ULUSAL UYUŞTURUCU POLİTİKA VE STRATEJİ BELGESİ NİN UYGULANMASI İÇİN ULUSAL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL UYUŞTURUCU POLİTİKA VE STRATEJİ BELGESİ NİN UYGULANMASI İÇİN ULUSAL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI"

Transkript

1 ULUSAL UYUŞTURUCU POLİTİKA VE STRATEJİ BELGESİ NİN UYGULANMASI İÇİN ULUSAL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI Ankara-2013

2 T.C. BAŞBAKANLIK ULUSAL UYUŞTURUCU POLİTİKA VE STRATEJİ BELGESİ NİN UYGULANMASI İÇİN ULUSAL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI ( ) Ankara-2013

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 7 GENEL ESASLAR Amaç Kapsam Dayanak Çeşitli Hususlar Uygulama Esasları Değerlendirme Metotları Yürürlük EK-1: GÖREVLİ KUTEM LER EK-2: FAALİYETLER Arz Azaltımı Talep Azaltımı Uluslararası İşbirliği Bilgi Toplama, Araştırma, Değerlendirme Koordinasyon... 30

4 T.C. BAŞBAKANLIK ULUSAL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI KISALTMALAR KPL : Kriminal Polis Laboratuvarları AIDS : Bağışıklık Yetmezliği Sendromu AMATEM : Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi ARQ : Yıllık Raporlama Anketi ASPB : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı CARICC : Orta Asya Bölgesel Bilgi ve Koordinasyon Merkezi CTEGM : Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü DSDB : Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı ECO : Ekonomik İş birliği Örgütü EDB : Eğitim Daire Başkanlığı EGM : Emniyet Genel Müdürlüğü EMCDDA : Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi GMGM : Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü HIV : İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü INCB : Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu İŞKUR : Türkiye İş Kurumu JGK : Jandarma Genel Komutanlığı JKDB : Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı KOM : Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KUTEM : Kurumsal Temas Noktası MASAK : Mali Suçları Araştırma Kurulu MEB : Milli Eğitim Bakanlığı ÖERHGM : Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü RTÜK : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu SAMBA : Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı SELEC : Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu SQ : Yapılandırılmış Anket ST : Standart Tablo SUT : Sağlık Uygulama Tebliği TAIEX : Teknik Destek Bilgi Değişimi TCK : Türk Ceza Kanunu TMO : Toprak Mahsulleri Ofisi TRT : Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu TUBİM : Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi UNODC : Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi USVS : Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Y-ARDEF : Yetişkin Araştırma ve Değerlendirme Formu 4 5

5 T.C. BAŞBAKANLIK ULUSAL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI GİRİŞ Başbakan tarafından onaylanarak yürürlüğe giren ve yıllarını kapsayan Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Belgesi paralelinde, bu süre zarfında ulaşılmak istenen hedefler ve bunları gerçekleştirmek için yapılması gereken eylemlerin detaylı olarak yer aldığı iki ayrı Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın katkı ve mutabakatı ile hazırlanmış ve uygulanma süreleri tarihi itibariyle sona ermiştir. Yeni hazırlanan 3. Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı da, Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi ne ( ) paralel olarak, uyuşturucu sorununun arz azaltımı ve talep azaltımı süreçlerine yönelik dengeli bir yaklaşımı benimsemektedir. 6 7

6 T.C. BAŞBAKANLIK ULUSAL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI GENEL ESASLAR 1. Amaç Bu Eylem Planı; Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi ( ) nde belirlenen stratejik hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için, toplumdaki uyuşturucu madde kullanımının ve uyuşturucu bağlantılı suçların önlenmesini ayrıca uyuşturucu maddelerin topluma ve toplum sağlığına verdiği zararların azaltılarak tedavi olanaklarının iyileştirilmesinin sağlanmasını amaçlamaktadır. 2. Kapsam Üçüncü Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı, bu belgede KUTEM (Kurumsal Temas Noktası) olarak anılan Bakanlık kamu kurum ve kuruluşlarının uyuşturucu ile mücadelenin arz azaltımı, talep azaltımı, uluslararası işbirliği, bilgi toplama, araştırma, değerlendirme ve koordinasyon alanlarındaki görev ve faaliyetlerini kapsar. 3. Dayanak Bu Eylem Planı ikinci Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi ( ) ne dayanılarak, TUBİM tarafından ilgili tüm kurumlarımızın katkı ve mutabakatı ile hazırlanmıştır. 4. Çeşitli Hususlar 4.1. Uygulama Esasları Bu belge, TUBİM tarafından, ilgili kurum ve kuruluşların ve alanda çalışan uzmanların görüş ve desteğinde hazırlanmış ve ortak mutabakatla tamamlanmıştır. Belgede öngörülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden ve belgeye uyulmasından, bu belge ile kendilerine görev ve sorumluluk verilen tüm kurum ve kuruluşlar münferiden sorumludur. Planda yer alan herhangi bir faaliyette sorumlu kurum olarak belirlenen kurum, icracı kurumlarla ve gerektiğinde diğer kurumlarla da irtibata geçerek, o faaliyetin işbirliği halinde yerine getirilmesinden sorumludur. Üçüncü Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı nda gerçekleştirilemeyen faaliyetlere, 2016 yılında hazırlanacak bir sonraki Eylem Planında yeniden yer verilmesi hususu değerlendirilir. Yeni Eylem Planı nın hazırlanmasında, önceki Eylem Planının Ana Değerlendirme ndan da faydalanılır. Dördüncü Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı, üçüncü Eylem Planı nın ana değerlendirilmesini müteakip, en geç üç ay içerisinde, TUBİM tarafından, ilgili kurumların katkı ve mutabakatı ile hazırlanarak onay için Başbakanlığa sunulur. Plandaki faaliyetlerin zaman çizelgelerine uygun olarak gerçekleştirilebilmeleri için gerekli olan mali kaynaklar, sorumlu kurumların bütçelerinden karşılanır. Sorumlu kurumlar kendi bütçe hazırlıkları sırasında Eylem Planının gerektirdiği ihtiyaçları da göz önünde bulundururlar Değerlendirme Metotları Üçüncü Ulusal Eylem Planı nın uygulanması ve verimliliğinin değerlendirilmesi için, TUBİM koordinesinde, her yılın ilk üç ayı içerisinde ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile yıllık olarak Eylem Planı Ara Değerlendirme Toplantısı yapılır. İlgili kurum ve kuruluşlar, her yıl Şubat ayı içerisinde, Eylem Planı nda öngörülen faaliyetlerin uygulanmasında kat edilen ilerlemeler, karşılaşılan problemler, bunlara ilişkin çözüm önerileri ve tavsiyeleri içeren değerlendirmelerini TUBİM e gönderirler. Eylem Planı süre itibariyle tamamlandıktan sonra en geç üç ay içerisinde, TUBİM tarafından, planın ana değerlendirmesi yapılır ve Eylem Planı Ana Değerlendirme hazırlanır. Ana Değerlendirme nun hazırlanması için; TUBİM tarafından hazırlanan Eylem Planı Değerlendirme Formu, resmi yazıyla ilgili kurumlara gönderilir. 8 9

7 T.C. BAŞBAKANLIK ULUSAL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI Kurumlar görüş ve değerlendirmelerini içerecek şekilde dolduracakları bu formları TUBİM e iletir. Akabinde, TUBİM tarafından bahse konu formlarının analizi yapılır ve Eylem Planı Ana Değerlendirme hazırlanır. Hazırlanan Rapor, Başbakanlık Makamı na sunulur ve ilgili kurumlarla da paylaşılır Yürürlük Bu belge, Başbakan tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve tarihine kadar yürürlükte kalır. EK-1: GÖREVLİ KUTEM LER ARZ AZALTIMI ALANINDA GÖREVLİ KURUMLAR: Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı 10 11

8 T.C. BAŞBAKANLIK ULUSAL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI TALEP AZALTIMI ALANINDA GÖREVLİ KURUMLAR: Önleme Alanında Görevli Kurumlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Tedavi ve Rehabilitasyon Alanında Görevli Kurumlar Adalet Bakanlığı CTE Genel Müdürlüğü-Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı CTE Genel Müdürlüğü-Eğitim İşlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü 12 13

9 EK- 2 EK-2: FAALİYETLER 1. Arz Amaç: sokak - terörizm olmak üzere organize suç örgütlerinin bu HEDEF(LER) SORUMLU KURUM SÜRE güzergah üzerinde bulunan iller öncelikli olmak ile mücadele birimlerinin nitelikli personel, araç- gereç ve teknik yönünden güçlendirilmesi 2. Kolluk kuvvetlerinin kapasitelerini güçlendirmek 2.2- Gümrük ve Ticaret 2.3- Gözetim kapasitesinin güçlendirilmesi için gerekli mobil ve sabit araçlar ile ekipmanlar temin edilmesi 2.4- araç ve teknik yönden desteklenmesi 3. Narko- terör konusunda etmek 4.3- düzenlenen "Kazanç 4.4- verilmesi (MASAK) Maliye Bakan (MASAK)

10 5. etmeye yönelik suç öncesi ve 6. önlemeye yönelik bölgesel ve 5.4- düzenlenmesi birisi 6.5- organizasyonlara yönelik mücadele stratejilerinin (EGM- (TMO) (Bitkisel Üretim - KOM

11 6.6- (JGK- KOM (Bitkisel Üretim Gen.Md.) (TMO) - KOM u 7. Hava, deniz ve demir 7.1- yönelik risk analizi ve mücadele kapasitesinin güçlendirilmesi cihaz yönünden güçlendirilmesi Gümrük ve - KOM 2. Amaç: - ihtiyaç- HEDEF(LER) SORUMLU KURUM SÜRE KUTEM'ler KUTEM'ler 8. önleyici faaliyetleri, faaliyetlerin içerik ve 8.3- yöntemleri ile ilgili olarak okullarda rehber rehberlik MEB (ÖERHGM) ASPB (Çocuk Hizmetleri Gen.Md.) 8.4- özellikle

12 9. Genel ve genç nüfusta yapmak 10. Ebeveynlerin bilgilerinin genelinde 11. Çocuk ve gençlerin ve "problem çözme- becerilerini güçlendirmek 12. Okul/kurum yöneticileri 13. ve/veya 8.5- Birinci basamakta görevli olan tüm hekimlere 8.6- zaman konusunda bilgilendirici oturumlar eklenmesi eklenmesi konusunda bilgilendirici oturumlar eklenerek devam edilmesi Okul/kurum yöneticileri düzenlenmesi çocuklara güvenli ve destekleyici bir ortam kalitelerinin ve mesl ASPB (Çocuk Hizmetleri ASPB (Çocuk Hizmetleri (Aile ve Toplum Hizmetleri - KOM (Gençlik Hiz. MEB (ÖERHGM) MEB (ÖERHGM) MEB (ÖERHGM) MEB (ÖERHGM) Eylem P

13 14. ucu ile mücadelede medya 15. Televizyon ve radyoda ve Sosyal Rehabilitasyon" ve "Çocuk ve Gençlik" Görsel- düzenleme ve denetleme faaliyetleri çerçevesinde Televizyon ve - bilgilendirme semineri düzenlenmesi tedavi merkezlerinin hem fiziksel imkanlar hem de belirlenecek illerde tedavi merkezleri verecek, çocuk ve ergen psikiyatristlerin veya tedavi bir seviyeye getirilerek standardize edilmesi TRT ASPB (Çocuk Hizmetleri Gen. Md.) RTÜK RTÜK - RTÜK Md.) ru Eylem

14 17. etkin bir hale getirilmesi ve uygulamada gerekli mevzuat düzenlemeleri yapmak 18. alan denetimli serbestlik ve hükümleri ile ilgili olarak, 19. Rehabilitasyon ve sosyal B yöntemlerinin yeniden gözden geçirilmesi örneklerinin hangi toplan kapsayan sosyal uyum projelerine öncelik verilmesi (SGK) - (CTEGM- DSDB) (CTEGM- DSDB) Md.) ASPB (Çocuk Hizmetleri Gen. Md.) eri - Hizmetleri Hizmetleri - TUB Md.) (Gençlik Hiz. Eyl

15 Hizmetleri (CTEGM- DSDB) Hizmetleri (CTEGM- DSDB) kullanma nedeniyle yönelik, topluma yeniden MEB (ÖERHGM) Hizmetleri (CTEGM- DSDB) Denetimli serbestlik personeline yönelik; 21. nedeniyle denetimli vermek Hizmetleri (CTEGM- EDB) e alternatif psiko- - EDB) "Risk- ihtiyaç- uygunluk" modeli ile ceza infaz 22. "risk- ihtiyaç- uygunluk" hükümlülere yönelik Hizmetleri (CTEGM- EDB) Amaç: HEDEF(LER) SORUMLU KURUM SÜRE KUTEM'ler Türkiye Bölge ülkelerinin kolluk birimleri ile tecrübelerinden istifade edilmesi, personel mübadelesi ve verilecek o gümrük/polis/jandarma irtibat görevlileri ile 23. destek vermek ve iyi uygulamalardan yararlanmak getirilmesini müteakip, ülkemizde Gümrükler

16 4 Amaç: HEDEF(LER) SORUMLU KURUM SÜRE 24. ulusal veri toplama sistemini güçlendirmek KUTEM'ler Sürekli Sistemi Formu'nun USVS 2.0 (Ulusal ayaktan tedavi gören tüm hastalar için Hizmetleri (HIV/AIDS- Hpt B C) ilgili veri toplama Kriminal üzere standart referans madde temininin ve (JGK- (JGK- Türki Formu (Y- - EDB) personel ve gönderme, tayini için numune gönderen birime, elde edilen (JGK- Kriminal (JGK- 26. Ulusal düzeyde toplama faaliyetlerinde, belirlenen standartlara en üst seviyede uyum ülke verilerini içeren EMCDDA Standart Tablo (ST) koordinesinde doldurularak EMCDDA ve UNODC - - KUTEM'ler KUTEM'ler EMCDDA ST, SQ ve UNODC

17 5. Koordinasyon Amaç: sürdürmek. HEDEF(LER) SORUMLU KURUM KURUM(LAR) SÜRE ve koordinasyonun tesisi ile mücadele merkez kurum temsilcilerinden ve bilim faaliyetlerini sürdürmesi - - KUTEM'ler KUTEM'ler yerel düzeyde tüm illerde tesis etmek koordinasyon faaliyetlerini merkezden izlemek ve düzeyde yürütülen koordinasyonun merkezden

18

EMCDDA 2007 YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası TÜRKİYE. Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılık ile Mücadele 2007 Yılı Ulusal Raporu (TASLAK)

EMCDDA 2007 YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası TÜRKİYE. Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılık ile Mücadele 2007 Yılı Ulusal Raporu (TASLAK) EMCDDA 2007 YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası TÜRKİYE Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılık ile Mücadele 2007 Yılı Ulusal Raporu (TASLAK) REITOX ANKARA 2007 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI Ankara-2013 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı EMCDDA 2009 YILLIK RAPORU (2008 Yılı Verileri) Reitox Ulusal Temas Noktası TÜRKİYE Bağımlılık Yapıcı

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı EMCDDA 2011 ULUSAL RAPORU

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı EMCDDA 2011 ULUSAL RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı EMCDDA 2011 ULUSAL RAPORU (2010 Verileri) Reitox Ulusal Temas Noktası TÜRKİYE Yeni Gelişmeler,

Detaylı

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi hazırlık çalışmaları

Detaylı

EMCDDA 2010 YILLIK RAPORU

EMCDDA 2010 YILLIK RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı

Detaylı

2008 EMCDDA YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası

2008 EMCDDA YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı

Detaylı

İletişim. T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Tel: (312) 218 70 43 www.edb.adalet.gov.tr

İletişim. T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Tel: (312) 218 70 43 www.edb.adalet.gov.tr 2011-2015 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi hazırlık çalışmaları Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Önce Çocuklar: Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi" projesi

Detaylı

ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE STRATEJİ BELGESİ

ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE STRATEJİ BELGESİ ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE STRATEJİ BELGESİ 2015 1 GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü uyuşturucu kavramını, bitkisel kökenli veya bir takım kimyasal bileşenlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş sentetik moleküllerden,

Detaylı

TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI. ULUSAL ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ ve EYLEM PLANI 2 0 1 3-2 0 1 7

TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI. ULUSAL ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ ve EYLEM PLANI 2 0 1 3-2 0 1 7 TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ULUSAL ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ ve EYLEM PLANI 2 0 1 3-2 0 1 7 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 TANIMLAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 9 1.1. Gerekçe... 9 1.2.

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ İLERLEME RAPORU TÜRKİYE 1 1 Türkiye ilk raporunu 1999 yılında Çocuk Hakları Komitesine

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1.

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. Halkı Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eğitim Amaç: Tütün ve tütün ürünlerinin

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı

Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı 2014-2018 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi - III ve Eylem Planı 2014-2018 Yayına Hazırlayan T.C. Çalışma

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

Okulöncesi Eğitim Kurumları Rehberlik ve Denetim Rehberi OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

Okulöncesi Eğitim Kurumları Rehberlik ve Denetim Rehberi OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı i OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI REHBERLİK VE DENETİM REHBERİ ii MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ankara, 2014 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI REHBERLİK VE DENETİM REHBERİ iii SUNUŞ Denetim; kamu kurumlarında anayasal

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Bilindiği üzere, kamu yönetimi sistemimizde özellikle son yıllarda önemli reformlar gerçekleştirilmiş olup, bu reformlar ile kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması

Detaylı

İçindekiler. 1.4.5 2005-2007 Stratejik Planının Sunulması ve Yenileme Çalışmaları 13

İçindekiler. 1.4.5 2005-2007 Stratejik Planının Sunulması ve Yenileme Çalışmaları 13 İçindekiler Sayfa BAKAN SUNUŞU 3 BAŞKAN SUNUŞU 4 GİRİŞ 5 BİRİNCİ BÖLÜM: Stratejik Planlama Çalışmalarında Uygulanan Yöntem 6 1.1 Yasal Çerçeve 6 1.2 Stratejik Yönetim Modeli 6 1.3 Kritik Başarı Faktörleri

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Madde ve Diğer Bağımlılıklar ile Mücadele Kapasitesinin ve Bu Bağlamda Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Değerlendirilmesi

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

2. İlerleme Raporu. Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi TYSAP TR2009/0136.

2. İlerleme Raporu. Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi TYSAP TR2009/0136. Bu proje Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. 2. Raporu Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve

Detaylı