AYTÜL KASAPOĞLU 1951, İstanbul doğumlu olup lisans (1973) ve yüksek lisans (1975) derecelerini Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü nden aldıktan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYTÜL KASAPOĞLU 1951, İstanbul doğumlu olup lisans (1973) ve yüksek lisans (1975) derecelerini Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü nden aldıktan"

Transkript

1 AYTÜL KASAPOĞLU 1951, İstanbul doğumlu olup lisans (1973) ve yüksek lisans (1975) derecelerini Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü nden aldıktan sonra Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarında çalıştı yılında asistan olarak girdiği Ankara Üniversitesi nde Sağlık Alanında Sosyal İlişkiler adlı teziyle doktor unvanı aldı. Uygulamalı sosyoloji alanında 1988 yılında doçent; 1993 yılında da profesör oldu yıllarında üç yıl üst üstte İngiliz Kültür Heyeti (The British Council) akademik bursuyla Bristol/İngiltere de özelleştirme konusunda çalıştı ve 2003 yıllarında Fulbright bursuyla ABD de sağlık ve afet konularında çalıştı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı için HIV/AIDS projesi yürüttü. Avrupa Birliği üyesi sekiz ülke ile suçun baskılanması ve hapishane ağları projelerinin Türkiye sorumlusu oldu ( ). Sosyoloji Derneği adına GAP bölgesinde çeşitli TÜBİTAK projelerini yürüttü. Kurucu üyesi olduğu Sosyoloji Derneği nin 20 yıl başkan yardımcılığını yaptı. Türk Sosyal Bilimler Derneği, Avrupa (ESA) ve Dünya Sosyoloji Derneği üyesidir de doçent olduktan sonra aralıklara toplam 18 yıl DTCF Sosyoloji Bölüm Başkanlığı yaptı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ( ), Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Ankara Üniversitesi Dış Değerlendirme Komisyonu, Ankara Üniversitesi Kalite Geliştirme ve Değerlendirme Komisyonu, Ankara Üniversitesi Stratejik Planlama Komisyonu ve Ankara Üniversitesi Etik Kurul üyeliği yaptı. Halen Sosyoloji Derneği nin 15 yıldır yayınladığı Sosyoloji Araştırmaları Dergisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ANKYRA nın kurucu editörüdür. Ayrıca halk sosyolojisi amaçlı çıkardığı Yurt ve Dünya dergisinin yazı işleri müdürüdür. Sağlık, çevre ve afet sosyolojisi başta olmak üzere sosyal problemlerle ilgili konularda 17 kitap ve 30 u uluslararası olmak üzere 70 i aşkın makalesi yayınlanmıştır. Lisans ve lisansüstü düzeyde sosyal teori ile araştırma yöntem ve teknikleri dersleri vermektedir. Evli ve bir çocukludur.

2 Ayrıntı: 895 ScholaAyrıntı Dizisi: 31 Özne Hayatı Konuşunca Sosyolojide Temellendirilmiş Kuram İncelemeleri Derleyen: Aytül Kasapoğlu Yayıma Hazırlayan Onur Koçyiğit 2015, Aytül Kasapoğlu Bu kitabın tüm yayım hakları Ayrıntı Yayınları na aittir. Kapak Fotoğrafı DrAfter123/Vetta/Getty Images Turkey Kapak Tasarımı Gökçe Alper Dizgi Kâni Kumanovalı Baskı ve Cilt Kayhan Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Merkez Efendi Mah. Fazılpaşa Cad. No: 8/2 Topkapı/İstanbul Tel.: (0212) Sertifika No.: Birinci Basım: İstanbul, Temmuz 2015 Baskı Adedi: 1000 ISBN Sertifika No.: AYRINTI YAYINLARI Basım Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. Hobyar Mah. Cemal Nadir Sok. No.: 3 Cağaloğlu-İstanbul Tel.: (0212) Faks: (0212) &

3 Özne Hayatı Konuşunca Sosyolojide Temellendirilmiş Kuram İncelemeleri Derleyen: Aytül Kasapoğlu

4 ScholaAyrıntı Dizisi Doğu Mitolojisinin Edebiyata Etkisi Derleyen: Mehmet Kanar Medya Mahrem Derleyen: Hüseyin Köse Tıbbileştirilen Yaşam Bireyselleştirilen Sağlık Dr. Deniz Sezgin Uç(ur)amayan Balon Derleyen: Hayri Kozanoğlu Nefret Söylemi Derleyen: Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu Marx ve Weber de Doğu Toplumları Lütfi Sunar Benjaminia: Dil, Tarih ve Coğrafya Besim F. Dellaloğlu Ortak Benlik/Nörofelsefi Temellendirme Tahir M. Ceylan Kamusal Alan Derleyen: Éric Dacheux İletişim Bilimlerinin Serüveni Michel Bourse-Halime Yücel Varlık Tutulması Ahmet Bozkurt Nesne Benliği/Psikofelsefi Bütünleştirme Tahir M. Ceylan İmgeden Yoruma Halime Yücel Bauman Sosyolojisi Derleyen: Zülküf Kara Metodolojik Bireyciliğin Eleştirisi Sosyal Bilimlerin Nesnesine Dair Realist Bir Girişim Vefa Saygın Öğütle Hannah Arendt te Radikal Kötülük Problemi Berrak Coşkun Azınlıklar, Ötekiler ve Medya Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu & Dr. Savaş Çoban Gezi ve Sosyoloji Derleyen: Vefa Saygın Öğütle Emrah Göker Orpheus'un Bakışı Ahmet Bozkurt Yoksulluk ve Kadın Abdullah Topçuoğlu & Gamze Aksan & Duygu Alptekin Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri Derleyen: Mutlu Binark Keçi Medeniyeti Neolitik Dönemden Günümüze Uzanan Doğa Kültürü Cemal Ün Şovenist İnşa Medya Gösterisinin Ahlaki Kapsam Alanı Üzerine Eleştirel Metinler Hüseyin Köse Türkiye'de Kapitalist Yöneticiler Sınıfı Kültür, Sınıf ve Sosyal Sınırlar Özgür Budak Neoliberal Muhafazakâr Medya Derleyen: U. Uraz Aydın İnternet ve Sokak Sosyal Medya Dijital Aktivizm ve Eylem Derleyenler: Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu Dr. Savaş Çoban Özyönetim Düşüncesi Rousseau dan Marx a Özgürlük Arayışı Caner Sancaktar Skolastik Fantazya Hayalden Endüstriye Popüler Kültür Odağında Masal Çözümlemeleri Derleyen: Hüseyin Köse

5 İçindekiler Sunuş... 7 Önsöz Sosyolojide Temellendirilmiş Kuram Geliştirme Aytül Kasapoğlu Fotoğraf ve Fotoğrafçının Aşınması Nuri Can Akın Kent Konseyleri ve Katılımın Özgün Halleri Feray Artar Yaratıcı Dramanın Birey Üzerine Etkileri Beril Uğuz

6 Sermayeleşen Eğitim Sisteminde Dershane Öğretmenliği Hande Çevik Postmodern Zamanlarda Yoga Deneyimi: Alternatif Bir Yaşam Tarzı Nazlı Beril Özer Kadınların İstemsiz Çocuksuzluk Sorunuyla Baş Etme Stratejileri Nazar Bal Hemşireler ve Hastalar Açısından Bakım Etkileşimi ve Memnuniyeti Alev Akbal AKP ve Türkiye deki Dönüşümler Onur Ali Taşkın Yazarlar

7 Sunuş G enelde sosyal bilimlerde, özelde sosyolojide en önemli yöntem tartışmalarından biri, yapı-fail veya sistem-özne ikiliği üzerinedir. Burada yapı veya sistemi birincil, daha önemli ve belirleyici kabul eden yaklaşımlar (örneğin, Althusser in Marksist yapısalcılığı, Lacan ın büyük öteki olarak adlandırdığı simgesel yapı, yani dil, kültür ve kurumlar bütünü, McLuhan ın kitle iletişim araçlarında beliren teknolojik determinizmi) ile özneyi daha ön plana alan yaklaşımlar (örneğin, Foucault nun postmodern iktidar kuramı, mikro sosyolojiler, yani etnometodoloji, simgesel etkileşimcilik ve yorumsamacılık) arasında çok ciddi bir yöntemsel öncelik tercihi ve farklılaşması vardır. Yapıya öncelik tanıyanlarda beliren pozitivist metodoloji ve meta-kuramsal yaklaşım, 7

8 Özne Hayatı Konuşunca öznenin toplumsal eyleme biçim ve süreçlerinde daha tali, ikincil kaldığını öne sürmüşlerdir. Öyle olunca, öznenin kaderinin büyük ölçüde yapılarca belirlendiği görülür. Meta-anlatılara karşı çıkan yaklaşımlar ise günlük hayat pratiği içinde faillerin eylemlerinin asıl olduğu veya öncelikle araştırılmayı gerektirdiğini fakat bu eylemlerin hiç de pozitivist deterministlerin öne sürdükleri gibi her mekân, zaman ve toplum biçimine genellenemeyeceğini iddia etmişlerdir. Giddens (yapılaşma-structuration) ve Bourdieu (habitus) gibi sosyologlar ise bir orta yol bulma çabası içinde özne ile yapı arasında bir ikilik, zıtlık veya ölçek bakımından farklılık bulmanın ötesine geçip diyalektik bir etkileşimden veya iç içe geçişten bahsetmişlerdir. Aslında Weber in ideal tip teorisinde olduğu gibi kuramsal aletlerimiz (tip, genelleme, model, kavram, tanım vs), gerçek yaşamda bize kâğıt üzerinde göründüğü gibi görünmez. Günlük yaşam, içinde sonsuz çelişki, zenginlik, çeşitlilik, şaşırtmaca ve gerilim barındırır. Bu durum, sosyal bilimler ve sosyolojinin en zorlu tarafı fakat aynı zamanda en çeşitli ve zengin yönüdür. Bireyler hayatı her zaman inisiyatifi kendi elinde olan özne olarak yaşa(ya)mazlar; kimi zaman bir politikanın nesnesi kimi zaman da aktif failidir. Buradaki rol çoğu zaman, bireyin, Marx ın da belirttiği gibi, iradeleri dışında gerçekleşir. Ama tümüyle onların eylemlerinin üzerinde, soyut bir güç (Platon da idealar evreni, Hegel de geist veya mutlak tin gibi) tarafından gerçekleşmez bu süreç. Öznenin büyük öteki veya yapı karşısındaki eylemleri biteviyedir; o yüzden fail olarak özne, askı biçimindeki yapının/büyük ötekinin üzerine asıldığı giysi değildir. O halde, ne toplumsal yapının benzersiz biçimde inşa ettiği bir failizdir ne de bu yapının dışında keyfe keder bağımsız, özerk bir bireyizdir. Birey veya özne, toplumsal ilişkiler ağı içinde ve birey-toplum diyalektiğinin yasalarına göre bir hayat yaşar. Ve bu hayatı yaşarken, bütün sorun, gerilim ve çelişkileri de görür, onlarla mücadele etmeye çalışır. Birey veya özne, nesneleştirildiği bir bağlamda bile, kendi hayatını konuşmaya çalışır. Elinizdeki bu kitap, çeşitli meslekten/kimlikten öznelerin (fotoğrafçı, öğretmen, hemşire vd) kendi hayatları içinde, diyelim dar çevrelerinde, yaşadıkları sorunları kendilerince tanımlama ve bunlara çözüm bulma yollarını göstermektedir. Burada dikkat çeken nokta, öznelerin sorunları tanımlama ve çözüm bulma yollarının hiç de kendilerine özgü olmadığı, toplumdaki çeşitli faktör- 8

9 Sunuş lerden (kültür, din, politika, piyasa vb) etkilendiğini göstermektedir. Bu yönüyle öznenin hayatını konuştuğu bağlam son derece tanıdıktır. Fakat bu kitaptaki incelemeler bize, bu örnek olay kabilinden bilimsel çalışmalarda incelenen olguların aynı zamanda belli bir düzeyde bir özgünlük de içerdiğini göstermektedir. Bu özgünlük iki boyutlu: ilk olarak öznelerin, sorunları(nı) tanımlama ve çözme biçimleri/yöntemleri; ikinci olarak da sosyologun bunları formüle etme biçimi. Kitaptaki dokuz inceleme, teorileştirme sürecini sahadaki araştırmacının performansına bırakan yönüyle, aslında araştırmacı-özne ye inisiyatif tanımak bakımından son derece demokrat tır, yani anti-deterministtir. Elbette temellendirilmiş kuram, bir yöntem de olduğu için araştırmacı-özne ye ilk çıkış sağlayacak kavramsal aletlere de sahiptir (açık veya eksenel kodlama gibi). Ama burada gerek hayatını konuşan inceleme nesnesi özneler gerek araştırmacıların kendileri, yapısal güçlerin etkisine rağmen, kendi hayatlarını istedikleri, planladıkları veya içeriklendikleri gibi de yaşamaya, tanımlamaya çalışırlar; yapının içinde ama bütünüyle de yapıya teslim olmadan. Temellendirilmiş kuram, araştırmacıya, yaklaşımını sahada, araştırma sürecinde ve öznelerle etkileşim içinde kendi bakış açısını temellendirme imkânı sağlamak bakımından sosyolojide yeni bir dalga yaratmaya adaydır. Zira burada, masaüstü teorinin sınırlı bağlamına kısılıp kalmadan pratiğin sunduğu sonsuz yenilikleri görme ve onları teorileştirme imkânı sunar. Bu çalışmayla, DTCF Sosyoloji Bölümü doktora öğrencilerinin, bölümün değerli öğretim üyesi ve bölümün bir önceki başkanı Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu ile birlikte hazırladıkları ve bir ortak akıl ürününü ortaya koyan katkılarının sosyoloji alanında yeni çalışmalara esin vereceği söylenebilir. Kemal İnal 9

10

11 Önsöz G enel olarak sosyal bilimler, özel olarak sosyolojiyle ilgili tartışmalarda yöntem ve yöntembilim (metodoloji) alanındaki belirsizliklerin ilk sıralarda yer alması rastlantısal değildir. Örneğin, yöntem, araştırma tekniği ve araştırma tipi kadar model ve yaklaşım kavramlarının da birbiri yerine kullanılması, sıkça gözlenen ve eleştirilen konulardır. Aslında daha da geriye gidilirse, sorunun bilimden ne anladığımız ve onu nasıl tanımladığımıza kadar uzandığını söylemek mümkündür. Çünkü dar anlamında bilim genel, tümel, zorunlu olanı nesnel olarak incelemektir ve böyle bir tanım içinde olsa olsa sosyal bilimlerin sadece bir kanadı yer alabilir. Sosyoloji için de aynı durum söz konusudur ve ancak pozitivist epistemoloji bu tür iddialarda sınırlı da olsa bu- 11

12 Özne Hayatı Konuşunca lunabilir. Buna karşılık sosyal ve beşeri bilimler, bilimin daha geniş anlamı kapsamında sistematik çalışmalara dayanan ürünler olarak tanımlanabilirler. Kısaca sosyal bilimler, bilimin süreç ve ürün olarak geniş tanımı çerçevesinde bilim özelliği kazandıklarından, yöntem ve yöntembilim tartışmaları da alevlenmektedir. Çünkü hangi süreçlerden geçilerek doğa bilimi yapılacağı konusunda hiçbir tereddüt yokken, sosyal bilimlerde laboratuvar, deney ve denek fikri bile çok aykırıdır. Pozitivist sosyal bilimcilerin ampirik araştırmalarını sahada yaparken, sahanın laboratuvarla eş tutulması, gözlemlerin dolaylı deney gibi kabul edilmesi vb zoraki bazı uyarlamalar olsa da sosyal bilimlerin geniş bir kanadının doğa bilimleri gibi ne deney yapması ne de genel, tümel ve zorunlu önermelere ulaşması söz konusudur. Doğa bilimlerine indirgenmeksizin sosyal bilim yaparken, özellikle sosyolojide modernist çerçevede pozitivizm dışında, hermeneutik ya da yorumlayıcı, eleştirel ve feminist yöntembilimsel yaklaşımlar bulunmaktadır. Bunların tümü nicel araştırmadan çok nitel gelenek içinde yer aldıklarını iddia etmektedir. Bunlara son zamanlarda eklenen postmodernist yaklaşım ve onun yapısöküm tekniğinin de genelde nitel olduğu açıktır. Aslında günümüzde artık hem nicel hem niteli harmanlayan karma yaklaşımlara daha fazla itibar edildiği gözlenmektedir. Ancak uzunca bir süre pozitivist epistemolojinin çalışmalarda başat olduğu Türkiye de nitel araştırma geleneklerine son yıllarda hem Batıdan hem de Batı-dışından kaynaklanan çeşitli nedenlerle yönelim olmuş ve çok sayıda araştırma yapılmışsa da bunların hangi yaklaşım ve gelenekler temelinde yapıldıkları belirsizdir. Daha doğrusu, böylesine bir bilinçle yapıldıkları söylenemez. Çoğu zaman açık uçlu sorularla bilgi toplamak esas hedef olmuş, verilerin analizi ihmal edilmiş, en önemlisi de veri toplama ve analizin birlikte yürütülmesi gerektiği gibi temel bazı ilkeler göz ardı edilmiştir. Aslında önemli olan, teorik bilginin uygulamaya nasıl dönüşebileceğini kendi toplum ve kültürümüzden örneklerle gösterebilmektir. Elimizdeki kitap biyografi, fenomenoloji, etnografi ve örnek olay ın yanı sıra beş temel nitel yaklaşımdan biri olan temellendirilmiş kuram (grounded theory) ile üretilen ve sağlık, eğitim, yerel yönetimler, siyaset, fotoğrafçılık, yoga, yaratıcı drama gibi çok değişik alanlarında yapılan sosyolojik ça- 12

13 Önsöz lışmaları kapsamaktadır. Türkiye de yayınlanmış, işletme, turizm ve güvenlik alanında yapılmış ve makale olarak yayınlanmış çok sınırlı bir-iki çalışmadan sonra nitel araştırma yaklaşımları içinde sosyolojiye en uygun olan ve Batı-dışından bilim insanlarının bilime en fazla kuramsal katkı sağlayabilecekleri bir yaklaşım olan temellendirilmiş kuramla üretilen araştırmalarımızdan oluşan bu derlemenin, hem Türkiye de sosyolojiye hem de genel olarak yöntembilim konusuna önemli katkılar sağlayacağını umuyor ve çok değerli çeviri çalışmalarından sonra bu özgün çalışmaların dikkatle okunarak değerlendirilmesini diliyorum. Başta Ayrıntı Yayınları çalışanları ve Pedagoji Dizisi editörü Kemal İnal olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu Ağustos 2014, Ankara 13

14

15 Sosyolojide Temellendirilmiş Kuram Geliştirme Aytül Kasapoğlu Giriş Kurucuları olan Glaser ve Strauss dan 1 başlayarak gelişen ve oldukça karmaşıklaşan bir literatür bulunması nedeniyle nitel araştırmacıların Temellendirilmiş Kuram a (Grounded Theory) yönelik ilgilerinin artması kadar uzun tartışmalardan usanarak çalışmaktan vazgeçmeleri de olasılıklar arasındadır. Ancak farklı görüşler arasında bazı ortaklıklar bulunduğunu keşfetmek ve te- 1. Barney G. Glaser, Anselm L. Strauss, The Discovery of Grounded Theory :Strategies for Qualitative Research, Aldine de Gruyter, New York,

16 Özne Hayatı Konuşunca mellendirilmiş kuram geliştirmek için sabırlı olunması gerektiğini söylemek yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. Sahada yapılan sistemli çalışmalara dayanan nitel araştırma yaklaşımı 2 ya da nitel araştırma geleneği 3 veya araştırma metodolojisi 4 gibi farklı adlandırmalar altında ele alınan temellendirilmiş kuram konusunda yıllar içinde bazı değişme ve gelişmeler olduğu ve ilk kurucu olarak Glaser in daha sonra gelenleri eleştirdiği gözlenmektedir. Örneğin, Glaser, 5 temellendirilmiş kuram üzerine çalışanlardan Strauss ve Corbin i özellikle toplanan bilgiyi belirli kategoriler içinde kodlamaya zorlayarak temellendirilmiş kuramın temel fikrine karşı geldikleri için eleştirmektedir. 6 Zaman içindeki çeşitlenmelere rağmen, temellendirilmiş kuram üzerine yazan ve uygulayanların hepsinin ortaklaşa paylaştığı temel amacın, veri toplama ve analiz süreçlerini birlikte yürütmek, sahadan toplanan verilerden tümevarım yapmak ve bu işlemlerin sonucunda bir kuram geliştirmek olduğu söylenebilir. Aslında literatürde temel olarak iki çeşit temellendirilmiş kuramdan söz edilmektedir: 7 Bunlardan ilki Glaser ve Strauss 8 tarafından ilk uygulandığı biçimiyken, ikincisi nitel verinin daha ölçülebilir hale Strauss ve Corbin 9 tarafından getirilen çeşididir. Ancak kurucu olarak Glaser, 10 daha sonraki gelişmeleri temellendirilmiş kuramı sınırlama olarak değerlendirmekte ve bir an- 2. Hillary Engward, Understanding Grounded Theory, Nursing Standard, 28, 2013, s. 37; Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, Continuum, New York, John W. Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions, Sage, Thousand Oaks, Ciaran Dunne, The Place of Literature Review in Grounded Theory Research, International Journal of Reserch Methodology, 14, 2011, s Barney G. Glaser, Doing Formal Grounded Theory: A Proposal, Sociology Press, Mill Valley, Strauss ve Corbin den aktaran Ciaran Dunne, The Place of Literature Review in Grounded Theory Research, International Journal of Research Methodology, 14, 2011, s Hillary Engward, Understanding Grounded Theory, Nursing Standard, 28, 2013, s. 37; Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, Continuum, New York, Barney G. Glaser, Anselm L. Strauss, The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. 9. Anselm L. Strauss, Juliet Corbin, The Basics of Qualitative Analysis: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage, Londra, Barney G. Glaser, Doing Formal Grounded Theory: A Proposal, Sociology Press, Mill Valley,

VEFA SAYGIN ÖĞÜTLE 1993 te girdiği 9 Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği ve 1994 te girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümlerindeki

VEFA SAYGIN ÖĞÜTLE 1993 te girdiği 9 Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği ve 1994 te girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümlerindeki VEFA SAYGIN ÖĞÜTLE 1993 te girdiği 9 Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği ve 1994 te girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümlerindeki eğitimini yarıda bırakarak müziğe ve sosyal bilimlere yöneldi.

Detaylı

Ayrıntı: 770 ScholaAyrıntı Dizisi: 19 Direnen İstanbul İstanbul Yazıları (1978-2013)

Ayrıntı: 770 ScholaAyrıntı Dizisi: 19 Direnen İstanbul İstanbul Yazıları (1978-2013) HAYDAR KARABEY 1948 İstanbul da doğdu. 1967 Haziran, Galatasaray Lisesi 1973 Haziran, DGSA Mimarlık Fakültesi (Y. Mimar) 1974 DGSA Şehircilik Kürsüsü ne asistan olarak katıldı (bugün: Mimar Sinan Üniversitesi)

Detaylı

Derleyen: HÜSEYIN KÖSE Mart 1970 de Antep te doğdu. 1993 te Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü nden mezun oldu.

Derleyen: HÜSEYIN KÖSE Mart 1970 de Antep te doğdu. 1993 te Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü nden mezun oldu. Derleyen: HÜSEYIN KÖSE Mart 1970 de Antep te doğdu. 1993 te Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü nden mezun oldu. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi nde Pierre Bourdieu

Detaylı

Ayrıntı: 875 Ayrıntı Pedagoji Dizisi: 3. Yükseköğretimin Serbest Düşüşü: Özel Üniversiteler Derleyenler: Serdar M. Değirmencioğlu & Kemal İnal

Ayrıntı: 875 Ayrıntı Pedagoji Dizisi: 3. Yükseköğretimin Serbest Düşüşü: Özel Üniversiteler Derleyenler: Serdar M. Değirmencioğlu & Kemal İnal SERDAR M. DEĞİRMENCİOĞLU 1966 da Ankara Altındağ da doğdu. Evde geçim, ilkokulda yoksul çocukların yaşam mücadelesiyle tanıştı. Babasının Komotini (Gümülcine) Azınlık Lisesi ne atanmasıyla sınırlardan,

Detaylı

Kamusal Eğitime Tehdit Dershaneler Derleyenler: Kemal İnal & Nevzat Samet Baykal

Kamusal Eğitime Tehdit Dershaneler Derleyenler: Kemal İnal & Nevzat Samet Baykal KEMAL İNAL (1964, İzmir) İzmir ve Ankara da Sosyoloji ve Pedagoji eğitimi gördü. Eğitim, çocuk, ders kitapları ve müfredat, medya okuryazarlığı, dil ve politika ilişkisi konuları, başlıca ilgi alanları.

Detaylı

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA Özlen Çelebi Saime Özçürümez Şirin Türkay Birleşmiş Milletler Mülteciler

Detaylı

İLEM İHTİSAS PROGRAMI

İLEM İHTİSAS PROGRAMI İLEM İHTİSAS PROGRAMI 2014 GÜZ DERSLER OKUMA GRUPLARI ATÖLYELER SON BAŞVURU 12 EKİM 2014 Bilgi ve Başvuru: basvuru.ilem.org.tr/ihtisas ihtisas@ilmietudler.org 0216 310 43 18 ilmi etüdler derneği ilem.org.tr

Detaylı

Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim. Necla Mora

Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim. Necla Mora Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim Necla Mora 2008 Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim Necla Mora Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim, Necla Mora

Detaylı

Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması

Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması Proje Koordinatörü Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

Detaylı

atölyeler dersler okuma grupları İhtisas Programı 2014 Bahar 23 Şubat 2014 Son Başvuru

atölyeler dersler okuma grupları İhtisas Programı 2014 Bahar 23 Şubat 2014 Son Başvuru İhtisas Programı 2014 Bahar Bilgi ve Başvuru basvuru.ilmietudler.org/ihtisas/ ihtisas@ilmietudler.org 0216 310 43 18 dersler Son Başvuru 23 Şubat 2014 atölyeler okuma grupları Uzunca bir süredir Türkiye

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ BİLİMLER KONGRESİ. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ. 14-16 Aralık

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ BİLİMLER KONGRESİ. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ. 14-16 Aralık TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME KURULU

Detaylı

II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı - I

II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı - I II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı - I 6-8 Mayıs 2013, Bursa ilmi etüdler derneği Uludağ Üniversitesi Bursa Büyükşehir Belediyesi İstanbul 2013 II. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları

Detaylı

Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2

Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2 Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2 2013, Adres Yayınları Sayfa Düzeni: Liberte Yayınları

Detaylı

BSV BÜLTEN 2014 84 1

BSV BÜLTEN 2014 84 1 BSV BÜLTEN 2014 84 1 2 BÜLTEN Ocak-Nisan 2014 Y l 26 Say 84 Yay n Kurulu Ali Pulcu, Faruk Deniz, Mustafa Demiray, Betül Özel Çiçek, Z. Tuba Kor, Metin Demir, F. Samime İnceoğlu, Serhat Arslaner Tasarım:

Detaylı

A LE YAfiAM DÖNGÜSÜ VE TÜKET M. Prof. Dr. Şuayıp Özdemir Prof. Dr. Ömer Torlak Prof. Dr. Celalettin Vatandaş

A LE YAfiAM DÖNGÜSÜ VE TÜKET M. Prof. Dr. Şuayıp Özdemir Prof. Dr. Ömer Torlak Prof. Dr. Celalettin Vatandaş A LE YAfiAM DÖNGÜSÜ VE TÜKET M Prof. Dr. Şuayıp Özdemir Prof. Dr. Ömer Torlak Prof. Dr. Celalettin Vatandaş STANBUL, N SAN 2013 Ç NDEK LER AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE TÜKETİM PROF. DR. ŞUAYIP ÖZDEMİR - PROF.

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI ALİ SAMED ULU YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL 2007 T.C KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI. RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI. RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER (RADİKAL DEMOKRASİ KURAMLARINA 60. YASAMA DÖNEMİNDE TBMM

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 975-6802-10-3 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık

Detaylı

TOPLUMSAL HAREKETLER VE MEDYA: WALL STREET İŞGALİ NİN MEDYADA TEMSİLİ

TOPLUMSAL HAREKETLER VE MEDYA: WALL STREET İŞGALİ NİN MEDYADA TEMSİLİ TOPLUMSAL HAREKETLER VE MEDYA: WALL STREET İŞGALİ NİN MEDYADA TEMSİLİ Yrd. Doç. Dr. A. Fulya ŞEN Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Elazığ ÖZET Bu çalışmada, Wall Street i İşgal Et

Detaylı

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRK ULUSAL BİLGİ POLİTİKALARINDA BİLGİ MERKEZİ SORUNSALI Yüksek Lisans Tezi H. Ekrem UZUNOSMANOĞLU Ankara - 2007

Detaylı

tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı

tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Kadın Çalışmalarında Sosyal Etki Analizi Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Bu çalışmada sosyal etki analizi, metodolojisi, kadın çalışmalarının sosyal etki analizinde temel alınacak

Detaylı

YAPISALCI VE POST-YAPISALCI SOSYAL TEORİDE DİL (Sosyal Teoride Bir Model Olarak Dil)

YAPISALCI VE POST-YAPISALCI SOSYAL TEORİDE DİL (Sosyal Teoride Bir Model Olarak Dil) 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI SOS-YL-2007-0003 YAPISALCI VE POST-YAPISALCI SOSYAL TEORİDE DİL (Sosyal Teoride Bir Model Olarak Dil) HAZIRLAYAN Emine

Detaylı

Sosyal Bilim Metodolojisinde Paradigma Dönüşümü ve Psikolojide Nitel Araştırma

Sosyal Bilim Metodolojisinde Paradigma Dönüşümü ve Psikolojide Nitel Araştırma Türk Psikoloji Yazıları 2007, 10 (20), 19-41 Sosyal Bilim Metodolojisinde Paradigma Dönüşümü ve Psikolojide Nitel Araştırma Elif Kuş* Ankara Üniversitesi Özet Bu çalışmada, sosyal bilimler metodolojisindeki

Detaylı

Eğitim Klasikleri Dizisi - 1. OKUL ve TOPLUM. John Dewey. 3. Baskı

Eğitim Klasikleri Dizisi - 1. OKUL ve TOPLUM. John Dewey. 3. Baskı Eğitim Klasikleri Dizisi - 1 John Dewey OKUL ve TOPLUM 3. Baskı Yazar: John Dewey Çeviri: H. Avni Başman Dizi Editörü: Doç. Dr. Bahri Ata Sadeleştiren ve Yayıma Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Selahattin Kaymakcı

Detaylı

GENÇLER TARTIŞIYOR: SİYASETE KATILIM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

GENÇLER TARTIŞIYOR: SİYASETE KATILIM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GENÇLER TARTIŞIYOR: SİYASETE KATILIM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DERLEYEN CEMİL BOYRAZ İçindekiler Grafik ve Tablo Listesi...3 Yazarlar...6 Giriş...9 Makaleler 1 Kentsel Gençlik Araştırması Anketi Bağlamında:

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK ÇALIŞMALARDA KAYNAK ve KAYNAKÇA YÖNETİM YAZILIMLARININ ETKİN KULLANIMI ve BİLGİ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI HAZIRLAMA Hazırlayan:

Detaylı

Türkiye de Toplumun Batı Algısı

Türkiye de Toplumun Batı Algısı Aşk ile Nefret Arasında Türkiye de Toplumun Batı Algısı Kudret BÜLBÜL - B. Berat ÖZİPEK - İbrahim KALIN Aşk ile Nefret Arasında Türkiye de Toplumun Batı Algısı Kudret Bülbül, Doç. Dr.: 1991 de İstanbul

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE DE İSLAMCI HAREKET GELİŞİMİ, İLİŞKİLERİ, AYRILIKLARI VE DÖNÜŞÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

GELENEKSEL TIBBIN YENĠDEN ÜRETĠM SÜRECĠNDE KADIN

GELENEKSEL TIBBIN YENĠDEN ÜRETĠM SÜRECĠNDE KADIN Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları : 257 GELENEKSEL TIBBIN YENĠDEN ÜRETĠM SÜRECĠNDE KADIN -Ankara Kent Örneğinde KuĢaklar Arası ÇalıĢma- MELĠKE KAPLAN ANKARA 2010 1 2 Önsöz Halk kültürünün bir parçası

Detaylı

İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları. 1. BASKI 2006, Ankara

İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları. 1. BASKI 2006, Ankara Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 1. BASKI 2006, Ankara Baskı: Matus Basımevi

Detaylı