası 7 gün sürer. Depolaa Şartları: Doğrudan güneş ışığı alayan, ağzı kapalı abalajlarda, serin yerde depolanalıdır. Kullanılığında abalajının ağzı kapalı tutulalıdır. Parlaa Noktası: > 38 C Güvenlik Uyarıları: Çocukların erişeeyeceği yerlerde uhafaza edilelidir. Tutuştura kaynaklarından uzak tutulalıdır. SİGARA İÇİLMEZ. Göz ve deri ile teasından sakınılalıdır. Yutulduğunda derhal doktora danışılalı, kabı veya etiketi gösterilelidir. Sece iyi havalandırılan yerlerde kullanılalıdır. Alevlenebilir, Solunduğunda, yutulduğunda ve deri ile teasında sağlığa zararlıdır. Deir ialatın, yüzlerinin teizlenesi, ye birinci ve ikinci katta (0.125 kg), silikon bazlı boya ile boyanası için her türlü alzee ve kaybı, işçilik, üteahhit karı ve genel giderler dahil /1 Eski sentetik boyalı yüzeylere yeniden iki kat sentetik boya Eski sentetik boyalı yüzeylere yeniden iki kat sentetik boya : Boyanacak yüzün bozuluş, kabarış veya parlak yüzeylerin raspa edilesi, zıparalanası, teizlenesi ve sonrasında sentetik acun uygulanacak yüzeylere 0,060 kg sentetik aul astar boya sürülesi, 0,100 kg acun ile acunlanası, pürüzlerin zıparalanası ve 0,060 kg sentetik aul astar boya uygulanası sonrasında 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya sürülesi için her türlü alzee ve zayiatı, işçilik, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 fiyatı /1 Çıplak beton veya ince sıva üzerine astar çekilerek akrilik esaslı kalın cephe alzeesi ile istenilen renkte kaplaa Çıplak beton veya ince sıva üzerine astar çekilerek akrilik esaslı kalın cephe alzeesi ile istenilen renkte kaplaa :Hazırlanış olan iç ve dıştaki beton veya ince sıva üzerine 0,100 kg astar sürüldükten sonra 1.katına 0,600 kg, 2.katına 0,500 kg isabet edecek şekilde istenilen renkte akrilik esaslı kalın cephe alzeesinin kestire yerlerine fırça ile yüzeylere ise rulo ile sürülesi veya tabanca ile atılası suretiyle kaplaa için gerekli her türlü alzee ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 fiyatı Eski banalı yüzeylere üç kat kireç bana Eski banalı yüzeylere üç kat beyaz kireç bana :Mevcut eski bananın taaen raspa edilesi, bozuk yüzeylerin alçı ile untaza bir şekilde tair edilesi, fırça ile birinci ve ikinci kat banan sonra akine ile üçüncü kat bana, istenildi ğinde flato çekilesi, banan eydana gelen kirin teizlenesi, her türlü alzee ve zayiat, işçilik, seh pa, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 fiyatı /A Eski boyalı yüzeylere iki kat tavan plastiği Eski boyalı yüzeyin raspa edilesi, teizlenesi, gerekirse yıkanası, alçı tairi, zıparalanası, beyaz tavan plastik boyası ile iki kat boya için her türlü alzee ve zayiatı, işçilik, üteahhit kârı ve genel giderler dahil.(b.b.f. İle) /2 Ahşap ialatların renksız (sentetik ) ahşap koruyucu ve vernikle cılalanası Dolu kapı,labri,öble v.b.sert ağaç ialatın vernikli ahşap koruyucu ile verniklenesi : Vernik yapılacak yüzeylerin zıparalanası, tozların teizlenesi, 0,125 kg ahşap koruyucu astar ile boşlukların kapatılası ve istenilen parlaklık elde edilinceye kar 0,200 kg sentetik vernikli ahşap koruyucu sürülesi için her türlü alzee ve zayiatı, işçilik, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 fiyatı: /2 Seraik yapıştırıcısı ile dekoratif sirli gre seraiklerle fugalı döşee kaplaası Fayans ve seraik yapıştırıcısı ile 100X200 veya 200X200 lik dekoratif sırlı gre seraiklerle fugalı döşee kaplaası :Mevcut şap ve benzeri düzgün satıh üzerine fayans ve seraik yapıştırıcısının sürülesi ve özel tarak ile yivlendirilesi 100x200 veya 200x200 boyutunda istenilen cins ve renkteki gre seraik ka rolarının astarında ve tesviyesinde, projesine uygun olarak 3 derz araları bırakılarak döşenesi, derzle rin istenilen renkte hazırlanış fayans ve seraik yapıştırıcısı ile doldurulası, kaplanan yüzeyin teizlenesi, her türlü alzee ve zayiatı, işyerinde yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, işçilik, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ² fiyatı /1 Seraik yapıştırıcısı ile dekoratif sirli gre seraiklerle fugalı duvar ve cephe kaplaası Fayans ve seraik yapıştırıcısı ile 100X200 veya 200X200 lik düz renkli sırlı gre seraiklerle fugalı duvar veya cephe kaplaası :Mevcut ince sıva veya benzeri düz satıh üzerine fayans ve seraik yapıştırıcısının sürülesi ve özel tarak ile yivlendirilesi; 100x200 veya 200x200 boyutunda istenilen cins ve renkteki gre sera ik karoların duvar yüzeyine projesine uygun olarak 3 derz araları bırakılarak yapıştırılası, derzlerin istenilen renkte hazırlanış, fayans ve seraik yapıştırıcısı ile doldurulası, kaplanan yüzeyin teizlenesi, her türlü alzee ve zayiatı, işyerinde yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, işçilik, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ² fiyatı

4 Sayfa /C 3 c kalınlığında renkli erer plaklar ile dış denizlik (3x30xSerbestboy) 3 c kalınlığında renkli erer plaklar ile dış denizlik (3x30xSerbestboy):Denizlik yapılacak kısa şartnaesine uygun olarak ortalaa 5 c kalınlığında tesviye betonu (Poz No: /MK), bunun üzerine ortalaa 3 c kalınlıkta 400 kg çiento dozlu harçla (Poz No: /MK) 3 clik 30 c x serbest boy ebındaki renkli erer levhan eyil ve dalalığı projesine göre hazırlanış yekpare şeklinde dış denizliğin yerine konası, harç bulaşıklarının teizlenesi, silinesi, her türlü alzee ve zayiatı, işyerinde yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, işçilik, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 fiyatı Düz sıva 1 ³ dişli kua 0,330 ³ sönüş kireç hauru katarak hazırlanan harçla (Poz no: /MK) ortalaa 2 c kalınlığında kaba sıva, üzerine 1 ³ il kuuna 0,330 ³ sönüş kireç hauru katarak hazırlanan harçla (Poz no: /MK) 0,8 c ka lınlığında ince sıva, duvar yüzeylerinin teizlenesi, gerektiğinde sulanası, her türlü alzee ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ² fiyatı /5 Dışta tair gerek tiren sıva yüzeylere sıva filesi takviyeli çiento esaslı kuru karışı tair ve düzelte sıvası (kalın) ile 10 kalınlıkta sıva Dışta ve içte tair gerektiren sıva veya çıplak beton yüzeylere sıva filesi takviyeli çiento esaslı kuru karışı tair ve düzelte sıvası (kalın) ile 10 kalınlıkta sıva (Duvar ve tavan yüzeylere) :Sıvanacak yüzeyler iyice teizlenip ıslatıldıktan sonra çiento esaslı kuru karışı tair ve düzelte sıvasının (kalın), karışı suyu ile karıştırılarak elde edilen harçla ortalaa 10 kalınlığında sıva, sıva yaş iken sıva filesinin dış yüzeye yakın olacak şekilde sıva içine göülesi ve sıva yüzeyinin düzeltilesi için her türlü alzee ve zayiatı, işçilik, çalışa sehpaları inşaat yerindeki yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ² fiyatı Püskürte (spritz) sıva Püskürte (spritz) sıva :0,500 ³ erer tozu 0,430 ³ kireç hauru, 30 kg çiento ve 300 litre su ve gerektiğinde istenilen rengi tein edecek kar eni boya ile hazırlanan serpe harcının (Poz no: /MK) ortalaa 3 kalınlıkta olak üzere özel aleti ile yüzeyi teizleniş evcut sıva üzerine püskürtülesi, her türlü alzee ve zayiatı, işçilik, çalışa seh paları, inşaat yerindeki yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ² fiyatı Mozayik duvar kaplaası Mozayik duvar kaplaası :1 ³ kua 400 kg çiento katılarak elde edilen harçla (Poz no: /MK) ortalaa 2 c kalınlığında kaba sıva,üzerine ozayik harcı ile (Poz no:10.081) 1,5x2 c kesitinde, rendeleniş çıtalarla yapılan anolara 1,5 c kalınlığında ozayik kaplaa, sulanası, silinesi, ozayik yapılan yerin teizlenesi, yıkanası, her türlü alzee ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ² fiyatı Mozayik denizlik Mozayik denizlik :1 ³ kua 200 kg çiento katılarak elde edilen harçla (Poz no: /MK) yapılan tesviye betonu üzerine ozayik harcı ile (Poz no:10.081) projesine göre dalalıklı olarak ozayik dökülesi, silinesi ya da taraklanası, ozayik yapılan yerin teizlenesi, yıkanası, her türlü alzee ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ² fiyatı Meni konstrüksiyona profil veya eni çıta ile 4 kalınlıkta renksiz düz ca takılası. Meni konstrüksiyona profil veya eni çıta ile 4,00 kalınlıkta renksiz düz ca takılası: 4 kalınlığında renksiz düz caın takılacağı yere göre kesilesi, ca yuvasına ince bir altlık acunu çekilesi, caın yerleştirilesi, eni profil veya çıtanın vidalarla tutturulası, ca, acun ve zayiatı, iş yerinde yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, işçilik, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ² fiyatı Meni konstrüksiyona profil veya eni çıta ile 4+4 kalınlıkta 12 ara boşluklu çift calı pencere ünitesi takılası. Meni konstrüksiyona profil veya eni çıta ile 4+4 kalınlıkta 12 ara boşluklu çift calı pencere ünitesi takılası :Ca yuvasına ince bir altlık yüksek evsaflı acun çekilesi, gerekli yerlere çift calı pencere ünite si takozlarının yerleştirilesi, ölçüsüne göre ial ediliş 4+4 kalınlığında ve 12 ara boşluklu çift calı pencere ünitesinin yerine yerleştirilesi, kalan boşluklara ve yanına tekrar yük sek evsaflı acun çekilip takozlanası, profil veya eni çıtaların yerlerine vidalarla tutturulası, taşan a cunların kesilip teizlenesi, her türlü alzee ve zayiatı, iş yerinde yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, işçilik, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ² fiyatı 34 A05 35 A10 Silindir trajlı dış kapı kilidi Menteşenin yerine takılası Ad. Kapı Doğraaları Meni Aksa Biri Fiyatı (Ahşap, Metal, Plastik): Göe akaralı silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılası (Geniş ve dar tip) Ad. Kapı Doğraaları Meni Aksa Biri Fiyatı (Ahşap, Metal, Plastik) :Menteşenin yerine takılası 36 C01 İspanyolet takıının yerine takılası (kol dahil)100c kar, 2 kavraalı Ad. Pencere Doğraaları Meni Aksa Biri Fiyatı.(Ahşap, Metal ve Plastik)(İdarenin yazılı izni ile uygulanır.) İspanyolet takıının yerine takılası (kol dahil) 100 c'e kar, 2 kavraalı

5 37 B09 sürgünün yerine takılası TEKNİK ŞARTNAME Ad. Pencere Doğraaları Meni Aksa Biri Fiyatı (Ahşap, Metal, Plastik)Süre kanat tutaağının yerine takılası Sayfa5 38 Analiz 1 İdareye ait evcut tel engel üzeri dikenli tel ve deir tel kafes sökülerek (dikeler hariç) toplanası. Ad. İdareye ait evcut tel engeldeki dikenli tel ve tel kafesin sökülüp toplanası istasyon sahasında İdarenin belirleyeceği yere taşınası için lüzulu her türlü işçilik, alzee, akine, alât ve edevat asrafları İle üteahhit kârı ve genel asraflar dahildir. 39 Analiz 2 İdareye ait evcut tel engel giriş kapısı sökülerek(kapı dikeleri hariç) toplanası İdareye ait evcut tel engel giriş kapısı sökülerek(kapı dikeleri hariç sece kanat sökülesi) toplanası ve istasyon sahasında İdarenin belirleyeceği yere taşınası için lüzulu her türlü işçilik, alzee, akine, alât ve edevat asrafları İle üteahhit kârı ve genel asraflar dahil 1et kapı söküü Kırızı renk Basaak elaanı ile basaak Kırızı renk basaak elaanı ile basaak : Projesine göre evcut beton basaakların iyice teizlenip ıslatıldıktan sonra, 500 kg çiento dozlu harç (Poz No:10.013) ile, 215*105*50 ebındaki kırızı renk basaak elaanı ile 210*105*40 ebındaki kırızı renk Klinker taban tuğlasının 10 derz aralıklarda t le zayiat dahil 10'ar et gidecek şekilde, yapıda kırızı renk basaak elaanının arkasına(basaak genişliği 30 c ) ve rıht yerine klinker tuğlası gelecek şekilde ialatın uygulanası için her türlü alzee ve zayiatı, işyerindeki yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, işçilik, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ² fiyatı : 41 2 ST4 kırızı renk Klinker Taban Tuğlası ile döşee kaplaası. ST4 KIRMIZI RENK KLİNKER TABAN TUĞLA İLE DÖŞ.KAPL.YPLM.: Tuvenan agregan el ile eleniş ve yıkanış ku( B) ile, 210*105*40 ebındaki kırızı renk Klinker taban tuğlasının ye zayiat dahil 47et şekilde uygulanası ve her cins (Titreşili darbeli Takriben 400 Kg statik ağırlıkta 9HP) otorlu kopaktör (03.040) ile sıkıştırılası için her türlü alzee ve zayiatı, işyerindeki yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, işçilik, üteahhit genel gideri ve kârı dâhil, 1 ² fiyatı: 42 3 Kırızı renk KT/1 Tuğla ile duvar kaplaa Üstün yapıştırıcı özelliğine sahip polier katkılı, çiento esaslı Özel flex yapıştırıcısı olan hazır harca 0,013 su katılarak hazırlanan harcın evcut çephe yüzeye uygulanası ve uygulandıktan sonra taraklanası, kaplaa tuğlanın arkasına çelik ala ile harç sürülesi, yatay ve düşeyde 10 derz aralıklarda ye zayiat dahil 62 et gidecek şekilde, fleks yapıştırıcı uygulaasında 24 saat sonra polier katkılı derz doldurulası, doldurulan derzler ortalaa 45 dakika sonra derze son şekli verilesi. her türlü alzee ve zayiatı, işyerindeki yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, işçilik, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 43 4 İdari alı 3t. aralıklı telengel direkleri ve çaprazlarına (L60*60*6 2,50t.) t. 2etrelik galvanizli tel panel çit ve 3 düz hat jiletli tel onte edilesi. İdari alı 3t aralıklı ve 2t düz ve 50c çaprazı olak üzere 2,5 etrelik L60*60*6 tel engel direklerine;sıcak daldıra galvaniz kalınlığı 100ikron olan 2etre yüksekliğinde 4 kalınlığında yüksek güvenlik çiti 12,5x75 göz aralığı yerinde evcut L60*60*6 profil bağlantıları yandan kelepçe sistei etal galvaniz sacdan üretilip 5 et kelepçe sistei ile(etal kelepçe) projesine göre sıcak daldıra galvaniz kalınlığı100ikron olan erciek başlı M.8x30 cıvata ile bağlantıları L60*60*6 baba profiline sağlanarak sabitlenecek ve 45º eyilli L60*60*6 baba direğindeki çaprazlara sıcak daldıra galvaniz kalınlığı 100ikron olan 15c aralıklarla 3 et jiletli düz hat çekillerek önte edilesi içinher türlü alzee ve zayiatı, işyerindeki yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, işçilik, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1etre fiyatı İdari alı telengel direklerine( 400*250 ebında) tel engel kapı kanatları ve yerine ontajı İdari alı 4t aralıklı NPU profiline projesine göre 2etre yüksekliğinde 2etre yüksekliğinde 4 kalınlığında yüksek güvenlik çiti 12,5x75 göz aralığında kanat profilleri 80x6x2,5 profillerine onteleniş olacaktır. Çapraz prfili 80x6x2,5 profilinden olup 45 C lik eyilde kanatların iki uçlarına sabitleniş ve bu kısıdaki tel direk çaprazlarına 15c aralıklarla 3 et jiletli düz hat çekiliş olacaktır. Tü çelik ialatlar sıcak daldıra galvaniz olacaktır. Galvaniz kalınlığı 100ikron olacaktır.bu ialatın için her türlü alzee ve zayiatı, iş yerinde yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, işçilik, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, ² fiyatı 45 6 Alüinyu profilden ( A77 poliürotan profilli ) 315x340 ve 315x240 ebatlarında 2 et otorlu ve butonlu saral kepenk.. Ürün Tanıı: TRT Trabzon Müdürlüğünce garaj girişlerine yaptırılacak olan A77 poliüretanlı Alüinyu profilden ( A77 poliürotan profilli ) 315x340 ve 315x240 ebatlarında 2 et otorlu ve butonlu saral kepenk : TEKNİK ÖZELLİKLERİ : 1 Laellerin örtü yüksekliği 77.0, 2 Profil yüksekliği 85, 3 Malzee et kalınlığı 0.48, 4 Poliüretan yoğunluğu, 5 Motor 5 yıl garantili,6 Motor kaldıra gücü 44 nivtonluk olacak, 7 Ölçüler 3150X X et panjur, 8 Panjurlar buton ile çalıştırılacak, 9 Montaj yeri Ordu Perşebe Anaç köyü TRT ana vericisi olup bu ialatın için her türlü alzee ve zayiatı, iş yerinde yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, işçilik, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil

6 Sayfa Kapı hidroliği teini ve ontesi. Tarifi :Kapı hidroliği tein edilerek ve İdari alı ahşap kapıya onte edilesi : Kapı hidroliği ve (3)nuara ahşap ve etal kapılarda olan kapı kapaa ağırlığı 40kğ ve 65kğ lık kapılarda kullanılan alzeenin tein edilerek idari alı kapılara öntesin yapılarak ayarlanası için her türlü alzee ve zayiatı, iş yerinde yüklee, yatay ve düşey taşıa, boşalta, işçilik, üteahhit genel giderleri ve kârı dâhil Sert PVC plastik pis su boruları (Geçe uflu):(ölçü:.) t. (TS EN ) Sert PVC plastik pis su boruları (Geçe uflu):(ölçü:.)(ts EN )Dış Çap Ø : Et Kalınlığı : 3,0 Kullanı Yeri : B BD TESİSAT S.NO POZ NO İMALATIN ÇİNSİ BR TEKNİK ŞARTNAMESİ Alaturka hela taşı Tanıı :Plastik sifonlu takriben 50x60 c. Birinci sınıf. Tarifi :Fayans calaşış çini Kristal ca ayna 40x50 c Tanı : Takriben 40x50 c. Tarifi : Kristal ca ayna Etajer 50x10 c Tanıı : Takriben 50x10 c Tarifi : Ekstra sınıf Alaturka hela tesisatı,plastik rezervuarlı Tanıı : Plastik rezervuarlı Tarifi : Rezervuarı plastikten Duş tesisatı kople,göe duş takıı Tanı : Göe duş takıı (Göe sıcak ve soğuk su uslukları, suyu duşa veya usluğa veren klapesi ve usluğu ayrı aratür olacak) Tarifi :Duş tesisatı kople: (TSE'ye uygun) (Ölçü: Tk.) /2 '' kısa usluk Tanı : 1/2 Kısa usluk, süzgeçli rozet dahil. Tarifi :Musluklar(TS EN 200'e uygun) *60 c ayaklı lavabo tk Lavabo bataryası, göe tip Tanı : 50x60 c Ayaklı Tk, Tarifi :LAVABOLAR: (Ölçü:Ad. Ihzarat:% 60) (TS 605) Tanı : Göe (Lavabo üzerine onte edilir tip, spiral, iki et filtreli ara usluk dahil kople Tk.) 1.Sınıf: pres dökü Tarifi :Lavabo Bataryası lavabo sifonu Tanı : Lavabo ve eviye sifonu 1.sınıf özel plastikten taslı Tarifi :Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için) ,0 c uzata parçası, kro kaplı (1/2'') Sabunluk 16x16 c, fayans 12 Tanı :EKSTRA SINIF MÜNFERİT ARMATÜRLER: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60) Uzata Parçaları: (Talaş kaldırarak işleniş ve TS 3143'e uygun.),1,0 c. uzata parçası, kro kaplı (1/2) Tanı : Takriben 16x16 c Tarifi :Fayans sabunluk (Kollu) Sıvı sabun akinası Tanı : Sıvı sabun akinası: (Ölçü. Ad.: İhzarat: % 60): (TSE kalite belgeli) Havluluk, çelik Tanı : Çelik Eaye Tarifi :HAVLULUK: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) Kağıtlık,paslanaz Tanı : KAĞITLIK,Paslanaz Çelik çelik Dörtlü askılık Tanı : ELBİSE ASKISI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60), Pirinçten kroajlı: Dörtlü askılık Alafranga hela taşı Tanı : ALAFRANGA HELA TAŞLARI: (Ölçü: Ad.:İhzarat: %60) (TS 800 EN 997),Noral tip : takriben 40x50 c. Birinci sınıf Alafranga hela Tanı :ALAFRANGA HELA TESİSATI:(Ölçü: Tk.: İhzarat: % 60),Plastik rezervuarlı: tesisatı Yer süzgeci Tanı : Sert plastik 10 x 10 c.,yer süzgeci, (TS 327/2'a ya göre) O 50 sert pvc plastik pis su borusu, ontaj bedeli %35 Tanı : Dış Çap Ø :50 40 Et Kalınlığı : 3,0 Kullanı Yeri : B, Sert PVC plastik pis su boruları (Geçe uflu):(ölçü:.)(ts EN ) O70 sert pvc plastik pis su borusu, ontaj bedeli %35 Tanı : Dış Çap Ø :75 70 Et Kalınlığı : 3,0 Kullanı Yeri : B BD,Sert PVC plastik pis su boruları (Geçe uflu):(ölçü:.)(ts EN ) O100 sert pvc plastik pis su borusu, ontaj bedeli %35 Tanı : Dış Çap Ø : Et Kalınlığı : 3,0 Kullanı Yeri : B BD, Sert PVC plastik pis su boruları (Geçe uflu):(ölçü:.)(ts EN )

7 Sayfa PN 20 Polipropilen boru 1/2'' 20/3.4 ontaj bedeli %45 PLASTİK BORULAR: (Ölçü:. İhzarat % 60), PN 20 polipropilen borular (Ölçü :.), Tanı : Ana Ölçüsü : 1/2 Çap / Et Kalınlığı ( Ø ) : 20/3, PN 20 Polipropilen boru 3/4'' 25/4.2 ontaj bedeli %45 PLASTİK BORULAR: (Ölçü:. İhzarat % 60),PN 20 polipropilen borular (Ölçü :.), Tanı : Ana Ölçüsü : 3/4 Çap / Et Kalınlığı ( Ø ) :25/4,2

UYGULAMA ALANI. m3 Vaziyet planı kanal kazı kesiti. zemin kat ve1.katwc+lav. duvarları yük=2m.,1. kat banyo duvar m2 sökülüp toplanması

UYGULAMA ALANI. m3 Vaziyet planı kanal kazı kesiti. zemin kat ve1.katwc+lav. duvarları yük=2m.,1. kat banyo duvar m2 sökülüp toplanması Ordu -Sakarat TV/FM ana verici istasyonu onarıı işi Sayfa1 İNŞAAT S.NO İMALATIN ÇİNSİ 14.002 El ile sert toprak 1 kazılası 14.018 Dolguya geliş seriliş her cins kazının elle 2 tokaklanarak tabaka tabaka

Detaylı

İhale Kayıt No: 2010/33597 MERSİN KAZANLI RV İST.LOJMANLARI ÇATI VE DIŞ CEPHE ONARIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME VE MAHAL LİSTESİ

İhale Kayıt No: 2010/33597 MERSİN KAZANLI RV İST.LOJMANLARI ÇATI VE DIŞ CEPHE ONARIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME VE MAHAL LİSTESİ İhale Kayıt No: 2010/33597 MERSİN KAZANLI RV İST.LOJMANLARI ÇATI VE DIŞ CEPHE ONARIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME VE MAHAL LİSTESİ 1-)18211/B Çatı üzerindeki kiremitin sökülüp toplanması M² 4 adet çok katlı

Detaylı

AKÜ 2013 Yılı Merkez Kampüsleri Bakım Onarım İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

AKÜ 2013 Yılı Merkez Kampüsleri Bakım Onarım İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI AKÜ 203 Yılı Merkez Kapüsleri Bakı Onarı İnşaatı İKN (İhale Kayıt Nuarası): 203/63252 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde - Sözleşenin tarafları.. Bu Sözleşe, bir tarafta Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Detaylı

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG 01 İNŞAAT Hizmet Binası Ön cephe ve yan cephe drenaj kanalı ø 150 mm ANMA ÇAPLI TÜNEL TİPİ DRENAJ BORU (PVC ESASLI) MT Q150 mm. Lik drenaj borusunun drenaj kanalı boyunca tekniğine uygun döşenmesi için

Detaylı

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

YÜKSEK FEN KURULU KARARI Sayı : B.09.0.YFK.0.00. YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2011 tarihinden geçerli olak üzere Bakanlığıız nın 24.03.2011 tarih ve 412/-522 sayılı kararı ile; 2011 yılına ait İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatıyla

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 1 El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) m³ 0,008717 * Güzelyalı İ.Ö.O nun projesinde belirtildiği gibi anasınıfı

Detaylı

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 1 15.140/2 Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıştırılması m³ Teknik Tarifi: Tuvenan kum ve çakılın temel tabanına dökülmesi, tesviye edilmesi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 1 1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için Teknik Tarifi: Kazı alanı içine

Detaylı

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15 İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A-GENEL HÜKÜMLER GENEL.1 Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden malzeme onayı almalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı

Detaylı

2014 YILI YAPI İŞLERİ

2014 YILI YAPI İŞLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 21 2014 YILI YAPI İŞLERİ İNŞAAT BİRİM FİYAT TARİFLERİ EKİ FİYAT LİSTESİ GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- Biri fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-) İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN İŞLER GENEL MÜDÜRLÜK

Detaylı

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: KÜLTÜR MERKEZİYAPIM İŞİ

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: KÜLTÜR MERKEZİYAPIM İŞİ Poz No 071.109 Sıra No: 1 TEZGAH ALTI VE ÜSTÜ OVAL LAVABO 45X55 CM. AD Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalıbeyaz renkte lavabo, üzerine 4 adet lastikten özel takoz geçirilmişsülyen

Detaylı

E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşin Adı: Konak Belediyesi Alsancak Kültür Tuvalet Elektrik Tesisatı Yapılması İşi E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN TARİFİ 1.1. Belediyemize ait Alsancak Kültür

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP)

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) ZEMİN KAT VE NORMAL KATLAR I. SALON İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + Şap (27.583) + Laminant parke (Özel 16)+Koridor birleşimlerine metal kot profili Duvar

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-07) ZEYİLNAME NO: 3

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-07) ZEYİLNAME NO: 3 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME

Detaylı

POZ TARİFLERİ İşin Adı : TOKAT VALİ KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

POZ TARİFLERİ İşin Adı : TOKAT VALİ KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ 01 İNŞAAT İŞLERİ Poz No 16.003/MK Sıra No: 1 Tanımı 250 DOZLU DEMİRSİZ BETON Birimi: M3 0,500 m³ elenmiş kum (Poz No: 08.003-08.009/1), 0,720 m³ elenmiş çakıl (Poz No: 08.003-08.009/1),0,110 m³ su ve 250

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-06) ZEYİLNAME NO: 3

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-06) ZEYİLNAME NO: 3 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME

Detaylı

TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ

TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ TASNĐF DIŞI ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐNCĐ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ Elazığ ili SODES ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZ VE GELECEĞİMİZ YENİDEN DOĞUYOR Projesi kapsamında çocuk merkezi ve proje ofisi oluşturulmasına yönelik

Detaylı

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI Poz No 071.108 Sıra No: 1 40X50 CM TEZGAH ALTI VE TEZGAH ÜSTÜ OVAL LAVABO AD Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı, beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidasıile birlikte, birlikte

Detaylı

MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ

MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ ÖBF-MĠ-1: Alüminyum merdiven korkuluğu yapılması 3 Ģeritli Üst Küpeşteler 50x3 mm kalınlığında, dikme boruları 35x3 mm kanallı ve kapaklı,

Detaylı

EK-1 ĠNġAAT GENEL TEKNĠK ġartnamesġ

EK-1 ĠNġAAT GENEL TEKNĠK ġartnamesġ EK-1 ĠNġAAT GENEL TEKNĠK ġartnamesġ I - GENEL İnşaat Genel Teknik Şartnamesinin bazı maddeleri yeniden düzenlenmiş, bazı maddeler ilave edilmiş, Makine Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi ve Elektrik Tesisatı

Detaylı

TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ

TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2015 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ TASNĐF DIŞI ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐNCĐ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT

Detaylı

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB5-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.2

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB5-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 4383 KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞ-01: PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU VE KÜPEŞTESİ YAPILMASI Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) merdiven

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMĐYETĐ MASLAK YERLEŞKESĐ ERKEKLER YURDU BĐNASINDAKĐ

DARÜŞŞAFAKA CEMĐYETĐ MASLAK YERLEŞKESĐ ERKEKLER YURDU BĐNASINDAKĐ DARÜŞŞAFAKA CEMĐYETĐ MASLAK YERLEŞKESĐ ERKEKLER YURDU BĐNASINDAKĐ 12 ADET BELLETMEN ODALARI TADĐLAT ĐŞLERĐ TEKLĐF BĐRĐM FĐYAT TARĐFLERĐ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ Sayfa 1 ĐNŞAAT ĐŞLERĐ BĐRĐM FĐYAT TARĐFLERĐ

Detaylı

2014/1 FİYAT LİSTESİ

2014/1 FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ YAPIŞTIRMA HARÇLARI ÜRÜN KODU RENK AMBALAJ BİRİM FİYAT FIXER F11101025 F11103025 GR 2 2 0,71 1,05 17,75 26,25 Karo seraik yap flt r c s Çiento esaslı, suya dayanıklı karo seraik yapıfltırıcısıdır.

Detaylı