İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS"

Transkript

1 BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi TUR104 Türk Dili KMY101 Kimya FZK102 Fizik II MAT101 Matematik I MAT102 Matematik II FZK101 Fizik I INS102 Bilgisayar Programlama INS101 İnşaat Mühendisliğine Giriş INS104 Yapı Bilgisi MİM103 İletişim Teknikleri I MİM104 İletişim Teknikleri II MİM111 Sanat Tarihi TOPLAM TOPLAM III.Yarıyıl İKİNCİ YIL IV.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi YDL206 Yabancı Dil II YDL203 Yabancı Dil I İNS202 Akışkanlar Mekaniği İST201 İstatistik İNS204 Diferansiyel Denklemler INS203 Lineer Cebir İNS206 Dinamik INS205 Mühendislik Jeolojisi İNS208 Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik INS207 Statik İNS210 Mukavemet I INS209 Yapı Malzemesi INS212 Ölçme Bilgisi MİM203 Fiziksel Çevre Denetimi I MİM204 Fiziksel Çevre Denetimi II TOPLAM TOPLAM

2 ÜÇÜNCÜ YIL V.Yarıyıl VI.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS INS301 Hidrolik INS302 Betonarme I INS303 Mühendislik Ekonomisi INS304 Çelik Yapılar I INS305 Stratejik Planlama, Proje ve Risk INS306 Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Yönetimi Uygulaması İNŞ307 Mukavemet II INS308 Temel İnşaatı INS309 Yapı Statiği I INS310 Ulaştırma Mühendisliği INS311 Zemin Mekaniği INS312 Yapı Statiği II Teknik Seçmeli I Teknik Seçmeli II INS313 Yapılarda Su Yalıtımı INS314 Hidroloji INS315 Yapı Dinamiği INS316 Yeraltı Yapıları INS317 Yapı Maliyet Analizi INS318 Sonlu Elemanlara Giriş INS319 Yapı Hukuku INS320 Çevre Mühendisliğine Giriş TOPLAM TOPLAM DÖRDÜNCÜ YIL VII.Yarıyıl VIII.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS INS401 Betonarme II INS402 Bitirme Projesi INS403 Çelik Yapılar II INS404 INS405 Su Temini ve Atık Suların Uzaklaştırılması Finans Matematiği ve Gayrimenkul Değerleme INS406 İnşaat Yönetimi INS407 Ahşap Yapılar HUK102 İş Hukuku Teknik Seçmeli III Teknik Seçmeli V Teknik Seçmeli IV Teknik Seçmeli VI INS409 Temel İnşaatı II İNS408 Su Arıtma Teknolojisi INS411 Çelik Yüksek Yapılar İNS410 INS413 Yapı Statiğinde Özel Konular İNS412 INS415 Tüneller İNS414 INS417 INS419 Zeminlerin Stabilizasyonu Bilgisayar Destekli Yapı Analizi İNS416 İNS418 Deprem Mühendisliğine Giriş Atıksu Arıtma Yapıları Su Kaynakları Mühendisliği Endüstriyel Yapım Teknolojileri Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri TOPLAM TOPLAM TOPLAM KREDİ Toplam Kredi ( 8 yy) 178 Toplam Ders Saati ( 8 yy) 196 AKTS 240 2

3 KISALTMALAR T(ya da Teorik): Teorik ders saati. U (ya da Uyg.): Dersin uygulama saati. T+U: Haftalık ders saati. K: Kredi. Transkriptinizdeki ağırlıklı ortalamanın hesabında kullanılır. AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sisteminde Kullanılan Kredi. Z: Dersin zorunlu olarak alınacağını gösterir. S: Dersin seçmeli olduğunu gösterir. T: Dersin türünü gösterir. Dersin türü; zorunlu ya da seçmeli olarak ikiye ayrılır. YY: Yarıyıl. Kod: Dersin IESU kodunu gösterir. Course: Dersin İngilizce ismi. Toplam: Bir dönemdeki toplam T+U ve K değerini gösterir. Genel Toplam: 4 Yarıyıla ilişkin toplam T+U ve K değerini gösterir. 3

4 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Ödevler & Projeler Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Türkçe /Turkish İngilizce / English INS104 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Mühendislikte Çizim Engineering Drawings Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit II.Yarıyıl Method Method Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Bu dersin amacı ; İnşaat mühendisliğine başlayan öğrencilere, teknik resim ve çizim için gerekli kuralları, mühendislik yapılarına ait plan kesit ve görünüş resimleri çizebilmeyi, mühendislik çizimlerini okuyabilme ve bilgisayar destekli çizim hakkında temel bilgileri tanıtmaktır. The aim of this course is to introduce civil engineering students to the necessary rules for technical drawing and graph; to enable them to draw plans, cross-section and perspectives concerning with the civil engineering constructions; to ensure them to read the engineering drawings as well as to introduce them to the basic information about computer aided drawings. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Ödevler & Projeler Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

5 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi Knowledge 1) Teknik resim kurallarını bilir. 1) Define the rules of the technical drawing. 2) Teknik resimde bilgisayar kullanmayı bilir. 2) Define using of the computer in engineering drawing. 3) Ölçeklendirme kurallarını bilir. 3) Define the rules of dimensionality. 4) Plan, kesit, gönünüş ve prespektif çizim kurallarını bilir. 4) Define the rules of the technical drawing of crosssection,plan,view and perspective. Beceri Skill 1) Bir mühendislik yapısının üç görünüşünü ve kesitini el ve bilgisayar kullanarak çizer. 1) Draw 3 views and sections of an engineering structure using their hands and a computer. 2) Yapı ile ilgili detayları teknik resim kurallarına göre boyutlandırır. 3) Mühendislik yapısı elemanlarının detaylarını el ve bilgisayar ile çizer. 2) Dimension the details concerning the structure according to the technical drawing rules. 3) Draw the elements of an engineering structure by hand and by computer. DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX PÖÇ-1 PÖÇ-2 PÖÇ-3 PÖÇ-4 PÖÇ-5 PÖÇ-6 PÖÇ-7 PÖÇ-8 PÖÇ-9 PÖÇ-10 PÖÇ-11 PÖÇ-12 DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 5

6 HAFTA Week KONULAR Çevre ve çevrenin korunması ile ilgili temel tanımlar, ilkeler Çevre kirliliği: (Hava kirliliğine neden olan kirletici kaynakları, hava kirliliğinin etkileri, hava kirleticilerin kontrolü, su kirliliği kaynakları, kirlenme türleri, su kirliliğinin etkileri, arıtma sistemleri, su kirleticilerinin giderimi) Çevre kirliliği: (Katı atıkların sınıflandırılması, katı atıkların toplanması ve taşınması, katı atık bertaraf yöntemi, gürültü kirliliği, radyoaktif kirlenme ve toprak kirliliği) Çevre korunmasına İlişkin önlemler ve yasaklar İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramının dünya ve ülkemizdeki gelişimi Meslek hastalıkları, nedenleri ve sınıflandırılması TOPICS Basic definitions and principles on environment and environmental protection Environmental pollution:(pollutants resulted in air pollution, effects of air pollution, controlling of air pollutants. Sources of water pollution, pollution types, effects of water pollution, purification systems, preventing water pollutants) Environmental pollution: (Classification of solid waste, collection and transportation of solid waste, elimination of solid waste, noise pollution, radioactive pollution and soil pollution) Measures and prohibitions for environmental protection Development of the concepts of worker health and occupational safety in Turkey and in the World Occupational diseases, their causes and classification 7 İş kazaları, nedenleri ve sınıflandırılması Occupational accidents,their causes and classification 8 İş güvenliği kavramı The concept of occupational safety 9 İş güvenliği ile ilgili hukuki düzenlemeler The legal regulations for occupational safety Tehlikelerin saptanması, çözümlenmesi, güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri ve görevleri İş yeri hekimliği ve iş yeri mühendisliğinin önemi, görev ve yetkileri İş güvenliği ve sorumluluk (Devletin sorumluluğu) İş güvenliği ve sorumluluk (İş yeri sahibinin sorumluluğu) Determining of the dangers, analyzing, developing measures and implementation Health and security units of workplace, and mutual health and security units and their tasks The importance, duties and authorities of workplace medic and engineer Occupational safety and liability (Government liability) Occupational safety and liability (Owner of the business liability) 6

7 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Türkçe /Turkish İngilizce / English BSD 205 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği Environmental Protection, Occupational Health and Safety Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Bu dersin amacı; öğrencilere çevrenin ve insan yaşamının korunması çerçevesinde çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgileri sağlamaktır. The aim of this course is to provide the students with the basic knowledge on environmental protection, occupational health and safety within the scope of protection of human life and environment. Öğretme Şekli Form of Teaching Ödevler & Projeler Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Method Method Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Ödevler & Projeler Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

8 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi Knowledge (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.) (Described in terms of theoretical and factual knowledge.) 1) Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramları tanımlar. 1) Define basic concepts on environmental protection, occupational health and safety. 2) Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel hukuki bilgileri kullanır. 2) Utilize basic legislation for environmental protection, occupational health and safety. Beceri Skill (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) (Described in terms of cognitive and practical skills.) 1) İş yerinde çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ortaya çıkan temel düzeydeki sorunları irdeleyerek çözüm önerileri geliştirir. 1) Improve solution proposals by analyzing the basic problems related to environment, worker health and occupational safety encountered in the workplace. 2) İş yerinde, iş güvenliğinin bir bütünlük içerisinde sağlanmasında sahip olduğu temel düzeydeki bilgiyi kullanır. Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1) İş yerinde olası tehlikeleri görür ve bu tehlikelerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda harekete geçer. Öğrenme Yetkinliği 1) Çevre koruma, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin gereksinimlerini belirler. İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1) Çevre koruma, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. Alana Özgü Yetkinlik 1) Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 2) Use the basic knowledge to provide occupational safety as a whole in the workplace. Competences Autonomy & Responsibility 1) Predict possible dangers in the workplace and act to take measures to prevent these dangers. Learning to Learn 1) Identify the needs of his / her own and subordinates for environmental protection, worker health and occupational safety. Communication & Social 1) Inform the relevant institutions and organizations for environmental protection, worker health and occupational safety, express own thoughts and suggestions by verbally and in written. Field-based Competence 1) Have enough awareness of the environmental protection, occupational health and safety adequately. 8

9 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 P.Ö.Ç. 1 X X X X X x P.Ö.Ç. 2 X X x P.Ö.Ç. 3 X X X X x P.Ö.Ç. 4 X P.Ö.Ç. 5 X P.Ö.Ç. 6 X X X X P.Ö.Ç. 7 X X X P.Ö.Ç. 8 X X P.Ö.Ç. 9 X X P.Ö.Ç. 10 X P.Ö.Ç. 11 X X X X P.Ö.Ç. 12 X X X X X X P.Ö.Ç. 13 X X X P.Ö.Ç. 14 X X P.Ö.Ç. 15 X X X P.Ö.Ç. 16 X X P.Ö.Ç. 17 X X X P.Ö.Ç. 18 X X P.Ö.Ç. 19 X X X P.Ö.Ç. 20 X X P.Ö.Ç. 21 X X X X P.Ö.Ç. 22 X X X X X P.Ö.Ç. 23 X X P.Ö.Ç. 24 X X X X X P.Ö.Ç. 25 X X 9

10 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Ödevler & Projeler Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Türkçe /Turkish İngilizce / English INS205 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Mesleki Sorumluluk ve Etik Professional responsibility and ethics Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit III.Yarıyıl Method Method Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Bu derste meslek etiği yeterlikleri ile mesleki sorumluluk ve etik ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleğin ikilemlerinin irdelenmesi, sorgulanması ve değerlendirilmesi yeteneğinin kazandırılması amaçlanır. The aim of this course is to provide students with the standards of professional ethics, professional responsibility, the principles of ethics, and the ability to question and assess paradoxsum of the profession. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Ödevler & Projeler Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

11 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi Knowledge 1) Mesleki sorumluluğun iş hayatı içerisindeki 1) Identify the place and importance of professional yerini ve önemini tanır. responsibility in work life. 2) Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum 2) Define the importance of ethical principles and için önemini tanımlar. (institutions) for the person and society. 3) İş hayatında yahut sosyal hayatında üzerine 3) Take responsibility in business or social life and sorumluluk almada ve bu sorumluluğun yerine recognize the place of ethics in performing this getirilmesinde etiğin yerini tanır. responsibility. Beceri Skill 1) Mesleğin etik boyutlu sorunlarını anlayıp 1) Express ideas verbally and orally, understanding and yorumlayarak, fikirlerini sözlü veya yazılı aktarır.. interpreting ethical based problems of the profession.. Yetkinlikler Competences Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Autonomy & Responsibility Yetkinliği 1) Katılımcı ders metodolojisi ile sorumluluk ve bağımsız çalışır. 1) Have the ability to work indepedently with the participatory course methodology. Öğrenme Yetkinliği 1) Mesleki etiğin iş hayatı içerisindeki yerini ve önemini görerek mesleki etiğin etkin bir biçimde işleyişini öğrenir. İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1) Sorumluluk alma ve karar alma becerisi geliştirir. Alana Özgü Yetkinlik 1) Alanı içerisinde karşılaşabileceği etik sorunları anlar ve çözüm önerisi geliştirir. Learning to Learn 1) Have information about effective realization of professional ethics, noticing the place of professional ethics in work life. Communication & Social 1) Improve the ability to take responsibility and make decisions. Field-based Competence 1) Act in accordance with the rules of professional ethics and develop solution proposals for the possible ethical problems in the field. HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Ahlak gelişimi ve ahlaki gelişim kuramları Theories of moral development and moral development 2 Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi Examination of the concepts of ethics and morality 3 Etiğin tarihsel gelişimi The historical development of ethics 4 Etiğin unsurları ve etiğin hukukla ilişkisi Elements of the relationship of ethics and ethics law 5 Mesleki etik kavramı ve tarihsel gelişimi Historical development of the concept of professional ethics 6 Yönetsel etik alanında yapılan çalışmalar Studies in managerial ethics 7 Etik dışı davranışlar ve nedenleri Causes of unethical behavior 8 9 Etik dışı davranışların çözümü, etik kurallar ve uygulamalar 11 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek 10 Etiğe uygun karar verme Ethical decision-making Solution of unethical behavior, code of ethics and practices Examine the results of occupational corruption and unethical behavior in professional life

12 11 Kurumsal sosyal sorumluluğun tanımı ve tarihsel gelişimi 12 Kurumsal sosyal sorumluluk ve etik 13 Mesleki uygulamalar, örnekler, vaka incelemeleri 14 Mesleki uygulamalar, örnekler, vaka incelemeleri Definition and historical development of corporate social responsibility Corporate social responsibility and ethics Vocational applications, examples, case studies Vocational applications, examples, case studies DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX PÖÇ-1 PÖÇ-2 PÖÇ-3 PÖÇ-4 PÖÇ-5 PÖÇ-6 PÖÇ-7 PÖÇ-8 PÖÇ-9 PÖÇ-10 PÖÇ-11 PÖÇ-12 PÖÇ-13 PÖÇ-14 PÖÇ-15 PÖÇ-16 PÖÇ-17 PÖÇ-18 PÖÇ-19 PÖÇ-20 PÖÇ-21 PÖÇ-22 PÖÇ-23 PÖÇ-24 PÖÇ-25 PÖÇ-26 DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 DÖÇ-9 12

13 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Ödevler & Projeler Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Türkçe /Turkish İngilizce / English YDL201 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Mesleki İngilizce I Technical English - I Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit III.Yarıyıl Method Method Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Ders kapsamında öğrencilerin inşaat mühendisliği alanıyla ilgili konuları okuyup idrak etmeleri sağlanacaktır. To course aims to provide students with the basics of reading and understanding technical issues associated with civil engineering field. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Ödevler & Projeler Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

14 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi Knowledge İngilizce yazılmış inşaat mühendisliği ile ilgili get acquainted with general matters related to civil genel konuları okuyup anlayabilecek. engineering written in English. İngilizce yazılmış inşaat mühendisliği ile ilgili understand technical issues associated with civil teknik konuları okuyup anlayabilecek. engineering field written in English. Teknik konularda İngilizce konuşabilecek. communicate in English on technical issues. HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 İnşaat mühendisliği nedir? What is civil engineering. 2 İnşaat mühendisliği nedir? What is civil engineering. 3 Emniyet katsayısı kavramı Factor of safety 4 Mühendislik malzemeleri Engineering materials 5 Mühendislik malzemeleri Engineering materials 6 Ölçeklendirme ve grafik çizimi Scales and graphs 7 Gerilme ve şekildeğiştirme kavramları Stress and strain 8 Arasınav Stress and strain 9 Gerilme ve şekildeğiştirme kavramları Beams 10 İnşaat mühendisliğinde temeller Foundations in civil engineering 11 Ulaştırma Transportation 12 Ulaştırma Transportation 13 Çevre ile ilgili kaygılar Environmental concerns 14 Dönem sonu sınavı End-of-term exam DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX PÖÇ-1 PÖÇ-2 PÖÇ-3 PÖÇ-4 PÖÇ-5 PÖÇ-6 PÖÇ-7 PÖÇ-8 PÖÇ-9 PÖÇ-10 PÖÇ-11 PÖÇ-12 DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 14

15 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English INS208 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik Critical Thinking, Creativity and Entrepreneurship Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit IV.Yarıyıl Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Eleştirel düşünme ve yorumlama yaklaşımlarını sunmak ve bu yaklaşımları, yaratıcılık ile yenilikçiliği, girişimciliği güçlendirmek amacıyla uygulamaktır. Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Ödevler & Projeler Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Method Method The aim of this program is to provide the students with the approaches for critical thinking and commenting, and skills to apply these approaches to enforce creativeness and innovation in order to foster entrepreneurship. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Ödevler & Projeler Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

16 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi Knowledge 1) Yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik 1) Realize the fundamental concepts about creativeness, hakkındaki temel kavramları özümser. innovation and entrepreneurship. 2) Yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki 2) Analyze the interactions between creativeness and etkileşimleri analiz eder. innovation. 3) Yenilikçiliği, girişimcilik ile ilişkilendirir. 3) Relate innovation to entrepreneurship. 4) Eleştirel düşünmenin genel teorik çerçevesini 4) Draw general theoretical frames of critical thinking. çizer. Beceri Skill 1) Girişimcilik faktörlerine eleştirel düşünme 1) Apply critical thinking to entrepreneurial factors. uygular. 2) Yaratıcılık ve yenilikçilik gerektiren problemleri 2) Take initiative to solve problems that need çözmek için inisiyatif alır. creativeness and innovation. 3) Unsurları eleştirmek için tümevarım ve 3) Use induction and deduction to criticize aspects. tümdengelim kullanır. 4) Girişimcilik için rasyonel, bilimsel, yenilikçi ve 4) Benefit from rational, scientific, innovative and koşulsal düşünmeden faydalanır. conditional thinking for entrepreneurship. Yetkinlikler Competences Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Autonomy & Responsibility Yetkinliği 1) Kendi dalındaki yeni gelişmeleri izleyerek kendi 1) Improve his / her knowledge by following new bilgisine katkı sağlar. achievements in the field. 2) Yaratıcılık ve yenilikçiliği hedeflemek için kendi 2) Depend on his / her knowledge and thinking style in bilgisi ve düşünme stiline dayanır. order to address creativeness and innovation. 3) Bir işletmeyi gönüllü olarak geliştirmek için 3) Contribute to the entrepreneurial activities to develop girişimcilik faaliyetlerine katkı sağlar. a business willingly. 4) Gerektiğinde bir girişimci olarak hareket eder. 4) Act as an entrepreneur when needed. Öğrenme Yetkinliği Learning to Learn 1) Girişimciliğin problemleri ve olası çözümlerini 1) Find new ways to better match the problems and daha uyumlu hale getirmek için yeni yollar bulur. possible solutions of entrepreneurship. 2) Çevre ile girişimcinin davranışları arasındaki 2) Focus on the harmony between the environment and uyuma odaklanır. the behaviors of entrepreneur. 3) Yaratıcı ve yenilikçi düşünmeyi kullanarak bir 3) Develop better ways to act as an entrepreneur by girişimci olarak hareket etmek için daha iyi yollar using creative and innovative thinking. geliştirir. 4) İnsanları girişimcilik faaliyetleri için yenilikçi 4) Coordinate the people for entrepreneurship activities yollarla koordine eder. with innovative ways. İletişim ve Sosyal Yetkinlik Communication & Social 1) Girişimcilik hakkında fikirleri değiş - tokuş etmek 1) Benefit from social relationships to exchange ideas için sosyal ilişkilerden faydalanır. about entrepreneurship. 2) Girişimcilikte karşılaşılan problemleri çözmede 2) Act as a member of a team to solve problems faced in bir takımın üyesi olarak hareket eder. 3) Kendi davranışları ile farklı girişimcilik konuları için ihtiyaç duyulan davranışlar arasında uygunluklar geliştirir. entrepreneurship. 3) Develop matches between his/her behaviors and the behaviors needed for different entrepreneurship issues. 4) Girişimcilik faaliyetlerinin sonuçlarından 4) Draw conclusions from the results of entrepreneurial yorumlar çıkarır. activities. 5) Girişimcilik konuları için insanları ayarlamada 5) Use telecommunication to arrange people for 16

17 telekomünikasyon kullanır. Alana Özgü Yetkinlik 1) Girişimciliğin problemleri için benzersiz ve yenilikçi çözümler oluşturur. entrepreneurship issues. Field-based Competence 1) Form unique and innovative solutions for problems of entrepreneurship. HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Giriş: yaratıcılık, yenilikçilik, bunların problemleri çözmek için kullanılması ve bu ikisini düşünme sürecinde kullanmak, girişimcilik hakkında temel kavramlar Introduction: creativeness, innovation, their use to solve problems and facilitating these two in thinking process. Basic concepts about entrepreneurship 2 Zihin haritalama ve yaratıcılık için kullanımı Mind mapping and its use for creativeness 3 Yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler The relationships between creativeness and innovation 4 Yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler The relationships between creativeness and innovation Yaratıcılık ve yenilikçiliği etkileyen çevresel değişkenler Yaratıcılık ve yenilikçiliğin insani yüzü: kültür ve etkileri Yaratıcılık ve yenilikçiliğin insani yüzü: karar vericinin psikolojisi ve bunun etkileri The environmental variables that affect creativeness and innovation The human side of creativeness and innovation: culture and its effects The human side of creativeness and innovation: psychology of the decision-maker and its effects 8 Gruplarda yaratıcılık ve yenilikçilik Creativeness and innovation in groups 9 Quiz 1 Quiz 1 10 Örgütlerde yaratıcılık ve yenilikçilik Creativeness and innovation in organizations 11 Yenilikçi girişimcilik ve özellikleri Innovative entrepreneurship and its characteristics 12 Yenilikçi girişimcilik ve özellikleri Innovative entrepreneurship and its characteristics 13 Yaratıcılık ve yenilikçilikte etik ve girişimcilikle olan ilişkisi 14 Quiz 2 Quiz 2 Ethics in creativeness and innovation, and its relationship with entrepreneurship. 17

18 18 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖ Ç- 1 DÖ Ç- 2 DÖ Ç- 3 DÖ Ç- 4 DÖ Ç- 5 DÖ Ç- 6 DÖ Ç- 7 DÖ Ç- 8 DÖ Ç- 9 DÖ Ç- 10 DÖ Ç- 11 DÖ Ç- 12 DÖ Ç- 13 DÖ Ç- 14 DÖ Ç- 15 DÖ Ç- 16 DÖ Ç- 17 DÖ Ç- 18 DÖ Ç- 19 DÖ Ç- 20 DÖ Ç- 21 DÖ Ç- 22 DÖ Ç- 23 DÖ Ç- 24 D Ö Ç- 25 PÖÇ- 1 PÖÇ- 2 PÖÇ- 3 PÖÇ- 4 PÖÇ- 5 PÖÇ- 6 PÖÇ- 7 PÖÇ- 8 PÖÇ- 9 PÖÇ- 10 PÖÇ- 11 PÖÇ- 12 PÖÇ- 13 PÖÇ- 14 PÖÇ- 15 PÖÇ- 16 PÖÇ- 17 PÖÇ- 18 PÖÇ- 19 PÖÇ- 20 PÖÇ- 21 PÖÇ- 22 PÖÇ- 23 PÖÇ- 24 PÖÇ- 25 PÖÇ- 26

19 Dersin Adı Course Title Türkçe /Turkish İngilizce / English Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri Quality Assurance and Quality Management Systems Dersin Kodu Course Code INS210 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Ödevler & Projeler Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria IV.Yarıyıl Method Method Türkçe Turkish Zorunlu Must Öğrencilere kalite konusu ve kalite yönetim sistemleri ile ilgili bilgileri vererek, uygulamalı alanlarda kendilerine gerekli olan düşünce ve bakış açısını kazandırmaktır. The aim of the course is to provide the students with information about quality and quality management systems and help them acquire the prespective required in the applied fields. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Ödevler & Projeler Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

20 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi Knowledge 1) Kalite yönetimine ilişkin ilkelerini tanır. 1) Identify the basic principles of quality management. 2) İşletmelerde kalite yönetiminin felsefesini ve 2) Confirm the importance of quality management kalite yönetimini başarılı bir şekilde uygulamanın philosophy and successful application of quality önemini tespit eder. management in businesses. 3) İşletmelerde kalite kontrolü için gerekli istatistiksel yaklaşımları ve metodları temel düzeyde tanımlar. 4) Çeşitli sektörlerde yer alan işletmelerin kalite güvence sistemlerini (ISO standartlarını) ve uygulamaya yönelik süreçlerini tanımlar. Beceri 1) İşletmelerde kalite yönetiminin ve kalite kontrolünü kontrol edip organize eder. 2) İşletme süreçlerinin kalite kontrolünde ortaya çıkan hataları, kusurları ve problemleri irdeleyerek çözüm önerileri geliştirir; gerekli durumlarda önleyici ve / veya düzeltici faaliyetleri oluşturur. 3) İşletmelerde kalite güvence sistemlerini yürürlüğe koyar, bu sistemlerin etkin bir biçimde işleyişini sağlamak üzere gerekli bilgileri kullanır. Yetkinlikler Alana Özgü Yetkinlik 1) İşletmenin süreçlerinde ortaya çıkan kalitesizlik maliyetlerinin hesabını yaparak, standartlara uygun ürün ve hizmet üretimi yapmanın önemini kavrar. 2) İşletmelerde kalite güvence sistemlerine ilişkin güncel gelişme ve uygulamaları takip etmeye başlar. 3) Define the statistical approaches and methods for quality control in businesses at the basic level. 4) Define quality assurance systems (ISO standards) and the processes for implementation of businesses in various industries. Skill 1) Organize quality management and quality control of businesse by following. 2) Develop solutions by examining errors, defects and problems resulting in quality control of business processes; forms preventive and / or corrective actions where necessary. 3) Enforce quality assurance systems in businesses and uses the information necessary to ensure the effective functioning of these systems. Competences Field-based Competence 1) Understand the importance of the production of goods and services according to the standards taking into account of costs of poor quality emerging business processes. 2) Start to follow the current development of quality assurance systems and their applications in businesses. 20

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula *

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye deki İlköğretim Programlarına Yansımaları Abstract Melek DEMİREL ** Hacettepe University

Detaylı

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility Sıra No Requirements Gereklilikler KO/ Major/ NA 1 Kıdemli Yönetimin Sorumlulukları 1.1 Kurumsal Politika / Kurumsal İlkeler 1.1.1 The senior management shall draw up and Kalite ve gıda politikası asgari

Detaylı

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION 1 2.1 2.2 2.3 2.4 AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE Bu staj ilkeleri, Üniversite Önlisans ve This document defines the principles for Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve summer practice courses considering

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI A.Amaçlar Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları

Detaylı

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet ÖĞRETİM SÜRECİNE BİT ENTEGRASYONU AÇISINDAN ÖĞRETMENN YETERLİKLERİ VE MESLEKİ GELİŞİM Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi Dr. Yasemin Usluel Hacettepe Üniversitesi Özet Öğretim süreçlerine Bilgi ve İletişimm

Detaylı

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts iser 2015 World Conference on Education A framework and research agenda for 21st century education Istanbul Yeditepe University, Turkey Book of Abstracts iser 2015 is sponsored by iser 2015 World Conference

Detaylı

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Educational Administration: Theory and Practice 2007, Issue, 51, pp: 395-420 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2007, Sayı,51, ss: 395-420 Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan

Detaylı

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Eurasian Journal of Educational Research, Issue 53, Fall 2013, 1-20 Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Suggested Citation: Semiha ŞAHİN Şahin, S.

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri Celep & Bacanak / TUSED / 10(1) 2013 56 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 10, Sayı 1, Mart 2013 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 10, Issue 1, March 2013 http://www.tused.org Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ SAÜTEM Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi www.sautem.sakarya.edu.tr YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ YÖK Ulusal Tez Merkezi nden Derleyen: Dr. Mustafa Altun

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

THE OCCURRENCE LEVELS OF THE CONCEPTS ON NATURAL RESOURCES IN THE CURRICULUM OF 6TH GRADE SOCIAL SCIENCES COURSE

THE OCCURRENCE LEVELS OF THE CONCEPTS ON NATURAL RESOURCES IN THE CURRICULUM OF 6TH GRADE SOCIAL SCIENCES COURSE www.jedus.net ISSN: 2199-2053 DOĞAL KAYNAKLARLA İLGİLİ KAVRAMLARIN VI. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALMA DÜZEYLERİ THE OCCURRENCE LEVELS OF THE CONCEPTS ON NATURAL RESOURCES IN THE CURRICULUM

Detaylı

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 823-838 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sistem Yaklaşımıyla

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme. Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1

İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme. Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1 İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1 Derya ÇINAR 2 & Aslan İLİK 3 ÖZET Bu çalışma, İlköğretim Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının

Detaylı

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 1, Number/Sayı 2, 2012, 185-202 Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261 Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Farklı Geribildirim Stratejilerinin Öğrencilerin Sosyal Bilişsel

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı