AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI"

Transkript

1 AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI Prof. Dr. S. Sema Anak İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Kök Hücre Nakli Ünitesi, Çapa, İSTANBUL Giriş Son yıllarda çok önemli gelişmelerin olduğu ve büyük başarıların yaşandığı pediatrik hematoloji onkoloji alanında, kök hücre nakli (KHT), şifa sağlayıcı özelliği de göz önüne alındığında, en önemli tedavi yöntemlerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Değişik uygulama alanları ve yöntemleri KHT nu daha da araştırmaya açık ve gelecek için ümit verici hale getirmektedir. 1845'de JH Bennett ve R Virchow'un lösemiyi tanımlamalarından sonra, Naegeli miyeloblastı tanımlamış ve lenfoblasttan farkını belirtmiştir. Lösemide ilk tedavi 1800'lerden beri bilinen Arseniktir, daha sonra da 1944'de Bessis ve Bernard kan değişimi ile remisyon sağlamıştır. İlk KİT uygulaması ise, 1891 de Brown-Sequard ve d Arsonaval tarafından, kemik iliği yetersizliği olan bir hastaya kemik iliği oral yolla verilerek yapılmıştır (1,2) de E.D.Thomas KİT deki ilk başarılı çalışmaları yayınlamış, özellikle Tüm Vücut Işınlaması (TBI), Graft versus Host Hastalığı (GvHH) nda Methotrexate proflaksisi gibi yeni uygulamaları ile dikkat çekmiştir. 1963'de DiMarco ve ark.ları Daunomycin i geliştirmiş, 1969'da ise Arcamone ve ark.ları Doxorubicin i kullanıma sokmuştur de Bach ın MLC i, 1965 de Dausset in HLA doku sistemlerini tarif etmesiyle Allojenik KİT de yeni bir dönem açılmıştır. Erişkinlerde sağlanan bu gelişmelere karşın çocuklarda uzun yıllar malignite tedavileri istenen düzeye bir türlü ulaşılamamıştır (3) da de Korning Ağır Kombine İmmun Yetmezlik (SCID) te ilk başarılı pediatrik uygulamayı yaptı (4-6). 1976'da ilk kez St.Jude AML 1976 protokolü düzenli bir uygulama olarak kullanılmaya başlanmış ve ARA-C + Adr + VCR + 6-Azauridine kullanılmıştır, TR oranı %72 olmuştur. 1979'da E.D.Thomas birinci remisyon AML hastalarında AlloKHT sonuçlarını yayınlamıştır lerde remisyona giremeyen lösemili hastalarda uygulanan KHT nin lösemideki gereksinimi de hızla değişmiş ve bugün ALL de %20 lerin altına inmiş, AML de de azalmaktadır (3) dönemi KİT in Altın Çağı olmuş, uygulama ve merkez sayısı hızla artmış, AKİT de doku grubu (HLA) uygun kardeş dışında Alternatif Donör lerin kullanımı, GvHD de Cyclosporin A nın uygulanması (Powles, 1980), infeksiyon proflaksisi ve tedavisindeki önemli gelişmeler başarıyı arttırmış ve Şifa kavramını gündeme getirmiştir. Gerek AML'de kullanılan kemoterapi sonuçları, gerek KHT'de başarı hızla artmaktadır yılında dünyada KHT uygulaması 'a, gönüllü verici sayısı 'a ulaşmıştır.

2 80'li yıllarda yapılan AML tedavilerinde, özellikle UK-MRC grubu %92 TR, %56 7-yıllık OS'ye ulaşmışlardır. 90'lı yıllarda ise kemoterapiyi AlloKHT ve OtoKHT ile karşılaştıran çalışmalarda, Alman (BFM), Fransız, ABD, İspanyol ve İngiliz (MRC) grupları, kemoterapi 3-5-yıllık sürvilerini %34-48, AlloKHT 3-5-yıllık sürvilerini %40-78, OtoKHT 3-5-yıllık sürvilerini %42-75 bulmuşlar, AlloKHT'nin yararlı olacağını ancak kemoterapi ile OtoKHT sonuçlarının benzer olduğunu bildirmişlerdir. IBMTR ve EBMTR gibi kuruluşların veri toplama ve değerlendirmeleri, verici bankalarının hızla genişlemesi ve integrasyonu önemli katkılar sağlamıştır. Son yıllarda kemik iliği yerine periferik kök hücre, kordon kanı v.b uygulamaları da önemli aşamalar sağlamıştır (7,8). Çocuklukçağı kanserlerinde AML, ABD'de en az sürvi artışı görülen hastalıktır. Ülkemizde de bu amaçla uzun yıllardır hem erişkin hem de çocukta önemli çalışmalar yapılmakta ve dünya düzeyinde önemli sonuçlar alınmaktadır. Geçmişi 1970 lere dayanan pediatrik KHT nu halen 19 merkez uygulamaktadır ve bugün artık dünya standartlarında sağ kalım oranlarına ulaşılmıştır. Çocukluk çağı KHT indikasyonları onkolojide ve onkoloji dışı hastalıklarda geniş bir hasta grubunu ilgilendirmektedir. Bu konuda dünyada farklı ülkelerde veya gruplarda farklı indikasyonlar kullanılmaktadır. Bazı konularda benzerlikler olmakla beraber ayrıntılarda önemli farklılıklar mevcuttur. Özellikle MRC, COG, BFM, St.Jude, EBMT, ABMT gibi gruplar farklı indikasyon listeleri benimsemişlerdir. MRC 1988'den beri yaptığı çalışmalarda, 4 kür sonrası AlloKHT veya OtoKHT yapılmalı mı sorusuna cevap aramış, kötü risk grubunu, kötü karyotip : -5, -7, 5q-, 7q-, kompleks anomaliler olarak tanımlamış, yüksek sürvi oranları ile en başarılı sonuçları almışlardır. 1. TR'da allokht'nin fark yaratmadığı sonucuna varmışlardır. Bu çalışmalarda, MRC yüksek antrasiklin uygulaması, orta total doz sitarabin, düşük KHT kullanımı (%10-15) ile ortaya çıkarken, NOPHO daha düşük antrasiklin, yüksek total doz sitarabin, orta KHT kullanımı (%27 allo, %8 oto) uygulamış, BFM düşük antrasiklin, yüksek sitarabin, düşük KHT kullanımı (%10), MSS ışınlaması, idame tedavisi şeklinde devam etmiştir. AML 15'de ise RIC nakiller ve yüksek riskte allokht ana başlıklardandır. COG grubu yüksek riski, -5/del(5q), -7/del(7q), inv(3q), 11q, 20q, 21q, 17p, del(9q), t(6;9), t(9;22), kompleks olarak tanımlamış, yeni prognostik faktörleri de araştırmaktadır. Bu grubun yaklaşımını, giderek azalan KHT kullanımı, iyi riskli hastalarda TR1 de KHT kullanılmaması, otolog KHT kullanılmaması, yüksek riskli hastalarda 1. TR'de de allokht kullanılması olarak özetleyebiliriz. St.Jude grubu yüksek risk olarak t(6;9), -7, -5, 5q-FAB M0 veya M6, t(1;22) olmayan FAB M7, sekonder AML, FLT3-ITD, indüksiyon 1 sonrası >%5 MRD, indüksiyon 2 sonrası %1 MRD olarak tanımlamış ve donör varsa KHT önermişlerdir. BFM grubu ise BFM-83'den beri risk gruplarını tanımlamaya başlamış, 1993'de yüksek riskli olguların 1.TR da KHT e gönderileceğini vurgulamıştır. BFM-2004'de yüksek risk olarak, standart risk olup 15. günde >%5 blast olanlar, AML FAB M0, Auer (-) M1/2, M4, M5, M6 ve M7'yi tanımlamışlardır ve KHT önermişlerdir. EBMT, tüm indikasyonlar arasında çok sayıda ülkenin benimsediği kuralları getirmekte ve bunları 5 yılda bir yenilemektedir. Bu çalışmada EBMT nin indikasyon listelerini ve uygulamaları tartışacağız da ilki yayınlanan, daha sonra 1998 ve 2002 de yenilenen bu raporların dördüncüsü 2006 da yayınlanmıştır da da 5. Liste yayınlanmıştır. EBMT

3 indikasyonlarını tartışan raporlarda, erişkin ve çocuk için ayrı ayrı indikasyon tabloları sunulmuştur (7,8). Pediatrik AML'de kök hücre transplantasyonu indikasyonları EBMT grubunun son ortak kararlarına göre aşağıda özetlenmiştir (Tablo 1) (7). Tablo 1. EBMT nin 2010 da çocuk hastalar için geliştirdiği indikasyon tablosu, Pediatrik AML'de Kök Hücre Transplantasyonu İndikasyonları (7). HASTALIK DURUMU uygun kardeş MUD / 1anj MM MMUD / >1 anj OTOLOG -KİT AML TR1-düşük risk I TR1-yüksek risk I TR1-çok yüksek risk I TR2 >TR2 3 / II 3 / II 0 Önerilmez 1 Standart Tedavi 2 Klinik Değerlendirmeye göre 3 Deneysel, önerilmez I, II, III Kanıt düzeyleri Burada dikkati çeken hususlar, pediatrik AML de 1.TR da allokht nin yeri hızla azalmaktadır, çünkü modern çoklu ilaç tedavisiyle başarı şansı çok artmıştır. AML li iyi riskli hastalarda KHT başlangıçta önerilmez. AML de yüksek riskli olarak tanımlanan çocuklarda 1.TR da HLA-uygun kardeşten allojenik KHT bir olasılıktır. Bazı yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda, Allo KHT kemoterapiden daha etkin bulunmuştur; TR1 de yapıldığında EFS çocuklarda %55 72 arasındadır. Süt çocuğu AML sinde ve FAB M0, M6 veya M7 AML li çocuklarda kemoterapi veya otolog KHT ile şifa şansı çok düşüktür, bu nedenle akraba dışı (unrelated) KHT için indikasyon vardır. Haploidentik KHT yapılan çocuklarda NK alloreaktivitesi etkisi gösterilmiştir; bu da haploidentik KHT nin de erken faz, çok yüksek riskli AML li hastalarda kullanılabileceğini düşündürmektedir. OKHT, AML li çocuklarda genellikle indüksiyon sonrası TR1 de bir konsolidasyon tedavisi olarak kullanılmıştır ve yüksek riskli ve uygun bir kardeş vericisi olmayan çocuklarda geçerli bir alternatiftir. Ancak otologkht ile kemoterapiyi karşılaştıran çalışmaların sonuçları karışıktır. OKHT yapılan AML li çocuklarda, periferik kök hücre kullanılması sık bir uygulama değildir. 1.TR da konsolidasyon tedavisi olarak otolog KHT nin kemoterapi veya allokht den daha iyi olup olmadığı sorusunun cevabı için yeni prospektif klinik çalışmalar gerekmektedir. Relaps AML de, kardeş veya akraba dışı vericiden allokht gereklidir (7). 2013'de Sağlık Bakanlığı yeni bir KHT indikasyonları listesi hazırlayarak tartışmaya açmıştır. Bu indikasyonlar tablo 2'de özetlenmiştir.

4 Tablo 'de Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen KHT indikasyonları HASTALIK EVRESİ Aile içi donör (iyi uygun) Aile dışı donör (iyi uygun) Haploidenti k donör OTOLOG -KİT AML TR1-düşük risk TR1-yüksek risk TR1-çok yüksek risk TR2 >TR2 Dirençli?? Tüm bu veriler ışığında, yüksek risk AML'de KHT önerilen bir konsolidasyon tedavisidir. KAYNAKLAR 1. Barrett AJ. Graft-Versus-Host Disease. In : Treleaven J, Barrett J, eds. Bone Marrow Transplantation in Practice. Edinburgh : Churchill Livingstone; p Krance RA, Heslop H, Brenner M. Bone Marrow Transplantation for Pediatric Malignancy. Burt RK, Deeg HJ, Lothian ST, Santos GW, eds. Bone Marrow Transplantation. New York : Chapman & Hall Publishers: p Trigg ME. Milestones in the development of pediatric hematopoietic stem cell transplantation 50 years of progress. Pediatr Transplantation 2002; 6: Good RA, Verjee T. Historical and current perspectives on bone marrow transplantation for prevention and treatment of immunodeficiencies and autoimmunities. Biol Bone Marrow Transpl 2001; 7: Atkinson K. Clinical Bone Marrow and Blood Stem Cell Transplantation. Cambridge : Cambridge University Press; 2000 p Storb R. History of pediatric stem cell transplantation. Pediatr Transplantation 2004; 8 (Suppl. 5): 5 11.

5 7. Ljungman P, Bregni M, Brune M, et al., for the European Group for Blood and Marrow Transplantation. Allogeneic and autologous transplantation for haematological diseases, solid tumours and immune disorders: current practice in Europe Bone Marrow Transplantation 2010; 45: Velardi A, Locatelli F. Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 18th Edition. New York : Saunders WB Co; p

Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre

Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre Konuşma Metinleri Multiple Miyelomda Allojeneik Kök Hücre Transplantasyonu Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, Antalya Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2011: 1 1 Dr. Burak Uz Dr. Hakan Göker Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı, Ankara e-mail: hgoker1@yahoo.com Tel: 0312 305 15 43 Anahtar

Detaylı

KÖK HÜCRE VE KORDON KANI

KÖK HÜCRE VE KORDON KANI KÖK HÜCRE VE KORDON KANI Doç Dr. Mehmet Ertem Yakın zamana kadar doğumdan sonra kullanılmayıp atılan kordon kanını son zamanlarda ilgi çekici kılan temel faktör hematopoetik kök hücre kaynağı olarak transplantasyon

Detaylı

İMMUNSÜPRESYONLU HASTALARDA AŞILAMA

İMMUNSÜPRESYONLU HASTALARDA AŞILAMA İMMUNSÜPRESYONLU HASTALARDA AŞILAMA Prof.Dr.S.Sema ANAK İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji / Onkoloji Bilim Dalı - KHT Ünitesi AŞILAMA / TARİHÇE / Ölü Aşılar Geliştirme

Detaylı

TALASEM DE TRANSPLANTASYONDA DÜNYA VE ÜLKE VER LER

TALASEM DE TRANSPLANTASYONDA DÜNYA VE ÜLKE VER LER 5. Uluslararası Talasemi Yazokulu 5th International Thalassemia Summerschool TALASEM DE TRANSPLANTASYONDA DÜNYA VE ÜLKE VER LER Prof.Dr.S. Sema ANAK stanbul Üniv. stanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji

Detaylı

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu Konuşma Metinleri Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Naklinin İmmünobiyolojisi Emin Kansu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Ankara Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

HASTALARINDA AŞILANMAA

HASTALARINDA AŞILANMAA HEMATOPOETİK K KÖK K K HÜCRE H NAKİL HASTALARINDA AŞILANMAA İmmun yetmezlik gruplarında aşıa şılanma İmmun yetmezlik grubu aşılanma açısından heterojen bir gruptur. Sekonder İmmün Yetmezliği Primer İmmün

Detaylı

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD/Hematoloji BD Öğretim Üyesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Fonksiyon Kazanan Anormal Hemoglobinler

Fonksiyon Kazanan Anormal Hemoglobinler Fonksiyon Kazanan Anormal Hemoglobinler Aytemiz GÜRGEY * GİRİŞ Günümüzde iç ve dış göçler nedeni ile hemoglobinopatiler belirli bölgelerin hastalığı olmaktan çıkmış ve dünyanın her ülkesinde görülmeye

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİNİN ÖNEMİ (UZMANLIK TEZİ) TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu

Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu Van Tıp Dergisi: 5 (3): 183-187, 1998 Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu İmdat Dilek*, Önder Arslan**, Günhan Gürman** Özet: Kemik iliği transplantasyonu

Detaylı

08-10 Mart 2012, ANTALYA

08-10 Mart 2012, ANTALYA Bildiri Özetleri AKUT LÖSEMİ Bildiri: 089 P001 GRİ TROMBOSİT SENDROMLU VERİCİDEN YAPILAN ALLOGENEİK NAKİL SONRASI, GRİ TROMBOSİTLİ HEMATOPOETİK ENGRAFTMAN. Abdullah Katgı 1, Pınar Ataca 2, Selda Kahraman

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ Giriş Çocuk ve adolesanlarda akut miyeloid lösemi (AML) lösemilerin %15-20 sini oluşturur. İnsidansı her yıl milyonda 5-7 dir. İki yaş insidansın

Detaylı

4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi 4 th National Bone Marrow Transplantation & Stem Cell Therapies Congress

