Türkiye Cumhuriyeti nin Avrupa kurumlarıyla 1963 yılında Ortaklık Anlaşması imzalamasından bu güne uzanan uzun dönem yakın politik ve ekonomik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Cumhuriyeti nin Avrupa kurumlarıyla 1963 yılında Ortaklık Anlaşması imzalamasından bu güne uzanan uzun dönem yakın politik ve ekonomik"

Transkript

1 Türkiye Cumhuriyeti nin Avrupa kurumlarıyla 1963 yılında Ortaklık Anlaşması imzalamasından bu güne uzanan uzun dönem yakın politik ve ekonomik bağları, 1995 yılında Gümrük Birliği nin oluşturulmasını sağlamıştır. Kurumsal düzeyin yanı sıra, yerel düzeyde de var olan iki taraflı yakın etkileşim 60 lı yılların başından itibaren gerçekleşmiş ve Türkiye Cumhuriyeti nin 1999 yılında resmen aday ülke olarak tanınmasıyla yoğunlaşmıştır. Bu tarihten itibaren ulusal kurumlar ve Avrupa kurumları Türkiye ile Sivil Toplum Diyaloğu kapsamına giren iki taraflı faaliyetler geliştirmektedir yılında katılım müzakerelerinin başlamasıyla birlikte, katılım sürecinin Türkiye ve AB üye ülkeleri toplumları ve AB kurumları arasında güçlü, derin ve sürdürülebilir diyalog ile desteklenmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Bu vurgu Avrupa Komisyonu tarafından AB ve aday ülkeler arasında, genişlemeye ilişkin konu ve meseleler hakkında karşılıklı anlayışı geliştirmek suretiyle sivil toplumlar arasında, genel anlamda ise AB ve Türkiye arasında, diyaloğun teşvik edilmesi amacı ile sivil toplum diyaloğu üzerine yayınladığı tebliğ ile devam etmiştir.

2 Eğitim Hibe Programı (CSD-IV/EDU)

3 Eğitim Hibe Programı (CSD-IV/EDU) Toplam hibe tutarı: Asgari hibe miktarı: Azami hibe miktarı: Asgari yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %50 si. Azami yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %100 ü Başvurular için son teslim tarihi: 1 Haziran 2015 Süre: Bir Projenin planlanan süresi 10 aydan az 15 aydan fazla olamaz. Öncelik Alanı 1: Erken okul terkleriyle mücadele 1. Erken okul terklerinin önlenmesi konusunda farklı ülkelerdeki iyi uygulamaların belirlenmesi, transfer edilmesi veya uyumlulaştırılması 2. Farklı öğrenme ortamlarında kullanılabilecek yenilikçi modellerin ve araçların geliştirilmesi 3. Önleme, müdahale, telafi ve izleme tedbirlerinin belirlenmesi ve analiz edilmesi 4. Erken okul terklerinin önlenmesinde ailelerin dâhil edilmesine yönelik çalışmalar 5. İdarecilere ve öğretmenlere yönelik eğitim faaliyetleri 6. STK lar, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi

4 Öncelik Alanı 2: Hayatboyu öğrenme için anahtar beceriler/ yeterliliklerin geliştirilmesi (örn: dijital beceriler, öğrenmeyi öğrenme ve girişimcilik) 1. En iyi uygumalar konusunda teknik ve politika bilgilerinin ve uzmanlığının ortaklıklar, ortak girişimler, ağ kurma etkinlikleri, araştırma, çalışma, eğitim ve konferans gibi araçlar yoluyla geliştirilmesi (örneğin: girişimcilik eğitiminde interaktif ya da bilgi teknolojilerine dayalı yeni eğitim yöntemlerinin nasıl uygulanacağı; AB üyesi ülkeler ile Türkiye gibi aday ülkelerdeki uygulamaların karşılaştırılması) 2. İletişim ve yaygınlaştırma faaliyetleri ile konunun dahi iyi anlaşılmasını sağlamak Öncelik Alanı 3: Öğretmenlerin mesleki ve pedagojik gelişimlerinin iyileştirilmesi 1. Eğitim alanındaki STK lar, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi 2. En iyi uygulamaların analiz edilmesi, 3. Saha araştırmaları ve anketler yapılması 4. Öğrenme ve araştırma girişimlerinin desteklenmesi 5. Eğitim personelinin öncelikli mesleki ihtiyaçlarının belirlenmesi, destek ve izleme sistemlerinin geliştirilmesi veya okullardaki nitelikli öğretimin sürdürülmesine yönelik tedbirlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması

5 Öncelik Alanı 4: Okul öncesi eğitim 1. Okul öncesi eğitime erişimin ve okul öncesi hizmetlerinin kalitesini arttırabilmek amacıyla ortaklıklar, ortak girişimler, ağ oluşturma, araştırma, çalışma, eğitim veya konferanslar, lobi çalışması ve yenilikçi uygulamalar vasıtasıyla en iyi uygulamalar hakkındaki bilgi, beceri ve uzmanlığın iyileştirilmesi 2. Okul öncesi eğitim hakkında ailelerin, yerel yönetimlerin/yetkililerin, STK ların vb. aktörlerin katılımını ve uzmanlığını geliştirmek 3. Okul öncesi eğitim hakkında ailelerin, yerel yönetimlerin/yetkililerin, STK ların vb. aktörlerin katılımını ve uzmanlığını geliştirmek Öncelik Alanı 5: Yetişkin eğitiminde kalite 1. Tüm eğitim kurumlarının, dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere daha fazla yetişkin öğrenciye erişimlerinin teşvik edilmesi ve yetişkinlerin işgücüne ve topluma entegrasyonlarına ilişkin anahtar faktörlerin belirlenmesi amacıyla AB den ve Türkiye den uluslararası organizasyonlar, STK lar ve ilgili kamu ve özel kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanması ve ağ geliştirilmesi 2. Yetişkin eğitimi alanındaki engellerin tespit edilmesi ve kaldırılması; e-öğrenme ve uzaktan öğrenme dahil olmak üzere yetişkinlere yönelik talep esaslı ve yüksek kalitede olanakların oluşturulması

6 3. Yetişkin eğitimi alanında çalışan kişilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve eğiticilerin kapasitelerinin eğitim faaliyetleri, deneyim ve beceri paylaşımı vs. araçlar ile artırılması 4. Yetişkin eğitim alanındaki ihtiyaçlara uygun olarak yüksek kalitede geliştirilmiş iyi uygulamaların değişiminin, karşılıklı öğrenmenin ve ortak faaliyetler geliştirmenin desteklenmesi ve teşvik edilmesi. Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı öğrenme yaklaşımlarına ve bu becerilerin geliştirilmesine özel önem verilmelidir. 5. Yetişkin eğitimi sağlayıcıları için kalite kriterlerinin geliştirilmesi ve eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi (ölçme-değerlendirme sistemi) ve izlenmesi için yenilikçi mekanizmalar ve modeller geliştirilmesi

7 Enerji Hibe Programı (CSD - IV/ENE)

8 Enerji Hibe Programı (CSD - IV/ENE) Toplam hibe tutarı: Asgari hibe miktarı: Azami hibe miktarı: Asgari yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %50 si. Azami yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %100 ü Başvurular için son teslim tarihi: 25 Mayıs 2015 Süre: Bir Projenin planlanan süresi 10 aydan az 15 aydan fazla olamaz. Öncelik Alanı 1: Enerji Verimliliği 1. Enerji verimliliği alanında aktif aktörler arasında ağ oluşturulması 2. Binalarda, ulaşımda ve sanayide enerji verimliliğinin artırılması; 3. Enerji verimliliği konusunda farkındalığın artırılması

9 Öncelik Alanı 2: Yenilenebilir Enerji 1. Yenilenebilir enerji politikası mevzuatı ve sektördeki aktörlerin rol ve sorumluluklarını kapsayan çalışmaları 2. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma/soğutma ve ulaşımda kullanılmasına yönelik araştırmalar 3. AB de geliştirilen yeniliklerin araştırılması, transferi ve adaptasyonu 4. Araştırma ve geliştirme merkezleri arasında bağlantılar kurulması 5. Isınma, soğutma, taşıma ve elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin yerinde incelemeler yapılması 6. Yenilenebilir enerji sektöründeki faklı aktörler arasında ağlar kurulması Öncelik Alanı 3: Elektrik ve Doğalgaz 1. AB ve Türkiye de yerinde incelemeler yapılması 2. Elektrik ve doğalgaz sektörlerinde yer alan farklı aktörler arasında ağ oluşturulması 3. AB ve Türkiye de elektrik ve doğalgaz sektörlerindeki aktörler arasında iyi uygulamaların paylaşımı

10 Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı (CSD - IV/AGR)

11 Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı (CSD - IV/AGR) Toplam hibe tutarı: Asgari hibe miktarı: Azami hibe miktarı: Asgari yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %50 si. Azami yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %100 ü Başvurular için son teslim tarihi: 5 Haziran 2015 Süre: Bir Projenin planlanan süresi 10 aydan az 15 aydan fazla olamaz. Öncelik Alanı 1: Tarım ve kırsal kalkınma Özellikle Avrupa Ortak Tarım Politikası nın uygulanması çerçevesinde; 1. Sürdürebilir üretim tekniklerinin kullanılması ve tarım sektöründe üretimde etkinlik ile rekabetçiliğinin artırılmasına yönelik: a) İyi tarım uygulamalarının, organik tarımın, çevre dostu tarımsal uygulamaların, teşvikini hedef alan faaliyetler (örn. Jeotermal enerjiyle ısıtılan seralardaki üretimler); b) Yayım hizmeti ve bilgiye ulaşımın teminini hedef alan faaliyetler.

12 2. Üretici örgütleri için pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik: a) Türkiye deki üretici örgütlerinin sorumlu birimleri için Avrupa Birliği üretici örgütleri tarafından kullanılan pazarlama kanallarının ve piyasa mekanizmalarının araştırılması ile farklı pazarlama yöntemlerinin analizine yönelik faaliyetler; b) Avrupa Birliği ndeki tarım ürünleri için kullanılan fiyat takip mekanizmalarının araştırılması ve Türkiye de tanıtılmasına yönelik faaliyetler. 3. Tarım ürünlerinin pazarlama standartlarına yönelik: a) Tarafların Avrupa Birliği mevzuatına ve söz konusu mevzuatta yer alan standartların, üretim ve pazarlama zincirinde yer alan farklı operatörlerce (Üretici Örgütleri, tacirler, perakendeciler vb.) nasıl uygulandığı ve denetlendiğine dair bilgi kapasitesinin arttırılmasını hedefleyen faaliyetler; b) Üretici örgütleri ve toptancı pazarları vb. kuruluşların sağlaması gereken kurumsal kapasite gerekliliklerinin sağlanmasına yönelik faaliyetler; c) Yayım hizmeti ve bilgiye ulaşımın teminini hedef alan faaliyetler.

13 4. Kırsal kalkınma girişimlerinin geliştirilmesine yönelik: a) Yerel ortaklık kapasitesi ve ağ kurmayı hedef alan faaliyetler (örn. Özel bir ürün üzerine ortak bir ihtisaslaşmaya sahip farklı bölgelerin müşterek pazarlanması veya ortak kültürel miras esaslı müşterek turizm girişimleri); b) Kırsal alanların gelişimine yeni ve yenilikçi yaklaşımları teşvik etmek için girişimlerin geliştirilmesini hedef alan faaliyetler (örn. Yeni bir ürün, yeni bir süreç, yeni bir kuruluş ya da yeni bir piyasanın kuruluşu); c) Kırsal kalkınmada kadınların katılımını artırmayı hedef alan faaliyetler; d) Yerel ürünlerin korunması amacıyla coğrafi işaret mekanizmasına kayıt konusunda farkındalığın arttırılması yoluyla kırsal sosyo-ekonomik gelişmenin teşvikini hedefleyen faaliyetler. 5. Çiftlik ve arsa yönetiminin geliştirilmesine yönelik: a) Çiftlik yönetimi, çiftlik destek ve tarım danışmanlığı sistemlerinin kurulumunu hedef alan faaliyetler; b) Yayım hizmeti ve bilgiye ulaşım hakkında farkındalığı artırmayı hedef alan faaliyetler.

