Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler)"

Transkript

1 Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler) Copyright 2014 Competence Network Paediatric Oncology and haematology yazar: Dipl.-Biol. Maria Yiallouros, üzerinde oluşturulan 2009/02/05, editör: Julia Dobke, serbest bırakma: PD. Dr. med. Christine Körholz, Dr. med. Ebru Saribeyoglu (türk), türk tercüman: Sait Kont, son değiştirilme tarihi: 2014/05/13 Kinderkrebsinfo, Deutsche Kinderkrebsstiftung tarafından finanse edilmektedir

2 Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler) Sayfa 2 Içindekiler 1. Hastalık tablosu Rastlanma sıklığı Sebepleri Sebepleri Hastalık belirtileri Genel semptomlar: Spesifik semptomlar: Tanı Doku örneği alınması Hastalığın yayılmasına ilişkin muayeneler Tedavi öncesindeyapılacak tetkikler Tedavi planı Hodgkin lenfomasının şekilleri Hastalık evreleri Tedavi Tedavi metodları Tedavi süreci <strong>kemoterapi </strong> <strong>radyoterapi</strong> Tedavi iyileştirme araştırmaları ve veri bankası Hastalığın tekrar nüksetmesi Tedavi başarısı (Prognoz) Kaynakça Sözlük... 15

3 Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler) Sayfa 3 Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler) 1. Hastalık tablosu Adına Morbus Hodgkin lenfoması (lenfomu) da denilen Hodgkin hastalığı, vücudun lenfatik sisteminde rastlanan [lenfatik sistem] kötü huylu (malign) bir hastalıktır. Bu hastalık, lenf bezi kanseri veya lenfogranulomatoz diye de adlandırılır. Bu hastalık malign lenfomalar grubundan bir hastalıktır. Malign lenfoma kavramı kötü huylu lenf bezi şişkinliği anlamında kullanılır. Tıp dilinde bundan kasıt, vücudun lenfatik sistemi hücrelerinden kaynaklanan (lenfositler) esas belirti olarak lenf düğümlerinde şişkinlik (lenfoma) oluşturan büyük bir kanser hastalıkları grubudur. Malign lenfomalar iki büyük gruba ayrılır: Biri Hodgkin lenfoması - Morbus Hodgkin diye de adlandırılır - ve adını patolog bir hekim olan Dr. Thomas Hodgkin den almıştır. Diğeri de Non- Hodgkin Lenfomu, NHL hastalığıdır. Bu hastalıkları biribirinden ayırt etmek, ancak hastalıklı dokuların histolojik (mikroskopik) incelenmesiyle mümkündür. Morbus Hodgkin hastalığı, B-lenfositlerin kötü huylu değişikliğe uğrayarak dejenere olmasıdır (kontrolden çıkması). B lenfositler beyaz kan hücreleri grubu olup özellikle lenfatik dokuda yer alırlar. Dolayısıyla bir Hodgkin lenfoma hastalığı, vücudun lenfatik dokularının bulunduğu her yerde ortaya çıkabilir. Bu hastalığa en çok lenf düğümlerinde rastlanır ama karaciğer, kemik iliği, akciğer veya dalak gibi diğer organlarda da, özellikle hastalığın ilerlemiş devrelerinde rastlanabilir. Bu ağır hastalık tedavi edilmezse, hastanın genellikle ölümüne sebep olur. 2. Rastlanma sıklığı Mainz kentindeki Alman Çocuk Kanserleri Veri Bankasının açıklamalarına göre Almanya da her sene yaşları 0 ile 14 yaş arasında bulunan yaklaşık 90 çocuk ve gençte ilk defa bir Hodgkin lenfoması tespit edilmektedir. Halle kentindeki Morbus Hodgkin Araştırma Merkezi Verilerine göre, 18.ci yaşın sonuna kadar senelik toplam hasta sayısı yaklaşık 150 kadardır. Dolayısıyla Hodgkin lenfoması çocuk ve gençlerde rastlanan kötü huylu hastalıkların yaklaşık % 5 kadarını oluşturmaktadır. Bebekler ve küçük çocuklarda (üçüncü yaşa kadar) Hodgkin lenfoması pek nadir görülür. Yaş ilerledikçe hastalık daha yüksek oranda belirmeye başlar. Bu hastalığa en çok yetişkinlerde rastlanır: Yetişkinler, çocuk ve gençlere kıyasla yaklaşık on kat daha fazla bu hastalığa yakalanmaktadırlar. Öte yandan bu hastalığa erkek çocuklarında, kız çocuklarına göre biraz daha sıkça rastlanır. 3. Sebepleri Mikroskopik görünüm tablosuna göre Hodgkin lenfomu hastalığının beş değişik şekli belirlenmiştir:

4 Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler) Sayfa 4 a. "Lenfosit predominant tip (LPHL) b. Klasik Morbus Hodgkin: lenfositleri çok tip düğümsü (noduler-sklerosite) tip karışık hücreli tip lenfositleri az tip Yukarıda anılan son dört Hodgkin şekilleri, klasik Morbus Hodgkin denilen bir grupta ele alınırlar. Hodgkin lenfomu hastalıklarına değişik sıklıkta rastlanırlar ve hastalık seyri ve iyileşme beklentisi bakımından kısmen biribirinden farklı bir görünüm arz ederler. 4. Sebepleri Hodgkin lenfomasının oluşma sebepleri günümüze kadar pek bilinmemektedir. Gerçi bu hastalığın lenfatik sistemin belirli hücrelerinin habis huylu değişikliğe uğramaları nedeniyle oluştuğu bilinmektedir. Aynı zamanda bu kontrolden çıkma ile birlikte hücrenin kalıtımında da (genetiğinde) değişiklikler oluştuğu bilinen bir gerçektir. Ama genetik değişikliklerin neden belirdiği ve bazı çocuklarda hastalık oluşturduğu ve diğerlerinde oluşturmadığı henüz anlaşılamamıştır. Muhtemelen birçok faktör bir araya gelip ortaklaşa etki ettikten sonra bir Hodgkin lenfoması oluşmaktadır. Hastalıkların çoğuna beyaz ırkta rastlandığı için, hastalığın oluşmasında etnolojik ve genetik nedenlerin bir rol oynadığı tahmin edilmektedir. Bazı belirli kalıtsal veya sonradan kazanılan immün bozukluklara (bağışıklık sistemi hastalıklarına) sahip çocuklarda (örneğin Wiskott-Aldrich sendromu, Louis-Bar sendromu veya HIV enfeksiyonu) Morbus Hodgkin hastalığına yakalanma riskinin belirgin boyutta daha yüksek olduğu da bilinmektedir. Öte yandan örneğin öpücük hastalığına neden olan Epstein-Barr virüsü (EBV) gibi bazı virüsler de Hodgkin lenfomasının oluşumunda rol oynayabilirler. Hodgkin lenfomasının oluşumuna bazı çevre zehirlerinin (örneğin pestisitler) de etki edip etmediği günümüzde araştırılmaktadır. Öte yandan hastaların çoğunda hastalığın meydana gelmesini tetikleyen faktörlerin bulunup bulunmadığı konusu kesin bilinmemektedir. 5. Hastalık belirtileri Morbus Hodgkin hastalığı yavaş ve sinsi bir şekilde başlar. İlk hastalık belirtileri genellikle bir veya birkaç tane lenf düğümünde büyümedir. Bu lenf düğümleri yavaş büyür ve çoğunlukla ağrıya neden olmazlar. Büyüyen lenf düğümleri boğazda, ensede (en çok burada görülürler), koltuk altlarında, köprücük kemiğinin üstündeki boşlukta, kasıklarda veya vücudun birçok yerinde eş zamanlı olarak tespit edilebilirler. Hastalık dışardan gözle görülmeyen veya ellenemeyen bölgelerde de belirebilir, örneğin göğüs kemiği arkasında veya karında veya kalçada, örneğin omurilik arkasında görülebilir.

5 Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler) Sayfa 5 Lenfoma hücrelerinin saldırısı nedeniyle nadiren dalak ve karaciğer büyüme gösterebilir (Splenomegali veya Hepatomegali). Hastalık kemik iliğine de yayılmışsa, kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma görülebilir. Bu durum anemi hastalığına yol açabilir. Fakat bu gelişmeye pek ender rastlanmaktadır. Bunun yanısıra ateş, kilo kaybı, gece terlemesi ve solgunluk gibi genel ve spesifik olmayan semptomlar da belirebilir. Bu semptomların üçü lenfomalı hastalarda sıklıkla birlikte gözlenir: Sebebi bilinmeksizin 38 C üzerinde ateş, geceleri çok terleme ve altı ay içinde toplam ağırlığın % 10 undan fazla kilo kaybı. Bu semptom kombinasyonu B semptomatiği, belirtiler ise B semptomları diye adlandırılır. En sık görülen semptomlar aşağıda özetle belirtilmiştir: 5.1. Genel semptomlar: Sebebi bilinmeksizin 38 C üzerinde ateş (B semptomu) Geceleri çok terleme (B semptomu) Sebebi bilinmeksizin altı ayda % 10 dan fazla kilo kaybı (B semptomu) Yorgunluk, genel halsizlik, isteksizlik, iştahsızlık, kendini hasta hissetmek Tüm vücutta kuvvetli kaşıntı 5.2. Spesifik semptomlar: Hastaların % 90 dan fazlasında ağrısız, dokunmayla hissedilen yüzeysel lenf düğümleri büyümesi (şişmesi); bunlar örneğin sıklıkla boğazda ve ensede, koltuk altlarında, köprücük kemiği boşluğunda, kasıklarda ve birçok yerde aynı zamanda belirirler. Kronik öksürük, solunum şikayetleri (lenf düğümlerinin akciğerleri sıkıştırması veya göğüs zarı yani plevranın hastalanması durumunda). Karın ağrıları, sırt ağrıları, basınç hissi veya ishal (lenf düğümlerinin veya karın bölgesindeki diğer organların, örneğin dalak ve karaciğerin tutulması durumunda). Kırmızı kan hücrelerinin eksikliği (anemi; kemik iliğinin tutulması durumunda) sebebiyle cilt solukluğu. Kemik ve eklem ağrıları (kemiklerin tutulması durumunda).

6 Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler) Sayfa 6 Morbus Hodgkin hastalık belirtileri genellikle yavaş gelişirler. Bu gelişme haftalar veya aylar boyu sürebilir. Hastalık belirtileri hastadan hastaya çok değişik bir görünümde veya şiddette görülebilir. Öte yandan yukarıda belirtilen hastalık işaretlerinin birinin veya birden fazlasının belirmesi, illaki bir Hodgkin lenfoması olduğu anlamına gelmeyebilir. Bu hastalık belirtilerinin çoğu Hodgkin lenfoması ile hiç bir alakası olmayan ve kısmen pek ciddi sayılmayacak bazı hastalıklarda ve enfeksiyonlarda da görülebilir. Özellikle çocuklarda lenf düğümleri şişkinliği genellikle bir enfeksiyon, özellikle bir virüs enfeksiyonu bulunduğuna işarettir. Ama şikayetler belirdiğinde (örneğin devamlı öksürme durumunda), bunların sebebini açıklamak için, mümkün olan en kısa sürede bir doktora danışılması tavsiye edilir. 6. Tanı Doktor veya çocuk doktoru muayene edilen kişinin hastalık geçmişinde (anamnezi) ve bedensel muayenesi kapsamında, muhtemelen kan tahlili, ultrosonografi tetkiki ve/veya röntgen tetkiki sonrasında Hodgkin lenfomasından şüphenilecek veriler elde ederse, hastayı özellikle çocuk ve gençlerde kanser ve kan hastalıkları uzmanı bir kliniğe (pediatrik onkoloji ve hematoloji) havale edecektir. Çünkü Morbus Hodgkin şüphesi durumunda önce hastanın Morbus Hodgkin hastası olup olmadığı ve eğer hasta ise hangi hastalık türüne sahip olduğu kesinleştirilmelidir. Ayrıca hastalığın vücuttaki yayılım derecesi de araştırılmalıdır.( Staging muayenesi -evreleme tetkikleri) Doku örneği alınması Tanı genellikle hastalıklı bir lenf düğümünün veya hastalıklı diğer bir dokudan örnek alınıp (biyopsi) incelenmesiyle konulur. Doku örneği incelenerek hastanın gerçekten Morbus Hodgkin lenfoması olup olmadığı ve eğer lenfoma söz konusu ise hangi alt türü olduğu hakkında bir sonuca varmak mümkündür. Hastalığın alt türü, yapılacak tedavi planlamasında rol oynar Hastalığın yayılmasına ilişkin muayeneler Şayet gerçekten bir Morbus Hodgkin olduğu belirlenmişse, hastalığın nerelere ve hangi organlara yayıldığının bilinmesi tedavi planlanması için önemlidir. Bu konuda bir kanaate varabilmek için çeşitli görüntüleme metodları faydalanılır. Bu amaçla örneğin ultrason muayenesi, röntgen muayenesi, manyetik resonanz tomografisi (MRT), bilgisayar tomografisi (CT), positron emisyon tomografisi (PET) ve iskelet sintigrafisi (sintigrafi) kullanılır. Kemik iliği içinde de hastalığın etki gösterip göstermediğini saptayabilmek için ayrıca bir kemik iliği biyopsisi yapılır ve lenfom hücreleri mevcudiyeti konusunda incelenir Tedavi öncesindeyapılacak tetkikler Tedaviye ön hazırlık amacıyla ayrıca kalp fonksiyonları kontrol edilir. Bu amaçla elektrokardiyografi (EKG) ve ekokardiyografi (ECHO) yapılır. Hastanın tedavi öncesi verilerine dayanılarak tedavi boyunca belirebilecek muhtemel değişiklikleri daha iyi değerlendirebilmek mümkündür. Geniş kapsamlı laboratuvar tetkikleri hastanın genel sağlık durumunu kontrol etmeye yarar ve ayrıca bunun yanısıra Hodgkin lenfoması sebebiyle bazı organların (örneğin böbrekler ve karaciğer)

7 Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler) Sayfa 7 fonksiyonlarının etkilenip etkilenmediği veya metabolizma bozuklukları olup olmadığı tespit edilebilir. Bu durumlar ve değişiklikler tedaviden önce veya tedavi sırasında özellikle dikkate alınmalıdır. Hastanın kan nakline ihtiyaç duyabileceği varsayılarak kan grubu da belirlenmelidir. Önemli bilgi: Yukarıda sayılan tüm tetkiklerin her hastaya yapılması gerekli olmayabilir. Tedavinin planlanması için yetkili tedavi ekibiniz, hangi tanısal tetkiklerin size veya çocuğunuza uygulanmasının gerektiği konusunda sizi bilgilendirecektir. 7. Tedavi planı Tanı kesinleştikten sonra tedavi planlanır. Mümkün olduğunca hastanın şartlarına uygun (risk adaptasyonlu) bir tedaviye başlayabilmek için tedavi ekibi prognoza (tedavi başarısı) etki eden belirli faktörleri (risk ve prognoz faktörlerini) dikkate alır. Önemli prognoz faktörleri ve dolayısıyla tedavi planını etkileyecek kriterler şunlardır: Hodgkin lenfomasının histolojik alt türü: Hastanın hangi tedavi protokoluna uygun tedavi edileceği, Hodgkin lenfomasının histolojik tipine bağlıdır (tedavi iyileştirme araştırmaları bölümüne bakınız). Hastalık evresi ve B semptomları: Hastanın hangi tedavi grubuna dahil edileceği hastalığın yaygınlığına ve B semptomlarının bulunup bulunmamasına bağlıdır. Günümüzde bu kriterler göz önüne alınarak üç tedavi grubu bulunmaktadır : Erken, orta ve ileri hastalık evresi. Tedavi bu gruplara bağlı olarak farklı yoğunlukta gerçekleştirilir. Böylelikle ilerlemiş evredeki hastalar için de iyileşme şansına olumlu etki edebilmek mümkün olabilir. Hastalığın kemoterapiye yanıtı: Radyoterapinin gerekli olup olmadığı konusu, hastalığın bu önemli kritere yani kemoterapiye verdiği yanıta bağlıdır. Hodgkin lenfoması kemoterapiye iyi yanıt verirse, günümüzde uygulanmakta olan tedavi protokollerine göre radyasyon tedavisinden feragat edilebilir. Bu konudaki kararda hastanın hangi tedavi grubunda olduğu, yani tanı esnasında hastalığın ne kadar ilerlediği bir rol oynamamaktadır. Aşağıda Hogkin lenfomalarının histolojik özellikleri, hastalık evreleri ve B semptomlarına ilişkin bilgiler sunulmaktadır. 8. Hodgkin lenfomasının şekilleri Hodgkin lenfomaları tanı esnasında belirlenen bazı belirli mikroskopik özelliklerine göre alt gruplara ayrılırlar. Uzmanlar buna sınıflama (klasifikasyon) demektedir. WHO (Dünya Sağlık Örgütü) sınıflamasına göre çocuk ve gençlerde Hodgkin lenfomasının beş değişik şekli belirlenmiştir. Aşağıda anılan son dört Hodgkin şekli, klasik Morbus Hodgkin denilen grupta ele alınırlar. Lenfosit predominant (lenfositten zengin) Hodgkin lenfoma (LPHL) Klasik Hodgkin lenfoması (Morbus Hodgkin) Hodgkin lenfoması alt tiplerine değişik sıklıkta rastlanır. Alt tipler hastalığın seyri ve iyileşme beklentisi bakımından (prognoz) kısmen birbirlerinden farklılıklar gösterirler. Bu durum özellikle

8 Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler) Sayfa 8 lenfositten zengin Hodgkin lenfoması için geçerlidir: Bu alt tip, artık kendi başına bir hastalık tablosu olarak görülmekte ve klasik Hodgkin lenfomasından farklı bir tedavi protokolüne göre tedavi edilmektedir. Öte yandan batılı ülkelerde tüm Hodgkin lenfomaları arasında % 70 oranla en sık görülen alt tip nodüler sklerozan Hodgkin lenfomadır. 9. Hastalık evreleri Hastalık evresi tedavi planlaması ve başarı şansı açısından çok önemlidir. Hastalık evresi tanı esnasında Hodgkin lenfomasının vücutta yayılma durumuna göre belirlenir: Bunda hastalanan lenf düğümlerinin sayısı ve bulundukları bölgeler önemlidir. Ayrıca lenfatik sistem dışında organlarda ve dokularda da tutulma olup olmadığı dikkate alınır. Hastalık organlara ve dokulara sıçramışsa, bu durum ekstranodal evre diye adlandırılır (E evreleri). Ekstranodal evre hastalığın seyrini olumsuz etkileyen ve bu nedenle daha yoğun tedaviyi gerektiren bir risk faktörüdür. Morbus Hodgkin aktüel Ann-Arbor sınıflama sistemine göre dört değişik hastalık evresine ayrılır: Hastalık evreleri Evre I Evre II Evre III Evre IV Tanımı Tek bir lenf düğümü bölgesinin hastalığa tutulumu (Evre I) veya: Tek bir lenf düğümü bölgesinin tutulumunun yanısıra lenfatik olmayan komşu bir organın da hastalanması, örneğin göğüs duvarı, perikard, akciğerler (Evre IE) Diyaframın tek bir tarafında bulunan iki lenf düğümü bölgesinin veya daha çok lenf bölgelerinin hastalanması (Evre II) veya: Diyaframın aynı tarafında bulunan bir veya iki lenf düğümü bölgesinin tutulumunun yanısıra lenfatik olmayan komşu bir organın da hastalanması, örneğin göğüs duvarı, perikard ve akciğerler (Evre IIE) Diyaframın her iki tarafındaki lenf düğümü bölgelerinin tutulumu (Evre III) veya: Diyaframın her iki tarafındaki lenf düğümü bölgelerinin tutulumunun yanısıra lenfatik olmayan komşu bir organın da hastalanması (Evre IIIE) ve/veya bunların yanısıra dalak tutulumunda (Evre IIIES veya IIIS) Yakın veya uzakta bulunan lenf düğümlerinin tutulmasının yanısıra bir veya birden fazla komşu ve lenfatik olmayan organın veya dokuların da tutulması (örneğin akciğerler, karaciğer, kemik iliği) E: harfi ekstranodal anlamındadır = lenf düğümlerinin dışında ve lenfatik olmayan organ veya dokuların hastalığa tutulması S: harfi İngilizce dalak anlamına gelen spleen kelimesinin baş harfidir ve dalağın da hastalığa tutulması anlamındadır

9 Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler) Sayfa 9 Yukarıda yazılı hastalık evrelerinin her biri ayrıca A veya B kategorisine ayrılır: A: Genel semptomların bulunmaması B: Aşağıdaki genel semptomların bulunması (B semptomları): Sebebi bilinmeksizin altı ayda % 10 dan fazla kilo kaybı ve/veya Sebebi bilinmeksizin veya tekrar eden 38 C üzerinde ateş ve/veya Geceleri çok terleme B semptomların bulunması, lenfatik olmayan dokuların hastalığa tutulması durumu gibi (yukarıya bakınız) hastalık seyri için olumsuz bir faktördür. Bu nedenle tedavi grubu belirlemesinde ve tedavi planlanmasında dikkate alınmalıdır. 10. Tedavi Hodgkin lenfomasından şüpheleniliyorsa veya bu şüphe kanıtlanmışsa, hasta derhal bir çocuk onkolojisi tedavi merkezine sevk edilmelidir. Oradaki yüksek kaliteli personel (doktorlar ve bakım personeli) kanser hastası çocukların tedavisi konusunda uzmandır ve en yeni tedavi yöntemlerini tanımaktadır. Klinik doktorları çalışma grupları çerçevesinde konunun uzmanı diğer meslaktaşlarıyla daima yakın bir bağlantı içerisindedir ve hastalarını beraberce geliştirdikleri ve sürekli iyileştirdikleri tedavi planlarına göre tedavi ederler. Morbus Hodgkin li hastaların tedavisinin amacı, mümkün olduğunca yüksek oranda hastaları iyileştirmek ve bunun yanısıra tedaviye bağlı yan etkileri mümkün olduğunca düşük tutabilmektir Tedavi metodları Kemotherapi: Hodgkin lenfoma tedavisinin merkezinde kemoterapi yer alır. Kemoterapi sitostatik diye adlandırılan ve hücre büyümesini frenleyen ilaçlarla tedavi demektir. Lenfoma hücrelerini yok etmek için imha etmek için tek bir ilaç yetmediğinden, değişik kemoterapi ilaçları bir arada (kombinasyon halinde - polikemoterapi) kullanılır. Böylelikle kötü huylu hücrelere karşı mümkün olan en büyük etkiye ulaşılması hedeflenir. Radyoterapi: Hastaların bir kısmında kemoterapinin ardından hastalıklı bölgelere radyoterapi (radyasyon) uygulanır. Yüksek doz kemoterapi Nadiren, örneğin hastalık normal kemoterapi ve radyoterapiye yanıt vermezse veya nüksetme olursa, ayrıca yüksek doz kemoterapi seçeneği de bulunmaktadır. Böyle bir uygulamada dayanıklı lenfoma hücrelerini de yok edecek yoğunlukta yüksek dozda sitostatik ilaç verilir. Ancak bu tedavide kan oluşturan kemik iliği hücreleri de zarar gördüğünden, ayrıca kan kök hücre nakli yapılması gerekir. Nakledilecek kan kök hücreleri genellikle tedavi öncesinde hastanın kendisinden alınır ve yüksek doz kemoterapi sonrasında hastaya nakil yoluyla geri verilir (otolog kök hücre nakli). Hodgkin lenfomu tedavisinin merkezinde kemoterapi bulunmaktadır. Bunun anlamı, hücre büyümesini önleyen ilaçlar (sitostatikler) yardımıyla tedavi uygulamaktır. Hastaların bir kısmında

10 Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler) Sayfa 10 kemoterapiden sonra hastalıklı bölgelere düşük dozajlı ışın tedavisi yani radyoterapi uygulanır. Ender vakalarda, örneğin hastalık kemoterapiye ve radyoterapiye beklenen olağan yanıtı vermezse veya hastalık tekrar nüksederse, bunların ötesinde yüksek dozajlı bir kemoterapi (yüksek dozajlı kemoterapi) ve bunun akabinde kök hücre nakli yöntemlerine başvurulabilir. Lenfosit predominant (lenfositten zengin) Hodgkin lenfoma (LPHL): Lenfosit predominant Hodgkin lenfomalı çocuk ve gençlerde bazı tedavi farklılıkları söz konusudur. Klasik Hodgkin lenfomasının aksine, LPHL lı hastalarda, hastalık henüz erken bir evredeyse (IA veya IIA), kemoterapi (ve radyoterapi) uygulamasından feragat edilebilir. Bu durum ancak tek bir lenf düğümü tutulmuşsa ve bu lenf düğümü hastayı tehlikeye atmadan ve büyük zarar vermeden cerrahi bir girişimle çıkarılabilecekse söz konusu olabilmektedir; ancak tutulmuş lenf düğümünün tamamen alınması çok önemlidir. Edinilen tecrübelere göstermiştir ki böyle hastaların üçte ikisi kemoterapi ve radyoterapi uygulanmaksızın iyileşebilmektedir. Ama bu hastalar yakın muayene ve gözlem altında tutulmalıdır (gözlem yöntemi). Nüksetme durumunda gereken tedavi uygulanır. Lenfosit predominant Hodgkin lenfomalı hastalar ilk tanı sırasında yaklaşık % 90 oranla daha IA veya IIA evrelerinde bulunurlar. Daha ileri hastalık evrelerinde olanlara klasik Hodgkin lenfomasında uygulanan tedavinin aynısı uygulanır. Önemli bilgi: Kemoterapinin hangi yoğunlukta olacağı ve ne kadar süreceği, radyoterapinin gerekip gerekmediği veya kök hücre nakli yapılıp yapılmaması konusunda verilecek karar, tanı (diyagnoz) sırasında hastalığın vücutta hangi derecede yayıldığına (hastalık evresine) ve tedaviye yanıt vermesine (prognoz) bağlıdır. Çocuk ve genç yaşlardaki hastalarda Hodgkin lenfomasının alt türünün tipi, uygulanacak tedaviyi belirlerken çok büyük önem taşımamaktadır. Bunun aksine alt tür yetişkinlere uygulanacak tedaviyi belirlerken daha büyük önem taşımaktadır (bakınız LPLH istisnası) Tedavi süreci <strong>kemoterapi </strong> Klasik Morbus Hodgkin hastaları için kemoterapi prensip olarak birkaç tedavi döngüsünden (kemoterapi bloklarından) oluşmaktadır. Döngü sayısı ve dolayısıyla tedavi yoğunluğu öncelikle hastalık evresine ve belirlenen tedavi grubuna bağlıdır. Genel olarak aşağıda tanımlanan kemoterapiler uygulanır: Erken evredeki hastalar (tedavi grubu I): iki kemoterapi bloğu Orta evredeki hastalar (tedavi grubu 2): dört kemoterapi bloğu İleri evredeki hastalar (tedavi grubu 3): altı kemoterapi bloğu Her bir tedavi bloğu (döngüsü) yaklaşık iki hafta sürer. Değişik tedavi bloklarında hastaya farklı ilaç kombinasyonları verilir. Günümüzde genel olarak örneğin şu ilaçlar verilmektedir:

11 Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler) Sayfa 11 Prednison, Vincristin, Adriamycin (Doxorubicin) ve Etoposid (kısaca: OEPA) veya Prednison, Vincristin, Siklofosfamid ve Dacarbazin (kısaca: COPDAC). Bloklar arasında yaklaşık iki hafta ara verilir. Tedavi sırasında veya bitiminde nüks olmazsa, kemoterapinin toplam süresi iki ile altı ay arasındadır <strong>radyoterapi</strong> Güncel tedavi protokollerine göre hastaların yaklaşık yarısı için kemoterapinin ardından tümörlü bölgeye radyoterapi uygulanmaktadır. Yakın zamana kadar Radyoterapi uygulanması kararı için hastanın hangi tedavi grubunda olduğuna bakılırdı; günümüzde artık kemoterapiye alınan yanıta bakılmaktadır. İki kemoterapi bloğundan sonra yapılan PET (pozitron emisyon tomografisi) tetkiki sonucuna göre iyi yanıt alınan hastalara, hangi grupta olduklarına bakılmaksızın radyoterapi uygulanmamaktadır. Bu çerçevede tanı esnasındaki büyüklüğe oranla tümör en az % 50 boyutta küçülürse ve geri kalan tümörün içinde canlı tümörlü hücreler bulunmuyorsa, yani PET negatif ise, yanıt iyi sayılmaktadır. Radyoterapi genellikle kemoterapiden iki hafta sonra başlar. Standart radyasyon dozu toplam 20 Gy olarak belirlenmiştir. Ama ilk iki kemoterapi bloğundan sonra tümör % 70 ten daha az küçülürse veya hala büyük bir tümör kütlesi mevcutsa (hacim 100 ml üzerinde), radyasyon dozajı 30 Gy düzeyine çıkarılabilir. Radyoterapi uygulanan bölgenin etrafındaki sağlıklı dokuyu koruyabilmek amacıyla, radyasyon dozu bir defada verilmez; dozlar küçük porsiyonlar halinde 1,8 Gy düzeyinde verilir. Radyasyon uygulama süresi radyoterapi seansı başına iki ile üç hafta kadar sürer. Hafta sonlarında genellikle radyoterapi uygulanmaz. 11. Tedavi iyileştirme araştırmaları ve veri bankası Almanya da klasik tip Hodgkin lenfomalı hastaların tedavisi, prensip olarak tedavi iyileştirme araştırmaları kapsamında gerçekleştirilir. Araştırmaların hedefi, hastaları en güncel bilimsel veriler ışığında tedavi etmek ve aynı zamanda tedavi yöntemlerini iyileştirmek ve geliştirebilmektir senesi başına kadar Almanya da uluslararası katılımcıların da katkısıyla iki aktif tedavi araştırması bulunmaktaydı: EuroNet-PHL-CI araştırması: Klasik tür Hodgkin lenfomalı çocuk ve genç hastaların tedavisi için ve EuroNet-PHL-LPI araştırması: Nodüler lenfosit predominant Hodgkin lenfomalı çocuk ve genç hastaların tedavisi için. Almanya daki EuroNet-PHL-C1 araştırması Ocak 2012 den beri artık yeni hasta kabul etmemektedir. Diğer Avrupa ülkelerinde ise araştırma 2013 ocak ayına kadar sürmektedir. Takip eden yeni bir araştırma başlatılana kadar ilk defa klasik Morbus Hodgkin hastalığına yakalanan çocuk ve gençler bir veri kayıt bankasında kaydedilirler; bunların tedavileri bilimsel araştırma kapsamında olmaksızın da en iyi düzeyde gerçekleştirilecektir. Bunlara uygulanacak tedavi, şimdiye kadarki araştırmanın tedavi protokollerine göre planlanacaktır.

12 Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler) Sayfa 12 EuroNet-PHL-LP1 araştırması ise halen aktiftir. Araştırmaya nodüler lenfosit predominant Hodgkin lenfomalı erken evre (IA ve IIA evrelerindeki) 18 yaşına kadar olan hastalar kabul edilmektedir. Araştırma Avrupa çapında çok sayıda çocuk kliniğinde ve pediatrik onkoloji tedavi merkezlerinde sürdürülmektedir. Daha ileri yaşlardaki nodüler lenfosit predominant Hodgkin lenfomalı hastalar için bir araştırma bugün için mevcut değildir. Ama bunların tedavileri, klasik Hodgkin lenfoması gibi yapılmaktadır. Araştırmanın uluslararası veri kayıt bankası ve Almanya araştırma merkezi Halle Üniversite Kliniğindeki Çocuk Hastalıkları Tedavi Merkezinde bulunmaktadır; araştırma Prof. Dr. Med. Dieter Körholz başkanlığında yürütülmektedir. 12. Hastalığın tekrar nüksetmesi Almanya da her sene yaşları 18 in altında takriben 150 kadar çocuk ve gençte ilk defa Hodgkin lenfomu hastalığı teşhisi konulmaktadır. Almanya nın Halle kentindeki Morbus Hodgkin Araştırma Merkezi verilerine göre, bugün için ilk tedavi kapsamında aslında çok yüksek iyileşme oranlarına ulaşılmasına karşın, bu 150 kadar hastanın senede takriben % 7 kadarında hastalık tekrar nüksetmektedir (residif). Bunun anlamı her onbeş çocuk ve gençten biri residif olmaktadır. Residifli hastaların iyileşme beklentisi diğerlerine kıyasla genellikle daha az başarılı sonuç vermektedir. Buna rağmen bunların çoğunluğunda yoğun terapi yardımıyla uzun süreli başarılı tedavi hedefine ulaşılabilmektedir. Günümüzdeki ve gelecekteki terapi iyileştirme araştırmasının ortak hedefi, residifli hastaların iyileşme beklentisini yükseltebilmektir. Residif tedavisi, başlangıç tedavisindeki gibi radyoterapi ve kemoterapi uygulamalarından oluşmaktadır. Hastaların bir kısmında yüksek dozajlı kemoterapi ve bunun sonrasında kök hücre nakli uygulaması gerekmektedir. Hangi hasta için hangi tedavinin uygulanması, birinci derecede yeniden nüksetme yani residifin ne zaman görülmesine ve hastaya hangi ilk tedavinin uygulanmış olmasına bağlıdır. 13. Tedavi başarısı (Prognoz) Hodgkin lenfomalı çocuk ve gençlerin iyileşme şansları (prognoz) çok iyi sayılır. Morbus Hodgkinli hastaların tanı esnasında hastalığın evresine bakılmaksızın, % 95 inden fazlası yani on hastanın en az dokuzu, bugün uygulanan modern araştırma ve inceleme yöntemleriyle ve yoğun standart kombinasyonlu kemoterapiler yardımıyla uzun süreli olarak iyileştirilmektedir. Bu hedefe ancak hastanın bulunduğu tedavi grubuna ve hastalık durumuna uygun tedavi yoğunluğu (kemoterapi blok sayısı, radyoterapi) gerçekleştirilebilirse ulaşılabilmektedir. İleri evrelerdeki hastalarda bu hedefe ulaşabilmek için (tedavi grubu II ve III) daha yoğun tedaviye gerek duyulmaktadır. Halle Morbus Hodgkin Araştırma Merkezinin verilerine göre Hodgkin lenfomalı hastaların (18 yaşından küçüklerde) yaklaşık % 11 kadarında rezidiv yani nüks olmaktadır. Buna rağmen genellikle nüks durumunda da uzun vadeli prognoz (tedavi başarısı) ve iyileşme hedefine ulaşılabilmektedir. Ancak bu durum, nüksün zamanlaması ile ilgilidir. Nüksü tedaviden sonraki bir seneden sonra

13 Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler) Sayfa 13 olan hastalara ikinci bir kemoterapi ve radyoterapi uygulanırsa, çok iyi tedavi başarı şansları bulunmaktadır (on yıllık sağ kalım % 90 üzerinde). Öte yandan erken (tedaviden üç ile dört ay kadar sonra) residiv (nüks) olan hastalarda tedavi başarısını yükseltebilmek için daha yoğun tedavi gerekebilir (yüksek doz kemoterapi ve otolog kök hücre nakli). Uyarı: Yukarıda sözü edilen iyileşme oranları istatiksel verilerdir. Bunlar Hodgkin lenfomalı çocuk ve gençlerin büyük bölümü için yalnızca genel anlamda önemli ve gerçeğe uygun bir ifadedir. Bir hastanın iyileşeceği veya iyileşmeyeceği konusunda istatistiğe dayanarak bir şey söylemek mümkün değildir. Ama burada sunulan istatistik veriler, iyileşme ihtimalini gerçekci olarak tahmin edebilmede yararlı olabilir.

14 Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler) Sayfa 14 Kaynakça [1] Claviez A Morbus Hodgkin, in: Gutjahr P (Hrsg.): Krebs bei Kindern und Jugendlichen Deutscher Ärzte-Verlag Köln, 5. Aufl. 2004: , isbn [2] Claviez A Hodgkin-Lymphom, Interdisziplinäre Leitlinie der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie 2007, Lymphom_ _ pdf uri [3] Dörffel W, Schellong G Morbus Hodgkin, in: Gadner H, Gaedicke G, Niemeyer CH, Ritter J: Pädiatrische Hämatologie und Onkologie Springer-Verlag, 2006: , isbn [4] Gadner H, Gaedicke G, Niemeyer CH, Ritter J (Hrsg.) Pädiatrische Hämatologie und Onkologie., Springer-Verlag 2006, book/ uri [5] Kaatsch P, Spix C. Registry - Annual Report 2008 (Jahresbericht 2008 des Deutschen Kinderkrebsregisters), Technischer Bericht, Universität Mainz 2008, index.html uri [6] Körholz D, Kluge R, Wickmann L, Hirsch W, Lüders H, Lotz I, Dannenberg C, Hasenclever D, Dörffel W, Sabri O Importance of F18-fluorodeoxy-D-2-glucose positron emission tomography (FDG-PET) for staging and therapy control of Hodgkin's lymphoma in childhood and adolescence - consequences for the GPOH-HD 2003 protocol, Onkologie 2003 ;26(5):489-93, pubmed [7] Körholz D, Claviez A, Hasenclever D, Kluge R, Hirsch W, Kamprad F, Dorffel W, Wickmann L, Papsdorf K, Dieckmann K, Kahn T, Mauz-Korholz C, Dannenberg C, Potter R, Brosteanu O, Schellong G, Sabri O The concept of the GPOH-HD 2003 therapy study for pediatric Hodgkin's disease, Klin Padiatr 2004;216: , pubmed [8] Mauz-Körholz C,Gorde-Grosjean S,Hasenclever D,Shankar A,Dörffel W,Wallace WH,Schellong G,Robert A,Körholz D,Oberlin O,Hall GW,Landman-Parker J Resection alone in 58 children with limited stage, lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma-experience from the European network group on pediatric Hodgkin lymphoma., Cancer ;110(1):179-85, pubmed [9] Schellong G,Dorffel W,Claviez A,Korholz D,Mann G,Scheel-Walter HG,Bokkerink JP,Riepenhausen M,Luders H,Potter R,Ruhl U,DAL/GPOH Salvage therapy of progressive and recurrent Hodgkin's disease: results from a multicenter study of the pediatric DAL/ GPOH-HD study group., Journal of clinical oncology 2005 ;23(25):6181-9, pubmed

15 Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler) Sayfa 15 Sözlük anamnez bilgisayar tomografisi biyopsi B-lenfosit ekokardiyografi elektrokardiyografi enfeksiyon genetik görüntüleme metodları hücre Hastalık geçmişi, öyküsü; hastalık belirtilerinin gelişmesi; hastalığın mevcut durumu ve geçmişiyle ilgili bilgilerin tümü. Doktorun hastasıyla yapacağı anamnez konuşmasında, şikayetlerinin başlaması, seyri ve risk faktörleri (örneğin irsi hastalık durumu söz konusu olup olmadığı) sorulur, araştırılır ve açıklanır. Röntgenle diyagnostik teşhis yöntemidir; görüntüleme metodudur. Vücudun bir kısmının veya bir organın çeşitli açılardan çekilen röntgen filmlerinin bilgisayar destekli değerlendirilmesini sağlar. Bu yöntemle vücudun değişik kesimlerinden tomogram denilen uzunlamasına veya çapraz kesit görüntüler elde edilir. Mikroskopik inceleme amacıyla doku numunesi alınmasına biyopsi denir. Biyopsi işlemi örneğin içi boş bir iğne ile ponksiyon şeklinde, pense, sonda veya benzeri doku koparıcı özel bazı tıbbi enstrümanların kullanılmasıyla veya skalpel (küçük bisturi) ile ameliyat yoluyla gerçekleştirilir. Lenfositlerin bir alt grubudur; kemik iliğinde (İngilizcesi: bone marrow) oluşurlar; hastalık unsur ve tetikçilerinin tanınmasından ve bunlara karşı antikor oluşturulmasından sorumludurlar. Kalbin ultrasonla muayenesi; Kalp fonksiyonunu değerlendirmek hedefiyle ultrasonla yapılan bir muayenedir; bundan kasıt, kalp kapakçıklarının konumunu, kalp kasının duvar kalınlığını, pompalanan kanı hacmini vesaire ölçmektir. Kalbin elektriksel aktivitesini ölçme metodu. Örneğin bakteri, virüs ve mantar gibi en küçük organizmaların vücuda girip orada çoğalmaları. Vücuda giren bu organizmaların özelliklerine ve kişinin savunma durumuna göre enfeksiyonları takiben değişik enfeksiyon hastalıkları oluşabilir. Genlerin irsilik yani kalıtsallık özelliği; irsiyet Vücudun iç kesimlerinden görüntü elde edilmesini sağlayan metodlar. Bunların bazıları örneğin ultrason ve röntgen muayeneleri, bilgisayar tomografisi, manyetik rezonans tomografisi ve sintigram metodlarıdır. Organizmaların en küçük yapı taşı ve fonksiyon birimidir; metabolizma özelliğine sahiptir; uyarılara cevap verebilme, irade

16 Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler) Sayfa 16 dışı kas hareketi yapabilme ve çoğalabilme özelliğine sahiptir. Her hücrenin bir hücre çekirdeği ve zitoplazma denilen bir hücre vücudu vardır; dışarıya karşı diyafram gibi bir hücre zarıyla sınırlıdır. kan grubu kemik iliği Kanı oluşturan maddelerin, kan ve diğer doku hücrelerindeki hücre zarlarının irsi ve genellikle stabil yani dayanıklı yapısal özellikleri (örneğin AB sıfır kan grubu). Kan maddelerinin her naklinden önce, örneğin lösemili veya anemili hastalarda, bağışlanan kanın grubunun, hastanın kanıyla uyuşup uyuşmadığı kontrol edilmelidir; aksi takdirde uyuşmazlık ve kabullenmeme reaksiyonu olabilir. Kan uyuşmazlığı halinde, kendisine kan nakli yapılanın kırmızı kan parçacıkları, nakledilen kanın serumuna temas edince pıhtılaşır ve topaklanır (antigen antikor reaksiyonu). Kan oluşturulan yer. İçi boş kemiklerin içini dolduran (örneğin omurga, leğen ve bacak kemiklerinde, kaburgalarda, göğüs ve köprücük kemiklerinde bulunan) süngerimsi ve çok kanlı bir doku. Kemik iliğindeki ilkel kan hücrelerinden (kan kök hücrelerinden) olgun kan hücrelerinin tüm çeşitleri oluşur. kemoterapi Organizmadaki tümör hücrelerinin frenlenmesi amacıyla kemoterapötik veya sitostatik denilen türden ilaçların kullanılması. kök hücre nakli lenfatik sistem lenf düğümleri lenfom Kan oluşturan (hematopoetik) kök hücrelerin kemoterapi yuluyla ön hazırlanmalarından, ışınlanmalarından veya immünsuprasyondan sonra alıcıya nakledilmesi. Kök hücreleri kemik iliğinden veya kan damarlarından elde edilirler. Kemik iliğinden elde edilen kök hücrelerin nakline kemik iliği kök hücre nakli denir. Kan damarlarından elde edilen kök hücrelerinin nakline ise perifer kök hücre nakli denir. Nakledene yani bağışlayana bağlı olarak iki kök hücre nakli şekli bulunmaktadır: Allogen ve otolog kök hücre nakli. Lenfatik damarlar, lenfatik damar kökleri, lenfatik boğumlar, lenfatik dokular (bağ dokusu, mukoza ve bezelerdeki lenfositler) ve lenfatik organlar (dalak, genizdeki bademcikler, kemik iliği, timüs bezesi) için kullanılan toplam terimdir. Vücudun kendine has korunma sistemine ait küçük organlar; mercimek veya fasülye büyüklüğündeki bu organlar vücudun birçok yerlerinde görülürler. Vücut doku sıvısının (lenf sıvısı) filtreleme istasyonları olarak görev yaparlar; immün (bağışıklık) sisteminin hücrelerini bulundururlar. Değişik nedenlere bağlı olarak lenf düğümlerinde görülen şişkinliklere verilen isim.

17 Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler) Sayfa 17 lenfosit Non-Hodgkin Lenfomu positron emisyon tomografisi prognoz prognoz faktörleri radyoterapi radyoterapi residif semptom sintigrafi Akyuvar denilen ve vücudun savunmasından, özellikle virüslere karşı korunmasından sorumlu beyaz kan parçacıklarının bir alt grubu. B ve T lenfositler bulunmaktadır. Bunlar kemik iliğinde oluşturulurlar, ama ancak lenfatik doku içerisinde (örneğin lenf boğumlarında, dalakta, timüs bezesinde) tam işlev görecek şekilde olgunlaşırlar. Lenf yollarıyla kana karışırlar ve orada esas görevlerini yerine getirirler. Vücudun lenfatik sisteminin, esas belirtilerinden biri olarak lenf boğumlarında şişkinliklere neden olan, büyük bir kötü huylu hastalık grubuna verilen isimdir. NHL hastalıkları, Hodgkin lenfomunda olduğu gibi, maligne yani kötü huylu lenfomlardır. Çocuk ve genç yaştaki kötü huylu hastalıkların takriben % 7 kadarını oluştururlar. Nükleer tıbbın bir görüntüleme metodu; vücuda bir radyoaktif madde verilir, bu madde bir süre sonra madde değişimine uğrar; bu süreç esnasında vücudun veya bazı organlarının kesit resimleri elde edilir. Bu metod, positron emisyon tomografisi metodu diye adlandırılır. Öngörü; hastalığın olası gelişmesine yönelik tahmin veya beklenti; tedavi başarı öngörüsü. Hastalığın muhtemel gelişmesini kestirebilmeye yardımcı öngörü faktörleri. Kötü huylu hastalıkların tedavisi amacıyla iyonize edici ışınların kontrollü kullanılmaları. Kötü huylu hastalıkların tedavisi amacıyla iyonize edici ışınların kontrollü kullanılmaları. Residif olmak; iyileştikten sonra bir hastalığın yeniden ortaya çıkması, nüksetmesi. hastalık belirtisi Radyoaktif işaretlenmiş maddelerin zerkedilmesi yardımıyla iç organların veya dokuların içini görüntüleyen ve bunların fonksiyonlarını yani aktivitelerini görülebilir hale getiren bir nükleer tıp muayene yöntemidir; görüntüleme örneğin bir röntgen filmi üzerinde gerçekleşebilir. Bu suretle elde edilen siyah beyaz resimlerin kaydedilip incelenebilir hale getirilmesine sintigram denir. Muayene edilecek organa ve zerkedilecek kimyasal maddeye bağlı olarak değişik sintigrafi çeşitleri bulunmaktadır.

18 Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler) Sayfa 18 sitostatik terapi iyileştirme araştırması virüs yüksek dozajlı kemoterapi Hücre büyümesini frenleyici ilaçlar. Değişik ve özellikle bölünerek çoğalan kanser hücrelerinin metabolizmasına etki ederek bu kötü huylu hücreleri imha eder ve veya bunların çoğalmasını önler veya önemli boyutta frenler. Hastaların en iyi düzeyde tedavisini hedefleyen ve aynı zamanda tedavi imkanlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yarayan kontrollü klinik araştırmaları. Terapi iyileştirme araştırmaları bir yandan hastayı iyileştirme şansını arttırmayı hedefler, öte yandan tedaviye bağlı yan ve geç etkilerin azaltılmasını sağlamaya çalışır. Virüsler kendine has metabolizması bulunmayan enfeksiyonlu hastalık partikelleridir ve taneciklerdir; çoğalabilmek için konak hücrelere ihtiyaç duyarlar; bu hücrelere çoğu zaman hastalık tetikleyici olarak etki ederler ve onları enfeksiyonlara yol açarlar. Kanserli hücrelerin hepsini imha etmek hedefiyle hücre büyümesini frenleyici bir veya birden fazla ilacın (sitostatiklerin) yoğun ve yüksek bir dozajda vücuda zerkedilmesi. Bu işlem esnasında kemik iliğindeki kan oluşturma sistemi de bundan zarar gördüğünden, bu tedavinin ardından hastanın kendisinden alınan (otolog) veya bir bağışçıdan alınan (allogen) kan kök hücrelerinin nakli gerekmektedir.

Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler)

Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler) www.kinderkrebsinfo.de Hodgkin Lenfomu (Kısa Bilgiler) Copyright 2013 Competence Network Paediatric Oncology and haematology yazar: Dipl.-Biol. Maria Yiallouros, üzerinde oluşturulan 2009/02/05, editör:

Detaylı

Nöroblastom (Kısa Bilgiler) (Neuroblastom)

Nöroblastom (Kısa Bilgiler) (Neuroblastom) www.kinderkrebsinfo.de Nöroblastom (Kısa Bilgiler) (Neuroblastom) Copyright 2013 Competence Network Paediatric Oncology and haematology yazar: Maria Yiallouros, üzerinde oluşturulan 2009/02/11, editör:

Detaylı

Ependimom (Kısa Bilgiler)

Ependimom (Kısa Bilgiler) www.kinderkrebsinfo.de Ependimom (Kısa Bilgiler) Copyright 2013 Competence Network Paediatric Oncology and haematology yazar: Dr. med. Gesche Tallen / Dipl. Biol. Maria Yiallouros, üzerinde oluşturulan

Detaylı

Yumuşak Doku Sarkomları ve Nadir Yumuşak doku Tümörleri (Kısa Bilgiler)

Yumuşak Doku Sarkomları ve Nadir Yumuşak doku Tümörleri (Kısa Bilgiler) www.kinderkrebsinfo.de Yumuşak Doku Sarkomları ve Nadir Yumuşak doku Tümörleri (Kısa Bilgiler) Copyright 2013 Competence Network Paediatric Oncology and haematology yazar: Dipl. Biol. Maria Yiallouros,

Detaylı

Düşük Habislikte Gliom - Kısa Bilgiler (Niedrigmalignes Gliom)

Düşük Habislikte Gliom - Kısa Bilgiler (Niedrigmalignes Gliom) www.kinderkrebsinfo.de Düşük Habislikte Gliom - Kısa Bilgiler (Niedrigmalignes Gliom) Copyright 2013 Competence Network Paediatric Oncology and haematology yazar: Dipl. Biol. Maria Yiallouros; Dr. med.

Detaylı

Retinoblastom (Kısa Bilgiler)

Retinoblastom (Kısa Bilgiler) www.kinderkrebsinfo.de Retinoblastom (Kısa Bilgiler) Copyright 2013 Competence Network Paediatric Oncology and haematology yazar: Maria Yiallouros, üzerinde oluşturulan 2011/07/19, editör: Dr. med. Ebrus

Detaylı

Ewingsarkomu (Kısa Bilgiler)

Ewingsarkomu (Kısa Bilgiler) PDF_Vorlage_TREwingsarkomu.doc Seite 1 von 18 www.kinderkrebsinfo.de Ewingsarkomu (Kısa Bilgiler) Copyright 2012 Kompetenznetz Pädiatrische Onkologie und Hämatologie Yazar: Dipl.-Biol. Maria Yiallouros,

Detaylı

Primer İmmun Yetmezlikleri Hakkında Bilgilendirmeler Hemofagozitoz Sendromlu Hastalar İçin Bilgilendirme

Primer İmmun Yetmezlikleri Hakkında Bilgilendirmeler Hemofagozitoz Sendromlu Hastalar İçin Bilgilendirme Primer İmmun Yetmezlikleri Hakkında Bilgilendirmeler Hemofagozitoz Sendromlu Hastalar İçin Bilgilendirme 1. Hemofagozitoz sendromu nedir? 2. Bu hastalığa hangi sıklıkta rastlanır? 3. Bu hastalığın sebepleri

Detaylı

Pomalidomid (Imnovid)

Pomalidomid (Imnovid) Pomalidomid (Imnovid) Hastalar ve Yakınları İçin Bir Hasta Kılavuzu 2. baskı Türkçe Yayınlayan LHRM e. V. (Rhein-Main Lösemi Yardım Derneği) Falltorweg 6 D-65428 Rüsselsheim Telefon: + 49 / (0) 61 42 /

Detaylı

Meme Kanseri. Erken Teşhis - Tedavi - Tedavi Sonrası Bakım

Meme Kanseri. Erken Teşhis - Tedavi - Tedavi Sonrası Bakım Info>Reihe Meme Kanseri Erken Teşhis - Tedavi - Tedavi Sonrası Bakım Impressum Herausgeber: Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen e.v. Autoren: Team des Brustzentrums der Universitätsklinik Düsseldorf:

Detaylı

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır.

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 06.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Non-Hodgkin Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder.

Detaylı

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma, lenfatik

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MULTİPLE MYELOMA, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİLERİ SIRASINDA GÖZLENEN İLAÇ

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

Lenfoma lenfatik sistem içinde gelişen bir grup kan kanserinin adıdır. Hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfoma iki ana tip lenfomadır.

Lenfoma lenfatik sistem içinde gelişen bir grup kan kanserinin adıdır. Hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfoma iki ana tip lenfomadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma lenfatik

Detaylı

Miyelom. Temel Kılavuzunuz

Miyelom. Temel Kılavuzunuz Miyelom Temel Kılavuzunuz Yayınlayan Myeloma Euronet AISBL, Myelom Hasta Grupları Avrupa Bağlantı Birliği Myeloma Euronet Belçika da kayıtlı kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur (Association

Detaylı

Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir. hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel

Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir. hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel AKCİĞER KANSERİ! Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel olarak sıklığı giderek artmış ve dünyada en sık görülen kanser türü

Detaylı

Hayat kurtarmak güzeldir. Kök Hücre Vericileri Için Bilgiler

Hayat kurtarmak güzeldir. Kök Hücre Vericileri Için Bilgiler Hayat kurtarmak güzeldir. Kök Hücre Vericileri Için Bilgiler Gelecekte bir gün hiç kimsenin kan kanserine yenik düşmemesi en büyük amacımız. Bu yolda verdiğimiz mücadelede bizi desteklediğiniz için size

Detaylı

Romatoid Artrit. Hayatı aktif yaşamak. Hastalar için danışma el kitabı.

Romatoid Artrit. Hayatı aktif yaşamak. Hastalar için danışma el kitabı. Romatoid Artrit. Hayatı aktif yaşamak. Hastalar için danışma el kitabı. Değerli Hastamız, İçindekiler Hastalıkla ilgili bilgiler 04 Tedaviyle ilgili bilgiler 24 Romatoid artrit ile yaşamak 44 Sözlük 58

Detaylı

Bizde Böbrek Kanseri var

Bizde Böbrek Kanseri var 2011 Baskısı Böbrek Kanseri Derneği Sunar... Bizde Böbrek Kanseri var Hastalar ve aileleri için pratik bir rehber. Böbrek Kanseri Derneği KidneyCancer.org ÖNSÖZ Hastalar, aileleri ve bakıcıları için hazırlanmış

Detaylı

Primer İmmun Yetmezlikleri Hakkında Bilgilendirmeler. Antikor Yetmezliği Terapisi Hakkında Hasta Bilgilendirmesi

Primer İmmun Yetmezlikleri Hakkında Bilgilendirmeler. Antikor Yetmezliği Terapisi Hakkında Hasta Bilgilendirmesi Primer İmmun Yetmezlikleri Hakkında Bilgilendirmeler Antikor Yetmezliği Terapisi Hakkında Hasta Bilgilendirmesi Güncelleme: 11/2010 1. Antikor yetmezliği terapisi nedir? 2. Bende veya çocuğumda neden bir

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

HEPATIT C HASTALARI İÇİN BİLGİ BROŞÜRÜ. Şifa bulmanız mümkün ve iyileşme şansınız her zamankinden çok daha iyi.

HEPATIT C HASTALARI İÇİN BİLGİ BROŞÜRÜ. Şifa bulmanız mümkün ve iyileşme şansınız her zamankinden çok daha iyi. HEPATIT C HASTALARI İÇİN BİLGİ BROŞÜRÜ Şifa bulmanız mümkün ve iyileşme şansınız her zamankinden çok daha iyi. Önsöz Sevgili okurumuz, Hepatit C enfeksiyonunu kapmış olduğunuzu henüz öğrenmiş olabilirsiniz.

Detaylı

Kolon ve Rektum Kanserleri Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Kolon ve Rektum Kanserleri Hakkında Bilmek İstedikleriniz Kolon ve Rektum Kanserleri Hakkında Bilmek İstedikleriniz Kolon ve Rektum Kanserleri Hakkında Bilmek İstedikleriniz Kanserle Dans Derneği Yayınları Eylül - 2013 İçindekiler 01 02 03 04 06 08 09 10 11

Detaylı

Miyelodisplastik Sendromları Anlamak: Hasta Kılavuzu

Miyelodisplastik Sendromları Anlamak: Hasta Kılavuzu TURKISH Miyelodisplastik Sendromları Anlamak: Hasta Kılavuzu Editör Dr. John M. Bennett Emekli Prof. Dr. John M. Bennett Tıp, Laboratuar Tıbbı ve Patolojide Onkoloji Dalları, Rochester Üniversitesi Tıp

Detaylı

Altıncı Sürüm. Umut Yolculuğuna Katılın. the myelodysplastic syndromes foundation, inc.

Altıncı Sürüm. Umut Yolculuğuna Katılın. the myelodysplastic syndromes foundation, inc. TURKEY Umut Yolculuğuna Katılın. Altıncı Sürüm the myelodysplastic syndromes foundation, inc. Eisai, Celgene ve Novartis tarafından sağlanan eğitim bağışlarıyla desteklenmiştir. Miyelodisplastik Sendromları

Detaylı

Şekil 1. Prostat ve komşu organları izlenmektedir.

Şekil 1. Prostat ve komşu organları izlenmektedir. PROSTAT KANSERİ Prostat kanseri en sık rastlanan kanser tiplerinden biridir (cilt kanserinden sonra). Amerika Birleşik Devletleri nde yapılan çalışmalarda prostat kanserinin en fazla 50 yaş üzeri erkeklerde

Detaylı

Talidomid. Thalidomide Pharmion TM 50 mg Sert Kapsül Hastalar ve Yakınları İçin Kılavuz

Talidomid. Thalidomide Pharmion TM 50 mg Sert Kapsül Hastalar ve Yakınları İçin Kılavuz Talidomid Thalidomide Pharmion TM 50 mg Sert Kapsül Hastalar ve Yakınları İçin Kılavuz Yayınlayan Myeloma Euronet AISBL Miyeloma Hasta Grupları Avrupa Bağlantı Birliği Myeloma Euronet kuruluşu Belçika

Detaylı