4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi 4 th National Bone Marrow Transplantation & Stem Cell Therapies Congress 4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi 4 th National Bone Marrow Transplantation & Stem Cell Therapies Congress KONUŞMA METİNLERİ Lecture Notes 1-4 Mart 2007 - Uludağ,

Detaylı

Bildiri Özetleri 189

Bildiri Özetleri 189 Bildiri Özetleri 189 Akut Lösemi Poster No: 0001 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİNDE VERİCİ ALICI KAN GRUBU UYUŞMAZLIĞI OLAN HASTALARDA ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ DENEYİMİ

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM

KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM C.Ü. Hemşirelik Dergisi 2008, 12(3) KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM Sevgi SUN KAPUCU *, Yasemin KARACA** ÖZ Hematopoietik kök hücre nakli ve bununla ilişkili olarak kullanılan yüksek

Detaylı

Kordon kanı bankacılığı: biyolojik sigorta (mı)?

Kordon kanı bankacılığı: biyolojik sigorta (mı)? Türk Pediatri Arşivi 2004; 39: 146-51 Kordon kanı bankacılığı: biyolojik sigorta (mı)? Hilmi Apak Özet Kordon kanı (KK), hematopoetik kök hücreler açısından zengindir ve malin ya da kemik iliği yetmezliği

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MULTİPLE MYELOMA, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİLERİ SIRASINDA GÖZLENEN İLAÇ

Detaylı

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL Merhaba! İletişimin başlangıcı merhaba ise, günümüzdeki son noktası da İNTERNET tir. 1960 lı

Detaylı

YAŞAM KALİTESİ: GEÇ YAN ETKİLER

YAŞAM KALİTESİ: GEÇ YAN ETKİLER YAŞAM KALİTESİ: GEÇ YAN ETKİLER Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) şifa şansı veren bir tedavi seçeneği olarak pek çok hematolojik

Detaylı

Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri

Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri Görgün AKPEK University of Maryland School of Medicine, ABD Bölüm I. Kronik Graft-versus-Host Hastalığı (kgvhd) Graft-versus-Host

Detaylı

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F.

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. Aydın, F.Özdemir, M. Yılmaz 2, S.S. Kartı 2, M. Sönmez 2, H. Kavgacı, E. Ovalı 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı 2

Detaylı

Kök Hücre: Ne? Nasıl? Niçin? Ne Zamandan Beri? Nereye Kadar?

Kök Hücre: Ne? Nasıl? Niçin? Ne Zamandan Beri? Nereye Kadar? Meral Beksaç Kök Hücre: Ne? Nasıl? Niçin? Ne Zamandan Beri? Nereye Kadar? Kök hücre ve hücresel tedaviler geçtiğimiz yüzyılda organ nakilleriyle gerçekleşen tıbbi atılıma benzer bir atılım potansiyeli

Detaylı

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Dr. Sevgi Kalayoğlu-Beşışık İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Hematoloji BD, İstanbul Hematopoetik kök hücre transplantasyonu (HKHT) çok yüksek

Detaylı

Kök hücre araştırmaları konusunda bugüne kadar ulaşılan nokta gelecek için büyük

Kök hücre araştırmaları konusunda bugüne kadar ulaşılan nokta gelecek için büyük DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:191-197 Kök hücre biyolojisi ve plastisitesinde güncel kavramlar Emin Kansu 1 1 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ TÜRK HEMATOLOJ DERNEĞ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ Temmuz-Ağustos 2010 Sayı 4 S O N B A Ş V U R U T A R İ H İ Y A K L A Ş T I! İ L K H E M A T O L O J İ Y E T E R L İ L İ K S I N A V I N A H A Z I R

Detaylı

TürkHematolojiDerneği

TürkHematolojiDerneği BÜLTEN / Ocak-Şubat 2013 TürkHematolojiDerneği Ocak-Şubat 2014 Sayı 1 İki ayda bir yayımlanır. BÜLTENİ EN İYİ MARKA TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ T.C. Türk Patent Enstitüsü nden Türk Hematoloji Derneği ve THD

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2. Dr. Rejin Kebudi. Anahtar Sözcükler

HematoLog TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2. Dr. Rejin Kebudi. Anahtar Sözcükler TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2 Dr. Rejin Kebudi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı