Elektromanyetik Alanlar ve Kanser. Uz.Dr.Ezgi Hacıkamiloğlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektromanyetik Alanlar ve Kanser. Uz.Dr.Ezgi Hacıkamiloğlu 0 5380574146 ezguner@gmail.com"

Transkript

1 Elektromanyetik Alanlar ve Kanser Uz.Dr.Ezgi Hacıkamiloğlu

2 Türkiye de ve Dünyada Kanser 1

3 2012 den 2025 e Dünyada Kanser 14 milyon yeni vaka 19,3 milyon 8.2 milyon ölüm 11 milyon *IARC

4 Dünyada Kanser DÜNYADA ÖLÜM NEDENLERİ Kanser İskemik Kalp Hastalığı İnme Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları 3,2 KOAH 2,97 İshal 1,89 HIV/AİDS 1,59 DiABET 1,39 Trafik Kazası 1,26 Doğum Komplikasyonları 1,17 6,25 7,02 7,87 3

5 Türkiye de Ölüm Nedenleri, 2013 Erkek Kadın Toplam Kardiovasküler 35,8 44,6 39,8 Kanser 25,3 16,5 21,3 Solunum 10,7 8,8 9,8 Metabolik Hastalıklar 4,3 7,2 5,6 Intoksikasyon veya Travma 7,3 3,3 5,5 Sinir Sistemi ve Duyu Organ Hastalıkları 3,4 4,9 4, de Kanserden Ölüm Oranı % 12 Diğer 13,2 14,8 13,9 4

6 IARC Karsinojen Sınıflandırması DSÖ- IARC (Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı) Grup 2b: Şüpheli kanserojenler (Possibly Carcinogen) 5

7 Elektromanyetik ışınım; İyonlaştırıcı ve İyonlaştırıcı Olmayan Işınım olarak ikiye ayrılır Haberleşmede kullanılan EM ışıma «İyonlaştırmayan ışımadır İyonlaştırıcı olmayan ışıma tipleri; Görünür ışık, kızılötesi, RF, mikrodalga, statik ve manyetik alanlar 6

8 7

9 8

10 9

11 10

12 BAZ İSTASYONLARI - Baz istasyonları; cep telefonu iletişimi için gerekli radyo bağlantısını sağlayan temel radyo verici ve alıcılardır. -Direk veya bina üstüne kurulan antenlerden oluşur -Antenlerin yaydığı radyo dalgalarının erişebildiği alana Kapsama Alanı denilir. -Bir bölgede cep telefonu kullanıcı sayısı arttıkça mevcut baz istasyonlarının gücü düşürülür, sayı arttırılır. 11

13 BAZ İSTASYONLARI ve SAĞLIK -EMA lar biyolojik materyallerde ısı artışı oluşturur. - Dokunun iç sıcaklığının >0.5 derece artması o dokunun tolere edemeyeceği fark olarak kabul edilir. - Bu sınıra göre tüm vücut için ortalama özgül soğurma derecesi 4W/kg 12

14 İhtiyatlılık ilkesi ışığında DSÖ, IEEE, ICNIRP tarafından kabul edilen sınır değer 0.4W/kg Türkiye de BTK tarafından kabul edilen sınır değer ICNIRP/4 13

15 BAZ İSTASYONLARI ve SAĞLIK -DSÖ 2006 yılında yayınladığı yönergeye göre; «Bugüne kadar yapılan araştırmalardan elde edilen verilere göre çok düşük maruz kalma seviyeleri düşünüldüğünde baz istasyonları ve kablosuz ağlardan kaynaklanan düşük seviyeli RF alanlarının sağlığa zararlı olduğuna dair yeterli bilimsel veri bulunmamaktadır» 14

16 Avrupa Birliği Raporu 2013 İster bölgede kurulu (makrocell) ister evdekiler (femtocell) olsun vericilerin çıkış güçleri 1 metreden kısa bir alan içerisinde önemsenemeyecek kadar düşük düzeylere inmektedir. Giderek artan baz istasyonu sayılarına ve mobil teknolojideki gelişmelere rağmen elektromanyetik alan seviyelerinin aynı kalmakta olduğu görülmektedir 15

17 CEP TELEFONLARI yılından beri kullanımı yaygınlaşan cep telefonlarının şu anda abone sayısı 70 milyon -Cep telefonları RF dalgalarını kullanırlar 16

18 17

19 CEP TELEFONLARI-IARC ve 4. Jenerasyon cep telefonlarının eski jenerasyonlara kıyasla daha düşük düzeyde RF enerji yaydıkları bilinmektedir 3G özelliğe sahip olan 3. Jenerasyon GSM telefonların RF enerji yayma özelliği 2. Jenerasyon GSM telefonların 1/100 ü kadardır( sinyaller güçlü olduğu takdirde) 18

20 CEP TELEFONLARI-IARC 2013 Çocuklar ile Erişkinler Arası Farklılıklar RF enerji maruziyeti kafa anatomilerindeki farklılıktan ötürü çocuklarda erişkinlerin yaklaşık iki katı kadardır Kafatasında kemik iliğinin maruziyeti ise çocuklarda erişkinlere oranla 10 kat daha yüksektir Diğer vücut bölümlerindeki RF enerjiye maruziyet seviyeleri aynı 19

21 CEP TELEFONLARI-IARC 2013 RF enerji maruziyetinin en önemli kaynağı vücuda <0,01m yakında olan cep telefonlarıdır. Özellikle kulağa yakın tutulması maruziyet açısından önem arz etmektedir. Burada 10 metre mesafeden daha uzakta bulunan baz istasyonundan çok daha güçlü bir maruziyet söz konusudur. 20

22 CEP TELEFONLARI-IARC 2013 Baz istasyonundan uzaklaşıldıkça maruziyet düzeyi artmaktadır En yüksek maruziyet konuşma esnasında meydana gelmektedir Konuşma süresine bakıldığında daha kısa süreli konuşmalarda daha yüksek enerji çıkışı olmaktadır 21

23 CEP TELEFONLARI-IARC 2013 Yeni nesil akıllı telefonlarda ise aralarda internetin açıldığı veya maillerin kontrol edildiği durumlarda düşük RF maruziyeti SMS lerin kullanımı ile sesli mesaj bırakılmasına kıyasla daha düşük düzeyde maruziyet ortaya çıkmaktadır İnternet veya bas konuş gibi özelliklerde de sesli çağrıya kıyasla daha düşük maruziyet ortaya çıkmaktadır. 22

24 CEP TELEFONLARI Cep Telefonları ve Kanser Cep telefonları ile beyin kanseri riski arasındaki ilişkiyi değerlendirilen >10 yıl kullanıcı sayısının en fazla olduğu çalışma DSÖ-IARC tarafından yapılan INTERPHONE çalışması - 13 ülkede; Avustralya,Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İsrail, İtalya, Japonya, Yeni Z., Norveç, İsviçre ve İngiltere) 23

25 CEP TELEFONLARI INTERPHONE Çalışmasının Sonuçları; Çalışmaların hepsi birarada değerlendirildiğinde gliom veya menenjiom riskinde cep telefonu kullanımı ile anlamlı artış olmadığı tespit edilmiştir, Alt grup analizlerinde kısmen glioma artışı saptansa da artan kullanım süresi ile kanser riskinde artış saptanmamıştır, 24

26 CEP TELEFONLARI Biaslar ve yöntem hataları nedeniyle net çıkarım yapılamasa da Grup 2B olarak sınıflandırılmıştır. 25

27 CEP TELEFONLARI Çok merkezli vaka-kontrol çalışması olan CEFALO çalışmasında cep telefonu kullanımının beyin tümörü gelişim riskini artırmadığı belirtilmiştir. Lösemi riskinin arttığını gösterilmiş çalışmalar ise hem istatistiksel yöntem olarak hem de metodolojik olarak tartışılmakta 26

28 CEP TELEFONLARI Beyin kanserleri dışındaki kanserler ile ilgili yapılan çalışmalarda ilişki saptanamamıştır. 27

29 2 W ~ 666 kat daha yüksek güç W Lönn et al., Occup Environ Med, 2004

30 Avrupa Birliği Raporu-2013 Teknolojik gelişmelerle elektromanyetik alan maruziyeti artmış olsa da yine de bu değerlerin dahi ICNIRP tarafından önerilen Yeni cihazların daha düşük elektromanyetik alan üretiyor olması olarak gösterilmiştir. 29

31 Avrupa Birliği Raporu G sistemlerden 3G ve 4G ye geçiş olması ise elektromanyetik alan maruziyetinde istatistiksel olarak anlamlı artışa yol açmamıştır. Cep telefonu kullanımına bağlı gerçekleşen elektromanyetik alan maruziyeti çocuklarda erişkinlere kıyasla daha yüksektir. 30

32 Avrupa Birliği Raporu-2013 Cep telefonları tarafından yayılan radyofrekans dalgalar; Beyin tümörleri veya diğer kanser riskinde artışa yol açmamaktadır, RF maruziyeti ile akustik nörinom arasındaki olası ilişkinin bilimsel olarak kanıtlanmamıştır 31

33 Avrupa Birliği Raporu-2013 RF maruziyeti ile akustik nörinom arasındaki olası ilişkinin daha fazla bilimsel çalışmayla incelenmesi gerekmektedir. 32

34 Avrupa Birliği Raporu-2013 Mobil telefonlar ile ilgili teknolojik gelişmeler ile; Daha az enerji çıkışına yol açan cihazların üretilmeye başlanılmıştır. Teknolojik gelişmelerle bu cihazların çıkış güçlerinde %30-50 arası düşüş olmuştur. 33

35 Avrupa Birliği Raporu-2013 Özellikle 3G sistemde izlenen teknoloji ile bu enerji düşüşü çok daha belirgin izlenmektedir. Ayrıca kulaklık kullanımı ile de elektromanyetik alan maruziyeti azalmaktadır (<%10 una inmekte) 34

36 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması,

37 Türkiye de Yıllara Göre Cep Telefonu Kullanımı 36

38 Menenjiom, Gliom, Akustik Nörinom ,6 Kanser İnsidansları (YSH ) 226,25 219,25 207,25 198, ,1 65,9 68, ,2 Türkiye Akciğer Meme Menenjiyom Gliyom Akustik nörom 50 34, ,6 35,9 40,

39 Kablosuz İnternet ve Tablet Bilgisayarlar İngiltere Sağlık Ajansı (UK Health Agency); 1 yıllık kablosuz ağ maruziyeti ancak cep telefonuyla 20 dk konuşmak kadar düşük bir dozda radyasyona yol açmakta 38

40 Avrupa Birliği Raporu-2013 Kablosuz internet ile ilgili olarak; yapılan ölçümlerde uluslararası standartları belirleyen ICNIRP tarafından belirlenen standart değerin çok daha altında değerler elde edildiği, bunun yakın zamana dek yapılan çalışmalarda da doğrulandığı belirtilmiştir. 39

41 Yüksek Gerilim Hatları ve Kanser Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilim Yüksek gerilim hattı yakınında yaşayanlarda artmış kanser riski? 40

42 Yüksek Gerilim Hatları ve Kanser 1999 yılında İngiltere de yapılan çalışmada kanser türlerinde risk artışı bulunmamıştır. İngiltere de 2000 ve 2005 yılında, Asya ülkelerinde 2007 ve 2010 yıllarında) ve 2011 yılında Brezilya da yapılan ve lösemi riskinde artış olduğunu gösteren çalışma sonuçları güvenilir değil; 41

43 Yüksek Gerilim Hatları ve Kanser -Çalışmaya alınan birey sayısı az, -Şans faktörü, karıştırıcı faktörlerin etkisi -İstatistiksel olarak anlamlı olmayan sonuçlar gibi nedenlerle sonuçlarda çelişkiler mevcut -Bu konuda yapılacak geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır 42

44 Hidroelektrik Santraller ve Kanser Hidroelektrik santraller; suyun akış ve düşüş gücünden yararlanılarak elektrik enerjisi üretimi. Üretilen elektrik enerjisinin dağıtımı için kullanılan yüksek gerilim hatları ve bunlara ait EMA lar ve Kanser?? 43

45 Hidroelektrik Santraller ve Kanser Yüksek gerilim hatları ve kanser ilişkisini gösteren kesin bilimsel veri YOK, 1994 ve 1996 yıllarında Norveç ve Fransa da yapılan çalışmalarda kanser riskinde anlamlı artış saptanmamıştır. 44

46 Hidroelektrik Santraller ve Kanser Yüksek gerilim hatlarına dair veriler yetersiz olsa dahi DSÖ ve ICNIRP gibi uluslararası kuruluşlarca «ihtiyatlılık ilkesi» gereği standartlar, denetim, düzenleme ve kontrol önlemleri belirlenmiştir. 45

47 Hidroelektrik Santraller ve Kanser Ülkemizde yüksek güce sahip HES lerin bulunduğu iller ile diğer illerdeki kanser sıklıkları ve türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamakta!!! 46

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve İNTERNET KULLANIMININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve İNTERNET KULLANIMININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 559 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve İNTERNET KULLANIMININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Bu bölümde, bilişim teknolojisi ürünleri ve internet kullanımın sağlık etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Detaylı

Cep Telefonları ve İnsan Sağlığı

Cep Telefonları ve İnsan Sağlığı Cep Telefonları ve İnsan Sağlığı Cep Telefonları Kansere veya Diğer Hastalıklara Yol Açabilir mi? Cep telefonunun mucidi Motorola da mühendis olarak çalışan Martin Cooper dır. Motorola şirketinde görevli

Detaylı

TELSİZ İLETİŞİM / GSM

TELSİZ İLETİŞİM / GSM TELSİZ İLETİŞİM / GSM Çevre, Sağlık, Güvenlik Bu dokuman Telsiz iletişim ve GSM sistemlerinin ile sağlık ve güvenlik konusunda Türk halkını doğru bilgilerle bilgilendirmek amacıyla ilgili yerli ve uluslararası

Detaylı

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ Editör Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN Yazarlar Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ Zerrin KARTAL Çevre Mühendisi Prof. Dr. Kayıhan PALA Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN 1 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI. SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN

ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI. SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN 2001 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 1. MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİ VE İNSAN SAĞLIĞI...2 1. Elektromanyetik radyasyonun canlılar

Detaylı

KANSER ÖNLEME ÇALIŞMALARI. Dünyada Mevcut Durum

KANSER ÖNLEME ÇALIŞMALARI. Dünyada Mevcut Durum KANSER ÖNLEME ÇALIŞMALARI Dünyada Mevcut Durum Kanser beraberinde taşıdığı fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra sosyal, maddi ve manevi yönleri ile mücadelesi zor bir hastalıktır. Dünya genelinde de kanser

Detaylı

BAZ İSTASYONU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER, YANLIŞ BİLİNENLER

BAZ İSTASYONU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER, YANLIŞ BİLİNENLER BAZ İSTASYONU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER, YANLIŞ BİLİNENLER CEP TELEFONLARI VE ONUN AYRILMAZ BIR PARÇASI OLAN BAZ ISTASYONLARI HAKKINDA MEDYADA YER ALAN BAZI YANLIŞ BILGILER KAMUOYUNUN BAZ ISTASYONLARINA

Detaylı

Türkiye Elektromanyetik Alan Maruziyet RAPORU

Türkiye Elektromanyetik Alan Maruziyet RAPORU Türkiye Elektromanyetik Alan Maruziyet RAPORU Hazırlayanlar Prof. Dr. İnan GÜLER Tamer ÇETİN A.Rıza ÖZDEMİR Nedim UÇAR Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I ŞEKİL LİSTESİ... III TABLO LİSTESİ... IV SİMGELER... V KISALTMALAR... VI ÖZET... VII 1. TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I ŞEKİL LİSTESİ... III TABLO LİSTESİ... IV SİMGELER... V KISALTMALAR... VI ÖZET... VII 1. TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I ŞEKİL LİSTESİ... III TABLO LİSTESİ... IV SİMGELER... V KISALTMALAR... VI ÖZET... VII 1. TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. Giriş... 1 1.2. Elektromanyetikte Temel Kavramlar... 1 1.3.

Detaylı

CEP TELEFONLARI ve BAZ ĠSTASYONLARI MERAK EDĠLEN SORULAR

CEP TELEFONLARI ve BAZ ĠSTASYONLARI MERAK EDĠLEN SORULAR CEP TELEFONLARI ve BAZ ĠSTASYONLARI MERAK EDĠLEN SORULAR ve YANITLARI Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER Soru no Sayfa no 1 Dünyada ve Türkiye de cep telefonu kullanımı yaygınlığı ne 3 düzeydedir? 2 Baz istasyonu

Detaylı

Elektromanyetik Alanın İnvitro Hemolitik Etkisi ve Total Antioksidan Kapasitede Oluşan Değişimler

Elektromanyetik Alanın İnvitro Hemolitik Etkisi ve Total Antioksidan Kapasitede Oluşan Değişimler BİLDİRİLER 299 EMANET 2013 Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu, 8-9 Kasım 2013, İstanbul Elektromanyetik Alanın İnvitro Hemolitik Etkisi ve Total Antioksidan Kapasitede Oluşan Değişimler Tuna

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU Elektromanyetik Kirlilik Konusunda Çocuklarımızı Bilinçlendirme Projesi Çalıştayı ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU Telif Hakkı Sahibi: Elektromanyetik Kirliliği Önleme, Ölçme, Araştırma ve Eğitim Derneği, 2013. Tüm

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE ELEKTROMANYETİK ALAN HARİTASI ÇIKARILMASI VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SAĞLIK ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE ELEKTROMANYETİK ALAN HARİTASI ÇIKARILMASI VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SAĞLIK ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE ELEKTROMANYETİK ALAN HARİTASI ÇIKARILMASI VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SAĞLIK ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Mustafa

Detaylı

Tütsü ve Kanser. Tütsü Nedir ve Bileşenleri Nelerdir?

Tütsü ve Kanser. Tütsü Nedir ve Bileşenleri Nelerdir? Tütsü ve Kanser Tütsü Nedir ve Bileşenleri Nelerdir? Eski inanışlara göre kokusuyla kötülükleri uzaklaştırdığına inanılan tütsü geleneksel bir alışkanlık olarak özellikle batı kültüründe yer almıştır.

Detaylı

KANSER İSTATİSTİKLERİ

KANSER İSTATİSTİKLERİ 1 KANSER İSTATİSTİKLERİ Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biridir. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk sağlığı sorunudur. Tanı olanaklarının gelişmesi ve

Detaylı

MOBİL CİHAZLARIN ÇALIŞMA SİSTEMLERİ VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

MOBİL CİHAZLARIN ÇALIŞMA SİSTEMLERİ VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMEATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MOBİL CİHAZLARIN ÇALIŞMA SİSTEMLERİ VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Hazırlayan:

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ELEKTROMANYETİK ALANLARIN ETKİLERİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ELEKTROMANYETİK ALANLARIN ETKİLERİ TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ELEKTROMANYETİK ALANLARIN ETKİLERİ Elektrik Alanı nedir? Elektrik alanı, bir elektrik yükünün başka bir elektrik yükü üzerinde yarattığı çekme veya itme kuvveti

Detaylı

AB ÜLKELERİNDE UYUŞTURUCU KULLANIMI VE TEDAVİ

AB ÜLKELERİNDE UYUŞTURUCU KULLANIMI VE TEDAVİ Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinden AB ÜLKELERİNDE UYUŞTURUCU KULLANIMI VE TEDAVİ Yılda 1 milyondan fazla uyuşturucu kullanıcısı tedavi görmektedir ancak büyük sorunlar hala

Detaylı

D vitamini Güneş Işınları, UVB ve Kanser

D vitamini Güneş Işınları, UVB ve Kanser D vitamini Güneş Işınları, UVB ve Kanser Doç. Dr. Murat Gültekin, Uzm. Dr. Ezgi Hacikamiloglu Giriş D vitamini yağda çözünen bir hormon öncülü olup sağlık üzerinde kanserden korunma da dahil pek çok olumlu

Detaylı

BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER AÇIKLAMA: Sektörde yasalara uygunluğun sağlanması, ilgili kurumlarla ilişkilerin yürütülmesi, teknolojik gelişmelerin izlenmesi,

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Enerji İletim Hatları Elektromanyetik Işınımın Ölçüm Raporu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Enerji İletim Hatları Elektromanyetik Işınımın Ölçüm Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Enerji İletim Hatları Elektromanyetik Işınımın Ölçüm Raporu Önsöz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde mevcut olan 66 kv ve yeni çekilen 132 kv Yüksek gerilim hatları ile ilgili

Detaylı

Elektronik Haberleşme Sektörü Çeyrek Veriler (2014 1. Çeyrek)

Elektronik Haberleşme Sektörü Çeyrek Veriler (2014 1. Çeyrek) Kurum Raporu Elektronik Haberleşme Sektörü Çeyrek Veriler (2014 1. Çeyrek) Sektörel Rekabet Bölümü Temmuz 2014, LEFKOŞA www.bthk.org Osmanpaşa Caddesi, Feray Yağcıoğlu Apt. Kat 2 Daire 1 Köşklüçiftlik,

Detaylı

Güvenlik ve Ürün Bilgileri. BlackBerry Curve 9300/9330 Smartphones

Güvenlik ve Ürün Bilgileri. BlackBerry Curve 9300/9330 Smartphones Güvenlik ve Ürün Bilgileri BlackBerry Curve 9300/9330 Smartphones %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%)%)&*!)"&"%*")&"*%)"&%&&&!$')!1 MAT-51728-018 MAT-51728-018 PRINTSPEC-021 SWDT43156-696706-0712025925-018 RDA71UW/RDB71UW/

Detaylı

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HAFTASI D OÇ. D R. Ş EYDA ÇOLAK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İş Sağlığı; bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden

Detaylı

B T H K Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu

B T H K Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu B T H K Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Veriler Raporu (2015 2. Çeyrek) AĞUSTOS 2015 Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Veriler Raporu (2015 2. Çeyrek)

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR-PROGRAMLAR VE KANSER KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-ANKARA I İÇİNDEKİLER Sayfa No KISALTMALAR III TABLO ŞEKİL GRAFİK DİZİNİ IV ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Detaylı

Mobil Telefonlar ve Baz İstasyonları Tarafından Yayılan Mikrodalga Sinyallerin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Mobil Telefonlar ve Baz İstasyonları Tarafından Yayılan Mikrodalga Sinyallerin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri Mobil Telefonlar ve Baz İstasyonları Tarafından Yayılan Mikrodalga Sinyallerin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri Doç. Dr. Hasan A. AMCA http://sct.emu.edu.tr/amca Dr. Mustafa İlkan http://sct.emu.edu.tr/ilkan

Detaylı

Güvenlik ve Ürün Bilgileri. BlackBerry Curve 9350/9360/9370 Smartphones

Güvenlik ve Ürün Bilgileri. BlackBerry Curve 9350/9360/9370 Smartphones Güvenlik ve Ürün Bilgileri BlackBerry Curve 9350/9360/9370 Smartphones %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%&)")%)&)""%*")&"*%)"&!#-')!1 MAT-51676-018 MAT-51676-018 PRINTSPEC-021 SWD-2013301-1002105549-018 RDC7xUW/RDD71UW/RDX71UW/

Detaylı