OLAY: Md Bayan Ufukaçar ın Mart 2000 de TikTak A.Ş. ye teslim ettiği, Noter de Düzenleme Taahhütname metninde şunlar da yazılıdır:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OLAY: Md. 4. 2. Bayan Ufukaçar ın Mart 2000 de TikTak A.Ş. ye teslim ettiği, Noter de Düzenleme Taahhütname metninde şunlar da yazılıdır:"

Transkript

1 1

2 OLAY: Dikkat: Geçen yıl hazırlanan ilk metinde şimdiki zaman kabul edilen 2013, aşağıda 2014 olarak güncellenmiş, İşletme Protokolü süresi vb. de buna uygun olarak dört yıl vb. olarak uyarlanmıştır. I. Başarılı işkadını Bayan Ufukaçar, İstanbul da büyük bir AVM içinde Yap-İşlet- Devret Kira Sözleşmesiyle lüks bir mağazada 49 yıllığına kiracıdır. Bayan Ufukaçar 2000 yılında ünlü İsviçreli saat üreticisi TikTak ın İstanbul da kurduğu TikTak A.Ş. nin yetkili bayiliğine şahsen talip olmuştur. TikTak ın o tarihte İstanbul da uzak başka semtlerde iki yetkili bayii daha bulunmaktadır. 1. Bayan Ufukaçar ve TikTak A.Ş. Ocak 2000 de Protokol başlıklı bir metin imzalamışlardır. Bu metin TikTak A.Ş. tarafından hazırlanan Bayilik Sözleşmesi ni de Ek olarak içermektedir. Protokol e göre: Md. 4. Mücbir sebepler dışında, Bayi işbu Protokol ile Ek indeki yükümlülüklerini ifa etmez, ihlal eder veya işbu Protokolü uygulanamaz duruma getirirse, ihtara veya Yargı kararına gerek olmadan ,-- A.B.D. Doları karşılığı Türk Lirasını ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Md. 5. Bayi taraflarca [ ileride] imzalanacak Ek teki Bayilik Sözleşmesi ndeki münhasırlık yükümlülüğünün teminatı olarak önce Noter de bir Düzenleme Taahhütname imzalayarak, TikTak A.Ş. ye teslim edecektir. 2. Bayan Ufukaçar ın Mart 2000 de TikTak A.Ş. ye teslim ettiği, Noter de Düzenleme Taahhütname metninde şunlar da yazılıdır: Ben [ ] Ufukaçar evvelce [ ] akdettiğim [ ] Ocak 2000 Protokolü kapsamında Bayi olarak sair üreticilere ait ürünleri teşhir etmeyeceğimi ve hiçbir surette bunların ticari satış süreçlerine dahil olmayacağımı, aksi halde TikTak A.Ş. ye ,-- A.B.D. Doları karşılığı Türk Lirasını ödeyeceğimi şimdiden beyan, kabul ve taahhüt ederim. 2

3 3. Bayan Ufukaçar, anılan imzalı Protokol ve onun bilahare imzalanacak Ek i Bayilik Sözleşmesi nde atıf yapılan Sipariş Taahhüdü başlıklı ayrı bir metni de Mart 2000 de imzalamıştır; bu metinde şu da yazılıdır: Bayi her takvim yılında en az ,-- A.B.D. Doları karşılığı ürün sipariş etmeyi kabul ve taahhüt eder. 4. Ardından iki tarafça imzalanan (genelde mutat içerikli, mağazanın iç dekorasyon ve zorunlu teknik cihazlarının TikTak A.Ş. tarafından üstlenildiği) Haziran 2000 tarihli Bayilik Sözleşmesi nin bazı maddelerinde yazılanlar ise aynen şöyledir: Md. 10. Bayi mağazada sadece TikTak A.Ş. nin ürünlerini satmaya yetkilidir, sair üreticilerin ürünleri TikTak A.Ş. nin yazılı ön izni olmaksızın teşhir dahi edilemez. Md. 11. Bayinin sair üreticilere ait ürünleri teşhir etmeme ve bunların ticari satış süreçlerine hiçbir surette dahil olmama yükümlülüğü yirmi yıl sürecektir. Aksi, taraflarca bu sürenin bitiminden altı ay öncesinden yazılı olarak bildirilmediği takdirde, yükümlülük süresi on yıl daha uzamış sayılacaktır. Md. 23. TikTak A.Ş. aşağıda sayılı durumlardan bir veya birkaçı gerçekleştiğinde ihtara veya Yargı kararına gerek olmaksızın işbu Bayilik Sözleşmesi ni feshetme hakkına sahiptir. [ ] c. Bayi ölürse [ ] ve TikTak A.Ş. Bayilik Sözleşmesi ni Bayinin kanuni halefleri ile sürdürmemek yönündeki iradesini yazıyla ihbar ederse, d. Bayi, TikTak A.Ş. nin yazılı onayı olmaksızın mağaza işletmesini başkasına devrederse, e. Bayi, Sipariş Taahhüdü ne aykırı davranırsa veya TikTak A.Ş. den siparişlerinde tatminkar bir miktara ulaşmaz veya siparişlerini durdurursa, [ ] 3

4 II. Mağaza 2000 de açılmış, Bayilik Sözleşmesi yürürlüğe girmiş, 2001 yılı sonuna kadar yıllık sipariş yaklaşık ,-- ABD Doları olmuştur. TikTak A.Ş. Bayan Ufukaçar a siparişlerin artmasını temenni ettiklerini bildiren nazik bir mektup göndermiştir. III. Ocak 2002 de Bayan Ufukaçar evine giren bir soyguncunun bıçakla saldırısı sonuncunda 40 yaşında hayatını kaybetmiştir. Mirasçısı olarak geriye ressam olan eşi Bay Ufukaçar ile müşterek çocukları 1989 doğumlu kızı Munise ve 1990 doğumlu oğlu Mert kalmışlardır. Veraset ilamı alınmış, iki küçüğün velayeti babaya verilmiştir. Aynı yıl (2002) sonunda, Munise varlıklı eniştesi ve teyzesi Bay ve Bayan Kolkanat tarafından usulünce evlat edinilmiş, Mert in velayeti ise babasında kalmaya devam etmiştir. Bay Kolkanat da bundan kısa bir süre sonra büyük bir mal varlığı bırakarak kalp krizinden ölmüş, Munise varlıklı ev hanımı teyzesi Bayan Kolkanat ile yaşamaya devam etmiştir. IV. Bay Ufukaçar Şubat 2002 de kendi ve iki çocuk adına TikTak A.Ş. ye yazdığı bir mektupla Protokol ve Bayilik Sözleşmesi hükümlerini aynen kabul ederek, bayiliğin mirasçılar olarak üstlenileceğini, yeni banka hesaplarını [ ] bildirmiştir. TikTak A.Ş. cevabi bir yazı göndermeksizin mevcut ticari ilişkiyi yeni banka hesabını da dikkate alarak devam ettirmiştir. V. Haziran 2004 de anılan üç mirasçı Ufukaçar Saatçilik İşletmeciliği unvanı altında veraset ilamındaki kanuni hisseleri oranında bir Adi Ortaklık Sözleşmesi ni (reşit olmayan iki çocuk velileri eliyle) imzalamışlar ve bunu TikTak A.Ş. ye bildirmişlerdir; bu bildirime TikTak A.Ş.'nin herhangi bir muhalefeti olmamıştır. VI. Takip eden yıllarda Bay Ufukaçar ın genel mali durumu, formasyonunun ticarete pek yatkın olmayışından bozulmuş, psikolojik sorunlar yüzünden uyuşturucu da kullanmaya başlayan Mert ise reşit olduktan sonra sair kişilere giderek artan borçlar altına girmiştir. Munise ise 2009 da varlıklı bir işadamıyla evlenmiştir. 4

5 VII sonunda TikTak A.Ş. ye siparişler için yapılacak ödemelerde nakit sıkıntıları yaşanmış, TikTak A.Ş. nin mirasçılara karşı takip borcunun tamamından müteselsilsen giriştiği icra takibinde taraflarca bilahare anlaşmaya varılarak takip konusu alacak her bir mirasçının miras hissesi oranında kendisi tarafından ödenmek üzere takside bağlanmış, icra takibi sürdürülmemiştir. Bu arada, ilerleyen yıllarda yıllık sipariş miktarı ,-- A.B.D. Dolarının da altına düşmüş, TikTak A.Ş. mirasçılara arada bir siparişlerin artmasını temenni ettiklerini bildiren nazik mektuplar göndermiştir. Mirasçılar bunun üzerine Mart 2000 tarihli Sipariş Taahhüdü nün varlığından haberdar olmuşlar, Bayan Ufukaçar ın vefatı sonrasında bunu evraklar arasında gözden kaçırdıklarını fark etmişlerdir. VIII da Bayan Ufukaçar ın mirasçıları işletmeye veren sıfatını kullanarak ticari tecrübe sahibi Bay Üçüncü ile kendileri arasında azami yetkiler içeren yazılı bir İşletme Protokolü imzalamışlar, mağaza işletmesini işletmeci sıfatıyla mirasçılar adına dört yıl üstlenmesi karşılığında kendisine toplam ,-- TL ödemişlerdir. Bay Üçüncü aynı İşletme Protokolü ne göre [mirasçıların] TikTak A.Ş. ye doğacak borçları için mirasçılar lehine ,-- TL ye kadar şahsi kefalet ve ayrıca ipotek tesis etme borcu altına girmiş, bunlar usulünce yerine getirilmiştir. TikTak A.Ş. kendisine incelemesi için sunulan İşletme Protokolü nü ve bunun gereği verilen teminatları inceleme imkanı bulduktan sonra miracılara yazdığı mektupta Mağazanın Haziran 2000 tarihli Bayilik Sözleşmesi nden doğan hukuki ve ticari ilişkimiz çerçevesinde 2009 tarihli İşletme Protokolü gereği ticari mümessiliniz Bay Üçüncü tarafından işletilmesinde bizce bir sakınca görülmemiştir yazmaktadır. IX. Bay Üçüncü bir süre sonra, rakip şirket ürünlerinin de mahalli piyasaya bolca ve yakın fiyatlarla girmesi, bölgede bunları satan AVM açılışlarını artması, mağazanın orijinal dekorasyonunun iyi bakıma rağmen demode olmaya başlaması, müşteri taleplerindeki azalma, genel giderlerde artış, tahsilat sorunları vb. nedenlerle TikTak A.Ş. ürünleri yanında zaman zaman başka üreticilerin ucuz / düşük kaliteli saatlerini de temin ederek sergilemeye ve satmaya başlamış, bazı dönemler TikTak A.Ş. den 5

6 siparişleri kesmeyi gerekli görmüştür. Bu durum TikTak A.Ş. tarafından gözlemlenmiş, mirasçılara Noter den akdi ve kanuni hakları saklı tutan ihtarlar çekilmiştir. X. Mirasçılar da Bay Üçüncü ye bunun üzerine Noter den ihtar çekmişler, bu arada İşletme Protokolü ndeki dört yıl da dolduğundan, fuzuli şagil durumda bulunduğundan bahisle İşletme Protokolü nü uzatmamışlar, TikTak A.Ş. yi de durumdan haberdar etmişlerdir. XI başında TikTak A.Ş. miracılara Noter den başka bir ihtarname de çekerek sair ihlallere ilişkin tüm haklar saklı tutularak 2000 den beri hiçbir yıl Sipariş Taahhüdü ndeki miktara ulaşılmadığını, aradaki farkın faiziyle birlikte ödenmemesi durumunda tüm akdi ve kanuni haklarının kullanılacağını ihtar etmişlerdir. TikTak A.Ş. yöneticileri tüm bu süreci ticari fizibilitesi açısından da değerlendirmişlerdir: Bay Üçüncü nün evvelce verdiği şahsi kefalet ve ipoteği (kendilerince bazı ticari nedenlerle) kullanmamışlardır; kendisiyle hasım duruma girmekten kaçınmaktadırlar. Anılan tüm belgeler ve olaylara dayanarak, hukuken mümkün olabildiği oranda, 2000 den 2014 e kadarki geçmiş dönem ve ilişkinin zaten sonra ereceği 2020 ye kadarki gelecek dönem için azami oranda her türlü tazminat vb. parayı mirasçılardan (özellikle halen varlıklı durumdaki Munise den) tahsil etmeye ve mevcut Bayilik Sözleşmesi nden de şimdiden bir şekilde kurtulabilmeye çaba gösterilmesine karar verilmiştir. TikTak A.Ş. yöneticileri bu kararlarını gerçekleştirebilmek için avukatlarına yargı yoluna başvurmalarını rica etmişlerdir. 6

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Madde-1 İş bu sözleşme, iş bu sözleşmeye franchisor olarak taraf olan ve bundan böyle (CANKART) olarak adlandırılacak olan, MC Grup Teknolojileri Telekomünikasyon

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ İşbu "Araç Kira Sözleşmesi" (Kısaca "Sözleşme") taraflar arasında imzalanan ARAÇ TESLİM FORMU'nun (Kısaca "Form") eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşme ile Özsümer Turizm

Detaylı

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi 1. Tanımlar Bu Hükümler de: Alıcı Şirket in fiyat vereceği herhangi bir şirket, firma ya da birey

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ

YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ TMMOB Orman Mühendisleri Odası ve Türkiye Ormancılar Derneği ( Sözleşme metninde KİRALAYANLAR olarak anılacak veya OMO ve TOD kısaltmaları ile ifade edilecek) ile

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA KİRA SÖZLEŞMELERİ ve UYGULAMA SORUNLARI. facebook.com/birlesmismarkalardernegi twitter.

YENİ BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA KİRA SÖZLEŞMELERİ ve UYGULAMA SORUNLARI. facebook.com/birlesmismarkalardernegi twitter. YENİ BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA KİRA SÖZLEŞMELERİ ve UYGULAMA SORUNLARI facebook.com/birlesmismarkalardernegi twitter.com/bmdonline PLAN 1. UYGULANACAK HUKUK NEDİR? 2. YENİ BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMELERİ

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI ndan ( Kampanya ) adre

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı