Sistemik Lupus Eritematozis Etyopatogenez ve Patolojik Bulgular

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sistemik Lupus Eritematozis Etyopatogenez ve Patolojik Bulgular"

Transkript

1 Sistemik Lupus Eritematozis Etyopatogenez ve Patolojik Bulgular Prof.Dr.Diclehan Orhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Pediatrik Patoloji Ünitesi

2 Sistemik Lupus Eritematozis Kan damarları, böbrekler, bağ dokusu ve deride immün kompleks birikimi Küçük arter ve arteriolleri tutan akut nekrotizan vaskulit Arterit damar duvarında fibrin depolanması ile karakterizedir Kronik süreçte damarlarda fibröz kalınlaşma ve lumenlerinde daralma izlenir

3 SLE-Böbrek Glomerül, tübüler ve peritübüler kapiller bazal membranları ve büyük damarlarda immün kompleks birikimi Trombotik olay Glomerüler kapillerler ve ekstraglomeruler yapı Antifosfolipid antikor pozitifliği

4 Lupus Nefriti Patogenezi Etyoloji: multifaktoryal Çok sayıda gen tutulumu var Seks hormonları ve çevresel etkenler Otoimmün reaksiyon gelişimi İmmün sistemin harekete geçmesi

5 Lupus Nefriti Patogenezinin evreleri 1. Otoimmün cevabın başlaması (genetik predispozisyon) 2. Glomerülde immün komplekslerin birikmesi 3. İnflamatuar aracı moleküllerin glomerüllerde ve diğer yapılarda inflamasyonu arttırması

6 Lupus Nefriti Patogenezi Kişinin kendi hücrelerindeki antijenlere karşı oluşan otoantikorların varlığı İntraselüler antijenler: nükleoproteinler (DNA içeren nükleozomlar, RNA içeren nükleer ve sitoplazmik riboproteinler) Hücre yüzey komponentleri Plazma proteinleri (C1q ve β2-glikoprotein)

7 Lupus Nefriti Patogenezi Apopitoziste disregulasyon Apopitotik hücre ve nükleer artıkların yetersiz temizlenmesi (apoptotik hücrede SLE de otoimmün cevabı tetikleyen antijenler hc yüzeyine çıkar) B hücre aktivasyonu C1q ve C4 eksikliği ile SLE arasında korelasyon Azalmış T reg hücre fonksiyonu Otoreaktif T hücre persistansı

8 Lupus Nefriti Patogenezi Tip I transmembran proteinleri, Toll-like reseptörler (TLR) sinyal iletimi ile inflamasyonu yönetir T-reg aktivasyonu ile tolerans yıkılır ve selfreaktif B-hc.ler uyarılır Bu B-hc.ler sitoplazmik ve nükleer self antijenler ve nefritojenik anti-dsdna antikorları patogenezde baş rolü oynuyor

9 Lupus Nefriti Patogenezi Reaktif lökositler ve renal hasar bölgesindeki Ag-Ab kompleksleri kompleman sistemini aktive eder. C1q Ag-Ab kompleksindeki IgM veya IgG nin Fc kısmıyla bağlanınca klasik C yolu aktive olur Herediter olarak erken klasik yol kompleman eleman (C1q,C1r,C1s, C2 veya C4) eksikliği apoptotik cisimciklerin uzaklaştırılmasının bozulması yoluyla SLE etyopatogenezinde rol alır

10 Lupus Nefriti Patogenezi C1q eksikliği; SLE semptomları C1q, IK lerin uzaklaştırılması ve Ab-bağımsız apoptotik cisimciklerin temizlenmesinde önemli Apoptozis ile hc yüzeyindeki antijenler değişir ve otoantikorlar bunlarla bağlanır LN olan hastalarda serum C1q düzeyinin düşmesi 2 farklı mekanizma ile olur: 1. IK lerle bağlanan C1q 2. C1q da bağlanma ile eksprese edilen yeni antijenlere karşı oluşan otoantikorlar Anti-C1q otoantikorlarının artmış düzeyi.ln de relaps işareti

11

12 Lupus Nefriti Patogenezi Aktin filamanlarını bağlayan alfa-aktinin proteini dimerik bir prt. Alfa-aktinin 1 ve 4 kas dışında bulunanlar Alfa-aktinin 1 mezangial hc.lerde var Alfa-aktinin ile nefritojenik serum Ab ları ve dsdna arasında cross-rxn var Nefritojenik otoantikorların SLE deki patogenetik rolü: 1. Anti-dsDNA ve anti-nükleozom otoantikorlar GBM ilişkili nükleozomları hedef alır 2. Anti-dsDNA otoantikorları renal spesifik antijenler (alfa-aktinin 1 ve 4) ile cross-rxn verir

13 Lupus Nefriti Patogenezi Alfa-aktinin 1: mezangial hc.ler Alfa-aktinin 4: podositler, büyük damar hc.leri, mezangial hc. yüzeyi Alfa-aktinin 1 glomerüler hastalıklarda 4 ten daha önemli ve mezangial hasarda sensitif bir belirleyici

14 Lupus Nefriti Patogenezi İn situ antijenler Ekstraselüler matriks bileşenleri Hücre yüzey glikoproteinleri Dolaşımda oluşan immün kompleksler Trombotik olaylar Antifosfolipid antikorlar Pauci immun nötrofil ilişkili mekanizmalar Anti-endotel antikorlar

15 Lupus Nefriti Patogenezi Glomerülonefrit nedeni glomerülde İK birikimi Mezangial GN, mezangiumdaki aşırı yük sonucu subendotelyal İK birikimi Subendotelyal İK ler dolaşımdaki inflamatuar aracıları uyarırlar (özellikle kompleman sistemi ve lökositlerdeki Fc reseptörleri) Adezyon molekülleri upregüle olur, inflamatuar hc.ler aktive olur Hc proliferasyonu ve nekroz

16 Lupus Nefriti Patogenezi Çok küçük ve dengesiz İK ler antijen fazlalığında oluşabilir Subepitelyal birikimle membranöz GN Subepitelyal İK ler komplemanı aktive eder ancak GBM barieri nedeniyle kemotaksis olmaz Kronik, uzamış bir inflamasyon Anormal bazal membran üretimi artmış bazal membran geçirgenliği, proteinüri

17 Lupus Nefriti Patogenezi Mesangial- Mesangial immun kompleks oluşumu Endotelyal- Lökosit birikimi, endotel hücre zedelenmesi,endokapiller proliferasyon Kapiller duvar destruksiyonu İmmun depolanma Mesangial proliferasyon Kresent oluşumu Persistan subendotelyal immün kompleks birikimi GBM replikasyonu Epitelyal Podositlerde sitotoksik zedelenme Noneksüdatif,nonproliferatif kapiller duvar lezyonları

18 1975 Classification of lupus nephritis I. Normal Glomeruli II. Pure Mesangial Alterations (Mesangiopathy) III. Focal Segmental Glomerulonephritis IV. Diffuse Glomerulonephritis V. Diffuse Membranous Glomerulonephritis VI. Advanced Sclerosing Glomerulonephritis

19 ISN/RPS 2003 Lupus Nefriti Sınıflaması Class I Class II Minimal mesangial lupus glomerulonephritis (LGN) Mesangial proliferative LGN Class III Fokal LGN (glomerüllerin %50 den azı etkilenmiş) Class IV Diffuse LGN (glomerüllerin %50 veya fazlası etkilenmiş), IV-S ve IV-G olarak iki gruba ayrılır) Class V Class VI Membranöz LGN İleri sklerotik LGN ((glomerüllerin %90 dan fazlası sklerotik) Mayıs 2004: revize edildi Dezavantajlar: Tübüler inflamasyon, atrofi, interstisyel fibrozis dahil değil A ve C lezyonların değerlendirilmesi semikantitatif

20 International Society of Nephrology/Renal Pathology Society (ISN/RPS) 2003 classification of lupus nephritis Class I Minimal mesangial lupus nephritis Normal glomeruli by light microscopy, but mesangial immune deposits by immunofluorescence Class II Mesangial proliferative lupus nephritis Purely mesangial hypercellularity of any degree or mesangial matrix expansion by light microsocpy, with mesangial immune deposits A few isolated subepithelial or subendothelial deposits may be visible by immunofluorescence or electron microscopy, but not by light microscopy Class III Focal lupus nephritisa Active or inactive focal, segmental or global endo- or extracapillary glomerulonephritis involving <50% of all glomeruli, typically with focal subendothelial immune deposits, with or without mesangial alterations Class III (A) Active lesions: focal proliferative lupus nephritis Class III (A/C) Active and chronic lesions: focal proliferative and sclerosing lupus nephritis Class III (C) Chronic inactive lesions with glomerular scars: focal sclerosing lupus nephritis

21 International Society of Nephrology/Renal Pathology Society (ISN/RPS) 2003 classification of lupus nephritis Class IV Diffuse lupus nephritis Active or inactive diffuse, segmental or global endo- or extracapillary glomerulonephritis involving 50% of all glomeruli,typically with diffuse subendothelial immune deposits, with or without mesangial alterations. This class is divided into diffuse segmental (IV-S) lupus nephritis when 50% of the involved glomeruli have segmental lesions, and diffuse global (IV-G) lupus nephritis when 50% of the involved glomeruli have global lesions. Segmental is defined as a glomerular lesion that involves less than half of the glomerular tuft. This class includes cases with diffuse wire loop deposits but with little or no glomerular proliferation. Class IV-S (A) Active lesions: diffuse segmental proliferative lupus nephritis Class IV-G (A) Active lesions: diffuse global proliferative lupus nephritis Class IV-S (A/C) Active and chronic lesions: diffuse segmental proliferative and sclerosing lupus nephritis Class IV-G (A/C) Active and chronic lesions: diffuse global proliferative and sclerosing lupus nephritis Class IV-S (C) Chronic inactive lesions with scars: diffuse segmental sclerosing lupus nephritis Class IV-G (C) Chronic inactive lesions with scars: diffuse global sclerosing lupus nephritis Class V Membranous lupus nephritis Global or segmental subepithelial immune deposits or their morphologic sequelae by light microscopy and by immunofluorescence or electron microscopy, with or without mesangial alterations Class V lupus nephritis may occur in combination with class III or IV in which case both will be diagnosed Class V lupus nephritis may show advanced sclerosis Class VI Advanced sclerotic lupus nephritis 90% of glomeruli globally sclerosed without residual activity

22 Lupus nephritis biopsy ISN/RPS Classification No endocapillary hypercellularity Endocapillary hypercellularity Mesangial deposits only Class I Mesangial hypercellularity Class II Subepithelial deposits Class V Involving < 50% glom Class III* Involving 50% glom Segmental distribution Class IV S* Global distribution Class IV G* *give the proportion of glomeruli with active and chronic lesions, necrosis and crescents

23 Aktif ve kronik glomerüler lezyonlar Aktif lezyonlar Endokapiller hiperselülerite +/- lökosit infiltrasyonu Karyoreksis Fibrinoid nekroz GBMda yırtılma Kresentler (selüler veya fibroselüler) IM olarak görülen immün agregatlar (wire loop) İntraluminal immün agregatlar (hyalin trombüsler) Tübülointerstisyel infiltrasyon Kronik lezyonlar Glomerüler skleroz (segmental, global) Fibröz yapışıklıklar Fibröz kresentler Tübüler atrofi İnterstisyel fibrozis

24 Karyoreksis

25 Fibrinoid nekroz

26 Kresentler (selüler veya fibroselüler)

27 Subendotelyal depozitlerin IM görünümü: wire loop (bakır tel)

28 wire loop

29 wire loop

30 İntraluminal immün agregatlar (hyalin trombüsler)

31 İntraluminal immün agregatlar (hyalin trombüsler) SLE nin major komplikasyonu olan lupus antikoagulan veya anti-fosfolipid sendromuna işaret edebilir Glomerüler kapillerlerde ve arteriollerde mikrotrombüsler, ana renal arter ve vende trombüs, sekonder renal kortikal nekroz

32 ISN/RPS 2003 Lupus Nefriti Sınıflaması Class I Minimal mesangial lupus glomerulonephritis (LGN) Class II Mesangial proliferative LGN Class III Fokal LGN (glomerüllerin %50 den azı etkilenmiş) Class IV Diffuse LGN (glomerüllerin %50 veya fazlası etkilenmiş), IV-S ve IV-G olarak iki gruba ayrılır) Class V Membranöz LGN Class VI İleri sklerotik LGN ((glomerüllerin %90 dan fazlası sklerotik)

33 ISN/RPS 2003 Lupus Nefriti Sınıflaması Class I Minimal mezangial lupus nefriti Glomerüller ışık mikroskopik olarak normal, ancak IF veya EM de mezangial immün depozitler var

34 ISN/RPS 2003 Lupus Nefriti Sınıflaması Class I Minimal mesangial lupus glomerulonephritis (LGN) Class II Mesangial proliferative LGN Class III Fokal LGN (glomerüllerin %50 den azı etkilenmiş) Class IV Diffuse LGN (glomerüllerin %50 veya fazlası etkilenmiş), IV-S ve IV-G olarak iki gruba ayrılır) Class V Membranöz LGN Class VI İleri sklerotik LGN ((glomerüllerin %90 dan fazlası sklerotik)

35 ISN/RPS 2003 Lupus Nefriti Sınıflaması Class II Mezangial proliferatif lupus nefriti IM: Pür mezangial hiperselülerite (3 mikron kalınlıktaki kesitte mezangial alan başına 3 veya daha fazla mezangial hc bulunması) veya mezangial matrikste genişleme Segmental skleroz olmaz IF veya EM: mezangial immün depozitler (az sayıda, izole subepitelyal veya subendotelyal immün depozitler (IM de gözlenmezler; gözlenirse class III veya IV)

36 Class II Mezangial proliferatif lupus nefriti Mezangial hücre ve matriks artışı

37 Class II

38 Class II

39 Class II

40 ISN/RPS 2003 Lupus Nefriti Sınıflaması Class I Minimal mesangial lupus glomerulonephritis (LGN) Class II Mesangial proliferative LGN Class III Fokal LGN (glomerüllerin %50 den azı etkilenmiş) Class IV Diffuse LGN (glomerüllerin %50 veya fazlası etkilenmiş), IV-S ve IV-G olarak iki gruba ayrılır) Class V Membranöz LGN Class VI İleri sklerotik LGN ((glomerüllerin %90 dan fazlası sklerotik)

41 ISN/RPS 2003 Lupus Nefriti Sınıflaması Class III Fokal lupus nefriti Aktif veya inaktif fokal (glomerüllerin %50 den azı etkilenmiş), genellikle segmental veya global endo- veya ekstrakapiller GN Mezangial değişikliğin eşlik ettiği veya etmediği fokal, subendotelyal immün depozitler tipik III (A) Aktif fokal proliferatif lupus nefriti III (A/C) Aktif ve sklerotik fokal proliferatif lupus nefriti III (C) İnaktif sklerotik fokal lupus nefriti * Aktif ve sklerotik glomerül oranı belirtilmelidir * Fibrinoid nekroz ve/veya selüler kresent içeren glomerül oranı belirtilmelidir

42 Class III-S A

43 Class III A/C

44 10y kız hasta Sol omuzda ağrı ve hareket kısıtlılığı Tekrarlayan karın ağrıları Bazen ateş Ablasında tekrarlayan artrit ve 18 yaşında böbrek yetmezliğinden ex (ANA(-), C3 düzeyi normal)

45 Laboratuar Bulguları Hb: 9. 5 gr/dl Htc: %27 WBC: 8960/mm³ Thrombocytes: /mm³ MCV: 84 fl BUN: 17 mg/dl Cr: 0. 9 mg/dl U. Acid: 4. 6 mg/dl Na: 135 meq/l K: 3. 7 meq/l Ca: 8. 9 mg/dl P: 5. 6 mg/dl ALT: 13 IU/L AST: 19 IU/L LDH: 319 IU/L CPK: 46 IU/L CRP: 5.8 mg/l ESR: 17 mm/hour RF: 4.1 IU/ml (0-20) Fibrinogen: gr/l ( ) IgM: 1092 IgG: 173 IgA: 182 T.Pr: 6.9 gr/dl Alb: 3. 9 gr/dl

46 HBs Ag: (-) AntiHBs: (-) AntiHBc IgM: (-) AntiHCV: (-) C3: 129 mg/dl (90-180) C4: 34 mg/dl (10-40) ANA: (-) Anti-DNA: (-) p-anca: (-) c-anca: (-) AntiRNP: (-) Anti SSA Ab: (-) Anti SSB Ab: (-) Sm Ab: (-) C1q inhibitor: (-) Anticardiolipin IgM 7(0-10) Anticardiolipin IgG: 20 (0-10) VDRL: (-) FMF mutasyonu: (-)

47 İdrar tetkiki ph:6 Microskopi: 3-4 lökosit/hpf İdrar kültürü: Negatif Proteinüri: 50mg/gün (0-150mg/gün) Mikroalbuminüri: 0.6mg/gün (0-30mg/gün) GFR: 60 ml/dak/1.73 m²

48

49

50

51

52 İmmünflöresan Mikroskopi GBM: IgG, IgA, IgM, C3, C1q (3+) Mezangium: IgG, IgA, IgM, C3 (3+) Tübüller: IgG Arterler: C3, C1q

53

54 Tübüloretiküler inklüzyonlar

55 Aktif ve sklerozan lezyonlar içeren fokal ve segmental glomerulonefrit Tübüloretiküler inklüzyonların ve full-house IF patterni Class III Lupus nefriti ile uyumlu

56 Tübüloretiküler inklüzyonlar en sık glomerüler endothel hücrelerinde saptanır, interstisyel kapillerlerin ve arterlerin endotel hc.lerinde de görülebilir. Glomerüler epitel hc.leri ve mezangial hc.lerde nadirdir. SLE için spesifik değil (HIV enf ve diğer kollajen-vasküler hst.larda da görülebilir) Tübüloretiküler inklüzyonların full-house IF paterni ile birlikteliği Lupus nefriti lehinedir(özellikle seroloji-negatifse değerli bulgu) Full-house IF paterni: Böbrek bx.de IgA, IgG, IgM, C1q ve C3 birikiminin aynı anda saptanması

57 ISN/RPS 2003 Lupus Nefriti Sınıflaması Class IV Diffüz segmental (IV-S) veya global (IV-G) Lupus Nefriti Aktif veya inaktif diffüz (glomerüllerin %50 den azı etkilenmiş), segmental veya global endo- veya ekstrakapiller GN Mezangial değişikliğin eşlik ettiği veya etmediği diffüz subendotelyal immün depozitler tipik Bu sınıf, - diffüz segmental (IV-S) (etkilenen glomerüllerin %50 sinden fazlası segmental lezyon içeriyorsa) ve - diffüz global (IV-G) (etkilenen glomerüllerin %50 sinden fazlası global lezyon içeriyorsa) olarak iki gruba ayrılır

58 Class IV S Class IV G

59 Class IV Diffüz segmental (IV-S) veya global (IV-G) Lupus Nefriti IV-S (A) IV-G (A) Aktif lezyonlar: Aktif diffüz segmental proliferatif LN Aktif lezyonlar: Aktif diffüz global proliferatif LN IV S (A/C) Aktif ve kronik lezyonlar: diffüz segmental proliferatif ve sklerotik LN IV G (A/C) Aktif ve kronik lezyonlar: diffüz global proliferatif ve sklerotik LN IV-S(C) IV-G(C) Kronik inaktif lezyonlar: Diffüz segmental sklerotik LN Kronik inaktif lezyonlar: Diffüz global sklerotik LN * Aktif ve sklerotik glomerül oranı belirtilmelidir * Fibrinoid nekroz ve/veya selüler kresent içeren glomerül oranı belirtilmelidir

60 Basic Differences between Segmental Proliferative and Global Proliferative Class IV Lupus Nephritis G. S. Hill et al, 2005 Segmental Proliferative Global Proliferative Involvement of all viable glomeruli Membranoproliferative features None 74.2% of cases (p <.0001) None 64.5% of cases (p <.0001) Glomerular Monocyte/Macrophages Fibrinoid Necrosis % affected gl. Fibrinoid Necrosis in absence of Endocapillary Proliferation Glomerular IF Glomerular Subendothelial Deposits Minimal Significantly more frequent Yes Mesangial IF predominates Negative correlation Prominent Less frequent No Capillary IF predominates Positive correlation Serum CH50 and C3 No correlation Negative correlation

61 Comparison of Studies Dealing with Distinctions between Class IV-S (S) and IV-G (G) Lupus Glomerulonephritis Observation Hill et al Najafi et al Mittal et al Yokoyama et al Consensus Clinical Hypertension G > S G > S G > S* G > S Proteinuria G > S** G > S* G > S* G ~ S G > S SCreat G > S* G > S G > S** G ~ S G > S Anti-DNA G > S G > S G > S Hemoglobin/Hct G < S* G < S G < S Morphologic Hyalin deposits/wire loops G > S** G > S** G > S* G > S Subendothelial deposits G > S** G > S G > S Necrosis/fibrin thrombi S > G** S > G S > G** S > G Outcomes 1st biopsy renal survival G ~ S S < G* G ~ S S < G 2nd biopsy renal survival G < S* * 0.05 < p < 0.10; ** p < 0.05

62 18y, K 10 aydır parmaklar, dizler ve dirseklerde eklem ağrısı nedeniyle NSAID tedavisi Böbrek yetmezliği Seroloji: ANF+; anti-dsdna+; reumatoid factor+. Böbrek bx: LGN class IV S (A)

63 LGN class IV S (A) Glomerüllerin %50 den fazlası etkilenmiş Etkilenen glomerüllerin tamamında segmental aktif lezyonlar var

64

65

66

67

68 Class IV-G (A/C)

69 E Class IV-G (A/C)

70 LGN class IV G(A/C) ve class V Glomerüllerin %50 den fazlası etkilenmiş Etkilenen glomerüllerin %50 den fazlası global aktif ve kronik lezyon gösteriyor, bazılarında subepitelyal depositler and spike lar var

71

72

73

74

75

76 Kappa

77

78

79 C3

80 ISN/RPS 2003 Lupus Nefriti Sınıflaması Class V Membranöz lupus nefriti IM veya IF veya EM olarak global veya segmental subepitelyal immün depozitler veya onların morfolojik sekelleri (mezangial değişikliğin eşlik ettiği veya etmediği) Class III veya IV ile birlikte olabilir, böyle olgularda her iki clas da tanıya geçirilmelidir. Class V lupus nefriti ileri skleroz gösterir.

81 Class V

82

83 Class IV-G A/C and Class V

84 ISN/RPS 2003 Lupus Nefriti Sınıflaması Class VI İleri sklerotik lupus nefriti Glomerüllerin %90 ından fazlası global olarak sclerotiktir

85 Class VI

86

Böbrek Biyopsisine Yaklaşım

Böbrek Biyopsisine Yaklaşım Böbrek Biyopsisine Yaklaşım Prof. Dr. B. Handan Özdemir Başkent Üniversitesi Ankara Renal Doku Örneklenmesi Dokunun gönderilmesi Dokunun takibi En az 1 cm uzunluk İki kor biyopsi 14 16 gauge iğne Biyopsi

Detaylı

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ Uzm. Dr. MÜFERET ERGÜVEN HENOCHSCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN

Detaylı

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA TANI

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA TANI ROMATİZMAL HASTALIKLARDA TANI Anamnez ve fizik muayene Laboratuar testleri Radyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri Dr. Halil HARMAN Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR-Romatoloji bilim Dalı Sinovyal

Detaylı

BÖBREN YAPISAL ÖZELLKLER (1 saat)

BÖBREN YAPISAL ÖZELLKLER (1 saat) BÖBREN YAPISAL ÖZELLKLER (1 saat) Yard. Doç. Dr. Sait en, Patoloji AD, 3881025, x3707, x3719, saitsen@med.ege.edu.tr Bu derse girmeden önce bilinmesi gerekenler Bu derste hastalklardaki temel histopatolojik

Detaylı

Klinik Araştırma. doi:10.5222/buchd.2011.051. mergin1969@yahoo.com ÖZET

Klinik Araştırma. doi:10.5222/buchd.2011.051. mergin1969@yahoo.com ÖZET İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi ; ():5-5 doi:.5/buchd..5 Klinik Araştırma Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Patoloji Laboratuvarında - yıllarında incelenen böbrek biyopsilerinin klinik ve histopatolojik

Detaylı

Dr. Çiğdem USUL AFŞAR. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi

Dr. Çiğdem USUL AFŞAR. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi T.C. S.B. İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: UZM. DR. CÜNEYT MÜDERRİSOĞLU AKUT KORONER SENDROMLU HASTALARDA SERUM FETUİN-A DÜZEYİ, KALP KAPAK KALSİFİKASYONU VE

Detaylı

Kompleman ve Böbrek. Dr. Yaşar Çalışkan. İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Kompleman ve Böbrek. Dr. Yaşar Çalışkan. İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Kompleman ve Böbrek Dr. Yaşar Çalışkan İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı KOMPLEMAN SİSTEMİ Kompleman Sistemi Fonksiyonları Hücre lizisi Opsonizasyon İnflamatuar yanıt aktivasyonu - Kemotaksi

Detaylı

Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser Olgusu: Bir Malignite Habercisi Olabilir mi?

Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser Olgusu: Bir Malignite Habercisi Olabilir mi? OLGU SUNUMU/CASE REPORT Akad Geriatri 2013; 5: 85-90 Gelifl Tarihi/Received: 05/11/2012 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 27/11/2012 Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI AĞIR PREEKLAMPSİDE VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ,SOLUBL FMS BENZERİ TİROZİN KİNAZ-1 VE ENDOTELİN DÜZEYLERİ VE BUNLARIN

Detaylı

Bağışıklık sisteminin temel özelliklerini, Hastalıkların patogenezinde immun yanıtların rolünü öğrenmiş olacaksınız.

Bağışıklık sisteminin temel özelliklerini, Hastalıkların patogenezinde immun yanıtların rolünü öğrenmiş olacaksınız. ÜNİTE 7 İmmunoloji ve İmmunopatoloji Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Bağışıklık sisteminin temel özelliklerini, Hastalıkların patogenezinde immun yanıtların rolünü öğrenmiş olacaksınız. İçindekiler

Detaylı

Renal Tutulum Olan ve Olmayan Lupus Hastalarının Başvuru Sırasındaki Karakteristiklerinin Karşılaştırılması

Renal Tutulum Olan ve Olmayan Lupus Hastalarının Başvuru Sırasındaki Karakteristiklerinin Karşılaştırılması Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 38 (2) 79-83, 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Renal Tutulum Olan ve Olmayan Lupus Hastalarının Başvuru Sırasındaki Karakteristiklerinin Karşılaştırılması Nermin KENİ 1, Nizameddin

Detaylı

Hemolitik üremik sendrom

Hemolitik üremik sendrom Dicle Tıp Dergisi / F. Öktem ve E. Kuybulu. Hemolitik üremik sendrom 2011; 38 (4): 519-525 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0081 DERLEME / REVIEW ARTICLE Hemolitik üremik sendrom

Detaylı

STEROİDE DUYARLI PRİMER NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA ALERJİNİN YERİ

STEROİDE DUYARLI PRİMER NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA ALERJİNİN YERİ 1 T. C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Prof. Dr. Murat ELEVLİ STEROİDE DUYARLI PRİMER NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA ALERJİNİN YERİ (Uzmanlık

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

VİTİLİGODA OTOİMMÜNİTE

VİTİLİGODA OTOİMMÜNİTE T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİANABİLİM DALI VİTİLİGODA OTOİMMÜNİTE Dr. Ahu ÖZBİLEN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Yaşargül DENLİ ADANA-2007 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim süresince

Detaylı

PROTEİNÜRİNİN MEKANİZMASI

PROTEİNÜRİNİN MEKANİZMASI PROTEİNÜRİ GİRİŞ Proteinüri, böbrek hastalığının en önemli klinik göstergelerinden biridir, ilerleyici böbrek hastalığı ile ilişkilidir ve kardiyovasküler hastalık açısından risk faktörü olarak belirtilmektedir.

Detaylı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı SOLİD ORGAN NAKLİ SONRASI GELİŞEN LÖKOPENİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI. UZMANLIK TEZİ Dr. Burçak Evren ARIN TAŞDOĞAN

İç Hastalıkları Anabilim Dalı SOLİD ORGAN NAKLİ SONRASI GELİŞEN LÖKOPENİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI. UZMANLIK TEZİ Dr. Burçak Evren ARIN TAŞDOĞAN 1993 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı SOLİD ORGAN NAKLİ SONRASI GELİŞEN LÖKOPENİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Burçak Evren ARIN TAŞDOĞAN Ankara, 2007 1993 BAŞKENT

Detaylı

LUPUS NEFR T TEDAV S NDE M KOFENOLAT MOFET L N YER

LUPUS NEFR T TEDAV S NDE M KOFENOLAT MOFET L N YER LUPUS NEFR T TEDAV S NDE M KOFENOLAT MOFET L N YER Uzm. Dr. Bahar Art m Esen - Prof. Dr. Murat nanç stanbul Üniversitesi, stanbul T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal ÖZET Lupus

Detaylı

2 3 PATOLOJİ PATOLOJİ

2 3 PATOLOJİ PATOLOJİ 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

Trombotik Mikroangiopati ve Atipik Hemolitik Üremik Sendrom

Trombotik Mikroangiopati ve Atipik Hemolitik Üremik Sendrom Trombotik Mikroangiopati ve Atipik Hemolitik Üremik Sendrom Prof. Dr. Alaattin YILDIZ İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Nefroloji Bilim Dalı TMA- İnsidens İdiopatik TTP : 3-10/ 1 milyon/ yıl

Detaylı

Hematürili Hastaya Yaklaşım. Doç.Dr. Nurcan Cengiz

Hematürili Hastaya Yaklaşım. Doç.Dr. Nurcan Cengiz Hematürili Hastaya Yaklaşım Doç.Dr. Nurcan Cengiz Hematüri nedir? A) Santrifüj edilmiş idrarda 5 ve daha fazla lökosit bulunması B) Santrifüj edilmemiş idrarda 5 ve daha fazla lökosit bulunması C) Santrifüj

Detaylı

OTOİMMÜN VEZİKÜLOBÜLLOZ HASTALIKLAR

OTOİMMÜN VEZİKÜLOBÜLLOZ HASTALIKLAR OTOİMMÜN VEZİKÜLOBÜLLOZ HASTALIKLAR Bu hastalıklarda vezikülobüllöz lezyonlar primer elemanter lezyonlardır. Bu hastalıklarda temel patolojik değişiklikler epidermiste, epidermal-dermal bileşkede veya

Detaylı

T. C PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI

T. C PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI T. C PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI AKUT ROMATĠZMAL ATEġ KLĠNĠĞĠNĠN MEFV GENĠ 2. VE 10. EKZON MUTASYONLARI ĠLE ĠLĠġKĠSĠ UZMANLIK TEZĠ DR. METĠN TAN DANIġMAN

Detaylı

Focal Segmental Glomerüloskleroz

Focal Segmental Glomerüloskleroz Focal Segmental Glomerüloskleroz Patogenez ve Tedavi Prof.Dr. Kayser Çağlar Epidemiyoloji ABD de FSGS oranı artmaktadır 1974-2003 yılları arasında spesifik glomerüler hastalıkların insidensi * Toplam

Detaylı

GÖZ TUTULUMU NEDENİ İLE BEHÇET HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARDA KLİNİK, NÖROPSİKOLOJİK VE NÖRORADYOLOJİK BULGULAR

GÖZ TUTULUMU NEDENİ İLE BEHÇET HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARDA KLİNİK, NÖROPSİKOLOJİK VE NÖRORADYOLOJİK BULGULAR T.C Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık Klinik Şefi: Doç. Dr. Sevim Baybaş GÖZ TUTULUMU NEDENİ İLE BEHÇET HASTALIĞI TANISI

Detaylı

BEHÇET HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE PERİODONTAL SAĞLIK DÜZEYİ VE İLGİLİ KLİNİK PARAMETRELERİN AKUT FAZ PROTEİNLERİYLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BEHÇET HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE PERİODONTAL SAĞLIK DÜZEYİ VE İLGİLİ KLİNİK PARAMETRELERİN AKUT FAZ PROTEİNLERİYLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEHÇET HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE PERİODONTAL SAĞLIK DÜZEYİ VE İLGİLİ KLİNİK PARAMETRELERİN AKUT FAZ PROTEİNLERİYLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SİGARA BIRAKMANIN İMMÜN SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ Uzmanlık Tezi Dr. Gül Özlem TÜRKKAN Tez Danışmanı Doç. Dr. Şule AKÇAY 1 Ankara, 2008

Detaylı

D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri

D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011; 54: 99-119 Derleme D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri Behzat Özkan 1, Hakan Döneray 2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Pediatri Profesörü, 2 Pediatri

Detaylı

BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı A JĐYOGE EZĐS Đ HĐBĐTÖRLERĐ Đ RAT MODELĐ DE E DOMETRĐAL ĐMPLA TLAR VE PERĐTO EAL SIVI VASKÜLER E DOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ ÜZERĐ

Detaylı