14 Öncelik Alanı 2: Gıda Güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı alanlarında AB politika ve uygulamalarının uygulanmasında hedeflenen faaliyetler: a) Gıda ve yem operatörleri ile öz değerlendirme ve izlenebilirlik sistemleri (örn. HACCP sistemleri) kurulmasını hedef alan faaliyetler; b) Etiketleme, gıda katkı maddeleri vb. gibi gıda güvenliği konularında tüketicileri bilinçlendirmeyi hedef alan faaliyetler; c) Hayvan refahı konusunda bilinçlendirmeyi hedef alan faaliyetler; d) Sınırötesi hayvan hastalıklarına karşı kontrol önlemlerini hedef alan faaliyetler; e) Hayvan tanımlama ve kayıt sistemlerindeki farklı aktörlerin rol ve sorumluluklarını hedef alan faaliyetler; f) Gıda zincirindeki (örn. çiftçiler, üreticiler, işleyiciler, tüccarlar, üniversiteler, meslek örgütleri vb.) farklı aktörlerin rol ve sorumluluklarını hedef alan faaliyetler; g) Hayvansal yan ürünlerin (insan tüketimi amacıyla kullanılmayan) yok edilmesi için bir sistemin kurulmasını hedef alan faaliyetler; h) Gıda ve yem hijyen kuralları konularında bilinçlendirmeyi hedef alan faaliyetler.

15 Öncelik Alanı 3: Balıkçılık AB Ortak Balıkçılık Politikası (OBP) nin uygulanmasını hedefleyen faaliyetler: 1. Üretici örgütlerinin güçlendirilmesine yönelik: a) Onaylı su ürünleri üretici örgütlerinin işletme ilkelerini hedef alan faaliyetler; b) AB balıkçılık Üretici Örgütlerinin işleyişi çerçevesinde yapısal gerekliliklerinin araştırılması ve Türkiye deki balıkçılık üretici örgütlerinin uyumunu hedef alan faaliyetler; c) Su ürünleri üretici örgütleri tarafından operasyonel programların geliştirilmesi ve uygulanmasını hedef alan faaliyetler; d) Su ürünleri üretici örgütlerinin kullanımı için IT sistemlerinin geliştirilmesini hedef alan faaliyetler.

16 2. Pazarlama standartlarının uygulanmasıne yönelik: a) Paydaşların, ilgili AB mevzuatı konusunda bilgilerinin artırılması, bu standartların farklı operatörler (örn: su ürünleri üretici örgütleri, tüccarlar, toptancılar, perakendeciler vb.) tarafından nasıl uygulandığı ve üretim ve pazarlama zinciri boyunca nasıl kontrol edildiği konusunda bilgi artırmayı hedef alan faaliyetler; b) Bu standartların su ürünleri kuruluşları, odalar, toptancı pazarları vb. tarafından uygulanması için organizasyonel gereksinimlerin yerine getirilmesini hedef alan faaliyetler; c) Yayın hizmeti ve bilgiye ulaşımın tedarikini hedef alan faaliyetler. 3. Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanmasına yönelik: a) Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş (IUU) balıkçılık uygulamaları hakkında balıkçıları bilinçlendirmeyi hedef alan faaliyetler; b) Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş (IUU) balıkçılıkla mücadelede pazarlama ve balıkçılık araçlarının kullanımını hedef alan faaliyetler; c) Uyulmadığı durumlarda tüketicilerden yetkili makamlara bilgi akışını artırmayı hedef alan faaliyetler.

17 Çevre Hibe Programı (CSD-IV/ENV)

18 Çevre Hibe Programı (CSD-IV/ENV) Toplam hibe tutarı: Asgari hibe miktarı: Azami hibe miktarı: Asgari yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %50 si. Azami yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %100 ü Başvurular için son teslim tarihi: 25 Mayıs 2015 Süre: Bir Projenin planlanan süresi 10 aydan az 15 aydan fazla olamaz. Öncelik Alanı 1: Doğa Koruma a) Biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyolojik çeşitlilik açısından önemli alanların katılımcı yaklaşımla belirlenmesi, korunması, yönetimi ve izlenmesine yönelik AB de geliştirilen uygulamaların araştırılması, transferi ve adaptasyonu; b) Başta biyolojik çeşitliliğin korunması ve ekosistem hizmetleri olmak üzere doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin desteklenmesi; c) Küresel olarak nesli tükenmekte olan türlerin (veya öncelikli türlerin) ve/veya yaşam alanlarının katılımcı yaklaşımla korunmasının desteklenmesi;

19 d) Özellikle yerel düzeyde doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik farkındalığın artırılması; e) Alternatif geçim faaliyetleri de dahil olmak üzere, korunan alanların içinde veya yakınında ve/veya ekolojik koridorlarda yaşayan yerel kişilerin desteğinin arttırılması. Öncelik Alanı 2: İklim eylemi a) Düşük karbonlu ekonomi ve afet direncinin desteklenmesi; b) Düşük karbonlu ekonomi, afet direnci ve iklim eylemi konusunda AB deki uygulamaların araştırılması, transferi ve adaptasyonu; c) Enerji, ulaşım, tarım, arazi kullanımı ve ormancılık ve atık vb. dâhil olmak üzere çeşitli sektörlerde iklim değişikliğine uyum alanındaki çalışmalar, uygulamalar ve farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetler; d) Enerji, ulaşım, tarım, arazi kullanımı, ormancılık ve atık vb. dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki sera gazı salınımının kontrolüne yönelik farkındalığın artırılması; e) Toplumların ve ekosistemlerin direncinin sağlanması amacıyla ekosistem tabanlı iklim değişikliğine uyum uygulamalarının desteklenmesi; f) AB nin Emisyon Ticaret Sistemi ve karbon piyasaları hakkında farkındalığın artırılması.

20 Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı (CSD-IV/CON)

21 Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı (CSD-IV/CON) Toplam hibe tutarı: Asgari hibe miktarı: Azami hibe miktarı: Asgari yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %50 si. Azami yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %100 ü Başvurular için son teslim tarihi: 25 Mayıs 2015 Süre: Bir Projenin planlanan süresi 10 aydan az 15 aydan fazla olamaz. Öncelik Alanı 1: Tüketici Hakları a) Tüketicilerin ekonomik ve yasal çıkarlarının korunmasına yönelik faaliyetler b) Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve eğitimi konularında farkındalık artırma c) Tüketici haklarının korunması alanında faaliyet gösteren kuruluşlar için kapasite artırımı d) Kamu-STK sektör işbirliğinin desteklenmesi; tüketici hakları alanında faaliyet gösteren STK lar arasında artırılmış eşgüdümün ve işbirliğinin teşvik edilmesi e) Tüketici ürünleri güvenliğini desteklemeye yönelik faaliyetler

22 Öncelik Alanı 2: Halk Sağlığı a) Organ ve kan bağışı konularında farkındalık artırılması b) Fiziksel aktivitelerin ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi c) Tütün ve tütünün zararları konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetler

23 Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Hibe Programı (CSD-IV/JUS)

24 Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Hibe Programı (CSD-IV/JUS) Toplam hibe tutarı: Asgari hibe miktarı: Azami hibe miktarı: Asgari yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %50 si. Azami yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %100 ü Başvurular için son teslim tarihi: 1 Haziran2015 Süre: Bir Projenin planlanan süresi 10 aydan az 15 aydan fazla olamaz.

25 Öncelik alanları a) Göçmenler, uluslararası koruma başvurusunda bulunanlar, şartlı mülteciler ve insan ticareti mağdurlarının (İTM) yasal statüleri, sosyal hizmetler ve sağlık ve eğitim hizmetlerine ulaşım hakları ile ilgili bilinçlendirme ve bilgilendirme projeleri; b) Düzensiz göçmenler, uluslararası koruma başvurusunda bulunanlar, şartlı mülteciler ve (İTM) hakları ile ilgili kamu görevlileri, barolar ve meslek kuruluşlarına yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme projeleri; c) Basın mensuplarının göç ile ilgili konularda bilgilerini artırmaya yönelik eğitim projeleri; d) Göç, uluslararası koruma ve (İTM) korunması alanlarında çalışan STK lar arasında ağ kurma projeleri; e) Göç, iltica ve insan ticareti ile mücadele konuları ile ilgili sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi; f) Güncel yasal çerçevenin (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu) uygulanmasını ve düzensiz göçmenler, uluslararası koruma başvurusunda bulunanlar, şartlı mülteciler ve İTM haklarını analiz eden projeler.

26 İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Hibe Programı (CSD-IV/REF)

27 İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Hibe Programı (CSD-IV/REF) Toplam hibe tutarı: Asgari hibe miktarı: Azami hibe miktarı: Asgari yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %50 si. Azami yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %100 ü Başvurular için son teslim tarihi: 1 Haziran2015 Süre: Bir Projenin planlanan süresi 10 aydan az 15 aydan fazla olamaz. Öncelik alanları a) Türkiye ve AB ülkelerindeki meslek örgütleri arasında bilgi değişiminin desteklenmesi; b) İyi uygulamaların paylaşımı yoluyla yeterliliklerin karşılıklı tanınması sürecinde meslek örgütlerinin rolüne ilişkin farkındalığın artırılması; c) Hizmet sunumu kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla meslek örgütlerinin kalite beyannamesi veya davranış kurallarına katılımın teşvik edilmesi (bu kapsamdaki projeler, Mesleki Yeterliliklerin Karşılıklı Tanınması sisteminin yasal ve idari yapısına yönelik faaliyetler ile desteklenmelidir); d) Mesleki yeterlilik belgeleri ve sisteminin faydaları ve önemi hakkında farkındalığın artırılması.

28 Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı (CSD-IV/REG)

29 Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı (CSD-IV/REG) Toplam hibe tutarı: Asgari hibe miktarı: Azami hibe miktarı: Asgari yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %50 si. Azami yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %100 ü Başvurular için son teslim tarihi: 5 Haziran2015 Süre: Bir Projenin planlanan süresi 10 aydan az 15 aydan fazla olamaz. Öncelik Alanı 1: Sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel kalkınmada stratejik planlama a) Sürdürülebilir politikalar geliştirilmesinde yerel aktörlerin kapasitesini artırmayı hedefleyen eylemler b) Kentsel ve/veya bölgesel politikalar geliştirilmesinde katılımcı stratejik planlamanın teşvik edilmesi c) Türkiye ve AB deki aktörler arasında ağlar kurulması, farklı planlama yöntemlerinin paylaşılması ve bölgesel yaklaşımların entegre edilmesi d) Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının artırılması ve/veya derinleştirilebilmesi için bölgesel, yerel ve uluslararası düzeyde paydaş-güdümlü eylemler

30 Öncelik Alanı 2: Kalkınma ajansları için ekonomik kalkınma modelleri ve analitik araçlar a) Yerel değerler zinciri geliştirmede yerel aktörler için kapasite geliştirme eylemleri b) Ekonomik modeller ve analitik araçlarda yerel aktörler için kapasite geliştirme eylemleri c) AB ve Türkiye deki ekonomik kalkınma modellerinin karşılaştırmalı analizi dâhil olmak üzere AB deki ekonomik kalkınma modelleri ve analitik araçların incelenmesi d) Bölgeye özgü analizlere ilişkin pilot uygulamalar e) AB ve Türkiye deki aktörler arasında ağ kurma çalışmalarının teşvik edilmesi, deneyimlerin paylaşılması ve örnek uygulamaların yaygınlaştırılması Öncelik Alanı 3: Bölgesel politika tasarımı için ortak veritabanı a) Bölgesel politika tasarımı için ortak veritabanı geliştirilmesine dönük olarak yerel aktörler arasında ağlar kurulması b) AB deki bölgesel politika tasarım sistemlerinin incelenmesi c) Yerel ve bölgesel aktörler için ortak bir bölgesel politika veri tabanının ihtiyaç analizini yürütmeye dönük eylemler d) AB ve Türkiye deki aktörler arasında deneyimlerin paylaşılması ve örnek uygulamaların yaygınlaştırılması

31 Öncelik Alanı 4: Kalkınma politikalarının izleme, değerlendirme ve etki analizi a) Bölgesel politika tasarımı için ortak veritabanı geliştirilmesine dönük olarak yerel aktörler arasında ağlar kurulması b) Ortak eylemler aracılığıyla uygulama deneyimlerinin paylaşılması Öncelik Alanı 5: Bölgesel planlamada etkin ortaklık a) Bölgesel politikalar geliştirilmesi için kamu sektörü ve özel sektör arasında ortaklığın teşvik edilmesi b) Bölgesel politikaların uygulanması ve katılımcı programlama için nitelikli ortaklık mekanizmalarının kurulması c) Yerel kuruluşların ortaklık yönetme yeteneklerinin geliştirilmesi

32 İşletme ve Sanayi Politikası Hibe Programı (CSD-IV/ENT)

33 İşletme ve Sanayi Politikası Hibe Programı (CSD-IV/ENT) Toplam hibe tutarı: Asgari hibe miktarı: Azami hibe miktarı: Asgari yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %50 si. Azami yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %100 ü Başvurular için son teslim tarihi: 5 Haziran2015 Süre: Bir Projenin planlanan süresi 10 aydan az 15 aydan fazla olamaz. Öncelik Alanı 1: Girişimcilik öğrenimi ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi a) Girişimciliğin ve kendi işini kurmanın beraberinde getirdiği fırsatlar ve zorluklar konusunda yerel kamuoyunun farkındalığının artırılması; b) Yerel ve kültürel ürünlerin ticarileştirilmesi için ihtiyaç duyulan becerilerin geliştirilmesinin yaygınlaştırılması; c) Girişimcilik öğrenimi konusunda iyi uygulamaların ülke çapında yaygınlaştırılması ve girişimciliğin bir kariyer seçeneği olarak teşvik edilmesi;

34 d) Üniversite odaklı başarılı iş geliştirme mekanizmalarının (spin-off şirketler) desteklenmesi ve kilit toplumsal sorunlar çerçevesinde üniversite-iş dünyası eko-sistemlerinin oluşturulması; e) Yükseköğrenim ve üniversitelerde girişimcilik eğitiminin yaygınlaştırılması için politika ve araçların geliştirilmesi; f) Aktif girişimcilerinin deneyimlerine dayalı öğrenim modellerinin yaygınlaştırılması; g) Rol model olarak yeni girişimcilik algılarının oluşturulması; h) Yaşlıların, kadınların, gençlerin, göçmenlerin ve dezavantajlı grupların girişimcilik becerilerinin ve aktivitelerinin desteklenmesi; i) Sosyal girişimcilik ve kurumsal sosyal sorumluluğun yaygınlaştırılması ; j) Girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi için dijital çağ fırsatlarının desteklenmesi; k) Girişimciler ve KOBİ lerin yeni dijital gelişmelerin faydaları hakkında farkındalıklarının artırılması ve dijital çağda e-becerilerin geliştirilmesinin desteklenmesi; l) Tasarım, yaratıcı endüstriler ve internet tabanlı eylemler konusunda girişimcilik becerilerinin geliştirilmesinin desteklenmesi; m) Girişimci dostu iş ve beceri geliştirme ortamının oluşturulması amacıyla Avrupa Birliği ve Türkiye deki iyi uygulamaların belirlenmesi ve yaygınlaştırılması.

35 Öncelik Alanı 2: Üretimde ve ürünlerde enerji ve çevre performanslarının iyileştirilmesi a) Az enerji ve kaynak kullanan yeni süreç ve ürünler konusunda işletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesi; b) Sürdürülebilir üretim ve tüketimin yaygınlaştırılması. Öncelik Alanı 3: Çevreye duyarlı ve enerji verimli ürünlerin, teknolojilerin ve üretim süreçlerinin benimsenmesine yönelik bilgi, deneyim ve en iyi uygulamaların paylaşımı a) Avrupa Birliği Programları kapsamındaki çevre dostu başarılı örneklerin yaygınlaştırılması; b) KOBİ lerde kaynak verimliliği üzerine çalışma yapan ajanslar arasında ağ oluşturma ve en iyi uygulamaların değişiminin desteklenmesi.

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

GÜNCEL HİBE DUYURULARI

GÜNCEL HİBE DUYURULARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GÜNCEL HİBE DUYURULARI Avrupa Birliği Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SUNUM İÇERİĞİ o HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ o GÜNCEL HİBE DUYURULARI o ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI

Detaylı

GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER

GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER PLAN YAPISI 2 2023 İstanbul Vizyonu; YARATICI VE ÖZGÜR İNSANLARIYLA, YENİLİK VE KÜLTÜR KENTİ; ÖZGÜN İSTANBUL Planın gelişme eksenleri ve öncelik alanları; I.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI (2007-2013) BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI (2007-2013) BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI (2007-2013) BİLGİ NOTU Temmuz 2006, ANKARA İÇİNDEKİLER 1. İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI...3 1.1. Sağlık...3 1.2. Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji...5 1.3. Bilgi ve İletişim

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL(İŞLETMELER) MALİ DESTEK PROGRAMIN ADI PROGRAMI

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL(İŞLETMELER) MALİ DESTEK PROGRAMIN ADI PROGRAMI A- 2015 SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (İşletmeler) a) GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE YÖNELİK PROGRAM KÜNYESİ SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL(İŞLETMELER) MALİ DESTEK PROGRAMIN ADI PROGRAMI

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI

KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI NO 07 KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI NO 07 İçindekiler 1 Fasıl 1- Malların Serbest Dolaşımı 1 Fasıl 2- İşçilerin Serbest Dolaşımı

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Projesi ve Uyum Stratejisi

Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Projesi ve Uyum Stratejisi ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Projesi ve Uyum Stratejisi Kadir DEMİRBOLAT Şb. Md. V. 21 Nisan 2012 Antalya İklim Değişikliğine

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye EK Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013 Türkiye * Kamu kurum/kuruluşlarımıza ilişkin yeni yapılanma, MIPD nin onay süreci sonrasına tekabül ettiğinden

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011-2023

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011-2023 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011-2023 2 0 1 1 2 0 2 3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011 2023 Ankara, 2012 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011 2023 KOORDİNATÖR

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

Soruda. Avrupa Birliği Hedefi ve Günlük Yaşantımıza Etkileri

Soruda. Avrupa Birliği Hedefi ve Günlük Yaşantımıza Etkileri 20 da Avrupa Birliği Hedefi ve Günlük Yaşantımıza Etkileri 1 İçindekiler 1 AB hedefi bizim için ne anlama geliyor?... 2 2 Türkiye, AB için neden önemli?... 4 3 Temel haklar ve özgürlükler alanında AB süreci

Detaylı

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 476 ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNULDUĞUNA DAİR BAŞBAKANLIK TEZKERESİ İLE PLAN

Detaylı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı Ek 3 ÖZEL HÜKÜMLER Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı 1. ÖZET Bu finansman önerisi Türkiye için 2004 yılı katılım öncesi mali yardım ulusal programını kapsamaktadır. Programlamaya

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

DİCLE KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI Rev00 İçindekiler Yönetici Özeti / Sunuş... 2 1. GİRİŞ... 2 2. AJANSIN ÖNCELİKLERİ... 4 3. 2014 YILI FAALİYETLERİ... 6 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 6 B.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM, ÖĞRETİM, GENÇLİK VE SPOR HİBELERİ 2014 2020 ERASMUS+ PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM, ÖĞRETİM, GENÇLİK VE SPOR HİBELERİ 2014 2020 ERASMUS+ PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM, ÖĞRETİM, GENÇLİK VE SPOR HİBELERİ 2014 2020 ERASMUS+ PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU Bu sunu, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ar-Ge Birimi, Projeler Koordinasyon Ekibi tarafından

Detaylı

2008 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2007 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI

2008 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2007 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI 2008 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2007 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI Fasıl 2007 İlerleme Raporu 2008 İlerleme Raporu 1. Malların Serbest Dolaşımı Malların serbest dolaşımına

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı ARALIK 2014 ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ JOHANNESBURG UYGULAMA PLANI

DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ JOHANNESBURG UYGULAMA PLANI İLGİLİ BÖLÜM Paragraf No. Sayfa No. I. Giriş 1-6 1 II. Yoksullukla mücadele 7 13 2 III. Sürdürülemez tüketim ve üretim kalıplarının değiştirilmesi 14 23 6 IV. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın temeli olan

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı

Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı 2014 Türkiye Ulusal Ajansı Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği nin eğitim ve gençlik alanındaki programlarının Türkiye de yürütülmesinden

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 İçindekiler 1 ANA HİZMET BİRİMLERİYLE AB BAKANLIĞI 3 Siyasi İşler Başkanlığı 3 Katılım Politikası Başkanlığı 4 Sektörel Politikalar Başkanlığı

Detaylı